2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler Kan du gissa rätt vikt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt?"

Transkript

1 2 Materia 2.1 OH1 Atomer och molekyler 1 Vid vilken temperatur kokar vatten? 2 Att rita diagram 3 Vid vilken temperatur kokar T-sprit? 4 Varför fryser man ofta efter ett bad? 5 Olika ämnen har olika smält- och kokpunkt 6 Molekylspelet 7 Smältning och stelning 8 Ångbildning och kondensation 9 Problemlösning materia Kan du gissa rätt vikt? 11 Ordfläta 12 Avläsning av mätglas 13 Volymen av en träkloss och av vätskor 14 Volymen av ett oregelbundet föremål 15 Volymen av en droppe 16 Ordfläta 17 Vad är densitet? 18 Hur stor är densiteten? 19 Vilken densitet har sand? 20 Tre kluringa

2 2.1 OH 1 Atomer och molekyler

3 Vid vilken temperatur kokar vatten? I den här laborationen tar vi reda på vid vilken temperatur vatten kokar. Vi tar även reda på hur mycket vattnets temperatur ökar om vi kokar vattnet under en längre tid. Du behöver: Bägare (250 ml), brännare, trefot, trådnät, termometer och en klocka med sekundvisare. A Börja med att skriva två hypoteser: Hypotes 1: Jag tror att vattnet kokar när temperaturen är Hypotes 2: När vattnet har kokat 5 min, tror jag att temperaturen är B Fyll bägaren ungefär till hälften med vatten. C Ta reda på vilken temperatur vattnet har. För in värdet vid tiden 0 min i en tabell. D Börja uppvärmningen. E Mät temperaturen med en minuts mellanrum. Rör om i vattnet med termometern. För in alla värden i tabellen. F Fortsätt uppvärmningen till dess att vattnet har kokat i 5 min. Släck därefter brännaren. G Besvara följande frågor: 1. Vid vilken temperatur kokar vattnet? 2. Vilken temperatur har vattnet sedan det kokat i 5 min? 3. Var dina hypoteser riktiga? 4. Vad bildas när vattnet kokar? H Skriv en laborationsrapport. I rapporten bör du skriva ner dina hypoteser, hur du utförde laborationen och vilket resultat du kom fram till.

4 Att rita diagram Under en laboration fick några elever följande värden på temperaturen då de värmde vatten. A Pricka in värdena i diagrammet och sammanbind punkterna med en kurva. B Rita i din anteckningsbok ett diagram över hur vattnets temperatur ökade när du själv kokade vatten i uppgift 1.

5 Vid vilken temperatur kokar T-sprit? Alla vätskor kokar inte vid samma temperatur. I den här laborationen tar vi reda på vid vilken temperatur som T-sprit kokar. Du behöver: Bägare (250 ml), termometer, brännare, trefot, trådnät, provrör och T-sprit. A Börja med att skriva en hypotes. Tror du att T-sprit kokar vid högre, lägre eller samma temperatur som vatten? B Fyll bägaren ungefär till hälften med vatten. Ta gärna varmt vatten från kranen. C Värm vattnet tills det kokar. Släck därefter brännaren. D Fyll ett provrör till ungefär 1/4 med T-sprit. E För ner provröret i vattnet. Sätt ner en termometer i provröret. F Efter en stund kokar T-spriten. Vilken är temperaturen då? Stämde din hypotes? G Skriv en laborationsrapport.

6 Varför fryser man ofta efter ett bad? En varm sommardag kan det vara skönt med ett bad. Men trots värmen i luften fryser man ofta så snart man kommer upp varför? Det här försöket visar vad som sker. Du behöver: Termometer, bomull, gummiband och T-sprit. A Varför fryser man ofta efter ett bad? Vad tror du är förklaringen? Börja med att skriva en hypotes. B Mät temperaturen i luften och anteckna värdet. C Linda bomull kring termometerkulan. Fäst bomullen med gummiband. D Doppa termometern i T-sprit så att bomullen blir indränkt. E Vänta en kort stund och läs sedan av termometern. Hur har temperaturen förändrats? Anteckna den nya temperaturen. F Försök förklara vad som händer. Här får du en ledtråd: När den indränkta bomullen kommer upp i luften börjar T-spriten att avdunsta. Men för att T-spriten ska kunna avdunsta krävs energi i form av värme. G Försök nu förklara varför det känns kallt när man kommer upp ur badet även om det är varmt i luften. Diskutera gärna med varandra. H Skriv en laborationsrapport.

7 Olika ämnen har olika smält- och kokpunkt Olika vätskor, till exempel vatten och T-sprit, kokar vid olika temperaturer. På samma sätt har olika ämnen olika smältpunkter. I tabellen finns angivet vid vilka temperaturer som olika ämnen smälter respektive kokar. Lös uppgifterna nedan med hjälp av tabellen. 1. Vid vilken temperatur: a) smälter koppar b) kokar koppar 2. Är koppar i fast form, vätskeform eller gasform när temperaturen är: a) 65 C b) C c) C 3. Vid vilken temperatur fryser (stelnar): a) kvicksilver b) sprit c) tenn 4. Är guld ett fast ämne, en vätska eller en gas när temperaturen är: a) C b) 0 C c) C 5. Vilka av ämnena i tabellen är i vätskeform, när temperaturen är 350 C? 6. Är syre i fast form, vätskeform eller gasform när temperaturen är: a) 20 C b) 200 C c) 250 C 7. Vilka av ämnena i tabellen är i gasform, när temperaturen är C?

8 Molekylspelet I vätskor, till exempel vatten, rör sig molekylerna fritt omkring. Ibland hamnar en vattenmolekyl nära vattenytan. Om den då har bra fart uppåt kan den lämna vattenytan och bli en fri molekyl. Det här spelet handlar om vem som först blir en fri molekyl. Du behöver: Tärning och spelpjäser. Regler: Spela två och två med var sin spelplan. Placera en spelpjäs på punkten i mitten. Kasta tärningen varannan gång och flytta varje gång spelpjäsen ett steg i den riktning som pilarna visar. Om du träffar väggen så studsar du snett uppåt, snett nedåt eller rakt uppåt. Stanna alltså aldrig vid väggen eller botten. Vinner gör den som först lämnar vattenytan. OBS! Om du hamnar på en av de fem punkter som är närmast vattenytan och slår 4 eller 5, står du kvar på den punkt där du befinner dig.

9 Smältning och stelning I den här laborationen ska du ta reda på vad som händer med temperaturen när naftalin stelnar. Du behöver: Naftalin, provrör, bägare, stativ med tillbehör, brännare, termometer och klocka. A Börja med att skriva en hypotes. Vad tror du händer med temperaturen när naftalin stelnar? B Ställ i ordning materielen på det sätt som bilden visar. C Tänd lågan och låt den brinna till dess att naftalinets temperatur är ungefär 95 C. D Läs av temperaturen hos naftalinet när du tar bort lågan och därefter varje minut i ungefär en kvart. Rör om i naftalinet så länge det går. E För in alla värden i en tabell. Stämde din hypotes? F Skriv en laborationsrapport. OM DU HINNER G Rita ett diagram över hur temperaturen förändrades. Låt till exempel 1 cm på den vågräta axeln motsvara 1 minut och 1 cm på den lodräta axeln 10.

10 Ångbildning och kondensation Du behöver: Kolv med sidorör, kork, provrör, glasbägare, glasrör, gummislang (ca 10 cm), brännare, stativ med tillbehör, trådnät och färgat vatten. A Vad händer om man låter färgat vatten koka? Följer färgen med när vattnet blir vattenånga? Skriv en hypotes. B Ställ i ordning materielen på det sätt som bilden visar. C Tänd brännaren och låt den brinna tills det färgade vattnet i kolven har kokat en stund. D Besvara följande frågor: 1. I vattnet rör sig molekylerna fritt omkring. Vad händer med molekylernas hastighet, när vattnet uppvärms? 2. Några molekyler lämnar vattenytan. Vad kallas fenomenet? 3. Den ånga som bildas leds ner i provröret. a) Vad händer då med ångan? b) Förklara varför. c) Vad kallas fenomenet? E Studera vad som hänt inuti provröret. Vad är det för färg? Stämde din hypotes? F Skriv en laborationsrapport.

11 Problemlösning materia Här följer ett antal problem som ska lösas. Arbeta gärna ihop med en kamrat. A Vilka ord saknas? 1. fast form smältning? 2. gasform? vätskeform 3.? stelning? 4. vätskeform avdunstning? B Bilden visar två högar av smältande snö. I båda snöhögarna har man stoppat in termometrar. Termometern i den lilla högen visar 0 C. 1. Visar termometern i den stora högen mer, mindre eller lika mycket som i den lilla snöhögen? 2. Förklara hur du tänker. D När man hänger tvätt på tork så blir tvätten torr efter ett tag. 1. På vilket sätt försvinner vattnet från tvätten? 2. När torkar tvätten fortast, vid temperaturen 15 C eller 25 C? Vi förutsätter att det för övrigt är samma väderförhållanden. E Bilden visar två bägare som står på var sin kokplatta. Den ena bägaren innehåller 1 liter vatten och den andra 2 liter vatten. Vattnet i de båda bägarna kokar. Termometern i bägaren med 1 liter vatten visar 100 C. 1. Vad visar termometern i bägaren med 2 liter vatten? 2. Förklara hur du tänker. 0 C? C När det töar smälter alla snögubbar. På bilden nedan ser du en snögubbe vid två olika tillfällen. Den vänstra bilden är från en dag då temperaturen ute var 5 C. Termometern i snögubbens mun visade då 0 C. Den högra bilden är från en dag då temperaturen ute var hela 15 C. 1. Vad visar termometern i den högra snögubbens mun? 2. Förklara hur du tänker. F Tänk dig att du sätter på en kastrull med vatten på en kokplatta och vrider upp plattan så att den blir varm. När vattnet kokar, vrider du upp plattan så mycket det går. 1. Vad händer med temperaturen då? Hur varmt är vattnet till exempel efter 5 minuter? 2. Förklara hur du tänker. G När vattnet i en bägare kokar ser man hur bubblor stiger upp genom vattnet till ytan. Vad innehåller dessa bubblor? H I en burk med lock finns iskuber. Burken med sitt innehåll väger 450 g. Efter en stund har all is smält. Hur mycket väger burken med sitt innehåll nu? Väger den mer, mindre eller lika mycket som förut? OM DU HINNER I En atoms diameter (tjocklek) är endast 0, m. Hur många atomer måste man lägga i rad för att den sammanlagda längden ska bli 1 mm?

12 Kan du gissa rätt vikt? Om man ofta väger saker, blir man så småningom ganska duktig på att uppskatta vikt. Det kan till exempel gälla för en torgförsäljare som väger upp frukt och potatis till sina kunder. Men för oss andra är det ganska svårt att göra uppskattningar om vikt. I den här laborationen ska du först försöka uppskatta hur mycket du tror att olika föremål väger och sedan kontrollväga dem. Du behöver: Våg och föremål av olika slag. A Rita en tabell med plats för 8 10 föremål. B Välj ut 8 10 föremål. Uppskatta föremålens vikt och skriv ner dina gissningar i tabellen. C Väg alla föremålen på vågen och för in dess vikt i tabellen. Gör gärna det hela som en tävling mellan deltagarna i gruppen. Först får var och en gissa vikten. Sedan väger man. Den som är närmast det rätta värdet får 1 poäng. D Skriv en laborationsrapport.

13 Ordfläta Lös ordflätan. Om du hittar de rätta orden kommer bokstäverna i de markerade rutorna att bilda ett aktuellt ord. Vilket är det? 1. En molekyl är uppbyggd av 2. är en av materiens tre former. 3. gör ett ämne när det går från fast form till vätskeform. 4. gör ett ämne när det går från vätskeform till fast form. 5. Antalet grundämnen i naturen är ungefär sekunder är detsamma som en 7. Vatten vid temperaturen 100 C.

14 Avläsning av mätglas Om du vill ta reda på vilken volym en vätska har, kan du använda ett mätglas. Ett sådant är som regel graderat i milliliter (ml). Eftersom 1 ml = 1 cm 3 kan du välja att ange volymen i cm 3 istället. A Titta på bilderna och besvara följande två frågor: a) Hur stor är volymen mellan två streck hos de olika mätglasen? b) Hur stor volym har vätskan i de olika mätglasen? 1 a) 2 a) 3 a) 4 a) 5 a) b) b) b) b) b) OM DU HINNER B Mellan några volymenheter finns följande samband: 1 liter = 1 dm 3 1 liter = ml 1 m 3 = liter 1 ml = 1 cm 3 Vilka tal saknas? 1. a) 2 dm 3 = liter b) 25 ml = cm 3 c) 3,5 liter = dm 3 2. a) 0,8 liter = dm 3 b) 0,5 m 3 = liter c) 0,8 liter = ml 3. a) 1 dm 3 = ml b) cm 3 = liter c) 0,2 dm 3 = ml 4. a) 500 cm 3 = dm 3 b) 1 m 3 = dm 3 c) 1 m 3 = ml

15 Volymen av en träkloss och av vätskor Volymen av ett fast föremål kan du ibland räkna ut. I den här laborationen ska du bland annat bestämma volymen av en träkloss. Du behöver: Träkloss, linjal och miniräknare. A Ta reda på hur stor volymen av träklossen är. Avrunda svaret till heltal. B I klassrummet finns det sex mätglas med vatten i. Hur stor är volymen i de olika mätglasen? Mätglas 1: Mätglas 2: Mätglas 3: Mätglas 4: Mätglas 5: Mätglas 6: C Lös uppgifterna. Använd dig av följande samband: 1 liter = 1 dm 3 1 liter = ml 1 m 3 = liter 1 ml = 1 cm 3 1. En kartong är 5 dm lång, 3 dm bred och 4 dm hög. Hur stor är volymen? Svar: dm 3 = liter 2. En låda har längden 10 cm, bredden 3 cm och höjden 5 cm. Hur stor är volymen? Svar: cm 3 = ml 3. Vilka tal saknas? a) 2 dm 3 = liter b) 25 ml = cm 3 c) 3,5 liter = dm 3 d) 7,5 cm 3 = ml 4. En trälår har invändigt måtten 1,2 m, 0,6 m och 0,5 m. Hur många liter rymmer trälåren? Svar: liter 5. En kartong är 5 dm lång, 4 dm bred och 25 cm hög. Hur stor är volymen? Svar: liter OM DU HINNER 6. Vilka tal saknas? a) 1 dm 3 = ml b) cm 3 = liter c) 0,2 dm 3 = ml d) 1 m 3 = ml

16 Volymen av ett oregelbundet föremål Ibland kan man inte mäta föremålet och på så sätt räkna ut volymen. Hur ska man till exempel göra om man vill ta reda på volymen hos en sten? Du behöver: Mätglas, oregelbundet föremål, snöre, kork och knappnål. A Fundera ut ett sätt att bestämma volymen av ditt oregelbundna föremål. B Lista ut ett sätt att ta reda på volymen av en kork. C Skriv en laborationsrapport. Beskriv i rapporten hur du gjorde för att bestämma volymen i de båda fallen samt vilka resultat du kom fram till.

17 Volymen av en droppe En vattendroppe är så liten att det inte går att mäta volymen med ett mätglas. Hur gör man då? Du behöver: Droppflaska eller pipett och ett litet mätglas. A Fundera ut ett sätt att bestämma volymen av en vattendroppe. B Skriv en laborationsrapport. Beskriv i rapporten hur du gjorde för att bestämma volymen.

18 Ordfläta Lös ordflätan. Om du hittar de rätta orden kommer bokstäverna i de markerade rutorna att bilda ett aktuellt ord. Vilket är det? 1. En molekyl består av två eller flera 2. Samma sak som dm Enhet för massa. 4. cm 3 är en enhet för 5. Samma sak som massa. 6. Is vid temperaturen 0 C. 7. I Sverige mäter vi temperatur i grader 8. När vatten kokar bildas 9. En vatten består av två väteatomer och en syreatom. 10. förekommer i tre olika former, fast form, vätskeform och gasform.

19 Vad är densitet? En gammal kuggfråga lyder så här: Vad väger mest, 1 kg bly eller 1 kg bomull? Vilket är det rätta svaret? För att man ska kunna jämföra två ämnen med varandra vad gäller vikten, är det viktigt att man jämför lika stora volymer. Man har därför infört ett begrepp som heter densitet. Ett ämnes densitet anger hur stor massa en viss volym av ämnet har. Ofta används volymen 1 cm 3 när man vill jämföra olika ämnens vikt. tenn bly massa = 7,3 g massa = 11,3 g volym = 1 cm 3 volym = 1 cm 3 På sid 334 i grundboken och sid 175 i lightboken finns en tabell som visar densiteten hos ett antal ämnen. Använd den tabellen när du löser följande uppgifter. 1. Vilken densitet har: a) tenn b) bly 2. Ett föremål har massan 40 g och volymen 20 cm 3. Vilken är densiteten? 3. Hur stor densitet har ett föremål med massan 45 g och volymen 10 cm 3? 4. Vilken densitet har: a) guld b) zink 5. Hur stor massa har: a) 1 cm 3 silver b) 2 cm 3 silver 6. Några elever skulle bestämma densiteten hos ett föremål men de visste inte vad det var tillverkat av. De kom fram till att densiteten var 7,4 g/cm 3. Vilken metall var föremålet troligen tillverkat av? 7. En stav av bly är 10 cm lång, 1 cm bred och 1 cm hög. a) Vilken volym har staven? b) Hur stor är massan? 8. Hur stor massa har 5 cm 3 koppar? 9. Ett föremål har volymen 10 cm 3 och massan 27 g. Vilket ämne är föremålet förmodligen tillverkat av? 10. Johan ska bestämma densiteten hos svavelsyra. Han finner då att 20 cm 3 har massan 37 g. Vilket värde får Johan på svavelsyras densitet? OM DU HINNER Du behöver: Miniräknare 11. Vilket väger mest, en blykula med volymen 6 cm 3 eller en järnkula med volymen 9 cm 3? 12. Hur stor volym har ett föremål av aluminium vars massa är 54 g? 13. En kub av koppar har sidan 10 cm. Hur stor är kubens massa? 14. Densitet kan mätas i andra enheter än g/cm 3. En vanlig enhet är kg/m 3. En viss typ av olja har densiteten 920 kg/m 3. Vad motsvarar det i g/cm 3? 15. Ett föremål av bly har massan 56,5 g. Föremålet sänks ner i ett mätglas med vatten. Vattenytan stiger till nivån 18 cm 3. Hur mycket väger vattnet i mätglaset?

20 Hur stor är densiteten? I den här laborationen ska du bestämma densiteten av några olika ämnen. Du behöver: Våg, mätglas, föremål av olika material och miniräknare. A Välj ut några ämnen som du vill bestämma densiteten av. B Gör en tabell enligt bilden, men med plats för 5 6 ämnen. C För in de värden du får på massa och volym i tabellen. D Beräkna densiteten och för in i tabellen. Avrunda till en decimal. E På sid 334 i grundboken och sid 175 i lightboken finns en tabell med värden på olika ämnens densitet. Använd den och fyll i den sista kolumnen i din tabell. F Skriv en laborationsrapport och beskriv i den hur du gjorde för att ta reda på densiteten hos ett ämne. OM DU HINNER G Lös följande uppgifter: 1. Ett föremål har massan 25 g och volymen 10 cm 3. Vilken är densiteten? 2. En träkloss är 10 cm lång, 2 cm bred och 5 cm hög. Den väger 85 g. Hur stor densitet har träklossen? 3. Ett föremål med massan 75 g sänks ner i ett mätglas. Vattenytan stiger från 90 ml till 140 ml. Vilken densitet har föremålet? (1 ml = 1 cm 3 ). 4. Ett prydnadsföremål av glas väger 150 g. Glas har densiteten 2,5 g/cm 3. Hur stor volym har föremålet?

21 Vilken densitet har sand? För att kunna räkna ut densiteten hos sand måste man veta sandens volym och vikt. Men hur tar man reda på sandens volym? Om du häller sanden i ett mätglas kommer det ju att bli en massa små luftfickor mellan sandkornen. I den här laborationen får du lära dig hur man kan göra. Du behöver: 2 mätglas (250 ml), våg, sand och miniräknare. A Bestäm massan av ett av mätglasen. B Fyll mätglaset med sand upp till 100 ml strecket. C Bestäm massan av mätglas + sand. D Räkna ut hur stor massa sanden har. E Fyll det andra mätglaset med 100 ml vatten. F Häll försiktigt ner vatten i mätglaset med sand. Eftersom det finns tomrum mellan sandkornen tränger vattnet ner i sanden. G Häll i vatten till dess att den sammanlagda volymen av sand och vatten är 100 cm 3 (100 cm 3 = 100 ml). H Nu vet du hur mycket vatten som du hällt ner i mätglaset med sand. Då kan du lätt räkna ut hur stor volymen sand är. I J Räkna ut sandens densitet. Avrunda till en decimal. Skriv en laborationsrapport.

22 Tre kluringar Lös uppgifterna med hjälp av tabellen. Du behöver: Miniräknare. A Vid en laboration i fysik skulle några elever avgöra vilket ämne några föremål var tillverkade av. Till sin hjälp hade de en våg och ett mätglas. Ett av föremålen hade massan 210 g. När föremålet sänktes ner i mätglaset steg vatten ytan från 160 ml till 185 ml. Vilket ämne var före-målet tillverkat av? B Hur mycket väger en isbit med volymen 5 cm 3? C Lena vägde ett föremål av aluminium. Hon fann att föremålets massa var 105,3 g. Lena sänkte ner föremålet i ett mätglas som innehöll vatten. Vattenytan steg då från 50 ml till en högre nivå. Vilken nivå visade mätglaset efter att Lena sänkt ner föremålet? Ämne Densitet (g/cm 3 ) Aluminium 2,7 Betong Bly 11,3 Diamant 3,5 Glas 2,5 Guld 19,3 Is 0,92 Järn 7,9 Koppar 9,0 Mässing 8,4 Platina 21,4 Silver 10,5 Tenn 7,3 Uran 18,9 Volfram 19,3 Zink 7,1

8 Värme och väder. Inledning. Fokus: Världens oväder

8 Värme och väder. Inledning. Fokus: Världens oväder 8 Värme och väder Inledning Inledningen till kapitlet på sidorna 134 135 i grundboken och sid 78 i lightboken handlar om vädret, ett populärt samtalsämne. I rubriken skriver vi att solen värmer och skapar

Läs mer

Karl Johans skola Åk 6 MATERIA

Karl Johans skola Åk 6 MATERIA MATERIA Vad är materia? Överallt omkring dig finns det massor av föremål som du kan se eller känna på. De kan bestå av olika material som sten, trä, järn, koppar, guld, plast eller annat. Oavsett vilket

Läs mer

Facit till 38 No-försök

Facit till 38 No-försök Facit till 38 No-försök Försök 1 - Mynttestet Svar: Tack vare vattnets stora ytspänning (ytan spricker inte så lätt) kan man fylla ett glas så att vattnet buktar upp i glaset. Varje mynt har liten volym,

Läs mer

Produktion. i samarbete med. MAO Design 2013 Jonas Waxlax, Per-Oskar Joenpelto

Produktion. i samarbete med. MAO Design 2013 Jonas Waxlax, Per-Oskar Joenpelto Prototyp Produktion i samarbete med MAO Design 2013 Jonas Waxlax, Per-Oskar Joenpelto FYSIK SNACKS Kraft och motkraft............... 4 Raketmotorn................... 5 Ett fall för Galileo Galilei............

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Bedömningsuppgifter: Skriftligt prov Vatten och Luft Vattentornet (modell och ritning) Scratch (program)

Bedömningsuppgifter: Skriftligt prov Vatten och Luft Vattentornet (modell och ritning) Scratch (program) Planering Tema Vatten Vatten och luft är en självklarhet för oss i Sverige. När vi vrider på kranen kommer det rent vatten och vi andas relativt ren luft. Men vad är vatten egentligen och vilka former

Läs mer

8 Värme och väder. 2 Hur fungerar en termometer? OH1 Vatten ett viktigt undantag OH2 Celsius och Kelvin 3 Utvidgning av gaser 4 Ordfläta

8 Värme och väder. 2 Hur fungerar en termometer? OH1 Vatten ett viktigt undantag OH2 Celsius och Kelvin 3 Utvidgning av gaser 4 Ordfläta 8 Värme och väder 8.1 1 Bygg ett brandlarm 2 Hur fungerar en termometer? OH1 Vatten ett viktigt undantag OH2 Celsius och Kelvin 3 Utvidgning av gaser 4 Ordfläta 8.2 5 Värme sprids genom ledning 6 Massa,

Läs mer

Uppvärmning, avsvalning och fasövergångar

Uppvärmning, avsvalning och fasövergångar Läs detta först: [version 141008] Denna text innehåller teori och korta instuderingsuppgifter som du ska lösa. Under varje uppgift finns ett horisontellt streck, och direkt nedanför strecket finns facit

Läs mer

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK Kommentar: Ett sätt att avgöra om ett påstående bygger på naturvetenskap är att tänka efter om påståendet i första hand säger vad någon enskild person tycker. I så fall bygger

Läs mer

Värmelära. Värme 2013-02-22. Fast Flytande Gas. Atomerna har bestämda Atomerna rör sig ganska Atomerna rör sig helt

Värmelära. Värme 2013-02-22. Fast Flytande Gas. Atomerna har bestämda Atomerna rör sig ganska Atomerna rör sig helt Värmelära Värme Värme är rörelse hos atomer och molekyler. Ju varmare ett föremål är desto kraftigare är atomernas eller molekylernas rörelse (tar mer utrymme). Fast Flytande Gas Atomerna har bestämda

Läs mer

Kemisk tipsrunda. Så trodde vi innan experimentet. Station 1 X 2 Hypotes 1

Kemisk tipsrunda. Så trodde vi innan experimentet. Station 1 X 2 Hypotes 1 Så trodde vi innan experimentet Station 1 X 2 Hypotes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Så blev resultatet av experimentet Försök att förklara resultatet och utveckla gärna något nytt experiment för att

Läs mer

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2016

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2016 WALLENBERGS FYSIKPRIS 2016 Tävlingsuppgifter (Kvalificeringstävlingen) Riv loss detta blad och häfta ihop det med de lösta tävlingsuppgifterna. Resten av detta uppgiftshäfte får du behålla. Fyll i uppgifterna

Läs mer

Baskemi Av Truls Cronberg, Version 01b Utskrifts datum: 070204

Baskemi Av Truls Cronberg, Version 01b Utskrifts datum: 070204 Baskemi Av Truls Cronberg, Version 01b Utskrifts datum: 070204 Innehåll 1. Förberedelser 2. Torrdestillering 3. Periodiska systemet 1 4. Periodiska systemet 2 5. Finn Grundämnen 6. Atomens byggnad 7. Vad

Läs mer

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Kemi elprov Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. etta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

T-tunika med formremsa i halsringningen

T-tunika med formremsa i halsringningen Du behöver: begagnade tyger. Jag har en gardin och ett par shorts. Symaskin och matchande tråd, pappersoch tygsax, knappnålar, måttband, strykjärn och strykbräda, mellanlägg/fliselin till halsremsan. Synål.

Läs mer

VATTEN OCH LUFT VILKA ÄMNEN ÄR VATTEN UPPBYGGT AV? VAR KOMMER REGNVATTNET IFRÅN? VAD ÄR BUBBLORNA I LÄSK FÖR NÅGOT? HUR KAN REGN BLI FÖRORENAT?

VATTEN OCH LUFT VILKA ÄMNEN ÄR VATTEN UPPBYGGT AV? VAR KOMMER REGNVATTNET IFRÅN? VAD ÄR BUBBLORNA I LÄSK FÖR NÅGOT? HUR KAN REGN BLI FÖRORENAT? VATTEN OCH LUFT VILKA ÄMNEN ÄR VATTEN UPPBYGGT AV? VAR KOMMER REGNVATTNET IFRÅN? VAD ÄR BUBBLORNA I LÄSK FÖR NÅGOT? HUR KAN REGN BLI FÖRORENAT? RÅSSLASKOLAN, ÅR 4, KARIN KIVELÄ BEDÖMNINGSMATRIS DU FÅR

Läs mer

Atomer, molekyler, grundämnen. och kemiska föreningar. Att separera ämnen. Ämnen kan förändras. Kemins grunder

Atomer, molekyler, grundämnen. och kemiska föreningar. Att separera ämnen. Ämnen kan förändras. Kemins grunder KEMINS GRUNDER -----{ 2 Keminsgrunder 1 J----- IAAeAåll-Kemi förr och nu sid.4 Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar Ämnens egenskaper sid. 10 sid. 14 Rena ämnen och blandningar Att separera

Läs mer

Temperatur. Värme är rörelse

Temperatur. Värme är rörelse Temperatur NÄR DU HAR LÄST AVSNITTET TEMPERATUR SKA DU veta vad som menas med värme veta hur värme påverkar olika material känna till celsius-, fahrenheit- och kelvinskalan känna till begreppet värmeenergi

Läs mer

Vad är värme? Partiklar som rör sig i ett ämne I luft och vatten rör partiklar sig ganska fritt I fasta ämnen vibrerar de bara lite

Vad är värme? Partiklar som rör sig i ett ämne I luft och vatten rör partiklar sig ganska fritt I fasta ämnen vibrerar de bara lite Värme Fysik åk 7 Fundera på det här! Varför kan man hålla i en grillpinne av trä men inte av järn? Varför spolar man syltburkar under varmvatten om de inte går att få upp? Varför hänger elledningar på

Läs mer

atomkärna Atomkärna är en del av en atom, som finns mitt inne i atomen. Det är i atomkärnan som protonerna finns.

atomkärna Atomkärna är en del av en atom, som finns mitt inne i atomen. Det är i atomkärnan som protonerna finns. Facit till Kap 13 Grundboken s. 341-355 och Lightboken s. 213 222 (svart bok) även facit finalen. Testa Dig Själv 13.1TESTA DIG SJÄLV 13.1 GRUNDBOK proton Protoner är en av de partiklar som atomer är uppbyggda

Läs mer

a hudceller b nervceller c blodceller d njurceller

a hudceller b nervceller c blodceller d njurceller Celler som leder signaler kallas för S04_01 a hudceller b nervceller c blodceller d njurceller S042013 S04_02 Organ X Vad är organ X? S042006 a lever b magsäck c tunntarm d tjocktarm Fred har ett paket

Läs mer

10 Vår miljö. OH2 Anrikning i näringskedjan

10 Vår miljö. OH2 Anrikning i näringskedjan 10 Vår miljö 10.1 1 Energi igår, idag och i morgon 2 Energislukande prylar 3 Att resa energisnålt och miljövänligt OH1 Världens energianvändning 4 Oljekatastrof i miniformat 5 Handlar du miljövänligt?

Läs mer

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER -: KAPITEL 44 LUFT, VATTEN, MARK, SYROR... OCH BASER Luft, vatten, mark, syror och baser :3)---- =-lnnehå II Luft sid. 46 Vatten sid. 53 Mark sid. 60 Syror och baser 1 sid. 64 FUNDERA PÅ Hur mycket väger

Läs mer

FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI

FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI ORDLISTA FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI LÄRAN OM ÄMNENS UPPBYGGNAD OCH EGENSKAPER, OCH OM DERAS REAKTIONER MED VARANDRA NAMN: Johan

Läs mer

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne Namn: Kemiprov åk 4 Datum: Para ihop ord och förklaring grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne hypotes När ett ämne försvinner i ett annat ämne och man ser det inte men kan

Läs mer

Andreas Sandqvist 2015-04-30 ÖGAT OCH SYNEN

Andreas Sandqvist 2015-04-30 ÖGAT OCH SYNEN Andreas Sandqvist 2015-04-30 ÖGAT OCH SYNEN Namn: Klass: 1. Ögats delar Ta reda på vad ögats delar heter som är markerade i bilden. 2. Varför har vi två ögon? I följande försök ska du undersöka om det

Läs mer

Eleverna lär sig förstå hur förnyelsebara energikällor fungerar, och deras potential.

Eleverna lär sig förstå hur förnyelsebara energikällor fungerar, och deras potential. GÖR EN SOLKOKARE Övningens mål Eleverna lär sig förstå hur förnyelsebara energikällor fungerar, och deras potential. Sammanfattning av övningen En grupp gör en solkokare medan en annan grupp gör en gräskokare

Läs mer

Värmelära. Fysik åk 8

Värmelära. Fysik åk 8 Värmelära Fysik åk 8 Fundera på det här! Varför kan man hålla i en grillpinne av trä men inte av järn? Varför spolar man syltburkar under varmvatten om de inte går att få upp? Varför hänger elledningar

Läs mer

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9 Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9 Materia 1. Rita en atom och sätt ut atomkärna, proton, neutron, elektron samt laddningar. 2. Vad är det för skillnad på ett grundämne och en kemisk förening?

Läs mer

Elevportfölj 6 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:

Elevportfölj 6 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar: Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under

Läs mer

Prova att lägga märke till olika spårtecken och du kommer att upptäcka att naturen är full av liv.

Prova att lägga märke till olika spårtecken och du kommer att upptäcka att naturen är full av liv. SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MILJÖ- OCH NATURKUNSKAP Ekorrspåraren Tecken som visar att här har varit ett djur kallas spårtecken. Det kan vara avtryck av fötter, en halväten kotte, märken efter avbitna

Läs mer

LYCKA TILL! För ytterligare information: Annamari Jääskeläinen Ungdomsansvarig. Finlands Handbollförbund

LYCKA TILL! För ytterligare information: Annamari Jääskeläinen Ungdomsansvarig. Finlands Handbollförbund Det är meningen att utföra teknikmärket som en del av handbollsspelarens vardagliga träning. Det är meningen att utföra övningarna på träningar under tränarens ledning. Man behöver inte gå igenom alla

Läs mer

Kraft och rörelse åk 6

Kraft och rörelse åk 6 Kraft och rörelse åk 6 Kraft En kraft kan ändra farten eller formen hos ett föremål. Krafter kan mätas med en dynamometer. Den består av en fjäder och en skala. Enhet för kraft är Newton, N. Dynamometer

Läs mer

Vattnets former. Centralt innehåll åk 1-3 VEM. Vatten Åk 1-3

Vattnets former. Centralt innehåll åk 1-3 VEM. Vatten Åk 1-3 Vattnets former Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ Vad är KEMI? Ordet kemi kommer från grekiskans chemeia =blandning Allt som finns omkring oss och som påverkar oss handlar om KEMI. Vad du tycker DU att kemi

Läs mer

Tvättmaskinen är svår att klara sig utan, det tar tid och kraft - som kan användas till något bättre - att tvätta för hand men här är några tips.

Tvättmaskinen är svår att klara sig utan, det tar tid och kraft - som kan användas till något bättre - att tvätta för hand men här är några tips. a utan nätanslutning Tvättmaskinen är svår att klara sig utan, det tar tid och kraft - som kan användas till något bättre - att tvätta för hand men här är några tips. Blötläggning är A och O Akta starkt

Läs mer

Teori Den här laborationen går ut på att du ska studera vad som händer då du stör en jämviktsreaktion. Det jämviktssystem som du ska studera är

Teori Den här laborationen går ut på att du ska studera vad som händer då du stör en jämviktsreaktion. Det jämviktssystem som du ska studera är Hemlaboration 1A Har utgått. Till denna hemlaboration behöver du lablådan Hemlaboration 1B med facit Förskjutning av jämviktsläget Teori Den här laborationen går ut på att du ska studera vad som händer

Läs mer

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför? Vatten 1 1 Vatten...2 Vatten fryser...2 Is smälter...2 Vatten avdunstar - Vattenånga kondenseras...2 Saltvatten...3 Vattentryck...3 Varmt och kallt vatten...4 Hävert...5 Vattnets kretslopp...6 Vatten Vatten

Läs mer

Låt eleverna öva på att dra slutsatser om textens handling genom att leta ledtrådar i texten.

Låt eleverna öva på att dra slutsatser om textens handling genom att leta ledtrådar i texten. Till läraren om kopieringsunderlag: Ledtrådar och bevis Låt eleverna öva på att dra slutsatser om textens handling genom att leta ledtrådar i texten. 1. De börjar med att titta på rubriker och bilder.

Läs mer

Miljövänliga husmorstips om rengöring

Miljövänliga husmorstips om rengöring Miljövänliga husmorstips om rengöring Tvätta vit frotté När frottéhanddukarna blivit lite solkiga: Häll 1,5 dl ättika i tvättmedlet. Vit frotté blir som ny! Göra rent grillgallret Häll ättika i en sprayflaska.

Läs mer

Miljövänliga husmorstips om rengöring

Miljövänliga husmorstips om rengöring Miljövänliga husmorstips om rengöring Tvätta vit frotté När frottéhanddukarna blivit lite solkiga: Häll 1,5 dl ättika i tvättmedlet. Vit frotté blir som ny! Göra rent grillgallret Häll ättika i en sprayflaska.

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

Elevportfölj 12 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:

Elevportfölj 12 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar: Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under

Läs mer

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme är alltså en form av energi. En viss temperatur hos ett ämne motsvara alltså en viss inre energi. Vatten

Läs mer

Så här ser progressionen av förmågor ut hela vägen från åk 1-9, enligt Lgr 11. 1-3 4-6 7-9. Kan avgöra om en källa är användbar

Så här ser progressionen av förmågor ut hela vägen från åk 1-9, enligt Lgr 11. 1-3 4-6 7-9. Kan avgöra om en källa är användbar Lärarhandledning Isen på toppen av burken Mål Årskurs 1-3 Vad gäller utveckling av förmågor Så här ser progressionen av förmågor ut hela vägen från åk 1-9, enligt Lgr 11. Progression av förmågor 1-3 4-6

Läs mer

Vätskors volymökning

Vätskors volymökning Värmelära Värme Värme är rörelse hos atomer och molekyler. Ju varmare ett föremål är desto kraftigare är atomernas eller molekylernas rörelse (tar mer utrymme). Fast Flytande Gas Atomerna har bestämda

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 010. NATIONELLT KURSPROV I

Läs mer

Catherine Bergman Maria Österlund

Catherine Bergman Maria Österlund Lgr 11 Matematik Åk 3 Geometri, mätningar och statistik FA C I T Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda geometriska begrepp? Kan du beskriva figurernas egenskaper, likheter och skillnader? Skriv

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Namn:. 5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Inledning Nu skall du studera hur man avbildar verkligheten. Vad skall man göra det för? undrar du eftersom du skall ifrågasätta allt.

Läs mer

Månadstema September: Kommunikation Laborationer för 7-9. Se även laborationsförslag för gymnasiet och F-6

Månadstema September: Kommunikation Laborationer för 7-9. Se även laborationsförslag för gymnasiet och F-6 Månadstema September: Kommunikation Laborationer för 7-9. Se även laborationsförslag för gymnasiet och F-6 Innehåll: Läckande ballonger s. 1 Vätepuffar s. 3 En doft som lök vad är den och vart tar den

Läs mer

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn:

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn: 9- Koordinatsystem och funktioner. Namn: Inledning I det här kapitlet skall du lära dig vad ett koordinatsystem är och vilka egenskaper det har. I ett koordinatsystem kan man representera matematiska funktioner

Läs mer

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP KEMI RUNT OMKRING OSS Man skulle kunna säga att kemi handlar om ämnen och hur ämnena kan förändras. Kemi finns runt omkring oss hela tiden. När din mage smälter maten är det kemi, när din pappa bakar sockerkaka

Läs mer

RödGrön-spelet Av: Jonas Hall. Högstadiet. Tid: 40-120 minuter beroende på variant Material: TI-82/83/84 samt tärningar

RödGrön-spelet Av: Jonas Hall. Högstadiet. Tid: 40-120 minuter beroende på variant Material: TI-82/83/84 samt tärningar Aktivitetsbeskrivning Denna aktivitet är utformat som ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar Gömmare och de andra är Gissare. Den som är gömmare lagrar (gömmer) tal i några av räknarens

Läs mer

Dubbelt En elev plockar upp en näve kuber. En annan ska ta upp dubbelt så många.

Dubbelt En elev plockar upp en näve kuber. En annan ska ta upp dubbelt så många. Multilink-kuber Varför kuber i matematikundervisningen? Multilink-kuber eller motsvarande material kan utnyttjas till snart sagt alla områden inom matematikundervisningen, i hela grundskolan och även upp

Läs mer

Kemi. Vatten och Luft

Kemi. Vatten och Luft Namn: Klass: Kemi Vatten och Luft Bedömning Elevens förmåga att Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa

Läs mer

Innehåll. 1 Allmän information 5. 4 Formativ bedömning 74. 5 Diagnoser och tester 90. 6 Prov och repetition 107. 2 Kommentarer till kapitlen 18

Innehåll. 1 Allmän information 5. 4 Formativ bedömning 74. 5 Diagnoser och tester 90. 6 Prov och repetition 107. 2 Kommentarer till kapitlen 18 Innehåll 1 Allmän information Seriens uppbyggnad Lärobokens struktur 6 Kapitelinledning 7 Avsnitten 7 Pratbubbleuppgifter Aktivitet Taluppfattning och huvudräkning 9 Resonera och utveckla 9 Räkna och häpna

Läs mer

Luften trycker på allt omkring sig. När man blåser upp en ballong blir det högre lufttryck inne i ballongen än utanför.

Luften trycker på allt omkring sig. När man blåser upp en ballong blir det högre lufttryck inne i ballongen än utanför. Luft 1 Luft...2 Lufttryck...2 Lufttryck och väder...2 Minska lufttrycket...3 Luftmotstånd...3 Varm luft...3 Snurrande spiral...3 Varm luft och kall luft...4 Luft Luft väger Gör en balansvåg av en blompinne

Läs mer

7 Tryck. 2 Hur stort är ditt tryck mot golvet? 3 Ordfläta 4 Räkneuppgifter på tryck

7 Tryck. 2 Hur stort är ditt tryck mot golvet? 3 Ordfläta 4 Räkneuppgifter på tryck 7 Tryck 7.1 1 Kraft och tryck 2 Hur stort är ditt tryck mot golvet? 3 Ordfläta 4 Räkneuppgifter på tryck 7.2 OH1 Vattentorn 5 Vattnets lyftkraft 6 När flyter ett föremål på en vätska? 7 Arkimedes princip

Läs mer

Helmaltsbryggning med minimalt bryggverk

Helmaltsbryggning med minimalt bryggverk Helmaltsbryggning med minimalt bryggverk Hur besvärligt är det egentligen att brygga öl på helmalt? Behöver man verkligen en massa utrustning för att åstadkomma ett bra öl? Går det inte med vanlig köksutrustning?

Läs mer

Decimaltal Kapitel 1 Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen Arbetsblad Läxboken 1:1 Läxa 1 1:2 1:3 Läxa 2 1:4

Decimaltal Kapitel 1 Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen Arbetsblad Läxboken 1:1 Läxa 1 1:2 1:3 Läxa 2 1:4 Kapitel 1 6A-boken inleds med ett kapitel om decimaltal. Kapitlet börjar med en repetition av tiondelar och hundradelar. Sedan följer en introduktion av tusendelar med utgångspunkt i hur vikt anges på

Läs mer

NO: KEMI. Årskurs 7 2015-11-20

NO: KEMI. Årskurs 7 2015-11-20 NO: KEMI Årskurs 7 2015-11-20 Diskussionsfråga Diskutera i par (tre om två ej är möjligt) Om inte annat anges av läraren. Lektion 3 Rena ämnen och blandningar Att separera ämnen Ämnen kan förändras Planering

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

Elevportfölj 11 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:

Elevportfölj 11 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar: Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under

Läs mer

Elevportfölj 1 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:

Elevportfölj 1 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar: Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under

Läs mer

SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE.

SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE. SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE. Vad gjorde vi förra gången? Har du några frågor från föregående lektion? 3. titta i ditt läromedel (boken) Vad ska vi göra idag? Optik och

Läs mer

Repetition. Termodynamik handlar om energiomvandlingar

Repetition. Termodynamik handlar om energiomvandlingar Repetition Termodynamik handlar om energiomvandlingar Termodynamikens första huvudsats: (Energiprincipen) Energi kan inte skapas och inte förstöras bara omvandlas från en form till en annan!! Termodynamikens

Läs mer

Vattenrening nr 53400

Vattenrening nr 53400 53400 Experimentlåda Vatten Lärarhandledning Vattenrening nr 53400 Innehåll Lista över komponenter... Bildöversikt förpackningens innehåll... Särskilda inlärningsmål... 2 Experiment... 2.1 Experiment

Läs mer

Vad är vatten? Ytspänning

Vad är vatten? Ytspänning Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna

Läs mer

Elevportfölj 7 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:

Elevportfölj 7 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar: Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under

Läs mer

Elevportfölj 3 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:

Elevportfölj 3 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar: Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under

Läs mer

Från Experimentskafferiet, Sigtuna kommun. Av Ludvig Wellander.

Från Experimentskafferiet, Sigtuna kommun. Av Ludvig Wellander. Denna undersökning bör endast genomföras i vuxet sällskap. Dessa risker finns: Glasflaskan som används utsätts för temperatur- och tryckförändringar, vilket gör att den kan spricka. Då finns en risk för

Läs mer

Separata blad för varje problem.

Separata blad för varje problem. Institutionen för Fysik och Materialvetenskap Tentamen i FYSIK A 2008-12-12 för Tekniskt/Naturvetenskapligt Basår lärare : Johan Larsson, Lennart Selander, Sveinn Bjarman, Kjell Pernestål (nätbasår) Skrivtid

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 3

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 3 Kapitel 3.1 3101 Exempel som löses i boken. 3102, 3103, 3104 Se facit, kontakta din lärare om du behöver hjälp. 3105 a) Se facit. b) Lägg ihop höjden på alla staplar 15 + 10 + 25 = 50 st c) Se facit. 3106

Läs mer

Tema Vatten och luft Bedömningsuppgifter: Föreläsningar: Filmer: Begrepp och ämnen: Diskussionsuppgift: Laborationer:

Tema Vatten och luft Bedömningsuppgifter: Föreläsningar: Filmer: Begrepp och ämnen: Diskussionsuppgift: Laborationer: Tema Vatten och luft Vatten och luft är en självklarhet för oss i Sverige. När vi vrider på kranen kommer det rent vatten och vi andas relativt ren luft. Men vad är vatten egentligen och vilka former av

Läs mer

General Rules Of Pocket Billiards

General Rules Of Pocket Billiards General Rules Of Pocket Billiards Nedanstående regler är antagna av SBF den 20:e juni 1999 3. ALLMÄNNA POOL BILJARD REGLER Dessa Allmänna Pool Biljardregler gäller alla pooldiscipliner, om inte annat anges

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

NO: KEMI. Årskurs

NO: KEMI. Årskurs NO: KEMI Årskurs 7 2015-11-20 Stationsövning Vad är kemi? Beskriv ämnet utifrån ämnets egenskaper, FÖRE EFTER Vad kan ha skett? Hur skulle ni beskriva förändringen? Centralt innehåll, LGR11 Partikelmodell

Läs mer

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer.

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. TEORI Kemi I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. Länge trodde man att atomer var de minsta byggstenarna. Idag

Läs mer

Veckomatte åk 5 med 10 moment

Veckomatte åk 5 med 10 moment Veckomatte åk 5 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen i matematik 3 Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 5 4 Strategier för Veckomatte - Åk 5 5 Veckomatte

Läs mer

Elevportfölj 4 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:

Elevportfölj 4 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar: Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

Fysik Prov 1 1:e April, 2014 Na1

Fysik Prov 1 1:e April, 2014 Na1 ysik Prov 1 1:e pril, 2014 Na1 Skriv alla dina svar på svarspapper. Redoör LL dina beräkninar och vilka formel som används. ne svar med rätt antal värde siffror och prefi. Kraft E Uppifter. Tre krafter

Läs mer

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper.

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper. Strävorna 4B Längdlådor... utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande....

Läs mer

hur man beräknar längdutvidgningen på material hur man beräknar energiåtgången när man värmer, smälter eller förångar olika ämnen

hur man beräknar längdutvidgningen på material hur man beräknar energiåtgången när man värmer, smälter eller förångar olika ämnen Värmelära s.16 22 Efter detta arbetsområde förväntar jag mig att du kan berätta om de två temperaturskalorna Celsius och Kelvin beskriva på vilka tre sätt värmeenergi kan spridas och hur man kan motverka

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm.

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm. Kemi Inom no ämnena ingår tre ämnen, kemi, fysik och biologi. Kemin, läran om ämnena, vad de innehåller, hur de tillverkas mm. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström

Läs mer

Gungande tvätt. Uppgift. Materiel

Gungande tvätt. Uppgift. Materiel Gungande tvätt Du vill bygga en sensor som känner av när din upphängda tvätt har hunnit torka. Tvätten hänger på galgar och gungar i blåsten. Du ska kolla om du kan använda gungningsperioden för att avgöra

Läs mer

LUDVIG, LISA OCH LUFTEN

LUDVIG, LISA OCH LUFTEN 1 LUDVIG, LISA OCH LUFTEN av Björn Andersson Luft kan de va nåt? Luft är ett vanligt ord i vårt språk. En del uttryck tyder på att luft inte är någonting. Vi säger t.ex.: Bygg inte luftslott! eller Hon

Läs mer

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 =

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 = Arbetsblad NAMN: Addition och subtraktion i flera steg + 3 + 3 + + 3 + 3 + 9 3 3 9 9 9 39 3 3 + 39 3 + 99 0 3 Kopiering tillåten Matematikboken Författarna och Liber AB Arbetsblad Addition och subtraktion

Läs mer

30. Undersökning av aminosyror i surkål

30. Undersökning av aminosyror i surkål 30. Undersökning av aminosyror i surkål VAD GÅR LABORATIONEN UT PÅ? Du ska l ära dig tekniken vid tunnskiktskromatografi, TLC undersöka vad som händer med proteinerna och polysackariderna vid mjölksyrajäsning

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2 Lina Rogström linro@ifm.liu.se Lösningar till tentamen 150407, Fysik 1 för Basåret, BFL101 Del A A1. (2p) Eva kör en bil med massan 1500 kg med den konstanta hastigheten 100 km/h. Längre fram på vägen

Läs mer

Fördjupningsmaterial till filmen Medforskande

Fördjupningsmaterial till filmen Medforskande I filmen Medforskande möter vi förskollärare som utforskar naturvetenskap och teknik tillsammans med barn och låter nyfikenheten och upptäckarglädjen styra. I det här materialet finns kommentarer till

Läs mer

Lite fakta om proteinmodeller, som deltar mycket i den här tentamen

Lite fakta om proteinmodeller, som deltar mycket i den här tentamen Skriftlig deltentamen, FYTA12 Statistisk fysik, 6hp, 28 Februari 2012, kl 10.15 15.15. Tillåtna hjälpmedel: Ett a4 anteckningsblad, skrivdon. Totalt 30 poäng. För godkänt: 15 poäng. För väl godkänt: 24

Läs mer

Kemispråket. Inom kemin används ett gemensamt språk av tecken för olika ämnen. Förr i tiden använde vi tecken för att visa ämnet.

Kemispråket. Inom kemin används ett gemensamt språk av tecken för olika ämnen. Förr i tiden använde vi tecken för att visa ämnet. Kemispråket Inom kemin används ett gemensamt språk av tecken för olika ämnen. Förr i tiden använde vi tecken för att visa ämnet. Tecknet för krigsguden Mars användes även för järn. Men i takt med att mänskligheten

Läs mer

Vandra i fjället Utrustning: Spade Första förbandslåda Rep/Makramé Kniv med slida Yxa/Såg Tändstål Tändstickor Stormkök Liggunderlag Sovsäck Tandborste som är avklippt Tandkräm i liten behållare Tält/Vindskydd

Läs mer

Trycket beror på ytan

Trycket beror på ytan Inledning Trycket beror på ytan Du har två föremål med samma massa och balanserar dem på varsin handflata. Det ena föremålet har en mycket smalare stödyta än det andra. Förmodligen känns föremålet med

Läs mer

Akustik. Läran om ljudet

Akustik. Läran om ljudet Akustik Läran om ljudet Vad är ljud? Ljud är förtätningar och förtunningar som uppstår i omgivningen när ett föremål vibrerar. Ljud kräver materia för att kunna spridas, t.ex. luft. Ett föremål som vibrerar

Läs mer