MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION"

Transkript

1 MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Medlemsinformation 7 Upptagningsinformation 8 Slipchefen informerar 9 Inför upptagning 10 INNEHÅLL Ser fartygen mig? talsbilder 14 Seglingsresultat 16 Klubbhusinformation 17 Förskärsinformation 18 Att göra -lista 19 Sista sidan 20 Vår slipchef, Lasse Målare anno Foto: Kjell Lundberg

2 Kallelse till höstmöte onsdagen den 24 september år 2014 Kl i klubbhuset på Tredje Backe Förslag till dagordning. 1 Höstmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av sekreterare 4 Val av justeringsmän 5 Höstmötets behöriga utlysande 6 Föregående mötesprotokoll 7 Ärenden Information från slipkommittén Övriga kommittérapporter Information från styrelsen Kaffepaus 8 Inlämnat medlemsförslag 9 Övriga frågor 10 Höstmötet avslutas Kaffepaus ingår. Vi säljer kaffe, korv och läsk under upptagningsdagarna! Om du vill hjälpa till med korv- och kaffekokning och försäljning meddela Nils Olander, tel Insatsen räknas som 2 timmars klubbarbete. OBS: De som är anmälda för upptagning kan inte också sköta kaffekokningen men kanske någon i familjen kan ställa upp. 2

3 Ordförande har ordet Hej alla MBK:are. Det tar lite tid att varva upp från semesterstiltjen till höstens klubbaktiviteter. Det blev ju en fin båtsommar med perioder av tropiskt klimat. En hel del har hänt sedan förra Infot kom ut. Norra bryggan på Förskär som blev demolerad under vintern reparerades och bogserades tillbaka med hjälp av många villiga krafter. Tack alla som var med och tack Roffe, som bidrog med hästkrafter när bryggdelarna skylle dras loss från land. Norra flytbryggan kommer i framtiden alltid att flyttas över till södra sidan på hösten så att den skyddas mot is och vind. Bryggorna vid slipen blev också fixade och fixerade med hjälp av Sjögrävaren som gjorde ett utmärkt jobb. Klubbens 80-årsjubileum firade med en spännande kappsegling Förskär Runt som vanns av Smile. På kvällen blev det middag för ett 70- tal gäster. Mycket fint arrangerat. Vi fick en fin midsommarfest med många som dansade runt stången och veckan efter drog Smile och Viktoria ut på seglingsäventyr genom deltagandet i Gotland Runt. Grattis Smile till segern av den interna kampen. Viktorias besättning är säkert revanschsugen så nästa år blir det tufft för Smile. Hoppas det är fler besättningar som hänger på. På tal om jobb så finns det fortfarade klubbarbetstillfällen, dels i klubbhuset, dels på Förskär. Även på slipen finns det jobb för den som är intresserad. Efter upptagningen kommer en större omflyttning att ske av landliggande och övergivna båtar på norra slipområdet. Läs noga slipbas Lasses sida i detta Info. Kjell Lundberg har förärat klubben en hel massa svartvita bilder, tagna under mitten av 80-talet. De är tagna på hamnplanen där båtarna lades upp på vintern före Jag kommer att lägga upp bilderna på hemsidan. Tack Kjell för detta bidrag till klubbens historieskrivning. Våreskadern blev en hel odyssé. Eftersom den gick under en långhelg så hann vi med att umgås, leka och grilla på tre ställen: Förskär, Björkö (Birka) och Härjarö. Jättefint arrangemang och väder. Hösteskadern gick till Strängnäs med 17 deltagande båtar och naturligtvis hade Nette och Anders prickat in ett fantastiskt sensommarväder. Gästhamnen var fylld till sista decimetern. Skriv in dig redan nu på listorna så du får den upptagningstid du vill ha. Tack för ordet för denna gång. Vi ses på Höstmötet. 3

4 Protokoll fört vid Vårmöte i Mariefreds Båtklubb 23 april 2014 Närvarande: Börje Hult Per Hultberg Lasse Målare Andersson Jörgen Jonsson Werner Mertens Nils Olander Gladis Morales Anders Knutas Adrian Karlsson Lars Lexell Georg Sundström Nils-Erik Persson Lars Erik Larsson 4 1 Vårmötets öppnande Ordförande Lars Erik hälsade de närvarande välkomna och förklarade vårmötet öppnat. 2 Fastställande av dagordning Mötet beslutade fastställa den dagordning som publicerats i MBK -info nr 2/ Val av sekreterare Då ordinarie sekreterare hade förhinder valdes Nils-Erik Persson att föra mötets protokoll. 4 Val av justeringsmän Till att justera dagens protokoll valdes Per Hultberg och Jörgen Jonsson. 5 Vårmötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigen utlyst i kallelse som gått ut i Info 2/ Föregående mötesprotokoll Innan protokollet gicks igenom förklarade ordföranden att en sak blivit missad på årsmötet. Han avtackade Lars Lexell och Adrian Karlsson med blommor och tackade dem väl utfört arbete i MBK. Därefter gick man igenom årsmötets protokoll och beslutade lägga det till handlingarna. 7 Information från slipkommittén m.m. Slipchefen Lasse Målare informerar om att sjösättningarna har börjat. Vattenproblemet är nu identifierat och nya ledningar kommer att dras på norra området. Man räknar med att det ska vara klart till upptagningen i höst. Bryggorna kommer att förankras permanent inom de närmaste dagarna. Allt är förberett för att lyftas och läggas i sjön. I samband med sjösättningen kommer tjänstgörande pärmbärare att uppmana båtägarna att märka vaggor och virke som ska användas i höst. Omärkta saker kommer att bortforslas som sopor. Seglingskommittén och klubholmskommittén var inte representerade på mötet men årets seglingar framgår av programmet. De angivna arbetstillfällena

5 forts. vårmötesprotokoll på klubbholmen finns i info 2/2014. Ordföranden uppmanade de som ännu ej anmält sig till 80-års festen att göra det snarast. KAFFEPAUS!! 8 Övriga frågor På fråga från medlem berättade ordföranden att han varit i telefonkontakt med ägaren till båten som dumpats utanför klubbens staket. Samtalet hade slutat med att båtägaren lagt på luren i örat på Lars Erik. Han hade också uppgett att båten låg på kommunens mark att MBK inte hade med det att göra. Per Hultberg önskade uppgift om hur många båtar klubben äger. Klubben innehar 9 st båtar. Plattlotta, en röd öppen plastbåt, 1st Finnjolle 1 st Starbåt samt 5 st optimistjollar och 2 st motorer. Han efterlyser även något regelverk om vad som gäller när båtarna kan an-vändas av klubbens medlemmar. Det kommer styrelsen att titta på och återkomma. Samtal fördes om utnyttjandet av Förskär och om någon kunde fungera som hamnkapten där under högsäsongen. Inga beslut fattades. 9 Vårmötets avslutning Ordförande Lars Erik tackade de närvarande och avslutade mötet. Humlans besättning hastar upp till Father Foura för att svara på frågorna som ingick i kappseglingen Förskär Runt. Foto: Christian Dyjée 5

6 KLUBBANNONS Säljes: Segelbåt Albin 78 Cirrus nummer 303 Ny motor VETUS M2.C ( 2-cylindrig Mitsubishi diesel 11 hk ) med adapter för 110S-drev Utrustningslista på begäran. Diverse bilder finns på Maila för mer information: Har du fått någon e-post från båtklubben? Om inte så saknar vi din e-postadress eller så är den inte uppdaterad i vårt medlemsregister. Styrelsen skickar då och då ut e-postmeddelanden som informerar om aktuella händelser i klubben. Om du vill vara med - skicka ett meddelande till Hälsningar Styrelsen 6

7 Hej medlemmar! Tyvärr blev fakturan för upptagnings- och markavgifterna lite sen, men jag hoppas att Ni har överseende. Om fakturan inte stämmer, ringa eller mejla mig så rättar vi till det. Meddela ändringar, ni kanske har bytt båt, sålt båten eller bytt adress. Den som inte betalt upptagningens och markavgiften kommer ej upp på slipen. Tacksam om ni betalade i tid så jag slipper extra arbete med påminnelse och telefonsamtal. Att meddela ändringar: Gå in på hemsidan, under Medlemsinfo/Uppdatera medlemsuppgifter: Här kan du uppdatera dina medlemsuppgifter. Ladda ner denna Word-blankett, spara den i din dator och fyll i dina uppgifter. Spara den ifyllda blanketten på din dator och bifoga den sedan via e-post till Eller skriv ut och skicka den ifyllda blanketten till Mariefreds Båtklubb Medlemsansvarig Box Mariefred Vill påminna om att det ännu finns tid att göra sitt klubbarbete. Alla som utför arbete skall skriva in detta i respektive loggbok, som förvaras i Klubbstugan på Förskär för de arbeten som sorterar under Medlemsinformation Klubbholmskommittén. En loggbok förvaras i klubbstugan på Tredje Backe för de arbeten som sorteras under samtliga andra kommittéer. Utfört arbete signeras av respektive kommittéordförande. Klubbarbete är minst 5 timmar. Om medlem inte uppfyller kravet för klubbarbete debiteras 1000 kr vid årets slut. Även kommittémedlem som inte utfört något arbete kommer att debiteras Om du av hälso- eller annat skäl ej kan utföra klubbarbete, Hör av dig. Obetalda avgifter leder enligt reglerna till uteslutning ur klubben! Har Ni några frågor så kontakta mig via mail eller per telefon , mobil Lasse Luthin 7

8 Information från Slipkommittén Slipkommittén hälsar välkommen till höstens upptagning 8 Upptagningsregler - Upprop torrsättningsdagens morgon sker kl 8.00 alternativt kl 10:00 på vardagsupptagningarna. Alla båtägare skall då vara på plats. - Alla båtägare skall vara närvarande så länge upptagning pågår. Frånvaro skall godkännas av ansvarig arbetsledare/pärmbärare. Båtägare som antecknat sig på listan och ej ställer upp angiven dag kan riskera att bli placerad sist i kön och kan även missa att få båten upptagen under ordinarie tid - Innan upptagning sker kontrolleras att slipavgiften är betald. Obetalda avgifter innebär att båten ej kommer upp. Den som betalat in slipavgiften sent kan bli anmodad att uppvisa kvitto. - Alla båtar som ställs upp på slipområdet skall vara försäkrade. - Vaggor och annan utrustning skall märkas med namn och telefonnummer (helst mobilnummer). Pärmbäraren kommer att kontrollera märkningen. - Vagnar skall vara pumpade och drag skall vara monterade. - Vaggor och pallning skall vara i fullgott skick. Om vagnföraren bedömer att pallning eller vagga är för dålig kommer inte båten att tas upp. - Masterna skall märkas med namn. Små master läggs överst, tunga och långa lågt. Masterna skall rensas, dvs spridare ska tas bort. Pallningsvirke till mastställen finns vid traversen. - I övrigt hänvisas till klubbens Hamn- och slipordning som finns i klubbhuset och på hemsidan.

9 Hej alla medlemmar!! Efter ännu en underbar båtsommar är det dags att planera upptagning igen. Listorna finns utlagda i snickarboden och datum samt respektive tjänstgörande upptagningsgrupp finns på annan plats i detta info. Vi vädjar till Er att vara i tid till upptagningen och kom ihåg att det är du själv som ansvarar för din båt. Viktigt också att alla är kvar och solidariskt hjälper varandra tills alla båtar kommit upp den aktuella dagen. Läs igenom reglerna!! Någon gemensam dag för städning eller arbeten kommer det inte att bli i höst. Om du däremot vill göra några timmar av din arbetsplikt kontakta mig, så ska jag ge dig uppgifter som behöver utföras. Bl.a. är båda områdena i behov av röjning av sly. En vädjan till samtliga medlemmar är: Ta rätt på ert skräp som blir efter arbetet med båtarna. Vi har i slipkommittén under sommaren kört bort ca 10 släpkärror med sopor till återvinningen i Läggesta. OBS! Viktigt meddelande: Ni som ligger uppe och har legat uppe under sommaren på norra området ska veta att vi måste flytta alla båtar p.g.a. att vi ska ändra struktur på båtarnas placering. Det innebär att era båtar kommer att flyttas. Om du som båtägare vill vara med eller har synpunkter när båten flyttas, kontakta mig omgående!! Slipbasen informerar För övrigt önskar vi i slipkommittén er lycka till med upptagningen och kom ihåg att se till att ni har vaggor, vagnar, stöttor och pallvirke i ordning till upptagningsdagen. Under vintersäsongen kom sedan ihåg att titta till båten med jämna mellanrum så inte presenning eller annan täckning har blåst bort. Snö kan också orsaka problem under vinteruppläggningen därför är regelbunden tillsyn ett måste. Är du bortrest be någon båtkompis hålla ett öga på din båt så att den inte blir utsatt för några missöden eller blir till problem för din båtgranne. Hör av er till mig på telefon alt eller vial mail till Lasse Andersson 9

10 Inför upptagning och vinterförvaring Varning! Inför upptagningen så är det viktigt att ni som har begärliga och lättransporterbara båtar och motorer tänker på att försvåra så mycket som möjligt för tjuvarna. Plocka bort propellrar och motorkåpor från utombordare och montera helst bort växelhusen på dreven om det är möjligt. Ta hem mindre utombordare. Man kan också montera små GPS-sändare som larmar om båten eller motorn flyttas. Försök också märka begärliga delar så de blir svårare att avyttra och lättare att identifiera. Se till din båt regelbundet. Tyvärr är det omöjligt att förhindra att obehöriga tar sig in på Tredje Backe. Alla kan hjälpa till att begränsa stölder och åverkan genom att ha ögonen öppna och rapportera till polisen om man ser underlig aktivitet. Ändrat adress eller bytt båt? Det är viktigt att du genast anmäler ändrad adress eller båtbyte till båtklubben. Tyvärr är det alldeles för vanligt att vår medlemsansvarige, Lasse, inte blir informerad om adressändringar eller andra förändringar som påverkar medlemskapet. Detta medför att: - Tidningen Båtliv inte kommer fram - Fel avgifter debiteras vilket medför onödigt extraarbete för Lasse. Meddela genast förändringar via mail till se eller ring. 10

11 Ser fartygen mig? Större fartyg har ju radar så de måste väl i alla fall se mig - eller gör de inte det...? Sanningen är den att samma båt kan synas väldigt olika beroende på omständigheterna, t.ex. om det är stora vågor eller om det regnar kraftigt jämfört med en klar och fin sommarkväll när sjön ligger spegelblank. Av den energi som sänds ut från radarantennen måste tillräckligt mycket komma tillbaka för att signalen ska kunna förstärkas och behandlas innan något presenteras på fartygets radarskärm. Radarmålets material, storlek och form påverkar därmed hur mycket av den utsända energin som studsar tillbaka till det sändande fartyget. Ett 100 m långt lastfartyg i stål med många plana ytor och vinklar som reflekterar radarenergin tillbaka till den sändande antennen syns därför avsevärt bättre än en 7 meters lite rund och låg motorbåt byggd i trä eller plast. Metallmasten då? Ja men, säger någon, jag har ju metallmast på min segelbåt - då syns jag väl? Tyvärr kommer mastens runda form att göra endast en liten del av energin når tillbaka till fartyget. Resten reflekteras åt fel håll. Ser fartygen mig? Dessutom är det ju ofta så att segelbåtar lutar, vilket ytterligare minskar sannolikheten för att energin studsar tillbaka åt rätt håll. Sjöreflexer stör ekot från små båtar Vatten är en bra reflektor för radarenergi. Det betyder att vågorna i området runt den radarförsedda båten kommer att ge störningar av bilden - s.k. sjöreflexer. Sjöreflexerna blir kraftigast åt lovart, eftersom radarenergin då studsar i vågornas brantare framkant. Ute på öppet hav kan man i dåligt väder få sjöreflexer flera sjömil från den sändande antennen. Ett eko från en en mindre båt kan då lätt försvinna i sjöreflexerna. Särskilt farligt blir de för de allra minsta båtarna som kanske inte detekteras av radarn förrän man är inne i det område som störs av sjöreflexerna. Det tomma svarta området på babords låring beror på att radarantennen satt på styrbordssidan framför masten. Denna radar är blind i den tomma sektorn. forts.nästa sida 11

12 Med den s.k sjöreflexdämparen kan radaroperatören minska störningarna. Tyvärr dämpas alla ekon lika mycket, vilket gör att ekot från den lilla båten riskerar att försvinna och alltså inte kan uppfattas av observatören. Ser fartygen mig? Tidningen Yachting Monthly redovisade för några år sedan ett test där man satte olika reflektorer på en gummibåt som sedan framfördes på olika kurser och observerades från en radarförsedd båt. Testet kan läsas på: Nederbörd stör också När det regnar får man ofta störningar p.g.a. att radarenergin studsar i alla regndroppar. Man kan ofta se regnbyar på en vanlig navigeringsradar. Ett litet eko från en mindre båt kan då försvinna bland ekona från regnet. Det finns möjlighet att minska störningen från regnekon genom att använda radarns regnreflexdämpare. Tyvärr dämpas alla ekon lika mycket vilket gör att ekot från t.ex. en fritidsbåt riskerar att försvinna. En modern radar har även andra anordningar för behandlingen av den inkomna signalen som ibland äter upp små, men verkliga ekon. En viktig slutsats av ovanstående blir att för att ett eko från en mindre båt ska synas när radarns dämpningsfunktioner för sjö- och regnreflexer används måste ekot redan från början ha en högre signalstyrka än störningarna. Då kan ekot från båten synas medan medan sjö- och regnreflexerna blir mindre framträdande. Kan jag synas bättre? Ja det går att göra med hjälp av en radarreflektor - en anordning som är konstruerad för att skicka tillbaka mottagen radarenergi i riktning mot den antenn från vilken den sändes. På marknaden finns ett antal modeller från små enkla hörnreflektorer till betydligt mer avancerade konstruktioner. plus/532506/how-well-does-yourradar-reflector-work Som framgår av testet finns en stor spännvidd av reflektorer i olika storlek, vikt, effektivitet och pris. Många flytande sjömärken i Mälaren och skärgården består av cylindriska plaströr. Dessa borde egentligen inte alls synas på en radar med tanke på vad som sagts ovan om att radarmålets material, storlek och form har stor betydelse för om radarn ser det eller ej. Att plastprickarna trots allt ofta kan upptäckas på upp till ett par sjömils avstånd beror på att man i toppen på plaströret skjutit in en relativt stor radarreflektor. Är placeringen ombord viktig? Ja! En radarreflektor ska monteras högt. I ett annat engelskt test observerades från land med 15 m antennhöjd (mot öppet hav) en 32 fots segelbåt. Vindhastigheten var 10 m/s och sjö som bröt över stäven. Utan reflektor syntes båten på 2,9 sjömils avstånd. Med reflektorn upphissad under vantspridaren ökade avståndet till 4,6 sjömil och med reflektorn i masttoppen kunde båten upptäckas på 5,2 sjömils avstånd. När det gäller hörnreflektorer är det viktigt att de monteras som en regnfångare. 12 forts.nästa sida

13 Detta montage ökar möjligheten att radarenergin reflekteras tillbaka i rätt riktning. Radarobservatören då? Radarobservatörens skicklighet att ställa in anläggningen korrekt har stor betydelse för om en mindre båt kommer att synas eller ej. Moderna radarapparater är utrustade med funktioner som med automatik kan styra bl.a. sjö- och regnreflexdämparna. Ofta har dock automatiken en tendens att dämpa för mycket. När jag i egenskap av lots bordar fartyg ett par sjömil söder om Landsort möts jag relativt ofta av ganska dåligt inställda radarapparater, som inte visar ekon från mindre båtar och sjömärken. Ibland kan det till och med vara svårt att se land. Orsaken till detta förfall är antagligen att de elektroniska sjökorten mer och mer blir huvudmetod för navigeringen av handelsfartyg. Kan jag fortsätta i dimman? Befinner man sig i en skärgårdsfarled i en fritidsbåt utan radar när dimman kommer bör man lämna farleden och ankra. Även om man på sin plotter ser var man är, ser man inte de andra båtarna. I en modern plotter med tillkopplad AIS-modul kan man förvisso se de fartyg som har AIStransponder. De flesta fritidsbåtar saknar dock AIS, varför risken att möta en annan båt där man också bara använder sin plotter för sin egen navigering är stor. Har man radar i sin båt kan man givetvis fortsätta, om man vet med sig att man behärskar sin radars inställningar och har tillräcklig erfarenhet av Ser fartygen mig? att tolka radarbilden. Enligt de internationella sjövägsreglerna ska varje fartyg (alltså även småbåtar) alltid framföras med säker fart. I dimma torde säker fart vara en lägre fart än när sikten är god. Finns det en alternativ väg till farleden bör man överväga att lämna leden. T.ex. kan en fritidsbåt som i dimma ska gå från Fifong till Skanssundet, gå öster Kråkskär, Arkholmarna, Regarn och Axvika Holmar, istället för att följa farleden. Ute på havet är det en god idé såväl i god sikt som i nedsatt sikt att undvika de stråk där den tunga trafiken går. Särskilt viktigt är att undvika de rutter som höghastighetsfärjorna använder. En radar är ett navigationsinstrument och hjälpmedel för att förhindra kollisioner som kräver en hel del av sin användare. För den som gett sig tid att gå en kurs och lära sig grunderna i användningen av radar blir det dock snart ett instrument man inte vill vara utan. Några radarrelaterade sjökortssymboler: Anders Knutas Sjökapten och kursledare för i bl.a. Radarintyg 13

14 14 80-talsbilder Kjell Lundberg har skänkt bilder tagna på 80-talet till klubben. Här är ett smakprov med bilder på Sven Albihn och klubbens kranbil som Sven sedermera övertog.

15 Annons A4 mb svv)_layout Sida 1 Snabb hjälp och låga premier Så svarar våra kunder om varför de valt Svenska Sjö båtförsäkring. De uppskattar särskilt vår erkänt snabba och tillmötesgående skadereglering när olyckan är framme. Ett extra plus är vår premierabatt för förarbevis och andra förmåner som du själv kan påverka genom att försvåra att båten blir stulen. En annan fördel är att vi jobbar enbart med båtförsäkring. Kanske är det just därför vi har runt nöjda kunder. Med små och stora båtar, nya och gamla, med segel eller motor. En sak har de gemensamt. Ägare som bryr sig om sina båtar. Precis som vi. Kolla våra låga premier på Eller ring oss på Kan det vara enklare? 15

16 SEGLINGSRESULTAT 2014 Mariefreds båtklubb Seglingsresultat 2014 Bernado es vandringspris (kvällsseglingar på försommaren) 3 av 4 seglingar räknas Placering i segling nr. Poäng Plac Rorsman Bå yp Båt nr I II III IV summa 1 Calle Svedberg A Olof Torrång Aphrodite 25 järn Lars "ADA" Karlsson Wasa utg Stefan Gustavsson Omega Per Hultberg Senorita Helmsman Hans Thörnblad Rival Börje Hult Maxi Magnus Tyrbjörn M Joakim Petrén Smaragd Nils Erik Pe ersson Persson Kvällsseglingar på hösten (Watski cup) 3 av 4 seglingar räknas Placering i segling nr. Poäng Plac Rorsman Bå yp Båt nr I II III IV summa 1 Calle Svedberg A Lars "ADA" Karlsson Wasa Olof Torrång Aphrodite 25 järn Per Hultberg Senorita Helmsman Christer Nilsson Campus Joakim Petrén Smaragd Urban Klang SK Stefan Gustavsson Omega Magnus Fredriksson H båt Hans Thörnblad Rival Magnus Tyrbjörn M Grand old lady Mazurka är tillbaka på kvällsseglingarna efter en omfattande renovering. Och bra resutat blev det. Foto: Björn Larsson 16

17 Information från klubbhuskommittén Söndagen 28 september blir det en arbetsdag på klubbhuset Tredje Backe Alla som vill avverka två timmars klubbarbete, kan koka korv och kaffe under höstens torrsättningsdagar. Dvs de dagar då vi tar upp så många båtar att vi behöver en fikapaus. Ring eller sms:a till Nils Olander så hittar vi dagar där ni behövs bakom grytorna (mob: ) KLUBBANNONS Fšrarintyg pris: kr, 27 tim start: sšndag 28/ ort: Stallarholmen Kustskepparintyg " pris: kr, 27 tim" start: onsdag 1/ ort: Mariefred SRC/VHF-radio " pris: 650 kr, 9 tim" start: lšrdag 18/ ort: Mariefred Elektronisk navigering" pris: 600 kr, 9 tim" start: tisdag 11/ ort: Mariefred Priser inkl moms men exkl. material och provavgifter" 15% rabatt frœn deltagare nr 2 frœn samma hushœll. Vi vill gšra bœtlivet sškrare och roligare fšr hela familjen! Edunautic Vi hjšlper dig hitta! Anders Knutas AnmŠlan och info:" e-post: eller Om du vill bli utbildad av en sjškapten! " 17

18 Förskärsinformation Förskär höststädning och annat fix Hej, Förskärskommiten har städdag på förskär 20/9. Utöver vanliga arbetet kommer vi också bogsera runt bryggorna till södra sidan för att inte isen ska ta dem. Vill du göra din arbetsplikt på Förskär eller vara med på bryggflytten vill vi att du föranmäler dig till eller ringer Ange gärna ditt mobilnummer så vi kan hålla kontakten. Christian Dyjée. Chef för klubbholmen. Vi försöker vara omkring 15 personer per dag så det är först till kvarn som gäller. Vänligen Klubbholmskommittén 18 Badviken Förskär. Foto: Lars Erik Larsson

19 Underhållslista för båtklubben Slipen Tredje Backe Ansvarig: Lasse Andersson, Elsäkerhetsarbetet fortsätter Bryggorna underhållas Byggnader målas och underhållas Slipområdet städas Med mera.. Klubbhuset Tredje Backe Ansvarig: Nils Olander På sjösättningsdagar behövs en person som står för kaffe, läsk, korv, samt diskar och städar m.m. 2 timmars klubbarbetplikt tillgodoräknas vid varje sjösättningstillfälle Olja altan och utemöbler Underhåll av stugan med målning mm Justera buskar samt regelbunden gräsklippning Skura och behandla golv Rostskyddsmåla utegrill och stockankare Med mera.. Förskär Ansvarig: Christian Dyjée Underhåll av bryggor och hus Med mera.. Segling - Kölbåtar Ansvarig: Björn Larsson Tel.: Seglingsfunktionärer. Uppdraget innebär att man assisterar kappseglingskommittén vid våra kvällsseglingar och de år klubben arrangerar den årliga Kommunmästerskapsseglingen. Jollarna Ansvarig: Vakant Vi söker någon som vill åta sig jolleskolan 19

20 ANNONSSIDA Sista sidan Natalie och Nicholas. Foto: Lars Erik Larsson 20 Mariefreds Båtklubb Tel: Pg: Adress: Mariefreds Båtklubb Box Mariefred

MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB

MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB INNEHÅLL Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Upptagningsinformation 6 Aktuell att göra -lista 7 Rapport från

Läs mer

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17 MBK-info Nr 3/2010 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Seglingsresultat 6 Anette informerar 7 Upptagningsinformation

Läs mer

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 BRUNNAREN Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 Fotogalleri i Brunnaren? Detta är en seglare som någon mött någon gång i disigt väder i Lännerstasundet. Nog vore det trevligt om du kunde

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

TYMAR VADEAU II ARHOLMA DIMHÖLJD Ö. sjösättningen FROST BITE 2013 BULLANDÖ. MIDNIGHT eskader SUN RACE. Ny dubbel framgång NORDIC YACHTS OPEN 2013

TYMAR VADEAU II ARHOLMA DIMHÖLJD Ö. sjösättningen FROST BITE 2013 BULLANDÖ. MIDNIGHT eskader SUN RACE. Ny dubbel framgång NORDIC YACHTS OPEN 2013 Vad händer på BULLANDÖ Allt du behöver veta om sjösättningen DIMHÖLJD Ö TYMAR Marinelektronik Ny dubbel framgång NORDIC YACHTS OPEN 2013 Bullandös blankaste båt VADEAU II MIDNIGHT eskader SUN RACE ARHOLMA

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN HHF. Nr 3 2014 Årgång 21. minhamn.se. Sid 6-7. Sid 3 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING

HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN HHF. Nr 3 2014 Årgång 21. minhamn.se. Sid 6-7. Sid 3 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING Roder ladet Nr 3 2014 Årgång 21 BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN FISKEBÄCKS BÅTFÖRENING HINSHOLMENS BÅTFÖRENING HOVÅS HHF H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS HAMNFÖRENING KILLINGSHOLMENS

Läs mer

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet SVALLVÅGEN Nummer 3, 2012 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Information från årsmötet. Vi var 84 närvarande medlemmar. Sven-Erik Hult satt ordförande.

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14 minhamn.se Nr 4 2007 Årgång 14 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA Följ med på en VM-SEGLING i norska farvatten Sid 2-3 - Foto:

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Ledare. Innehåll. UKF:s nya ordförande

Ledare. Innehåll. UKF:s nya ordförande Ledare Innehåll UKF:s nya ordförande 3 Anslagstavlan 4 Nya seglare ute på Ekoln 6 Juniorer sopar banan på Höstlövet 7 Skridskoseglingsminne 8 Från Sverigecup i Finn... 10... till Finn Gold Cup i USA 11

Läs mer

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

Pärmbilden: Sundharu fyr 23 33,2'E. Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark:

Pärmbilden: Sundharu fyr 23 33,2'E. Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark: Pärmbilden: Sundharu fyr Position: 59 47,4'N 23 33,2'E Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark: Fyrens byggnadsmaterial: 30m 26m armerad betong Sundharu fyr var Finlands första obemannade fyr, då

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

Underrättelser för Helgasjöfarande

Underrättelser för Helgasjöfarande Nr 2: 2010 Underrättelser för Helgasjöfarande Lördag den 8 maj Nu är det dags att sjösätta våra pärlor igen. Glöm inte att anmäla dig om du behöver hjälp med sjösättningen. Talong finns längst bak i tidningen.

Läs mer