1/2010. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/2010. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN"

Transkript

1 1/2010 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 1

2 Styrelsen Kansliet Ont i ryggen?? Sönderstressad??? Ordf Kenth Nilsson (b) /90 (a) fax: Kanslichef Björn Petri Som medlem i Tjänstetandläkarna finns möjlighet att avgiftsfritt få delta av Rygginstitutets yrkesinriktade rehabiliteringskurs för personer med besvär i rörelseorganen eller Rygginstitutets arbetslivsinriktade rehabiliteringskurs för personer med stressrelaterade besvär. Vice ordf Hans Göransson Susanna Magnusson (ombudsman) Kostnaden för vistelsen på Rygginstitutet bekostas av AFA. För ytterligare information och ansökningsblankett, kontakta Birgitta Jälevik Mats Olson (ombudsman) Susanna Magnusson, tel: eller Inger Wass, tel: Du kan också kontakta det Rygginstitut som ligger närmast din ort John Bratel Chaim Zlotnik Aino Landes (ekonomi) Medlemsregister och medlemsförmåner Inger Wass (sekreterare) Foto: Urban Orzolek Rygginstitutet, Luleå Tel: Rygginstitutet, Sundsvall Tel: Rygginstitutet, Stockholm Tel: Rygginstitutet, Växjö Tel: Lena Rignell

3 Ledare Kenth Nilsson TTKANALEN TT-kanalens uppgift är att infor-mera om och kommunicera fackliga frågor inom tjänstetandläkarom-rådet. Grafisk design Katarina Lapidoth Hur ska Tandläkarförbundet räddas Layout Inger Wass Tryck Hallvigs Reklam AB Österlånggatan 43 Box Stockholm Tel Fax Kommer ni ihåg mitt inlägg på denna plats på försommaren förra året? Den handlade om min oro över hur Privattandläkarföreningens organisationsförändring skulle komma att påverka samarbetet som vi bedriver inom ramen för Tandläkarförbundet. Skälen för min oro baserades på två utgångspunkter där den ena är att Privattandläkarna ansluter tandvårdsföretag och därmed blir något annat än en tandläkarorga-nisation (även om de givetvis är en organisation för tandläkare). Den andra orosgrunden är att förening-en etablerar anslutningsprinciper som i praktiken gör det svårt för vissa privatanställda tandläkare att vara fackligt anslutna. Av skäl som jag har svårt att förstå blev Privattandläkarnas företrädare förfärligt upprörda över att jag gav luft åt min farhåga öppet. Det kallades för ett frontalangrepp på Privattandläkarna och att jag skulle starta ett organisa-tionskrig. Som jag såg det då och fortfarande ser det är det min skyldighet som ordförande att redovisa sådana allvarliga farhågor till alla medlemmar. Nu skulle ju jag önska att jag kunde rapportera att min oro var överdriven eller att jag hade missuppfattat läget. Faktum är emellertid att oron bekräftats. Tandläkarförbundet är den plats där vi tillsammans med Privattandläkarna, de odontologiska lärarna och tandläkarstudenterna försöker hitta vägar att samverka i kårgemensamma frågor. Det sker i vanlig ordning genom diskussioner och förhandlingar, kompromisser och eftergifter och så småningom överenskommelser som var och en förväntas följa. Nu är det bara det att Privattandläkarna kan inte längre det. De har fått ett intresse till att bevaka, nämligen företagsmedlemmarnas intressen. Vad vi än kommer fram till i förbundet, går Privattand-läkarna sin egen väg med förklaringen att det är i branschens intresse. Lika illa har det gått när det gäller de privatanställda tandläkarna som vill vara med hos oss. Vi får ofta höra av enskilda tandläkare att de av deras arbetsgivare drivits till att ansluta sig till Privattand-läkarna även om de hade föredragit att ha en facklig trygghet genom att vara medlemmar i TT. Min känsla är att utrymmet för samarbete med Privattandläkarna har krympt. Min förhoppning är att det kan öka igen. Frågan är bara hur. 3

4 Slut på sjukskrivningsdagarna? De nya reglerna rörande sjukskrivning och sjukskrivningsperiodens längd som infördes 1 juli 2008 innebar att många skulle stå utan ersättning den 1 januari Nya regler fick då skapas som nu varit i kraft sedan årsskiftet För den som varit sjukskriven i mer än två och ett halvt år vid det senaste årsskiftet innebar det att antalet sjukskrivningsdagar skulle ta slut vilket i sin tur innebar att Sverige skulle få ett stort antal människor som skulle stå utan ersättning. Reglerna som infördes den 1 juli 2008 innebär nämligen att ersättning vid sjukdom bara ska kunna lämnas under två och ett halvt år. Undantag finns för gruppen med mycket allvarlig sjukdom som även fortsättningsvis kan vara sjukskrivna för obegränsad tid, som exempel här nämns vissa tumörsjukdomar, neurologiska sjukdomar som ALS eller väntan på transplantation av livsviktigt organ. Möjlighet till att beviljas sjukersättning (tidigare förtidspension) har också försvårats då arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt i alla på arbetsmarknaden förekommande arbeten. Begreppet stadigvarande får här närmast betraktas i relation till det är dags för ålderspension. Förändring av a-kassan Även a-kassan har de senaste åren genomgått förändring, bland annat har den överhoppningsbara tiden blivit kortare. För den som måste anmäla sig som arbetslös när sjukpenningdagarna är slut för att kunna få a-kassa är den överhoppningsbara tiden viktig och den är idag fem år. Överhopp-ningsbar tid är den tid som en person varit förhindrad från att arbeta och som i vissa fall kan hoppas över för att a-kassans arbetsvillkor ska kunna uppfyllas. Bland annat är hel sjukskrivning ett skäl för att få överhoppningsbar tid. För den som var på väg att stå utan ersättningsdagar vid årsskiftet var förvirringen således tämligen stor om vad som skulle hända men i december fattades ett beslut om ett åtgärdspaket för återgång till arbete för personer som varit långtidssjukskrivna. Åtgärdspaket skapas Åtgärderna gäller personer som haft maximalt antal sjukskrivningsdagar eller tidsbegränsad sjukersättning under maximalt antal månader och som därför inte kan få någon ersättning från försäkrings-kassan. Dessa personer erbjuds att delta i ett arbetsmarkandspolitiskt introduktionsprogram i längst tre månader på arbetsförmedlingen. Introduktionsprogrammet innebär en koncentrerad utredning och kartläggning av den enskildes förutsättningar och behov av stöd. Anställningen behöver inte ha upphört för att en person ska kunna delta i introduktionsprogrammet, arbetsgivaren beviljar ofta tjänstledigt. Det går också att delta i programmet på deltid. Vid deltagande får personen aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen men utbetalningen sker via Försäkringskassan. Personer som är berättigade till arbetslöshetsersättning får samma ersättning som han eller hon skulle ha fått vid arbetslöshet och här har beslutats att för denna grupp ska den överhoppningsbara tiden vara 10 år. Man kan från a-kassans sida också fastställa ersättningen via SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Nivån på ersättningen bestäms av respektive arbetslöshetskassa. För personer som inte uppfyller villkoren för att få ersättning från arbetslöshetskassan motsvarar aktivitetsstödet 223 kr per dag. För den som tidigare varit medlem i en a-kassa men lämnat 4

5 den de senaste åren finns det för denna grupp tillfälliga regler i arbetslöshetsförsäkringen med möjlighet till återinträde i a-kassan igen. Förlängd sjukpenning i vissa fall Skulle man trots allt inte vara tillräckligt frisk för att delta i ett sådant här program och inte tillräckligt sjuk för att få fortsatt sjukpenning infördes till årsskiftet också något som kallas förlängd sjukpenning i vissa fall. Förlängd sjukpenning i vissa fall kan erhållas om personen vårdas intagen på sjukhus, behöver omfattande vård utanför sjukhus, fått en sådan avgörande förlust av verklighetsuppfattning och förmågan att orientera sig så att personen inte kan tillgodogöra sig information riskerar att allvarligt försämras i sin sjukdom om personen deltar i arbetslivsintroduktion Arbete utomlands? Ska du arbeta utomlands? Då bör du gå ur AEA. Kom bara ihåg att gå med igen direkt när du kommer tillbaka till Sverige. Om du inte begär inträde inom åtta veckor efter hemkomsten kan du gå miste om inarbetade försäkringsperioder. Läs mer på Nya förhållanden? Du kan lätt ändra din adress, byte av arbetsgivare eller anmäla om autogiro genom att gå in på Nytt jobb? Kontakta alltid den lokala företrädaren för Tjänstetandläkarna innan du börjar ett nytt jobb så får du aktuell löneinformation. Tjänstetandläkarna rekommenderar Susanna Magnusson + lägst kr/mån + lokala faktorer + råd från den lokala fackliga företrädaren Arbetar du privat och behöver patientförsäkring? Tjänstetandläkarna samarbetar med IF som erbjuder förmånlig patient- och garantiförsäkring till Tjänstetandläkarnas medlemmar. Ytterligare information finns på www. tjanstetandlakarna.se under Förmåner. 5

6 Löneöversyner från en ombudsmans perspektiv Årets löneöversyner präglas av olikheter. På vissa håll sker en seriös genomgång av lönerevisionsbehov i verksamhetens intresse. Allt för ofta hakar dock samtalen upp sig på annat som t ex vad andra grupper har avtalat om I år har flera arbetsgivare tydligt deklarerat att vi i bästa fall ska få samma utfall som sjuksköterskorna är garanterade, dvs 2 procent att fördela utan några individgarantier. Många landsting vill slutföra förhandlingen med Tjänstetandläkarna på nivåer på max 2 procent och dessutom hävdar dessa arbetsgivare att det inte finns utrymme för mer till oss. Vi har svårt att förstå resonemanget då de flesta kliniker som är bemannade med tandläkare genererar överskott till folktandvården. Tjänstetandläkarnas syn är att våra medlemmars lön ska spegla hur folktandvården klarar sitt uppdrag och att bra individuella arbetsinsatser ska ge tillräckligt bra löneutveckling för att även fortsättningsvis stimulera tandläkare att stanna i sina anställningar även under 2010 och framåt. Tjänstetandläkarnas medlemmar måste få en bra löneutveckling även i år när konkurrensen hårdnar från privata vårdgivare samtidigt som tandvårdens ekonomi möjliggör löneutveckling för oss. Landstingen måste i sin roll som huvudman för folktandvården acceptera att folktandvårdens finansiering skiljer sig från annan landstingsverksamhet genom att den största delen av intäkterna till tandvården är från patienterna och tandvårdstödet. De nya aktörerna på tandvårdsmarknaden anställer gärna tandläkare som är skolade i folktandvården till en betydligt högre lön. Erfarna tandläkare lämnar folktandvården för att höja lönen med kr/ månad i samma stad för att klinik-cheferna hindras från landstinget att höja lönerna i folktandvården till en nivå som motiverar fortsatt anställning. Vi missunnar absolut inte våra medlemmar som byter arbetsgivare och erhåller en betydligt bättre lön utan vi önskar dem lycka till. Vi är dock oroade över hur våra medlemmar som väljer att vara kvar i folktandvården ska klara av de ökade beting som läggs på deras axlar när det blir färre som ska göra jobbet. Ska folktandvården fortsätta att stå för hög kvalitet och vara en god arbetsgivare måste nya kreativa lösningar som inte går ut över arbetsmiljön komma fram. Då blir det möjligt för våra medlemmar att fortsättningsvis känna uppskattning från arbetsgivaren i form av ordentliga lönelyft och möjligheter till förkortad arbetstid eller individuella lösningar. Tjänstetandläkarna kommer att följa årets löneförhandlingar i hela Sverige och det kommer bli olika lösningar runt om, men vi kommer inte att acceptera skambud på 2 procent från folktandvården. Mats Olson 6

7 7

8 B PORTO BETALT Avdelningarna Blekinge TT-avdelning Alexandra Ioannidis, Dalarnas TT-avdelning Philip Mundt, Gotlands TT-avdelning Claes Svärd, Gävleborgs TT-avdelning Erik Sjödin, Göteborgs TT-avdelning Kerstin Söderström, Hallands TT-avdelning Sven Åke Nilsson, Jämtlands TT-avdelning Carolina Chémis, Jönköpings TT-avdelning Nils Andersson, Kalmar TT-avdelning Birgitta Ström Antonson, Kronobergs TT-avdelning Erik Mölleborg, Mellersta Norrlands TT-avdelning Lars Sandahl, Nordvästra Götalands TT-avdelning Öystein Enoksen, Norrbottens TT-avdelning Clivia Erdel-Kickeritz, Skaraborgs TT-avdelning Carina Bergman, SkånesTT-avdelning Magnus Steen, Stockholms TT-avdelning Chaim Zlotnik, Södra Bohusläns TT-avdelning Lena Hillbom, Sörmlands TT-avdelning Anders Grankvist, Uppsvenska TT-avdelningen Isabel Ragnarsson, Värmlands TT-avdelning Tomas Misch, Västerbottens TT-avdelning Ulla Folkesson, Västmanlands TT-avdelning Tord Björkman, Älvsborgs TT-avdelning Kerstin Björlin, Örebro läns TT-avdelning Marie Hollingworth, Östergötlands TT-avdelning Kristina Hult,

3/2009. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN

3/2009. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 3/2009 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 1 Styrelsen Kansliet Ont i ryggen?? Sönderstressad??? Ordf Kenth Nilsson 0292-533 00(b) 018-611 09 80/90 (a) fax: 0292-533

Läs mer

2/2007. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN

2/2007. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 2/2007 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 1 Styrelsen Ordf Kenth Nilsson 0292-533 00(b) 018-611 09 80/90 (a) fax: 0292-533 10 kenth@tjanstetandlakarna.se Vice ordf

Läs mer

1/2009. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN

1/2009. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 1/2009 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 1 Styrelsen Kansliet Ont i ryggen?? Sönderstressad??? Ordf Kenth Nilsson 0292-533 00(b) 018-611 09 80/90 (a) fax: 0292-533

Läs mer

2/2006. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN

2/2006. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 2/2006 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 1 Riksstämman 2006 Ett år går som bekant snabbt och det känns inte som speciellt länge sedan som många av oss träffades förra

Läs mer

1/2008. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN

1/2008. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 1/2008 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 1 Styrelsen Kansliet www.tjanstetandlakarna.se Ordf Kenth Nilsson 0292-533 00(b) 018-611 09 80/90 (a) fax: 0292-533 10 kenth@tjanstetandlakarna.se

Läs mer

1/2005. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN

1/2005. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 1/2005 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 1 Ont i ryggen?? Sönderstressad??? Som medlem i Tjänstetandläkarna finns möjlighet att avgiftsfritt få delta av Rygginstitutets

Läs mer

TTkanalen 4/2015. Ledare - Konsten att kompromissa. Årets lönestatistik - Löneutvecklingen sedan förra året: 2,2 - ca 4 %

TTkanalen 4/2015. Ledare - Konsten att kompromissa. Årets lönestatistik - Löneutvecklingen sedan förra året: 2,2 - ca 4 % 4/2015 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN Ledare - Konsten att kompromissa Snabbspår till legitimation för tandläkare från tredje land Årets föreningsmöte - med fokus

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilaga: Skiss över rehabiliteringskedjan i det utarbetade förslaget.

FÖRBUNDSINFO. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilaga: Skiss över rehabiliteringskedjan i det utarbetade förslaget. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 13 juni 2008 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete En reformerad sjukskrivningsprocess för att främja ökad återgång i arbete träder i

Läs mer

TTkanalen 3/2011. 2011 års lönestatistik Sidan 4-11. Få chefer inom offentlig sektor efter den ekonomiska krisen Sidan 16

TTkanalen 3/2011. 2011 års lönestatistik Sidan 4-11. Få chefer inom offentlig sektor efter den ekonomiska krisen Sidan 16 3/2011 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 2011 års lönestatistik Sidan 4-11 Få chefer inom offentlig sektor efter den ekonomiska krisen Sidan 16 Nu finns en kontaktgrupp

Läs mer

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

TTkanalen 1/2012. Vad gör en bra arbetsmiljö? Sidan 4-9. Arbetsanpassning och rehabilitering Aurelia fick en ny karriär Sidan 10-15

TTkanalen 1/2012. Vad gör en bra arbetsmiljö? Sidan 4-9. Arbetsanpassning och rehabilitering Aurelia fick en ny karriär Sidan 10-15 1/2012 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN Vad gör en bra arbetsmiljö? Sidan 4-9 Arbetsanpassning och rehabilitering Aurelia fick en ny karriär Sidan 10-15 Specialisternas

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 08:40 Diarienr: 08/2257 Arbetsgivarpolitik: 08-2:18 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Eva Thulin Skantze Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetslivssektionen Datum: 2008-05-28 Mottagare:

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden.

handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden. Valet 2010 handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden. Våra tre partier har nu enats om hur vi vill

Läs mer

Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan

Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan RiR 2016:11 Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen RIKSREVISIONEN 1 BILAGA 3. FÖRSLAG PÅ REGELFÖRENKLINGAR LÄMNADE AV FÖRSÄKRINGSKASSAN

Läs mer

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Ombudsman Specialist på doktorand- och postdoc-frågor ra@sulf.se 08-505 836 27 070-796 36 27 SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Sjukfrånvarons utveckling Ann-Marie Begler Generaldirektör Försäkringskassan Sid 1 19 januari 216 AFA jan- nov- sep-1 jul-2 maj-3 mar-4 jan-5 nov-5 sep-6 jul-7 maj-8 mar-9 jan-1 nov-1 sep-11 jul-12 maj-13

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för att

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

TTkanalen 3/2012. Ledare: En tjänstetandläkare är en anställd tandläkare

TTkanalen 3/2012. Ledare: En tjänstetandläkare är en anställd tandläkare 3/2012 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN NOAT samverkan över gränserna sätter den fackliga verksamheten i ett större perspektiv Läs om Elenas väg till en svensk tandläkarlegitimation

Läs mer

TTkanalen 1/2014. Utveckling av ehälsan positivt för arbetsmiljön. Arbetstid och övertid vad och vem styr?

TTkanalen 1/2014. Utveckling av ehälsan positivt för arbetsmiljön. Arbetstid och övertid vad och vem styr? 1/2014 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN Flera medlemskap ett komplett paket för ditt yrkesliv Utveckling av ehälsan positivt för arbetsmiljön Arbetstid och övertid

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl Beträffande uppsägning på grund av personliga skäl finns i motiven till Lagen om Anställningsskydd (LAS) uppräknat en mängd exempel på vad som kan utgöra saklig grund.

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 maj 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 2 december 2010

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2011 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering som sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp

Läs mer

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Perspektiv Arbetsområde Projekt, aktivitet m.m. Sjukhus eller vårdorganisation Medarbetarperspektivet Evenemang Friskvård /levnadsvanor

Läs mer

Sjukhusläkaren och Sjukhusläkarföreningens hemsida: www.sjukhuslakaren.se. Gotland Ja. Central. Ja. +50 / -20 2 månader.

Sjukhusläkaren och Sjukhusläkarföreningens hemsida: www.sjukhuslakaren.se. Gotland Ja. Central. Ja. +50 / -20 2 månader. sid24-29 03-10-27 13.43 Sida 24 Flextid vill vi ha Vem får Citronpriset? Vem har Sveriges bästa flextidsavtal och vem får Sjukhusläkarens Citronpris? Sjukhusläkaren har frågat Läkarförbundets samtliga

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 5 Sekreterare: Kerstin Eriksson Sida 1 Motion med förslag Motion nr 41; Demokratin i Vision Motionär: Marcus Gustavsson, Vision Göteborg och Håkan Gerenmark, Vision Skara

Läs mer

TTkanalen 4/2013. Tema: Lön! - 2013 års lönestatistik. Nytt försäkringsbolag för medlemsförsäkringarna. Hur är din digitala arbetsmiljö?

TTkanalen 4/2013. Tema: Lön! - 2013 års lönestatistik. Nytt försäkringsbolag för medlemsförsäkringarna. Hur är din digitala arbetsmiljö? 4/2013 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN Nytt försäkringsbolag för medlemsförsäkringarna Hur är din digitala arbetsmiljö? Tema: Lön! - 2013 års lönestatistik - Hur

Läs mer

Nr 15 Juni 2008. En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag

Nr 15 Juni 2008. En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag Arbetsgivarfrågor Nr 15 Juni 2008 En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag Riksdagen har fattat beslut om en rad åtgärder i syfte att effektivisera sjukskrivningsprocessen

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

TTkanalen 2/2012. Lokalavdelningen i Skåne kämpar mot avknoppning Sidan 6-7. Chefer i fokus på vårens utbildningskonferens Sidan 4-5

TTkanalen 2/2012. Lokalavdelningen i Skåne kämpar mot avknoppning Sidan 6-7. Chefer i fokus på vårens utbildningskonferens Sidan 4-5 2/2012 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN Chefer i fokus på vårens utbildningskonferens Sidan 4-5 Lokalavdelningen i Skåne kämpar mot avknoppning Sidan 6-7 Så har

Läs mer

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Nummer 1, 2014 Hälsobarometern Länsförsäkringars Hälsobarometer ska visa vad svenska företag tror om sjukskrivningen i landet, vad sjukskrivningarna kan bero på och hur företagarna

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

Visita Norrland. Årsberättelse 2015

Visita Norrland. Årsberättelse 2015 Visita Norrland Årsberättelse 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Sjukersättning och aktivitetsersättning under tid med ersättning

Sjukersättning och aktivitetsersättning under tid med ersättning Sjukersättning och aktivitetsersättning under tid med ersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen)

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) 1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Vid årsskiftet

Läs mer

Minnesanteckningar från tandvårdsnätverks träff den 3-4 december

Minnesanteckningar från tandvårdsnätverks träff den 3-4 december Minnesanteckningar från tandvårdsnätverks träff den 3-4 december Det var en blåsig träff för stormen Helga drog in och gjorde så att flera deltagare inte kom hem på fredagseftermiddagens utan fick stanna

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt?

Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt? Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt? Berätta i vår undersökning! Enkäten utförs av Tack för att du tar dig tid att besvara detta frågeformulär. Syftet med undersökningen

Läs mer

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 ANALYSERAR 2006:12 Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för gemensamma försäkringsfrågor Ylva Rånge 08-786 98 60 ylva.range@forsakringskassan.se

Läs mer

Var står vi och vart går vi?

Var står vi och vart går vi? Var står vi och vart går vi? Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson 35 Sjukfall år 1973-29 6 Förtidspensioner 196-21 Antal förtidspensioner (196-22), Sjuk- och aktivitetsersättningar 23-21 3 5 25 4

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 1(12) Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 Reglerna gäller från och med den 1 januari 2015 enligt kommunfullmäktigebeslut 2014-12-22, 134. Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 Kf 134 2014-12-22 ÖRKELLJUNGA KOMMUN Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 Reglerna gäller från och med den 1 januari 2015 enligt kommunfullmäktigebeslut 2014-12-22,

Läs mer

Upplaga 4. Vision utbildningar. Skyddsombud. Material och övningar. Skyddsombud- 1

Upplaga 4. Vision utbildningar. Skyddsombud. Material och övningar. Skyddsombud- 1 Upplaga 4 Vision utbildningar Skyddsombud Material och övningar Skyddsombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Medlemsutvecklingen 140101 141231

Medlemsutvecklingen 140101 141231 Medlemsutvecklingen 140101 141231 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm 48 092 Uppsala 9 957 Sörmland 12 986 Östgöta 10 745 Jönköping 9 994 Kronoberg 6 535 Kalmar 9 978

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Carina Bauer Pensionshandläggare 044-309 33 50 Carina.Bauer@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-16 Dnr 1300646 1 (1) Personal- och arbetsgivarutskottet Motion. Försäkringsvillkor

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården fördelat efter

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT December 2015 Sammanfattning av 2015 Trenden för 2015 är en långsamt minskande arbetslöshet för de DIK-anslutna AEAmedlemmarna. Två

Läs mer

Kvinnor bäst på att äta frukost i Stockholms län

Kvinnor bäst på att äta frukost i Stockholms län Pressmeddelande 2011-09-29 Kvinnor bäst på att äta frukost i Stockholms län Nästan alla anställda kvinnor i Stockholms län, 95 procent, äter frukost på morgonen. Det kan jämföras med att 11 procent av

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt Kompetens eller kön hur sätts En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 10,7% mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. din lön? Om rapporten Ett urval

Läs mer

Jobbgaranti för ungdomar

Jobbgaranti för ungdomar Lättläst svenska Jobbgaranti för ungdomar Du som är ung kan få särskild hjälp för att snabbt hitta ett arbete eller börja studera. Det kallas för jobbgarantin för ungdomar. Det här är jobbgarantin för

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

TTkanalen 2/2013. Misstänker du att din kollega dricker för mycket? Vad innebär det att vara odontologiskt ansvarig?

TTkanalen 2/2013. Misstänker du att din kollega dricker för mycket? Vad innebär det att vara odontologiskt ansvarig? 2/2013 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN Ledare - Ta kontrollen över din pension Misstänker du att din kollega dricker för mycket? Vad innebär det att vara odontologiskt

Läs mer

Läkaren och sjukintyget. Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014

Läkaren och sjukintyget. Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014 Läkaren och sjukintyget Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014 Dagordning Ramar och regelverk Klinisk tillämpning Plats för frågor Seminarium med patientfall Sjukskrivningsuppdraget är komplext

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Mars 2014 Förändringar första kvartalet 2014 Under första kvartalet 2014 var andelen arbetssökande något lägre än vad det var under

Läs mer

TTkanalen 3/2013. Medlemsundersökning visar att tandläkare inte tycker sig kunna styra sin lön. Domslut gav ersättning för arbetsskada

TTkanalen 3/2013. Medlemsundersökning visar att tandläkare inte tycker sig kunna styra sin lön. Domslut gav ersättning för arbetsskada 3/2013 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN Villkoren i Sacos inkomstförsäkring ändras Medlemsundersökning visar att tandläkare inte tycker sig kunna styra sin lön Domslut

Läs mer

Långtidssjukskriven en uppföljning av 265 000 långtidssjuka

Långtidssjukskriven en uppföljning av 265 000 långtidssjuka ARTIKEL Sten Gellerstedt Långtidssjukskriven en uppföljning av 265 000 långtidssjuka Denna artikel beskriver först risken för att bli långtidssjuk minst 90 dagar år 2000. Därefter följs återgången till

Läs mer

Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31

Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31 Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Novus riksrepresentativa webbpanel 17-22 mars 2011. Tre kompletterande frågor om försäkringskassans

Läs mer

Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden. Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 2003

Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden. Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 2003 Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 0 2 Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden TEMO har, på uppdrag av Svenskt

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2007 1(14) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2008 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Annika Mansén 031-700 5101 Seppo Kerola 033-16 60

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vår syn på lönebildning

Vår syn på lönebildning Unionens lönepolitiska plattform 2016-2019 Vår lönepolitik uttrycker våra gemensamma värderingar om löneökningarnas storlek, hur dessa ska fördelas och hur vårt inflytande ska gå till. Lönepolitikens syfte

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Löner och yrkesvillkor Sida 1 Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Den 1 juli 2008 ändrades reglerna för sjukskrivna och rehabiliteringskedjan infördes. Rätten till sjukpenning

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Sjukskrivningsstudien i Sydvästra Stockholm

Sjukskrivningsstudien i Sydvästra Stockholm Sjukskrivningsstudien i Sydvästra Stockholm 27 vårdcentraler deltog 356 000 Listade personer Ca 448 000 läkarbesök utfördes 2006 2007-05-25 Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 1 Undersökningstid

Läs mer

Vissa frågor med anledning av friåret

Vissa frågor med anledning av friåret PM 1 (5) 2004-11-15 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Förhandlingsenheten Lars-Gösta Andréen Vissa frågor med anledning av friåret Vad är friåret? Friåret är ett arbetsmarknadspolitiskt program med två

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Avtalsextra 1 juni 2016

Avtalsextra 1 juni 2016 Avtalsextra 1 juni 2016 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2016 31 maj 2017, vilket motsvarar 12 månader. Här följer en sammanfattning

Läs mer

Regler för lönesättning

Regler för lönesättning BILAGA 3 REGLER FÖR LÖNESÄTTNING Bilaga 3 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det är av stor vikt för

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

Mölndal. För mig är satsningarna inom skola och omsorg det mest centrala. En av de viktigaste

Mölndal. För mig är satsningarna inom skola och omsorg det mest centrala. En av de viktigaste SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA Mölndal En tidning från framtidspartiet i svensk politik För mig är

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2016-04-20 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer