Business Process Automation by Skye Process Director by ReadSoft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Business Process Automation by Skye Process Director by ReadSoft"

Transkript

1 Goda råd Gott resultat Business Process Automation by Skye Process Director by ReadSoft Patrik van Odijk Fredrik Larsson

2 Agenda Automatisering av processer vår approach ReadSoft Process Director Effektivisering av kundorderprocessen DEMO!

3 Vad är det för utmaningar vi addresserar? Manuella rutiner Långsamma, dyra och illa beskrivna processer Låg servicenivå till kunden Risk för att en viss del av verksamheten får dåligt rykte Komplicerade system för att klara av att kommunicera Dokumentdriven process Långsamma och arbetsintensiva inmatningsprocedurer Komplicerad och tidskrävande verifiering Manuell avvikelsehantering Tappade affärer pga långsam hantering (t ex förlorade rabatter eller vikande försäljning) Dålig transparens och överblick över hela processen Svårigheter att möta krav från myndigheter och interna policies Svårt att utvärdera vissa nyckeltal när det är ont om data Svårt att mäta processens effektivitet

4 Vinster med att transformera processer Automatisering av och kontroll över processer och masterdata Sänkta kostnader i kärnverksamheten Ökad produktivitet genom hela processkedjan Förbättrat stöd till hela organisationen Ökad synbarhet att kunna mäta vad som tidigare inte gått att se Säkerställa att interna och externa regelverks följs Maximera investeringen i ERP-systemet

5 Fakturaprocessen Verktyg Avsändare Mottagare Inkommande fakturor Ankomst Kontering Attest Def. bokning & arkivering Leverantör ReadSoft Datafångst EFH-system Ekonomisystem Elektronisk fakturahantering (EFH)

6 Fakturaprocessen Vinster Scanning Datafångst Verifiering Korrigeringar, Avvikelsehantering Attest Bokning, Betalning ReadSoft INVOICES och Invoice Cockpit för SAP Paketlösning med scanning, tolkning, arkiv, workflow och övervakning Vad förbättras? Manuell inmatning reduceras Ständig tillgång till originalfakturan Förbättrad kontroll genom attestflöde, beloppshierarkier och övervakningsrapport Kortade ledtider, inga borttappade dokument i internposten Inga försenade betalningar, förbättrade leverantörsrelationer Nöjda kunder! Tidsåtgången per faktura reducerades med 84% Implementation på 6 veckor Geografiskt oberoende via shared service center möjliggjordes

7 Agenda Automatisering av processer vår approach ReadSoft Process Director Effektivisering av kundorderprocessen DEMO!

8 Vad håller konsulterna på med? Consulting Verksamhet Outsourcing Technology

9 Vår syn på processoptimering Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Ständiga förbättringar i iterationer Systemstöd Strategisk verksamhet Strategisk verksamhet Strategisk verksamhet Strategisk verksamhet Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Ständiga förbättrin gar i iteratione r Operativ verksamhet Ständiga förbättrin gar i iteratione r Operativ verksamhet Ständiga förbättrin gar i iteratione r Operativ verksamhet Ständiga förbättrin gar i iteratione r Operativ verksamhet Systemstöd Systemstöd Systemstöd Systemstöd Systemstöd

10 Vår metodik: optimering i cykler Förstudie Processutveckling Implementera Verktyg Realisera vinster Verksamhetsutveckling

11 Vår syn på processoptimering Processoptimering Arbetssätt, rutiner Roller, funktioner, organisation Interaktion med omvärlden Förutsättningar Masterdata Standardiserade procedurer Regelverk Tillämpning av teknik Helhetssyn: End-to-end Applikation Verktyg Verksamhet Procedurer

12 Vår syn på processoptimering Processoptimering Arbetssätt, rutiner Roller, funktioner, organisation Interaktion med omvärlden Förutsättningar Masterdata Standardiserade procedurer Regelverk Tillämpning av teknik Helhetssyn: End-to-end Applikation Verktyg Verksamhet Procedurer

13 Rutiner Vi scannar fakturan! Vi behandlar den i affärssystemet! Vi skriver ut fakturan! Vi skickar den vidare med internposten!

14 Vår syn på processoptimering Processoptimering Arbetssätt, rutiner Roller, funktioner, organisation Interaktion med omvärlden Förutsättningar Masterdata Standardiserade procedurer Regelverk Tillämpning av teknik Helhetssyn: End-to-end Applikation Verktyg Verksamhet Procedurer

15 Roller, funktioner, ägarskap Vi implementerar en attesthierarki! Jag är hög chef, ingen ska ha högre belopp än jag! Varför kommer alla de här inköpsbesluten till mig? Det är förbjudet att delegera attesträtt! Min sekreterare skriver under åt mig!

16 Vår syn på processoptimering Processoptimering Arbetssätt, rutiner Roller, funktioner, organisation Interaktion med omvärlden Förutsättningar Masterdata Standardiserade procedurer Regelverk Tillämpning av teknik Helhetssyn: End-to-end Applikation Verktyg Verksamhet Procedurer

17 Purchase-to-Pay Leverantör Godsmottag Rekvistion Inköpsorder Fakturaflöde Betalning Fakturamottag

18 Purchase-to-Pay Leverantör Leverantörs portal Godsmottag Rekvistion Inköpsorder Fakturaflöde Betalning Fakturamottag

19 Purchase-to-Pay Kreditkontroll Leverantör Godsmottag Rekvistion Inköpsorder Fakturaflöde Betalning Fakturamottag

20 Purchase-to-Pay Leverantör Faktura Scan Godsmottag Rekvistion Inköpsorder Fakturaflöde Betalning Fakturamottag

21 Purchase-to-Pay Leverantör Godsmottag Rekvistion Inköpsorder Fakturaflöde Betalning Fakturamottag

22 Purchase-to-Pay Leverantör Makning- Attestflöde Godsmottag Rekvistion Inköpsorder Fakturaflöde Betalning Fakturamottag

23 Purchase-to-Pay Leverantör Godsmottag Rekvistion Inköpsorder Fakturaflöde Betalning Fakturamottag

24 Vår syn på processoptimering Processoptimering Arbetssätt, rutiner Roller, funktioner, organisation Interaktion med omvärlden Förutsättningar Masterdata Standardiserade procedurer Regelverk Tillämpning av teknik Helhetssyn: End-to-end Applikation Verktyg Verksamhet Procedurer

25 Vår syn på processoptimering Processoptimering Arbetssätt, rutiner Roller, funktioner, organisation Interaktion med omvärlden Förutsättningar Masterdata Standardiserade procedurer Regelverk Tillämpning av teknik Helhetssyn: End-to-end Applikation Verktyg Verksamhet Procedurer

26 Tillämpning När blir verktyget en lösning på ett problem? När skapar verktyget nya problem? Varför är man missnöjd med systemet när det mesta går automatiskt? Hur använder man de kvarvarande problemen till att förbättra?

27 Vår syn på processoptimering Processoptimering Arbetssätt, rutiner Roller, funktioner, organisation Interaktion med omvärlden Förutsättningar Masterdata Standardiserade procedurer Regelverk Tillämpning av teknik Helhetssyn: End-to-end Applikation Verktyg Verksamhet Procedurer

28 Alla pratar om end-to-end, men vad görs? PURCHASE PAY Systemstöd Inköpsorder? Relation till leverantör? Masterdata? Attestrutin? Avvikelsehantering? Betalning? osv.

29 Helhetssyn Leverantör O2C-process P2P-process Masterdata (MDM-process) Din process påverkar andra processer Din process påverkas av andra processer

30 MDC Skye Master Data Cockpit Masterdataunderhåll: En process i sig Glöms ofta bort vid effektivisering och automatisering av processer Verktyg: MDC reducerade tiden för upplägg av nya artiklar med hela 93% hos en stor nordisk SAP Retail-kund

31 Helhetssyn Leverantör O2C-process P2P-process Masterdata (MDM-process) Din process påverkar andra processer Din process påverkas av andra processer

32 Order-to-Cash & Purchase-to-Pay Buyer areas Various departments Demand, need or requirement Supplier areas SALES Process incoming RFP Create a quote Process incoming PO Create a sales order Request for proposal Quote Purchase order Order confirmation Create PD or SAP PO requisition PURCHASING RFP created (optional) Process incoming quotes Create purchase order Process incoming confirmation LOGISTICS EXECUTION Deliver goods or services Delivery note LOGISTICS EXECUTION Process incoming delivery notes ACCOUNTS RECEIVABLES ACCOUNTS PAYABLE Create outgoing invoice (bill) Process PA and find open items Clear open items Payment advice Payment Invoice Process incoming invoices Create remittance advice Payment approval

33 Vår syn på processoptimering Processoptimering Arbetssätt, rutiner Roller, funktioner, organisation Interaktion med omvärlden Förutsättningar Masterdata Standardiserade procedurer Regelverk Tillämpning av teknik Helhetssyn: End-to-end Applikation Verktyg Verksamhet Procedurer

34 Några verktyg SAP Business Workflow Helt integrerat i ERP-systemet Mycket robust motor Rollbaserat verktyg Händelsestyrda flöden Integration med org-struktur Automatisering av både manuella arbetsuppgifter och bakgrundshändelser API för integration med externa system Standardstöd för webgränssnitt Mallflöden finns i standardsystemet

35 Några verktyg SAP Business Workflow Data Capture / OCR XML PDF Scanner Fax ReadSoft DOCUMENTS Den mest använda produkten för elektronisk dokumenthantering Används av fler än företag i Sverige Bästa prestanda och tolkningsgrad Artikelrader tolkas automatiskt Enkel uppstart, även för elektroniska fakturor Även tillgängligt som molntjänst ReadSoft Online Enkel hyresmodell En plattform för att ta emot dokument av olika format, bl a papper, fax, , PDF och EDI SmartXML

36 Några verktyg SAP Business Workflow Data Capture / OCR Dokumenthantering, arkivkoppling Mängder av certifierade leverantörer SAP Content Server ett alternativ Direkt koppling mellan dokument och transaktion i ERP-systemet Konstant tillgång till original

37 Några verktyg SAP Business Workflow Data Capture / OCR Dokumenthantering, arkivkoppling Cockpits Underlättar övervakning av workflow Möjliggör uppföljning av interna och externa händelser Kompletterar standardrapporter Nödvändigt för att en automatiserad process ska vara hanterbar Inte en del av SAP standard!

38 Några verktyg SAP Business Workflow Data Capture / OCR Dokumenthantering, arkivkoppling Cockpits Webtjänster Underlättar åtkomst av information Underlättar mobilitet Gör livet enklare för sällan-användare Skapar möjligheter för smidig sammankoppling mellan system Standardiserad integration med externa parter

39 Några verktyg SAP Business Workflow Data Capture / OCR Dokumenthantering, arkivkoppling Cockpits Webtjänster

40 Document and request driven processes Areas Purchase to Pay Requisition Order Confirmation Delivery Note Incoming Invoice Payment Approval Order to Cash Customer Order Remittance Advice Master Data Vendor G/L Account Cost Center Profit Center Asset Finance Financial Posting Payment Approval CAPTURE Interface Web browser user interface SAP user interface Archive Core services Workflow engine User management Process log (audit trail) Archive services Data versioning Database persistence

41 Säljorder i Process Director Driving the customer order process with speed and accuracy

42 Vanliga problem i säljorderhanteringen Manuell inmatning är tidskrävande Datavalidering och kontrollprocedurer går långsamt Omständigt att följa upp var i flödet ordern ligger Komplexa produkter kräver en standardiserad process Hantering av fel och avvikelser är svårt

43 Säljorder: förutsättningar för data capture

44 Säljorder in i SAP med Process Director Automatisk inmatning av orderdata Intelligent autokomplettering av processrelevanta data Hitta SAP-id för säljorganisation, distributionskanal, sales group Hitta SAP-materialnummer Övriga data Kontroller innan ordern bokas Tillgänglighetskontroll Priskontroll Detaljerad loggning av fel och avvikelser Flexibel lösning Enkelt att integrera installationsspecifika valideringsregler, mm.

45 Säljorder in i SAP med Process Director Ökad kontroll och full transparens genom hela processen Förbättrad orderhantering genom att fel upptäcks tidigare Kontroller och valideringar ger säker automatisk orderbokning Kortare ledtider och kortare tidsåtgång per order Sänkta kostnader i ordermottagningsprocessen Högre kundnöjdhet till följd av en optimerad orderprocess Förbättrade kundrelationer skapar grund för bättre affärer

46 Demo: Kundorder i Process Director Orders can be automatically created Incoming purchase orders enter the organization and data is scanned and captured Barbara Jones works in the customer orders department and is responsible for creating incoming purchase orders Barbara can quickly complete orders that are not automatically created

47

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Molnbaserad e-fakturahantering & Framgångsfaktorer vid införande av e-faktura

Molnbaserad e-fakturahantering & Framgångsfaktorer vid införande av e-faktura Molnbaserad e-fakturahantering & Framgångsfaktorer vid införande av e-faktura Torbjörn Åhberg Strategic Advisor torbjorn.ahberg@xpicio.com +46 708 12 32 82 På SAPSA Impuls: Alla pratar om e-faktura, ett

Läs mer

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver 1 Elektronisk fakturahantering något för mig? Alla vet att fakturahantering är affärskritisk den som inte har kontroll över sina betalningar kan

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket

Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket Evaluation of Electronic Invoice Handling at Banverket Johan Ekengren Zahid Hassan EXAMENSARBETE Informatik C 2004 Nr: C02/2004 EXAMENSARBETE,

Läs mer

Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process

Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process P2P Summit Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process Stockholm: 8 september 2011 Bonnier Conference Center Under en dag fylld av funktionsövergripande

Läs mer

elektronisk fakturahantering och e-faktura på en eftermiddag

elektronisk fakturahantering och e-faktura på en eftermiddag Nu även i göteborg och malmö Allt du behöver veta om elektronisk fakturahantering och e-faktura på en eftermiddag 19 september i Göteborg 20 september i Malmö Vi riktar oss till alla företag och organisationer

Läs mer

IT Scanning Copy Print. Eliminera fakturapärmarna!

IT Scanning Copy Print. Eliminera fakturapärmarna! IT Scanning Copy Print Eliminera fakturapärmarna! 1 Hur vore det att halvera fakturabetalningarna? Vi menar då inte beloppen som sådana, men väl arbetet och kostnaden för själva hanteringen av leverantörsfakturorna.

Läs mer

Johan Falk och Paul Svensson, CGI

Johan Falk och Paul Svensson, CGI 12 mars kl. 11:45-12:30 Hur kan 72 000 medlemmar göra skillnad i din affärsystemsleverans? CGI är en global spelare med lokal närvaro. Johan beskriver hur vi kan ge dig som kund både en lokal support men

Läs mer

Fakturaskanning. Effektiviserande eller inte? Scanning of invoices. Linn Ohlsson Emma Stomberg. Ekonomi C-uppsats. Efficiency improving or not?

Fakturaskanning. Effektiviserande eller inte? Scanning of invoices. Linn Ohlsson Emma Stomberg. Ekonomi C-uppsats. Efficiency improving or not? Linn Ohlsson Emma Stomberg Fakturaskanning Effektiviserande eller inte? Scanning of invoices Efficiency improving or not? Ekonomi C-uppsats Termin: VT 2010 Handledare: Alf Johansson 0 Förord Vi vill tacka

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Lösningar för alla behov myschenker e-business EDI TA-system Vad passar för dig? Kundreferenser Utveckla Planera Följa upp Beställa Kund Schenker Bevaka

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor

Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor TM Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor integrerad flexibilitet MediusFlow integreras med Ert

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN 1 AGENDA Intro - Basware Varför Finansieringstjänster? Creating Payment Energy av Basware/MasterCard

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas

en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas 6411_A4Ledarskap.indd 1 06-09-11 10.58.05 Vad vill du uppnå med ditt företag? Om du vill lyckas på dagens

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION trimit konfigurator 2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION av produkter BRANSCHKUNSKAP 3 Citatet ovan är känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte berört av allt ovan

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Systemintegration på Vägverket

Systemintegration på Vägverket UPTEC STS07 020 Examensarbete 20 p Maj 2007 Systemintegration på Vägverket En studie från ett MDI-perspektiv Petter Midtsian Abstract Systemintegration på Vägverket Integration of information systems at

Läs mer

Jobba effektivt & smart med. Internationell utrullning med effektiv metod. Usability sparar tid och pengar. Informationshantering när den är som bäst

Jobba effektivt & smart med. Internationell utrullning med effektiv metod. Usability sparar tid och pengar. Informationshantering när den är som bäst Nummer 11. Vår/Sommar 2014 Internationell utrullning med effektiv metod Informationshantering när den är som bäst Usability sparar tid och pengar Jobba effektivt & smart med Integrationslösningar får systemen

Läs mer

End2End analys - Från beställning till betalning -

End2End analys - Från beställning till betalning - End2End analys - Från beställning till betalning - Avrapportering 30:e september 2014 Agenda Projektplan och genomförande Processdokumentation & Resursanalys Problem och förbättringsförslag Rekommenderade

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

nr 1 2011 System i samverkan

nr 1 2011 System i samverkan nr 1 2011 System i samverkan Möt ökad efterfrågan med full kontroll Leverantösfakturan betalas och ev. används self-billing Före beställning mottas eventuellt varucertifikat och prislista Lagret fylls

Läs mer