Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN Svenska utmaningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar"

Transkript

1 Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska utmaningar

2 Inbjudan till utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2015 Framväxten av e-samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag och organisationer. Möjligheter för Sveriges kommuner att bygga ett samhälle som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer. E-samhället ställer krav på satsningar som tillgodoser privatpersoners och företagens förväntningar på smarta digitala välfärdstjänster och en kostnadseffektiv service med hög kvalitet. Välkommen att visa hur din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare. Anmälan senast 20 mars Alla kommuner är välkomna att anmäla sig. Det gäller liten som stor, glesbygd och tätort, norr och söder. Alla som använder IT och digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet är välkomna att tävla om Utmärkelsen Sveriges IT-kommun Det är enkelt att delta och det ger mycket tillbaka för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen. Anmälan sker genom att kommunen senast 20 mars genomför den nya eblomlådan (och publicerar sina resultat) på Den nya version av eblomlådan släpptes i maj 2014 och alla kommuner som publicerat i den nya versionen har chans att medverka i Sveriges IT-kommun. Utifrån resultaten i eblomlådan kommer juryn att välja ut 7 10 kommuner som ges möjlighet att bli nominerade till utmärkelsen. Den nya eblomlådan Över 80 svenska kommuner har framgångsrikt använt sig av eblomlådan. eblomlådan är ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering, som mäter hur kommunen ligger till vad gäller: Digitala välfärdstjänster och självservice Verksamhetsutveckling med stöd av IT (allmänna respektive specifika indikatorer) IT som möjliggörare. eblomlådan hjälper kommunen att identifiera förbättringsområden och jämföra sin digitala utveckling med andra kommuner. Den nya versionen innehåller en hel del förbättringar som gör eblomlådan lättare att överblicka och använda.

3 Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande i Karlstad tar emot utmärkelsen Sveriges IT-kommun Juryn nominerar Juryn kommer efter genomgång av resultaten i eblomlådan att välja ut 7 10 kommuner som ges möjlighet att bli nominerade till Sveriges IT-kommun. De nominerade kommunerna ska därefter göra en egenbeskrivning där man redovisar hur långt kommunen har kommit med att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Egenbeskrivningen ska skickas in senast 29 april och består av en fri text på högst tecken, vilket motsvarar ca 3 A4-sidor. Beskrivningen görs inom de sex frågeområden som finns angivna i foldern. För nominerade När egenbeskrivningarna kommit in är det dags för juryn att träffas igen för att bestämma vilka 3 5 kommuner som fram står som de starkaste kandidaterna att tävla om utmärkelsen. Det är egenbeskrivningen tillsammans med resultatet på eblomlådan som ligger till grund för bedömningen av vilka kommuner som går vidare till ytterligare granskning. Ytterligare granskning De 3 5 kommuner som nomineras blir föremål för en fördjupad granskning. Experter vid Sveriges Kommuner och Landsting kommer tillsammans med någon/några ur juryn att göra besök i de utvalda kommunerna. Under platsbesöken ställs ytterligare frågor om utvecklings arbete och resultat. Utöver platsbesöken kommer de nominerade kommunernas hemsidor att bedömas med utgångspunkt i Sveriges Kommuner och Landstings utvärdering, Information till alla. Juryn utser en vinnare Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges IT-kommun 2015 bestäms av en jury. Till grund för juryns beslut ligger alla delar av utvärderingen: e-blomlådan, den fria texten, rapport från platsbesökenoch Information till alla. Juryn tittar särskilt på vilka resultat man har uppnått med hänsyn till kommunens satsningar och förutsättningar. Juryn består av direktör Per Mosseby, Sveriges Kommuner och Landsting, som också är juryns ordförande, samt professor Bo Dahlbom, Göteborgs universitet, Anne-Marie Fransson, vd IT&Telekomföretagen, Lena Carlsson, kanslichef Digitaliseringskommissionen, Madeleine Siösteen Thiel, programansvarig VINNOVA och Haron Zafar, kommunikationsansvarig Kvalitetsmässan. Vinnaren visar upp sig Den kommun som utses till Sveriges IT-kommun 2015 förväntas bjuda in till platsbesök och/eller seminarier på hemmaplan. Kommunen har rätt att använda logotypen Sveriges IT-kommun fram till dess att 2017 års vinnare är utsedd.

4 Hålltider 20 mars. Sista dag för anmälan genom publicering av eblomlådan på 3 november. Sveriges IT-kommun 2015 tillkännages på Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan. 30 mars. Juryn tillfrågar 7 10 kommuner som ges möjlighet att bli nominerade till utmärkelsen. 29 april. Sista dag för att lämna in egenbeskrivningen. 3 5 november. De nominerade kommunerna presenteras i rapport och seminarium på Kvalitetsmässan. Vinnaren tillägnas dessutom ett eget seminarium. 27 maj. Slutnominering av 3 5 kommuner. Juni september. De nominerade får platsbesök för vidare utfrågningar. Kommunernas hemsidor utvärderas med Information till alla. Oktober. Jurymöte för att utse en av de nominerade kommunerna till Sveriges IT-kommun För mer information, kontakta: Utmärkelsen Sveriges IT-kommun kommer att utdelas på GöteborgsOperan den 3 november 2015.

5 Frågeområden för egenbeskrivningen A. Enklare vardag för företag och privatpersoner Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, där Internet, ny teknik och innovativa lösningar har blivit en naturlig del av människors liv och en viktig förutsättning för att vardagen ska fungera. Med digitala vanor följer nya förväntningar på och möjligheter för offentlig sektor. Invånare och företag efterfrågar mer och bättre service av kommunen. Det ska gå snabbt, säkert och lätt att hitta information och nå kommunens service. De digitala kontaktvägarna blir allt viktigare. Beskriv hur kommunen använder sig av IT för att utveckla sin service till invånare och företagare och vilka resultat man uppnått med hjälp av IT och digitala tjänster. Hur gör kommunen för att involvera de kommunala användarna i utveckling och utvärdering av digitala tjänster? Lyft fram ett exempel på en digital tjänst som är värdeskapande och där kommunen uppfattar sig ligga långt framme. B. Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet Demokrati och delaktighet kan inte tas för given utan måste återskapas och vitaliseras varje dag. IT skapar nya möjligheter för medborgarna att delta i den politiska diskussionen och påverka den kommunala verksamheten. Det handlar om öppenhet, insyn, rättssäkerhet men också om att öka tillgången till offentlig information. En öppen förvaltning främjar konkurrens, tillväxt, valfrihet och innovation i kommunen. Beskriv hur kommunen använder sig av IT för att utveckla demokrati och delaktighet. Lyft fram ett exempel på demokrati-/delaktighetsprojekt, där IT spelat en stor roll. Vilka verktyg använder kommunen för att dela med sig av information, involvera medborgarna, näringslivet och andra aktörer för innovation och utveckling? C. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Svenska kommuner står inför demografiska utmaningar, ökade förväntningar på välfärd och behov av att effektivisera. IT och nya arbetssätt är kraftfulla verktyg för att rationalisera. Rätt använt bidrar IT till ett innovativt arbetsklimat där verksamheterna utvecklas och kvalitetssäkras och där de samlade resurserna kan användas mer effektivt. Men IT-investeringar kan också vara en fallucka till skenande kostnader och verktyg som inte ger tillräcklig nytta. D. IT hjälper till att bygga det goda samhället Kommunen är den viktigaste samhällsbyggaren. Att skapa bra förutsättningar för jobbtillväxt och företagande står högt på agendan. Människor i kommunen ska också känna närhet till varandra och ingå i sociala nätverk. Kultur och föreningsliv ska blomma. Lika viktigt är värnandet om miljön och att lämna vidare en del av världen till nästa generation som är uthålligt attraktiv för människor att bo och verka i. Beskriv hur kommunen använder IT som ett innovativt strategiskt verktyg för att bygga ett gott och uthålligt samhälle. Lyft fram ett exempel på hur IT har använts för att minska klimatpåverkan. E. IT öppnar för samverkan Samhället är i ständig utveckling och ny teknik och nya innovationer tillkommer varje dag. Kommuner saknar ibland alla de resurser som behövs för att kunna övervaka utvecklingen och genomföra de IT-satsningar och som skapar störst nytta. En ökad kommunal samverkan är därför nödvändig. Hur söker kommunen ny kunskap? Vilka insatser görs för att sprida egna erfarenheter till andra kommuner? Samverkar kommunen med andra aktörer för att utveckla sin verksamhet med stöd av IT? Hur ser t ex det regionala samarbetet ut? Lyft fram ett exempel på samverkansprojekt i kommunen inom e-förvaltning och digitalisering. F. Utmaningar och möjligheter för välfärden Den digitala och demografiska utvecklingen ställer Sveriges kommuner inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. För att möta utmaningarna måste välfärden bli mer innovativ och snabbare plocka upp ny teknik och nya verktyg. Sveriges kommuner behöver hitta nya arbetssätt inom välfärden som ser till att den digitala utvecklingen kommer alla till del, och bejaka det förändringstryck som kan leda till en smartare välfärd. Beskriv vilka som är kommunens största utmaningar och möjligheter med digitalisering i välfärden de närmaste två åren? Lyft fram ett exempel på hur nya smarta tjänster kommer förändra välfärden i er kommun de närmaste två åren. Beskriv hur kommunen styr och utvärderar sina ITinvesteringar. Återge hur kommunen använt IT för att förbättra arbetsmiljön, utvecklat kvaliteten i verksamheten och möjliggjort ett effektivt arbetssätt. Lyft fram ett exempel där IT och förändrade arbetssätt har sänkt kostnaderna med bibehållen eller ökad kvalitet.

6 Kvalitetsmässan 2015 Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Den äger rum vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. Under tre dagar diskuteras hur de offentliga verksamheterna och samhället kan bli bättre och effektivare. Välkommen till Kvalitetsmässan den 3 5 november Utmärkelsen Sveriges IT-kommun arrangeras av Kvalitetsmässan Göteborg Tel:

Enklare Öppnare Effektivare

Enklare Öppnare Effektivare Enklare Öppnare Effektivare INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2013 Inbjudan till utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2013 Framväxten av e-samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag

Läs mer

Har din kommun också ett hjärta som klappar för kvalitet? Svenska utmaningar

Har din kommun också ett hjärta som klappar för kvalitet? Svenska utmaningar Har din kommun också ett hjärta som klappar för kvalitet? KVALITETSMÄSSAN DEN 5 NOVEMBER 015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska

Läs mer

Har din kommun ett hjärta som klappar för kvalitet?

Har din kommun ett hjärta som klappar för kvalitet? Har din kommun ett hjärta som klappar för kvalitet? KVALITETSMÄSSAN DEN 19 21 NOVEMBER 2013 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Inbjudan

Läs mer

Sveriges IT-kommun 2011

Sveriges IT-kommun 2011 Sveriges IT-kommun 2011 Sveriges IT-kommun 2011 Upplysningar om innehållet: Bengt Svenson, bengt.svenson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 ISBN 978-91-7164-739-9 Text: Rolf Hertzman Projektledning:

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 1.1 Övergripande mål... 2 1.2 Insatsområden... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Omvärld att förhålla oss till och ta tillvara... 4 3 Syfte... 5 4 Övergripande mål...

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Sveriges IT-kommun 2013

Sveriges IT-kommun 2013 Sveriges IT-kommun 2013 Sveriges IT-kommun 2013 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg, asa.zetterberg@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7585-001-6 Text: Hanna Boglind och

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är

I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är organiserad. Hur gör kommunen för att utveckla demokratin

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

IT-forums framtida inriktning (2015-)

IT-forums framtida inriktning (2015-) REMISS 2014-06-12 Dnr KSL/14/0038-5 Kommunstyrelserna i Stockholms Län IT-forums framtida inriktning (2015-) KSLs beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-12 att remittera Förslag till regional

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun BREDBANDSSTRATEGI För Vansbro kommun Sammanfattning I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha

Läs mer

Ansökan till årets IT-kommun 2013

Ansökan till årets IT-kommun 2013 Ansökan till årets IT-kommun 2013 Inledning Västerås stad är en stad i ständig utveckling. Vår vision är Västerås staden utan gränser. Med det menas att vi öppnar för samverkan över kommungränserna både

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Piteå ansöker till Årets kvalitetskommun 2013 Vi har mycket att vara stolta över

Piteå ansöker till Årets kvalitetskommun 2013 Vi har mycket att vara stolta över Piteå ansöker till Årets kvalitetskommun 2013 Vi har mycket att vara stolta över Engagerade pitebor som på olika sätt, i dialoger bidrar och påverkar Piteås framtid. Verksamheter med kvalitet som står

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer