Anonymiserade tentamina

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anonymiserade tentamina"

Transkript

1 Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad: Innehåll Om anonymiserade tentamina... 2 Flödet från tentamensanmälan till resultatrapportering... 2 Tentamensanmälan i Studentportalen... 2 Tentamen i skrivningssalen... 3 Rättning av skrivningar... 3 Resultatrapportering i Studentportalen och Uppdok... 3 Observera!... 4 Hur gör studenten?... 6 Hur gör administratören?... 7 Var ser jag vilka tentamensanmälningar som finns?... 7 Lägg till tentamensanmälan... 9 Kontroll av provuppsättning Sammanställning av tentamensanmälningar Anmälda studenter Visa anmälda studenter Lägg till en anmälan för en student Ta bort en students anmälan E-post Redigera tentamenstillfälle Inställt tentamenstillfälle Ta bort tentamensanmälan Tentamensanmälan med resultatkod Ny resultatkod

2 Om anonymiserade tentamina Rektor har beslutat att anonymitet ska gälla vid s.k. salskrivningar vid hela Uppsala universitet från och med 1 september Studentportalens funktion för tentamensanmälan stödjer anonymiteten från anmälan till resultatrapportering. Studentportalens Tentamensanmälan kan användas vid: anonyma tentor i någon av byggnadsavdelningens skrivningslokaler anonyma tentor i egna skrivsalar eller icke anonyma tentor Byggnadsavdelningen har tillsammans med Studentportalen kommit överens om hur anonymiserade tentamina ska hanteras i skrivsalar som bokas via dem. Flödet från tentamensanmälan till resultatrapportering Så här säkerställs anonymiteten från tentamensanmälan till resultatrapportering: Tentamensanmälan i Studentportalen 1. Institutions- eller kurstillfällesadministratören lägger via funktionen Tentamensanmälan upp ett tentamenstillfälle via kursen/kurstillfället och markerar att tentamen ska vara anonymiserad. 2. Den inloggade studenten ser sina samtliga tentamensanmälningar under fliken Mina studier > Tentamensanmälningar. Här kan hon/han anmäla och avanmäla sig tills anmälningstiden har passerat. Studenter som inte anmält sig får en påminnelse via e-post tre dagar innan sista anmälningsdag. Vid anmälan får studenten en anonymitetskod som visas i Studentportalen. En länk till denna sida finns även på studentens startsida under rubriken Tentamensanmälningar. Observera att studenten inte längre ser sina tentamensanmälningar via kurssidan. 3. En lista över anmälda studenter visas på tentamenstillfället i Studentportalen. Listan innehåller anmälda studenters namn, personnummer och studentens anonymitetskod. Endast de som har rollen Institutionsadministratör är behöriga att se denna information. Övriga roller, t.ex. Kurstillfällesadministratörer och Betygssättande lärare ser endast hur många som anmält sig. En motsvarande lista kan även tas fram via RS01 i Uppdok av en behörig Uppdok-användare på institutionen. OBS! Den som rättar tentamen bör inte hantera listor över anmälda och arbeta med dessa uppgifter i Studentportalen eller i Uppdok för det aktuella tentamenstillfället. 4. Fyra dagar innan provdatum ska listan över anmälda studenter, "Anmälda studenter (pdf)" levereras till skrivningssalen. Om tentamen sker i en skrivningssal som tillhör Byggnadsavdelningen sköts detta automatiskt av systemet. Om tentamen sker i annan lokal måste institutionen själv leverera listan till skrivningssalen enligt de rutiner som fakultetsnämnden/institutionen beslutat. 1 Läs beslutet. 2

3 5. Fyra dagar innan provdatum skickar systemet ut ett e-postmeddelande till anmälda studenter. Meddelandet innehåller information om tentamenstillfället och den personliga anonymitetskoden. 6. Den administratör som sist uppdaterade tentamensanmälan får ett e-postmeddelande med information om tentamenstillfället och antalet anmälda vid sista anmälningsdagen samt fyra dagar innan provdatum. Tentamen i skrivningssalen 7. I byggnadsavdelningens skrivningslokaler kan den som har glömt sin kod dra sitt idkort/körkort i en kortläsare och ser då sin kod. Om studenten är anmäld till flera tentamenstillfällen samma dag visas koderna till respektive tenta. Detta fungerar endast för studenter med svenskt id-kort. Studenter med interimspersonnummer som inte har med sig koden kan få den av tentamensvakten efter att ha legitimerat sig med gällande pass. 8. Studenten skriver sin tentamen och anger sin kod på skrivningen. 9. Studenten lämnar in tentan och blir avprickade på skrivningsvakternas lista över anmälda studenter efter att skrivningsvakten kontrollerat studentens id-handling. 10. De avprickade listorna skrivs under av skrivningsvakten och skickas i ett separat kuvert med internposten till en föranmäld mottagare/kursadministratör vid institutionen. Kopior av listan sparas hos Byggnadsavdelningen i ett år. Rättning av skrivningar 11. Läraren rättar skrivningarna och ser på dessa endast koden som studenten har angett på skrivningen. Resultatrapportering i Studentportalen och Uppdok 12. Uppdok-administratören på institutionen skapar underlag för resultatrapportering i Studentportalen via funktionen RS01 i Uppdok. En resultatlista med anonymitetskoder måste skapas via knappen Sök anmälda. 3

4 Därefter ska den nyskapade resultatlistan öppnas för webbrapportering. Detta görs genom att listan markeras som Webbrapp. Det är möjligt att lägga till studenter till resultatlistan i efterhand (t.ex. oanmälda studenter), men dessa blir inte anonyma. Betygsdatum kan inte ändras för studenter anmälda via tentamensrutinen eftersom kopplingen till anmälan då försvinner. 13. Via Studentportalen kan nu läraren med rollen Betygssättande lärare fylla i betygen i resultatlistan med hjälp av koderna, och markera listan som Klar när rapporteringen är avslutad. Listan markeras samtidigt som Klar även i Uppdok i RS01, och därefter kan man inte längre komma åt den via Studentportalen. Resultatrapportering kan även ske direkt i Uppdok. Då markerar Uppdok-användaren inte listan som Webbrapp utan tar fram ett Rättningsprotokoll till läraren via RS01. I rättningsprotokollet visas endast koden för varje student. Efter att läraren angett resultatet för respektive student lägger Uppdok-användaren in betygen med hjälp av koderna direkt i RS01. Vid inrapportering i RS01 visas även studenternas namn och personnummer. 14. När resultatrapporteringen via Studentportalen (eller direkt i Uppdok) är klar tar Uppdokanvändaren på institutionen fram en arkivlista över resultaten via funktionen RS01. Listan innehåller utöver resultatuppgifterna namn, personnummer och kod för respektive student. 15. Efter att listan granskats och skrivits under av examinatorn gör Uppdok-användaren via funktionen RS01 en definitiv inläggning av listan i Uppdok. 16. Studenten kan nu se sitt tentamensresultat i Studentportalen och får även ett meddelande om ett nytt resultat via e-post. Observera! Bonuspoäng kan inte lösas i dagens tekniska ramverk. Vi föreslår att man ber de studenter som har rätt till bonus att markera det på sina tentor, t.ex. genom att skriva bonus på de papper som lämnas in. Eventuella bonuspoäng får därefter adderas till resultatet efter rättning. Efteranmälda: Administratören kan i Studentportalen lägga till studenter t.o.m. fyra dagar innan provdatum oavsett anmälningsperiod. Studenter ser då koden i Studentportalen och kan även få sin kod genom att dra sitt id-kort/körkort i en kortläsare i skrivningssalen. 4

5 De studenter som kommer oanmälda till skrivningssalen och ändå får tentera kommer inte att kunna vara anonyma. Systemen är anpassade men det kvarstår arbete med att ta fram rutiner som fungerar i skrivningssalarna. Det är möjligt att lägga till studenter till resultatlistan i Uppdok i efterhand (t.ex. oanmälda studenter), men dessa blir inte anonyma. Studenter som ska läsa upp sitt betyg och redan har ett godkänt betyg sorteras automatiskt bort av systemet. De kan därför inte anmäla sig via Studentportalen utan måste be en administratör lägga till dem manuellt via Uppdok. De kan inte vara anonyma. Studentportalens olika behörigheter styr vad administratören får se och göra i portalen 2. Tänk på att en Institutionsadministratör ser listan över anmälda studenter med personnummer och anonymitetskoder i Studentportalen - något en Betygssättande lärare inte bör göra. 2 Läs mer om roller och behörigheter i Studentportalen. 5

6 Hur gör studenten? 1. Studenten loggar in i Studentportalen. 2. På startsidan visas rubriken Tentamensanmälningar med länken Du har aktuella tentamensanmälningar. 3. Länken öppnar sidan Tentamensanmälningar under fliken Mina studier. Här ser studenten alla sina aktuella tentamenstillfällen som är relevanta för henne/honom. 4. Studenten anmäler sig genom att klicka på knappen Anmäl. 5. Studenter som inte har anmält sig får en påminnelse via e-post tre dagar innan sista anmälningsdag. 6. Efter anmälningsperiodens slut skickas bekräftelse ut via e-post till anmälda studenter som innehåller information om tentamenstillfället och anonymitetskoden. Obs! Studenterna ser inte någon tentamensanmälan under respektive kurs, utan enbart under fliken Mina studier > Tentamensanmälningar. 6

7 Listan över studentens tentamensanmälningar visar information om tid, plats, datum för de tentamenstillfällen de redan anmält sig till och för alla tillgängliga tentamenstillfällen de kan anmäla sig till. Sista anmälningsdag visas också. Vid anonyma tentamenstillfällen som studenten redan anmält sig till visas även studentens anonymitetskod samt en text som förklarar att det är en anonym tentamen. När studenten har anmält sig blir tentamenstillfället grönt och visas högst upp. Övriga tentamenstillfällen är blå. En tentamensanmälan vid en kurs visas för alla studenter som läser eller har läst kursen och som ännu inte har klarat tentan, förutsatt att provet ingår i den provuppsättning som gällde när studenten registrerades första gången. Studenter som registrerats på kursen, men som ska läsa den senare under terminen, kommer inte att se tentamenstillfällen med tentamensdatum som ligger före startveckan på kurstillfället. Hur gör administratören? Var ser jag vilka tentamensanmälningar som finns? En lista över institutionens samtliga tentamensanmälningar visas under fliken Utbildning under rubriken Sammanställning av > Tentamensanmälningar i menyn. Sammanställningen visar automatiskt alla tentamenstillfällen från dagens datum och framåt. Det går också att söka ut tentamenstillfällen genom att ange provdatum och klicka på Sök. 7

8 Man kan sortera dem på namn, kurskod m.m. genom att klicka på rubrikerna i kolumnerna i tabellen. En lista över alla tentamensanmälningar inom en speciell kurs visas under länken Tentamensanmälningar på respektive kurs- och kurstillfällessida. 8

9 Lägg till tentamensanmälan En ny tentamensanmälan läggs upp på Kursnivå och kan bara användas på kurser med kurstillfällen som har minst en provkod, men kan alltså läggs till både från Kursens och från Kurstillfällets startsida via menyerna till vänster. 1. Öppna kurs- eller kurstillfällessidan. 2. Klicka på länken Tentamensanmälningar i menyn till vänster. Då visas befintliga tentamenstillfällen. 3. Klicka på länken Lägg till tentamenstillfälle. Det går att lägga till en Tentamensanmälan med resultatkod om kursen är kopplad till en resultatkod. I Studentportalen lägger administratören till tentamenstillfället precis som vanligt, men i stället för kurs och prov anger man endast resultatkoden. Läs mer om Tentamensanmälan med resultatkod 9

10 10

11 4. Välj tentamenstyp: Ordinarie tentamen, Omtentamen, Hemtentamen, Dugga. 5. Fyll i datum för tentamen och när tentamen börjar och slutar (start- och sluttid). 6. Välj provkod. Vilka prov som finns för kursen hämtas från Uppdok. En provuppsättning gäller alltid fr.o.m. en viss termin. Tänk på att studenten endast ser tentamenstillfällen för prov som ingår i den provuppsättning som gäller den termin då studenten förstagångsregistrerades (ffg-registrering) på kursen. När man väljer provkod, visas aktuella provkoder och gamla provkoder, samt vilka år de var giltiga. Om det inte finns några provuppsättningar registrerade på kursen måste en institutionsadministratör ta bort kontrollen av provuppsättning. Obs! Provets benämning i Uppdok blir namnet på tentamensanmälan som visas för studenten. Om man vill förtydliga vilken tentamen det rör sig om, t.ex. omtentamen kan detta anges i meddelanderutan. 7. Ange lokal där tentamen ska äga rum. Om skrivningen äger rum i Uppsala kan Byggnadsavdelningens skrivsalar väljas i rullgardinsmenyn. Lokalen måste vara bokad om någon av deras skrivsalar används. Det går även att välja "Egen lokal" men då skickas inte anmälningslistorna automatiskt över till skrivsalen. Om skrivningen äger rum på Gotland anges lokal i fritextfältet. 8. Ange hur många platser som är bokade i lokalen (visas bara för administratören och är valfritt). Om antalet anmälda är större än antalet bokade platser tre dagar innan sista anmälningsdag skickar Studentportalen ett e-postmeddelande till den administratör som skapat/senast uppdaterat tentamenstillfället och till ev. angivna e-postadresser kopplat till tentamenstillfället så att ändring av lokal kan göras innan anmälan stängs. 9. Ange om tentamen ska vara anonym. 10. Fyll i anmälningsperiod. Administratören kan välja friare än tidigare när de vill spärra anmälan. Den kan nu stängas tidigast 12 dagar och senast 4 dagar före tentamen. OBS! Om institutionen ska hinna boka rätt antal platser i skrivningslokalen är det viktigt att skapa tentamensanmälan i god tid innan tentamenstillfället och ha sista anmälningsdagen 12 dagar innan tentamenstillfället. 11. Meddelande till studenten: Studenterna ser meddelandet i samband med tentamensanmälan i Studentportalen. Samma meddelande bifogas också i det e- postmeddelande som den anmälda studenten får efter att anmälan stängts. Datum, lokal, tid och anonymitetskod skickas också. 11

12 12. Fyll i e-postadresser till de administratörer/lärare som ska få information om tentamenstillfället (den administratör som senast uppdaterade tentamensanmälan får automatiskt ett e-postmeddelande fyra dagar innan provdatum). 13. Klicka på Spara. Fyra dagar innan provdatum skickar systemet ut ett e-postmeddelande med information om tentamenstillfället till den administratör som sist uppdaterade tentamensanmälan. När en Tentamensanmälan är skapad visas den i översikten under fliken Utbildning > Sammanställning av > Tentamensanmälan och via länken Tentamensanmälan i menyn på aktuell kurs- och kurstillfällessida. Här visas information om tentamenstillfället, hur många studenter som anmält sig och om tentamen är anonym eller inte. Kontroll av provuppsättning Listan med provuppsättningar för kursen hämtas från Uppdok. Ibland måste "gamla" studenter som inte läst kursen i vanlig takt examineras på en senare kursdel/prov som inte ingår i deras provuppsättning. För att dessa studenter ska kunna anmäla sig till tentamen via Studentportalen kan en institutionsadministratör ange att kontrollen mot provuppsättningar inte ska göras för ett tentamenstillfälle. Detta görs genom att ta bort markeringen i rutan "Kontroll av provuppsättning". Alla studenter som någon gång varit registrerade på kursen och saknar godkänt resultat på provet kan då anmäla sig via Studentportalen. I nästa steg, vid resultatrapportering av provet varnar Uppdok om provet inte ingår i studentens provuppsättning, men institutionen kan ignorera varningen. Nackdelen med att avstå från kontrollen av provuppsättning vid tentamensanmälan är att institutionen inte kan utnyttja Uppdok fullt ut vid resultatrapportering av hel kurs, då automatiska kontroller mot provuppsättningar och obligatoriska prov inom provuppsättningar inte kan göras av systemet. Detta betyder att institutionen kan manuellt behöva kontrollera studenters prov inom kursen innan inrapportering av betyg på hel kurs kan ske. 12

13 Sammanställning av tentamensanmälningar Institutionens samtliga tentamensanmälningar finns under fliken Utbildning > Sammanställning av > Tentamensanmälan och vid respektive kurs och kurstillfälle. Sammanställningen visar automatiskt alla tentamenstillfällen från dagens datum och framåt. Det går också att söka ut tentamenstillfällen genom att ange provdatum och klicka på Sök. Sammanställningen innehåller information om: När tentamen äger rum, hur många som är anmälda och när tentamen spärras för anmälningar. Kolumnen Provbenämning visar vilket prov tentamensanmälan gäller och länkar till Redigera tentamensanmälan där ändring av bl.a. tid, lokal och status kan göras. Sidan Redigera tentamensanmälan nås även via länken Redigera tentamenstillfälle längst ut till höger. Institutions- och kurstillfällesadministratörer kan redigera ett tentamenstillfälle. Kolumnen Anmälda/Godkända visar antal anmälda och godkända studenter. Länken öppnar Tentamensanmälan. Här kan Institutionsadministratören se anmälda studenter, skicka e- post, lägga till och ta bort studenter. Om tentamen inte är markerad som anonym kan även Kurstillfällesadministratörer se länken och öppna Tentamensanmälan. 13

14 Anmälda studenter Bild på en tentamensanmälan med en anmäld student (fiktivt namn + personnummer). Visa anmälda studenter Sidan med anmälda studenter öppnas genom att klicka på länken (t.ex. 20/3) i kolumnen Anmälda/godkända i sammanställningen av tentamensanmälningar. Endast en institutionsadministratör kan se länken och öppna denna sida om tentamen är anonym. Om tentamen inte är anonym kan även kurstillfällesadministratörer öppna sidan. Här visas studentens anonymitetskod, namn, personnummer, e-post, ev. programinriktning och registreringstermin. Administratören kan lägga till studenter t.o.m. fyra dagar innan provdatum oavsett anmälningsperiod. Studenter kan tas bort från listan t.o.m. provdatum. Det går att anmäla alla studenter som är registrerade på kursen denna termin samtidigt. Reg. termin: Om en student inte är registrerad på kurstillfällets starttermin står det i kolumnen "Reg. termin" vilken termin studenten registrerade sig till kursen första gången. Godkänd: En student som har anmält sig till tentamen innan godkänt resultat har rapporterats in markeras i listan som Godkänd. Detta kan exempelvis hända om studenten anmält sig till en ordinarie tenta samt en omtenta. Godkända studenter sorteras bort av systemet i pdf-listan innan den skickas till skrivningssalen. Länken Anmälda studenter (pdf) visar upp listan med anmälda, icke godkända, studenter. Denna pdf innehåller information om tentamenstillfället, studenternas namn, personnummer och koder. Listans kolumner går att sortera. Detta görs via en rullgardinsmeny innan listan öppnas. 14

15 Om tentamen sker i en skrivningssal som tillhör Byggnadsavdelningen skickas listan med anmälda studenter till skrivningslokalen automatiskt fyra dagar innan provdatum. Om tentamen sker i annan lokal måste institutionen själv leverera listan till skrivningssalen enligt de rutiner som fakultetsnämnden/institutionen beslutat. Lägg till en anmälan för en student En institutionsadministratör kan lägga till studenter t.o.m. fyra dagar innan provdatum. Listan kan användas som underlag för betygsrapportering. En administratör kan lägga till alla studenter (som är registrerade på kursen denna termin) samtidigt genom att klicka på knappen Lägg till alla. Studenter som man lägger till i listan måste ha en registrering på kursen. Det görs även en kontroll att studenten saknar ett godkänt resultat på den aktuella provkoden. Anonymitetskoden visas för den inloggade studenten vid dennes tentamensanmälan och skickas till studenten via e-post fyra dagar innan provdatum. Om du som administratör vill föra över anmälda studenter från ett tentamenstillfälle till ett annat kan du: 1. Öppna Anmälda studenter (pdf) för tentamenstillfälle A. 2. Öppna sidan med anmälda studenter för tentamenstillfälle B. 3. Kopiera studentens personnummer från pdf-filen. 4. Klistra in personnumret i fältet för att lägga till en anmälan och klicka på knappen Lägg till. 5. Upprepa steg 3-4 tills alla studenter är anmälda. Ta bort en students anmälan Man kan ta bort en eller flera studenter från listan t.o.m. provdatum. Markera kryssrutorna vid den/de studenter som ska tas bort och klicka på knappen "Ta bort markerade studenter". E-post Man kan skicka e-post till de anmälda studenterna även efter att den sista anmälningsdagen har passerat. Automatiska e-postmeddelanden om tentamenstillfället 1. Tre dagar innan sista anmälningsdag skickar systemet en påminnelse till studenter som ännu inte anmält sig. 2. Fyra dagar innan provdatum skickar systemet ut ett e-postmeddelande till anmälda studenter. Meddelandet innehåller information om tentamenstillfället och den personliga anonymitetskoden. 3. I samband med tentamenstillfällets sista anmälningsdag samt fyra dagar innan provdatum skickar systemet en bekräftelse till den administratör som sist uppdaterade tentamensanmälan. Meddelandet innehåller information om tentamenstillfället och antalet anmälda. 15

16 Redigera tentamenstillfälle 1. Öppna sidan med sammanställningen av Tentamensanmälningar 2. Klicka på provets benämning i kolumnen Provbenämning eller på länken Redigera tentamenstillfälle. 3. Då öppnas sidan Redigera tentamenstillfälle. Det är möjligt att ändra tentamenstyp, lokal, provuppsättningskontroll, meddelande, anonymitet och provdatum fram till sista anmälningsdag. Observera att anonymitet och provdatum bara kan ändras så länge ingen student har anmält sig till tentamen. Efter att sista anmälningsdag har passerat går det endast att ändra tentamenstyp, meddelande, antal bokade platser samt ställa in tentamenstillfället. Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde den sparas och visas i administratörsgränssnittet. Kom ihåg att informera de studenter som redan hunnit anmäla sig om ändringar! Studentportalens supportpersonal kan, i undantagsfall, ändra tid och lokal för tentamen även efter sista anmälningsdag har passerat och fram till fyra dagar innan provdatum. Kontakta supporten för mer information. Inställt tentamenstillfälle Om ett tentamenstillfälle är inställt bockas detta för på sidan Redigera tentamenstillfälle. Information om att tentamenstillfället är inställt visas då för studenten och ett e-postmeddelande skickas till studenten fyra dagar innan provdatum. Om tentamenstillfället ställs in efter att e-postmeddelandet har skickats ut till anmälda studenter (fyra dagar innan provdatum) måste studenterna kontaktas manuellt. 16

17 Du kan själv kontakta anmälda studenter via sidan med anmälda studenter: 1. Öppna sammanställningen av Tentamensanmälningar. 2. Klicka på länken, t.ex. 20/3, i kolumnen Anmälda/godkända. 3. Då öppnas sidan med anmälda studenter. 4. Markera alla studenter i listan och klicka på länken Skicka e-post till valda studenter. Ta bort tentamensanmälan Man kan ta bort en Tentamensanmälan och då försvinner länken direkt även från studentgränssnittet. Detta görs via Redigera tentamenstillfälle. Obs! Det går inte att ta bort en tentamensanmälan som studenter redan hunnit anmäla sig till. Däremot går det att ställa in ett tentamenstillfälle. 17

18 Tentamensanmälan med resultatkod När ett prov inom flera olika kurser examineras via samma tentamen kan man koppla ihop kurs- och provkoderna till en resultatkod. Fördelen är att institutionen i Studentportalen slipper lägga till separata tentamenstillfällen för respektive kurs och prov. Det räcker att lägga till ett (1) gemensamt tentamenstillfälle med hjälp av resultatkoden. I Studentportalen lägger administratören till tentamenstillfället precis som vanligt, men i stället för kurs och prov anger man endast resultatkoden. Studenter som är registrerade på någon av de i resultatkoden ingående kurserna samt saknar godkänt resultat på kursen och provet kan anmäla sig till tentamen. I nästa steg, vid resultatrapportering med hjälp av resultatkoden, håller Uppdok reda på studenternas kurstillhörighet och ser till att resultaten bokförs på rätt kurs och prov för studenten. Ny resultatkod Uppdok-enheten lägger in resultatkoder i Uppdok efter begäran av institutionen. Institutionen meddelar Uppdok-enheten de kurser och prov som ska ingå i den nya resultatkoden. De ingående kurserna kan tillhöra olika institutioner. Alla de ingående proven måste ha samma betygskala, även om kurserna inte skulle ha det. Resultatkoden är 6 tecken lång och består av siffror och/eller bokstäver. Resultatkoden är inte kopplad till en termin eller en institution. Ett exempel: Resultatkod: R12345 Kurs: 1MX001 Prov: 1000 Kurs: 1MX460 Prov: 0120 Kurs: 1MX963 Prov: 2002 Detaljerad information om tentamensanmälan med resultatkod finns i manualen. 18

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt)

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Gå till www.bth.se/nyalararportalen Välj Resultatrapportering,

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen En kort guide till VFU-portalen För dig som har tittbehörighet i portalen Version 1.2, uppdaterad maj 2013 Innehåll Adressen till VFU-portalen... 3 Inloggning... 3 Behörighet... 3 Hur får jag behörighet?...

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Administrera tävling. Arrangera tävling

Administrera tävling. Arrangera tävling 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Administrera tävling Steg 3 Arrangera tävling [Här kan du läsa en enkel guide hur du arrangerar

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen.

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen. Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer Skapa aktivitet för nätverksmotorer För att skapa en aktivitet behöver du vara inloggad på nätverkets hemsida. När du skapar en aktivitet måste du som motor ansöka om att få visa den i gemensamma På Gångkalendern

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

1 LATHUND MIN GOLF 5.0

1 LATHUND MIN GOLF 5.0 1 LATHUND MIN GOLF 5.0 Denna sida riktar sig mot den vanlige golfaren, och utgör en kortfattad beskrivning av funktionerna i Min Golf. 1.1 INLOGGNING Direkt i inloggningsrutan, finns snabblänkar för snabbokning

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Onlineanmälan av SVERAK-registrerade katter. Skapa konto (Görs endast första gången) Administrera mina katter 4. Anmäla katt till utställning 5

Onlineanmälan av SVERAK-registrerade katter. Skapa konto (Görs endast första gången) Administrera mina katter 4. Anmäla katt till utställning 5 Innehåll Skapa konto (Görs endast första gången) 1 Använda "mina katter" 3 Administrera mina katter 4 Anmäla katt till utställning 5 Onlineanmälan av SVERAK-registrerade katter: Skapa konto (Görs endast

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för lärare del 3

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för lärare del 3 Dexter Närvaro/Frånvaro Handledning för lärare del 3 Skapad: Uppdaterad: Uppdaterad 2006-11-21/BR 2007-11-23/RB 2008-05-14/UP IST, International Software Technology, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70

Läs mer

OBS! Applikationen uppdateras då och då vilket innebär att även instruktionen kan ändras något.

OBS! Applikationen uppdateras då och då vilket innebär att även instruktionen kan ändras något. Arrangemang via webb Arrangemang via webb eller Registrera arrangemang är en webbapplikation där cirkelledare samt utbildnings- och studieansvariga kan logga in och anmäla nya arrangemang samt anmäla deltagare.

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

SchoolSoft för vårdnadshavare

SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft för vårdnadshavare 2014-03-07 Logga in... 4 Ändra kontaktuppgifter... 6 Startsidan... 9 Veckovyn... 9 Dagsvyn... 10 Aktuellt... 11 Nyheter... 11 Kalender... 11 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q.

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q. DEXTER GY Bedömning Version 6 2012-05-14 Dexter Bedömning I Dexter når du information som finns registrerad i huvudsystemet Extens. Dexter är webbaserat och kan nås från valfri dator. Adressen till Malmö

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Evenemang på na.se. Klicka på Skapa evenemang! Klicka på Skapa nytt konto!

Evenemang på na.se. Klicka på Skapa evenemang! Klicka på Skapa nytt konto! Evenemang på na.se Så här skapar man arrangörskonto och lägger in evenemang i guiden, steg för steg Guiden finns på http://na.se/evenemang. Det är också där som man hittar länken till sidan där man loggar

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34) Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34) Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

Läs mer

Manual. Att skapa lokala Facebooksidor

Manual. Att skapa lokala Facebooksidor Manual Att skapa lokala Facebooksidor Skapa en Facebooksida 1. Logga in på Facebook med din vanliga, privata inloggning. När du har skapat sidan kommer du alltid att publicera på sidan som just sida, och

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Manual Mapaz MZ - provtagare

Manual Mapaz MZ - provtagare Manual Mapaz MZ - provtagare Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support. support@mapaz.com, telefon: 08-551 142 01. Maskinkörkortet är framtaget av Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-,

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehåll Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 Startsida... 5 Kurser... 6 Kursens ingångssida... 7 Diskussionsforum... 8 Lämna in uppgift... 9 Meddelanden...

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 Eva Rehnberg 2015-02-02 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

(Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01)

(Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01) Registrering, inloggning och genomföra prov i Maskinkörkortets provdel (Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01) Maskinkörkortet består i huvudsak av två delar, en

Läs mer

Dokumentnamn. Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011

Dokumentnamn. Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Dokumentnamn Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Datum Sida 6 oktober 2011 1 / 9 Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Styrelsen för utbildning (US) beslutade den 16 juni

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

Anna-Karin Larsson 2013-08-16

Anna-Karin Larsson 2013-08-16 FHS LMS ItsLearning Användarstöd för administratörer Anna-Karin Larsson 2013-08-16 Support: lms@fhs.se eller tfn: 0729-63 63 44 Innehåll Skapa användarkonton och skicka inloggningsuppgifter... 1 Skapa

Läs mer

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1 Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 2 Innehåll Ny menystruktur... 3 Fordon... 3

Läs mer

Innehåll. Manus instruktionsfilm: Språkhantering. Introduktion

Innehåll. Manus instruktionsfilm: Språkhantering. Introduktion Manus instruktionsfilm: Språkhantering Innehåll Språkhantering... 1 Introduktion... 1 Generellt om språkfiltrering i Ping Pong... 3 Språkfiltrering i produktionsverktyget... 4 Att tänka på i administrationsverktyget...

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Internetbokning. Sidan 1 av 11

Internetbokning. Sidan 1 av 11 Internetbokning Denna dokumentation avseende Turbo s internetbokning behandlar följande. Bokningar på Internet. Hur går det till i TurboNet? Administration av gjorda internetbokningar i vanliga Turbo.

Läs mer

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning 1 MANUAL - AKTIVITETSRAPPORT Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning Observera! Från och med 19 mars så delar vi inte längre ut utökad behörighet. Nu krävs det att du istället skaffar

Läs mer

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Uppdaterat 2010-09-10 Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Innehåll Inledning 3 Begrepp 4 Sök användare 5 Sökområde 5 Hur man söker 5 Skapa ny användare 6 Användarinformation 6

Läs mer

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal 1 Innehållsförteckning 1. ATT SÖKA EN ANSTÄLLNING VIA SÖKANDEPORTALEN... 3 1.1 LOGGA IN I SÖKANDEPORTALEN... 3 1.2 SKAPA ETT NYTT KONTO... 4 1.3 LÖSENORD...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se

Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se Viktig info! Spara denna manual Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se För våra hyresgäster Så här kommer du in på Mina sidor Denna manual

Läs mer