Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011"

Transkript

1 Dnr: 2010/ Dnr: Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade siffror med status hos den 31 oktober 2011.

2 Sida: 2 av 22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet och andra kvartalet Sammanfattning Inledning Gruppen som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under andra kvartalet Gruppen som återvänt till sjukförsäkringen Status hos Arbetsförmedlingen den 31 oktober Status i arbete Status öppet arbetslös Status program med aktivitetsstöd Status inskrivna på Arbetsförmedlingen utan aktivitetsstöd Status lämnat Arbetsförmedlingen av annan anledning än arbete Total omfattning av ersättning från sjukförsäkringen för dem som återvänt till sjukförsäkringen Bilaga 1. Grupperna som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet Bilaga 2. Könsuppdelade tabeller

3 Sida: 3 av 22 Sammanfattning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har i sina respektive regleringsbrev för 2011 fått uppdraget att tillsammans följa upp och analysera situationen för de personer som har uppnått maximal tid i sjukförsäkringen. Detta gäller personer som har fått sjukpenning på fortsättningsnivå i 550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under 18 månader med stöd av övergångsbestämmelser. Denna uppföljning fokuserar främst på dem som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen under det andra kvartalet 2011, för år 2010 (inbegriper de som lämnade vid årsskiftet 2009/2010) och för första kvartalet 2011 redovisas sammanfattande statistik i bilaga 1. I tabellen nedan visas hur många som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid de olika tidpunkterna, hur många av dem som blev kvar i sjukförsäkringen (till exempel för att de beviljades sjukersättning tills vidare) och hur många som återvänt till sjukförsäkringen. Antal personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen Antal som blev kvar i sjukförsäkringen Antal som återvänt till sjukförsäkringen Andel som blev kvar i eller återvänt till sjukförsäkringen 2010 Första kvartalet 2011 Andra kvartalet % 52 % 37 % En förklaring till att andelen som blev kvar i eller återvänt till sjukförsäkringen är lägre för andra kvartalet 2011 än för första kvartalet 2011 är att de som uppnådde maximial tid under andra kvartalet har haft kortare tid på sig att återvända till sjukförsäkringen. Samma sak gäller om man jämför första kvartalet 2011 med Den redovisade siffran över antalet som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 är något högre än i föregående uppföljning där drygt 500 personer föll bort. Det rörde sig om personer som uppnådde maxtid under första eller andra kvartalet 2010 och som åter börjat få utbetalningar av sjukpenning på fortsättningsnivå efter att ha återvänt till sjukförsäkringen. 3

4 Sida: 4 av 22 De flesta som lämnat sjukförsäkringen efter att ha uppnått maximal tid har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen. Tabellen nedan visar senaste status för dem som skrivit in sig och som inte återvänt till sjukförsäkringen Första kvartalet 2011 Andra kvartalet 2011 Antal personer som skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen Antal personer som skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen och som inte återvänt till sjukförsäkringen Varav i arbete 30 % 20 % 16 % Varav öppet arbetslös 7 % 6 % 4 % Varav inskrivna i program med aktivitetsstöd 39 % 52 % 54 % Varav inskrivna utan aktivitetsstöd 8 % 13 % 21 % Varav lämnat Arbetsförmedlingen av annan anledning än arbete 15 % 10 % 6 % 4

5 Sida: 5 av Inledning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har i sina respektive regleringsbrev för 2011 fått uppdraget att tillsammans följa upp och analysera situationen för de personer som har uppnått maximal tid i sjukförsäkringen. Detta gäller personer som har fått sjukpenning på fortsättningsnivå i 550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under 18 månader med stöd av övergångsbestämmelser. Strukturen för redovisningen har utformats i samarbete med Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Försäkringskassan har möjlighet att följa vilka personer som beviljas olika förmåner och under hur lång tid ersättning utbetalas. Vid en uppföljning av situationen för de personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen är det av intresse att studera i vilken mån personer har beviljats sjukersättning tills vidare, aktivitetsersättning, fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå eller fler dagar med sjukpenning på normalnivå. Det är emellertid viktigt att påpeka att det finns eftersläpningar i den statistik som visar på hur många personer som omfattas av en förmån. Det kan till exempel bero på att ansökan om ersättning kan göras retroaktivt och att det kan ta tid att handlägga ärenden på Försäkringskassan, bland annat på grund av att beslutsunderlag kan behöva kompletteras. Efter att en person uppnått maximal tid i sjukförsäkringen har denne möjlighet att på Arbetsförmedlingen anmäla sig till det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion som kan pågå som längst i tre månader. I denna uppföljning redovisas antalet personer av dem som lämnat sjukförsäkringen som skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Vidare redovisas status på Arbetsförmedlingen för de personer som ej återvänt till sjukförsäkringen efter att de skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Det finns dock personer som innan och efter programmet arbetslivsintroduktion varit aktuella på både. Dessa överlappningar är svåra att följa upp. Dock görs det i denna uppföljning i slutet av kapitel två en redovisning av status hos Arbetsförmedlingen för personer som återvänt till Försäkringskassan. Försäkringskassan har tillgång till uppgifter från Arbetsförmedlingens register som visar vilken status målgruppen för denna uppföljning har i slutet av varje månad hos Arbetsförmedlingen. I denna uppföljning redovisas information om de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under andra kvartalet Sammanfattande information om de personer som uppnådde maximal tid under 2010 eller under första kvartalet 2011 redovisas i bilaga 1. Dessa grupper har redovisats mer utförligt i tidigare uppföljningar. Senast tillgängliga uppgifter är från oktober 2011 och många retroaktiva beslut bör ha fångats, men uppgifterna kan fortfarande förändras. För att en person ska räknas som att denne återvänt till sjukförsäkringen ska personen ha startat ett sjukfall som blivit minst 30 dagar eller beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning. Detta ska ha skett inom ett år efter arbetslivintroduktionens slut. Därefter räknas man som ett vanligt sjukfall i statistiken. Av de grupper som redovisas i 5

6 Sida: 6 av 22 denna rapport är det gruppen som lämnade sjukförsäkringen under 2010 som berörs av detta. 6

7 Sida: 7 av Gruppen som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under andra kvartalet 2011 Under andra kvartalet 2011 uppnådde personer maximal tid i sjukförsäkringen varav i sjukpenning på fortsättningsnivå och i tidsbegränsad sjukersättning. Av dessa personer har 123 personer beviljats fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå eller fler dagar med sjukpenning på normalnivå och personer har hittills beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning (SA) med startdatum i direkt anslutning till slutdatumet för den tidsbegränsade ersättningen. Resterande personer lämnade sjukförsäkringen. Av dessa personer är drygt två tredjedelar kvinnor, medelåldern är 46 år och psykiska diagnoser (51 %) samt sjukdomar i rörelseorganen (27 %) dominerar. Av dem som lämnade sjukförsäkringen under andra kvartalet var det personer som fram till den 31 oktober 2011 var aktuella eller hade varit aktuella hos Arbetsförmedlingen. Det är således totalt 610 personer som inte har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen fram till och med De som inte skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen är i genomsnitt äldre än dem som skrivit in sig och har något oftare en psykisk diagnos. Tabell 1. Skillnader mellan dem som har skrivit in sig och dem som inte har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen Inskriven Ej inskriven Samtliga Andel kvinnor 69 % 69 % 69 % Andel män 31 % 31 % 31 % Andel psykiska diagnoser 51 % 54 % 51 % Andel sjukdomar i rörelseorganen 28 % 24 % 27 % Andel övriga diagnoser 22 % 22 % 22 % Medelålder 46 år 48 år 46 år Totalt antal personer Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik I figur 1 nedan ges en översiktlig bild över vad som hänt med de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen andra kvartalet

8 Sida: 8 av 22 Figur 1. Gruppen som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under andra kvartalet personer uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under andra kvartalet (4 727 kvinnor och män) blev kvar i sjukersättning eller fick ytterligare dagar med sjukpenning. (1 112 kvinnor och 603 män) lämnade sjukförsäkringen. (3 615 kvinnor och män) 610 skrev inte in sig hos Arbetsförmedlingen. (419 kvinnor och 191 män) skrev in sig hos Arbetsförmedlingen. (3 196 kvinnor och män) 35 har återvänt till sjukförsäkringen. (21 kvinnor och 14 män). 847 har återvänt till sjukförsäkringen. (584 kvinnor och 263 män) 575 har inte återvänt till sjukförsäkringen. (398 kvinnor och 177 män) har inte återvänt till sjukförsäkringen. (2 612 kvinnor och män) 591 i arbete. (392 kvinnor och 199 män) 149 öppet arbetslösa. (97 kvinnor och 52 män) i program med aktivitetsstöd. (1 446 kvinnor och 591 män) 787 inskrivna utan aktivitetsstöd. (529 kvinnor och 258 män) 220 lämnat Af av annan anledning än arbete. (148 kvinnor och 72 män) 8

9 Sida: 9 av Gruppen som återvänt till sjukförsäkringen Efter cirka tre månader utan ersättning från sjukförsäkringen kan den försäkrade få sjukpenning eller rehabiliteringspenning 2. Fram till och med den 31 oktober 2011 hade sammanlagt personer skickat in en begäran om detta. Som tidigare nämnts finns eftersläpningar i den statistik som visar på hur många personer som beviljas en förmån. Det kan till exempel bero på att ansökan om ersättning kan göras retroaktivt och att det kan ta tid att handlägga ärenden på Försäkringskassan, bland annat på grund av att beslutsunderlag behöver kompletteras. Av de personer som ansökt om sjukpenning eller rehabiliteringspenning har hittills 849 personer startat ett sjukfall som blivit minst 30 dagar. Utöver dessa 849 personer har 33 personer beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning. Totalt har alltså 882 personer (17 procent) startat ett sjukfall som blivit minst 30 dagar eller beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning. Dessa personer beskrivs i fortsättningen som återvänt till sjukförsäkringen. De som återvänt till sjukförsäkringen har ungefär samma könsfördelning som dem som inte återvänt. Medelåldern är något högre och det är mindre vanligt med psykiska diagnoser bland dem som återvänt. Det finns även vissa skillnader i omfattning. Skillnaderna vad gäller omfattning illustreras i Tabell 3 nedan. Tabell 2. Antal personer som lämnade sjukförsäkringen under andra kvartalet 2011 och som återvänt till sjukförsäkringen Återvänt till förmån Kvinnor Män Totalt Sjukpenning Rehabiliteringspenning Sjuk-/aktivitetsersättning Totalt Källa: Försäkringskassans statistik Nedan redovisas i vilken utsträckning personer med olika omfattning återvänt till sjukförsäkringen. Uppgifterna utgår ifrån vilken omfattning personer hade i tidsbegränsad sjukersättning eller sjukpenning på fortsättningsnivå innan de lämnade till följd av tidsgräns. Personer med en hel ersättning har i något högre grad återvänt till sjukförsäkringen medan relativt sett färre personer med partiell ersättning har återvänt till försäkringen. 2 För de försäkrade som haft en tidsbegränsad sjukersättning i maximalt 18 månader enligt övergångsbestämmelserna är detta under förutsättning att de har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som de kan få tillbaka 9

10 Sida: 10 av 22 Tabell 3. Andelen som återvänt till sjukförsäkringen uppdelat på omfattning Omfattning Återvänt till Ej återvänt till Samtliga sjukförsäkringen sjukförsäkringen 25 % 67 (14 %) 421 (86 %) 488 (100 %) 50 % 180 (16 %) 929 (84 %) (100 %) 75 % 38 (16 %) 201 (84 %) 239 (100 %) 100 % 597 (18 %) (82 %) (100 %) Källa: Försäkringskassans statistik Genom att följa vilka personer som åter har fått en utbetalning från sjukförsäkringen kan det konstateras att det finns personer som både finns registrerade hos Arbetsförmedlingen och som får ersättning utbetald från sjukförsäkringen. Det kan finnas flera anledningar till detta, bland annat kan det finnas personer som får partiell ersättning från sjukförsäkringen och arbetar med lönebidrag på deltid. Personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och deltar i handlingsplansamverkan kan också leda till överlappningar. 2.2 Status hos Arbetsförmedlingen den 31 oktober 2011 Av de totalt personer som lämnade sjukförsäkringen andra kvartalet 2011 som en konsekvens av tidsgränserna i sjukförsäkringen var det personer, kvinnor och män, som fram till den 31 oktober 2011 var aktuella eller hade varit aktuella hos Arbetsförmedlingen. Av dessa personer är det personer, kvinnor och män som inte återvänt till sjukförsäkringen i någon omfattning. Deras status den sista oktober 2011 hos Arbetsförmedlingen visas i figur 1 på sidan 8. Status består av senaste registrerade sökandekategori för dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och avaktualiseringsorsak för dem som lämnat Arbetsförmedlingen. Vissa statusgrupper, exempelvis i arbete, består av personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen med tillfälliga arbeten eller arbeten med stöd samt av personer som lämnat Arbetsförmedlingen för ett arbete Status i arbete Status i arbete består av fyra kategorier, fortsatt anställning samma arbetsgivare, arbete utan stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. Till fortsatt anställning hos samma arbetsgivare räknas personer som lämnat Arbetsförmedlingen för fortsatt anställning hos tidigare arbetsgivare. Till arbete utan stöd räknas personer som lämnat Arbetsförmedlingen för tillsvidareanställningar eller tidsbegränsade anställningar samt personer som fortfarande är inskrivna på Arbetsförmedlingen med tillfälliga anställningar som timanställningar eller deltidsanställningar. Till nystartsjobb räknas personer med nystartsjobb samt särskilt nystartsjobb. Till arbete med stöd räknas anställning med lönebidrag, trygghets- och utvecklingsanställning, offentligt skyddat arbete och anställning på Samhall. 10

11 Sida: 11 av 22 I dagsläget är det ej möjligt att ta fram data på huruvida de personer som är i arbete arbetade i någon omfattning innan programmet arbetslivsintroduktion och om de den sista augusti arbetade i samma, eller mindre/högre, omfattning som innan de skrevs in i programmet arbetslivsintroduktion Status öppet arbetslös Status öppet arbetslös består av två kategorier, platsförmedlingsservice och avslutad programinsats. Till kategorin platsförmedlingsservice räknas personer som är matchningsbara och bedömda att kunna ta ett arbete direkt. Kategorin avslutad programinsats är en automatisk kod som sätts vid avslutad programinsats om kod för ny sökandekategori ej registrerats. För personer i denna kategori har ej en bedömning om de kan ta ett arbete direkt gjorts. De personer som räknas till status öppet arbetslös förutsätts ha ersättning från arbetslöshetsförsäkringen Status program med aktivitetsstöd Till status program med aktivitetsstöd räknas personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingen har flera arbetsmarknadspolitiska program som innehåller olika insatser och aktiviteter beroende på syftet med programmet. Personer som deltagit i programmet arbetslivsintroduktion har efter detta framförallt deltagit i programmen fördjupad vägledning och kartläggning, arbetslivsinriktad rehabilitering, aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, förberedande utbildning och insatser inom jobb- och utvecklingsgarantin. De personer som räknas till status program med aktivitetsstöd uppbär aktivitetsstöd Status inskrivna på Arbetsförmedlingen utan aktivitetsstöd Till status inskriven på Arbetsförmedlingen utan aktivitetsstöd räknas personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, men som ej deltar i program med aktivitetsstöd eller har ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Detta innebär att de är inskrivna med förhinder och har begränsade alternativt obefintliga förutsättningar, trots försök till anpassning, för att delta i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Majoriteten av dem som är inskrivna utan aktivitetsstöd bedöms ha sökt ersättning från sjukförsäkringen. En förutsättning för att Försäkringskassan ska betala ut sjukpenning är att personen inte uppbär aktivitetsstöd samtidigt Status lämnat Arbetsförmedlingen av annan anledning än arbete Till status lämnat Arbetsförmedlingen av annan anledning än arbete räknas personer som avaktualiserats och lämnat Arbetsförmedlingen av andra anledningar än arbete. Till lämnat av känd orsak räknas personer som avaktualiserats från Arbetsförmedlingen och där orsaken till detta är känd av arbetsförmedlaren. Till lämnat för utbildning räknas personer som lämnat för annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning och till lämnat på grund av att kontakten upphört räknas personer där personen ej är avhörd och anledningen till detta är ej känd av Arbetsförmedlingen. De personer som räknas till 11

12 Sida: 12 av 22 status lämnat Arbetsförmedlingen av annan anledning än arbete uppbär ingen ersättning från arbetsmarknadspolitiken. I tabell 4 nedan redovisas status på Arbetsförmedlingen den 31 oktober för de som lämnade sjukförsäkringen andra kvartalet 2011 fördelat på kategori och kön. Tabell 4 Status och kategori på Arbetsförmedlingen den 31 oktober för de som lämnade sjukförsäkringen andra kvartalet 2011 och ej återvänt till sjukförsäkringen Status Kategori Kvinnor Män Totalt I arbete Fortsatt anställning samma arbetsgivare Arbete utan stöd Nystartsjobb Arbete med stöd I arbete totalt Öppet arbetslös Öppet arbetslös Avslutad programinsats Öppet arbetslös totalt Program med Arbetslivsinriktad rehabilitering aktivitetsstöd Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling Förberedande utbildning Fördjupad kartläggning och vägledning Jobb- och Utvecklingsgarantin Övriga program I Program totalt Inskriven utan Inskriven med förhinder aktivitetsstöd Lämnat Af av annan Känd orsak anledning än arbete Utbildning Kontakten upphört Lämnat Af, ej arbete totalt TOTALT Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik 12

13 Sida: 13 av 22 I tabell 5 nedan redovisas senaste status hos Arbetsförmedlingen för de personer som återvänt till sjukförsäkringen. Tabellen innehåller både personer som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och personer som har avaktualiserats. Att personer som återvänt till sjukförsäkringen fortfarande är inskrivna hos Arbetsförmedlingen kan bero på många saker. Som tidigare nämnts kan det bland annat bero på att en person får partiell ersättning från sjukförsäkringen samtidigt som personen arbetar med lönebidrag på deltid. Tabell 5. Antal personer som lämnade sjukförsäkringen under andra kvartalet 2011 och som återvänt till sjukförsäkringen samt deras status hos Arbetsförmedlingen Status Kvinnor Män Totalt I arbete Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd Inskrivna utan aktivitetsstöd Lämnat Af av annan anledning än arbete Totalt

14 Sida: 14 av Total omfattning av ersättning från sjukförsäkringen för dem som återvänt till sjukförsäkringen I sjukförsäkringen förekommer det att personer får både sjukpenning och sjukersättning samtidigt. Då är det oftast mer intressant att se på summan av den totala omfattningen, snarare än att studera omfattningen per förmån. Denna summa benämns i denna redovisning som total omfattning. Total omfattning avser sammanlagd ersättning från sjukpenning och rehabiliteringspenning samt sjukersättning och aktivitetsersättning. För personerna som återvänt till sjukförsäkringen har Försäkringskassan beräknat total omfattning både då de lämnade sjukförsäkringen och total omfattningen när de sedan återvänt till sjukförsäkringen. Det blir då möjligt att se om den totala omfattningen förändrats. De tidpunkter som jämförts är sista månaden innan man lämnade sjukförsäkringen och den månad då man återvänt till sjukförsäkringen. Sammantaget har 77 procent av dem som lämnade sjukförsäkringen under andra kvartalet 2011 på grund av tidsgräns och som sedan återvänt, oförändrad total omfattning, 17 procent har fått ökad total omfattning och 6 procent har fått minskad omfattning. I tabellerna nedan redovisas i vilken utsträckning de personer som återvänt till sjukförsäkringen fått förändrad total omfattning när de återvänt jämfört med den total omfattning de hade innan de lämnade sjukförsäkringen. I tabell 6 nedan redovisas förändring av total omfattning för samtliga personer som återvänt till sjukförsäkringen. I tabell 7 och 8 redovisas förändring av total omfattning separat för kvinnor och män. Kvinnor har i högre utsträckning fått ökad total omfattning när de återvänt till sjukförsäkringen medan män i högre utsträckning har oförändrad total omfattning. Tabell 6 Förändring av total omfattning för de personer som lämnat sjukförsäkringen på grund av tidsgräns och senare återvänt till sjukförsäkringen Lämnade sjukförsäkringen Minskad totalomfattning Oförändrad totalomfattning Ökad totalomfattning % 74% 17% Första kvartalet % 75% 19% Andra kvartalet % 77% 17% Samtliga 8% 75% 17% Källa: Försäkringskassans statistik. För 214 personer som återvänt saknas information om omfattning. Dessa finns ej med i tabellen ovan. 14

15 Sida: 15 av 22 Tabell 7 Förändring av total omfattning för de kvinnor som lämnat sjukförsäkringen på grund av tidsgräns och senare återvänt till sjukförsäkringen Lämnade sjukförsäkringen Minskad totalomfattning Oförändrad totalomfattning Ökad totalomfattning % 73% 19% Första kvartalet % 72% 21% Andra kvartalet % 75% 18% Samtliga 8% 73% 19% Källa: Försäkringskassans statistik. För 149 kvinnor som återvänt saknas information om omfattning. Dessa finns ej med i tabellen ovan. Tabell 8 Förändring av total omfattning för de män som lämnat sjukförsäkringen på grund av tidsgräns och senare återvänt till sjukförsäkringen Lämnade sjukförsäkringen Minskad totalomfattning Oförändrad totalomfattning Ökad totalomfattning % 78% 14% Första kvartalet % 82% 13% Andra kvartalet % 82% 15% Samtliga 7% 79% 14% Källa: Försäkringskassans statistik. För 65 män som återvänt saknas information om omfattning. Dessa finns ej med i tabellen ovan. 15

16 Sida: 16 av 22 Bilaga 1. Grupperna som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 I denna bilaga redovisas sammanfattande statistik för grupperna som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet

17 Sida: 17 av 22 Gruppen som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under personer uppnådde maximal tid under ( kvinnor och män) blev kvar i sjukersättning eller fick ytterligare dagar med sjukpenning. (8 358 kvinnor och män) lämnade sjukförsäkringen. ( kvinnor och män) skrev inte in sig hos Arbetsförmedlingen. (3 623 kvinnor och män) skrev in sig hos Arbetsförmedlingen. ( kvinnor och män) har återvänt till sjukförsäkringen. (972 kvinnor och 368 män) har återvänt till sjukförsäkringen. ( kvinnor och män) har inte återvänt till sjukförsäkringen. (2 651 kvinnor och män) har inte återvänt till sjukförsäkringen. ( kvinnor och män) i arbete. (3 370 kvinnor och män) öppet arbetslösa. (808 kvinnor och 415 män) i program med aktivitetsstöd. (4 725 kvinnor och män) inskrivna utan aktivitetsstöd. (909 kvinnor och 449 män) lämnat Af av annan anledning än arbete. (1 594 kvinnor och 810 män) 17

18 Sida: 18 av 22 Antal personer som lämnade sjukförsäkringen under 2010 och som återvänt till sjukförsäkringen Återvänt till förmån Kvinnor Män Totalt Sjukpenning Rehabiliteringspenning Sjuk-/aktivitetsersättning Totalt Källa: Försäkringskassans statistik Status och kategori på Arbetsförmedlingen den 31 oktober för de som lämnade sjukförsäkringen under 2010 och ej återvänt till sjukförsäkringen Status Kategori Kvinnor Män Totalt I arbete Fortsatt anställning samma arbetsgivare Arbete utan stöd Nystartsjobb Arbete med stöd I arbete totalt Öppet arbetslös Öppet arbetslös Avslutad programinsats Öppet arbetslös totalt Program med Jobb- och Utvecklingsgarantin aktivitetsstöd Arbetslivsinriktad rehabilitering Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling Förberedande utbildning Fördjupad kartläggning och vägledning Övriga program Program totalt Inskriven utan Sökande med förhinder aktivitetsstöd Lämnat Af av annan Känd orsak anledning än arbete Utbildning Kontakten upphört Lämnat ej arbete totalt TOTALT Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik 18

19 Sida: 19 av 22 Gruppen som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under första kvartalet personer uppnådde maximal tid första kvartalet (3 796 kvinnor och män) blev kvar i sjukersättning eller fick ytterligare dagar med sjukpenning. (886 kvinnor och 522 män) lämnade sjukförsäkringen. (2 910 kvinnor och män) 436 skrev inte in sig hos Arbetsförmedlingen. (299 kvinnor och 137 män) skrev in sig hos Arbetsförmedlingen. (2 611 kvinnor och män) 51 har återvänt till sjukförsäkringen. (36 kvinnor och 15 män) har återvänt till sjukförsäkringen. (1 043 kvinnor och 461 män) 385 har inte återvänt till sjukförsäkringen. (263 kvinnor och 122 män) har inte återvänt till sjukförsäkringen. (1 568 kvinnor och 738 män) 456 i arbete. (315 kvinnor och 141 män) 136 öppet arbetslösa. (79 kvinnor och 57 män) i program med aktivitetsstöd. (841 kvinnor och 355 män) 297 inskrivna utan aktivitetsstöd. (193 kvinnor och 104 män) 221 lämnat Af av annan anledning än arbete. (140 kvinnor och 81 män) 19

20 Sida: 20 av 22 Antal personer som lämnade sjukförsäkringen under första kvartalet 2011 och som återvänt till sjukförsäkringen Återvänt till förmån Kvinnor Män Totalt Sjukpenning Rehabiliteringspenning Sjuk-/aktivitetsersättning Totalt Källa: Försäkringskassans statistik Status och kategori på Arbetsförmedlingen den 31 oktober för de som lämnade sjukförsäkringen under första kvartalet 2011 och ej återvänt till sjukförsäkringen Status Kategori Kvinnor Män Totalt I arbete Fortsatt anställning samma arbetsgivare Arbete utan stöd Nystartsjobb Arbete med stöd I arbete totalt Öppet arbetslös Öppet arbetslös Avslutad programinsats Öppet arbetslös totalt Program med Jobb- och Utvecklingsgarantin aktivitetsstöd Arbetslivsinriktad rehabilitering Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling Förberedande utbildning Fördjupad kartläggning och vägledning Övriga program Program totalt Inskriven utan Sökande med förhinder aktivitetsstöd Lämnat Af av annan Känd orsak anledning än arbete Utbildning Kontakten upphört Lämnat ej arbete totalt TOTALT Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik 20

21 Sida: 21 av 22 Bilaga 2. Könsuppdelade tabeller Skillnader mellan dem som har skrivit in sig och dem som inte har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen. Avser de kvinnor som lämnade sjukförsäkringen under andra kvartalet Inskriven Ej inskriven Samtliga Andel psykiska diagnoser 50 % 52 % 50 % Andel sjukdomar i rörelseorganen 30 % 26 % 30 % Andel övriga diagnoser 20 % 22 % 20 % Medelålder 46 år 48 år 46 år Totalt antal personer Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik Skillnader mellan dem som har skrivit in sig och dem som inte har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen. Avser de män som lämnade sjukförsäkringen under andra kvartalet Inskriven Ej inskriven Samtliga Andel psykiska diagnoser 52 % 58 % 52 % Andel sjukdomar i rörelseorganen 23 % 18 % 22 % Andel övriga diagnoser 26 % 24 % 25 % Medelålder 46 år 49 år 46 år Totalt antal personer Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik 21

22 Sida: 22 av 22 Andelen som återvänt till sjukförsäkringen uppdelat på omfattning. Avser de kvinnor som lämnade sjukförsäkringen under andra kvartalet Omfattning Återvänt till Ej återvänt till Samtliga sjukförsäkringen sjukförsäkringen 25 % 51 (14 %) 325 (86 %) 376 (100 %) 50 % 133 (16 %) 700 (84 %) 833 (100 %) 75 % 22 (13 %) 141 (87 %) 163 (100 %) 100 % 399 (18 %) (82 %) (100 %) Källa: Försäkringskassans statistik Andelen som återvänt till sjukförsäkringen uppdelat på omfattning. Avser de män som lämnade sjukförsäkringen under andra kvartalet Omfattning Återvänt till Ej återvänt till Samtliga sjukförsäkringen sjukförsäkringen 25 % 16 (14 %) 96 (86 %) 112 (100 %) 50 % 47 (17 %) 229 (83 %) 276 (100 %) 75 % 16 (21 %) 60 (79 %) 76 (100 %) 100 % 198 (17 %) 964 (83 %) (100 %) Källa: Försäkringskassans statistik 22

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 1 1. Uppdrag Försäkringskassan

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - 2014-08-01 Återrapporteringen avser 2010-2013 och första halvåret 2014 Sida: 2 av 52 Sida: 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län januari 2012 12 114 (7,2%) 6 365 män (7,2%) 5 749 kvinnor (7,2%) 3

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-03-30 69161/2011

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-03-30 69161/2011 1 (24) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Bilaga 1 - Registeranalys av unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Innehåll Inledning... 2 Data och definitioner... 5 Inflödet till

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen)

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) 1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Vid årsskiftet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län november 2012 12 900 (7,6%) 5 970 kvinnor (7,4%) 6 930 män (7,7%) 3

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2006-06-29 Dnr 2006/1063 2006:10 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Juli 2006 2 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2006 skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2014 April 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2014 April 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 under budgetåret 2014 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Återrapportering till Regeringen Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2014 Augusti 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2014 Augusti 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 under budgetåret 2014 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:01 2010-03-04 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:01 2010-03-04 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 21 SA 21:1 21-3-4 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

Sjukersättning - de bakomliggande skälen till ställningstagande

Sjukersättning - de bakomliggande skälen till ställningstagande SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (21) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sjukersättning - de bakomliggande skälen till ställningstagande SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 2 (21) Innehållsförteckning Sjukersättning

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling 2016

Sjukfrånvarons utveckling 2016 Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling 2016 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Sofia Bill 010-116 27 02 Sofia.bill@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

Subventionerade anställningar

Subventionerade anställningar 2011:34 Subventionerade anställningar En kartläggning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-12-19 2011/181-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-22 A/2011/2742/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid

Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid Avdelningen för analys och prognos 1 Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid Inledning Under senare år har ohälsotalet minskat. Minskningstakten har dock varit betydligt långsammare i gruppen under

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:08 2010-09-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:08 2010-09-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 21 SA 21:8 21-9-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011:02 2011-03-15 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011:02 2011-03-15 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 211 SA 211:2 211-3-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden December 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Juli 2011. SA 2011:07 2011-08-16 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Juli 2011. SA 2011:07 2011-08-16 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Juli 211 SA 211:7 211-8-16 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Cirkulärnr: 09:16 Diarienr: 09/1053 Arbetsgivarpolitik: 09-2:5 Nyckelord: Nystartsjobb, arbetsmarknad Handläggare: Phia Moberg Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 09:16 Diarienr: 09/1053 Arbetsgivarpolitik: 09-2:5 Nyckelord: Nystartsjobb, arbetsmarknad Handläggare: Phia Moberg Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 09:16 Diarienr: 09/1053 Arbetsgivarpolitik: 09-2:5 Nyckelord: Nystartsjobb, arbetsmarknad Handläggare: Phia Moberg Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport oktober 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport oktober 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport oktober 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 2012 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-10-31 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, september. arbetslöshet.

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40) REMISSYTTRANDE 1(8) Datum Diarienummer 2011-11-03 2011-115 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40) (diarienummer Fi2011/2588/S3) Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Nr 15 Juni 2008. En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag

Nr 15 Juni 2008. En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag Arbetsgivarfrågor Nr 15 Juni 2008 En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag Riksdagen har fattat beslut om en rad åtgärder i syfte att effektivisera sjukskrivningsprocessen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan

Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan RiR 2016:11 Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen RIKSREVISIONEN 1 BILAGA 3. FÖRSLAG PÅ REGELFÖRENKLINGAR LÄMNADE AV FÖRSÄKRINGSKASSAN

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal statistik kring etableringsuppdraget 2015-09-01 . Af-2015/200480 Datum: 2015-09-01 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingens resultat. Första halvåret 2008

Kort om Arbetsförmedlingens resultat. Första halvåret 2008 Kort om Arbetsförmedlingens resultat Första halvåret 2008 Arbetsförmedlingen leder till arbete...... 4 396 400 lediga platser har anmälts....... 6 294 400 arbetssökande har fått arbete..... 8 Arbetsförmedlingens

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2001

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2001 Prora 2002:3 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2001 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Prora som utges av AMS Programenhet Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge en

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning... 1 Arbetsförmedlingens kundval -

Läs mer

Sjukersättning och aktivitetsersättning under tid med ersättning

Sjukersättning och aktivitetsersättning under tid med ersättning Sjukersättning och aktivitetsersättning under tid med ersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen Regeringsbeslut 4 2016-02-25 A2016/00425/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 11399 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildningens effekter för individen

Arbetsmarknadsutbildningens effekter för individen Ura 2005:6 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutbildningens effekter för individen AMS Susanna Okeke Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutbildningens effekter för individen Innehållsförteckning

Läs mer

Beslutsunderlag och beslut i sjukersättningsärenden

Beslutsunderlag och beslut i sjukersättningsärenden Beslutsunderlag och beslut i sjukersättningsärenden Rättslig kvalitetsuppföljning Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Pernilla Keinestam Lindell 010-116 97 33 pernilla.keinestam@forsakringskassan.se

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 2015:16 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 1. 2014-08-01 Tabell 20: Förstärkt (FSAS) och särskilt anställningsstöd,antal kvarstående, månadsgenomsnitt. Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilaga: Skiss över rehabiliteringskedjan i det utarbetade förslaget.

FÖRBUNDSINFO. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilaga: Skiss över rehabiliteringskedjan i det utarbetade förslaget. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 13 juni 2008 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete En reformerad sjukskrivningsprocess för att främja ökad återgång i arbete träder i

Läs mer

Försöksverksamhet med Alternativa insatser för långtidssjukskrivna

Försöksverksamhet med Alternativa insatser för långtidssjukskrivna 1 (32) 2010-02-23 Rapport Försöksverksamhet med Alternativa insatser för långtidssjukskrivna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska inom ramen för en försöksverksamhet pröva Alternativa insatser

Läs mer

Beslut om sjukpenning

Beslut om sjukpenning RiR 2009:07 Beslut om sjukpenning har Försäkringskassan tillräckliga underlag? ISBN 978 91 7086 178-9 RiR 2009:07 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Socialdepartementet Datum: 2009-05-18

Läs mer

R E H A B I L I T E R I N G

R E H A B I L I T E R I N G GÖTEBORGS UNIVERSITET R E H A B I L I T E R I N G Mål och rutiner Gäller fr. o. m. 1 januari 1992 Uppdaterad 2005-04-28 Innehåll Sid Arbetsgivarens ansvar 1 Mål för arbetslivsinriktad rehabilitering 1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 Fler lediga platser Under april anmäldes 2 050 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och det

Läs mer

Promemorian En jobbgaranti för ungdomar

Promemorian En jobbgaranti för ungdomar Promemorian En jobbgaranti för ungdomar Sammanfattning En jobbgaranti införs för ungdomar mellan 16 och 24 år från och med den 1 december 2007. Jobbgarantin ersätter ungdomsinsatserna kommunala ungdomsprogram

Läs mer

Rehabilitering. Specialist i medicinsk rehabilitering. Överläkare på rehabavd för individer med kombinerad smärt-och psykiatrisk problematik 2,5

Rehabilitering. Specialist i medicinsk rehabilitering. Överläkare på rehabavd för individer med kombinerad smärt-och psykiatrisk problematik 2,5 Diagnosfördelning för antalet pågående sjukfall juni 2006, respektive juni 2009 nationell nivå Antal sjukfall per 1000 st försäkrade, både män och kvinnor. Källa Försäkringskassan DOA-register 12 11 10,6

Läs mer

AKSTAT och sjukfallsregistret i Linda

AKSTAT och sjukfallsregistret i Linda AKSTAT och sjukfallsregistret i Linda av Laura Larsson 25 november 2002 IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering), Kyrkogårdsgatan 6, Box 513, 751 20 Uppsala. Tel: 018-471 70 82, e-post:

Läs mer

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 2009-03-31 Dnr 2009/417 MZ 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning En redovisning till regeringen i samverkan mellan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Sjuklön vid indragen sjukpenning AB 28 moment 9

FÖRBUNDSINFO. Sjuklön vid indragen sjukpenning AB 28 moment 9 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 2 januari 2010 Sjuklön vid indragen sjukpenning AB 28 moment 9 Arbetsgivaren är enligt Kyrkans AB 08 27 mom. 9 skyldig att i vissa fall betala sjuklön i max 180

Läs mer

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Sjukersättning och aktivitetsersättning Sjukersättning och aktivitetsersättning beräkning, steglös avräkning m.m. En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning SVAR PÅ REGERINGSUPP 1 (26) Avdelningen för analys och prognos Karin Mattsson 69161/2011 Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid

Läs mer

Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA)

Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) Sida: 1 av 25 Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) (Uppdaterat 2012-03-28) Sida: 2 av 25 För felaktigheter eller förslag till ändringar i detta informationsdokument

Läs mer

Kommittédirektiv. Sammanfattning av uppdraget. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2002.

Kommittédirektiv. Sammanfattning av uppdraget. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2002. Bilaga 1 Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 22. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till utformningen och den närmare inriktningen av en analysgrupp

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 februari 2012 Ulf Kristersson Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012 Något färre lediga platser Under augusti anmäldes närmare 1 100 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

ANALYSERAR 2005:23. Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier

ANALYSERAR 2005:23. Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier ANALYSERAR 2005:23 Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för forskning och utveckling Pernilla Tollin

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-06-07 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Nummer 1, 2014 Hälsobarometern Länsförsäkringars Hälsobarometer ska visa vad svenska företag tror om sjukskrivningen i landet, vad sjukskrivningarna kan bero på och hur företagarna

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

8 Konsekvenser av utredningens förslag

8 Konsekvenser av utredningens förslag 8 Konsekvenser av utredningens förslag 8.1 Konsekvenser för individen En av utredningens principiella utgångspunkter är att det är individens behov som ska styra insatsernas och lönestödens utformning.

Läs mer

Cirkulärnr: 08:25 Diarienr: 08/1275 Arbetsgivarpolitik: 08-2:11 ALF, arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadspolitik, nystartsjobb

Cirkulärnr: 08:25 Diarienr: 08/1275 Arbetsgivarpolitik: 08-2:11 ALF, arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadspolitik, nystartsjobb Cirkulärnr: 08:25 Diarienr: 08/1275 Arbetsgivarpolitik: 08-2:11 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: ALF, arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadspolitik, nystartsjobb Datum: 2008-03-25 Mottagare:

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Innehåll Inledning... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m.

Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m. Lagrådsremiss Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 april Cristina Husmark Pehrsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Nr 6 Januari 2010. Utförsäkrades rätt till sjuklön m.m.

Arbetsgivarfrågor. Nr 6 Januari 2010. Utförsäkrades rätt till sjuklön m.m. Arbetsgivarfrågor Nr 6 Januari 2010 Utförsäkrades rätt till sjuklön m.m. Vi har tidigare, i Arbetsgivarnytt nr 1 2010 (se Li:s hemsida: www.li.se /Arbetsgivarfrågor/Arbetsgivarnytt), redogjort för de nya

Läs mer

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland 2016 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1. 1(13) Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 08:40 Diarienr: 08/2257 Arbetsgivarpolitik: 08-2:18 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Eva Thulin Skantze Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetslivssektionen Datum: 2008-05-28 Mottagare:

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 Ökning av omsättning till arbete i januari Under januari påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommittédirektiv. Sjukförsäkringen. Dir. 1999:54. Beslut vid regeringssammanträde den 23 juni 1999. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Sjukförsäkringen. Dir. 1999:54. Beslut vid regeringssammanträde den 23 juni 1999. Sammanfattning av uppdraget Bilaga 1 Kommittédirektiv Sjukförsäkringen Beslut vid regeringssammanträde den 23 juni 1999 Dir. 1999:54 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en analys av sjukförsäkringen. Utredaren

Läs mer

Boendetillägg. Vägledning 2012:3 Version 3

Boendetillägg. Vägledning 2012:3 Version 3 Boendetillägg Vägledning 2012:3 Version 3 En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Lagrådsremiss. Ändringar i lagen (1991:1047) om sjuklön. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Ändringar i lagen (1991:1047) om sjuklön. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Ändringar i lagen (1991:1047) om sjuklön Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 augusti 2008 Cristina Husmark Pehrsson Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:127

Regeringens proposition 2008/09:127 Regeringens proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Prop. 2008/09:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av 12 februari 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum:2013-02-12

Läs mer

Arbetsmarknadsläget utveckling över tid och långtidsarbetslösheten. Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister 25 augusti 2015

Arbetsmarknadsläget utveckling över tid och långtidsarbetslösheten. Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister 25 augusti 2015 Arbetsmarknadsläget utveckling över tid och långtidsarbetslösheten Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister 25 augusti 2015 Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras Anm. Avser åldersgruppen 15-74år. Säsongrensade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 Något fler lediga platser Under oktober anmäldes närmare 1 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

En jobbgaranti för ungdomar

En jobbgaranti för ungdomar Ds 2008:64 En jobbgaranti för ungdomar Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal 7a. 2014-08-04 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-04 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal Detta är en uppdatering av

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning en granskningsrapport från riksrevisionen Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning vilka hänsyn tas till arbetsmarknadens behov? rir 2015:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Kartläggningen ska belysa skillnader inom målgruppen, vad avser t.ex. kön, ålder, ev. funktionsnedsättning och utbildningsnivå, som har relevans för de ungas arbetsmarknadsetablering.

Läs mer

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 ANALYSERAR 2006:12 Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för gemensamma försäkringsfrågor Ylva Rånge 08-786 98 60 ylva.range@forsakringskassan.se

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten; SFS 2013:685 Utkom från trycket den 9 juli 2013 utfärdad

Läs mer