professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan"

Transkript

1 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenståhl Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson Staffan Storm Jens Nockert Nikolas Pieta Theofanous Anders Törnkvist Agneta Olsson Louise Limberg Elisabeth Aldstedt ordförande professor, företrädare för LTH professor, företrädare för samhällsvet. fakulteten, vice ordf. professor, företrädare för HT professor, företrädare för Ekonomihögskolan professor, företrädare för naturvet. fakulteten prefekt, företrädare för juridiska fakulteten prodekan, företrädare för konstnärliga fakulteten studeranderepresentant studeranderepresentant studeranderepresentant överbibliotekarie em., extern ledamot seniorprofessor, extern ledamot områdeschef, extern ledamot Ej närvarande Gudrun Edgren professor, företrädare för medicinska fakulteten Postadress Box 134, Lund Besöksadress Tornavägen 9B Telefon dir , växel E-post Internet

2 Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt: Marie Hoen SACO Övriga Eva Nylander stf. Universitetsbibliotekarie Gertrud Berger stf. Avdelningschef, protokollförare Tore Torngren 1:e bibliotekarie (punkt 63) Ej närvarande Jette Guldborg Petersen Universitetsbibliotekarie Ärende Bilagor Beslut Föredragande 59 Öppnande av sammanträdet Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat. 60 Utseende av justeringsperson Styrelsen beslutar utse Björn Bergenståhl att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 61 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att med vissa justeringar fastställa utsänd dagordning. 62 Protokoll från föregående sammanträde Önskemål framförs om att punkt 54 (Förslag till OA-policy) tas upp och fördjupas på mötet i februari Styrelsen beslutar därefter att lägga protokollet från till handlingarna. 63 Arbetsordningen och USV om bibliotek utanför nätverket Återremitterat ärende om reviderad arbetsordning för Lunds universitet. Förslag till processer för bibliotek som står utanför fakultetsorganisationen. [Bilaga 72] Föredragande: Tore Torngren. Diskussion. Styrelsen beslutar att arbetsgruppen, med hjälp av Cecilia Billgren, formulerar om och stramar upp texten under rubriken Arbetsgruppens förslag. 1. Process. 2

3 64 Meddelanden Inga meddelanden. 65 Aktuella frågor inom LUB PM december 2013 Aktuella frågor inom LUB [Bilaga 64] Eva Nylander informerar om aktuella frågor. Önskemål framförs om att frågan om SCOAP3 förtydligas på mötet i februari 2014 Styrelsen beslutar att informationen om aktuella frågor inom LUB läggs till handlingarna. 66 Uppföljning av utfall per 30 september 2013 Ekonomirapport (Dnr UB2013/45) [Bilaga 65]. Diskussion: 1) texten under rubriken Ordinarie verksamhet strax under den första tabellen måste ändras från (minus) tkr till 1 376tkr). 2) Statsanslaget (40% för månaderna 1-8, 60% för sista kvartalet?) bör förklaras. 3) Uppsägningar av e-media ( Ett antal prenumerationer har sagts upp i syfte att spara pengar, vilket år? 2012?) bör förtydligas. 4) Formuleringen i den inledande sammanfattningen Volymen externfinansierad forskning skiljer sig en del från budget behöver förklaras och exemplifieras. Möjligen kan detta göras på mötet i februari 2014 under en egen punkt. Styrelsen beslutar att UB:s bokslut per 30 september 2013 läggs till handlingarna. 67 Prognos inför helåret 2013 Ekonomirapport (Dnr UB2013/45) [Bilaga 65]. Diskussion. Styrelsen beslutar att UB:s prognos för helåret 2013 läggs till handlingarna. 68 Budget för 2014 PM [Bilaga 68]. 3

4 Diskussion: frågan om publiceringsstödet på 2.5 miljoner diskuteras i relation till underskott i finansieringen av e-media. Långsiktig planering önskas (3- årsprognos). Styrelsen beslutar att bordlägga frågan och att budgeten till mötet i februari 2014 kontrolleras och stramas upp (att lönekostnader, drift m.m. förtydligas). Innehållet är oklart och motsägelsefullt och strukturen otydlig. Styrelsen önskar vidare att UB:s ekonom är närvarande och kan svara på frågor. 69 Fastställande av planer PM [Bilaga 67] Diskussion: tillägg till Verksamhetsplan för UB önskas om samarbete med externa aktörer och till nästa år ett pedagogiskt paraply som förklarar prioriteringar i förhållande till kärnverksamheten. Fakultetsbibliotekens verksamhetsplaner bör skickas till BS för kännedom. Målet Förbättra kvaliteten på stöd för forskning önskar styrelsen få fördjupat, kanske på mötet i februari Styrelsen beslutar att lägga följande sex planer till handlingarna: 1) Verksamhetsplan för Universitetsbiblioteket 2014; 2) Verksamhetsplan för LUB 2014; 3) Handlingsplan för LUBs kompetensutveckling 2014; 4) Arbetsmiljöpolicy för , förlängd till 2014; 5) Handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald för 2014 (Observera rubriken); 6) Plan för kvalitetsarbete inom LUB 2014 Styrelsen beslutar vidare att i fortsättningen delegera beslut om Handlingsplan för LUBs kompetensutveckling till universitetsbibliotekarien. 70 Fastställa årscykeln för 2014 [Bilaga 69] Diskussion: Vid möte två, den 2 april, skall en punkt om ekonomisk treårsprognos läggas till agendan. Styrelsen beslutar att årscykeln för 2014 läggs till handlingarna. 71 Fastställa sammanträdestider för 2014 [Bilaga 70] Föredragande: Eva Wiberg Styrelsen beslutar att 2014 års möten ska äga rum den 4 februari kl , den 1 april kl. 9-13, den 27 maj kl , den 30 sept. kl och den 9 dec. kl

5 72 Förslag till strategisk plan för Lunds Universitets Bibliotek [Bilaga 71] Diskussion: en enig styrelse tycker att detta är ett mycket bra dokument. Planen ska MBL-förhandlas i januari 2014 och kan fastställas på mötet i februari Information om riskvärdering LUB PM Styrelsen beslutar att riskvärderingen för 2013 läggs till handlingarna. 74 Omvärldsbevakning Pliktleveranser [Bilaga 74]. och Gertrud Berger Diskussion: Underlag om pliktleveransen och broschyren som tidigare delats ut till styrelsen ska skickas till Cecilia Billgren och tas upp på nästa stabsmöte och även på nästa GUL-möte den 9-10 januari Övrigt: Utvärdering av UB:s nya organisation Föredragande: Eva Wiberg Styrelsen beslutar att utvärdering av UB:s nya organisation ska skjutas upp till Mötet avslutas 5

6 Vid protokollet Gertrud Berger Justeras Eva Wiberg Björn Bergenståhl 6

professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf.

professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-24 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenstråhl Gudrun Edgren Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson

Läs mer

Staffan Storm prodekan, konstnärliga fakulteten (t o m punkt 27) senior professor, extern ledamot överbibliotekarie em.

Staffan Storm prodekan, konstnärliga fakulteten (t o m punkt 27) senior professor, extern ledamot överbibliotekarie em. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-01 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg prorektor, ordförande Björn Bergenståhl professor, LTH Gudrun Edgren professor, medicinska fakulteten Ole Elgström

Läs mer

Anders Törnkvist studeranderepresentant (fr o m punkt 13) professor, medicinska fakulteten professor, samhällsvetenskapliga fakulteten

Anders Törnkvist studeranderepresentant (fr o m punkt 13) professor, medicinska fakulteten professor, samhällsvetenskapliga fakulteten PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-02-10 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg prorektor, ordförande Samuel Byrskog prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna Karin Johansson universitetslektor,

Läs mer

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande. prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna professor, medicinska fakulteten

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande. prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna professor, medicinska fakulteten PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-26 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Olov Sterner dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande Björn Bergenståhl professor, Lunds Tekniska Högskola Samuel

Läs mer

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande. professor, medicinska fakulteten prefekt, juridiska fakulteten

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande. professor, medicinska fakulteten prefekt, juridiska fakulteten PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-02-15 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Olov Sterner Gudrun Edgren Per Nilsén Jan-Åke Nilsson dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande professor, medicinska

Läs mer

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande professor, medicinska fakulteten professor, naturvetenskapliga fakulteten

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande professor, medicinska fakulteten professor, naturvetenskapliga fakulteten PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-02-16 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Olov Sterner Gudrun Edgren Christofer Edling Tomas Hellström Anders Ljungar-Chapelon Per Nilsén Jan-Åke Nilsson Erik Swietlicki

Läs mer

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande professor, medicinska fakulteten professor, naturvetenskapliga fakulteten

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande professor, medicinska fakulteten professor, naturvetenskapliga fakulteten PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-09-25 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Olov Sterner Gudrun Edgren Christofer Edling Anders Ljungar-Chapelon Jan-Åke Nilsson Erik Swietlicki Eric Mace Jack Senften

Läs mer

professor, medicinska fakulteten prodekan, samhällsvetenskapliga fakulteten professor, naturvetenskapliga fakulteten

professor, medicinska fakulteten prodekan, samhällsvetenskapliga fakulteten professor, naturvetenskapliga fakulteten PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-08 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenståhl Gudrun Edgren Christofer Edling Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson prorektor, stf. ordförande professor,

Läs mer

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande. prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna professor, medicinska fakulteten

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande. prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna professor, medicinska fakulteten PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-05-23 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Olov Sterner dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande Samuel Byrskog prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-23 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Olov Sterner Björn Bergenståhl Samuel Byrskog Christofer Edling Jan-Åke Nilsson Caroline Ljungqvist Jens Nockert Anders Törnkvist

Läs mer

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-07 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Olov Sterner dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande Samuel Byrskog prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande professor, medicinska fakulteten professor, naturvetenskapliga fakulteten

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande professor, medicinska fakulteten professor, naturvetenskapliga fakulteten PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-09-22 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Olov Sterner Gudrun Edgren Christofer Edling Tomas Hellström Anders Ljungar-Chapelon Erik Swietlicki Jette Guldborg Petersen

Läs mer

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande professor, naturvetenskapliga fakulteten professor, Lunds tekniska högskola

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande professor, naturvetenskapliga fakulteten professor, Lunds tekniska högskola PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-12-04 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Olov Sterner Christofer Edling Anders Ljungar-Chapelon Jan-Åke Nilsson Erik Swietlicki Kristina Hansson Eric Mace Jack Senften

Läs mer

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna professor, medicinska fakulteten

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna professor, medicinska fakulteten PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-05-22 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Olov Sterner Samuel Byrskog Gudrun Edgren Christofer Edling Tomas Hellström Anders Ljungar-Chapelon Per Nilsén Jan-Åke Nilsson

Läs mer

prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten vicedekan, Medicinska fakulteten

prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten vicedekan, Medicinska fakulteten PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-03 BS 190225 bilaga 4 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Bo-Anders Jönsson Lena Eskilsson Heiko Herwald Anders Ljungar-Chapelon Ulf Maunsbach Jan-Åke Nilsson Erik

Läs mer

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande PROTOKOLL Bilaga 4 Sammanträdesdatum 2016-12-05 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Olov Sterner dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande Samuel Byrskog prodekan, humanistiska och teologiska

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Närvarande Ledamöter Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekarie 1-7, 13 Jan Nilsson professor, dekanus 1-7 Britt Roslund 1:e bibliotekarie Eva Queckfeldt universitetslektor

Läs mer

prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten vicedekan, Medicinska fakulteten

prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten vicedekan, Medicinska fakulteten PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-02-12 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Bo-Anders Jönsson Lena Eskilsson Heiko Herwald Axel Hilling Anders Ljungar-Chapelon Ulf Maunsbach Jan-Åke Nilsson Eric Mace

Läs mer

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor PROTOKOLL s Arbetsutskott Närvarande Magnus Alm studeranderepresenta nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor Övriga Elna Jönsson

Läs mer

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman PROTOKOLL 1 av 2 Sammanträdesdatum 2005-12-15 Fakultetsstyrelsen Närvarande Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande Ingalill Rahm Hallberg professor, prodekanus vårdvetenskap Ingmar

Läs mer

Huvudföredragande: Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Huvudföredragande: Wilhelm Widmark, överbibliotekarie. 1 (5) PROTOKOLL 2016-02-19 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2016-02-19 Dnr SU 525 1.3.1 2016-1 Konferensrummet Frescati, kl. 9.00

Läs mer

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt Sonja Brage bibliotekarie ( OFR/S) Britt Sofi Zethson bibliotekarie ( SACO)

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt Sonja Brage bibliotekarie ( OFR/S) Britt Sofi Zethson bibliotekarie ( SACO) Närvarande Ledamöter Magnus Alm studeranderepresentant Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekarie Christer Jönsson professor ordförande Brigitte Kühne överbibliotekarie, Växjö universitet Åse Paulsson

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (5) PROTOKOLL 2015-12-03 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2015-12-03 Dnr SU 525 1.3.1 2015-5 Konferensrummet Frescati, kl. 9.00

Läs mer

Anmält förhinder: Gunnel Forsberg, prodekanus, samhällsvetenskapliga fakulteten; Anna Wallgren, studentrepresentant.

Anmält förhinder: Gunnel Forsberg, prodekanus, samhällsvetenskapliga fakulteten; Anna Wallgren, studentrepresentant. 1 (5) PROTOKOLL 2015-05-25 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2015-05-25 Dnr SU 525 1.3.1 2015-2 Konferensrummet Frescati, kl. 9.00

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (5) PROTOKOLL 2014-10-28 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-10-28 Dnr SU 525 1.3.1 2014-4 Konferensrummet Frescati, kl. 9.00

Läs mer

prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten vicedekan, Medicinska fakulteten

prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten vicedekan, Medicinska fakulteten PROTOKOLL BS 181203 bilaga 49 Sammanträdesdatum 2018-10-01 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Bo-Anders Jönsson Lena Eskilsson Heiko Herwald Anders Ljungar-Chapelon Ulf Maunsbach Jan-Åke Nilsson

Läs mer

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef 1(5) PROTOKOLL Närvarande Eva Östling Ollén Kent Andersson Henric Kahlmeter Jan Nilsson Lennart Olausson Jan Wifstrand Regionchef Skåne, ordförande Kommunalråd, vice ordförande Barn- och ungdomschef Rektor,

Läs mer

Anmält förhinder: Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Marie Sandström, prodekanus, juridiska fakulteten

Anmält förhinder: Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Marie Sandström, prodekanus, juridiska fakulteten 1 (5) PROTOKOLL 2014-05-27 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-05-27 Dnr SU 525 1.3.1 2014-2 Växthuset, kl. 9.30 12.00 Närvarande:

Läs mer

Ledningens genomgång och ledningens representant för miljöfrågor vid Lunds universitet

Ledningens genomgång och ledningens representant för miljöfrågor vid Lunds universitet BESLUT 205-0-08 Dnr V 205/404 Rektor Ledningens genomgång och ledningens representant för miljöfrågor vid Lunds universitet Bakgrund Lunds universitets miljömål med handlingsplan fastställdes av rektor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2009

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2009 Närvarande Ledamöter Hansson, Barbro högskolesekreterare Holst, Olle professor Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric universitetslektor Karlsson, Adine 1 lab ass Piculell, Lennart professor

Läs mer

Nämnden för utbildningsvetenskap

Nämnden för utbildningsvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum 2010-01-20 2010-01-21 Nämnden för utbildningsvetenskap Närvarande Ledamöter: Per Gerrevall, ordförande Inger Edfors, vice ordförande Brita Johansson-Cederblad, ledamot Maria

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) och teologi kl Arbetsutskottet

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) och teologi kl Arbetsutskottet LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) kl.9.15 12.15 Närvarande Ledamöter: Fredrik Lindström professor, prodekan Magnus Roslund studerande Marianne Thormählen professor, prodekan Eva Wiberg docent, prodekan

Läs mer

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 1 (5) Protokoll 2014-09-04 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-09-04 Dnr SU 525 1.3.2 2014-03 Sammanträdesrum 668, kl. 9.00

Läs mer

Sussanne A. Larsson verksamheten t o m p 4 Susanne Kvarnström verksamheten (extern) fr o m p 4

Sussanne A. Larsson verksamheten t o m p 4 Susanne Kvarnström verksamheten (extern) fr o m p 4 Närvarande Ledamöter Företräder/utses av Birgitta Öberg, ordf Eva Nylander t o m p 12 Marie Jansson Siw Alehagen Magnus Grenegård Henrik Green Sussanne A. Larsson t o m p 4 Susanne Kvarnström (extern)

Läs mer

PROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum 2008-11-20 Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU Närvarande: se bifogad närvarolista. 145. Sammanträdets öppnade. Ordförande öppnar mötet. 146. Justeringsperson. Nämnden

Läs mer

PPROTOKOLL 1(5) kl Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Ronja Lundgren st

PPROTOKOLL 1(5) kl Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Ronja Lundgren st PPROTOKOLL 1(5) 2015-10-21 kl. 9.15 11.55 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Ronja Lundgren studerande Johannes Persson professor, prodekan Sanimir

Läs mer

prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten vicedekan, Medicinska fakulteten

prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten vicedekan, Medicinska fakulteten PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-05-21 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Bo-Anders Jönsson Lena Eskilsson Heiko Herwald Axel Hilling Anders Ljungar-Chapelon Ulf Maunsbach Jan-Åke Nilsson Erik Swietlicki

Läs mer

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt 1(6) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter: Eva Östling Ollén VD Visita, ordförande Stefan Bengtsson Rektor, professor Katarina Erlingson Regionråd, vice ordförande Gun-Britt Fransson VD Henric Kahlmeter Barn-

Läs mer

Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 1(5) Odontologiska institutionsstyrelsen , kl Intendent Monica Malmberg

Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 1(5) Odontologiska institutionsstyrelsen , kl Intendent Monica Malmberg Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 1(5) VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Sammanträdesdatum Närvarande: Ledamöter: Jan Olsson, ordf. Ulf Berggren Lars Rasmusson Ulf Lekholm Ann Wennerberg Gunilla Aronsson Elisabeth

Läs mer

PPROTOKOLL. Samuel Byrskog professor, prodekan t.o.m. halva 186. Victor Pressfeldt doktorand t.o.m. halva 188

PPROTOKOLL. Samuel Byrskog professor, prodekan t.o.m. halva 186. Victor Pressfeldt doktorand t.o.m. halva 188 PPROTOKOLL 1(6) 2016-05-11 kl. 9.15 12.10 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan t.o.m. halva 186 Ronja Lundgren studerande Johannes Persson professor,

Läs mer

PPROTOKOLL 1(5) kl Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Gerd Carling forskare Katti Hofl

PPROTOKOLL 1(5) kl Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Gerd Carling forskare Katti Hofl PPROTOKOLL 1(5) 2015-09-09 kl. 9.15 11.50 Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Gerd Carling forskare Katti Hoflin stadsbibliotekarie Ronja Lundgren studerande Louice

Läs mer

2 Dagordningens godkännande 2 Dagordningen godkänns. 3 Utseende av justeringsperson 3 Styrgruppen utser Leif Lönnblad

2 Dagordningens godkännande 2 Dagordningen godkänns. 3 Utseende av justeringsperson 3 Styrgruppen utser Leif Lönnblad Fysik- & astronomibiblioteket Styrgruppen Protokoll Sammanträde nr 2008:1 2008-02-20 Närvarande ledamöter Leif Jönsson, professor, ordförande, Fys. institutionen Kristina Lindgren, bibliotekarie, sekreterare

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/02 1(5) Tid: kl.13.10 15.30 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, tf ordförande Franzén

Läs mer

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 3 Antagning till CUL:s forskarskola 8 Besluts- och delegationsordning för UFL 9 Examensarbetet på Lärarprogrammet 11 Policy för IKT inom lärarutbildningen

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Gorwa-Grauslund, Marie professor Hansson, Oskar student, LTH Jannasch, Patric professor

Läs mer

Hotell S:T Jörgen, Malmö. Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson

Hotell S:T Jörgen, Malmö. Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 1 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 8 februari 2017, kl 14.00 17.45 Plats: Hotell S:T Jörgen, Malmö Närvarande:

Läs mer

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Evelina Lindén

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Evelina Lindén 1(5) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter: Eva Östling Ollén VD Visita, ordförande Stefan Bengtsson Rektor, professor Katarina Erlingson Regionråd, vice ordförande Gun-Britt Fransson VD Jan Nilsson Anders Rubin

Läs mer

PPROTOKOLL. Martin Nykvist doktorand t o m halva 438. Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande

PPROTOKOLL. Martin Nykvist doktorand t o m halva 438. Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande PPROTOKOLL 1(5) 2014-05-07 kl. 8.30 11.35 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter: Lars Berggren professor, prodekan Fredrik Lindström professor, prodekan Martin Nykvist doktorand t o m

Läs mer

Oskar Styf studerande fr o m 336. Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande

Oskar Styf studerande fr o m 336. Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) kl. 8.30 12.00 Närvarande Ledamöter: Lars Berggren professor, prodekan Fredrik Lindström professor, prodekan Martin Nykvist doktorand Hannah Maria Skoglund studerande Oskar

Läs mer

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson 1(5) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Kent Andersson Kommunalråd, vice ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd Henric Kahlmeter

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: , kl. 10:00 12:30 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten),

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: , kl. 10:00 12:30 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: 2014-05-09, kl. 10:00 12:30 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona. Närvarande Ordförande Rektor

Läs mer

PPROTOKOLL. Katti Hoflin stadsbibliotikarie t o m del av 149. Karin Salomonsson universitetslektor t o m del av 145

PPROTOKOLL. Katti Hoflin stadsbibliotikarie t o m del av 149. Karin Salomonsson universitetslektor t o m del av 145 PPROTOKOLL 1(6) 2017-05-29 kl. 9.15 12.10 Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Amanda Bjernestedt studerande Samuel Byrskog professor, prodekan Gerd Carling forskare Fredrik Ekengren universitetslektor

Läs mer

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie nr 11 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola dekanus, ordförande prodekanus Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman,

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(5) 2011-11-08 Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU Närvarande: se bifogad närvarolista. 112. Sammanträdets öppnande. Ordförande öppnar mötet 113. Justeringsperson. Nämnden utser Louise

Läs mer

Biologibibliotekets styrgrupp

Biologibibliotekets styrgrupp Protokoll NR 30 Biologibibliotekets styrgrupp Protokoll den 26 februari 2015 Biologibiblioteket Närvarande: Jan-Åke Nilsson (ordf.) Jep Agrell (lärare) Marie Dacke (lärare) Björn Weström (lärare) Frida

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.05 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Louise Berglund ekonom Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt ej 105 Jonas

Läs mer

Tid: Måndagen den 22 maj 2017 kl Lokal: Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14. Margareta Bachrach- Lindström

Tid: Måndagen den 22 maj 2017 kl Lokal: Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14. Margareta Bachrach- Lindström 1(8) Tid: Måndagen den 22 maj 2017 kl. 13.00 16.00 Lokal: Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14 Närvarande: Ledamöter: Margareta Bachrach- Lindström Agneta Kullberg Karin Valeskog Malin Lindqvist Appell Marie

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019 Tid: 10.00 15.00 Plats: Konsistorierummet, universitetets huvudbyggnad i Vasaparken Närvarande: Ledamöter Ordförande: Av regeringen utsedda företrädare

Läs mer

Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB

Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB Plats och tid: Zambesi hus A på Östra Piren kl 17:00 19:30 Närvarande: (markerade med x): Ledamöter x Rune Andersson, ordf

Läs mer

PPROTOKOLL. Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande

PPROTOKOLL. Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande PPROTOKOLL 1(5) 2016-10-12 kl. 9.15 12.00 Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Gerd Carling forskare Louice Cardell Hepp kommunikatör Katti Hoflin stadsbibliotikarie

Läs mer

Revisorskollegiet. Protokoll från sammanträde. Tid: kl Plats: Dockplatsen 26, Malmö

Revisorskollegiet. Protokoll från sammanträde. Tid: kl Plats: Dockplatsen 26, Malmö Revisorskollegiet PROTOKOLL 382 398 Datum 2017-02-16 1 (6) Protokoll från sammanträde Tid: 2017-02-16 kl. 10.00 14.15 Plats: Dockplatsen 26, Malmö ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Louise Rehn Winsborg

Läs mer

Anmält förhinder: Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekanus, Humanistiska fakulteten; Alejandra Pizarro, ST.

Anmält förhinder: Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekanus, Humanistiska fakulteten; Alejandra Pizarro, ST. 1 (6) PROTOKOLL 2015-10-26 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2015-10-26 Dnr SU 525 1.3.1 2015-4 Konferensrummet Frescati, kl. 13.00

Läs mer

Lundgren-Svensson, Ingegärd Tandsköterska

Lundgren-Svensson, Ingegärd Tandsköterska 1 Närvarande Ledamöter: Wolf, Eva Biträdande lektor/ötl, Ordförande Axtelius, Björn Universitetslektor/ötl Landt, Karin Tandsköterska Liedholm, Rolf Universitetslektor/ötl Lundgren-Svensson, Ingegärd Tandsköterska

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: 2017-12-19, kl. 10:00 17:15 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona. Närvarande Ordförande Peter

Läs mer

Johan D Söderholm ordförande

Johan D Söderholm ordförande 1(6) (FSM) Tid: Torsdagen den 30 januari 2014 kl. 8.30 12.00 Lokal: Spindeln, Ekoxen Närvarande: Ledamöter: Johan D Söderholm ordförande Fredrik Elinder Karin Kjellgren Tiny Jaarsma Lena Jonasson Björn

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Tid: kl.09.00 12.25 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, vice ordförande Franzén

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Tid: kl. 13.00 15.30 Plats: Stenasalen, Ågrenska villan. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström Lars Olov Lernberg Börje Rådesjö

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(6) 2012-11-27 Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU Närvarande: se bifogad närvarolista. 111. Sammanträdets öppnande. Ordförande öppnar mötet. 112. Justeringsperson. Nämnden utser Ingrid

Läs mer

Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie nr 3 Sammanträdesdatum 2012-10-25 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie dekanus,

Läs mer

Frånvarande ordinarie ledamöter: Professor Göran Rossholm och universitetslektor Louise Wallenberg, vilka anmält förhinder.

Frånvarande ordinarie ledamöter: Professor Göran Rossholm och universitetslektor Louise Wallenberg, vilka anmält förhinder. Protokoll nr 2/2011 fört vid sammanträde med Närvarande ledamöter: Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding (deltog ej i p. 8b), professor Barbro Blehr

Läs mer

Revisorskollegiet. Protokoll från sammanträde. Tid: kl Plats: Regionhuset, Malmö

Revisorskollegiet. Protokoll från sammanträde. Tid: kl Plats: Regionhuset, Malmö Revisorskollegiet PROTOKOLL 380 401 Datum 2015-03-24 1 (7) Protokoll från sammanträde Tid: 2015-03-24 kl. 10.00 14.45 Plats: Regionhuset, Malmö ande Jeanette Hillding - ordförande Birgit Hansson - vice

Läs mer

Fysiska institutionen Styrelsen Sammanträde nr 1 Onsdagen den 16 januari 2013 Kl Plats: Sammanträdesrum H422

Fysiska institutionen Styrelsen Sammanträde nr 1 Onsdagen den 16 januari 2013 Kl Plats: Sammanträdesrum H422 Fysiska institutionen Kallelse Styrelsen Sammanträde nr 1 Onsdagen den 16 januari 2013 Kl 14.0016.00 Plats: Sammanträdesrum H422 Ledamöter Lärare Knut Deppert, professor, ordf Anders Mikkelsen, professor

Läs mer

MAH / Styrelsen Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Peter Gustafsson Marie Böiers

MAH / Styrelsen Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Peter Gustafsson Marie Böiers 1(3) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Kent Andersson Kommunalråd, vice ordförande Katarina Erlingson Regionråd Henric Kahlmeter Barn- och ungdomschef Lennart

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2003-02-14 1(6) Styrelsen Christina Holm Ledamöter: Anders Narvinger Monica Almqvist Karin Brundell-Freij Hans Hanson Finn Jonung Gunilla Jönson Helena Svensson Guido Zacchi Karl Åström Företrädare för

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Frejd, Torbjörn professor t o m 11

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Frejd, Torbjörn professor t o m 11 Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn t o m 11 Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén,

Läs mer

Protokoll fakultetsstyrelsen

Protokoll fakultetsstyrelsen NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2017-10-26 Protokoll nr 7 Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg Ola Wetterberg Jörgen

Läs mer

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2009: Kl Java på IT-universitetet

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2009: Kl Java på IT-universitetet Tid och plats Närvarande ledamöter Frånvarande Kl. 10.00 13.00 Java på IT-universitetet Ylva Hambraeus Björling, ordförande, VD Apotekens Service AB Marie Eneman, ny doktorandledamot Mats Johansson, I-institutionen,

Läs mer

Nämnden för rehabiliteringsutbildning

Nämnden för rehabiliteringsutbildning Närvarande: se bifogad närvarolista. 28. Sammanträdets öppnade. Ordförande öppnar mötet. 29. Justeringsperson. Nämnden utser Staffan Erikson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 30.

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Elisabeth Svahn (S) Gudrun Molander (L) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Elisabeth Svahn (S) Gudrun Molander (L) ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Idé 09:00-10:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande ersättare Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lars Kempe (S) Eduardo Villanueva

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Lena Ambjörn professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Lena Ambjörn professor LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Henry Diab universitetsadjun ej del av 12 kt Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Lars

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1/2003

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1/2003 Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun

Läs mer

Förbundsstyrelsen PROTOKOLL Närvaro. Presidie Stensmyren, Heidi, Ordförande Andersson, Ove, Andre vice ordförande

Förbundsstyrelsen PROTOKOLL Närvaro. Presidie Stensmyren, Heidi, Ordförande Andersson, Ove, Andre vice ordförande Förbundsstyrelsen PROTOKOLL 2016-12-08 Närvaro Presidie Stensmyren, Heidi, Ordförande Andersson, Ove, Andre vice ordförande Ledamöter Dahlqvist, Anders Jevrém, Sarah ( 235-242 Karlsson, Elin ( 235-242)

Läs mer

Arbetsordning för Giva Sveriges styrelse

Arbetsordning för Giva Sveriges styrelse Arbetsordning för Giva Sveriges styrelse Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta föreningens angelägenheter. Denna arbetsordning fastställes av styrelsen för ett år i sänder,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2004:2 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2004:2 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats kl. 13.00 15.55, Gula salongen, universitetsbyggnaden, Vasaparken. Närvarande Ledamöter Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström Lars Olov Lernberg

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/02 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/02 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/02 1(6) Tid: kl.13.00 16.40 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina

Läs mer

studeranderepresentant, 2:a suppl.

studeranderepresentant, 2:a suppl. Minnesanteckningar - FoB Sammanträdesdatum 2013-04-04 Forskningsberedningen Närvarande ledamöter: Anders Axelsson rektor, p. 5-6 Annika Mårtensson prorektor, mötesordförande Ulla Holst vicerektor Björn

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-05-20 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-05-19 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Frånvarande: Övriga närvarande: Ole

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 13 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 13 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 13 1(5) Tid: kl.13.30 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, tf ordförande Franzén Bengt

Läs mer

Närvarande Ledamöter: Ridell, Karin Universitetslektor, ordförande. Lundgren-Svensson, Ingegärd Tandsköterska

Närvarande Ledamöter: Ridell, Karin Universitetslektor, ordförande. Lundgren-Svensson, Ingegärd Tandsköterska 1 2010-05-10 Närvarande Ledamöter: Ridell, Karin Universitetslektor, ordförande Haglund, Anders Tandläkarstuderande Lundgren-Svensson, Ingegärd Tandsköterska Olsson, Lars-Ingmar Kanslichef Rosén, Bengt

Läs mer

PROTOKOLL Kulturnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Kulturnämnden Sammanträdesdatum PROTOKOLL Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2015-02-10 Tid: 15:00 15:40 Plats: Stadsbiblioteket Göteborg Utbildningssalen, plan 3 Paragrafer: 29 44 Närvarande Ledamöter Ordförande Mariya Voyvodova (S), 1:e

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2014 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Elmroth, Sofi Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2008: Kl Java på IT-universitetet

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2008: Kl Java på IT-universitetet Göteborgs universitet Tid och plats Närvarande ledamöter Frånvarande Kl. 11.30 13.00 Java på IT-universitetet Ylva Hambraeus Björling, Sun Microsystems, ordförande Anna Börjesson, Ericsson Mats Johansson,

Läs mer

Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde. Anna Brodin Elisabeth Hesslefors-Arktoft Stefan Hulth Kaj Jönsson. Björn Sandmark

Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde. Anna Brodin Elisabeth Hesslefors-Arktoft Stefan Hulth Kaj Jönsson. Björn Sandmark Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 7 Ersättning till Högskolan för Scen och Musik för kvalitetsutveckling 8 Sammanträdestid i november 2008 9 Täckande av underskott inom den verksamhetsförlagda

Läs mer

Biologibibliotekets styrgrupp

Biologibibliotekets styrgrupp Protokoll NR 26 Biologibibliotekets styrgrupp Protokoll den 27 november 2012 Biologibiblioteket Närvarande: Jan-Åke Nilsson (ordf.) Björn Weström (lärare) Pål Axel Olsson (lärare) Kim Berndt (doktorand)

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1. Sekreterare Kristina Hermansson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1. Sekreterare Kristina Hermansson GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 Närvarande beslutande Johan Norrback - ordförande Lasse Brunnström Eva Dahlin Lars Hallnäs Anders Hultqvist Gunilla Knape Ola Stockfelt Arne Kjell Vikhagen 1-11 Per Anders

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun 1:e lab ass ej 14 Suppleant i ordinarie

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2010. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2010. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor Närvarande Ledamöter Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson, Torbjörn

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 76-89

Primärvårdsnämnden i Varberg 76-89 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-12-12 Primärvårdsnämnden i Varberg 76-89 Tid: Måndag 12 december 2005 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(5) 2015-03-24 Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU Närvarande: se bifogad närvarolista. 25. Sammanträdets öppnande. Ordförande öppnar mötet. 26. Justeringsperson. Nämnden utser Monika

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/02 1(5) Tid: kl.13.25 16.05. Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Fransson Anders Lernberg Lars Olov

Läs mer