MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B"

Transkript

1 MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för klubbarbete 7 INNEHÅLL Funktionärer Sjösättningsinformation 9 Jolleinformation 11 Klubbhusinformation 12 Klubbarbetsuppgifter 13 Klubbannonser 15 Så här glad blev Nils Olander för att ha blivit utsedd till årets förvaltare av MBK-kanonen.. -Det hade aldrig gått att höja klubbhuset utan Seppo Rintala och hans apparat för tunga lyft, säger Nils. Foto Lars Erik Larsson

2 Kallelse till vårmöte den 21 april år 2010 kl i klubbhuset på Tredje Backe Förslag till dagordning. 1 Vårmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av sekreterare 4 Val av justeringsmän 5 Vårmötets behöriga utlysande 6 Föregående mötesprotokoll 7 Ärenden A/ Sjösättning mm. Information från slipkommittén 8 Övriga frågor 9 Vårmötet avslutas Kaffepaus ingår. Jolleprogrammet utarbetas separat. 20/2 Årsmöte kl 14:00 Årsmötesfest kl 19:00 28/3 Informationsträff för nya medlemmar 15:00 21/4 Vårmöte kl 19:00 9/5 Vårstädning på Förskär kl 10:00-15:00. Klubben bjuder på mat och dryck. 10/5 Vårrustning av klubbhuset på Tredje Backe. 10:00-15:00 17/5 Kvällssegling 19:00 25/5 Kvällssegling 19:00 29/5 Klubbarbete på Förskär 10:00-15:00 30/5 Klubbarbete på Förskär 10:00-15: /5 Våreskader 1/6 Kvällssegling 19:00 7/6 Kvällssegling 19:00 12/6 Klubbarbete på Förskär 10:00-15:00 13/6 Klubbarbete på Förskär 10:00-15:00 Program för MBK år /6 Klubbarbete på Förskär 10:00-15:00 19/6 Kommunästerskap.Arr: SSS 20/6 Klubbarbete på Förskär 10:00-15:00 25/6 Midsommar på Förskär 9/8 Kvällssegling 18:30 16/8 Kvällssegling 18:30 23/8 Kvällssegling 18:30 30/8 Kvällssegling 18:30 3-5/9 Hösteskader 22/9 Höstmöte kl 19:00 25/9 Höststädning på Förskär. Samling kl 10:00. Tid för ev. Ålandseskader samt årsmöte 2011 meddelas senare GLÖM INTE ATT PLANERA IN DITT KLUBBARBETE! 2

3 Ordförande har ordet Hej alla MBK-medlemmar. Det är helt fantastisk att se jättesnöhögarna försvinna fast när detta skrivs så är det många som ännu inte kan komma fram till sina båtar genom snödrivorna. Det här vintern har varit tuff mot oss som har båthus som är gamla eller har uppförts mer med tanke på plånboken än på vad byggnormerna kräver för vårt klimat. Nu är det bara att hoppas att isen ruttnar så fort som möjligt så vi kan börja sjösättningen den 24:e April som vårt slipgäng planerat. På grund av helgerna kommer två sjösättningstillfällen att bli på måndagkvällar istället för lördagar. Här kommer ett par tips hur man undviker obehagliga överraskningar I form av extraräkningar. - Häng med på klubbarbetstillfällena (finns i programmet i detta Info och på hemsidan) så du får ihop de fem timmar som krävs. Om du inte jobbar av de fem timmarna ramlar det ner en räkning på 1000 kr vid årsskiftet. - Om du vill jobba med din båt och därför vill ha båten kvar på land så måste du anmäla detta skriftligen före 31 maj. Detta gäller ej för de som har godkända båthus. Om vi inte får in denna anmälan kommer vi att debitera 3000 kr. På tal om godkända båthus så är det bestämt att de enda båthus som får stå uppställda året runt är de två plåthusen på norra området samt husen utefter staketet som börjar med Hasse Hanssons hus på nordvästra hörnet och slutar med Hasse Örströms hus på östra sidan. Övriga hus skall tas ner på sommaren. Styrelsen kan bevilja temporära undantag. Tyvärr fortsätter räderna med stölder av båtar, motorer och drev. Vi har haft påhälsning flera gånger under vintersäsongen, senast veckan före påsk. Det är märkligt att tjuvarna klarar sig utan att bli upptäckta. Det borde vara någon som ser att underliga aktiviteter pågår. Som bekant kommer båtklubben att få nya grannar inom några år i och med att gärdet norr om oss är sålt till SMÅA som kommer att sälja småhus. Man har startat röjningsarbeten utefter strandkanten och enligt uppgift kommer muddringsarbeten att utföras under sommaren för nya brygganläggningar. Båtklubben har inlett samtal med SMÅA för att se om vi kan samarbeta på något sätt. Informationsträffen för nya medlemmar den 28 mars samlade få deltagare. Möjligen gjorde jag misstaget att maila ut kallelsen istället för att skicka brev. Om det är någon ny medlem som vill ha en genomgång av hur det fungerar i klubben - kontakta mig så berättar jag eller svarar på frågor. Nu är det bara att suga i med allt som skall göras innan det är dags att sjösätta. Vi ses på sjön. Lars Erik Larsson Ordförande 3

4 Protokoll fört vid Årsmöte med Mariefreds Båtklubb 21 februari 2009 Närvarande: Lars-Erik Larsson Lars-Erik Johansson Björn Larsson Solveig Chreutz, Lars Kärling Ingvar Johansson Lasse Andersson Gunnar Jonsson Nils Olander Hannu Lehmus Stefan Gustafsson Anette Gustafsson Anders Bratt Pelle Barnieske Gunnar Hjerling 1 Årsmötets öppnande, upprättande av röstlängd Ordförande Lars Erik hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Godkändes att närvarolistan skall betraktas som röstlängd. 2 Godkännande av dagordning Beslöts godkänna dagordningen, publicerad i MBK Info 1/2010 Eftersom revisor Anders Bratt har meddelat att han är sen går vi till 20 Rapporter efter 6. 3 Årsmötets behöriga utlysande Årsmötet förklarades behörigen utlyst; kallelse/info postat 1 februari. 4 Val av mötesordförande Mötet valde Lars Erik Larsson till ordförande för årsmötet. 5 Val av funktionärer för årsmötet: sekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare Solveig Chreutz valdes till sekreterare. Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Gunnar Jonsson och Lasse Andersson 6 Föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående medlemsmöte, Höstmötet 23 september 2009 (Info 1/2010).. Protokollet kunde läggas till handlingarna. 7 Föredragning av årsredovisning Lars Erik Larsson gick igenom verksamhetsberättelsen inkl. kommittéernas årsrapporter (MBK Info 1/2010). Verksamhetsberättelsen godkändes. Den ekonomiska redovisningen kommenterades av Per Barnieske. Årsredovisningen godkändes. 8 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen upplästes av revisor Anders Bratt och lades till handlingarna. 9 Fastställande av resultat- och balansräkning Mötet fastställde resultat- och balansräkningen i enlighet med revisorernas förslag. 10 Disposition av över- respektive underskott Mötet beslutade i enlighet med styrelsens och revisorernas förslag att årets underskott ,75 kr överförs i ny räkning. 11 Fråga om ansvarsfrihet Mötet beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och kassaförvaltare ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. 4

5 forts. årsmötesprotokoll 12 Styrelsens budgetförslag Styrelsens budgetförslag för 2010 antogs. 13 Avgifter Inga förändringar 14 Val av ordförande Lars Erik Larsson har ett år kvar av mandatperioden 15 Val av övriga styrelseleda möter Beslöts att styrelsen skall bestå av 9 ledamöter totalt. Solveig Chreutz, Lars Lexell, Lars-Erik Johansson, Björn Larsson ett år kvar av mandatperioden. Anette Gustafsson omval 2 år, Per Barnieske omval 2 år, Nils Olander omval 2 år och Hans Hansson omval 2 år. 16 Val av kommittéledamöter Ledamöterna i de olika kommittéerna valdes i enlighet med valberedningens förslag publicerade i MBK Info 1/2010 med följande nyval: Jan-Olov Johansson Slipkommittén Peter Asklöf Slipkommittén 17 Val av revisorer samt ersättare Roland Sällemark avsäger sig uppdraget. Anders Bratt omvaldes till ordinarie revisorer. Ersättarposten vakant. 18 Val av valberedning Anders Dyjée, Stefan Gustafsson omvaldes. 19 Fastställande av program Mötet antog det föreslagna, i MBK Info 1/2010 publicerade programmet för Med tillägg för rustning av klubbhuset tredje backe 10/5. Klubbseglingarna har inte kunnat läggas in i programmet på grund av att det fattas funktionärer. Om vi hittar någon eller några kommer Har du fått någon e-post från båtklubben? Om inte så saknar vi din e-postadress eller så är den inte uppdaterad i vårt medlemsregister. Styrelsen skickar då och då ut e-postmeddelanden som informerar om aktuella händelser i klubben. Om du vill vara med - skicka ett meddelande till Hälsningar Styrelsen 5

6 forts. årsmötesprotokoll tider att meddelas i nästkommande info och på hemsidan Rapporter Slipkommittén: Se verksamhetsberättelsen. Är det riskfyllt att ha elkablar i om det blir snöras i husen. Det är ingen fara eftersom det finns jordfelsbrytare. Många har inte tagit bort kåpor på utombordare. Seglingskommittén: Det är ont om funktionärer för seglingarna. Stig har anmält att han kan ställa upp men fler behövs. Det inräknas i klubbarbetet. Jollekommittén: Se verksamhetsberättelsen. Klubbhuskommittén: Telefonen är lagad, fönstret är lagat, det har varit några som hjälpt till med kaffe och korvförsäljning vid sjösättning och upptagning. Klubbholmskommittén: Se verksamhetsberättelsen. Ekonomi: Ekonomin är god. Miljöansvarig: Hälsning från Gunnar Hansson, företaget Neptun Formula är intresserade av frivilliga att testa deras bottenfärger Utbildning: Under hösten har 11 deltagare gått kurs i förarbevis och examineras av Anders Knutas. Under våren kommer kurs för kustskeppare igång. Kurs att våga knappa på GPS. Båthusen: Angående bygglov för hus 1 har vi inte hört något om. Bygglovsansökan har blivit liggande på Erik Olssons bord. Angående hus 2 har det inte hänt något. Detaljplanen är ändrad. Men klubben har inte heller fullföljt sin rapportering om att huset är klart. Bryggor vid slipen: Gränsen för bryggor ligger precis utanför de bryggor vi har nu. 21 Ärenden Prisutdelning: Bernadottes vandringspris tilldelades Lars Lexell. Åke Kassebros klocka tilldelades Lars Lexell. Watski Cup vandringspris tilldelades Lars Lexell Förtjänstteckenkommitténs Lars Kärling meddelade att klubbens förtjänsttecken nr 83 tilldelas Sven Almgren och nr 84 tilldelas Björn Larsson Ingemar Hanssons vandringspris Kanonen för berömvärd insats till gagn för sjö sporten utdelas i år till Nils Olander. 22 Frågor väckta av styrelsen Ny medlem som blir antagen från och med 1 september är undantagen från klubbarbetsplikt innevarande år. Godkändes av mötet 23 Frågor väckta av medlemmar: Inga föranmälda 24 Övriga frågor Inga frågor 25 Årsmötets avslutande Lars Erik tackade för fika, visat intresse och engagemang samt förklarade årsmötet avslutat.

7 Skepp Ohoj! Nu närmar vi oss, med stormfart, till våren. Härligt! Hoppas påsken har varit bra! Vi har passerat den sista mars och medlemsavgifterna ska vara betalda. Så ni som inte har gjort det, gör det genast är ni snälla. - Det åligger varje båtägande (aktiv) medlem att utföra arbete åt klubben. - 5 timmars arbete per år skall utföras. - I programmet är alla schemalagda arbetstillfällen redovisade. Arbetena skall i första hand utföras vid dessa tillfällen. - Det åligger varje medlem att bevaka vilka arbetstillfällen som finns och planera så att klubbarbetet kan uppfyllas. - Arbetet registreras i loggbok av arbetstagaren själv eller av arbetsledare. - För giltighet måste noteringen vara signerad av den kommittéordförande som arbetet sorterar under. - Det åligger dock arbetstagaren Medlemsinformation Inom kort skickar jag ut sådana trevliga brev om påminnelse. Sen vill jag också vädja till alla, hör av er om ni har bytt, sålt eller köpt båt, så jag kan ändra i registret, så behöver jag inte sitta o göra korrigeringar efter hand, oftast får jag reda på när upptagningssavgifterna har gått ut, och då krävs det en massa extra jobb för mig. Detsamma gäller om ni har ändrat adress, mailadres Ha en trevlig vår o sommar!! Har Ni några frågor så kontakta mig via mail eller per telefon , mobilnr Anette Regler för klubbarbete att tillse att signeringen utförs. - En loggbok förvaras i klubbstugan på Förskär och en loggbok förvaras i klubbstugan på Tredje Backe för de arbeten som sorteras under samtliga andra kommittéer. - Om medlem inte uppfyller kravet för klubbarbete debiteras 1000 kr vid årets slut. 5 timmar måste vara loggade för avgiftsbefrielse. - Även kommittémedlem som inte utfört något arbete kommer att debiteras. - Ny medlem som blivit antagen som medlem från och med första september är undantagen från klubbarbetsplikt första året. Datum för godkänd medlemsansökan gäller 7 7

8 Funktionärer 2010 STYRELSE TEL Lars Erik Larsson, Ordf Solveig Chreutz, sekr Per Barnieske, kassör Anette Gustafsson medlemsansvarig Lars Lexell, v. ordf Lars-Erik Johansson Björn Larsson Hans Hansson Nils Olander SLIPKOMMITTÉ Lars-Erik Johansson Fredrik Wiktell Bo Lindström Börje Hult Henrik Nedeby Dan Höjer Stagnell Urban Boëtius Leif Jardemyr Robert Lindström Werner Mertens Bernt Fredriksson Bengt Malmgren Kjell-Ove Lundberg Lars Lexell Jan Rönn Peter Gustavsson Gunnar Jonsson Jan-Olov Johansson Peter Asklöf KLUBBHOLMSKOMMITTÉ Hans Hansson Siw Hansson Sven Almgren Rickard Bergman Anders Dyjée Hannu Lehmus Christian Dyjée SEGLINGSKOMMITTÉ Björn Larsson Stefan Gustafsson Lars Andersson Lars Karlsson UNGDOMSLEDARE Lars Lexell BÅTFÖRSÄKRING Jan Rönn FESTKOMMITTÉ Vakant KLUBBHUSKOMMITTÉ Nils Olander Henrik Nederby Walter Josefsson Anna Berg ESKADER Annette Lindgren och Anders Dyjée JOLLAR (skolan) Lars Lexell Lars Karlsson Fredrik Wiktell FÖRTJÄNSTTECKEN Ninni Luthin-Kärling Lars Kärling Ingvar Johansson REVISORER Anders Bratt Vakant VALBEREDNING Stefan Gustafsson Anders Dyjée KONTAKTPERSON UTBILDNING Hannu Lehmus MEDLEMSKOMMITTÈ Anette Gustafsson medlemsansvarig

9 INFORMATION FRÅN SLIPKOMMITTÉN Sjösättning! 24/4 3/5 8/5 15/5 24/5 29/5 TJÄNSTGÖRINGSLISTA FÖR SJÖSÄTTNING Datum Traktorförare Vagnförare Pärmbärare 24/4 Kjell-Ove Lundberg Dag Strandell Peter Asklöf 3/5 (OBS 17:00) Bosse Lindström Robert Lindström Lasse Lexell 8/5 Fredrik Wiktell Börje Hult Janne Rönn 15/5 Gunnar Jonsson Leif Jardemyr Peter Gustavsson 24/5(OBS 17:00) Urban Boëtius Bernt Fredriksson Bengt Malmgren 29/5 Henrik Nedeby Werner Mertens Jan-Olov Johansson - Alla som antecknat sig för sjösättning skall vara på plats kl sjösättningsdagen och stannar tills alla båtar är i sjön. Undantagna är de som transporterar sin båt till hamnen - efter överenskommelse med pärmbäraren. Båtägaren skall efter transporten återvända och hjälpa till med resterande båtar. - Pärmbäraren är arbetsledare och fördelar arbetet - Förbjudet att vistas vid sidan av båten när den transporteras. - Inga båtar flyttas! Båtägarna gör upp med framförvarande vid sjösättning. - Allt material skall vara förberett och i ordning. Färgburkar och annat skräp vid uppställningsplatsen skall vara bortplockat när båten hämtas. - Alla vaggor, master samt övrigt material skall märkas med namn och telefonnummer.

10 INFORMATION FRÅN SLIPKOMMITTÉN - Slingmärken kommer att sättas på alla båtar som saknar dessa vid sjösättningen - Läs på Hamn- och slipordningen för Mariefreds Båtklubb - Sjösättningslistorna finns i snickarboden - - Sjösättning utanför ordinarie tid kostar 200 kronor vardera till traktor- och vagnförare. -- Alla stora vagnar körs ut på norra området efter sjösättning. - Allt överblivet trävirke läggs på angiven plats vid traversen. - Inga bilar får finnas på planen under sjösättningen. Parkering skall ske vid anvisad plats vid norra området. - Inför upptagningen i höst kommer bara träbockar och trävaggor i gott skick att godkännas. Klubben rekommenderar stålvaggor - Glöm inte att, före 30/5, skriftligen anmäla om du behöver ha båten kvar på land för underhållsarbete. Icke godkända landliggare kommer att debiteras 3000 kr. Träbåtsägare - skaffa egen länspump! De träbåtsägare som behöver länspumpa vid sjösättningen skall själva införskaffa länspump. Klubbens länspumpar är till för att användas i nödsituationer och som extra resurs. Om flera träbåtar sjösätts vid samma tillfälle räcker inte klubbens pumpar till. 10

11 Välkomna till en ny jollesäsong! MBK:s Jollekommitté kommer även i år att hålla jolleskola på Tredje Backe. Dit är alla simkunniga från 8 år och uppåt välkomna. Den vanligaste båttypen hittills har varit optimistjolle, men ni som har andra jollar är också välkomna. Klubbens Finnjolle kan också komma att användas. Vi tar gärna emot vuxna deltagare och vi har ingen övre åldersgräns. För er som inte har egen båt så finns det några stycken stycken optimistjollar som klubben lånar ut. De som inte har egen jolle får då dela på dessa. Vi har fått ett storstilat erbjudande från Taxinge Båtklubb, de har lagt ner sin jolleverksamhet och skänker oss sina två optimister. Tack för det! Seglingarna sker i nära anslutning till bryggorna på Tredje Backe, med diverse utflykter i viken och en avslutande traditionell segling till klubbholmen på hösten. Vi har tillgång till en större och en mindre följebåt och väldigt trevliga ledare! För att få vara med krävs en anmälan till Lars Lexell på telefon eller ännu hellre på Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare, så först till kvarn gäller! Notera att även tidigare deltagare måste anmäla sig för att vara säkra på en plats, det är flera nybörjare som vill in. Kostnaden blir blygsam, förutom medlemsavgift i klubben vill vi ha 100:- per person och år. Första seglingstillfället blir den 25:e maj. Dessförinnan, tisdagen den 18:e, kommer vi att ha ett uppstartsmöte. Till detta möte vill vi att alla som är intresserade av att delta i skolan kommer. På mötet kommer vi att fastställa inriktning för årets skola, utifrån vilka deltagare som anmält sig. Dessutom ska vi se över båtarna, såväl skolans som de privata, så de är i trim till första seglingen. Vår önskan är att de som deltar i skolan gör det fullt ut, eller åtminstone så nära det som möjligt. Kvaliteten på undervisningen blir lidande om deltagarna bara kommer då och då. De som är med varje gång får då finna sig i mycket upprepning. Skolan är givetvis beroende av att ha ledare. Just nu är vi fyra stycken, Lars Ada Karlsson, Fredrik Wiktell, Hannu Lehmus och undertecknad. Det är dock behov av flera ledare, speciellt märks det när någon av oss är borta. Vi kräver inga speciella kunskaper, eller att alla kommer varje gång, det enda vi eftersträvar är en tillräckligt stor bemanning för att det ska kännas 11

12 forts. jolleinformation säkert. Notera att detta leder till uppfyllande av MBK:s arbetsplikt och att det också är förbaskat kul! Seglingarna kommer som föregående år att vara på tisdagar. Man måste vara på plats klockan 18:00 för att hinna rigga båtarna. 18:30 blir det en kort samling i klubbstugan för lite teori och därefter segling till ca. 20:00. Vid eventuellt busväder blir det teori, knopar etc. i klubbstugan, vi ställer inte in! Mer om jollarna med bilder och allt finns på MBK:s hemsida. Väl mött! Jollekommittén via Lasse Lexell INFORMATION FRÅN KLUBBHUSKOMMITTÉN Under sjösättningsdagana 24 april samt 3, 8, 15, 24 och 29 maj behövs en person i klubbuset under två timmar för korv-kok, kaffe och bullar. Söndagen 9 maj blir det en arbetsdag på klubbhuset vid Tredje Backe. Vi behöver justera växtligheten runt byggnaden, vattenavrinningen under huset måste förbättras och målningsarbete finns alltid m.m. Den som är intresserad av denna typ av klubbarbete kontaktar Nils Olander (mob: ) 12

13 Underhållslista för båtklubben Slipen Tredje Backe Ansvarig: Lars-Erik Johansson Belysningsmaster skall sättas upp. Elsäkerhetsarbetet fortsätter Bryggorna underhållas Byggnader målas och underhållas Slipområdet städas Med mera.. Klubbhuset Tredje Backe Ansvarig: Nils Olander På sjösättningsdagar behövs en person som står för kaffe, läsk, korv, samt diskar och städar m.m Olja altan och utemöbler Underhåll av stugan med målning mm Justera buskar samt regelbunden gräsklippning Skura och behandla golv Rostskyddsmåla utegrill och stockankare Med mera.. Förskär Ansvarig: Hasse Hansson Underhåll av bryggor och hus Målning av klubbhuset invändigt och utvändigt. Målning av övernattningsstugan utvändigt samt uppsnyggning invändigt. Bygge av låsbar vedbod till bastun Kolgaller till grillarna skall tillverkas och placeras ut Med mera.. 13

14 Räkna med oss! Grundskyddet är rätt så lika om man jämför alla båtförsäkringar, men sedan tar olikheterna vid. Att fånga upp de mjuka värdena bland hård försäkrings fakta smäller högt när du hamnar i trubbel. Det är därför som vi har valt att utmärka oss på det personliga planet. Här är tre personliga anledningar som ger valuta för din premie: EnkElt DyGnEt Runt Du når oss dygnet runt på vår hem sida och kan när som helst räkna på premien, teckna försäkring eller göra skadeanmälan. SnAbb och SkickliG Hjälp Våra kontakter i Skärgården och med varven är genuina och nära. Vår målsättning är att höra av oss inom 24 timmar efter det att du har anmält en skada. inflytande i bestämmelserna Svenska Sjö är en del av det organise rade båtlivet. Via din båtklubb gör du din röst hörd när du vill ändra på något. många sunda innovationer kommer från båtklubbsmedlemmar. Den möjligheten är vi ensamma om att bjuda på. ta den. försäkringen Din båt förtjänar!

15 HAR FLYTTAT VÄLKOMNA TILL VÅR NYA BUTIK! SÄSONGENS NYHETER HAR ANLÄNT OCH VI FIRAR DET MED NÅGRA RIKTIGT FINA ERBJUDANDEN! 10-års effektgaranti Solpaneler 20W...999:- ord. pris: 1.990:- 50W :- ord. pris: 4.990:- Flytväst Winner kg...695:- ord. pris: 995:- NYHET! Nu tar vi emot båtar & motorer för vinterförvaring, konservering & service Terhi Twin C 475 Båt med motor Pkt.pris fr :- Nu även aluminiumbåtar från Quintrex! Bäddset från...359:- ord. pris: 522:- Kyl/frysbox TB32L :- ord. pris: 4.990:- Båtvårdset Watski...219:- ord. pris: 259:- NORRHEMSVÄGEN 3, , SÖDERTÄLJE BREDVID CARAVANHALLEN BÅTTILLBEHÖR BÅTAR UTOMBORDARE SJÖKLÄDER BÅTELEKTRONIK SJÖKORT FÖRVARING KONSERVERING SERVICE PRESENTARTIKLAR MM 15

16 ANNONSSIDA KLUBBANNONS Säljes: Andel i båthus nr 2 på Tredje Backe säljes. Pris kr eller bud. Tel eller Säljes: GARMIN GPSmap 182c Kartplotter med ekolod. Fullt fungerande kartplotter med ekolodstillsats GDS 20 och ekolodsgivare för aktermontage. Allt kablage samt manual ingår. Pris: 2000 kr Ring Lars Erik Larsson på eller maila 16 Mariefreds Båtklubb Tel: Pg: Adress: Mariefreds Båtklubb Box Mariefred

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17 MBK-info Nr 3/2010 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Seglingsresultat 6 Anette informerar 7 Upptagningsinformation

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet SVALLVÅGEN Nummer 3, 2012 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Information från årsmötet. Vi var 84 närvarande medlemmar. Sven-Erik Hult satt ordförande.

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

PIREN NR 62. Sidan 1 av 10

PIREN NR 62. Sidan 1 av 10 PIREN NR 62 Sidan 1 av 10 Sida 2 / 10 Ordförande har ordet: Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades 1885. Sällskapet har under

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan ÖgolfBladet VÅREN 2015 Serverat och klart! OBS! Banan Rapport från Göran Vårmöte 25 april Städa grilla mötas ÖgolfBladet innehåller din etikett till bagbrickan GREENERNA Just nu, den 9 mars, har banan

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer