MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B"

Transkript

1 MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag Årsmötesfest 4 Protokoll höstmötet 5 Starbåtsrapport 7 Verksamhetsberättelse 8 Jollarnas rapport 10 Medlemsinfo 11 Våga knappa GPS-kurs 11 INNEHÅLL Seglingskommitténs rapport 12 Nya medlemmar Ekonomirapporter Förslag till årsmötet 17 Budgetförslag Seglingsberättelse 19 Funktionärslista Valberedningens förslag 23 Annonstorg mm 24 Emil tar emot Den Anrika Frälsarkransen för stort mod och optimism i optimisten! Foto: Lasse Lexell.

2 Kallelse till årsmöte den 20 februari 2010 kl i klubbhuset på Tredje Backe Förslag till dagordning. 1 Årsmötets öppnande, upprättande av röstlängd 2 Godkännande av dagordning 3 Årsmötets behöriga utlysande 4 Val av ordförande för årsmötet 5 Val av funktionärer för årsmötet: Sekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare. 6 Föregående mötesprotokoll 7 Föredragning av årsredovisning 8 Revisionsberättelse 9 Fastställande av resultat- och balansräkning 10 Disposition av verksamhetens resultat för Fråga om ansvarsfrihet 12 Styrelsens budgetförslag 13 Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 14 Val av ordförande 15 Val av övriga styrelseledamöter 16 Val av kommittéledamöter 17 Val av revisorer 18 Val av valberedning 19 Fastställande av program för Rapporter 21 Ärenden -Prisutdelning 22 Frågor väckta av styrelsen 23 Frågor väckta av medlemmar 24 Övriga frågor 25 Årsmötets avslutande Kaffepaus ingår. 2

3 Ordförande har ordet Så fick vi en riktig vinter med snö och ganska många minusgrader under en lång period. Det är ju ljust och fint med all snö och man vill ju tro att det inte är så farligt med den globala uppvärmningen. Fast experterna säger att det är tillfälligt med kylan. Det är snart båtmässa och man börjar känna pressen med att hinna med det som man tänkt göra med båten under vintern. Vi startar båtåret med årsmöte och så återgår vi till traditionen med en liten fest på kvällen. Den här gången har vi gjort det lätt för oss genom att bjuda in till knytkalas. Vi har en grill tänd för dom som vill grilla. Båtmänniskor brukar ju grilla. I samband med julhelgen sände vi ut avgifterna för uteblivet klubbarbete. En del har blivit felaktigt debiterade och det beklagar vi men Anette, vår medlemsansvariga, har lagt ner mycket arbete för att få det rätt som möjligt. Det har ibland varit svårt att få fram korrekt information om vilka som jobbat Om du blivit felaktigt debiterad, lyft luren och ring Anette eller skicka ett mail. Och - glöm inte att informera Anette om du köpt eller sålt båt eller gjort någon annan förändring som påverkar det du skall betala. Under det avslutade båtåret har vi fått rätt mycket uträttat i klubben och därför ett stort tack till alla som ställt upp. Många lägger ner mycket tid för klubben. Det börjar dra ihop sig till omförhandling av vårt arrende med kommunen. Nuvarande avtal går ut Vi har ju i flera omgångar försökt att få köpa slipområdet men det verkar vara svårt att få gehör för dom idéerna i kommunen. Anledningen är dels att staden kryper allt närmare och dels att strandskyddsreglerna gör det svårt att sälja området. Vi har börjat ta kontakt med kommunen angående detta. Vi har haft en del kontakter med SMÅA i syfte att se om vi kan samarbeta på något sätt. Vi har även kontaktat kommunen angående eventuellt bygglov för att bygga om bryggsystemet. Så vi kan se fram emot ett båtår 2010 med mycket klubbjobb men det viktigaste är att vi har kul. Jag har i alla fall kul i umgänget med MBK-vännerna. På tal om kul så har vi inte haft någon Ålandseskader under några år. Undrar om det finns intresse för att ta upp den traditionen igen. För er som inte varit med tidigare innebär Ålandseskader att vi gör en hösttur (eller varför inte vårtur) tillsammans på en Ålandsbåt. Vi ses på årsmötet och festen efteråt - Eller hur? Ordförande 3

4 Programförslag för MBK år 2010 Jolleprogrammet utarbetas separat. 20/2 Årsmöte kl 14:00 Årsmötesfest kl 19:00 28/3 Informationsträff för nya medlemmar 15:00 21/4 Vårmöte kl 19:00 9/5 Vårstädning på Förskär kl 10:00-15:00. Klubben bjuder på mat och dryck. 29/5 Klubbarbete på Förskär 10:00-15:00 30/5 Klubbarbete på Förskär 10:00-15: /5 Våreskader 12/6 Klubbarbete på Förskär 10:00-15:00 13/6 Klubbarbete på Förskär 10:00-15:00 19/6 Klubbarbete på Förskär 10:00-15:00 20/6 Klubbarbete på Förskär 10:00-15:00 25/6 Midsommar på Förskär 3-5/9 Hösteskader 22/9 Höstmöte kl 19:00 25/9 Höststädning på Förskär. Samling kl 10:00. Tidpunkt för kommunmästerskapet som i år arrangeras av SSS är i skrivande stund ej klart Tid för ev. Ålandseskader samt årsmöte 2011 meddelas senare Klubbsegligarna Tyvärr har vi inte kunnat lägga in programmet för kvällseglingarna på grund av att det fattas funktionärer.. Om vi hittar någon eller några som kan hjälpa till så kommer program för kvällsseglingarna i nästa info och på hemsidan. Om Du är intresserad att hjälpa till anmäl dig till Björn Larsson. Ett utmärkt tillfälle att fullgöra klubb~arbetestimmarna GLÖM INTE ATT PLANERA IN DITT KLUBBARBETE! 4 På kvällen efter årsmötet blir det fest i klubbhuset på Tredje Backe. Det blir KNYTKALAS och GRATIS!. Alla tar med sig mat och lämplig dryck. Vi kommer att ha en eller flera grillar tända och klubben bjuder på engångsservis, välkomstdrink samt kaffe och kaka. Vi behöver veta hur många som kommer så vi vill att ni ringer eller och anmäler er senast den 15/2. Det går också bra att maila VÄLKOMNA!

5 Protokoll fört vid Höstmöte med Mariefreds Båtklubb 25 september 2008 Närvarande: Lars-Erik Larsson Anette Gustavsson Solveig Chreutz Nils Olander Lars-Erik Johansson Björn Larsson Per Barnieske Stefan Gustavsson Lars Lexell Lars-Erik Andersson Jan Rönn Stig Karlsson Gunnar Hansson Torbjörn Sivertsson, Karl Fredmark Jan Almqvist Gunnar Hjerling Åke Hedenskog Mathias Lundeberg, Kjell-Ove Lundberg Ralf Zetterström Ulf Svensson Lars Luthin Jonny Åstrand 1. Höstmötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Vi sände en tanke till BK Gripen och den tragiska dödsolyckan som hänt. 2. Fastställande av dagordning Beslöts godkänna dagordningen, publicerad i MBK (Info 3/2009) 3. Val av sekreterare Solveig Chreutz valdes till mötessekreterare 4. Val av justeringsmän Stefan Gustavsson och Björn Larsson 5. Höstmötets behöriga utlysande Höstmötet förklarades behörigen utlyst; kallelse/info postat 14/ Föregående protokoll Protokoll från föregående medlemsmöte, vårmötet 22 april 2009 (Info 3/2009 ), kunde läggas till handlingarna. 7. Ärenden A/ Upptagning mm. Information från slipkommittén Upptagningen började 18 sep. Det har blivit grusat. Vatten och el på nya området grävdes ner 3/9. Thunfjord har fortsatt med elen bl.a. bytt trasiga kontakter. Hur gäller försäkringar i fall som hände i Strängnäs? Det är båtägarens försäkring som gäller när båten står på vaggan. Viktigt att alla vaggor och bockar är i gott skick. B/ Seglingskommittén Tändningslåset är bytt i Plattlotta. Måndagsseglingarna är slutförda resultatlista finns i Info 3/2009. Kommunmästerskapet vanns av en Strängnäsmedlem. C/ Klubbhuskommittén Det finns lite fix kvar att göra. Telefonledningen är av. Det är många som vill servera korv på upptagningshelgerna. D/ Klubbholmskommittén Städdagen 18/9 var det 20 medlemmar närvarande. Vedboden vid bastun är så gott som klar. Gäststugan är målad utvändigt. Ny landgång är snickrad till flytbryggan. E/ Jollarna Jolleåret har varit roligt med avslutning på Förskär 19/9. F/ Ekonomi Ekonomin är god ca :- på kontot. G/ Medlemsansvarig 5

6 forts. höstmötesprotokoll Nästa utskick av fakturor blir i slutet av december för ej utförd arbetsplikt. H/ Miljöansvarig Alla måste ansvara för att ta med sitt miljöavfall till återvinning. I/Ordförande Lars-Erik har varit tillsammans med övriga båtklubbar på Strängnäs kommun angående så kallade blåplan gällande strand och vatten. Lars-Erik tog upp frågan angående köp av slipområdet. Arrendet går ut Pro Marina har haft problem med slottet, kommunen och länstyrelsen gällande gästhamnens bryggor. 8. Övriga frågor Lars-Erik berättade om problemet med plåthusen och bygglov mm Jonny Åstrand har jobbat med att bevisa att husen står där de ska. Gränsen för arrendet är flyttad utan vår vetskap. Byggloven för husen behandlas var för sig. Klubben har köpt två bryggor av Pro Marina. En brygggrupp är tillsatt Ulf Billing, Lennart Persson och Ralf Zetterström. Till att börja med ska vi bestämma hur bryggorna ska placeras Björn har gjort en ritning på ett förslag. Därefter måste en bygglovsansökan göras. Bryggruppen har begärt ett anbud på att få bryggorna på plats det är väldigt dyrt. Vi får försöka komma på billigare alternativ. Frågor som kom upp var: 1. Hur påverkas detta förslag av vinden och is? Området är utsatt för båda väderförhållandena det måste vi ha med i beräkningarna av placeringen 2 Varför ska detta göras? För att få tillgång till större utrymme vid sjösättning och upptagning. Har du fått någon e-post från båtklubben? Om inte så saknar vi din e-postadress eller så är den inte uppdaterad i vårt medlemsregister. Styrelsen skickar då och då ut e-postmeddelanden som informerar om aktuella händelser i klubben. Om du vill vara med - skicka ett meddelande till Hälsningar Styrelsen 6

7 forts. höstmötesprotokoll Säkerhetsfrågor vid sjösättning och upptagning, det skulle vara bra med en fjärde person. Kunskapen måste finnas att bedöma om vaggor och stöttor är OK. Varselvästar ska köpas så alla i laget syns. Kan en säkerhetsansvarig i klubben vara bra? Starbåten blev även detta år liggande på land pga tidsbrist. Nu finns det dock större hopp för nästa säsong då vi har fått en Starbåtsansvarig. Det är Johan Remén som i o med detta gör en mycket välkommen comeback till seglingsverksamheten i MBK. Det handlar om att ansvara för Starbåten och i samarbete med jollekommittén se till att hålla den i skick, sjösätta ta upp etc. Det kan vara lämpligt med Verksamhetsberättelse Starbåten Under upptagningen 18/9 släppte tilten på traktorn utan anledning så att draget på kärran gick sönder, den kunde svetsas så upptagningen kunde fortsätta. 9. Höstmötet avslutas Ordförande tackade för visat intresse och förklarade Höstmötet avslutat ytterligare en person som delar detta med Johan och därmed uppfyller sin arbetsplikt. Vi kan här även nämna vår Finnjolleansvarige, Urban Klang, som håller den båten i seglingsbart skick. Intresseanmälan kan göras till eller på telefon Lasse målare o Bengt i Starbåten. Foto: Lasse Lexell 7

8 8 Klubben ÅRSREDOVISNING FÖR MARIEFREDS BÅTKLUBB VERKSAMHETSÅRET VERKSAMHETSBERÄTTELSE Uppgrusningen av slipen har fortsatt. Klubbens styrelse har utgjorts av Lars Erik Larsson ordförande, Lars Lexell vice ordförande, Solveig Chreutz sekreterare, Per Barnieske kassör, Anette Gustafsson medlemsansvarig, Lars-Erik Johansson slipbas, Björn Larsson seglingskommittén, Hasse Hansson klubbholmskommittén och Nils Olander stugvärd. Under verksamhetsåret har 10 styrelsemöten och 3 medlemsmöten avhållits. Antalet medlemmar var den 31/ personer, fördelat enligt följande: Medlemstyp Antal Båtar AKTIV FAMILJ HEDERS 1 JUNIOR 8 1 STÄND 11 3 STÖD 43 Totalt Under året har antagits 19(32)* nya medlemmar plus 16(33)* familjemedlemmar. 95 (90)* segelbåtar är registrerade och 97 (92)* motorbåtar samt 9 (9)* motorseglare. Register förs ej över segel-jollar, kanoter och roddbåtar. (* avser föregående år) Slipen Även detta år har vi varit utsatta för stölder av motorer och drev. El och vatten har dragits ut till norra området. Patrik Thunfjord och Janne Rönn har fortsatt med renoveringen av gamla elanläggningar i pumphuset bl.a. Åke Öberg har bytt ut elkabel på norra sidan av södra området. Mastkranen är förstärkt och målad och Stig Karlsson och Bengt Malmgren har sett till att det nya maststället har fått plåttak. Två begagnade bryggor har köpts av Pro Marina. Avsikten är att få ett bättre bryggsystem för slipen. Det har uppstått problem med bygglovet på de två plåthusen på norra området. I och med den nya detaljplanen har kommunen reducerat en del av arrendeområdet och då har det södra huset hamnat utanför arrendegränsen. Dessutom gjordes flera fel av klubben i samband med husbyggena. Ordförande och vice ordförande tillsammans med husägarna fortsätter förhandlingar med kommunen för att lösa frågan. Ny bygglovsansökan för norra huset är inlämnad. Klubbhuset En del korrigeringar efter förra årets huslyft har gjorts. Förskär Städdagarna blev rätt så välbesökta. All ved som fanns på slipen har huggits upp och fraktats ut till Förskär. En vedbod har byggts intill bastun. Cirka 35 medlemmar har kvitterat ut den nya bastunyckeln och i och med införande av personlig bastunyckel har vi inte sett någon vandalisering av bastun under året. I Stora huset har invändig renovering påbörjats med rengöring och spackling. Spisen har försetts med en plåt för att förhindra att det röker in. Fönstren har målats.

9 forts. verksamhetsberättelse Klubbarbete Av 248 medlemmar med klubbarbetsplikt har 126 medlemmar genomfört klubbarbete. 122 st har föredragit att betala 1000 kr istället. Fester och gemenskap Istället för årsmötesfest firade vi 75-årsjubileum. I början av maj samlades 45 personer på Djurgårdsporten. Det blev god mat, sång och tal och senare fick vi skaka ner maten med dans. Ett stort tack till Ida (som stod för maten) och Christian Dyjée, Sivan och Hasse Hansson samt Solveig Chreutz som arrangerade det hela. Våreskadern gick till Askholmen. Det blev stor uppslutning och som vanligt ett välgjort och trevlig arrangemang av Nette och Anders. Hösteskadern gick till Stallarhomen. Där var samtidigt Sjöräddningen och demonstrerade sin utrustning och Anders Dyjée agerade badnymf. På midsommaren dukades långbord på bryggan efter dagens hårda slit med kransbindning, stångbeklädning, stångresning och dans. Alla barn fick traditionsenligt godispåse. Övrigt Vi fick en ny arrendator i gäst- och småbåtshamnen. Efter en del inkörningsproblem verkar det mesta fungera bra. Kommunen kallade till en möte med båtklubbarna i kommunen. Vi informerades om att en översiktsplan för båtlivet är planerad. Ett orosmoment är att kravet på expansion i städerna riskerar tränga undan båtklubbarna. Representanter för MBK har även deltagit i MBF:s båtdag,och förbundsråd. Klubben är medlem i Mälarens Båtförbund och Södermanlands Seglarförbund. Förbunden är anslutna till Svenska Båtunionen respektive Svenska Seglarförbundet. Föreningen Ångfartyget Mariefreds Vänner/Stiftelsen Skärgårdsbåten, Svenska Fyrsällskapet samt Sjöräddnings-sällskapet stöds av klubben. Middagsförberedelser på Askholmen. Foto: Lars Erik Larsson 9

10 Verksamhetsberättelse Jollarna Jolleskolan har i år haft en mycket bra säsong. Rekordmånga nybörjare och många trevliga seglingar har vi fått uppleva. Inledningsvis så hedrades alla deltagarna i jolleskolan med tilldelningen av vandringspriset Kanonen. Ninni o Lasse hälsade på och höll ett uppskattat anförande samt berättade för barnen om kanonens historia. Vädret var kanske inte alltid på vår sida under 2009, hård vind eller ingen alls var det typiska tisdagsvädret, och för första gången så frös vältningsövningarna inne. Vi hade oftast mer än tio båtar på sjön, som mest 17 stycken. I år fick vi dessutom till ett par kappseglingar, en bankappsegling och en distanskappsegling som sammanföll med den traditionsenliga seglingen till klubbholmen. nyinstiftat pris Gripsholmsklockan. Priset är skänkt av rederiet Wisby Tankers och kommer att vara ett ständigt vandrande pris till den i jolleskolan som sammanlagt vunnit årets kappseglingar. Prisutdelningen skedde under årets avslutande utflykt till Förskär. Ada delar ut Gripsholmsklockan till Tobias Luthin. Foto: Lasse Lexell. Priset till årets mest entusiastiska deltagare, den anrika frälsarkransen, gick i år till Emil för stort mod och optimism i optimisten! På väg mot Förskär. Foto: Lasse Lexell. Fanny vann bankappseglingen och Tobias vann distansen. Sammanlagt blev Tobias Luthin totalsegrare och fick ett Emil tar emot frälsarkransen. Foto: Lasse Lexell. 10

11 forts. verksamhetsberättelse jolleskolan Jolleskolan har alltid plats för fler funktionärer. Uppdraget är ett garanterat roligt sätt att uppfylla sin arbetsplikt på. Det är inte bara jobb på vattnet, det finns även en hel del grejer att laga och underhålla. Varför stå på land och hänga, bli funktionär! Hej på er alla medlemmar! Vill önska er alla en god fortsättning på det nya året. Medlemsinformation och klubbarbete Vi har för avsikt att fortsätta skolan nästa år, och beräknas vara igång med ett uppstartsmöte senast den 18/5. Anmälan kan göras till astrazeneca.com eller på telefon Jag har haft en jobbig sensommar men en lugn vinter när det gäller min insats som medlemsansvarig. Jag har lyckats med att skicka ut ej arbetsinsatsavgiften för första gången och kanske förstört julfriden för en del. :) Skämt åsido, så hälsar styrelsen alla medlemmar välkommen till ett bättre arbetsinsats år 2010, för att alla ska känna sig delaktiga i olika klubbarbeten. Det behövs verkligen. Framför allt för att slippa den onödiga avgiften som dyker upp i samband med julen. Med din insats blir det mera gemenskap o trivsel för alla. Vi vill att alla ska trivas på både Förskär o slipen och då krävs det att både du o jag hjälper till. Snart kommer jag att skicka ut den årliga medlemsavgiften, har ni några adress ändringar eller bytt båt så vill jag att ni hör av er snarast till mig. Hälsningar Anette Gustafsson Våga knappa GPS-kurs Hur använder du din sjökortsplotter? Tillhör du dom som inte vågar röra knapparna och gå in i menyerna för att du är rädd att förstöra apparaten? Isåfall kommer här ett tillfälle att testa. Pelle Barnieske kommer att under några timmar visa vad man kan göra med knapparna på GPS:en. Mer information om tider och hur det skall gå till kommer finnas på hemsidan och vi kommer också att skicka ut en inbjudan per mail. Törs Du använda knapparna? 11

12 Seglingskommitténs rapport 2009 års pristagare och prishämtare 20/2: Bernadottes vandringspris Lars Lexell Watski Cup Lars Lexell ÅkeKassebros klocka. Lars Lexell Hasse Anderssons pris. Lars Lexell Översikt över aktuella priser Bernadottes vandringspris. Första gången uppsatt Vinnare skall ha 3 inteckningar i följd eller 5 sammanlagt. Återuppsatt av Lars Andersson Återuppsatt av Leif Jardemyr Inteckningar: 2000 Lars Karlsson 2001 Bengt Malmgren 2002 Jan Rönn 2003 Bengt Malmgren 2004 Bengt Malmgren 2005 Lars Lexell 2006 Bengt Malmgren 2007 Lars Lexell 2008 Olof Torrång 2009 Lars Lexell Watski Cup Uppsatt Ständigt vandrande 2007 Olof Torrång 2008 Lars Lexell 2009 Lars Lexell Kommunmästerskapen 2010 anordnas av Strängnäs segelsällskap. Vi återkommer med tidpunkt för seglingen. Åke Kassebros Klocka. Uppsatt Ständigt vandrande till årets bästa kölbåtssegrare Jan Rönn 2006 Bengt Malmgren 2007 Jan Rönn 2008 Olof Torrång 2009 Lars Lexell Hasse Anderssons pris. Uppsatt Delas jämna år ut till bästa kölbåtsseglare. Udda år går den till bästa tävlande i klubbens navigationstävlingar Olof Torrång 2009 Lars Lexell Poängsammandrag, bästa kölbåtsseglare Plats Rorsman Poäng 1 Lars Lexell 18 2 Olof Torrång 14 3 Jan Rönn 12 4 Per Hultberg 10 5 Lars Karlsson 8 6 Hans Thörnblad 4 7 Stefan Gustavsson 3 8 Magnus Fredriksson 3 9 Leif Jardemyr 1 10 Christer Nilsson 1 Förklaring Segraren i en av våra seglingar får antalet deltagare +1 i poäng. Övriga i fallande skala ned till en poäng till sista båt. Vid lika poäng prioriteras enligt följande: 1. Deltagare i flest antal seglingar 2. Bäst i inbördes möten 3. Bäst placering på vårkvällsseglingarna 12

13 Nya medlemmar i MBK 2009 Förutom nedan redovisade båtägare ett antal familjemedlemmar invalda i båtklubben Namn Båttyp Asplund Fredrik m fam. CRESENT Dahlqvist Hans MINETTE Edman Jan STARBÅT Hygrell Benny m. fam. BAYLAINER 245 Idstam Roy m fam. UTTERN 690 Lindqvist Erika m fam. ALBIN 78 Marchner Hans m fam. KAJAK CITIUS 60 Sköld Martin m fam. BUSTER L Stedt Christer KARLSKR. WIGGEN Svensson Johan m fam. Svensson Martin TRÄBÅT SLUP Svensson Ulf m fam. CARRERA HELMSMAN Thordmark Thomas m fam. STÅLBÅT Thorén Caj m fam. YAMARIN 46 SC Wallén Per-Olov m fam. YAMARIN 59 HT Welander Klas m fam. RYDS 510 GTI Werner Christer m fam. BOSJÖ 25 Weslien Dan m fam. STYRPULPET Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till Mariefreds Båtklubb! Alla nya medlemmar är välkomna till en informationsträff söndagen den 28 mars, klockan 15:00. De olika kommittéledarna kommer att berätta om båtklubbens verksamhet. Informationsträff för nya medlemmar Separat inbjudan kommer att skickas ut till alla nya medlemmar. Om du inte fått personlig inbjudan men ändå är intresserad att vara med så är du välkommen. Utsikt mot slottet en vinterdag. Foto: Nils Olander 13

14 14 Ekonomisk rapport - Resultatrapport 2009 Föreg år Perioden Intäkter Inträdesavgift , ,00 Medlemsavgift fullbet , ,00 Medlemsavgift junior 420,00 560,00 Medlemsavgift stöd 8 325, ,00 Summa medlemsavgifter , ,00 Slipavgift mark , ,00 Bryggavgifter 0, ,00 Sommarhyra 4 000, ,00 Summa slipavgifter , ,00 Intäktskorrigeringar Övrig försäljning 6 600, ,00 Bastu Förskär 0, ,00 Arbetsplikt , ,00 S:a Intäktskorrigeringar , ,00 Erhållna bidrag Komm. amorteringsbidrag , ,00 S:a Erhållna bidrag , ,00 Summa intäkter , ,00 Direkta kostnader Medlemsavgifter förbund , ,00 Medlemsavgifter föreninga -950, ,00 S:a direkta kostnader , ,00 Bruttovinst , ,00 Övriga kostnader Arrende Förskär , ,00 Arrende Tredje Backe , ,00 Bygglovsavgift 0, ,00 El Slip & Klubbhus , ,00 Drivmedel , ,00 Kontorsmaterial , ,55 MBK Info , ,00 Rep. & underhåll maskiner , ,00 Rep. & underhåll mark , ,00 Rep. & underhåll bryggor ,00 0,00 Rep. & underhåll Förskär , ,00 Jollarna -628, ,00 Segling , ,00 Klubbhus , ,00 Fest & Eskader , ,00 Datorkostnader , ,00 Telefon , ,00

15 Ekonomisk rapport - Resultatrapport 2009 Föreg år Perioden Porto , ,30 Bankkostnader , ,00 Försäkring , ,00 Kostnader styrelsemöten 0, ,00 Kostnader medlemsmöten ,50 0,00 Övriga inköp , ,00 Diverse övriga kostnader , ,00 S:a övriga kostnader , ,85 Resultat före avskrivningar , ,15 Avskrivningar Avskrivningar inventarier , ,00 S:a Avskrivningar , ,00 Resultat efter avskrivningar , ,85 Finansiella intäkter Ränteintäkter 3 726,15 91,10 S:a Finansiella intäkter 3 726,15 91,10 Finansiella kostnader Räntekostnader , ,00 S:a Finansiella kostnader , ,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostn , ,75 Resultat före bokslutsdisp. och skatt , ,75 Resultat före skatt , ,75 Nettoresultat , ,75 trött på att göra försäkringsbolagen onödigt rika? Sluta upp med det! Vi har anpassat premierna ännu mer till din fördel. Olycksfallsförsäkring för alla ombord är en av nyheterna och du kan få upp till 20 % rabatt på villa-, hem- och bilförsäkring. Kolla själv. Gå in på vår hemsida eller ring. Nu på en gång! Försäkringen din båt Förtjänar!

16 Ekonomisk rapport - Balansrapport 2009 Ing balans Perioden Utg balans Omsättningstillgångar 1 Kassa 9 883, , ,00 Postgiro , , ,46 Båtklubbskontot , , ,84 Fordringar, a- medlem 600,00 0,00 600,00 Fordringar e-medlem 225,00 0,00 225,00 Fodringar arbetsplikt 2 800, , ,00 Övriga fodringar 6 119,00 0, ,00 S:a omsättningstillgångar , , ,30 Omsättningstillgångar 2 Lager S:a omsättningstillgångar , ,00 0,00 0, , ,00 Anläggningstillgångar Båtlivsfonden 1 000,00 0, ,00 Markanläggning nya omr ,00 0, ,00 Avskr mark nya området , , ,00 Traktorn ( nya ) ,00 0, ,00 Avskrivning traktorn nya , , ,00 Elverk förskär ,00 0, ,00 Avskrivning elverk , , ,00 Brygganläggningar , , ,25 Avskrivningar brygganlägg , , ,25 Markanläggning , , ,05 Avskrivning markanläggnin , , ,05 Klubbhus ,00 0, ,00 Avskrivningar klubbhus , , ,00 S:a anläggningstillgångar , , ,00 S:a tillgångar , , ,30 Skulder och eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Upplupna räntor ,00 0, ,00 Förutbetalda slipintäkter ,00 0, ,00 Kortfr del av banklån ,00 0, ,00 S:a kortfristiga skulder ,00 0, ,00 Långfristiga skulder Dep. nycklar , , ,00 Banklån ,00 0, ,00 Klubbhusandelar ,00 0, ,00 S:a långfristiga skulder , , ,00 S:a skulder , , ,00 Eget kapital Reserverade medel jollar ,00 0, ,00 Balanserat resultat , , ,05 Årets resultat , , ,75 S:a eget kapital , , ,30 S:a skulder och eget kapital , , ,30 Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00 16

17 Övr fodringar Utgör kvartal 4 av amorteringsbidraget 6.119:- Ekonomisk rapport - Noter Materiella Tillgångar Tillgångsslag Avskrivningstid Anskaffningsvärde Ack avskr. Bokförtvärde Bryggor 25 år , , ,00 Klubbhus 25 år : , :00 Markanläggning 50 år : : :00 Traktorn ( nya ) 10 år : : :00 Elverk förskär 10 år : :00 0:00 Markanläggning (nya) 50 år : : :00 Totalt :00 Lager Lagret som värderats till ett anskaffningsvärde av 1.000:- har ett försäljningsvärde av 5.380:- Ränta Balansposten utgörs av upplupen ränta 3.730:- Amortering Nästa års amortering på banklånet är :- Dep. Nycklar 239 depositioner för nycklar a 300:- = :- Banklån Skuld på banklån :- Klubbhusandelar Skuld till medlemmar :- För beslut på årsmötet Förslag till ändrade regler för klubbarbetsplikt för nya medlemmar Styrelsen föreslår att: Ny medlem som blivit antagen som medlem från och med första september är undantagen från klubbarbetsplikt första året. Datum för godkänd medlemsansökan gäller. Maja stävar mot Stockholm. Foto Lars Erik Larsson 17

18 Förslag till verksamhetsbudget Budget 2009 Utfall 2009 Budget 2010 Intäkter Medlemsintäkter , , ,00 Slipintäkter , , ,00 Bryggintäkter 4 800, , ,00 Sommarhyra 6 000, , ,00 Kommunala bidrag , , ,00 Övriga intäkter ,00 00 Arbetsplikt , , ,00 Summa , , ,00 Kostnader Gemensamt , , ,00 Segling 5 000, , ,00 Jollar 5 000, , ,00 Starbåten 1 000, ,00 Slip , , ,00 El Slip + Klubbhus , , ,00 Rep underhåll mark , , ,00 Rep underhåll brygg 5 000, ,00 Klubbhus tele 5 000, , ,00 Förskär *ink arrende ,00 *19 453, ,00 Fest & eskader 5 000, , ,00 Medlemsavgifter förbund , , ,00 MBK info Porto , , ,00 Försäkringskostn , , ,00 El Förbättring , , ,00 Drivmedel , , ,00 Kostn Medlemsmöten 3 570,00 Avsättningsfond , ,00 Bygglovskostn 5 300,00 Summa , , ,00 Resultat före avskr , , ,00 Avskrivningar , , ,00 Resultat efter avskr , , ,00 Finansiella kostnader & intäkter Ränteintäkter 3 000,00 91,10 100,00 Räntekostnader , , ,00 Summa , , ,00 Resultat , , ,00 * arrende förskär 4 746,00

19 Seglingberättelse av Lasse och Barbro Lexell Eskadersegling till Finland och Estland. En regning dag i mars gick vi på en träff om Kryssarklubbens eskadrar. Där fick vi höra om en segling till Finland och Estland som kändes intressant. Eftersom det bara fanns en plats kvar så slog vi till direkt och sen var det bara att börja förbereda sig. Ledaren för eskadern var en 70-årig gentleman som la ner enormt mycket tid o möda för att bädda för en intressant o säker seglingsupplevelse. Vi överöstes av goda råd, utrustningslistor, tips och förmaningar. Han åkte till Estland och köpte sjökort, bokade plats i gästhamnar och förberedde utflykter. En solig lördag, helgen efter midsommar, träffades vi i Söderarms skärgård. Sammanlagt 10 båtar, från en 42-fotare till en Vega, skulle nu umgås och hjälpa varann i fyra veckor. Den initiala stelheten löstes snabbt upp med hjälp av solsken och vin och vi hade vårt första skepparmöte på klippan. som skulle upprepas flera gånger under seglingen. Under flera soliga högtrycksdagar seglade vi genom Ålands skärgård, Skärgårdshavet och vidare in i Finlands övärld. Vi förtöjde nästan alltid tillsammans och umgicks i varandras båtar på kvällarna. Kul med nya bekanta, då kan man återanvända alla gamla seglingshistorier igen! Vår eskaderledare höll skepparmöte och styrde med fast men vänlig hand över oss. Nån gång kunde han påtala brister i vårt sjömansskap, komma med tips eller utbilda oss, som t.ex. i den nobla konsten att på ett korrekt sätt kasta en lina: Att kasta en lina. Första skepparmötet. Redan tidigt nästa morgon seglade vi över Ålands hav och hamnade i en klubbhamn på Sommarö, Syd Föglö. Där fick vi förtöja tack vare vår eskaderledares kontakter, något Framme vid det Finländska fastlandet låg eskadern stilla två dagar och besökte en jazzfestival i Dalsbruk. Därifrån vidare till Hangö och därefter första överfarten över Finska viken till Derhamn i Estland. Här låg vi också stilla ett par dagar och åkte på guidad busstur i svenskbygderna. Vi möttes av en 19

20 forts. seglingsberättelsse fascinerande historia och en massa spår från det svenska inflytandet och mindre trevliga minnen från det ryska. En mycket vacker kustremsa med oändliga sandstränder, kallt vatten, mycket sten o vackra solnedgångar. Estländsk solnedgång. På väg österut utefter estländska kusten fick vi lite tuffare väder och ett par mindre besöksmål gick inte att förtöja vid, så vi stod på ända till Tallinn. Där kunde vi gömma oss i den väldimensionerade olympiahamnen. Mycket betong och breda trappor! I Tallinn tog vi det lugnt med shopping, guidad tur i den gamla staden och ett besök på den svenska ambassaden. Ett flertal restaurangbesök hanns också med, i Mormors kök kunde man äta estnisk husmanskost, gott o rejält! I mormors kök När vinden lagt sig igen så var det dags för nästa överfart, tillbaka till Finland, nu till Helsingfors. Mera stadsvandringar och restauranger väntade, vädret hade övergått till typiskt varannandagsväder och på väg från Helsingfors så fick vi nästa hårdvindstillfälle. Eskadern flydde in i en reservhamn där vi låg en extra dag och hade mycket trevligt med frågesport, gemensamma grillkvällar och barkbåtstävling. Fler mycket intressanta hamnar besöktes på väg tillbaka genom Skärgårdshavet, Jussarö med sin gruvdrift från 60-talet, Björkskär med sin stora sötvattensjö, för att nämna ett par. Eskadern löpte på väldigt smidigt utan större problem. När vädret inte var på vår sida så kunde vår eskaderledare med sin stora erfarenhet snabbt ta fram alternativ. Det fungerade också förvånansvärt 20

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2012 års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation

Läs mer

MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB

MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB MBK-info Nr 3/2009 HÖSTINFORMATION FRÅN MARIEFREDS BÅTKLUBB INNEHÅLL Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Upptagningsinformation 6 Aktuell att göra -lista 7 Rapport från

Läs mer

MBK-info Nr 3/2013 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 3/2013 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 3/2013 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Medlemsinformation 7 Upptagningsinformation 8 Slipchefen

Läs mer

MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION

MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Medlemsinformation 7 Upptagningsinformation 8 Slipchefen

Läs mer

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17 MBK-info Nr 3/2010 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Seglingsresultat 6 Anette informerar 7 Upptagningsinformation

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 2 2011 är 27 februari 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Midvinternattens

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel

Läs mer

så var det åter ett nytt år:

så var det åter ett nytt år: Sjöfartsverket tillstånd nr 50 01331 SkuruSundetS BåtSällSkap årgång 36 FeBruarI 2013 nr 1 E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se så var det åter ett nytt år: 2013 Inledde

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN FOTO: PIA DUFBÄCK ARKSTEDT Mäklarringen kan Österåker. Vi känner till de

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum

nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 3 2011 är 19 april 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Vi

Läs mer

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN FOTO: FREDRIK ERIKSSON. KLUBBHAMNEN PÅ INGMARSÖ. Mäklarringen Österåker Stationsvägen

Läs mer

Roderbladet VATTEN ÖVER HUVUDET - ETT NÖJE I DET VÅTA HÖSTKALL SEGLING I TRÄBÅTEN. Nr 2 2006 Årgång 13. Sid 4-5. Sid 2

Roderbladet VATTEN ÖVER HUVUDET - ETT NÖJE I DET VÅTA HÖSTKALL SEGLING I TRÄBÅTEN. Nr 2 2006 Årgång 13. Sid 4-5. Sid 2 Roderbladet Nr 2 2006 Årgång 13 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA DEN LÅNGA RESAN I oktober lämnade Götheborg Göteborg för sin

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

Minnessidor för vår vän Kjell Eriksson! Läs mer på sidorna 12-13. Underrättelser för Helgasjöfarande. Årsmöte den 18 november kl.

Minnessidor för vår vän Kjell Eriksson! Läs mer på sidorna 12-13. Underrättelser för Helgasjöfarande. Årsmöte den 18 november kl. Nr 3: 2009 Underrättelser för Helgasjöfarande Lars Nikell fick äran att klippa bandet när kajen invigdes, i ösregn, i samband med funktionärsfesten. Ordförande Bengt Jönsson övervakar det hela. 2009-08-15

Läs mer

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14 minhamn.se Nr 4 2007 Årgång 14 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA Följ med på en VM-SEGLING i norska farvatten Sid 2-3 - Foto:

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

Nummer 4 November 2010. Årgång 22. Tidningen för oss BSL:are. 50 år

Nummer 4 November 2010. Årgång 22. Tidningen för oss BSL:are. 50 år Nummer 4 November 2010 Årgång 22 50 år Tidningen för oss BSL:are DET HÄR ÄR SISTA TORPARNYTT I PAPPERSUPPLAGA. NÄSTA KOMMER PÅ MAIL OM DU ANMÄLT ADRESSEN. KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 9/11 OM DITT HJÄRTA STÅR

Läs mer

TBS-nytt. Nu har vi hela sommaren framför oss med... ...kappseglingar. ...vänner på berget. ...skärgårdskvällar. ...seglarskola

TBS-nytt. Nu har vi hela sommaren framför oss med... ...kappseglingar. ...vänner på berget. ...skärgårdskvällar. ...seglarskola Nu har vi hela sommaren framför oss med......kappseglingar...vänner på berget...seglarskola...skärgårdskvällar TBS-nytt nummer 1 maj 2010 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap 1 Innehåll

Läs mer

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Snart är det sjösättning!...fest Välkommen på vårfesten! TBS-nytt nummer 1 april 2011 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap

Läs mer