Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013"

Transkript

1 KarlstadS kommun Ansökan till SVERIGES IT-kommun 2013

2 Service, säkerhet och tillgänglighet Många vinster med gemensam IT-nämnd Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län, den 14 april Syftet med nämnden, där Karlstad är värdkommun, är att skapa nya möjligheter för samordning inom länet. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan de 16 Värmlandskommunerna använda sina ekonomiska resurser på ett mer effektivt sätt. Det innebär att de får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan förbättras. Ett av nämndens viktigaste mål är att erbjuda Värmlands medborgare fler e-tjänster. Den 19 februari lanserades över hundra e-tjänster i hela Värmland via en gemensam e-tjänsteplattform som är baserad på Karlstads kommuns tidigare lösning och erfarenheter kring e-tjänster. Kontaktcenter En väg in Karlstads kommuns nyöppnade Kontaktcenter underlättar för medborgarna att komma i kontakt med kommunen. Här arbetar kommunvägledare som är specialister på kommunens olika verksamheter. Kommunvägledarna har ett nära samarbete med kommunens förvaltningar och arbetar tillsammans med turistinformatörerna och personalen i kommunens växel för att förbättra tillgängligheten så att Karlstadsbor och företagare snabbt ska får svar på sina frågor. Medborgarna kan, förutom via telefon, komma i kontakt med Kontaktcenter på flera olika sätt: via Facebook, formulär på karlstad.se, e-post eller appen Kontakta oss. Olika IT- och telefonisystem gör det möjligt för Kontaktcenter att hålla en hög servicenivå gentemot medborgare och företagare. Hela Värmland delar plattform för e-tjänster Att hela Värmland går samman kring en gemensam e-tjänsteplattform är unikt i Sverige. Syftet med plattformen är att minimera kostnaderna för drift och support till förmån för mer resurser till utveckling av fler och bättre e-tjänster i hela länet. Karlstads kommun har under hela projektet varit drivande i utvecklingen. E-kontoret, som ligger under IT-enheten, har bistått Värmlandskommunerna med kompetens och resurser. Från att ha varit en supporterorganisation för utveckling av e-tjänster, har de tre anställda på e-kontoret blivit en support för hela länet. En e-tjänst som utvecklas i en kommun kan i och med det nya samarbetet lätt delas av övriga kommuner. Speciell är den unika funktionen i e-tjänsteplattformen som gör det möjligt för medborgaren att följa alla sina ärenden med e-legitimation oavsett vilken kommun som handlägger ärendet. Medborgarna kan få meddelande om e-tjänsternas status via sin Facebook-sida eller mejl. Plattformen möjliggör också för e-kontoret att genom en snabb knapptryckning nå ut med viktig driftinformation i hela länet. NyLANSERING av karlstad.se I oktober lanserade Karlstads kommun en ny webbplats för Karlstadsborna med många nya funktioner som ger nytta för stadens invånare. I början av 2013 utsågs karlstad.se till landets näst bästa kommunala hemsida av Sveriges Kommuner och Landsting och tidningen Internet World. Nya karlstad.se har fokus på lättbegriplig information, bättre självservice och dialog sidor har skrivits om för att bli enklare att förstå, diskussionsforum, e-tjänster och kontaktformulär direkt på förstasidan och förbättrad tillgänglighet, genom fler texter på lättläst svenska, teckenspråk och Karlstads vanligaste invandrarspråk. Webbplatsen har också en ny bättre karta där Karlstadsborna enkelt kan se allt från skidspår, förskolor till busshållplatser. På karlstad.se kan medborgarna följa kommunfullmäktiges sammanträden på webb-tv och via formulär kan de lämna medborgarförslag som de vill ska hamna på den politiska dagordningen. Hitta och jämför service är en helt ny tjänst där Karlstadsborna kan jämföra till exempel lekplatser och vandringsleder eller servicen på skolor och annan verksamhet. Tjänsten gör det enkelt att jämföra kvaliteten på skolor och äldreboenden från både kommunal och privata utförare utifrån kund- och brukarundersökningar. Applikationen som har tagits fram av Stockholms stad har anpassats och karlstadsfierats.

3 Search Mobil-appen Kontakta oss Genom Karlstads kommuns mobilapplikation Kontakta oss kan Karlstadsborna kontakta kommunen på det sätt som passar dem bäst, vilken tid som helst. Alla kommunens kontaktvägar finns samlade i appen; telefon, hemsida, Facebook, Twitter, Youtube, samt en meddelandefunktion som leder direkt in i kommunens ärendehanteringssystem. Oavsett om invånaren har en fråga, vill göra en felanmälan, lämna synpunkt/klagomål eller har ett förslag, kan de använda appen. Via meddelandefunktionen kan de även bifoga bilder och märka ut platsen på kartan. Det är ett effektivt sätt att få medborgarnas hjälp med att hålla ordning på exempelvis hål i gatan eller trasiga lampor, samtidigt som de kan känna att de bidrar till att göra kommunen bättre. Kontakta oss Karlstad är huvudstad på Facebook Karlstads kommuns Facebook-sida gillas av kommuninvånare som enkelt kan tycka till, ställa frågor, felanmäla och bidra med idéer. Vi får i snitt 15 kommentarer och frågor i veckan och svarar inom 24 timmar. Facebook-sidan är också en kanal där medborgarna kan få reda på vad som händer i kommunen, till exempel olika evenemang, information om snöröjning, sophämtning, strömavbrott och vattenläckor. Som mest har ett av kommunens Facebook-inlägg nått ut till drygt personer. Förutom att dialogen ger nyttig samhällsinformation och invånarna kan bidra till kommunens utveckling är den också ett sätt att skapa engagemang och sprida stolthet över Karlstad. I mars 2013 fick Karlstads kommun utmärkelsen Årets kommun i medborgardialog av företaget Sofy tack vare arbetet med Facebook-sidan. Opening up Sedan september 2011 deltar Karlstads kommun i EU-projektet Opening up. Projektet pågår till september 2014 där projektansvaret ligger hos Karlstads kommuns IT-enhet. Opening Up ska utveckla nya verktyg, metoder och kompetenser som krävs för att möta medborgarnas och kommunens egna krav på öppenhet och tillgänglighet. Till exempel så används sociala medier i allt större utsträckning vilket ökar förväntningarna på dialog. Fokus i projektet ligger på att hitta lösningar på kommunens problem och utmaningar när det gäller sociala medier och öppen data. Det ska stödja innovation och utveckling i hela regionen och resultatet kommer att användas både i offentlig och privat sektor. Projektet, som är ett samarbete mellan länderna Belgien, Storbritannien, Holland, Danmark, Norge och Sverige, genomförs inom ramen för Nordsjöprogrammet. Karlstads kommun är enda kommunen i Sverige som deltar Gillare på karlstads kommuns facebook-sida Sedan september förra året kan Karlstadsborna även diskutera politiska frågor på Facebook med partierna i kommunfullmäktige. Syftet med sidan, som heter Kommunpolitik i Karlstad, är att försöka skapa ett större politiskt engagemang genom att visa upp vilka olika frågor som är aktuella och ge möjlighet till delaktighet. Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Search Z X C V B N M Möteshandlingar i app och på webben I Karlstads kommun har vi infört utskick av möteshandlingar till en app i ipad och iphone. Några av fördelarna med arbetssättet är att tillgängligheten av handlingar ökar, det är en bra service till de förtroendevalda som inte längre får några pappersluntor och den digitala distributionen effektiviserar administrationen. Alla diarieförda handlingar i kommunen publiceras dagligen på vår webbplats, via diariet searchport. Det underlättar för medborgare, journalister och näringslivet att enkelt kunna ta del av allmänna handlingar.!,?.

4 Förutom att spara på utskrivna sidor så medför lösningen en ökad tillgänglighet till utskriftsenheter och en högre säkerhet genom att personal hämtar utskriften med hjälp av sitt SITHS kort (smartcard). Smart utskrift testades först under ett år på kommunledningskontoret. Under den tiden skrev kontoret ut 60 procent färre sidor än tidigare. En upphandling för kommunen är nu genomförd och när tjänsten är införd i hela kommunen så räknar vi med en total besparing på fyra miljoner sidor per år, vilket motsvarar papper som har producerats från 440 träd. Kontrollerat slutet kretslopp för hantering av IT-utrustning Karlstads kommun har en centraliserad IT-enhet som ansvarar för ägarskapet av koncernens samtliga IT-infrastruktur inklusive datorer och ipads. IT-enheten kontrollerar också så att dessa enheter hanteras miljömässigt korrekt. Det sker bland annat genom miljökrav vid upphandling men också genom krav på leverantören så att utrustningen återanvänds i första hand. Om inte det är möjligt så ska den återvinnas på ett miljömässigt korrekt sätt. Eftersom IT-enheten också levererar all slutanvändarutrustning, i form av tjänst som vi debiterar användaren för, så ligger det i användarens intresse att återföra den till IT så att tjänsten kan avslutas. Det ökar ytterligare kommunens förmåga att hantera IT-utrustningen så klimateffektivt som möjligt. Resfria möten sparar miljön Ett mål i Karlstads kommun är att personalen ska resa mindre och därmed minska klimatpåverkan. Som en del i det arbetet har IT-enheten skapat en intern tjänst för videokonferens som har tillgängliggjorts för hela koncernen. Det möjliggör för Karlstads kommuns omkring medarbetare att i högre utsträckning kunna nyttja videosamtal istället för att resa till olika möten. Anläggningen finns centralt placerad i kommunen och alla kan lätt boka den genom sin kalender. Mobiltelefoner ökar tillgängligheten Karlstads kommun har infört en modern telefonilösning enligt modellen ett nummer, en lur. I dag har 85 procent av medarbetarna en mobiltelefon, av dessa är 35 procent smartphones, vilket har ökat tillgängligheten för medarbetarna markant. Lösningen ökar möjligheten för medarbetarna att arbeta där de befinner sig, snabbt nå digital information och därmed minska klimatpåverkan. En annan stor vinst för medborgarna är att de nu lättare kan komma i kontakt med kommunens tjänstemän. Smart utskrift Kommunen har infört tjänsten Smart utskrift. Det innebär att utskrifter hämtas vid valfri skrivare istället för att skickas till vald skrivare. Utskrifter som inte hämtas raderas efter tolv timmar. Standard för utskrifter är svart/vit utskrivet på papperets båda sidor. Live! tidtabeller i realtid för kollektivtrafiken Karlstadsbuss är det bolag som ansvarar för kollektivtrafik i kommunen. Genom att utnyttja digital teknik har de kunnat presentera bussarnas ankomsttider till hållplatserna i realtid i förhållande till tidtabellen. Informationen är tillgänglig via Karlstadsbuss egna app som finns för både Android och iphone, men även via de digitala tavlorna Live! som finns uppsatta vid centrala hållplatser. Genom att direkt kunna se när bussen går ökar chansen att man tar bussen istället för bilen och tekniken tilltalar särskilt ungdomar. Genom att dessutom utöka och anpassa antalet turer och införa ett gemensamt digitalt biljettsystem inom hela Värmland och Mellansverige, så har det kollektiva resandet i kommunen ökat med nästan 60 procent sedan Att kommunens nya entreprenör för busstrafiken nu dessutom börjar köra bussarna på biogas, är naturligtvis också ett plus för miljön.

5 Sänkta kostnader och ökad effektivitet Arbetsprocesser certifierade enligt ISO20000 Efter tre år med fokuserat arbete på att skapa en processtyrd verksamhet kommer IT-enheten under 2013 att certifieras enligt ISO standarden. ITIL, IT Infrastructure Library, beskriver hur arbetet ska utföras för att kvalitetssäkra leveransen från öppenhet till kundkontakt, strukturerat förändringsarbete och sist men inte minst återkoppling från kunder på genomförda leveranser. ISO är en kvalitetssäkring att det verkligen sker. Att mötas av en enhetlig metod, skapar lugn hos kunder, användare och den egna personalen. Ansvarsgränser mellan specialister tydliggörs och rapporter som beskriver både en övergripande kvalitet, såväl som detaljer för att kunna justera små delar av processerna, styr verksamhetsbesluten inom den operativa, taktiska och strategiska horisonten. Kunderna kommunicerar med IT-enheten enligt PM3 Samtliga kunder kommunicerar sitt utvecklings- och förvaltningsbehov genom modellen PM3 där dokumentation av verksamhetsstödets funktion, styrningsorganisation och förändringsbehov är liktydig inom hela koncernen. Parallellt med IT-enhetens processarbete har kunderna utvecklat en förmåga att uttrycka sina behov i form av verksamhetsnytta, ekonomi och resursinsats i både omfattning och tid över året. Detta ger stödfunktioner så att IT-enheten får möjlighet att planera och kraftsamla för de drygt 400 enskilda förändringsarbeten som sker inom koncernens IT-leveranser. Ett viktigt forum är Styrgrupp IT där verksamhetsföreträdare kan värdera de mest kritiska av de förändringsarbeten som sker utifrån möjligheter till stordriftsfördelar, samordning eller risk. Intäktsfinansierad IT-enhet Samtliga leveranser från IT-enheten är paketerade som en funktionsbeskriven och prissatt tjänst med tillhörande kvalitetsmål. Detaljeringsnivån på tjänstepaketeringen gör att kunden kan anpassa leveransen utifrån slutanvändarens specifika användningsområde och förväntade funktion. Tjänstekatalogen omfattar i dag ett trettiotal paketerade typer av datorarbetsplatser, lika många läsplattor samt en handfull telefoner som utgår från användargränssnittet mot koncernens kommunikationsoch verksamhetssystem. Volymen är hanterbar då den är komponentbaserad och enkelt anpassningsbar. Drifttjänster som trådlöst kommunikationsnät och systemkomponenter avropas av kunden i den omfattning som tillgänglighet och kapacitet kräver. Lyckad satsning med egen dator i skolan En av de mest lyckade tjänstepaketeringarna har skett i samarbete med gymnasieskolans satsning på en dator per elev, som markant har ökat den digitala användningen i skolan. Tack vare lärplattformen IT s Learning, kan elever och lärare utbyta information i så kallade digitala klassrum utan utskrifter och läromedel i pappersform. IT-enheten har tillsammans med gymnasieskolan tagit fram en mycket kostnadseffektiv lösning där mycket ansvar har lagts på eleven som förväntas ha en fungerande elevdator med sig till varje lektion. Skolan har på detta sätt kunnat göra sig av med sina datasalar och kan effektivare utnyttja lokalerna. Totalt har kostnaden per enhet nästan halverats. Genom en satsning på digital kompetens bland lärarna har gymnasieförvaltningen på mycket kort lyckats tid ställa om till en anpassad och resurssnålare utbildningsform för framtiden. Sänkta kostnader och ökad effektivitet med gemensam e-plattform Den gemensamma e-plattformen för Värmland som lanserades i februari bygger på Karlstads kommuns e-plattform, men har byggts om till en flerkommunslösning där kommunerna erbjuder likartade tjänster till invånare, företag och föreningar i hela länet. Genom att kommunerna delar samma e-tjänster, nyttjar samma basfunktionalitet och supportorganisation samt driftar lösningen gemensamt, har den digitala klyftan mellan stor och liten kommun minimerats. Den höga graden av samnyttjande av e-tjänster ger optimalt teknikutnyttjande och kostnadseffektiv drift med lägre service och förvaltningskostnader. För en av de mindre kommunerna har samarbetet reducerat kostnaden från kronor per år i egen regi, till kronor per år i gemensam drift.

6 Gemensam nämnd Kommunalförbund miljöområdet, m.m 1. Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: servicenämnd. Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: (5) IT öppnar för samverkan samarbete: Internationellt I september 2008 deltog Karlstads kommun och Karlstads universitet i det treåriga EU-projektet Smart Cities tillsammans med 13 andra städer och universitet i Nordsjöregionen. Projektet var ett innovativt nätverk där städerna delade erfarenheter inom området e-förvaltning. Huvudansvaret för projektet i Karlstads kommun låg hos kommunens IT-enhet. Karlstads kommun och Karlstads universitet utvecklade bland annat en modell för att kartlägga arbetsprocesser. Resultatet blev en internutbildning den så kallade Processmodellen. Syftet var att kartlägga processer, använda gemensamma begrepp och dokumentera dem lika. Cirka 70 personer i Karlstads kommun har genomgått utbildningen hittills. Modellen erbjuds i dag också som distanskurs på 7,5 poäng på Karlstads universitet. Internutbildning i Processmodellen erbjuds nu till kommunerna i Värmland. Med ökad kunskap om våra arbetsprocesser kan vi på sikt erbjuda ännu bättre e-tjänster. CeSam informerar om Juridiskt stöd för regional samverkan kring e-tjänster Samtliga 16 kommuner i Värmland har inrättat en gemensam drifts- och servicenämnd samt tagit fram en regional lösning för en gemensam IT-plattform för e-tjänster. Här informerar Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om den juridiska hanteringen av Värmlands lösning, vilket hoppas vara till stöd för ytterligare initiativ till samverkan kring gemensamma e-tjänster. En gemensam Drifts- och Servicenämnd (DSN) 16 kommuner i region Värmland har kommit överens om att inrätta en gemensam drifts- och När flera kommuner vill samarbeta har de några olika alternativa samarbetsformer att välja mellan: Interkommunala samverkansavtal Kommunala bolag eller andra privaträttsliga former De olika alternativen har olika förutsättningar och villkor, vilken form som är lämplig i det enskilda fallet kan man ofta inte avgöra förrän området och målsättningen med samverkan har preciserats. Kommunal samverkan måste dock alltid hålla sig inom ramarna för den kommunala kompetensen, dvs. verksamhetsområdet ska vara av allmänt intresse, ha anknytning till respektive kommuns område (lokaliseringsprincipen) eller dess medlemmar. Inom vissa utpekade områden finns även särskilt lagstöd som ger andra möjligheter till samverkan, t.ex. för skolan, räddningstjänsten, alkoholområdet, överförmyndaren, tillsyn inom 1 Se vidare Sveriges Kommuner och Landsting; Kommunala samverkansformer, andra upplagan, 2009 Datat skiljs kommunerna åt genom tabell-id. Medborgaren loggar in genom e-legitimation. Plattformslösningen påverkas av flera lagar: 1. Regler om allmän handling och sekretess: Reglerna om allmän handling och sekretess finns dels i andra kapitlet Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), TF och i Offentlighets- och Sekretesslagen (SFS 2009:400), OSL. Ansökningar som kommer via e-tjänstelösningen räknas som inkommen handling hos respektive kommun som de är riktade till. Även om handlingarna i databasen i praktiken förvaras hos värdkommunen och kan nås även av teknisk personal där, blir handlingarna enligt vår bedömning inte att anse som inkommen handling där eftersom de endast hanteras som ett led i en teknisk bearbetning eller lagring, TF 2 kap 10. För upprätthållande av sekretess mellan kommunerna kan man se det på samma sätt som ovan. Sekretessgränserna följer kommungränserna. Inkomna handlingar ska normalt diarieföras och om handingarna innehåller sekretessinformation måste de diarieföras. samarbete: Regionalt Värmlands 16 kommuner har inrättat en gemensam IT-nämnd för att skapa samordning inom länet kring drift- och servicefrågor. Samverkan har bland annat resulterat i den gemensamma e-plattformen för Värmland. En styrgrupp för e-tjänsteutvecklingen har bildats Cesam Värmland där en e-tjänsteansvarig från alla Värmlandskommunerna ingår. En gång i månaden träffas Cesam Värmland och e-kontoret för att diskutera pågående och framtida utveckling av e-tjänster i länet. E-kontoret tillhandahåller modeller och processer för att underlätta införandet samt ge stöd vid förankring, anpassning och utveckling av tjänster. Sveriges Kommuner och Landsting tar upp samverkan i Värmland som en förebild för regional samverkan och gemensam utveckling av e-samhället. e-samhallet/webb-tv-och-nyhetsbrev/nyheter_5/juridiskt-stodfor-regional-e-samverkan samarbete: universitetet IT-enheten i Karlstads kommun har en kontaktgaranti som är kopplad till flera av universitetets program, bland annat ITdesign. Det innebär att studenterna där garanteras en praktikplats. Bland annat så testar studenterna kommunen e-tjänster utifrån ett medborgarperspektiv. De har bland annat använt sig av Ozlab, en utrustning som följer ögonrörelser hos den som utför en e-tjänst. Den visar hur länge och i vilken ordning som användaren fäster blicken. Olika användarscenarion spelas in för att sedan ge underlag för att förbättra och förtydliga informationen kring e-tjänsterna. Testerna ger också kunskap om hur lång tid det tar för medborgarna att hitta en e-tjänst. Detta är viktig information eftersom det hjälper oss att få fler medborgare att välja e-tjänster istället för att kontakta kommunen via andra kanaler. Samarbetet fortsätter med fler specifika tester kring användarbarhet och tillgänglighet. samarbete: utanför länet Karlstads kommuns e-tjänsteplattform, som används av alla Värmlandskommunerna, levereras av företaget ABOU som har cirka 40 kommuner i sitt nätverk. I nätverket äger kommunerna e-tjänsterna tillsammans. Det betyder att en kommun kan återanvända en e-tjänst eller funktion som någon annan kommun har utvecklat. Det är den här tanken som också genomsyrat projektet med en gemensam e-plattform i Värmland. Vidareutvecklingen av Karlstads e-tjänsteplattform till en flerkommunslösning innebär nu också att andra kommuner utanför Värmland kan använda sig av samma lösning för att samverka regionalt. Postadress: Karlstads kommun, Karlstad. Tel: E-post:

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden Dnr DSN-2015-9 Dpl sid 1 (6) TJÄNSTEYTTRANDE KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-enheten 2015-06-29 Per-Erik Karlsson, 054-540 12 20 Per-erik.karlsson@karlstad.se Drifts- och Servicenämnd En gemensam e-tjänsteplattform

Läs mer

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 Den gemensamma nämnden Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län, den 14 april 2010. Syftet med

Läs mer

ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND

ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND AKTÖRER SOM STÅR BAKOM FÖRSLAGET Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län, den 14 april 2010. Syftet med nämnden, där Karlstad är

Läs mer

Karlstads kommun e-plattform

Karlstads kommun e-plattform Karlstads kommun e-plattform Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Per-Erik Karlsson, projektledare Karlstad 2012-09-25 KARLSTADS KOMMUN E-tjänsteutveckling Innehåll Bakgrund Kriterier

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se Dnr DSN-2014-19 Dpl sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET T IT-enhetenn 2015-01-23 (reviderad) Anna Hamr, 054-540 81 69 anna.hamr@ @karlstad.se Verksamhetsplan 2015 drifts- ochh servicenämnden Dnr DSN-2014-19

Läs mer

Instruktion och uppdrag till drifts- och servicenämnden

Instruktion och uppdrag till drifts- och servicenämnden Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Datum 2015-06-03 Tn/2015:47 002 Delegation, attesträtt Instruktion och uppdrag till drifts-

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Per-Erik Karlsson Projektledare. Charotta Bodin Projektledare. e-kontor@karlstad.se

Per-Erik Karlsson Projektledare. Charotta Bodin Projektledare. e-kontor@karlstad.se Per-Erik Karlsson Projektledare Charotta Bodin Projektledare e-kontor@karlstad.se Innehåll Bakgrund E-samhälle Värmland -delprojekt Utveckling -delprojekt Stöd Resultat Samverkan Kommande utveckling Demo

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum 1 (7) Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 Riktlinjer för service och tillgänglighet Inledning Eskilstuna kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Enklare i esamhället. Inge Hansson, Karlstads kommun

Enklare i esamhället. Inge Hansson, Karlstads kommun UN Enklare i esamhället Inge Hansson, Karlstads kommun 2011 11 09 Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet,

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för service och tillgänglighet Förslag till beslut 1.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 8 Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS-2011-535 Dpl

Läs mer

Kommunal verksamhetsutveckling och e- tjänster, 19 september 2013. Verksamhetsutveckling för e-tjänster i kommuner och landsting

Kommunal verksamhetsutveckling och e- tjänster, 19 september 2013. Verksamhetsutveckling för e-tjänster i kommuner och landsting Kommunal verksamhetsutveckling och e- tjänster, 19 september 2013 Verksamhetsutveckling för e-tjänster i kommuner och landsting E-tjänster i kommunerna Sveriges kommuner och landstings (SKL) enkät 2011

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Drifts- och servicenämnden

Verksamhetsberättelse 2016 Drifts- och servicenämnden KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-enheten Tjänsteskrivelse 2017-01-13 Peter Olsson, 054-540 12 08 peter.olsson3@karlstad.se Gemensam drifts- och servicenämnd Verksamhetsberättelse 2016 Drifts- och servicenämnden

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Utvärdering av övergång till digital ärendehantering för Kommunstyrelsen

Utvärdering av övergång till digital ärendehantering för Kommunstyrelsen Kommun kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-02-25 Dnr KS 2015/0096 Utvärdering av övergång till digital ärendehantering för Kommunstyrelsen Sammanfattning Redovisning av enkätsvar skickad till Kommunstyrelsen

Läs mer

Gemensam IT-nämnd för Värmland

Gemensam IT-nämnd för Värmland Innehåll Gemensam IT-nämnd Gemensam e-plattform -Utvecklingsprojekt -Stödprojekt Resultat Kommande utveckling Demo - Funktion för Framtidens emedborgare. Gemensam IT-nämnd för Värmland Syfte Skapa nya

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Digital delaktighet - En inspirationsbok

Digital delaktighet - En inspirationsbok Digital delaktighet - En inspirationsbok FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av befolkningen

Läs mer

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Förstudie kommunens nya hemsida

Förstudie kommunens nya hemsida Kommunen nya hemsida planeras till sommaren 2012 Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta: Henrik Sjönnebring Webbansvarig Informationsavdelningen henrik.sjonnebring@danderyd.se Tel: 08-568 910 21 Syftet

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Regional Digital Agenda för Värmland

Regional Digital Agenda för Värmland Regional Digital Agenda för Värmland Internationellt samarbete 2013 Digitala Agendan för Europa ett av sju huvudinitiativ i EU 2020 Syfte - att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Stadsarkivet Dnr 9.0 7389/08 Sida 1 (8) 2016-03-17 POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Sida 2 (8) Innehåll POLICY... 1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM... 1 1. e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering...

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN Vägen mot e-arkiv Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN JANUARI 2014 Detta är en kortversion av förstudierapporten e-arkiv. Varför

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-02-09 Dnr KS 157/2009-01 Leif Eriksson Kommunstyrelsen 2010-03-08 Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi Sammanfattning KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Birger Höök. En digital värld

Birger Höök. En digital värld Birger Höök En digital värld 1 Sverige har goda förutsättningar Fungerande byråkrati Lång tradition av att samla och katalogisera data Innovativt klimat Hög kompetens hos medborgarna Duktiga företag Goda

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster SOLLENTUNA KOMMUN Tjänste utlåta nde 2012-09-20 Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

ABCDE. Inför genomförandet av stadens e-strategi. Till Norrmalms stadsdelsnämnd

ABCDE. Inför genomförandet av stadens e-strategi. Till Norrmalms stadsdelsnämnd Avdelningen för strategi och stöd N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2002-12-02 DNR 051-269/02 Handläggare: Riitta Sköld, 508 09 307 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Inför genomförandet

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-10-11 Ks/2016:176 Sida 1(5) Motion att införa servicegarantier till näringslivet

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9 KARLSTADS KOMMUN Ärende 9 Dnr KS-2012-378 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-30 Karin Holmgren, 064-640 10 12 karin. holmgren@karlstad.se Breddinförande

Läs mer

E-strategi för Botkyrka kommun

E-strategi för Botkyrka kommun 1 [10] E-strategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [10] Botkyrka kommun behöver en e-strategi Synen på informationsteknik förändras snabbt. Vi har gått från ADB till IT och nu går vi vidare med e.

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 88 KS/2015:261. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslås besluta

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 88 KS/2015:261. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslås besluta Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-05-23 1 (1) Sida 88 KS/2015:261 Svar på medborgarförslag angående digitalt servicekontor inom Mjölby kommun Bakgrund Thorbjörn Andersson

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd och Open eplatform

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd och Open eplatform Gemensam nämnd för verksamhetsstöd och Open eplatform Sambruks seminarium kring eplattformar med exempel från flera kommuner Lennart Smith 2015-10-22 2 3 Varför samverkan? Ökad tillgänglighet och minskad

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet och service

Riktlinjer för tillgänglighet och service Riktlinjer för tillgänglighet och service Antagna av kommunstyrelsen den xx månad xx, 2016KS/0674 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel

Läs mer

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-27 81 på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel Dnr 2016-000103 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 10 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Landström Huss Maria Datum 2014-04-01 Diarienummer KSN-2014-0323 Kommunstyrelsen Öppna data i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Järfälla kommun

Kommunikationsstrategi för Järfälla kommun Kommunikationsstrategi för Järfälla kommun Från information till kommunikation Kommunikationsstrategin gäller till 2020 Mats O Johansson September 2015 2015-09-23 2 (8) Innehåll 1. FÖRORD OCH INLEDNING...

Läs mer

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem Inriktningsmål Specifika aktiviteter enligt handlingsplanen Ansvarig(a) Klart till Status/Beslut/Finansiering Kommentarer 1 Skapa en gemensam och heltäckande hemsida med en ingång för medborgaren E-rådet

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer