Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 2016"

Transkript

1 Antal prover Ton Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 2016 Spridda kalkmängder Våtmark 2016 Sjö Kalkkostnader ,00 kr ,00 kr 0,00 kr Våtmark 2016 Sjö Vattenkemi den 14 februari 2017 Sida 1 of 41

2 85 32 Källerydsån BESKRIVNING Åtgärdsområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 41 km2 stort område med ett tiotal mindre sjöar. Området ligger vid samhället Nissafors och består i huvudsak av skog med inslag av myr- och mossmarker. Både järnvägen och väg 151 går tvärs genom området. Källerydsån rinner från Sörsjön och mynnar i Vikaresjön, som Nissan rinner genom. MOTIV Källerydsåns natur är klassad som regionalt särskilt värdefull. I Källerydsån finns en relativt stabil öringstam. Övre delen av Källerydsån är skyddsområde för flodkräfta. Nässjö ingår i Nässjöns fiskevårdsområde. Källeryds ekhage som finns inom åtgärdsområdet är ett Natura 2000-område. Översta hörnet av området ingår i ett riksintresse för friluftsliv, Isaberg/Rannebo. FÖRSURNING Tidigare var området starkt påverkat av försurning med ph-värden under 5. Beräkningar visar att även idag skulle ph sjunka under 5 i stora delar av åtgärdsområdet om det inte kalkades. Försurningsbedömning med Magic-biblioteket visar att samtliga målsjöar och Källerydsåns nedre del bedöms som försurade. Underlag saknas för att göra beräkningar och matchning mot biblioteket för övre delen av Källerydsån. Tillsvidare bedöms den på samma sätt som Sörsjön. Öringbeståndet är sparsamt i ån, speciellt i de övre delarna. Elritsan har slagits ut av försurningen i vattensystemet. Mörten har slagits ut i Klosjön, medan populationen i Mellansjön har återhämtat sig. I Källerydsån förekommer endast sparsamt med mört. KALKNING Kalkåtgärderna sker både genom sjö- och på våtmarkskalkning. Sjökalkningen påbörjades i Nässjö 1984, därefter har ett flertal sjöar kommit till i vid olika tidpunkter, idag berörs sammanlagt 12 sjöar. Våtmarkskalkningen startade 1987 och omfattar fn 48 ytor (3). Båt P-Märkt sjökalk 0-0,2 mm NÄSSJÖ ,00 Sjö NÄSSJÖ ,46 Sjö Sammanfattning av 'Kalkmedel' = P-Märkt sjökalk 0-0,2 mm (2 detaljposter) Summa 22,46 Sammanfattning av 'Metod' = Båt (2 detaljposter) Summa 22,46 den 14 februari 2017 Sida 2 of 41

3 06VAT Helikopter Optimix 109 Dummebäck ,04 Våtmark 06VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT Dummebäck ,99 Våtmark 98 Dummebäck ,97 Våtmark 96 Dummebäck ,05 Våtmark 99 Dummebäck ,97 Våtmark 95 Dummebäck ,97 Våtmark 106 Dummebäck ,00 Våtmark 108 Dummebäck ,05 Våtmark 103 Dummebäck ,97 Våtmark 100 Dummebäck ,97 Våtmark 104 Dummebäck ,97 Våtmark 105 Dummebäck ,97 Våtmark 106 Dummebäck ,04 Våtmark GÖHESTRAGÖL ,97 Sjö HANHYLTAGÖLEN ,98 Sjö HANSAGÖLEN ,98 Sjö HÖLSEGÖL ,05 Sjö KLOSJÖN ,03 Sjö 06VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT Källerydsån nedre ,05 Våtmark 128 Källerydsån nedre ,00 Våtmark 125 Källerydsån nedre ,05 Våtmark 127 Källerydsån nedre ,09 Våtmark 84 Källerydsån övre ,05 Våtmark 90 Källerydsån övre ,08 Våtmark 88 Källerydsån övre ,07 Våtmark 87 Källerydsån övre ,00 Våtmark 83 Källerydsån övre ,03 Våtmark 93 Källerydsån övre ,07 Våtmark 94 Källerydsån övre ,98 Våtmark den 14 februari 2017 Sida 3 of 41

4 06VAT Källerydsån övre ,97 Våtmark 06VAT VAT VAT VAT VAT Källerydsån övre ,03 Våtmark 86 Källerydsån övre ,98 Våtmark 91 Källerydsån övre ,05 Våtmark 92 Källerydsån övre ,97 Våtmark 81 Källerydsån övre ,03 Våtmark MELLANSJÖN ,97 Sjö NABBANSGÖL ,05 Sjö NORDSJÖN ,05 Sjö ROTAGÖLEN ,98 Sjö SKÄRGÖLEN ,97 Sjö 06VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT Stenbäcken ,04 Våtmark 116 Stenbäcken ,97 Våtmark 119 Stenbäcken ,98 Våtmark 123 Stenbäcken ,98 Våtmark 122 Stenbäcken ,98 Våtmark 118 Stenbäcken ,98 Våtmark 113 Stenbäcken ,12 Våtmark 120 Stenbäcken ,05 Våtmark SÖRSJÖN ,97 Sjö Sammanfattning av 'Kalkmedel' = Optimix (49 detaljposter) Summa 196,56 Sammanfattning av 'Metod' = Helikopter (49 detaljposter) Summa 196,56 den 14 februari 2017 Sida 4 of 41

5 Sammanfattning av 'Åtgärdsområde namn' = Källerydsån (51 detaljposter) Summa 219,02 Källerydsån den 14 februari 2017 Sida 5 of 41

6 Lokal-ID Lst-lokal-I Namn Lokal Frekvens ph-mål Alk-mål KÄ STENBÄCKEN 6 KÄ NÄSSJÖN UTLOPP 2 6 0,1 kä Klosjön 2 6 0,1 KÄ NORDSJÖN UTLOPP 2 KÄ SÖRSJÖN UTLOPP 6 6 0, Källerydsån, hjortronmoss 6 Kalkmedel Metod Kalkmängd Kalkkostnad Optimix Helikopter kr P-Märkt sjökalk 0-0,2 mm Båt kr den 14 februari 2017 Sida 6 of 41

7 Alk (medelvärde) ph Alk (mekv/l) 8 0,4 7 0,3 6 0,2 5 0, NÄSSJÖN UTLOPP SÖRSJÖN UTLOPP 0,30 0,30 0,20 0,20 0,10 0,10 0,00 Källerydsån, hjortronmossen, innan Stenbäcken NORDSJÖN UTLOPP NÄSSJÖN UTLOPP STENBÄCKEN SÖRSJÖN UTLOPP 0,00 Källerydsån den 14 februari 2017 Sida 7 of 41

8 85 35 Sörsjön BESKRIVNING Åtgärdsområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 9 km2 stort område. Området utgör Store Mosses norra del vilket påverkar vattendragen kraftigt i området som domineras av myrmark med ett stort inslag av skog. Inom åtgärdsområdet finns två mindre sjöar med kort omsättningstid, Sörsjön och Bäckshultasjön. Sörsjösystemet mynnar ut i Södra Gussjön som har en artrik fiskfauna och en mångformig strand- och vattenvegetation. Nissan rinner genom Södra Gussjön. MOTIV Förutom en försurningskänslig fiskfauna saknas andra motiv. Åtgärdsområdet rymmer en del av Anderstorps Store Mosse, som är Natura 2000-område och riksintresse för naturvård. FÖRSURNING Innan kalkningen började 1988 var området kraftigt försurat med ph under 5 i Sörsjön. Mörtbeståndet i Bäckshultasjön var svagt och uppvisade reproduktionsskador då sjön nätprovfiskade första gången Vid de kommande provfiskena 2003 och 2008 hade mörtbeståndet ökat men fortfarande sker inte reproduktion varje år (1). Beräkningar visar att utan kalkning skulle sjöarna idag vara måttligt sura och att Bäckshultasjön skulle vara mindre sur än Sörsjön och klara måluppfyllesle utan kalkning, detta är inte rimligt och stämmer inte överens med de biologiska skador som observerats i sjön varför Bäckshultssjön bedöms på samma sätt som Sörsjön tillsvidare. För målvatendraget nedströms Sörsjön saknas underlag för att göra en försurningsbedömning, fram till dess att det finns bedöms den på samma sätt som Sörsjön. KALKNING Kalkningsåtgärderna i området påbörjades i Sörsjön och Bäckhultasjön 1988, sedan dess har sjökalkningen skett årligen. Helikopter Optimix BÄCKHULTSSJÖN ,09 Sjö BÄCKHULTSSJÖN ,99 Sjö Sammanfattning av 'Kalkmedel' = Optimix (2 detaljposter) Summa 26,08 Sammanfattning av 'Metod' = Helikopter (2 detaljposter) Summa 26,08 den 14 februari 2017 Sida 8 of 41

9 Sammanfattning av 'Åtgärdsområde namn' = Sörsjön (2 detaljposter) Summa 26,08 Sörsjön den 14 februari 2017 Sida 9 of 41

10 Lokal-ID Lst-lokal-I Namn Lokal Frekvens ph-mål Alk-mål BL NED SÖRSJÖN 6 5,6 0,1 BL Bäckshultasjön utl 6 6 0,1 Kalkmedel Metod Kalkmängd Kalkkostnad Optimix Helikopter kr den 14 februari 2017 Sida 10 of 41

11 Alk (medelvärde) ph Alk (mekv/l) 8 0,4 7 0,3 6 0,2 5 0, Bäckshultasjön utl NED SÖRSJÖN 0,30 0,30 0,20 0,20 0,10 0,10 0,00 Bäckshultasjön utl 0,00 NED SÖRSJÖN Sörsjön den 14 februari 2017 Sida 11 of 41

12 85 40 Hären BESKRIVNING Delområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 153 km2 stort område med 19 sjöar. Hären, som är den största sjön inom området, har höga naturvärden. Sjön har en artrik fiskfauna, flera unika växtplankton och en mångformig strand- och vattenvegetationen. Tillrinningsområdet domineras av skogs- och myrmark med en mindre andel odlad jord. Härens största tillflöde är Götarpsån och Ekhultaån. Inom området ligger Hagasjön, som är tidsseriesjö i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram. MOTIV Hären är klassad som regionalt värdefull både ur natur- och fiskesynpunkt. Sjön är dessutom häckningsplats för Hären är klassad som regionalt värdefull både ur natur- och fiskesynpunkt. Sjön är dessutom häckningsplats för storlom. Övre Ekhultaån ingår i ett skyddsområde för flodkräfta. I Hären, Härydsån och Ekhultaån förekommer lake. I Ekhultaån finns även öring. Hären har ett omfattande fritidsfiske och även i de andra större sjöarna i området liksom i Anderstorpsån är det upplåtet fiske. Härydsmossen och Rövamossen är riksintresse för naturvård. Översta kanten av delområdet ingår i riksintresse för friluftsliv, Isaberg/Rannebo. FÖRSURNING Delområdet Hären var mycket starkt påverkat av försurning med ph-värden under 5 och alkalinitet runt 0 mekv/l innan kalkningen påbörjades Lägst värden är uppmätta från områdets övre del i tillflödena till Hären. I Hären var ph regelbundet under 6 innan kalkningen startade. Följden blev att mört, flodkräfta, öring och elritsa slogs ut på flera lokaler i åtgärdsområdet. Mörten har slagits ut i Töllstorpasjön och Kroksjön. Flodkräftan har slagits ut i Töllstorpasjön, Sjöarpasjön, Hären, Sunnerbosjön, Kärven och Horsasjön. Signalkräfta finns idag i Ekhultaåns nedre del medan flodkräftan finns kvar i den övre delen. Öring har återintroducerats i Ekhultaån, men ingen föryngring har kunnat konstaterats. Elritsan har slagits ut i Ekhultaån. Utan kalkning skulle ph idag gå ner till strax över 5,0 i sjöarna i området. Försurningsbedömning med Magicbiblioteket ger att alla sjöar är fortsatt försurade och i behov av KALKNING I delområdet Hären påbörjades kalkningen av källsjöarna 1980 och utfördes till en början endast med sjökalkning påbörjades även kalkning av våtmarker inom Töllstorpasjöns avrinnigssområde (1). Nästan samtliga av områdets sjöar omfattas av kalkningsåtgärder. Båt P-Märkt sjökalk 0-0,2 mm EKHULTASJÖN ,00 Sjö HÄREN ,00 Sjö KRAMPHULTASJÖN ,00 Sjö ÖSTERSJÖN ,00 Sjö Sammanfattning av 'Kalkmedel' = P-Märkt sjökalk 0-0,2 mm (4 detaljposter) Summa 87,00 den 14 februari 2017 Sida 12 of 41

13 Sammanfattning av 'Metod' = Båt (4 detaljposter) Summa 87,00 Helikopter Optimix BERGAGÖLEN ,07 Sjö GRIMHULTSSJÖN ,02 Sjö GÖLEBOGÖL ,97 Sjö GÖTARPSSJÖN ,96 Sjö GÖTARPSSJÖN ,96 Sjö HÄLLSJÖN ,00 Sjö KROKSJÖN ,99 Sjö KROKSJÖN ,05 Sjö 06VAT VAT Kärven ,02 Våtmark 327 Kärven ,81 Våtmark KÄRVEN ,99 Sjö KÄRVEN ,04 Sjö 06VAT VAT Kärven ,02 Våtmark 328 Kärven ,85 Våtmark Lillegöl ,98 Sjö LINDÖGÖLEN ,98 Sjö 06VAT VAT VAT VAT VAT VAT Mossasjön våtmark ,99 Våtmark 207 Mossasjön våtmark ,03 Våtmark 161 Norra Älghultasjön ,97 Våtmark 162 Norra Älghultasjön ,02 Våtmark 165 Norra Älghultasjön ,00 Våtmark 166 Norra Älghultasjön ,97 Våtmark RACKHULTASJÖN ,02 Sjö SJÖARPASJÖN ,02 Sjö SJÖARPASJÖN ,98 Sjö SKÄRGÖL ,97 Sjö SUNNERBOSJÖN ,06 Sjö den 14 februari 2017 Sida 13 of 41

14 SUNNERBOSJÖN ,01 Sjö 06VAT VAT VAT VAT VAT Södra Älghultasjön ,98 Våtmark 173 Södra Älghultasjön ,98 Våtmark 170 Södra Älghultasjön ,98 Våtmark 168 Södra Älghultasjön ,03 Våtmark 171 Södra Älghultasjön ,05 Våtmark TOTARPAGÖLEN ,05 Sjö 06VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT Töllstorpasjön ,00 Våtmark 184 Töllstorpasjön ,06 Våtmark 186 Töllstorpasjön ,00 Våtmark 187 Töllstorpasjön ,00 Våtmark 183 Töllstorpasjön ,00 Våtmark 182 Töllstorpasjön ,02 Våtmark 181 Töllstorpasjön ,98 Våtmark 197 Töllstorpasjön ,00 Våtmark 189 Töllstorpasjön ,00 Våtmark 193 Töllstorpasjön ,04 Våtmark 191 Töllstorpasjön ,00 Våtmark 196 Töllstorpasjön ,00 Våtmark 195 Töllstorpasjön ,00 Våtmark 185 Töllstorpasjön ,99 Våtmark 194 Töllstorpasjön ,00 Våtmark 192 Töllstorpasjön ,00 Våtmark 188 Töllstorpasjön ,00 Våtmark TÖRESKULLAGÖL ,97 Sjö YTTREGÖL ,97 Sjö ÄSKÅSAGÖLEN ,97 Sjö Sammanfattning av 'Kalkmedel' = Optimix (54 detaljposter) Summa 336,82 Sammanfattning av 'Metod' = Helikopter (54 detaljposter) Summa 336,82 den 14 februari 2017 Sida 14 of 41

15 Sammanfattning av 'Åtgärdsområde namn' = Hären (58 detaljposter) Summa 423,82 Hären den 14 februari 2017 Sida 15 of 41

16 Lokal-ID Lst-lokal-I Namn Lokal Frekvens ph-mål Alk-mål TÖ TÖLLSTORPASJÖN UTL 6 6 0,1 TÖ UPP TÖLLSTORPASJÖN 2 TÖ Hären utl 2 6 0,1 TÖ KÄRVEN UTLOPP 6 TÖ KROKSJÖN 2 6 0,1 TÖ SJÖARPASJÖN UTLOPP 2 6 0,1 TÖ EKHULTASJÖN UTLOPP 2 6 0,1 TÖ Östersjön (ut) 2 TÖ GÖTARPSSJÖN UTLOPP 2 6 0,1 Tö Ekhultaån Götarpssjöns in 6 6 0,1 TÖ Ekhultasjön (in) springsgöl 2 Tö Götarpsån, Åviken 2 5,6 0,1 TÖ Mossasjön 6 TÖ SUNNERBOSJÖN UTLO 2 6 0, Anderstorpsån, inlopp niss Anderstorpsån, uppström Götarpsån, inlopp Hären 2 Kalkmedel Metod Kalkmängd Kalkkostnad Optimix Helikopter kr P-Märkt sjökalk 0-0,2 mm Båt kr den 14 februari 2017 Sida 16 of 41

17 Andersto rpsån, inlop... Andersto rpsån, uppst... Ekhultas jön (in) springsgöl EKHULT ASJÖN UTLOPP Ekhultaån Götarpss jöns inl GÖTARP SSJÖN UTLOPP Götarpså n, inlopp Hären Götarpså n, Åviken Hären utl KROKSJ ÖN KÄRVEN UTLOPP Mossasjö n SJÖARP ASJÖN UTLOPP SUNNER BOSJÖN UTLOPP TÖLLSTO RPASJÖ N UT... UPP TÖLLSTO RPA... Östersjön (ut) Alk (medelvärde) EKHULTASJÖN UTLOPP Ekhultaån Götarpssjöns inl GÖTARPSSJÖN UTLOPP Götarpsån, Åviken Hären utl KROKSJÖN SJÖARPASJÖN UTLOPP SUNNERBOSJÖN UTLOPP TÖLLSTORPASJÖN UTLOPP ph Alk (mekv/l) 8 0,4 7 0,3 6 0,2 5 0, (tom) ,30 0,30 0,20 0,20 0,10 0,10 0,00 0,00 Hären den 14 februari 2017 Sida 17 of 41

18 85 62 Hästhultasjön BESKRIVNING Delområdet Hästhultajön ingår i Lagans vattensystem och omfattar ett 36 km2 stort område. Området omfattar Lillån och Hästhultasjöns avrinningsområde. Lillån rinner ut i Storån söder om Hillerstorp. Hästhultasjöns största tillflöde är Kvarnaboån. Barrskog dominerar omgivningen, men även mindre myrar och inslag av jordbruk förekommer. MOTIV Storlom har setts i området. Lake finns i Björsbosjön. Albosjön, Lagårdssjön, Yesgölen, Björsbosjön, Björsbogölen och Väsegöl ingår i Albosjöns fiskevårdsområde. FÖRSURNING Innan kalkningen påbörjades 1984 var områdets övre delar starkt försurningspåverkat med ph under 4,5. Beräkningar visar att utan kalkning skulle ph idag sjunka ner under 4,5 i Hästhultasjön och Kvarnaboån. Från Lillån saknas underlag för att kunna beräkna vad okalkat ph skulle vara, troligen är det lågt även där men något högre än i Hästhultasjön. Försurningsbedömningen av Hästhultasjön tyder på att området fortfarande är kraftigt försurat och behöver fortsätta kalkas. Till följd av försurningen har både elritsan och flodkräftan slagits ut i Kvarnboån. Flodkräftan har även försvunnit från Hästhultasjön. KALKNING I delområde Hästhultasjön påbörjades sjökalkningen 1984 och omfattades då av två sjöar. Numer utförs regelbunden kalkning endast i Hästhultasjön. Våtmarkskalkningen som påbörjades 1989 berör Kvarnaboån och mindre tillflöden till Härsthultasjön, vilka fram till 1995 kalkades vart annat år, därefter har frekvensen ändrats till varje år. Båt P-Märkt sjökalk 0-0,2 mm HÄSTHULTASJÖN ,00 Sjö Sammanfattning av 'Kalkmedel' = P-Märkt sjökalk 0-0,2 mm (1 detaljpost) Summa 15,00 Sammanfattning av 'Metod' = Båt (1 detaljpost) Summa 15,00 Helikopter den 14 februari 2017 Sida 18 of 41

19 06VAT Optimix 316 Helvetesbäck ,02 Våtmark 06VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT Helvetesbäck ,03 Våtmark 317 Helvetesbäck ,03 Våtmark 314 Helvetesbäck ,96 Våtmark 312 Helvetesbäck ,05 Våtmark 311 Helvetesbäck ,97 Våtmark 325 Kvarnaboån ,02 Våtmark 323 Kvarnaboån ,01 Våtmark 321 Kvarnaboån ,03 Våtmark 320 Kvarnaboån ,09 Våtmark 319 Kvarnaboån ,07 Våtmark 324 Kvarnaboån ,95 Våtmark Sammanfattning av 'Kalkmedel' = Optimix (12 detaljposter) Summa 126,23 Sammanfattning av 'Metod' = Helikopter (12 detaljposter) Summa 126,23 den 14 februari 2017 Sida 19 of 41

20 Sammanfattning av 'Åtgärdsområde namn' = Hästhultasjön (13 detaljposter) Summa 141,23 Hästhultasjön den 14 februari 2017 Sida 20 of 41

21 Lokal-ID Lst-lokal-I Namn Lokal Frekvens ph-mål Alk-mål HÄ KVARNABOÅN (151) 6 5,6 0,1 Hä Kvarnaboån 2 HÄ Hästhultasjön utl 2 6 0, Lilån, nedströms Kape 2 Kalkmedel Metod Kalkmängd Kalkkostnad Optimix Helikopter kr P-Märkt sjökalk 0-0,2 mm Båt kr den 14 februari 2017 Sida 21 of 41

22 Alk (medelvärde) ph Alk (mekv/l) 8 0,4 7 0,3 6 0,2 5 0, Hästhultasjön utl KVARNABOÅN (151) 0,30 0,30 0,20 0,20 0,10 0,10 0,00 0,00 Hästhultasjön utl Kvarnaboån KVARNABOÅN (151) Lilån, nedströms Kape Hästhultasjön den 14 februari 2017 Sida 22 of 41

23 85 63 Havridaån BESKRIVNING Delområdet Havridaån ingår i Lagans vattensystem och omfattar ett 58 km2 stort område. Havridaån rinner ut i Storån söder om Bredaryd. Samhällena Kulltorp, Lanna och Bredaryd ligger inom åtgärdsområdet. Väg 152 går tvärs genom området. Tillrinningsområdet är relativt litet och täcks mestadels av skogs- och myrmarker med inslag av öppen mark. MOTIV Storlom har setts i området. Lake finns i Björsbosjön. Albosjön, Lagårdssjön, Yesgölen, Björsbosjön, Björsbogölen och Väsegöl ingår i Albosjöns fiskevårdsområde. FÖRSURNING Försurningsbedömning med data från målsjöinventeringen visar att de båda målsjöarna Björsbosjön och Lagårdssjön är försurade och i behov av fortsatt kalkning. Björsbosjön är den mest försurade, där skulle ph utan kalkning sjunka ner under 5,0. Till följd av försurningssituationen i området har mörten reproduktionsstörningar i Björsbosjön och i Björsbogölen är den utslagen. Flodkräfta i Björsbosjön har slagits ut KALKNING Kalkningsåtgärder har påbörjats 2003 i åtgärdsområdet (1). Helikopter Optimix Björsbogölen ,03 Sjö Björsbogölen ,03 Sjö Björsbosjön ,97 Sjö Björsbosjön ,24 Sjö Sammanfattning av 'Kalkmedel' = Optimix (4 detaljposter) Summa 32,27 den 14 februari 2017 Sida 23 of 41

24 Sammanfattning av 'Metod' = Helikopter (4 detaljposter) Summa 32,27 den 14 februari 2017 Sida 24 of 41

25 Sammanfattning av 'Åtgärdsområde namn' = Havridaån (4 detaljposter) Summa 32,27 Havridaån den 14 februari 2017 Sida 25 of 41

26 Lokal-ID Lst-lokal-I Namn Lokal Frekvens ph-mål Alk-mål AB01 97 ALBOSJÖN 2 AB LAGÅRDSSJÖN 2 6 0,1 AB BJÖRSBOSJÖN 2 6 0,1 AB VÄSEGÖLEN 2 Kalkmedel Metod Kalkmängd Kalkkostnad Optimix Helikopter kr den 14 februari 2017 Sida 26 of 41

27 Alk (medelvärde) ph Alk (mekv/l) 8 0,4 7 0,3 6 0,2 5 0, BJÖRSBOSJÖN LAGÅRDSSJÖN 0,30 0,30 0,20 0,20 0,10 0,10 0,00 0,00 ALBOSJÖN BJÖRSBOSJÖN LAGÅRDSSJÖN VÄSEGÖLEN Havridaån den 14 februari 2017 Sida 27 of 41

28 Sammanfattning av 'Bidrag(%)' = 85 (128 detaljposter) Summa 842 den 14 februari 2017 Sida 28 of 41

29 S Vallsjön BESKRIVNING Åtgärdsområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 54 km2 stort område med 13 sjöar. Området omfattar Valåns avrinningsområde nordost om Hestra och domineras av skogsmark med små inslag av odlad mark. De största sjöarna i området är de mycket flikiga sjöarna Södra och Norra Vallsjön. Valån och Trollsjöån utgör till stora delar gräns mellan Gnosjö och Gislaveds kommuner. Valån domineras av strömmande sträckor och mynnar ut i Norra Gussjön som i sin tur avvattnas av Nissan. MOTIV Norra och Södra Vallsjöns natur är klassad som nationellt värdefull. Valåns natur är klassad som nationellt särskilt värdefull och ur fiskesynpunkt är den bedömd som regionalt värdefull. Även Gärdessjön är klassad ur fiskesynpunkt som regionalt särskilt värdefull. I Valån finns förutom en ivskraftig öringstam även förekomst av lake och strömstare. I Norra och Södra Vallsjön häckar storlom. N Vallsjön, Ältesjön, Holmsjön, Färgesjön och Gärdesjön ingår i Valdshults fiskevårdsområde. Åtgärdsområdet ligger inom Isaberg-Rannebo-området som är klassat som riksintresse för friluftslivet. FÖRSURNING När kalkningen påbörjades 1982, var samtliga sjöar i området kraftigt försurningspåverkade med ph-värden under 5 och alkalinitet nära 0 mekv/l. Beräkningar visar att utan kalkning skulle ph sjunka ner till 4,4 i områdes övre del och 4,9 i de nedre delarna. Matchning i Magic-biblioteket visar att samtliga målsjöar och Valån nedströms S Vallsjön är försurningspåverkade och i behov av fortsatt kalkning. Det samma bedöms för de vattendrag där underlag hittills saknas för att kunna göra en bedömning med biblioteket. Till följd av försurningen är sannolikt mörten i Ältesjön och elritsan i Trollsjöån utslagen. Även de svaga bestånden av flodkräfta som fanns i övre delen av Valån har slagits ut. Öringbeståndet är numera svagt på flera platser i Valån men det finns lokaler där tätheten av öring har ökat. KALKNING Kalkningarna startade1982 med att Norra Vallsjön och Ältesjön började sjökalkas utökades antalet sjöar och våtmarkskalkningen startade Idag omfattas flertalet sjöar inom Valåns område av kalkningsåtgärder, både genom sjö och våtmarkskalkning. Kalksorten som användes vid våtmarkskalkning fram till 1999 var P-märkt kalkstensmjöl 0-0,2 mm, sedan 2000 har granuler, vomber eller grovkalk 0,2-0,8 mm använts (3). Båt P-Märkt sjökalk 0-0,2 mm NORRA VALLSJÖN ,49 Sjö S Trollsjön ,00 Sjö ÖSTRA TROLLSJÖN ,00 Sjö Sammanfattning av 'Kalkmedel' = P-Märkt sjökalk 0-0,2 mm (3 detaljposter) Summa 71,49 den 14 februari 2017 Sida 29 of 41

30 Sammanfattning av 'Metod' = Båt (3 detaljposter) Summa 71,49 Helikopter Optimix GÄRDESSJÖN ,02 Sjö HAGSJÖ ,00 Sjö HOLMSJÖN ,00 Sjö Hörgöl ,97 Sjö Ljunggöl Lilla ,00 Sjö 06VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT Norra Vallsjön ,02 Våtmark 30 Norra Vallsjön ,00 Våtmark 29 Norra Vallsjön ,00 Våtmark 33 Norra Vallsjön ,05 Våtmark 36 Norra Vallsjön ,00 Våtmark 39 Norra Vallsjön ,03 Våtmark 40 Norra Vallsjön ,00 Våtmark 26 Norra Vallsjön ,00 Våtmark 41 Norra Vallsjön ,08 Våtmark 25 Norra Vallsjön ,97 Våtmark STORA LJUNGGÖL ,02 Sjö 06VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT Södra Trollsjön ,02 Våtmark 12 Södra Vallsjön ,00 Våtmark 3 Södra Vallsjön ,97 Våtmark 2 Södra Vallsjön ,97 Våtmark 1 Södra Vallsjön ,97 Våtmark 16 Valån ,00 Våtmark 15 Valån ,97 Våtmark 22 Valån ,97 Våtmark 21 Valån ,00 Våtmark ÄLTESJÖN ,00 Sjö 06VAT Östra Trollsjön ,00 Våtmark den 14 februari 2017 Sida 30 of 41

31 06VAT Östra Trollsjön ,00 Våtmark 06VAT VAT VAT VAT VAT VAT Östra Trollsjön ,02 Våtmark 55 Östra Trollsjön ,99 Våtmark 49 Östra Trollsjön ,00 Våtmark 54 Östra Trollsjön ,02 Våtmark 53 Östra Trollsjön ,00 Våtmark 51 Östra Trollsjön ,99 Våtmark Sammanfattning av 'Kalkmedel' = Optimix (34 detaljposter) Summa 144,05 Sammanfattning av 'Metod' = Helikopter (34 detaljposter) Summa 144,05 den 14 februari 2017 Sida 31 of 41

32 Sammanfattning av 'Åtgärdsområde namn' = S Vallsjön (37 detaljposter) Summa 215,54 Södra Vallsjön den 14 februari 2017 Sida 32 of 41

33 Lokal-ID Lst-lokal-I Namn Lokal Frekvens ph-mål Alk-mål VL Norra Vallsjön utl 2 6 0,1 VL TORPABÄCKEN 2 VL Hägnebäcken 2 VL MELLANSJÖN UTLOPP 2 6 0,1 VL NED ÄLTESJÖN 2 VL N Vallsjön, Valebo 6 5,6 0,1 VL S TROLLSJÖN UTLOPP 2 6 0,1 vl Trollsjöån 6 5,6 0,1 Kalkmedel Metod Kalkmängd Kalkkostnad Optimix Helikopter kr P-Märkt sjökalk 0-0,2 mm Båt kr den 14 februari 2017 Sida 33 of 41

34 Alk (medelvärde) ph Alk (mekv/l) 8 0,4 7 0,3 6 0,2 5 0, MELLANSJÖN UTLOPP N Vallsjön, Valebo Norra Vallsjön utl S TROLLSJÖN UTLOPP Trollsjöån 0,30 0,30 0,20 0,20 0,10 0,10 0,00 Hägnebäcken MELLANSJÖN UTLOPP N Vallsjön, Valebo NED ÄLTESJÖN Norra Vallsjön utl S TROLLSJÖN UTLOPP TORPABÄCKEN 0,00 Trollsjöån S Vallsjön den 14 februari 2017 Sida 34 of 41

35 Flaten BESKRIVNING Delområdet Flaten ingår i Lagans vattensystem och omfattar ett 75 km2 stort område. Området ligger nordöst om Gnosjö och består mest av skogsmark med endast små inslag av jordbruk. I området finns ett flertal små och medelstora sjöar som bland annat Flaten, Mosjön och Skärvsjön. De större vattendragen utgörs av Modalaån och Marieholmskanalen. Marieholmskanalen är en grävd kanal mellan Flaten och Mosjön och som var till för transporter mellan Marieholms bruk och Hillerstorp. MOTIV Storlom och strömstare finns i området. Lake finns i Flaten, Mosjön, Modalaån och Marieholmskanalen. Upplåtet fiske i Skärvsjö, Byasjön, Flaten och Mossjön. Vattendragen i området ingår i en storsatsning på det rörliga friluftslivet, Kulturarv Marieholm. I området finns del av ett riksintresse för naturvård, Isaberg/Rannebo och ett Natura 2000-område, Marieholmsskogen. FÖRSURNING IInnan kalkningen påbörjades, i delområdet Flaten 1982, var området mycket kraftigt försurat med ph mellan 4,5 och 5,0. I okalkade mindre vattendrag i området ligger bakgrunds-ph på cirka 4,2. Beräkningar av vad ph skulle sjunka till utan kalkning visar för de målområden (sjöarna) som har sådant underlag på samma låga nivå som den innan kalkingen startade. För målvattendragen saknas underlag för att beräkna försurningspåverkan. Tills vidare bedöms målvattendragen på samma sätt som närmaste målsjö uppströms, dvs försurade och i behov av forsatta kalkningsåtgärder. I Marieholmskanalens delområde är troligtvis både mört och elritsa utslagna i samtliga vatten ovan Mosjön. Mörten har varit försvunnen i Skärvsjön, men har återkoloniserat KALKNING I delområdet Flaten sker kalkningsåtgärder både genom sjö- och våtmarkskalkning, vilka har utförts regelbundet sedan Åtgärderna utförs i 15 sjöar och på 4 våtmarksområden. I Modalaån har det tidigare funnits en doserare som sedan länge inte är i drift. I området utförs försök på våtmarker med olika typer av grovkalk inom det så kallade "Grovkalksprojektet" (4). Båt P-Märkt sjökalk 0-0,2 mm SKÄRVSJÖ ,00 Sjö Sammanfattning av 'Kalkmedel' = P-Märkt sjökalk 0-0,2 mm (1 detaljpost) Summa 22,00 Sammanfattning av 'Metod' = Båt (1 detaljpost) Summa 22,00 Helikopter den 14 februari 2017 Sida 35 of 41

36 Optimix ABORRAKULLGÖLEN ,95 Sjö BYASJÖN ,06 Sjö GÄRDESSJÖN ,02 Sjö HÅKENTORPAGÖL ,02 Sjö KROKSJÖN ,97 Sjö LÅNGSJÖN ,00 Sjö MELLANGÖL ,98 Sjö Mjogarydsviken ,02 Sjö 06vat VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT Mjogarydsviken inlopp ,05 Våtmark 246 Modalaån ,00 Våtmark 236 Modalaån ,02 Våtmark 232 Modalaån ,04 Våtmark 229 Modalaån ,97 Våtmark 227 Modalaån ,00 Våtmark 228 Modalaån ,00 Våtmark 230 Modalaån ,04 Våtmark 231 Modalaån ,04 Våtmark 233 Modalaån ,97 Våtmark 251 Modalaån ,00 Våtmark 235 Modalaån ,02 Våtmark 237 Modalaån ,94 Våtmark 239 Modalaån ,03 Våtmark 240 Modalaån ,00 Våtmark 243 Modalaån ,04 Våtmark 249 Modalaån ,00 Våtmark 234 Modalaån ,97 Våtmark 241 Modalaån ,04 Våtmark 254 Modalaån ,00 Våtmark 247 Modalaån ,00 Våtmark 250 Modalaån ,95 Våtmark den 14 februari 2017 Sida 36 of 41

37 06VAT Modalaån ,00 Våtmark 06VAT VAT VAT Modalaån ,01 Våtmark 244 Modalaån ,06 Våtmark 242 Modalaån ,02 Våtmark NÄRMSTEGÖL ,00 Sjö 06VAT VAT VAT VAT VAT Skärvsjö ,01 Våtmark 226 Skärvsjö ,01 Våtmark 225 Skärvsjö ,90 Våtmark 224 Skärvsjö ,05 Våtmark 223 Skärvsjö ,04 Våtmark SVENSJÖN ,02 Sjö Vippsjön ,00 Sjö 06VAT VAT VAT VAT VAT Älingabäcken ,95 Våtmark 288 Älingabäcken ,04 Våtmark 287 Älingabäcken ,95 Våtmark 291 Älingabäcken ,97 Våtmark 290 Älingabäcken ,05 Våtmark Älingagölen ,98 Sjö ÖSTREGÖL ,02 Sjö Sammanfattning av 'Kalkmedel' = Optimix (49 detaljposter) Summa 359,22 Sammanfattning av 'Metod' = Helikopter (49 detaljposter) Summa 359,22 den 14 februari 2017 Sida 37 of 41

38 Sammanfattning av 'Åtgärdsområde namn' = Flaten (50 detaljposter) Summa 381,22 Flaten den 14 februari 2017 Sida 38 of 41

39 Lokal-ID Lst-lokal-I Namn Lokal Frekvens ph-mål Alk-mål FL ÄLINGABÄCKEN 6 FL SANDABÄCKEN 6 FL S LÅNGEBROBÄCKEN 2 FL N LÅNGEBROBÄCKEN 2 fl Modalaån damm 6 5,6 0,1 fl Gärdessjön 2 6 0,1 FL NED BYASJÖN 6 6 0,1 FL HÅLEBÄCKEN 2 FL NYDALABÄCKEN 2 fl Storån inl Flaten 6 FL SKÄRVSJÖ UTLOPP 2 6 0,1 FL Mosjön utl 2 6 0, Marieholmskanalen, inlop 2 Kalkmedel Metod Kalkmängd Kalkkostnad Optimix Helikopter kr P-Märkt sjökalk 0-0,2 mm Båt kr den 14 februari 2017 Sida 39 of 41

40 Gärdessj ön HÅLEBÄ CKEN Mariehol mskanale n, inlopp Mosjön Modalaån damm Mosjön utl N LÅNGEB ROBÄCK EN NED BYASJÖ N S LÅNGEB ROBÄCK EN SANDAB ÄCKEN SKÄRVS JÖ UTLOPP Storån inl Flaten ÄLINGAB ÄCKEN Alk (medelvärde) ph Alk (mekv/l) 8 0,4 7 0,3 6 0,2 5 0, Gärdessjön Modalaån damm Mosjön utl NED BYASJÖN SKÄRVSJÖ UTLOPP 0,30 0,30 0,20 0,20 0,10 0,10 0,00 0,00 Flaten den 14 februari 2017 Sida 40 of 41

41 Sammanfattning av 'Bidrag(%)' = 100 (87 detaljposter) Summa 597 Totalsumma (ton) INTÄKTER 100%: 85%: Egeninsats: INTÄKTER kr kr kr kr KOSTNADER 100% kr 85% kr KOSTNADER kr den 14 februari 2017 Sida 41 of 41

Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 2013

Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 2013 Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 2013 Spridda kalkmängder 2000 1500 Ton 1000 500 0 Våtmark 2013 Sjö Kalkkostnader 2.000.000,00 kr 1.000.000,00 kr 0,00 kr Våtmark 2013

Läs mer

Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 2015

Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 2015 Antal prover Ton Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 015 Spridda kalkmängder 000 1500 1000 500 0 Våtmark 015 Sjö Kalkkostnader.000.000,00 kr 1.000.000,00 kr 0,00 kr Våtmark

Läs mer

Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 2010

Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 2010 Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 2010 Spridda kalkmängder 2000 1500 Ton 1000 500 0 Våtmark 2010 Sjö Kalkkostnader 2 500 000,00 kr 2 000 000,00 kr 1 500 000,00 kr 1 000

Läs mer

Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 2011

Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 2011 Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 2011 Spridda kalkmängder 2000 1500 Ton 1000 500 0 Våtmark 2011 Sjö Kalkkostnader 2 500 000,00 kr 2 000 000,00 kr 1 500 000,00 kr 1 000

Läs mer

Åtgärdsområde 138 Målenån

Åtgärdsområde 138 Målenån Bilaga Åtgärder och resultat i 3 Målenån Utskriven: -3- Åtgärdsområde 3 Målenån Sävsjö Lagan Sokvag: Målpunkt $+!. ^_ #* %, ") G:\5 - Naturvård och miljöskydd\5\5\5\kartmaterial\atgomrkartor\3.emf Intäktgölen

Läs mer

± Allgu. Åtgärdsområde 132 St Värmen. Sävsjö Stora Värmen. Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 132 St Värmen Utskriven:

± Allgu. Åtgärdsområde 132 St Värmen. Sävsjö Stora Värmen. Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 132 St Värmen Utskriven: Åtgärdsområde 3 St Värmen Sävsjö Lagan Sokvag: Målpunkt $+!. ^_ #* %, ") G:\5 - Naturvård och miljöskydd\5\5\5\kartmaterial\atgomrkartor\3.emf Styrpunkt +. _ *, ) Bottenfauna Elfiske Flodpärlmussla Kräftprovfiske

Läs mer

Åtgärdsområde 128 Allsarpasjön

Åtgärdsområde 128 Allsarpasjön Bilaga Åtgärder och resultat i Allsarpasjön Utskriven: -3- Åtgärdsområde Allsarpasjön Sävsjö Lagan Sokvag: Målpunkt $+!. ^_ #* %, " G:\5 - Naturvård och miljöskydd\5\5\5\kartmaterial\atgomrkartor\.emf

Läs mer

Åtgärdsområde 010 Bolån

Åtgärdsområde 010 Bolån Åtgärdsområde Bolån Sokvag: Gislaved Nissan Yta (km): 3,7 Beskrivning Delområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 3 km² stort område med sjöar. Området ligger i sydvästra hörnet av Gislaveds

Läs mer

Åtgärdsområde 010 Bolån

Åtgärdsområde 010 Bolån Åtgärdsområde Bolån Gislaved Nissan Sokvag: Målpunkt $+!. [_ #* %, ") G:\5 - Naturvård och miljöskydd\5\5\5\kartmaterial\atgomrkartor\_.emf Styrpunkt +. _ *, ) Bottenfauna Elfiske Flodpärlmussla Kräftprovfiske

Läs mer

Kalkningar i Gnosjö kommun

Kalkningar i Gnosjö kommun MEDDELANDE NR : Kalkningar i Gnosjö kommun - 3 Måluppfyllelse och effekter En rapport från kalkningsverksamheten i Jönköpings län Kalkningar i Gnosjö kommun -3 MEDDELANDE NR : KALKNINGAR I GNOSJÖ KOMMUN

Läs mer

Åtgärdsområde 057 Storåns närområde

Åtgärdsområde 057 Storåns närområde MO7 Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 57 Storåns närområde Utskriven: 13-3-11 Åtgärdsområde 57 Storåns närområde Värnamo Lagan Sokvag: G:\5 - Naturvård och miljöskydd\5\51\51\kartmaterial\atgomrkartor\57_57.emf

Läs mer

08STA STA3571. Åtgärdsområde: Madesjösjön ID: LJUH003. Status: Vilande Bidrag: 85 % Avrinningsområde: 77 Ljungbyån Huvudman: Nybro kommun

08STA STA3571. Åtgärdsområde: Madesjösjön ID: LJUH003. Status: Vilande Bidrag: 85 % Avrinningsområde: 77 Ljungbyån Huvudman: Nybro kommun Åtgärdsområde: ID: LJUH3 Status: Vilande Bidrag: 85 % Avrinningsområde: 77 Ljungbyån Huvudman: Nybro kommun 8STA63 8STA3571 76 MS78 NF44 465 93 1 86 2 79 Teckenförklaring Åtgärdsområde KEU vattenkemi kalkade

Läs mer

08STA4123 MS077 08STA4123 ID: LJUH004. Åtgärdsområde: Rismåla göl. Status: Vilande Bidrag: 85 % Avrinningsområde: 77 Ljungbyån Huvudman: Nybro kommun

08STA4123 MS077 08STA4123 ID: LJUH004. Åtgärdsområde: Rismåla göl. Status: Vilande Bidrag: 85 % Avrinningsområde: 77 Ljungbyån Huvudman: Nybro kommun Åtgärdsområde: Rismåla göl ID: LJUH4 Status: Vilande Bidrag: 85 % Avrinningsområde: 77 Ljungbyån Huvudman: Nybro kommun 8STA4123 8STA4123 83 MS77 465 93 1 86 2 79 Teckenförklaring Åtgärdsområde KEU vattenkemi

Läs mer

Våtmarkskalkning Optimering och avslut

Våtmarkskalkning Optimering och avslut Våtmarkskalkning Optimering och avslut Våtmarkskalkning-optimering och avslut Innehåll: Svag måluppfyllelse och ineffektiv kalkning Överkalkning Avsluta kalkning 215-6-4 Våtmarkskalkning-optimering och

Läs mer

Sjökalkning och beräkning av kalkbehov

Sjökalkning och beräkning av kalkbehov Sjökalkning och beräkning av kalkbehov Sjökalkning och beräkning av kalkbehov Innehåll Hur beräknas kalkbehovet? Val av spridningsmetod i sjö Kalkmedel och spridningsintervall i sjö Omsättningstidens betydelse

Läs mer

ÅO Enegylet. Huvudman Bidrag Kommun/-er Huvudflodsområde Status Bromölla kommun 85% Bromölla kommun 87 Skräbeån Pågående

ÅO Enegylet. Huvudman Bidrag Kommun/-er Huvudflodsområde Status Bromölla kommun 85% Bromölla kommun 87 Skräbeån Pågående 39 Enegylet 12SkrEne Huvudman Bidrag Kommun/-er Huvudflodsområde Status Bromölla kommun 85% Bromölla kommun 87 Skräbeån Pågående Beskrivning Åtgärdsområdet omfattar kalkning av en sjö, Enegylet, i Bromölla

Läs mer

Åtgärdsområde 004 Västerån

Åtgärdsområde 004 Västerån Bilaga Åtgärder och resultat i Västerån Utskriven: 3-9-3 Åtgärdsområde Västerån Gislaved Nissan Sokvag: Målpunkt $+ [_ #* %, ") MÅRDAKLEV G:\5 - Naturvård och miljöskydd\5\5\5\kartmaterial\atgomrkartor\_.emf

Läs mer

HELGEÅN HELGEÅN FRÅN DELARY

HELGEÅN HELGEÅN FRÅN DELARY HELGEÅN FRÅN DELARY MV11 BESKRIVNING AV MÅLOMRÅDET Allmänt Målvattendraget utgörs av Helgeåns huvudfåra från Delary och ner till Visseltofta. Vattendragssträckan som är 17,8 km långt avvattnar ett område

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Hylte kommun

DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Hylte kommun MYRICA ab - Sjömätning kalkningskonsult - DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Hylte kommun 2015 2017 Med sammanställning av utförda kalkningar samt effektuppföljning Utarbetad på uppdrag av Hylte kommun Vomb-kalkning

Läs mer

Kalkning och försurning. Var, när, hur och varför?

Kalkning och försurning. Var, när, hur och varför? Kalkning och försurning Var, när, hur och varför? Innehåll Försurningen har minskat Kalkningen har anpassats Den framtida utvecklingen Motiv och mål Hur och var 2015-10-14 Kalkning och försurning 2 Vad

Läs mer

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Moren Moren tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 28 km SSV om Hultsfred på en höjd av 166,1 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig klarvattensjö, 1,44

Läs mer

Eskilstunaåns avrinningsområde (61-121) BESKRIVNING

Eskilstunaåns avrinningsområde (61-121) BESKRIVNING Lekhytteån Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e41, 10e4j, 10e3i och 10e3j Vattenförekomst: SE656786-144723 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121068 Inventeringsdatum: 3 juni 2004

Läs mer

Kurs i våtmarkskalkning 31/5 2/6 2016

Kurs i våtmarkskalkning 31/5 2/6 2016 Kurs i våtmarkskalkning 31/5 2/6 2016 Kursprogram och planeringsområde Hållsdammsbäcken Ingemar Abrahamsson Innehåll dag 1 10.45 11.00 Kursinnehåll och introduktion 11.00 11.30 Våtmarkskalkning - en tillbakablick

Läs mer

Kalkspridningsplan för Grössbyån

Kalkspridningsplan för Grössbyån Kalkspridningsplan för Grössbyån 2011 Ingemar Abrahamsson Medins Biologi AB Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545 Projektnummer

Läs mer

Lillån vid Vekhyttan Figur 1.

Lillån vid Vekhyttan Figur 1. Lillån vid Vekhyttan Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e3h, 10e3i, 10e2i och 10e1i Vattenförekomst: SE655904-144254 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121086 Inventeringsdatum: 30

Läs mer

Metod Kalkmedel 2006 2007 2008 Antal ton. Hkp sjö Kalkmjöl 49,0 39,0 50,0 138,0. Hkp våtm Grov 0,2-0,8 170,0 161,0 161,0 492,0

Metod Kalkmedel 2006 2007 2008 Antal ton. Hkp sjö Kalkmjöl 49,0 39,0 50,0 138,0. Hkp våtm Grov 0,2-0,8 170,0 161,0 161,0 492,0 EKSJÖ KOMMUN Planerade Kalkningar 2006-2008 Projektperioden är tre år och omfattar 2006-2008. Under treårsperioden 2007 reviderades kalkplanen beroende på minskade anslag från staten. Framförallt har nu

Läs mer

Kalkspridningsplan för Jörlandaån

Kalkspridningsplan för Jörlandaån Kalkspridningsplan för Jörlandaån 2011 Ingemar Abrahamsson Medins Biologi AB Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545 Projektnummer

Läs mer

Projekt Kullån, Burån och Hovaån

Projekt Kullån, Burån och Hovaån Projekt Kullån, Burån och Hovaån Bakgrund Skagern ligger på gränsen mellan Västra Götalands län, Värmlands län och Örebro län och är till ytan Sveriges 18:e största sjö och tillhör Gullspångsälvens vattensystem.

Läs mer

Hesjön. Björk. Betula verrucosa

Hesjön. Björk. Betula verrucosa Hesjön Hesjön tillhör Hesjöbäckens delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 10 km S om Hultsfred på en höjd av ca 106 m.ö.h. Det är en näringsfattig klarvattensjö, 0,35 km 2 stor, med

Läs mer

Kalkning i Kalmar län. Verksamhetsberättelse 2014

Kalkning i Kalmar län. Verksamhetsberättelse 2014 Kalkning i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 2 Väderförhållanden i Kalmar län 2014 3 Genomförda kalkningsåtgärder 4 Effektuppföljning

Läs mer

Kalkning och försurning. Hur länge måste vi kalka?

Kalkning och försurning. Hur länge måste vi kalka? Kalkning och försurning Hur länge måste vi kalka? NATIONELL FISKEVATTENÄGAREKONFERENS 22-23 november 2017 Ingemar Abrahamsson Innehåll En tillbakablick på försurningen och 35 års kalkning Den framtida

Läs mer

Hammarskogsån-Danshytteån

Hammarskogsån-Danshytteån Hammarskogsån-Danshytteån Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terränkartan: 11f4b, 11f4c och 11f3c Vattenförekomst: SE661976-146120 Kommun: Lindesberg Vattendragsnummer: 122616 Inventeringsdatum: 2 september

Läs mer

Kalkning och försurning i Jönköpings län

Kalkning och försurning i Jönköpings län Kalkning och försurning i Jönköpings län orsaken till försurning Försurning är Jönköpings läns största miljöproblem. Värst drabbade är länets västra och södra delar. Med försurning menas att ph-värdet

Läs mer

28/29 - Området mellan Ume älv och Hörnån

28/29 - Området mellan Ume älv och Hörnån 28/29 - Området mellan Ume älv och Hörnån 28/29 - Ume älv/hörnån Grad av episodförsurning Förekommer inte Obefintlig Mycket låg Låg Måttlig Kraftig Mycket kraftig Kalkade åtgärdsområden Åtgärdsområde Areal(ha)

Läs mer

Hjortesjön. Hjortesjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och kan inte anses vara något framstående exempel på sjötyp.

Hjortesjön. Hjortesjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och kan inte anses vara något framstående exempel på sjötyp. Hjortesjön Hjortesjön tillhör Virserum-Gårdvedaåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 27 km SV om Hultsfred på en höjd av 130,4 möh Sjön är ursprungligen näringsfattig, försurningskänslig

Läs mer

Vad finns att berätta om denna rapport?

Vad finns att berätta om denna rapport? Vad finns att berätta om denna rapport? Några frågeställningar Hur väl är kalkdos och tillskott av alkalinitet anpassat efter behovet att höja ph? Vilken kalkeffekt uppnås? Hur hög är måluppfyllelsen?

Läs mer

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10f6a Vattenförekomst: - Kommun: Örebro Vattendragsnummer: 121023 Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Koordinater: 6580327 1453197 Inventerad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Hylte kommun

DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Hylte kommun DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Hylte kommun 2018 2020 Med sammanställning av utförda kalkningar samt effektuppföljning Utarbetad på uppdrag av Hylte kommun Båtkalkning i St Hallången. Foto: Myrica Flodkräfta

Läs mer

Kalkspridningsplan för Anråse å

Kalkspridningsplan för Anråse å Kalkspridningsplan för Anråse å 2011 Ingemar Abrahamsson Medins Biologi AB Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545 Projektnummer

Läs mer

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Avrinningsområde: Gullspångsälven 61-138 Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Vattenförekomst: - Kommun: Karlskoga Vattendragsnummer: 138134 Inventeringsdatum: 29 och 30 juni 2004 Koordinater: 6583283

Läs mer

Aktuellt inom kalkningen Vad är på gång

Aktuellt inom kalkningen Vad är på gång Aktuellt inom kalkningen Vad är på gång 2017-2019 Ingemar Abrahamsson Handläggarträff kalkning Umeå, 15-16/3 2017 Innehåll Nationell kalkningsplan 2020-2025 Nya åtgärdsområden för kalkning? Nytt motiv

Läs mer

Vattenkemisk utvärdering av våtmarkskalkningen vid 11 lokaler i Jönköpings län mellan

Vattenkemisk utvärdering av våtmarkskalkningen vid 11 lokaler i Jönköpings län mellan Vattenkemisk utvärdering av våtmarkskalkningen vid 11 lokaler i Jönköpings län mellan 1995-2003 En rapport från kalkningsverksamheten i Jönköpings län Vattenkemisk utvärdering av våtmarkskalkningen vid

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Värnamo kommun

DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Värnamo kommun MYRICA ab - Sjömätning kalkningskonsult - DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Värnamo kommun 2016 2018 Med sammanställning av utförda kalkningar samt effektuppföljning Utarbetad på uppdrag av Värnamo kommun Värnamo

Läs mer

Välkommen till Utbildning/demonstration i Nationella Kalkdatabasen

Välkommen till Utbildning/demonstration i Nationella Kalkdatabasen Välkommen till Utbildning/demonstration i Nationella Kalkdatabasen Tobias Haag, Länsstyrelsen i Jönköpings län Upplägg/Program Bakgrund Startsida Vilken data innehåller systemet? Organisationer Åtgärdsområden

Läs mer

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget.

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget. Avrinningsområde: Arbogaån 6- Terrängkartan: f7a, f7b och f6b Vattenförekomst: SE666-4669 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 75 Inventeringsdatum: 6 juli 4 Koordinater: 66985 4595 Inventerad sträcka:

Läs mer

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ).

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ). Hörksälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 12f1a, 12f0a, 11e9j och 11f9a Vattenförekomst: SE664838-144980 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 122882 & 1228821 Inventeringsdatum: 3

Läs mer

Åtgärdsområde: Snärjebäcken ID: SNÄH001. Status: Pågående Bidrag: 85 % X. Avrinningsområde: 76 Snärjebäcken Huvudman: Nybro kommun. [ c.

Åtgärdsområde: Snärjebäcken ID: SNÄH001. Status: Pågående Bidrag: 85 % X. Avrinningsområde: 76 Snärjebäcken Huvudman: Nybro kommun. [ c. ID: SNÄH1 Avrinningsområde: 76 Snärjebäken Huvudman: Nybro kommun Status: Pågående Bidrag: 85 % 6 MS MS67 3 MV21 BF 4 8STA3 864 MS65 MV4 MS15 MV39 MS59 8STA3 98 MS66 BF 28 BF 43 8STA3 888 8STA4 265 PV1

Läs mer

Kalkspridningsplan för Härgusserödsån

Kalkspridningsplan för Härgusserödsån Kalkspridningsplan för Härgusserödsån 2011 Ingemar Abrahamsson Medins Biologi AB Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545 Projektnummer

Läs mer

Åtgärdsområde:Halltorpsån HALH001 Avrinningsområde: Halltorpsån Status: Pågående Huvudman: K almar, Emmaboda och Nybro kommuner Bidrag: 85 %

Åtgärdsområde:Halltorpsån HALH001 Avrinningsområde: Halltorpsån Status: Pågående Huvudman: K almar, Emmaboda och Nybro kommuner Bidrag: 85 % STA1 2 Åtgärdsområde: Halltorpsån HALH1 STA 92 Status: Pågående Huvudman: Kalmar, Emmaboda oh Nybro kommuner Bidrag: % Avrinningsområde: 9 Halltorpsån MS MS BF 3 BF MS 2 9 STA3 3 NF 9 STA3 2 NF 1 NF 3

Läs mer

Målvattendragsomdrevet. Jens Fölster

Målvattendragsomdrevet. Jens Fölster Målvattendragsomdrevet Jens Fölster Svaveldepositionens uppgång och fall: 30" Svaveldeposi+on kg/ha yr 25" 20" 15" 10" NorrlKust" Bergslagen" Västkusten" 5". 0" 1880" 1900" 1920" 1940" 1960" 1980" 2000"

Läs mer

20 - Skellefte älv. Kalkade åtgärdsområden. Referensområden Skelefteå älv. Grad av episodförsurning

20 - Skellefte älv. Kalkade åtgärdsområden. Referensområden Skelefteå älv. Grad av episodförsurning 20 - Skellefte älv 20 - Skelefteå älv Grad av episodförsurning Förekommer inte Obefintlig Mycket låg Låg Måttlig Kraftig Mycket kraftig Kalkade åtgärdsområden Åtgärdsområde Areal(ha) Sid Åtgärdsområde

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen avseende Gnosjö kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen avseende Gnosjö kommun Landsbygdsutveckling i strandnära lägen avseende Gnosjö kommun Arbetsmaterial inför tematisk fördjupning av översiktsplan Tematisk fördjupning av översiktsplan Granskningshandling september 2011 1 2 Förord

Läs mer

Meddelande nr 2016:09. Kalkningar i Lagan och Helgeå Utvärdering av måluppfyllelse och effekter

Meddelande nr 2016:09. Kalkningar i Lagan och Helgeå Utvärdering av måluppfyllelse och effekter Meddelande nr 06:09 Kalkningar i Lagan och Helgeå Utvärdering av måluppfyllelse och effekter 0-04 KALKNINGAR I LAGAN OCH HELGEÅ 0-04 Kalkningar i Lagan och Helgeå Utvärdering av måluppfyllelse och effekter

Läs mer

20 - Skellefte älv. Kalkade åtgärdsområden. Referensområden Skelefteå älv. Grad av försurning

20 - Skellefte älv. Kalkade åtgärdsområden. Referensområden Skelefteå älv. Grad av försurning 20 - Skellefte älv 20 - Skelefteå älv Grad av försurning Förekommer inte Obefintlig Mycket låg Låg Måttlig Kraftig Mycket kraftig Kalkade åtgärdsområden Åtgärdsområde Areal(ha) Sid Åtgärdsområde Areal(ha)

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Alvesta kommun

DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Alvesta kommun MYRICA ab - Sjömätning kalkningskonsult - DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Alvesta kommun 2015 2017 Med sammanställning av utförda kalkningar samt effektuppföljning Utarbetad på uppdrag av Alvesta kommun Båtkalkning.

Läs mer

Åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i sjöar och vattendrag 2010-2015, Gullspångsälven (138) och Visman (137) Bilaga 8

Åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i sjöar och vattendrag 2010-2015, Gullspångsälven (138) och Visman (137) Bilaga 8 Bilaga 8 Förklaring till tabellerna i detta dokument hänvisas till bilaga 3. 138 Gullspångsälvens och 137 Vismans vattensystem (108 Göta älvs avrinningsområde) Om inget vattensystem nämns i texten avses

Läs mer

Kalkplan 2003. Verksamhetsplan för kalkningsverksamheten. En rapport från kalkningsverksamheten i Jönköpings län. Meddelande 2002:42

Kalkplan 2003. Verksamhetsplan för kalkningsverksamheten. En rapport från kalkningsverksamheten i Jönköpings län. Meddelande 2002:42 Kalkplan 2003 Verksamhetsplan för kalkningsverksamheten En rapport från kalkningsverksamheten i Jönköpings län Meddelande 2002:42 Kalkplan 2003 Verksamhetsplan för kalkningsverksamheten 2003 Planerade

Läs mer

Bjärkeån. Betydelsen för forskning och undervisning är liten.

Bjärkeån. Betydelsen för forskning och undervisning är liten. Bjärkeån Bjärkeån är ett biflöde till Virån och tillhör dess nordliga gren. Ån sträcker sig från sjön Nerbjärkens utlopp till inloppet i Versjön. Nerbjärken är sedan gammalt reglerad vid mynningen med

Läs mer

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 10f9a,10f9b och 10f8b Vattenförekomst: SE659955-145464 Kommun: Nora och Örebro Vattendragsnr.: 122263 & 122631 (kanalen)

Läs mer

LILLÅN HALLARYD FRÅN HALLABORG MV12

LILLÅN HALLARYD FRÅN HALLABORG MV12 LILLÅN HALLARYD FRÅN HALLABORG MV12 BESKRIVNING AV MÅLOMRÅDET Allmänt Målvattendraget utgörs av Lillån från Hallaborg och ner till inflödet i Helgeåns huvudfåra. Vattendragssträckan som är 2,9 km långt

Läs mer

Huvudåtgärdsområde 001 Nissans övre del

Huvudåtgärdsområde 001 Nissans övre del Bilaga Huvudåtgärdsområde Nissans övre del Utskriven: --9 Huvudåtgärdsområde Nissans övre del Sokvag: G:\5 - Naturvård och miljöskydd\5\5\5\kartmaterial\atgomrkartor\_översikt_delo mråden.emf Delåtgärsområden

Läs mer

Kemisk/fysikaliska mätresultat. Biologisk funktion. Raritet. Biologisk mångformighet. Bedömning: Stark påverkan vilket ger 1- poäng.

Kemisk/fysikaliska mätresultat. Biologisk funktion. Raritet. Biologisk mångformighet. Bedömning: Stark påverkan vilket ger 1- poäng. Verån Verån tillhör den gren av Virån som rinner upp i sjön Solnen i Vimmerby kommun. Den inventerade delsträckan är belägen mellan Versjöns utlopp ca 6 km SO Vena samhälle och inloppet i sjön Näjern.

Läs mer

Melsjön. Melsjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Melsjön. Melsjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Melsjön Melsjön, som förr hette Medelsjön, tillhör Virserums-Gårdvedaåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 15 km SV om Hultsfred på en höjd av 95,5 m.ö.h. Det är en grund sjö

Läs mer

Optimix i sjöar. Hur fungerar Optimix vid sjökalkning? Hur förändras den vattenkemiska effekten vid byte från kalkmjöl?

Optimix i sjöar. Hur fungerar Optimix vid sjökalkning? Hur förändras den vattenkemiska effekten vid byte från kalkmjöl? Optimix i sjöar Hur fungerar Optimix vid sjökalkning? Hur förändras den vattenkemiska effekten vid byte från kalkmjöl? Rekommendationer Johan Ahlström, Havs- och Vattenmyndigheten Optimix Blandning av

Läs mer

Planering av våtmarkskalkning

Planering av våtmarkskalkning Planering av våtmarkskalkning Planering av våtmarkskalkning Innehåll Grundläggande metodik Kartering och underlag Kalkdosering Naturvårdshänsyn och överväganden Länk till handboken: https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/kalkning-av-sjoar-och-vattendrag.html

Läs mer

Regional kalkåtgärdsplan 2011 2015. Kalkningsverksamheten i Kalmar län

Regional kalkåtgärdsplan 2011 2015. Kalkningsverksamheten i Kalmar län Regional kalkåtgärdsplan 2011 2015 Kalkningsverksamheten i Kalmar län Omslagsbild Morån Foto: Lennart Johansson 1 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Försurningssituationen i

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Alvesta kommun

DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Alvesta kommun DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Alvesta kommun 2018 2020 Med sammanställning av utförda kalkningar samt effektuppföljning Utarbetad på uppdrag av Alvesta kommun Helikopterkalkning. Foto: Myrica. Värnamo i

Läs mer

Björnån. Berggrunden i området utgörs av omvandlade vulkaniter och äldre graniter. Dominerande jordart är morän men kalt berg och torv finns också.

Björnån. Berggrunden i området utgörs av omvandlade vulkaniter och äldre graniter. Dominerande jordart är morän men kalt berg och torv finns också. Björnån Björnån avvattnar Stora Granesjön m.fl. sjöar och rinner till Hjortesjön och Virserumssjön. Härifrån rinner sedan Virserumsån som via Gårdvedaån mynnar i Emån söder om Målilla. Åns längd inklusive

Läs mer

Manual Nationella Kalkdatabasen

Manual Nationella Kalkdatabasen Manual Nationella kalkdatabasen Sida 1/33 Datum Tobias Haag/Gunnel Hedberg Länsstyrelsen i Jönköpings län Manual Nationella Kalkdatabasen Innehåll Innehåll... 1 Huvudman... 2 Skapa huvudman... 2 Redigera

Läs mer

Stora Åkebosjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är en grund, näringsfattig, mycket försurningskänslig skogssjö.

Stora Åkebosjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är en grund, näringsfattig, mycket försurningskänslig skogssjö. Stora Åkebosjön Stora Åkebosjön tillhör Stensjöbäckens delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 6,5 km V om Hultsfred på en höjd av 165 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig

Läs mer

Kalkningsåret 2015 Ett år utan större avvikelser

Kalkningsåret 2015 Ett år utan större avvikelser Kalkningsåret 215 Ett år utan större avvikelser En sammanställning av nyckeltalen Björn Lundmark Bjorn.lundmark@lansstyrelsen.se Översikt 25 2 Kalkning i 17 län 5 354 sjöar kalkas varav 2 718 är målområden

Läs mer

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE Rastälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 11e4i, 11e3i, 11e3j, 11e2j & 11f2a Vattenförekomst: SE661195-145124 Kommun: Nora och Hällefors Vattendragsnummer: 122405 Inventeringsdatum: 10

Läs mer

Åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i sjöar och vattendrag 2008-2012, Motala ström (67) Bilaga 7

Åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i sjöar och vattendrag 2008-2012, Motala ström (67) Bilaga 7 Åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i sjöar och vattendrag 2008-2012, Motala ström (67) Bilaga 7 Bilaga 7 67 Motala ström (67 Norra Vättern, 67/0 Forsviksåns, 67/5 Skyllbergsåns, 67/10 Finspångsåns och

Läs mer

Gåpen. Gåpen har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och är inte heller något framstående exempel på sjötyp.

Gåpen. Gåpen har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och är inte heller något framstående exempel på sjötyp. Gåpen Gåpen tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 30 km SSV om Hultsfred på en höjd av 179 m.ö.h. Det är en försurningskänslig, näringsfattig sjö, 0,65 km 2 stor

Läs mer

Vad finns att berätta om denna rapport?

Vad finns att berätta om denna rapport? Vad finns att berätta om denna rapport? Del i rapportserie om kalkningens effekter på biologin Fisk i rinnande vatten Bottenfauna i rinnande vatten Fisk i sjöar Flodpärlmussla (Flodkräfta) Baserade på

Läs mer

KD S TA42 34 MS 061 BF S TA36 17 BF064 MS076 BF065 NF S TA36 08 [ [ MS 073 BF057 08STA STA4412 MS077 KD STA

KD S TA42 34 MS 061 BF S TA36 17 BF064 MS076 BF065 NF S TA36 08 [ [ MS 073 BF057 08STA STA4412 MS077 KD STA Åtgärdsområde: Avrinningsområde: Huvudman: Nybro kommun Status: Pågående Bidrag: % BF S TA3 MS S TA39 MV MS 1 MV 39 MS 9 MS BF 2 BF 3 9 S TA2 S TA3 MS S TA39 PV 1 MV 1 ED KD 1 S TA2 3 KD 1 MS 1 BF KD1

Läs mer

Svennevadsån-Skogaån Figur 1.

Svennevadsån-Skogaån Figur 1. Svennevadsån-Skogaån Avrinningsområde: Nyköpingsån 65 Terrängkartan: 9f8d, 9f9d och 9f8e Vattenförekomst: SE654370-147609 Kommun: Hallsberg Vattendragsnummer: 650250 & 65041 Inventeringsdatum: 27 och 28

Läs mer

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Bakgrundsrapport Rapport 2006:3 Omslagsfoto: Jeanette Wadman Rapport 2006:3 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR. i Älmhults kommun

DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR. i Älmhults kommun MYRICA ab - Sjömätning kalkningskonsult - DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Älmhults kommun 2015 2017 Med sammanställning av utförda kalkningar samt effektuppföljning Utarbetad på uppdrag av Älmhults kommun

Läs mer

Kemisk/fysikaliska mätresultat. Biologisk funktion. Raritet. Bedömning: Något påverkad vilket ger 1- poäng. (-, 0)

Kemisk/fysikaliska mätresultat. Biologisk funktion. Raritet. Bedömning: Något påverkad vilket ger 1- poäng. (-, 0) Pauliströmsån Pauliströmsån är ett biflöde till Emån och rinner upp nordost om Eksjö i Jönköpings län och har sitt utlopp i Emån strax väster om Järnforsen. Uppströms finns bl.a. sjöarna Mycklaflon och

Läs mer

Utvärdering av elfisken i Gislaveds kommun Måluppfyllelse och effekter En rapport från kalkningsverksamheten i Jönköpings län

Utvärdering av elfisken i Gislaveds kommun Måluppfyllelse och effekter En rapport från kalkningsverksamheten i Jönköpings län Utvärdering av elfisken i Gislaveds kommun 21-23 Måluppfyllelse och effekter En rapport från kalkningsverksamheten i Jönköpings län Utvärdering av elfisken i Gislaveds kommun 21-23 MEDDELANDE NR 24: 13

Läs mer

Blågöl. Sjön kan inte anses ha betydelse för forskning, undervisning eller vara ett framstående exempel på någon sjötyp.

Blågöl. Sjön kan inte anses ha betydelse för forskning, undervisning eller vara ett framstående exempel på någon sjötyp. Blågöl Blågöl är en källsjö tillhörande Marströmmens vattensystem. Sjön är belägen ca 11 km NO om Hultsfred och 4,5 km N om Vena på en höjd av 129 möh. Den sänktes 0,6 m (vid lågvatten) ca 1915. Sjön är

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR

DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR DETALJPLAN FÖR KALKNINGAR i Älmhults kommun 2018 2020 Med sammanställning av utförda kalkningar samt effektuppföljning Utarbetad på uppdrag av Älmhults kommun Kalkdosererare vid Vare uppströms Garanshultasjön

Läs mer

Limmingsbäcken. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 11e1f. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 22 juni 2004

Limmingsbäcken. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 11e1f. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 22 juni 2004 Avrinningsområde: Gullspångsälven 6-8 Terrängkartan: ef Vattenförekomst: SE66794-494 Kommun: Hällefors Vattendragsnummer: 84 Inventeringsdatum: juni 4 Koordinater: 6679 4947 Inventerad sträcka: 49 meter

Läs mer

Kvicksilver i ga dda fo r sjo ar i Jo nko pings la n

Kvicksilver i ga dda fo r sjo ar i Jo nko pings la n i ga dda fo r sjo ar i Jo nko pings la n halten är uppmätt i gäddmuskel och angivet som medelvärde för 3 till 10 stycken gäddor per sjö. Enheten är milligram kvicksilver per kg färsk fisk. Koordinaterna

Läs mer

Beräkningsverktyg vid kalkning? Till vad kan vi använda vattenkemiska data från kalkeffektuppföljningen? Så enkelt är det!

Beräkningsverktyg vid kalkning? Till vad kan vi använda vattenkemiska data från kalkeffektuppföljningen? Så enkelt är det! Beräkningsverktyg vid kalkning? Till vad kan vi använda vattenkemiska data från kalkeffektuppföljningen? Så enkelt är det! Till vad kan vi använda vattenkemiska data? Vattenkemisk måluppfyllelse Överkalkning

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen avseende Gnosjö kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen avseende Gnosjö kommun Landsbygdsutveckling i strandnära lägen avseende Gnosjö kommun Arbetsmaterial inför tematisk fördjupning av översiktsplan Tematisk fördjupning av översiktsplan Antagandehandling augusti 2013 1 2 Förord

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Utvärdering av kalkning i målvattendrag i Kalmar län

Utvärdering av kalkning i målvattendrag i Kalmar län Utvärdering av kalkning i målvattendrag i Kalmar län Kalkning i Kalmar län 38 åtgärdsområde 11 vilande 13 målsjöar, 14 km 2 varav 15 vilande 38 målvattendrag, 295 km varav 3 vilande Målsjöar Målvattendrag

Läs mer

Kalkningar i Emån, Mörrumsån och Svartån

Kalkningar i Emån, Mörrumsån och Svartån MEDDELANDE NR 26:17 Kalkningar i Emån, Mörrumsån och Svartån Kalkningsverksamhet i Jönköpings län Måluppfyllelse och effekter 22-2 Kalkningar i Emån, Mörrumsån och Svartån Kalkningsverksamhet i Jönköpings

Läs mer

Virserumssjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Virserumssjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Virserumssjön Virserumssjön tillhör Virserums-Gårdvedaåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 25 km SV Hultsfred på en höjd av 122,2 m.ö.h. Det är en mesotrof sjö med något färgat

Läs mer

Stensjön. Berggrunden i området utgörs av grovkornig granit av Växjötyp. Jordarterna domineras av morän men även kalt berg och torv finns.

Stensjön. Berggrunden i området utgörs av grovkornig granit av Växjötyp. Jordarterna domineras av morän men även kalt berg och torv finns. Stensjön Stensjön tillhör Stensjöbäckens delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 9 km SSV om Hultsfred på en höjd av 146 m.ö.h. Det är en näringsfattig, svagt humös sjö, 0,40 km 2

Läs mer

Betydelsen för forskning och undervisning är liten. Åsättern är ett framstående exempel på en oligotrof sprickdalssjö.

Betydelsen för forskning och undervisning är liten. Åsättern är ett framstående exempel på en oligotrof sprickdalssjö. Åsättern Åsättern tillhör Viråns vattensystem och är belägen ca 11 km SO om Hultsfred på en höjd av 112 möh. Det är en näringsfattig brunvattensjö, 0,58 km 2 stor, med ett största djup av 15 m och ett

Läs mer

Försurning och kalkning i Jönköpings län Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten

Försurning och kalkning i Jönköpings län Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten Försurning och kalkning i Jönköpings län 2003 Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten FÖRSURNING OCH KALKNING I JÖNKÖPINGS LÄN 2003 1 Försurning och Kalkning i Jönköpings län 2003 MEDDELANDE NR

Läs mer

Rymman respektive Dyvran

Rymman respektive Dyvran Rymman respektive Dyvran Översiktlig beskrivning Rymman och Dyvran är vattensystem som återfinns inom fvof. norra delar. Denna beskrivning berör enbart de delar som ingår inom Mora/Våmhus fvof., vilket

Läs mer

Åtgärdsplan 2010-2015

Åtgärdsplan 2010-2015 Meddelande nr 2011:xx Åtgärdsplan 2010-2015 Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten Åtgärdsplan 2011-2015 Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Jönköpings län MEDDELANDE NR 2011: Meddelande

Läs mer

Våtmarkskalkning. En tillbakablick. Ingemar Abrahamsson. Kurs i våtmarkskalkning

Våtmarkskalkning. En tillbakablick. Ingemar Abrahamsson. Kurs i våtmarkskalkning Våtmarkskalkning En tillbakablick Ingemar Abrahamsson Kurs i våtmarkskalkning 2016-05-31 Försöksverksamheten 1977-81 Ett 20-tal markkalkningar genomförs under försöksåren. Endast två av dessa var avgränsade

Läs mer

Nätprovfiske i Västra Götalands län 2004

Nätprovfiske i Västra Götalands län 2004 Rapport :1 Nätprovfiske i Västra Götalands län Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten www.o.lst.se Nätprovfiske i Västra Götalands län Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Elfisken. 1 Finnatorp Vattendrag: 108 Säveån

Elfisken. 1 Finnatorp Vattendrag: 108 Säveån Elfisken Elfisken genomfördes på tre lokaler i Säveåns huvudfåra och två i Kyllingsån. De undersökta lokalerna är Finnatorp, Hönö, ned dammen vid Sävsjöos, Kyllingsån vid Lilla Landa och Lillån-Kvinnestadsbäcken

Läs mer