Så blir vi bättre tillsammans. Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så blir vi bättre tillsammans. Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet"

Transkript

1 Så blir vi bättre tillsammans Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet

2 Det här är benchmarking-nätverket För tio år sedan började fyra kommuner samarbeta om benchmarking i lantmäteriverksamheten. Intresset har vuxit och fler kommuner har kommit med under åren. Syftet med samarbetet är att använda jämförelsen som drivkraft för att lära av varandra och utveckla verksamheten i kommunerna. De här kommunerna ingår i nätverket idag: Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Nacka, Norrköping, Sollentuna, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro. Nu vill vi bli ännu fler! Jämförelsen som drivkraft Benchmarking handlar alltså om att utveckla verksamheten utifrån att deltagarna jämför sig med varandra. I dialogen mellan nätverkets medlemmar tar man del av varandras erfarenheter och får idéer till verksamhetsutveckling i sin egen kommun. Nätverket underlättar även för deltagarna att hitta kommuner med liknande förutsättningar för löpande erfarenhetsutbyte. Nyckeltal som verktyg Det som jämförs kallas nyckeltal. De bygger på verksamhetsmått som deltagarna rapporterar in. Verksamhetsmått och nyckeltal är väl definierade och beskriver verksamhetens effektivitet. Det finns nyckeltal för leveranstider, kostnadstäckningsgrad, kostnad per invånare etc. Här ingår även nyckeltal relaterade till kompetens- och verksamhetsutveckling. Tidsredovisning är en viktig grund för att ta fram verksamhetsmått. Kundnytta och personalnöjdhet mäts med hjälp av enkäter under perioder som nätverket beslutar om.

3 Kostnadstäckningsgrad % FASTIGHETSBILDNING GRUNDKARTOR NYBYGGNADSKARTOR HUSSÄTTNING FASTIGHETSTEKNISKA UPPDRAG ÖVRIGA UPPDRAG GIS-UPPDRAG OCH -UTVECKLING Kostnadstäckningsgrad är viktig om målsättningen för respektive verksamhet är att nå ett nollresultat. Taxor för olika tjänster påverkar i stor utsträckning om man kan få kostnadstäckning eller inte. Staplarna med olika färger representerar olika kommuner.

4 Jag är nöjd med... 3,0 2,5 2,0 JA NEJ 1,5 1,0 0,5 MIN ARBETSBELASTNING MINA ARBETSUPPGIFTER RELATIONERNA TILL ARBETSKAMRATERNA MIN KOMPETENSUTVECKLING MIN UTRUSTNING/TEKNISKA HJÄLPMEDEL MINA MÖJLIGHETER ATT BESTÄMMA HUR MITT ARBETE SKA UTFÖRAS KUNDRELATIONERNA HUR VERKSAMHETEN LEDS MIN ARBETSMILJÖ En viktig framgångsfaktor för att långsiktigt kunna driva en effektiv lantmäteriverksamhet är personalens välmående. Personalnöjdhet mäts varje år. Vid ett bestämt datum svarar alla kommuners personal på samma frågor via webbgränssnittet. Diagrammet visar personalnöjdheten för två olika år för en kommun. Nyckeltal som är viktiga att följa är också hur mycket tid och kostnad som respektive kommun lägger på att kompetensutveckla sin personal.

5 Uppbyggnad av kunskaper och verktyg När benchmarking-samarbetet mellan kommunerna skulle etableras ägnades mycket kraft till att ta fram en gemensam verksamhetsindelning, nyckeltal, kundenkäter, personalenkäter mm. Idag finns även en gemensam webbplats för inrapportering och resultatredovisning. Detta gör att man som deltagare i benchmarking-nätverket har omedelbar tillgång till alla deltagande kommuners inrapporterade verksamhetsmått och nyckeltal. De kommuner som har startat senare har fått tillgång till ett färdigt och genomarbetat koncept och har därmed snabbare kunnat ägna sig åt erfarenhetsutbyte kring verksamheten. Nätverket har möte en eller två gånger per år i Stockholm. Inom nätverket utses ibland arbetsgrupper. Det finns även tre geografiska konstellationer som arbetar med utvecklingsfrågor. I övrigt är det upp till deltagarna själva att knyta kontakt med varandra. Nätverket idag och framåt De medverkande kommunernas lantmäteriverksamheter har bra kontroll på hur effektiv man är i olika delar av sin verksamhet och arbetar ständigt vidare med att bli bättre. Tidsredovisning och inrapportering är idag rutin i kommunerna. Vi vill nu arbeta vidare med att effektivisera rutinerna för t.ex. kundenkäterna och att utvidga verksamhetsmodellen med plan- och byggområdet. Om det finns intresse hos nya deltagare, kan även en light-version av modellen utvecklas i samverkan. Ett av de viktigaste målen med benchmarking, vilket inte ger resultat direkt, är att påverka attityder. De medverkande kommunernas lantmäteriverksamheter har åstadkommit ett ökat kostnads- och kundmedvetande, vilket i sin tur inspirerar till att söka nya ännu bättre lösningar för framtiden.

6 Röster från nätverket Eva Anderling, Sollentuna kommun Jag tycker att nätverksarbetet ger ett bra underlag för att jobba med verksamhetsutveckling. Vi för diskussioner med andra kommuner inom och utom benchmarkingprojektet, som i sin tur ger en mängd intressanta reflexioner. Det vi har dragit mest nytta av hittills är strukturen i verksamhetsmodellen som ligger till grund för tidredovisningen, dvs ett strukturerat sätt att föra tid som överensstämmer med hur andra i projektet redovisar. Att redovisa tid med den här modellen, och sedan följa upp, ger en bild som man inte kan få på något annat sätt.

7 Arne Jonsson, Huddinge kommun Är man med i nätverket kan man på ett strukturerat sätt jämföra sig med motsvarande verksamheter i andra kommuner och snappa upp idéer från dem som har bättre nyckeltal. Någon gång råkar vi alla ut för att verksamheten ifrågasätts eller beskylls för att vara dyr eller ineffektiv. Då är det bra att ha siffror och diagram att visa upp, som bevisar motsatsen. Det är en jättestor fördel att visa upp för våra uppdragsgivare att vi själva tar initiativ till att göra denna typ av uppföljning. Och sedan vi började med detta har vår ekonomi inte ifrågasatts. Tomas Persson, Västerås stad Jag har haft stor nytta av diskussionerna vid de träffar som projektet har. Konkreta jämförelser av nyckeltal i produktionen och medarbetarenkäterna är också jättebra! Politikerna efterfrågar jämförelser och genom benchmarkingprojektet kan vi ge tydliga och lagom djupa svar.

8 Vill du och din kommun vara med? foto: gisela kurman produktion: etc 2008 Vi som är med i projektet ser gärna att fler kommuner deltar! Om du vill veta mer om oss, kanske ta del av vår verksamhetsmodell eller bli inbjuden till ett av våra möten, så är du välkommen att ta kontakt med vem som helst av oss som redan är med i nätverket, eller med Arne Jonsson, lantmäterichef i Huddinge kommun Marianne Leckström, Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Denna broschyr är tryckt i november 2008 och kan hämtas som PDF från Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn , Fax

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 Förord Frågor om taxor berör och intresserar många i kommunerna. Det gäller såväl politiker och tjänstemän som de företag som berörs. Sveriges

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer