MBK-info Nr 3/2008 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MBK-info Nr 3/2008 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB"

Transkript

1 MBK-info Nr 3/2008 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Upptagningsinformation 6 Aktuell att göra -lista 7 Mastkran-idé 8 INNEHÅLL Rapport från jollarna 10 Seglingsresultat 11 Utbildning 12 Ing-Marie informerar 12 Styrelseinformation 13 Annonser 16 Var med och höj klubbhuset 15 cm. Lördagen 20 sept kl börjar arbetet med att lyfta klubbhuset med luftkuddar. Vill du vara med? Kontakta Nils Olander (mob eller Världens minsta containerfartyg. Foto: Per Hultberg

2 Kallelse till Höstmöte torsdagen den 25 september år 2008 kl i klubbhuset på Tredje Backe Förslag till dagordning. 1 Höstmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av sekreterare 4 Val av justeringsmän 5 Höstmötets behöriga utlysande 6 Föregående mötesprotokoll 7 Ärenden - Information från slipkommittén - Övriga kommittérapporter Kaffepaus 8 Övriga frågor 9 Höstmötet avslutas Vi säljer korv, kaffe och läsk under upptagningsdagarna! 2

3 Ordförande har ordet Höst? Redan? Tiden rullar obarmhärtigt på och just som man avslutat sista semesterveckan så är det dags att planera för upptagning och vinteruppehåll. Under de två semesterperioder vår familj hade så klarade vi oss rätt bra från regn, men var kommer all blåst ifrån? Wingan fick verkligen bekänna färg i en slör med byar upp till 16 m/s. Fast mest var det motvind. Huslyft Inför hösten är det rätt mycket på gång. Bland annat kommer Nils Olander och hans medhjälpare i klubbhuskommittén att göra ett lyft av klubbhuset för att komma till rätta med det sluttande golvet. Om ni vill vara med och hjälpa till hör av er till Nils. Mastkranen Under semestern hittade vi en typ av mastkran som skulle passa hos oss. Se separat artikel. Lördagen den 6:e september firade Södertälje Båtällskap 60 år (Grattis SBS!) och hade öppet hus vid varvet. Jag var där och det visade sig att de har en mastkran av samma typ men ännu mer passande för våra förhållanden. Skulle vi kunna få igång en arbetsgrupp som undersöker möjligheten att bygga en sådan kran hos oss? Vägbom Vi har ju beslutat att försöka sätta upp en vägbom för att försvåra tillgängligheten för obehöriga. Är det någon som har erfarenhet av sådan eller som vet var man skaffar en? MBK:s hemsida Jag har länge efterlyst någon som kan hjälpa till med vår hemsida.som skulle behöva en ansiktslyftning. Finns det någon bland våra medlemmar som skulle kunna hjälpa till med att skapa en snyggare och mer funktionell portal för MBK? Det jag behöver hjälp med är den roliga delen, design, struktur och bollplank. Hör av er till mig isåfall. Slipen Det har hänt en del på slipområdet under sommaren. Den nya mastställningen är på plats och planen är grusad. Mastkranen skall förstärkas och målas innan avmastningarna börjar. Som vanligt hoppas jag att det blir många deltagare på höstmötet som i år genomförs på en torsdag. Vi ses på höstmötet. Lars Erik Larsson Ordförande 3

4 Protokoll fört vid Vårmöte med Mariefreds Båtklubb 23 april 2008 Närvarande: Lars Erik Larsson Lars-Erik Johansson Fredrik Wiktell Lars Leksell Stig Karlsson Georg Sundström Gunnar Hansson Christer Möller Hans Hansson Lasse Andersson Pelle Barnieske Ing-Marie Noréen Christer Zetterwall Åke Hedenskog Nils Olander Gunnar Jonsson Anders Dyjée Torsten Smedberg Göran Bertoft 4 1 Förklarade ordförande Lars Erik mötet öppnat, hälsade alla välkomna och utlyste en tyst minut till minne av bortgångne Arno Luthin. 2 Föreslagen dagordning fastställdes. 3 Till mötessekreterare valdes Göran Bertoft. 4 Till justeringsmän valdes Georg Sundström och Åke Hedenskog 5 Förklarades mötet behörigen utlyst. 6 Föregående justerade (års-)mötesprotokollet, publicerat i MBK Info 2/08, summerades och kunde läggas till handlingarna. 7 Ärenden A/ Slipkommittén: Sjösättning påbörjad. Masthuset vid containern har rasat och skall återuppbyggas. Mastkran förstärkes. B/ Övriga rapporter Klubbholmskomm: Arbetsbehov enligt lista i Info. Komm. Inventerar på måndag. Stålkontainer för skydd av elverket är på väg ut. Från 10/5 flera tillfällen för klubbarbete på Förskär inskrivna i Program Skall påminnas om via gruppmail till numera ganska många medlemmar. Från polska ambassaden och militärt attachéhåll har framförts önskemål om att besöka Förskär med anledning av u-båtarna. C:a 50 pers anmäldes intresserade under kvällen och Hasse H och Anders D har planer på transportlösningar. Jollekomm: Många nya. Starbåtsgastar kontaktar Lasse. Seglingskomm: Domare saknas fortfarande. Eskader-komm: Veckoslutet 30/5-1/6 planeras men detaljer kommer. Miljö: Gunnar H har tagit del av SBU:s seminarium på Båtmässan. Mycket nytt på G, men allt torde presenteras i Båtliv. Ordf Lars Erik: Nytryck Medlemshandboken (med Stadgar, Hamn- och Slipordning, Klubbarbete, Medlemskategorier och Avgifter) nu uppdaterad! C/ Diskussion vid årsmötet av bastufrågan på Förskär medförde årsmötets uppdrag till styrelsen (Info 2/08) att föreslå Vårmötet att göra bastun till klubbens egendom och ansvar och vara låst med sepa-

5 forts. vårmötesprotokoll rat lås och separata nycklar, som administreras av klubben. Beslöt Vårmötet enligt detta förslag. PAUS FÖR FIKA OCH BENSTRÄCKNING. 8 Övriga frågor A/ Småbåtshamnen. Kommunens inbjudan till intresseanmälan för att driva gästhamn/småbåtshamn i Mariefred har preliminärt besvarats av styrelsen. Sammanfattning ses i MBK Info 2/08 sid 13 Beslöts uppdra åt styrelsen att på kända förutsättningar fullfölja intresseanmälan. B/ Stölder från båtar på slipen aktualiserar vägbom på tillfartsvägen. Vägen ägs av Sveaskog, som säger OK, men vill ha kompletterande egen öppningslösning. Uppdrogs åt styrelsen att fortsätta förbereda vägbom. C/ Mastkranen kan förbättras och vara fortsatt säker för våra behov. Kan förstärkas i sidled med hjälp av införskaffade bandjärn. Med hjälp av frivillig svetsare och 4-5 mastlyftare kan detta ske ganska snart. 9 Tackade ordförande Lars Erik för visat intresse och serverat fika och förklarade Vårmötet avslutat. Vid protokollet: Göran Bertoft Justeras: Lars Erik Larsson Georg Sundström Åke Hedenskog Har du fått någon e-post från båtklubben? Om inte så saknar vi din e-postadress eller så är den inte uppdaterad i vårt medlemsregister. Styrelsen skickar då och då ut e-postmeddelanden som informerar om aktuella händelser i klubben. Om du vill vara med - skicka ett meddelande till Hälsningar Styrelsen 5

6 Information från Slipkommittén Slipkommittén hälsar välkommen till höstens upptagning som sker: 6 Datum Traktorförare Vagnförare Pärmbärare 20/9 Gunnar Johnsson Leif Jardemyr Peter Gustafsson 27/9 Urban Boethius Berndt Fredriksson Bengt Malmgren 4/10 Henrik Nederby Verner Mertens Jan Rönn 11/10 Kjell-Ove Lundberg Hans Borin Dan Strangnell 18/10 Fredrik Wiktell Börje Hult Lars Kärling 25/10 Bo Lindström Robert Lindström Lars Lexell Upptagningsregler - Upprop torrsättningsdagens morgon sker kl Alla båtägare skall då vara på plats. - Alla båtägare skall vara närvarande så länge upptagning pågår. Frånvaro skall godkännas av ansvarig arbetsledare/pärmbärare. Båtägare som antecknat sig på listan och ej ställer upp angiven dag kan riskera att bli placerad sist i kön och kan även missa att få båten upptagen under ordinarie tid - Båtar som torrsättes tidigt kommer att sjösättas sent eller då framförvarande är borta - Innan upptagning sker kontrolleras att slipavgiften är betald. Obetalda avgifter innebär att båten ej kommer upp. Den som betalat in slipavgiften sent kan bli anmodad att uppvisa kvitto. - Alla båtar som ställs upp på slipområdet skall vara försäkrade. - Vaggor och annan utrustning skall märkas med namn och telefonnummer (helst mobilnummer). Pärmbäraren kommer att kontrollera märkningen. - Vagnar skall vara pumpade och drag skall vara monterade. - Vaggor och pallning skall vara i fullgott skick. Om vagnföraren bedömer att pallning eller vagga är för dålig kommer inte båten att tas upp. - Masterna skall märkas med namn. Små master läggs överst, tunga och långa lågt. Masterna skall rensas dvs spridare ska tas bort. Pallningsvirke till mastställen finns vid traversen. - Extra upptagning kostar 200 kronor per person till de två som sköter upptagningen. - I övrigt hänvisas till klubbens slipstadgar (finns i klubbhuset). Slipchefen

7 Underhållslista för båtklubben Slipen Tredje Backe Ansvarig: Lars-Erik Johansson Belysningsmaster skall sättas upp. Elsäkerhetsarbetet fortsätter Mastkranen skall förstärkas. Bryggorna rustas upp. Staket på Norra Tredje Backe sätts upp. Finplanering (grusning) av outnyttjat område på Norra Tredje Backe Klubbhuset Tredje Backe Ansvarig: Nils Olander Huslyft den 20/9 Förskär Ansvarig: Hasse Hansson Långbryggan på södra sidan repareras och förtöjs Målning av klubbhuset invändigt och utvändigt. Målning av övernattningsstugan utvändigt samt uppsnyggning invändigt. Montering av rökplåt på öppna spisen. Bygge av låsbar vedbod till bastun (om så beslutas) Kolgaller till grillarna skall tillverkas Övrigt: Ansvarig: Lars Erik Larsson Hjälp med design av nuvarande och ny hemsida 7

8 FÖRSLAGSLÅDAN Mastkran-idé När vi under semestern besökte Blankaholm hittade vi en typ av mastkran som kanske skulle kunna gå att placera på vår mastbrygga. Kranen är fast och masten dras upp mellan kranbenen. Fördelen med denna typ av kran är att den inte är vridbar och därigenom inte kräver ett avancerat fundament. En ombyggnad och förstärkning av bryggan krävs visserligen. Masterna blir lättare att hantera genom att lyftet görs rakt och känsliga grejor i masttoppen blir inte så utsatta under lyftet. En nackdel med denna kran är att den inte kan tiltas utan båten måste centreras under kranen. Foton: Lars Erik Larsson 8

9 SÖDERTÄLJE Den lilla butiken med stort sortiment ochpersonlig service BÅTTILLBEHÖR Ö BÅTAR Ö UTOMBORDARE Ö SJÖKLÄDER Ö BÅTELEKTRONIK Ö SJÖKORT Ö PRESENTARTIKLAR Ö MM HÖSTPRISER på vaggor, täckställningar, presenningar och vinterkonserveringsprodukter Tyresöbocken Typ II (500kg) 1 068:- Typ 1500 (1500kg per st) 2 290:- Typ 1, 2m (5000kg) 3 250:- Typ 1, 2,5m (5000kg) 3 350:- Tyresövaggan Typ I, 2,5m 8 290:- Typ II 3 m :- Terhi 6020C NU kr inkl. 25 Hk motor Har kostat kr Ring och beställ så levererar vi dagligen till Mariefred utan extra kostnad! Dessutom ger vi 10% rabatt till medlemmar i MBK. (Gäller ej prisnedsatta kampanjvaror) Tel NOA A-ställning 6 m ekonomi 3 088:- 6 m 4 048:- 7 m 5 098:- 8 m 5 298:- 9 m 5 698:- 10 m 6 578:- 11 m 6 788:- NOA-väska 198:- D-ställning 8 m 4 138:- 9 m 4 338:- 10 m 5 138:- 11 m 5 338:- 12 m 5 438:- NOA-väska 198:- Utliggarställning 9 m/3 stöttor 7 648:- 10m/ :- 11x4,2m/ :- 12x4,2m/ :- Besöksadress: Nyköpingsvägen 50, Södertälje Hemsida: Öppet mån-fre Lör. (& sön.. april-maj)

10 Information från Jollekommittén Rapport från jolleskolan Jolleskolan har bra fart i år med flera nybörjare och väldigt entusiastiska sådana! Vi har hjälp från några av våra veteraner som instruktörer vilket är väldigt kul. Höstsäsongen ska som vanligt avslutas med en tripp till Förskär, vilket beräknas ske söndagen den 14:e september. Tredje Backe används av jolleseglare även på flera dagar än tisdagar vilket är glädjande. Som vanligt så gäller det för er med stora båtar att inte blockera för jollarna, det är ju främst högra sidan av högra bryggan som vi behöver. När vi kommer till upptagningsdags så får vi jämkas så bra som möjligt, men kom ihåg att jollesäsongen tar inte slut i o med jolleskolans avslutning den 14:e. Tänk också på att inte parkera nära jollarna på land, ibland är det svårt att komma åt att rulla fram dom. Klubbens Finnjolle är nu i brukbart skick och kommer att användas på tisdagarna. För övriga medlemmar som vill prova den så går det bra att kontakta undertecknad eller komma ner till Tredje Backe på en tisdagkväll. Jollekommittén via Lasse Lexell Djup koncentration på eskadertävlingen. Foto Lars Erik Larsson 10

11 Information från Seglingskommittén Seglingsresultat 2008 Bernadottes vandringspris (Kvällsseglingarna) Slut plac. Rorsman Båttyp 1 Olof Torrång Aprodite 25 2 Lars Lexell Comfortina 32 3 Lars Karlsson Smaragd 4 Jan Rönn Cumulus 5 Bengt Malmgren Albin 78 6 Stefan Gustavsson Omega 36 7 Per Hultberg Senorita Helmsman 8 Hans Thörnblad Rival 22 9 Leif Jardemyr Scampi 10 Werner Mertens Storfidra 10 Ulf Boberg Omega 36 Vårkannan Slut plac. Rorsman Båttyp 1 Jan Rönn Cumulus 2 Lars Karlsson Smaragd 3 Olof Torrång Aprodite 25 4 Hans Thörnblad Rival 22 5 Stefan Gustavsson Omega 36 6 Per Hultberg Senorita Helmsman 7 Bengt Malmgren Albin 78 8 Leif Jardemyr Scampi Watski cup (höstkvällsseglingarna) Slut plac. Rorsman Båttyp 1 Lars Lexell Comfortina 32 2 Olof Torrång Aprodite 25 3 Stefan Gustavsson Omega 36 4 Lars Karlsson Smaragd 5 Jan Rönn Cumulus 6 Per Hultberg Senorita Helmsman 7 Jan Lönn Contrast 33 Kommunmästerskapen blev inställda på grund av för få deltagare. Rapporterat av Björn Larsson 11

12 Utbildning Förarintyg Medborgarskolan i Strängnäs arrangerar bland annat följande kurs (utdrag från medborgarskolans hemsida): Förarintyg Stor eller liten båt för en säker och rolig båtfärd inomskärs ska alla kunna hantera båten! Kursen innehåller grunderna i navigation, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, sjöväder och sjömanskap. Efter avslutad kurs anordnas examination för Förarintyg. Materialkostnad 450,- tillkommer Examinationsavgift 200,- tillkommer Kursen startar så snart den är fulltecknad! Invänta kallelse/inbetalningskort som skickas ut ca en vecka innan kursstart. Kursnummer: Kurslokal: Klubbhuset Tredje Backe Kursledare: Hannu Lehmus Start: 1 okt Påminnelse från medlemsansvarig Hej! Vill bara påminna om att det ännu finns tid att göra sitt klubbarbete. Alla som utför arbete skall skriva in detta i respektive loggbok och få det signerat av respektive kommittéordförande. Debitering (f n 400:-) för de som inte utfört arbete sker efter sista november. Om du av hälso- eller annat skäl ej kan utföra klubbarbete, kontakta mig hälsar Ing-Marie Dag och tid: ons 18:30-20:45 Timmar: 30 Tillfällen: 10 Pris: 1175 :- Medborgarskolan Strängnäs Trädgårdsgatan 29, STRÄNGNÄS tel: fax:

13 Styrelseinformation Vård eller förfall? Mariefreds Båtklubb har funnits i snart 75 år och under årens lopp har engagerade medlemmar hjälpt till att bygga upp fina anläggningar, både på slipen och ute på Förskär. Tyvärr bidrar ålder och slitage till att dessa anläggningar måste repareras, målas och underhållas på olika sätt. Alla båtägande medlemmar är enligt våra regler förpliktigade att utföra klubbarbete. Om man inte deltar i klubbarbetet debiteras 400 kronor per år vilket många tydligen tycker är helt ok för att slippa 4 timmars arbete åt klubben. Alternativet till att medlemmarna utför underhållsarbetet blir att vi får anlita hantverkare för att utföra jobbet. Problemet med detta är att de pengar vi får in inte räcker till att betala dessa hantverkare. Ett exempel: Förskärskommittén hade planerat att panelen på klubbhuset på Förskär skulle bytas ut under vårens planerade arbetstillfällen. Panelen är helt rutten och rötan börjar krypa in i stommen. Tyvärr kom bara några enstaka medlemmar och endast en kortvägg blev reparerad. Hannu Lehmus byter panel. Foto: Lars Erik Larsson klubbarbetet. Därför har vi nu anlitat snickare som kommer att byta resten av panelen under hösten Detta kommer att kosta klubben 25 till 30 tusen kronor förutom material. Panelbytet är bara en del av vad som borde göras och man inser snabbt att vi inte kan anlita hantverkare till alla jobb utan vi måste utföra arbete själva för att inte knäcka ekonomin. Styrelsen föreslår att avgiften för uteblivet klubbarbete höjs till minst 1000 kronor per år för 5 timmars klubbarbete. Vi hoppas att en sådan åtgärd lockar fler medlemmar till att deltaga i Tiderna förändras och idag konkurrerar en massa andra aktiviteter med båtlivet och det är möjligt att det i framtiden inte går att bedriva en klubbverksamhet på ideell basis. Alternativet blir antagligen då att båthanteringen sköts kommersiellt vilket kommer att medföra stora ingrepp i plånboken och förlust av den gemenskap och glädje som klubbgemenskapen ger. Kom på Höstmötet och diskutera klubbarbetet. Det kanske finns någon som har andra och bättre förslag på hur vi kan sköta våra anläggningar. 13

14 Utbilda Dig och Din besättning i höst! VHF-radio - 10 lektioner VHF-radion är livlinan till land - direktkontakt med Sjöräddningscentralen Med VHF kan Du hålla kontakt med kompisar, prata med broar, slussar och handels och passagerarfartyg. Du får gratis tillgång till kustväderprognoser och navigationsvarningar. MBK:s klubbhus Tre kvällar, start (torsdag) (torsdag) (torsdag) Prov anordnas efter kursen. VHF är proffsens radiosystem välkommen Du också! GPS-navigering - 12 lektioner Praktiska navigeringsmetoder Fällor och fel Det elektroniska sjökortet Du får låna en GPS under kurskvällarna Endast 7 deltagare Kursen passar även Dig som inte harmen funderar på att köpa GPS MBK:s klubbhus Tre kvällar (torsdag 18.30) (torsdag 18.30) (söndag 1600) Lär Dig använda GPS - för säkerhets skull! Information om priser etc, samt anmälan Sjökapten Anders Knutas Tel eller Edunautic kb Vi hjälper Dig hitta! 14

15 Diverse Varning! Inför upptagningen så är det viktigt att ni som har begärliga och lättransporterbara båtar och motorer tänker på att försvåra så mycket som möjligt för tjuvarna. Säljes Motorbåt Bosö 25 7,70 x 2,70 Motor 68 hk Volvodiesel Tel.: Plocka bort propellrar och motorkåpor från utombordare och montera helst bort växelhusen på dreven om det är möjligt. Ta hem mindre utombordare. Man kan också montera små GPS-sändare som larmar om båten flyttas. Försök också märka begärliga delar så de blir svårare att avyttra och lättare att identifiera. Se till din båt regelbundet. Tyvärr är det omöjligt att förhindra att obehöriga tar sig in på Tredje Backe. Vi kommer att försöka få upp en vägbom så det blir lite besvärligare att åka ner till slipen. Wadek Sloma och Svensk-Polska Föreningen besökte Förskär i maj. Foto: Lars Erik Larsson. 15

16 Föreningsbrev B Avs: Mariefreds Båtklubb, Box 117, Mariefred ANNONS Säljes Tyresövagga modell IV (10 ton ) Använd 1 år Pris: kr Karl Fredmark Tel.: Säljes Scanner 399 DS Årsmodell 2000 Pris: kr Tel.: Mariefreds Båtklubb Tel: Pg: Adress: Mariefreds Båtklubb Box Mariefred 16

MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB

MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB INNEHÅLL Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Upptagningsinformation 6 Aktuell att göra -lista 7 Rapport från

Läs mer

INNEHÅLL. N r 3/2007 HÖSTIN FOR MA TI ON FR Å N MA R I EFR ED S BÅ TKLU BB. Belöning efter en hård dagsetapp. Foto: Lars Erik Larsson

INNEHÅLL. N r 3/2007 HÖSTIN FOR MA TI ON FR Å N MA R I EFR ED S BÅ TKLU BB. Belöning efter en hård dagsetapp. Foto: Lars Erik Larsson N r 3/2007 HÖSTIN FOR MA TI ON FR Å N MA R I EFR ED S BÅ TKLU BB INNEHÅLL Kallelse till höstmöte Ordförande har ordet Vårmötesprotokoll Upptagningsinformation Underhållslista Bastun 2 3 4 6 7 8 Rapport

Läs mer

MBK-info Nr 3/2013 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 3/2013 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 3/2013 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Medlemsinformation 7 Upptagningsinformation 8 Slipchefen

Läs mer

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17 MBK-info Nr 3/2010 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Seglingsresultat 6 Anette informerar 7 Upptagningsinformation

Läs mer

MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION

MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Medlemsinformation 7 Upptagningsinformation 8 Slipchefen

Läs mer

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2012 års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation

Läs mer

MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2010 4 Årsmötesfest 4 Protokoll höstmötet 5 Starbåtsrapport

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN FOTO: FREDRIK ERIKSSON. KLUBBHAMNEN PÅ INGMARSÖ. Mäklarringen Österåker Stationsvägen

Läs mer

NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27. Båtmässan klarade vi av redan vecka 6. Första söndagen i mars (efter vasalopp i TV ) gav promenaden

NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27. Båtmässan klarade vi av redan vecka 6. Första söndagen i mars (efter vasalopp i TV ) gav promenaden KMS-bladet NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27 www.kmsnordon.se INNEHÅLL Våren Ordföranden har ordet Sommarjobb Båtlivskommitten Kvällsseglingar Tävlingssektionen Ungdomssektionen ANWASS Lökebergsdagen Motion

Läs mer

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet SVALLVÅGEN Nummer 3, 2012 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Information från årsmötet. Vi var 84 närvarande medlemmar. Sven-Erik Hult satt ordförande.

Läs mer

Nummer 2 2014. Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb. Ordföranden har ordet. Förslag till utbildning

Nummer 2 2014. Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb. Ordföranden har ordet. Förslag till utbildning SVALLVÅGEN Nummer 2 2014 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Hej Klubbkamrater! Nu när jag skriver det här är vädret lika fint som i somras fast

Läs mer

NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN

NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN Fikapaus. Karl Leander, SK 22 Neana, Per Nordström, Folkbåten Saba, Stefan Impola, Folkbåten Pärla. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Snart är det sjösättning!...fest Välkommen på vårfesten! TBS-nytt nummer 1 april 2011 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN FOTO: PIA DUFBÄCK ARKSTEDT Mäklarringen kan Österåker. Vi känner till de

Läs mer

så var det åter ett nytt år:

så var det åter ett nytt år: Sjöfartsverket tillstånd nr 50 01331 SkuruSundetS BåtSällSkap årgång 36 FeBruarI 2013 nr 1 E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se så var det åter ett nytt år: 2013 Inledde

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

SVALLVÅGEN. och. Nummer 3, 2011 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb. Ordförande har ordet.

SVALLVÅGEN. och. Nummer 3, 2011 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb. Ordförande har ordet. SVALLVÅGEN Nummer 3, 2011 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordförande har ordet Höstmötet var välbesökt av ett 70-tal medlemmar i det fina höstvädret. Mauritz rapporterade

Läs mer

KANALEN HÖSTENS UPPTAGNING FLYTTNING AV VAGGOR OCH BOCKAR YTTERLIGHETERNAS RACE MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 3 2009

KANALEN HÖSTENS UPPTAGNING FLYTTNING AV VAGGOR OCH BOCKAR YTTERLIGHETERNAS RACE MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 3 2009 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 3 2009 FOTO: ÅSA NILSSON. GILLÖGA HÖSTENS UPPTAGNING FLYTTNING AV VAGGOR OCH BOCKAR YTTERLIGHETERNAS RACE Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad.

Läs mer

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 2 2011 är 27 februari 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Midvinternattens

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

Roderbladet DYRT NÄR BRÄNSLEPUMPEN GICK SÖNDER. BÄTTRE SERVICE PÅ LÆSØ Sid 16. SÅ GÖR MAN EN KINESGIPP Sid 11. Nr 3 2002 Årgång 9

Roderbladet DYRT NÄR BRÄNSLEPUMPEN GICK SÖNDER. BÄTTRE SERVICE PÅ LÆSØ Sid 16. SÅ GÖR MAN EN KINESGIPP Sid 11. Nr 3 2002 Årgång 9 Roderbladet Nr 3 2002 Årgång 9 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA DYRT NÄR BRÄNSLEPUMPEN GICK SÖNDER På äventyr med S/Y Beata

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsberättelse för år 2012 Verksamhetsberättelse för år 2012 I årets verksamhetsberättelse har vi samlat alla rapporter i en och samma text. Tanken är att det ska vara lättare att hitta i materialet samtidigt som vi sparar lite

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer