Kursledare och övriga föreläsare och övningsassistenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursledare och övriga föreläsare och övningsassistenter"

Transkript

1 Kursdata Kursens namn, nummer och poängtal Interaktiv medieteknik, 2D2033, 5 poäng När kursen genomfördes Period 2, 2005/2006 Kursledare och övriga föreläsare och övningsassistenter Kursledare/föreläsare: Björn Hedin Labassistent: Karin Hartzell och Johanna Garcia Gådin, båda studenter Antal undervisningstimmar uppdelat på föreläsningar, övningar och andra undervisningsformer F: 12, L: 40 Antal övningsgrupper 1 Antal registrerade elever 20 Antal direkt avhoppade elever (elever som valt kursen eller checkat in på kursen men som hoppade av så tidigt att de inte registrerades på den) 1 Kurslitteratur XML in a nutshell som rekommenderad, men inte obligatorisk, litteratur. Vilka moment kursen består av och poängtal för de olika momenten PRO1: 5p Hur många elever som klarat kursens olika moment (vid en eller flera angivna tidpunkter) Första tillfället: 17 Prestationsgrad efter första examinationstillfället i procent, dvs. antal presterade poäng av antalet möjliga poäng för de registrerade eleverna 85%

2 Examinationsgrad efter första examinationstillfället i procent, dvs. antal elever som klarat alla kurskrav av alla registrerade elever 85% Mål Efter genomgången kurs ska studenterna kunna Utveckla XML-baserade interaktiva webbinformationssystem som använder W3Cs principer för Device Independence. Analysera och modellera innehålls-, navigations- och interaktionsmodellen för ett informationssystem och implementera detta i XML-termer och databastermer. Praktiskt använda relationsdatabaser för webbprogrammering. Redogöra för och tillämpa XML-begreppen valid, well formed, xslttransformationer, dtd samt några exempel på XML-baserade vokabulärer inom medieteknik. Redogöra för skillnader mellan att modellera information i en relationsdatabas och att modellera information i en XML-struktur. Formulera, planera och genomföra en större egendefinierad webbprogrammeringsuppgift. Använda Internet för att finna lösningar på programmeringsproblem. Förändringar inför denna kursomgång Kursen har gjorts om totalt från föregående år, inklusive ny kursledare. Inga likheter finns vilket också noggrant poängterats för studenter innan kursval. Sammanfattning Kursen är mycket lik kurs 2D1517 XML för publicering som går i P1-P2. Vissa delar i 2D1517 gås dock inte igenom (xquery, xsl-fo mm), och en valfri laboration (SVG) finns inte i kurs 2D1517. Kursen fungerade ganska väl. Många studenter tyckte den var väl intensiv och att de saknade vissa förkunskaper. Att 85% av studenterna blev klara med kursen i tid tyder på att det gick att genomföra kursen, men att ingen däremot nådde upp till gränsen för betyg 5 tyder på att jag kanske satt väl höga krav för överbetyg. Studenterna gav kursen som helhet ett betyg, 3,8 på en femgradig skala, att jämföra med kurs 2D1517 som fick betyg 4,4. Undervisningen Undervisningen har genomförts med föreläsningar följda av laborationer. Föreläsningarna har getts med utförliga föreläsningsanteckningar i PowerPoint, som i princip gör det möjligt att ta igen en föreläsning om man inte kunnat närvara. Föreläsningsanteckningarna har lagts upp i PingPong vilket gör det lätt att ta igen informationen om man missade en föreläsning. Föreläsningsanteckningarna är som vanligt tämligen omfattande, vilket gör att de är mycket användbara vid laborationerna, men kan upplevas som för informationstäta för själva föreläsningen.

3 Tidigare års utvärderingar i kurs 2D1517 har dock visa att studenterna anser föreläsningsanteckningarna vara mycket bra. Inför varje föreläsning skickades en sammanfattning av innehållet ut via och som länkar i SMS. Dessa kan liknas vid "Advance Organizers". Utskicken innehöll en sammanfattning, nyckelord, referenser samt ett antal reflektionsfrågor. Som avslutning av kursen genomförs ett större projekt i grupper om en eller två studenter. De flesta hann klart med projektet i. Ett antal labbtillfällen samordnade med kurs 2D1517. Det gjorde att köerna på dessa tillfällen blev längre. Laborationerna gjordes i både Unix-salar och mac/windowssalar vilket dock visade sig bli ett problem för en laboration (SVG) då ingen SVG-viewer finns på Unixdatorerna. Examination Examinationen bestod av laborationer och projektuppgift. För godkänt kräver att man gör alla obligatoriska laborationer, utan extrauppgifter, i tid, samt att man uppnår minimikraven för projektuppgiften och redovisar den i tid. För högre betyg finns ett antal extrauppgifter för varje laboration, några helt valfria laborationer samt möjligheten att göra en mer omfattande projektuppgift. Att fylla i kursenkäten gav också en bonuspoäng, något som möjliggjordes av att det i PingPong är möjligt att se vilka som lämnat in enkäter, men det går inte att koppla enkäterna till individer. Studenterna ansåg att systemet var "helt ok", vilket var något av en besvikelse då systemet lovordats i flera år i kurs 2D1517. Enkätsvaren tyder dock på viss begreppsförvirring. Många besvarade också enkäten innan de var färdiga med själva projektet, möjligtvis skulle utfallet varit annorlunda om alla besvarat enkäten efter projektet. Kurslitteratur Som kurslitteratur användes XML in a nutshell, vilken dock inte var obligatorisk. De som köpte boken ansåg den vara bra till mycket bra, men många köpte inte boken utan klarade sig med internetkällor. Elevenkät Se bilaga. Kursens belastning för eleverna De flesta verkar tyckt kursen var för intensiv, och många ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid för att hinna lära sig allt. Omfattningen på kursen är dock lite mindre än 2D1517 som är på lika många poäng. Att kursen går över en period istället för två kan vara en del av förklaringen, den andra förklaringen är förmodligen sämre förkunskaper än för deltagarna i 2D1517 som i de flesta fall läst ett år mer på KTH.

4 Förkunskaper och nivå Förkunskaperna var på många håll för dåliga, både vad gäller webbprogrammering, grundläggande html-kunskap och databaskunskap, och därmed var nog också nivån lite för hög. Verkligt kursinnehåll XML och DTD Principer för Device Indepencence Transformer av XML: XSLT System för flerkanalspublicering Metadata för media RDF RSS Dynamiskt serverbaserat innehåll med databaser och PHP Validering SVG Övrigt Diskussionsforumen i PingPong användes väldigt lite av studenterna. Om de använts mer hade med all säkerhet många frågor på handledningstillfällena lösts snabbt och enkelt. Det var första gången jag gav en kurs för högskoleingenjörsprogrammet i medieteknik. Nu har jag bättre insikt i studentgruppens nivå och intressen, och kan förhoppningsvis göra kursen mer anpassad för gruppen nästa år. Planerade förändringar Nästa år måste mer traditionell webbprogrammering med databaser få större utrymme. Ett övningstillfälle med mer hands-on-genomgång av projektet bör också ske. Jag kommer även själv vara med på laborationerna istället för en av labassistenterna. Jag skulle gärna få in en SMIL-laboration men då måste nog något annat utgå. RSS-laborationen ska utvidgas med podcasts. Inför nästa år ska jag trycka på att studenterna ska/bör vara aktiva i diskussionsforumen i PingPong. Jag ska fundera kring gränserna för högre betyg. Kraven var i år lägre än i 2D1517, trots att 2D1517 är mer omfattande. Å andra sidan var de utdelade betygen lägre i 2D2033.

5 Enkätresultat 2D2033 Interaktiv medieteknik Besvarad av: 18(20) (90%) 1. Enkätsvar: Lärarna i kursen var bra på att förklara saker för oss. fördelning 0% 6% 22% 61% 11% antal (0) (1) (4) (11) (2) 2. Enkätsvar: Lärarna motiverade mig att göra ett gott arbete. fördelning 0% 17% 28% 39% 17% antal (0) (3) (5) (7) (3) Medelvärde: 3,6 3. Enkätsvar: Den här kursen kändes viktig för mitt framtida yrke fördelning 0% 0% 44% 28% 28% antal (0) (0) (8) (5) (5) 4. Enkätsvar: Jag visste för det mesta hur jag låg till i mitt arbete mot studiemålen fördelning 0% 22% 33% 28% 17% antal (0) (4) (6) (5) (3) Medelvärde: 3,4 5. Enkätsvar: Det framgick för det mesta klart vad som förväntades av mig under kursen Besvarad av 17 personer fördelning 0% 0% 35% 47% 18% antal (0) (0) (6) (8) (3)

6 6. Enkätsvar: Lärarna ägnade tid åt att kommentera våra arbetsuppgifter fördelning 6% 11% 56% 17% 11% antal (1) (2) (10) (3) (2) Medelvärde: 3,2 7. Enkätsvar: Den här kursen stimulerade oss till eget aktivt studerande fördelning 0% 6% 33% 44% 17% antal (0) (1) (6) (8) (3) Medelvärde: 3,7 8. Enkätsvar: Vi fick oftast tillräckligt med tid på oss för att förstå de saker vi skulle lära oss fördelning 6% 33% 22% 33% 6% antal (1) (6) (4) (6) (1) Medelvärde: 3 9. Enkätsvar: Lärarna lyssnade på vad vi studenter hade att säga fördelning 0% 11% 28% 28% 33% antal (0) (2) (5) (5) (6) 10. Enkätsvar: Examinationen speglade kursinnehållet Besvarad av 17 personer fördelning 0% 6% 35% 29% 29% antal (0) (1) (6) (5) (5) 11. Enkätsvar: Kursen som helhet fördelning 0% 0% 28% 67% 6% antal (0) (0) (5) (12) (1)

7 12. Enkätsvar: Synpunkter på utformning och organisation av kursen: Besvarad av 17 personer Björn kom inte till en föreläsning som stod med på schemat, den 7 dec. Annars bra. bra Bra informationsflöde. Dock har det avtagit kraftigt mot slutet under projektet. Bra organiserade assistenter och lärare! Kursen undervisas dock under ett för högt tempo. Bra upplägg med poängsamlandet istället för tenta. Bäst i hittills på KTH, kul och framför allt bra med sms-funktionerna Den är alldelles för stor för att ligga under en period. Med den kunskap man besitter efter 2 veckan då man ska börja på projektet är det alldeles för svårt. Labarna är bra och prjoektet nyttigt om man bara skulle ha mer tid. Projektet är som sagt för stort. Det var mycket på väldigt kort tid. Fick lite panik när vi började projektet. Det var väldigt bra med websidan och info via WAP såsom kursens struktur i PingPong. Helt OK. Jag tycker att tempot i kursen var lite vär högt, speciellt om man endast hade Datbaskursen som bakgrund, men ville lära sig mer. Vidare tycker jag att det är fel att kalla vissa moment överkurs. Man borde få ett mindre genomgång för att i allafall få lite kunskap om de här ämnerna. Sedan kändes det lite oklart vad projektet skulle handla om, vi borde fått tips på olika projekt som gjorts tidigare år, och programmeringsspråkens begränsningar. Kanske är kursen lite hårt komprimerad. man var tvungen att börja med projektet innan man hade haft alla föreläsningar. Så man hade inte full koll på hur man skulle gå tillväga för att lösa allt när man började med projektet. Kändes lite stressigt i början med att innlämning av projektet börja så snabbt. lite mer tydligt när saker ska in, för jag hade iallafall missat när projektidén skulle in. Nä, men Björn borde vara med mer på labbarna. Assarna kan ju allt basic, men när man vill satsa på högre betyg å har kört fast blir dety omöjligt nästan. Tight med tid för en så pass stor uppgift. Under övningar var det ibland lite för mycket tid för väntan för hjälp men när man fick hjälp var den ganska bra. Utfomningen med projekt är mkt bra. Att ha laborationer till dessa är också bra, och att man får poäng för att lämna in saker i tid. Önskar vi kunde få fler lektioner än bara en gång i veckan. 13. Enkätsvar: Synpunkter på föreläsningar och övningar: Besvarad av 17 personer

8 Antalet föreläsningar och dess innehåll var bra. Eftersom kursen är av praktisk karaktär kan man inte ha många fler föreläsningar. Kanske några fler laborationstillfällen, speciellt i slutet då det behövs hjälp med projektarbetet. Borde tagit upp mer om xslt on server side...praktiskt hur vi faktiskt gör det. Bra föreläsningar och oftast hade vi övning timmen efter vilket e ger +. Bra handledare annars som tog sig tiden på övningarna. Kanske om Björn varit mer med på övningarna. För han kunde rätt fort peka ut rätt och fel och ge bra synpunkter och förslag Bra föreläsningar! Övningarna var mycket tidskrävande, jag har inget emot att de är på en hög nivå, men då måste en bra handledning ges, vilket inte var fallet. Stödet som gavs för inte tillräckligt. Bra och förklarande föreläsningar. Extra plus för de små sammanfattningarna som gavs innan varje FL. Bra. Förklarar bra och bra med fler assar än en! :o) Bättre och tidigare stöd inför projektet Det saknades minst en föreläsning till för att förstärka målet med projektet. Jag fick inget direkt känsla om "interaktivitet" i olika medier, det blev bara i webbrowsern, till slut. Vi borde ha fått en föreläsning om generella riktlinjer angående framtågande av interaktiva gränssnit för mobiltelefoner. föreläsningarna var väl bra, var bara att vissa delar i projektet så har vi inte haft någon föreläsning i just det området. Generellt bra. helt ok Helt OK. I helhet bra. Inte alltid den bästa hjälpen på labbarna. Mycket bra! Tycker att det har varit alldeles för få föreläsningstillfällen och för få labbtillfällen där Björn var med. Labbassarna va duktiga och hjälpsamma men det kändes som att de hade för lite kunskaper för att kunna svara på alla frågor. Under föreläsningarna lite mer koncertration på programerings kommandon annars trevilgt och man lärde sig en del. 14. Enkätsvar: Synpunkter på eventuella andra moment i kursen: Besvarad av 16 personer Alla övningar fyllde sitt syfte. Alldeles för få labassistetnter. Eftersom de dröjde kvar 20-30min/elev fick m an sitta och vänta i >1h i princip varje gång man stötte på ett problem. Assistansen under laborationen var undermålig, ibland kunde det dröja en eller två timmar innan hjälpen nådde fram. Det är förståligt att studenterna har invecklade problem, men en sådan lång väntetid är inte acceptabel. Bra, men skulle vilja lära mig MER saker... Det fanns moment där vi fastnade i projektet... Det var bra med en tydligt struktur från början. Då kunde man planera lite bättre sitt mål. Det var synd att man inte hann med alla laborationer på schemanlagd tid. Det vore bra att ha haft åtminstone en labb i veckan hela tiden ut. De skulle kunna vara kortare mot slutet, det viktiga vora att man kan ställa frågor som uppkommit i

9 projektet. Nu var ju Björn väldigt bra på att svara på iaf, men ibland är det enklare med personlig kontakt. Det är svårt att klura ut själv hur man ska göra i många fall. Visst...det är säkert bra och öka på kunskapen om hur man hittar info... Fungerade bra. Vissa labbar fick man mer nytta av i projeketet.. Ingen i hela kursen som vet hur man gör xslt transformationer on server side. sedan man kollat upp det så fungerar det inte. undfined function xslt_create() Ingen som helst info från björn om detta är totalt fel eller hur mang gör detta.[kommentar av Björn detta är fel, färdiga kompletta exempel fanns i biblioteket i PingPong, men endast tre studenter tittade på dessa] inlämningsuppgifterna var lärorika. projektet likaså. labbarna var svåra men det var ok för det ju individuellt hur mycket man kan. Laborationerna funkade bra att man hann och så, däremot kändes det som att projektet tog mycket tid, mest för att det tog lång tid att ta reda på hur och varför det man gjort inte funkar. OK! på labbarna anställ fler labbass! se ovan 15. Enkätsvar: Synpunkter på kurslitteraturen: Besvarad av 14 personer bra Bra pp-papper. Bra! Om man kunde hitta en svensk bok vore det ytterligare lite bättre ej läst har endast använt föreläsningsanteckningar men inser nog nu så där i efterhand att jag kanske borde ha köpt boken också. Helt OK. Jag köpte den och läste bara kapitlet om "transformations". Den är ok fast det känns inte att man behöver köpa den för att klara kursen. På webben finns det mycket bra stöd. Kurslitteratur??? Man hittar ju ALLT på internet... Labbarna och föreläsningsanteckningarna var bra. Kursboken var mycket bra, om än lite krånglig ibland. lite onödigt att köpa xml boken när man tittade på w2schools oftare. små kompendier med php, sql, xml html vore bättre Ok PHP ändras fort så den rekomenderade boken innehöll PHP 3 som inte alltid funkade så bra med det som körs här. Täcker kursen bra. Väldigt bra, men boken var också väldigt djup och bred. 16. Enkätsvar: Synpunkter på examinationen: Besvarad av 14 personer

10 Assistenterna var duktiga på att ge kommentarer och förslag till de inlämnada laborationerna. Asså vi har väl inte haft en tenta? eller? Bra...tycker om sättet att lämna in på. helt ok helt ok. Helt OK. Inga Inga än. Bra att vi fick extra tid för att bli klara med projektet. Kanske borde haft en gemensam redovisning så man får se hur andra har gjort och lära sig av det. Lite komplicerat med allt poängräknande. Det känns som om ett lättare system borde kunna ordnas. Ok Projeketet är examinationen. Man kanske inte visste hur mycket kan och klara av det i tid. Som sagt, bra med projekt- och labbpoäng istället för tenta. Tycker att upplägget är bra 17. Enkätsvar: Förslag till förbättringar: Besvarad av 13 personer använda xml till att implementera i andra system. t.ex flash. Björn är grym, men han borde vara mer mera. Bästa assarna jag någonsin haft. Trevliga söta, och går in helhjärtat att försöka hjälpa eleverna. Grymt! Det borde vara mer tydligt att man måste ha väldigt bra kunskap om html,php,xml och databaser, och jag menar inte "Databaskursen" som vi läste i Åk2. Det räcker inte! En stor del av tiden gick åt att fixa "dumma syntax fel" och att hantera PHPsyntax. Det här är inget man lär sig på två labbar som vi gjorde i "databaskursen". Effektivare hjälp under laborationerna, enklare betygsystem, mer generell överblickande information om projektet, innan man börjar med det. En mer aktiv medverkan av Björn. Har förstått det att han har jobbat deltid men jag tycker att han bör han lagt in fler föreläsningstillfällen och varit behjälplig på alla laborationstillfällen Fler Labassar! Fler lektionstimmar. Ge lite mer exempel på vad som ska göras tidigare. ha kursen på 2 perioder eller banta ner på projektet. Kursinnehållet var egentligen inte så jättesvårt men det tog tid att ta reda på hur saker funkade och så, mer labtider och kanske en till ass så man fortare får hjälp skulle förbättre kursen. Mer tid till stöd under övningarna. Närvara gärna mer själv vid laborationstillfällena. Uppsamlingstillfällen mot slutet av kursen.

11 18. Enkätsvar: Övriga synpunkter: Besvarad av 9 personer bra kurs de tidigare fälten täcker nog allt. Det har varit en trevlig och lärorik kurs. Bra lärare och labbhandledarna var oxå bra. Det var lite synd att många bonus poäng på labbarna skulle bara nås genom "överkursens uppgifter". Vi borde ha möjlihet att få bra betyg med det som vi gick igenom och inte bara med "överkursen". Jag tycker personligen att den här kursen verkade mer lärorik förra läsåret, då man fick lära sig tekniker som man förmodligen har mer nytta av i sitt framtida yrke. kul kurs Lycka till nästa år! Rekommendera hårt de nya sökande att detta är en väldigt intensiv kurs och att man ska ha väldigt bra grep omm html, php, sql. väldigt bra grep!! Totalt sett tycker jag att kursen varit givande, det är på sätt och viss bra att kursen ligger på en hög nivå, då lär man sig mer.

Kursledare och övriga föreläsare och övningsassistenter. Antal undervisningstimmar uppdelat på föreläsningar, övningar och andra undervisningsformer

Kursledare och övriga föreläsare och övningsassistenter. Antal undervisningstimmar uppdelat på föreläsningar, övningar och andra undervisningsformer Kursdata Kursens namn, nummer och poängtal XML för publicering, 2D1517, 5 poäng När kursen genomfördes Period 1-2, 2002 Kursledare och övriga föreläsare och övningsassistenter Kursledare/föreläsare/labhandledare:

Läs mer

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss)

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Mats Dahllöf 090218 Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Jag har försökt utforma undervisningen och examinationen på kursen så att de följer lärandemålen, och jag tror att den föresatsen

Läs mer

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag Termin: VT 2015 Program: W Kurs: Klimat 1TV026 10 hp Antal registrerade studenter: 11 Svarsfrekvens: (54%) 6/11 Datum: 2015-04-08 Utfall av examination Antal examinerade: 9 Betyg 5: 0 (0%) Betyg 4: 5 (56%)

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Husdjursavel HV0081, 10057.1516 15 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund Kursledare = Anna Maria Johansson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-14-2016-01-31 Antal svar 20 Studentantal 35 Svarsfrekvens

Läs mer

Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Klas Nordberg. Föreläsningar Lektioner Laborationer Projekt

Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Klas Nordberg. Föreläsningar Lektioner Laborationer Projekt 1 (6) TSBB09-Bildsensorer Sändlista Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Klas Nordberg Kurskod TSBB09 Examinator Klas Nordberg Kursen gavs Årskurs 4 Termin 1 Period 2 Kursens delar

Läs mer

Utvärdering av 5B1117 Matematik 3

Utvärdering av 5B1117 Matematik 3 5B1117 Matematik 3 KTH Sidan 1 av 11 Utvärdering av 5B1117 Matematik 3 Saad Hashim Me hashim@it.kth.se George Hannouch Me hannouch@it.kth.se 5B1117 Matematik 3 KTH Sidan av 11 Svar till frågorna: 1 1.

Läs mer

Thomas Padron-Mccarthy Datateknik B, Mobila applikationer med Android, 7.5 hp (Distans) (DT2014-54134-20141) Antal svarande = 14

Thomas Padron-Mccarthy Datateknik B, Mobila applikationer med Android, 7.5 hp (Distans) (DT2014-54134-20141) Antal svarande = 14 Thomas Padron-Mccarthy, Datateknik B, Mobila applikationer med Android, 7. hp (Distans) Thomas Padron-Mccarthy Datateknik B, Mobila applikationer med Android, 7. hp (Distans) (DT0--0) Antal svarande =

Läs mer

Vilket program och årskurs läser du? Respondenter: 5. Översikt alla Frågor - Verksamhetsstyrning FÖ5007 FÖ5009 FÖ6007 FÖ6010 20082

Vilket program och årskurs läser du? Respondenter: 5. Översikt alla Frågor - Verksamhetsstyrning FÖ5007 FÖ5009 FÖ6007 FÖ6010 20082 Översikt alla Frågor - Verksamhetsstyrning FÖ5007 FÖ5009 FÖ6007 FÖ6010 20082 Vilket program och årskurs läser du? Valfritt ekonomprogram år 3 Valfritt ekonomiskt programårslurs 3 valfritt ekonomiskt program

Läs mer

Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft och vatten)

Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft och vatten) Miniprojekt, pedagogisk grundkurs IV, ht 2000. Andreas Gyllenhammar & Johan Persson, Institutionen för geovetenskaper Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft

Läs mer

Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008

Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008 Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008 Sex personer har fyllt i utvärderingsenkäten. En person läser kursen HU4304 som fristående kurs och de övriga läser den inom ett program.

Läs mer

Evaluation Summary - CD5570 DoA, distans VT 2004 Dan Levin

Evaluation Summary - CD5570 DoA, distans VT 2004 Dan Levin Evaluation Summary - CD7 DoA, distans VT Dan Levin Antal kursutvärderingar: 7. Hur tycker du informationen kring kursen har varit? (=dålig... =bra) Medel:.7 6 Det har varit bra information på alla plan

Läs mer

TSTE05-Elektronik och mätteknik

TSTE05-Elektronik och mätteknik " " 1 (" 7) TSTE05-Elektronik och mätteknik Sändlista Håkan Öhrman Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Mikael Olofsson Tomas Svensson Kurskod Examinator TSTE05 Mikael Olofsson Kursen gavs Årskurs

Läs mer

Nordiska språk i svenskundervisningen

Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Innehåll Inledning 6 Lärarna i årskurs 4-6 i grundskolan 8 Lärarna i årskurs 7-9 i grundskolan 11 Lärarna i gymnasieskolan

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Digital medieproduktion Kurs: Digital medieproduktion 2 Moment: 2. Digital ljudredigering, 7.5hp Termin: VT 2016 (2016-03-22 2016-04-28) Lärare: Joakim

Läs mer

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1)

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Medverkade på kursen gjorde även: Camilla Hentschel (handledning och rättning) Ramona Mattisson

Läs mer

Thomas Padron-Mccarthy Datateknik B, Mobila applikationer med Android, 7.5 hp (Distans) (DT2014-54006-20132) Antal svarande = 18

Thomas Padron-Mccarthy Datateknik B, Mobila applikationer med Android, 7.5 hp (Distans) (DT2014-54006-20132) Antal svarande = 18 Thomas Padron-Mccarthy Datateknik B, Mobila applikationer med Android, 7. hp (Distans) (DT0-006-0) Antal svarande = 8 Svarsfrekvens i procent =.7 Utvärderingsresultat Teckenförklaring Relativa frekvenser

Läs mer

1 of 6 15/02/2007 23:26 Enkätresultat Enkät: Enkät 479896 Status: öppen Datum: 2007-02-15 23:26:10 Grupp: Aktiverade deltagare (5C1108 Tillämpad fysik, mekanik) Besvarad av: 7(58) (12%) Sidan besökt av:

Läs mer

Slutrapport för JMDB.COM. Johan Wibjer 2012-06-03

Slutrapport för JMDB.COM. Johan Wibjer 2012-06-03 Slutrapport för JMDB.COM Johan Wibjer 2012-06-03 Abstrakt Den här rapporten kommer handla om mitt projekt som har handlat om att gör en webb sida för ett personligt media bibliotek, hur jag har jobbar

Läs mer

Formulär för kursansvarig. Kursanalysen utförs under kursens gång. Nomenklatur: F föreläsning, Ö övning, R räknestuga, L laboration, S seminarium)

Formulär för kursansvarig. Kursanalysen utförs under kursens gång. Nomenklatur: F föreläsning, Ö övning, R räknestuga, L laboration, S seminarium) Kursanalys KTH 1 Formulär för kursansvarig. Kursanalysen utförs under kursens gång. Nomenklatur: F föreläsning, Ö övning, R räknestuga, L laboration, S seminarium) KURSDATA Obligatorisk del 2 Kursens namn

Läs mer

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3.

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3. 1(5) Kursvärdering - sammanställning Kurs: Grundkurs i C-programmering, 2p (1TD442), 1p (1IT022) Antal reg: 103 Program: ingår i 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6p/ Antal svar: 31 DVP: 11 svar

Läs mer

1DV433 HT13. I vilken utsträckning har kursens innehåll och uppläggning gett förutsättningar för att du ska ha uppnått respektive lärandemål?

1DV433 HT13. I vilken utsträckning har kursens innehåll och uppläggning gett förutsättningar för att du ska ha uppnått respektive lärandemål? 1DV33 HT13 Antal : I vilken utsträckning har kursens innehåll och uppläggning gett förutsättningar för att du ska ha uppnått respektive lärandemål? - ha fått grundläggande kunskaper om strukturerad programmering

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Skoglig planering ur ett företagsperspektiv SG0060, 20013.1112 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Ola Eriksson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-01-20-2012-02-03 Antal

Läs mer

Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment

Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Klemens Eriksson, Evolutionsbiologiska institutionen Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment Jag hävdar att kunskapskontrollen är en del

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska II - del 1

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska II - del 1 1 (6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska II - del 1 Sändlista Svante Gunnarsson Torun Berlind Elin Önstorp Matilda Leinsköld Miguel Gimenez Rodriguez Johan Holtström Kurskod THFR41 Examinator Miguel

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Utökad växt- och ståndortskännedom LP0562, 10291.1011 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Kenneth Lorentzon Värderingsresultat Värderingsperiod: 2010-11-02-2010-11-24 Antal svar

Läs mer

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation?

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation? 1. Hur tycker du att det har varit att gå i sjuan som helhet? Gör ett omdöme som handlar om rolighetsgraden (hur kul det har varit) och ett omdöme som handlar om hur du upplever ditt lärande (hur mycket

Läs mer

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN Tid: 2010-11-17, Klockan 10.00 Plats: Kalmar Nyckel i sal NY110 samt via Skype Kallade: Morgan Rydbrink, Dennis Larsson, Sara Elebro, Hannes Johansson, Linus Knutsen, Wilaiwan

Läs mer

Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47%

Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47% 15 svar Sammanfattning Se hela svar Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47% KURSFRÅGA AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR Kursinnehållet har varit intressant och stimulerande I låg grad

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Svensk och internationell skogspolitik SH0121, 40173.1213 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Camilla Widmark Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-04-30-2013-05-26 Antal

Läs mer

THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1

THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1 1 ( 6) THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1 Sändlista Kurskod Examinator Marisol Arias Abrahamsson Johan Holtström THSP41 Marisol Arias Abrahamsson Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2

Läs mer

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II!

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II! 1 ( 6) TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II Sändlista Mathias Henningsson Karin Karltorp Susann Årnfelt Sandra Gustavsson Li Li Tunek Johan Holtström Kurskod Examinator TEII41 Li Li Tunek Kursen

Läs mer

Protokoll studienämndsmöte 1 25/9-2012. 2 Rapporter från råd

Protokoll studienämndsmöte 1 25/9-2012. 2 Rapporter från råd Protokoll studienämndsmöte 1 25/9-2012 Närvarolista: Ida Johansson, Sara Pettersson, Anders Johansson, Stanislaw Bengtsson, Henrik Roos, Helga Brage, Louise Anderberg, Anders Fredholm, Johan Ahlberg. 1

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

Kursutvärdering Digital kompetens/it-ämnen vt11

Kursutvärdering Digital kompetens/it-ämnen vt11 Kursutvärdering Digital kompetens/it-ämnen vt11 Digital kompetens och lärande/it-ämnen vt11 Results of survey Startade: June 1, 2011 Avslutad: June 30, 2011 Svarsfrekvens: 11% ( 9 / 84 ) Cambros elektroniska

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Svensk och internationell skogspolitik SH0121, 40145.1415 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Camilla Widmark Värderingsresultat Värderingsperiod: 2015-04-28-2015-05-15 Antal

Läs mer

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66 Asylboende Malmö 2016-04-05 Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 respondenter: 66 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Fråga 1 Hur nöjd är du med Programupplägget? 1 Inte alls nöjd 0 0% 2 0 0% 3 6 13% 4 23

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

Elnät HT av :38. Kursutvärdering. Lägg till ett block

Elnät HT av :38. Kursutvärdering. Lägg till ett block http://www.moodle2.tfe.umu.se/mod/feedback/analysis.php?id=47... Elnät HT15 Du är inloggad som JanÅke Olofsson (Logga ut) Hem Mina kurser 215 HT15 Elektronik Elnät HT15 General Kursutvärdering Analys Kursutvärdering

Läs mer

Diabeteskurs 160128 i Göteborg. Utvärdering. 1. Vilket är ditt yrke? 2. Motsvarade kursen dina förväntningar? 3. Vad var bra? Antal svarande: 77

Diabeteskurs 160128 i Göteborg. Utvärdering. 1. Vilket är ditt yrke? 2. Motsvarade kursen dina förväntningar? 3. Vad var bra? Antal svarande: 77 Diabeteskurs 160128 i Göteborg Utvärdering 1. Vilket är ditt yrke? Antal svarande: 77 2. Motsvarade kursen dina förväntningar? Antal svarande: 77 3. Vad var bra? Antal svarande: 64 - Bredden, olika perspektiv

Läs mer

A-kursen i religionsvetenskap: en praktisk guide

A-kursen i religionsvetenskap: en praktisk guide A-kursen i religionsvetenskap: en praktisk guide Hur tar jag reda på saker? Arbetsformer på A-kursen Om att läsa en universitetskurs Examination Rättigheter och skyldigheter Vad om jag får problem? (...)

Läs mer

WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1)

WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1) Kursrapport Animering och multimedia för webben WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1) Kursansvarig Daniel Birgersson och Jan Buse Medverkande Daniel Birgersson, Stefan Nilsson,

Läs mer

Kursutvärdering Verksamhetsmodellering 7,5 hp

Kursutvärdering Verksamhetsmodellering 7,5 hp Inst för Informatik Ulf Hedestig Kursutvärdering 2016-03-21 Sid 1 (2) Kursutvärdering Verksamhetsmodellering 7,5 hp Kursen verksamhetsmodellering gick för första gången på systemvetarprogrammet och genomfördes

Läs mer

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 KATARINA KJELLSTRÖM Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 I förra numret av Nämnaren beskrev vi elevernas kunskaper i och attityder till matematik enligt nationella utvärderingen 2003.

Läs mer

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme MiniKonsulter Fångar upp elevernas naturliga kreativitet och nyfikenhet genom problemlösning i arbetslivet samt ökar elevernas naturliga intresse för problemlösning och innovationer. Skapar och bibehåller

Läs mer

Anvisningar för Rapporterande kursutvärderingar på LTH

Anvisningar för Rapporterande kursutvärderingar på LTH 1 2008-10-28 Ingrid Svensson Vicerektor för grundutbildning Utbildningsnämnder Programledare Kurslärare Studieråd Anvisningar för Rapporterande kursutvärderingar på LTH Detta dokument utgör anvisningar

Läs mer

VIDEODAGBOKEN. Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt. En dagbok i videoform online. Robert Forsgren (rf222ce) UD12 2013-06-05

VIDEODAGBOKEN. Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt. En dagbok i videoform online. Robert Forsgren (rf222ce) UD12 2013-06-05 VIDEODAGBOKEN En dagbok i videoform online. Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt Robert Forsgren (rf222ce) UD12 2013-06-05 Abstrakt: Den här rapporten kommer ta upp mitt projekt Videodagboken, en dagbok

Läs mer

Kursutvärdering Ämne: SO Lärare: Esa Seppälä/Cecilia Enoksson Läsåret 12-13 Klass: SPR2

Kursutvärdering Ämne: SO Lärare: Esa Seppälä/Cecilia Enoksson Läsåret 12-13 Klass: SPR2 8 Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt EAS 1. Hur var ditt första intryck av denna kurs? Mycket bra 6 21 Bra 21 75 Dåligt - - Mycket dåligt 1 4 EAS - - Antal EAS:. Antal svarande: 28. Mv: (Skala 1) = 78,57

Läs mer

Elevdemokrati och inflytande

Elevdemokrati och inflytande Elevdemokrati och inflytande Student democracy and influence Projektarbete VT-13 Karin Bylund NVSP3 Handledare: Yvonne Toth Innehåll 1. Inledning... 3 1:1 Inledning... 3 1:2 Sammanfattning... 3 1:3 Syfte

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Jordbruks- och miljöekonomi NA0117, 10140.1011 10 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Rob Hart Värderingsresultat Värderingsperiod: 2010-10-29-2010-11-18 Antal svar 33 Studentantal

Läs mer

Utvärdering APL frågor till handledare VT2015

Utvärdering APL frågor till handledare VT2015 Utvärdering APL frågor till handledare VT2015 Utvärdering APL frågor till handledare VT 2015 Jag har inte gått någon handledarutbildning Instämmer 3 100 Total 3 100 10,3% (3/29) Min praktikant studerar

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

TBMT41-Projekt i medicinsk teknik

TBMT41-Projekt i medicinsk teknik 1 (7) TBMT41-Projekt i medicinsk teknik Sändlista Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Matilda Leinsköld Håkan Örman Göran Salerud Göran Salerud Kurskod TBMT41 Examinator Göran Salerud Kursen gavs Årskurs

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Åtgärdsprogram och lärares synsätt

Åtgärdsprogram och lärares synsätt SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Åtgärdsprogram och lärares synsätt En kartläggning av problem och möjligheter i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram i en högstadieskola

Läs mer

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin Evaluation Summary CDT Grundläggande Webbdesign HT7 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) 9 Skriv kommentarer här... Q. a

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Studiehandledning L9ID45 Idrottsfysiologi med träningslära för idrott och hälsa, 5 hp Avancerad nivå Kursansvarig: Jesper

Läs mer

Förklara långsamt så fattar jag snabbt

Förklara långsamt så fattar jag snabbt Förklara långsamt så fattar jag snabbt En handledning för kursledare, handledare och examinatorer i kursen Examensarbete i Byggteknik 15 hp Byggteknik 1 Handledarinstruktion för examensarbete i Introduktion

Läs mer

Så, med nytt (inget) hår satte jag mig på planet till Irland och Dublin!

Så, med nytt (inget) hår satte jag mig på planet till Irland och Dublin! Hallojs! En reseberättelse om Irland Jag heter Fabian, går tredje året på Datateknik ute i Kista och tänkte berätta om min förra höst, då jag var i Irland och lekte runt! Varför Irland kanske man frågar

Läs mer

Helsingborgs Sportgymnasium. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010. Ansvarig: Stefan Krisping

Helsingborgs Sportgymnasium. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010. Ansvarig: Stefan Krisping Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Ansvarig: Stefan Krisping 1 Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Innehållsförteckning 1 Organisation och förutsättningar... 3 2 Rutiner och underlag för

Läs mer

Stress, symptom och klinik; beteendemedicin i primärvården, 7,5 hp ht 09

Stress, symptom och klinik; beteendemedicin i primärvården, 7,5 hp ht 09 Stress, symptom och klinik; beteendemedicin i primärvården, 7,5 hp ht 09 Antal deltagare i enkäten: 31 Antal erhållna enkätsvar: 33 1. I vilken utsträckning uppskattade Du kursadministrationen som helhet?

Läs mer

Radio_T4_H08 Sida 1 av 1

Radio_T4_H08 Sida 1 av 1 http://wwwpolisumuse/qr/qr/cgibin/qr_view_reportexe?rid=30&pub=1&kid Sida 1 av 14 20090121 Radio_T4_H08 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 61 1 Har du tagit del av informationen som finns utlagd på kurswebben?

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Att eventuellt lägga in en extra gäst föreläsning med någon aktiv i arbetslivet som arbetar med animering i webb miljö.

Att eventuellt lägga in en extra gäst föreläsning med någon aktiv i arbetslivet som arbetar med animering i webb miljö. Kursrapport Webb 11 Distans Animering och multimedia för webben med Adobe Flash 7,5 hp H12 (31RAM1) Sammanfattning Kursens mål uppfattades som ganska relevant till mycket relevant. De flesta studenter

Läs mer

Slutrapport för Pacman

Slutrapport för Pacman Slutrapport för Pacman Datum: 2011-05-30 Författare: cb222bj Christoffer Bengtsson 1 Abstrakt Jag har under våren arbetat med ett projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt. Målet med mitt

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

THSP21 - Teknisk kommunikation på spanska I, del 1

THSP21 - Teknisk kommunikation på spanska I, del 1 1 ( 5) THSP21 - Teknisk kommunikation på spanska I, del 1 Sändlista Kurskod Examinator Sandra Gustavsson Mathias Henningsson Marisol Arias-Abrahamsson Johan Holtström THSP21 Marisol Arias-Abrahamsson Kursen

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Tentamen IE1204 Digital design

Tentamen IE1204 Digital design Tentamen IE1204 Digital design Underkända tentander orsak? 2014 januari, TIDAB, TKOMK och TIEDB Anders Sjögren, as@kth.se, KTH ICT, 2014-01-31 Underlaget bygger på en icke anonym enkät till de studenter

Läs mer

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2006. Kursprogram

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2006. Kursprogram Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2006 Kursprogram Kursens mål är att ge dig kunskaper om begreppen och principerna inom objektorienterad programmering kunskaper

Läs mer

Nyhetsbrev april 2016. Nyhetsbrev april 2016 [1]

Nyhetsbrev april 2016. Nyhetsbrev april 2016 [1] Nyhetsbrev april 2016 Nyhetsbrev april 2016 [1] ORDFÖRANDE HAR ORDET HÖSTEN 2016 Även om vi har en härlig vår och sommar framför oss så blickar vi redan framåt för att utveckla verksamheten. Till hösten

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering. Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Svarsfrekvens 71 %

Sammanställning av kursutvärdering. Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Svarsfrekvens 71 % 2012-01-15 Page 1 (9) Kursnamn Sammanställning av kursutvärdering År 1 Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Studenterna anser att kursen har ett bra upplägg och att den

Läs mer

Återkoppling att få gruppen att arbeta. Ann-Marie Falk Irene Karlsson-Elfgren Örjan Östman

Återkoppling att få gruppen att arbeta. Ann-Marie Falk Irene Karlsson-Elfgren Örjan Östman Återkoppling att få gruppen att arbeta Ann-Marie Falk Irene Karlsson-Elfgren Örjan Östman Grupparbete inom kursen Aktiva studenter i grupparbeten våren 2007 Inledning I denna rapport beskriver vi återkoppling

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Husdjurens anatomi och fysiologi DO0059, 10342.1415 10 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Grund Kursledare = Anna Wistedt Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-11-03-2014-11-21 Antal svar 20 Studentantal

Läs mer

Kursanalys. Douglas Wikström 15 juni Problemlösning och programmering under press (DD2458) Högskolepoäng (hp): 9 Kursen gavs: Period 1-2, 2008

Kursanalys. Douglas Wikström 15 juni Problemlösning och programmering under press (DD2458) Högskolepoäng (hp): 9 Kursen gavs: Period 1-2, 2008 Kursanalys Douglas Wikström 15 juni 2009 1 Kursdata Beteckning: Problemlösning och programmering under press (DD2458) Högskolepoäng (hp): 9 Kursen gavs: Period 1-2, 2008 Kursledare: Douglas Wikström Kursassistent:

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Ska skriva ett examensjobb och har inget emot att få betalt för det Vill

Läs mer

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten.

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Föräldraenkät 2015 81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Är du/ni nöjda med verksamheten på Melliz och det utbud av aktiviteter som erbjuds? 6% 49% 45% Uppfattar

Läs mer

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län BAKGRUND Riksdagen fattade 2009 beslut om LOV Lag Om Valfrihetssystem (1). Denna lag ger landsting och

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen

Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen Inledning Konstruktionen av de nationella ämnesproven utgår från syftet med dessa, d.v.s. att stödja en likvärdig och rättvis bedömning

Läs mer

Risksituationer vid studier

Risksituationer vid studier PIE. EKI. Linköpings universitet. 1 Artikel A9 i serien Att komma igång och bli klar i tid Risksituationer vid studier En risksituation i studier är när sannolikheten att du skall gå ifrån dina uppgjorda

Läs mer

Industriutbildningar. Hösten 2014

Industriutbildningar. Hösten 2014 Industriutbildningar Hösten 2014 Högskoleutbildningar via IDC Industriutbildningar är framtagna för, och anpassade till, företagens medarbetare genom ett samarabete mellan IDC West Sweden och Högskolan

Läs mer

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman v.26, 27 & 31. Var informationen innan kollot tillräcklig? (57 svar) 60 50 40 30 20 10 0 Ja (98%, 56 st) Nej (2%, 1 st) Om nej, vad

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

2 Distansutbildningens pedagogiska utmaningar

2 Distansutbildningens pedagogiska utmaningar 2 Distansutbildningens pedagogiska utmaningar Distansutbildning innebär i de flesta fall att lärare och studenter sällan, eller inte alls, träffas fysiskt. Detta ger andra villkor och förutsättningar för

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering

Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering - Film >> - Presentationer - Utvärdering - Kommentarer 18 frågor 11 frågor 5.3.2013 A. RESAN a. utveckla min kommunikationsförmåga

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9. Kunskap och personlig utveckling

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9. Kunskap och personlig utveckling GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Kunskap och personlig utveckling Vad är viktigt att lära sig när framtiden ständigt förändras? Världen förändras i snabb takt. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Att bli uppsagd är alltid jobbigt. Jag intalade mig länge att jag inte brydde mig, att jag ändå ville sluta. Trots det var det tufft när det väl blev uttalat. Känslan

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

4 39% 27% 27% 37% 34% 31% 5 19% 9% 21% 18% 13% 22% 6 - Mycket nöjd med stödet för självstudier 17% 10% 4% 9% 7%

4 39% 27% 27% 37% 34% 31% 5 19% 9% 21% 18% 13% 22% 6 - Mycket nöjd med stödet för självstudier 17% 10% 4% 9% 7% Vilken högskola eller universitet läser du vid? (forts s8) Chalmers Göteborgs Högskolan Karlstads Linköpings högskola universitet Jönköping universitet KTH universitet På den kurs du läser just nu, 0-2

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

Kursenkät basår ht 10- vt11

Kursenkät basår ht 10- vt11 Kursenkät basår ht 10- vt11 Antal svar: 36 1. Betyg på kursen. Medelbetyg på den blev 4,1 80% 60% 40% 20% 0% 1 2 3 4 5 2. Kursplan och måluppfyllelse Kursens mål har enligt kursplanen uppfyllts 6 5 4 helt

Läs mer

Karlsängskolan - Filminstitutet

Karlsängskolan - Filminstitutet Projektrapport Karlsängskolan - Filminstitutet 1. Om Skolan Karlsängskolan är en högstadieskola i Nora kommun som ligger 3,5 mil norr om Örebro och i Örebro län men tillhör landskapet Västmanland. Skolan

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer