ÅRSMÖTE PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat."

Transkript

1 KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades röstberättigade. 2. Val av ordförande och sekreterare Rinus Voorn valdes till ordförande och Peter Svefors till sekreterare. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Per Björklund och Rolf Collin. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst. 5. Fastställande av föredragningslista Föreslagen dagordning godkändes. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret Hamnsektionen har i år gjort underhållsarbeten och medverkat i rbetet med septiktanksugen. Seglinssektionen har bedrivit jollesegling, seglarskola kölbåtssegling. Dålig uppslutning på kölbåtstävlingarna, en del seglingar fick inställas. Trivselgruppen har ordnat fester och avslutar nu med pubafton 3 december. Redaktionsgruppen har gett ut Utkiken i vanlig ordning. Klubbhussektionen. Underhållssarbeten, 3 fasader målat,s sista fönsterna färdigmålade, golvet slipat och behandlat. Landsektionen. Lekplatsen har setts över och farliga saker tagits bort., Man har fällt träd stubbar, börjatordningställa ny plats för vaggor o sånt, genomfört storstädning. Man har fått stor hjälp av trefasaren. Slipgruppen har sett till att vi kommit både upp och ner. Vidare har man haft dykare att undersöka slipspåret och konstaterat att det finns inget överhängande som behöver åtgärdas. 7. Styrelsens förvaltningsberättelse, inklusive bokslut, för det senaste räkenskapsåret Lars-Olof Nordin gav en kort sammanfattning som även finns publicerad i Utkiken. Mötet godkände förvaltningsberättelsen. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det senaste räkenskapsåret Närvarande revisor meddelade att de granskat bokföring, resultat- och balansräkning för 2010/2011 och funnit att årsredovisningen ger en rättvisande bild av Sällskapets ställning och resultat samt att styrelsen har handlat enligt Sällskapets stadgar och sitt sysslomannaskap. Sidan 1 av5

2 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser Resultat- och balansräkning godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet 10. Fastställande av verksamhetsplan, budget och avgifter för det kommande verksamhetsåret. Lars-Olof Nordin redovisade verksamhetsplan och budgetförslag. Föreslagna nya avgifter. Enskild medlem 300 kr Familj 400 kr Vinterplats inkl. lyft 75 kr/m2 båtyta Gästhamnsavgift för dygn 200 kr Övriga avgifter oförändrade. För budgetåret 2012/2013 föreslås klubbhushyra för icke medlem till 7000 kr exkl. städning. Budgetförslaget godkändes men att diskplatserna och ny tvättmaskin utgår samt att vinterplatsavgift och gästhamsavgift behålls som 2010/11. Medlemsavgifterna höjs enligt styrelsens förslag. Bo Johansson vill att styrelsen tittar på kostnader och utgifter, inte investeringar och rapporterar nästa allmänna möte vad man kommer fram till. L-G Forss vill att styrelsen meddelar på hemsidan när man är färdig med översynen av budgeten och den ligger i balans. 11. Val av vice ordförande tillika sektionschef för en tid av två år (udda år). Roland Bomark valdes tillvice ordförande () 12. Val av kassör för en tid av två år (udda år). John Andersson valdes till kassör (nyval) 13. Val av två övriga styrelseledamot tillika sektionschefer för en tid av två år (udda år). Inge Johansson föreslås som styrelseledamot och hamnkapten och Kenneth Helander till styrelseledamoter och seglingssektionschef Inge Johansson väljs Evert Stenestrand föreslås till ledamot och sektionschef för seglingssektionen. Evert Stenestrand 13 röster Kenneth Helander 25 röster Kenneth Helander är vald. 14. Val av första och andra suppleant för en tid av ett år. Gunnar Olsson () och Jonas Bommeskär () valdes till suppleanter 15. Val av gruppchefer för en tid av ett år. Följande gruppchefer valdes Hamnsesktionen Bryggruppen Förankingsgruppen (Inge Johansson) L-G Forss Lennart Berg Sidan 2 av5

3 Gästhamnsgruppen Underhållsgruppen Servicegruppen Klubbhussektionen Installationsgruppen Servicegruppen Underhållsgruppen Uthyrningsgruppen Verkstadsgruppen Lokalvårdsgruppen Landsektionen Landgruppen Miljögruppen Slipgruppen Seglingssektionen Kölbåtsgruppen Jollegruppen Redaktionsgruppen Trivselgruppen Båtgruppen vakant Åke Bohlin Fredrik Cederlund (Rickard Köhler) Jan-Olof Andersson Göran Lindquist Jan Appelberg Per Björklund Jens Almqvist Jonas Bommeskär (Roland Bomark) Anders Karlsson, vice Sven-Åke Johansson Tommy Carlsson, vice Gunnar de Sharengrad Per Åkesson, vice Nicklas Johnsson (Kenneth Helander) Sven Borén Elin Delvéus Rickard Wharby vakant Magnus Lindström 16. Val av självständiga funktionärer för en tid av ett år. Följande funktionärer valdes Försäkringsombud Åke Bohlin Representant i Blekinge Seglingsförbund Sven Borén Sidan 3 av5

4 Representant i Blekinge Båtförbund Jörgen Sökjer-Pedersen 17. Val av en revisor för en tid av två år. Sören Lund valdes 18. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år. Anders Björngren valdes 19. Fastställande av sjösättningsdagar. Sjösättningsdagar blir 21 april och 5 maj. Förslag att fastställa en gång för alla att tredje helgen i april och månadsskiftet september oktober skall vara första sjösättning och upphalning och andra sjösättning och upphalning två veckor senare. Mötet beslutar att fortsätta som tidigare. 20. Fastställande av datum för allmänna möten under nästa verksamhetsår. Vårmötet hålls 12 april kl Årsmötet hålls 15 november kl Förslag att fastställa en gång för alla att tredje helgen i april och månadsskiftet september oktober skall vara första sjösättning och upphalning och andra sjösättning och upphalning två veckor senare. Mötet beslutar att fortsätta som tidigare. 21. Behandling av styrelsens förslag och, i rätt tid, inkomna förslag från medlemmar. Inga förslag 22. Information om kommande aktiviteter under vintersäsong. Pubafton 3 december Trubadur, lite mat, 50 kronor. 23. Övriga frågor. Peter Renström pushar för kommande seglarkväll på 1852 Rickard Wharby kommer att ta upp på vårmötet att Utkiken inte ska komma ut i pappersformat i fortsättningen. Tommy Carlsson säger att fas3- arbetaren gör ett bra jobb. Linkan fungerar som arbetsledare dagligen från klockan 8 på morgonen och gör ett stort arbete. Förslag att Linkan slipper brygg och vinteravgifter Mötet beslutar att Linkan slipper avgifter. Tommy Carlsson undrar om det behövs så många hamnvärdar. Inge meddelar att vi inte vet ännu hur många vi behöver i sommar. Heinz undrar Hur mycket har vi tjänat på dagavgiften? Dagavgiften tjänar sitt syfte att avskräcka folk som bara vill använda anläggningen på dagtid utan att betala. Sidan 4 av5

5

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista.

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista. Föreningsstämma Datum: 2011-05-26 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Grimm. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Därefter förklarar ordföranden stämman för öppnad.

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 Mötesdatum: onsdagen den 27 april 2011 Sörgårdsskolans matsal, kl.18.30 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Mellberg hälsar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Trollhättans Båtklubb torsdag 31 oktober 2013 kl. 18.30

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Trollhättans Båtklubb torsdag 31 oktober 2013 kl. 18.30 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Sida 1 s Båtklubb torsdag 31 oktober 2013 kl. 18.30 Närvarande Lennart Andersen Hans Andersson Knut Andersson Nils Alsterberg Björn Berggren Yngve Bohlin Arne Bohman Karl-Axel Bäck Fred

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Årsmöte i Önnereds Båtlag

Årsmöte i Önnereds Båtlag Årsmöte i Önnereds Båtlag 2013 Innehåll: Kallelse till årsmöte sid. 2 Föredragningslista samt valberedningens förslag 3 Verksamhetsberättelse för år 2012 4 Ekonomisk redovisning 5 Styrelsens förslag till

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer