LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2009"

Transkript

1 Närvarande Ledamöter Hansson, Barbro högskolesekreterare Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch. Patric universitetslektor Karlsson, Adine 1 lab ass Piculell, Lennart Rådstöm, Peter Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov prefekt ordförande Åkesson, Torbjörn universitetslektor Övriga Berthagen, Ewa ekonom Billgren, Cecilia administrativ chef protokollförare Reimer, Johan studierektor GU-NF Widmark, Per-Olof studierektor FU Wärnmark, Kenneth ordf. arb.-grupp FU Föreståndarträff Föreståndare m fl enligt särskild förteckning 4 12, 15-16; endast information 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkt 16a. 2 Utseende av justeringsperson Styrelsen utser Barbro Hansson att justera dagens protokoll. 3 Föregående mötes protokoll I protokoll från ska en korrigering göras under 4. Det belopp som fysikalisk kemi fått från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ska vara 17,9 Mkr. Med denna korrigering läggs protokollet till handlingarna.

2 4 Meddelanden Prefekten meddelar att: - Cecilia Billgren slutar som administrativ chef på Kemicentrum - LU arbetar med en ny budgetmodell - LTH arbetar med en ny modell för fördelning av GU-medel - han ingår i LU:s nyinrättade styrgrupp för inköp - fakulteterna nominerat Sara Linse för Göran Gustafssons pris N-fakultet diskuterar möjligheten att inte längre inrätta utbildningsbidrag - Primula web är igång sedan den 5 maj Administrativa chefen meddelar att: - Marie-Francoise Gorwa Grauslund anställts som i teknisk mikrobiologi med inriktning mot metabol teknologi fr o m 1 maj LU fastställt riktlinjer för uppdragsutbildning Ulf Olsson meddelar att N-fakultet budgeterat 2 Mkr för satsning mot ESS och MAX IV. 5 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Studierektor GU-N meddelar att det endast är 13 förstahandssökande till naturvetenskapliga programmet med inriktning mot kemi. Även antalet studenter på kemikurserna för biologier och miljövetare är färre än tidigare. Leif Bülow meddelar att söktrycket på bioteknik- och kemiteknikprogrammen är bättre än senaste året. Studierektor för FU meddelar att KILU:s obligatoriska FU-kurser planeras ges 2 ggr/år förutsatt att finansieringsfrågan kan lösas. 6 Hälsa miljö säkerhet Huvudskyddsombudet meddelar att vårens skyddsronder påbörjats. Prefekten meddelar att LTH diskuterar hur bevakning av lokalerna ska utformas framöver. 7 Rapport från arbetsgrupper Ledningsgruppen fortsätter diskussionerna kring fördelningsmodell. GU-gruppen planerar en dag för att ser över gemensamma kurser.

3 8 Hus III Administrativa chefen meddelar att genomförandebeslut nu fattats samt att ett avtal om ombyggnad av hus III har tecknats mellan LU och Akademiska hus. Ett informationsmöte om ombyggnaden för berörda och intresserade planeras under maj månad. Handling: Bilaga 8 9 Hus I - ekonomi Administrativa chefen redogör för kostnader för hus I och fördelningen av dessa. Besked från byggnadsenheten om hur vi får de 18,7 Mkr saknas fortfarande. Handling: Bilaga 9 10 Ekonomisk uppföljning Ekonomichefen redogör för löne- och driftkostnader jämfört med budget för första kvartalet Kostnaderna följer i stort sett budget vilket är glädjande. Dock måste reservation för säkerheten i uppgifterna göras då vi p g a den nya redovisningsmodellen ännu inte kan göra en fullständig uppföljning. Föredragande: Ewa Berthagen 11 Hyror 2009 Administrativa chefen meddelar att en prognos visar att KILU/KC kommer att betala ca 2,3 Mkr mer i hyra än budgeterat för Den ökade kostnaden hänför sig helt till ökad hyra för hus I p g a ombyggnaden. Dessutom ser kostnaderna för el ut att ha ökat avsevärt och kommer om utvecklingen fortsätter som nu innebära ytterligare 0,8 Mkr ökade kostnader under Styrelsen diskuterar möjligheten att i framtida fördelningsbeslut avsätta medel för oförutsedda hyreskostnader.

4 12 Tilldelning av GU-medel från LTH Peter Rådström meddelar att LTH kommer att betala ut kompensation för felaktigt beräknad GU-tilldelning till teknisk mikrobiologi för Föredragande: Olle Holst 13 Biträdande universitetslektor i teknisk mikrobiologi med inriktning mot livsmedelsmikrobiologi Bordläggs i avvaktan på behandling i ledningsgruppen. Handling: Bilaga Biträdande universitetslektor i teknisk mikrobiologi med inriktning mot metabol teknologi Bordläggs i avvaktan på behandling i ledningsgruppen. Handling: Bilaga KILU-dag 2009 Prefekten rapporterar från KILU Homecoming day. Programmet var mycket uppskattat och besökande alumni har uttryckt förhoppning om att arrangemanget upprepas. Styrelsen uppdrar åt den befintliga KILU-dagsgruppen att ta fram förslag till nästa KILU-dag. 16 Planeringsdag med KILUs ledning Styrelsen diskuterar frågor att ta upp på ledningsdagen den 1 september.

5 16a Anställning som administrativ chef Styrelsen beslutar att anställning som administrativ chef ska ledigkungöras. Vid protokollet Cecilia Billgren Justeras Olov Sterner Barbro Hansson

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2009

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2009 Närvarande Ledamöter Hansson, Barbro högskolesekreterare Holst, Olle professor Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric universitetslektor Karlsson, Adine 1 lab ass Piculell, Lennart professor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2010. Ledamöter Holst, Olle professor 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2010. Ledamöter Holst, Olle professor 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Närvarande Ledamöter Holst, Olle 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011 Närvarande Ledamöter Holst, Olle Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Hägerhäll, Cecilia Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter Söderman,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2011. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2011. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor Närvarande Ledamöter Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2014 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Hansson, Oskar student, LTH Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Rådström, Peter 4-10, endast information Söderman, Olle

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2014. Hägerhäll, Susanne KIA-konsult endast 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2014. Hägerhäll, Susanne KIA-konsult endast 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Hansson, Oscar student Hägerhäll, Cecilia Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter Söderman,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2011

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2011 Närvarande Ledamöter Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Piculell, Lennart Rådström, Peter Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson, Torbjörn

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2012

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2012 Närvarande Ledamöter Ax, Elisabeth student, LTH Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle professor Nordberg Karlsson,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Gorwa-Grauslund, Marie professor Hansson, Oskar student, LTH Jannasch, Patric professor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2013. Hedström, Svante doktorand 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2013. Hedström, Svante doktorand 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle professor Månsson, Cecilia doktorand Söderman, Olle prefekt

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2010. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2010. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor Närvarande Ledamöter Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson, Torbjörn

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2012

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2012 Närvarande Ledamöter Andersson, Jenny student, NF Ax, Elisabeth student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2008. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2008. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Hansen, Staffan Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014 Styrelsen 2014-09-18 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Elmroth, Sofi Hansson, Oskar student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2014 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Elmroth, Sofi Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2015

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2015 Närvarande Ledamöter Al-Karadaghi, Salam professor Berg, Jennifer student LTH Frohm, Birgitta forskningsingenjör Gorwa-Grauslund, Marie professor Jannasch, Patric professor Levin, Maria institutionsadministratör

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Malm, Jan-Olle Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2012

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2012 Närvarande Ledamöter Ax, Elisabeth student, LTH Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Malm, Jan-Olle Månsson, Cecilia doktorand Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande PROTOKOLL nr 9/2006 Kemiska Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Malm, Jan-Olle Widmark, Per-Olof forskningsingenjör

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/2007. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer professor 1-11

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/2007. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer professor 1-11 Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer 1-11 Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Hansen, Staffan Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2018. Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2018. Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist Styrelsen 18-10-04 Närvarande Ledamöter Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist Modig, Kristofer universitetslektor Olsson, Ulf professor Persson, Helena

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Malm, Jan-Olle Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avd ekonom

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12/2003. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12/2003. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2016

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2016 Styrelsen 16-02-17 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Al-Karadaghi, Salam Frohm, Birgitta forskningsingenjör Jannasch, Patric Levin, Maria institutionsadministratör Lidin, Sven prefekt Ordförande

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1/2003

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1/2003 Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2014 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Ekengard, Erik doktorand Elmroth, Sofi Hansson, Oskar student, LTH Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Rådström, Peter Stahre, Linnea student NF

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Frejd, Torbjörn professor t o m 11

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Frejd, Torbjörn professor t o m 11 Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn t o m 11 Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2016

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2016 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2016 Styrelsen 16-06-20 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Al-Karadaghi, Salam Jannasch, Patric Levin, Maria institutionsadministratör Lidin, Sven prefekt Ordförande

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2017

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2017 Styrelsen 17-03-29 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Jannasch, Patric professor Levin, Maria institutionsadministratör Lidin,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2018

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2018 Styrelsen 18-02-08 Närvarande Ledamöter Gorwa-Grauslund, Marie professor Horsefield, Susanna universitetslektor Lindblom, Caroline receptionist Modig, Kristofer universitetslektor Olsson, Ulf professor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2016

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2016 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2016 Styrelsen 16-10-14 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Bäcklund, Marcus student NF Frohm, Birgitta forskningsingenjör Jannasch,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun 1:e lab ass ej 14 Suppleant i ordinarie

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2017

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2017 Styrelsen 17-12-14 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Gorwa-Grauslund, Marie professor Jannasch, Patric professor Levin,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2017

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2017 Styrelsen 17-02-08 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Jannasch, Patric professor Levin, Maria institutionsadministratör Lidin,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2017. Lidin, Sven prefekt Ordförande Nordberg Karlsson, Eva professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2017. Lidin, Sven prefekt Ordförande Nordberg Karlsson, Eva professor Styrelsen 17-09-14 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Levin, Maria institutionsadministratör Lidin, Sven prefekt Ordförande

Läs mer

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-05-28 Dnr KI 2007/27 KEMICENTRUM Kemiska institutionen Styrelsen Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-2010 Vårt universitet ska stå för demokratiska värden. Jämställdhet, etnisk och social

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2016. Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Ordförande Al-Karadaghi, Salam professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2016. Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Ordförande Al-Karadaghi, Salam professor Styrelsen 16-09-14 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Ordförande Al-Karadaghi, Salam professor Jannasch, Patric professor Levin, Maria institutionsadministratör Wärnmark, Kenneth professor

Läs mer

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2014

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2014 Beslut 2013-12-17 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Summa

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Summa TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2013, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2013 2012 2+3+4-5 6+7+8 Adm enheten 1 297 147 0

Läs mer

Fysiska institutionen Styrelsen Sammanträde nr 1/2016 onsdagen den 10 februari 2016 Kl Plats: Sammanträdesrum H422

Fysiska institutionen Styrelsen Sammanträde nr 1/2016 onsdagen den 10 februari 2016 Kl Plats: Sammanträdesrum H422 Fysiska institutionen Kallelse Styrelsen Sammanträde nr 1/2016 onsdagen den 10 februari 2016 Kl 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum H422 Ledamöter Lärare Knut Deppert, professor, ordf Dan Hessman, univ.lektor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) och teologi kl Arbetsutskottet

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) och teologi kl Arbetsutskottet LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) kl.9.15 12.15 Närvarande Ledamöter: Fredrik Lindström professor, prodekan Magnus Roslund studerande Marianne Thormählen professor, prodekan Eva Wiberg docent, prodekan

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2018

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2018 Styrelsen 18-06-21 Närvarande Ledamöter Bülow, Leif prefekt Ordförande Gorwa-Grauslund, Marie professor Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist Olsson, Ulf professor Persson, Helena

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.55 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor fr o m 86 Oscar Hassby studerande Sara Håkansson universitetslektor Arona Johansson

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.40 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita

Läs mer

Bilaga 10. KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner

Bilaga 10. KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner Bilaga 10 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2015, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.05 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Louise Berglund ekonom Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt ej 105 Jonas

Läs mer

2 Dagordningens godkännande 2 Dagordningen godkänns. 3 Utseende av justeringsperson 3 Styrgruppen utser Leif Lönnblad

2 Dagordningens godkännande 2 Dagordningen godkänns. 3 Utseende av justeringsperson 3 Styrgruppen utser Leif Lönnblad Fysik- & astronomibiblioteket Styrgruppen Protokoll Sammanträde nr 2008:1 2008-02-20 Närvarande ledamöter Leif Jönsson, professor, ordförande, Fys. institutionen Kristina Lindgren, bibliotekarie, sekreterare

Läs mer

studeranderepresentant, 2:a suppl.

studeranderepresentant, 2:a suppl. Minnesanteckningar - FoB Sammanträdesdatum 2013-04-04 Forskningsberedningen Närvarande ledamöter: Anders Axelsson rektor, p. 5-6 Annika Mårtensson prorektor, mötesordförande Ulla Holst vicerektor Björn

Läs mer

Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie nr 3 Sammanträdesdatum 2012-10-25 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie dekanus,

Läs mer

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2016, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2016 2015 2+3+4-5 6+7 Adm enheten 1 630 165 0 1

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand S. Olof Hägerstedt doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Björn

Läs mer

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Christin de Flon 2011-12-12 Tid Måndag den 12 december klockan 13 16.15 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Närvarande. Frånvarande Anders Barfod Maria Fellert. Ärende. LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN GU-styrelsen

Närvarande. Frånvarande Anders Barfod Maria Fellert. Ärende. LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN GU-styrelsen LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN GU-styrelsen Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-18 Närvarande Ledamöter Ingrid Albertsson Hanna Anderberg Andreas Ehnbom Michael Fuchs Frederik Garvang Jan Forsman

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.40 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt Erik Erlanson doktorand Jonas Granfeldt

Läs mer

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna. Företrädare för teknisk-administrativ personal. Företrädare för studenterna

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna. Företrädare för teknisk-administrativ personal. Företrädare för studenterna Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 9/11 1 / 7 2011-11-21 Tid: måndag 21 november 2011, kl 13.00 15.00 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt,

Läs mer

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande. prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna professor, medicinska fakulteten

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande. prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna professor, medicinska fakulteten PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-26 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Olov Sterner dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande Björn Bergenståhl professor, Lunds Tekniska Högskola Samuel

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Hohmann, Stefan prodekanus Berndtsson, Bo (ej 5.2.4) Celander, Malin (ej 5.2.1) Hilmersson,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 10.55 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt ej 110 Erik Erlanson doktorand Jonas

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2019. Manner, Sophie Studierektor, GU ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2019. Manner, Sophie Studierektor, GU ordförande Närvarande Ledamöter Johanson, Urban Biokemi och strukturbiologi Lund, Mikael Teoretisk kemi Manner, Sophie Studierektor, GU ordförande Olsson, Caroline Student, KERUB Rieloff, Ellen Doktorand, teoretisk

Läs mer

Sussanne A. Larsson verksamheten t o m p 4 Susanne Kvarnström verksamheten (extern) fr o m p 4

Sussanne A. Larsson verksamheten t o m p 4 Susanne Kvarnström verksamheten (extern) fr o m p 4 Närvarande Ledamöter Företräder/utses av Birgitta Öberg, ordf Eva Nylander t o m p 12 Marie Jansson Siw Alehagen Magnus Grenegård Henrik Green Sussanne A. Larsson t o m p 4 Susanne Kvarnström (extern)

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan Anders Ohlsson professor, bitr prefekt

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan Anders Ohlsson professor, bitr prefekt LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.40 Närvarande ledamöter Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt Lars Jansson studerande fr o m del av 6 Marie Källkvist universitetslektor,

Läs mer

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande:

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande: 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande: Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet Ledamöter: Anna Ehrenberg, docent, Högskolan Dalarna Ann-Britt Ivarsson, lektor, Örebro universitet Gerd Ahlström, Högskolan

Läs mer

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Protokoll 1 (7) Tid och plats kl. 13.00-14.00, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare P-O

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Hanna Modin doktorand Sven Åberg

Läs mer

PPROTOKOLL. Martin Nykvist doktorand t o m halva 438. Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande

PPROTOKOLL. Martin Nykvist doktorand t o m halva 438. Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande PPROTOKOLL 1(5) 2014-05-07 kl. 8.30 11.35 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter: Lars Berggren professor, prodekan Fredrik Lindström professor, prodekan Martin Nykvist doktorand t o m

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Hanna Modin doktorand Björn Regnell

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Sandelius, Anna Stina prodekanus Rådbo, Marie vicedekanus Bergh, Jöran Hilmersson, Göran Hohmann, Stefan Olshammar,

Läs mer

verksamheten verksamheten verksamheten controller p 4 administrativ chef

verksamheten verksamheten verksamheten controller p 4 administrativ chef 1(5) Närvarande Ledamöter Birgitta Öberg Siw Alehagen Sara Bergstrand TonyCheng Magnus Grenegård Håkan Gustafsson Susanne Kvarnström Sussanne A. Larsson Ingemar Nordin Eva N ylander Suppleanter Katarina

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4)

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita Ljungqvist universitetslektor

Läs mer

Fysiska institutionen Styrelsen Sammanträde nr 1 Onsdagen den 16 januari 2013 Kl Plats: Sammanträdesrum H422

Fysiska institutionen Styrelsen Sammanträde nr 1 Onsdagen den 16 januari 2013 Kl Plats: Sammanträdesrum H422 Fysiska institutionen Kallelse Styrelsen Sammanträde nr 1 Onsdagen den 16 januari 2013 Kl 14.0016.00 Plats: Sammanträdesrum H422 Ledamöter Lärare Knut Deppert, professor, ordf Anders Mikkelsen, professor

Läs mer

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-12-10 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenståhl Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson Staffan

Läs mer

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman PROTOKOLL 1 av 2 Sammanträdesdatum 2005-12-15 Fakultetsstyrelsen Närvarande Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande Ingalill Rahm Hallberg professor, prodekanus vårdvetenskap Ingmar

Läs mer

Verksamhetsföreträdare

Verksamhetsföreträdare Handelshögskolan vid PROTOKOLL Närvarande: Ledamöter Verksamhetsföreträdare Per Cramér, professor, dekanus, ordförande Olof Johansson Stenman, professor, prodekanus Katarina Renström, studievägledare Sara

Läs mer

PPROTOKOLL. Samuel Byrskog professor, prodekan t.o.m. halva 186. Victor Pressfeldt doktorand t.o.m. halva 188

PPROTOKOLL. Samuel Byrskog professor, prodekan t.o.m. halva 186. Victor Pressfeldt doktorand t.o.m. halva 188 PPROTOKOLL 1(6) 2016-05-11 kl. 9.15 12.10 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan t.o.m. halva 186 Ronja Lundgren studerande Johannes Persson professor,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2011. Arbetsgivaren, husprefekt, ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2011. Arbetsgivaren, husprefekt, ordförande Närvarande Ledamöter Sterner, Olov Jeppsson Wistrand, Ulla Johansson, Karolina Löfgren, Johanna Nilsson, Kristina Nyman, Margareta Persson, Gabriel Reimer, Johan Övriga Ericson, Sven Gustafson, Åsa Ljungdell,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan Anders Ohlsson professor, bitr prefekt

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan Anders Ohlsson professor, bitr prefekt LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.30 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Rebecka Eriksson doktorand Sara Håkansson universitetslektor Marita Ljungqvist universitetslektor

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 2 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Sandelius, Anna Stina prodekanus ( 1-4) Rådbo, Marie vicedekanus Övriga: Andersson, Staffan Bergh, Jöran Hilmersson,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Louise Berglund.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Louise Berglund. LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 10.55 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Lena Ambjörn Louise Berglund Henry Diab Jonas Granfeldt Oskar Johansson Karin Nykvist Mikael Nystrand

Läs mer

PPROTOKOLL 1(5) kl Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Gerd Carling forskare Katti Hofl

PPROTOKOLL 1(5) kl Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Gerd Carling forskare Katti Hofl PPROTOKOLL 1(5) 2015-09-09 kl. 9.15 11.50 Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Gerd Carling forskare Katti Hoflin stadsbibliotekarie Ronja Lundgren studerande Louice

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 9 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Hohmann, Stefan prodekanus Rådbo, Marie vicedekanus Berndtsson, Bo Celander, Malin Hilmersson, Göran Lagerqvist,

Läs mer

Styrelsen klockan

Styrelsen klockan PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 12.00 Närvarande ledamöter Fabian Beijer universitetslektor Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Gabriel Levander studerande Anders Ohlsson professor, ordf

Läs mer

Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 1(5) Odontologiska institutionsstyrelsen , kl Intendent Monica Malmberg

Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 1(5) Odontologiska institutionsstyrelsen , kl Intendent Monica Malmberg Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 1(5) VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Sammanträdesdatum Närvarande: Ledamöter: Jan Olsson, ordf. Ulf Berggren Lars Rasmusson Ulf Lekholm Ann Wennerberg Gunilla Aronsson Elisabeth

Läs mer

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 7 Besluts- och delegationsordning för UFL 8 Handlingsplan för IKT 9 Placering av interdisciplinärt examensarbete inom Samhällskunskap och Svenska Närvarande

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen , kl

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen , kl LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag, kl 9.15 11. 05 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor t o m del av 77 Marie Källkvist universitetslektor, bitr

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 12 juni Övriga. Mats Arwidson biträdande universitetsdirektör, p 15

Universitetsstyrelsens sammanträde 12 juni Övriga. Mats Arwidson biträdande universitetsdirektör, p 15 1(5) s sammanträde 12 juni 2007 Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Trygve Carlsson Ewa Groppfeldt Olle Persson Agneta Westerdahl Kajsa Ellegård Jan Ernerudh Lars Hultman Aaron Axelsson

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö Sammanträdesprotokoll 2013-03-21 Utbildningsnämnden Ledamöter Bo-Anders Jönsson prodekanus, ordförande Per Ahlberg Stina Ausmeel, suppleant Jonna Axbom, suppleant Tomas Brage Crister Ceberg Patrik Edén

Läs mer

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde 2017-02-15 Tid: 09.00 12.00 Plats: Tupprummet, 14:340 Närvarande: Ordinarie Henrik Edgren

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon Christin de Flon 2011-01-24 Tid Måndag den 24 januari 2011 klockan 13 16.15 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist

Läs mer

Catrin Malmström/Jan Wegner

Catrin Malmström/Jan Wegner Catrin Malmström/Jan Wegner TABELL 1 2010-01-21 Budget KC:s husstyrelse 10, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden

Läs mer

Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling KKS600S v1.2 040728 Sammanträdesdatum Protokoll nr 2006-03-31 2/06 1 (5) Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Plats Klara Norra Kyrkogata 33 Deltagande styrelseledamöter Olof

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Tid: kl. 13.00 15.30 Plats: Stenasalen, Ågrenska villan. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström Lars Olov Lernberg Börje Rådesjö

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2011. Arbetsgivaren, husprefekt, ordförande Arbetsgivaren, prefekt, inst. för livsmedelsteknik

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2011. Arbetsgivaren, husprefekt, ordförande Arbetsgivaren, prefekt, inst. för livsmedelsteknik Närvarande Ledamöter Sterner, Olov Eliasson, Ann-Charlotte Hankala-Janiec, Teresa Jeppsson Wistrand, Ulla Nilsson, Bernt Persson, Gabriel Reimer, Johan Ågren, Julia Övriga Bergqvist, Karl-Erik Ellervik,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Närvarande ledamöter: Professor Anita Sjölander Fo stud Elisabet Ohlin Fo stud Emma Henriksson Fo stud Marta Bober

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Närvarande ledamöter: Professor Anita Sjölander Fo stud Elisabet Ohlin Fo stud Emma Henriksson Fo stud Marta Bober LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Närvarande ledamöter: Professor Anita Sjölander Fo stud Elisabet Ohlin Fo stud Emma Henriksson Fo stud Marta Bober ordförande Närvarande suppleanter: Professor Anders Malmström

Läs mer