MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB"

Transkript

1 MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB INNEHÅLL Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Upptagningsinformation 6 Aktuell att göra -lista 7 Rapport från jollarna 9 Seglingsresultat 10 Utbildning 11 Anette informerar 11 Vild kubbning på kvällsseglingen. Foto: Björn Larsson

2 Kallelse till Höstmöte onsdagen den 23 september år 2009 kl i klubbhuset på Tredje Backe Förslag till dagordning. 1 Höstmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av sekreterare 4 Val av justeringsmän 5 Höstmötets behöriga utlysande 6 Föregående mötesprotokoll 7 Ärenden - Information från slipkommittén - Övriga kommittérapporter Kaffepaus 8 Övriga frågor 9 Höstmötet avslutas Vi säljer kaffe med bröd, korv och läsk under upptagningsdagarna! Om du vill hjälpa till med korv- och kaffekokning och försäljning meddela Nils Olander, tel Insatsen räknas som klubbarbete. OBS: De som är anmälda för upptagning kan inte också sköta kaffekokningen men kanske någon i familjen kan ställa upp. 2

3 Ordförande har ordet Precis hemkommen från nästan fyra veckors båtsemester känns det lite overkligt att börja tänka på upptagning och vinter. Det verkar som det har varit mer segelbåtar än motorbåtar ute i skärgårdarna. Månne det beror på kärvare ekonomiska tider. Här hemma har det hänt en del. Slipen Arbetet med att grusa på slipområdet för att förhindra vattensamlingar har fortsatt. El och vatten är klart att dras ut på norra området. Patrik Tunfjord har sysselsatt sig med att rusta upp elinstallationer. Nya bryggor. Båtklubben har köpt två bryggor med sammanlagd längd av 75 meter av Pro Marina. Tanken är att vi skall få ut våra bryggorna längre från land och därmed få bättre plats utanför sjösättningsrampen. Dessutom räknar vi med att fördubbla antalet fasta förtöjningsplatser. En bryggrupp bestående av Ulf Billing, Lennart Persson och Ralf Zetterström har arbetat med att projektera arbetet och att ta fram kostnaden för ombyggnaden. Så snart vi har klart för oss hur bryggorna skall placeras kommer vi att ansöka om bygglov för utläggningen. Därefter kan vi, när ekonomin så tillåter, påbörja arbetet med bryggflytt. Förskär Även på Förskär har det hänt grejor. Stommen till vedboden är klar och när den är klar skall veden som ligger i Platt-Lotta -huset på slipen köras ut. Utmärkt klubbarbetstillfälle! Sedan är sovstugan nymålad utvändigt och.. Ny landgång till flytbryggan är fixad och bryggan är förtöjd bättre. I klubbhuset är tak och väggar spacklade och nästa steg är att måla invändigt. Den 19/9 är det höststädning på Förskär. Övrigt Man kan ju inte säga att kontakten med Strängnäs Kommun när det gäller båtlivet har varit särskilt intensiv. Därför är det glädjande att båtklubbarna i Strängnäs, Stallarholmen och Mariefred är inbjudna till ett möte med Utvecklings och Samhällsbyggnadskontoret. Det börjar bli hög tid att fullgöra klubbarbetsplikten. 5 timmar krävs för att man ska slippa tusenkronorsavin vid årsskiftet. Hör av er till kommittéledarna om vad ni kan hjälpa till med. Glöm heller inte att rapportera att ni har jobbat för klubben. Timmarna skall skrivas in i de loggböcker som finns på Förskär och Tredje Backe. Då är det väl bara att försöka njuta av de helger som är kvar tills upptagningen sätter igång. Jag som har båten i ett av båthusen måste ta upp senast 10/10.Samma gäller alla som har båthus som man ställer båtar framför. Väl mött på höstmötet! Lars Erik Larsson Ordförande 3

4 Protokoll fört vid Vårmöte med Mariefreds Båtklubb 22 april 2009 Närvarande: Lars Erik Larsson Anette Gustavsson Solveig Chreutz Nils Olander Lars-Erik Johansson Torsten Smedberg Gunnar Hansson Björn Larsson Lars Andersson Stefan Gustavsson Peter Hultberg Mats Fors Åke Hedenskog Ralf Zetterström Pelle Barnieske 1 Vårmötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning Beslöts godkänna dagordningen, publicerad i MBK (Info 2/2009) 3 Val av sekreterare Solveig Chreutz 4 Val av justeringsmän Björn Larsson och Åke Hedenskog 5. Vårmötets behöriga utlysande Vårmötet förklarades behörigen utlyst; kallelse/info postat 14 april Föregående protokoll Protokoll från föregående medlemsmöte, Årsmötet 21 februari 2009 (Info 2/2009 ), kunde läggas till handlingarna. 7. Ärenden A/ Sjösättning mm. Information från slipkommittén Det börjar komma igång med sjösättningar. Mastkranen är förstärkt och nytt spel monterat. Fortsatt grusning av slipområdet. Vatten och El till nya området. B/ Seglingskommittén Seglingarna börjar 25/5 C/ Klubbhuskommittén Arbete med klubbhuset 10/5 D/ Klubbholmskommittén Hugga ved som finns på Tredje Backe. E/ Ekonomi Kassa :-. Vi har betalat för mycket till Svenska båtunionen under flera år. F/ Festkommittén Jubileumsfest 2 maj på Djurgårdsporten G/ Medlensansvarig Ca 30 medlemmar har inte betalat avgiften. H/ Miljöansvarig Gunnar Hansson har kollat vad det finns för alternativa bottenfärger. Gunnar har förteckning på godkända färger. Många klubbar börjar investera i spolplatta. När det gäller tömning av toatankar det är ringa del som kommer från fritidsbåtar. Det kan bli problem med tillväxt av bakterier i ecodisel. Det finns olika medel och filter för att förhindra beväxtning. 8 Övriga frågor Gunnar Hansson frågade om möjlighet att sälja båtprylar som inte används, Lars Erik har haft tankar att lägga in en köp och sälj sida på hemsidan. 4

5 forts. vårmötesprotokoll 9 Vårmötet avslutas Ordförande tackade för visat intresse och förklarade vårmötet avslutat Justeras Björn Larsson Åke Hedenskog Sekreterare: Solveig Chreutz Ordförande: Lars Erik Larsson Trött på att göra försäkringsbolagen onödigt rika? Vi har anpassat premierna ännu mer till din fördel. Olycksfallsförsäkring för alla ombord är en av nyheterna och du kan få upp till 20 % rabatt på villa-, hemoch bilförsäkring. Kolla själv. Gå in på vår hemsida eller ring. Nu på en gång! FÖRSÄKRINGEN DIN BÅT FÖRTJÄNAR! Har du fått någon e-post från båtklubben? Om inte så saknar vi din e-postadress eller så är den inte uppdaterad i vårt medlemsregister. Styrelsen skickar då och då ut e-postmeddelanden som informerar om aktuella händelser i klubben. Om du vill vara med - skicka ett meddelande till Hälsningar Styrelsen 5

6 Information från Slipkommittén Slipkommittén hälsar välkommen till höstens upptagning som sker: 6 Datum Traktorförare Vagnförare Pärmbärare 19/9 Gunnar Johnsson Leif Jardemyr Peter Gustafsson 26/9 Fredrik Wiktell Börje Hult Lars Kärling 3/10 Urban Boethius Berndt Fredriksson Bengt Malmgren 10/10 Henrik Nederby Verner Mertens L-E Johansson 17/10 Bo Lindström Robert Lindström Lars Lexell 24/10 Kjell-Ove Lundberg Jan Rönn Dan Strangnell Upptagningsregler - Upprop torrsättningsdagens morgon sker kl Alla båtägare skall då vara på plats. - Alla båtägare skall vara närvarande så länge upptagning pågår. Frånvaro skall godkännas av ansvarig arbetsledare/pärmbärare. Båtägare som antecknat sig på listan och ej ställer upp angiven dag kan riskera att bli placerad sist i kön och kan även missa att få båten upptagen under ordinarie tid - Båtar som torrsättes tidigt kommer att sjösättas sent eller då framförvarande är bortflyttad. - Båtar som står i fasta hus och ej flyttbara vaggor skall tas upp senast 10/10. - Innan upptagning sker kontrolleras att slipavgiften är betald. Obetalda avgifter innebär att båten ej kommer upp. Den som betalat in slipavgiften sent kan bli anmodad att uppvisa kvitto. - Alla båtar som ställs upp på slipområdet skall vara försäkrade. - Vaggor och annan utrustning skall märkas med namn och telefonnummer (helst mobilnummer). Pärmbäraren kommer att kontrollera märkningen. - Vagnar skall vara pumpade och drag skall vara monterade. - Vaggor och pallning skall vara i fullgott skick. Om vagnföraren bedömer att pallning eller vagga är för dålig kommer inte båten att tas upp. - Masterna skall märkas med namn. Små master läggs överst, tunga och långa lågt. Masterna skall rensas, dvs spridare ska tas bort. Pallningsvirke till mastställen finns vid traversen. - Extra upptagning kostar 200 kronor per person till de två som sköter upptagningen. - I övrigt hänvisas till klubbens Hamn- och slipordning som finns i klubbhuset och på hemsidan. Slipchefen Lars-Erik

7 Underhållslista för båtklubben Slipen Tredje Backe Ansvarig: Lars-Erik Johansson Belysningsmaster skall sättas upp. Elsäkerhetsarbetet fortsätter Bryggorna rustas upp. Staket på Norra Tredje Backe sätts upp. Finplanering (grusning) av outnyttjat område på Norra Tredje Backe Eluttag och vattenposter sätts upp på norra slipområdet. Klubbhuset Tredje Backe Ansvarig: Nils Olander Städnig, kaffeservering mm. Förskär Ansvarig: Hasse Hansson Långbryggan på södra sidan repareras och förtöjs Målning av klubbhuset invändigt och utvändigt. Målning av övernattningsstugan utvändigt samt uppsnyggning invändigt. Bygge av låsbar vedbod till bastun. Transportera ut all ved som ligger i båthus på Tredje Backe till Förskär när vedboden är klar Kolgaller till grillarna skall tillverkas Övrigt: Kontakta kommittéledarna så får du tips om var du kan hjälpa till 7

8 SÖDERTÄLJE Den lilla butiken med stort sortiment ochpersonlig service BÅTTILLBEHÖR Ö BÅTAR Ö UTOMBORDARE Ö SJÖKLÄDER Ö BÅTELEKTRONIK Ö SJÖKORT Ö PRESENTARTIKLAR Ö FLYTTREA! I höst flyttar vi till bättre lokaler. Därför säljer vi ut inneliggande lager med 20% rabatt. Med en täckställning från NoTool får du mer tid att bry dig om din båt NoTool Däckställning 6 m 2 990:- 7 m 3 695:- 8 m 3 795:- 9 m 3 895:- 10 m 4 595:- 11 m 4 795:- 12 m 4 995:- Terhi 385 NU kr! NoTool Markställning 6 m 3 595:- 7 m 4 995:- 8 m 4 695:- 9 m 4 795:- 10 m 5 790:- 11 m 6 490:- Du behöver inga verktyg när du täcker din båt med NoTool. Ring och beställ så levererar vi dagligen till Mariefred utan extra kostnad! Dessutom ger vi 10% rabatt till medlemmar i MBK. (Gäller ej prisnedsatta kampanjvaror) Tel Besöksadress: Nyköpingsvägen 50, Södertälje Hemsida: Öppet mån-fre Lör. (& sön.. april-maj)

9 Information från Jollekommittén Rapport från jolleskolan Jolleskolan har bra fart i år med väldigt många nybörjare och väldigt entusiastiska sådana! Vädret på tisdagskvällarna har varierat mellan hård vind och stiltje, men så är det ju ibland för oss seglare. Höstsäsongen ska som vanligt avslutas med en tripp till Förskär, vilket beräknas ske söndagen den 13:e september. Tredje Backe används av jolleseglare även på flera dagar än tisdagar vilket är glädjande. Som vanligt så gäller det för er med stora båtar att inte blockera för jollarna, det är ju främst högra sidan av högra bryggan som vi behöver. När vi kommer till upptagningsdags så får vi jämkas så bra som möjligt, men kom ihåg att jollesäsongen tar inte slut i o med jolleskolans avslutning den 13:e. Tänk också på att inte parkera nära jollarna på land, ibland är det svårt att komma åt att rulla fram dom. I styrelsen har beslutats att reservera jolleplatsen, trekanten mellan klubbhuset och sjösättningsrampen, för jollar. Vi mottager tacksamt idéer på hur vi bäst utnyttjar denna möjlighet. Klubbens Finnjolle är tack vare en gedigen arbetsinsats nu i bra skick, men den används bara sporadiskt då de elever vi i dag har i skolan är ännu lite för unga för den. För övriga medlemmar som vill prova den så går det bra att kontakta undertecknad eller komma ner till Tredje Backe på en tisdagkväll. Via ytterligare klubbarbete så har vi fått god ordning i jolleboden. Mer klubbarbete finns det utrymme för under jollekommittén. Det handlar om t.ex. att förvalta och reparera skolans följebåtar och att ta hand om Starbåten. Hör av er till undertecknad för roligt och välbetalt jobb! Jollekommittén via Lasse Lexell Full fart med Tobias Luthin och Tomas Tunfjord. Foto: Lasse Lexell

10 Information från Seglingskommittén Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. Seglingsresultat 2009 Bernadottes vandringspris (vårkvällsseglingarna) 3 av 4 seglingar räknas. 25/5 1/6 8/6 och 15/ Placering i segling nr Poäng- Slut plac. Rorsman Båttyp Båt nr I II III IV summa 1 Lars Lexell Comfortina Olof Torrång Aprodite Jan Rönn Maxi Per Hultberg Senorita Helmsman Lars Karlsson Smaragd Stefan Gustavsson Omega Hans Thörnblad Rival Leif Jardemyr Scampi Watski cup (höstkvällsseglingarna) 3 av 4 seglingar räknas. 10/8 17/8 24/8 och 31/8 Placering i segling nr Poängsumma Slut plac. Rorsman Båttyp Båt nr I II III IV 1 Lars Lexell Comfortina Olof Torrång Aprodite Jan Rönn Cumulus Per Hultberg Senorita Helmsman Lars Karlsson Smaragd Magnus Fredriksson H-båt Hans Thörnblad Rival Christer Nilsson Campus

11 Utbildning Förarintyg eller kustskepparintyg Hannu Lehmus kommer att genoföra en kurs i medborgarskolans regi i höst. Det blir antingen en Förarintygkurs eller en Kustskepparintygskurs beroende på vilken kurs som får mest anmälningar. Förarintyg Stor eller liten båt för en säker och rolig båtfärd inomskärs ska alla kunna hantera båten! Kursen innehåller grunderna i navigation, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, sjöväder och sjömanskap. Efter avslutad kurs anordnas examination för Förarintyg. Kursnummer: Kustskepparintyg Kursen ger dig all den kunskap du behöver för att göra en längre Kära medlemmar! färd, kanske över Ålands hav, eller till Gotland? Du lär dig bland annat om navigering utomskärs och till havs, mörkernavigering och säkerhet ombord. Fördjupning i faktorer som deviation, missvisning, strömmar och avdrift. Efter avslutad kurs anordnas examination för Kustskepparintyg. Kursnummer: Kurslokal: Klubbhuset Tredje Backe Kursledare: Hannu Lehmus Information och anmälan: Medborgarskolan Strängnäs Trädgårdsgatan 29, STRÄNGNÄS Information från medlemsansvarig Nu har jag blivit lite varm i kläderna som medlemsansvarig. Jag har haft många trevliga samtal med en del av er. Kanonroligt att jobba i klubben. Innan jag åkte på semester skickade jag ut räkningar för upptagningsavgiften. Sista betalningsdag skulle ha varit den sista augusti. Obetalda avier kommer att lämnas till upptagningsanvarig och därmed blir det ingen upptagning för dom som ej har betalt. Ord och inga visor :-) Jag kommer att skicka ut nya avier senare i höst (1000 kr) för ej utförda arbetstimmar. Det är som bekant 5 timmar loggat arbete som gäller. Ni har ännu chans att göra arbetsplikten. Vet ni inte vad som behövs att göra så ta kontakt med slipchefen Lars-Erik Johansson, klubbholmsavsvarig Hasse Hansson eller klubbhusansvarig Nils Olander. Lasse Lexell har ochså aviserat att det finns arbete. Hälsningar Anette Gustavsson 11

12 Föreningsbrev B Avs: Mariefreds Båtklubb, Box 117, Mariefred Varning! Inför upptagningen så är det viktigt att ni som har begärliga och lättransporterbara båtar och motorer tänker på att försvåra så mycket som möjligt för tjuvarna. Plocka bort propellrar och motorkåpor från utombordare och montera helst bort växelhusen på dreven om det är möjligt. Ta hem mindre utombordare. Försök också märka begärliga delar så de blir svårare att avyttra och lättare att identifiera. Se till din båt regelbundet. Tyvärr är det omöjligt att förhindra att obehöriga tar sig in på Tredje Backe. Alla kan hjälpa till att begränsa stälder och åverkan genom att ha ögonen öppna och rapportera till polisen om man ser underlig aktivitet. Man kan också montera små GPS-sändare som larmar om båten flyttas. Mariefreds Båtklubb Tel: Pg: Adress: Mariefreds Båtklubb Box Mariefred 12

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17 MBK-info Nr 3/2010 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Seglingsresultat 6 Anette informerar 7 Upptagningsinformation

Läs mer

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 BRUNNAREN Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 Fotogalleri i Brunnaren? Detta är en seglare som någon mött någon gång i disigt väder i Lännerstasundet. Nog vore det trevligt om du kunde

Läs mer

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se RODRET 1 År 2005 2005-03-17 Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se AVSKED Vår gamla kran redo för avfärd Som ni kanske hört har vi kommit

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

SPINNPOSTEN. Nr 3-2012. SFK Spinnaren. Havskatt, Anarhichas lupus

SPINNPOSTEN. Nr 3-2012. SFK Spinnaren. Havskatt, Anarhichas lupus SPINNPOSTEN Nr 3-2012 Havskatt, Anarhichas lupus SFK Spinnaren Philip Nilsson och Karl Bundy vid KM i mete i Sallerupsdammen 2 Bo Johnsson med sitt nya klubbrekord på harr, 1660 g Spinnpost nr 3 Augusti

Läs mer

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset.

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 3/2014 Årets sista nummer av TAMPEN Ett år till har snart passerat och båtarna står inbäddade på land. Än så länge har det inte kommit någon

Läs mer

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14 minhamn.se Nr 4 2007 Årgång 14 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA Följ med på en VM-SEGLING i norska farvatten Sid 2-3 - Foto:

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB

MEDLEMSTIDNING FÖR TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB MEDLEMSTIDNING FÖR TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB www.tbsk.se 1 TBSK Seglarkalender 2015 DATUM Aktivitet 22/6 SEGELSKOLESTART 20/7-24/7 10-seglingarna 27/7 31/7 Simmons Vandringspris (Klubbmästerskap) 25/7

Läs mer

Sjösättningsdags Extra medlemsmöte

Sjösättningsdags Extra medlemsmöte Nr. 2 2007 Sjösättningsdags Extra medlemsmöte Informationsblad Nr. 2 2007 Årgång 32 Ägare: Västerhaninge Båtsällskap, Box 91, 137 22 Västerhaninge Pg nr 283089-1 Bg.nr. 5703-9125 Redaktör och ansvarig

Läs mer

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2014-08-19 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Lars Wigren Birger Möller Jan Gugala Mauritz Forsström Börje Persson Rolf

Läs mer

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet SVALLVÅGEN Nummer 3, 2012 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Information från årsmötet. Vi var 84 närvarande medlemmar. Sven-Erik Hult satt ordförande.

Läs mer

PIREN NR 62. Sidan 1 av 10

PIREN NR 62. Sidan 1 av 10 PIREN NR 62 Sidan 1 av 10 Sida 2 / 10 Ordförande har ordet: Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades 1885. Sällskapet har under

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer