Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013"

Transkript

1 KarlstadS kommun Ansökan till SVERIGES IT-kommun 2013

2 Service, säkerhet och tillgänglighet Många vinster med gemensam IT-nämnd Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län, den 14 april Syftet med nämnden, där Karlstad är värdkommun, är att skapa nya möjligheter för samordning inom länet. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan de 16 Värmlandskommunerna använda sina ekonomiska resurser på ett mer effektivt sätt. Det innebär att de får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan förbättras. Ett av nämndens viktigaste mål är att erbjuda Värmlands medborgare fler e-tjänster. Den 19 februari lanserades över hundra e-tjänster i hela Värmland via en gemensam e-tjänsteplattform som är baserad på Karlstads kommuns tidigare lösning och erfarenheter kring e-tjänster. Kontaktcenter En väg in Karlstads kommuns nyöppnade Kontaktcenter underlättar för medborgarna att komma i kontakt med kommunen. Här arbetar kommunvägledare som är specialister på kommunens olika verksamheter. Kommunvägledarna har ett nära samarbete med kommunens förvaltningar och arbetar tillsammans med turistinformatörerna och personalen i kommunens växel för att förbättra tillgängligheten så att Karlstadsbor och företagare snabbt ska får svar på sina frågor. Medborgarna kan, förutom via telefon, komma i kontakt med Kontaktcenter på flera olika sätt: via Facebook, formulär på karlstad.se, e-post eller appen Kontakta oss. Olika IT- och telefonisystem gör det möjligt för Kontaktcenter att hålla en hög servicenivå gentemot medborgare och företagare. Hela Värmland delar plattform för e-tjänster Att hela Värmland går samman kring en gemensam e-tjänsteplattform är unikt i Sverige. Syftet med plattformen är att minimera kostnaderna för drift och support till förmån för mer resurser till utveckling av fler och bättre e-tjänster i hela länet. Karlstads kommun har under hela projektet varit drivande i utvecklingen. E-kontoret, som ligger under IT-enheten, har bistått Värmlandskommunerna med kompetens och resurser. Från att ha varit en supporterorganisation för utveckling av e-tjänster, har de tre anställda på e-kontoret blivit en support för hela länet. En e-tjänst som utvecklas i en kommun kan i och med det nya samarbetet lätt delas av övriga kommuner. Speciell är den unika funktionen i e-tjänsteplattformen som gör det möjligt för medborgaren att följa alla sina ärenden med e-legitimation oavsett vilken kommun som handlägger ärendet. Medborgarna kan få meddelande om e-tjänsternas status via sin Facebook-sida eller mejl. Plattformen möjliggör också för e-kontoret att genom en snabb knapptryckning nå ut med viktig driftinformation i hela länet. NyLANSERING av karlstad.se I oktober lanserade Karlstads kommun en ny webbplats för Karlstadsborna med många nya funktioner som ger nytta för stadens invånare. I början av 2013 utsågs karlstad.se till landets näst bästa kommunala hemsida av Sveriges Kommuner och Landsting och tidningen Internet World. Nya karlstad.se har fokus på lättbegriplig information, bättre självservice och dialog sidor har skrivits om för att bli enklare att förstå, diskussionsforum, e-tjänster och kontaktformulär direkt på förstasidan och förbättrad tillgänglighet, genom fler texter på lättläst svenska, teckenspråk och Karlstads vanligaste invandrarspråk. Webbplatsen har också en ny bättre karta där Karlstadsborna enkelt kan se allt från skidspår, förskolor till busshållplatser. På karlstad.se kan medborgarna följa kommunfullmäktiges sammanträden på webb-tv och via formulär kan de lämna medborgarförslag som de vill ska hamna på den politiska dagordningen. Hitta och jämför service är en helt ny tjänst där Karlstadsborna kan jämföra till exempel lekplatser och vandringsleder eller servicen på skolor och annan verksamhet. Tjänsten gör det enkelt att jämföra kvaliteten på skolor och äldreboenden från både kommunal och privata utförare utifrån kund- och brukarundersökningar. Applikationen som har tagits fram av Stockholms stad har anpassats och karlstadsfierats.

3 Search Mobil-appen Kontakta oss Genom Karlstads kommuns mobilapplikation Kontakta oss kan Karlstadsborna kontakta kommunen på det sätt som passar dem bäst, vilken tid som helst. Alla kommunens kontaktvägar finns samlade i appen; telefon, hemsida, Facebook, Twitter, Youtube, samt en meddelandefunktion som leder direkt in i kommunens ärendehanteringssystem. Oavsett om invånaren har en fråga, vill göra en felanmälan, lämna synpunkt/klagomål eller har ett förslag, kan de använda appen. Via meddelandefunktionen kan de även bifoga bilder och märka ut platsen på kartan. Det är ett effektivt sätt att få medborgarnas hjälp med att hålla ordning på exempelvis hål i gatan eller trasiga lampor, samtidigt som de kan känna att de bidrar till att göra kommunen bättre. Kontakta oss Karlstad är huvudstad på Facebook Karlstads kommuns Facebook-sida gillas av kommuninvånare som enkelt kan tycka till, ställa frågor, felanmäla och bidra med idéer. Vi får i snitt 15 kommentarer och frågor i veckan och svarar inom 24 timmar. Facebook-sidan är också en kanal där medborgarna kan få reda på vad som händer i kommunen, till exempel olika evenemang, information om snöröjning, sophämtning, strömavbrott och vattenläckor. Som mest har ett av kommunens Facebook-inlägg nått ut till drygt personer. Förutom att dialogen ger nyttig samhällsinformation och invånarna kan bidra till kommunens utveckling är den också ett sätt att skapa engagemang och sprida stolthet över Karlstad. I mars 2013 fick Karlstads kommun utmärkelsen Årets kommun i medborgardialog av företaget Sofy tack vare arbetet med Facebook-sidan. Opening up Sedan september 2011 deltar Karlstads kommun i EU-projektet Opening up. Projektet pågår till september 2014 där projektansvaret ligger hos Karlstads kommuns IT-enhet. Opening Up ska utveckla nya verktyg, metoder och kompetenser som krävs för att möta medborgarnas och kommunens egna krav på öppenhet och tillgänglighet. Till exempel så används sociala medier i allt större utsträckning vilket ökar förväntningarna på dialog. Fokus i projektet ligger på att hitta lösningar på kommunens problem och utmaningar när det gäller sociala medier och öppen data. Det ska stödja innovation och utveckling i hela regionen och resultatet kommer att användas både i offentlig och privat sektor. Projektet, som är ett samarbete mellan länderna Belgien, Storbritannien, Holland, Danmark, Norge och Sverige, genomförs inom ramen för Nordsjöprogrammet. Karlstads kommun är enda kommunen i Sverige som deltar Gillare på karlstads kommuns facebook-sida Sedan september förra året kan Karlstadsborna även diskutera politiska frågor på Facebook med partierna i kommunfullmäktige. Syftet med sidan, som heter Kommunpolitik i Karlstad, är att försöka skapa ett större politiskt engagemang genom att visa upp vilka olika frågor som är aktuella och ge möjlighet till delaktighet. Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Search Z X C V B N M Möteshandlingar i app och på webben I Karlstads kommun har vi infört utskick av möteshandlingar till en app i ipad och iphone. Några av fördelarna med arbetssättet är att tillgängligheten av handlingar ökar, det är en bra service till de förtroendevalda som inte längre får några pappersluntor och den digitala distributionen effektiviserar administrationen. Alla diarieförda handlingar i kommunen publiceras dagligen på vår webbplats, via diariet searchport. Det underlättar för medborgare, journalister och näringslivet att enkelt kunna ta del av allmänna handlingar.!,?.

4 Förutom att spara på utskrivna sidor så medför lösningen en ökad tillgänglighet till utskriftsenheter och en högre säkerhet genom att personal hämtar utskriften med hjälp av sitt SITHS kort (smartcard). Smart utskrift testades först under ett år på kommunledningskontoret. Under den tiden skrev kontoret ut 60 procent färre sidor än tidigare. En upphandling för kommunen är nu genomförd och när tjänsten är införd i hela kommunen så räknar vi med en total besparing på fyra miljoner sidor per år, vilket motsvarar papper som har producerats från 440 träd. Kontrollerat slutet kretslopp för hantering av IT-utrustning Karlstads kommun har en centraliserad IT-enhet som ansvarar för ägarskapet av koncernens samtliga IT-infrastruktur inklusive datorer och ipads. IT-enheten kontrollerar också så att dessa enheter hanteras miljömässigt korrekt. Det sker bland annat genom miljökrav vid upphandling men också genom krav på leverantören så att utrustningen återanvänds i första hand. Om inte det är möjligt så ska den återvinnas på ett miljömässigt korrekt sätt. Eftersom IT-enheten också levererar all slutanvändarutrustning, i form av tjänst som vi debiterar användaren för, så ligger det i användarens intresse att återföra den till IT så att tjänsten kan avslutas. Det ökar ytterligare kommunens förmåga att hantera IT-utrustningen så klimateffektivt som möjligt. Resfria möten sparar miljön Ett mål i Karlstads kommun är att personalen ska resa mindre och därmed minska klimatpåverkan. Som en del i det arbetet har IT-enheten skapat en intern tjänst för videokonferens som har tillgängliggjorts för hela koncernen. Det möjliggör för Karlstads kommuns omkring medarbetare att i högre utsträckning kunna nyttja videosamtal istället för att resa till olika möten. Anläggningen finns centralt placerad i kommunen och alla kan lätt boka den genom sin kalender. Mobiltelefoner ökar tillgängligheten Karlstads kommun har infört en modern telefonilösning enligt modellen ett nummer, en lur. I dag har 85 procent av medarbetarna en mobiltelefon, av dessa är 35 procent smartphones, vilket har ökat tillgängligheten för medarbetarna markant. Lösningen ökar möjligheten för medarbetarna att arbeta där de befinner sig, snabbt nå digital information och därmed minska klimatpåverkan. En annan stor vinst för medborgarna är att de nu lättare kan komma i kontakt med kommunens tjänstemän. Smart utskrift Kommunen har infört tjänsten Smart utskrift. Det innebär att utskrifter hämtas vid valfri skrivare istället för att skickas till vald skrivare. Utskrifter som inte hämtas raderas efter tolv timmar. Standard för utskrifter är svart/vit utskrivet på papperets båda sidor. Live! tidtabeller i realtid för kollektivtrafiken Karlstadsbuss är det bolag som ansvarar för kollektivtrafik i kommunen. Genom att utnyttja digital teknik har de kunnat presentera bussarnas ankomsttider till hållplatserna i realtid i förhållande till tidtabellen. Informationen är tillgänglig via Karlstadsbuss egna app som finns för både Android och iphone, men även via de digitala tavlorna Live! som finns uppsatta vid centrala hållplatser. Genom att direkt kunna se när bussen går ökar chansen att man tar bussen istället för bilen och tekniken tilltalar särskilt ungdomar. Genom att dessutom utöka och anpassa antalet turer och införa ett gemensamt digitalt biljettsystem inom hela Värmland och Mellansverige, så har det kollektiva resandet i kommunen ökat med nästan 60 procent sedan Att kommunens nya entreprenör för busstrafiken nu dessutom börjar köra bussarna på biogas, är naturligtvis också ett plus för miljön.

5 Sänkta kostnader och ökad effektivitet Arbetsprocesser certifierade enligt ISO20000 Efter tre år med fokuserat arbete på att skapa en processtyrd verksamhet kommer IT-enheten under 2013 att certifieras enligt ISO standarden. ITIL, IT Infrastructure Library, beskriver hur arbetet ska utföras för att kvalitetssäkra leveransen från öppenhet till kundkontakt, strukturerat förändringsarbete och sist men inte minst återkoppling från kunder på genomförda leveranser. ISO är en kvalitetssäkring att det verkligen sker. Att mötas av en enhetlig metod, skapar lugn hos kunder, användare och den egna personalen. Ansvarsgränser mellan specialister tydliggörs och rapporter som beskriver både en övergripande kvalitet, såväl som detaljer för att kunna justera små delar av processerna, styr verksamhetsbesluten inom den operativa, taktiska och strategiska horisonten. Kunderna kommunicerar med IT-enheten enligt PM3 Samtliga kunder kommunicerar sitt utvecklings- och förvaltningsbehov genom modellen PM3 där dokumentation av verksamhetsstödets funktion, styrningsorganisation och förändringsbehov är liktydig inom hela koncernen. Parallellt med IT-enhetens processarbete har kunderna utvecklat en förmåga att uttrycka sina behov i form av verksamhetsnytta, ekonomi och resursinsats i både omfattning och tid över året. Detta ger stödfunktioner så att IT-enheten får möjlighet att planera och kraftsamla för de drygt 400 enskilda förändringsarbeten som sker inom koncernens IT-leveranser. Ett viktigt forum är Styrgrupp IT där verksamhetsföreträdare kan värdera de mest kritiska av de förändringsarbeten som sker utifrån möjligheter till stordriftsfördelar, samordning eller risk. Intäktsfinansierad IT-enhet Samtliga leveranser från IT-enheten är paketerade som en funktionsbeskriven och prissatt tjänst med tillhörande kvalitetsmål. Detaljeringsnivån på tjänstepaketeringen gör att kunden kan anpassa leveransen utifrån slutanvändarens specifika användningsområde och förväntade funktion. Tjänstekatalogen omfattar i dag ett trettiotal paketerade typer av datorarbetsplatser, lika många läsplattor samt en handfull telefoner som utgår från användargränssnittet mot koncernens kommunikationsoch verksamhetssystem. Volymen är hanterbar då den är komponentbaserad och enkelt anpassningsbar. Drifttjänster som trådlöst kommunikationsnät och systemkomponenter avropas av kunden i den omfattning som tillgänglighet och kapacitet kräver. Lyckad satsning med egen dator i skolan En av de mest lyckade tjänstepaketeringarna har skett i samarbete med gymnasieskolans satsning på en dator per elev, som markant har ökat den digitala användningen i skolan. Tack vare lärplattformen IT s Learning, kan elever och lärare utbyta information i så kallade digitala klassrum utan utskrifter och läromedel i pappersform. IT-enheten har tillsammans med gymnasieskolan tagit fram en mycket kostnadseffektiv lösning där mycket ansvar har lagts på eleven som förväntas ha en fungerande elevdator med sig till varje lektion. Skolan har på detta sätt kunnat göra sig av med sina datasalar och kan effektivare utnyttja lokalerna. Totalt har kostnaden per enhet nästan halverats. Genom en satsning på digital kompetens bland lärarna har gymnasieförvaltningen på mycket kort lyckats tid ställa om till en anpassad och resurssnålare utbildningsform för framtiden. Sänkta kostnader och ökad effektivitet med gemensam e-plattform Den gemensamma e-plattformen för Värmland som lanserades i februari bygger på Karlstads kommuns e-plattform, men har byggts om till en flerkommunslösning där kommunerna erbjuder likartade tjänster till invånare, företag och föreningar i hela länet. Genom att kommunerna delar samma e-tjänster, nyttjar samma basfunktionalitet och supportorganisation samt driftar lösningen gemensamt, har den digitala klyftan mellan stor och liten kommun minimerats. Den höga graden av samnyttjande av e-tjänster ger optimalt teknikutnyttjande och kostnadseffektiv drift med lägre service och förvaltningskostnader. För en av de mindre kommunerna har samarbetet reducerat kostnaden från kronor per år i egen regi, till kronor per år i gemensam drift.

6 Gemensam nämnd Kommunalförbund miljöområdet, m.m 1. Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: servicenämnd. Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: (5) IT öppnar för samverkan samarbete: Internationellt I september 2008 deltog Karlstads kommun och Karlstads universitet i det treåriga EU-projektet Smart Cities tillsammans med 13 andra städer och universitet i Nordsjöregionen. Projektet var ett innovativt nätverk där städerna delade erfarenheter inom området e-förvaltning. Huvudansvaret för projektet i Karlstads kommun låg hos kommunens IT-enhet. Karlstads kommun och Karlstads universitet utvecklade bland annat en modell för att kartlägga arbetsprocesser. Resultatet blev en internutbildning den så kallade Processmodellen. Syftet var att kartlägga processer, använda gemensamma begrepp och dokumentera dem lika. Cirka 70 personer i Karlstads kommun har genomgått utbildningen hittills. Modellen erbjuds i dag också som distanskurs på 7,5 poäng på Karlstads universitet. Internutbildning i Processmodellen erbjuds nu till kommunerna i Värmland. Med ökad kunskap om våra arbetsprocesser kan vi på sikt erbjuda ännu bättre e-tjänster. CeSam informerar om Juridiskt stöd för regional samverkan kring e-tjänster Samtliga 16 kommuner i Värmland har inrättat en gemensam drifts- och servicenämnd samt tagit fram en regional lösning för en gemensam IT-plattform för e-tjänster. Här informerar Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om den juridiska hanteringen av Värmlands lösning, vilket hoppas vara till stöd för ytterligare initiativ till samverkan kring gemensamma e-tjänster. En gemensam Drifts- och Servicenämnd (DSN) 16 kommuner i region Värmland har kommit överens om att inrätta en gemensam drifts- och När flera kommuner vill samarbeta har de några olika alternativa samarbetsformer att välja mellan: Interkommunala samverkansavtal Kommunala bolag eller andra privaträttsliga former De olika alternativen har olika förutsättningar och villkor, vilken form som är lämplig i det enskilda fallet kan man ofta inte avgöra förrän området och målsättningen med samverkan har preciserats. Kommunal samverkan måste dock alltid hålla sig inom ramarna för den kommunala kompetensen, dvs. verksamhetsområdet ska vara av allmänt intresse, ha anknytning till respektive kommuns område (lokaliseringsprincipen) eller dess medlemmar. Inom vissa utpekade områden finns även särskilt lagstöd som ger andra möjligheter till samverkan, t.ex. för skolan, räddningstjänsten, alkoholområdet, överförmyndaren, tillsyn inom 1 Se vidare Sveriges Kommuner och Landsting; Kommunala samverkansformer, andra upplagan, 2009 Datat skiljs kommunerna åt genom tabell-id. Medborgaren loggar in genom e-legitimation. Plattformslösningen påverkas av flera lagar: 1. Regler om allmän handling och sekretess: Reglerna om allmän handling och sekretess finns dels i andra kapitlet Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), TF och i Offentlighets- och Sekretesslagen (SFS 2009:400), OSL. Ansökningar som kommer via e-tjänstelösningen räknas som inkommen handling hos respektive kommun som de är riktade till. Även om handlingarna i databasen i praktiken förvaras hos värdkommunen och kan nås även av teknisk personal där, blir handlingarna enligt vår bedömning inte att anse som inkommen handling där eftersom de endast hanteras som ett led i en teknisk bearbetning eller lagring, TF 2 kap 10. För upprätthållande av sekretess mellan kommunerna kan man se det på samma sätt som ovan. Sekretessgränserna följer kommungränserna. Inkomna handlingar ska normalt diarieföras och om handingarna innehåller sekretessinformation måste de diarieföras. samarbete: Regionalt Värmlands 16 kommuner har inrättat en gemensam IT-nämnd för att skapa samordning inom länet kring drift- och servicefrågor. Samverkan har bland annat resulterat i den gemensamma e-plattformen för Värmland. En styrgrupp för e-tjänsteutvecklingen har bildats Cesam Värmland där en e-tjänsteansvarig från alla Värmlandskommunerna ingår. En gång i månaden träffas Cesam Värmland och e-kontoret för att diskutera pågående och framtida utveckling av e-tjänster i länet. E-kontoret tillhandahåller modeller och processer för att underlätta införandet samt ge stöd vid förankring, anpassning och utveckling av tjänster. Sveriges Kommuner och Landsting tar upp samverkan i Värmland som en förebild för regional samverkan och gemensam utveckling av e-samhället. e-samhallet/webb-tv-och-nyhetsbrev/nyheter_5/juridiskt-stodfor-regional-e-samverkan samarbete: universitetet IT-enheten i Karlstads kommun har en kontaktgaranti som är kopplad till flera av universitetets program, bland annat ITdesign. Det innebär att studenterna där garanteras en praktikplats. Bland annat så testar studenterna kommunen e-tjänster utifrån ett medborgarperspektiv. De har bland annat använt sig av Ozlab, en utrustning som följer ögonrörelser hos den som utför en e-tjänst. Den visar hur länge och i vilken ordning som användaren fäster blicken. Olika användarscenarion spelas in för att sedan ge underlag för att förbättra och förtydliga informationen kring e-tjänsterna. Testerna ger också kunskap om hur lång tid det tar för medborgarna att hitta en e-tjänst. Detta är viktig information eftersom det hjälper oss att få fler medborgare att välja e-tjänster istället för att kontakta kommunen via andra kanaler. Samarbetet fortsätter med fler specifika tester kring användarbarhet och tillgänglighet. samarbete: utanför länet Karlstads kommuns e-tjänsteplattform, som används av alla Värmlandskommunerna, levereras av företaget ABOU som har cirka 40 kommuner i sitt nätverk. I nätverket äger kommunerna e-tjänsterna tillsammans. Det betyder att en kommun kan återanvända en e-tjänst eller funktion som någon annan kommun har utvecklat. Det är den här tanken som också genomsyrat projektet med en gemensam e-plattform i Värmland. Vidareutvecklingen av Karlstads e-tjänsteplattform till en flerkommunslösning innebär nu också att andra kommuner utanför Värmland kan använda sig av samma lösning för att samverka regionalt. Postadress: Karlstads kommun, Karlstad. Tel: E-post:

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 Den gemensamma nämnden Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län, den 14 april 2010. Syftet med

Läs mer

ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND

ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND AKTÖRER SOM STÅR BAKOM FÖRSLAGET Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län, den 14 april 2010. Syftet med nämnden, där Karlstad är

Läs mer

Karlstads kommun e-plattform

Karlstads kommun e-plattform Karlstads kommun e-plattform Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Per-Erik Karlsson, projektledare Karlstad 2012-09-25 KARLSTADS KOMMUN E-tjänsteutveckling Innehåll Bakgrund Kriterier

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Per-Erik Karlsson Projektledare. Charotta Bodin Projektledare. e-kontor@karlstad.se

Per-Erik Karlsson Projektledare. Charotta Bodin Projektledare. e-kontor@karlstad.se Per-Erik Karlsson Projektledare Charotta Bodin Projektledare e-kontor@karlstad.se Innehåll Bakgrund E-samhälle Värmland -delprojekt Utveckling -delprojekt Stöd Resultat Samverkan Kommande utveckling Demo

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för service och tillgänglighet Förslag till beslut 1.

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 8 Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS-2011-535 Dpl

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Regional Digital Agenda för Värmland

Regional Digital Agenda för Värmland Regional Digital Agenda för Värmland Internationellt samarbete 2013 Digitala Agendan för Europa ett av sju huvudinitiativ i EU 2020 Syfte - att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Nöjdhet och förtroende

Nöjdhet och förtroende Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, 214-1-2 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Nöjdhet och förtroende Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde:

Läs mer

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9 KARLSTADS KOMMUN Ärende 9 Dnr KS-2012-378 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-30 Karin Holmgren, 064-640 10 12 karin. holmgren@karlstad.se Breddinförande

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster SOLLENTUNA KOMMUN Tjänste utlåta nde 2012-09-20 Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Förstudie kommunens nya hemsida

Förstudie kommunens nya hemsida Kommunen nya hemsida planeras till sommaren 2012 Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta: Henrik Sjönnebring Webbansvarig Informationsavdelningen henrik.sjonnebring@danderyd.se Tel: 08-568 910 21 Syftet

Läs mer

Policy för användande av sociala medier

Policy för användande av sociala medier Dnr: 100-2538-2011 Verksamhetsstöd Fredrik Andersson Policy för användande av sociala medier Policyn fastställer förutsättningarna för Länsstyrelsen Värmlands hantering av sociala medier och tar upp ansvarsfrågor

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Policy. Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Policy. Verksamhetsutveckling med IT som stöd KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-06-10 Policy Verksamhetsutveckling med IT som stöd Version 1.0 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 www.karlstad.se Tel: 054-29

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 10 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Landström Huss Maria Datum 2014-04-01 Diarienummer KSN-2014-0323 Kommunstyrelsen Öppna data i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem Inriktningsmål Specifika aktiviteter enligt handlingsplanen Ansvarig(a) Klart till Status/Beslut/Finansiering Kommentarer 1 Skapa en gemensam och heltäckande hemsida med en ingång för medborgaren E-rådet

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

CeSam Programområde Näringsliv och arbete

CeSam Programområde Näringsliv och arbete CeSam Programområde Näringsliv och arbete KommITs och Sambruks höstkonferens 2012-11-14 Bengt Svenson Bengt.svenson@skl.se 070-685 30 24 CeSam Center för esamhället CeSam ska tillsammans med intresserade

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Kommunledningsförvaltningen 2011-12-09 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK Sid Kf 111/11 2011-10-26 37 Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Denna policy om och kring

Läs mer

Implementering av strategin för esamhället i Norrbottens län

Implementering av strategin för esamhället i Norrbottens län SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-12-13 Sida 84 (101) 62 Implementering av strategin för esamhället i Norrbottens län Strategin för esamhället, vilken framtagits av Sveriges kommuner

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013 Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv Innehåll 1 Bakgrund och beroenden... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kopplingar till andra e-arkivinitiativ... 5 2 Hämtat från projektdirektivet för earkiv... 7 2.1 Syfte...

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Allt du behöver veta Föräldrar i

Allt du behöver veta Föräldrar i Föräldrapaketet Förskola, Fritid & Skola Allt du behöver veta Föräldrar i SkolportalN Förskola, Fritid & Skola Nacka Kommun Innehållsförteckning Vad är SkolportalN?... 3 Skolportalens videoguider ett bibliotek

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

En digital agenda för Värmland

En digital agenda för Värmland Fakta i korthet Nr. 5 2012 En digital agenda för Värmland Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun ser just nu över förutsättningarna för att ta fram en skräddarsydd

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Birger Höök. En digital värld

Birger Höök. En digital värld Birger Höök En digital värld 1 Sverige har goda förutsättningar Fungerande byråkrati Lång tradition av att samla och katalogisera data Innovativt klimat Hög kompetens hos medborgarna Duktiga företag Goda

Läs mer

Myndigheter i sociala medier

Myndigheter i sociala medier Myndigheter i sociala medier Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 164 Senast reviderad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 149 Detta dokument gäller för Kommunövergripande

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Kommuner, landsting i sociala medier

Kommuner, landsting i sociala medier Kommuner, landsting i sociala medier Nov 2010 Staffan Wikell Avdelningen för juridik Sociala medier som kommuner och landsting är aktiva på o Egna webbplatser där det finns t.ex. medborgardialoger, chat

Läs mer

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Status: Bruttolista Version: 2012-03-20 Innehåll INTRODUKTION... 3 REDOVISNING AV ETT PROJEKT/UTREDNING... 4 HUVUDPROJEKT: ÖKAD MOBILITET... 5 1.

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Februari 2014 Vad handlar det om? digitala behov! Inte några specifika lärplattformar eller speciella verktyg. Vi pratar behov

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

Karlstads kommun i backspegeln 2012

Karlstads kommun i backspegeln 2012 Karlstads kommun i backspegeln 2012 I kommunen arbetar vi enligt en strategisk plan för att se till att vi gör rätt saker för pengarna. Det är ett spännande och utmanande arbete och det är glädjande att

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer