Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter"

Transkript

1 Juni 2012 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på Trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor och transporter. Trängselskatte-ABC för arbetsgivare Första januari 2013 införs trängselskatt i Göteborg. Avgiften tas ut när fordon passerar betalstation mellan kl och Skatten tas ut i båda riktningar, alltså även om du kör ut från staden. I tabellen här intill ser du vilka avgifter som gäller. Om du passerar fler än en betalstation inom en timme behöver du betala endast en passage. Om avgiften ändras under timmen får du betala den högre avgiften. Anställda som har rätt att göra avdrag för kostnad i samband med resa till arbetet får i sin deklaration dra av även trängselskattekostnaden. Den som behöver sin privata bil i tjänsten minst 160 dagar per år får dra av trängselskatten för samtliga arbetsresor. Om man använder sin privata bil i tjänsten minst 60 dagar men färre än 160 har man rätt att dra av trängselskattekostnaden de dagar bilen används i tjänsten. Anställda med förmånsbeskattad tjänstebil får ingen ytterligare skattekostnad. Det schablonberäknade förmånsvärdet inkluderar trängselskatt. Bilägare som vill veta exakt när man passerat betalstationer och vad det kostat kan begära ut dessa uppgifter från Transportstyrelsen. Uppgifterna kan också hämtas på deras hemsida. Eftersom detta är sekretessbelagda uppgifter kan bara registrerad ägare/brukare få ut dem. Arbetsgivare med flera fordon kan få samlingsfaktura och det finns flera olika sätt att sköta inbetalningen. Kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för att få ett anpassat upplägg. Trängselskatten är en del av den politiska uppgörelsen om Västsvenska paketet. Skatten införs för att förbättra miljön, dämpa ökningen av bilresandet, minska trängseln i vägsystemet, stimulera kollektivresor och få intäkter till att rusta upp vägar, järnvägar och kollektivförbindelser. Medfinansiering var också en förutsättning för att få extra pengar från regeringen till infrastruktur i regionen när överenskommelsen gjordes. n Mer information: Se Transportstyrelsens hemsida (Sök Väg, Trängselskatt, Trängselskatt i Göteborg). Västsvenska paketet beskrivs också på alla inblandades hemsidor.

2 Tabell: Trängselskatt Tider Avgift kr kr kr kr 08: kr kr kr kr kr kr Fakta: trängselskatt Avgift: Från jan Ej lördagar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad. Maximalt belopp: 60 kr per dygn Avgiftsfritt: Juli månad samt helgdagar Flerpassageundantag: en avgift (den högsta) per 60 min Undantagna fordon: Utlandsregistrerade (f.n. Utredning pågår om att inkludera dem), utryckningsfordon, bussar över 14 ton, diplomatfordon, motorcyklar, militära fordon. Innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan ansöka om undantag. Seminarier om trängselskatt Under våren har Trafikkontoret och Västtrafik arrangerat seminarier om trängselskatten. Hittills har seminariet genomförts tre gånger och ytterligare två tillfällen är inplanerade 14 juni och 3 oktober. Det två timmar långa seminariet innehåller en genomgång av trängselskatten och vad den innebär för arbetsgivare, planerade ombyggnader inom Västsvenska paketet, förstärkningar i kollektivtrafiken, Västtrafiks nya företagstjänst och slutligen några tips på åtgärder som arbetsgivare kan göra för att minska miljöpåverkan från sitt resande. Hittills har ungefär 500 representanter för arbetsgivare i Göteborg deltagit. Intresset för kommande förändringar i trafiken verkar vara stort. Vill du delta på något av de kommande seminarierna, skriv till eller ring oss (kontaktuppgifter nederst). Fler kommer välja att resa kollektivt Fler kommer att vilja resa kollektivt när trängselskatten införs Därför satsas det på kollektivtrafiken. Längs Kungsbacka- och Alingsåspendeln får pendelparkeringarna fler platser för att underlätta byte från bil och cykel till buss och tåg. Perrongerna förlängs för att kunna ta emot längre tåg. På så sätt ökar antalet sittplatser med 50 procent. Tågtrafiken mellan Göteborg och Trollhättan-Vänersborg utökas. Alependeln är en ny pendeltågslinje som får nya stationer och dubbelspårig pendeltrafik med start i december Stationer blir Göteborg central, Gamlestaden, Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen. Infartslederna till Göteborg får nya busskörfält för att öka framkomligheten för busstrafiken. Det anläggs busskörfält på E6, E20, riksväg 40, väg 45, väg 155 och väg 158.

3 Expressbusslinjerna in till stan blir fler och får utökad trafik. Expressbussarna kommer att köra utanför Vallgraven för att minska trafiken i Brunnsparken. Inne i stan tillkommer nya stombusslinjer. Flera befintliga linjer slås ihop till nya. Framkomligheten för bussar förbättras med signalprioritet och busskörfält längs Södra Vägen, Parkgatan-Allén, Övre Husargatan-Sprängkullsgatan och Drottningtorget-Centralstationen. Dagens spårvagnar kompletteras med 25 nya fordon och turtätheten ökar. Inne i stan tillkommer nya stombusslinjer. Flera befintliga linjer slås ihop till nya. n Mer information: Mer information finns på Västtrafiks hemsida (Sök Om Västtrafik, Västsvenska paketet, Västtrafiks satsningar inför 2013), kartor med pendelparkeringar (Sök Reseinformation, Pendelparkeringar) och nya turer och tidtabeller. Tidtabeller för den nya trafiken kommer att finnas tillgängliga på Västtrafiks hemsida i november Västtrafik satsar på företagssäljare Västtrafik har inrättat den nya enheten Försäljning Företag- Där vänder man sig direkt till arbets givare som vill underlätta för sina anställda att resa kollektivt. Rådgivarna på Företagskund besöker arbetsgivare och hjälper till med kalkyler, resvaneundersökningar och annat som kan stödja anställda att ta steget till kollektivtrafiken. De erbjuder rabatterade kort som kan användas till personalens tjänsteresor eller som en förmånsbeskattad personalförmån. Företagskorten finns i dagsläget i tre versioner för Göteborg +, Göteborg ++ eller Regionen runt. Kontakta Robert Palotas, eller Håkan Skog, Telefon: Verktyg för webbmöten Det blir allt enklare mötas resfritt med hjälp av persondator, mobiltelefon och pekdator. Allt som krävs är en webbkamera för att synas och ett headset för att prata och lyssna. Vi rekommenderar separat webbkamera även om den bärbara datorn skulle ha en inbyggd. Bildkvaliteten blir bättre och det är enklare att ställa in rätt vy. Det krävs någon form av programvara. Ska webbmöten fungera yrkesmässigt bör utrustning och programvara ha bra kvalitet. Annars tröttnar deltagarna snart på teknikstrul och dåliga möten. En vanlig missuppfattning är alla deltagare måste ha viss programvara. Det är inte nödvändigt. Många mötesprogram har funktioner som gör att mötesarrangören bjuder in till mötet genom en länk som öppnas i vanlig webbläsare. Övriga deltagare behöver ingen programvara utan använder sin webbläsare. Det räcker med kamera och headset för att delta. I faktarutan här intill räknas upp ett antal programvaror. Många av dem finns i prova på-versioner som du kan ladda ned gratis och testa innan ni satsar på riktigt. Känner till fler programvaror, meddela gärna oss. Vi uppdaterar listan i kommande nyhetsbrev. I vårt nyhetsbrev nr 1 år 2010 tipsade vi om företag i Göteborg som arrangerar videomöten. Videomöten erbjuder högre bild- och ljudkvalitet än webbmöten. Är du intresserad av listan, kontakta oss (kontaktuppgifter nederst).

4 Exempel på programvaror och tjänster för webbmöten Adobe Connect Arkadin Cisco Movi Cisco Webex DimDim Genesys Netwiewer Projectplace Telia telemöte webb Windows Live Meeting Windows Lync Sunfleet fortsätter öka Sunfleet, den största bilpoolsaktören i Göteborg, ökar stadigt. År 2010 hade företaget i medeltal 116 poolbilar i inom Göteborgs kommuns gräns. År 2011 ökade antalet till 137, en ökning med 18 procent. Hittills i år är medelvärdet 159 bilar från januari till april, 16 procent högre än medelvärdet förra året. Övriga bilpoolsaktörer i Göteborg är Move About, ett företag som specialiserat sig på eldrivna poolbilar på Lindholmen, Lilla Bommen och Öckerö. Dessutom finns den kooperativa bilpoolen Göteborgs Bilkoop och bilkooperativ i Angered, Hisingen, Bagaregården och Masthugget. n Mer information: på och respektive leverantörs hemsida. Nya miljöbilsregler Regeringen har beslutat skärpa reglerna för miljöbilar. I vårbudgeten sägs att kraven ska gälla från 1 januari nästa år. Dagens system har funnits sedan mitten av 2000-talet. I början var gränsvärdena tuffa men numera klarar hälften av alla nysålda bilar miljökraven. De kommande gränsvärdena baseras på bilens vikt. Dagens 120-gramsnivå för bensin- och dieselbilar ersätts av en formel där man beräknar maximalt tillåtet utsläpp för miljöbil. I dagsläget är det bara sex dieseldrivna bilmodeller och fyra elhybrider som klarar de nya kraven på fossilbilar. Det finns också en handfull elbilar och laddhybrider som klarar kraven. Men ut vecklingen mot snålare modeller går snabbt och fler kommer. Etanol- och gasbilar bedöms på samma sätt efter vikt, men gränsvärdet är inte lika tufft. Etanolbilar tillåts dra 58 procent mer energi och gasbilar 97 procent. Rabatten ges för att sådana fordon släpper ut mindre mängd fossil koldioxid om de körs på biobränsle. I dagsläget finns 10 etanolmodeller som klarar de kommande kraven. Det är färre än hälften av alla etanolbilar på marknaden idag. I princip alla dagens gasmodeller klarar de kommande kraven. Ytterligare en nyhet är att även lätta lastbilar och lätta bussar ska omfattas av definitionen. Dagens nationella krav omfattar endast personbilar. I Göteborg finns därför en lokal miljöfordonsdefinition för sådana fordon. Förslaget är nu ute på remiss. Mer fakta från Mats-Ola Larsson, kontaktuppgifter nederst. Fler cykelpumpar i Göteborg Under något års tid har staden testat en publik cykelpump på Vasagatan. Nu har pumparna blivit fler. Trafikkontoret har satt upp dygnet runt-öppna cykelpumpar vid Gamlestaden, Redbergs platsen, Stigbergstorget, Rosenlund, Linnéplatsen, Kungssten och Korsvägen. Kartor finns på Se Cykel, Cykelreseplanerare, eller Punkapp för pekmobiler. Där visas också pumpar hos cykelhandlare, bensinstationer med flera.

5 Appar för miljöanpassat resande Rätt fart: NTF-appen Rätt fart mäter bilens hastighet och visar högsta tillåten hastighet på den väg man färdas. Appen fungerar i praktiken som en ISA-utrustning i bilen (ISA=Intelligent stöd för hastighetsanpassning). Appen indikerar när hastighetsgränsen ändras. Kör man fortare än tillåtet signalerar den. Med rätt fart minskar utsläppen och risken för trafikskador. Kostar 22 kr. Attraktiv resetjänst: Testversionen (s.k. betaversion) till Android av Attraktiv resetjänst är en widget (kan användas direkt från startskärmen) som håller koll på pendeltrafiken och uppdaterar hur du ligger till tidsmässigt inför nästa byte. Den ger påminnelser innan avresor, information om förseningar och avvikelser i trafiken. Den visar trafikflödet på vägarna. Man kan skapa egna reseprofiler. Du kan köpa sms-biljett och få påminnelse att förnya månadskort. Appen utvecklas av Trafikkontoret och har du synpunkter på funktionen, meddela Gratis. Reseplanerare och SMS-biljett: Med Västtrafiks Reseplanerare kan du söka avgångar och resvägar i kollektivtrafiken från det ställe du befinner dig. Du kan lägga in vanliga resvägar som favoriter för att söka resan snabbt. Med SMS-biljett köper du enkelbiljetter till kollektivtrafiken som dras på telefonräkningen. Gratis (apparna alltså, inte resan). Punkapp: Trafikkontorets Punkapp visar vägen till närmaste serviceställe, publika cykelpumpar och stationer med lånecyklar Styr & Ställ på karta. Gratis. Har du tips på fler appar som kan användas i trafiken, tipsa gärna. Trafikinformation: Läget i Göteborgtrafiken, störningar: Ombyggnader i Göteborgstrafiken: skriv Vägarbeten i sökrutan överst Ombyggnader i regionen, störningar: se Privat > Projekt Kollektivtrafik, sök resa, störningar: Cykelreseplanerare, lånecyklarna Styr & Ställ: se Cykel Trycksaker: Ladda ned inspirationsskrifter om cykling, kollektivtrafikförmån,resecoa chning, policydokument med mera. Trycksaker kan även beställas från oss. se Företagare > Miljöanpassa företaget > Resor > Rådgivning arbetsplatsens resor. Cykelkartor: Beställ en uppsättning cykelkartor, affisch och exponeringsställ till din arbetsplats på Bilkalkyl: Se kostnad, miljöpåverkan och bilpoolspotential för er fordonsflotta. Gör beräkningar och få överblick med vårt kalkylverktyg på Tidigare nyhetsbrev : Beställ tidigare nyhetsbrev från oss. Kontakt: Petter Kjellgren, Göteborgs Stad Trafikkontoret, tel , Mats-Ola Larsson, Göteborgs Stad Trafikkontoret, tel ,

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Klimatneutral trafik i Göteborg

Klimatneutral trafik i Göteborg Klimatneutral trafik i Göteborg Att minska klimatpåverkan från vägtrafiken till en globalt hållbar och rättvis nivå Rapport 1:2012 Trafikkontoret Strategisk planering ISSN 1103-1530 Innehåll Inledning.

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Din kompletta guide för tjänsteresor

Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Kommer du att göra resor i tjänsten? Vi har satt ihop det viktigaste du behöver för att se till att ditt resande blir både hållbart

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Time Keep Solutions. Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions

AFFÄRSPLAN. Time Keep Solutions. Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions AFFÄRSPLAN Time Keep Solutions Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions 1 Innehållsförteckning 1.0 Företaget Sida 3-5 1.1 Ägarsituation Sida 3-4 1.2 Samband med

Läs mer

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 4 gröna bilar av 10 möjliga (40 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 September 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

En tidning från NR 3 2010. ett trivselnylle. SMS-biljett i hela länet NYHETER KORSORD TÄVLING. resa

En tidning från NR 3 2010. ett trivselnylle. SMS-biljett i hela länet NYHETER KORSORD TÄVLING. resa En tidning från NR 3 2010 Rickard Olsson ett trivselnylle SMS-biljett i hela länet NYHETER KORSORD TÄVLING resa 1 Ledare Ny kollektivtrafiklag är lika med ökat resande. Eller? Den 22 juni fattade riksdagen

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor Dokumentation från konferensen - en konferens om att optimera tjänsteresor för bättre ekonomi och miljö Helsingborg 3 april 2008 Dokumentation från konferensen Effektivare Tjänsteresor den 3 april. Seminariet

Läs mer

Guide: SPARA PENGAR I FÖRETAGET ELLER PRIVAT? SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR DITT FÖRETAGANDE. IT-nyheter NR 9

Guide: SPARA PENGAR I FÖRETAGET ELLER PRIVAT? SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR DITT FÖRETAGANDE. IT-nyheter NR 9 ARTIKLAR: Spara i företaget eller privat? s.4 Krönikan: Positivt med sänkt moms! s.3 Ny metod att ta betalt med kort s.7 Ekonomifakta & Skattekalender s.12 NR 9 IT-nyheter SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3 Så funkar det. Syftet med det här dokumentet är att beskriva hur godstart.se fungerar hur vi får in pengar, hur de skänks vidare och vad allt detta innebär för dig som användare. Innehåll HUR GODSTART.SE

Läs mer

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Åkare Nummer 1 Mars 2012 i väst Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland 32 meter långt fordonsprojekt Årsmöte 14 april i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Höstkonferens 2012 - nu

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

Västtrafiks årsredovisning 2010

Västtrafiks årsredovisning 2010 Västtrafiks årsredovisning 2010 2 Innehåll Detta är Västtrafik 4 Vd:s inledning 6 Försäljning 8 Kundservice 10 Trafik 12 Samhällsnytta 14 Styrelse 16 Ledningsgrupp och organisation 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer