Marknadsråd ägg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsråd ägg 2011-11-16"

Transkript

1 Marknadsråd ägg Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug 2011, och därmed även marknadsandelen. Den produktiva hönsgruppen är stigande. Svenska avräkningspriserna steg kraftigt i början av 2011 till följd av stigande foderpriser men har de senaste månaderna sjunkit. I EU ledde det höga foderpriset till lägre marginaler men även dessa har vänt uppåt.

2 2

3 Marknadsråd ägg Enheten för handel och marknad Författare: Jonathan Lukkarinen Åsa Lannhard-Öberg Foto: Ulf Nylén

4

5 Sammanfattning Konsumtionen av ägg och äggprodukter i Sverige har ökat under fem år. Under de första åtta månaderna 2011 skedde en ökning med 1 %. Under samma period har den inhemska produktionen ökat med 10 %. Den svenska marknadsandelen har ökat, både genom en minskad svensk import (-14 %) och en ökad svensk export (+7 %). Det är främst exporten av skalägg som har ökat (+194 %) under Tre fjärdedelar av den ökade skaläggsexporten har gått till Danmark och en fjärdedel till Tyskland. Samtidigt har importen av skalägg minskat (-53 %). Främst har importen från Finland och Danmark minskat. De svenska avräkningspriserna för ägg har gått ned med 77 öre/kg sedan början av året, vilket är kopplat till att foderpriserna har sjunkit. Jämfört med samma period förra året ligger dock priserna fortfarande 1,47 kr/kg högre. EU:s import av ägg har minskat med 58 % under de första åtta månaderna De flesta avsändarländer har minskat sin export till EU men mest har USA tappat. Exporten av ägg från EU har under samma period ökat med 30 %, varav det mesta har gått till Angola och Japan. Minskade foderkostnader och stigande avräkningspriser har gjort att marginalerna på ägg har stigit de senaste månaderna i EU. Marginalen ligger dock fortfarande under femårsgenomsnittet. EU:s är nettoexportör av ägg och har en självförsörjningsgrad på cirka 103 %. Under 2011 har importen minskat kraftigt medan exporten ökat. De största mottagarländerna för ägg från EU är Japan, Schweiz och Angola. Kommissionens prognos för EU-marknaden är stigande produktion och konsumtion 2012 samt oförändrad import och export. Priserna inom EU har legat i närheten av det femåriga genomsnittet under För närvarande ligger EU:s priser i närheten av de amerikanska priserna, men över prisnivån i Brasilien. IEC:s prognos t.o.m är att produktionen av ägg ökar i Afrika, Nord- och Sydamerika samt Asien medan den minskar i EU. Minskningen för Europa beror till viss del på att anläggningar kommer stängas ner istället för att ställa om till inredda burar.

6

7 Innehåll 1 Den svenska marknaden Balans för ägg i Sverige, 1000-tal ton skaläggsekvivalenter Svensk import/införsel av ägg och äggprodukter, 1000-tal ton skaläggsekvivalenter Svensk export/utförsel av ägg och äggprodukter, 1000-tal ton skaläggsekvivalenter Svensk import/införsel 2011 till och med augusti fördelad på KN-nr, ton skaläggsekvivalenter Svensk export/utförsel 2011 till och med augusti fördelad på KN-nr, ton skaläggsekvivalenter Landfördelad svensk import av ägg under kn-nr 0407, 0408 och 3502, ton skaläggsekvivalenter Landfördelad svensk import av ägg, icke-bilaga 1, ton skaläggsekvivalenter Landfördelad svensk export av ägg under kn-nr 0407, 0408 och 3502, ton skaläggsekvivalenter Landfördelad svensk export av ägg, icke-bilaga 1, ton skaläggsekvivalenter Avräkningspris, SEK/kg Prisindex, (augusti) Prisutveckling foder Prisutveckling för ägg, gris- och fågelkött i förhållande till foderpriset Produktiv hönsgrupp och avräkningspris Kläckningsstatistik procentuell förändring mellan 2010 och 2011 per månad t.o.m. augusti EU:s marknad Balans för ägg i EU, tal ton Produktionsprognos 2012 för konsumtionsägg i EU per land Produktion av konsumtionsägg samt ägg totalt inom EU EU:s import av ägg, ton skaläggsekvivalenter per avsändarland EU:s import av ägg, ton äggekvivalenter EU:s import av ägg, värde i tal euro EU:s import av ägg, fördelat på produkt EU:s export av ägg, ton skaläggsekvivalenter per destination EU:s export av ägg, ton äggekvivalenter EU:s export av ägg, värde i tal euro EU:s export av ägg, fördelat på produkt EU:s genomsnittliga partipriser på ägg per vecka Foderprisutveckling Marginal mellan foderkostnad och avräkningspris Produktionsprognos, , miljoner ton Internationell marknad Äggpriser i Brasilien (São Paulo), USA och EU...16

8

9 1 Den svenska marknaden 1.1 Balans för ägg i Sverige, 1000-tal ton skaläggs - ekvivalenter År Produktion Import Export Konsumtion Underskott Grad av självförsörjning, % ,9 28, ,5-8,6 91, ,6 33,3 25,3 101,6-8 92, ,6 34,6 22,9 104,3-11,7 88, , ,4 117,2-13,6 88, ,5 39,6 26, ,5 88, ,8 41, ,6-16,8 85, ,4 47,2 26,1 116,5-21,1 81, ,5 42, ,4-15,9 86, ,6 45,2 25,6 124,2-19,6 84, ,4 48,4 31,6 128,3-16,9 86,8 Skillnad 09/10 +6,5 % +7,1 % +23,2 % +4,5 % -13,9 % +2,6 % Aug ,6 33,0 20,6 85,0-12,4 85,4 Aug ,8 28,5 22,1 86,2-6,4 92,6 Skillnad aug 10/11 +9,9 % -13,6 % +7,3 % +1,4 % -48,4 % +7,2 % Not: Produktionen beräknas genom partihandelns invägning delat på 0,65 (t.o.m. 2000), 0,73 ( ), 0,744 (2007), 0,7642 (2008), 0,76337 (2009) och 0,7741 (2010 och 2011) Not: Schablonmässig konsumtion beräknat genom produktion plus import minus export. Källa: Jordbruksverket, SCB och Magnus Thelander Svenska Ägg 1

10 1.2 Svensk import/införsel av ägg och äggprodukter, 1000-tal ton skaläggsekvivalenter Källa: Jordbruksverket, SCB 1.3 Svensk export/utförsel av ägg och äggprodukter, 1000-tal ton skaläggsekvivalenter Källa: Jordbruksverket, SCB 2

11 1.4 Svensk import/införsel 2011 till och med augusti fördelad på KN-nr, ton skaläggsekvivalenter Produkt, kn-nr Omräkn.- tal Import Införsel Summa imp. + inf. Skillnad 10/11 Skalägg, % Torkad äggula, Flytande äggula, Fryst äggula, Torkade helägg, Frysta/flyt. helägg, Äggalbumin, torkat, Äggalbumin, annat, , % 1, % 1, % 4, % 1, % 8, % 1, % Not: Omräkningstalet anger det schablontal som handelssiffran har multiplicerats med för att få skaläggsekvivalenten. Källa: Jordbruksverket, SCB 1.5 Svensk export/utförsel 2011 till och med augusti fördelad på KN-nr, ton skaläggsekvivalenter Produkt, kn-nr Omräkn.- tal Export Utförsel Summa exp. + utf. Skillnad 10/11 Skalägg, % Torkad äggula, Flytande äggula, Fryst äggula, Torkade helägg, Frysta/flyt. Helägg, Äggalbumin, torkat, Äggalbumin, annat, Källa: Jordbruksverket, SCB 2, % 1, % 1, % 4, % 1, % 8, % 1, % 3

12 1.6 Landfördelad svensk import av ägg under kn-nr 0407, 0408 och 3502, ton skaläggsekvivalenter Not: grafen visar de fyra största avsändarländerna samt de sex nästföljande största länderna under övriga. Källa: Jordbruksverket, SCB 1.7 Landfördelad svensk import av ägg, ickebilaga 1, ton skaläggsekvivalenter Not: grafen visar de fyra största avsändarländerna samt de sex nästföljande största länderna under övriga. Källa: Jordbruksverket, SCB 4

13 1.8 Landfördelad svensk export av ägg under kn-nr 0407, 0408 och 3502, ton skaläggsekvivalenter Not: grafen visar de fyra största mottagarländerna samt de sex nästföljande största länderna under övriga. Källa: Jordbruksverket, SCB 1.9 Landfördelad svensk export av ägg, ickebilaga 1, ton skaläggsekvivalenter Not: grafen visar de fyra största mottagarländerna samt de sex nästföljande största länderna under övriga. Källa: Jordbruksverket, SCB 5

14 1.10 Avräkningspris ägg (v42), kr/kg Källa: Jordbruksverket 1.11 Prisindex ägg, (aug) Källa: Jordbruksverket 6

15 1.12 Foderpris (aug), kr/100kg Källa: Jordbruksverket 1.13 Prisutveckling för ägg, gris- och fågelkött i förhållande till foderpriset, (aug) Källa: Jordbruksverket 7

16 1.14 Produktiv hönsgrupp och avräkningspris (feb) Källa: Jordbruksverket och Magnus Thelander Svenska Ägg 1.15 Kläckningsstatistik procentuell förändring månadsvis (aug) Källa: Magnus Thelander Svenska Ägg 8

17 2 EU:s marknad 2.1 Balans för ägg i EU, tal ton prel. Förändr. 09/ prognos Förändr. 10/ prognos Produktion ,1 % ,5 % Import ,1 % 16-48,4 % 16 Export ,3 % % 213 Konsumtion ,6 % ,1 % Konsumtion per capita, kg Självförsörjning, % Pris, Euro per 100 kg 14,76 14,67-0,6 % 14,65-0,1 % 14,69 101,7 102,2 +0,5 % 102,9 +0,7 % 102,9 112,09 112,09 +/ Not: Schablonmässig konsumtion beräknat genom produktion plus import minus export. Källa: EU-kommissionen 2.2 Produktionsprognos 2012 för konsumtionsägg i EU per land Källa: EU-kommissionen 9

18 2.3 Produktion av konsumtionsägg samt ägg totalt inom EU Källa: EU-kommissionen 2.4 EU:s import av ägg, ton skaläggsekvivalenter per avsändarland Källa: EU-kommissionen 10

19 2.5 EU:s import av ägg, ton äggekvivalenter Källa: EU-kommissionen 2.6 EU:s import av ägg, värde i tal euro Källa: EU-kommissionen 11

20 2.7 EU:s import av ägg, fördelat på produkt Källa: EU-kommissionen 2.8 EU:s export av ägg, ton skaläggsekvivalenter per destination Källa: EU-kommissionen 12

21 2.9 EU:s export av ägg, ton äggekvivalenter Källa: EU-kommissionen 2.10 EU:s export av ägg, värde i tal euro Källa: EU-kommissionen 13

22 2.11 EU:s export av ägg, fördelat på produkt Källa: EU-kommissionen 2.12 EU:s genomsnittliga partipriser på ägg per vecka Källa: EU-kommissionen 14

23 2.13 Foderprisutveckling Källa: EU-kommissionen 2.14 Marginal mellan foderkostnad och avräkningspris Källa: EU-kommissionen 15

24 3 Internationell marknad 3.1 Äggpriser i Brasilien (São Paulo), USA och EU Källa: EU-kommissionen 3.2 Produktionsprognos, , miljoner ton Källa: International Egg Commission 16

25 Bilagor Packeriernas invägning , ton Källa: Magnus Thelander Svenska Ägg 17

26 Svensk import på landnivå, 2011 till och med augusti, ton skaläggsekvivalenter Produkt Skalägg Torkad äggula Kn-nr Flytande äggula Fryst äggula Torkade helägg Frys/flyt helägg Torkat albumin Annat albumin Icke Tot. Förändr bil. 1 Olika 2010/11 Belgien % Danmark % Finland % Frankrike % Storbrit % Nederl % Norge % Polen % Tyskland % USA % Källa: Jordbruksverket, SCB Svensk import på landnivå, 2010 till och med augusti, ton skaläggsekvivalenter Produkt Skalägg Torkad Flytande Fryst Torkade Frys/flyt Torkat Annat Icke Totalt äggula äggula äggula helägg helägg albumin albumin bilaga 1 Kn-nr Olika Belgien Danmark Finland Frankrike Storbrit Nederl Norge Polen Tyskland USA Källa: Jordbruksverket, SCB 18

27 Svensk export på landnivå, 2011 till och med augusti, ton skaläggsekvivalenter Produkt Skalägg Torkad äggula Kn-nr Flytande äggula Fryst äggula Torkade helägg Frys/flyt Torkat helägg albumin Annat albumin Icke Tot. Förändr bil. 1 Olika 2010/ Danmark % Finland % Färöarna % Nederl % Norge % Polen % Ryssland % Schweiz % Storbrit % Tyskland % Källa: Jordbruksverket, SCB Svensk export på landnivå, 2010 till och med augusti, ton skaläggsekvivalenter Produkt Skalägg Torkad Flytande Fryst Torkade Frys/flyt Torkat Annat Icke Totalt äggula äggula äggula helägg helägg albumin albumin bilaga 1 Kn-nr Olika Danmark Finland Färöarna Nederl Norge Polen Ryssland Schweiz Storbrit Tyskland Källa: Jordbruksverket, SCB 19

28 Produktiv hönsgrupp, kläckta 5-18 månader bakåt i tiden, tal För För För För. 07/08 08/09 09/10 10/11 Jan ,48 % ,69 % ,90 % ,03 % Feb ,15 % ,21 % ,87 % ,19 % Mars ,10 % ,56 % ,69 % ,84 % April ,12 % ,74 % ,59 % ,23 % Maj ,13 % ,22 % ,28 % ,43 % Juni ,84 % ,41 % ,96 % ,75 % Juli ,76 % ,33 % ,04 % ,69 % Aug ,93 % ,68 % ,97 % ,50 % Sep ,06 % ,33 % ,58 % ,92 % Okt ,69 % ,22 % ,52 % Nov ,17 % ,03 % ,61 % Dec ,68 % ,93 % ,37 % Snitt ,77 % ,76 % ,95 % ,60 % Källa: Magnus Thelander Svenska Ägg Kläckningsstatistik antal kläckta hönskycklingar, äggproducerande raser, tal Förändr Förändr Jan ,2 % ,0 % Feb ,2 % ,9 % Mars ,2 % ,9 % April ,6 % ,5 % Juni ,1 % ,5 % Juli ,2 % ,9 % Aug ,7 % ,2 % Okt ,6 % Nov ,4 % Dec ,1 % JAN ,3 % ,5 % APR Maj ,6 % ,6 % MAJ ,1 % ,1 % AUG Sep ,4 % SEP ,1 % DEC Årstotal ,0 % 3880 Källa: Magnus Thelander Svenska Ägg 20

29 Definitioner foder Soft Wheat (EU) = EU:s pris på vete Barley (EU) = EU:s pris på korn Mais (EU)= EU:s pris på majs Soja (CAF) = VM-pris på soja fritt Rotterdam (Brasilien) Hulls (EU) = EU:s pris på kli Manioc (CAF) = VM-pris på maniok fritt Rotterdam (Thailand) C.G.F. (CAF) = VM-pris på majsglutenfoder fritt Rotterdam (USA) 21

30 Rapporten kan beställas från Jordbruksverket, Jönköping Tfn (vx) ISSN Fax ISRN SJV-R-/-SE E-post: SJV offset, Jönköping, Internet: RA:

Marknadsråd ägg 2012-05-23

Marknadsråd ägg 2012-05-23 Marknadsråd ägg 2012-05-23 Under 2011 ökade den svenska produktionen av ägg med 4,2 % medan konsumtionen minskade med 0,6 %. Konsumtionen har däremot ökat de första två månaderna 2012. Priserna i Sverige

Läs mer

Marknadsråd ägg 2013-05-29

Marknadsråd ägg 2013-05-29 Marknadsråd ägg 2013-05-29 Under 2012 ökade totalkonsumtionen av ägg i Sverige med 8 procent. Produktionen ökade med 5 procent och har fortsatt att öka under 2013. Sveriges självförsörjning av ägg låg

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Marknadsråd ägg 2014-05-27

Marknadsråd ägg 2014-05-27 Marknadsråd ägg 2014-05-27 Under 2013 ökade både produktionen och förbrukningen av ägg med knappt sex procent. Förprövningsstatistiken för 2013 tyder på en lägre vilja att investera i äggproduktion 2013

Läs mer

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2015 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Gris Nöt Får och lamm EU-kommissionen

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2013-03-28 Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Äggpriser i Sverige och EU Det svenska partipriset för ägg låg under vecka 11 på 223,40 euro/100 kg, vilket var

Läs mer

Ekonomi och Marknad december 2014. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad december 2014. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad december 014 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nötkött Får och lamm Med bakgrund

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Marknadsråd ägg 2015-04-15

Marknadsråd ägg 2015-04-15 Marknadsråd ägg 2015-04-15 Under 2014 minskade produktionen medan importen ökade, vilket gav en försvagad svensk marknadsandel. Importen till Sverige av skalägg från Danmark ökade kraftigt 2014. Under

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2015

Priser på jordbruksprodukter november 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris inleder det fjärde året i följd

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2016

Priser på jordbruksprodukter november 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-11-30 Priser på jordbruksprodukter ember 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri Finansieringsträffar 19 och 20 jan 2016 Lennart Holmström, LRF Mjölk Foto: Ester Sorri Vad händer i omvärlden fram till 2025? Ekonomiskt välstånd och befolkningsökning driver efterfrågan Efterfrågan stiger

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2016

Priser på jordbruksprodukter april 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2015

Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-03-31 Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Avräkningspriserna på nötkött både i och ligger på en relativt hög nivå. Under 2014 ökade andelen svenskt nötkött

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2016 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nöt Får och lamm Sedan inledningen

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Ekonomi och Marknad april 2015. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad april 2015. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad april 2015 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Gris Nöt Får och lamm I frånvaro

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Turism 2016:6 20.7.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2016 Minskning av hotellgästnätter i juni, preliminära siffror Antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 217-6-8 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala förbrukningen

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-06-03 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 Fortsatt obalans på den globala mejerimarknaden där utbudet ökar snabbare än efterfrågan. Mjölkföretagen pressas av fortsatt låga mjölkpriser. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2016

Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-01-28 Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i, men även i. Priset i var hela 23 procent högre

Läs mer

EU-förbud mot oinredda burar till värphöns från marknadseffekter

EU-förbud mot oinredda burar till värphöns från marknadseffekter På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 211-12-14 EU-förbud mot oinredda burar till värphöns från 212 - marknadseffekter Den 1 januari 212 beräknas 15,5 % av EU:s värphöns, fördelade på drygt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:5 21.6.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2017 Färre övernattade på hotellen i maj I maj var totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:7 29.8.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Juli 2017 Färre hotellgästnätter i juli I juli var totala antalet övernattningar på

Läs mer

Turism 2015:11 19.11.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik -

Turism 2015:11 19.11.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:11 19.11.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Oktober 2015 Flera övernattade på hotell i oktober Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 216 Utbudet är fortsatt större än den globala efterfrågan. Ökningstakten för EU:s mjölkproduktion har dämpats medan Kina har ökat importen. Rapporten handlar om konsumtions- och

Läs mer

- Ålands officiella statistik - Turism 2015:13 29.1.2016. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491

- Ålands officiella statistik - Turism 2015:13 29.1.2016. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:13 29.1.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell 2015 Hotellgästnätterna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

KSLA den 13 oktober 2016 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad

KSLA den 13 oktober 2016 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad 216-1-14 Hur blåser vindarna på den svenska livsmedelsmarknaden? KSLA den 13 oktober 216 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad Den svenska animaliemarknaden - hur påverkas den av omvärlden?

Läs mer

Sveriges produktion av nötkött och ägg ökar men importen tar ändå marknadsandelar

Sveriges produktion av nötkött och ägg ökar men importen tar ändå marknadsandelar På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-09-20 Sveriges produktion av nötkött och ägg ökar men importen tar ändå marknadsandelar Under första halvåret 2013 fortsatte Sveriges produktion av

Läs mer

Internationella rapporten 2013

Internationella rapporten 2013 Internationella rapporten 2013 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Ekonomi och marknad. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och marknad. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och marknad -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nötkött Får och lamm Asien, och i synnerhet

Läs mer

Marknaden för sågade trävaror

Marknaden för sågade trävaror Marknaden för sågade trävaror Svenska förpackningsföreningen, Skövde, 12 oktober 2010 Magnus Niklasson Produktion, råvara och lager Orderingång och pris Export Konsumtion Diskussion och slutsatser Hur

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Den svenska prisbilden har

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2017

Priser på jordbruksprodukter februari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-02-28 Priser på jordbruksprodukter ruari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 Mjölk, Mjölkkor Mjölkinvägning På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-11-07 Mjölk Läget i den svenska

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-01 Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål

Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål Pris turbulens och ekologisk S/D ekopremie Efterfrågan/utbud (S/D) avgör priset Liten tillgång driver

Läs mer

Turism 2015:3 22.4.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell

Turism 2015:3 22.4.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:3 22.4.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Mars 2015 Hotellgästnätterna ökade i mars Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:4 14.3.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2008 Övernattningarna ökade i februari Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Ekonomi och Marknad augusti Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad augusti Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad augusti 014 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad ges ut av LRF Kött för att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nötkött Får och lamm Med bakgrund av de

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2017

Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-01-31 Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Kan USA öka importen?

Kan USA öka importen? Kan USA öka importen? Produktion USAs produktion toppade 97 och nådde då (mfpd). Sedan dess har produktionen fallit till hälften och ligger idag på ca. 5 mfpd. Ökningen runt 8-talet berodde på att USA

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi:

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi: 1 (10) Samtliga Norden Danmark Finland 660 7 4 3 16 19 27 22 74 50 101 216 44 42 21 8 4 2 742 1 7 11 2 18 16 18 23 36 41 98 282 59 55 35 15 18 7 64 2 8 4 2 8 2 2 3 2 2 3 22 3 1 57 4 12 2 2 4 1 2 2 14 1

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 2015

MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 2015 MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 215 KONSUMTION PRODUKTION MJÖLKFÖRETAGEN 1 8 Export av mejeriprodukter jan-mar 215 Tusen ton 6 4 2 SMP WMP Smör Ost Nya Zeeland EU-28 USA Australien Argentina Källa: EU-kommissionen

Läs mer

Marknadsrapport matfågel mars 2016

Marknadsrapport matfågel mars 2016 Marknadsrapport matfågel mars 2016 Under 2015 ökade produktion, import, export och förbrukning av matfågel samtidigt som svensk andel av förbrukningen stärktes. De svenska partipriserna för kyckling steg

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Jun Ökning med 3 första halvåret Totalt gjordes under januari-juni drygt 335. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i, vilket var en ökning med 3 jämfört

Läs mer

Pressinformation. 11 april 2007

Pressinformation. 11 april 2007 Pressinformation 11 april 2007 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Marknadsrapport ägg april 2016

Marknadsrapport ägg april 2016 Marknadsrapport ägg april 2016 Under 2015 ökade alla parametrar i marknadsbalansen; produktion, import, export och förbrukning. Den svenska andelen av förbrukningen steg med 2,7 procent till 87,6 procent.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

LRFs Statistikplattform. Nöt, gris och lamm

LRFs Statistikplattform. Nöt, gris och lamm LRFs Statistikplattform Nöt, gris och lamm SVENSK MARKNADSBALANS NÖTKÖTT, 1 TON SLAKTKROPPSEKVIVALENTER Senast uppdaterad 216-11-3 År Produktion Import Export Förbrukning Svensk andel av förbrukningen

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Stålåret 2016 diagrambilaga

Stålåret 2016 diagrambilaga Stålåret 216 diagrambilaga 217-1-27 Stål formar en bättre framtid BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Kina Indien USA Euroområdet -5 25 27 29 211 213 215 Källa:

Läs mer