Priser på jordbruksprodukter augusti 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser på jordbruksprodukter augusti 2018"

Transkript

1 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter Priser på jordbruksprodukter augusti 2018 Under januari-juni 2018 var slakten av nöt, räknat i ton, 5 procent högre än under januari-juni De genomsnittliga avräkningspriset för mjölk i Sverige var 4 procent lägre i juni 2018 än i juni Den svenska produktionen av gris, räknat i ton, var 3 procent högre under januari-juni 2018 jämfört med motsvarande period Den stigande trenden för spannmålspriserna i världen på grund av torkan har brutits under augusti. Ny prognos över den svenska spannmålsskörden visar på ca 30 procent lägre skörd jämfört med föregående år. Nötköttspriser klass R3 i Sverige och i EU Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 42,62 kr/kg vecka 33 vilket är 3 procent lägre än samma vecka förra året. De förhållandevis höga nötköttspriserna beror på god inhemsk efterfrågan på svenskt nötkött. Under januari-juni 2018 var slakten, räknat i ton, 5 procent högre än under januari-juni Priserna på nötkött brukar gå ner något under hösten, på grund av höstslakten. I år kan även prissvängningar relateras till effekterna av sommarens torka. Ökade kostnader i produktionen skulle kunna leda till stigande avräkningspriser för att kompensera för exempelvis stigande foderkostnader. Å andra sidan har det utbredda grillförbudet minskat eftefrågan på grillkött, enligt detaljhandelsföretag som uttalat sig i media. Om sommarens torka dessutom lett till ökad slakt, något som vi inte vet ännu då slaktsiffrorna bara sträcker sig till och med juni, skulle även ett ökat utbud av svenskt kött kunna leda till pressade avräkningspriser. EU:s genomsnittspris för ungtjur klass R3 var 368,5,4 euro/100 kg vecka 33, vilket var 4 procent lägre än motsvarande vecka Det svenska priset omräknat till euro var 408,1 euro/100 kg vecka 33, vilket var 12 procent högre än EU:s genomsnittliga pris. EU:s export av nötkött och levande nötkreatur var 3 procent lägre under januari-juni 2018 än under januari-juni 2017, medan importen var 14 procent högre. Nettoexporten var ton medan handelns värde visade ett överskott på 344 miljoner euro under januari-juni. I exporten finns en betydande andel levande djur som främst exporteras till Turkiet, Israel och Libanon.

2 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2(6) Källa: EU-kommissionen och Jordbruksverket Mjölkpriser i Sverige och i EU Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) var 3,25 kronor/kilo i juni Priset var 4 procent lägre än i juni Eftersom varken pris- eller produktionssiffror för mjölk finns längre än till juni, är det ännu för tidigt att säga något om effekterna av sommarens torka på mjölkmarknaden. Det svenska avräkningspriset omräknat till euro var 31,6 euro/100 kg i juni 2018, vilket var 3 procent lägre än EU:s genomsnitt. EU:s genomsnittliga avräkningspris på mjölk hamnade på 32,3 euro/100 kg i juni, vilket var 6 procent lägre än föregående år. Det genomsnittliga priset inom EU för skummjölkspulver har stigit de senaste veckorna. Det genomsnittliga EU-priset är nu 155 euro/100 kg. Det är 12 procent lägre än vid motsvarande tidpunkt 2017 och 9 procent lägre än interventionsprisnivån. Priset på smör har varit stabilt de senaste veckorna. Det genomsnittliga EU-priset är 558 euro/100 kg. Det är 9 procent lägre än vid motsvarande tidpunkt 2017 och 152 procent högre än interventionspriset. Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick i slutet av juli 2018 till ton. Det har sålts ton skummjölkspulver från interventionslager sedan försäljningen öppnades i december Det skummjölkspulver som nu är tillgängligt för försäljning är cirka 2 år gammalt. Prismässigt kan detta pulver jämföras med skummjölkspulver av foderkvalitet. Inför nästa anbudsomgång finns det ton till försäljning. Under januari-juni 2018 var exporten av skummjölkspulver och ost från EU oförändrad jämfört med januari-juni Exporten av smör/smörolja och helmjölkspulver från EU var 9 respektive 12 procent lägre under samma period. Importen till EU av smör och smörolja var 16 procent lägre och importen av ost 6 procent högre under januari-juni 2018 jämfört med motsvarande period 2017.

3 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 3(6) Källa: EU-kommissionen och Jordbruksverket Priser på slaktgris klass E i Sverige och i EU Avräkningspriset för slaktgris klass E i Sverige vecka 33 var 16,93 kr/kg vilket är 2 procent lägre än motsvarande vecka Efterfrågan på svenskt griskött är fortsatt god. Den svenska produktionen, räknat i ton, var 3 procent högre under januari-juni 2018 jämfört med motsvarande period Det genomsnittliga avräkningspriset för slaktkroppar av gris klass E inom EU återhämtade sig under inledningen av året men vände sedan neråt. De senaste veckorna har priset stigit och vecka 33 var det genomsnittliga avräkningspriset i EU 149,8 euro/100 kg. Detta är 12 procent lägre än motsvarande vecka Det svenska priset var 161,7 euro/100 kg vecka 33. För närvarande ligger det svenska priset 8 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris. EU:s export av griskött ökade med 1 procent under januari-juni 2018 medan importen var 1 procent lägre jämfört med januari-juni Nettoexporten var ton till ett värde av miljoner euro under januari-juni. Importen motsvarar cirka 1 procent av exporten. Källa: EU-kommissionen och Jordbruksverket

4 01/10/ /12/ /03/ /06/ /09/ /12/ /03/ /06/ /09/ /12/ /03/ /06/ /02/ /09/ /05/ /01/ /08/ /04/ /12/ /08/ /04/ /11/ /07/ /03/ /10/ /06/2018 Euro/ton Euro/ton Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 4(6) Världsmarknadspriser spannmål Världsmarknadspriserna för vete har stigit sedan i maj i år på grund av torkan som främst drabbat Europa, Ryssland och Australien. Andra grödor, t.ex. majs, följde också med i prisuppgången trots att skörden (framförallt i USA) beräknas bli god. Prisstegringarna skedde i takt med rapporter om lägre skördar i EU, i Ryssland samt i Australien. IGC beräknar EU:s skörd till 135,8 miljoner ton vete, vilket är drygt 15 miljoner ton lägre än föregående år. Skörden i Ryssland beräknas minska med ännu mera, ca 18 miljoner ton, och uppgå till 67 miljoner ton vete. Under augusti har priserna för vete sjunkit bland annat efterom aktörer på USA marknaden hade förväntat sig ännu lägre vetelager än vad USDA hade i sin prognos (se nedanstående tabell). En ytterligare faktor som bidragit till prisfallet är att regeringen i Ryssland har dementerat ryktet om att de tänker införa exportstopp eller exportavgifter med tanke på årets låga inhemska skörd. Detta tillsammans med senare rapporter om förbättrat väderläge i Australien samt att EU:s lägre skörd är ett faktum har lett till att aktörer på de amerikanska råvarubörserna har sålt delar av sitt kontraktsinnehav som gynnas av att priserna stiger framöver då risken för stigande priser anses ha minskat. Vad som dock framgår av nedanstående figurer är att prisfallet varit mindre på den europeiska marknaden, vilket beror på den rådande torkan Dagliga världsmarknadspriser spannmål Dagliga världsmarknadspriser spannmål Paris Vete Chicago Majs Chicago Vete Källa: International Grains Council (IGC) Paris Raps Paris Vete Nya prognoser avseende skörden i världen 2018/19 finns nu tillgängliga från både IGC och USDA. Den största skillnaden mellan de bägge prognoserna är att USDA har beräknat en högre (+14 miljoner ton) skörd för vete än vad IGC har gjort. Detta beroende på att USDA förväntar sig en högre skörd framförallt i Kina, Indien och Australien men även i EU och i Kanada. Detta innebär också att USDA har beräknat att de utgående lagren för vete i världen blir högre än vad IGC tror. Även om så är fallet pekar dock bägge prognoser på förhållandevis låga lager sammantaget för de viktigaste exportörerna i världen. För de andra spannmålslagren var skillnaderna mindre förutom att lagren av majs i världen som vanligt förväntas bli avsevärt lägre enligt USDA eftersom olika uppfattningar råder om vilken lagernivå som är den rätta i Kina. Sammantaget återspeglar de bägge prognoserna de väderproblem

5 Kronor/100 kg Kronor/100 kg Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 5(6) som finns i främst EU, i svartahavsområdet och i Australien samt det förhållandevis gynnsamma läget i USA med ökande skördar för både vete och majs jämfört med föregående år. Skörden av vete är dock historiskt sett låg. Milj ton IGC 17/18 aug IGC 18/19 aug USDA 18/19 aug Produktion Vete Majs Övrigt Totalt Utg lager Vete Majs Övrigt Totalt Källa: IGC (International Grain Council), USDA (Jordbruksdepartementet i USA) Svenska producentpriser De hittills tillgängliga svenska odlarpriserna är från maj i år. Prisstegringen både på den svenska och den europeiska marknaden på grund av torkan framgår tydligt i nedanstående figurer. De svenska odlarpriserna steg med 2-6 %. Priserna uppgick till 150 kr/100 kg för höstvete, till 137,6 för råg, till 141,9 kr/100 kg för foderkorn och till 120,7 för foderhavre. Motsvarande pris på den franska börsen för vete steg till 181,72 kr/100 kg Månadsvisa avräkningspriser spannmål i Sverige Månadsvisa avräkningspriser spannmål i Sverige Höstvete Råg Foderkorn Foderhavre Paris vete Källa: Jordbruksverket och International Grains Council Höstvete Foderkorn Råg Foderhavre

6 2015M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M =100 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 6(6) Jordbruksverket redovisade sin första officiella prognos för spannmålsskörden 2018/19 i Sverige. Totalt beräknas ca 4,2 miljoner ton spannmål skördas, vilket är ca 30 % lägre än föregående års skörd. Den knappa tillgången på spannmål i år kommer troligen leda till att Sverige blir en nettoimportör av spannmål istället för att som brukligt vara en nettoexportör. Fler skördeuppgifter finns här. Insatsvaror Alla prisindex utom indexet för växtskyddsmedel steg i maj jämfört med föregående månad. Mest steg indexet för energi (3 %) medan både avräkningsindex och det totala indexet för alla produktionsmedel steg med 1 % vardera PM-index månad, 2015=100 efter produkter och månad PM-INDEX TOTALT ENERGI OCH SMÖRJMEDEL GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL VÄXTSKYDDS- OCH BEKÄMPNINGSMEDEL DJURFODER Källa: Jordbruksverket Kontaktpersoner Eva Jirskog (nöt, mjölk och gris) och Patrik Eklöf (spannmål och insatsvaror)

Priser på jordbruksprodukter september 2018

Priser på jordbruksprodukter september 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-10-01 Priser på jordbruksprodukter september 2018 Det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjurar klass R3 har varit stabilt de senaste månaderna. Det genomsnittliga

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2018

Priser på jordbruksprodukter juni 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-06-29 Priser på jordbruksprodukter juni 2018 Under januari-april 2018 var slakten av nöt, räknat i ton, 8 procent högre än under januari-april 2017. De genomsnittliga

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter oktober 2018

Priser på jordbruksprodukter oktober 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-11-01 Priser på jordbruksprodukter oktober 2018 Slakten av nötkreatur under januari-augusti var drygt 4 procent högre än under motsvarande period 2017. Det

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2018

Priser på jordbruksprodukter november 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-12-03 Priser på jordbruksprodukter november 2018 Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 9 procent högre än EU:s genomsnittliga

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2018

Priser på jordbruksprodukter maj 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-05-30 Priser på jordbruksprodukter maj 2018 Det svenska avräkningspriset ligger kvar på en hög nivå. Vecka 20 var det genomsnittliga priset för ungtjurar (R3)

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2019

Priser på jordbruksprodukter maj 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-06-03 Priser på jordbruksprodukter maj 2019 Det svenska avräkningspriset på ungtjurar klass R3 var 42,54 vecka 21. Det svenska avräkningspriset på mjölk har

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2018

Priser på jordbruksprodukter mars 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-04-04 Priser på jordbruksprodukter mars 2018 Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på ungtjurar R3 är 13 procent högre än det genomsnittliga EU-priset.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2018

Priser på jordbruksprodukter april 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2018 Under januari-februari var nettoexporten från EU 45 300 ton medan handelns värde visade ett överskott på 5 miljoner

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter oktober 2017

Priser på jordbruksprodukter oktober 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-10-31 Priser på jordbruksprodukter oktober 2017 Sverige är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom EU. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2018

Priser på jordbruksprodukter januari 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-01-31 Priser på jordbruksprodukter januari 2018 Det svenska genomsnittliga priset för ungtjur klass R3 är 17 procent högre än det genomsnittliga EU-priset.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2017

Priser på jordbruksprodukter september 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-10-02 Priser på jordbruksprodukter september 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom EU. Priset för ungtjur klass R3 i var 18

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2018

Priser på jordbruksprodukter februari 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-02-28 Priser på jordbruksprodukter februari 2018 Under 2017 var nettoexporten av nötkött och levande djur från EU 462 000 ton till ett värde av 662 miljoner

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2019

Priser på jordbruksprodukter april 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-04-30 Priser på jordbruksprodukter april 2019 Vecka 16 var det svenska avräkningspriset på ungtjurar 12 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2019

Priser på jordbruksprodukter januari 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-02-01 Priser på jordbruksprodukter januari 2019 Inhemsk efterfrågan på svenskt nötkött är god med stabila priser. Den svenska invägningen av mjölk var drygt

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2017

Priser på jordbruksprodukter maj 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-05-31 Priser på jordbruksprodukter maj 2017 Sverige är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom EU. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2019

Priser på jordbruksprodukter februari 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-02-28 Priser på jordbruksprodukter februari 2019 Under 2018 var den svenska produktionen av nötkött, räknat i ton, nästan 4 procent högre än under 2017. Den

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2019

Priser på jordbruksprodukter juni 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-07-01 Priser på jordbruksprodukter juni 2019 Det svenska avräkningspriset på ungtjurar klass R3 var 13 procent högre än EU:s genomsnittliga pris vecka 25. Allt

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2017

Priser på jordbruksprodukter april 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2017 Sverige är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom EU. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2017

Priser på jordbruksprodukter augusti 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-09-04 Priser på jordbruksprodukter augusti 2017 Sverige är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom EU. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2019

Priser på jordbruksprodukter mars 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-04-02 Priser på jordbruksprodukter mars 2019 Under januari 2019 var den svenska produktionen av nötkött, räknat i ton, cirka 7 procent högre än under januari

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-01 Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2016

Priser på jordbruksprodukter november 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-11-30 Priser på jordbruksprodukter ember 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter oktober 2019

Priser på jordbruksprodukter oktober 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-11-01 Priser på jordbruksprodukter oktober 2019 EU:s handelsbalans för januari-augusti är, räknat i kvantitet, positiv med ett överskott på 265 ton medan värdet

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2017

Priser på jordbruksprodukter mars 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-04-03 Priser på jordbruksprodukter mars 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2017

Priser på jordbruksprodukter november 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2017 Det svenska genomsnittliga priset för ungtjur klass R3 ligger kvar på en hög nivå. Smörpriset har sjunkit cirka

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2015

Priser på jordbruksprodukter november 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2016

Priser på jordbruksprodukter april 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2017

Priser på jordbruksprodukter februari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-02-28 Priser på jordbruksprodukter ruari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2017

Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-01-31 Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2016

Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-01-28 Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i, men även i. Priset i var hela 23 procent högre

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2015

Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-03-31 Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Avräkningspriserna på nötkött både i och ligger på en relativt hög nivå. Under 2014 ökade andelen svenskt nötkött

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2013-03-28 Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Äggpriser i Sverige och EU Det svenska partipriset för ägg låg under vecka 11 på 223,40 euro/100 kg, vilket var

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

Svag prisutveckling väntas på världsmarknaderna

Svag prisutveckling väntas på världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2015-07-01 Svag prisutveckling väntas på världsmarknaderna Priserna på världsmarknaden för jordbruksprodukter väntas ligga kvar ungefär på dagens nivåer

Läs mer

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60 Bibliografiska uppgifter för Framtida utveckling av priser på produkter och produktionsmedel Författare Jonsson B. Utgivningsår 7 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Läs mer

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 Mjölk, Mjölkkor Mjölkinvägning På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-11-07 Mjölk Läget i den svenska

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2018 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Slaktgrisproduktionen upplever

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Precis som vid förra Mjölkekonomirapporten i september, så befinner sig mjölkmarknaden i obalans. Mjölkföretagens ekonomi blir allt mer ansträngd.

Läs mer

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-07-04 Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna 2016-2025 Utbudet matchar efterfrågan för de flesta råvarorna vilket ger en blygsam prisutveckling

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Slaktgrisproduktionen upplever en

Läs mer

Lägre priser för spannmål, kött och mejerivaror under 2008/09

Lägre priser för spannmål, kött och mejerivaror under 2008/09 Lägre priser för spannmål, kött och mejerivaror under 28/9 Fram till strax efter årsskiftet 27/8 noterades kraftiga prishöjningar på olika jordbruksprodukter. Därefter har priserna fallit avsevärt, men

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-05-23

Marknadsråd ägg 2012-05-23 Marknadsråd ägg 2012-05-23 Under 2011 ökade den svenska produktionen av ägg med 4,2 % medan konsumtionen minskade med 0,6 %. Konsumtionen har däremot ökat de första två månaderna 2012. Priserna i Sverige

Läs mer

Nötkreatur och grisar, hur många och varför

Nötkreatur och grisar, hur många och varför Miljontal På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10- 24 Nötkreatur och grisar, hur många och varför Svenskt jordbruk blir allt extensivare. Mjölkkrisen har lett till att antalet

Läs mer

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2012-07-12 Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen Världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter väntas den kommande tioårsperioden

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN SVENSK MJÖLK NR 2. 2012 Sammanfattning Mjölkföretagen upplever nu en ansträngd ekonomi. Nettot mjölkintäkt minus foderkostnad har fallit ner till nivåer som inte är hållbara på

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2016 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nöt Får och lamm Sedan inledningen

Läs mer

På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor

På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 217-9-28 Prisutvecklingen för animalieprodukter De svenska producentpriserna ligger för närvarande förhållandevis högt för de flesta animalieprodukter.

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 2, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: Osäker prognos indikerar,5

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 217-6-8 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala förbrukningen

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 1, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: Osäker prognos indikerar 2,3

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris inleder det fjärde året i följd

Läs mer

Marknadsråd ägg 2011-11-16

Marknadsråd ägg 2011-11-16 Marknadsråd ägg 2011-11-16 Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2010. Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 3, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: 2 procent real tillväxt enligt

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

MARKNADSNYTT 2016-05-29

MARKNADSNYTT 2016-05-29 Sida 1 av 7 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-05-29 Den gångna veckan har fortsatt som tidigare med ganska stora rörelser på Paris- och Chicagobörsens spannmåls-och oljeväxtnoteringar. Det summerade resultatet

Läs mer

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC Marknadsöversikt 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser, höstens 2013 priser, förkalkyl)

Läs mer

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2015 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Gris Nöt Får och lamm EU-kommissionen

Läs mer

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden Mikael Olsson Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden 15 juni 2012 NÖTKÖTTSMARKNADEN Brasilien Exporten till EU fortsätter att öka under april och maj månad. Gapet mellan förra

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 1, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. et är ändrat från 1 procent till 3 procent i

Läs mer

Internationella rapporten 2013

Internationella rapporten 2013 Internationella rapporten 2013 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-06-03 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala

Läs mer

Spannmål 29 maj 2018 Jönköping

Spannmål 29 maj 2018 Jönköping Spannmål 29 maj 218 Jönköping 218-5-29 Väderlekssituationen 218-5-29 IGC Valuta IGC 218-5-29 1, 1,5 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1/1/216 18/2/216 6/4/216 24/5/216 11/7/216 26/8/216 17/1/216 2/12/216 19/1/217

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 4, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: Tillväxt i många branscher

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 2, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. et är ändrat från 1 procent till 3 procent i

Läs mer

Ekonomi och Marknad december Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad december Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad december 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris De genomsnittliga EU-priserna

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 1, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. et är ändrat från 1 procent till 3 procent i

Läs mer

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri Finansieringsträffar 19 och 20 jan 2016 Lennart Holmström, LRF Mjölk Foto: Ester Sorri Vad händer i omvärlden fram till 2025? Ekonomiskt välstånd och befolkningsökning driver efterfrågan Efterfrågan stiger

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 6. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen är alltjämt besvärlig sedan Ryssland i början

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 5. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 2, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. et är ändrat från 1 procent till 3 procent i

Läs mer

Hur har lönsamheten i det svenska jordbruket påverkats av kostnadsutvecklingen de senaste åren?

Hur har lönsamheten i det svenska jordbruket påverkats av kostnadsutvecklingen de senaste åren? Hur har lönsamheten i det svenska jordbruket påverkats av kostnadsutvecklingen de senaste åren? Sammanfattning Priserna för jordbrukets produktionsmedel har stigit kraftigtunder det senaste året, särskilt

Läs mer

Marknadsråd ägg

Marknadsråd ägg Marknadsråd ägg 2010-03-26 Konsumtionen av ägg och äggprodukter har stigit med ytterligare 3,6 % under 2009 och ligger nu på närmare 123 000 ton. De svenska avräkningspriserna för ägg har legat på en hög,

Läs mer

Ekonomi och Marknad augusti Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad augusti Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad augusti 014 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad ges ut av LRF Kött för att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nötkött Får och lamm Med bakgrund av de

Läs mer

Marknadsöversikt Greppa marknadenprojektet, Rikard Korkman, ombudsman, SLC

Marknadsöversikt Greppa marknadenprojektet, Rikard Korkman, ombudsman, SLC Marknadsöversikt 18.3.2013 Greppa marknadenprojektet, Vanda Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser, höstens 2013 priser, förkalkyl)

Läs mer

SPANNMÅLSMARKNADEN. mest. För tillfället ärde. väderleksfenomenen somär. Skörde- och balansuppföljning. Finland av marknaden

SPANNMÅLSMARKNADEN. mest. För tillfället ärde. väderleksfenomenen somär. Skörde- och balansuppföljning. Finland av marknaden SPANNMÅLSMARKNADEN SKÖRDEÅRET 2015-2016 Hankkija Oy, Tarmo Kajander 1 SPANNMÅLSMARKNADEN Ute i världen ochi Europa För tillfället ärde väderleksfenomenen somär mest uppföljda på olika delar i världen Skörde-

Läs mer

Marknadsråd Spannmål 17 januari 2017 Jönköping

Marknadsråd Spannmål 17 januari 2017 Jönköping Marknadsråd Spannmål 17 januari 217 Jönköping 217-1-18 1/1/213 12/3/213 21/5/213 3/7/213 8/1/213 17/12/213 25/2/214 6/5/214 15/7/214 23/9/214 2/12/214 1/2/215 21/4/215 3/6/215 8/9/215 17/11/215 26/1/216

Läs mer

Marknadsråd Spannmål. 12 jan 2016 Jönköping

Marknadsråd Spannmål. 12 jan 2016 Jönköping Marknadsråd Spannmål 12 jan 216 Jönköping Välkomna! IGC 13/14 USDA 13/14 IGC 14/15 USDA 14/15 IGC 15/16 USDA 15/16 milj ton Spannmålsbalans (IGC maj prog, USDA, FAO jun prog) 213/14 214/15 215/16 2 25

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 4, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 % per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga?

Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga? Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga? Janne Rundqvist DLA Agro Member structure DLA Agro 2007 Nätverk runt Östersjön Vartåt lutar det med spannmålspriserna? Frågor som man kan

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015 Ökad obalans på den globala mejerimarknaden innebär fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk-

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2016

Priser på jordbruksprodukter februari 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-03-01 Priser på jordbruksprodukter februari 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige, men även i EU. Priset i Sverige var

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 1, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Spannmål 14 juni 2019 Jönköping

Spannmål 14 juni 2019 Jönköping Spannmål 14 juni 219 Jönköping Väderlekssituationen i Juni FAO-AMIS Väderlekssituationen i Juni FAO-AMIS JRC tom mitten av maj Valuta IGC 1, 1,5 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1/1/218 24/1/218 13/2/218 5/3/218

Läs mer

Sveriges produktion av nötkött och ägg ökar men importen tar ändå marknadsandelar

Sveriges produktion av nötkött och ägg ökar men importen tar ändå marknadsandelar På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-09-20 Sveriges produktion av nötkött och ägg ökar men importen tar ändå marknadsandelar Under första halvåret 2013 fortsatte Sveriges produktion av

Läs mer

Marknadsråd får- och lammkött

Marknadsråd får- och lammkött Marknadsråd får- och lammkött 2013-05-15 Sveriges produktion och export av får- och lammkött har fortsatt att minska under 2012 och början av 2013. Den svenska importen har fortsatt att öka i början av

Läs mer