MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015"

Transkript

1 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 Svag efterfrågan med låga världsmarknadspriser pressar mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna för de svenska mjölkföretagen. I fördjupningsdelen beskrivs hur mjölkföretag i våra grannländer påverkats av mjölkkrisen och hur de har hanterat krisen. 2 2, NZ EU USA EKO NZ EU USA 1,20 KONV EXPORTANDEL (%) -2 FÖRÄNDRING (%) KR/KG ECM Konsumtion. Efterfrågan från viktiga importländer är fortsatt svag. Rysslands handelsblockad ger fortsatt stora effekter för framför allt EU:s ostmarknad. Osäkerheten är stor kring Kinas framtida importintresse och effekterna av att EU:s mjölkkvotsystem upphörde den 1 april. Kina har under årets fyra första månader minskat sin mejeriimport med 34 procent jämfört med förra året. Den svaga globala efterfrågan gör att uppgången för världsmarknadspriserna låter vänta på sig. s. 2 Produktion. Som en följd av de låga världsmarknadspriserna har tillväxten för den globala mjölkproduktionen dämpats. Hittills i år ligger produktionsökningen för de fem stora mejeriexportörerna på 0,6 procent. Mjölkinvägningen har ökat markant i flera EU-länder sedan mjölkkvoterna avskaffades, bland annat i Irland, Polen och Nederländerna. Under årets fyra första månader har den svenska mjölkinvägningen minskat med 0,3 procent. Mjölkavkastningen har en fortsatt positiv utveckling, medan koantalet har minskat de senaste månaderna. Mjölkföretagen. Mjölkföretagens ekonomiska situation är fortsatt mycket allvarlig. På ett halvår har nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad försämrats med 15 öre för LRF Mjölks typgård med konventionell produktion. Höjda ekotillägg har lett till att mjölkintäkt minus foderkostnad förbättrats med knappt 20 öre under samma period. Obalansen på mejerimarknaden gör att utvecklingen för mjölkföretagens ekonomi de närmaste månaderna är mycket svårbedömd. s. 6 s. 4

2 Konsumtion Svag global efterfrågan gör att uppgången för världsmarknadspriserna låter vänta på sig. Den prisuppgång som skedde i början av 2015 har de tre senaste månaderna vänts till en prisnedgång. I dagsläget ligger prisnivån för olika mejeriprodukter mellan 25 och 50 procent lägre än för ett år sedan. WMP 55 % SMP 16 % Ost 12 % Smör 18 % Under årets första kvartal noterades en svag ökning av exporten från Nya Zeeland, EU och Australien. Däremot föll exporten från USA och Argentina kraftigt. Totalt minskade volymen från de fem största exportörerna med 2,3 procent. 41 WMP SMP Ost Smör 20 % 38 % 34 % 9 % WMP SMP Ost Smör 5 % 54 % 38 % 4 % NYA ZEELAND EU USA Andel av världens export av mejeriprodukter jan mar 2015 Procent Källa: EU-kommissionen Global handel. Under första kvartalet 2015 minskade mejeriexporten från de fem största aktörerna med drygt två procent. Exporten har minskat kraftigt från USA och Argentina, medan övriga aktörer ligger på ungefär samma volymer som förra året. För EU:s del märks framför allt den ryska handelsblockaden. EU:s ostexport minskade under januari mars med 14 procent. Tack vare ökad ostexport till USA, Japan och Sydkorea dämpades exportnedgången. Kinas import av mejeriprodukter är fortfarande lägre än för ett år sedan. Under årets fyra första månader minskade importvolymen med 34 procent. Mest minskade importen av WMP, där nedgången var 53 procent. En viss återhämtning noterades i april för SMP där importen uppgick till 87 procent av den volym som importerades i april Internationella priser. De världsmarknadspriser som redovisas av amerikanska jordbruksministeriet, USDA, har de senaste tre månaderna åter vänt nedåt för samtliga produktgrupper. Mest har priserna för skummjölkspulver (SMP) fallit med en nedgång på 21 procent. Därmed är priserna för SMP nu de lägsta på elva månader. För smör och helmjölkspulver är priserna idag procent lägre än i slutet av februari. Auktionspriserna i GlobalDairyTrade har också vänt nedåt under våren. Sedan i början av mars har priserna fallit med 29 procent. Mest har priserna för smör gått ned, 33 procent de tre senaste månaderna. Priserna för SMP ligger nu under USD per ton och är därmed de lägsta sedan auktionerna för SMP startades våren Detta ger en indikation om att en förstärkning av den globala marknaden låter vänta på sig och troligen kommer tidigast i slutet av

3 USD/ton Världsmarknadspriser Källa: USDA OST SMÖR WMP SMP JAN 2009 JAN 2010 JAN 2011 JAN 2012 JAN 2013 JAN 2014 JAN 2015 Världsmarknadspriserna för WMP är idag 40 procent lägre än för ett år sedan. För SMP ligger priserna nästan 50 procent lägre än i maj Utvecklingen på den interna EU-marknaden liknar den på världsmarknaden. Prisnivåerna har vänt nedåt för samtliga produkter de senaste tre månaderna. Mest har priserna för SMP och WMP försämrats. För WMP har priserna fallit med 16 procent sedan slutet av mars. Motsvarande siffra för SMP är en nedgång med 9 procent. Ostpriserna inom EU ligger idag 2 3 procent lägre än för tre månader sedan. Sverige. Under årets första kvartal ökade Sveriges export med 4,5 procent, medan importen steg med 2,7 procent. Exporten domineras fortsatt av mjölk pulver och olika matfettsprodukter. På importsidan utgör ost och yoghurt de viktigaste produktgrupperna. Yoghurtimporten ökade under januari mars med 3,6 procent. Mest ökade importen från Tyskland, Finland och Danmark med en ökning på 11 procent. Import och införsel av hårdost steg med 9,4 procent. Mest ökade importen från Danmark, Nederländerna och Finland. Importen av övrig ost var i stort sett stabil och ökade bara med 0,5 procent. Av detta utgjordes 46 procent av färskost. Importen av smör fortsätter att öka, en uppgång med 40 procent hittills i år. Per capita-konsumtion av mejeriprodukter Kg per person och år Källa: LRF MJölk, SCB ,9 Konsumtionen av mjölkprodukter i Sverige är stabil. Konsumtionen omräknad till använd mjölkråvara visar att en genomsnittlig svensk äter motsvarande 350 kg mjölk per år. De senaste 20 åren har konsumtionen av dryckesmjölk minskat med 30 procent. Konsumtionen av övriga mjölkprodukter har ökat. Mest har ostkonsumtionen stigit, ökningen sedan 1995 är 27 procent ,6 12,9 20,7 0 KONSUMTIONSMJÖLK SYRADE PRODUKTER GRÄDDE OST SMÖR 2,4 3

4 Produktion Tillväxten för den globala mjölkproduktionen har fortsatt att dämpas under inledningen av Under januari mars i år låg ökningstakten för de fem största mejeriexportörerna på 0,6 procent. Svag efterfrågan på världsmarknaden, torka och EU:s mjölkkvoter har medfört lägre mjölkproduktion. Globalt. Den nyzeeländska mjölkinvägningen steg under andra halvåret 2014 med fyra procent jämfört med året innan. På grund av kraftig torka under början av 2015 sjönk landets produktion med 1,9 procent under första kvartalet. En återhämtning skedde i april då mjölkinvägningen var 8,5 procent högre än i april Nya Zeelands produktionsår lider mot sitt slut och först i slutet av augusti startar den nya säsongen. Australien har i mindre utsträckning påverkats av torkan kring årsskiftet. I december 2014 minskade mjölkinvägningen med 1,6 procent, men sedan dess har landets mjölkproduktion återhämtat sig. Under årets fyra första månader ökade Australiens mjölkproduktion med 3,5 procent. Landets myndigheter har flaggat för stor risk för El Niño senare i år. Det skulle i så fall vara första gången på fem år. En stark hemmamarknad och ett förhållandevis högt mjölkpris har gynnat den amerikanska mjölkproduktionen. Däremot har landet på exportsidan pressats av den höga dollarkursen. Under årets fyra första månader steg USA:s mjölkinvägning med 1,7 procent. Prognosen för mjölkproduktionen under 2015 har reviderats ned under våren. Den senaste bedömningen talar om 1,9 procent mer mjölk i år än under Orsaken till revideringen är den torka som drabbat landets västligaste delstater. Effekten av torkan är lägre mjölkavkastning och långsammare ökning av koantalet. Argentinas mjölkbönder är under fortsatt press på grund av landets höga inflation. Under januari mars var landets mjölkinvägning 4,8 procent lägre än samma period EU. EU:s mjölkinvägning minskade under årets första kvartal med 0,5 procent. I mars månad var mjölkinvägningen inom EU 1,2 procent lägre än under samma månad Det är första gången sedan sommaren 2013 som mjölkinvägningen minskar. Det handlar i första hand om att ett antal länder bromsade in mot slutet av kvotåret 2014/15 för att undvika allt för stora straffavgifter. EU har i sin budget för kommande år kalkylerat med en straffavgift på 441 miljoner euro, vilket är 8 procent mer än kvotåret 2013/14. Beträffande det aktuella läget inom EU framgår av preliminära siffror för april och maj att mjölkinvägningen har ökat markant i flera länder sedan mjölkkvoterna avskaffades. Det handlar i första hand om Irland, Polen och Nederländerna. Flera prognoser för den framtida mjölkproduktionen inom EU har presenterats under våren. Brittiska Promar International har gjort en analys över hur utvecklingen kan tänkas se fram ut till Enligt Förändring mjölkinvägning (2014/2015 jan mars) Procentuell förändring (%) *Totalen 2015 jan mars i miljarder kg ,1 mkg* NYA ZEELAND -1,9 35,7 mkg* EU -0,5 +1,8 +3,7 USA AUSTRALIEN 31,7 mkg* 2,2 mkg* 2,2 mkg* ARGENTINA -4, Mjölkproduktionen hos de fem största mejeriexportörerna ökade med 0,6 procent under årets första kvartal. Motsvarande siffra för 2014 var en ökning med 3,5 procent. Källa: DCANZ, Eurostat, USDA, Dairy Australia, SAGPyA 4

5 Länsvis förändring av mjölkinvägning jan mars 2015 (jämfört med jan mars 2014) % < % % TYSKLAND 21,4 EU:s mjölkinvägning 2014 (Fördelning %) ÖVRIGA EU 35,6 Källa: Eurostat % - 3 % > FRANKRIKE 17,2 147 MILJARDER KG TOTALT STORBRITANNIEN 10,4 POLEN 7,2 NEDERLÄNDERNA 8,5 Källa: LRF Mjölk Mjölkinvägningen ökade under årets första tre månader i 9 av landets 21 län. Störst var ökningen I Jämtlands, Västra Götalands och Gävleborgs län. I dessa län ökade mjölkmängden med mellan 1,7 och 2,4 procent. Mjölkinvägningen minskade mest i Uppsala, Blekinge och Örebro län där nedgången låg mellan 3,3 och 10,4 procent. I hela landet minskade mjölkinvägningen med 0,1 procent. analysen förväntas de 14 största mjölkländerna öka produktionen med upp till 23 miljarder kg de närmaste fem åren. Störst produktionsökning förväntas i Frankrike, Tyskland, Irland, Polen, Storbritannien och Nederländerna. Merparten av produktionsökningen kommer att gå på export utanför EU. Nederländska LEI Wageningen har gjort en prognos för utvecklingen fram till Den prognosen pekar ut samma länder (förutom Storbritannien) som Promar gör när det kommer till vilka som förväntas få de största produktionsökningarna. Sverige. Under årets fyra första månader 2015 minskade den svenska mjölkinvägningen med 0,3 procent. Preliminära siffror för maj pekar på 0,8 procent mindre mjölk än för ett år sedan. Mjölkavkastningen har en fortsatt positiv utveckling. I maj var medelavkastningen 1,1 procent högre än i maj I slutet av maj fanns det mjölkkor i Kokontrollen. Det är en minskning med kor eller 3,9 procent jämfört med för ett år sedan. I april 2015 hade Sverige mjölkföretag, vilket är en minskning med 5,8 procent det senaste året. Under årets tre första månader minskade den ekologiska mjölkinvägningen med 2,0 procent jämfört med samma period Sedan i september 2014 har en nedgång noterats för den ekologiska mjölkinvägningen. Detta är första gången en varaktig minskning har skett sedan statistiken över ekologisk mjölkinvägning började sammanställas Antalet första inseminationer minskade under den senaste tolvmånadersperioden (april 2014 mars 2015) med 1,9 procent. Antalet inseminerade kor minskade med 1,6 procent, medan antalet inseminerade kvigor sjönk med 2,6 procent. Under de senaste sex månaderna (oktober 2014 mars 2015) var antalet första inseminationer 2,7 procent lägre än under motsvarande period året innan. 5

6 Mjölkföretagen Den ekonomiska situationen är fortsatt mycket svår för mjölkföretagen. Krisen kan förvärras kommande månader då stora utgifter i växtodlingen kan bidra till allvarliga likviditetsproblem. Samtidigt ser förutsättningarna för årets grovfoderskörd relativt goda ut. Mjölk minus foder* Jan 2010 prognos jun 2015 (Kr/kg ECM) Källa: LRF Mjölk 2,70 2,45 1,95 2,10 EKO 1,60 1,50 1,20 1,65 1,30 KONV JAN 2010 JAN 2011 JAN 2012 JAN 2013 JAN 2014 JAN 2015 Mjölkintäkt minus foderkostnad, som speglar lönsamhetstrenden för svenska mjölkföretag. *Exklusive efterlikvider, tilläggs- och säsongsbetalning. Maj juni 2015 prognos. I prognosen ingår endast aviserade avräkningsprisförändringar per den 4/ Lönsamhetsutvecklingen. Mjölkföretagens ekonomiska situation är mycket allvarlig. Skillnaden är naturligtvis stor mellan företagen. Företag som är relativt nyinvesterade, har högre andel hemmaproducerat foder och/eller de som har anställd personal är i många fall i en mer utsatt position idag med relativt låga avräkningspriser för mjölken. På ett halvår har nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad försämrats med 15 öre för LRF Mjölks typgård med konventionell produktion. I juni 2015 beräknas det vara drygt 1,30 kronor per kilo ECM (energikorrigerad mjölk). Den senaste rullande tolvmånadersperioden har nyckeltalet legat på 1,50 kronor, det är 25 procent lägre än för ett år sedan. För ett mjölkföretag med 70 kor betyder det att nettot försämrats med drygt kronor. Även mjölkföretag med ekologisk produktion har en bekymmersam ekonomi. I juni 2015 beräknas mjölkintäkt minus foderkostnad vara drygt 1,95 kronor per kilo ECM för LRF Mjölks typgård med ekologisk produktion. På ett halvår har nycketalet förbättrats med knappt 20 öre, vilket beror på att ekotillägget för det genomsnittliga avräkningspriset höjts under våren. Den senaste rullande tolvmåna dersperioden har dock nettot försämrats med knappt 15 procent jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Mejerimarknaden är osäker. Det gör att utvecklingen för mjölkföretagens ekonomi de närmaste månaderna är mycket svårbedömd. Priset på slaktdjur har dock en positiv utveckling. Idag är priset för slaktko omkring 25 procent högre än för ett år sedan. Positivt för mjölkföretagen är också de låga räntorna. Likaså är energipriserna förhållandevis låga. Den mycket svåra ekonomiska situationen kommer att bli mer kännbar de närmaste månaderna när mjölkproduktionen har en säsongsnedgång samtidigt som mjölkföretagen har stora utgifter i växtodlingen. Många mjölkföretag kan få allvarliga likviditetsproblem. Mjölkintäkt. Genomsnittligt avräkningspris för konven tionell mjölk, exklusive efterlikvider, beräknas vara cirka 2,80 kronor i juni. Det är 15 öre lägre än december 2014 och närmare 75 öre lägre än juni Höjda ekotillägg under våren har gjort att det genomsnittliga avräkningspriset för ekologisk mjölk ligger på knappt 3,90 kronor. Jämfört med 2014 är dock priset idag 40 öre lägre. 6

7 Förändring genomsnittliga avräkningspriser Procentuell förändring under de senaste månaderna* KONV EKO Indikator internationellt foderpris (USD/100 kg) 50 8,34 USD/SEK 7,27 USD/SEK 3 MÅNADER 6 MÅNADER 12 MÅNADER 24 MÅNADER JAN 2010 JUNI 2015 *Antalet månader tillbaka i tiden från juni 2015 Källa: LRF Mjölk Indikator över utvecklingen av det internationella foderpriset. Indikatorn består av 70 procent majs och 30 procent soja mjöl. De senaste månadernas prisnedgång dämpas med en starkare dollar. Det genomsnittliga avräkningspriset i EU har haft en liknande utveckling som i Sverige. I april var det genomsnittliga avräkningspriset i EU 31,42 eurocent, enligt EU-kommissionens statistik. Det är knappt 20 procent lägre än motsvarande period Även mjölkföretagen i Australien, Nya Zeeland och USA har fått sänkta avräkningspriser de senaste månaderna. Det är fortsatt svårbedömt när priserna vänder uppåt på grund av den obalans som finns på den globala mejerimarknaden. En situation som svenska mjölkföretag delar med andra mjölkföretag i EU och många andra länder i världen. Foder. På de internationella marknaderna har priserna för spannmål och soja haft en nedåtgående trend. Priset på vete och majs ligger idag omkring 25 procent lägre än för ett år sedan. Under samma pe riod har priset på soja gått ner ungefär 35 procent. För många foderråvaror är priserna idag på den lägsta nivån på fem år. Säsongen 2014/2015 väntas ha gett en rekordstor spannmålsskörd i världen. Början av säsongen 2015/2016 ser också lovande ut. Arealen väntas bli något högre än i fjol, men de första prognoserna indikerar på en något lägre avkastning som bidrar till en lägre förväntad skörd. De första prognoserna för den totala konsumtionen visar på en svag ökning under 2015/2016. Utgående lager bedöms således minska jämfört med förra året. Lagernivån är dock fortfarande hög historiskt sett och relativt god i förhållande till konsumtionen. Från Brasilien och Argentina har det rapporterats om rekordstora sojaskördar när säsongen 2014/2015 avslutas. Förutsättningarna var även gynnsamma i USA, vilket bidrog till att den totala produktionen steg med cirka tolv procent 2014/2015. Den totala konsumtionen beräknas ha ökat med omkring sju procent. Ingående lager i förhållande till konsumtionen bedöms därför vara historiskt hög. Trots lägre priser väntas arealen sojaböna stiga i USA, Brasilien och Argentina säsongen 2015/2016. De första prognoserna för den nya säsongen talar därför om en ungefär lika stor produktion som föregående år. Foderpris gård. Prisnedgången på de internationella börserna har dock inte slagit igenom i Sverige. En stark amerikansk dollar dämpar effekterna av prisnedgången det senaste året. Priset på både koncentrat och färdigfoder är relativt högt. Efter en viss prisuppgång under våren har priserna gått ner något de senaste veckorna för konventionellt koncentrat och färdigfoder. Jämfört med samma period 2014 är priset på konventionellt koncentrat omkring fyra procent lägre. Prisnivån för konventionellt färdigfoder ligger i dag ungefär sex procent under priset i juni Ekologiska koncentrat och färdigfoder har haft relativt stabila priser de senaste månaderna. Utvecklingen för marknaden för foderråvaror indikerar på lägre kraftfoderpriser, även om det är långt kvar till skörd. En positiv utveckling tycks även årets förstaskörd av grovfodret ha. Vädret under våren har på många håll i Sverige gett gynnsamma förutsättningar för relativt god kvalitet och bra volymer. Preliminära beräkningar visar också på något lägre produktionskostnad för konventionellt ensilage. Kostnaden för ekologiskt ensilage är relativt oförändrad, enligt LRF Mjölks preliminära beräkningar. 7

8 Fördjupning: Svår period även i våra grannländer Mjölkföretag i våra grannländer Tyskland, Nederländerna, Danmark och Finland genomgår också en period med mycket ansträngd ekonomi på grund av sänkta avräkningspriser och låga marginaler. Fokus på produktionsresultat, kassaflöde och täta uppföljningar tycks vara nyckeln för de flesta att hantera krisen. Den kris som mjölkföretagen upplever idag har tre orsaker. Den första är den obalans som finns på den internationella mejerimarknaden med en kraftigt ökad produktion i de stora exportländerna och en svagare konsumtionsökning och import. Den andra orsaken är det handelspolitiska embargo som Ryssland infört för import av mejeriprodukter från bland annat Europa. Den tredje orsaken är kostnadsläget för mjölkföretagen. Situationen är mycket bekymmersam hos många företag idag. Krisen 2009 upplevde dock de flesta som svårare, då både avräkningspriset var lägre och foderpriserna var högre. Sedan dess har man också haft erfarenhet av prisfluktuationer i större utsträckning. Under 2014 låg avräkningspriserna på relativt höga nivåer. Det stimulerade till en ökad produktion i flera länder samtidigt som många även har investerat och ökat djurantalet inför EU:s kvotavveckling. Resultatet för 2014 har i många fall varit relativt bra och bidragit till att det har dröjt innan man märkt av en pressad likviditet, efter det att avräkningspriserna sänktes. Kostnadsnivån är allmänt något lägre för mjölkföretag i Danmark, Nederländerna och Tyskland. Bland annat är foder- och arbetskostnaden lägre än i Sverige. Den lägre kostnadsnivån innebär också att man haft ett annat utgångsläge när man gått in i konjunkturnedgången. I Finland har man generellt sett en högre produktionskostnad i mjölkföretagen. Jämfört med Sverige, Danmark, Tyskland och Nederländerna ligger dock avräkningspriset på en högre nivå och har heller inte sänkts i samma utsträckning som i de andra länderna under det senaste året. Men även för Finland och våra andra grannländer finns det en stor spridning inom landet för vilka ekonomiska marginaler företagen har. För att kunna hantera den pressade ekonomiska situationen i företagen agerar man på liknande sätt i Danmark, Nederländerna, Tyskland och Finland. På samma sätt som i perioder med höga avräkningspriser strävar man ofta efter att leverera så mycket mjölk som möjligt, men nu för att kunna täcka så stor andel av kostnaderna. I vissa fall söker mjölkföretagen också andra intäkter. På kostnadssidan finns det större förutsättningar att påverka resultatet och även där finns stora likheter mellan länderna. Man gör inga, eller endast absolut nödvändiga reinvesteringar i mjölkföretagen under perioden. Man undersöker olika möjligheter att kunna köpa billigare foder. Man jobbar i större utsträckning själv och säger ibland upp anställd perso nal. Det händer också att företag lägger om sin strategi och till exempel väljer att utfodra med större andel hemmaproducerat grovfoder. Liksom i Sverige har mjölkföretag med låg soli ditet det särskilt bekymmersamt. Det märks inte minst i Danmark där det finns många mjölkföretag med hög skuldsättning. För den gruppen blir det ännu viktigare med fokus på produktionsresultat, kassaflöde och täta uppföljningar. Att ha en nära kontakt med sin bank och rådgivare är centralt för att överbrygga krisen. Redaktion ANSVARIG UTGIVARE ANALYS OCH TEXT GRAFIK OCH LAYOUT KONTAKTA REDAKTIONEN Fredrik von Unge Lennart Holmström Linnea Friberg Agneta Hjellström Birgitta Checa Citera oss gärna, men ange källa! 8

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015 Ökad obalans på den globala mejerimarknaden innebär fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk-

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 Obalans på den globala mejerimarknaden får stora effekter för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN SVENSK MJÖLK NR 2. 2012 Sammanfattning Mjölkföretagen upplever nu en ansträngd ekonomi. Nettot mjölkintäkt minus foderkostnad har fallit ner till nivåer som inte är hållbara på

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 6. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen är alltjämt besvärlig sedan Ryssland i början

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Precis som vid förra Mjölkekonomirapporten i september, så befinner sig mjölkmarknaden i obalans. Mjölkföretagens ekonomi blir allt mer ansträngd.

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 5. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 216 Utbudet är fortsatt större än den globala efterfrågan. Ökningstakten för EU:s mjölkproduktion har dämpats medan Kina har ökat importen. Rapporten handlar om konsumtions- och

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 Fortsatt obalans på den globala mejerimarknaden där utbudet ökar snabbare än efterfrågan. Mjölkföretagen pressas av fortsatt låga mjölkpriser. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 217 De internationella priserna har i år stigit för samtliga mejerikategorier. Smörpriserna är nu de högsta någonsin. Mjölkföretagens ekonomi har haft en positiv utveckling

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2017 Minskat utbud och stabil efterfrågan på mejeriprodukter har gett stigande globala priser. Obalans i efterfrågan på fett och protein har medfört sänkta svenska mjölkpriser.

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2016 Bättre balans mellan utbud och efterfrågan på mjölk avspeglas i sommarens uppgång för de internationella priserna. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning De rekordhöga världsmarknadspriser vi sett under hösten och vintern har vänt nedåt de senaste månaderna. En fortsatt ökning av mjölkproduktionen

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2015 Fortsatt obalans med ökade lager präglar den globala mejerimarknaden. Detta leder till fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 Mjölk, Mjölkkor Mjölkinvägning På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-11-07 Mjölk Läget i den svenska

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 1. 2014 Sammanfattning Den globala mjölkproduktionen ökade under andra halvåret 2013. En fortsatt ökad mjölkproduktion i de flesta exportländer förväntas under våren.

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 217 Utvecklingen på den globala mejerimarknaden präglas av fortsatt höga smörpriser även om priserna sjunkit de senaste månaderna. Lönsamhetsnivån hos mjölkföretagen har legat

Läs mer

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri Finansieringsträffar 19 och 20 jan 2016 Lennart Holmström, LRF Mjölk Foto: Ester Sorri Vad händer i omvärlden fram till 2025? Ekonomiskt välstånd och befolkningsökning driver efterfrågan Efterfrågan stiger

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN SVENSK MJÖLK NR 3. 2012 Sammanfattning Sänkta avräkningspriser och rekordhöga kraftfoderpriser gör att mjölkintäkt minus foderkostnad för ett typiskt mjölkföretag med konventionell

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2016 Minskad global produktion och ökad efterfrågan har medfört fortsatt stigande priser såväl internationellt som i Sverige. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2017 Trots fortsatt minskad global produktion och stabil efterfrågan sjunker världsmarknadspriserna. I Sverige fortsätter mjölkpriserna uppåt. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-01 Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2015

Priser på jordbruksprodukter november 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2013 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har stabiliserats under sommaren. En fortsatt svag utveckling för den globala mjölkproduktionen och stabil

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2013-03-28 Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Äggpriser i Sverige och EU Det svenska partipriset för ägg låg under vecka 11 på 223,40 euro/100 kg, vilket var

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport från Svensk Mjölk NR 2. 2011 Sammanfattning Fortsatt stark mejerimarknad, även om världsmarknadspriserna för mejeriprodukter har sjunkit något den senaste tiden. Även priserna i Fonterras

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2016

Priser på jordbruksprodukter november 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-11-30 Priser på jordbruksprodukter ember 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag

EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag Författare Markus Oskarsson, Svensk Mjölk (markus.oskarsson@svenskmjolk.se) Steffi Wille, European Dairy Farmers (steffi.wille@vti.bund.de)

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2016

Priser på jordbruksprodukter april 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2016

Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-01-28 Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i, men även i. Priset i var hela 23 procent högre

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2016 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nöt Får och lamm Sedan inledningen

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 2015

MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 2015 MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 215 KONSUMTION PRODUKTION MJÖLKFÖRETAGEN 1 8 Export av mejeriprodukter jan-mar 215 Tusen ton 6 4 2 SMP WMP Smör Ost Nya Zeeland EU-28 USA Australien Argentina Källa: EU-kommissionen

Läs mer

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-07-04 Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna 2016-2025 Utbudet matchar efterfrågan för de flesta råvarorna vilket ger en blygsam prisutveckling

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2015 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Gris Nöt Får och lamm EU-kommissionen

Läs mer

Marknadsråd ägg 2011-11-16

Marknadsråd ägg 2011-11-16 Marknadsråd ägg 2011-11-16 Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2010. Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-05-23

Marknadsråd ägg 2012-05-23 Marknadsråd ägg 2012-05-23 Under 2011 ökade den svenska produktionen av ägg med 4,2 % medan konsumtionen minskade med 0,6 %. Konsumtionen har däremot ökat de första två månaderna 2012. Priserna i Sverige

Läs mer

Motsägelsefull mejerimarknad i EU

Motsägelsefull mejerimarknad i EU På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-04-22 Motsägelsefull mejerimarknad i EU Trots låga priser och svår lönsamhetssituation ökar produktionen i EU Mycket talar för fortsatta

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris inleder det fjärde året i följd

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Den svenska prisbilden har

Läs mer

Marknadsråd ägg 2013-05-29

Marknadsråd ägg 2013-05-29 Marknadsråd ägg 2013-05-29 Under 2012 ökade totalkonsumtionen av ägg i Sverige med 8 procent. Produktionen ökade med 5 procent och har fortsatt att öka under 2013. Sveriges självförsörjning av ägg låg

Läs mer

Läget i den svenska mjölknäringen

Läget i den svenska mjölknäringen 1 2015-02-18 Läget i den svenska mjölknäringen Sammanfattning Sett över en längre tid har både antalet mjölkproducenter och den totala mjölkproduktionen i Sverige minskat. Mjölkproduktionen i Sverige har

Läs mer

Ekonomi och Marknad december 2014. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad december 2014. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad december 014 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nötkött Får och lamm Med bakgrund

Läs mer

Ekonomi och Marknad april 2015. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad april 2015. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad april 2015 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Gris Nöt Får och lamm I frånvaro

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2015

Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-03-31 Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Avräkningspriserna på nötkött både i och ligger på en relativt hög nivå. Under 2014 ökade andelen svenskt nötkött

Läs mer

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden Mikael Olsson Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden 15 juni 2012 NÖTKÖTTSMARKNADEN Brasilien Exporten till EU fortsätter att öka under april och maj månad. Gapet mellan förra

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

Mjölkoffensiv och proaktiv mjölkkommunikation

Mjölkoffensiv och proaktiv mjölkkommunikation 2015-03-06 1 Mjölkoffensiv och proaktiv mjölkkommunikation Arbetet med Mjölkoffensiven är högsta prioritet för LRF Mjölk. LRF Mjölk hade också en central roll vid landsbygdsministerns högnivågruppsmöte,

Läs mer

Ekonomi och Marknad april Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad april Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad april 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Prognosen för 2017 indikerar

Läs mer

Ekonomi och Marknad april Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad april Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad april 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Prognosen för 2017 indikerar

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60 Bibliografiska uppgifter för Framtida utveckling av priser på produkter och produktionsmedel Författare Jonsson B. Utgivningsår 7 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Läs mer

Nötkreatur och grisar, hur många och varför

Nötkreatur och grisar, hur många och varför Miljontal På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10- 24 Nötkreatur och grisar, hur många och varför Svenskt jordbruk blir allt extensivare. Mjölkkrisen har lett till att antalet

Läs mer

Analys av prisförändringar i olika prisled för mjölk

Analys av prisförändringar i olika prisled för mjölk 1(6) PM 2009-11-17 Utredningsenheten Analys av prisförändringar i olika prisled för mjölk Bakgrund Jordbruksverket har under 2009 studerat prisförändringar i olika prisled för mjölk. Bakgrundsinformation

Läs mer

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion En internationell jämförelse av effektiviteten i förädlingsledet 4 December, 214 Sammanfattning 1 2 3 4 5 SVENSK MEJERIKONSUMTION

Läs mer

Internationella rapporten 2013

Internationella rapporten 2013 Internationella rapporten 2013 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2017

Priser på jordbruksprodukter februari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-02-28 Priser på jordbruksprodukter ruari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Arlas Ekorapport Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet

Arlas Ekorapport Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet Arlas Ekorapport 2013 Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet Innehåll Arlas Ekorapport 2013 Sammanfattning - Från avmattad marknad till försiktigt optimism... 3 Om Arla

Läs mer

Marknadsråd ägg 2014-05-27

Marknadsråd ägg 2014-05-27 Marknadsråd ägg 2014-05-27 Under 2013 ökade både produktionen och förbrukningen av ägg med knappt sex procent. Förprövningsstatistiken för 2013 tyder på en lägre vilja att investera i äggproduktion 2013

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2017

Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-01-31 Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Ekonomi och marknad. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och marknad. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och marknad -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nötkött Får och lamm Asien, och i synnerhet

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Mjölkåret 2012 Sammanfattning... 3 Om Arla Flest kor per gård i Kalmar minst i Jämtland Störst andel storgårdar i Halland och

Mjölkåret 2012 Sammanfattning... 3 Om Arla Flest kor per gård i Kalmar minst i Jämtland Störst andel storgårdar i Halland och Mjölkåret 2012 Mjölkåret 2012 Sammanfattning... 3 Om Arla... 4 1. Flest kor per gård i Kalmar minst i Jämtland... 5 2. Störst andel storgårdar i Halland och Västmanland... 6 3. Örebro län leder ekoligan...

Läs mer

Internationella rapporten 2012

Internationella rapporten 2012 Internationella rapporten 2012 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat 2011-09-06 Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat Underskottet i handelsbalansen för handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade något under första halvåret 2011 jämfört

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Ekonomi och Marknad augusti Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad augusti Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad augusti 014 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad ges ut av LRF Kött för att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nötkött Får och lamm Med bakgrund av de

Läs mer

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Var vi befinner oss i Landet Ekologisk mjölkproduktion I Västra Götaland och här ligger

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Marknaden för sågade trävaror

Marknaden för sågade trävaror Marknaden för sågade trävaror Svenska förpackningsföreningen, Skövde, 12 oktober 2010 Magnus Niklasson Produktion, råvara och lager Orderingång och pris Export Konsumtion Diskussion och slutsatser Hur

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson Maten och Miljön Strängnäs 24 November Hans Andersson Mitt företag Haga Tillsammans med 3 anställda bedriver jag ekologisk mjölkproduktion med ca 70 kor och 100 ungdjur. Vi brukar 200 ha åker och 50 ha

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Internationella rapporten 2014

Internationella rapporten 2014 Internationella rapporten 2014 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras Både Europas mjölkbälte och Sveriges mjölkbälte kommer att stå för allt större del av mjölkproduktionen i framtiden, men lönsamma mjölkföretag återfinns

Läs mer

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2012-07-12 Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen Världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter väntas den kommande tioårsperioden

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer