Motormännens valmanifest 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motormännens valmanifest 2014"

Transkript

1 Motormännens valmanifest 2014

2 Bilen vår viktigaste hushållsmaskin Fri rörlighet, mobilitet för alla, är ett grundläggande kännetecken för det moderna, demokratiska samhället. Bilen har en central och avgörande roll för allas tillgång till individuell mobilitet och fri rörlighet oavsett inkomst och boendeort. Här presenterar vi åtta förslag för en säker, hållbar och tillgänglig trafikpolitik.

3 Tillgänglig, säker, hållbar Mobilitet förutsätter såväl utbyggd kollektivtrafik som ett säkert och modernt vägnät. Den individuella resan och/ eller resekedjan ska hålla för alla hela vägen. Mobilitet i full funktion är alltid tillgänglig, säker och hållbar. Självklara företrädaren Motormännen värnar bilägarnas och bilens roll i ett samverkande transportsystem där alla typer av transporter är tillgängliga och kompletterar varandra. Motormännen företräder Sveriges bilister. Vi tar bilisternas parti! Fem miljoner röstberättigade Inför valet den 14 september framför Motormännen, som den självklara företrädaren för drygt fem miljoner röstberättigade bilister, ett valmanifest riktat till riksdagens partier. Kraven är alla relaterade till mobilitetens nyckelbegrepp: tillgänglig, säker och hållbar.

4 1. Bilen är en förutsättning för mobiliteten! Politiker och andra beslutsfattare måste ta klar ställning för bilen och för dess betydelse för att hela Sverige ska leva arbetsmarknadsmässigt, socialt och servicemässigt. Idag lever 1,4 miljoner på landsbygden. En modern trafikpolitik tar hänsyn till landsbygdens speciella behov av transporter. Det går inte att beskatta avstånd i ett avlångt och glest befolkat land som Sverige. Nio av tio resor sker på vägar, åtta av tio resor görs med bil. Utan bilen får hela Sverige svårt att leva, utan bilen stannar Sverige.

5 2. Sluta straffbeskatta bilisterna! 3. Ökade väganslag för säkrare vägar! Bilen är en nödvändig hushållsmaskin. Den är en förutsättning för många att klara av livspusslet. Om skatter och avgifter höjs riskerar vi att bilen och därmed mobiliteten blir en lyxvara förunnad några få. Bilrelaterade skatter och avgifter ska utgå från användningen och inte själva ägandet av bilen. Miljöskatter ska baseras på utsläppsnivå och vara lika för alla transportslag. Bilägarna betalar årligen runt 90 miljarder kronor i skatter och avgifter och drygt 20 miljarder återinvesteras i form av väginvesteringar och vägunderhåll. Bilrelaterade skatteintäkter ska användas till förbättrad framkomlighet, service och infrastruktur för i första hand bilisterna. Antalet omkomna i trafiken minskar ständigt och är nu nere på de lägsta nivåerna sedan bilen fick sitt verkliga genombrott efter andra världskriget. Det är dock en utveckling som inte ser likadan ut i hela landet. Det finns många vägar med dålig standard och ett eftersatt underhåll. E10 i norra Sverige är ett exempel på väg som måste förbättras omgående. I Sverige finns ca. 200 mil 80- eller 90-väg som är mycket olycksdrabbad och saknar mittseparering. Mittseparering minskar risken för dödliga olyckor med 80 procent. Motormännen vill se en kraftfull ökning av väganslagen för att därmed ytterligare minska antalet skadade och döda i trafiken. Trängselskatter och vägavgifter är ytterligare ett sätt att straffbeskatta bilister.

6 4. Inför en skrotningspremie! 5. Subventioner för miljöns skull! Sverige har en av Europas äldsta bilparker. Äldre bilar har långt större klimatpåverkan än moderna bilar koldioxidutsläppen från nya bilar har minskat med en tredjedel jämfört med bilar från 1980-talet. Det behövs stimulans för att påskynda förnyelsen av bilparken till mer bränslesnåla och miljöanpassade bilar. Med en skrotningspremie skapar vi möjligheter för konsumenterna att satsa på nya, moderna bilar med mindre klimatpåverkan. En skotningspremie på kronor innebär att koldioxidutsläppen kan minska rejält. Nya bilar är dessutom betydligt trafiksäkrare vilket också leder till färre döda och svårt skadade i trafiken. Kommuner och staten måste göra mer för att stimulera fram en miljövänligare fordonsflotta. Det behövs bland annat kraftiga subventioner för att fler ska våga välja en elbil. En satsning liknande ROT för fastighetsägare för att anlägga laddstolpar och annan infrastruktur för elbilar påskyndar den nödvändiga infrastruktursatsningen. Gratis parkering och undantag från trängselskatter för miljöbilar är andra viktiga stimulanser för att minska transportsektorns utsläpp.

7 6. Bilister ska själva välja däck! Bilisterna ska själva få välja om de vill ha dubbade vinterdäck eller inte. Det handlar ytterst om trafiksäkerhet. Politikerna ska inte bestämma åt oss. Dubbdäck behövs i det svenska vinterklimatet. Blixthalkan kan slå till när som helst och dubbdäck ruggar upp vägen vilket ger bättre grepp åt de som inte använder dubb. De skäl som förbudsivrarna anför kan hanteras med bland annat bättre städmetoder, bättre asfalt och information. 7. Obligatorisk trafikundervisning i skolan! Trafikutbildning bör göras tillgänglig från unga år för att sprida kunskap om trafikregler samt säkert beteende i trafiken. Tidig, återkommande och kvalificerad utbildning under hela skoltiden minskar riskerna för nya förare då den första perioden är den farligaste. Vidare är det bra om alla trafikanter får ökade kunskaper om samspelet i trafiken, inte bara de som tar körkort. Dubbdäcksavgift gör trafiksäkerheten till en ekonomisk fråga och skapar orättvisor. Det är inte ok att avgiftsbelägga eller förbjuda trafiksäkerhetsutrusning.

8 8. Inför en sms-lag nu! Det måste till ett tydligt förbud mot sms och användandet av handhållen mobiltelefon samtidigt som man kör bil. Den nya regeln i trafikförordningen räcker inte. Skrivningen är för otydlig. Lagar som stiftas måste vara tydliga både för den som ska övervaka lagarna och den som ska rätta sig efter dem. Ett tydligt förbud skickar en signal som ändrar beteenden och räddar liv. En tydlig lag minskar antalet dödade och skadade i trafiken.

9 Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi ger våra medlemmar rådgivning inom bilteknik, juridik och resor. Vi arbetar också för säkra förare, säkra bilar och säkra vägar. Tillsammans med den fria mobiliteten är det trafiksäkerhet som vårt valmanifest handlar om. Läs mer om oss och vårt arbete på Vad tycker du är viktigt för Sveriges bilister? Ge oss din åsikt. Gör din röst hörd. https://m.facebook.com/motormannenriks

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Klimatpolitiskt program

Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I gubbängen 22-24 MAJ 2009 inledning 4 - Högerns lösningar 5 - Kollektiva lösningar 6 global rättvisa 7 - Rättvist miljöutrymme

Läs mer

Våra prioriterade frågor inför valet 2010

Våra prioriterade frågor inför valet 2010 Våra prioriterade frågor inför valet 2010 www.helasverige.se Tillgång till bredband i varenda by Under 2009 lanserade regeringen en nationell bredbandsstrategi med målet: Sverige ska ha ett bredband i

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Jobben. Maten. Landsbygden

Jobben. Maten. Landsbygden Jobben. Maten. Landsbygden Centerpartiets regionala program för utveckling av Värmland. Jobben. Maten. Landsbygden Jobben Jobben behöver bli fler. Det är alla överens om. Däremot finns det många olika

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

www.smaforetagarna.eu

www.smaforetagarna.eu NÄRINGSPOLITISKT PROGRAM I KORTFORM Av småföretagare - med småföretagare - för småföretagare Tillsammans skapar vi ett företagsklimat i världsklass. www.smaforetagarna.eu Småföretagare står för tillväxten!

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Cykeln är på väg tillbaka. Cykelfrämjandets 11-punktsprogram för ökad säker cykling

Cykeln är på väg tillbaka. Cykelfrämjandets 11-punktsprogram för ökad säker cykling Cykeln är på väg tillbaka Cykelfrämjandets 11-punktsprogram för ökad säker cykling Cykling på väg tillbaka Cykeln är unik som lokalt färdmedel. Den är snabb och smidig, kräver liten plats, behöver inga

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Köra bil på landet och rädda klimatet

Köra bil på landet och rädda klimatet Köra bil på landet och rädda klimatet Jenny von Bahr det är varken dyrt eller svårt att vända landsbygdens bilister från gisslan till ledare i klimatomställningen. FORES Studie 2009:2 Köra bil på landet

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012 Trafikanalys 2012 Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor September 2012 Innehåll 1. Sammanfattning sid. 3 2. Bakgrund sid. 5 2.1 Metod sid. 6 3. Vilka är dagens unga?

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt 1 Offentliga Rummet i Örebro 30 maj 2007 Tid: 10:15 Plenarpass 1 Plats: Conventum Tal av Mats Odell utkast Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt Det var ord av Werme. Tack, Staffan och

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer