Årsrapport från Stödlinjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport från Stödlinjen"

Transkript

1 Årsrapport från Stödlinjen Januari december A 2009:03

2 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:03 ISSN: ISBN: FÖRFATTARE: BIRGITTA ENMARK, STÖDLINJEN / ASSISSA CONSULTANCY EUROPÉ AB REDAKTÖR: CAROLINA NORDLINDER

3 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 3 Innehåll FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 INLEDNING... 6 Vad är Stödlinjen?... 6 Hur arbetar Stödlinjen?... 6 Vilken information samlas in?... 7 Vilka slutsatser kan dras av statistiken från samtalen?... 7 Förändringar av verksamheten... 8 TEMADEL ANHÖRIGA... 9 Statistik om anhöriga som ringt Stödlinjen Vad berättar de anhöriga? Vilken hjälp finns att få för anhöriga? RESULTAT...15 Vad vet vi om samtalen?...15 Inkommande samtal Samtalens karaktär Vem har ringt? Var hittar man numret till Stödlinjen? Vad vet vi om spelaren?...22 Kön Ålder Sysselsättning Huvudsakligt problemspel Konsekvenser av spelandet Relationer Ekonomi Brott ANALYS...30 Inkommande samtal Samtalens karaktär Vem har ringt och var hittar man numret? Ålder Huvudsakligt problemspel Konsekvenser av spelandet Stöd och hjälp till spelare och anhöriga E-breven REFERENSLISTA...35 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT

4 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 4 FÖRORD Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att följa utvecklingen av spelberoende och verka för att minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande. En av verksamheterna inom ramen för detta uppdrag är den Nationella stödlinjen för spelare och deras anhöriga ( ). Den som ringer till Stödlinjen får rådgivning och stöd. Stödlinjen har sedan starten 1999 drivits av ACE AB/Spelinstitutet AB, med undantag för åren när linjen drevs av Telefonakuten. Sedan starten 1999 har Stödlinjens verksamhet upphandlats vid två tillfällen. Ett samtal till Stödlinjen är en lättillgänglig möjlighet att få diskutera sitt eget eller en närståendes spelproblem med erfaren personal. Man får dessutom information om och hänvisning till de stödinsatser som finns i form av socialtjänst, behandling och lokala självhjälpsgrupper. Stödlinjen har fler funktioner än att hjälpa personer med spelproblem. Bland annat fungerar Stödlinjen som ett informationscentrum dit socialarbetare, vårdpersonal, personer i ideella föreningar, stödgrupper och andra intresserade kan vända sig för att få information om spelberoendefrågor. I Stödlinjens uppdrag ingår att årligen rapportera verksamhetens utveckling till Statens folkhälsoinstitut. Utöver årsrapporterna sammanställs även halvårsrapporter. Rapporterna är ett bra verktyg för att identifiera olika trender på spelmarknaden och bland de hjälpsökande. I rapporterna sammanställs bland annat några få demografiska fakta, antal inkommande samtal, de vanligaste problemspelen och negativa konsekvenser till följd av spelandet. Detta är en av de årliga rapporterna från Stödlinjen. Rapporten är skriven av den organisation som för närvarande sköter driften av Stödlinjen.

5 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 5 SAMMANFATTNING Den här årsrapporten redovisar 2008 års verksamhet för den Nationella stödlinjen för spelare och anhöriga. Stödlinjen är i första hand en så kallad hjälplinje för personer som har problem med spel om pengar, och för deras anhöriga. Även andra som har frågor om spelproblem och spelberoende kan ringa. Stödlinjen bemannas för närvarande av ett privat företag, ACE AB, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Under 2008 har inga förändringar skett i Stödlinjens verksamhet. Öppettiderna (vardagar kl.10 21) och bemanning är oförändrad. En nyhet i årets rapport är en temadel som i år handlar om anhöriga. Det är en grupp som ofta blir bortglömd, men som drabbas hårt när en närstående tappar kontrollen över sitt spelande. Temadelen ger en fördjupad inblick i hur anhörigas situation kan se ut och vilka problem de kan ställas inför. Här redovisas även statistik ur Stödlinjens databas och vilket stöd som finns att tillgå för anhöriga förutom Stödlinjen. Under 2008 inkom det totalt samtal till Stödlinjen. Av dessa besvarades 3734 varav drygt hälften bestod av stöd-, informations- och uppföljningssamtal med en genomsnittlig samtalstid på 24 minuter. Jämfört med 2007 har såväl antalet inkomna som besvarade samtal minskat med knappt 20 procent. Av de besvarade samtalen har andelen stödsamtal dock ökat med 3 procentenheter och andelen informationssamtal med 2 procentenheter, om man jämför med Under samma period har andelen uppföljningssamtal minskat med drygt 3 procentenheter. Andelen bus och ej identifierade samtal har minskat med 8 procentenheter medan felringningarna ökat lika mycket. För första gången sedan 2004 har andelen som uppgett poker på Internet som sitt huvudsakliga problemspel minskat, från 30 till 24 procent. Vegas är åter det vanligaste problemspelet, 30 procent av dem som uppgett problemspel har problem med Vegas. I övrigt är det framförallt kasinospel via Internet som ökat sin andel bland problemspelen från 5 procent 2007 till 7 procent 2008.

6 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 6 INLEDNING Vad är Stödlinjen? Stödlinjen är en så kallad hjälplinje som i första hand vänder sig till personer som har problem med spel om pengar, och deras anhöriga. Även andra personer som söker information i ämnet eller undrar var man kan hitta stöd och behandling är välkomna att ringa. Stödlinjen startade den 1 juli 1999, för snart 10 år sedan, på initiativ av OSS, en samrådsgrupp med uppgift att minimera de negativa konsekvenserna från spel med pengar. 1 Statens folkhälsoinstitut finansierar Stödlinjen och de olika spelföretagen marknadsför numret på sitt spelmaterial och på sina webbplatser. Uppdraget för Stödlinjen är att vara en lättillgänglig första kontaktväg för människor som fått problem till följd av spel, och att stödja och hänvisa de drabbade så att de kan få hjälp att förändra sin situation. Till Stödlinjen kan man ringa anonymt och i stort sett gratis (samtal från mobiltelefon kostar en uppkopplingsavgift som teleoperatören bestämmer). Öppettiderna är helgfria vardagar kl När man ringer får man först höra ett inspelat hälsningsmeddelande med Stödlinjens öppettider. Man får där möjlighet att göra nummerval (höra information om antingen Stödlinjen eller få tips på webbplatser med information om spelproblematik) eller vänta kvar tills man kommer fram till en personlig rådgivare. Om det är upptaget kopplas man till en röstbrevlåda där man kan lämna namn och telefonnummer ifall man vill bli uppringd. Stödlinjen har en webbplats Man har också möjlighet att skicka en fråga till rådgivarna med e-post. Hur arbetar Stödlinjen? Stödlinjen bemannas av Assissa Consultancy Europé AB (ACE AB). Personalen som svarar har gedigen kunskap om spelproblem och beroenden och arbetar utifrån ett kognitivt och beteendeterapeutiskt förhållningssätt. De har bland annat utbildning i motiverande samtal (MI) och en kontinuerlig intern vidareutbildning i motiverande samtal bedrivs i syfte att hjälpa spelare och anhöriga till förändring. 2 Basbemanningen består av fem erfarna rådgivare som har lång erfarenhet av att prata med spelare och anhöriga och är väl insatta i hur svår deras livssituation kan vara. Varje inringande bemöts individuellt och samtalet styrs utifrån vad den som ringer har behov av att prata om. Samtalslängden varierar därför kraftigt, allt ifrån korta informationssamtal till långa stödsamtal med svårt deprimerade människor med självmordstankar. Det viktiga är att lyssna intresserat och att genom frågor få de som ringer att själva komma fram till hur de vill gå vidare. Rådgivarna talar inte om vad de som ringer ska göra, utan visar respekt och tilltro till de enskilda och deras förmåga att själva kunna fatta beslut och genomföra de förändringar de vill ha. Om den inringande önskar kan rådgivarna ge råd och tips på vad de kan göra i olika situationer och berätta vart de kan vända sig om de önskar vidare hjälp och behandling. Det kan gälla 1 OSS står för Oberoende spelsamverkan. Där sitter representanter för spelbranschen, Lotteriinspektionen, Statens folkhälsoinstitut och Spelberoendes riksförbund. 2 MI är en förkortning av den engelska termen Motivational Interviewing, en samtalsmetod framarbetad av William R. Miller och Stephen Rollnick.

7 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 7 hänvisningar till socialtjänst, psykiatri, budgetrådgivare, självhjälpsgrupper och olika typer av behandling. Röstbrevlådan lyssnas dagligen av och de som lämnat namn och telefonnummer rings upp inom 24 timmar. Personer som ringt in fredag kväll kan dock inte kontaktas förrän på måndagen eller första vardagen. Därefter raderas meddelandena. E-postfrågor besvaras inom samma tidsintervall. Vilken information samlas in? Samtalsdata lagras hos Telia och kan med hjälp av Telia Advance hämtas för att bland annat få en uppfattning om antalet inkommande samtal. Men programmet har sina begränsningar. Samtalets längd visas, men det går inte att veta vilka av de korta samtalen som besvarats, eftersom exempelvis en fråga om ett telefonnummer till en stödgrupp kan gå lika snabbt som att lyssna på telefonsvararen. Man kan heller inte få reda på hur många samtal som kommit in från unika personer och telefonnummer eller hur många som återkommit flera gånger. En sammanställning av samtalsdata redovisas i bilaga 1. Rådgivarna har ett formulär där de för in vissa uppgifter från samtalen de besvarar. Uppgifterna samlas i en databas så att statistik kan hämtas för att öka kunskapen om de problem de inringande brottas med och för att Statens folkhälsoinstitut ska få information om vilka behov som finns av förebyggande insatser och behandling. Inga uppgifter kan kopplas till någon enskild person. Alla data redovisas på gruppnivå. Eftersom det primära syftet med samtalen är att stödja den inringande och inte att göra intervjuer, så får rådgivarna inte svar på alla frågor i formuläret. Vissa samtal är mycket korta och det är inte alltid det framgår vem som ringer när någon exempelvis frågar efter ett telefonnummer till en självhjälpsgrupp. Vid bus- och felringningar förs helt naturligt mycket få uppgifter in. Detta gör att antalet svar på de olika frågorna varierar kraftigt, vilket framgår av resultatredovisningen längre fram. Vilka slutsatser kan dras av statistiken från samtalen? I resultatdelen redovisas siffror om de inringande utifrån deras svar på olika frågor. För frågor där svarsfrekvensen är hög ger siffrorna en förhållandevis rättvis bild av den grupp som ringer Stödlinjen. Men det finns ganska stora osäkerheter i och med att svarsfrekvensen varierar kraftigt. I vilken grad de som ringer Stödlinjen är representativa för gruppen spelare med problem i Sverige går inte att säga i dagsläget. När resultaten från den stora pågående befolkningsstudien om spel och spelberoende blir kända, skulle man kunna jämföra siffrorna för att se eventuella likheter och skillnader. Viss information om spelaren, som kön och ålder som den anhörige med säkerhet kan svara på, förs in i databasen också när en anhörig ringer. Frågor som handlar om spelandet baseras däremot enbart på uppgifter från spelaren själv. Att svarsunderlaget varierar och att vi inte får svar på alla frågor från samtliga som ringer gör att det inte går att redovisa procentberäkningarna utifrån samma bastal. Därför har procenten i de flesta fall beräknats på det antal som lämnat svar på frågan. Data i rapporten kan vara både under- och överskattade. Flera personer kan ringa om samma spelare, som ibland även ringer själv. Vissa ringer flera gånger, vilket Stödlinjens personal inte alltid är medvetna om. Ett resultat av detta är att samma spelare kan bli inmatad flera gånger. Det gör att vissa uppgifter kan ge intryck av att vara större än de i verkligheten är. För att minimera

8 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 8 dubbletter matas uppgifter om spelaren, spelandet och konsekvenser av spelandet inte in om rådgivarna vet att personen ringt tidigare under det senaste året. Detta innebär dock att nya konsekvenser som uppkommit sedan förra samtalet kan gå förlorade. Det faktum att många samtal inte hinner beröra alla frågeområden i formuläret och att den som ringer ogärna berättar om vissa förhållanden gör att många av siffrorna i rapporten kan vara underskattade. Att exempelvis bara 44 spelare uppgett olagliga handlingar behöver inte betyda att inga av de övriga gjort sig skyldiga till brott. När det gäller exempelvis konsekvenser för spelaren, skulle siffrorna troligen vara betydligt högre om man skulle ha ställt alla frågor till samtliga. Man bör vara särskilt försiktig med att dra slutsatser av siffror där få personer svarat på frågan. Förändringar av verksamheten Det har inte gjorts några förändringar i Stödlinjens verksamhet under Öppettider och bemanning är oförändrade. Arbete har pågått med att bygga en ny databas och ett nytt samtalsformulär inför Ambitionen har varit att få en databas som man lättare kan hämta statistik ifrån och på så sätt få ut mer användbar information. Fortfarande lagrar man ingen personlig information. Den här årsrapporten är något omarbetad i syfte att bli mer lättläst. Resultaten redovisas i tabeller och diagram endast med korta förklarande texter. Kommentarer till siffrorna redovisas i analysdelen. Nytt i årets rapport är att ett tema presenteras lite närmare. I år har vi valt Anhöriga som tema. Anledningen till att valet föll på anhöriga är att det är en utsatt grupp som ofta blir bortglömd.

9 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 9 TEMADEL ANHÖRIGA Jag ringer till er för nu vet jag inte längre vad jag ska ta mig till. Min man spelar och ljuger om det och jag börjar förstå att det nog varit så länge. Jag har varit så blåögd, jag borde ha fattat för länge sen att han satt fast i spelande. Inte ens när jag hittade alla hans gömda betalningspåminnelser och inkassokrav så ville jag tro på vad jag såg. Det är så jobbigt att prata om det här. Vi har inte haft det så bra tillsammans de senaste åren och jag har ofta varit irriterad. Kanske är det våra gräl som gör att han spelar för mycket. Då när jag frågade honom rakt ut, blånekade han först och stack iväg. Barnen undrade ju och blev oroliga. Sen kom han hem och berättade att han för ett tag sen förlorat en massa pengar på nätpoker, men att han har fått kontroll på sitt spelande igen. Han säger att han inte behöver någon hjälp, att han ska klara det på egen hand. Jag tror ju att han behöver behandling och själv behöver jag också hjälp. Jag vet inte var jag ska börja: ekonomin, hans spelande eller vår relation. Var kan man få hjälp? Det är så svårt att ha blivit så lurad av en person jag tycker så mycket om och har litat på. Det är svårt också med barnen. Han är liksom inte närvarande när han är med dem. Det är jobbigt att se hur de drar sig bort från honom. (Exempel på samtal från anhörig till Stödlinjen) Man brukar säga att spel om pengar skapar vinnare och förlorare. Bland spelarna är förlorarna fler än vinnarna. En del går det riktigt illa för: de som utvecklar ett spelberoende. Anhöriga till personer med spelproblem är förlorare utan att de ens har varit med och spelat. I den allmänna debatten om spel och spelberoende glöms ofta de anhöriga bort och det är därför vi har valt att låta anhöriga vara tema för årets rapport från Stödlinjen. Statistik om anhöriga som ringt Stödlinjen 2008 Under 2008 har 628 anhöriga ringt till Stödlinjen. Det är 67 färre än under 2007, vilket sannolikt beror på att antalet samtal till Stödlinjen minskat kraftigt. Av de inringande som uppgett sin grupptillhörighet utgjorde anhöriga 42 procent, en liten ökning med cirka 1,5 procentenheter jämfört med Som jämförelse kan nämnas att spelarna utgjorde 52 procent båda åren.

10 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 10 Alla slags anhöriga har ringt, men de stora grupperna är föräldrar och partner (se tabell 1). Tabell 1. Anhöriga som ringt Antal 2008 % (n=628) Föräldrar ,1 Partner/f.d. partner ,0 Vän/bekant 69 11,0 Syskon 48 7,6 Barn 34 5,4 Annan släkting 24 3,8 Annan 7 1,1 Totalt ,0 Även om vi inte antecknar könet på den som ringer kan vi säga att de allra flesta anhöriga som ringer Stödlinjen är kvinnor. Stödlinjens databas har inte haft utrymme för uppgifter som handlat om anhöriga, förutom de konsekvenser de upplevt att spelandet gett dem. Tabell 2 4 redovisar de uppgifter som registrerats från samtalen. Observera dock att siffrorna inte ger en heltäckande bild av konsekvenserna för de anhöriga. Vilka svar som registreras i databasen beror både på vad den anhöriga själv väljer att prata om och vad rådgivaren frågar om, vilket kan variera mellan olika rådgivare. I samtalet kan man inte fråga om alla svarsalternativ, utan att det skulle låta som ett förhör. Det vanliga är att de anhöriga på frågan hur spelandet påverkat deras hälsa säger att de mår mycket dåligt, vilket inte finns som svarsalternativ och därför inte kan fyllas i. Rådgivarna försöker fråga upp för att precisera närmare men det är svårt att få en rättvisande bild. Siffrorna är sannolikt underskattade och har inte med alla typer av konsekvenser en anhörig kan ha. Procenten är beräknad på de personer som lämnat uppgifter om respektive konsekvens. Att inte fler besvarat frågorna om konsekvenser kan bero på att vissa av dem ringt tidigare (under det senaste året) och att det då inte registreras in nya uppgifter för att minska dubbletter. Det kan också bero på att anhöriga ibland ringer korta samtal för att få viss information, och då inte kommer in på personliga erfarenheter. Under 2008 har 415 (66 procent) av de 628 anhöriga som ringt Stödlinjen lämnat uppgifter om hälsokonsekvenser (se tabell 2).

11 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 11 Tabell 2. Anhörigas hälsa %* (n=415) %* (n=384) Stress, oro 98,1 97,4 Ångest, förtvivlan 40,5 37,8 Ilska 26,3 26,3 Skuldkänslor 20,7 18,0 Skamkänslor 12,5 10,2 Sömnsvårigheter 12,1 8,3 Annat 5,3 4,2 * Den sammanlagda procenten blir inte 100, eftersom samma person kan lämna flera svar. 209 anhöriga (33 procent) av de 628 anhöriga som ringt under 2008, har berättat om de sociala konsekvenserna (se tabell 3). Att svarsfrekvensen är lägre för de sociala konsekvenserna än för hälsokonsekvenserna kan bero på att det ofta framgår av den anhörigas berättelse hur personen mår, och att det faller sig naturligt att då fråga om detta. Tabell 3. Sociala konsekvenser för anhöriga %* (n=209) %* (n=170) Dåliga familjerelationer 75,6 70,6 Separation/skilsmässa eller hot om 28,7 35,3 Barnen far illa 24,4 24,7 Sämre relationer övriga anhöriga/vänner 8,6 15,3 Förlorat bostad eller hot om 7,2 4,7 Socialt isolerad 6,2 4,7 Annat 0,5 1,2 * Den sammanlagda procenten blir inte 100, eftersom samma person kan lämna flera svar.

12 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN anhöriga (29 procent) har svarat på vissa frågor om de ekonomiska konsekvenserna (se tabell 4). Tabell 4. Ekonomiska konsekvenser för anhöriga och vänner %* (n=179) %* (n=141) Ekonomiska problem 62,4 76,6 Bestulen på pengar/ägodelar 36,9 36,9 Tvingats sälja egendom p.g.a. spel 6,7 7,1 Annat 10,6 1,4 * Den sammanlagda procenten blir inte 100, eftersom samma person kan lämna flera svar. Den procentuella andelen samtal i kategorin Annat ser ut att ha ökat mycket. Där samlas sådant som skrivs in i en fritextruta. Ökningen kan bero på att rådgivarna i högre grad än 2007 preciserat vad det handlat om i stället för att fylla i svarsalternativet Ekonomiska problem. Det kan exempelvis vara att den anhöriga betalat spelarens skulder, borgat för lån eller tagit lån för spelarens räkning. Vad berättar de anhöriga? Av de anhöriga som ringde till Stödlinjen 2008 så fick vi ofta höra om hur de upplevde maktlöshet och kände ilska, men också att de i botten oftast bar på en stor sorg. De berättar om spelarens frånvaro, både fysiskt och mentalt, att det är svårt att nå fram till honom. De berättar också om spelarens känslokyla men samtidigt lynniga humör när det saknas pengar och när han eller hon får frågor som kan hota hans eller hennes spelande, om lögner och gräl. Den anhöriga känner ibland rädsla att ta upp och prata om problemen på grund av spelarens aggressiva bemötande. De som ringt har ofta varit djupt oroliga, mått psykiskt dåligt och inte riktigt vetat hur de skulle hantera den situation de befunnit sig i. Kan och ska man till exempel polisanmäla sin son som spelat bort pengar på ens kreditkort? Ska man vägra honom att flytta hem när han eller hon vräkts från sitt boende p.g.a. obetalda hyror, även om det innebär ett liv på gatan? Mitt i dessa svåra beslut bär många föräldrar på skuldkänslor över att deras barn hamnat i problem. Kanske de inte har engagerat sig tillräckligt? Kanske de inte borde ha skilt sig? Även partner till spelare kan ha skuldkänslor. Vissa spelare försöker också skuldbelägga sin partner eller förälder för att försvara sitt spelande. En del kan också starta gräl för att få en anledning att trösta sig eller straffa sina anhöriga med att spela. Skuldkänslor leder ofta till att de anhöriga vill ställa upp och skydda och hjälpa så till den grad att de riskerar att bli medberoende, det vill säga att de faktiskt underlättar fortsatt missbruk genom att rädda spelaren från negativa konsekvenser. En spelberoende får inte beslutsamheten och kraften att göra något åt sina destruktiva spelvanor förrän de negativa konsekvenserna blivit tillräckligt stora. Om anhöriga tar på sig skulder och på andra sätt minimerar de negativa konsekvenserna kan det därför bara förlänga missbruket. När spelaren verkligen bestämt sig och själv vill sluta spela så är samtidigt stöd och hjälp från anhöriga oerhört viktigt för att en spelberoende ska orka bryta sitt missbruk. Men det är inte lätt för den anhöriga att veta när spelaren på allvar är mogen att ta tag i sitt problem. När spelaren har

13 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 13 hög ångest så menar han eller hon säkert att han inte vill spela mer, men efter några dagar då ångesten försvunnit är suget efter spel åter starkt. Många som ringer är anhöriga till en spelare som förnekar att han eller hon har spelproblem. De önskar att någon skulle stoppa honom från att fortsätta spela och förstöra sitt och andras liv. Det är svårt att tvingas se på hur någon raserar livet utan att kunna göra något. Andra är anhöriga till spelare som erkänt sina problem och fått hjälp av dem att reda upp akuta skulder men som sedan tagit ett återfall, kanske inte heller det första. De anhöriga kan känna en stor hopplöshet och kan ha tappat tron på att spelaren någonsin ska kunna komma ur den onda cirkeln. Men anhöriga kan ha svårt också när spelaren erkänt sina problem och genomgår sin behandling eller till och med tiden efter behandlingen. Den som spelar kan känna sig glad och hoppfull inför framtiden när han eller hon får stöd och hjälp och upptäcker att det går att stoppa spelandet. Spelaren kan engagera sig i behandlingen och olika praktiska saker, vilket skingrar tankar på skuld och skam. Han eller hon vill se framåt och lägga sin energi där i stället för att älta det destruktiva som varit. Den anhöriga däremot kan befinna sig i ett chocktillstånd och känna otrygghet inför att spelaren så snabbt verkar ha kommit över sin nedstämdhet. Kanske ljuger han och låtsas som förr, kanske bagatelliserar han problemet, säger en anhörig i ett samtal till Stödlinjen. Spelandet leder helt enkelt till relationsproblem som kan ta lång tid att reparera. Bristen på tillit och en desperat jakt på kontroll från anhörigas sida kan äventyra relationen även där spelaren på allvar lyckats bryta sitt spelande. Hur ska de anhöriga kunna vara säker på att spelaren verkligen är spelfri? Hur ska de kunna lita på en person som ljugit och manipulerat så många gånger? Spelaren kan känna en annan maktlöshet att det inte spelar någon roll vad han eller hon säger eller gör, den anhöriga misstänker ju ändå att han eller hon spelar. Vilken hjälp finns att få för anhöriga? Anhöriga till spelberoende har ofta en mycket svår situation och behöver nästan alltid stöd eller hjälp i någon form (1). Spelberoende skapar negativa konsekvenser för anhöriga när det gäller sociala relationer, familjeliv, ekonomi och deras egen psykiska och fysiska hälsa (2). Gifta och sambos till spelberoende personer är också utsatta för misshandel av sin partner i högre utsträckning jämfört med befolkningen i övrigt (3). Stödlinjen erbjuder stöd till anhöriga genom att lyssna, visa empati och ge kunskap om spelberoende, men framför allt genom att försöka få de anhöriga att fundera på vad de behöver göra för att själva må bra. De anhöriga ringer ofta för att fråga vilken hjälp som finns för spelaren och tänker inte på att de själva behöver stöd och hjälp. Förutom Stödlinjen finns hjälp också att få vid Statens folkhälsoinstituts öppenvårdsverksamhet för spelberoende i Stockholm, Göteborg och Malmö, som erbjuder kurser för anhöriga till spelberoende. På ett tjugotal orter finns det självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga. Enstaka behandlingshem erbjuder någon form av verksamhet för anhöriga, och i Stockholm finns två familjerådgivare som behandlar par där en av parterna har spelproblem. Den hjälp och det utbud som står anhöriga till buds motsvarar dock inte alls det behov som finns. Extra tydligt blir detta när man ser till barnens situation. Forskning och all erfarenhet har visat att barn till spelberoende är de som far mest illa (4, 5, 6). Ändå är det barnen som får minst hjälp och stöd. Spelberoendes förening i Stockholm har gjort försök med samtalsgrupper för barn i låg- och mellanstadieåldern. Det har enligt företrädarna för föreningen fungerat bra och de hoppas kunna

14 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 14 finna nya lämpliga personer med bra utbildning som kan hålla i träffarna så att de kan återupptas. I övrigt känner vi inte till några andra insatser riktade till barn till spelberoende.

15 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 15 RESULTAT Resultaten redovisas i huvudsak med hjälp av tabeller och diagram där 2008 jämförs med Inkommande samtal har dock jämförts även med 2005 och 2006 (se tabell 5). Huvuddelen av Stödlinjens data redovisas i procent för att rättvist kunna jämföra även om antalet samtal varierar mellan åren. Eftersom huvuddelen av frågorna bara besvaras av en mindre del av de som ringer, har vi genomgående valt att räkna procent på de personer som besvarat respektive fråga. I annat fall hade procenttalen blivit mycket låga och svårare att jämföra inbördes. Enda undantaget är kategorin Samtalets karaktär där de allra flesta samtal kategoriseras. Där har besvarade samtal valts som bastal för beräkningarna. I vissa av frågeställningarna redovisar vi bara antal eller både antal och procent, beroende på i vilken utsträckning de ger en så korrekt bild av ökningar och minskningar som möjligt. Vad vet vi om samtalen? Inkommande samtal Den schematiska bilden nedan visar hur de inkomna samtalen till Stödlinjen fördelar sig. Vi vet inte hur de samtal som kommit in under våra öppettider och som inte kommit fram till en rådgivare fördelat sig på de tre angivna och möjliga alternativen (lägger på, lyssnar på förinspelad information eller ringer när alla tillgängliga rådgivare är upptagna). Det är främst de samtalen som är markerade i grått på bilden som det finns uppgifter om och som redovisas på följande sidor. Totalt inkomna samtal Samtal när linjen är stängd Samtal under öppettider Lägger på, lyssnar på inspelad info, ringer vid upptaget 3553 Besvarade samtal 3734 Lämnat namn och tel. nr 129 Bus, felringning, lägger på luren Seriösa samtal 2 087

16 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 16 Tabell 5 redovisar en jämförelse över inkomna samtal 2008 och tre år bakåt i tiden. Eftersom antalet samtal till Stödlinjen minskat med nästan jämfört med 2007, har en återblick gjorts ytterligare några år bakåt för att se om 2007 års samtal var ovanligt många. Tabell 5. Inkomna samtal Antal Antal Antal Antal Totalt inkomna samtal Inkomna samtal under linjens öppettider Besvarade samtal Antalet samtal till Stödlinjen har minskat med jämfört med 2007, vilket är en minskning med 20 procent. Antalet besvarade samtal har under samma tid minskat med 849 samtal eller 19 procent. År 2007 var dock antalet inkommande samtal cirka fler än närmast föregående år. Om alla tillgängliga rådgivare är upptagna styrs samtalet till en röstbrevlåda där man kan lämna sitt namn och telefonnummer om man vill bli uppringd av Stödlinjen. Under 2008 har 129 personer pratat in meddelanden i röstbrevlådan, men bara 54 personer har bedömts som seriösa och möjliga att ringa upp. Tabell 6 redovisar resultatet av uppringningen. Tabell 6. Samtal till Stödlinjens telesvar 2008 Antal Inget svar 22 Hade redan nått Stödlinjen 11 Stödsamtal 8 Kunde inte prata 7 Datorspelsrelaterade samtal 3 Inte lämnat meddelande 1 2 Informationssamtal 1 Totalt 54 1 Personen uppgav att den inte lämnat något meddelande. Bara 17 procent av de uppringda samtalen resulterade i samtal om spel med pengar. I 20 procent av samtalen hade den uppringda redan hunnit nå Stödlinjen. Den genomsnittliga samtalstiden för 2008 har varit 13 minuter. Tabell 7 visar samtalstider för olika typer av samtal.

17 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 17 Tabell 7. Genomsnittlig samtalstid Antal Antal min min Stödsamtal Informationssamtal 9,5 8 Uppföljningssamtal Totalt (stödsamtal, informationssamtal och uppföljningssamtal) Inkomna e-brev Hjälpsökande kan via Stödlinjens webbplats skicka in e-brev för att få råd, stöd och kunskap. Under 2008 har det kommit in 85 e-brev och samtliga har besvarats av Stödlinjens personal Samtalens karaktär De besvarade samtalen kategoriseras i någon av nedanstående kategorier: Stödsamtal Stödsamtal är samtal där den som ringer behöver stöd och någon som lyssnar. Samtalen kommer vanligtvis från spelare eller anhöriga, men kan även komma ifrån andra, exempelvis arbetsgivare som är oroade och behöver stöd. Informationssamtal Informationssamtal är samtal där vi bara ger information eller en hänvisning, exempelvis till självhjälpsgrupper, behandling, myndigheter eller webbplatser. Dessa samtal kommer från spelare, anhöriga, vårdpersonal, socialtjänst, arbetsgivare, medier, studerande med flera. Här registreras även samtal från stödföreningar som vill meddela ändrade tider för möten eller annan information. Uppföljning inom ett år Uppföljning inom ett år sker när en spelare eller anhörig ringer och uppger att de ringt tidigare (det senaste året). Då registreras enbart vilken kategori de som ringer tillhör och varför de ringer. Detta gör vi för att undvika dubbletter i statistiken, eftersom vi inte kan hitta deras tidigare svar på grund av att vi inte har någon identifikation. Alla är helt anonyma. Datorspelsrelaterade samtal Datorspelsrelaterade samtal är samtal som inte rör spel om pengar utan överdrivet datorspelande, exempelvis spel på World of Warcraft och CounterStrike. Anhöriga, kuratorer eller spelaren själv ringer och vill ha hjälp att begränsa datoranvändandet.

18 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 18 Bussamtal och ej identifierade samtal Bussamtal och ej identifierade samtal är samtal där den som ringer lägger på luren utan att säga något eller där en grupp eller enskilda barn, ungdomar eller vuxna enbart skrattar, säger könsord eller annat irrelevant. Några av bussamtalen kan börja som ett helt vanligt stödsamtal, vilket gör att det kan vara svårt att avgöra om det rör sig om ett seriöst samtal eller ett bussamtal. Felringning Felringningar är samtal där de som ringer har misstolkat telefonnumret och tror att de har kommit till ett spelbolag eller sin teleoperatör. Stödnumret står på baksidan av refillkvitton till mobiltelefoner som kan köpas hos ATG-ombud. Annat Annat är kategorin för samtal som inte passar in under någon av de ovan nämnda kategorierna, exempelvis sex- och telefonmissbruk. Här registreras även förfrågningar som inte kan klassas som information, exempelvis de som vill marknadsföra Stödlinjen. Tabell 8a redovisar både antal och procent av samtalstypen, eftersom en jämförelse av enbart andelar kan ge ett felaktigt intryck av att Stödlinjen tagit emot fler stöd- och informationssamtal 2008 jämfört med Procenten är beräknad på antalet besvarade samtal. Tabell 8a. Samtalstyp i huvudsak Antal % (n=3 734) Antal % (n=4 583) Stödsamtal , ,9 Informationssamtal , ,6 Uppföljning inom ett år 252 6, ,1 Datorspelsrelaterade samtal 123 3, ,7 Bus/ej identifierat , ,6 Felringning , ,0 Annat 265 7, ,2 Ingen notering 28 0,7 0,0 0,0 Totalt * * * På grund av avrundning blir den sammanlagda procenten inte exakt 100. Stödsamtalens andel av alla besvarade samtal har ökat med nästan 3 procentenheter medan antalet stödsamtal har minskat med 93 samtal. De största procentuella förändringarna står felringningar och bussamtal för. Felringningarnas andel av de besvarade samtalen har ökat och bussamtalens andel har minskat med vardera 8 procentenheter. Tittar man på reella tal har antalet bussamtal minskat med hela 572 samtal. Antalet felringningar har trots färre besvarade samtal däremot ökat med 176 samtal. 81 procent av felringarna sökte kontakt med ett spelbolag, vilket är nästan 14 procentenheter fler än under 2007

19 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 19 Tabell 8b redovisar vilken typ av samtal som finns i samtalskategorin Annat. Procenten är beräknad på de samtal som finns i den här kategorin. Tabell 8b. Beskrivning av vad som ingår i Annat i tabell 8a % (n=265) % (n=374) Regelbundna samtal från spelare med psykiska problem 1 85,7 54,3 Andra problem, t.ex. överdrivet handlande/ringande 3,4 2,1 Söker personal på Spelinstitutet/Stödlinjen 2,6 4,3 Övrigt 2 8,3 39,3 1 Ett fåtal spelare med psykiska problem återkommer ofta. För att få en uppfattning om hur många dessa samtal är så registreras de inte som vanliga stödsamtal. Detta även för att undvika dubbletter. 2 Här ingår samtal som inte kan kategoriseras. Den till synes stora procentuella ökningen av regelbundna samtal från vissa personer med psykiska problem beror delvis på skillnaden i besvarade samtal mellan åren. Ökningen utgörs av 24 fler sådana samtal 2008 jämfört med Inkomna e-brev Av de 85 inkomna e-breven hade 58 stödkaraktär. 20 brevskrivare sökte information medan 7 av breven handlade om datorspel utan pengar.

20 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 20 Vem har ringt? Av de samtal Stödlinjen besvarat under 2008 har personer (40 procent) kunnat identifieras till olika grupper (se tabell 9). Procenten är beräknad på dessa. Även antalet redovisas i tabell 9, för att det ska vara lättare att se hur många spelare respektive anhöriga som ringt Stödlinjen. Tabell 9. Vem har ringt? Antal % (n=1 504) Antal % (n=1 728) Spelare/f.d. spelare , ,8 Anhöriga/vänner , ,2 Myndigheter/organisationer ,0 23 1,3 Spelbolag/spelombud 15 1,0 12 0,7 Arbetsgivare 13 0,9 12 0,7 Studerande 10 0,7 19 1,1 Självhjälpsgrupper 9 0,6 33 1,9 Skolpersonal (elevvårdsteam/lärare/rektor) 8 0,5 15 0,9 Medier 3 0,2 9 0,5 Behandling/behandlingshem 1 0,1 14 0,8 Totalt * 1728 * 1 Här ingår exempelvis socialtjänst, kriminalvård, psykiatri, annan vård. * På grund av avrundning blir de sammanlagda procenten inte 100. Anledningen till att vi kunnat kategorisera bara 40 procent av de inringande är bland annat att bussamtalen och felringningarna utgör 44 procent av de mottagna samtalen. Korta informationssamtal där den inringande inte presenterar sig kan inte kategoriseras. Ytterligare en förklaring är att de personer som återkommande ringer till Stödlinjen enbart förs in under Samtalets karaktär för att undvika dubbletter. De som ringt om datorspel som inte handlar om pengar har heller inte förts in, eftersom de ligger utanför Stödlinjens verksamhet. Nästan alla samtal, 94 procent, kommer från spelare och anhöriga, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med Balansen mellan spelare och anhöriga är oförändrad 56 procent spelare och 44 procent anhöriga har ringt Stödlinjen både 2007 och Antalet spelare som ringt har minskat med 109. Antalet inringande har minskat i de flesta grupper, förutom myndigheter/organisationer och spelbolag/spelombud som ökat marginellt.

21 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 21 Inkomna e-brev Av de 85 inkomna e-breven kom 35 från anhöriga och 23 från spelare. Övriga brev går inte att kategorisera. Var hittar man numret till Stödlinjen? Om det är möjligt frågar vi de som ringer varifrån de fått numret till Stödlinjen. Frågan ställs dock inte till personer som ringt tidigare det senaste året, inte heller till busringarna av naturliga skäl. Däremot tillfrågas ibland de som ringt fel om var de hittat numret. Under 2008 har personer uppgett var de fått numret ifrån. Dessa utgör 49 procent av de besvarade samtalen (se tabell 10). Procenten är beräknad på dessa personer. Tabell 10. Hur man fått numret till Stödlinjen % (n=1 831) genom egen sökning % (n=1 459) Internet 41,3 45,6 Spelkvitto/kupong/lott 33,8 28,8 I Vegas-automaten 6,0 5,7 Informationsmaterial spelställe 1 3,2 2,8 Nummerupplysning/telekatalog 1,9 1,5 Artikel/annons i TV/radio/tidning 1,1 1,0 Kontaktat spelbolag 1,0 0,6 infomaterial Casino Cosmopol 0,8 0,8 Infomaterial, väntrum 0,8 0,2 Övrigt 2 1,1 2,0 genom annan person Anhörig 4,5 6,0 Socialtjänst/psykiatri/hälsovård 1,3 1,1 Personal spelplats inkl Casino Cosmopol 1,3 0,8 Kriminalvård/behandlingshem 0,5 0,3 Spelaren 0,3 0,9 Annan person 3 1,1 1,9 1 Särskilda broschyrer/foldrar som handlar om risker med spel 2 Här ingår exempelvis spelreklam och information från spelbolag 3 Här ingår exempelvis självhjälpsgrupper, föreläsare, skolpersonal

22 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 22 Drygt 90 procent av dem som uppgett var de fått numret ifrån verkar ha hittat det genom egen sökning. Internet och spelmaterial (kvitton, kuponger, lott,) är fortfarande de huvudsakliga källorna. De står sammanlagt för ganska oförändrade 75 procent. Däremot är balansen mellan dem något jämnare i år jämfört med De senaste årens trend att en allt större andel som ringer hittat numret på Internet verkar bruten. Tittar man däremot på gruppen spelare som svarat på var de hittat numret och som uppgett att de har problem med poker på Internet (114 personer) har 5 procentenheter fler hittat numret på Internet 2008 (79 procent) jämfört med 2007 (74 procent). Även bland Vegas-spelarna (133 personer) som besvarat frågan har en större andel hittat numret på Internet det senaste året, 18 procent 2008 jämfört med 16 procent Det vanligaste sättet att hitta numret för Vegasspelarna är dock i själva spelautomaten, vilket 44 procent av dem som svarat har uppgett, en ökning med knappt 3 procentenheter jämfört med Vad vet vi om spelaren? Kön Uppgifter om spelarens kön lämnas av spelaren själv eller av anhöriga som ringer. Det är 787 spelare och 628 anhöriga som har ringt till Stödlinjen under Av dessa har personer (82 procent) lämnat uppgifter om spelarens kön. Procenten är beräknad på dessa. Tabell 11. Spelarens kön % (n=1 160) % (n=1 167) Man 82,8 82,9 Kvinna 17,2 17,1 Majoriteten av spelarna är män. Inga förändringar har skett jämfört med föregående år. Inkomna e-brev Totalt har 85 e-brev kommit in till Stödlinjen, varav spelarens kön framgick i 53 av breven. Dessa brev gällde 44 manliga och 9 kvinnliga spelare.

23 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 23 Ålder Uppgifter om spelarens ålder kan lämnas av spelaren själv eller av anhöriga. Det är 787 spelare och 628 anhöriga som har ringt till Stödlinjen under Av dessa har 866 personer (61 procent) lämnat uppgifter om spelarens ålder. Procenten är beräknad på dessa. Tabell 12. Åldersintervall % (n=866) % (n=815) Under 15 år 0,1 0, år 1,2 1, år 26,2 28, år 34,2 33, år 21,5 19, år 8,7 10, år 5,5 3, år 2,0 2,2 Över 74 år 0,7 0,4 Majoriteten av spelarna (82 procent) är fortfarande mellan år. Andelen spelare under 25 år har minskat något. Inkomna e-brev I 11 av 85 inkomna e-brev har spelarens ålder framgått. I samtliga fall uppges spelarens ålder vara mellan år. Sysselsättning Av 787 spelare som ringt har 634 (81 procent) uppgett sin sysselsättning. Procenten är beräknad på dessa 634 personer. Under annat återfinns exempelvis egna företagare, föräldralediga, med flera.

24 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 24 Tabell 13. Sysselsättning %* (n=634) %* (n=534) Har arbete 61,0 55,4 Arbetslös 15,1 15,7 Studerar 8,8 11,4 Sjukskriven 7,9 8,6 Sjukpensionerad 6,6 6,2 Ålderspensionär 2,5 2,2 Arbetsmarknadsåtgärd 0,6 0,7 Annat 2,7 3,4 * Den sammanlagda procenten blir inte 100, eftersom samma person kan lämna flera svar. Det är knappt 6 procentenheter fler spelare som uppger att de har arbete 2008 jämfört med 2007, medan andelen studerande minskat med knappt 3 procentenheter. Huvudsakligt problemspel Av 787 spelare som ringt har 592 (75 procent) uppgett sitt huvudsakliga problemspel. I de fall spelaren har ringt tidigare registreras inte problemspel. Procenten är beräknad på de 592 samtal som har registrerats under Tabell 14 visar de vanligaste enskilda spelformerna och grupperingar av vissa. Detta har gjorts för att exempelvis kunna se hur stor andel som har problem med automatspel respektive kasinospel oavsett typ av automat, kasinospel eller spelplats. Samma spelare kan därför ingå i flera olika kategorier. Observera att kategorin för trav och galopp, vadslagning, tipsspel och bingo ingår alla som spelar dessa spel oavsett spelplats (butik, bingohall, Internet). Vegas är det vanligaste enskilda problemspelet och det har ökat marginellt jämfört med Personer som uppger sig ha problem med alla typer av automatspel har ökat med 4 procentenheter jämfört med Ökningen motsvaras av 27 fler spelare och fördelar sig på alla kategorier av automatspel. Poker på Internet har minskat för första gången sedan 2004 med 6 procentenheter jämfört med Personer som rapporterar att de har problem med kasinospel (inte automater) både på Internet och övriga spelställen har ökat med cirka 2 procentenheter vardera. Antalet personer som uppgett att de spelat på något illegalt spel är lågt, vilket sannolikt är en underrapportering. Frågan ställs inte till alla. Under 2008 bedömdes 14 personer ha spelat illegalt (10 automatspel, 4 kortspel) jämfört med 11 personer (4 automatspel, 5 kortspel, 1 roulett, 1 hästspel) under Tabell 14. Huvudsakligt problemspel i antal och procent Huvudsakligt problemspel

25 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 25 Antal % (n=592) Antal % (n=587) Allt automatspel , ,4 Vegas , ,0 Poker Internet , ,5 Kasinospel ,0 57 9,7 Kasino Internet ,4 27 4,6 Problem med flera ,4 33 5,6 Trav/galopp 36 6,1 44 7,5 Vadslagning (ej trav) 27 4,6 31 5,3 Tipsspel 23 3,9 15 2,6 Allt spel på Casino Cosmopol ,0 28 4,8 Bingo 18 3,0 20 3,4 1 Vegas eller annat automatspel på Casino Cosmopol (CC), Internet, illegalt eller annat automatspel 2 Kortspel och roulett (ej automater) på olika spelställen som Internet, restaurang, CC, illegal klubb 3 Kasinospel via Internet förutom poker (automatspel, Black Jack, roulett) 4 Har lika stora problem med flera olika spelformer 5 Här ingår även automatspel Tittar man enbart på fördelningen inom gruppen som har problem med olika spel över Internet, så ser man att poker och kasinospel tillsammans står för 80 procent. Utifrån detta utgör poker på Internet en minskning med 10 procentenheter medan övriga kasinospel har ökat med 5 procentenheter och de som har problem med flera spelformer på Internet har ökat med 3 procentenheter. Diagram 1 visar köns- och åldersfördelning för de tre största grupperna av problemspel bland dem som ringer till Stödlinjen: Vegas, Internetpoker och Internetkasino (automatspel, roulett, kortspel förutom poker) under 2008 och Under 2008 har totalt 433 av 787 spelare (55 procent) lämnat uppgifter om både problemspel, ålder och kön. 35 av dessa är kvinnor. Diagrammet visar antalet spelare, eftersom det är få spelare i vissa ålderskategorier. De två yngsta respektive två äldsta ålderskategorierna har utelämnats för att göra diagrammet mer överskådligt. Dessa är två pojkar i åldern år, fem män i åldern och en man över 75 år som har problem med Vegas. När det gäller poker på Internet har en pojke under 15 år uppgett detta som problemspel. Av diagrammet framgår tydligt att både Vegas och Internetpoker är de mest problematiska spelformerna för dem som ringer till Stödlinjen. Det är framför allt bland de yngre männen som dessa spelformer är störst var det nästan dubbelt så många män i åldern år som hade problem med Internetpoker jämfört med Vegas är det ungefär lika många i den gruppen som uppgett både Vegas och Internetpoker som sitt huvudsakliga problemspel. Som tidigare visats har Internetpoker minskat som problemspel jämfört med Eftersom kvinnorna som ingår i diagrammet är så få (8 procent) är det svårt att dra några slutsatser. Men deras andel är störst av dem som har problem med kasinospel över Internet, 34 procent jämfört med 17 procent av dem som uppgett Vegas och 5 procent av dem som uppgett Internetpoker som huvudsakligt problemspel.

26 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 26 Diagram 1 Problemspel - Ålder - Kön Antal Vegas Internet Poker Internet Casino Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna år år år år år år år år år år

27 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 27 Konsekvenser av spelandet Vilka konsekvenser som registreras i databasen beror mycket på vad spelaren själv väljer att berätta, och vad rådgivaren frågar om. Det är svårt att få en heltäckande bild av alla konsekvenser spelaren upplevt. Vissa saker, exempelvis huruvida man begått brott för att finansiera sitt spelande, missbruksproblem eller psykisk ohälsa, är inte något man gärna berättar om självmant och kan vara känsligt att fråga om. Siffrorna i tabellerna och diagrammen nedan är därför sannolikt underskattade. Hälsa Under 2008 har 426 av de 787 spelare (54 procent) som ringt Stödlinjen lämnat uppgifter om hälsokonsekvenser som spelandet har lett till (se tabell 14a). Att inte fler gjort detta kan bero på att vissa av dem ringt tidigare (under det senaste året) och att det då inte registreras in nya uppgifter för att minska dubbletter. Det kan också bero på att spelare ibland ringer korta samtal för att få viss information, och då inte kommer in på personliga erfarenheter. Procenten är beräknad på de 426 personer som lämnat uppgifter om hälsokonsekvenser. Tabell 15a. Spelarens hälsa %* (n=426) %* (n=403) Stress, oro 94,1 86,1 Skuldkänslor 59,4 49,4 Skamkänslor 59,4 48,1 Ångest 50,5 48,9 Sömnsvårigheter 25,4 14,4 Självmordstankar 11,5 9,9 Aggressivitet, ilska 11,7 8,2 Alkoholproblem 1,6 1,5 Självmordsförsök 1,9 0,7 Drogproblem 0,0 0,5 Annat 1,4 2,0 * Den sammanlagda procenten blir inte 100, eftersom samma person kan lämna flera svar. På grund av att det finns stora osäkerheter i materialet, är det svårt att kommentera siffrorna i tabell 14a. Det är inte säkert att det är fråga om reella ökningar eller minskningar mellan åren, eftersom rådgivarna inte kunnat fråga spelarna om varje konsekvens som är angiven i databasen utan att ge avkall på samtalets kvalitet. STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT

28 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 28 Relationer Under 2008 har 344 av de 787 spelare (44 procent) som ringt Stödlinjen lämnat uppgifter om hur spelandet lett till konsekvenser för deras relationer (se tabell 14b). Procenten är beräknad på dessa 344 personer. Observera att flera typer av konsekvenser kan gälla samma person, vilket gör att tabellens sammanlagda procenttal inte blir 100. Tabell 15b. Spelarens relationer %* (n=344) %* (n=190) Sämre relation partner 33,7 53,7 Sämre relation övriga anhöriga/vänner 30,5 28,4 Separation/skilsmässa eller hot om 17,8 27,4 Sämre relation barn 16,0 14,7 Socialt isolerad 4,9 5,8 Annat 0,0 1,1 * Den sammanlagda procenten blir inte 100, eftersom samma person kan lämna flera svar. Ekonomi Diagram 3 visar andelen personer som uppgett att de har skulder på grund av sitt spelande, fördelat på olika intervall beroende på skuldens storlek. Under 2008 har 158 av 787 spelare (20 procent) som ringt Stödlinjen gett uppgifter om hur stora skulder de har. Procenten är beräknad på dessa. Diagram 3 Skulder Över 1 miljon kr miljon kr kr kr kr kr 2008 n= n= kr kr kr Upp till 1000 kr Andel i procent STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT

29 ÅRSRAPPORT FRÅN STÖDLINJEN 29 Den största ökningen jämfört med 2007 syns i intervallet kronor, medan den största minskningen syns i intervallet miljon kronor. 60 procent av spelarna som uppgett skulder 2008 återfinns i intervallen mellan kronor. Brott Under 2008 har 44 av 787 spelare (6 procent) som ringt till Stödlinjen uppgett att de har begått brott för att finansiera sitt spelande. Antalet brott är 51, eftersom vissa personer begått flera brott. Diagram 4 visar brott fördelade på ålder och typ under 2008 och Diagrammet visar antal brott, i stället för procentuell fördelning, eftersom antalet är lågt i vissa åldersgrupper. I det yngsta (under 15 år) respektive de äldsta (65 och över) åldersintervallen finns inga uppgifter om brott. Eftersom frågan är känslig kan man anta att siffrorna är grovt underskattade. Diagram 4 Brott som konsekvens av spel, åldersfördelning Ej angett ålder Ej angett ålder Antal brott Övrigt Bedrägeri Förskingring Stöld övriga Stöld anhöriga Eftersom det är väldigt få av spelarna som har lämnat uppgifter om brott, är det svårt att dra långtgående slutsatser av resultatet. Men diagrammet visar en ökad frekvens bedrägeribrott i åldern år. Den vanligaste typen av brott är stöld från anhöriga. STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT

www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010

www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010 www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2011:03 ISSN: 1653-0802 ISBN PRINT: 978-91-7257-795-4 ISBN PDF: 978-91-7257-796-1 TRYCK: STRÖMBERG, STOCKHOLM, 2011 Å R S R A

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 januari 3 april 1 Sammanfattning Under perioden 1/1-3/4 kontaktades Stödlinjen av totalt 981 personer, varav 69 via telefonsamtal (62%), 254 via chattar (26%) och 118 via e-

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 «

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 « Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn» 1 « Till dig som är god man Många gånger anmäls inte brottet människohandel även om det idag är världens tredje största brottsliga

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 216 1 Sammanfattning Under perioden 1/5-31/8 216 inkom totalt 887 kontakter till Stödlinjen, varav 484 var via telefonsamtal (55%) 234 via chattar (26%) och

Läs mer

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år Fallbeskrivningar Mikael 19 år Ruben 12 år Therese 18 år Tom 10 år Mikael 19 år Fallbeskrivning Mikael har haft svårigheter med relationer sedan han började i skolan. Föräldrarna beskriver honom som en

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

KLIENTUNDERSÖKNING. på Prostitutionsenheten september november 2005. Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- P ROSTITUTIONSENHETEN

KLIENTUNDERSÖKNING. på Prostitutionsenheten september november 2005. Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- P ROSTITUTIONSENHETEN Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- SAMHETER P ROSTITUTIONSENHETEN KLIENTUNDERSÖKNING på Prostitutionsenheten september november 2005 1 Förord Prostitutions- och Spiralenheten är i sin

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Genomförande Metod: Webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel Målgrupp: Allmänheten i Sverige, 18-79 år, som

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare.

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare. Brukarenkät IFO 2015 Kvalitetsrapport 2015:2 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2015 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de frågeområden som berörs i enkäten.

Läs mer

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 2012-10-01 Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 Avd. för verksamhetsutveckling Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx britt.kronberg@kalmar.se

Läs mer

Föräldrar & medier 2012/13

Föräldrar & medier 2012/13 Föräldrar & medier / Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning Sammanfattning Resultatredovisning. Är barnet en pojke eller flicka?. Hur mycket fyller barnet i år?. Har barnet syskon?.

Läs mer

För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång

För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Släpp kontrollen- Vinn friheten! För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Innehåll Inledning... 5 Att vara anhörig till en person med missbruksproblematik...10 Begreppet medberoende...18

Läs mer

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Bakgrund Syftet med blandade lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap. Samtliga lokala lärande nätverk består

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom, skada eller död blir situationen för barnen

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin Mitt liv som mobbad Wiveca Wendin 1 Mitt liv som mobbad Copyright 2012, Wiveca Wendin Ansvarig utgivare: Wiveca Wendin Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1642-3 2 Innehåll 1. Några ord av författaren

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ESKILSTUNA Januari 2014 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Frågor och svar om träningslägenheter i Ödåkra

Frågor och svar om träningslägenheter i Ödåkra Frågor och svar om träningslägenheter i Ödåkra Vad är det som händer, egentligen? Socialförvaltningen har skrivit avtal med Rikshem om att hyra 48 lägenheter i två nybyggda hus på Plutogatan 9-11 i Ödåkra.

Läs mer

Förmåga att tillvarata sina rättigheter

Förmåga att tillvarata sina rättigheter Kapitel 8 Förmåga att tillvarata sina rättigheter Inledning I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) finns också ett avsnitt som behandlar samhällsservice. Detta avsnitt inleds med frågan: Tycker

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Barns delaktighet i familjerättsliga processer

Barns delaktighet i familjerättsliga processer Barns delaktighet i familjerättsliga processer - Dokumentation och utmaningar i det sociala arbetet 2012-03-30 Barns rättigheter Rättighet ett mångtydigt begrepp. Legala och moraliska rättigheter. Enbart

Läs mer

Fråga, lyssna, var intresserad

Fråga, lyssna, var intresserad Fråga, lyssna, var intresserad Så här tänker personer som bor på LSS-boenden kring hur personalen bemöter dem när det handlar om sexualitet, kärlek och relationer. Sammanfattning på lättläst Författare:

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11 Avigajl Förra söndagen sa jag att denna söndag skulle det handla om Avigail och de flesta av er såg ut som frågetecken. Och vem vet, det kanske ni kommer att göra idag också efter den här predikan. Jag

Läs mer

God morgon Z, Hoppas du kunnat sova. Det blev ju litet jobbigt igår, och jag tänkte att jag kanske kan försöka förklara hur jag ser på det som hände och på hur vi har det i ett brev. Jag gissar att du

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Problemformulering och frågor

Problemformulering och frågor Bakgrund Varje år avlider ca 1500 personer till följd av självmord Gruppen efterlevande barn är osynlig Forskning visar att det är en högriskgrupp för psykisk ohälsa, självmordsförsök och fullbordade självmord

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP

HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP VERKSAMHETEN 2010 HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP Alla människor hamnar någon gång i en svår livssituation. Många tar kontakt med Hjälplinjen i ett läge där de är övermannade av känslor de

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Liten guide till kvinnofridsfrågor

Liten guide till kvinnofridsfrågor Hit kan man vända sig om man vill prata med någon: Brottsofferjouren: 013-10 44 00 Ungdomsmottagningen: www.umo.se Mansmottagningen: 013-20 68 90 Socialtjänsten: 0120-83 211, efter 17: 0703-27 86 24 Polisen:

Läs mer

Verbala och fysiska kränkningar vanligast

Verbala och fysiska kränkningar vanligast 1 (6) Verbala och fysiska kränkningar vanligast De vanligaste orsakerna bakom anmälningar om kränkande behandling till Skolinspektionen eller BEO är verbala och fysiska kränkningar. Det visar den fördjupade

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29

Läs mer

SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet

SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö -Förväntningar, erfarenheter, attityder, spelande och spelproblem före etableringen

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

FORUM SPEL. Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende. Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder

FORUM SPEL. Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende. Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder FORUM SPEL Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder Bedriver kunskapsutveckling kring prevention, risk och skyddsfaktorer Pågående

Läs mer

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar De glömda barnen En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar September 2007 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning... 3 Bakgrund och metod... 5

Läs mer

Samtal kring känsliga frågor

Samtal kring känsliga frågor Samtal kring känsliga frågor Ibland ställs du inför en situation där du behöver samtala med en medarbetare om något besvärligt eller känsligt. Skälen kan vara många - exempelvis: att du inte är nöjd med

Läs mer

Statistik för Stödlinjen 1/1-30/4 2015

Statistik för Stödlinjen 1/1-30/4 2015 Statistik för Stödlinjen 1/1- /4 21 1 Sammanfattning Under perioden 1/1- /4 inkom 6 spelrelaterade samtal, 188 chattar och 9 e- brev till Stödlinjen. I telefonsamtalen är gruppen 18-44 år mest representerad

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Lättläst beskrivning av handlingen

Lättläst beskrivning av handlingen Lättläst beskrivning av handlingen VIKTIGA PERSONER I FÖRESTÄLLNINGEN Greve Almaviva en adelsman, han bestämmer på godset Grevinnan Rosina Almaviva en adelsdam, gift med greven Susanna grevinnans kammarjungfru,

Läs mer

Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern resultat av en enkätundersökning

Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern resultat av en enkätundersökning Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern resultat av en enkätundersökning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 218-20969-06 FÖRORD I januari 2006 skickade Länsstyrelsen Östergötland,

Läs mer

Hedengrens bokhandel, Stureplan, Stockholm

Hedengrens bokhandel, Stureplan, Stockholm Hedengrens bokhandel, Stureplan, Stockholm En person (tillika författaren som skrivit boken under pseudonym för att hon ville vara anonym) hade i egenskap av kund beställt två ex åt sig själv från Hedengrens

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Tjejer är någonting fint och ska inte untyttjas... Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution

Tjejer är någonting fint och ska inte untyttjas... Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution Tjejer är någonting fint och ska inte untyttjas... Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution Den mest integritetskränkande handlingen en individ kan utsättas för måste vara just påtvingade

Läs mer

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN T-^^^ * Mål nr 82746 I SUNDSVALL UUiVL 2016-06- 16 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Per Bergmark Familjens jurist Box 330 901 07 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Umeås

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Örebro universitet. Rapport: Linje 14. September 2013, Markör Marknad och Kommunikation

Örebro universitet. Rapport: Linje 14. September 2013, Markör Marknad och Kommunikation Örebro universitet Rapport: Linje 14 September 13, Markör Marknad och Kommunikation Markör Örebro Kungsgatan 1 71 47 Örebro Fax: 19-16 16 17 Markör Stockholm Virkesvägen 4 1 3 Stockholm Fax: 8-716 83 81

Läs mer

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat.

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Bilaga 1 I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Ange: Hur många år har du känt till att din anhörige

Läs mer

Att formulera SMARTA mål. Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se

Att formulera SMARTA mål. Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Att formulera SMARTA mål Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Handleder inom - Kriminalvården - Socialtjänsten - Skolan Arbetar inom - Barn- och

Läs mer

B R I S - R A P P O R T E N

B R I S - R A P P O R T E N B R I S-RAPPORTEN - R A P P O R T E2007 N 2 0 0 7 Tabeller och figurer till BRIS-rapporten 2007 B R I S - R A P P O R T E N 2 0 0 7 2 Innehåll Barnkontakter 4 Tioårshistorik barnkontakter 4 Kön & ålder

Läs mer

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering Är du drabbad av psykisk ohälsa? Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering FONTÄNHUSET NYKÖPING Medlem i Clubhouse Interna onal Ring oss: 0155-26 81 40 Mail: fontanhuset@nykoping.nu

Läs mer

Säg bara hej så tar vi det därifrån.

Säg bara hej så tar vi det därifrån. Säg bara hej så tar vi det därifrån. Siffror från Bris stödverksamhet 2014/2015 Med barn och unga som våra uppdragsgivare I över två år har Bris stödverksamhet bemannats av utbildade kuratorer med lång

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Slutrapport. Lundagårdsprojektet 2006-2009. Lundagårdsprojektet 1 Demensförbundet

Slutrapport. Lundagårdsprojektet 2006-2009. Lundagårdsprojektet 1 Demensförbundet Slutrapport Lundagårdsprojektet 2006-2009 Lundagårdsprojektet 1 Demensförbundet Slutrapport 2009-10-28 Lundagårdsprojektet 2006 2009 Dnr:2006/093 Stöd- och samtalsgrupper för personer som nyligen fått

Läs mer

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?...

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?... Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Ungas politiska engagemang... 4 Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4 Vill unga engagera sig politiskt?... 4 Hur ser unga på de politiska ungdomsförbunden?...

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

Brott, straff och normer 3

Brott, straff och normer 3 Brott, straff och normer 3 Vad kan samhället (staten, kommunen, vi tillsammans) göra för att förändra situationen för de grupper som oftare hamnar i kriminalitet? Vad anser du? I uppgiften ska eleven resonera

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst!

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Bakgrund Jag har arbetat på Socialtjänsten sedan 2005. Det sista året har jag arbetat med ungdomar som resurspedagog (tjänsten ligger under myndighetsutövning,

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Nordiska språk i svenskundervisningen

Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Innehåll Inledning 6 Lärarna i årskurs 4-6 i grundskolan 8 Lärarna i årskurs 7-9 i grundskolan 11 Lärarna i gymnasieskolan

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samtal om tonåringar

Samtal om tonåringar Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldra, årsrapport 2007 Samtal om tonåringar Min tonåring håller på att ta över mitt liv. Min son vill bo hos mig halva tiden men jag vet inte hur jag ska få hans mamma

Läs mer

Online Family rapporten. Familjens liv på Internet ett globalt perspektiv Juni 2010

Online Family rapporten. Familjens liv på Internet ett globalt perspektiv Juni 2010 Online Family rapporten Familjens liv på Internet ett globalt perspektiv Juni 2010 Norton Online Family rapporten 2 ycker du att dina barn T tillbringar för mycket tid på Internet? Är du orolig över att

Läs mer

Resurser för dig som är anhörig

Resurser för dig som är anhörig Resurser för dig som är anhörig Aleforsstiftelsen Aleforsstiftelsens behandlingshem Första Långgatan 21 Aleforshemmet 413 27 Göteborg 441 39 Alingsås Tel: 031-14 20 92 Tel: 0322-66 56 80 E-post: info@aleforsstiftelsen.com

Läs mer

Barn som far illa Polisens skyldigheter

Barn som far illa Polisens skyldigheter Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Skriftligt fördjupningsarbete Höstterminen, 2009 Rapport nr. 581 Barn som far illa Polisens skyldigheter Hämtat från: http://www.lulea.se/images/18.cbcf80b11c19cd633e800016527/sick_350.png

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Skolkvalitetsmätning 2004

Skolkvalitetsmätning 2004 Skolkvalitetsmätning 2004 Vara kommun Februari 2004 ARS P0504 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

Den upplevda otryggheten

Den upplevda otryggheten TRYGGARE STÄDER Inledning I mätning efter mätning är trygghet den faktor som är viktigast för att hyresgäster ska trivas i sina bostadsområden. Trygghet är ett komplicerat begrepp som omfattar våra erfarenheter

Läs mer