MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION"

Transkript

1 MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation 9 Regler för klubbarbete 9 INNEHÅLL Funktionärer Sjösättningsinformation 11 Jolleinformation 13 Klubbhusinformation 14 Finansiering ny båtvagn 15 Kappseglingssäsongen 16 Slipchefen informerar 17 Klubbarbetsuppgifter 18 Klubbannonser 20 Avgående slipchef Lars-Erik Johansson avtackas för lång och energisk tjänst.

2 Kallelse till vårmöte onsdagen den 25 april kl i klubbhuset på Tredje Backe Innan vårmötesförhandlingarna sätter igång kommer Pro Marina att berätta om vad som händer i hamnen nu och i framtiden. Förslag till dagordning. 1 Vårmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av sekreterare 4 Val av justeringsmän 5 Vårmötets behöriga utlysande 6 Föregående mötesprotokoll 7 Ärenden A/ Sjösättning mm. Information från slipkommittén B/ Finansiering av eventuell ny båtvagn 8 Övriga frågor 9 Vårmötet avslutas Kaffepaus ingår. Program för MBK år 2012 Jolleprogrammet utarbetas separat. 25/2 Årsmöte kl 14:00 25/3 Informationsträff för nya medlemmar 15:00 31/3 MBF:s Båtdag. MBK är arrangör 19/4 Vårmöte kl 19:00 6/5 Arbetsdag för att rusta klubbhuset 3:e backe 12/5 Vårstädning på Förskär 14/5 Kvällssegling 19:00 Bernadottes vandringspris 21/5 Kvällssegling 19:00 Bernadottes vandringspris 26/5 Klubbarbete på Förskär 28/5 Kvällssegling 19:00 Bernadottes vandringspris 1-3/6 Våreskader 4/6 Kvällssegling 19:00 Bernadottes vandringspris 7/6 Kvällssegling 19:00. Reservdag Bernadottes vandringspris 9/6 Klubbarbete på Förskär 10/6 Klubbarbete på Förskär 22/6 Midsommar på Förskär 20/8 Kvällssegling 18:30 Watski Cup 27/8 Kvällssegling 18:30 Watski Cup 3/9 Kvällssegling 18:30 Watski Cup 5/9 Kvällssegling. Reservdag 18:30 Watski Cup 31/8-2/9 Hösteskader 20/9 Höstmöte kl 19:00 22/9 Höststädning Förskär Tid för ev. Ålandseskader samt årsmöte 2013 meddelas senare GLÖM INTE ATT PLANERA IN DITT KLUBBARBETE! 2

3 Ordförande har ordet Hej alla MBK-medlemmar. När jag börjar skriva detta är det långfredagskväll, minus 2 grader och vitt på marken. Det gäller att tänka bort nuläget och se fram emot kommande veckorna när båten ska bli klar för sjösättning. Vår nya slipchef, Adrian, har stuvat om lite i sjösättningslogistiken och det nya är att under högtrafik lägger man i båtar både lördag och söndag. Dessutom blir det ett uppsamlingsheat måndagen den 28:e maj då man startar sjösättningen kl 12:00. En annan nyhet är att sjösättningen delas upp i två pass. Detta innebär att båtägarna endast behöver närvara under det pass man bokat sig. MBK var värd för Mälarens Båtförbunds Båtdag (årsmöte) den 31 mars, Vi var på Gripsholmsvikens Hotel och Konferens. Tyvärr ett rätt lågt deltagarantal från de andra klubbarna men arrangemanget blev lyckat. Tack till Ulf Billing och Dag Bremberg för deras engagemang som värdar för anhörigprogram och middag. Tack också till Christian Dyjée som var kvällens entertainer och underhöll med tävlingar och musik. Det blev till slut disco fram till ettiden på natten. Det kan också nämnas att vi blev bjudan på en fantastiskt god middag. Nämnde Christian har ju tagit över ledningen för klubbholmen efter Hasse Hansson. Christians presentation finns på annan plats i detta Info. Vi tackar Hasse för ett gediget arbete med Förskär. Lars Erik Johansson, som varit energisk slipchef i många år är också värd ett stort tack för allt arbete han lagt ner under många år Vi har återigen en medlem av familjen Luthin i styrelsen. Lasse Luthin är ny medlemsansvarig och han har även hand om utdelning av nycklar både till klubben och till bastun. Ett stort tack till fd. medlemsansvarig, Anette, som lagt ner mycket arbete för att hålla ordning på våra medlemmar. Vi har också i år bjudit in representanter från ProMarina till vårmötet. Det blir ProMarinas VD Mats Bylund som kommer och berättar om vad som händer i hamnarna. Eventuellt kommer även vår lokala hamnkapten Chris Björklund att deltaga så vi kan lära känna henne. Ett bra tillfälle att få svar på våra frågor om ProMarina. En viktig punkt på vårmötet är att vi fortsätter diskussionen om hur vi kan finansiera en ny upptagningsvagn. I detta Info presenteras alternativen för en sådan investering. Många har väl sett att muddringsarbetet för den nya småbåtshamnen vid Tredje Backe har påbörjats. Två bryggor på vardera 40 meter kommer att läggas ut. Dett kommer att innebära en mängd tomma båtplatser de första åren då det kommer att ta tid innan nybyggarna skaffat båt. Jag skulle tro att det kommer att gå att hyra båtplatser där även för utomstående framöver. Maxdjupet kommer att vara 1,3 meter vid normalvatten Vi ses på sjön. Lars Erik Larsson Ordförande 3

4 Förskärsinformation Förskär Mälarens vackraste klubbholme På Förskär är det lätt att tillbringa många sköna sommardagar, bra bryggor att lägga till vid, en egen badstrand, klubbstuga, bastu och grillplatser. Mariefreds Båtklubb arrenderar ön och tillsammans hjälps vi åt att städa, underhålla och förbättra Förskär. Alla klubbmedlemmar ska känna sig hemma på ön. Ibland kan man behöva plocka upp skräp efter gäster som inte förstått att man städar efter sig. Utöver vår- och höststädningsdagar kommer vi i år att ha tre arbetsdagar (datum för alla dagar hittar du på sidan 2). Vill du göra din arbetsplikt på Förskär vill vi att du föranmäler dig till eller ringer Ange gärna upp ditt mobilnummer så vi kan hålla kontakten. Vi försöker vara omkring 15 personer per dag så det är först till kvarn som gäller. Vänligen Klubbholmskommittén Chrisitan Dyjée. Ny chef för klubbholmen. 4

5 Protokoll fört vid Årsmöte med Mariefreds Båtklubb 25 februari 2012 Närvarande: Lars-Erik Larsson Lars-Erik Johansson Björn Larsson Solveig Chreutz Per Barnieske Nils Olander Gunnar Jonsson Lars Lexell Anette Gustafsson Stefan Gustafsson Anders Dyjée Bertil Orrvik Svajunas Kumza Hans Weinzierl Hannu Lemus Christer Verner Annelie Brodin Kjell-Ove Lundberg Adrian Karlsson Anders Knutas Lars Kärling, Ingvar Johansson Göran Gliving Bernt Fredriksson Arto Heikkilä C G Lejonhufvud, 1 Årsmötets öppnande, upprättande av röstlängd Ordförande Lars Erik hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Godkändes att närvarolistan skall betraktas som röstlängd. 2 Godkännande av dagordning Beslöts godkänna dagordningen, publicerad i MBK Info 1/ Årsmötets behöriga utlysande Årsmötet förklarades behörigen utlyst; kallelse/info 1/2012 postat V.7 och på hemsidan. 4 Val av mötesordförande Mötet valde Lars Erik Larsson till ordförande för årsmötet. 5 Val av funktionärer för årsmötet: sekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare Solveig Chreutz valdes till sekreterare. Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Knutas och Lars målarn Andersson 6 Föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående medlemsmöte, Höstmötet 25 september 2011 (Info 1/2012).. Protokollet kunde läggas till handlingarna. 7 Föredragning av årsredovisning Lars Erik Larsson gick igenom verksamhetsberättelsen inkl. kommittéernas årsrapporter publicerade i (MBK Info 1/2012). Verksamhetsberättelsen godkändes. Den ekonomiska redovisningen kommenterades av Per Barnieske. Årsredovisningen godkändes. 8 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen upplästes av revisorsuppleant Hans Weinzierl och lades till handlingarna. 9 Fastställande av resultat- och balansräkning Mötet fastställde resultat- och balansräkningen i enlighet med revisorernas förslag. 10 Disposition av över- respektive underskott Mötet beslutade i enlighet med styrelsens och revisorernas förslag att årets underskott överförs i ny räkning. 5

6 forts. årsmötesprotokoll 11 Fråga om ansvarsfrihet Mötet beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och kassaförvaltare ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. 12 Styrelsens budgetförslag Styrelsens budgetförslag för 2012 antogs. En notering att budget för Förskär bör justeras. 13 Avgifter Inga förändringar 14 Val av ordförande Lars-Erik Larsson ett år kvar av mandatperioden 15 Val av styrelseledamöter Beslöts att styrelsen skall bestå av 9 ledamöter totalt. Nyval Lars Luthin 2 år, Nyval Christian Dyjée 2 år, Omval Lars Lexell vice ordf. 2 år, Omval Per Barnieske kassör 2 år, Omval Nils Olander 2 år, Nyval Adrian Karlsson slipchef 1 år. Solveig Chreutz 1 år kvar, Björn Larsson 1 år kvar. 16 Val av kommittéledamöter Ledamöterna i de olika kommittéerna valdes i enlighet med valberedningens förslag publicerade i MBK Info 1/2012. Kjell-Ove Lundberg lämnade en muntlig reservation från att köra traktorn med trillan i nuvarande skick. 17 Val av revisorer samt ersättare Anders Bratt omvaldes till ordinarie revisorer. Som revisorsuppleant valdes Hans Weinzierl 18 Val av valberedning Anders Dyjée, Stefan Gustafsson omvaldes. Har du fått någon e-post från båtklubben? Om inte så saknar vi din e-postadress eller så är den inte uppdaterad i vårt medlemsregister. Styrelsen skickar då och då ut e-postmeddelanden som informerar om aktuella händelser i klubben. Om du vill vara med - skicka ett meddelande till Hälsningar Styrelsen 6

7 forts. årsmötesprotokoll 19 Fastställande av program Mötet antog det föreslagna, i MBK Info 1/2012 publicerade programmet för Kompletteringar av programmet i infot inför vårmötet. 20 Rapporter Slipkommittén: I blåsväder i julhelgen välte en båt. Skadegörelse på en båt med utombordsmotor har skett. En Yamaha motor har bestulits på styrenheten. Lars-Erik berättade om det Lars-Erik Johansson har åstadkommit under åren. Seglingskommittén: Många var med och seglade under sommaren Jollekommittén: Se verksamhetsberättelsen. Klubbhuskommittén: Huset underhålls. Klubbholmskommittén: Se verksamhetsberättelsen. Stugan börjar komma i ordning, förhoppningsvis kommer bryggorna på plats under sommaren Lars-Erik berättade om det Hasse Hansson har arbetat med på Förskär. Medlemsansvarig: 23 nya medlemmar under året har antagits. Lars-Erik berättade om det Nettan har jobbat med under åren. Eskader: Det är många både nya och gamla båtägare med på eskadrarna. Plattlotta: Vårrustning, styrningen och elen ses över. Utbildning: Hannu har inga utbildningar under våren. Anders Knutas har VHF utbildning. Båtdagen: Lars-Erik Larsson berättade om båtdagens upplägg. Ekonomi: :- har vi i kassan Miljöansvarig: Ingen representant närvarande. 21 Ärenden Prisutdelning: Bernadottes vandringspris tilldelades Stefan Gustafsson. Åke Kassebros klocka tilldelades Stefan Gustafsson. Watski Cup vandringspris tilldelades Carl Svedberg Förtjänstteckenkommitténs Lars Kärling meddelade att klubbens förtjänsttecken nr 86 tilldelas Fredrik Wiktell, nr 88 Bo Lindström, nr 89 Robert Lindström, nr 90 Hannu Lemus. Ingemar Hanssons vandringspris Kanonen för berömvärd insats till gagn för sjö sporten utdelas i år till Lars-Erik Johansson. 22 Frågor väckta av styrelsen Ändringar och tillägg i Hamn och slipordningen. Se Info 1/2012. Ändring: Hamnkapten ändras till slipchefen. 23 Frågor väckta av medlemmar: Inga föranmälda 24 Övriga frågor Upptagnings vagn: Styrelsen vill påbörja en diskussion om byte/införskaffande av ny uppdagnings vagn. Se info 1/2012. Det är viktigt att se över att nuvarande vagn är i säkert 7

8 forts. årsmötesprotokoll skick till den dag ny vagn kan införskaffas. Diskussion om hur och vad som är lämpigt att satsa på. Slipkommittén får i uppdrag att se över befintlig vagn till säkert skick innan sjösättning. Styrelsen får mötets uppdrag att arbeta vidare med vagnsfrågan och komma med förslag av alternativ och finansiering till vårmötet. Blåplanen: Svar har lämnas till kommunen angående blåplanen. Det nämns mycket i blåpanen angående Strängnäs men väldigt lite angående Mariefred. En reflektion är. Har kommunen verkligen intresse av att Mariefred är en sjönära stad. Fortsatt arbete är att ta kontakt med kommunens tjänstemän och lokala politiker. Gällande bryggor inom slipområdet: Det krävs bygglov och bryggorna kommer komma utanför tillåtet område. I nuläget finns inte kraft att börja med ett nytt bygglovsärende innan allt är klart gällande båthusen. 25 Årsmötets avslutande Lars Erik tackade för fika, visat intresse och engagemang samt förklarade årsmötet avslutat. Snabb hjälp och låga premier Så svarar våra kunder om varför de valt Svenska Sjö båtförsäkring. En annan fördel är att vi jobbar enbart med båtförsäkring. Kanske är det just därför vi har runt nöjda kunder. Som alla har en sak gemensamt. De bryr sig om sina båtar. Precis som vi. Kolla våra låga premier på Eller ring oss på Kan det vara enklare? 8

9 Ny medlemsansvarig Jag kommer även ha hand om Jag heter Lars Luthin och har nycklar till klubben. övertagit Anettes post som Om man behöver en nyckel medlemsansvarig. till klubben eller till bastun Anette har gjort en stor på Förskär hör av er till mig. insatts för klubben och medlemmarna. TACK! kr. Deposition för nycklar är 300 Nu är det min tur att försöka. Lasse Luthin Vi har passerat den sista mars Jag bor på Violavägen 47 tillsammans med min familj, vara och medlemsavgifterna ska Anneli och våra två söner Pontus betalda. Så ni som inte har gjort det, och Tobias gör det genast är ni snälla. Vi har en segelbåt med namnet Inom kort skickar jag ut sådana CHANS. Det är en Becker 27. trevliga brev om påminnelse. Vill samtidigt påminna om hur Har Ni några frågor så kontakta mig viktigt det är att jag får information via mail om Ni byter eller säljer båt eller Telefon eller byter adress. mobil OBS! När ni vill göra ändringar - skicka ett mejl. Meddela inte på Lasse inbetalningsavin - Det åligger varje båtägande (aktiv) medlem att utföra arbete åt klubben. - 5 timmars arbete per år skall utföras. - I programmet är alla schemalagda arbetstillfällen redovisade. Arbetena skall i första hand utföras vid dessa tillfällen. - Det åligger varje medlem att bevaka vilka arbetstillfällen som finns och planera så att klubbarbetet kan uppfyllas. - Arbetet registreras i loggbok av arbetstagaren själv eller av arbetsledare. - För giltighet måste noteringen vara signerad av den kommittéordförande som arbetet sorterar under. - Det åligger dock arbetstagaren Medlemsinformation Regler för klubbarbete att tillse att signeringen utförs. - En loggbok förvaras i klubbstugan på Förskär och en loggbok förvaras i klubbstugan på Tredje Backe för de arbeten som sorteras under samtliga andra kommittéer. - Om medlem inte uppfyller kravet för klubbarbete debiteras 1000 kr vid årets slut. 5 timmar måste vara loggade för avgiftsbefrielse. - Även kommittémedlem som inte utfört något arbete kommer att debiteras. - Ny medlem som blivit antagen som medlem från och med första juni är undantagen från klubbarbetsplikt första året. Datum för godkänd medlemsansökan gäller 9

10 Funktionärer 2012 STYRELSE TEL Lars Erik Larsson, Ordf Lars Lexell, v. ordf Solveig Chreutz, sekr Per Barnieske, kassör Lars Luthin medlemsansvarig Adrian Karlsson Björn Larsson Christian Dyjée Nils Olander SLIPKOMMITTÉ Adrian Karlsson, slipchef Fredrik Wiktell Bo Lindström Börje Hult Henrik Nedeby Dan Höjer Stagnell Urban Boëtius Leif Jardemyr Robert Lindström Werner Mertens Bernt Fredriksson Bengt Malmgren Kjell-Ove Lundberg Lars Lexell Jan Rönn Peter Gustavsson Gunnar Jonsson Jan-Olov Johansson KLUBBHOLMSKOMMITTÉ Christian Dyjée Rickard Bergman Anders Dyjée Hannu Lehmus SEGLINGSKOMMITTÉ Björn Larsson Stefan Gustafsson Lars Andersson Lars Karlsson UNGDOMSLEDARE Lars Lexell BÅTFÖRSÄKRING Jan Rönn FESTKOMMITTÉ Vakant KLUBBHUSKOMMITTÉ Nils Olander Henrik Nederby Walter Josefsson Anna Berg ESKADER Annette Lindgren och Anders Dyjée JOLLAR (skolan) Lars Lexell Lars Karlsson Stefan Gustafsson FÖRTJÄNSTTECKEN Ninni Luthin-Kärling Lars Kärling Ingvar Johansson REVISORER Anders Bratt Hans Weinzierl VALBEREDNING Stefan Gustafsson Anders Dyjée KONTAKTPERSON UTBILDNING Hannu Lehmus MEDLEMSKOMMITTÈ Lars Luthin MILJÖOMBUD Gunnar Hansson SÄKERHETSBESIKTNING Lars Kärling Göran Björkegren KLUBBÅTEN PLATT-LOTTA Per Hulttberg Jan Almqvist Mathias Lundberg Carl-Gustaf Leijonhufvud Calle Svedberg Källa:

11 INFORMATION FRÅN SLIPKOMMITTÉN Sjösättning! 21/4 28/4 5/5 12/5 19/5 28/5 6/5 13/5 20/5 TJÄNSTGÖRINGSLISTA FÖR SJÖSÄTTNING Datum Traktorförare Vagnförare Pärmbärare 21/4 Gunnar Jonsson Leif Jardemyr Peter Gustavsson 28/4 Urban Boëtius Bernt Fredriksson Bengt Malmgren 5/5 och 6/5 Kjell-Ove Lundberg Dan H Stagnell Vakant 12/5 och 13/5 Henrik Nedeby Werner Mertens Jan-Olov Johansson 19/5 och 20/5 Fredrik Wiktell Börje Hult Janne Rönn 28/5 Start 12:00 Bosse Lindström Robert Lindström Lasse Lexell - Sjösättningen är uppdelad i två pass. Första passet startar kl 08:00 och andra passet kl 11:00. Alla som antecknat sig för sjösättning skall vara på plats vid utsatt tid och stannar tills alla båtar i respektive pass är i sjön. Undantagna är de som transporterar sin båt till hamnen - efter överenkommelse med pärmbäraren - Pärmbäraren är arbetsledare och fördelar arbetet - Förbjudet att vistas vid sidan av båten när den transporteras. - Inga båtar flyttas som inte skall i sjön den aktuella dagen! Båtägarna gör upp med framförvarande vid sjösättning. - Allt material skall vara förberett och i ordning. Färgburkar och annat skräp vid uppställningsplatsen skall vara bortplockat när båten hämtas. - Alla vaggor, master samt övrigt material skall märkas med namn och telefonnummer. 11

12 INFORMATION FRÅN SLIPKOMMITTÉN - Slingmärken kommer att sättas på alla båtar som saknar dessa vid sjösättningen - Läs på Hamn- och slipordningen för Mariefreds Båtklubb - Sjösättningslistorna finns i snickarboden - - Vid sjösättning utanför ordinarie sjösättningstider tar traktoroch vagnförare ut en extra ersättning för att det ställer upp. Denna ersättning är utöver slipavgiften som klubben debiterar.. -- Alla stora vagnar körs ut på norra området efter sjösättning. - Allt överblivet trävirke läggs på angiven plats vid traversen. - Inga bilar får finnas på planen under sjösättningen. Parkering skall ske vid anvisad plats vid norra området. - Inför upptagningen i höst kommer bara träbockar och trävaggor i gott skick att godkännas. Klubben rekommenderar stålvaggor - Glöm inte att, före 30/5, skriftligen anmäla om du behöver ha båten kvar på land för underhållsarbete. Icke godkända landliggare kommer att debiteras 3000 kr. Träbåtsägare - skaffa egen länspump! De träbåtsägare som behöver länspumpa vid sjösättningen skall själva införskaffa länspump. Klubbens länspumpar är till för att användas i nödsituationer och som extra resurs. Om flera träbåtar sjösätts vid samma tillfälle räcker inte klubbens pumpar till. 12

13 Välkomna till en ny och annorlunda jollesäsong! MBK:s Jollekommitté har beslutat att inte driva någon traditionell jolleskola i år. För er som läste årets första info så konstaterade vi där att vi hade en del problem med antalet funktionärer och att det var ganska varierande antal deltagare per tillfälle, något som även påverkade kvalitén på undervisningen. I infot bad vi om erbjudanden om funktionärsskap etc. Vi kan konstatera att intresset inte varit så stort som vi hoppats och då vi nu inte känner oss säkra på att vi har rimligt antal funktionärer så har det också bidragit till beslutet. Men låt oss nu blicka framåt i stället! Vi har fortfarande en massa tillgångar i klubben som främjar jollesegling, en utmärkt fjärd, två bra följebåtar, 5 optimistjollar i användbart skick, en Finnjolle och en Starbåt samt diverse bojar o grejer. Tanken är den att vi ska använda oss av tisdagarna för jollesegling. Alla medlemmar som vill segla jolle kan göra det med egna eller med klubbens båtar. Någon ur jollekommittén kommer att vara på plats de flesta av tisdagarna och kan hjälpa till med goda råd, både på land och själv seglandes på vattnet. Vi har möjlighet att lägga bana och köra lite enklare kappseglingar etc. Jag själv kommer troligen att segla Laser på tisdagskvällarna, jag lånar gärna ut den till den som vill prova på. En mycket stor skillnad är dock att vi inte bistår med funktionär, vare sig på land eller i följebåt. För den förälder som själv vill hjälpa sitt barn (eller fru/make) med stöd från följebåt så kan vi fortfarande använda någon av klubbens båtar, framför allt den mindre med utombordsmotor. För att få använda följebåten krävs endast en enklare utbildning/information tillsammans med någon ur jollekommittén. All segling och motorbåtskörande sker självklart på egen risk. Jollesäsongen börjar tisdagen den 22 maj, då kommer någon ur jollekommittén att vara på plats vid 18-tiden. För er som vill göra klubbarbete i jollekommittén så finns det en hel del jobb med rep o underhåll av båtar. Finnjollen har en fadder som gör ett utmärkt jobb men Starbåten är tyvärr oanvänd på grund av brist på vårdare. För information, synpunkter, klubbarbete eller önskan om att få tillstånd att använda följebåten så vänd er till Lars Lexell på telefon eller ännu hellre på Kom ihåg att alla jolleseglare och medhjälpare alltid använder flytväst! Väl mött! Jollekommittén via Lasse Lexell 13

14 Information från klubbhuskommittén Söndagen 6 maj blir det en arbetsdag på klubbhuset vid Tredje Backe. Samling kl Vi behöver justera växtligheten runt byggnaden, vattenavrinningen under huset måste förbättras och målningsarbete finns alltid. Under sjösättningsdagarna behövs i regel en person i klubbhuset under två timmar för korvkok, kaffe, bullar och disk. Den som är intresserad av denna typ av klubbarbete kontaktar Nils Olander (mob: ) På ett välbesökt informationsmöte för nya medlemmar serverades våfflor. Foto: Lars Erik Larsson 14

15 Årsmötet i februari gav styrelsen i uppdrag att ta fram en modell för hur vi skulle kunna finansiera köpet av en ny båtupptagningsvagn inom de närmaste åren. Ny vagn - c:a 1,5 miljoner De vagntyper som passar oss har ett nypris av runt 1,5 miljoner. Eftersom klubben inte har egna tillgångar som vi kan sätta in som säkerhet för ett banklån måste vi bygga upp en grund och sedan låna resten med vagnen som säkerhet. Vi kan också ansöka om SBU:s båtlån, vilket innebär att Mälarens Båtförbund går i borgen för banklånet. Engångavgift Vi har tittat lite på hur andra klubbar hanterat en så här stor investering och det vanliga är att man tar ut en engångsavgift av alla båtägare som startkapital. För att klara av lånekostnaderna kan man behöva justera slipavgifter eller markavgifter. Det kan även bli aktuellt att höja inträdesavgiften för att nya medlemmar skall kunna vara med och dela på kostnaden. Räkneexempel Om 200 medlemmar betalar in kr som engångskostnad blir det kr. Om vi höjer entréavgiften till kr kommer det att innebära att ytterligare kr från nya medlemmar per år skulle täcka avbetalningen för ett lån på ungefär Osäkerheten i detta är att gissa hur många medlemmar vi kommer att tappa och hur många färre nya medlemmar det blir per år. Vi bör alltså även Finansiering av ny båtvagn höja årsavgifterna för att kompensera för detta tapp och för de högre underhållsavgifterna. När lånet är betalat fonderar vi entréavgiften från nya medlemmar till när lyften ska bytas ut igen om 20 år... Ett alternativ som kanske behåller fler medlemmar är att ta ut som en andelsavgift (insats, obligatoriskt lån...) där man får tillbaka pengarna när man går ur klubben. Men då måste vi höja avgifterna mer för att finansiera ett lån och underhållsavgifter. Med en höjning till 60 kr/m2 och tonavgiften till 100 kr finansierar vi avbetalningarna på ett lån på Här får vi börja fondera höjningen av avgifterna när lånet är betalt. När det regnar manna har det fattige ingen sked.. Vi har vid ett par tillfällen blivit erbjudna bagagnade Sublift-vagnar (även kallade Slamkrypare ) till bra priser. Tyvärr måste vi först ha finansieringen klar innan vi kan välja vad vi kan köpa. Så vi får först bestämma hur vi kan finansiera - sedan kan vi göra affär. 15

16 Kappseglingssäsongen för kölbåtar 2012 Välkommen till våra kappseglingar på måndagskvällarna. Det är roliga och lättsamma seglingar där alla kan vara med. För de som är intresserade så finns det några enkla kappseglingsråd på MBK s hemsida (www.mariefredbk.se/sektioner/segling Några kappseglingsråd ). I år börjar vi den 14/5 (se programmet). Det blir 4 seglingar i vår och 3 i höst med två reservdagar (om någon annan segling blir inställd av någon anledning). Vi seglar som vanligt en kryss/läns-bana inne i Gripsholmsviken, starten är (18:30 på hösten) och allt brukar vara klart till För ytterligare information, inbjudan och seglingsföreskrifter, se MBK s hemsida under Segling samt anslagstavlan i småbåtshamnen. Ni som är intresserade att vara med får gärna ge mig kontaktuppgifter så att jag får det lättare att nå ut med direkt information. Observera att SRS-talen (LYS) är förändrade i år igen. Alla båtar har två tal, ett med och ett utan undanvindssegel. Jag rekomenderar alla att kontrollera sin båts SRS-båtdatablad på sidan matbrev.svensksegling.se/home/boatlist eller sitt SRS-mätbrev Om man har en båt som inte finns med i SRS-tabellen eller om den avviker från grundstandarden kan man ansöka om ett eget SRS-mätbrev, se svensksegling.se/batteknik/srs/matbrev/. Meddela mig gärna om ni har ett eget SRS-mätbrev (dess mätbrevsnummer). Om du saknar segelbåt eller av någon anledning vill prova på kappsegling så kan du kontakta Björn i seglingskommitén för tips om vem som kan vilja ha hjälp ombord. Vi tar gärna emot fler som vill ställa upp som funktionär på seglingarna (räknas till MBK s arbetsplikt). Seglingskommittén Björn Larsson 16

17 Hej alla medlemmar. Nu stundar äntligen våren och sjösättning och för att underlätta för oss som hjälper er med detta så har vi utökat sjösättningsdagarna med tre söndagar som kan utökas vid behov. Målet är att kunna sjösätta alla båtar under dessa schemalagda dagar. Slipchefen informerar Och för att kunna planera området så att slippa flytta vaggor så mycket som möjligt så ber vi er att städa upp så mycket som möjligt efter sjösättningen. Vi kommer i huvudsak planera så att alla småbåtar(under ca: 2 ton) kommer ut på norra området vid torrläggningen i höst. Detta görs dels så att färre båtar ska stå i vägen för andra båtar dvs. ökade möjligheter för att bestämma sjösättning efter eget tycke, men också för att slippa köra större båtar längre än nödvändigt. Denna planering innebär att vaggor kommer behövas flyttas under sommaren. Då medlemmar i slipkommittén redan har ett gediget arbete med sjösättningar och torrläggningar så behöver vi fler som vill vara med och sköta skötseln över markområdena och bryggor. En bra möjlighet att beta av klubbarbetsplikten. Hör av er till mig på telefon eller vial mail till Adrian Karlsson Nu muddras småbåtshamnen till nya bostadsområdet vid Tredje Backe. Foto: Lars Erik Larsson 17

18 Underhållslista för båtklubben Slipen Tredje Backe Ansvarig: Adrian Karlsson, Belysningsmaster skall sättas upp. Elsäkerhetsarbetet fortsätter Bryggorna underhållas Byggnader målas och underhållas Slipområdet städas Med mera.. Klubbhuset Tredje Backe Ansvarig: Nils Olander På sjösättningsdagar behövs en person som står för kaffe, läsk, korv, samt diskar och städar m.m. 2 timmars klubbarbetplikt tillgodoräknas vid varje sjösättningstillfälle Olja altan och utemöbler Underhåll av stugan med målning mm Justera buskar samt regelbunden gräsklippning Skura och behandla golv Rostskyddsmåla utegrill och stockankare Med mera.. Förskär Ansvarig: Christian Dyjée Underhåll av bryggor och hus Målning av klubbhuset invändigt. Målning av övernattningsstugan invändigt samt uppsnyggning. Med mera.. Segling - Kölbåtar Ansvarig: Björn Larsson Tel.: Seglingsfunktionärer. Uppdraget innebär att man assisterar kappseglingskommittén vid våra kvällsseglingar och de år klubben arrangerar den årliga Kommunmästerskapsseglingen. Jollarna Ansvarig: Lars Lexell Reparation och underhåll av båtar Med mera.. 18

19 Välkommen till en RIKTIG marinbutik! Kampanjerbjudande! LEFANT Nano Polish 179:- Rubbing Cleaner 119:- Wax 139:- Flytväst kg Från 595:- ord. pris: fr. 995:- Nya regler gäller för bottenfärg, kom in och prata med oss för rådgivning HEMPEL Mille light Copper 0,75 l 379:- 2,5 liter 1.095:- NEPTUNE FORMULA Båtbottenfärg 0,75 l 198:- 2,5 liter 569:- INTERNATIONAL VC 17m 0,75 l 399:- ULTRAGLOZZ Superpolish (329:-) 269:- LEFANT Nautica Copper 0,75 l 279:- 2,5 l 779:- TF 0,75 l 225:- 3 l 699:- Mark 5 0,75 l 259:- 3 l 830:- TUDOR Fritid 75 Ah 795:- Marin 80 Ah 849:- INTERNATIONAL Green Line olika sorter (174:-) 49:- JOUTON Nonstop VK 0,75 l 398:- 2,5 l 1.220:- AllCoast 0,75 l 299:- 3 l 949:- 10% på service, montering och verkstadsarbete Båtar Tillbehör Verkstad Förvaring Norrhemsvägen 3 (bredvid Caravanhallen) www. watski08.com Månd-fred 10-18, lörd

20 ANNONSSIDA KLUBBANNONS Säljes: Ankarolinaband 56 meter Säljes pga att plastrullen är skev. Bandet är fräscht. Endast använt som reservförtöjning. Pris: 250kr Lars Erik Larsson Tel: Mariefreds Båtklubb Tel: Pg: Adress: Mariefreds Båtklubb Box Mariefred

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB

MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB INNEHÅLL Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Upptagningsinformation 6 Aktuell att göra -lista 7 Rapport från

Läs mer

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17 MBK-info Nr 3/2010 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Seglingsresultat 6 Anette informerar 7 Upptagningsinformation

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet SVALLVÅGEN Nummer 3, 2012 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Information från årsmötet. Vi var 84 närvarande medlemmar. Sven-Erik Hult satt ordförande.

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se RODRET 1 År 2005 2005-03-17 Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se AVSKED Vår gamla kran redo för avfärd Som ni kanske hört har vi kommit

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14 minhamn.se Nr 4 2007 Årgång 14 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA Följ med på en VM-SEGLING i norska farvatten Sid 2-3 - Foto:

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer