AstraZeneca Sweden Operations och Leanresan inom Turbuhaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AstraZeneca Sweden Operations och Leanresan inom Turbuhaler"

Transkript

1 AstraZeneca Sweden Operations och Leanresan inom Turbuhaler Besök från SKL 6 Maj 2009 Peter Alvarsson, Lean Lead Sweden Operations

2 AstraZeneca koncernen medarbetare i världen Vi forskar för 100 miljoner SEK varje dag 28 produktionsanläggningar i 18 länder

3 24 produktionsanläggningar i 18 länder De största anläggningarna finns i: Sverige Snäckviken och Gärtuna, Södertälje Storbritannien USA Australien Frankrike Tyskland Italien Japan Puerto Rico Avlon och Macclesfield Newark, Delaware och Westborough, Massachusetts North Ryde, New South Wales Dunkerque och Reims Wedel Caponago Maihara Canovanas och Carolina

4 AZ Siter i Sverige 1. Södertälje (Gärtuna/Snäckviken) - Sweden Operations - Forskning&Utveckling - Marknadsorganisation 2. Umeå - Sweden Operations; 3. Lund - Forskning&Utveckling 4. Mölndal Göteborg - Forskning&Utveckling Mölndal Umeå Stockholm Södertälje Lund Malmö

5 Sweden Operations 3300 anställda i Södertälje och Umeå AstraZenecas största tillverkningsenhet Globalt varuförsörjningsansvar Levererar fem av våra tio mest sålda produkter (Nexium, Losec, Pulmicort, Symbicort och Atacand) En av världens största tablettfabriker finns inom Sweden Operations

6 Sweden Operations AstraZeneca Snäckviken Södertälje Gärtuna Södertälje

7 Produktion Sweden Operations tillverkar den aktiva substansen till flera av AstraZenecas största produkter. läkemedel i form av tabletter och kapslar. De största produkterna är Nexium, Losec och Atacand. pulverinhalatorn Turbuhaler för t ex Symbicort, Pulmicort och Oxis. pumpsprayer (t ex Rhinocort Aqua), perorala lösningar samt lösningar för injektion, t ex lokalbedövningsmedel och Nexium i.v.

8 Läkemedelsbranschens utmaningar och AstraZenecas svar Branschens utgångsläge AstraZenecas strategi Ökad konkurrens Ökad prispress Färre nya produkter Försämrat anseende Tillväxtprodukter Produktivitet Nya arbetssätt R&D portföljen

9 Leanresan Turbuhaler Sweden Operations

10 Produktivitetsutveckling Turbuhaler +20% +29% +30% -7% +13% +10% +13% FY2001 FY2002 FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 Turbuhaler per anställd

11 Svenska Leanpriset 2008 till Astra Zeneca Sweden Operations Turbuhaler Med en långsiktig och målmedveten satsning på ledning och förbättring baserad på Leans principer är Astra Zeneca Sweden Operations Turbuhaler på god väg i sin Lean-transformation. De kan redan visa markanta förbättringar vad gäller såväl kvalitet, ledtid, produktivitet som kostnadsläge. Utmärkande för deras Lean-arbete är ett starkt engagemang och involvering hos ledning och medarbetare liksom enkla och pragmatiska tillämpningar av Leans tankesätt och metoder. Speciellt framträdande är deras visuella styrning i såväl produktion, utveckling som stödjande funktioner, samt ett resultatorienterat förbättringsarbete tillämpat i hela organisationen. Lean Forum Konferens 8 oktober 2008

12 Leanresan inom Turbuhaler 2001 Målstyrning, målnedbrytning och förbättringsarbete 2002 Studiebesök Scania 11 punktsprogram Demand Driven Supply 2003 Fler studiebesök Lean-seminarium 5S Ökad delegering 2004 Fortsatt benchmarking Gemensamma Lean principer Kartläggning och eliminering Lean Forum Leanutbildning Kaizen-teamen 2005 Fler studiebesök Lean-system beskrivet Leanhuset Utjämning Extern support Lean revision 3-års utvecklingsplan Aktivitet 2006 Q1 Q2 Q3 Q4 Massmobiliseringsevent Value Stream Mapping Intern utjämning Ställtidsreduktion SMED-training Utjämning/Heijunka Kapacitetsplanering Sekvensering Visual Management System/ Daglig styrning Kaizen steg 2 Standardiserat arbetssätt Astra Zeneca Rapid Plant Assessment Tour D Table 1--Rating Sheet Ratings Poor Below Average Average Above Average Excellent Lean Utvecklingsplan Q1 Q2 Q3 Q4 Best in Class No Measure / Score Customer Satisfaction x x o Safety, environment, cleanliness, & 2 x o x order 3 Visual Management System x x o 4 Scheduling system x x o Use of space, movement of material 5 x x o and product line flow 6 Inventory & WIP Levels x o x 7 People teamwork, skill level, & motivation o x x 8 Equipment & tooling state & maintenance x x o 9 Ability to Manage Complexity & Variability x x o 10 Supply Chain Integration x x o 11 Commitment to quality x x o x = 2 plants, o = QC-lab 2008 Q1 Q2 Q3 Q4

13 Vårt angreppsätt och arbetssätt tt med Lean Anna Rasmuson, Fabrikschef Turbuhaler Sweden Operations

14 Kan vi lära l något n från n andra mer konkurrensutsatta industrier? Har inte vi högre kvalitetskrav på våra produkter?

15 Varför inte kopiera ett vinnande koncept från Toyota och Scania? (och anpassa det till vår situation inom AstraZeneca) Toyota Production System Best Quality - Lowest Cost - Shortest Lead Time - Best Safety - High Morale through shortening the production flow by eliminating waste Just-In-Time Right part, right amount, right time Reduce inventory to surface problems People & Teamwork Continuous Improvement Waste Reduction Leveled Production (heijunka) Stable and Standardized Processes Jidoka (In-station quality) Stop to fix problems Make problems visible Sweden Operations Leansystem Medarbetarskap Rätt från mig Ständiga förbättringar Visuell styrning Prioriteringar 1. Säkerhet/Hälsa/Miljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekonomi Behovsstyrd tillverkning Ledarskap Scania Production System Continuous improvement Kunden först Standardiserat arbetssätt Flödesorientering Respekt för individen Eliminering av förluster Right from me Priorities 1. Safety/Environment 2. Quality 3. Delivery 4. Cost Consumptioncontrolled production Customer first Normal situation Standardized way of working Respect for the individual Elimination of waste

16 Varför Lean för f att öka effektiviteten? Bevisad framgångsrik metod Sätter kunden först Skapar delaktighet och engagemang Arbetssätt och filosofi Långsiktig konkurrenskraft

17 Att skapa ett Lean Manufacturing System är en långsiktig satsning/resa - inte bara ett kortsiktigt projekt - inte bara en uppsättning verktyg/metoder Plan Do Act Check Ett Leansystem omfattar alla delar av företaget - inte bara fabriker/produktion

18 Applicering av Lean Manufacturing och Principstyrning hos oss Filosofier Kunden först Eliminering av förluster Respekt för individen Principer Behovsstyrd tillverkning Rätt från mig Standardiserat arbetssätt Ständiga förbättringar Visuell styrning Flödesorientering Ledarskap Medarbetarskap Metoder Resultat

19 Sweden Operations Leansystem Huvudprinciper Filosofier Ständiga förbättringar Visuell styrning Medarbetarskap Rätt från mig Prioriteringar 1. Säkerhet/Hälsa/Miljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekonomi Behovsstyrd tillverkning Ledarskap Kunden först Standardiserat arbetssätt Flödesorientering Respekt för individen Eliminering av förluster

20 Vilket synsätt vi vill uppnå? Kvalitetssäkring Underhåll Stödja kärnflödet Produktionsteknik/ Planering IS/IT

21 Nyckelresurser för r Lean-implementering Linjechefer Lean Managers/koordinatorer Produktionstekniker (Leanverktygsspecialister) Projektledare Planerare och logistikexperter Externa erfarna Lean-specialister I slutändan ligger ansvaret för Lean på alla genom medarbetarskapet

22 Leanresan - exempel under besöket Förbättringsmodell Visuell Planering VMS - daglig styrning Medarbetarskap Ständiga förbättringar Visuell styrning Taktning Medarbetarskap Rätt från mig Kunden först Prioriteringar 1. Säkerhet/Hälsa/Miljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekonomi Standardiserat arbetssätt Flödesorientering Respekt för individen Behovsstyrd tillverkning Eliminering av förluster Ledarskap Lean Ledarskap Standardiserat arbetssätt SMED

23 Fabriksbesök Regler för besökare i produktionen Inga väskor Ingen kamera Ingen tobak, tuggummi eller godis Behåll mobiltelefonen i fickan Klädsel

24 Klädregler för besökare i produktionen Skyddsrock över dina kläder Hårskydd Byxor eller strumpbyxor Strumpor Skoskydd

25 Resultat och planer framåt

26 Sweden Operations Leansystem Huvudprinciper Filosofier Ständiga förbättringar Visuell styrning Medarbetarskap Rätt från mig Prioriteringar 1. Säkerhet/Hälsa/Miljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekonomi Behovsstyrd tillverkning Ledarskap Kunden först Standardiserat arbetssätt Flödesorientering Respekt för individen Eliminering av förluster

27 Resultatutveckling Turbuhaler SQLE Antal SHE-Observationer Avvikelser Turbuhaler sep-04 nov-04 jan-05 mar-05 maj-05 jul-05 sep-05 nov-05 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 Ledtid Symbicort tillverkning % % +30% -7% +13% +10% FY2001 FY2002 FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 Thousand units per FTE

28 Kostnadsutveckling (CoG( CoG) Tillverkningskostnad Symbicort Turbuhaler

29 Svenska Leanpriset 2008 till Astra Zeneca Sweden Operations Turbuhaler Med en långsiktig och målmedveten satsning på ledning och förbättring baserad på Leans principer är Astra Zeneca Sweden Operations Turbuhaler på god väg i sin Lean-transformation. De kan redan visa markanta förbättringar vad gäller såväl kvalitet, ledtid, produktivitet som kostnadsläge. Utmärkande för deras Lean-arbete är ett starkt engagemang och involvering hos ledning och medarbetare liksom enkla och pragmatiska tillämpningar av Leans tankesätt och metoder. Speciellt framträdande är deras visuella styrning i såväl produktion, utveckling som stödjande funktioner, samt ett resultatorienterat förbättringsarbete tillämpat i hela organisationen. Lean Forum Konferens 8 oktober 2008

30 Plan framåt - Strategisk Vision 2012

31 Prioriterade förbf rbättringsinitiativ

32 The Lean Journey Global Operations AZ

33 Framgångsfaktorer inom Turbuhaler Inget projekt - ett förhållningssätt Öppenhet för att lära av andra industrier Fokuserat ledningsteam Helhetstänkande och långsiktighet Ägarskap i linjen via linjechefer Engagerade medarbetare Vilja att förbättra Integrerat i vardagen Enkelhet

34

35 Reservbilder

36 Massmobiliseringsevent jan-feb 2006

37 Leanutbildning Massmobilisering-breddutbildning (3500 medarbetare) TPM/Lean Produktionsledarskap Karlstad universitet Externa Leanseminarier Chefsutbildning - Lean awareness VSM-metodik 5S SMED Slöseri/Muda-seminarier Standardiserat arbetssätt Systematisk Problemlösning SPL Lean Administration Leanspel Etc

38 Lean ledarskap från Lean Tool Box Främja lagarbete Jag uppmanar andra att och tar själv ansvar för det egna och gruppens resultat men att vi också har ansvar för sektionen och fabrikens resultat. Jag uppmanar andra att alltid hjälpa varandra och gör så själv. Jag lyssnar till alla och respekterar deras åsikter och väger in det i de beslut som tas.

39 Förbättringsförslagrslag Inlämnade 4000 Genomförda

40 Förbättringsmodell Produktteam Tvärfunktionell Kvalité Beslutsgrupp Flödesledningsgrupp Prioriteringsgrupp Tvärfunktionell Säkerhet,Hälsa Miljö Projektgrupper Process Utrustning Arbetssätt Tvärfunktionella över hela flödet Tvärfunktionell Tvärfunktionell Tvärfunktionella förbättringsgrupper Process 1 Process 2 Process 3 Process 4 Operativa förbättringsgrupper Gruppchef + operatörer Systemstöd

41 Modell och verktyg för f operativa förbf rbättringsarbetet PDCA-cykeln Verktygslåda Avvikelseanalys Spindelanalys Fiskbensanalys 5 Varför etc

42 Daglig styrning

43 Leanmetoder och verktyg Machines - TPM OEE, Andon, 5 S, Poka-Yoke, Jidoka... Material flow - JIT VSM, Pull, Kanban, Smed. People TQC Kaizen, VMS, PDCA, SPS (Ishikawa, 5-why..)

Gästföreläsning Supply chain planning på AstraZeneca. Rebecka Paulsen Asset planner, Sweden Operations 2013-12-02

Gästföreläsning Supply chain planning på AstraZeneca. Rebecka Paulsen Asset planner, Sweden Operations 2013-12-02 Gästföreläsning Supply chain planning på AstraZeneca Rebecka Paulsen Asset planner, Sweden Operations 2013-12-02 AstraZeneca Att vara ett globalt bioläkemedelsföretag som levererar viktiga läkemedel till

Läs mer

Scania. Global SPS Manager. M Lyckström

Scania. Global SPS Manager. M Lyckström Scania Martin Lyckström Global SPS Manager 2002 2003 Trainee internship Martin Lyckström 2004 2005 Industrial Engineer Machining 2005 Project Leader new machining line 2006 2007 Group Manager Industrial

Läs mer

The Toyota Production System (TPS) Ett verktyg för att skapa effektiv och lönsam produktion

The Toyota Production System (TPS) Ett verktyg för att skapa effektiv och lönsam produktion The Toyota Production System (TPS) Ett verktyg för att skapa effektiv och lönsam produktion A tool for creating effective and profitable production Carl Johan Fries Examensarbete 15 hp Grundnivå Ekonomi

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

Vår agenda - Scanias Produktions System

Vår agenda - Scanias Produktions System Vår agenda - Scanias Produktions System 2 Rätt från mig Standardisering Prioritering 1. Säkerhet/Miljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekonomi Normalläge - Standardiserat arbetssätt Takt Kunden först Ständiga

Läs mer

Välkommen! Ständiga förbättringar och problemlösning med Sex Sigma. Så lyckas du med processutveckling och Lean

Välkommen! Ständiga förbättringar och problemlösning med Sex Sigma. Så lyckas du med processutveckling och Lean Välkommen! Seminarium 1: Seminarium 2: Seminarium 3: Ständiga förbättringar och problemlösning med Sex Sigma Så lyckas du med processutveckling och Lean Effektivare processer och bättre resultat med statistiska

Läs mer

Risk Management vid implementering av regulatoriska ändringar inom Sweden Operations, AstraZeneca

Risk Management vid implementering av regulatoriska ändringar inom Sweden Operations, AstraZeneca Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Examensarbete 30 p Risk Management vid implementering av regulatoriska ändringar inom Sweden Operations, AstraZeneca Nina Andrén

Läs mer

Analys och effektivisering av material- och informationsflöden i Trelleborg Industri AB:s slangproduktion

Analys och effektivisering av material- och informationsflöden i Trelleborg Industri AB:s slangproduktion Analys och effektivisering av material- och informationsflöden i Trelleborg Industri AB:s slangproduktion Författare Emma Nilsson Handledare på Trelleborg Industri AB Staffan Stegmark Handledare på Lunds

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN Ett tankesätt för produktionseffektivisering Examensarbete CENTRIA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för internationell handel Juni 2015 SAMMANDRAG Enhet Karleby-Jakobstad

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Termer och begrepp med förklaring på svenska

Termer och begrepp med förklaring på svenska Termer och begrepp med förklaring på svenska Engelska Japanska Svenska Activity Based Costing (ABC) Agile Production Ett system för att beräkna produktkostnader som tilldelar produkten kostnader baserat

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-22 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Förbättringsarbete i riktning mot Lean Produktion. Bo Ericson Lean facilitator 2007-10-24

Förbättringsarbete i riktning mot Lean Produktion. Bo Ericson Lean facilitator 2007-10-24 Förbättringsarbete i riktning mot Lean Produktion Bo Ericson Lean facilitator 2007-10-24 CI/Lean aktiviteter Färgelanda Bo Ericson Lean implementation manager 2008-01-30 Improvment projects Färgelanda

Läs mer

IT-säkerhet i det tillverkande företaget

IT-säkerhet i det tillverkande företaget IT-säkerhet i det tillverkande företaget Henrik Carnborg System Service Engineer, Sweden Operations Joakim Moby IS Security Assurance & Business Engagement Lead, Corporate IS 2011-09-28 Kort introduktion

Läs mer

Lean-koncept och/eller statistik?

Lean-koncept och/eller statistik? Lean-koncept och/eller statistik? Exempel från Industrin & byggsektorn Stockholm, 2011-12-07 Göran Lande Göran Lande 1 Jämförelse av förbättringsmetoder Metod Lean Six Sigma Statistisk metodik Teori Eliminera

Läs mer

Stefan Svensson, Plant Manager. ProcessTeknik, Göteborg 7 oktober 2008. Klara - färdiga - gå! eller Är detta vägen mot LEAN?

Stefan Svensson, Plant Manager. ProcessTeknik, Göteborg 7 oktober 2008. Klara - färdiga - gå! eller Är detta vägen mot LEAN? Stefan Svensson, Plant Manager ProcessTeknik, Göteborg 7 oktober 2008 Klara - färdiga - gå! eller Är detta vägen mot LEAN? Syfte och innehåll Syftet med presentationen är att genom några konkreta exempel

Läs mer

Sanningar och lögner om Lean

Sanningar och lögner om Lean nr1 i serien Sanningar och lögner från Ohde & Co hde & Co Sanningar och lögner om Lean Tips och råd om hur du arbetar med Lean på ett relevant och flexibelt sätt i din organisation Av Sven Ohde Ohde &

Läs mer

ETT INTERNATIONELLT FRAMGÅNGSKONCEPT

ETT INTERNATIONELLT FRAMGÅNGSKONCEPT Maria Rudbäck ETT INTERNATIONELLT FRAMGÅNGSKONCEPT Arbetstagaren och Lean Examensarbete CENTRIA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för internationell handel Mars 2015 SAMMANDRAG Enhet Karleby-Jakobstad

Läs mer

Så leder daglig Leanstyrning mot målen Sid 6

Så leder daglig Leanstyrning mot målen Sid 6 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Januari 2013 Scania och Södertälje kommun Så leder daglig Leanstyrning mot målen Sid 6 Välkommen till kostnadsfria seminarier på 13 orter! Läs

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

Ständig förbättring inom Lean Production

Ständig förbättring inom Lean Production Ständig förbättring inom Lean Production - Hur skall medarbetarna motiveras till upprätthållande av ständig förbättring? Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet maskinteknik PATRIC ANDERSSON, MARKUS

Läs mer

Lean Logistik Supply chain

Lean Logistik Supply chain Lean Logistik Supply chain kursprogram 2013 Utbildningar, konferenser, nätverk, inspiration... Tre goda skäl att använda Plan Utbildning 1. Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

Vägen till Lean inom tjänstesektorn Att använda en modell

Vägen till Lean inom tjänstesektorn Att använda en modell Vägen till Lean inom tjänstesektorn Att använda en modell BJÖRN ARESKOG WILHELM SCHOLANDER MG104X Examensarbete inom Teknik och Management Stockholm, Sverige 2012 Sammanfattning The Toyota Production System

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM ANNONS Nr.3/Mars 2009 I SAMARBETE MED: LEAN 10 TIPS TILL EFFEKTIVARE PROCESSER Kultur Så bygger du en gemensam värdegrund Scrum

Läs mer

Implementering och användning av LEAN i ett svenskt industriföretag

Implementering och användning av LEAN i ett svenskt industriföretag Implementering och användning av LEAN i ett svenskt industriföretag Peter Larsson 780412 Mikko Talala 771024 2012 Examen, C-nivå, 15 poäng Företagsekonomi Examensarbete Ekonomprogrammet Handledare: Lars

Läs mer

7TIPS TILL UTVECKLING AV ERA PROCESSER

7TIPS TILL UTVECKLING AV ERA PROCESSER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 6 / November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS 7TIPS TILL UTVECKLING AV ERA PROCESSER Underleverantörer Allt

Läs mer

Totalt deltog över 200 befattningshavare

Totalt deltog över 200 befattningshavare Blue Insight Lean i Sverige 2014 Undersökningsresultatet ger en tydlig indikation om tre utmaningar att hantera för Sveriges företags- och myndighetsledningar i samband med tillämpande av lean: Koppla

Läs mer

Tillämpning av Lean-verktyg inom processindustrin

Tillämpning av Lean-verktyg inom processindustrin Tillämpning av Lean-verktyg inom processindustrin FREDRIK MALMI JOHANNA ROMAN MG100X Examensarbete inom Industriell Produktion Stockholm, Sverige 2014 Tillämpning av Lean-verktyg inom processindustrin

Läs mer

Logistik Lean Six sigma

Logistik Lean Six sigma Logistik Lean Six sigma kursprogram 2012 kompetens är nyckeln till flexibilitet och förutsägbarhet Goda skäl att använda Plan Utbildning Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer