MBK-info Nr 2/2013 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MBK-info Nr 2/2013 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B"

Transkript

1 MBK-info Nr 2/2013 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation 9 Regler för klubbarbete 9 INNEHÅLL Kappseglingssäsongen 10 Funktionärer Sjösättningsinformation 12 Vad minns du..? 14 Klubbhusinformation 15 Segla i Baltikum 16 Slipchefen informerar 19 Börje Wallin på besök 20 Klubbarbetsuppgifter 22 Barbro och Lasse berättar om semestersegling i Baltikum i detta Info

2 Kallelse till vårmöte onsdagen den 24 april kl i klubbhuset på Tredje Backe Förslag till dagordning. 1 Vårmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av sekreterare 4 Val av justeringsmän 5 Vårmötets behöriga utlysande 6 Föregående mötesprotokoll 7 Ärenden A/ Sjösättning mm. Information från slipkommittén 8 Övriga frågor 9 Vårmötet avslutas Kaffepaus ingår. Program för MBK år /4 Vårmöte kl 19:00 5/5 Arbetsdag i klubbhuset Anmälan till Nils Olander 18/5 Vårstädning på Förskär Anmälan till Christian Dyjée 20/5 Kvällssegling 19:00 Bernadottes vandringspris 25/5 Bryggbygge på Tredje Backe Anmälan till Christian Dyjée 27/5 Kvällssegling 19:00 Bernadottes vandringspris 31/5-2/6 Våreskader 3/6 Kvällssegling 19:00 Bernadottes vandringspris 8/6 Städdag på slipen. Start 09:00. Anmälan till Adrian karlsson 8-9/6 Klubbarbete på Förskär Anmälan till Christian Dyjée 10/6 Kvällssegling 19:00 Bernadottes vandringspris 17/6 Kvällssegling 19:00 Bernadottes vandringspris 21/6 Midsommar på Förskär 12/8 Kvällssegling 18:30 Watski Cup 19/8 Kvällssegling 18:30 Watski Cup 26/8 Kvällssegling 18:30 Watski Cup 2/9 Kvällssegling.18:30 Watski Cup 30/8-1/9 Hösteskader 7/9 Kommunmästerskap (prel. datum) Arr. MBK 21/9 Höststädning Förskär Anmälan till Christian Dyjée 25/9 Höstmöte kl 19:00 Tid för ev. Ålandseskader samt årsmöte 2014 meddelas senare GLÖM INTE ATT PLANERA IN DITT KLUBBARBETE! 2

3 Ordförande har ordet Hej alla MBK-medlemmar. Lika skönt som det var i höstas att ställa båten på land är det att sätta igång med vårrustningen och se fram mot sjösättning. Vi får hoppas att vi får en bättre båtsommar detta år. Förra årets båtväder kombinerat med kärvare ekonomiska tider gjorde att färre var ute på sjön vilket visade sig i gästhamnarnas besökssiffror och det medförde också svåra tider för de som säljer båtar och tillbehör. Till och med Nord West/Najad-varvet som verkade vara stabilt fick slå igen. En tråkig följd av att det är kärvare ekonomiskt och kanske även att vi går in i en annan typ av båtägande är att begagnatpriserna på båtar har rasat ordentligt. Det är ju positivt för den som skall köpa båt för man kan hitta fina båtar för låga priser men det är inte så roligt för de som har varit vana vid att värdet på båten hållit sig år efter år och som sett båten som en säker investering. Vad händer i båtklubben då? Sjösättningslistorna ligger ute så det är bara att anteckna sig för en sjösättningsdag. Som ni kan läsa i Adrians spalt i detta Info så kommer målsättningen att vara att all sjösättning sker på ordinarie schemalagd tid och att vi försöker reducera sjösättning på andra tider. Detta innebär att listorna måste vara fyllda för varje sjösättningsdag. Båtägare som har speciella önskemål om sjösättningsdag måste redan nu sätta upp sig på listorna för att vara säkra på att båten blir sjösatt på önskad dag. Ett antal arbetsdagar är aviserade i programmet. På hemsidan finns en kalender som visar alla aktiviteter i klubben och det kan vara en bra idé att gå in och kolla vad som är på gång. Tyvärr blir det ingen jolleskola i år men om det finns intresse inför kommande år eller om någon vill låna våra jollar för egna övningar, kontakta då Lasse Lexell. Vi har planerat att ta ut två optimistjollar till Förskär så att de som är där ute kan låna jollarna för att träna segling. Anders Knutas och hans utbildningsföretag Edunautic har etablerat sig som hovleverantör av utbildningar för båtägare i vårt område. Som tack för lånet av vårt klubbhus som kurslokal har Anders lovat bidraga med 3000 kronor till köpet av den hjärtstartare som årsmötet beslutade att vi anskaffar. Tack för det, Edunautic. Hjärtstartaren kommer att finnas på slipen. Under sommaren kommer den att finnas på Förskär. Det skall bli kul att träffa alla båtkompisar på slipen under vårrustningen. Det kommer att bli mycket snack och många kaffepauser. En av båtlivetes höjdpunkter. Lars Erik Larsson Ordförande 3

4 Förskärsinformation Förskär Mälarens vackraste klubbholme På Förskär är det lätt att tillbringa många sköna sommardagar, bra bryggor att lägga till vid, en egen badstrand, klubbstuga, bastu och grillplatser. Mariefreds Båtklubb arrenderar ön och tillsammans hjälps vi åt att städa, underhålla och förbättra Förskär. Alla klubbmedlemmar ska känna sig hemma på ön. Ibland kan man behöva plocka upp skräp efter gäster som inte förstått att man städar efter sig. Christian Dyjée. Chef för klubbholmen. 4 Utöver vår- och höststädning har vi tre arbetsdagar (datum för alla dagar hittar du på sidan 2). I år har vi som mål att lägga ut de gamla flytbryggorna från Tredje Backe. Vi kommer renovera bryggorna på fastlandet för att sedan bogsera ut dem till Förskär. Det kan hända att vi behöver några fler arbetsdagar till detta, i så fall meddelar vi via e-post och Facebook Vill du göra din arbetsplikt på Förskär eller vara med på bryggrenoveringen vill vi att du föranmäler dig till eller ringer Ange gärna ditt mobilnummer så vi kan hålla kontakten. Vi försöker vara omkring 15 personer per dag så det är först till kvarn som gäller. Vänligen Klubbholmskommittén

5 Protokoll fört vid Årsmöte med Mariefreds Båtklubb 23 februari 2013 Närvarande: Lars-Erik Larsson Lars Kärling Gunnar Jonsson Stefan Gustavsson- Lasse Andresson Ingvar Johansson Christer Nilsson Per Barnieske Nils Olander Börje Hult Bo Lindström Sven Sandmark Hannu Lemus Anders Knutas Ingvar Ekström Henrik Svärdskog Christian Dyjée Adrian Karlsson Lars Karlsson Anders Dyjée Lars Lexell Espen Eisland Solveig Chreutz Lars-Erik Johansson Bertil Orrvik Gunnar Hansson 1 Årsmötets öppnande, upprättande av röstlängd Ordförande Lars Erik hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Godkändes att närvarolistan skall betraktas som röstlängd. 2 Godkännande av dagordning Beslöts godkänna dagordningen, publicerad i MBK Info 1/ Årsmötets behöriga utlysande Årsmötet förklarades behörigen utlyst; kallelse/info 1/2013 postat V.7 och på hemsidan från 7/2. 4 Val av mötesordförande Mötet valde Lars Erik Larsson till ordförande för årsmötet. 5 Val av funktionärer för årsmötet: sekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare Solveig Chreutz valdes till sekreterare. Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Christian Dyjée och Anders Dyjée. 6 Föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående medlemsmöte, Höstmötet 19 september 2012 (Info 1/2013).. Protokollet kunde läggas till handlingarna. 7 Föredragning av årsredovisning Lars Erik Larsson gick igenom verksamhetsberättelsen inkl. kommittéernas årsrapporter som redovisats i MBK Info 1/2013). Verksamhetsberättelsen godkändes. Den ekonomiska redovisningen kommenterades av Per Barnieske. Årsredovisningen godkändes. 8 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen upplästes av Per Barnieske och lades till handlingarna. 9 Fastställande av resultat- och balansräkning Mötet fastställde resultat- och balansräkningen i enlighet med revisorernas förslag. 10 Disposition av verksamhetens resultat för 2012 Mötet beslutade i enlighet med styrelsens och revisorernas förslag att årets underskott överförs i ny räkning. 5

6 forts. årsmötesprotokoll 11 Fråga om ansvarsfrihet Mötet beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och kassaförvaltare ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. 12 Styrelsens budgetförslag Styrelsens budgetförslag för 2013 antogs. 13 Fastställande av avgifter för verksamhetsåret Mötet beslutade att höja avgiften enligt styrelsens förslag. 14 Val av ordförande Lars-Erik Larsson 2 år 15 Val av övriga styrelseledamöter Beslöts att styrelsen skall bestå av 9 ledamöter totalt. Omval Adrian Karlsson 2 år, omval Solveig Chreutz 2 år, omval Björn Larsson 2 år, Lars Lexell 1 år kvar, Per Barnieske 1 år kvar, Lars Luthin 1 år kvar, Christian Dyjée 1 år kvar och Nils Olander 1 år kvar. 16 Val av kommittéledamöter Ledamöterna i de olika kommittéerna valdes i enlighet med valberedningens förslag publicerade i MBK Info 1/2013. Slipkommittén även Robert Lindström och Espen Eiesland. Seglingskommittén aven Andreas Olsson och Mathias Landström. 17 Val av revisorer Anders Bratt omvaldes till ordinarie revisor. Som revisorsuppleant valdes Hans Weinzierl 18 Val av valberedning Anders Dyjée, Stefan Gustafsson omvaldes. Har du fått någon e-post från båtklubben? Om inte så saknar vi din e-postadress eller så är den inte uppdaterad i vårt medlemsregister. Styrelsen skickar då och då ut e-postmeddelanden som informerar om aktuella händelser i klubben. Om du vill vara med - skicka ett meddelande till Hälsningar Styrelsen 6

7 forts. årsmötesprotokoll 19 Fastställande av program för 2013 Mötet antog det föreslagna, i MBK Info 1/2013 publicerade programmet för Kompletteringar av programmet i infot inför vårmötet. 20 Rapporter Slipkommittén: Se Info 1/2013. Lite jobb kvar med bryggorna. En skiss på hur tankarna med båtplaceringarna på slipen delades ut. Bockkranen måste lagas. Toaletten behöver byggas om det blev inget inköp av eltoalett. Det blir systemet med utbytestunnor. En städdag på slipen kommer att anordnas efter sjösättning. Seglingskommittén: Inget att rapportera Jollekommittén: Inget att rapportera Klubbhuskommittén: 2 maj är det fixardag. Klubbholmskommittén: Det kommer att vara färre arbetsdagar i år. Bryggorna kommer att repareras och flyttas ut till Förskär. Ada ska sätta lister och foder i köket. En till två jollar kommer kanske att läggas på Förskär så barn och föräldrar som kommer till ön kan låna när de är där. Medlemsansvarig: Inget att rapportera Eskader: Eskaderledaren tackade för att så många deltagit på årets eskadrar och välkomnade fler att delta. Ekonomi: :- i kassan Övrigt: Västerås ordnar en segeltävling som heter Höstkroken. De vill ha fler deltagare från Mariefred. Lars-Erik Larsson rapporterade om mötet med kommunen gällande detaljplanen och bygglov. Kostnaden för detaljplaneändringen kommer att läggas på arrendet. Hemsidan är helt ny. Många har anmält sina mejladresser och får meddelanden om klubbens aktiviteter. PRO marina har skickat ut sina avgifter för 2013 och det är fel på många. 21 Ärenden Prisutdelning: Bernadottes vandringspris tilldelades Olof Torrång. Åke Kassebros klocka tilldelades Olof Torrång. Watski Cup vandringspris tilldelades Olof Torrång Förtjänstteckenkommitténs Lars Kärling meddelade att klubbens förtjänsttecken nr 91 tilldelas Rickard Bergman, nr 92 Leif Jardemyr, nr 93 Henrik Nedeby, nr 94 Nils Olander. Ingemar Hanssons vandringspris Kanonen för berömvärd insats till gagn för sjösporten utdelas i år till MBK styrelsen 22 Frågor väckta av styrelsen 23 Frågor väckta av medlemmar På Höstmötet väcktes frågan om det kan vara aktuellt med en hjärtstartare i klubben. Styrelsen får i uppdrag att införskaffa en hjärtstartare. Anders Knutas bidrar till inköpet med 10%. 24 Övriga frågor Elkostnaden för klubben har återgått till normal nivå. Eventuellt 7

8 forts. årsmötesprotokoll kommer en luftvärmepump att sättas upp i klubbhuset. Åke Hedenskogs uppsägning av platsen förklarades. Olika upptagningsvagnar finns på marknaden det måste undersökas vilket alternativ som kommer att passa bäst. Lasse Andersson har sett några herrar från kommunen som tittade på båthusen som står utefter strandbadsvägen. Kommunen är bjuden till båtklubben för att se hur det ser ut här. 25 Årsmötets avslutande Lars Erik tackade för fika, visat intresse och engagemang samt förklarade årsmötet avslutat. PÄRMBÄRARE SÖKES Slipkommittén efterlyser någon eller några som kan ställa upp som pärmbärare vid sjösättning och upptagning. Arbetet innebär att man hjälper till med att assistera vagnoch traktorförare så att arbetet går snabbt och smidigt. Kontakta slipchefen om du är intresserad. Utbilda dig i år och bli framtidssäker! Förarintyg, navigering och sjömanskap 27 lektioner / 9 söndagar - start 15 sept kl Kustskepparintyg 18 lektioner / 6 söndagar - start 15 sept kl Sjökapten Anders Knutas Short Range Certificate, VHF 9 lektioner / 3 söndagar - start 3 nov kl Kurserna går i MBK:s klubbhus, Mariefred Anmälan och information om priser m.m: e-post: mobil bostad Edunautic kb Vi hjälper Dig hi tt a! 8

9 Medlemsinformation Hej alla, Nu är vi igång med nytt medlemsregister. Som ni sett så blev fakturan på medlemsavgifter för 2013 lite torftig. Det kommer att se bättre ut vid nästa fakturering som blir i augusti, då vi debiterar upptagningsavgiften. Lasse Luthin Vid betalning uppge både medl. nr. och avi nr: så är det lättare för mig att bokföra betalningarna. Ni som har bytt båt eller gjort någon annan förändring, hör av er till mig, så blir det rätt avgift på en gång. Vi har passerat den sista mars och medlemsavgifterna ska vara betalda. Så ni som inte gjort det, gör det genast är ni snälla. Annars kommer Påminnelsen! Som kostar klubben onödiga pengar och arbete! Den som behöver göra underhållsarbete på båten eller av andra orsaker måste låta båten stå kvar på slipen kan få tillstånd till det. Detta gäller: - Skriftlig anmälan skall lämnas in till styrelsen före 30/5. - Giltigt skäl till att förvara båten på land är underhållsarbete (max två år), sjukdom, etc. - Slipchefen godkänner om båten kan stå kvar på land. - Slipchefen kan besluta om att båten flyttas om den står olämpligt. - Avgift för att ha båten uppställd på slipområdet under sommaren är 600 kronor. - Avgift för ej godkänd sommaruppställning på slipområdet är 3000 kronor. Så visst kan det vara värt med att mejla till Adrian Karlsson Lars Luthin Har Ni några frågor så kontakta mig via mail Telefon eller mobil Lasse Stefan Gustafsson och Magnus Tyrbjörn kubbas på kvällseglig. Foto: Björn Larsson 9

10 Kappseglingssäsongen för kölbåtar 2013 Välkommen till våra kappseglingar på måndagskvällarna. Det är roliga och lättsamma seglingar där alla kan vara med. För de som är intresserade så finns det några enkla kappseglingsråd på MBK s hemsida, under Segling - Kölbåtar, Några kappseglingsråd. I år börjar vi den 20/5 (se programmet). Det blir 5 seglingar i vår och 4 i höst. Vi seglar som vanligt en kryss/läns-bana inne i Gripsholmsviken, starten är (18:30 på hösten) och allt brukar vara klart till För ytterligare information, inbjudan och seglingsföreskrifter, se MBK s hemsida under Segling samt anslagstavlan i småbåtshamnen. Jag rekommenderar alla att kontrollera sin båts SRS-båtdatablad på sidan eller sitt SRS-mätbrev Om man har en båt som inte finns med i SRS-tabellen eller om den avviker från grundstandarden kan man ansöka om ett eget SRS-mätbrev, se Det är vi i Mariefred som står för kommunmästerskapen i år och ett preliminärt datum är 7/9. Finns det något intresse för ytterligare någon segling, tex distanskappsegling någon helg? Hör av er med önskemål! Seglingskommittén Björn Larsson Seglingskommittén informerar 10

11 Funktionärer 2013 STYRELSE TEL Lars Erik Larsson, Ordf Lars Lexell, v. ordf Solveig Chreutz, sekr Per Barnieske, kassör Lars Luthin medlemsansvarig Adrian Karlsson Björn Larsson Christian Dyjée Nils Olander SLIPKOMMITTÉ Adrian Karlsson, slipchef Fredrik Wiktell Bo Lindström Börje Hult Henrik Nedeby Dan Höjer Stagnell Urban Boëtius Leif Jardemyr Robert Lindström Werner Mertens Bernt Fredriksson Bengt Malmgren Espen Eiesland Lars Lexell Jan Rönn Peter Gustavsson Gunnar Jonsson Jan-Olov Johansson KLUBBHOLMSKOMMITTÉ Christian Dyjée Rickard Bergman Anders Dyjée Hannu Lehmus SEGLINGSKOMMITTÉ Björn Larsson Stefan Gustafsson Lars Andersson Lars Karlsson Andreas Olsson Mathias Landström UNGDOMSLEDARE Lars Lexell BÅTFÖRSÄKRING Jan Rönn FESTKOMMITTÉ Vakant KLUBBHUSKOMMITTÉ Nils Olander Walter Josefsson Anna Berg Bengt Sjöö ESKADER Annette Lindgren och Anders Dyjée JOLLAR (skolan) Vilande FÖRTJÄNSTTECKEN Ninni Luthin-Kärling Lars Kärling Ingvar Johansson REVISORER Anders Bratt Hans Weinzierl VALBEREDNING Stefan Gustafsson Anders Dyjée KONTAKTPERSON UTBILDNING Hannu Lehmus MEDLEMSKOMMITTÈ Lars Luthin MILJÖOMBUD Vakant SÄKERHETSBESIKTNING Lars Kärling Göran Björkegren KLUBBÅTEN PLATT-LOTTA Per Hulttberg Jan Almqvist Mathias Lundberg Carl-Gustaf Leijonhufvud Calle Svedberg INFOREDAKTÖR Lars Erik Larsson HEMSIDAN Lars Erik Larsson John Parnefjord Anne-Lie Holmström Källa: 11

12 INFORMATION FRÅN SLIPKOMMITTÉN Sjösättning! 27/4 4/5 11/5 19/5 25/5 1/6 TJÄNSTGÖRINGSLISTA FÖR SJÖSÄTTNING Datum Traktorförare Vagnförare Pärmbärare 27/4 Fredrik Wiktell Lasse Lexell Janne Rönn 4/5 Bosse Lindström Robert Lindström Lasse Lexell 11/5 Gunnar Jonsson Leif Jardemyr Peter Gustavsson 19/5 Urban Boëtius Bernt Fredriksson Bengt Malmgren 25/5 Bengt Sjöö Dan H Stagnell Espen Eiesland 1/6 Henrik Nedeby Werner Mertens Jan-Olov Johansson - Sjösättningen startar kl 08:00. Alla som antecknat sig för sjösättning skall vara på plats vid utsatt tid och stannar tills alla båtar i respektive pass är i sjön. Undantagna är de som transporterar sin båt till hamnen - efter överenkommelse med pärmbäraren - Pärmbäraren är arbetsledare och fördelar arbetet - Förbjudet att vistas vid sidan av båten när den transporteras. - Inga båtar flyttas som inte skall i sjön den aktuella dagen! Båtägarna gör upp med framförvarande vid sjösättning. - Allt material skall vara förberett och i ordning. Färgburkar och annat skräp vid uppställningsplatsen skall vara bortplockat när båten hämtas. - Alla vaggor, master samt övrigt material skall märkas med namn och telefonnummer. 12

13 INFORMATION FRÅN SLIPKOMMITTÉN - Slingmärken kommer att sättas på alla båtar som saknar dessa vid sjösättningen - Läs på Hamn- och slipordningen för Mariefreds Båtklubb - Sjösättningslistorna finns i snickarboden - - Vid sjösättning utanför ordinarie sjösättningstider tar traktoroch vagnförare ut en extra ersättning för att det ställer upp. Denna ersättning är utöver slipavgiften som klubben debiterar.. -- Alla stora vagnar körs ut på norra området efter sjösättning. - Allt överblivet trävirke läggs på angiven plats vid traversen. - Inga bilar får finnas på planen under sjösättningen. Parkering skall ske vid anvisad plats vid norra området. - Inför upptagningen i höst kommer bara träbockar och trävaggor i gott skick att godkännas. Klubben rekommenderar stålvaggor - Glöm inte att, före 30/5, skriftligen anmäla om du behöver ha båten kvar på land för underhållsarbete. Icke godkända landliggare kommer att debiteras 3000 kr. Träbåtsägare - skaffa egen länspump! De träbåtsägare som behöver länspumpa vid sjösättningen skall själva införskaffa länspump. Klubbens länspumpar är till för att användas i nödsituationer och som extra resurs. Om flera träbåtar sjösätts vid samma tillfälle räcker inte klubbens pumpar till. 13

14 Vad minns du från Förarintygskursen? Våra kunskaper åldras lika snabbt som vi själva. Nedan finns några frågor på förarintygsnivå. Hur mycket minns du? Frågorna är sammanställda av Anders Knutas, kursledare och förhörsförrättare för Nämnden För Båtlivsutbildning. 1. Vad kallas den kurs en plotter (GPS) visar? 2. Vad känner en elektronisk kompass (fluxgatekompass) sensor av för att kunna visa en kurs? 3. Magnetkompassen i din båt visar fel på en del kurser. Måste du byta kompassen för att få en riktig kursvisning? 4. Ange tre saker att ta hänsyn till när du ska passera ett farligt grund med din plotter som enda hjälpmedel! 5. Du styr ungefär nordlig kurs och ser rätt förut ett flytande sjömärke utan topptecken. Stången är målad svart gul - svart. På vilken sida av båten ska du ha sjömärket när du passerar det? 6. Vad är det för färg på dessa flytande sjömärken i verkligheten? 7. På sjökortet ser du inne i en skärgårdsvik beteckningen Cy Vad betyder beteckningen? 8. Du ska köra 4 M (sjömil) med 12 knops fart. Hur lång tid tar det? 9. Hur ska en undanmanöver utföras av en väjningsskyldig båt? 10. En passagerarbåt vid en skärgårdsbrygga avger plötsligt tre korta signalljud. Vad händer? Svaren hittar du på sista sidan 14

15 Information från klubbhuskommittén Regler för klubbarbete Söndagen 5 maj blir det en arbetsdag på klubbhuset vid Tredje Backe. Samling kl Vi behöver justera växtligheten runt byggnaden, toalettventilationen måste förbättras och målningsarbete finns alltid. Under sjösättningsdagarna behövs i regel en person i klubbhuset under två timmar för korvkok, kaffe, bullar och disk. Den som är intresserad av denna typ av klubbarbete kontaktar Nils Olander (mob: ) - Det åligger varje båtägande (aktiv) medlem att utföra arbete åt klubben. - 5 timmars arbete per år skall utföras. - I programmet är alla schemalagda arbetstillfällen redovisade. Arbetena skall i första hand utföras vid dessa tillfällen. - Det åligger varje medlem att bevaka vilka arbetstillfällen som finns och planera så att klubbarbetet kan uppfyllas. - Arbetet registreras i loggbok av arbetstagaren själv eller av arbetsledare. - För giltighet måste noteringen vara signerad av den kommittéordförande som arbetet sorterar under. - Det åligger dock arbetstagaren att tillse att signeringen utförs. - En loggbok förvaras i klubbstugan på Förskär och en loggbok förvaras i klubbstugan på Tredje Backe för de arbeten som sorteras under samtliga andra kommittéer. - Om medlem inte uppfyller kravet för klubbarbete debiteras 1000 kr vid årets slut. 5 timmar måste vara loggade för avgiftsbefrielse. - Även kommittémedlem som inte utfört något arbete kommer att debiteras. - Ny medlem som blivit antagen som medlem från och med första juni är undantagen från klubbarbetsplikt första året. Datum för godkänd medlemsansökan gäller 15

16 Segla i Baltikum. Barbro och Lasse Lexell berättar. Segla i Baltikum Vi har deltagit på tre olika Kryssarklubbseskadrar till Baltikum under de senaste fyra årens semesterseglingar. Först var vi en sväng runt finska viken där vi besökte Estlands nordkust från Deerhamn till Tallin. Två år senare var vi på en eskader via Gotland till Lettland, runt Rigabukten och via Estland o Finland tillbaka hem. Tredje resan var i somras via Finland till Estlands två stora öar Ormsö och Dagö. Vi var ärligt talat lite skeptiska till segling i Baltikum inledningsvis. Vi såg framför oss risk för dåliga hamnar, brottslighet och byråkrati. Så har inte varit fallet, vad gäller byråkratin så har vi endast en gång fått visa pass, för några tulltjänstekvinnor i Ventspils. En o annan besvärlig hamnkapten har vi råkat ut för, han på Dagö, i Heltermaa, gjorde en mycket omständlig ritual av betalningen av hamnavgift. Alla kaptener tillsades att följa honom till kontoret, så vi gick på en lång rad, 12 personer, efter honom o stod o väntade på en dålig internetanslutning o formulär med en massa detaljer. Ingen av oss har blivit utsatt för någon brottslighet heller. Tvärtom har vi träffat många vänliga människor även om det finns en viss trumpenhet hos kassörskor o busschaufförer etc. Dom har väl kanske inte gått nån kurs i serviceanda Borgmästaren i Ventspils var tydligen en mycket mäktig man som låg bakom omfattande renoveringar av staden, stenlagda gator och en tjusig konstpark i närheten av hamnen. Borgmästaren själv färdades i stora svarta bilar med eskort och enligt vår lokala guide så ställdes inga kontrollfrågor på var alla pengar kom ifrån, alla var nöjda. Hamnarna i Rigabukten var små och enkla och bestod i flera fall av en enda flytbrygga en bit upp i en å. Närmare havet låg industri- eller fiskehamn innanför rimligt hela pirar. En ung hamnkapten i Roja med bara tillgång till en liten flytbrygga tog tag i saken och flyttade på ett gäng fiskebåtar för att bereda plats för den svenska eskadern, det största besöket under hans karriär. Han hade googlat fram data på alla båtar och räknat ut exakt hur alla skulle få plats. När vi kom dit var han lite orolig för måtten på Vega som han inte hade kunnat hitta, han blev påtagligt lättad av den info han fick. När vi låg där pågick fiskarnas helg med massor av stånd o aktiviteter, där vi blev ett pittoreskt inslag. På kvällen var vi på stranden o såg ett skådespel med Neptun o hans sjöjungfrur, på lettiska så klart! Kvällen avslutades med rockkonsert o fyrverkeri. Vi blev ofta överraskade av mycket fina hamnar med nya bryggor, duschanordningar o fritt internet, troligen finansierade med EU-bidrag. Fritt internet är i det närmaste standard i Estland o Finland, i somras hade vi fritt internet i hamnarna hela semestern ända tills vi kom tillbaka till den svenska sidan igen Estland o Lettland präglas naturligtvis av sin historia med 16

17 Segla i Baltikum. Barbro och Lasse Lexell berättar. en oändlig rad av ockupationer o frihetskrig. Den unga generationen är i allmänhet inte intresserad men av de lite äldre har vi fått berättat många tragiska men även hoppfulla historier. Vi besökte svenskön Runö mitt i Rigabukten där hela befolkningen evakuerades 1944 och skeppades över till Lidingö. De fick några timmar på sig att packa och när de lämnade ön skrev ryssarna kvitton på de hus o gårdar de lämnade efter sig. Så småningom kunde faktiskt många återvända och få tillbaka sina hem! Ön har en hembygdsförening och de allra flesta som har hus där använder det som sommarställe. Vi träffade en äldre dam som blivit evakuerad som 7-åring, men nu hade ett sommarställe på samma plats som hon en gång föddes, på vintern bodde hon i Stockholm. På Runö finns en jättebra hamn och Estlands äldsta träbyggnad, en kyrka från I den betydligt nyare stenkyrkan bredvid håller inredningen på att ätas upp av husbock men den gamla kyrkan är opåverkad, troligen därför att virket är impregnerat med sältran. Seglingsvattnen från Rigabukten och norrut upp till Finska viken är mycket grunda. Man är oftast tvungen att segla i smala och ibland muddrade leder. Lederna är dock väl utprickade och sjökorten är helt okej. Lederna påbörjas med en rödvit angöringsboj som man seglar intill på valfri sida, varefter man svänger in i leden. Det är en lite abstrakt känsla att segla flera timmar med bara någon halvmeter till meter under kölen som är fallet med lederna in till Haapsalu på Estlands västkust. Leden in till Kuressaare på Ösel är en två distans spikrak muddrad ränna på en jättestor men bara meterdjup fjärd. Under några sådana seglingsdagar i somras var det inte mindre än tre båtar som, vid olika tillfällen, fastnade på grund. Samtliga gick då utanför leden. Den estländska kustbevakningen ryckte ut o hjälpte till, helt kostnadsfritt. Det kom till o med ut en arbetsbåt o drog loss en av oss, det sas aldrig nåt om nån räkning. Båten i fråga fick en roderskada som fixades provisoriskt inne i Haapsalu av hjälpsamma personer o ett bra försäkringsbolag. Båten kunde följa med eskadern igen efter några dar men de missade besöket på Dagö. Dagö fyr från

18 18 Segla i Baltikum. Barbro och Lasse Lexell berättar. Haapsalu är trevligt med en fin borg och världens längsta träöverbyggda järnvägsstation. Tsar Peter var på gång att besöka och det var nödvändigt att se till så han klev ur tåget under tak, oavsett var i tåget han satt. En kryssarklubbseskader innebär också en hel del kulturella inslag, förbokade bussturer o konserter. På Dagö var vi på opera i en kyrka och besökte världens tredje äldsta aktiva fyr som byggdes Vi har varit på svenska ambassaden i Riga o i Tallin, på byggnadshistorisk vandring i flera städer, en himla massa kyrkor, väldigt mycket jazzmusik, opera o manskörer, bussturer på landsbygden, många lokala museer, en av världens två anläggningar för fiske av nejonögon, en riktig legoborg från 1400-talet på Ösel, grillkvällar, många fik o jättemånga restauranger! Maten i Estland är mycket prisvärd, rustik o mättande. Det tar otroligt lång tid att bli serverad, det verkar som om ingenting är förberett. Om man däremot beställer innan så får man maten direkt när man kommer. Kommer då inte alla som man har beställt till så får man betala för de portionerna också. En fantastisk matupplevelse hade vi i Pärnu, Villa Ammende, där maten var utsökt och serverades av två kypare i frack, som jobbade i takt med varandra. Maten serverades på flata stenar, marmorskivor o taktegel. Till förrätt åt vi harlever Harlever serverad på tegelsten Pärnu är väl lite av Estlands Sandhamn med en helt modern anläggning. Utanför hamnen ligger en jättefin strand som är välkänd bland vind- och kitesurfare. Generellt i både Lettland o Estland så är stränderna rena o fina med hytter för ombyte o mycket folk o aktiviteter. Sen är det väl inte så speciellt varmt i vattnet trots att det är ganska grunt. Åk över vet ja! Över Finska viken från Hangö till den utmärkta hamnen Deerhamn är det bara 44 distans. Till Dagös nya hamn på nordväst så är det 100 distans från Sandhamn. Från Fårösund är det 86 distans till Ventspils. Sjökort kan ni köpa av oss till bra pris. Barbro o Lasse

19 Slipchefen informerar Anmälan sker till slipchefen per mail för alla som vill göra sin arbetsplikt Vi startar med en genomgång, då allt som inte är märkt med namn och nummer och i hopplockat på ett sätt så det går lätt att flytta vid behov kommer att städas bort från området. Då kommer vi också att fortsätta att möblera om så alla båtar som står kvar på land kommer att flyttas. Då det är av största intresse att alla hjälper till vid båthantering så kommer vi fortsätta att minska på andra tider än ordinarie schematider för att lägga i sin båt. Hej alla medlemmar. Nu är det dags att planera sjösättning. Listorna ligger redan ute i snickarboden där de brukar så det är bara att skriva upp sig. Det kommer att bli en städdag den 8/6 vi drar igång kl. 9:00 Hör av er till mig på telefon eller vial mail till Adrian Karlsson Foto: Björn Larsson 19

20 Börje Wallin på besök hos Anders Knutas och MBK 20 Sjökapten Börje Wallin t.h. på bilden och kursledare Anders Knutas pratar navigation hos MBK. Hej Börje och välkommen till Mariefred! Är det första gången du besöker Mariefred? Ja, det är första gången, så det blev t.o.m. en liten felnavigering innan jag hittade båtklubben. Du är ju här idag för att examinera en grupp som läst kustskepparintyg och medan de skriver tänkte jag passa på och ställa några frågor..tillsammans med Jonas Ekblad har du skrivit boken Navigering och sjömanskap som utkom första gången Vad är det som gör att den fortfarande är så populär som studiematerial för Förarintyg och Kustskepparintyg? Med läroböcker är det så att läraren har stort inflytande på valet av litteratur. Det medför en relativt stor tröghet i marknaden. För vår del tog det ca 15 år innan försäljningen tog ett stort steg uppåt. En annan faktor kan vara att vi strävat till nya upplagor med omkring 2 års mellantid. Det ena ger det andra - bra åtgång ger aktuell bok. Vi har också strävat till att den ska vara lättläst med verklighetsnära beskrivningar och mycket bilder, men hur vi lyckats med det får läsaren avgöra! Vad tycker du fritidsskeppare slarvar mest med när det gäller att följa Sjövägsreglerna? Som förhörsförrättare ser jag emellanåt motorbåtsförarnas ibland bristande intresse för segelbåtsreglerna. Som fritidsnavigatör upplever jag sällan problem, men stora överlappande försegel kan ibland minska utkiken på sådana båtar. Som skeppare i skärgårdstrafik har jag relativt sällan upplevt problem. De gånger det hänt har varit i trånga passager och

21 Björn Wallin på besök hos Anders Knutas och MBK i hamnar. Vilket navigationsinstrument skulle du inte vilja vara utan i din Nauticat? Svår fråga. Plottern är ju riktigt vanebildande den använder jag ständigt (tillsammans med pappersjökort)! Men radarn är mer allsidig och en verklig tillgång i dålig sikt. Idag navigeras alltfler fritidsbåtar i huvudsak med hjälp av en plotter. Vilka risker ser du med det? Nedsatt engagemang. Navigatören blir van vid att alltid ha en position. Någonstans läste jag citatet Plottern är en bra dräng men en dålig herre. D.v.s. lämna inte över till plottern. Den ställer krav på kunskaper i hanteringen. Det kan t.o.m. vara knepigt att ställa in skärmens ljus. Kopplingar kan vara en svag länk. Inställningar påverkar funktionerna, man behöver veta vilka inställningar som är gjorda. Plottern ska visa den information jag behöver, på det sätt jag önskar. Även om det är flera ombord i en fritidsbåt framförs den ofta i någon slags one man show (med betoning på man!). Vad kan vi göra för att få fler kvinnor att navigera, styra och manövrera våra båtar? Först måste kvinnan vilja. (min hustru vill inte, hon hoppar hellre iland med springet!) Sedan behöver träningen ske utan negativa upplevelser och kostnader. Själva manövrerandet behöver tränas så att det blir avdramatiserat. Mycket handlar om manöverns planering och kommunikation under manövern. Vilka är dina bästa argument när någon frågar dig om man verkligen behöver ta ett Förarintyg? Kunskaper är en tillgång. Både för säkerhet och nöje. Du håller ju på med en ny lärobok i navigation. Vill du berätta lite om den? Den är avsedd för studier vid sjöbefälsskolor. De nuvarande böckerna som håller på att ta slut är skrivna 1986 och Jag försöker skriva om modern navigering där navigatören till skillnad från förr nu har ständig tillgång till aktuell farvattensinformation och navigeringsinformation. Det har medfört att det vi brukar kalla Mänskliga faktorn har fått ökad uppmärksamhet och det försöker jag få med från början. Som sagt ovan navigator/e-kort löser gamla problem men skapar nya. Tack för dina svar! Nu är jag bara lite nyfiken på vart du och din hustru vänder stäven denna sommar. Har ni börjat planera någon långresa? Vi planerar lite löst med Bornholm - Tyska kusten - delar av Danmark Hur det gick för de som gjorde provet? Jo numer kan Johan Blomgren, Adrian Karlsson, Gladis Morales, Måns André, Nike Lundén, Daniel Bäckström, Christina Boy och Krister Åkerblom titulera sig Kustskeppare grattis! 21

22 Underhållslista för båtklubben Slipen Tredje Backe Ansvarig: Adrian Karlsson, Belysningsmaster skall sättas upp. Elsäkerhetsarbetet fortsätter Bryggorna underhållas Byggnader målas och underhållas Slipområdet städas Med mera.. Klubbhuset Tredje Backe Ansvarig: Nils Olander På sjösättningsdagar behövs en person som står för kaffe, läsk, korv, samt diskar och städar m.m. 2 timmars klubbarbetplikt tillgodoräknas vid varje sjösättningstillfälle Olja altan och utemöbler Underhåll av stugan med målning mm Justera buskar samt regelbunden gräsklippning Skura och behandla golv Rostskyddsmåla utegrill och stockankare Med mera.. Förskär Ansvarig: Christian Dyjée Underhåll av bryggor och hus Med mera.. Segling - Kölbåtar Ansvarig: Björn Larsson Tel.: Seglingsfunktionärer. Uppdraget innebär att man assisterar kappseglingskommittén vid våra kvällsseglingar och de år klubben arrangerar den årliga Kommunmästerskapsseglingen. Jollarna Ansvarig: Lars Lexell Reparation och underhåll av båtar Med mera.. 22

23 Han har flyt... Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö. Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår. Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada. Vill du också ha flyt? Ring Räkna ut din premie på Båtägarnas egen försäkring 23

24 ANNONSSIDA De rätta svaren till Anders Knutas frågor på sidan En plotter (GPS) visar kurs över grund, antennens förflyttning i förhållande till havsbotten. 2. Fluxgatekompassen känner av jordens magnetfält precis som en vanlig magnetkompass. 3. Nej, börja med att flytta störande utrustning. Justera sedan med kompensationsmagneter. 4. GPS-systemets fel, det elektroniska sjökortets fel och konsekvenserna av att gå på grund! 5. Ett ostmärke, står öster om grundet. Gira styrbord. Låt ostmärket vara på din babordsida. 6. Sjömärke a är en grön boj. Sjömärke b är en röd prick. 7. Cy betyder Clay, vilket på svenska är lera knop innebär 1 M på 5 minuter. Att köra 4 M med 12 knop tar därför 20 min. 9. Tidigt Tydligt Tillräckligt mycket. 10. Signalen betyder Min propeller arbetar för back. Mariefreds Båtklubb Tel: Pg: Adress: Mariefreds Båtklubb Box Mariefred 24

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2012 års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation

Läs mer

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

INNEHÅLL Jollesäsongen startar 11 Styrelseinformation 12 Klubbhuskommittén 15 Har vi fått pricksjuka? 16 Annonstorg mm 20

INNEHÅLL Jollesäsongen startar 11 Styrelseinformation 12 Klubbhuskommittén 15 Har vi fått pricksjuka? 16 Annonstorg mm 20 Nr 2/2007 VÅRINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB Kallelse till vårmöte 2 Program 2007 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll från årsmötet 5 Funktionärslista 2007 8 Sjösättningsinformation 9 INNEHÅLL Jollesäsongen

Läs mer

MBK-info Nr 3/2013 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 3/2013 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 3/2013 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Medlemsinformation 7 Upptagningsinformation 8 Slipchefen

Läs mer

MBK-info INNEHÅLL. Nr 1/2014 ÅRSMÖTESINFORMATION

MBK-info INNEHÅLL. Nr 1/2014 ÅRSMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 1/2014 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2014 4 Protokoll höstmötet 5 Verksamhetsberättelse 7 Jollarnas

Läs mer

MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION

MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Medlemsinformation 7 Upptagningsinformation 8 Slipchefen

Läs mer

MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2010 4 Årsmötesfest 4 Protokoll höstmötet 5 Starbåtsrapport

Läs mer

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17 MBK-info Nr 3/2010 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Seglingsresultat 6 Anette informerar 7 Upptagningsinformation

Läs mer

MBK-info Nr 3/2008 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB

MBK-info Nr 3/2008 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB MBK-info Nr 3/2008 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Upptagningsinformation 6 Aktuell att göra -lista 7 Mastkran-idé 8 INNEHÅLL

Läs mer

MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB

MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB INNEHÅLL Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Upptagningsinformation 6 Aktuell att göra -lista 7 Rapport från

Läs mer

INNEHÅLL. N r 3/2007 HÖSTIN FOR MA TI ON FR Å N MA R I EFR ED S BÅ TKLU BB. Belöning efter en hård dagsetapp. Foto: Lars Erik Larsson

INNEHÅLL. N r 3/2007 HÖSTIN FOR MA TI ON FR Å N MA R I EFR ED S BÅ TKLU BB. Belöning efter en hård dagsetapp. Foto: Lars Erik Larsson N r 3/2007 HÖSTIN FOR MA TI ON FR Å N MA R I EFR ED S BÅ TKLU BB INNEHÅLL Kallelse till höstmöte Ordförande har ordet Vårmötesprotokoll Upptagningsinformation Underhållslista Bastun 2 3 4 6 7 8 Rapport

Läs mer

MBK-info Nr 3/2011 HÖSTINFORMATION

MBK-info Nr 3/2011 HÖSTINFORMATION MBK-info Nr 3/2011 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Felaktiga e-postadresser 5 Jolleinformation 6 Anette informerar

Läs mer

KANALEN NY ORDFÖRANDE NYA KLUBBSEKTIONEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2010 FOTO: HANS OLSSON

KANALEN NY ORDFÖRANDE NYA KLUBBSEKTIONEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2010 FOTO: HANS OLSSON KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2010 NY ORDFÖRANDE NYA KLUBBSEKTIONEN FOTO: HANS OLSSON KANALEN ANSVARIG UTGIVARE: Christer Fagerhäll REDAKTION OCH PRODUKTION: Tommie Afzelius (redaktör)

Läs mer

Läs om KSS Styrelse 2012. Resereportage Deniz II seglar vidare KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING NUMMER 1/2012 MARS ÅRGÅNG 84

Läs om KSS Styrelse 2012. Resereportage Deniz II seglar vidare KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING NUMMER 1/2012 MARS ÅRGÅNG 84 NUMMER 1/2012 MARS ÅRGÅNG 84 KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Läs om KSS Styrelse 2012 Resereportage Deniz II seglar vidare Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2012 nr. 1

Läs mer

NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN

NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN Fikapaus. Karl Leander, SK 22 Neana, Per Nordström, Folkbåten Saba, Stefan Impola, Folkbåten Pärla. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen

Läs mer

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN FOTO: FREDRIK ERIKSSON. KLUBBHAMNEN PÅ INGMARSÖ. Mäklarringen Österåker Stationsvägen

Läs mer

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Snart är det sjösättning!...fest Välkommen på vårfesten! TBS-nytt nummer 1 april 2011 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Dags att ta beslut i Subliftfrågan

Dags att ta beslut i Subliftfrågan NR 2. 2009. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 214:e PUBLIKATION. 53:a ÅRGÅNGEN 110 år VSS Dags att ta beslut i Subliftfrågan FOTO: Christian Falk FOTO: Redaktionen Kom till vårmötet, torsdagen den 28 maj, kl.

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

KANALEN. TBKs ELSKOLA DEL 2 BRIGGEN TRE KRONORS JUNGFRUSEGLING VÅRENS KURSER MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2009

KANALEN. TBKs ELSKOLA DEL 2 BRIGGEN TRE KRONORS JUNGFRUSEGLING VÅRENS KURSER MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2009 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2009 TBKs ELSKOLA DEL 2 BRIGGEN TRE KRONORS JUNGFRUSEGLING VÅRENS KURSER FOTO: FREDRIK ERIKSSON. NYA KLUBBHUSET. Mäklarringen Österåker Stationsvägen

Läs mer

NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27. Båtmässan klarade vi av redan vecka 6. Första söndagen i mars (efter vasalopp i TV ) gav promenaden

NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27. Båtmässan klarade vi av redan vecka 6. Första söndagen i mars (efter vasalopp i TV ) gav promenaden KMS-bladet NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27 www.kmsnordon.se INNEHÅLL Våren Ordföranden har ordet Sommarjobb Båtlivskommitten Kvällsseglingar Tävlingssektionen Ungdomssektionen ANWASS Lökebergsdagen Motion

Läs mer

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

RORKULTEN 2012. Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 31:e utgåva.

RORKULTEN 2012. Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 31:e utgåva. RORKULTEN 2012 Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 31:e utgåva. Styrelsen informerar. TMK:s klubbstyrelse vill med vårens upplaga av Rorkulten2012 informera alla

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Roderbladet VATTEN ÖVER HUVUDET - ETT NÖJE I DET VÅTA HÖSTKALL SEGLING I TRÄBÅTEN. Nr 2 2006 Årgång 13. Sid 4-5. Sid 2

Roderbladet VATTEN ÖVER HUVUDET - ETT NÖJE I DET VÅTA HÖSTKALL SEGLING I TRÄBÅTEN. Nr 2 2006 Årgång 13. Sid 4-5. Sid 2 Roderbladet Nr 2 2006 Årgång 13 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA DEN LÅNGA RESAN I oktober lämnade Götheborg Göteborg för sin

Läs mer

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla SSVÄ styrelse Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla goran@finanskompetens.se 0705-567323 0522-86955 Sekreterare Ragnar Davidsson

Läs mer