UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig"

Transkript

1 UTVÄRDERING VT-10 PLANERING HT-10 Gullvivans förskola Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig

2 Trygghet för barn och föräldrar Lpfö-98 Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan, föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal, ge föräldrarna möjligheter att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen, beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten och se till att föräldrarna blir delaktiga i utvärderingen av verksamheten. : Alla våra barn ska känna sig trygga, föräldrarna ska kunna känna trygghet i att lämna sitt barn hos oss I slutet av förra terminen omkom ett av våra barn, vi hade en minnesstund då nästan alla föräldrar var närvarande. Vi kände att vi fick en bra och nära kontakt med föräldrarna vid det tillfället och vårterminens verksamhet kunde rulla igång som vanligt. Vi upplever att föräldrarna känner trygghet i att lämna sina barn hos oss, däremot har några barn varit lite oroliga vid lämning. Vi tror att detta kan bero på att vi har haft många olika vikarier under en period samt att vi har varit många i personalgruppen (tre ord. personal, en extra resurs, en praktikant och en elev från BoF under fem veckors tid) Detta har gjort att regler och rutiner inte alltid har varit som de brukar vara, barnen har känt sig villrådiga och inte vetat vem de ska vända sig till. Vi har anordnat en kulturkväll då fyra familjer var närvarande. Barnen framförde några sånger som vi brukar sjunga på förskolan och de som ville tog med sig något att äta, som alla fick smaka utav. Tyvärr var det dålig uppslutning men de föräldrar som kom verkade tycka att kvällen var trevlig och vi i personalen fick möjlighet att prata i lugn och ro med alla föräldrar. Vi har haft drop-in-fika vid två olika tillfällen. Ett trevligt inslag som uppskattas av såväl barn som föräldrar och personal. Fr o m augusti kommer en fast extra resurs finnas med i gruppen varje dag. Vår förhoppning är att barnen skall känna att personalgruppen är stabil. Föräldrasamverkan Vi skapar en god kontakt med varje förälder under inskolningen och ser till att bibehålla den genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Ca.2 månader efter inskolning erbjuder vi alla föräldrar ett sk inskolningssamtal, vi erbjuder alla föräldrar ett utvecklingssamtal för sina barn Vi kommer att anordna ett föräldramöte i september då Anders Montelius föreläser om barns motoriska utveckling. Vi kommer att anordna drop-in-kaffe vid två olika tillfällen Vi bjuder in till Luciafirande

3 Inskolningsrutiner Ca. två veckor före inskolningen skickar vi ett vykort till barnet med datum och tid för första besök. Dag 1: Föräldern och barnet hälsar på 1 timme. Vi lämnar över en välkomstbroschyr, Information om TRAS, När barnet är sjukt och godkännade till publicering på hemsidan. Dag 2: Barnet går hem efter lunch. Föräldern är med hela dagen, föräldern blir bjuden på lunch. Dag 3-4: Föräldern är med hela dagarna, vi är flexibla med när och hur lång stund föräldern lämnar sitt barn. Dag 5: Föräldern är med en stund, men lämnar sedan förskolan. Fri lek LPFÖ-98 I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter Hur arbetar vi? Vi bygger upp en lekinspirerande miljö Personalen är alltid närvarande och stöttar i leken. Ibland deltar vi. Vi har en stor fyraårsgrupp som är inne i en väldigt intensiv lekperiod. Vi upplever dock att de behöver mycket stöttning i leken för att den ska utvecklas och inte stå still. Vi har för avsikt att aktionsforska på den fria leken och utifrån det utveckla den. Port-Folio Att synliggöra barns utveckling och lärande genom port-folio Vi kände att vi hade fastnat i vårt arbete med att dokumentera barns utveckling och valde därför att aktionsforska på ämnet Port-Folio. Det ledde till att vi utvecklade rubrikerna JAG och JAG KAN. Vi fortsätter att utveckla de tankar och idèer som vi har kommit fram i vårt aktionsforskningsarbete i Port-Folio. Traditioner LPFÖ-98: I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv värden, traditioner och historia, språk och kunskaper från en generation till nästa. : Att alla barn får uppleva seder och traditioner och därigenom föra kulturarvet vidare.

4 Vi har strävat efter att nå målet. Efter jul hade vi en julgransplundring då vi dansade ut granen och tomten hade lämnat en säck med lite saker i. Vi har firat födelsedagar, påsk och midsommar. Barnen ser fram emot att bli firade på sin födelsedag. Till påsk hade vi lite olika skapande aktiviteter, vi sjöng lite påskvisor och åt påsklunch. På midsommarfirandet dansade vi runt midsommarstången och åt glass. Några föräldrar vars barn var lediga kom och deltog tillsammans med sina barn. Vi firar barnens födelsedagar genom att hänga ut flaggan, sätta upp ett fotografi i hallen, sjunga för födelsedagsbarnet och ge ett kort och paket, äta glass till efterrätt. Vi bjuder in till Lucia firande och firar jul med bl a traditionella sånger, skapande och mat. Vi är positiva till andra kulturers traditioner och uppmuntrar föräldrarna att delge oss dem. Biblioteksbesök LPFÖ-98 Ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet. Barnen får lära känna närsamhället och de får vetskap om vad ett bibliotek är. De ska lära sig att man kan låna böcker. Genom sagoläsning stärks språket. Vi har arbetat efter målet. Vi har besökt biblioteket en gång i månaden med två barn åt gången, några gånger har vi haft fler barn med oss till biblioteket. Vi har insett att det då lätt blir rörigt och hög ljudvolym. Det är svårt att plocka fram böcker att låna samtidigt som man håller ögonen på barnen som man har med sig. Alla barn är inte på förskolan på fredagar som är vår biblioteksdag och har därför inte varit med oss på biblioteket. Vi fortsätter med att besöka biblioteket en gång i månaden med två barn åt gången. Vi är flexibla med biblioteksdagen så att alla barn får möjlighet att komma till biblioteket minst en gång/termin. Skogen LPFÖ -98 Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Barnen lär känna närmiljön och upptäcka naturen och vad skogen är. Genom att vistas i skog och mark lär sig barnen att vara rädda om naturen. Barnen tränar sin grovmotorik. Efter att vi bestämde oss för att inte ha någon samling på skogsdagen blev det lättare att komma i väg i tid och då få en längre stund att vara i skogen.

5 Barnen tycker mycket om att vara ute i skogen, fantasin och den fria leken kommer oftast igång ordentligt. Därför har det inte funnits behov av att leka några styrda lekar där. Vi har deltagit i skräpplockarveckan. Vi pratade med barnen om att man inte får kasta skräp i naturen, sedan tog vi med oss plastpåsar ut och plockade skräp som låg längs med gångbanor och i diken. Veckan avslutades med att alla barn som deltog fick diplom. I skogen är det lätt att få igång samtal med barnen. Man kan prata om vad olika saker heter, man kan prata om djur och natur. Man kan räkna pinnar, kottar mm. Man kan prata om vilken pinne som är kortast-längst osv. Dessa samtal för vi spontant med barnen varje gång vi är ute i skogen. Vi har varit i naturrutan varje vecka. Varje månad har vi dokumenterat årstiden genom att fotografera barnen och naturen. Vi har sedan samtalat kring fotografiet. I samtalet har vi fått in olika delar: Vi har räknat barn, mössor, vantar osv. och därigenom fått in matematik Vi har fått in namn på olika saker. Använt oss av olika begrepp som t ex framför, bakom och pratat om olika färger. På så sätt har vi jobbat med barnens språkutveckling. Vi fortsätter med att ta gå till skogen varje vecka och en gång/månad dokumenterar vi årstidsväxlingarna genom att fotografera barnen och naturen. Vi fortsätter med att föra samtal i skogen då vi får in namn på saker, begrepp mm. Vi fortsätter med att räkna kottar, samtala om olika former och storlek mm. och på så vis få in matematik vår verksamhet. Vi leker styrda lekar vid behov. Rörelse LPFÖ -98 Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Barnen ska träna sin grov- och finmotorik. Vi ska lära oss att det är roligt att röra på sig. Barnen behöver röra på sig föra att må bra Vi har strävat efter att nå målet. Barnen har visat stor glädje när det har varit dags för rörelse. I början av terminen hade vi rörelse efter CD-skivan Mini-röris 2 Ett rörelseprogram så barnen får följa instruktioner, träna koordination och samarbete. I april började vi att ha rörelse utomhus. Vi gick ner till fotbollsplanen och lekte styrda lekar samt bollek. I de styrda lekarna har barnen fått träna på att följa instruktioner, i bolleken tränas balans, koordination och sampel. Planering VT-10 Vi fortsätter att vara ute så länge vädret tillåter. Till senhösten har vi rörelse inomhus och använder oss av CD-skivan mini-röris eller bygger upp en hinderbana. Samling Barnen ska få känna gruppkänsla. Genom sånger rim o ramsor stärks språket Barnen ska få träna på att prata inför andra, att lyssna när andra pratar samt att vänta på sin tur.

6 Vi har haft samling varje dag. Det har varit uppskattat och efterfrågat bland barnen. Barnen har även lekt och organiserat samling i den fria leken. Barnen är noga med att gå igenom vilka som är på förskolan och vilka som är borta. Oftast har vi delat in barnen i två grupper. De små barnen har suttit i gropen och de stora har suttit på prickar på golvet. Vi har fått in matematik i samlingen genom att vi varje dag har räknat barn, lekt lekar som Kims lekosv. Vi har pratat om olika färger och former. Vi har fått in språkutveckling i samlingen genom att sjunga sånger och använda oss av ramsor. Vi pratar mycket med barnen och använder oss av samma begrepp varje dag, så att barnen lär sig nya ord och begrepp. Vi använder oss utav de riktiga orden istället för den,det, här och där. Planering VT-10 Vi fortsätter att dela samlingen i två olika grupper, samt att använda ord och begrepp, antal, form och färg. Vi kommer att förändra innehållet i samlingen efter behov Tre- och femårsgrupp Se särskild utvärdering och planering

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Förskolechefens redovisning 2 Beskrivning av verksamheten 6 Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna 1 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-8 Beslutade mål och åtgärder 9

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

GPP kring vardagliga situationer

GPP kring vardagliga situationer Humlan Humlan är en avdelning med totalt 15 barn i åldrarna 1-4 år, 6 flickor och 9 pojkar. 8 barn födda 2011 3 barn födda 2010 4 barn födda 2009 Arbetslaget består av 3 pedagoger: 2,55 tjänst Vi på Aleskogens

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

1. På väg genom skogen

1. På väg genom skogen Hur gick det sen? Vt 2010 Val av tema Det finns många anledningar till att jag valde boken "Hur gick det sen?" av Tove Jansson. Men den huvudsakliga anledningen är ändå när jag tänker tillbaka den exponering

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer