MBK-info Nr 2/2013 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MBK-info Nr 2/2013 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B"

Transkript

1 MBK-info Nr 2/2013 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation 9 Regler för klubbarbete 9 INNEHÅLL Kappseglingssäsongen 10 Funktionärer Sjösättningsinformation 12 Vad minns du..? 14 Klubbhusinformation 15 Segla i Baltikum 16 Slipchefen informerar 19 Börje Wallin på besök 20 Klubbarbetsuppgifter 22 Barbro och Lasse berättar om semestersegling i Baltikum i detta Info

2 Kallelse till vårmöte onsdagen den 24 april kl i klubbhuset på Tredje Backe Förslag till dagordning. 1 Vårmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av sekreterare 4 Val av justeringsmän 5 Vårmötets behöriga utlysande 6 Föregående mötesprotokoll 7 Ärenden A/ Sjösättning mm. Information från slipkommittén 8 Övriga frågor 9 Vårmötet avslutas Kaffepaus ingår. Program för MBK år /4 Vårmöte kl 19:00 5/5 Arbetsdag i klubbhuset Anmälan till Nils Olander 18/5 Vårstädning på Förskär Anmälan till Christian Dyjée 20/5 Kvällssegling 19:00 Bernadottes vandringspris 25/5 Bryggbygge på Tredje Backe Anmälan till Christian Dyjée 27/5 Kvällssegling 19:00 Bernadottes vandringspris 31/5-2/6 Våreskader 3/6 Kvällssegling 19:00 Bernadottes vandringspris 8/6 Städdag på slipen. Start 09:00. Anmälan till Adrian karlsson 8-9/6 Klubbarbete på Förskär Anmälan till Christian Dyjée 10/6 Kvällssegling 19:00 Bernadottes vandringspris 17/6 Kvällssegling 19:00 Bernadottes vandringspris 21/6 Midsommar på Förskär 12/8 Kvällssegling 18:30 Watski Cup 19/8 Kvällssegling 18:30 Watski Cup 26/8 Kvällssegling 18:30 Watski Cup 2/9 Kvällssegling.18:30 Watski Cup 30/8-1/9 Hösteskader 7/9 Kommunmästerskap (prel. datum) Arr. MBK 21/9 Höststädning Förskär Anmälan till Christian Dyjée 25/9 Höstmöte kl 19:00 Tid för ev. Ålandseskader samt årsmöte 2014 meddelas senare GLÖM INTE ATT PLANERA IN DITT KLUBBARBETE! 2

3 Ordförande har ordet Hej alla MBK-medlemmar. Lika skönt som det var i höstas att ställa båten på land är det att sätta igång med vårrustningen och se fram mot sjösättning. Vi får hoppas att vi får en bättre båtsommar detta år. Förra årets båtväder kombinerat med kärvare ekonomiska tider gjorde att färre var ute på sjön vilket visade sig i gästhamnarnas besökssiffror och det medförde också svåra tider för de som säljer båtar och tillbehör. Till och med Nord West/Najad-varvet som verkade vara stabilt fick slå igen. En tråkig följd av att det är kärvare ekonomiskt och kanske även att vi går in i en annan typ av båtägande är att begagnatpriserna på båtar har rasat ordentligt. Det är ju positivt för den som skall köpa båt för man kan hitta fina båtar för låga priser men det är inte så roligt för de som har varit vana vid att värdet på båten hållit sig år efter år och som sett båten som en säker investering. Vad händer i båtklubben då? Sjösättningslistorna ligger ute så det är bara att anteckna sig för en sjösättningsdag. Som ni kan läsa i Adrians spalt i detta Info så kommer målsättningen att vara att all sjösättning sker på ordinarie schemalagd tid och att vi försöker reducera sjösättning på andra tider. Detta innebär att listorna måste vara fyllda för varje sjösättningsdag. Båtägare som har speciella önskemål om sjösättningsdag måste redan nu sätta upp sig på listorna för att vara säkra på att båten blir sjösatt på önskad dag. Ett antal arbetsdagar är aviserade i programmet. På hemsidan finns en kalender som visar alla aktiviteter i klubben och det kan vara en bra idé att gå in och kolla vad som är på gång. Tyvärr blir det ingen jolleskola i år men om det finns intresse inför kommande år eller om någon vill låna våra jollar för egna övningar, kontakta då Lasse Lexell. Vi har planerat att ta ut två optimistjollar till Förskär så att de som är där ute kan låna jollarna för att träna segling. Anders Knutas och hans utbildningsföretag Edunautic har etablerat sig som hovleverantör av utbildningar för båtägare i vårt område. Som tack för lånet av vårt klubbhus som kurslokal har Anders lovat bidraga med 3000 kronor till köpet av den hjärtstartare som årsmötet beslutade att vi anskaffar. Tack för det, Edunautic. Hjärtstartaren kommer att finnas på slipen. Under sommaren kommer den att finnas på Förskär. Det skall bli kul att träffa alla båtkompisar på slipen under vårrustningen. Det kommer att bli mycket snack och många kaffepauser. En av båtlivetes höjdpunkter. Lars Erik Larsson Ordförande 3

4 Förskärsinformation Förskär Mälarens vackraste klubbholme På Förskär är det lätt att tillbringa många sköna sommardagar, bra bryggor att lägga till vid, en egen badstrand, klubbstuga, bastu och grillplatser. Mariefreds Båtklubb arrenderar ön och tillsammans hjälps vi åt att städa, underhålla och förbättra Förskär. Alla klubbmedlemmar ska känna sig hemma på ön. Ibland kan man behöva plocka upp skräp efter gäster som inte förstått att man städar efter sig. Christian Dyjée. Chef för klubbholmen. 4 Utöver vår- och höststädning har vi tre arbetsdagar (datum för alla dagar hittar du på sidan 2). I år har vi som mål att lägga ut de gamla flytbryggorna från Tredje Backe. Vi kommer renovera bryggorna på fastlandet för att sedan bogsera ut dem till Förskär. Det kan hända att vi behöver några fler arbetsdagar till detta, i så fall meddelar vi via e-post och Facebook Vill du göra din arbetsplikt på Förskär eller vara med på bryggrenoveringen vill vi att du föranmäler dig till eller ringer Ange gärna ditt mobilnummer så vi kan hålla kontakten. Vi försöker vara omkring 15 personer per dag så det är först till kvarn som gäller. Vänligen Klubbholmskommittén

5 Protokoll fört vid Årsmöte med Mariefreds Båtklubb 23 februari 2013 Närvarande: Lars-Erik Larsson Lars Kärling Gunnar Jonsson Stefan Gustavsson- Lasse Andresson Ingvar Johansson Christer Nilsson Per Barnieske Nils Olander Börje Hult Bo Lindström Sven Sandmark Hannu Lemus Anders Knutas Ingvar Ekström Henrik Svärdskog Christian Dyjée Adrian Karlsson Lars Karlsson Anders Dyjée Lars Lexell Espen Eisland Solveig Chreutz Lars-Erik Johansson Bertil Orrvik Gunnar Hansson 1 Årsmötets öppnande, upprättande av röstlängd Ordförande Lars Erik hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Godkändes att närvarolistan skall betraktas som röstlängd. 2 Godkännande av dagordning Beslöts godkänna dagordningen, publicerad i MBK Info 1/ Årsmötets behöriga utlysande Årsmötet förklarades behörigen utlyst; kallelse/info 1/2013 postat V.7 och på hemsidan från 7/2. 4 Val av mötesordförande Mötet valde Lars Erik Larsson till ordförande för årsmötet. 5 Val av funktionärer för årsmötet: sekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare Solveig Chreutz valdes till sekreterare. Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Christian Dyjée och Anders Dyjée. 6 Föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående medlemsmöte, Höstmötet 19 september 2012 (Info 1/2013).. Protokollet kunde läggas till handlingarna. 7 Föredragning av årsredovisning Lars Erik Larsson gick igenom verksamhetsberättelsen inkl. kommittéernas årsrapporter som redovisats i MBK Info 1/2013). Verksamhetsberättelsen godkändes. Den ekonomiska redovisningen kommenterades av Per Barnieske. Årsredovisningen godkändes. 8 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen upplästes av Per Barnieske och lades till handlingarna. 9 Fastställande av resultat- och balansräkning Mötet fastställde resultat- och balansräkningen i enlighet med revisorernas förslag. 10 Disposition av verksamhetens resultat för 2012 Mötet beslutade i enlighet med styrelsens och revisorernas förslag att årets underskott överförs i ny räkning. 5

6 forts. årsmötesprotokoll 11 Fråga om ansvarsfrihet Mötet beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och kassaförvaltare ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. 12 Styrelsens budgetförslag Styrelsens budgetförslag för 2013 antogs. 13 Fastställande av avgifter för verksamhetsåret Mötet beslutade att höja avgiften enligt styrelsens förslag. 14 Val av ordförande Lars-Erik Larsson 2 år 15 Val av övriga styrelseledamöter Beslöts att styrelsen skall bestå av 9 ledamöter totalt. Omval Adrian Karlsson 2 år, omval Solveig Chreutz 2 år, omval Björn Larsson 2 år, Lars Lexell 1 år kvar, Per Barnieske 1 år kvar, Lars Luthin 1 år kvar, Christian Dyjée 1 år kvar och Nils Olander 1 år kvar. 16 Val av kommittéledamöter Ledamöterna i de olika kommittéerna valdes i enlighet med valberedningens förslag publicerade i MBK Info 1/2013. Slipkommittén även Robert Lindström och Espen Eiesland. Seglingskommittén aven Andreas Olsson och Mathias Landström. 17 Val av revisorer Anders Bratt omvaldes till ordinarie revisor. Som revisorsuppleant valdes Hans Weinzierl 18 Val av valberedning Anders Dyjée, Stefan Gustafsson omvaldes. Har du fått någon e-post från båtklubben? Om inte så saknar vi din e-postadress eller så är den inte uppdaterad i vårt medlemsregister. Styrelsen skickar då och då ut e-postmeddelanden som informerar om aktuella händelser i klubben. Om du vill vara med - skicka ett meddelande till Hälsningar Styrelsen 6

7 forts. årsmötesprotokoll 19 Fastställande av program för 2013 Mötet antog det föreslagna, i MBK Info 1/2013 publicerade programmet för Kompletteringar av programmet i infot inför vårmötet. 20 Rapporter Slipkommittén: Se Info 1/2013. Lite jobb kvar med bryggorna. En skiss på hur tankarna med båtplaceringarna på slipen delades ut. Bockkranen måste lagas. Toaletten behöver byggas om det blev inget inköp av eltoalett. Det blir systemet med utbytestunnor. En städdag på slipen kommer att anordnas efter sjösättning. Seglingskommittén: Inget att rapportera Jollekommittén: Inget att rapportera Klubbhuskommittén: 2 maj är det fixardag. Klubbholmskommittén: Det kommer att vara färre arbetsdagar i år. Bryggorna kommer att repareras och flyttas ut till Förskär. Ada ska sätta lister och foder i köket. En till två jollar kommer kanske att läggas på Förskär så barn och föräldrar som kommer till ön kan låna när de är där. Medlemsansvarig: Inget att rapportera Eskader: Eskaderledaren tackade för att så många deltagit på årets eskadrar och välkomnade fler att delta. Ekonomi: :- i kassan Övrigt: Västerås ordnar en segeltävling som heter Höstkroken. De vill ha fler deltagare från Mariefred. Lars-Erik Larsson rapporterade om mötet med kommunen gällande detaljplanen och bygglov. Kostnaden för detaljplaneändringen kommer att läggas på arrendet. Hemsidan är helt ny. Många har anmält sina mejladresser och får meddelanden om klubbens aktiviteter. PRO marina har skickat ut sina avgifter för 2013 och det är fel på många. 21 Ärenden Prisutdelning: Bernadottes vandringspris tilldelades Olof Torrång. Åke Kassebros klocka tilldelades Olof Torrång. Watski Cup vandringspris tilldelades Olof Torrång Förtjänstteckenkommitténs Lars Kärling meddelade att klubbens förtjänsttecken nr 91 tilldelas Rickard Bergman, nr 92 Leif Jardemyr, nr 93 Henrik Nedeby, nr 94 Nils Olander. Ingemar Hanssons vandringspris Kanonen för berömvärd insats till gagn för sjösporten utdelas i år till MBK styrelsen 22 Frågor väckta av styrelsen 23 Frågor väckta av medlemmar På Höstmötet väcktes frågan om det kan vara aktuellt med en hjärtstartare i klubben. Styrelsen får i uppdrag att införskaffa en hjärtstartare. Anders Knutas bidrar till inköpet med 10%. 24 Övriga frågor Elkostnaden för klubben har återgått till normal nivå. Eventuellt 7

8 forts. årsmötesprotokoll kommer en luftvärmepump att sättas upp i klubbhuset. Åke Hedenskogs uppsägning av platsen förklarades. Olika upptagningsvagnar finns på marknaden det måste undersökas vilket alternativ som kommer att passa bäst. Lasse Andersson har sett några herrar från kommunen som tittade på båthusen som står utefter strandbadsvägen. Kommunen är bjuden till båtklubben för att se hur det ser ut här. 25 Årsmötets avslutande Lars Erik tackade för fika, visat intresse och engagemang samt förklarade årsmötet avslutat. PÄRMBÄRARE SÖKES Slipkommittén efterlyser någon eller några som kan ställa upp som pärmbärare vid sjösättning och upptagning. Arbetet innebär att man hjälper till med att assistera vagnoch traktorförare så att arbetet går snabbt och smidigt. Kontakta slipchefen om du är intresserad. Utbilda dig i år och bli framtidssäker! Förarintyg, navigering och sjömanskap 27 lektioner / 9 söndagar - start 15 sept kl Kustskepparintyg 18 lektioner / 6 söndagar - start 15 sept kl Sjökapten Anders Knutas Short Range Certificate, VHF 9 lektioner / 3 söndagar - start 3 nov kl Kurserna går i MBK:s klubbhus, Mariefred Anmälan och information om priser m.m: e-post: mobil bostad Edunautic kb Vi hjälper Dig hi tt a! 8

9 Medlemsinformation Hej alla, Nu är vi igång med nytt medlemsregister. Som ni sett så blev fakturan på medlemsavgifter för 2013 lite torftig. Det kommer att se bättre ut vid nästa fakturering som blir i augusti, då vi debiterar upptagningsavgiften. Lasse Luthin Vid betalning uppge både medl. nr. och avi nr: så är det lättare för mig att bokföra betalningarna. Ni som har bytt båt eller gjort någon annan förändring, hör av er till mig, så blir det rätt avgift på en gång. Vi har passerat den sista mars och medlemsavgifterna ska vara betalda. Så ni som inte gjort det, gör det genast är ni snälla. Annars kommer Påminnelsen! Som kostar klubben onödiga pengar och arbete! Den som behöver göra underhållsarbete på båten eller av andra orsaker måste låta båten stå kvar på slipen kan få tillstånd till det. Detta gäller: - Skriftlig anmälan skall lämnas in till styrelsen före 30/5. - Giltigt skäl till att förvara båten på land är underhållsarbete (max två år), sjukdom, etc. - Slipchefen godkänner om båten kan stå kvar på land. - Slipchefen kan besluta om att båten flyttas om den står olämpligt. - Avgift för att ha båten uppställd på slipområdet under sommaren är 600 kronor. - Avgift för ej godkänd sommaruppställning på slipområdet är 3000 kronor. Så visst kan det vara värt med att mejla till Adrian Karlsson Lars Luthin Har Ni några frågor så kontakta mig via mail Telefon eller mobil Lasse Stefan Gustafsson och Magnus Tyrbjörn kubbas på kvällseglig. Foto: Björn Larsson 9

10 Kappseglingssäsongen för kölbåtar 2013 Välkommen till våra kappseglingar på måndagskvällarna. Det är roliga och lättsamma seglingar där alla kan vara med. För de som är intresserade så finns det några enkla kappseglingsråd på MBK s hemsida, under Segling - Kölbåtar, Några kappseglingsråd. I år börjar vi den 20/5 (se programmet). Det blir 5 seglingar i vår och 4 i höst. Vi seglar som vanligt en kryss/läns-bana inne i Gripsholmsviken, starten är (18:30 på hösten) och allt brukar vara klart till För ytterligare information, inbjudan och seglingsföreskrifter, se MBK s hemsida under Segling samt anslagstavlan i småbåtshamnen. Jag rekommenderar alla att kontrollera sin båts SRS-båtdatablad på sidan eller sitt SRS-mätbrev Om man har en båt som inte finns med i SRS-tabellen eller om den avviker från grundstandarden kan man ansöka om ett eget SRS-mätbrev, se Det är vi i Mariefred som står för kommunmästerskapen i år och ett preliminärt datum är 7/9. Finns det något intresse för ytterligare någon segling, tex distanskappsegling någon helg? Hör av er med önskemål! Seglingskommittén Björn Larsson Seglingskommittén informerar 10

11 Funktionärer 2013 STYRELSE TEL Lars Erik Larsson, Ordf Lars Lexell, v. ordf Solveig Chreutz, sekr Per Barnieske, kassör Lars Luthin medlemsansvarig Adrian Karlsson Björn Larsson Christian Dyjée Nils Olander SLIPKOMMITTÉ Adrian Karlsson, slipchef Fredrik Wiktell Bo Lindström Börje Hult Henrik Nedeby Dan Höjer Stagnell Urban Boëtius Leif Jardemyr Robert Lindström Werner Mertens Bernt Fredriksson Bengt Malmgren Espen Eiesland Lars Lexell Jan Rönn Peter Gustavsson Gunnar Jonsson Jan-Olov Johansson KLUBBHOLMSKOMMITTÉ Christian Dyjée Rickard Bergman Anders Dyjée Hannu Lehmus SEGLINGSKOMMITTÉ Björn Larsson Stefan Gustafsson Lars Andersson Lars Karlsson Andreas Olsson Mathias Landström UNGDOMSLEDARE Lars Lexell BÅTFÖRSÄKRING Jan Rönn FESTKOMMITTÉ Vakant KLUBBHUSKOMMITTÉ Nils Olander Walter Josefsson Anna Berg Bengt Sjöö ESKADER Annette Lindgren och Anders Dyjée JOLLAR (skolan) Vilande FÖRTJÄNSTTECKEN Ninni Luthin-Kärling Lars Kärling Ingvar Johansson REVISORER Anders Bratt Hans Weinzierl VALBEREDNING Stefan Gustafsson Anders Dyjée KONTAKTPERSON UTBILDNING Hannu Lehmus MEDLEMSKOMMITTÈ Lars Luthin MILJÖOMBUD Vakant SÄKERHETSBESIKTNING Lars Kärling Göran Björkegren KLUBBÅTEN PLATT-LOTTA Per Hulttberg Jan Almqvist Mathias Lundberg Carl-Gustaf Leijonhufvud Calle Svedberg INFOREDAKTÖR Lars Erik Larsson HEMSIDAN Lars Erik Larsson John Parnefjord Anne-Lie Holmström Källa: 11

12 INFORMATION FRÅN SLIPKOMMITTÉN Sjösättning! 27/4 4/5 11/5 19/5 25/5 1/6 TJÄNSTGÖRINGSLISTA FÖR SJÖSÄTTNING Datum Traktorförare Vagnförare Pärmbärare 27/4 Fredrik Wiktell Lasse Lexell Janne Rönn 4/5 Bosse Lindström Robert Lindström Lasse Lexell 11/5 Gunnar Jonsson Leif Jardemyr Peter Gustavsson 19/5 Urban Boëtius Bernt Fredriksson Bengt Malmgren 25/5 Bengt Sjöö Dan H Stagnell Espen Eiesland 1/6 Henrik Nedeby Werner Mertens Jan-Olov Johansson - Sjösättningen startar kl 08:00. Alla som antecknat sig för sjösättning skall vara på plats vid utsatt tid och stannar tills alla båtar i respektive pass är i sjön. Undantagna är de som transporterar sin båt till hamnen - efter överenkommelse med pärmbäraren - Pärmbäraren är arbetsledare och fördelar arbetet - Förbjudet att vistas vid sidan av båten när den transporteras. - Inga båtar flyttas som inte skall i sjön den aktuella dagen! Båtägarna gör upp med framförvarande vid sjösättning. - Allt material skall vara förberett och i ordning. Färgburkar och annat skräp vid uppställningsplatsen skall vara bortplockat när båten hämtas. - Alla vaggor, master samt övrigt material skall märkas med namn och telefonnummer. 12

13 INFORMATION FRÅN SLIPKOMMITTÉN - Slingmärken kommer att sättas på alla båtar som saknar dessa vid sjösättningen - Läs på Hamn- och slipordningen för Mariefreds Båtklubb - Sjösättningslistorna finns i snickarboden - - Vid sjösättning utanför ordinarie sjösättningstider tar traktoroch vagnförare ut en extra ersättning för att det ställer upp. Denna ersättning är utöver slipavgiften som klubben debiterar.. -- Alla stora vagnar körs ut på norra området efter sjösättning. - Allt överblivet trävirke läggs på angiven plats vid traversen. - Inga bilar får finnas på planen under sjösättningen. Parkering skall ske vid anvisad plats vid norra området. - Inför upptagningen i höst kommer bara träbockar och trävaggor i gott skick att godkännas. Klubben rekommenderar stålvaggor - Glöm inte att, före 30/5, skriftligen anmäla om du behöver ha båten kvar på land för underhållsarbete. Icke godkända landliggare kommer att debiteras 3000 kr. Träbåtsägare - skaffa egen länspump! De träbåtsägare som behöver länspumpa vid sjösättningen skall själva införskaffa länspump. Klubbens länspumpar är till för att användas i nödsituationer och som extra resurs. Om flera träbåtar sjösätts vid samma tillfälle räcker inte klubbens pumpar till. 13

14 Vad minns du från Förarintygskursen? Våra kunskaper åldras lika snabbt som vi själva. Nedan finns några frågor på förarintygsnivå. Hur mycket minns du? Frågorna är sammanställda av Anders Knutas, kursledare och förhörsförrättare för Nämnden För Båtlivsutbildning. 1. Vad kallas den kurs en plotter (GPS) visar? 2. Vad känner en elektronisk kompass (fluxgatekompass) sensor av för att kunna visa en kurs? 3. Magnetkompassen i din båt visar fel på en del kurser. Måste du byta kompassen för att få en riktig kursvisning? 4. Ange tre saker att ta hänsyn till när du ska passera ett farligt grund med din plotter som enda hjälpmedel! 5. Du styr ungefär nordlig kurs och ser rätt förut ett flytande sjömärke utan topptecken. Stången är målad svart gul - svart. På vilken sida av båten ska du ha sjömärket när du passerar det? 6. Vad är det för färg på dessa flytande sjömärken i verkligheten? 7. På sjökortet ser du inne i en skärgårdsvik beteckningen Cy Vad betyder beteckningen? 8. Du ska köra 4 M (sjömil) med 12 knops fart. Hur lång tid tar det? 9. Hur ska en undanmanöver utföras av en väjningsskyldig båt? 10. En passagerarbåt vid en skärgårdsbrygga avger plötsligt tre korta signalljud. Vad händer? Svaren hittar du på sista sidan 14

15 Information från klubbhuskommittén Regler för klubbarbete Söndagen 5 maj blir det en arbetsdag på klubbhuset vid Tredje Backe. Samling kl Vi behöver justera växtligheten runt byggnaden, toalettventilationen måste förbättras och målningsarbete finns alltid. Under sjösättningsdagarna behövs i regel en person i klubbhuset under två timmar för korvkok, kaffe, bullar och disk. Den som är intresserad av denna typ av klubbarbete kontaktar Nils Olander (mob: ) - Det åligger varje båtägande (aktiv) medlem att utföra arbete åt klubben. - 5 timmars arbete per år skall utföras. - I programmet är alla schemalagda arbetstillfällen redovisade. Arbetena skall i första hand utföras vid dessa tillfällen. - Det åligger varje medlem att bevaka vilka arbetstillfällen som finns och planera så att klubbarbetet kan uppfyllas. - Arbetet registreras i loggbok av arbetstagaren själv eller av arbetsledare. - För giltighet måste noteringen vara signerad av den kommittéordförande som arbetet sorterar under. - Det åligger dock arbetstagaren att tillse att signeringen utförs. - En loggbok förvaras i klubbstugan på Förskär och en loggbok förvaras i klubbstugan på Tredje Backe för de arbeten som sorteras under samtliga andra kommittéer. - Om medlem inte uppfyller kravet för klubbarbete debiteras 1000 kr vid årets slut. 5 timmar måste vara loggade för avgiftsbefrielse. - Även kommittémedlem som inte utfört något arbete kommer att debiteras. - Ny medlem som blivit antagen som medlem från och med första juni är undantagen från klubbarbetsplikt första året. Datum för godkänd medlemsansökan gäller 15

16 Segla i Baltikum. Barbro och Lasse Lexell berättar. Segla i Baltikum Vi har deltagit på tre olika Kryssarklubbseskadrar till Baltikum under de senaste fyra årens semesterseglingar. Först var vi en sväng runt finska viken där vi besökte Estlands nordkust från Deerhamn till Tallin. Två år senare var vi på en eskader via Gotland till Lettland, runt Rigabukten och via Estland o Finland tillbaka hem. Tredje resan var i somras via Finland till Estlands två stora öar Ormsö och Dagö. Vi var ärligt talat lite skeptiska till segling i Baltikum inledningsvis. Vi såg framför oss risk för dåliga hamnar, brottslighet och byråkrati. Så har inte varit fallet, vad gäller byråkratin så har vi endast en gång fått visa pass, för några tulltjänstekvinnor i Ventspils. En o annan besvärlig hamnkapten har vi råkat ut för, han på Dagö, i Heltermaa, gjorde en mycket omständlig ritual av betalningen av hamnavgift. Alla kaptener tillsades att följa honom till kontoret, så vi gick på en lång rad, 12 personer, efter honom o stod o väntade på en dålig internetanslutning o formulär med en massa detaljer. Ingen av oss har blivit utsatt för någon brottslighet heller. Tvärtom har vi träffat många vänliga människor även om det finns en viss trumpenhet hos kassörskor o busschaufförer etc. Dom har väl kanske inte gått nån kurs i serviceanda Borgmästaren i Ventspils var tydligen en mycket mäktig man som låg bakom omfattande renoveringar av staden, stenlagda gator och en tjusig konstpark i närheten av hamnen. Borgmästaren själv färdades i stora svarta bilar med eskort och enligt vår lokala guide så ställdes inga kontrollfrågor på var alla pengar kom ifrån, alla var nöjda. Hamnarna i Rigabukten var små och enkla och bestod i flera fall av en enda flytbrygga en bit upp i en å. Närmare havet låg industri- eller fiskehamn innanför rimligt hela pirar. En ung hamnkapten i Roja med bara tillgång till en liten flytbrygga tog tag i saken och flyttade på ett gäng fiskebåtar för att bereda plats för den svenska eskadern, det största besöket under hans karriär. Han hade googlat fram data på alla båtar och räknat ut exakt hur alla skulle få plats. När vi kom dit var han lite orolig för måtten på Vega som han inte hade kunnat hitta, han blev påtagligt lättad av den info han fick. När vi låg där pågick fiskarnas helg med massor av stånd o aktiviteter, där vi blev ett pittoreskt inslag. På kvällen var vi på stranden o såg ett skådespel med Neptun o hans sjöjungfrur, på lettiska så klart! Kvällen avslutades med rockkonsert o fyrverkeri. Vi blev ofta överraskade av mycket fina hamnar med nya bryggor, duschanordningar o fritt internet, troligen finansierade med EU-bidrag. Fritt internet är i det närmaste standard i Estland o Finland, i somras hade vi fritt internet i hamnarna hela semestern ända tills vi kom tillbaka till den svenska sidan igen Estland o Lettland präglas naturligtvis av sin historia med 16

17 Segla i Baltikum. Barbro och Lasse Lexell berättar. en oändlig rad av ockupationer o frihetskrig. Den unga generationen är i allmänhet inte intresserad men av de lite äldre har vi fått berättat många tragiska men även hoppfulla historier. Vi besökte svenskön Runö mitt i Rigabukten där hela befolkningen evakuerades 1944 och skeppades över till Lidingö. De fick några timmar på sig att packa och när de lämnade ön skrev ryssarna kvitton på de hus o gårdar de lämnade efter sig. Så småningom kunde faktiskt många återvända och få tillbaka sina hem! Ön har en hembygdsförening och de allra flesta som har hus där använder det som sommarställe. Vi träffade en äldre dam som blivit evakuerad som 7-åring, men nu hade ett sommarställe på samma plats som hon en gång föddes, på vintern bodde hon i Stockholm. På Runö finns en jättebra hamn och Estlands äldsta träbyggnad, en kyrka från I den betydligt nyare stenkyrkan bredvid håller inredningen på att ätas upp av husbock men den gamla kyrkan är opåverkad, troligen därför att virket är impregnerat med sältran. Seglingsvattnen från Rigabukten och norrut upp till Finska viken är mycket grunda. Man är oftast tvungen att segla i smala och ibland muddrade leder. Lederna är dock väl utprickade och sjökorten är helt okej. Lederna påbörjas med en rödvit angöringsboj som man seglar intill på valfri sida, varefter man svänger in i leden. Det är en lite abstrakt känsla att segla flera timmar med bara någon halvmeter till meter under kölen som är fallet med lederna in till Haapsalu på Estlands västkust. Leden in till Kuressaare på Ösel är en två distans spikrak muddrad ränna på en jättestor men bara meterdjup fjärd. Under några sådana seglingsdagar i somras var det inte mindre än tre båtar som, vid olika tillfällen, fastnade på grund. Samtliga gick då utanför leden. Den estländska kustbevakningen ryckte ut o hjälpte till, helt kostnadsfritt. Det kom till o med ut en arbetsbåt o drog loss en av oss, det sas aldrig nåt om nån räkning. Båten i fråga fick en roderskada som fixades provisoriskt inne i Haapsalu av hjälpsamma personer o ett bra försäkringsbolag. Båten kunde följa med eskadern igen efter några dar men de missade besöket på Dagö. Dagö fyr från

18 18 Segla i Baltikum. Barbro och Lasse Lexell berättar. Haapsalu är trevligt med en fin borg och världens längsta träöverbyggda järnvägsstation. Tsar Peter var på gång att besöka och det var nödvändigt att se till så han klev ur tåget under tak, oavsett var i tåget han satt. En kryssarklubbseskader innebär också en hel del kulturella inslag, förbokade bussturer o konserter. På Dagö var vi på opera i en kyrka och besökte världens tredje äldsta aktiva fyr som byggdes Vi har varit på svenska ambassaden i Riga o i Tallin, på byggnadshistorisk vandring i flera städer, en himla massa kyrkor, väldigt mycket jazzmusik, opera o manskörer, bussturer på landsbygden, många lokala museer, en av världens två anläggningar för fiske av nejonögon, en riktig legoborg från 1400-talet på Ösel, grillkvällar, många fik o jättemånga restauranger! Maten i Estland är mycket prisvärd, rustik o mättande. Det tar otroligt lång tid att bli serverad, det verkar som om ingenting är förberett. Om man däremot beställer innan så får man maten direkt när man kommer. Kommer då inte alla som man har beställt till så får man betala för de portionerna också. En fantastisk matupplevelse hade vi i Pärnu, Villa Ammende, där maten var utsökt och serverades av två kypare i frack, som jobbade i takt med varandra. Maten serverades på flata stenar, marmorskivor o taktegel. Till förrätt åt vi harlever Harlever serverad på tegelsten Pärnu är väl lite av Estlands Sandhamn med en helt modern anläggning. Utanför hamnen ligger en jättefin strand som är välkänd bland vind- och kitesurfare. Generellt i både Lettland o Estland så är stränderna rena o fina med hytter för ombyte o mycket folk o aktiviteter. Sen är det väl inte så speciellt varmt i vattnet trots att det är ganska grunt. Åk över vet ja! Över Finska viken från Hangö till den utmärkta hamnen Deerhamn är det bara 44 distans. Till Dagös nya hamn på nordväst så är det 100 distans från Sandhamn. Från Fårösund är det 86 distans till Ventspils. Sjökort kan ni köpa av oss till bra pris. Barbro o Lasse

19 Slipchefen informerar Anmälan sker till slipchefen per mail för alla som vill göra sin arbetsplikt Vi startar med en genomgång, då allt som inte är märkt med namn och nummer och i hopplockat på ett sätt så det går lätt att flytta vid behov kommer att städas bort från området. Då kommer vi också att fortsätta att möblera om så alla båtar som står kvar på land kommer att flyttas. Då det är av största intresse att alla hjälper till vid båthantering så kommer vi fortsätta att minska på andra tider än ordinarie schematider för att lägga i sin båt. Hej alla medlemmar. Nu är det dags att planera sjösättning. Listorna ligger redan ute i snickarboden där de brukar så det är bara att skriva upp sig. Det kommer att bli en städdag den 8/6 vi drar igång kl. 9:00 Hör av er till mig på telefon eller vial mail till Adrian Karlsson Foto: Björn Larsson 19

20 Börje Wallin på besök hos Anders Knutas och MBK 20 Sjökapten Börje Wallin t.h. på bilden och kursledare Anders Knutas pratar navigation hos MBK. Hej Börje och välkommen till Mariefred! Är det första gången du besöker Mariefred? Ja, det är första gången, så det blev t.o.m. en liten felnavigering innan jag hittade båtklubben. Du är ju här idag för att examinera en grupp som läst kustskepparintyg och medan de skriver tänkte jag passa på och ställa några frågor..tillsammans med Jonas Ekblad har du skrivit boken Navigering och sjömanskap som utkom första gången Vad är det som gör att den fortfarande är så populär som studiematerial för Förarintyg och Kustskepparintyg? Med läroböcker är det så att läraren har stort inflytande på valet av litteratur. Det medför en relativt stor tröghet i marknaden. För vår del tog det ca 15 år innan försäljningen tog ett stort steg uppåt. En annan faktor kan vara att vi strävat till nya upplagor med omkring 2 års mellantid. Det ena ger det andra - bra åtgång ger aktuell bok. Vi har också strävat till att den ska vara lättläst med verklighetsnära beskrivningar och mycket bilder, men hur vi lyckats med det får läsaren avgöra! Vad tycker du fritidsskeppare slarvar mest med när det gäller att följa Sjövägsreglerna? Som förhörsförrättare ser jag emellanåt motorbåtsförarnas ibland bristande intresse för segelbåtsreglerna. Som fritidsnavigatör upplever jag sällan problem, men stora överlappande försegel kan ibland minska utkiken på sådana båtar. Som skeppare i skärgårdstrafik har jag relativt sällan upplevt problem. De gånger det hänt har varit i trånga passager och

21 Björn Wallin på besök hos Anders Knutas och MBK i hamnar. Vilket navigationsinstrument skulle du inte vilja vara utan i din Nauticat? Svår fråga. Plottern är ju riktigt vanebildande den använder jag ständigt (tillsammans med pappersjökort)! Men radarn är mer allsidig och en verklig tillgång i dålig sikt. Idag navigeras alltfler fritidsbåtar i huvudsak med hjälp av en plotter. Vilka risker ser du med det? Nedsatt engagemang. Navigatören blir van vid att alltid ha en position. Någonstans läste jag citatet Plottern är en bra dräng men en dålig herre. D.v.s. lämna inte över till plottern. Den ställer krav på kunskaper i hanteringen. Det kan t.o.m. vara knepigt att ställa in skärmens ljus. Kopplingar kan vara en svag länk. Inställningar påverkar funktionerna, man behöver veta vilka inställningar som är gjorda. Plottern ska visa den information jag behöver, på det sätt jag önskar. Även om det är flera ombord i en fritidsbåt framförs den ofta i någon slags one man show (med betoning på man!). Vad kan vi göra för att få fler kvinnor att navigera, styra och manövrera våra båtar? Först måste kvinnan vilja. (min hustru vill inte, hon hoppar hellre iland med springet!) Sedan behöver träningen ske utan negativa upplevelser och kostnader. Själva manövrerandet behöver tränas så att det blir avdramatiserat. Mycket handlar om manöverns planering och kommunikation under manövern. Vilka är dina bästa argument när någon frågar dig om man verkligen behöver ta ett Förarintyg? Kunskaper är en tillgång. Både för säkerhet och nöje. Du håller ju på med en ny lärobok i navigation. Vill du berätta lite om den? Den är avsedd för studier vid sjöbefälsskolor. De nuvarande böckerna som håller på att ta slut är skrivna 1986 och Jag försöker skriva om modern navigering där navigatören till skillnad från förr nu har ständig tillgång till aktuell farvattensinformation och navigeringsinformation. Det har medfört att det vi brukar kalla Mänskliga faktorn har fått ökad uppmärksamhet och det försöker jag få med från början. Som sagt ovan navigator/e-kort löser gamla problem men skapar nya. Tack för dina svar! Nu är jag bara lite nyfiken på vart du och din hustru vänder stäven denna sommar. Har ni börjat planera någon långresa? Vi planerar lite löst med Bornholm - Tyska kusten - delar av Danmark Hur det gick för de som gjorde provet? Jo numer kan Johan Blomgren, Adrian Karlsson, Gladis Morales, Måns André, Nike Lundén, Daniel Bäckström, Christina Boy och Krister Åkerblom titulera sig Kustskeppare grattis! 21

22 Underhållslista för båtklubben Slipen Tredje Backe Ansvarig: Adrian Karlsson, Belysningsmaster skall sättas upp. Elsäkerhetsarbetet fortsätter Bryggorna underhållas Byggnader målas och underhållas Slipområdet städas Med mera.. Klubbhuset Tredje Backe Ansvarig: Nils Olander På sjösättningsdagar behövs en person som står för kaffe, läsk, korv, samt diskar och städar m.m. 2 timmars klubbarbetplikt tillgodoräknas vid varje sjösättningstillfälle Olja altan och utemöbler Underhåll av stugan med målning mm Justera buskar samt regelbunden gräsklippning Skura och behandla golv Rostskyddsmåla utegrill och stockankare Med mera.. Förskär Ansvarig: Christian Dyjée Underhåll av bryggor och hus Med mera.. Segling - Kölbåtar Ansvarig: Björn Larsson Tel.: Seglingsfunktionärer. Uppdraget innebär att man assisterar kappseglingskommittén vid våra kvällsseglingar och de år klubben arrangerar den årliga Kommunmästerskapsseglingen. Jollarna Ansvarig: Lars Lexell Reparation och underhåll av båtar Med mera.. 22

23 Han har flyt... Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö. Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår. Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada. Vill du också ha flyt? Ring Räkna ut din premie på Båtägarnas egen försäkring 23

24 ANNONSSIDA De rätta svaren till Anders Knutas frågor på sidan En plotter (GPS) visar kurs över grund, antennens förflyttning i förhållande till havsbotten. 2. Fluxgatekompassen känner av jordens magnetfält precis som en vanlig magnetkompass. 3. Nej, börja med att flytta störande utrustning. Justera sedan med kompensationsmagneter. 4. GPS-systemets fel, det elektroniska sjökortets fel och konsekvenserna av att gå på grund! 5. Ett ostmärke, står öster om grundet. Gira styrbord. Låt ostmärket vara på din babordsida. 6. Sjömärke a är en grön boj. Sjömärke b är en röd prick. 7. Cy betyder Clay, vilket på svenska är lera knop innebär 1 M på 5 minuter. Att köra 4 M med 12 knop tar därför 20 min. 9. Tidigt Tydligt Tillräckligt mycket. 10. Signalen betyder Min propeller arbetar för back. Mariefreds Båtklubb Tel: Pg: Adress: Mariefreds Båtklubb Box Mariefred 24

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2012 års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation

Läs mer

MBK-info N r 2/2008 VÅRI N FOR MA TI ON FR Å N MA R I EFR ED S BÅ TKLU BB

MBK-info N r 2/2008 VÅRI N FOR MA TI ON FR Å N MA R I EFR ED S BÅ TKLU BB MBK-info N r 2/2008 VÅRI N FOR MA TI ON FR Å N MA R I EFR ED S BÅ TKLU BB INNEHÅLL Kallelse till vårmöte 2 Program 2008 2 Ordförande har ordet 3 Vad gäller vid båttransport? 4 Regler för sommaruppställning

Läs mer

MBK-info Nr 2/2011 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2011 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2011 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2011 års program 2 Ordförande har ordet 3 Klubbarbete på Förskär 4 Kappseglingssäsongen 4 Protokoll

Läs mer

MBK-info INNEHÅLL. Nr 1/2013 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info INNEHÅLL. Nr 1/2013 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 1/2013 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2012 4 Protokoll höstmötet 5 Verksamhetsberättelse 7 Jollarnas

Läs mer

MBK-info Nr 3/2013 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 3/2013 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 3/2013 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Medlemsinformation 7 Upptagningsinformation 8 Slipchefen

Läs mer

MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB

MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB INNEHÅLL Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Upptagningsinformation 6 Aktuell att göra -lista 7 Rapport från

Läs mer

INNEHÅLL. MBK-info nr 1/2015 ÅRSMÖTESINFORMATION

INNEHÅLL. MBK-info nr 1/2015 ÅRSMÖTESINFORMATION MBK-info nr 1/2015 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2015 4 Protokoll höstmötet 5 Verksamhetsberättelse 7 Medlemsinfo

Läs mer

MBK-Info nr 2/2017 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B INNEHÅLL

MBK-Info nr 2/2017 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B INNEHÅLL MBK-Info nr 2/2017 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2017 års program 2 Eskaderinbjudan 3 Ordförande har ordet 4 Förskärsinformation 5 Protokoll årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

MBK-info INNEHÅLL. Nr 1/2014 ÅRSMÖTESINFORMATION

MBK-info INNEHÅLL. Nr 1/2014 ÅRSMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 1/2014 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2014 4 Protokoll höstmötet 5 Verksamhetsberättelse 7 Jollarnas

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION

MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Medlemsinformation 7 Upptagningsinformation 8 Slipchefen

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

MBK-info Nr 2/2014 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2014 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2014 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2014 års program 2 Inbjudan till 80-årsfest 3 Ordförande har ordet 4 Förskärsinformation 5 Protokoll

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Protokoll från Silvköparens Vattenskidklubbs årsmöte på Måns Ols Värdshus

Protokoll från Silvköparens Vattenskidklubbs årsmöte på Måns Ols Värdshus Protokoll från Silvköparens Vattenskidklubbs årsmöte 2015-0-12 på Måns Ols Värdshus Årsmötesprotokoll 1 Mötets öppnade. Bo hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Fastställande av dagordning.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

MBK-info INNEHÅLL. Nr 1/2012 ÅRSMÖTESINFORMATION

MBK-info INNEHÅLL. Nr 1/2012 ÅRSMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 1/2012 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2012 4 Protokoll höstmötet 5 Verksamhetsberättelse 7 Jollarnas

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

INNEHÅLL Jollesäsongen startar 11 Styrelseinformation 12 Klubbhuskommittén 15 Har vi fått pricksjuka? 16 Annonstorg mm 20

INNEHÅLL Jollesäsongen startar 11 Styrelseinformation 12 Klubbhuskommittén 15 Har vi fått pricksjuka? 16 Annonstorg mm 20 Nr 2/2007 VÅRINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB Kallelse till vårmöte 2 Program 2007 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll från årsmötet 5 Funktionärslista 2007 8 Sjösättningsinformation 9 INNEHÅLL Jollesäsongen

Läs mer

Nyköpings Segelsällskaps årsmöte

Nyköpings Segelsällskaps årsmöte Nyköpings Segelsällskaps årsmöte 2015-11-11 1 Mötets öppnande Ordföranden, Karl-Inge Forslund hälsade alla välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd för

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Närvarande 22 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Per Malmqvist hälsade alla hjärtligt välkomna

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Plats: Karlskoga, Näset Datum: 25/11 2012 Närvarande: Tomislav Molnstrand, Markku Kivistö, Bengt-Åke Andersson, Michael Johansson, Göran Edlund, Per Nilsson,

Läs mer

MBK-info Nr 3/2008 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB

MBK-info Nr 3/2008 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB MBK-info Nr 3/2008 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Upptagningsinformation 6 Aktuell att göra -lista 7 Mastkran-idé 8 INNEHÅLL

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Årsmöte Svedjeholmens IF

Årsmöte Svedjeholmens IF Årsmöte Svedjeholmens IF 2017-07-21 Närvarande: Ett 20-tal medlemmar 1. Mötets öppnanden: Patric öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 3. Årsmötets

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund. Stefan Peterson hälsade samtliga välkomna till det 129:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Närvarande: Nichlas Strandberg (ordf.), Peter Eklund, Martin Åberg, Marie Johansson, Fredrik Eytzinger, Barbro Lorentzon, (sekr.) Frånvarande: Tomas Eriksson,

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2010 4 Årsmötesfest 4 Protokoll höstmötet 5 Starbåtsrapport

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

MBK-info Nr 3/2012 HÖSTINFORMATION

MBK-info Nr 3/2012 HÖSTINFORMATION MBK-info Nr 3/2012 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 VHF-kurs 5 Medlemsinformation 6 Upptagningsinformation

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2014. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 20 medlemmar. Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 MATVIKS BRYGGFÖRENING. Org. nr

ÅRSREDOVISNING 2015 MATVIKS BRYGGFÖRENING. Org. nr ÅRSREDOVISNING 2015 MATVIKS BRYGGFÖRENING Org. nr 802435-9492 1 MATVIKSDAGEN den 21 augusti 2015 Musik med trogen publik och.. 2 . full kommers! 3 Dagordning i Matviks Bryggförenings Årsstämma den 4 april

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland Tid 2015-04-16 kl 18.30 21.00 1-24 Plats: Restaurang Visborg, Visby Sekreterare: Ulf Jönsson Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Ebbe Sundberg 1 Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Ta lots för en kväll!! föredragsafton

Ta lots för en kväll!! föredragsafton Nr 158 3-2015 Ta lots för en kväll!! föredragsafton Kallelse till Höstmöte Torsdagen den 26 november 2015 klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Dagordning 1. Mötets

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Hej alla Indienvänner

Hej alla Indienvänner Sundbyberg 2004-01-11 Hej alla Indienvänner Jaha, nu är jag sen igen. Nu lite om årets händelser och aktiviteter. Vi börjar på det som är längst bort, men ändå nära, nämligen MMSB i Indien. Efter en del

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmöte Kils Slalomklubb Torsdagen den 22/9-2016 1. Mötet öppnas Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd 19 medlemmar deltar på

Läs mer

Välkommen till Sandöarna!

Välkommen till Sandöarna! Välkommen till Sandöarna! Sandöarna förvaltas av Svinninge Marina Klubb. Bryggorna är avsedda för klubbens medlemmar som för klubbens vimpel. Icke medlemmar kan, i mån av plats, disponera hamnen mot erläggande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar!

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar! Hej alla medlemmar och blivande, Vi i styrelsen vill önska alla välkomna till en ny segelsäsong i Hovenäset med extra mycket aktiviteter i sommar. Vi har en ny seglarskoleansvarig, Samuel Bohlin, som tillsammans

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010

Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010 Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010 Närvarande 38 personer. 1. Årsstämman öppnas Årsstämman förklarades öppnad av ordföranden Tina Lindberg. 2. Prövning om

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014

Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014 Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014 22 medlemmar och båtägare var närvarande. 1. Mötets öppnande Ordförande Olli Kärki hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet

Läs mer

E-information 2014/1. 2015 års Tattoo. 2014-04-09

E-information 2014/1. 2015 års Tattoo. 2014-04-09 2015 års Tattoo. Ja nästa år är det dags igen och förberedelserna är i full gång. En av de viktigaste sektionerna är Musik och Program som redan är igång. Deras arbete är att skapa ett vidgat program som

Läs mer