INNEHÅLL. N r 3/2007 HÖSTIN FOR MA TI ON FR Å N MA R I EFR ED S BÅ TKLU BB. Belöning efter en hård dagsetapp. Foto: Lars Erik Larsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. N r 3/2007 HÖSTIN FOR MA TI ON FR Å N MA R I EFR ED S BÅ TKLU BB. Belöning efter en hård dagsetapp. Foto: Lars Erik Larsson"

Transkript

1 N r 3/2007 HÖSTIN FOR MA TI ON FR Å N MA R I EFR ED S BÅ TKLU BB INNEHÅLL Kallelse till höstmöte Ordförande har ordet Vårmötesprotokoll Upptagningsinformation Underhållslista Bastun Rapport från jollarna MBK:s hedersbetygelser Påminnelse klubbarbete Stadgeändringsförslag Klubbstugearbete Annonser Belöning efter en hård dagsetapp. Foto: Lars Erik Larsson

2 Kallelse till Höstmöte onsdagen den 26 september år 2007 kl i klubbhuset på Tredje Backe Förslag till dagordning. 1 Höstmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av sekreterare 4 Val av justeringsmän 5 Höstmötets behöriga utlysande 6 Föregående mötesprotokoll 7 Ärenden - Information från slipkommittén - Övriga kommittérapporter - Stadgeändring 2 Kaffepaus 8 MBK hedersbetygelser 9 Övriga frågor 10 Höstmötet avslutas Vi säljer korv, kaffe och läsk under upptagningsdagarna! 2

3 Ordförande har ordet Det blir en rejäl omställning från en månads sorglöst båtliv till att dra igång alla förpliktelser, påtvingade eller självförvållade. Till de självförvållade hör båtklubbsjobbet som rivstartar med produktionen av detta Info. Jag tittade tillbaka på vad jag skrev i förra höstinfot och då handlade det mycket om nedskräpning och sådant och det ligger nära tillhands att upprepa efter vad vi såg på Förskär efter semestern. Vi har haft inbrott i bastun och låset var saboterat. Dessutom fanns det som vanligt kvarlämnade sopor. Det är synd att man inte är mer rädd om vår na klubbholme. Det positiva var att klubbhuset hade blivit uppsnyggat med nyputsade fönster vilket vi kan tacka familjen Hünninger för som tillbringade sin semester på holmen. Egentligen skulle det alltid nnas någon som bor på ön och som kan övervaka vad som händer. Vårt andra klubbhus, det på slipen, har också fått en ansiktslyftning med nytt porslin och nya dukar och när du läser detta Info har förhoppningsvis hela huset fått ett lyft då Catarina och hennes medhjälpare har korrigerat lutningen på huset. är inkopplad och att vi höjt huvudsäkringen till 35 Ampere vilket borde ge högre spänning och bättre el i uttagen. Vi har dock mycket kvar av upprustningsarbetet på elsidan enligt Patrik Thunfjords utredning förra året. Vi har haft en stor medlemstillströmning under året. Många av dom nyin- yttade i Marielundsviken vill ha vinteruppställningsplats till sina båtar. Arbete med att se över våra förtjänstteckenrutiner fortgår och ett diskussionsunderlag nns på annan plats i detta Info. En sak som oroar mig är risken för förfall av klubbens anläggningar. På annan plats i Infot nns en lista på vad som just måste åtgärdas innan förfallet går för långt. På våra möten kommer ofta jättebra förslag på förbättringar och nya faciliteter. Men de existerande då? De måste ju också underhållas. Det nns fortfarande tid att fullfölja de fyra timmar klubbarbete som medför att man undviker att en räkning på 400kronor ramlar ner i brevlådan. Vi ses på höstmötet. Lars Erik Larsson Ordförande Vad som hänt på slipen är att den nya matarkabeln till elen 3

4 Protokoll fört vid Vårmöte med Mariefreds Båtklubb 25 april 2007 Närvarande: Lars Erik Larsson Pelle Barnieske Björn Larsson Georg Sundström, Åke Hedenskog Hannu Lehmus Lars Lexell Stig Karlsson, Fredric Wiktell Lars-Erik Johansson Torsten Smedberg Arno Luthin Jan Rönn Lars Andersson Nils Olander Göran Bertoft 4 1 Ordföranden Lars Erik Larsson hälsade alla välkomna och förklarade möte öppnat. 2 Förslag till dagordning utsänd i MBK Info 2/2007 godkändes. 3 Göran Bertoft valdes till sekreterare för mötet. 4 Åke Hedenskog och Arno Luthin valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 5 Förklarades vårmötet behörigen utlyst 6 Justerat årsmötesprotokoll publicerat i utsänt Info 2 kunde utan kommentarer läggas till handlingarna. 7 A/ Beslöts ånyo godkänna styrelsen förslag till ändring av verksamhetsåret till kalenderår, vilket genom detta andra beslut blir stadgemässigt antaget, gällande 4. B/ Antogs enhälligt styrelsens förslag att hittills beslutade utnämningar av Hedersmedlem och Ständig Medlem inklusive ekonomiska förmåner ligger fast, att utnämning av ständig medlem framdeles slopas och att stadgarna efter ett andra kommande föreningsbeslut kan ändras enligt styrelsens presenterade förslag därom. Meddelades att styrelsen fortsätter sin översyn av hedersbetygelserna Förtjänsttecken och Kanonen. C/ Sjösättning och annan information från Slipen. Sjösättning 1 klar. Mastkransvinchen bytt. El-installationerna uppdateras fortsatt. Bryggor skall säkras med dykarhjälp. Traktordefekt utreds. Kostnad ännu okänd. Tas ur bruk för reparation 2 veckor från 10 juni. Osäkra trävaggor kommer att märkas med utgångsdatum. Efterlyst ägare till båtvagn ej avhörd. D/ Övriga Kommittérapporter Mastkranskommittén rapporterade. Har gjort omfattande utredningsarbete. Funna lösningar i andra klubbar ger ej entydiga svar. Enkät om klubbmedlemmarnasm behov och önskemål bör göras. Funnet hittills lägges ut i klubbhuset. Instruktioner vid mastkran om handhavande och begränsningar av vår nuvarande mastkran skall snarast färdigställas av Lars Andersson och Lars Erik Larsson. Övriga kommittéer: Inget nytt utöver det som publicerats i MBK Info 8 Övriga frågor: Flotten för valborgsmässobålet har fått 5 nya ytkraftstunnor och är

5 forts. vårmötesprotokoll sjösatt med ris och brännbart virke. Bogseras på plats och ankras på söndag, dagen före Valborg. - Tips på synliga tecken för förtjänst i klubben framkom: Guldkant på klubbvimpeln och/ eller särskild skepparkeps med förtjänsttecken. - Ordföranderatt I med graverade namn och år, som stals häromåret saknas fortfarande. Överväges ersatt med annan nygammal båtratt plus ev inskriptioner. Överväges även att göra ratt I och ratt II synliga för medlemmar på stöldsäkert sätt. Lars A letar ratt. Våra tidigare ordföranden nns i rullor och jubileumsskrifter. Läsk à 10:- st plus skål för pengar nns i kylen. 9 Ordföranden tackade för intresset och sedvanligt välsmakande ka och förklarade vårmötet avslutat. Vid protokollet Göran Bertoft Justeras Lars Erik Larsson Åke Hedenskog Arno Luthin Håskö. Foto: Lars Erik Larsson 5

6 Information från Slipkommittén Slipkommittén hälsar välkommen till höstens upptagning som sker: 6 Datum Traktorförare Vagnförare Pärmbärare 22/9 Henrik Nedeby Verner Mertens Jan Rönn 29/9 K-O Lundberg Leif Jardemyr Lars Lexell 6/10 Fredrik Viktell Börje Hult Lars Kärling 13/10 Gunnar Johansson Jakob Pravitz Peter Gustavsson 20/10 Bo Lindström Robert Lindström L-E Johansson 27/10 Urban Boetius Berndt Fredriksson Bengt Malmgren Upptagningsregler - Upprop torrsättningsdagens morgon sker kl Alla båtägare skall då vara på plats. - Alla båtägare skall vara närvarande så länge upptagning pågår. Frånvaro skall godkännas av ansvarig arbetsledare/pärmbärare. Båtägare som antecknat sig på listan och ej ställer upp angiven dag kan riskera att bli placerad sist i kön och kan även missa att få båten upptagen under ordinarie tid - Båtar som torrsättes tidigt kommer att sjösättas sent eller då framförvarande är borta - Innan upptagning sker kontrolleras att slipavgiften är betald. Obetalda avgifter innebär att båten ej kommer upp. Den som betalat in slipavgiften sent kan bli anmodad att uppvisa kvitto. - Alla båtar som ställs upp på slipområdet skall vara försäkrade. - Vaggor och annan utrustning skall märkas med namn och telefonnummer (helst mobilnummer). Pärmbäraren kommer att kontrollera märkningen. - Vagnar skall vara pumpade och drag skall vara monterade. - Vaggor och pallning skall vara i fullgott skick. Om vagnföraren bedömer att pallning eller vagga är för dålig kommer inte båten att tas upp. - Masterna skall märkas med namn. Små master läggs överst, tunga och långa lågt. Masterna skall rensas dvs spridare ska tas bort. Pallningsvirke till mastställen nns vid traversen. - Extra upptagning kostar 200 kronor per person till de två som sköter upptagningen. - I övrigt hänvisas till klubbens slipstadgar ( nns i klubbhuset). Slipchefen

7 Underhållslista för båtklubben Slipen Tredje Backe Ansvarig: Lars-Erik Johansson Belysningsmaster skall sättas upp. Elsäkerhetsarbetet fortsätter Mastkranen skall förstärkas. Ny vajer monteras på mastkranen. Bryggorna rustas upp. Staket på Norra Tredje Backe sätts upp. Finplanering (grusning) av outnyttjat område på Norra Tredje Backe Klubbhuset Tredje Backe Ansvarig: Catarina Josefsson Se sidan 15 Förskär Ansvarig: Hasse Hansson Långbryggan på södra sidan repareras och förtöjs Nya elverket fraktas ut och installeras. Reparation av panelen på klubbhuset. Målning av klubbhuset invändigt och utvändigt. Målning av övernattningsstugan utvändigt samt uppsnyggning invändigt. Montering av rökplåt på öppna spisen. Reparation och säker montering av badstegen vid bastun Bygge av låsbar vedbod till bastun (om så beslutas) Kolgaller till grillarna skall tillverkas Övrigt: Ansvarig: Lars Erik Larsson Hjälp med design av nuvarande och ny hemsida 7

8 Bastun klubbmedlemmar tar sig in i bastun med hjälp av fulkopierade nycklar. Vi har även råkat ut för vandalisering med igenpluggade lås och sönderslagen ruta i entredörren. Vad gör vi då för att få behålla en n och användbar bastu som vi kan vara stolta över? Bastun på Förskär har nu varit i bruk ett antal år och vi har haft stor glädje av alla bastubad och sköna kvällar på bastudäcket. Bastun kom ju till tack vare att Hasse Hansson och ett antal andra entusiaster lade ner ett stort och engagerat arbete med att samla ihop pengar och att frakta ut bastun till ön och bygga upp hela anläggningen. Tanken var ju ifrån början att bastun skulla vara tillgänglig för alla som gästade Förskär men tyvärr fungerade inte den friheten. Därför låstes bastun och nu har alla som har nyckel till slipen även tillgång till bastun. Tyvärr har vi fortfarande problem med att en del som använder bastun missköter sig. Ett annat problem är att den ved som huggs och samlas ihop av de som kommer på städdagar används av besökande som gärna använder veden men inte vare sig ställer upp på jobb eller lägger pengabidrag. Dessutom går mycket bastuved åt till mysbrasor i grillarna. Vi har även anledning att tro att även icke Det har under sommaren kommit upp ett antal förslag och man kan dela upp förslagen i tre delar.: 1. Öppen bastu Ska vi låta bastun vara öppen för alla? 2. Nuvarande system Vi fortsätter som det är nu. 3. Avancerat låssystem Ett altenativ är att sätta ett speciellt lås på bastun där de som vill basta kvitterar ut en bastunyckel. Idag nns det även låssystem som kan läsas av och det är möjligt att blockera vissa nycklar och man kan också se vem som låst upp vid en viss tidpunkt. Depositionskostnaden skall då kunna nansiera kostnaden för systemet. Vi kan ju också förhindra att veden inte används fel genom att bygga en låst vedbod. 8

9 SÖDERTÄLJE Den lilla butiken med stort sortiment ochpersonlig service BÅTTILLBEHÖR Ö BÅTAR Ö UTOMBORDARE Ö SJÖKLÄDER Ö BÅTELEKTRONIK Ö SJÖKORT Ö PRESENTARTIKLAR Ö MM HÖSTPRISER på vaggor, täckställningar, presenningar och vinterkonserveringsprodukter Tyresöbocken Typ II (500kg) Typ 1500 (1500kg per st) Typ 1, 2m (5000kg) Typ 1, 2,5m (5000kg) Tyresövaggan Typ I, 2,5m Typ II 3 m 1 068:2 290:3 250:3 350:8 290:10 490:- Terhi 6020C NU kr inkl. 25 Hk motor Har kostat kr NOA A-ställning 6 m ekonomi 6m 7m 8m 9m 10 m 11 m D-ställning 8m 9m 10 m 11 m Utliggarställning 9 m/3 stöttor 10m/3 11x4,2m/4 12x4,2m/ :3 895:4 895:5 080:5 460:6 340:6 595:5 080:5 460:6 340:6 595:7 450:7 890:9 670:9 990:- Ring och beställ så levererar vi dagligen till Mariefred utan extra kostnad! Dessutom ger vi 10% rabatt till medlemmar i MBK. (Gäller ej prisnedsatta kampanjvaror) Tel Besöksadress: Nyköpingsvägen 50, Södertälje Hemsida: Öppet mån-fre Lör. (& sön.. april-maj)

10 Information från Jollekommittén Rapport från jolleskolan Jolleskolan har ett bra år med era nybörjare och väldigt entusiastiska sådana! Vi har även några av veteranerna kvar. Möjligen är vi inte så många i år, men det där går ju lite upp o ner. Tipsa gärna era bekanta! Höstsäsongen ska som vanligt avslutas med en tripp till Förskär, vilket beräknas ske den 16:e september. Tredje Backe används av jolleseglare även på era dagar än tisdagar vilket är glädjande. Vinterns is förstörde vår jolleramp, den är nu under renovering. Som vanligt så gäller det för er med stora båtar att inte blockera för jollarna, det är ju främst högra sidan av högra bryggan som vi behöver. När vi kommer till upptagningsdags så får vi jämkas så bra som möjligt, men kom ihåg att jollesäsongen tar inte slut i o med jolleskolans avslutning den 16:e. Tänk också på att inte parkera nära jollarna på land, ibland är det svårt att komma åt att rulla fram dom. Jollesektionen har som bekant en egen hemsida som nås via MBK:s. Där nns annonsmarknad, bilder och en hel del läsvärt. Starbåten ligger och guppar vid bryggan! Nu gäller det bara att få tid att segla den också Vi kommer att använda båten till de äldre i jolleskolan och planerar även vuxenskola. Hör av er ni som vill segla Starbåt! Båten är också till för utlåning till de av oss som bevisat att de kan hantera den. Nånting som vore riktigt roligt är en idé som vi gått o funderat på några år. Om vi hade en Starbåt till kunde vi segla matchrace på fjärden! Lars Lexell Landsort. Foto: Lars Erik Larsson 10

11 MBK Hedersbetygelser Nuvarande regler Idag hedras våra medlemmar för insatser i klubben på följande sätt. Klubbarbete Arbetsinsatser för klubben (klubbarbete) hedras med en avgiftsreduktion med 400kr för 4 timmars arbete under ett år. Förtjänsttecken Information från Styrelsen återkommande skall ej ge mer än 1 poäng. Kanonen Ständigt vandrande, skall enligt donator Ingvar Hansson Utdelas inom MBK för berömvärd insats till gagn för sjösporten. Den har och alltfort utdelats till listade(t o m 1995) personer med i listan angivna motiveringar. Mottagarnamnen nns anslagna med silverplaketter på kanonlavetten Enligt MBK-beslut 1971: Mariefreds Båtklubbs förtjänsttecken skall fr o m 1971 utdelas av en särskild, på varje årsmöte utsedd kommitté. Denna skall bestå av 4 personer, varav en skall vara medlem i båtklubbens damsektion. Kommittén är enväldig i sina beslut. Stipulationer i sammandrag: Medlem som uppnått 10 poäng. Ett arbetsår inom styrelsen eller som styrelsesuppleant eller som sammankallande i kommitté berättigar till 1 poäng. Ledamot i kommitté samt övriga speciellt tillsatta uppdrag ger 1 2 poäng. Övriga uppdrag värderas var för sig. MBK-medlem som utfört sjösportlig prestation av synnerlig storlek må kunna tilldelas förtjänstmärket. Kommittén äger dessutom rätt att tilldela medlem maximalt 3 poäng för utförd prestation, vilken varit sjösporten och klubben till gagn. Prestation som anses vara Guldkant på hedersbetygelserna Dagens utdelade förtjänsttecken består av ett nålburet märke som endast kan bäras på kavajslag och därmed huvudsakligen av manliga medlemmar och vid enstaka, särskilda tillfällen. Det föreställer en klubbvimpel i fel färg(blå)innesluten i en gyllene lagerkrans. Vår klubbnål i modernt pinutförande borde lätt kunna kompletteras med lämplig gyllene krans eller dyl och i pin-form därmed kunna bli bärbar av alla förtjänta medlemma oavsett kön och arbetssituation. Dagens klubbvimpel borde rimligen till låg kostnad kunna förses med en tunn guldrand innanför den röda ramen. Belönade medlemmar har rätt att förvärva nya förtjänsttecknet såväl som att förvärva och föra särskild, guldmarkerad vimpel. 11

12 Information från Styrelsen Hedersbetygelser forts. Styrelsens förslag Hedersbetygelser Utnämning av hedersmedlem sker enligt stadgarna. Regler för övriga hedersbetygelser (Kanonen och MBK Förtjänsttecken) skall göras kända för medlemmarna. Tilldelade hedersbetygelser (heders-, ständig, kanon- och förtjänsttecken) skall nnas publicerade på listor i klubblokalen MBK:s Förtjänsttecken samt Kanonen skall utdelas av en särskild på varje årsmöte utsedd kommitté, bestående av 3 medlemmar. Varje medlem kan föreslå kandidat till Kanonen. Kommittén är enväldig i sina beslut. Kanonen: Enligt donator Förtjänsttecken: Skall tilldelas medlem som uppnått 10 poäng. Styrelseledamot (som regelbundet deltar i 10 möten à 2-3 timmar plus övrigt klubbarbete timmar per år) erhåller 2 poäng per år Kommittéordförande som genererat minst 20 timmar klubbarbete per år erhåller 2 poäng per år. Ledamot i kommitté samt övriga speciellt tillsatta uppdrag ger 1 poäng. Påminnelse från medlemsansvarig Hej! Vill bara påminna om att det ännu finns tid att göra sitt klubbarbete. Alla som utför arbete skall skriva in detta i respektive loggbok och få det signerat av respektive kommittéordförande. Debitering (f n 400:-) för de som inte utfört arbete sker efter sista november. Hoppas att jag inte behöver skicka ut för många fakturor hälsar Ing-Marie 12

13 Styrelseinformation Vårmötet 2007 beslutade om stadgeändring enlig nedan. Enligt stadgarna skall en stadgeändring beslutas av två medlemsmöten. Styrelsen föreslår alltså återigen att stadgarnas 2 och 3 justeras i enlighet härmed genom separata, stadgeenliga beslut enligt nedan. Nuvarande formulering 2 Medlemskap (de tre sista raderna) Till ständig medlem i klubben kan kallas medlem eller annan person som gjort speciella insatser för klubbens bästa. Inval av sådan medlem skall ske som här nedan sägs om hedersmedlem. A/ De tre sista raderna utgår B/ Ersättes med: Hittills utnämnd Ständig Medlem bibehåller sin hederstitel och beviljad förmån. Från och med utnämnes ej längre någon ny ständig medlem, i stället hedersmedlem enligt i 3 ändrad stadga härför 3 Hedersmedlem Till hedersmedlem kan i klubben inväljas person som gjort speciella insatser för klubbens bästa. Sådant val sker på allmänt möte, efter hos styrelsen förut framställt förslag och erfordras fyra femtedels majoritet av de närvarande för att den föreslagne skall anses vara vald. Antalet avgivna röster får ej i protokollet antecknas samt ej heller om den föreslagne ej skulle bliva vald. Dylikt kan ske öppet, såvida alla närvarande därom är ense. Hedersmedlem är befriad från inträdes- och Förslag årsavgift och äger en medlems alla rättigheter och skyldigheter. 3 Hedersmedlem Till hedersmedlem kan i klubben utnämnas medlem eller person, som gjort speciella insatser för klubbens bästa. Övrig del av 3 föreslås oförändrad. Anm: Regler för samtliga Medlemskategorier antogs 2005 och nns pub- 13

14 ARBETEN PÅ KLUBBSTUGAN Borsta och rödmåla väggarna och sparrar över altan Måla fönsterfoder (norrsida) och vindskivor Den återkommande vården av altan, bänkar och bord Fönsterputsning Städning invändigt Huslyftet uppskjutet p.g.a.dåligt väder. Planeras att bli genomfört under hösten Tid över för klubbarbete? Kontakta: Catta J Klubbhuskommittén Catta, Henrik & Nils 14

15 Bilder från slip och klubbhus. Foto: Catarina Josefsson 15

16 Föreningsbrev B Avs: Mariefreds Båtklubb, Box 117, Mariefred ANNONS Säljes Kraftig båtvagn för segelbåt. Pris Lars Erik Larssson Mariefreds Båtklubb Nyckelknippa upphittad på Förskär Fredagen den 7/9 upphittades en nyckelknippa på badviksbryggan på Förskär. Nycklarna är inlämnade till polisen i Strängnäs Tel: Pg: Adress: Mariefreds Båtklubb Box Mariefred 16

MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB

MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB INNEHÅLL Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Upptagningsinformation 6 Aktuell att göra -lista 7 Rapport från

Läs mer

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2012 års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation

Läs mer

MBK-info Nr 3/2013 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 3/2013 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 3/2013 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Medlemsinformation 7 Upptagningsinformation 8 Slipchefen

Läs mer

MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION

MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Medlemsinformation 7 Upptagningsinformation 8 Slipchefen

Läs mer

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17 MBK-info Nr 3/2010 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Seglingsresultat 6 Anette informerar 7 Upptagningsinformation

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2010 4 Årsmötesfest 4 Protokoll höstmötet 5 Starbåtsrapport

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN FOTO: FREDRIK ERIKSSON. KLUBBHAMNEN PÅ INGMARSÖ. Mäklarringen Österåker Stationsvägen

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN FOTO: PIA DUFBÄCK ARKSTEDT Mäklarringen kan Österåker. Vi känner till de

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 ÅRSTA HAVSBLADET Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning

Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning Sölvesborgs Segelsällskap Tel. Klubbstugan: 0456/130 44 Postadress: Båthamnsvägen 13 294 37 Sölvesborg Bankgiro: 5776 4268 Postgiro: 28 10 64-6 Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning 2 Välkommen till

Läs mer

så var det åter ett nytt år:

så var det åter ett nytt år: Sjöfartsverket tillstånd nr 50 01331 SkuruSundetS BåtSällSkap årgång 36 FeBruarI 2013 nr 1 E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se så var det åter ett nytt år: 2013 Inledde

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

Välkommen till en ny spännande båtsäsong!

Välkommen till en ny spännande båtsäsong! SKVALPETNR 2 2009 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Välkommen till en ny spännande båtsäsong! Foto: Niklas Fröhberg Lerkil-dagen sid 2 Seglarskola 2009 sid 3 Städdag/Arbetsdag sid 3 Grillkvällar sid

Läs mer

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 2 2011 är 27 februari 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Midvinternattens

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se RODRET 1 År 2005 2005-03-17 Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se AVSKED Vår gamla kran redo för avfärd Som ni kanske hört har vi kommit

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2013. Ordföranden har ordet. Leif Berg Ordförande. och

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2013. Ordföranden har ordet. Leif Berg Ordförande. och SVALLVÅGEN Nummer 3, 2013 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Hej Klubbkamrater! Årsmötet 2013-10-26. Ett sammandrag från årsmöte, där vi var 90

Läs mer

Nummer 2 2014. Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb. Ordföranden har ordet. Förslag till utbildning

Nummer 2 2014. Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb. Ordföranden har ordet. Förslag till utbildning SVALLVÅGEN Nummer 2 2014 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Hej Klubbkamrater! Nu när jag skriver det här är vädret lika fint som i somras fast

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer