MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B"

Transkript

1 MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag Årsmötesfest 4 Protokoll höstmötet 5 Starbåtsrapport 7 Verksamhetsberättelse 8 Jollarnas rapport 10 Medlemsinfo 11 Våga knappa GPS-kurs 11 INNEHÅLL Seglingskommitténs rapport 12 Nya medlemmar Ekonomirapporter Förslag till årsmötet 17 Budgetförslag Seglingsberättelse 19 Funktionärslista Valberedningens förslag 23 Annonstorg mm 24 Emil tar emot Den Anrika Frälsarkransen för stort mod och optimism i optimisten! Foto: Lasse Lexell.

2 Kallelse till årsmöte den 20 februari 2010 kl i klubbhuset på Tredje Backe Förslag till dagordning. 1 Årsmötets öppnande, upprättande av röstlängd 2 Godkännande av dagordning 3 Årsmötets behöriga utlysande 4 Val av ordförande för årsmötet 5 Val av funktionärer för årsmötet: Sekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare. 6 Föregående mötesprotokoll 7 Föredragning av årsredovisning 8 Revisionsberättelse 9 Fastställande av resultat- och balansräkning 10 Disposition av verksamhetens resultat för Fråga om ansvarsfrihet 12 Styrelsens budgetförslag 13 Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 14 Val av ordförande 15 Val av övriga styrelseledamöter 16 Val av kommittéledamöter 17 Val av revisorer 18 Val av valberedning 19 Fastställande av program för Rapporter 21 Ärenden -Prisutdelning 22 Frågor väckta av styrelsen 23 Frågor väckta av medlemmar 24 Övriga frågor 25 Årsmötets avslutande Kaffepaus ingår. 2

3 Ordförande har ordet Så fick vi en riktig vinter med snö och ganska många minusgrader under en lång period. Det är ju ljust och fint med all snö och man vill ju tro att det inte är så farligt med den globala uppvärmningen. Fast experterna säger att det är tillfälligt med kylan. Det är snart båtmässa och man börjar känna pressen med att hinna med det som man tänkt göra med båten under vintern. Vi startar båtåret med årsmöte och så återgår vi till traditionen med en liten fest på kvällen. Den här gången har vi gjort det lätt för oss genom att bjuda in till knytkalas. Vi har en grill tänd för dom som vill grilla. Båtmänniskor brukar ju grilla. I samband med julhelgen sände vi ut avgifterna för uteblivet klubbarbete. En del har blivit felaktigt debiterade och det beklagar vi men Anette, vår medlemsansvariga, har lagt ner mycket arbete för att få det rätt som möjligt. Det har ibland varit svårt att få fram korrekt information om vilka som jobbat Om du blivit felaktigt debiterad, lyft luren och ring Anette eller skicka ett mail. Och - glöm inte att informera Anette om du köpt eller sålt båt eller gjort någon annan förändring som påverkar det du skall betala. Under det avslutade båtåret har vi fått rätt mycket uträttat i klubben och därför ett stort tack till alla som ställt upp. Många lägger ner mycket tid för klubben. Det börjar dra ihop sig till omförhandling av vårt arrende med kommunen. Nuvarande avtal går ut Vi har ju i flera omgångar försökt att få köpa slipområdet men det verkar vara svårt att få gehör för dom idéerna i kommunen. Anledningen är dels att staden kryper allt närmare och dels att strandskyddsreglerna gör det svårt att sälja området. Vi har börjat ta kontakt med kommunen angående detta. Vi har haft en del kontakter med SMÅA i syfte att se om vi kan samarbeta på något sätt. Vi har även kontaktat kommunen angående eventuellt bygglov för att bygga om bryggsystemet. Så vi kan se fram emot ett båtår 2010 med mycket klubbjobb men det viktigaste är att vi har kul. Jag har i alla fall kul i umgänget med MBK-vännerna. På tal om kul så har vi inte haft någon Ålandseskader under några år. Undrar om det finns intresse för att ta upp den traditionen igen. För er som inte varit med tidigare innebär Ålandseskader att vi gör en hösttur (eller varför inte vårtur) tillsammans på en Ålandsbåt. Vi ses på årsmötet och festen efteråt - Eller hur? Ordförande 3

4 Programförslag för MBK år 2010 Jolleprogrammet utarbetas separat. 20/2 Årsmöte kl 14:00 Årsmötesfest kl 19:00 28/3 Informationsträff för nya medlemmar 15:00 21/4 Vårmöte kl 19:00 9/5 Vårstädning på Förskär kl 10:00-15:00. Klubben bjuder på mat och dryck. 29/5 Klubbarbete på Förskär 10:00-15:00 30/5 Klubbarbete på Förskär 10:00-15: /5 Våreskader 12/6 Klubbarbete på Förskär 10:00-15:00 13/6 Klubbarbete på Förskär 10:00-15:00 19/6 Klubbarbete på Förskär 10:00-15:00 20/6 Klubbarbete på Förskär 10:00-15:00 25/6 Midsommar på Förskär 3-5/9 Hösteskader 22/9 Höstmöte kl 19:00 25/9 Höststädning på Förskär. Samling kl 10:00. Tidpunkt för kommunmästerskapet som i år arrangeras av SSS är i skrivande stund ej klart Tid för ev. Ålandseskader samt årsmöte 2011 meddelas senare Klubbsegligarna Tyvärr har vi inte kunnat lägga in programmet för kvällseglingarna på grund av att det fattas funktionärer.. Om vi hittar någon eller några som kan hjälpa till så kommer program för kvällsseglingarna i nästa info och på hemsidan. Om Du är intresserad att hjälpa till anmäl dig till Björn Larsson. Ett utmärkt tillfälle att fullgöra klubb~arbetestimmarna GLÖM INTE ATT PLANERA IN DITT KLUBBARBETE! 4 På kvällen efter årsmötet blir det fest i klubbhuset på Tredje Backe. Det blir KNYTKALAS och GRATIS!. Alla tar med sig mat och lämplig dryck. Vi kommer att ha en eller flera grillar tända och klubben bjuder på engångsservis, välkomstdrink samt kaffe och kaka. Vi behöver veta hur många som kommer så vi vill att ni ringer eller och anmäler er senast den 15/2. Det går också bra att maila VÄLKOMNA!

5 Protokoll fört vid Höstmöte med Mariefreds Båtklubb 25 september 2008 Närvarande: Lars-Erik Larsson Anette Gustavsson Solveig Chreutz Nils Olander Lars-Erik Johansson Björn Larsson Per Barnieske Stefan Gustavsson Lars Lexell Lars-Erik Andersson Jan Rönn Stig Karlsson Gunnar Hansson Torbjörn Sivertsson, Karl Fredmark Jan Almqvist Gunnar Hjerling Åke Hedenskog Mathias Lundeberg, Kjell-Ove Lundberg Ralf Zetterström Ulf Svensson Lars Luthin Jonny Åstrand 1. Höstmötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Vi sände en tanke till BK Gripen och den tragiska dödsolyckan som hänt. 2. Fastställande av dagordning Beslöts godkänna dagordningen, publicerad i MBK (Info 3/2009) 3. Val av sekreterare Solveig Chreutz valdes till mötessekreterare 4. Val av justeringsmän Stefan Gustavsson och Björn Larsson 5. Höstmötets behöriga utlysande Höstmötet förklarades behörigen utlyst; kallelse/info postat 14/ Föregående protokoll Protokoll från föregående medlemsmöte, vårmötet 22 april 2009 (Info 3/2009 ), kunde läggas till handlingarna. 7. Ärenden A/ Upptagning mm. Information från slipkommittén Upptagningen började 18 sep. Det har blivit grusat. Vatten och el på nya området grävdes ner 3/9. Thunfjord har fortsatt med elen bl.a. bytt trasiga kontakter. Hur gäller försäkringar i fall som hände i Strängnäs? Det är båtägarens försäkring som gäller när båten står på vaggan. Viktigt att alla vaggor och bockar är i gott skick. B/ Seglingskommittén Tändningslåset är bytt i Plattlotta. Måndagsseglingarna är slutförda resultatlista finns i Info 3/2009. Kommunmästerskapet vanns av en Strängnäsmedlem. C/ Klubbhuskommittén Det finns lite fix kvar att göra. Telefonledningen är av. Det är många som vill servera korv på upptagningshelgerna. D/ Klubbholmskommittén Städdagen 18/9 var det 20 medlemmar närvarande. Vedboden vid bastun är så gott som klar. Gäststugan är målad utvändigt. Ny landgång är snickrad till flytbryggan. E/ Jollarna Jolleåret har varit roligt med avslutning på Förskär 19/9. F/ Ekonomi Ekonomin är god ca :- på kontot. G/ Medlemsansvarig 5

6 forts. höstmötesprotokoll Nästa utskick av fakturor blir i slutet av december för ej utförd arbetsplikt. H/ Miljöansvarig Alla måste ansvara för att ta med sitt miljöavfall till återvinning. I/Ordförande Lars-Erik har varit tillsammans med övriga båtklubbar på Strängnäs kommun angående så kallade blåplan gällande strand och vatten. Lars-Erik tog upp frågan angående köp av slipområdet. Arrendet går ut Pro Marina har haft problem med slottet, kommunen och länstyrelsen gällande gästhamnens bryggor. 8. Övriga frågor Lars-Erik berättade om problemet med plåthusen och bygglov mm Jonny Åstrand har jobbat med att bevisa att husen står där de ska. Gränsen för arrendet är flyttad utan vår vetskap. Byggloven för husen behandlas var för sig. Klubben har köpt två bryggor av Pro Marina. En brygggrupp är tillsatt Ulf Billing, Lennart Persson och Ralf Zetterström. Till att börja med ska vi bestämma hur bryggorna ska placeras Björn har gjort en ritning på ett förslag. Därefter måste en bygglovsansökan göras. Bryggruppen har begärt ett anbud på att få bryggorna på plats det är väldigt dyrt. Vi får försöka komma på billigare alternativ. Frågor som kom upp var: 1. Hur påverkas detta förslag av vinden och is? Området är utsatt för båda väderförhållandena det måste vi ha med i beräkningarna av placeringen 2 Varför ska detta göras? För att få tillgång till större utrymme vid sjösättning och upptagning. Har du fått någon e-post från båtklubben? Om inte så saknar vi din e-postadress eller så är den inte uppdaterad i vårt medlemsregister. Styrelsen skickar då och då ut e-postmeddelanden som informerar om aktuella händelser i klubben. Om du vill vara med - skicka ett meddelande till Hälsningar Styrelsen 6

7 forts. höstmötesprotokoll Säkerhetsfrågor vid sjösättning och upptagning, det skulle vara bra med en fjärde person. Kunskapen måste finnas att bedöma om vaggor och stöttor är OK. Varselvästar ska köpas så alla i laget syns. Kan en säkerhetsansvarig i klubben vara bra? Starbåten blev även detta år liggande på land pga tidsbrist. Nu finns det dock större hopp för nästa säsong då vi har fått en Starbåtsansvarig. Det är Johan Remén som i o med detta gör en mycket välkommen comeback till seglingsverksamheten i MBK. Det handlar om att ansvara för Starbåten och i samarbete med jollekommittén se till att hålla den i skick, sjösätta ta upp etc. Det kan vara lämpligt med Verksamhetsberättelse Starbåten Under upptagningen 18/9 släppte tilten på traktorn utan anledning så att draget på kärran gick sönder, den kunde svetsas så upptagningen kunde fortsätta. 9. Höstmötet avslutas Ordförande tackade för visat intresse och förklarade Höstmötet avslutat ytterligare en person som delar detta med Johan och därmed uppfyller sin arbetsplikt. Vi kan här även nämna vår Finnjolleansvarige, Urban Klang, som håller den båten i seglingsbart skick. Intresseanmälan kan göras till eller på telefon Lasse målare o Bengt i Starbåten. Foto: Lasse Lexell 7

8 8 Klubben ÅRSREDOVISNING FÖR MARIEFREDS BÅTKLUBB VERKSAMHETSÅRET VERKSAMHETSBERÄTTELSE Uppgrusningen av slipen har fortsatt. Klubbens styrelse har utgjorts av Lars Erik Larsson ordförande, Lars Lexell vice ordförande, Solveig Chreutz sekreterare, Per Barnieske kassör, Anette Gustafsson medlemsansvarig, Lars-Erik Johansson slipbas, Björn Larsson seglingskommittén, Hasse Hansson klubbholmskommittén och Nils Olander stugvärd. Under verksamhetsåret har 10 styrelsemöten och 3 medlemsmöten avhållits. Antalet medlemmar var den 31/ personer, fördelat enligt följande: Medlemstyp Antal Båtar AKTIV FAMILJ HEDERS 1 JUNIOR 8 1 STÄND 11 3 STÖD 43 Totalt Under året har antagits 19(32)* nya medlemmar plus 16(33)* familjemedlemmar. 95 (90)* segelbåtar är registrerade och 97 (92)* motorbåtar samt 9 (9)* motorseglare. Register förs ej över segel-jollar, kanoter och roddbåtar. (* avser föregående år) Slipen Även detta år har vi varit utsatta för stölder av motorer och drev. El och vatten har dragits ut till norra området. Patrik Thunfjord och Janne Rönn har fortsatt med renoveringen av gamla elanläggningar i pumphuset bl.a. Åke Öberg har bytt ut elkabel på norra sidan av södra området. Mastkranen är förstärkt och målad och Stig Karlsson och Bengt Malmgren har sett till att det nya maststället har fått plåttak. Två begagnade bryggor har köpts av Pro Marina. Avsikten är att få ett bättre bryggsystem för slipen. Det har uppstått problem med bygglovet på de två plåthusen på norra området. I och med den nya detaljplanen har kommunen reducerat en del av arrendeområdet och då har det södra huset hamnat utanför arrendegränsen. Dessutom gjordes flera fel av klubben i samband med husbyggena. Ordförande och vice ordförande tillsammans med husägarna fortsätter förhandlingar med kommunen för att lösa frågan. Ny bygglovsansökan för norra huset är inlämnad. Klubbhuset En del korrigeringar efter förra årets huslyft har gjorts. Förskär Städdagarna blev rätt så välbesökta. All ved som fanns på slipen har huggits upp och fraktats ut till Förskär. En vedbod har byggts intill bastun. Cirka 35 medlemmar har kvitterat ut den nya bastunyckeln och i och med införande av personlig bastunyckel har vi inte sett någon vandalisering av bastun under året. I Stora huset har invändig renovering påbörjats med rengöring och spackling. Spisen har försetts med en plåt för att förhindra att det röker in. Fönstren har målats.

9 forts. verksamhetsberättelse Klubbarbete Av 248 medlemmar med klubbarbetsplikt har 126 medlemmar genomfört klubbarbete. 122 st har föredragit att betala 1000 kr istället. Fester och gemenskap Istället för årsmötesfest firade vi 75-årsjubileum. I början av maj samlades 45 personer på Djurgårdsporten. Det blev god mat, sång och tal och senare fick vi skaka ner maten med dans. Ett stort tack till Ida (som stod för maten) och Christian Dyjée, Sivan och Hasse Hansson samt Solveig Chreutz som arrangerade det hela. Våreskadern gick till Askholmen. Det blev stor uppslutning och som vanligt ett välgjort och trevlig arrangemang av Nette och Anders. Hösteskadern gick till Stallarhomen. Där var samtidigt Sjöräddningen och demonstrerade sin utrustning och Anders Dyjée agerade badnymf. På midsommaren dukades långbord på bryggan efter dagens hårda slit med kransbindning, stångbeklädning, stångresning och dans. Alla barn fick traditionsenligt godispåse. Övrigt Vi fick en ny arrendator i gäst- och småbåtshamnen. Efter en del inkörningsproblem verkar det mesta fungera bra. Kommunen kallade till en möte med båtklubbarna i kommunen. Vi informerades om att en översiktsplan för båtlivet är planerad. Ett orosmoment är att kravet på expansion i städerna riskerar tränga undan båtklubbarna. Representanter för MBK har även deltagit i MBF:s båtdag,och förbundsråd. Klubben är medlem i Mälarens Båtförbund och Södermanlands Seglarförbund. Förbunden är anslutna till Svenska Båtunionen respektive Svenska Seglarförbundet. Föreningen Ångfartyget Mariefreds Vänner/Stiftelsen Skärgårdsbåten, Svenska Fyrsällskapet samt Sjöräddnings-sällskapet stöds av klubben. Middagsförberedelser på Askholmen. Foto: Lars Erik Larsson 9

10 Verksamhetsberättelse Jollarna Jolleskolan har i år haft en mycket bra säsong. Rekordmånga nybörjare och många trevliga seglingar har vi fått uppleva. Inledningsvis så hedrades alla deltagarna i jolleskolan med tilldelningen av vandringspriset Kanonen. Ninni o Lasse hälsade på och höll ett uppskattat anförande samt berättade för barnen om kanonens historia. Vädret var kanske inte alltid på vår sida under 2009, hård vind eller ingen alls var det typiska tisdagsvädret, och för första gången så frös vältningsövningarna inne. Vi hade oftast mer än tio båtar på sjön, som mest 17 stycken. I år fick vi dessutom till ett par kappseglingar, en bankappsegling och en distanskappsegling som sammanföll med den traditionsenliga seglingen till klubbholmen. nyinstiftat pris Gripsholmsklockan. Priset är skänkt av rederiet Wisby Tankers och kommer att vara ett ständigt vandrande pris till den i jolleskolan som sammanlagt vunnit årets kappseglingar. Prisutdelningen skedde under årets avslutande utflykt till Förskär. Ada delar ut Gripsholmsklockan till Tobias Luthin. Foto: Lasse Lexell. Priset till årets mest entusiastiska deltagare, den anrika frälsarkransen, gick i år till Emil för stort mod och optimism i optimisten! På väg mot Förskär. Foto: Lasse Lexell. Fanny vann bankappseglingen och Tobias vann distansen. Sammanlagt blev Tobias Luthin totalsegrare och fick ett Emil tar emot frälsarkransen. Foto: Lasse Lexell. 10

11 forts. verksamhetsberättelse jolleskolan Jolleskolan har alltid plats för fler funktionärer. Uppdraget är ett garanterat roligt sätt att uppfylla sin arbetsplikt på. Det är inte bara jobb på vattnet, det finns även en hel del grejer att laga och underhålla. Varför stå på land och hänga, bli funktionär! Hej på er alla medlemmar! Vill önska er alla en god fortsättning på det nya året. Medlemsinformation och klubbarbete Vi har för avsikt att fortsätta skolan nästa år, och beräknas vara igång med ett uppstartsmöte senast den 18/5. Anmälan kan göras till astrazeneca.com eller på telefon Jag har haft en jobbig sensommar men en lugn vinter när det gäller min insats som medlemsansvarig. Jag har lyckats med att skicka ut ej arbetsinsatsavgiften för första gången och kanske förstört julfriden för en del. :) Skämt åsido, så hälsar styrelsen alla medlemmar välkommen till ett bättre arbetsinsats år 2010, för att alla ska känna sig delaktiga i olika klubbarbeten. Det behövs verkligen. Framför allt för att slippa den onödiga avgiften som dyker upp i samband med julen. Med din insats blir det mera gemenskap o trivsel för alla. Vi vill att alla ska trivas på både Förskär o slipen och då krävs det att både du o jag hjälper till. Snart kommer jag att skicka ut den årliga medlemsavgiften, har ni några adress ändringar eller bytt båt så vill jag att ni hör av er snarast till mig. Hälsningar Anette Gustafsson Våga knappa GPS-kurs Hur använder du din sjökortsplotter? Tillhör du dom som inte vågar röra knapparna och gå in i menyerna för att du är rädd att förstöra apparaten? Isåfall kommer här ett tillfälle att testa. Pelle Barnieske kommer att under några timmar visa vad man kan göra med knapparna på GPS:en. Mer information om tider och hur det skall gå till kommer finnas på hemsidan och vi kommer också att skicka ut en inbjudan per mail. Törs Du använda knapparna? 11

12 Seglingskommitténs rapport 2009 års pristagare och prishämtare 20/2: Bernadottes vandringspris Lars Lexell Watski Cup Lars Lexell ÅkeKassebros klocka. Lars Lexell Hasse Anderssons pris. Lars Lexell Översikt över aktuella priser Bernadottes vandringspris. Första gången uppsatt Vinnare skall ha 3 inteckningar i följd eller 5 sammanlagt. Återuppsatt av Lars Andersson Återuppsatt av Leif Jardemyr Inteckningar: 2000 Lars Karlsson 2001 Bengt Malmgren 2002 Jan Rönn 2003 Bengt Malmgren 2004 Bengt Malmgren 2005 Lars Lexell 2006 Bengt Malmgren 2007 Lars Lexell 2008 Olof Torrång 2009 Lars Lexell Watski Cup Uppsatt Ständigt vandrande 2007 Olof Torrång 2008 Lars Lexell 2009 Lars Lexell Kommunmästerskapen 2010 anordnas av Strängnäs segelsällskap. Vi återkommer med tidpunkt för seglingen. Åke Kassebros Klocka. Uppsatt Ständigt vandrande till årets bästa kölbåtssegrare Jan Rönn 2006 Bengt Malmgren 2007 Jan Rönn 2008 Olof Torrång 2009 Lars Lexell Hasse Anderssons pris. Uppsatt Delas jämna år ut till bästa kölbåtsseglare. Udda år går den till bästa tävlande i klubbens navigationstävlingar Olof Torrång 2009 Lars Lexell Poängsammandrag, bästa kölbåtsseglare Plats Rorsman Poäng 1 Lars Lexell 18 2 Olof Torrång 14 3 Jan Rönn 12 4 Per Hultberg 10 5 Lars Karlsson 8 6 Hans Thörnblad 4 7 Stefan Gustavsson 3 8 Magnus Fredriksson 3 9 Leif Jardemyr 1 10 Christer Nilsson 1 Förklaring Segraren i en av våra seglingar får antalet deltagare +1 i poäng. Övriga i fallande skala ned till en poäng till sista båt. Vid lika poäng prioriteras enligt följande: 1. Deltagare i flest antal seglingar 2. Bäst i inbördes möten 3. Bäst placering på vårkvällsseglingarna 12

13 Nya medlemmar i MBK 2009 Förutom nedan redovisade båtägare ett antal familjemedlemmar invalda i båtklubben Namn Båttyp Asplund Fredrik m fam. CRESENT Dahlqvist Hans MINETTE Edman Jan STARBÅT Hygrell Benny m. fam. BAYLAINER 245 Idstam Roy m fam. UTTERN 690 Lindqvist Erika m fam. ALBIN 78 Marchner Hans m fam. KAJAK CITIUS 60 Sköld Martin m fam. BUSTER L Stedt Christer KARLSKR. WIGGEN Svensson Johan m fam. Svensson Martin TRÄBÅT SLUP Svensson Ulf m fam. CARRERA HELMSMAN Thordmark Thomas m fam. STÅLBÅT Thorén Caj m fam. YAMARIN 46 SC Wallén Per-Olov m fam. YAMARIN 59 HT Welander Klas m fam. RYDS 510 GTI Werner Christer m fam. BOSJÖ 25 Weslien Dan m fam. STYRPULPET Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till Mariefreds Båtklubb! Alla nya medlemmar är välkomna till en informationsträff söndagen den 28 mars, klockan 15:00. De olika kommittéledarna kommer att berätta om båtklubbens verksamhet. Informationsträff för nya medlemmar Separat inbjudan kommer att skickas ut till alla nya medlemmar. Om du inte fått personlig inbjudan men ändå är intresserad att vara med så är du välkommen. Utsikt mot slottet en vinterdag. Foto: Nils Olander 13

14 14 Ekonomisk rapport - Resultatrapport 2009 Föreg år Perioden Intäkter Inträdesavgift , ,00 Medlemsavgift fullbet , ,00 Medlemsavgift junior 420,00 560,00 Medlemsavgift stöd 8 325, ,00 Summa medlemsavgifter , ,00 Slipavgift mark , ,00 Bryggavgifter 0, ,00 Sommarhyra 4 000, ,00 Summa slipavgifter , ,00 Intäktskorrigeringar Övrig försäljning 6 600, ,00 Bastu Förskär 0, ,00 Arbetsplikt , ,00 S:a Intäktskorrigeringar , ,00 Erhållna bidrag Komm. amorteringsbidrag , ,00 S:a Erhållna bidrag , ,00 Summa intäkter , ,00 Direkta kostnader Medlemsavgifter förbund , ,00 Medlemsavgifter föreninga -950, ,00 S:a direkta kostnader , ,00 Bruttovinst , ,00 Övriga kostnader Arrende Förskär , ,00 Arrende Tredje Backe , ,00 Bygglovsavgift 0, ,00 El Slip & Klubbhus , ,00 Drivmedel , ,00 Kontorsmaterial , ,55 MBK Info , ,00 Rep. & underhåll maskiner , ,00 Rep. & underhåll mark , ,00 Rep. & underhåll bryggor ,00 0,00 Rep. & underhåll Förskär , ,00 Jollarna -628, ,00 Segling , ,00 Klubbhus , ,00 Fest & Eskader , ,00 Datorkostnader , ,00 Telefon , ,00

15 Ekonomisk rapport - Resultatrapport 2009 Föreg år Perioden Porto , ,30 Bankkostnader , ,00 Försäkring , ,00 Kostnader styrelsemöten 0, ,00 Kostnader medlemsmöten ,50 0,00 Övriga inköp , ,00 Diverse övriga kostnader , ,00 S:a övriga kostnader , ,85 Resultat före avskrivningar , ,15 Avskrivningar Avskrivningar inventarier , ,00 S:a Avskrivningar , ,00 Resultat efter avskrivningar , ,85 Finansiella intäkter Ränteintäkter 3 726,15 91,10 S:a Finansiella intäkter 3 726,15 91,10 Finansiella kostnader Räntekostnader , ,00 S:a Finansiella kostnader , ,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostn , ,75 Resultat före bokslutsdisp. och skatt , ,75 Resultat före skatt , ,75 Nettoresultat , ,75 trött på att göra försäkringsbolagen onödigt rika? Sluta upp med det! Vi har anpassat premierna ännu mer till din fördel. Olycksfallsförsäkring för alla ombord är en av nyheterna och du kan få upp till 20 % rabatt på villa-, hem- och bilförsäkring. Kolla själv. Gå in på vår hemsida eller ring. Nu på en gång! Försäkringen din båt Förtjänar!

16 Ekonomisk rapport - Balansrapport 2009 Ing balans Perioden Utg balans Omsättningstillgångar 1 Kassa 9 883, , ,00 Postgiro , , ,46 Båtklubbskontot , , ,84 Fordringar, a- medlem 600,00 0,00 600,00 Fordringar e-medlem 225,00 0,00 225,00 Fodringar arbetsplikt 2 800, , ,00 Övriga fodringar 6 119,00 0, ,00 S:a omsättningstillgångar , , ,30 Omsättningstillgångar 2 Lager S:a omsättningstillgångar , ,00 0,00 0, , ,00 Anläggningstillgångar Båtlivsfonden 1 000,00 0, ,00 Markanläggning nya omr ,00 0, ,00 Avskr mark nya området , , ,00 Traktorn ( nya ) ,00 0, ,00 Avskrivning traktorn nya , , ,00 Elverk förskär ,00 0, ,00 Avskrivning elverk , , ,00 Brygganläggningar , , ,25 Avskrivningar brygganlägg , , ,25 Markanläggning , , ,05 Avskrivning markanläggnin , , ,05 Klubbhus ,00 0, ,00 Avskrivningar klubbhus , , ,00 S:a anläggningstillgångar , , ,00 S:a tillgångar , , ,30 Skulder och eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Upplupna räntor ,00 0, ,00 Förutbetalda slipintäkter ,00 0, ,00 Kortfr del av banklån ,00 0, ,00 S:a kortfristiga skulder ,00 0, ,00 Långfristiga skulder Dep. nycklar , , ,00 Banklån ,00 0, ,00 Klubbhusandelar ,00 0, ,00 S:a långfristiga skulder , , ,00 S:a skulder , , ,00 Eget kapital Reserverade medel jollar ,00 0, ,00 Balanserat resultat , , ,05 Årets resultat , , ,75 S:a eget kapital , , ,30 S:a skulder och eget kapital , , ,30 Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00 16

17 Övr fodringar Utgör kvartal 4 av amorteringsbidraget 6.119:- Ekonomisk rapport - Noter Materiella Tillgångar Tillgångsslag Avskrivningstid Anskaffningsvärde Ack avskr. Bokförtvärde Bryggor 25 år , , ,00 Klubbhus 25 år : , :00 Markanläggning 50 år : : :00 Traktorn ( nya ) 10 år : : :00 Elverk förskär 10 år : :00 0:00 Markanläggning (nya) 50 år : : :00 Totalt :00 Lager Lagret som värderats till ett anskaffningsvärde av 1.000:- har ett försäljningsvärde av 5.380:- Ränta Balansposten utgörs av upplupen ränta 3.730:- Amortering Nästa års amortering på banklånet är :- Dep. Nycklar 239 depositioner för nycklar a 300:- = :- Banklån Skuld på banklån :- Klubbhusandelar Skuld till medlemmar :- För beslut på årsmötet Förslag till ändrade regler för klubbarbetsplikt för nya medlemmar Styrelsen föreslår att: Ny medlem som blivit antagen som medlem från och med första september är undantagen från klubbarbetsplikt första året. Datum för godkänd medlemsansökan gäller. Maja stävar mot Stockholm. Foto Lars Erik Larsson 17

18 Förslag till verksamhetsbudget Budget 2009 Utfall 2009 Budget 2010 Intäkter Medlemsintäkter , , ,00 Slipintäkter , , ,00 Bryggintäkter 4 800, , ,00 Sommarhyra 6 000, , ,00 Kommunala bidrag , , ,00 Övriga intäkter ,00 00 Arbetsplikt , , ,00 Summa , , ,00 Kostnader Gemensamt , , ,00 Segling 5 000, , ,00 Jollar 5 000, , ,00 Starbåten 1 000, ,00 Slip , , ,00 El Slip + Klubbhus , , ,00 Rep underhåll mark , , ,00 Rep underhåll brygg 5 000, ,00 Klubbhus tele 5 000, , ,00 Förskär *ink arrende ,00 *19 453, ,00 Fest & eskader 5 000, , ,00 Medlemsavgifter förbund , , ,00 MBK info Porto , , ,00 Försäkringskostn , , ,00 El Förbättring , , ,00 Drivmedel , , ,00 Kostn Medlemsmöten 3 570,00 Avsättningsfond , ,00 Bygglovskostn 5 300,00 Summa , , ,00 Resultat före avskr , , ,00 Avskrivningar , , ,00 Resultat efter avskr , , ,00 Finansiella kostnader & intäkter Ränteintäkter 3 000,00 91,10 100,00 Räntekostnader , , ,00 Summa , , ,00 Resultat , , ,00 * arrende förskär 4 746,00

19 Seglingberättelse av Lasse och Barbro Lexell Eskadersegling till Finland och Estland. En regning dag i mars gick vi på en träff om Kryssarklubbens eskadrar. Där fick vi höra om en segling till Finland och Estland som kändes intressant. Eftersom det bara fanns en plats kvar så slog vi till direkt och sen var det bara att börja förbereda sig. Ledaren för eskadern var en 70-årig gentleman som la ner enormt mycket tid o möda för att bädda för en intressant o säker seglingsupplevelse. Vi överöstes av goda råd, utrustningslistor, tips och förmaningar. Han åkte till Estland och köpte sjökort, bokade plats i gästhamnar och förberedde utflykter. En solig lördag, helgen efter midsommar, träffades vi i Söderarms skärgård. Sammanlagt 10 båtar, från en 42-fotare till en Vega, skulle nu umgås och hjälpa varann i fyra veckor. Den initiala stelheten löstes snabbt upp med hjälp av solsken och vin och vi hade vårt första skepparmöte på klippan. som skulle upprepas flera gånger under seglingen. Under flera soliga högtrycksdagar seglade vi genom Ålands skärgård, Skärgårdshavet och vidare in i Finlands övärld. Vi förtöjde nästan alltid tillsammans och umgicks i varandras båtar på kvällarna. Kul med nya bekanta, då kan man återanvända alla gamla seglingshistorier igen! Vår eskaderledare höll skepparmöte och styrde med fast men vänlig hand över oss. Nån gång kunde han påtala brister i vårt sjömansskap, komma med tips eller utbilda oss, som t.ex. i den nobla konsten att på ett korrekt sätt kasta en lina: Att kasta en lina. Första skepparmötet. Redan tidigt nästa morgon seglade vi över Ålands hav och hamnade i en klubbhamn på Sommarö, Syd Föglö. Där fick vi förtöja tack vare vår eskaderledares kontakter, något Framme vid det Finländska fastlandet låg eskadern stilla två dagar och besökte en jazzfestival i Dalsbruk. Därifrån vidare till Hangö och därefter första överfarten över Finska viken till Derhamn i Estland. Här låg vi också stilla ett par dagar och åkte på guidad busstur i svenskbygderna. Vi möttes av en 19

20 forts. seglingsberättelsse fascinerande historia och en massa spår från det svenska inflytandet och mindre trevliga minnen från det ryska. En mycket vacker kustremsa med oändliga sandstränder, kallt vatten, mycket sten o vackra solnedgångar. Estländsk solnedgång. På väg österut utefter estländska kusten fick vi lite tuffare väder och ett par mindre besöksmål gick inte att förtöja vid, så vi stod på ända till Tallinn. Där kunde vi gömma oss i den väldimensionerade olympiahamnen. Mycket betong och breda trappor! I Tallinn tog vi det lugnt med shopping, guidad tur i den gamla staden och ett besök på den svenska ambassaden. Ett flertal restaurangbesök hanns också med, i Mormors kök kunde man äta estnisk husmanskost, gott o rejält! I mormors kök När vinden lagt sig igen så var det dags för nästa överfart, tillbaka till Finland, nu till Helsingfors. Mera stadsvandringar och restauranger väntade, vädret hade övergått till typiskt varannandagsväder och på väg från Helsingfors så fick vi nästa hårdvindstillfälle. Eskadern flydde in i en reservhamn där vi låg en extra dag och hade mycket trevligt med frågesport, gemensamma grillkvällar och barkbåtstävling. Fler mycket intressanta hamnar besöktes på väg tillbaka genom Skärgårdshavet, Jussarö med sin gruvdrift från 60-talet, Björkskär med sin stora sötvattensjö, för att nämna ett par. Eskadern löpte på väldigt smidigt utan större problem. När vädret inte var på vår sida så kunde vår eskaderledare med sin stora erfarenhet snabbt ta fram alternativ. Det fungerade också förvånansvärt 20

MBK-info INNEHÅLL. Nr 1/2013 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info INNEHÅLL. Nr 1/2013 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 1/2013 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2012 4 Protokoll höstmötet 5 Verksamhetsberättelse 7 Jollarnas

Läs mer

INNEHÅLL. MBK-info nr 1/2015 ÅRSMÖTESINFORMATION

INNEHÅLL. MBK-info nr 1/2015 ÅRSMÖTESINFORMATION MBK-info nr 1/2015 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2015 4 Protokoll höstmötet 5 Verksamhetsberättelse 7 Medlemsinfo

Läs mer

MBK-info INNEHÅLL. Nr 1/2012 ÅRSMÖTESINFORMATION

MBK-info INNEHÅLL. Nr 1/2012 ÅRSMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 1/2012 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2012 4 Protokoll höstmötet 5 Verksamhetsberättelse 7 Jollarnas

Läs mer

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB

MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB INNEHÅLL Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Upptagningsinformation 6 Aktuell att göra -lista 7 Rapport från

Läs mer

MBK-info INNEHÅLL. Nr 1/2009 ÅRSMÖTESINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB

MBK-info INNEHÅLL. Nr 1/2009 ÅRSMÖTESINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB MBK-info Nr 1/2009 ÅRSMÖTESINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2009 4 Årsmötesfest 4 Protokoll höstmötet 5 Verksamhetsberättelse 9 Jollarnas

Läs mer

MBK-info INNEHÅLL. Nr 1/2014 ÅRSMÖTESINFORMATION

MBK-info INNEHÅLL. Nr 1/2014 ÅRSMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 1/2014 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2014 4 Protokoll höstmötet 5 Verksamhetsberättelse 7 Jollarnas

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

MBK-info N r 2/2008 VÅRI N FOR MA TI ON FR Å N MA R I EFR ED S BÅ TKLU BB

MBK-info N r 2/2008 VÅRI N FOR MA TI ON FR Å N MA R I EFR ED S BÅ TKLU BB MBK-info N r 2/2008 VÅRI N FOR MA TI ON FR Å N MA R I EFR ED S BÅ TKLU BB INNEHÅLL Kallelse till vårmöte 2 Program 2008 2 Ordförande har ordet 3 Vad gäller vid båttransport? 4 Regler för sommaruppställning

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Nr 1/2007 ÅRSMÖTESINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB

Nr 1/2007 ÅRSMÖTESINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB Nr 1/2007 ÅRSMÖTESINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2007 5 Årsmötesfest 5 Protokoll höstmötet 6 Årsredovisning 8-9 Ekonomirapporter 10-13

Läs mer

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2012 års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Nyköpings Segelsällskaps årsmöte

Nyköpings Segelsällskaps årsmöte Nyköpings Segelsällskaps årsmöte 2015-11-11 1 Mötets öppnande Ordföranden, Karl-Inge Forslund hälsade alla välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd för

Läs mer

Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014

Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014 Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014 22 medlemmar och båtägare var närvarande. 1. Mötets öppnande Ordförande Olli Kärki hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet

Läs mer

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Plats: Karlskoga, Näset Datum: 25/11 2012 Närvarande: Tomislav Molnstrand, Markku Kivistö, Bengt-Åke Andersson, Michael Johansson, Göran Edlund, Per Nilsson,

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga 2016-03-05 Mötets öppnande P-O Svensson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna 2. Val av ordförande för mötet Beslut: P-O Svensson valdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010.

Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010. Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010. Plats: Församlingshemmet vid Dunkers k:a. Närvarande tomtägare: 36 st 1. Föreningens ordförande hälsade samtliga närvarande

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

MBK-info Nr 3/2008 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB

MBK-info Nr 3/2008 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB MBK-info Nr 3/2008 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Upptagningsinformation 6 Aktuell att göra -lista 7 Mastkran-idé 8 INNEHÅLL

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

MBK-info Nr 2/2011 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2011 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2011 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2011 års program 2 Ordförande har ordet 3 Klubbarbete på Förskär 4 Kappseglingssäsongen 4 Protokoll

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Datum: Måndagen den 8 juni 2015, klockan 18:30 20:30 Plats: Mälbybasen, Torshälla Ordförande: Niklas Kvartsén 1-6 Per Tillman 7-11 Sekreterare: Malai Bierfeldt Justerare:

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Limhamns Segelsällskap Året 2017

Limhamns Segelsällskap Året 2017 L S S Tjugohundra sjutton! Då var det 45:e LSS året snart över och jul & nyårshelgerna står runt knuten. Året har varit fullt av aktiviter och engagemang. Började direkt med Tretton aftons fest och har

Läs mer

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2015-03-14 på Glimmingen, 1. Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2015 TORSDAG 12:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014

STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014 KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014 Närvarande: Rinus Voorn, ordförande t.o.m. punkt 6.2 Lars-Göran Forss, vice ordförande, landsektion, ordförande fr.o.m punkt 6.3 John

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 för Bf Kornetten upa Org.nr. 746000-0784

ÅRSREDOVISNING 2013 för Bf Kornetten upa Org.nr. 746000-0784 ÅRSREDOVISNING 2013 för Org.nr. 746000-0784 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Tilläggsupplysningar noter 6 Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

ÅRSMÖTE. PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

ÅRSMÖTE. PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. Lördag den 28 februari 2015 på Las Fuentes, Nerja. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Björn

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe.

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. EKERÖ BÅTKLUBB PROTOKOLL Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. Närvarande: 21 medlemmar enligt separat deltagarlista /bilaga

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31 Sida 1 Styrelsen för Gråens Koloniförening får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Båtklubben Wega s Årsmöte 2014

Båtklubben Wega s Årsmöte 2014 Båtklubben Wega s Årsmöte 2014 Signalistgatan 6, Västerås Onsdagen den 19 februari kl. 18:30 Klubben bjuder på kaffe och fralla! OBS! Vi vill gärna ha din mail adress för att kunna skicka dig nyheter i

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Datum och tid: söndagen den 15 februari 2015, ca kl. 15. (efter samfällighetsföreningens stämma)

Datum och tid: söndagen den 15 februari 2015, ca kl. 15. (efter samfällighetsföreningens stämma) Kallelse till årsmöte i Lagnövikens Bad- och Båtklubb Datum och tid: söndagen den 15 februari 2015, ca kl. 15. (efter samfällighetsföreningens stämma) Plats: Lagnö Studio, Lagnö Gård, Trosa Förslag till

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare. Protokoll från SSS årsmöte 2013 Datum: 19 februari, 2013 Tid: 19.00 20.00 Plats: Klubbhuset, Bångs 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer