Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK"

Transkript

1 Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets första nio månader var Sveriges mjölkinvägning 2,6 procent högre än under motsvarande period Under de senaste tolv månaderna har mjölkinvägningen ökat i 18 av landets 21 län. Mest har mjölkinvägningen ökat i Värmlands, Dalarnas och Örebro län. Norrbottens och Jämtlands län är de län som har haft störst nedgång i mjölkinvägningen. De nästan 800 mjölkgårdar som det senaste året levererat mer än ton mjölk svarar för 48 procent av landets mjölkleveranser. Mjölkföretag som bedrivs i bolagsform levererar i genomsnitt ton mjölk per år och står för 27 procent av den totala mjölkinvägningen De största mjölkkobesättningarna finns i Hallands, Skåne och Kalmar län. Nästan 13 procent av landets mjölkmängd är ekologisk. Under det senaste året har produktionen av ekologisk mjölk ökat med 3,9 procent. Störst andel ekologisk mjölk har Örebro, Uppsala, Västmanlands och Stockholms län. I dessa län kommer mellan 23 och 30 procent av mjölken från ekologiska mjölkföretag. Borgholm är landets mjölktätaste kommun med kg mjölk per invånare och 130 ton mjölk per km 2. I Sverige som helhet är siffran 301 kg mjölk per invånare och kg mjölk per km 2. FOTO: ESTER SORRI

2 EU Den genomsnittlige mjölkbonden % inom EU levererade 228 ton mjölk under kvotåret 2013/14 (april mars 2014). Det är en ökning med drygt tre procent jäm fört med året innan. Det framgår 90 av EU-kommissionens officiella statistik. Men gårdsstrukturen 75 inom EU varierar kraftigt mellan de olika medlemsstaterna. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark medan de minsta medelgårdarna finns i Kroatien, Litauen och Rumänien. Sverige kommer på nionde plats med en genomsnittlig leverans på 543 ton. EU-15 har betydligt större medelgårdar (385 ton) än de 13 länder som blivit EU-medlemmar sedan 2004 (66 ton). Under det senaste kvotåret har medelleveransen procentuellt ökat mest i Bulgarien, Estland och Belgien. Beträffande kvotutnyttjandet överskred åtta av EU:s 28 medlemsstater sina nationella mjölkkvoter under 2013/14. Motsvarande siffra för kvotåret 2012/13 var fem länder med kvotöverskridande. Källa: EU-kommissionen Kvotutnyttjande EU 2013/14 Sverige Mjölkinvägning Under årets första nio månader har landets mjölkinvägning varit i genomsnitt 2,6 procent högre än för motsvarande period Under september i år var mjölkinvägningen 1,7 procent högre än motsvarande månad i fjol. Länsvis utveckling Förändring av mjölkinvägningen okt 2013 sep 2014 (jämfört med okt 2012 sep 2013) Invägningen har ökat mer än 5 % Invägningen har ökat 3-5 % Invägningen har ökat 0-3 % Invägningen har minskat För hela Sverige är förändringen +2,5 procent Den regionala omfördelningen av landets mjölkproduktion fortsätter. Under den senaste tolvmånadersperioden (oktober 2013 september 2014) har mjölkinvägningen ökat i 18 av landets 21 län. Mest har invägningen ökat i Värmlands (+6,3 procent), Dalarnas (+4,7 procent) och Örebro län (+4,6 procent). Mest har mjölkinvägningen minskat i Norrbottens (-2,5 procent), Jämtlands (-1,6 procent) och Stockholms län (-0,8 procent). Antal mjölkföretag Normalt sker en strukturförändring som innebär att antalet mjölkgårdar halveras på en tio- Strukturrapport 2014 från LRF Mjölk

3 FOTO: TRONS årsperiod. Det motsvarar en årlig minskning av antalet mjölkproducenter med 6,5 procent. Så har utvecklingen sett ut under flera decennier. Under 2006 och 2007 slutade fler mjölkproducenter än normalt, främst på grund av politiska förändringar och pressad lönsamhet. Under de senaste fem åren har utvecklingen återgått till ett mer normalt mönster. I september 2014 fanns det aktiva mjölkföretag. På ett år har antalet mjölkföretag minskat med 258 st eller 5,5 procent. Storleksstruktur nästan 48 procent av landets mjölkleveranser. 2008/09 var motsvarande andel 61 procent. De cirka mjölkföretag som varit aktiva hela det senaste året hade under oktober 2013 september 2014 en medelleverans på 661 ton. Fem år tidigare var motsvarande siffra 484 ton. Därmed har medelleveransen på fem år ökat med 37 procent. Åldersstruktur Beträffande ålderstrukturen har det de senaste åren skett en förskjutning mot en högre andel Antalet mjölkbesättningarna blir allt färre och därmed större i genomsnitt. Samtidigt blir andelen större gårdar allt fler. De allra största gårdarna, det vill säga gårdar med mer än ton i årsleverans, utgör nu 18 procent av landets mjölkföretag. Dessa gårdar svarar för 48 procent av landets mjölkleveranser. För fem år sedan tillhörde endast knappt tio procent av mjölkföretagen denna storleksgrupp och stod för 33 procent av mjölkinvägningen. Fortfarande produceras mycket av mjölken på små och halvstora gårdar. Gruppen med årsleveranser mellan 200 och ton svarar för Miljoner kg Mjölkinvägning i Sverige *) prognos *) Strukturrapport 2014 från LRF Mjölk

4 Foto: Linda Engström Kommuner med mest mjölk per invånare okt 2013 sep 2014 Placering Kommun Kg mjölk/inv. 1 Borgholm Robertsfors Ydre Mörbylånga Kinda Aneby Herrljunga Torsås Tomelilla Högsby äldre företagare. 31 procent av mjölkleveranserna det senaste året sker i företag där ägarna är över 55 år. Motsvarande siffra för fem år sedan var 22 procent. 15 procent av landets mjölkföretag är juridiska personer och svarar för 27 procent av mjölkleveranserna. För fem år sedan var andelen juridiska personer 13 procent med 24 procent av landets mjölkleveranser. Ett tydligt mönster är att yngre mjölkproducenter har större genomsnittlig årlig leverans än de som är äldre. De allra största mjölkföretagen är de som drivs som juridiska personer. På fem år har medelleveransen i gruppen juridiska personer ökat från 863 till ton, en ökning med 34 procent. Producenter som slutat Under de senaste tolv månaderna (september 2013 augusti 2014) har totalt 271 mjölkföretag avvecklats. Mer än hälften av företagen, eller 51 procent, hade under 2012/13 en årsleverans under 200 ton mjölk. 11 procent av de som upphört hade en årsleverans över 500 ton. Den genomsnittliga årsleveransen för de som slutat under det senaste året var 268 ton, en ökning med 0,4 procent jämfört med året innan. De sammanlagda leveranserna hos de som slutat uppgick till knappt 73 miljoner kg. Detta motsvarar 2,5 procent av den totala mjölkinvägningen under det senaste året. Motsvarande siffror för de som slutade under 2012/13 var 90 miljoner kg eller 3,1 procent av den totala invägningen. I genomsnitt har 23 mjölkföretag per månad lagts ned under det senaste året. Åldersmässigt är en majoritet, 59 procent, av de som slutat över 55 år. Endast drygt två procent av de som slutat är under 35 år. Tio procent av de nedlagda mjölkföretagen drevs som juridiska personer. Storleksstruktur länsvis Det genomsnittliga mjölkföretaget levererade 661 ton mjölk under det senaste året. Medelleveransen varierar dock över landet. De största FOTO:TRONS Strukturrapport 2014 från LRF Mjölk

5 genomsnittsleveranserna finns i Hallands, Skåne och Kalmar län. I dessa tre län ligger medelleveransen över 800 ton per år. De minsta genomsnittliga mjölkföretagen finns i Jämtlands, Stockholms, Västerbottens och Gävleborgs län, där medelleveransen ligger under 500 ton per år. Ekologisk mjölk Under de senaste tolv månaderna ökade leveranserna av ekologisk mjölk med 3,9 procent. 12,8 procent av landets mjölkmängd är därmed ekologisk. Störst andel ekologisk mjölk produceras i Örebro, Uppsala, Västmanlands och Stockholms län. I dessa län är mellan 23 och 30 procent av mjölk ekologisk. De ekologiska mjölkföretag som var aktiva i september 2014 hade det senaste året en genomsnittlig årsleverans på 684 ton. Därmed är de ekologiska mjölkföretagen något större i genomsnitt än de konventionella mjölkföretagen. Mjölktäthet Under perioden oktober 2013 september 2014 levererades sammanlagt miljoner kg mjölk till landets mejerier. Mjölkproduktion skedde i 251 av landets 290 kommuner. Mjölkproduktionens betydelse i olika delar av landet kan illustreras på olika sätt, till exempel genom att redovisa mjölkleverans per invånare eller landareal. Sveriges befolkning den 30 juni 2014 uppgick enligt SCB till personer. I genomsnitt levererades under den senaste tolvmånadersperioden 301 kg mjölk per person. Mest mjölk per invånare, kg, levererades i Borgholms kommun. Sveriges landareal den 1 januari 2014 uppgick enligt SCB till km 2. I genomsnitt levererades kg mjölk per km 2. Även räknat i mjölk per km 2 toppas listan av Borgholms kommun, med 130 ton mjölk per km 2. FOTO: JOHAN TAUBERT Strukturrapporten är sammanställd av Lennart Holmström, Mjölkpolitik Tel , Mer information och rapporter finns på Citera oss gärna, men ange källa.

6 Tabeller - Strukturrapport november Kvotutnyttjande, antal mjölkleverantörer och medelleveranser i EU 2013/14 2. Mjölkinvägning per län 2012/13 och 2013/14 3. Antal mjölkföretag i sept 2013 resp. sept Länsvis medelleveranser för de som var aktiva i september Antal mjölkkor och mjölkföretag per län i juni Storleksstruktur okt 2008 sept 2009 och okt 2013 sept Åldersstruktur okt 2008 sept 2009 och okt 2013 sept Antal producenter som slutat sept 2013 aug Storleksstruktur för de producenter som slutat sept 2013 aug Åldersstruktur för de producenter som slutat sept 2013 aug Kommuner med mest mjölk okt 2013 sept Kommuner med mest mjölk per invånare okt 2013 sept Kommuner med mest mjölk per km² okt 2013 sept Ekologiska mjölkleveranser okt 2013 nov Ekologiska mjölkföretag sept Ekologiska mjölkkor 2013

7 Kvotutnyttjande, antal mjölkleverantörer och medelleveranser i EU 2013/14 Medlemsstat Kvotutnyttjande Antal aktiva leverantörer Mjölkleverans 2013/ /14 per leverantör (%) (ton) Belgien 100, Bulgarien 46, Tjeckien 89, Danmark 102, Tyskland 101, Estland 99, Irland 100, Grekland 71, Spanien 97, Frankrike 93, Kroatien 71, Italien 98, Cypern 103, Lettland 99, Litauen 78, Luxemburg 101, Ungern 72, Malta 79, Nederländerna 104, Österrike 103, Polen 101, Portugal 85, Rumänien 55, Slovenien 86, Slovakien 78, Finland 87, Sverige 78, Storbritannien 89, EU-15 96, NM-13 87, EU-28 95, Källa: EU-Kommissionen

8 Mjölkinvägning per län 2012/13 och 2013/14 Län okt 2012-sept 2013 okt 2013-sept 2014 Index (ton) (ton) (2012/13=100) Stockholms län ,2 Uppsala län ,8 Södermanlands län ,0 Östergötlands län ,8 Jönköpings län ,0 Kronobergs län ,3 Kalmar län ,9 Gotlands län ,4 Blekinge län ,9 Skåne län ,7 Hallands län ,8 Västra Götalands län ,9 Värmlands län ,3 Örebro län ,6 Västmanlands län ,6 Dalarnas län ,7 Gävleborgs län ,9 Västernorrlands län ,1 Jämtlands län ,4 Västerbottens län ,0 Norrbottens län ,5 Summa ,5

9 Antal mjölkföretag i sept 2013 respektive sept 2014 Län sep-13 sep-14 Index (sept-13=100) Stockholms län ,3 Uppsala län ,3 Södermanlands län ,1 Östergötlands län ,9 Jönköpings län ,3 Kronobergs län ,3 Kalmar län ,0 Gotlands län ,2 Blekinge län ,9 Skåne län ,4 Hallands län ,3 Västra Götalands län ,5 Värmlands län ,3 Örebro län ,4 Västmanlands län ,0 Dalarnas län ,8 Gävleborgs län ,3 Västernorrlands län ,0 Jämtlands län ,9 Västerbottens län ,6 Norrbottens län ,5 Summa ,5

10 Länsvisa medelleveranser för de som var aktiva i september 2014 Län Leverans (ton) Antal aktiva sept-14 Medelleverans (ton) Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Summa

11 Antal mjölkkor och mjölkföretag per län i juni 2014 Antal mjölkföretag jun-14 Besättningsstorlek (kor/besättning) Län Antal mjölkkor Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Summa Källa: Jordbruksverket

12 Storleksstruktur okt 2008 sept 2009 och okt 2013 sept 2014 Årsleverans Leverans (ton) Antal sept 2009 Medelleverans (ton) Leverans (%) Antal (%) < 100 ton ,3 9, ton ,7 15, ton ,5 42, ton ,7 22, ton ,6 8,3 > 2000 ton ,2 1,7 Summa ,0 100,0 Årsleverans Leverans (ton) Antal sept 2014 Medelleverans (ton) Leverans (%) Antal (%) < 100 ton ,6 6, ton ,8 12, ton ,9 36, ton ,7 27, ton ,3 13,8 > 2000 ton ,7 4,3 Summa ,0 100,0

13 Åldersstruktur okt 2008 sept 2009 och okt 2013 sept 2014 Åldersgrupp Leverans (ton) Antal sept 2009 Medelleverans (ton) Leverans (%) Antal (%) - 34 år ,9 7, år ,7 17, år ,3 29, år ,5 26,3 65 år ,0 6,2 Jur. person ,7 13,3 Summa ,0 100,0 Åldersgrupp Leverans (ton) Antal sept 2014 Medelleverans (ton) Leverans (%) Antal (%) - 34 år ,3 4, år ,7 13, år ,9 27, år ,5 30,5 65 år ,0 9,8 Jur. person ,5 15,2 Summa ,0 100,0

14 Antal producenter som slutat sept 2013 aug 2014 Månad Antal Genomsnittlig leverans sept 2012-aug 2013 sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug Totalt 2012/

15 Storleksstruktur för de producenter som slutat september 2013 augusti 2014 Årsleverans (ton) Leverans sept aug 2013 (ton) Leverans (%) Antal producenter Antal (%) Medelleverans (ton) < , , , , , , ,8 25 9,2 661 > ,9 6 2, Summa , ,

16 Åldersstruktur för de producenter som slutat september 2013 augusti 2014 Årsleverans (år) Leverans sept aug 2013 (ton) Leverans (%) Antal producenter Antal (%) Medelleverans (ton) ,9 6 2, , , , , , , år , ,5 157 Juridisk person , ,3 393 Summa , ,

17 Kommuner med mest mjölk okt 2013 sept 2014 Placering (Placering ffg år) Kommun Mjölkleveranser Andel av riket (ton) (%) 1 (1) Gotland ,8 2 (2) Borgholm ,0 3 (3) Falköping ,7 4 (4) Varberg ,3 5 (7) Linköping ,1 6 (5) Laholm ,1 7 (6) Falkenberg ,0 8 (8) Mörbylånga ,9 9 (10) Kristianstad ,7 10 (9) Västervik ,6

18 Kommuner med störst mjölkleveranser per invånare okt 2013 sept 2014 Placering (Placering ffg år) Kommun kg mjölk per invånare 1 (1) Borgholm (3) Robertsfors (4) Ydre (2) Mörbylånga (5) Kinda (6) Aneby (8) Herrljunga (7) Torsås (10) Tomelilla (11) Högsby Riket 301, SCB

19 Kommuner med störst mjölkleveranser per km² okt 2013 sept 2014 Placering (Placering ffg år) Kommun kg mjölk per km² 1 (1) Borgholm (3) Båstad (4) Tomelilla (2) Mörbylånga (5) Sjöbo (6) Varberg (7) Falköping (10) Hörby (8) Hjo (9) Laholm Riket 7 118, SCB

20 Ekologiska mjölkleveranser okt 2013 sept 2014 Län Leveranser (ton) Andel ekologisk mjölk (%) Stockholms län ,9 Uppsala län ,7 Södermanlands län ,8 Östergötlands län ,0 Jönköpings län ,8 Kronobergs län ,0 Kalmar län ,7 Gotlands län ,9 Blekinge län ,0 Skåne län ,3 Hallands län ,9 Västra Götalands län ,5 Värmlands län ,8 Örebro län ,0 Västmanlands län ,6 Dalarnas län ,3 Gävleborgs län ,4 Västernorrlands län ,9 Jämtlands län ,2 Västerbottens län ,5 Norrbottens län ,4 Summa ,8

21 Ekologiska mjölkföretag sept 2014 Län Stockholms län 11 Uppsala län 35 Södermanlands län 23 Östergötlands län 33 Jönköpings län 53 Kronobergs län 14 Kalmar län 17 Gotlands län 14 Blekinge län 7 Skåne län 29 Hallands län 14 Västra Götalands län 130 Värmlands län 20 Örebro län 19 Västmanlands län 13 Dalarnas län 15 Gävleborgs län 36 Västernorrlands län 11 Jämtlands län 21 Västerbottens län 24 Norrbottens län 6 Summa 545

22 Antal omställda ekologiska mjölkkor 2012 och 2013 Län Index Andel ekologiska kor (2012=100) i % av alla kor 2013 Stockholms län ,9 26 Uppsala län ,7 32 Södermanlands län ,8 20 Östergötlands län ,1 17 Jönköpings län ,5 15 Kronobergs län ,9 9 Kalmar län ,2 5 Gotlands län ,4 8 Blekinge län ,6 9 Skåne län ,8 9 Hallands län ,1 6 Västra Götalands län ,3 23 Värmlands län ,0 23 Örebro län ,1 33 Västmanlands län ,0 29 Dalarnas län ,0 17 Gävleborgs län ,4 18 Västernorrlands län ,5 6 Jämtlands län ,6 15 Västerbottens län ,1 9 Norrbottens län ,0 6 Summa ,2 14 Källa: Jordbruksverket

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting

Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting Andel väntande inom 60 dagar Kömiljard besök andel väntande inom 60 dagar 100 90 80 70 60 2012 2011 2010 50 40 30 Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Besök Behandling/operation Total Rangording kömiljard kömiljard Resultat per Resultat per per Landsting 1 Halland 96% 4 816 269 16 97% 4 684

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Mjölkåret 2012 Sammanfattning... 3 Om Arla Flest kor per gård i Kalmar minst i Jämtland Störst andel storgårdar i Halland och

Mjölkåret 2012 Sammanfattning... 3 Om Arla Flest kor per gård i Kalmar minst i Jämtland Störst andel storgårdar i Halland och Mjölkåret 2012 Mjölkåret 2012 Sammanfattning... 3 Om Arla... 4 1. Flest kor per gård i Kalmar minst i Jämtland... 5 2. Störst andel storgårdar i Halland och Västmanland... 6 3. Örebro län leder ekoligan...

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Företagsamheten 2018 Kalmar län

Företagsamheten 2018 Kalmar län Företagsamheten 2018 Kalmar län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Särskilda boendeformer

Särskilda boendeformer Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Information om bidraget:

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Information om bidraget:

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Information om bidraget:

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Kalmar. Företagsamhetsmätning

Kalmar. Företagsamhetsmätning Företagsamhetsmätning - Kalmar län Johan Kreicbergs Våren 2009 Kalmar Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik Appendix 1 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Företagsamheten 2018 Hallands län

Företagsamheten 2018 Hallands län Företagsamheten 2018 Hallands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014 1(7) 215-2-2 Stabsenheten Harald Svensson Enheten för idisslare och gris Gunnar Palmqvist Antal förprövade platser för olika djurslag under 214 Jordbruksverket ställer årligen samman uppgifter om antalet

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Turism 2015: Christina Lindström, biträdande statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Turism 2015: Christina Lindström, biträdande statistiker Tel Ålands officiella statistik - Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:9 27.10.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2015 Även i september ökande hotellgästnätterna Totala antalet övernattningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 14 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län oktober 2012 9745 (8,5 %) 4460 kvinnor (8,2 %) 5285 män (8,8 %)

Läs mer

Företagsamheten 2018 Jämtlands län

Företagsamheten 2018 Jämtlands län Företagsamheten 2018 Jämtlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Halland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, bitr. statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:7 25.8.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Juli 2016 Marginell minskning av hotellgästnätter i juli, preliminära siffror Antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:7 29.8.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Juli 2017 Färre hotellgästnätter i juli I juli var totala antalet övernattningar på

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:6 18.7.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2014 Hotellövernattningarna minskade juni Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland 2016

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland 2016 Uppföljning Tillväxtstrategi 2016 Del 1: Grundfakta En rapport från Regionkontoret 2016 1 Grundfakta Inledning Region har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet. För att säkerställa att har

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:5 21.6.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2017 Färre övernattade på hotellen i maj I maj var totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av mars 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-04-10 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av mars 2014 Under mars månad fortsatte arbetsmarknaden i Stockholms län

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. utrikes födda. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. utrikes födda. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping 111 mars 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, februari 2014 12 763 (7,4 %) 5 795 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda Hallands konstmuseum 214 Ekonomi Intäkter (kr) Kostnader (kr) Personal Verksamhetsbidrag från landsting/region Statligt bidrag enligt Kultursamverkans-förordningen Statligt bidrag (ej enligt Kultur-samverkans-förordningen)

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2011 Överenskommelse mellan staten och SKL. Lägesrapport: Stramagrupper & Antibiotika

Patientsäkerhetssatsning 2011 Överenskommelse mellan staten och SKL. Lägesrapport: Stramagrupper & Antibiotika STRAMADAGEN Hotell Arlandia Onsdagen den 25 maj 2011 Patientsäkerhetssatsning 2011 Överenskommelse mellan staten och SKL Lägesrapport: Stramagrupper & Antibiotika Tidsplan 2011 Förtydl. till landstingsledn.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:8 19.5.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2008 Övernattningarna minskade i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Färre och större om strukturomvandlingen i odlingslandskapet

Färre och större om strukturomvandlingen i odlingslandskapet Färre och större om strukturomvandlingen i odlingslandskapet Jerker Moström, Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Strukturomvandling Strukturomvandling

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Utvecklingen i riket och länen

Utvecklingen i riket och länen Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Utvecklingen i riket och länen Redovisning 1--17 Sid 1 November 1 Vägen till 9, Sid November 1 Vägen till 9, Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Presentation innehåller

Läs mer

Företagsamheten 2018 Västerbottens län

Företagsamheten 2018 Västerbottens län Företagsamheten 2018 Västerbottens län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Turism 2015:11 19.11.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik -

Turism 2015:11 19.11.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:11 19.11.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Oktober 2015 Flera övernattade på hotell i oktober Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:8 19.9.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2014 Minskning av hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer