Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!"

Transkript

1 Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera företagsöverskridande samarbeten för förbättrad integration. Många företagsledare har insett att samverkan och elektronisk kommunikation med affärspartners som kunder, leverantörer, logistikföretag och myndigheter spelar en central roll för framgång. Detta har ofta lösts med hjälp av investeringar i resurskrävande EDI-kopplingar som kan kosta upp till USD per partner interface (enligt analysföretaget Aberdeen Group). Traditionell EDI slukar resurser och bromsar utvecklingen Det finns idag även ett behov av att löpande utvärdera leverantörer och byta ut de som inte levererar önskad kvalitet eller till önskat pris. Detta ställer till problem eftersom företagets ITavdelning ofta har svårt att klara av förändringstakten. De stora flödena inom materialförsörjning kan hanteras, men byte av leverantörer av indirekt material hinns inte med och prioriteras därför ofta bort vid B2Bintegration. Här gäller fortfarande papper, telefon och e-post. I de storskaliga infrastrukturprojekten lämnas ofta medelstora och små verksamheter utanför. Cirka 80% av dessa sköter sitt informationsutbyte med manuella rutiner. Trots att många av dem mycket väl inser fördelarna med e-business mäktar de inte med omfattande EDI-investeringar. De föråldrade rutinerna fortsätter att ställa till problem vid inköp och fakturering. De höga kostnaderna för EDI-investeringar bygger inte bara barriärer mot mindre affärspartners utan slår också hårt mot stora koncerner. Vad som behövs är kostnadseffektiva och flexibla alternativ som motsvarar omvärldens krav och dynamik. Scenariot visar hur två order och faktura till tolv affärspartners resulterar i tjugofyra uppkopplingar som måste implementeras och underhållas över tid

2 Flöden av direkt och indirekt material Det finns också stora skillnader i egenskaperna hos direkta och indirekta flöden. Direkta materialflöden handlar om verksamhetens "core business": inköp, varuförsörjning, logistik och försäljning. Eftersom alla är beroende av varandra i kedjan finns också ett relativt stort incitament för integration. Situationen är en annan när det gäller indirekt material, det vill säga de varor som köps in som inte direkt relaterar till verksamhetens huvudsakliga produktion av produkt eller tjänst. Här finns ofta en mängd företag av olika storlek som spänner från stora leverantörer, IT-konsulter och reparatörer ned till bagaren på hörnet. Gemensamt för dessa är att alla utbyter affärsdokument med varandra. Vissa arbetar mot inköpsorder medan andra inte gör det. Alla genererar dock alltid fakturor. Utbyter man många typer av affärsdokument (order, bekräftelse, leveransbesked och faktura) och en hög volym finns det ofta drivkrafter för optimering. Om man däremot har få meddelandetyper och låg volym så är intresset lägre om inte motparten kräver integration. Det är viktigt att påpeka att det är lika lätt eller svårt att hantera ett affärsmeddelande oavsett monetärt värde. Automatisering för högre effektivitet Manuella flöden är dyra. Det är kostsamt att hantera sina affärsrelationer via telefon och papper. Det sänds fortfarande stora volymer pappersfakturor som ska skannas, tolkas och rättas. Det rings fortfarande mellan kunder och leverantörer när leveransen inte motsvarar beställningen eller när fakturor innehåller fel. Denna förlegade hantering ger inte bara höga administrativa kostnader utan påverkar också kassaflödet negativt. Hos många företag sker just nu en översyn av kostnader och kassaflöde i syfte att skapa ökad automatisering och integration, helst utan att IT-kostnaderna blir för höga. Att nå många till en låg kostnad Att fortsätta med "EDI mellan två partner" är oförsvarbart dyrt. Detta håller nog de flesta med om (möjligen med undantag för integrationskonsulter). Ansatsen bör därför bli: flexiblare lösningar som stödjer alla integrationsbehov oberoende av förutsättningarna hos respektive partner (företagsstorlek, IT-mognad och meddelandestandarder) - till en kontrollerad kostnad. Kontrollerad är här ett viktigt nyckelord; kostnaden ska vara förutsägbar oberoende av hur snabbt förutsättningarna ändras i partnernätverket

3 Svaret finns i molnet Istället för att hantera punkt-till-punkt-kopplingar mellan företag (traditionell EDI) finns idag molntjänster som fungerar ungefär som telefonväxlar. Dessa växlar består av unika profiler för varje företag som deltar i molntjänsten. Profilerna, som finns i en katalog, fastställer hur en viss partner önskar sända och ta emot information allt utifrån deras förutsättningar och preferenser. Ett meddelande som sänds översätts i plattformen till ett universellt metaformat och mappas därefter om till det format som mottagaren önskar. Denna löst kopplade arkitektur gör att sändare och mottagare inte längre behöver hålla reda på förändringar i format och protokoll hos affärspartnern. De behöver inte heller längre bevaka om kommunikationen mellan sändare och mottagare fungerar. Alla dessa teknikaliteter hanteras i molnet. De meddelanden som skickas kommer fram. Den molnbaserade integrationstjänsten ser till att affärspartners kan utbyta meddelanden utan fasta kopplingar mellan sändare och mottagare. Integrationsservern tar hand om översättningar mellan sändande och mottagande parts format. Definitioner som format, protokoll och affärslogik sparas i partnerprofiler. Tjänsten säkerställer också att meddelanden levereras som de ska och inom given tidsram. Lösningar i samverkan De lösningar som är att förorda är SAP Information Interchange (SAP II) och Pagero Online. SAP II har sin absoluta styrka i att koppla upp direkta materialflöden oberoende av industristandarder. Det är alltså fullt möjligt att sända i ett format som molntjänsten översätter till ett format som mottagaren önskar ta emot. Pagero Online har sin främsta styrka i hantering av e-faktura och meddelanden för indirekta materialflöden samt uppkopplingsalternativ för alla företagsstorlekar. Det går exempelvis utmärkt för - 3 -

4 ett mindre företag att sända ett affärsmeddelande från ett Visma-program till SAP och vice versa. Pagero Online ger också tillgång till ett stort nätverk på den nordiska marknaden, det vill säga tillgång till ett stort antal uppkopplade företag i Norden. Detta kallas för "Reach". De indirekta flödena handlar nästan alltid om lokal "Reach" då upp till 80% av leverantörerna och kunderna ofta finns inom de egna landet. Pagero Online har också en aktiveringstjänst som gör det enkelt för leverantörer och kunder att ansluta sig till nya affärspartners. Pagero arbetar efter ett koncept som kallas MicroClouds vilket innebär en färdigpaketering av troliga samarbetspartners både på leverantörs- och kundsidan inom givna branscher. Genom att låta SAP II och Pagero Online samverka uppnås god effekt. Tekniskt sett är de mycket lika varandra och passar därför bra tillsammans. Genom att lösningarna samverkar kan företag vara säkra på att alla integrationsfrågor hanteras smidigt och kostnadseffektivt. En del väljer att först fokusera på att ersätta kostsamma in-house EDI-uppkopplingar med molntjänsten från SAP II. Andra väljer att börja med e-faktura och andra meddelandetyper via Pagero Online. Oavsett hur man börjar kan man enkelt utöka sitt scope. Samverkan mellan SAP Information Interchange och Pagero Online: - ökar radikalt tillgången till befintliga partnerprofiler - möjliggör att alla affärspartners (stora som små) kan nås - medför att både direkta och indirekta flöden kan omfattas Svaret ligger i katalogen Syftet med molntjänster för integration kan sammanfattas med en fråga: Hur lätt kan jag koppla upp mig till mina affärspartners? Svaret ligger i katalogtjänsten. Både SAP II och Pagero Online sparar - 4 -

5 partnerprofiler i sina kataloger. Varje partner kopplar upp sig till nätverket en gång för alla. När man anslutit sig får man tillgång till övriga affärspartners i nätverket. Det är enkelt att själv ansluta nya affärspartner som redan finns i nätverket utan några kostsamma punkt-till-punkt-integrationer. Reagera snabbt på förändring och håll nere kostnader Det finns egentligen inget skäl att vänta med att övergå till den nya generationen av molntjänster för B2B-kommunikation. Varför bygga vidare på lösningar som komplicerar förändringar i verksamheten och som dessutom stänger ute mindre aktörer? Det är bättre att snabbt och kostnadseffektivt kunna koppla upp sig till alla affärsrelationer, oberoende av företagsstorlek och datastandarder. Denna lösning reducerar både tekniska barriärer och kostnadsfrågor. För integration handlar först och främst om affärsnytta och inte teknik! Torbjörn Åhberg, Xpicio - 5 -

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Green Cargo Logistics AB

Green Cargo Logistics AB Green Cargo Logistics AB Förändrade behov vid satsning mot e-handelslogistik Examensarbete Linköpings Tekniska Högskola Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling Handledare Green Cargo Logistics:

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer I många företag tar de administrativa processerna onödigt

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? evry.com Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? och varuflöden är områden som ofta har god potential att effektiviseras med hjälp av IT.

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Framtida handel utveckling inom e-handel med dagligvaror

Framtida handel utveckling inom e-handel med dagligvaror V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 0 6 Framtida handel utveckling inom e-handel med dagligvaror Mats Johnsson & Gunilla Jönson Titel : Framtida handel utveckling inom e-handel med dagligvaror Författare:

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Ärendeöversikt via brevlåda Mina meddelanden

Ärendeöversikt via brevlåda Mina meddelanden 2012-11-05 Sida: 1 (39) På uppdrag av Konsekvensbeskrivning Ärendeöversikt via brevlåda Mina meddelanden - No wrong door! Vi erbjuder en förvaltningsgemensam ärendeöversikt där den enskilde vill och när

Läs mer

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning Post- och telestyrelsen Februari 2014 Sammanfattning Stelacon har på uppdrag av PTS genomfört en behovskartläggning

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer