LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan"

Transkript

1 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Louise Berglund ekonom Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt ej 105 Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Sara Håkansson universitetslektor, bitr prefekt Lars Jansson studerande fr o m del av 102 Karin Nykvist universitetslektor Mikael Nystrand universitetslektor Anders Ohlsson professor, ordf Henrik Rahm universitetslektor Vassilios Sabatakakis universitetslektor Johan Stenström professor t o m 103 Övriga närvarande Eva Johansson ekonom Helena Nilsson sekreterare Patrik Pariola husprefekt Frånvarande ledamöter Erik Erlanson doktorand anmält förhinder Övriga frånvarande Johan Dietsch facklig representant anmält förhinder Ärende Beslut 98 Utseende av justeringsperson Vassilios Sabatakakis utses. 99 Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns efter tillägg av punkten Förslag till studierektor, och utseende av ordförande, för Lk5.

2 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(5) 100 Meddelanden Bilaga 100, Meddelandelista Meddelandelistan läggs till handlingarna. Sara Håkansson meddelar att resultatet för ämnet ryska i HSVs utvärdering har kommit. Ämnet fick betyget hög kvalitet ; att rektor inrättat kandidatprogrammet i svenska med specialisering i språkkonsultarbete. Programmet kan därför starta enligt planerna, hösten forts Helena Nilsson meddelar att kollegierna skall redovisa hur deras driftsmedel använts vid styrelsemötet 18 december. Det är viktigt att det framgår vilken typ av verksamhet pengarna använts till. Anders Ohlsson meddelar att sakkunniga nu är utsedda till det utlysta lektoratet i litteraturvetenskap och att tidtabellen är satt. De sakkunniga har fått i uppgift att vara klara med utlåtandet 1 maj 2013; att av 17 ansökningar till RJ beviljades två medel och av de 24 ansökningarna till VR beviljades sju medel. Anslagna medel för forskningsinitiering verkar ha slagit väl ut. Även satsningarna från forskarkollegierna om erbjudande av förhandsgranskning av ansökningar och anordnande av informationsmöten, ser ut att ha gjort nytta.

3 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(5) 101 Ekonomi Bilaga 101 Eva Johansson meddelar att resultat och prognos för september är klara. Prognosen är betydligt bättre än budgeten, främst när det gäller forskningsmedel. En orsak till det stora överskottet på FFU är sparad forskning. En 3 årsplan behöver göras för dem som har sparad forskning. Vi har fått en preliminär budget för 2013 från HT fakulteterna. Vi får färre HÅS en minskning på 5 % men högre prislapp. FFU får minskad tilldelning. att fastställa SOLs budgetprinciper för SOLs organisationsutveckling Bilaga 102 Prefekten informerar om att ledningen nu besökt alla lärarkollegierna och presenterat resultatet av enkäten samt inhämtat synpunkter från personalen inom kollegierna. Fredrik Lindström som utsetts till extern expert för projektet har besökt ledningsgruppen för en inledande diskussion kring projektets förutsättningar och tidsplan. Styrelsen kommer att besluta om den projektbeskrivning som skall ange hur uppdraget ser ut, vid sammanträdet 18 december. Styrelsen diskuterar det underlag till benchmarking, som Karin Ekborg Persson ställt samman och som upptar indirekta kostnader vid institutioner inom LU, med likartad omsättning.

4 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(5) 103 Remiss: Utlysning av doktorandanställningar den 1 februari 2013 Bilaga 103 och 103 A G att följa forskarkollegiernas önskemål om så kallade öppna utlysningar. Henrik Rahm reserverar sig mot beslutet, och ställer sig bakom det inkomna önskemålet om öronmärkning av minst en doktorandanställning i ämnet nordiska språk. vidare att besluta om att äska öppen utlysning av 12 doktorandanställningar 5 anställningar i ämnena filmvetenskap, franska med litteraturvetenskaplig inriktning, grekiska, kinesiska, litteraturvetenskap och semitiska språk inom forskarkollegiet för litteraturvetenskap och områdesstudier och 7 anställningar i ämnena allmän språkvetenskap, engelska, grekiska, latin, nordiska språk, nygrekiska och semiotik inom forskarkollegiet för språkvetenskap. Prefekten för utbildning på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå får i uppgift att sammanfatta SOLs remissvar. även att tillsätta en grupp som får i uppgift att göra en plan för rekrytering av doktorander för de kommande tre åren där behovet av strategiska satsningar tydligt tillgodoses tillsammans med behovet av att kunna anta de bästa kandidaterna i så kallade öppna utlysningar. Gruppen skall bestå av prefekten för utbildning på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, de båda ordförandena för forskarkollegierna samt en representant för de forskarstuderande.

5 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(5) 104 Vårterminens sammanträdestider Bilaga 104 att styrelsen och dess AU sammanträder enligt följande i vår: Styrelsen tisdag 29 januari, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 26 februari, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 26 mars, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 23 april, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 21 maj, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 18 juni, 9.15 i Fakultetsklubben Au tisdag 15 januari, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 12 februari, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 12 mars, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 9 april, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 7 maj, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 4 juni, 9.15 i Fakultetsklubben 105 Förslag till studierektor samt utseende av ordförande för Lk5 från 1 januari 2013 till och med 31 december 2013 Bilaga 105 att med hänvisning till valresultatet utse Henry Diab till ordförande, samt att föreslå dekanus att utse honom till studierektor, för Lk5 från 1 januari 2013 till och med 31 december Vid protokollet Helena Nilsson Justeras Anders Ohlsson Vassilios Sabatakakis

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 10.55 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt ej 110 Erik Erlanson doktorand Jonas

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.40 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt Erik Erlanson doktorand Jonas Granfeldt

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 10.20 Närvarande ledamöter Louise Berglund ekonom Henry Diab universitetsadjunkt Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Karin Nykvist

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Louise Berglund.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Louise Berglund. LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 10.55 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Lena Ambjörn Louise Berglund Henry Diab Jonas Granfeldt Oskar Johansson Karin Nykvist Mikael Nystrand

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Louise Berglund.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Louise Berglund. LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.05 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Louise Berglund Åsa Bergström Henry Diab Jonas Granfeldt Erik Erlanson Mikael Nystrand Anders

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Lena Ambjörn professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Lena Ambjörn professor LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Henry Diab universitetsadjun ej del av 12 kt Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Lars

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Lena Ambjörn professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Lena Ambjörn professor LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.00 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Louise Berglund ekonom Åsa Bergström doktorand fr o m 42 Henry Diab universitetsadjun kt

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.30 Närvarande ledamöter Åsa Bergström doktorand Lars Jansson studerande t o m del av 17 Karin Nykvist universitetslektor Anders Ohlsson

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.15 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor ej del av 92 Henry Diab universitetsadjun kt Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Oskar

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen 2009-09-08 klockan 9.15 11.20

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen 2009-09-08 klockan 9.15 11.20 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Elisabet Björklund doktorand Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.55 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor fr o m 86 Oscar Hassby studerande Sara Håkansson universitetslektor Arona Johansson

Läs mer

Styrelsen klockan Närvarande ledamöter Fabian Beijer universitetslektor ej 90 Kristoffer Bengtsson studerande fr o m del av 82

Styrelsen klockan Närvarande ledamöter Fabian Beijer universitetslektor ej 90 Kristoffer Bengtsson studerande fr o m del av 82 PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdag klockan 9.15 10.30 Närvarande ledamöter Fabian Beijer universitetslektor ej 90 Kristoffer Bengtsson studerande fr o m del av 82 Anna Hultman doktorand Elisabeth Jensen Haverling

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen , kl

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen , kl LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag, kl 9.15 11.30 Närvarande ledamöter Åsa Bergström doktorand Lars Olof Delsing professor Neal Ashley Conrad doktorand fr o m 97 Thing Sara Håkansson universitetslektor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan Anders Ohlsson professor, bitr prefekt

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan Anders Ohlsson professor, bitr prefekt LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.40 Närvarande ledamöter Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt Lars Jansson studerande fr o m del av 6 Marie Källkvist universitetslektor,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4)

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita Ljungqvist universitetslektor

Läs mer

Styrelsen klockan

Styrelsen klockan PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 12.00 Närvarande ledamöter Fabian Beijer universitetslektor Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Gabriel Levander studerande Anders Ohlsson professor, ordf

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen 2013-04-23 klockan 9.15 10.35

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen 2013-04-23 klockan 9.15 10.35 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 10.35 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Åsa Bergström doktorand Erik Erlanson doktorand Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Sara

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.40 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan Anders Ohlsson professor, bitr prefekt

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan Anders Ohlsson professor, bitr prefekt LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.30 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Rebecka Eriksson doktorand Sara Håkansson universitetslektor Marita Ljungqvist universitetslektor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.40 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen , kl

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen , kl LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag, kl 9.15 11. 05 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor t o m del av 77 Marie Källkvist universitetslektor, bitr

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Styrelsen klockan Erik Erlanson doktorand Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Styrelsen klockan Erik Erlanson doktorand Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.15 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Louise Berglund ekonom Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt Erik Erlanson

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Styrelsen , kl doktorand

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Styrelsen , kl doktorand LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdag, kl 9.15 11.45 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Neal Ashley Conrad Thing doktorand Sara Håkansson universitetslektor 87 Marie Källkvist

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.35 Närvarande ledamöter Rebecka Eriksson doktorand Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita

Läs mer

PROTOKOLL 1(7) Humanistiska och teologiska fakulteterna Sammanträdestid Forskarutbildningsnämnden klockan

PROTOKOLL 1(7) Humanistiska och teologiska fakulteterna Sammanträdestid Forskarutbildningsnämnden klockan PROTOKOLL 1(7) Sammanträdestid klockan 9.15 12.15 Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor från och med del av 91 Kristoffer Brink studerande Gunlög Josefsson professor Linde Lindkvist doktorand Fredrik

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Humanistiska och teologiska fakulteterna Sammanträdestid Forskarutbildningsnämnden klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Humanistiska och teologiska fakulteterna Sammanträdestid Forskarutbildningsnämnden klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Sammanträdestid klockan 9.15 12.50 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Ingar Brinck professor Samuel Byrskog professor, prodekanus ordförande Mattias Gunnemyr doktorand

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.40 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt ej del av 84 Erik Erlanson doktorand

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(9) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Lena Ambjörn professor t o m 68

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(9) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Lena Ambjörn professor t o m 68 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdag klockan 9.15 10.50 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor t o m 68 Henry Diab universitetsadjun kt Jonas Granfeldt professor, bitr ej 71 och 84 prefekt,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan Birgitta Lastow systemansvarig Kazuyo Lundström universitetsadjunkt

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan Birgitta Lastow systemansvarig Kazuyo Lundström universitetsadjunkt LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.10 Närvarande ledamöter Elisabet Björklund doktorand Mats Johansson universitetslektor Björn Larsson professor, bitr prefekt Birgitta Lastow

Läs mer

Styrelsen klockan Vassilios Sabatakakis universitetslektor

Styrelsen klockan Vassilios Sabatakakis universitetslektor PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.00 Närvarande ledamöter Fabian Beijer universitetslektor Gabriel Levander studerande Anders Ohlsson professor, ordf Maria Persson universitetslektor Henrik

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdag klockan 9.15 12.10 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Rebecka Eriksson doktorand Oscar Hassby studerande Sara Håkansson universitetslektor

Läs mer

Styrelsen klockan

Styrelsen klockan PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.10 Närvarande ledamöter Fabian Beijer universitetslektor Saga Cornelius studerande Anders Ohlsson professor, ordf Maria Persson universitetslektor Henrik

Läs mer

Styrelsen klockan Närvarande ledamöter Fabian Beijer universitetslektor Kristoffer Bengtsson studerande

Styrelsen klockan Närvarande ledamöter Fabian Beijer universitetslektor Kristoffer Bengtsson studerande PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdag Styrelsen 2016-09-19 klockan 9.15 11.00 Närvarande ledamöter Fabian Beijer universitetslektor Kristoffer Bengtsson studerande Anders Ohlsson professor, ordf Maria Persson

Läs mer

Att söka doktorandanställning på Språk- och litteraturcentrum

Att söka doktorandanställning på Språk- och litteraturcentrum Att söka doktorandanställning på Språk- och litteraturcentrum ANNA HULTMAN, DOKTORAND I LITTERATURVETENSKAP HENRIK RAHM, BITR PREFEKT MED ANSVAR FÖR FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING Vilka är vi? Förstår

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan prefekt. prefekt.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan prefekt. prefekt. LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdag klockan 9.15 10.55 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Fabian Beijer Jonas Granfeldt Oskar Johansson Anders Ohlsson Maria Persson Henrik Rahm Vassilios

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) och teologi kl Arbetsutskottet

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) och teologi kl Arbetsutskottet LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) kl.9.15 12.15 Närvarande Ledamöter: Fredrik Lindström professor, prodekan Magnus Roslund studerande Marianne Thormählen professor, prodekan Eva Wiberg docent, prodekan

Läs mer

Frånvarande ledamöter: universitetslektor, vice rektor för samverkan och innovation

Frånvarande ledamöter: universitetslektor, vice rektor för samverkan och innovation PROTOKOLL Sammanträdesdag 2017-08-22 1(5) LTH FORSKNINGSNÄMND Ledamöter Viktor Öwall Erik Swietlicki Eva Nordberg Karlsson Per Tunestål Erik Serrano Hanna Isaksson Catharina Sternudd David Kinsella Tobias

Läs mer

Protokollförare: Fakultetssekreterare Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet. 1. Utseende av justerare. Universitetslektor Tomas Björk utses.

Protokollförare: Fakultetssekreterare Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet. 1. Utseende av justerare. Universitetslektor Tomas Björk utses. Protokoll nr 2/2010 fört vid sammanträde med Närvarande ledamöter: Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, universitetslektor Tomas Björk, professor

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-05-20 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-05-19 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Frånvarande: Övriga närvarande: Ole

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Dekanens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Dekanens beslutsmöte 2019-01-23 och humaniora Närvarande: Gunlög Fur dekan Hans T Sternudd prodekan Ulrika Bengtsson-Verde kanslichef Carina Boman ledningsstöd Anna Eskilsson utbildningsledare Ylva Forell-Gustavsson forskningssekreterare

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 3 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus Sandelius, Anna Stina vicedekanus Andersson, Staffan Hilmersson, Göran Hohmann, Stefan

Läs mer

PPROTOKOLL 1(5) kl Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Gerd Carling forskare Katti Hofl

PPROTOKOLL 1(5) kl Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Gerd Carling forskare Katti Hofl PPROTOKOLL 1(5) 2015-09-09 kl. 9.15 11.50 Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Gerd Carling forskare Katti Hoflin stadsbibliotekarie Ronja Lundgren studerande Louice

Läs mer

07/02/2019. Vilka är vi? Vilka doktorandanställningar kan man söka på Språk- och litteraturcentrum 2019?

07/02/2019. Vilka är vi? Vilka doktorandanställningar kan man söka på Språk- och litteraturcentrum 2019? Att söka doktorandanställning på Språk- och litteraturcentrum 2019 LISA-MARIE TEUBLER, DOKTORAND I ENGELSKA, LITTERATURVETENSKAPLIG INRIKTNING HENRIK RAHM, BITR PREFEKT MED ANSVAR FÖR FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING

Läs mer

Fredrik Lindström professor, prodekan t o m 302. Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande. Lisa Hetherington fakultetssekreterare t o m 297

Fredrik Lindström professor, prodekan t o m 302. Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande. Lisa Hetherington fakultetssekreterare t o m 297 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) kl. 8.30 12.10 Närvarande Ledamöter: Lars Berggren professor, prodekan Fredrik Lindström professor, prodekan t o m 302 Oskar Styf studerande Marianne Thormählen professor,

Läs mer

Sussanne A. Larsson verksamheten t o m p 4 Susanne Kvarnström verksamheten (extern) fr o m p 4

Sussanne A. Larsson verksamheten t o m p 4 Susanne Kvarnström verksamheten (extern) fr o m p 4 Närvarande Ledamöter Företräder/utses av Birgitta Öberg, ordf Eva Nylander t o m p 12 Marie Jansson Siw Alehagen Magnus Grenegård Henrik Green Sussanne A. Larsson t o m p 4 Susanne Kvarnström (extern)

Läs mer

Övriga närvarande: Informatör Heli Kivimäki Hedin, Humanistiska fakultetskansliet (t. o. m. p. 7a).

Övriga närvarande: Informatör Heli Kivimäki Hedin, Humanistiska fakultetskansliet (t. o. m. p. 7a). Protokoll nr 3/2009 fört vid sammanträde med Närvarande ledamöter: Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, studentrepresentant Aron Ambrosiani, universitetslektor

Läs mer

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde 2017-02-15 Tid: 09.00 12.00 Plats: Tupprummet, 14:340 Närvarande: Ordinarie Henrik Edgren

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

PPROTOKOLL. Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande

PPROTOKOLL. Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande PPROTOKOLL 1(5) 2016-10-12 kl. 9.15 12.00 Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Gerd Carling forskare Louice Cardell Hepp kommunikatör Katti Hoflin stadsbibliotikarie

Läs mer

Närvarande Ledamöter: Peggy Bengtsson extern ledamot, ordförande Morten Bergström extern ledamot Peter Rydje fr o m 4 extern ledamot

Närvarande Ledamöter: Peggy Bengtsson extern ledamot, ordförande Morten Bergström extern ledamot Peter Rydje fr o m 4 extern ledamot MAH / Centrum för teknikstudier Styrelsen Peter Gustafsson Utbildningskoordinator 1(5) PROTOKOLL 2008-09-24 Närvarande Ledamöter: Peggy Bengtsson extern ledamot, ordförande Morten Bergström extern ledamot

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Hägerhäll, Cecilia Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter Söderman,

Läs mer

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2009: Kl Java på IT-universitetet

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2009: Kl Java på IT-universitetet Tid och plats Närvarande ledamöter Frånvarande Kl. 10.00 13.00 Java på IT-universitetet Ylva Hambraeus Björling, ordförande, VD Apotekens Service AB Marie Eneman, ny doktorandledamot Mats Johansson, I-institutionen,

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 6 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Sandelius, Anna Stina prodekanus Rådbo, Marie vicedekanus Andersson, Staffan Bergh, Jöran Hilmersson, Göran Olshammar,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Hohmann, Stefan prodekanus Berndtsson, Bo (ej 5.2.4) Celander, Malin (ej 5.2.1) Hilmersson,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2013. Hedström, Svante doktorand 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2013. Hedström, Svante doktorand 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle professor Månsson, Cecilia doktorand Söderman, Olle prefekt

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Dekanens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Dekanens beslutsmöte Föredragningslista 2016-12-21 Fakulteten för konst och humaniora Dekanens beslutsmöte Datum och tid: 2016-12-21, kl. 08.30 Plats: Platon i Växjö och E509B i Kalmar Ärende 187 Dnr: 2016/6886-2.2.2 Ärende

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2014 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Elmroth, Sofi Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Tid: kl.13.35 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina Nilsson

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: 2017-12-19, kl. 10:00 17:15 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona. Närvarande Ordförande Peter

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

Deltagande i överläggningarna: Christina Grefveberg, ST, Barbro Sigfridsson, SACO.

Deltagande i överläggningarna: Christina Grefveberg, ST, Barbro Sigfridsson, SACO. Protokoll nr 8/2009 fört vid sammanträde med Närvarande ledamöter: Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, universitetslektor Tomas Björk, professor

Läs mer

Fysiska institutionen Styrelsen Sammanträde nr 1 Onsdagen den 16 januari 2013 Kl Plats: Sammanträdesrum H422

Fysiska institutionen Styrelsen Sammanträde nr 1 Onsdagen den 16 januari 2013 Kl Plats: Sammanträdesrum H422 Fysiska institutionen Kallelse Styrelsen Sammanträde nr 1 Onsdagen den 16 januari 2013 Kl 14.0016.00 Plats: Sammanträdesrum H422 Ledamöter Lärare Knut Deppert, professor, ordf Anders Mikkelsen, professor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2010. Ledamöter Holst, Olle professor 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2010. Ledamöter Holst, Olle professor 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Närvarande Ledamöter Holst, Olle 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov

Läs mer

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta Sid 1 (6) Närvarande Professor Anders Blomberg (ordf) Docent Ulrich von Pawel- Rammingen, närvarande vid pp 129, 125 samt 130-140 Docent Erik Rosendahl Fo. stud Elin Wallsten Övriga närvarande Fak. samordn.

Läs mer

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt Sonja Brage bibliotekarie ( OFR/S) Britt Sofi Zethson bibliotekarie ( SACO)

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt Sonja Brage bibliotekarie ( OFR/S) Britt Sofi Zethson bibliotekarie ( SACO) Närvarande Ledamöter Magnus Alm studeranderepresentant Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekarie Christer Jönsson professor ordförande Brigitte Kühne överbibliotekarie, Växjö universitet Åse Paulsson

Läs mer

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum Tid: Onsdag den 25 november kl 09:00-15:00 Plats: 55:311, hus Tor Närvarande ledamöter Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna Peter Gill, företrädare för lärarna (till kl 12.00) Göran Fransson, företrädare

Läs mer

Protokoll nr 5/2008 fört vid sammanträde med Humanistiska fakultetsnämnden

Protokoll nr 5/2008 fört vid sammanträde med Humanistiska fakultetsnämnden Protokoll nr 5/2008 fört vid sammanträde med. Närvarande ledamöter: Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), universitetslektor Barbro Blehr, professor Per-Arne Bodin, direktör Bo Damberg, professor

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETEN

HUMANISTISKA FAKULTETEN HUMANISTISKA FAKULTETEN PROTOKOLL 2018:6 Sammanträdesdatum 2018-09-20 Tid 09.15 11.50 Närvarande Företrädare för verksamheten Marie Demker Åsa Andersson Anders Gustafsson Gunilla Hermansson Susanna Karlsson

Läs mer

Institutionsstyrelsen, Institutionen för medicin och hälsa. Tid: Lokal: Måndagen den 19 maj 2014 kl Ugglan, Hälsans hus

Institutionsstyrelsen, Institutionen för medicin och hälsa. Tid: Lokal: Måndagen den 19 maj 2014 kl Ugglan, Hälsans hus 1(6) Tid: Lokal: Måndagen den 19 maj 2014 kl. 14.00-16.00 Ugglan, Hälsans hus Närvarande: Ej närvarande: Ledamöter: Birgitta Öberg Preben Bendtsen Siw Alehagen Tino Ebbers Michael Sandborg Dick Wågsäter

Läs mer

PPROTOKOLL 1(5) kl Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Ronja Lundgren st

PPROTOKOLL 1(5) kl Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Ronja Lundgren st PPROTOKOLL 1(5) 2015-10-21 kl. 9.15 11.55 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Ronja Lundgren studerande Johannes Persson professor, prodekan Sanimir

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnd den 30 januari 2019

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnd den 30 januari 2019 Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Fakultetsnämnd PROTOKOLL 9-25/2019 2019-01-30 Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnd den 30 januari 2019 Innehållsförteckning

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2010. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2010. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor Närvarande Ledamöter Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson, Torbjörn

Läs mer

2 Utseende av justerare Punkt 6. Till justerare av dagens protokoll utsågs Maria Nordlund.

2 Utseende av justerare Punkt 6. Till justerare av dagens protokoll utsågs Maria Nordlund. 1 (5) PROTOKOLL Nr 1/09 IS 2009-01-17 Art: Institutionsstyrelsesammanträde Tid: 2009-01-16, kl 10.00-16.00 Plats: K4113 Närvarande: Lars Forsberg, adjunkt, ordinarie Lotta Lager Nyqvist, ställföreträdande

Läs mer

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-12-10 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenståhl Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson Staffan

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Institutionen för filosofi, lingvistik och 2011-05-27 vetenskapsteori Närvarande ledamöter Jan Lif prefekt ordf Åsa Abelin lärare (t o m 17) Staffan Larsson lärare ( f o

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 1. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 1. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.40 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: (ej 11) Eberhard Herrmann professor Stig Norin professor

Läs mer

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie nr 11 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola dekanus, ordförande prodekanus Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman,

Läs mer

Frånvarande ordinarie ledamöter: Professor Göran Rossholm och universitetslektor Louise Wallenberg, vilka anmält förhinder.

Frånvarande ordinarie ledamöter: Professor Göran Rossholm och universitetslektor Louise Wallenberg, vilka anmält förhinder. Protokoll nr 2/2011 fört vid sammanträde med Närvarande ledamöter: Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding (deltog ej i p. 8b), professor Barbro Blehr

Läs mer

Per-Anders Henmark utbildningsledare p 1-13, del av p 14 Jan Janzén universitetsadjunkt p 7

Per-Anders Henmark utbildningsledare p 1-13, del av p 14 Jan Janzén universitetsadjunkt p 7 PROTOKOLL 1(5) Närvarande Ledamöter Jan Anward, ordf Lena Tibell, v ordf Elisabeth Ahlstrand, v ordf Stellan Boozon p 1-10, p 13 Glenn Hultman p 1-9, del av p10, p 13 Peter Lindström p 1-10, p 13 Tullie

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Fakultetsnämnden PROTOKOLL 1-19/2019 2019-01-22 Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2018-02-07) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Dekanens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Dekanens beslutsmöte Föredragningslista 2018-12-12 Fakulteten för konst och humaniora Dekanens beslutsmöte Datum och tid: 2018-12-12, kl. 08.30 Plats: Blända i Växjö och RA2122 i Kalmar Ärende 120 Dnr: 2018/786-2.2.1 Ärende

Läs mer

bitr förvaltningschef/verksamhetschef

bitr förvaltningschef/verksamhetschef Tid: 17:00-17:45 Plats: Nämndrummet vån 1 Paragrafer: 71-86 Närvarande Ledamöter Tord Karlsson (S) Fredrik Lindqvist (M) Michael Törnqvist (MP) Ida Balog (M) Filippa Lund (S) Kent Wetterskog (L) Mathias

Läs mer

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman PROTOKOLL 1 av 2 Sammanträdesdatum 2005-12-15 Fakultetsstyrelsen Närvarande Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande Ingalill Rahm Hallberg professor, prodekanus vårdvetenskap Ingmar

Läs mer

Tid: Måndagen den 10 oktober 2016 kl Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14, Campus US. Margareta Bachrach- Lindström

Tid: Måndagen den 10 oktober 2016 kl Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14, Campus US. Margareta Bachrach- Lindström 1(6) Tid: Måndagen den 10 oktober 2016 kl. 13.00 16.00 Lokal: Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14, Campus US Närvarande: Ledamöter: Margareta Bachrach- Lindström Agneta Kullberg Inger Lundeborg Hammarström

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Tid: kl.09.00 12.25 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, vice ordförande Franzén

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2009

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2009 Närvarande Ledamöter Hansson, Barbro högskolesekreterare Holst, Olle professor Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric universitetslektor Karlsson, Adine 1 lab ass Piculell, Lennart professor

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL 1(5) Närvarande Ledamöter: Christian Lindfors extern ledamot, ordf. Catarina Coquand dekan Andreas Jacobsson prodekan Jeanette Eriksson Helena Holmström Olsson Yuanji Cheng Sara Leckner Steve Dahlskog

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid: Tisdagen den 2 april 2019 kl Plats: Fakultetsrummet, Riddartorget

PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid: Tisdagen den 2 april 2019 kl Plats: Fakultetsrummet, Riddartorget Nr 9 1 Tid: Tisdagen den 2 april 2019 kl. 13.45 15.50 Plats: Fakultetsrummet, Riddartorget Närvarande ordinarie ledamöter: Mattias Dahlberg professor, dekanus, ordf. Hans Eklund universitetslektor, prodekanus

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 2/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 2/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-03-23 Protokoll nr 2/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Fredrik Laurell Lars-Göran Mattson Håkan Olsson Göran Stemme

Läs mer

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde 2017-05-24 Tid: 09.00 12.00 Plats: Tupprummet, 14:340 Närvarande: Ordinarie Henrik Edgren

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2012

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2012 Närvarande Ledamöter Ax, Elisabeth student, LTH Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle professor Nordberg Karlsson,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH)

Protokoll från styrelsemöte i Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) 1 2016-09-26 Institutionen för hälsovetenskaper Protokoll från styrelsemöte i Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) Tid: Kl. 10:30-14:30 den 26 september 2016 Plats: CASE konferensrum

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

PPROTOKOLL. Martin Nykvist doktorand t o m halva 438. Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande

PPROTOKOLL. Martin Nykvist doktorand t o m halva 438. Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande PPROTOKOLL 1(5) 2014-05-07 kl. 8.30 11.35 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter: Lars Berggren professor, prodekan Fredrik Lindström professor, prodekan Martin Nykvist doktorand t o m

Läs mer

Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Eberhard Herrmann professor

Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Eberhard Herrmann professor Tid: 09.15 11.30 Plats: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Eberhard Herrmann professor Stig Norin professor Thorleif

Läs mer