SAP R/3 in Baby Steps Steg 2: Order-leveranskedja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAP R/3 in Baby Steps Steg 2: Order-leveranskedja"

Transkript

1 SAP R/3 in Baby Steps Steg 2: Order-leveranskedja Version 1.0 / Våren 2006: Tekniska fakulteten vid Åbo Akademi Innehåll: 1. Introduktion s.1 2. Kundorder s.2 3. Utleverans s.3 4. Fakturering s.5 5. Inkommande betalning s.6 6. Annat om förs.dokument s.6 7. Lager/behovlista s.7 8. MRP s.8 9. Inköpsorder s Godsmottagning s Fakturakontroll s Utgående betalning s Annat om inköp och materialdokument s Introduktion Denna lilla manual berättar hur man utför den såkallade order-leveranskedjans transaktioner i SAP R/3 Logistik-modulen. Manualen innehåller faserna i både den utgående orderleveranskedjan och den inkommande order-leveranskedjan. Manualen berättar också hur man utför MRP och kombinerar de inkommande och utgående processerna med hjälp av det. Med andra ord, order-leveranskedjan med MRP innehåller hela den logistiska kedjan från beställning till fakturering. Kedjan börjar med att kunden beställer varor, varorna skaffas, levereras till kunden och faktureras. För att utföra transaktionerna i denna manual, behövs det väldefinerat basdata. För den utgående processen behövs följande basdata: materialbasdata (funktionsområden Basic data 1 och Salesvyer), kundbasdata och prisvillkor. För den inkommande processen behövs materialbasdata (funktionsområdena/vyerna Basic data 1, Purchasing och Warehouse management), leverantörbasdata och info record. För MRP krävs ytterligare MRP-relaterat materialbasdata. (Vänligen notera att faserna i denna manual inte följer samma ordning som alla uppgiftsbeskrivningar. Du måste alltså själv bestämma ordningen av transaktionerna enligt den processbeskrivning som du följer.) Följande organisationsenheter används i manualen: Company code: 1000 Sales organization: 1000 Division: 00 Distribution channel: 10 Shipping point: 1200 Plant: 1200 Storage Location: 0002

2 2. Kundorder (sales order) En kundorder (försäljningsorder, sales order) är ett avtal mellan en försäljningsorganisation (SAP:s strukturella enhet) och en kund ( sold-to-party i SAP). Avtalet gäller leveransen av produkter eller tjänster enligt det priset, kvantiteten och tidtabellen som bestäms i avtalet. För att skapa en ny kundorder (försäljningsorder), välj Logistics Sales and Distribution Sales Order Create [VA01] Ange följande data på Create Sales Order: Initial Screen : Order type: OR (=standard order) Sales organization: 1000 Distribution channel: 10 Division: 00 Tryck på Enter. Du kommer till Create Standard Order: Overview. Ange - Sold-to-party: [kundens kodnummer] - Purch.order no.: [referensnumret angiven av kunden, vilket som helst teckensträng] - PO date: [dagens datum] Tryck på Enter (för att hämta basdata för det angivna kundnumret). Ange sedan - Material: [materialkoden] - Order quantity: [beställningsmängden] Tryck på Enter (för att hämta materialbasdata och prisvillkordata). Kundordern borde nu se ut ungefär som exemplet i följande bild: Efter att ha angett material- och kvantitetsdata, kan det hända att systemet kastar dig på ett litet sidospår, d.v.s. till tillgänglighetskontroll av varor (se följande bild). Mer om Availability check: Se 744bbe546011d1a e829fd11/frameset.htm 2

3 Om tillgänglighetskontrollen (availability check) har aktiverats i materialbasdata och det inte finns tillräckligt mycket varor i lagret för att uppfylla kundordern, visas availability control screen. Du kan vällja mellan leveransförslag genom att klicka på det gröna bredvid förslaget. Om tillgänglighetskontroll inte har några leveransförslag, klicka på Continue. Ifall tillgänglighetskontroll inte har aktiverats och utförs inte automatiskt (du får meddelandet Material is not relevant for availability check; therefore always available ), kan du utföra kontrollen genom att välja en rad på beställningen och klicka på Check availability -knappen. SAP in Baby Steps Del 2 Andra nyttiga funktionsknappar som finns i kundordern är Item conditions : Visa underliggande försäljningsvillkor (vanligen prissättning) Schedule lines for item : Steg i leveranstidtabellen med datum. Närmare uppgifter om leveranstidtabellen när man vidare fortsätter genom att välja etiketten Shipping. För att komma tillbaks till kundordern från dessa sidospår, tryck på enter eller Back-ikonen. Spara kundordern. Inspektera meddelanderaden (message area) för att informeras om eventuella problem eller för att se vilket dokumentnummer som den nyskapade kundordern fick av systemet. Om du senare vill ändra på kundordern, välj Logistics Sales and Distribution Sales Order Change [VA02] Ange sedan kundordernumret och tryck på enter för att se ordern. Om du senare vill visa kundordern, välj Logistics Sales and Distribution Sales Order Display [VA03] 3. Utleverans (outbound delivery) Om det finns tillräckligt mycket varor i lagret, kan de beställda varorna levereras till kunden när leveransen blir aktuell (enligt shipping due date i kundorderns leveransplan). Utleveransen består av tre faser: (1) först initialiseras (skapas) leveransen i organisationsenheten shipping point som övervakar leveranstidtabellerna; (2) sedan utförs plockning (picking) i lagret (rätt antal varor tas fram, packas ner och forsedlarna skrivs ut); (3) till sist sker godsuttaget (goods issue, GI). 3

4 Ifall du har godkänt en kundorder utan att det fanns tillräckligt med varor i lagret, kan det hända att du måste aktivera ordern på nytt för att skapa en leveransplan. Innan du börjar med de egentliga leveransaktiviteterna, ta alltså kundordern fram på nytt genom att välja Logistics Sales and Distribution Sales Order Change [VA02] Ange dokumentnumret av den kundorder som du vill ändra på och tryck på enter. Om du vill ändra på leveransdatumet, gör det (fältet Required delivery date). Aktivera en beställningsrad och klicka på ikonen Check item availability. I Standard order: Availability control, aktivera Complete delivery med -ikonen till höger om den. Spara kundordern. 3a. Skapa utgående leverans Leveransplanen berättar bl.a. när varorna (på en viss rad i kundordern) borde vara tillgängliga för leveransen (material availability date) och när borde leveransaktiviteterna startas. När kalendern visar dessa datum, är det den planerade orderradens tur att levereras. (schedule line = den raden i kundordern som leveransplanen gäller). Genom att skapa den utgående leveransen initieras leveransaktiviteterna, såsom plockning och transportplanering. För att skapa utgående leverans, välj Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Create Single Document With Reference to Sales Order [VL01N] Ange: Shipping point: 1200 Date: [ required delivery date av kundordern eller vilket som helst datum efter det] Order: [numret på den kundorder som nu skall levereras] Enter. Du borde nu se leveransdokumentet. Om du i stället för dokumentet får felmeddelanden, kontrollera att kundordern innefattar en leveransplan se intro till kapitel 3 eller kontrollera att du har angett datumet date så att leveransen skall påbörjas den dagen eller före det. Leveransdokumentet består av document header som innehåller allmänna data om leveransen och av en eller flera items som visar data om en viss produkt (såsom materialkoden, kvantiteten som ska levereras, pris och lagerplats). Data kopieras från kundordern, men skall ändras i leveransdokumentet om någonting har ändrats. Spara leveransen. 3b. Plockning (Picking) I plockningen tas den rätta mängden varor från deras lagerplats och förs till plockningsområdet där de förbereds för transport. Hur detta utförs i SAP beror mycket på parametriseringen; i exempelfallet utförs plockningen på samma skärm som skapandet av en leverans. För att se den nyskapade leveransen, välj Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Change Single Document [VL02N] 4

5 Ange Outbound delivery: [leveransdokumentnumret; godkänn det föreslagna numret eller sök efter ett annat nummer] Enter. 1. Välj etiketten Picking. 3. Ange Pick quantity: [den kvantiteten som ska levereras] 2. Ange Storage Location (SLoc): 0002 Om varorna inte levereras med detsamma, kan man nu spara dokumentet igen och ta det fram senare för att boka godsuttaget. Men i den blixtsnabba exempelvärlden, antar vi att transporten hämtar varorna genast efter att plockningen har utförts. Godsuttagningen är den sista fasen av leveransaktiviteterna. 3c. Godsuttag (Goods issue) För att slutföra leveransen, klicka på Post goods issue -knappen. Leveransen sparas automatiskt i samband med bokandet av godsuttaget. Meddelandet anger leveransnumret, men visar inte dokumentnumret av godsuttagningsdokumentet. 4. Fakturering För att skapa en kundfaktura, välj Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document Create [VF01] I fältet Document borde du se dokumentnumret av den leveransen som senast har skapats med samma användarnamn under samma session (om inte, leta efter leveransnumret eller ange kundordernumret). Tryck på Execute. Systemet visar de rader ur den valda leveransen som nu ska faktureras. Spara fakturan. 5

6 5. Inkommande betalning Inkommande betalningar bokas i två faser. Principerna är desamma som för utgående betalningar (se alltså efter detaljerade instruktioner i kapitel 12, Fakturabetalning; notera dock att det finns små med betydliga skillnade i att handskas med leverantörer och kunder). För att ta emot kundens betalning, välj Accounting Financial Accounting Accounts receivable Document entry Payment fast entry [F-26] Ange Document date: [dagens datum] Company code: (Document type: DZ) (Currency: EUR) -Bank data: Account: Amount: [summan som kunden har betalat] -Open item selection: Customer: kundens kodnummer; (Account type: D) Klicka på knappen Process open items. Välj rätt fakturasumma, aktivera och spara. 6. Annat om försäljningen I samband med den utgående processen kan det också vara nyttigt att kunna exempelvis kontrollera processens status (dokumentflöde eller statusöversikt) eller kontrollera situationen på försäljningsfordringar. Försäljningens dokumentflöde (och relaterade redovisningsdok.) För att ta fram dokumentflödet (document flow) för en försäljningsorder, visa kundordern genom att välja Logistics Sales and Distribution Sales Order Display [VA03] och ange kundordernumret. Tryck på enter. (Om man redan har skapat leveransen eller dylikt, borde systemet nu visa en dialogruta med texten Consider subsequent documents. Tryck på enter eller klicka på för att fortsätta.) När du ser kundordern, välj Environment på den översta blåa menyraden (menu bar). Under Environment, välj Display Document flow. Om du vill se ett materialdokument, välj dokumentnumret. Om du vill se relaterade redovisningsdokument, välj ett materialdokument och klicka sedan på knappen Accounting docs. 6

7 Försäljningens statusöversikt SAP in Baby Steps Del 2 För att ta fram statusöversikten (status overview) för en försäljningsorder, visa kundordern först [VA03]. Välj sedan Environment Status overview. Försäljningsfordringar Försälningsfordringarna hittar man i försäljningsreskontran enligt följande: Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Account Display Balances [FD10N] Ange kundnumret, company code och året (innevarande); Tryck på Execute-knappen (med klockan) eller på F8 för att se saldon på reskontrakontot: Använd drill-down-funktionen för att se mera detaljer: dubbelklicka på en cell vid rätt månad i balanskolumnen om du vill se både debet och kreditbokningar, men i debet eller kredit-kolumen om du vill se bara respektive dokument). Dubbelklickandet för dig till Customer Line Item Display som är en lista över dokument som bidrar till debet, kredit eller saldot (beroende på vad du har dubbelklickat på). I Customer Line Item Display, kan du välja ett dokument (kryss i rutan) och klicka på knappen med glasögon för att se detaljer i det enskilda dokumentet (skärmen Display Document: Line Item... visas). (Om du väljer knappen med pennan i stället för knappen med glasögon kan du ändra på vissa saker i dokumentet.) Om du vill se vilka konteringar dokumentet innehåller i bokföringen, välj knappen Document overview eller tryck på F9 (på skärmen Display Document...). 7. Lager/behovlistan (stock/requirements list) Lager/behovlistan visar den mest aktuella lagersituationen för en viss produkt eller material (=hur mångs enheter av det valda materialet finns i lagret av den valda produktionsenheten) och behov (=gjorda men olevererade kundorder och inköps- eller produktionsbehovet enligt inventarier och kundorder). Du får fram lager/behovlistan genom att välja Logistics -Production -MRP -Evaluations -Stock/Requirements List [MD04] Ange materialkoden i fältet Material och produktionsenhetsnumret (1200) i fältet Plant. Tryck på enter. Du borde få fram listan som kan se ut som den på följande bild: 7

8 Header data visar det valda materialet och produktionsenheten Den blåa raden Stock visar den aktuella lagernivån. Svarta rader visar behovet = kundorder eller åtgärder = anskaffningsbehov eller kommande anskaffningar Kolumnen MRP element data visar på vilken rad och i vilket dokumentnummer förekommer behovet av det material som listan gäller: dokumentnr / radnummer (båda efter ett antal nollor; radnumreringen går 10, 20, 30...) Kolumnen Rec./reqd. qty visar antalet som var och en rad gäller Kolumnen Available qty visar antalet material i lagret när man beaktar alla tidigare rader på listan För att aktualisera listan (om du t.ex. har listan framme i ett fönster och har gjort någonting i ett annat SAP-fönster), tryck på F6 eller klicka på. 8. MRP Målet med materialresursplaneringen (material requirements planning) är att försäkra materialets tillgänglighet. MRP används för att samtidigt framkalla det kvantitativa materialresursbehovet både för intern användning och för försäljning och distribution. Genom att beakta den aktuella lagersituationen och att automatiskt skapa anskaffningsanmodan för inköp och produktion, strävar MRP till att hitta en optimal kombination av bra service, minimala kostnader och kapitalbehov. Funktionaliteten i SAP borde underlätta arbetet av MRP controllers. För att utföra MRP, välj Logistics -Materials Management Material Requirements Planning (MRP) MRP Planning Single-Item, Single-Level [MD03] På skärmen Single-Item, Single-Level, ange Material: [materialkod] och Plant: [produktionsenhetens kod] Tryck på Enter. Du får ett (gult) meddelande som påminner dig om att du ska kolla att parametrarna är rätt. Tryck Enter på nytt. Ett grönt meddelande borde säga att MRP.... Planeringen har alltså utförts. Eventuella resultat kan du se på Lager/behovlistan (kom ihåg att aktualisera listan). 8

9 9. Inköpsorder (purchase order) Inköpsorder kan skapas från scratch (se 9.1) eller dra nytta av materiaplaneringsresultat genom att konvertera en inköpsanmodan till en inköpsorder (se 9.2). Man kan även ändra på existerande inköpsorder (se 9.3). 9.1 Skapa en ny inköpsorder En inköpsorder innehåller data om tre saker: vad som ska köpas, av vem och hur mycket. För att kunna skapa en standardinköpsorder i SAP, måste det finnas basdata om materialet och leverantören samt basdata om relationen mellan ett specifikt material och leverantör (info record). Om dessa basdata redan finns, skapa en inköpsorder enligt följande: Logistics - Materials Management Purchasing Purchase Order Create Vendor/Supplying Plant Known [ME21N] Ange: Vendor: [leverantörkoden] Enter. Ange Purch.organization: 1000 Purch.group: 007 Company code: 1000 Enter. Ange vilket (vilka) material som ska beställas genom att sätta materialens kod till fältet Material. Ange också beställningskvantiteten i fältet PO quantity. Spara inköpsordern till slut. 9.2 Konvertera en inköpsanmodan (purchase requisition) till en inköpsorder Du kan skapa en inköpsorder också på basis av en inköpsanmodan. Samma basdata som behövs för att skapa en inköpsorder utan anmodan borde existera även i detta fall. För att konvertera behovet till en inköpsorder, öppna lager/behovlistan (Stock/Requirements list) med transaktionen MD04 eller välj från menyn Logistics - Production - MRP - Evaluations - Stock/Requirements List. När du ser lager/behovlistan, dubbelklicka på raden med inköpsanmodan (=purchase requisition=purrqs) eller klicka på förstoringsglaset på denna rad. Du borde nu se en dialogruta med mera detaljerad information om anmodan. Klicka på knappen ->Purchase order för att fortsätta till den egentliga inköpsorderskärmen (Create Purch Order). Utför sedan följande tre steg på formuläret Create Purch Order (kontrollera först att på vänstra sidan av formuläret ser du dokumentöversiktet=document overview; om den inte är synlig, klicka på verktygsradens knapp Document overview on ). : 9

10 1) Fyll i följande fält: Vendor: [leverantörkoden] Order type: NB Tryck på enter. 1 2) Fyll i följande fält Purch.organization: Purch. group: Company code: Tryck på enter. 3) På vänstra sidan av formuläret borde du se dokumentöversiktet Där hittar du numret på inköpsanmodan. Dra numret till kundvagnen som finns till vänster om texten Standard PO (se bilden). 3 2 (Alternativt kan du söka fram inköpsanmodan via Selection List for Purchase Requisitions. Ange lagerplats (Stor. Loc.), välj en rad och klicka på Adopt+details. ) Kontrollera att inköpsordern är nu korrekt. Spara inköpsordern. Efter att ha sparat inköpsorder, borde du automatiskt komma tillbaks till lager/behovlistan (Stock/Requirements list). Om du aktualiserar den, syns den nya inköpsordern på listan som PurOrd. Listan kan aktualiseras med Refresh-knappen som finns på verktygsraden eller genom att trycka på F6 på tangentbordet. 9.3 Existerande inköpsorder För att visa en inköpsorder, välj Logistics Materials Display Management Purchasing Purchase order Ange det inköpsdokumentnumret som du vill ta fram. Klicka på ->Overview. Genom att välja tab Purchase order history i formulärets Item overview -del, kan du se dokumentets livscykel och dess status. GR = goods receipt IR = invoice receipt För att ändra på en inköpsorder (om godsmottagningen inte ännu har gjorts), välj Logistics - Materials Management Purchasing Purchase Change [ME22N] Order 10

11 10. Godsmottagning När leveransen kommer från leverantören, borde de levererade varorna (forsedeln) jämföras med beställningen. Den inkommande leveransen registreras också till SAP som godsmottagning (goods receipt, GR). Logistics Materials Management Inventory Management Goods Movement Goods Receipt For Purchase Order PO Number Known [MIGO] Ange numret av den inköpsordern som leveransen gäller i fältet till höger om texten Purchase order i dokumenthuvud. Om du inte vet numret, kan du klicka på fältet och klicka på Matchcode-bollen för att söka fram numret. Det lönar sig att söka med avgränsningen... (Alternativt kan du dubbelklicka på det rätta purchase ordernumret på listan till vänster ( My documents ). Tryck på Enter för att hämta data om inköpsorderns innehåll till godsmottagningsdokumentet. Om varornas kvantitet och kvalitet är i verkligheten desamma som systemet anger, markera att varorna kan tas emot: - välj etiketten Where i formulärets Item detail. - ange sedan platsen där varorna lagras i fältet Storage location och kruxa i den lilla lådan Item ok. Spara materialdokumentet (godsmottagningen). 11

12 11. Fakturakontroll Logistikens fakturakontroll är det sista steget i materialanskaffningsprocessen. Verifikation av inkommande fakturor innebär kontroll av deras innehåll, priser och kalkyl. När fakturan bokas, sparas fakturadata in i systemets materialhanteringsdel och redovisningsdel. För att verifiera en faktura i logistikmodulen, välj Logistics Materials Management Invoice Verification Logistics Invoice Verification Document Entry Enter Invoice [MIRO] Ange dokumentdatum (Invoice date) och kruxa i rutan Calculate Tax (om du får meddelandet Payment baseline date..., tryck på enter). Kontrollera att skattesatsen är rätt (tax code VN i Tyskland). Notera Balans-indikatorn. Ljuset borde vara rött om balansen 0. Du kan inte boka fakturan förrän ljuset är grönt. I fältet Purchase order/ Scheduling agreement, ange eller sök fram numret på den inköpsorder som fakturan berör (om du söker dokumentnumret, välj Vendor execute; välj ett nummer och klicka på Copy). Tryck på enter. Ange fakturans slutsumma i fältet Amount (slutsumman = totalt materialpris + skatter). Tryck på enter. Spara när fakturan är färdig (trafikljuset vid balansindikatorn visar grönt och balansen = 0). 12. Fakturabetalning Fakturabetalningen sker i två faser: först berättar man de allmänna uppgifter, sedan berättar man vilken specifik faktura som betalas. För att betala (markera som betald i inköpsreskontran) den leverantörsskulden som skapades med fakturan i fakturakontroll, välj Accounting Financial Accounting Accounts payable Document Entry Outgoing payment Post [F-53] 12

13 Ange i dokumenthuvud: - Document date: [dagens datum] - Company code: - (Document type: KZ) - (Currency: EUR) Ange i Bank data : - Account: Amount: [summan som har betalats till leverantören från bankkontot] Ange i Open item selection : - Vendor: [leverantörens kodnummer] - (Account type: K) Efter att ha fyllt i alla obligatoriska fält (se rutorna till höger om bilden), klicka på knappen Process open items för att se listan över öppna skulder till den valda leverantören. Aktivera en post (klicka först på den cell i tabellen som du vill aktivera) Deaktivera en post (välj först cellen) Aktivera och deaktivera rabatter (välj först en rabattcell ) Välj rätt fakturasumma och aktivera den (deaktivera onödiga). Betalningen kan bokas när Amount entered = Assigned. ( Amount entered är den summan som du matade in i föregående ruta; Assigned är den summan som har aktiverats nu. Not assigned är naturligtvis skillnaden mellan dessa två.) Spara. 13

14 Bokade betalningsdokument kan senare visas genom att välja Accounting Financial Accounting Accounts Payable Document Display [FB03]. 13. Annat om inköp och materialdokument För att se på existerande materialdokument, välj Logistics Materials Management Inventory Management Material Document Display [MB03] Systemet borde föreslå det materialdokumentnummer som har skapats senast. Om du vill ha ett annat dokument, sök dokumentet med avgränsningen för Plant, Material och Posting date (efter att ha angett avgränsningen, klicka på Execute. På materialdokumentrutan, klicka på Accounting docs och välj sedan Accounting document för att se relaterade redovisningsdokument. Lista materialdokument med Logistics - Materials Management Inventory Management Environment List Displays Material Documents Ange materialkoden och produktionsenheten (plant). Execute. Dubbelklicka på en rad för att visa dokumentet. Bokföringsdokument som är relaterade till materialdokument kan listas med Logistics - Materials Management Inventory Management Environment List Displays Accounting Document for Material Ange materialkoden och företagskoden (company code). Execute. Dubbelklicka på en rad för att visa dokumentet. Leverantörskulder För att se saldon på leverantörsskuldkonton, välj Accounting Financial Accounting Accounts Payable Account Display Balances [FK10N] Ange kontonumret för en leverantör (samma som leverantörkoden) och ange räkenskapsåret (Fiscal year). Klick på Execute eller F8. Tabellen visar totala debet- och kreditbokningar och saldot för varje bokföringsperiod under det valda räkenskapsåret. För att se vilka dokument som bidrar till dessa, använd drill-downfunktionaliteten: dubbelklicka på den cell som du vill få mera information om. Notera att om du dubbelklickar på en cell i debet-kolumnen, ser du bara debetbokningarna (och kreditbokningar från kreditkolumnens celler), men om du vill se både debet- och kreditbokningar, dubbelklickar du på en cell i balans-kolumnen. För att se motsvarande konto (totala leverantörskulder för alla leverantörer) i huvudboken, välj Accounting Financial Accounting General Ledger Account Display balances Ange kontot , klicka på Execute. 14

Integrerade affärssystem och affärsprocesser UPPGIFT 2: SAP R/3 YEP, HÄR FINNS MYCKET TEXT, MEN ANDAS DJUPT OCH LÄS ALLT!

Integrerade affärssystem och affärsprocesser UPPGIFT 2: SAP R/3 YEP, HÄR FINNS MYCKET TEXT, MEN ANDAS DJUPT OCH LÄS ALLT! Integrerade affärssystem och affärsprocesser UPPGIFT 2: SAP R/3 YEP, HÄR FINNS MYCKET TEXT, MEN ANDAS DJUPT OCH LÄS ALLT! Företaget IDES AG utvidgar sitt produktsortiment med en handelsvara som levereras

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner Säker åtkomst till ExxonMobils portal http://portal.exxonmobil.com Skriv in ditt användarnamn: eu... Skriv

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Övning: Skapa en ny regel

Övning: Skapa en ny regel Övning: Skapa en ny regel Den här övningen förklarar hur man skapar en automatiserad händelse som kallas regel i applikationen. Övningen använder Device management application som finns tillgänglig under

Läs mer

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör. 2017-01-20 1 (28) Användardokumentation Författare: Maria Dufva Användardokumentation 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor.

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Så här beställer du via extern webshop

Så här beställer du via extern webshop Så här beställer du via extern webshop Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av beställningsportalen... 2 Varukorgen... Error! Bookmark not defined. Sök

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

2. Change log Datamodell/XML

2. Change log Datamodell/XML 2. Change log Datamodell/XML Date Version Element grupp Element Term 2009-12-16 1.2 InvoicHeader EstimatedDeliveryDateAndTime T3227 Kod 17 Delivery date/time, estimated borttagen 2009-12-16 1.2 InvoicHeader

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

SimuWorld Internetportal

SimuWorld Internetportal SimuWorld Internetportal Innehållsförteckning BTC Bank... 1 Personalköp (B2C)... 2 Information... 2 Valuta... 2 Överföringar... 3 Ny giroöverföring, Fakturabetalningar, Skattebetalningar... 3 Ny överföring

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

E-tentavakt - Invigilator

E-tentavakt - Invigilator E-tentavakt - Invigilator Som e-tentavakt har du mer ansvar än en vanlig tentavakt. Du måste kunna lösa de vanligaste fnurrorna innan man kontaktar IT-support. Nedan kommer manual för e-tentavakter. Under

Läs mer

Inläggning av produktionsorder

Inläggning av produktionsorder Inläggning av produktionsorder Författare: Ingrid Tibemo Publiceringsdatum: 20121024 Antal Sidor: 7 Dokument-id: I003_002 Reviderad av: Ingrid Tibemo Revisionsdatum: 2013-04-04 Skapa produktionorder Lägga

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs. Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.5 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.5) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 2. Endast det skadade godset krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4

Läs mer

Lathund för er som kör mot Coop

Lathund för er som kör mot Coop Lathund för er som kör mot Coop I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI mot Coop. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har fått ett användarnamn och ett lösenord

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Lathund Reversering av omföring

Lathund Reversering av omföring Rättelser av huvudboksverifikationer Om du skall ändra i en verifikation innan du sparar den eller om du upptäcker att en redan sparad verifikation är felaktigt registrerad har du möjlighet att rätta felet.

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Registrera order i CSP

Registrera order i CSP Registrera order i CSP Logga in på CSP med kundnummer och lösenord och ändra språk till svenska. Vid första inloggning ändra lösenord. Startsidan: Här finner ni 4 flikar. Varje flik beskrivs var för sig.

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.4 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.4) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

Lathund Reversering kundreskontra

Lathund Reversering kundreskontra Lathunden används när faktura ska tas bort (backas) i AGRESSO och får endast användas när registrerad faktura EJ är skickad till kund. Om faktura är skickad till kund, ska en kreditfaktura registreras

Läs mer

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI för ICAs butikspack centralt. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Lagra skapande datum på TO...2-3 3 Ansvarig planerare...3-4 3.1 Personalregistret...3-4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för att du ska känna dig säker när du själv börjar arbeta

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

ExpressShipper Quick Guide

ExpressShipper Quick Guide ExpressShipper snabbmanual för användare ExpressShipper Quick Guide Skicka en försändelse 1. Börja med att klicka på Add consignment. Fyll i adress- och serviceuppgifter 1. Välj avsändare. Lägg till mottagare

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4 Ny debetfaktura...

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Välkommen till shoestore.se

Välkommen till shoestore.se Välkommen till shoestore.se Detta är en kort manual där du snabbt lär dig använda shoestore.se. Senaste revision 2010-02-01. Vi går igång direkt och loggar in på www.shoestore.se Det du nu behöver är kundnummer,

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Ändringsprislista Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. Informationen i EDIFAT-syntax... 4 4. Exempel på hur informationen kan åskådliggöras i parternas system.... 9

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Användarhandledning. Kommers Annons 3.7 - Leverantörer. Användarhandledning Kommers Annons 3.7 - Leverantörer

Användarhandledning. Kommers Annons 3.7 - Leverantörer. Användarhandledning Kommers Annons 3.7 - Leverantörer Anders Silfverlin Kommers Annons 3.7 1.0 2010-10-04 1 (19) Användarhandledning Kommers Annons 3.7 - Leverantörer Anders Silfverlin Kommers Annons 3.7 1.0 2010-10-04 2 (19) Innehåll 1 Introduktion... 3

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer