Flödesoptimering i praktiken! FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flödesoptimering i praktiken! FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIK"

Transkript

1 FORUM FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 juni 2014 MODERATOR Swerea IVF Gunnar Bäckstrand VÅRA TALARE Scania Peter Hermansson Produktionsteknisk chef chassimontering ABB Components Hans Linder General Manager Saab Aerostructures Mats Karlström Lean Director Från insats bestående resultat: Värdeflödesanalyser & flödesoptimering Lean & ständiga förbättringar Rätt nyckeltal & mål Engagemang i förändring Volvo Group Trucks Operations Anders Bergdahl Projektledare ÅF Lennart Götlin Produktionstekniker Carlsberg Niclas Freijd Förbättringsledare Ericsson Christian Mjörnerud Peter Sundqvist Flödesoptimering i praktiken! YourFlow Ulf Larsson Verksamhetskonsult Findus Fredrik Kjellberg Teknisk chef WORKSHOP Swerea IVF Gunnar Bäckstrand FLÖDE LEAN PROCESS

2 FORUM FÖR Stockholm den 3-4 juni 2014 Från potential till konkreta resultat Om du inte lyckas med att fullt ut göra ert förbättringsarbete till en naturlig del av samtliga medarbetares vardag kommer du aldrig kunna uppnå det resultat du förtjänar för din insats. För att den tid och de resurser du investerar i förbättringar ska löna sig krävs det att du har fungerande metoder för att förankra, engagera och följa upp. Hur maximerar du nyttan av lean och andra förbättringsverktyg? På konferensen Forum för produktionsteknik får du framgångsrika metoder för att djupare integrera era förbättringsverktyg och öka engagemanget i hela verksamheten. Dessutom får du lära dig nya konkreta sätt att göra bättre värdeflödesanalyser samt följa upp resultatet med hjälp av bland annat rätt nyckeltal. PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Maximera nyttan av lean och ständiga förbättringar Utveckla din värdeflödesanalys Tydligare uppföljningsmetoder & mer relevanta nyckeltal DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Halverade ledtider, snabb ROI och enkla sätt att mäta i flödet Anders Bergdahl, projektledare, Volvo Group Trucks Operations Så möter vi nya krav på teknikorganisationen Peter Hermansson, produktionsteknisk chef chassimontering, Scania Förbättringsprojektet som gav oss 30 % ökad produktivitet och halverad genomloppstid Hans Linder, General Manager, ABB Components Ta chansen att utveckla din praktiska kompetens genom både lärorika talarpass och intressanta gruppdiskussioner kring dina mest aktuella utmaningar med branschkollegor. Dessa två intensiva konferensdagar kommer ge dig välbehövlig inspiration till fortsatt förbättringsarbete såväl som konkreta verktyg som gör stor nytta i din verksamhet. Varmt välkommen på årets konferens! Katja Kardeskog Projektledare

3 FORUM FÖR TISDAG 3 JUNI :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Katja Kardeskog, Conductive, hälsar välkommen, och moderator Gunnar Bäckstrand, Swerea IVF, inleder konferensen. 09:40 Från traditionell till nytänkande produktion total ombyggnation av fabriken för ökad konkurrenskraft Förbättringsprojektet som gav oss 30 % ökad produktivitet och halverad genomloppstid Hur såg våra nyckeltal ut före respektive efter förbättringsprojektet? Vårt sätt att benchmarka oss externt & internt Komplex produktion med hög variation vilka krav ställer det på oss? Hur ökar du företagets konkurrenskraft för framtiden? Hans Linder General Manager ABB Components 10:30 Bensträckare med frukt 10:40 Engagerande workshops med tydligt målfokus Lean hur vi arbetar med långsiktighet och stöd från alla delar av verksamheten Workshops med fokus på förbättringar kopplade till företagets mål och strategi Hur vi går från potential till realiserade förbättringar GRUPP- DISKUSSION GRUPP- DISKUSSION Hur ska vi prioritera och utforma vårt förbättringsarbete så att det i högre grad bidrar till företagets övergripande mål? Mats Karlström Lean Director Saab Aerostructures 11:40 Lunch 12:40 Kulturen som katalysator vid förändringsarbete Framgångsfaktorer för att lyckas förändra en starkt förankrad kultur Hitta rätt balans mellan att våga testa nya idéer och att inte chansa för mycket Omvandla klagomål till lösningsförslag hur ska du göra? Hur får du med dig rätt nyckelpersoner inför en förändring? Vad är viktigast att agera rätt eller att kommunicera rätt? Lennart Götlin Produktionstekniker ÅF 13:30 Bensträckare 13:40 Metoder och arbetssätt för ökad flödeseffektivitet inom produktion Så har vi utformat ett effektivt arbetssätt med utgångspunkt i våra flöden Värdeflödes- och frekvensanalys de metoder vi använder för att förbättra flödeseffektivitet inom produktion Christian Mjörnerud Peter Sundqvist Ericsson Ericsson 14:20 Bensträckare 14:30 Övergripande struktur & verktyg för ett effektivare och mer långsiktigt förbättringsarbete Rätt nyckeltal på rätt nivå så bryter vi ned och förankrar nyckeltal och mål Från implementation till integration och resultat så vidareutvecklar vi verksamheten med lean och andra förbättringsverktyg 5S i praktiken våra framgångsfaktorer För- eller nackdelar med att ha många olika leanverktyg Intern benchmarking med utgångspunkt i lean Niclas Freijd Förbättringsledare Carlsberg 15:15 Eftermiddagskaffe 15:30 Så möter vi nya krav på teknikorganisationen Därför har vi valt bort större förbättringsgrupper till förmån för mindre grupper & så påverkas teknikorganisationen Öka effektiviteten och förbättra kvaliteten hos produktionsteknik genom förändrad organisationsstruktur så gör vi! Många kortsiktiga krav och långsiktiga förväntningar hur stöttar din teknikorganisation detta på bästa sätt? Hur har förväntningarna på teknikorganisationen förändrats och vad ser vi framöver? Peter Hermansson Produktionsteknisk chef chassimontering Scania 16:20 Moderator Gunnar Bäckstrand, Swerea IVF, rundar av konferensens första dag 16:30 Konferensens första dag avslutas

4 ONSDAG 4 JUNI :00 Lean flow project halverade ledtider, snabb ROI och vinst av Svenska monteringspriset Vad har vi vunnit på att flytta fokus från beläggningsgrad och kostnad till värdeflöde? Så valde vi mål och nyckeltal inför förbättringsprojektet Hur mäter vi våra förbättringar på bästa sätt? Flöde och layout så resonerade vi Enkla sätt att mäta i flödet hur mycket indata behövs? Anders Bergdahl Projektledare Volvo Group Trucks Operations 09:50 Förmiddagsfika 10:10 Modifierad värdeflödesanalys med rätt fokus Teamwork för att förbättra ditt värdeflöde Enkelhetens betydelse för strukturerad användning Enkel visualisering & kvantitativ utvärdering räcker långt GRUPP- DISKUSSION Analys av flöde istället för layout? Ulf Larsson Verksamhetskonsult YourFlow Ulf Larsson, YourFlow, har stor erfarenhet av att arbeta med värdeflödesanalyser. Ulf har ägnat de senaste 20 åren åt arbete med produktionsteknik och projektledning, och är idag verksamhetskonsult med fokus på industriella strategier. 11:00 Bensträckare 11:10 Strukturerat förändringsarbete för effektivare underhåll & projektstyrning Så använder och förbättrar vi vårt underhållsverktyg i praktiken Förebyggande underhåll kontra akut underhåll hur ska vi satsa för att minska akuta åtgärder med hjälp av förebyggande insatser? Hur maximerar du värdet för varje krona du lägger på underhåll? Effektiv implementation, integration & användande av vår projektmodell Fredrik Kjellberg Teknisk chef Findus 11:50 Moderator Gunnar Bäckstrand, Swerea IVF, sammanfattar och avslutar konferensen 12:00 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:00 Lunch för workshopens deltagare 13:00-16:00 Separat bokningsbar workshop Flödesoptimering 2.0 i praktiken Under ledning av Gunnar Bäckstrand, Swerea IVF Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens 3-4 juni 2014 Workshop 4 juni 2014 Garnisonen Konferens Karlavägen 100, Stockholm PRIS T.o.m. 21 mars T.o.m. 25 april Fr.o.m. 26 april Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con633 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

5 FORUM FÖR Separat bokningsbar ONSDAG 4 JUNI 2014 För bättre val av vilka verktyg du ska använda för att eliminera förluster i din verksamhet kommer vi utgå från rotorsaken till varför avvikelserna uppstår. Det gör vi med hjälp av relativt enkla men samtidigt effektiva och pålitliga verktyg och metoder, med utgångspunkt i daglig styrning och värdeflödesanalys (VFA). Du får lära dig: ONSDAG 4 JUNI KL. 13:00-16:00 Flödesoptimering 2.0 i praktiken Ett effektivt arbetssätt för att identifiera avvikelser Hur du gör daglig styrning till grund för framgångsrikt arbete med avvikelser och förluster Optimera genomförandet av din värdeflödesanalys Hur du identifierar lämpliga lean-verktyg som SMED, 5S och Muda-analyser utifrån din verksamhet Simulering av konkreta & verkliga situationer genom Lean-/Legospelet Nya infallsvinklar i det dagliga arbetet För att du ska kunna hitta orsaken till låg leveransprecision, långa cykeltider etc. krävs inte bara en fungerande systematik i ditt arbete. Det krävs dessutom att du har rätt indata för att kunna fatta rätt beslut. Avsluta därför konferensen med denna workshop där du får tydliga verktyg som du kan applicera på din egen verksamhet. WORKSHOP WORKSHOPEN LEDS AV Workshopen leds av Gunnar Bäckstrand, forskare och lean-coach på Swerea IVF och Produktionslyftet. Gunnar har mångårig erfarenhet av teknik och industriprocesser, allt från att trimma mopeden, bygga automatmaskiner till verksamhetsutveckling och har bland annat arbetat med införandet av lean på Volvo Powertrain, Skövde och i SME:er för Produktionslyftets räkning.

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. FORUM FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 juni 2014 VÅRA TALARE PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Mäta & förbättra dina flöden Maximera effekterna av lean Nya metoder för värdeflödesanalys Påverka kultur & engagemang WORKSHOP Flödesoptimering 2.0 i praktiken På denna interaktiva workshop med spelinslag får du användbara verktyg för värdeflödes- och rotorsaksanalys, vilka är avgörande för bättre flöden. Med fokus på avvikelseanalys och med daglig styrning som grund får du testa användbara metoder i praktiken, med målet att optimera dina flöden. Under ledning av Gunnar Bäckstrand, Swerea IVF Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con633

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

OPTIMERAD PRODUKTIONSPLANERING

OPTIMERAD PRODUKTIONSPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 SPECIELLT INBJUDEN Valio Mika Koski Development Manager PRAKTIKFALL FRÅN Electrolux Hans Redtzer Supply Chain Management Specialist Autoliv Hans-Jörgen

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

AVANCERAD VERKSAMHETS-

AVANCERAD VERKSAMHETS- inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 januari 2015 MODERATOR Rikard Olsson Ekan Management VÅRA TALARE Migrationsverket My Rabenius Kvalitetsavdelningen Sida Annika Lysén Chefscontroller Försäkringskassan

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN FRAMTIDENS CHEF I inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDNA Nestor Eva Karlsson Projektledare, fil. dr etnologi Telia Niklas Sundler Business Developer Executive Lunds

Läs mer

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA TALARE Vasakronan Cecilia Söderström Avanza Örjan Johnsson Skandia, Bank Cecilia Bernström HR:s framgång kräver agila förhållningssätt Håkan

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 juni 2014 VÅRA TALARE Sveriges akademikers centralorganisation Eva Oscarsson Utredare, arbetsmarknad PRAKTIKFALL FRÅN Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 augusti 2014 VÅRA TALARE Chalmers Tekniska Högskola Arkitektur Nina Ryd Docent & arkitekt Sveriges Byggindustrier Ola Månsson VD

Läs mer

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2014 DU FÅR MÖTA Rådet för främjande av kommunala analyser Anders Norrlid Kanslichef Helsingborgs stad Ann-Marie Ståhlgren Enhetschef Nybro kommun

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING KUNDNÄRA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 april 2014 VÅRA TALARE Daniel Åhlström Technical Center Director Fredrik Christiansen Project Department Manager Ricoh Per Nordbrandt Product Development

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA EXPERTER Petra Brask & Partners AB Petra Brask Effektivitetskonsult Futurewise Tomas Edlund Trendspanare Congruence AB Suss Björklund Kommunikolog

Läs mer

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 KEYNOTE SPEAKER Arbetsmarknadsdepartementet Elin Landell Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Lyckas med din samverkan! NATIONELLT FORUM 2014: FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Fler till egen försörjning med rätt insatser

Lyckas med din samverkan! NATIONELLT FORUM 2014: FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Fler till egen försörjning med rätt insatser inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september 2014 DU FÅR MÖTA E-delegationens projekt EIF Margaretha Holmlund Utredare på CSN Timo Pöllänen, verksamhetschef Linda Hellström, socialsekreterare

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer