Mjölkoffensiv och proaktiv mjölkkommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mjölkoffensiv och proaktiv mjölkkommunikation"

Transkript

1 Mjölkoffensiv och proaktiv mjölkkommunikation Arbetet med Mjölkoffensiven är högsta prioritet för LRF Mjölk. LRF Mjölk hade också en central roll vid landsbygdsministerns högnivågruppsmöte, där Palle Borgström beskrev det ekonomiska läget för branschen och innehållet i LRF Mjölks åtgärdsprogram. Vid mötet överlämnades ett mjölkpaket som beskrev de insatser som görs inom branschen och våra politiska önskemål. En viktig del i budskapet var just det akuta läget. Paketet har ett förpackningsdatum den 18 februari då mötet ägde rum och ett bäst före-datum 30 juni då åtgärder måste vara beslutade. LRF Mjölk kommer framöver att arbeta mer med proaktiv mjölkkommunikation. Mjölkdelegationen har fattat beslut om ett treårigt projekt för att lyfta mjölkens positiva egenskaper för miljö och hälsa till olika målgrupper. Det är bra att vi nu kan gå in i en mer offensiv kommunikation om mjölk och synas i viktiga målgrupper som vi under en tid har fått avstå att samverka med. Jonas Carlberg Chef LRF Mjölk

2 Högnivåmöte med landsbygdsministern Till högnivåmötet om det kritiska läget i mjölksektorn den 18 februari hade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bjudit in företrädare för LRF, mjölkföretag, mejeriindustrin, banker, handel, myndigheter, rådgivningsföretag och konsumenter. LRF Mjölk stod för tre presentationer: Global mejerimarknad (Peder Tuborgh), Nationell mejerimarknad (Bo Rasmussen) och Akuta och långsiktiga politiska åtgärder (Palle Borgström). Borgström beskrev även det arbete som pågår från branschens sida för att dämpa krisen. Sammanfattningsvis påpekade Helena Jonsson och Palle Borgström att mjölkföretagens situation är mycket besvärlig. Många företag har inte återhämtat sig från förra krisen och är nu på många sätt utmattade. Det krävs politiska initiativ och snabba beslut för att undvika utslagning av många mjölkföretag. På sikt finns det en marknad som växer och ger vi svenska mjölkföretag konkurrenskraftiga spelregler så skapar det jobb, skatteintäkter och stora miljö- och klimatvinster. Arbetet går nu vidare i tre arbetsgrupper marknad, rådgivning och kapital, som ska rapportera sitt arbete i slutet av maj. Det allra viktigaste just nu är att förstärka likviditeten. Fortsatt ekonomiskt tufft för mjölkbönderna Mjölkföretagens ekonomiska situation är fortsatt mycket bekymmersam. Nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad har försämrats med närmare 20 öre sedan december för ett typiskt mjölkföretag med konventionell produktion. I mars beräknas nyckeltalet vara cirka 1,30 kronor per kilo. Höjda tillägg för ekologisk mjölk har lett till att mjölkföretag med ekologisk inriktning inte haft en riktigt lika kraftig försämring de senaste månaderna. För ett typiskt mjölkföretag med ekologisk produktion ligger mjölkintäkt minus foderkostnad på knappt 1,70 kronor per kilo, en försämring på knappt 15 öre sedan i december. Mjölkföretagen har förutom sänkta avräkningspriser även mött höjda priser på kraftfoder, vilket främst beror på en svagare krona. Foto: Jan Petersson Stigande auktionspriser på den globala mjölkmarknaden Tillväxten för den globala mjölkproduktionen har dämpats de senaste månaderna. Under 2014 ökade mjölkproduktionen hos de fem största mejeriexportörerna med totalt 3,4 procent. I dagsläget ligger ökningstakten på 1,5 procent. Trots den ryska handelsblockaden lyckades EU under 2014 öka sin totala mejeriexport med drygt sex procent. I första hand ökade exporten av smör och skummjölkspulver. En viss återhämtning kan skönjas för Kinas import av mejeriprodukter. I januari 2015 var Kinas samlade mejeriimport den högsta sedan i juli förra året. En annan ljusglimt är att sedan början av december har auktionspriserna i GlobalDairyTrade stigit vid sju auktionstillfällen i rad med totalt 34 procent. Samtidigt är det mindre än en månad tills EU:s mjölkkvoter försvinner. Vilken effekt detta får för mejerimarknaden är svårt att bedöma. Flera EU-länder ligger dock i startgroparna för att öka sin mjölkproduktion, bland annat Irland och Danmark. I spåren av rådande mjölkkris minskar nu den svenska mjölkinvägningen för första gången på ett och ett halvt år. Den senaste månaden har mjölkinvägningen legat knappt en procent lägre än för ett år sedan.

3 Villkorad läkemedelsanvändning januari 2016 Vårt arbete med villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) på mjölkföretag börjar ge resultat. Enligt uppgifter ska Jordbruksverket inom kort remittera föreskrifter om ViLA. Prognosen är att ett system ska kunna finnas på plats till januari Med ViLA kan sjuka djur behandlas tidigare och mjölkföretagens kostnader för akuta veterinärbesök minskar. Näringsdepartementet ser över lån på EU-krediter Onsdagen den 4 mars bjöd LRF Mjölk in representanter från banker, Jordbruksverket och Näringsdepartementet för att diskutera förutsättningarna för belåning av EU-stöden (EUkrediter) under Bakgrunden var farhågor att möjligheten till lån minskat då jordbruksstöden görs om och det saknas formella beslut för många av de nya stöden. Fler mjölkprodukter får märkas med Nyckelhålet Efter flera års arbete med en översyn av reglerna för Nyckelhålsmärkning har de nya villkoren kommit. Fler mjölkprodukter än tidigare får Nyckelhålsmärkas, däribland laktosfri mjölkdryck och smaksatta produkter med högst fem procent fett avsedda att användas som grädde eller syrad grädde. Den tillåtna fetthalten för syrade produkter har höjts till 1,5 procent jämfört med 0,7 procent tidigare. Fruktyoghurt kan fortsätta att Nyckelhålsmärkas trots ett förslag på att ta bort den möjligheten. Nyckelhålsmärkningen är en gemensam symbol i Sverige, Danmark, Norge och Island för nyttig mat med regler för salt, socker, kostfibrer, fullkorn och typ av fett. LRF Mjölk har deltagit i arbetet med reglerna både i Sverige och med de nordiska branschorganisationerna. Het debatt om ändring av branschriktlinje Som livsmedelsproducent måste man följa vissa lagar och regler. Mejerierna och LRF Mjölk har tagit fram branschriktlinjer som syftar till att göra det enklare för mjölkproducenten att följa de lagar som EU ställt upp kring bland annat hygien och spårbarhet. Nu har det har uppstått en livlig diskussion kring branschriktlinjerna för kontroll av den obehandlade mjölkens kvalitet som reviderades och godkändes av Livsmedelsverket i somras. EU:s revisorer har kritiserat den tidigare rapporteringsmodellen där aggregerad statistik över kvalitetsavvikelser lämnats till Svensk Mjölk/LRF Mjölk som sedan lämnade uppgifterna vidare till Livmedelsverket. EU menade att det inte följde kraven på spårbarhet. Därför kunde inte Livsmedelsverket godkänna branschriktlinjerna utan skärpta krav på rapportering av avvikelser avseende totalantal bakterier, celltal och antibiotika. Tre stora förändringar är införda jämfört med tidigare och gäller rapporteringsrutiner för egenkontrollprogrammet: 1. Rapportering ska ske månadsvis från varje mejeriföretag till respektive länsstyrelse istället för från LRF Mjölk till Livsmedelsverket som tidigare var fallet. 2. När totalantalet bakterier eller celler vid upprepade tillfällen överstigit de lagstadgade gränsvärdena hos en leverantör ska gårdens identitet (namn och produktionsplatsnummer) uppges månadsvis. (Mjölkleverantören ska då redan tidigare fått en varning för avstängning). 3. Varje överskridande av gränsvärden för antibiotika ska rapporteras månadsvis, med identitet.

4 Mjölkföretagare har i sociala medier reagerat starkt på punkt 2, att gårdens identitet avslöjas. Enligt Livsmedelsverket är livsmedelslagstiftningen utformad så att livsmedelsproducenten måste kunna identifieras vilket inte strider mot andra lagar. I grunden handlar det om att maten och i det här fallet mjölken ska hålla så god kvalitet som möjligt. LRF Mjölk träffade Miljö- och jordbruksutskottet Den 10 februari var LRF Mjölk inbjudna till riksdagens Miljö- och jordbruksutskott för att beskriva det allvarliga läget inom mjölksektorn och presentera vårt åtgärdspaket. Riksdagsledamöterna i utskottet visade på ett stort engagemang för vår presentation och det blev en konstruktiv diskussion kring våra åtgärdsförslag. Vi kommer att följa upp mötet i utskottet med möten med de olika riksdagspartierna. Ny statlig exportsatsning Regeringen har beslutat att tillsätta en fast tjänst på ambassaden i Peking som uteslutande ska arbeta med att hjälpa svenska livsmedelsföretag med export till Kina. Detta är en efterlängtad åtgärd som vi efterfrågat länge, då livsmedelsföretag i andra europeiska länder i nuläget ofta får ett större stöd från sina regeringar vid export utanför EU. Regeringen kommer också att undersöka om det finns behov av en liknande tjänst i något annat asiatiskt land. Krav på EU-kommissionen att förenkla LRF Mjölk har jobbat tillsammans med Näringsdepartementet för att ta fram förslag på hur EU:s jordbrukspolitik kan förenklas. Detta efter en direkt uppmaning från EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan. I departementets förslag betonas vikten av enklare system för de nya förgröningsstöden och ekologiska fokusarealer. Andra viktiga frågor som lyfts upp är risken för oproportionerliga stödavdrag vid avvikelser samt krav på tillräckliga kunskaper och opartiskhet hos kontrollanter. Förenklingsresan avslutas Jordbruksverkets förenklingsresa har nu officiellt avslutats. Av 371 inkomna förenklingsförslag är 100 nu helt klara. Merparten av de resterande förslagen är delvis klara. Arbetet med dessa kommer att fortgå trots att resan officiellt är över. Några av de viktigaste förslagen från arbetet är att Jordbruksverket nu har startat ett projekt om bemötande och tillgänglighet. Jordbruksverket kommer även att arbeta fram ett frivilligt system för att minska kontrolltillfällena genom att samordna samtliga genomförda kontroller i ett och samma system. Sedan tidigare har Jordbruksverket ändrat i sina rutiner, så att kontroller på lantbruk kan aviseras i högre utsträckning. Vid avslutningsmötet meddelade Jordbruksverket att två nya resor planeras; en som riktar sig till företag med export och en med fokus på ungt företagande. Båda dessa kommer att bli intressanta för oss att följa gillar Mera Mjölk i Sverige Den här veckan fick vi vår 3 000:e gillare på Facebooksidan Mera Mjölk i Sverige. Vi ser ett stort engagemang i de inlägg som handlar om mjölkens nytta och näring och bönder som satsar trots krisen. Diskussionerna går tidvis höga. På Twitter har vi över följare,

5 varav flera personer och organisationer som är viktiga ur opinionsbildande synpunkt, både journalister och politiker. Webbsidan mjölk.se har drygt besök i månaden. Myter om mjölk, som frågorna om mjölk hämmar järnupptaget och om mjölk är slembildande, samt lättsammare tips och råd är exempel på artiklar som besökarna helst delar med sig av. Det går helt i linje med det syfte vi tänker att mjölkwebben ska fylla att svara på människors frågor om mjölk och inspirera dem till att dela med sig av sin nya kunskap. Vi har utgått från att många ställer sina mjölk- och kostfrågor till sökmotorn Google och ser till vår glädje att drygt 85 procent av våra besökare kommer den vägen. Osten i våra hjärtan Den februari deltog LRF Mjölk på Ostfestivalen osten i våra hjärtan, på Nordiska Museet i Stockholm. Festivalen var mycket uppskattad med runt besökare. LRF Mjölk bjöd på våra svenska varumärkesklassiker Grevé, Präst och Herrgård. Vi fick många frågor om historiken bakom ostarnas historia och ägarskapet av varumärkena. Vi berättade även om märket Smakstyrka som finns på flertalet förpackningar av svenskproducerade hårdostar. 150 tävlande deltog i vår quiz och vi lottade ut 25 böcker om Svenska Ostar. Följ med till Almedalen! Nu planerar vi inför Almedalen I år pågår Almedalsveckan mellan 28 juni och 5 juli. Vi kommer att ha informella möten med utvalda politiker och opinionsbildare, bevaka intressanta seminarier utifrån ett urval från seminarielistan samt eventuellt anordna ett eget seminarium i samarbete med LRF. Vår förhoppning är att några av er förtroendevalda är intresserade av att vara på plats tillsammans med ett antal av oss tjänstemän. Intresserad? Kontakta Kerstin Wikmar på Mer information om Almedalsveckan.

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion Handlingsplan för att utveckla svensk mjölkproduktion Arla Foods, Axfood Sverige, Coop, Ekologiska Lantbrukarna, Falköpings mejeri, Föreningen Foder och Spannmål, Gefleortens Mejeriförening, ICA Sverige

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Precis som vid förra Mjölkekonomirapporten i september, så befinner sig mjölkmarknaden i obalans. Mjölkföretagens ekonomi blir allt mer ansträngd.

Läs mer

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det Vi vill växa och vi bryr oss om hur vi gör det. Vi hanterar frågor som rör etik och kvalitet på

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

KRAV-aktuellt. KRAV fick Konsumentpris

KRAV-aktuellt. KRAV fick Konsumentpris Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V J U N I 2 0 0 5 FÖR MILJÖN DJUREN 1985-2005 OCH MÄNNISKORNA 20år KRAV fick Konsumentpris

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Norrmejerier årsredovisning

Norrmejerier årsredovisning Norrmejerier årsredovisning 06 2 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal... 4 Vd har ordet... 6 Ordföranden har ordet... 7 Händelser... 8 Marknadsutveckling... 10 Produkter och varumärken... 12 Marknadsföring

Läs mer

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi VÄGEN TILL Europas bästa företagarklimat Så påverkar vi INNEHÅLL 03. Så påverkar vi Ledare av Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna. 04. FYRA åtgärder toppar vår agenda Vi listar de allra viktigaste

Läs mer

Arla Foods Corporate Social Responsibility Rapport

Arla Foods Corporate Social Responsibility Rapport VÅRT ANSVAR Arla Foods Corporate Social Responsibility Rapport Arla Foods hanterar frågor som rör etik och kvalitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att säkerställa företagets anseende och lönsamhet.

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen

Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Resultat av

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Svar från H&M den 6 december 2012 på Kalla Faktas kompletterande frågor den 4 dec 2012.

Svar från H&M den 6 december 2012 på Kalla Faktas kompletterande frågor den 4 dec 2012. Svar från H&M den 6 december 2012 på Kalla Faktas kompletterande frågor den 4 dec 2012. Handel 1. Enligt er uppgift har H&M Puls Trading Far East ltd i Hong Kong representationskontor i följande länder

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Nyheter. på investerarnas sida. Prenumerera!

Nyheter. på investerarnas sida. Prenumerera! NR 1-2013 ACkordscentralen nyheter Prenumerera! Ackordscentralen Nyheter direkt i din mail acnyheter@ackordscentralen.se Maila till Ragnar Sjoner är VD för Norsk Tillitsmann, som har agerat trustee sedan

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

n y c k e lta l Koncern MDKK 2010 2009 2008 2007 2006

n y c k e lta l Koncern MDKK 2010 2009 2008 2007 2006 årsredovisning 2010 n y c k e lta l Nyckeltal Koncern MDKK 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat Nettoomsättning 49 030 46 230 49 469 47 742 45 491 härav utanför DK/SE 30 600 28 374 29 766 29 339 27 393 procent

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer