A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010"

Transkript

1 A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010

2 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2011:03 ISSN: ISBN PRINT: ISBN PDF: TRYCK: STRÖMBERG, STOCKHOLM, 2011

3 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Innehåll FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad är stödlinjen?... 7 Hur arbetar stödlinjen?... 7 Vilken information samlas in?... 8 Vilka slutsatser kan dras av statistiken från samtalen?... 8 BAKGRUND TEMADEL INTERNETSPEL Spelformer på internet Ålder och kön Sysselsättning och boendeform Ekonomi och synen på pengars värde Hur länge har spelandet varit ett problem? RESULTAT Vad vet vi om samtalen? Inkommande samtal Inkommande e-brev Samtalens karaktär Förstagångssamtal Spel om pengar Ej spelrelaterade samtal Andra problem Vem har ringt? Vad vet vi om spelaren? Kön Ålder Sysselsättning Boendeform Huvudsakligt problemspel Konsekvenser för spelaren Ekonomiska konsekvenser... 38

4 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Hälsomässiga konsekvenser Sociala konsekvenser Vad vet vi om de anhöriga? Anhörigas situation Konsekvenser för anhöriga Ekonomiska konsekvenser Hälsomässiga konsekvenser Sociala konsekvenser ANALYS De inkommande samtalen till Stödlinjen Spelaren Internetspel Huvudsakligt problemspel Anhöriga E-breven Stödlinjens kontakter, nationellt och internationellt, under REFERENSLISTA BILAGA... 61

5 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Förord Statens folkhälsoinstitut har sedan 1999 regeringens uppdrag att motverka de skadliga effekterna av överdrivet spelande när det gäller spel om pengar. En av insatserna har varit finansieringen av en nationell stödlinje för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga. Syftet med Stödlinjen är att ge stöd och råd men också att vara en samlad plats för information om spelproblem dit socialtjänst, skola, vårdpersonal, ideella föreningar och stödgrupper kan vända sig. Stödlinjen är därför en viktig länk i arbetet med att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. I denna rapport presenteras Stödlinjens verksamhet 2010 och jämförelser görs med tidigare år. Sedan 2007 har antalet stöd- och informationssamtal legat relativt stabilt runt 1500 med en liten minskning Ungefär hälften av samtalen kommer från spelare och då framför allt från män i åldersgruppen år. Den andra hälften av samtalen kommer främst från anhöriga som är partners/tidigare partners eller föräldrar till en spelare. Samtal har också kommit från exempelvis personal inom socialtjänst och skolor samt från arbetsgivare. Tillgången till attraktiva och tillgängliga spelformer via Internet har bidragit till de senaste årens expansion på spelmarknaden. Resultat från SWELOGS (Swedish longitudinal gambling study) och från internationella studier visar att både internetspel och automatspel förknippas med en hög andel problemspelare. Denna rapport innehåller en temadel om Internetspelande som bygger på samtal med 175 spelare som ringt Stödlinjen under Resultaten visar bland annat att det skett en förskjutning från nätpoker till kasinospel och sportspel bland de som angett internetspel som huvudsakligt problemspel. Överdrivet spelande kan ge sociala och ekonomiska konsekvenser som kan vara förödande för både spelaren och anhöriga samt leda till psykisk ohälsa. I denna rapport kan du läsa mer om hur dessa konsekvenser kan se ut. Rapporten är skriven av ACE AB/Spelinstitutet AB, vilka genom upphandlings-avtal drivit stödlinjen under året. Östersund april 2011 Sarah Wamala Generaldirektör

6 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Sammanfattning Denna årsrapport redovisar 2010 års verksamhet för den nationella Stödlinjen för spelare och anhöriga. Stödlinjen är i första hand en så kallad hjälplinje för personer som har problem med spel om pengar samt för deras anhöriga. Även andra som har frågor om spelproblem och spelberoende kan ringa. Stödlinjen bemannades under 2010 av ett privat företag, ACE AB, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Under 2010 har inga förändringar skett vad gäller öppettider (vardagar kl ) och bemanning. I årsrapporten för 2008 introducerades en temadel för att kunna ge läsarna en fördjupad bild av något problemområde som Stödlinjens personal uppfattar som aktuellt och viktigt handlade temadelen om spelarens konsekvenser och detta år om internetspel. Antalet inkommande och besvarade samtal till Stödlinjen har minskat jämfört med Andelen stödsamtal (samtal där den som ringer behöver stöd och någon som lyssnar) har minskat sedan föregående år, medan andelen informationssamtal (samtal där det endast ges hänvisning eller information, exempelvis telefonnummer till behandlingsinstanser) har ökat. Det har skett en minskning i antalet samtal från spelare, medan antalet samtal från anhöriga har ökat. Liksom tidigare år handlar samtalen i första hand om manliga spelare, främst i åldrarna år. På grund av tekniska problem med den omarbetade databasen under 2009 har information om huvudsakligt problemspel samt var man hittat numret, bara kunnat registreras för det sista kvartalet det året. I resultatet presenteras därför i vissa frågor bara uppgifter från helåret 2010.

7 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Inledning Vad är stödlinjen? Stödlinjen är en så kallad hjälplinje som i första hand vänder sig till personer med problem kring spel om pengar, samt deras anhöriga. Även andra personer som söker information i ämnet eller undrar var man kan hitta stöd och behandling är välkomna att ringa. Stödlinjen startade 1 juli 1999, på initiativ av OSS-gruppen 1, en samrådsgrupp med uppgift att minimera de negativa konsekvenserna från spel med pengar. Statens folkhälsoinstitut finansierar Stödlinjen och de olika spelföretagen marknadsför numret på sitt spelmaterial och på sina webbsidor. Uppdraget för Stödlinjen är att vara en lätt tillgänglig första kontaktväg för människor som fått problem till följd av spel och att stödja och hänvisa de drabbade så att de kan få hjälp att förändra sin situation. Till Stödlinjen kan man ringa anonymt och i stort sett gratis (samtal från mobiltelefon kostar en uppkopplingsavgift som teleoperatören bestämmer). Öppettiderna under 2010 var helgfria vardagar klockan När man ringer får man först höra ett inspelat hälsningsmeddelande med stödlinjens öppettider. Man ges där möjlighet att göra nummerval (höra information om antingen Stödlinjen eller få tips på webbsidor med information om spelproblematik) eller vänta kvar tills man kommer fram till en personlig rådgivare. Om det är upptaget kopplas man till en röstbrevlåda där man kan lämna namn och telefonnummer om man vill bli uppringd. Stödlinjen har en webbplats, Där har man också möjlighet att skicka en fråga till rådgivarna med e-post. E-breven besvaras av en rådgivare inom 24 timmar, 48 timmar om det är helg. Brevskrivaren har möjlighet att vara anonym. Hur arbetar stödlinjen? Stödlinjen bemannades under 2010 av Assissa Consultancy Europé AB (ACE AB). Personalen som svarar har gedigen kunskap om spelproblematik/beroenden och arbetar utifrån ett kognitivt och beteendeterapeutiskt förhållningssätt. De har bland annat utbildning i motiverande samtal (MI 2 ). En intern vidareutbildning i MI bedrivs kontinuerligt, i syfte att hjälpa spelare och anhöriga till förändring. Basbemanningen bestod under 2010 av fem erfarna rådgivare som har lång erfarenhet av att prata med spelare och anhöriga och är väl insatta i hur svår deras livssituation kan vara. 1 OSS står för Oberoende spelsamverkan. Där sitter representanter för spelbranschen, Lotteriinspektionen, Statens Folkhälsoinstitut samt en representant för Spelberoendes Riksförbund. 2 MI är en förkortning av Motivational Interviewing, en samtalsmetod framarbetad av William R. Miller och Stephen Rollnick.

8 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Varje inringande bemöts individuellt och samtalet styrs utifrån vad den som ringer har behov av att prata om. Samtalslängden varierar därför kraftigt. Ett samtal kan exempelvis vara ett kort informationssamtal med hänvisning till en självhjälpsgrupp, medan ett annat är ett långt stödsamtal med någon som är svårt deprimerad och har självmordstankar. Det viktiga är att lyssna intresserat och att genom frågor få den som ringer att själv komma fram till hur han/hon vill gå vidare. Rådgivarna talar inte om vad den som ringer ska göra, utan visar respekt och tilltro till den enskilde och hans eller hennes förmåga att själv kunna fatta beslut och genomföra de förändringar han/hon vill ha. Om den inringande önskar kan rådgivarna ge råd och tips på vad de kan göra i olika situationer och berätta vart de kan vända sig om de önskar vidare hjälp och behandling. Det kan gälla hänvisningar till socialtjänst, psykiatri, budgetrådgivare, självhjälpsgrupper och olika typer av behandling. Röstbrevlådan lyssnas dagligen av och de som lämnat namn och telefonnummer rings upp inom 24 timmar. Personer som ringt in fredag kväll kan dock inte kontaktas förrän på måndagen eller första vardagen. Därefter raderas meddelandena. E-postfrågor besvaras inom samma tidsintervall. Vilken information samlas in? Samtalsdata lagras hos Telia och kan med hjälp av Telia Advance hämtas för att bland annat få en uppfattning om antal inkommande samtal. Programmet har dock sina begränsningar. Samtalets längd visas men det går inte att se vilka av samtalen som har besvarats. Ett samtal med kort samtalslängd kan exempelvis vara ett kort informationssamtal med en fråga om ett telefonnummer till en stödgrupp. Ett lika kort samtal kan komma från någon som har lyssnat på telefonsvararen, men som har lagt på luren innan de har kommit i kontakt med någon rådgivare. Man kan heller inte få reda på hur många samtal som inkommit från unika personer/telefonnummer eller hur många som återkommit flera gånger. En sammanställning av samtalsdata redovisas i bilaga 1. Rådgivarna har ett formulär för att kunna föra in vissa uppgifter från samtalen de besvarar. Uppgifterna samlas i en databas så att statistik kan hämtas för att öka kunskapen om de problem de inringande brottas med och för att Statens folkhälsoinstitut ska få information om vilka behov som finns av förebyggande insatser och behandling. Inga uppgifter kan kopplas till någon enskild person. All data redovisas på gruppnivå. Eftersom det primära med samtalen är att stödja den inringande och inte att göra intervjuer/samla data, så får rådgivarna inte svar på alla frågor i formuläret. Vissa samtal är mycket korta och det framgår inte alltid vem som ringer. Vid bus- och felringningar förs helt naturligt mycket få uppgifter in. Detta gör att antalet svar på de olika frågorna har stor variation vilket framgår av resultatredovisningen längre fram. Vilka slutsatser kan dras av statistiken från samtalen? I resultatdelen redovisas siffror från de inringande som besvarat olika frågor. I frågor där svarsfrekvensen är hög torde siffrorna ge en förhållandevis rättvis bild av den grupp som ringer Stödlinjen. Alla personer som ringer Stödlinjen besvarar inte alla frågor som finns i databasformuläret, vilket gör att svarsfrekvensen varierar från fråga till fråga. Det gör

9 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N att det finns ganska stora osäkerheter i resultatet. I vilken grad de som ringer Stödlinjen är representativa för gruppen spelare med problem i Sverige går inte att säga i dagsläget. Frågor som handlar om spelandet baseras enbart på uppgifter från spelaren själv. Uppgifter som kommer från spelare som ringer Stödlinjen registreras i särskilda flikar i databasformuläret. När en anhörig ringer Stödlinjen kan man även registrera uppgifter gällande spelarens ålder, kön och troligt problemspel. Då registreras det i en särskild anhörigflik i databasformuläret. Detta gör det möjligt att jämföra viss information som anhöriga lämnar om de spelare de ringer till Stödlinjen om, med information som lämnas av de spelare som själva ringer. Att svarsunderlaget varierar och att vi inte får svar på alla frågor från samtliga som ringer gör att det inte går att redovisa procentberäkningarna utifrån samma bastal. Därför har procent i de flesta fall beräknats på det antal som lämnat svar på frågan. Data i rapporten kan vara både under- och överskattade. Flera anhöriga, exempelvis make/maka, syskon, barn eller föräldrar, kan ringa om samma spelare. Ibland ringer även spelaren själv. Vissa spelare och anhöriga ringer flera gånger. Det är inte alltid Stödlinjens personal är medvetna om det. Ett resultat av detta är att samma spelare kan bli inmatad flera gånger. Det gör att vissa uppgifter kan ge intryck av att vara större än de i verkligheten är. För att minimera dubbletter matas uppgifter om spelaren, spelandet och konsekvenser av spelandet inte in om rådgivarna vet att personen ringt tidigare under det senaste året. Detta innebär dock att nya konsekvenser som uppkommit sedan förra samtalet kan gå förlorat. Det faktum att många samtal inte hinner beröra alla frågeområden i formuläret och att den som ringer ogärna berättar om vissa förhållanden gör att många av siffrorna i rapporten kan vara underskattade. Att exempelvis bara 42 spelare uppgivit olagliga handlingar behöver inte betyda att alla övriga inte gjort sig skyldiga till brott. När det gäller exempelvis spelarens konsekvenser torde siffrorna vara betydligt högre om man skulle ha ställt alla frågor till samtliga. Man bör vara särskilt försiktig med att dra slutsatser vid tolkning av siffror där få personer svarat på frågan.

10 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Bakgrund Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att följa utvecklingen av spelberoende samt verka för att minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande. En av verksamheterna inom ramen för detta uppdrag är den nationella Stödlinjen för spelare och deras anhöriga ( ). Den som ringer till Stödlinjen får rådgivning och stöd. Stödlinjen har sedan starten 1999 drivits av Assissa Consultancy Europé AB, med undantag för åren då linjen drevs av Telefonakuten. Sedan starten 1999 har Stödlinjens verksamhet upphandlats vid två tillfällen. Ett samtal till Stödlinjen är en lättillgänglig möjlighet att få diskutera sitt eget eller en närståendes spelproblem med erfaren personal. Man får dessutom information om och hänvisning till de stödinstanser som finns i form av socialtjänst, behandling och lokala självhjälpsgrupper. Stödlinjen har fler funktioner än att hjälpa personer med spelproblem. Bland annat fungerar Stödlinjen som ett informationscentrum dit socialarbetare, vårdpersonal, personer i ideella föreningar, stödgrupper och andra intresserade kan vända sig för att få information om spelberoendefrågor. I Stödlinjens uppdrag ingår att årligen rapportera verksamhetens utveckling till Statens folkhälsoinstitut. Utöver årsrapporterna görs även månadssammanställningar. Rapporterna är ett bra verktyg för att identifiera olika trender på spelmarknaden och bland de hjälpsökande. I rapporterna sammanställs bland annat några få demografiska fakta, antal inkommande samtal, de vanligaste problemspelen samt negativa konsekvenser till följd av spelandet.

11 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Temadel Internetspel En sak med att spela över internet är att det går så fort jag börjar med en tusenlapp och ska bara spela för det. Men så hamnar jag i ett läge där jag förlorar och då måste jag ju spela tillbaka, så jag satsar en hundring till och en hundring till I lördags spelade jag bort nästan hela lönen, jag vet inte vad jag ska leva på nu? Tankarna snurrar hela tiden: Jag har ju klarat det förr, det måste gå igen De spelare som kontaktar Stödlinjen berättar om sitt spelande och de konsekvenser som de upplever i samband med detta. Många av konsekvenserna upplever spelare oavsett vilken spelform de i första hand uppger att de har problem med, men det finns också spelare som berättar om konsekvenser och faktorer i samband med sitt spelande över Internet som verkar ha samband med själva formen och arenan för spelandet. Att spelaren upplever att pengar förlorar sitt värde, eftersom det bara är siffror på en skärm och inte pengar man håller i handen, är något som många spelare berättar om när de kontaktar Stödlinjen. Faktorer som att spelen är tillgängliga, oavsett tid på dygnet, att man kan spela i hemmets lugna vrå och möjligheten att vara anonym, är också saker som framkommer i samtalen med spelare som upplever problem med olika former av internetspel. Spel på internet innehåller alltså alla eller de flesta av de faktorer som forskningen hittills klarlagt ökar risken för problematiskt spelande: hög tillgänglighet, snabb återkoppling mellan insats och utfall, möjlighet till kontinuerligt spelande, anonymt och inslag av skicklighet (Griffiths, Wardle, Orford, J., Sproston & Erens, 2009; Johansson & Götestam, 2004; Senate Selected Committee on Information Technologies, 2000). Det finns idag ett potentiellt kasino i varje dator som har uppkoppling till internet (Griffiths, 2003). Det gör att spel via internet är tillgängligt i de flesta svenska hem och arbetsplatser idag. Spelformer på internet Resultaten från SWELOGS, befolkningsstudien gällande spel och spelproblem, visar att andelen problemspelare är signifikant högre bland dem som spelar över internet, gällande många olika spelformer, jämfört med befolkningen i stort. Studien visar att bland de tio speltyper som är förknippade med de högsta andelarna problemspelare, återfinns sju typer bland spel via internet, såväl oreglerade som reglerade spelformer (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Vid den tidigare prevalensundersökningen som genomfördes var spel på internet extremt ovanligt (Rönnberg et al., 1999). Samma trend ses internationellt, exempelvis har andelen som spelar på internet i Storbritannien ökat signifikant mellan åren 1999, 2007 och 2010 (Sproston, Erens & Orford, 2000; Wardle et al., 2007; Wardle et al., 2010). I Sverige har spelproblem hos nätpokerspelare uppmärksammats speciellt (exempelvis SOU 2008:36). Resultatet från SWELOGS i kombination med att det de senaste åren har varit en hög andel spelare som ringer Stödlinjen som uppger någon spelform på internet som problemspel i första hand, gör att internetspel är ett intressant tema för 2010 års rapport. För demografiska uppgifter samt uppgifter om huvudsakligt problemspel, se Resultat i denna rapport. I diagrammen i temadelen presenteras statistik från Samtliga

12 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N diagram i temadelen redovisar andelar i procent, det antal som procentberäkningarna baseras på kan variera mellan de olika diagrammen. När en hjälpsökande ringer ett samtal till Stödlinjen är det den personen som äger samtalet. Det innebär att samtalet i första hand rör sig kring de områden som den hjälpsökande vill prata om och därför får samtalsmottagaren inte alltid svar på alla frågor som finns i databasformuläret. Som konstaterats ovan är samtalet ett stödsamtal, inte en informationsinhämtning. Av totalt 791 spelare som under 2010 har ringt Stödlinjen har 175 personer uppgett att de i första hand har problem med någon form av internetspel. Av dessa 175 spelare har inte alla spelare lämnat uppgifter i alla frågor i temadelen. Procentberäkningarna i temadelens diagram är baserade på det antal personer som har lämnat uppgifter i respektive fråga. Det innebär att vissa diagram i temadelen är baserade på uppgifter från endast ett litet antal personer och ska därför tolkas med försiktighet. Alla uppgifter som presenteras i temadelen har framkommit under det man klassificerat som ett förstagångssamtal. Figur 1 Av 791 spelare som ringt Stödlinjen under 2010 är det 400 (51 procent) som har uppgett problemspel i första hand (Resultat, tabell 11). Av dessa 400 personer har 175 (knappt 44 procent) uppgett någon internetbaserad spelform som huvudsakligt problemspel. Figur 1 visar hur olika spelformer över internet fördelar sig. Procent i figur 1 är beräknad på de 175 personer som under 2010 har lämnat information om internetspel som problemspel. Figur 1 visar att nästan hälften av de 175 internetspelarna uppger att de har problem med internetpoker. Drygt 26 procent upplever problem med kasinospel, nästan elva procent med sportspel över internet och drygt tio procent med automater. En liten andel, knappt två procent, uppger att de har problem med bingo över internet respektive hästspel över internet.

13 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Ålder och kön Figur 2 Av de 175 internetspelare som under 2010 har ringt Stödlinjen, är det 123 spelare som även har lämnat uppgifter om ålder och kön. Figur 2 visar hur olika problemspel på Internet fördelar sig över ålder och kön. Procent är beräknad på de 123 spelare som lämnat uppgifter om både internetspel, ålder och kön. Figur 2 visar att den största andelen internetspelare är män upp till 35 år. Majoriteten av dessa, 42 procent, spelar internetpoker. Elva procent av männen i denna åldersgrupp spelar kasinospel, medan nio procent spelar någon form av sportspel. Av de kvinnliga Internetspelarna uppger de flesta att de har problem med kasinospel. Sex procent av kvinnorna i åldersgruppen upp till 35 år och fem procent i åldersgruppen anger kasinospel som problemspel i första hand. En del spelare som ringt Stödlinjen under 2010 berättar att de spelar olika former av internetspel, men att det är en specifik spelform där spelandet går överstyr. Olika spelare har exempelvis berättat att de kan ha kontroll över sitt pokerspelande eller sportspelande, men att de, när de har vunnit pengar, direkt går in på en annan sajt och spelar bort hela vinsten på exempelvis kasinospel. I dessa fall uppger spelarna kasinospel på internet som sitt huvudsakliga problemspel, när de ringer Stödlinjen. Sysselsättning och boendeform Det kan vara intressant att se vilken sysselsättning de internetspelare som ringt Stödlinjen under 2010 har, samt hur deras livssituation ser ut i form av boendeform, det vill säga huruvida de lever tillsammans med någon partner, och om det finns barn i familjen.

14 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Figur 3 Av de 175 internetspelare som har ringt Stödlinjen under 2010, är det 134 personer som har lämnat uppgifter om sin sysselsättning. Figur 3 visar hur dessa personer fördelar sig procentuellt. Procent är beräknad på de 134 personer som berättat om sin nuvarande sysselsättning. Figur 3 visar att drygt 61 procent av Internetspelarna yrkesarbetar på heltid och sex procent arbetar deltid, dessa uppger att de antingen studerar, är sjukskrivna eller arbetslösa resten av tiden. Knappt tio procent är långtidssjukskrivna, det vill säga har varit sjukskriven längre än tre månader, medan drygt tio procent uppger att de är arbetslösa. Nästan sju procent studerar på heltid, medan knappt fem procent är egna företagare. En liten andel, mindre än två procent är för tillfället föräldralediga på heltid. Resultat från befolkningsstudien om spel om pengar, SWELOGS, visar att heltidsarbetande kvinnor i lägre grad är problemspelare än övriga kvinnor, medan det inte finns något sådant samband för män. Deltidsarbetande män är däremot i högre grad problemspelare än övriga män. Studien visar också att det finns större andelar problemspelare bland personer som har socialbidrag, arbetslöshetskassa eller problem med hushållsekonomin (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Av de internetspelare som ringt Stödlinjen under 2010 uppger majoriteten att de har ett heltidsarbete. Resultatet från Stödlinjen visar således en helt annan bild gällande sysselsättning jämfört med SWELOGS resultat. Det är dock inte säkert att de personer som ringer Stödlinjen är representativa för befolkningen i stort. 106 av 175 internetspelare har besvarat frågan om hur deras nuvarande boendeform ser ut, det vill säga huruvida de lever ensamma eller tillsammans med någon partner. Majoriteten, 59 procent, är sammanboende med sin partner. 58 procent av dessa uppger att det finns barn i förhållandet. 34 procent är ensamstående, 31 procent av dessa har barn hemma på hel- eller deltid, medan knappt sju procent uppger att de har ett särboförhållande, utan barn. Resultatet från SWELOGS visar att cirka personer, varav är barn, lever tillsammans med någon som är problemspelare (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Av de internetspelare som ringer Stödlinjen är det också många som uppger att de har barn, antingen i ett förhållande eller som ensamstående föräldrar. I samtalen till Stödlinjen,

15 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N liksom i SWELOGS resultat, blir det tydligt att det är många anhöriga som lever nära en spelare och därigenom påverkas på olika sätt av de konsekvenser som spelandet leder till. Ekonomi och synen på pengars värde Det konstiga är att min syn på pengar blir helt förvriden då jag spelar på nätet. Det är som att det inte är pengar, jag ser dem ju inte, det är bara siffror på en skärm. Om jag ska köpa en tröja, eller gå och klippa mig, då kan jag tänka att herregud så dyrt, 300 spänn, det har jag inte råd med Men när det handlar om att sitta och spela, då är det som att det inte spelar nån roll. En tusenlapp hit eller dit, jag har ingen uppfattning om hur många nollor som finns bakom siffrorna när jag sitter vid datorn, det spelar ingen roll just då. Många av de internetspelare som ringer Stödlinjen berättar att deras syn på pengar har blivit förvrängd just för att de spelar över internet. De beskriver att de, i och med att de inte håller pengarna i handen, förlorar uppfattningen om hur mycket pengar de spelar för. Att pengarna bara blir siffror på en skärm och att de ofta visas i dollar eller euro istället för i kronor, gör att det är svårt att hålla reda på hur stor satsning de just har gjort, eller hur mycket pengar som de totalt har spelat för under en spelsession. Detta är också beskrivet i forskning (Griffith, 2003). Figur 4 Av 175 Internetspelare har 120 personer under 2010 gjort en bedömning av hur deras ekonomiska situation ser ut. Figur 4 visar hur deras svar fördelar sig procentuellt. Procent är beräknad på de 120 personer som har besvarat frågan. Figur 4 visar att majoriteten av de 120 personerna, 53 procent, bedömer sin ekonomiska situation som dålig, men under kontroll. De beskriver det som att de har svårt att få ekonomin att gå ihop och många av dessa har stora ekonomiska konsekvenser som exempelvis skulder, men de har trots det ganska bra kontroll på situationen och en överblick över hur ekonomin ser ut, hur stora eventuella skulder är och vilka de är skyldiga pengar. 38 procent av internetspelarna bedömer sin ekonomiska situation som dålig och okontrollerad. Dessa personer beskriver att de alltid har räkningar och hyror

16 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N som släpar efter och det är vanligt att de inte längre orkar ha en överblick över hur ekonomin ser ut. Dessa personer berättar att de inte längre vet hur stora skulder de har, inte heller vem eller vilka de är skyldiga pengar. Många av de personer som upplever den ekonomiska situationen som dålig överlag, berättar att de har tagit snabba sms-lån eller lån hos internetbanker, och att räntorna på dessa lån och den snabba återbetalningstiden inte gör att de har möjlighet att betala tillbaka lånen. Det är vanligt att internetspelare, i samtal till Stödlinjen, berättar att de tar ett lån i all hast efter en spelsession då de har förlorat mycket pengar, detta i avsikt att satsa de lånade pengarna och vinna tillbaka förlusten för att täcka de skulder de redan har. De beskriver det som att tillgängligheten till olika låneinstanser gör att det är lätt att göra en förhastad låneansökan i panik, efter att ha förlorat stora summor pengar. Figur 5 Av 175 internetspelare är det 56 personer som har besvarat frågan om hur mycket pengar de satsar på spel per månad. Figur 5 visar hur dessa personers svar fördelar sig procentuellt. Procent är beräknad på de 56 personer som har lämnat uppgifter om både Internetspel och satsning per månad. Figur 5 visar att den största andelen personer, 27 procent, satsar mellan kronor per månad på spel. 25 procent satsar mellan kronor, medan 18 procent uppger att de satsar mellan kronor respektive över kronor per månad på spel. Det verkar som att en stor andel personer satsar mycket stora summor på spel månatligen, men utan att veta hur deras övergripande ekonomiska situation ser ut, är det svårt att säga hur dessa spelsummor per månad påverkar deras vardagsekonomi. Även om det enligt resultatet ovan ser ut som att de personer med spelproblem som ringer Stödlinjen spelar för stora summor, kan det vara små summor som leder till minst lika stora konsekvenser. Personer med liten kontantmarginal kan vara mer sårbara. Då det är ett litet antal spelare som har besvarat frågan, ska diagrammet även tolkas med försiktighet. Befolkningsstudien om spel om pengar, SWELOGS, visar att 20 procent av genomsnittsspelaren på befolkningsnivå, har satsat mer än 320 kronor på spel den senaste månaden. Den tiondel som hade spelat om mest pengar hade spelat för mer än 600 kronor den senaste månaden (Statens folkhälsoinstitut, 2010). De internetspelare

17 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N som har ringt Stödlinjen under 2010 lägger således ner mycket större summor på spel än vad den genomsnittlige spelaren gör. SWELOGS visar också att färre personer spelar för allt mer pengar. Andelen personer som spelar spel om pengar har minskat från 88 procent till 70 procent. Samtidigt ligger omsättningen på den reglerade spelmarknaden kvar på samma nivå som tidigare, medan det eventuellt har tillkommit en ökning av omsättningen på den oreglerade spelmarknaden (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Figur 6 54 av 175 Internetspelare har besvarat frågan om hur stora spelrelaterade skulder de har. Figur 6 visar hur deras svar fördelar sig procentuellt. Procent är beräknad på de 54 personer som har lämnat uppgifter om både internetspel och skulder under Figur 6 visar att sammanlagt 52 procent av internetspelarna uppger att de har spelrelaterade skulder över och upp till en halv miljon kronor. Totalt uppskattar knappt 17 procent sina skulder till över upp till över en miljon kronor. Knappt 32 procent uppger att de har skulder upp till kronor. Det finns inga större skillnader om man jämför med de totalt 119 spelare, oavsett typ av problemspel, som under 2010 har ringt Stödlinjen och lämnat uppgifter om spelrelaterade skulder (Resultat, figur 12). Då det är ett litet antal internetspelare som har besvarat frågan ska diagrammet tolkas med försiktighet. Hur länge har spelandet varit ett problem? Jag har egentligen alltid spelat, men det har inte varit nåt problem tidigare. Jag har alltid kunnat hantera spelandet ända fram tills jag började spela över nätet. Det skenade iväg med en gång. Nu är det som att jag har tappat all kontroll. Resultaten från befolkningsstudien om spel om pengar, SWELOGS, visar att det oftare är förknippat med spelproblem att spela olika spelformer på internet, än på andra arenor. (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Exempelvis finns det en högre andel problemspelare bland dem som spelar nummerspel över internet, jämfört med befolkningen i stort. Andelen problemspelare som spelar nummerspel i spelbutik eller hos ombud är signifikant lägre än för dem som spelar samma spelform över internet. När det gäller kasinospel finns det en högre andel problemspelare bland dem som spelar på

18 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N restaurangkasinon eller över internet, jämfört med dem som spelar på Casino Cosmopol eller i utlandet. SWELOGS resultat visar att bland de tio speltyper som är förknippade med de högsta andelarna problemspelare (24 procent och över) återfinns sju speltyper på internet, såväl reglerade som oreglerade spelformer. Exempel på oreglerade spelformer är sportspel, kasinospel eller poker över internet, hos annan arrangör än Svenska Spel (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Det kan således finnas faktorer hos spelformer som spelas över internet som gör att en högre andel personer utvecklar spelproblem. En alternativ förklaring är att det är en urvalseffekt, exempelvis att de mest spelintresserade i större utsträckning väljer att spela på internet. Många av de spelare som ringt Stödlinjen under 2010 berättar att de tidigare inte har upplevt några problem med sitt spelande, förrän de började spela över internet. Spelare som tidigare haft ett kontrollerat spelande, beskriver hur spelandet eskalerar och går överstyr, på ganska kort tid, när de väl börjat spela någon form av internetspel. Figur 7 Av de 175 internetspelare som under 2010 har ringt Stödlinjen, är det 125 personer som har lämnat uppgifter om när de upplever att deras spelproblem började. Figur 7 visar hur deras svar fördelar sig procentuellt. Procent är beräknad på de 125 personer som har besvarat frågan. Figur 7 visar att den största andelen internetspelare, 38 procent, uppger att problemen startade för över 1-3 år sedan. 22 procent berättar att problemen började för över 3-5 år sedan. En liten andel spelare uppger att spelproblemen började för över år sedan, respektive över 20 år sedan. Då internetspelandet inte var så utbrett för år sedan, kan man anta att dessa personer tidigare har upplevt problem med andra spelformer, och på senare år övergått till att spela någon spelform på internet. I de grupper som uppger att problemen började för år sedan, respektive för över 20 år sedan, ingår de som har uppgett att de under 2010 har upplevt problem med automatspel, sportspel samt pokerspel över internet.

19 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Resultat Resultaten kommer nedan att redovisas i huvudsak med hjälp av tabeller och diagram. I de fall där det är relevant kommer jämförelser att göras mellan 2010 och 2009 och ibland även 2008 och Antalet samtal som inkommer till Stödlinjen och antalet besvarade samtal varierar mycket från år till år. Även antalet personer som besvarar olika frågor varierar till stor del. Huvuddelen av Stödlinjens data redovisas i procent för att, i de fall det är möjligt, kunna göra jämförelser mellan 2010 och föregående år. Alla personer som ringer Stödlinjen besvarar inte alla frågor som finns i databasformuläret. Rapportförfattarna har därför genomgående valt att räkna procent på de personer som besvarat respektive fråga. I anslutning till varje diagram eller tabell finns därför uppgifter om hur många personer som har lämnat uppgifter i frågan. Detta utgör det bastal på vilket procent beräknas i diagrammen och tabellerna. Enda undantaget är samtalets karaktär där de allra flesta samtal kategoriseras. Där har besvarade samtal valts som bastal för beräkningarna. I vissa av frågeställningarna har endast antal eller både antal och procent redovisats då det bedömts särskilt intressant eller viktigt för att få en korrekt bild av ökningar och minskningar. Vad vet vi om samtalen? Inkommande samtal Den schematiska bilden på sidan 20 visar hur de inkomna samtalen till Stödlinjen fördelar sig samtal har inkommit under öppettiderna men har inte kommit fram till någon rådgivare. Det finns ingen information om hur många av de samtalen som har inkommit när det har varit upptaget. En del av de samtalen kan också vara samtal där personen lägger på luren innan de har kommit i kontakt med rådgivare eller där de enbart har lyssnat på förinspelad information. Det finns heller inga uppgifter på hur många av de samtalen som kan härröras till dessa alternativ. 74 personer har lämnat ett meddelande i röstbrevlådan, men bara 29 har bedömts som seriösa och möjliga att ringa upp. Övriga har varit icke identifierbara meddelanden, bus eller tydliga felringningar där den som lämnat meddelande velat komma i kontakt med något spelbolag. I 198 av de besvarade samtalen finns ingen notering om samtalens karaktär, se tabell 3b. Detta kan bero på att samtalsmottagaren har missat att fylla i detta under samtalets gång.

20 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Totalt inkomna samtal Samtal då linjen är stängd Samtal under öppettider Lägger på, lyssnar på information, ringer vid upptaget Besvarade samtal Lämnat namn och tel.nr 29 Bus, felringning, Lägger på luren Seriösa samtal Tabell 1. Inkomna samtal Antal Antal Antal Antal Totalt Under linjens öppettider Besvarade samtal I tabell 1 redovisas en jämförelse över antalet inkomna samt besvarade samtal för åren 2007 till Antalet samtal till Stödlinjen har minskat med mellan 2009 och 2010, vilket är en minskning med drygt tolv procentenheter. Antalet besvarade samtal har under samma tid minskat med 218 samtal eller drygt sex procentenheter. Sett över tid har antalet inkommande samtal, totalt och under öppettiderna, samt besvarade samtal, minskat för varje år sedan Under Stödlinjens verksamhet, var 2007 det år då antalet inkommande samtal var som högst (se tidigare årsrapporter samt rapporten Nationella Stödlinjen för statistik före 2007). Om alla tillgängliga rådgivare är upptagna styrs samtalet till en röstbrevlåda där man kan lämna sitt namn och telefonnummer om man önskar bli uppringd av Stödlinjen. Under 2010 har 74 personer pratat in meddelanden i röstbrevlådan, men endast 29 personer har bedömts som seriösa och möjliga att ringa upp. Elva av dessa samtal var stödsamtal, tre var rena informationssamtal där den som ringde sökte kontaktuppgifter till exempelvis självhjälpsgrupper eller behandlingsinstanser. I övriga samtal hade personerna redan fått kontakt med Stödlinjen, hade svårt att prata just då eller så fick Stödlinjens personal inte kontakt med dessa när de ringde upp.

Årsrapport från Stödlinjen

Årsrapport från Stödlinjen Årsrapport från Stödlinjen Januari december 2008 www.fhi.se A 2009:03 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:03 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-613-1 FÖRFATTARE: BIRGITTA ENMARK, STÖDLINJEN / ASSISSA CONSULTANCY

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 januari 3 april 1 Sammanfattning Under perioden 1/1-3/4 kontaktades Stödlinjen av totalt 981 personer, varav 69 via telefonsamtal (62%), 254 via chattar (26%) och 118 via e-

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 216 1 Sammanfattning Under perioden 1/5-31/8 216 inkom totalt 887 kontakter till Stödlinjen, varav 484 var via telefonsamtal (55%) 234 via chattar (26%) och

Läs mer

Statistik för Stödlinjen 1/1-30/4 2015

Statistik för Stödlinjen 1/1-30/4 2015 Statistik för Stödlinjen 1/1- /4 21 1 Sammanfattning Under perioden 1/1- /4 inkom 6 spelrelaterade samtal, 188 chattar och 9 e- brev till Stödlinjen. I telefonsamtalen är gruppen 18-44 år mest representerad

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Vem får problem med spel?

Vem får problem med spel? Vem får problem med spel? Resultat från SWELOGS befolkningsstudie om spel och hälsa 2008/09 Ulla Romild, Statens Folkhälsoinstitut RFMA:s konferens om Spel och Spelmissbruk Huddinge, 2 februari år 2011

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Spelproblem finns och går att åtgärda!

Spelproblem finns och går att åtgärda! Spelproblem finns och går att åtgärda! STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2011 ISBN 978-91-7257-888-3 (pdf) ISBN 978-91-7257-889-0 (print) OMSLAGSFOTO: matton.se GRAFISK PRODUKTION: AB Typoform TRYCK:

Läs mer

Förord... 6. Sammanfattning... 6. Summary... 10. Inledning... 11. Vad är Stödlinjen?... 11. Stödlinjens uppdrag... 11. Stödlinjens arbetssätt...

Förord... 6. Sammanfattning... 6. Summary... 10. Inledning... 11. Vad är Stödlinjen?... 11. Stödlinjens uppdrag... 11. Stödlinjens arbetssätt... Stödlinjen 2013 Innehåll Förord... 6 Sammanfattning... 6 Summary... 10 Inledning... 11 Vad är Stödlinjen?... 11 Stödlinjens uppdrag... 11 Stödlinjens arbetssätt... 11 Information och rådgivning på andra

Läs mer

Folkhälsomyndighetens kontor finns i Solna och Östersund och vi är knappt 500 anställda. Vi är 6 utredare som arbetar med spelfrågor och 5

Folkhälsomyndighetens kontor finns i Solna och Östersund och vi är knappt 500 anställda. Vi är 6 utredare som arbetar med spelfrågor och 5 1 2 Folkhälsomyndigheten bildades 1 januari 2014 genom att Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och delar av Socialstyrelsen gick samman till en myndighet. Folkhälsomyndigheten är en nationell

Läs mer

SAMM ANF ATTNING... 5 SUMMARY... 6. Vad är Stödlinjen?... 7. Stödlinjens uppdrag... 7. Stödlinjens arbetssätt... 7. Tjänster... 8. Bemanning...

SAMM ANF ATTNING... 5 SUMMARY... 6. Vad är Stödlinjen?... 7. Stödlinjens uppdrag... 7. Stödlinjens arbetssätt... 7. Tjänster... 8. Bemanning... Stödlinjen 2012 S T Ö DLINJEN 2012 3 Innehåll SAMM ANF ATTNING... 5 SUMMARY... 6 INLEDNING... 7 Vad är Stödlinjen?... 7 Stödlinjens uppdrag... 7 Stödlinjens arbetssätt... 7 STÖDLINJEN 2012... 8 Tjänster...

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

KUNSSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM. Spel om pengar är en folkhälsofråga

KUNSSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM. Spel om pengar är en folkhälsofråga KUNSSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM Spel om pengar är en folkhälsofråga Om broschyren Broschyrens syfte är att visa behovet av att förebygga problem med spel om pengar. Detta genom att ge en överblick

Läs mer

ALKOHOLLINJEN ÅRSRAPPORT

ALKOHOLLINJEN ÅRSRAPPORT ALKOHOLLINJEN ÅRSRAPPORT 2015 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Alkohollinjen årsrapport 2015 Stockholm juni 2016 Årsrappporten kan laddas ned från Folkhälsoguiden

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Stödlinjen. en nationell stödlinje för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga

Stödlinjen. en nationell stödlinje för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga Stödlinjen en nationell stödlinje för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga Statens folkhälsoinstitut isbn: 978-91-7257-554-7 foto: sid 9, foto Johan Brandsten, övriga foton Photos.com

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Stödlinjen för spelare och anhöriga

Stödlinjen för spelare och anhöriga Stödlinjen för spelare och anhöriga Årsrapport 215 Innehåll Sammanfattning... 4 Summary... 5 Inledning... 6 Rapportens upplägg... 6 Behandling av spelproblem aktuell forskning... 6 Telefonstöd... 7 Hinder

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner

Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner JUNI 2016 Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner Resultat från en kartläggning av kommunernas arbete 2015 Under 2015 gjorde Folkhälsomyndigheten en webbenkät i samråd med Sveriges Kommuner

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Genomförande Metod: Webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel Målgrupp: Allmänheten i Sverige, 18-79 år, som

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Spelproblem varför förebygga och hur? Förebygg.nu 11 november 2015, Göteborg Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten

Spelproblem varför förebygga och hur? Förebygg.nu 11 november 2015, Göteborg Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten Spelproblem varför förebygga och hur? Förebygg.nu 11 november 2015, Göteborg Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. Målet för samhällets insatser är

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

Verksamhetsrapport 2013:02

Verksamhetsrapport 2013:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 211 och 212 samt perioden 28-212 Verksamhetsrapport 213:2 Sammanfattning För perioden 211 och 212 har kostnaden för försörjningsstödet minskat

Läs mer

Rapport spelansvarsverktyg

Rapport spelansvarsverktyg Rapport spelansvarsverktyg Tematillsyn SvS Poker 2015:2 Kartläggning spelansvarsverktyg 1(13) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Resultat... 4 3.1 Stor variation i satta

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

Presentation vid Akans seminarium om förebyggningsverktyget Jeg spiller, Oslo, 31 maj, 2016 Per Binde, docent i socialantropologi

Presentation vid Akans seminarium om förebyggningsverktyget Jeg spiller, Oslo, 31 maj, 2016 Per Binde, docent i socialantropologi Presentation vid Akans seminarium om förebyggningsverktyget Jeg spiller, Oslo, 31 maj, 2016 Per Binde, docent i socialantropologi Studien Mål: utforska spelrelaterad förskingring och liknande brott inom

Läs mer

Politikermöten September 2009

Politikermöten September 2009 Politikermöten September 2009 Hjälplinjens verksamhet Vi erbjuder alla i Sverige, tidigt och lättillgängligt stöd vid psykisk kris och svåra livssituationer Professionellt Anonymt Kostnadsfritt 2009-11-09

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

SLUTA-RÖKA-LINJEN

SLUTA-RÖKA-LINJEN www.slutarokalinjen.se SLUTA-RÖKA-LINJEN ÅRSRAPPORT 2015 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Sluta-Röka-Linjen årsrapport 2015 Stockholm juni 2016 Årsrappporten

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt Behöver du någon att prata med? Letar du efter stöd och hjälp? Professionellt Anonymt Kostnadsfritt En svår livssituation kan vara svår att hantera på

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Förebygga spelproblem Varför? Hur? Vem?

Förebygga spelproblem Varför? Hur? Vem? Förebygga spelproblem Varför? Hur? Vem? Jessika Svensson Drogfokus 20 oktober 2016 Folkhälsomyndighetens uppdrag på området spel om pengar 2016 Regeringsuppdrag att genomföra insatser för att förebygga

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Unga och pension. Februari 2015. Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93

Unga och pension. Februari 2015. Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93 Unga och pension Februari 2015 Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93 Metod Undersökningen genomfördes i februari 2015 som en internetenkät i Norstats internetpanel. 1 005 personer besvarade

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013 Sv 152/2013 Sö 151/2013 Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2013 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Sammanfattning

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Allmänheten om spel Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016

Allmänheten om spel Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016 - 2016 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016 1 2016-10-xx Bakgrund är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att

Läs mer

Par- och familjebehandling för spelberoende

Par- och familjebehandling för spelberoende Par- och familjebehandling för spelberoende Utvärdering och metodbeskrivning av behandlingsformen www.fhi.se A 2011:02 A 2011:02 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-789-3 (PDF) ISBN: 978-91-7257-790-9 (PRINT)

Läs mer

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Datum: 2010-02-25 Tjänsteställe: Handläggare: Beteckning: Er beteckning: Uppföljning av verksamheten med personligt ombud i Marks kommun 2009. Verksamheten

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete.

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. MÄSSA Jobb & Karriär Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. Under den jobb och karriärmässa som, fredagen den 2 mars 2012, arrangerats på initiativ av ett antal gymnasieungdomar från

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Användarmanual Trio Voice Mail

Användarmanual Trio Voice Mail Användarmanual Trio Voice Mail Trio Enterprise 3.1 Dokumentation: Magnus Eriksson, Lars-Gunnar Fredriksson, bost Ändringsdatum: 2010-11-08 Trio Enterprise AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone:

Läs mer

Stödlinjen för spelare och anhöriga. Årsrapport 2016

Stödlinjen för spelare och anhöriga. Årsrapport 2016 Stödlinjen för spelare och anhöriga Årsrapport 216 Centrum för psykiatriforskning Norra Stationsgatan 69, SE-113 64 Stockholm www.psykiatriforskning.se, www.stodlinjen.se Innehåll Sammanfattning... 4 English

Läs mer

SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet

SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö -Förväntningar, erfarenheter, attityder, spelande och spelproblem före etableringen

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

FORUM SPEL. Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende. Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder

FORUM SPEL. Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende. Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder FORUM SPEL Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder Bedriver kunskapsutveckling kring prevention, risk och skyddsfaktorer Pågående

Läs mer

Statistikinfo 2013:12

Statistikinfo 2013:12 Statistikinfo 213:12 Hushållens sammansättning i Linköping 212 et hushåll i Linköpings kommun uppgår till 66 745. 4 procent av hushållen är ensamstående utan barn, vilket är den vanligaste hushållstypen

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Statistikinfo 2014:07

Statistikinfo 2014:07 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med,

Läs mer

UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM. Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten

UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM. Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten Verkar för likvärdiga förutsättningar för god hälsa genom att: följa befolkningens hälsoläge

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Nationella stödlinjen

Nationella stödlinjen Nationella stödlinjen 2002 2006 Nationella stödlinjen 2002 2006 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND R 2008:26 ISBN: 978-91-7257-575-2 ISSN: 1651-8624 FÖRFATTARE: ANNA NYMAN, MARGARETA CREUTZER REDAKTÖR:

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

BARN. och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM

BARN. och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM BARN och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning Demografiska rapporter 2003:1.2

Läs mer

Är du orolig för dig själv, ditt barn, en anhörig, vän eller granne? Här kan du se vart du kan vända dig för råd och hjälp. Alla instanser har

Är du orolig för dig själv, ditt barn, en anhörig, vän eller granne? Här kan du se vart du kan vända dig för råd och hjälp. Alla instanser har Är du orolig för dig själv, ditt barn, en anhörig, vän eller granne? Här kan du se vart du kan vända dig för råd och hjälp. Alla instanser har tystnadsplikt. ALKOHOL- OCH DROGMOTTAGNINGEN Upplever du att

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer