Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115"

Transkript

1 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys

2 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser hjälper United Minds uppdragsgivare att förstå sin omvärld och skapa strategier för att uppnå affärs- och kommunikationsmål. Företaget består idag av specialister inom strategisk rådgivning samt marknads-, opinions- och trendanalys. Ansvarig United Minds: Paul Alarcón, Seniorkonsult Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen av civila samhällets organisationer. Utgångspunkten är att Sverige behöver mer av den kraft som finns i allt från knattefotboll till kooperativa företag och ideella organisationer. Med egna rapporter, seminarier, rundabordssamtal och andra aktiviteter vill vi lyfta och vrida på perspektiv. Ansvarig Sektor 3: Hanna Hallin, Chef Paul Alarcón, Seniorkonsult United Minds Hanna Hallin, Chef Sektor 3

3 Om undersökningen Sektor 3 och United Minds har genomfört en undersökning bland etablerade organisationer i Sverige som bedriver politiskt påverkansarbete. Urvalet inkluderar fackföreningar/-förbund, branschorganisationer samt andra intresseorganisationer. Organisationerna har tillfrågats om sina attityder och förhållningssätt gentemot Sverigedemokraterna mot bakgrund av att partiet kommit in i riksdagen Undersökningen genomfördes via telefonintervjuer. Totalt intervjuades 28 organisationer. De deltagande organisationerna delades in i tre grupper: Fackföreningar/-förbund, branschorganisationer och andra intresseorganisationer. Bland de deltagande organisationerna var nio fackföreningar/- förbund, 14 intresseorganisationer och fem branschorganisationer. Undersökningen genomfördes under perioden 18 till 28 oktober.

4 Om deltagarna Fackförbund Intresseorganisationer Branschorganisationer Byggnads Kommunal LO Läkarförbundet Polisförbundet SACO SKTF TCO Lärarnas Riksförbund DHR Forum för frivilligt socialt arbete HRF Humanisterna Jägarförbundet LRF Makalösa Föräldrar PRO RFSL Riksidrottsförbundet Rädda Barnen SFS SIOS Svenska Kyrkan Fastighetsägarna Företagarna Svensk Handel Svenskt Näringsliv Teknikföretagen Totalt: 9 Totalt: 14 Totalt: 5

5 Resultat

6 Diskussion om förhållningssätt

7 Förhållningssätt mot SD har diskuterats Fråga: Har ni diskuterat hur [ORGANISATION] formellt ska förhålla sig till Sverigedemokraterna i era relationer med de politiska partierna? 6 22 Ja Nej

8 Förhållningssätt mot SD har diskuterats Fråga: Har ni diskuterat hur [ORGANISATION] formellt ska förhålla sig till Sverigedemokraterna i era relationer med de politiska partierna? Fackförbund. Alla intervjuade fackförbund utom ett har diskuterat detta. Det förbund som svarat nej säger att de inte haft någon formell diskussion. Intresseorganisationer. Tre organisationer har inte diskuterat frågan. En av dem motiverar detta med att organisationen i sig inte är partipolitisk. I de ställningstaganden organisationen tar har de inget gemensamt med Sd. Branschorganisationer. En av de två branschorganisationer som inte diskuterat frågan säger sig inte heller ha diskuterat hur man ska förhålla sig till övriga partier. Fackförbund Intresse- organisationer Branschorganisationer 2 3 Ja Nej

9 Var fjärde påbörjade diskussionen efter valet Fråga: När utformades [ORGANISATION]:s förhållningssätt till Sverigedemokraterna? (Svar enbart från organisationer som har diskuterat Sverigedemokraterna: 22/28 organisationer) Diskussionen om ett formellt förhållningssätt påbörjades före valet Diskussionen om ett formellt förhållningssätt påbörjades efter valet Vet ej/ej svar

10 Var fjärde påbörjade diskussionen efter valet Fråga: När utformades [ORGANISATION]:s förhållningssätt till Sverigedemokraterna? (Svar enbart från organisationer som har diskuterat Sverigedemokraterna: 22/28 organisationer) Fackförbund. De fackliga organisationerna var nästan samtliga tidigt ute i sina diskussioner om förhållningssätt. Två fastslog sitt förhållningssätt redan innan valet. Intresseorganisationer. Av de sju organisationer som påbörjade diskussionen innan valet bestämde sig två redan innan valet för att deras allmänna stadgar omöjliggjorde ett särskilt förhållningssätt till Sverigedemokraterna. Branschorganisationer. Ingen kommentar. Fackförbund Intresse- organisationer Branschorganisationer 1 1 Diskussionen om ett formellt förhållningssätt påbörjades före valet Diskussionen om ett formellt förhållningssätt påbörjades efter valet 1 Vet ej/ej svar

11 Få har fattat ett beslut om förhållningssätt Fråga: Har ni fattat något beslut om hur [ORGANISATION] formellt ska förhålla sig till Sverigedemokraterna i era relationer med de politiska partierna? En majoritet kommer att fatta beslut om förhållningssätt till Sd, varav sju redan har fattat ett beslut. Av dessa har två sedan tidigare (innan valet) en särskild policy/strategi gentemot Sd (därmed inte ett formellt beslut ). 4 7 Av dem som inte kommer att fatta ett beslut hänvisar fyra organisationer till tidigare stadgar eller generella förhållningssätt till politiska partier som gör ett specifikt beslut onödigt/omöjligt. 8 Vi såg över våra generella förhållningssätt, men kom fram till att inget behövde göras 9 Enligt våra stadgar är vi partipolitiskt opartiska Vi har fattat ett sådant beslut Vi har inte fattat ett sådant beslut, men kommer att göra det Vi har inte fattat ett sådant beslut och kommer inte att göra det Vet ej / ej svar

12 Få har fattat ett beslut om förhållningssätt Fråga: Har ni fattat något beslut om hur [ORGANISATION] formellt ska förhålla sig till Sverigedemokraterna i era relationer med de politiska partierna? Fackförbund. De fackliga organisationerna kommer i större utsträckning än andra att fatta ett beslut om förhållningssätt till Sd. Två hänvisar till särskilda policies/strategier för Sd snarare än formella beslut. Organisationen som inte kommer att fatta ett beslut hänvisar till allmänna stadgar. Intresseorganisationer. Av de organisationer som uppger att de inte kommer att fatta ett formellt beslut om förhållningssätt till Sd pekar två av dem till allmänna stadgar som styr förhållandet till alla partier. Branschorganisationer. En av de två organisationer som inte kommer att fatta ett beslut motiverar detta med att man inte har motsvarande beslut kring andra partier. Organisationen som inte vet hur den ska agera vill invänta den politiska utvecklingen innan ett sådant beslut kan tas. Fackförbund Intresse- organisation Branschorganisationer Vi har fattat ett sådant beslut Vi har inte fattat ett sådant beslut, men kommer att göra det Vi har inte fattat ett sådant beslut och kommer inte att göra det Vet ej / ej svar

13 Förhållningssätt

14 Sverigedemokraterna etiketteras inte Fråga: Har [ORGANISATION] kommit fram till hur ni ska benämna och definiera Sverigedemokraterna? Ja, partibeteckning Ja, annat Nej

15 Principiellt samma hållning som till övriga Fråga: Hur kommer [ORGANISATION] att förhålla sig till Sverigedemokraterna principiellt? En majoritet kommer att förhålla sig till Sd som till övriga partier principiellt: Formellt måste vi konstatera att det är ett parti som är demokratiskt valt. Vi måste respektera det. Fackförening 5 3 Fem organisationer kommer att förhålla sig till Sd som ett särskilt parti: Vi kommer inte att ha något samarbete med partiet överhuvudtaget - Fackförening 5 15 På samma sätt som till övriga partier alla folkvalda partier behandlas på samma sätt På samma sätt som till övriga partier i vissa frågor, men inte i andra På ett annat sätt än till övriga partier Sverigedemokraterna är ett särskilt parti Ej svar

16 Principiellt samma hållning som till övriga Fråga: Hur kommer [ORGANISATION] att förhålla sig till Sverigedemokraterna principiellt? Fackförbund. Motiveringen till förhållningssättet kan sammanfattas ungefär som följer: Man kommer inte att göra någon åtskillnad på Sverigedemokrater och övriga partier när man träffar utskott etc. Man måste respektera Sverigedemokraternas valda riksdagsledamöter. Intresseorganisationer. I de generella kontakterna med politiska partier skiljer sig i de flesta fall inte förhållningssättet i fallet Sverigedemokraterna. Branschorganisationer. Man respekterar att Sverigedemokraterna är demokratiskt valda. Fackförbund Intresse- organisationer Branschorganisationer På samma sätt som till övriga partier alla folkvalda partier behandlas på samma sätt På samma sätt som till övriga partier i vissa frågor, men inte i andra På ett annat sätt än till övriga partier Sverigedemokraterna är ett särskilt parti Ej svar

17 Få kommer att kontakta Sd specifikt Fråga: Kommer [ORGANISATION] i era relationer med de politiska partierna att kontakta/söka stöd hos Sverigedemokraterna i ert påverkansarbete? Många organisationer gör tydlig åtskillnad mellan formella sammanhang där dialogen med partierna sker via utskott eller liknande, och övrigt påverkansarbete som ofta sker riktat mot enskilda partier eller riksdagsledamöter. Om vi bjuder in ett utskott som vi ofta gör, får alla i det utskottet komma. Men vid olika sammanhang där vi möter deras företrädare kommer vi vara tydliga med att vi motsätter sig deras åsikter och kommer inte samarbeta med dem under några omständigheter. Och även om man har samma uppfattning i en fråga kommer man inte samarbeta ändå. - Fackförening Det är enbart ett fåtal organisationer som svarar att de kommer, eller kommer att överväga, att kontakta Sverigedemokraterna: Vi kommer att kontakta dem. Alla vi pratar med syftar till att söka förståelse Ja / Kan överväga Nej, inte specifikt Sd Nej, kommer inte att söka stöd hos Sd Vet ej

18 Få kommer kontakta Sd specifikt Fråga: Kommer [ORGANISATION] i era relationer med de politiska partierna att kontakta/söka stöd hos Sverigedemokraterna i ert påverkansarbete? Fackförbund. Den vanligaste hållningen är att inkludera Sverigedemokraterna i de allmänna inbjudningar som görs, men inte söka stöd specifikt hos partiet. Intresseorganisationer. En högre andel vet ej beror på att flera organisationer inte har fattat ett beslut i frågan. Branschorganisationer. Branschorganisationerna tycks ha en mer pragmatisk hållning än övriga. Deras (3 organisationer) beslut att söka stöd hos Sd grundar sig i en bedömning av partiets inflytande. Så länge det är litet finns inte heller någon anledning att söka stöd hos Sd specifikt. Fackförbund Intresse- organisationer Branschorganisationer Ja / Kan överväga Nej, inte specifikt Sd Nej, kommer inte att söka stöd hos Sd Vet ej

19 Citat - Fackförbund Fråga: Vad innebär [ORGANISATION]:s principiella förhållningssätt till Sverigedemokraterna i praktiken? Fackförbund: Om det gäller träffar och så med utskott och riksdagen gör vi ingen skillnad när vi uppvaktar dem som organ. Vi kommer inte skriva debattartiklar med Sd som vi gör med andra till och från. Och vi kanske inte deltar i debatter med bara Sd. Men vi kommer bevaka politiken som med alla andra partierna. Förhoppningsvis att vi behandlar dem likadant både principiellt och praktiskt. De är demokratiskt valda och vi måste förhålla sig på samma sätt till dem som till övriga riksdagspartier, t.ex. bjuda in även dem till möten med utskott osv. Vi gör inte skillnad på partierna principiellt, men vi har olika sätt att förhålla sig till alla partier [ ] när det gäller metoder. Samma sak gäller Sverigedemokraterna. Vi kommer att kontakta dem om vi bestämmer oss för att kontakta riksdagen, men vi kanske inte bjuder in dem till personliga möten.

20 Citat - Intresseorganisationer Fråga: Vad innebär [ORGANISATION]:s principiella förhållningssätt till Sverigedemokraterna i praktiken? Intresseorganisationer: Att vi inte har samma kontakt med dem som vi har med andra partier. Vi vill inte ha dem som budbärare för våra budskap. Vi kommer inte genomföra en särskilt lobby mot dem. Vi har också tagit avstånd från deras värderingar. Vi har klargjort hur deras värderingar strider mot vår värdegrund. Det har inte varit aktuellt men om vi till exempel skulle anordna en debatt är de inbjudna. Men de ska behandlas i enlighet med hur stora de är, inte som ett eget block. Vi kommer ta mer avstånd från de människor som röstat på dem om vi inte samtalar. Att vi behandlar alla partier på samma sätt. Det gäller alla partier. Men om vi driver en särskild fråga, då kan vi välja ut särskilda personer i särskilda partier.

21 Citat - Branschorganisationer Fråga: Vad innebär [ORGANISATION]:s principiella förhållningssätt till Sverigedemokraterna i praktiken? Branschorganisationer: Vi behandlar dem som ett riksdagsparti som alla andra. Man gör kontinuerliga analyser av vad vi har för anledning att prata med dem, vad har de för reellt inflytande. De har i likhet med flera andra partier lite inflytande, då finns det inte fog för att ha dialog med dem heller. Om man t.ex. har utskottstillställningar blir de inbjudna som alla andra. Att vi bedömer deras politik utifrån samma måttstockar som vi bedömer andra partiers politik. Vi kontaktar relevanta politiker oavsett parti. Vi överprövar aldrig svenska folkets politiska vilja. Vi deltar inte i val, så vi respekterar [valresultatet]. De kommer behandlas som alla andra i formella sammanhang, men allt det vi erbjuder kommer inte erbjudas dem. De kommer inte bjudas in till exempelvis seminarier.

22 Stöd accepteras oftast tyst Fråga: Hur skulle [ORGANISATION] agera om Sverigedemokraterna uttryckligen gav er sitt stöd i allmänhet eller i någon särskild fråga? Om Sverigedemokraterna uttryckligen skulle ge en organisation sitt stöd är den vanligaste hållningen bland de intervjuade organisationerna att lämna stödet okommenterat: Vet inte, men skulle sannolikt lämna det okommenterat. Stöd från SD är litet värt eftersom vi avvisar det mesta i deras program. Fackförening Vi agerar i sakfrågor och kommenterar inte deras enskilda agerande. Intresseorganisation Vi utformar inte våra önskemål efter partier. Pengar luktar inte. De partier som stöder oss är de partier som stöder oss. Vi tar aldrig avstånd från partier som tycker vi har bra idéer. Branschorganisation Vissa organisationer upplever att de och deras frågor befinner sig tydligare i riskzonen att associeras med Sverigedemokraterna. Detta gör dem mer benägna att kommentera stödet : Vi skulle påtala att det i sådant fall är i en specifik fråga som de håller med oss. - Intresseorganisation Det beror på vilket sätt. Vi kommer inte förhindra dem, men inte aktivt se till att de gör det. De har försökt använda våra frågor till deras fördel, men vi är noga med att de inte ska kidnappa dem. Det vore förödande. - Intresseorganisation

23 Sd-aktivitet föranleder inte åtgärder Fråga: Hur skulle [ORGANISATION] agera om det framkom att någon anställd/aktiv inom organisationen också var aktiv Sverigedemokrat? Skulle agera Skulle agera under vissa förutsättningar Skulle troligen inte agera Skulle inte agera Vet ej / Kan inte svara

24 Sd-aktivitet föranleder inte åtgärder Fråga: Hur skulle [ORGANISATION] agera om det framkom att någon anställd/aktiv inom organisationen också var aktiv Sverigedemokrat? Fackförbund. Man har sagt att man inte kan vara förtroendevald och aktiv Sverigedemokraterna, det överensstämmer inte med den värdegrund [förbundet] har när man ser på deras politik och förslag. Medlemmar kan vi inte ha koll på men för förtroendevalda har vi valt den policyn. Intresseorganisationer. Att vara medlem i ett parti kan inte vara ett problem i sig men att vara aktiv och argumentera för de idéerna och vara medlem i det partiet kan vara problematiskt. Branschorganisationer. Det faktum att de är en del av riksdagen och ökade sina mandat i kommunerna gör att tröskeln har sänkts för människor att säga att de röstat på dem. Vi har inga regler för vad människor tycker. Om man sköter sitt jobb är man en del av organisationen. Fackförbund Intresse- organisationer Branschorganisationer Skulle agera Skulle agera under vissa förutsättningar Skulle troligen inte agera Skulle inte agera Vet ej / Kan inte svara

25 Slussplan 9, Stockholm

Att påverka eller påverkas av Sverigedemokraterna

Att påverka eller påverkas av Sverigedemokraterna Att påverka eller påverkas av Sverigedemokraterna Ett positionspapper, november 2010 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Äldrefrågor på undantag i svensk politik

Äldrefrågor på undantag i svensk politik ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK 3 Äldrefrågor på undantag i svensk politik 4 ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK Innehåll 1. Förord... 5 2. PRO:s slutsatser... 6 Vad beror osynligheten på?...7

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER Umeå Universitet Sociologiska institutionen Samhällsvetarprogrammet baskurs moment 2B HT 2007 Rickard Tjernqvist Daniel

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Två rapporter skrivna av ARS Research AB på uppdrag av Konkurrensverket Förord På uppdrag av Konkurrensverket har ARS

Läs mer