Anonymiserade tentamina

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anonymiserade tentamina"

Transkript

1 Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad: Innehåll Om anonymiserade tentamina... 2 Flödet från tentamensanmälan till resultatrapportering... 2 Tentamensanmälan i Studentportalen... 2 Tentamen i skrivningssalen... 3 Rättning av skrivningar... 3 Resultatrapportering i Studentportalen och Uppdok... 3 Observera!... 4 Hur gör studenten?... 6 Hur gör administratören?... 7 Var ser jag vilka tentamensanmälningar som finns?... 7 Lägg till tentamensanmälan... 9 Kontroll av provuppsättning Sammanställning av tentamensanmälningar Anmälda studenter Visa anmälda studenter Lägg till en anmälan för en student Ta bort en students anmälan E-post Redigera tentamenstillfälle Inställt tentamenstillfälle Ta bort tentamensanmälan Tentamensanmälan med resultatkod Ny resultatkod

2 Om anonymiserade tentamina Rektor har beslutat att anonymitet ska gälla vid s.k. salskrivningar vid hela Uppsala universitet från och med 1 september Studentportalens funktion för tentamensanmälan stödjer anonymiteten från anmälan till resultatrapportering. Studentportalens Tentamensanmälan kan användas vid: anonyma tentor i någon av byggnadsavdelningens skrivningslokaler anonyma tentor i egna skrivsalar eller icke anonyma tentor Byggnadsavdelningen har tillsammans med Studentportalen kommit överens om hur anonymiserade tentamina ska hanteras i skrivsalar som bokas via dem. Flödet från tentamensanmälan till resultatrapportering Så här säkerställs anonymiteten från tentamensanmälan till resultatrapportering: Tentamensanmälan i Studentportalen 1. Institutions- eller kurstillfällesadministratören lägger via funktionen Tentamensanmälan upp ett tentamenstillfälle via kursen/kurstillfället och markerar att tentamen ska vara anonymiserad. 2. Den inloggade studenten ser sina samtliga tentamensanmälningar under fliken Mina studier > Tentamensanmälningar. Här kan hon/han anmäla och avanmäla sig tills anmälningstiden har passerat. Studenter som inte anmält sig får en påminnelse via e-post tre dagar innan sista anmälningsdag. Vid anmälan får studenten en anonymitetskod som visas i Studentportalen. En länk till denna sida finns även på studentens startsida under rubriken Tentamensanmälningar. Observera att studenten inte längre ser sina tentamensanmälningar via kurssidan. 3. En lista över anmälda studenter visas på tentamenstillfället i Studentportalen. Listan innehåller anmälda studenters namn, personnummer och studentens anonymitetskod. Endast de som har rollen Institutionsadministratör är behöriga att se denna information. Övriga roller, t.ex. Kurstillfällesadministratörer och Betygssättande lärare ser endast hur många som anmält sig. En motsvarande lista kan även tas fram via RS01 i Uppdok av en behörig Uppdok-användare på institutionen. OBS! Den som rättar tentamen bör inte hantera listor över anmälda och arbeta med dessa uppgifter i Studentportalen eller i Uppdok för det aktuella tentamenstillfället. 4. Fyra dagar innan provdatum ska listan över anmälda studenter, "Anmälda studenter (pdf)" levereras till skrivningssalen. Om tentamen sker i en skrivningssal som tillhör Byggnadsavdelningen sköts detta automatiskt av systemet. Om tentamen sker i annan lokal måste institutionen själv leverera listan till skrivningssalen enligt de rutiner som fakultetsnämnden/institutionen beslutat. 1 Läs beslutet. 2

3 5. Fyra dagar innan provdatum skickar systemet ut ett e-postmeddelande till anmälda studenter. Meddelandet innehåller information om tentamenstillfället och den personliga anonymitetskoden. 6. Den administratör som sist uppdaterade tentamensanmälan får ett e-postmeddelande med information om tentamenstillfället och antalet anmälda vid sista anmälningsdagen samt fyra dagar innan provdatum. Tentamen i skrivningssalen 7. I byggnadsavdelningens skrivningslokaler kan den som har glömt sin kod dra sitt idkort/körkort i en kortläsare och ser då sin kod. Om studenten är anmäld till flera tentamenstillfällen samma dag visas koderna till respektive tenta. Detta fungerar endast för studenter med svenskt id-kort. Studenter med interimspersonnummer som inte har med sig koden kan få den av tentamensvakten efter att ha legitimerat sig med gällande pass. 8. Studenten skriver sin tentamen och anger sin kod på skrivningen. 9. Studenten lämnar in tentan och blir avprickade på skrivningsvakternas lista över anmälda studenter efter att skrivningsvakten kontrollerat studentens id-handling. 10. De avprickade listorna skrivs under av skrivningsvakten och skickas i ett separat kuvert med internposten till en föranmäld mottagare/kursadministratör vid institutionen. Kopior av listan sparas hos Byggnadsavdelningen i ett år. Rättning av skrivningar 11. Läraren rättar skrivningarna och ser på dessa endast koden som studenten har angett på skrivningen. Resultatrapportering i Studentportalen och Uppdok 12. Uppdok-administratören på institutionen skapar underlag för resultatrapportering i Studentportalen via funktionen RS01 i Uppdok. En resultatlista med anonymitetskoder måste skapas via knappen Sök anmälda. 3

4 Därefter ska den nyskapade resultatlistan öppnas för webbrapportering. Detta görs genom att listan markeras som Webbrapp. Det är möjligt att lägga till studenter till resultatlistan i efterhand (t.ex. oanmälda studenter), men dessa blir inte anonyma. Betygsdatum kan inte ändras för studenter anmälda via tentamensrutinen eftersom kopplingen till anmälan då försvinner. 13. Via Studentportalen kan nu läraren med rollen Betygssättande lärare fylla i betygen i resultatlistan med hjälp av koderna, och markera listan som Klar när rapporteringen är avslutad. Listan markeras samtidigt som Klar även i Uppdok i RS01, och därefter kan man inte längre komma åt den via Studentportalen. Resultatrapportering kan även ske direkt i Uppdok. Då markerar Uppdok-användaren inte listan som Webbrapp utan tar fram ett Rättningsprotokoll till läraren via RS01. I rättningsprotokollet visas endast koden för varje student. Efter att läraren angett resultatet för respektive student lägger Uppdok-användaren in betygen med hjälp av koderna direkt i RS01. Vid inrapportering i RS01 visas även studenternas namn och personnummer. 14. När resultatrapporteringen via Studentportalen (eller direkt i Uppdok) är klar tar Uppdokanvändaren på institutionen fram en arkivlista över resultaten via funktionen RS01. Listan innehåller utöver resultatuppgifterna namn, personnummer och kod för respektive student. 15. Efter att listan granskats och skrivits under av examinatorn gör Uppdok-användaren via funktionen RS01 en definitiv inläggning av listan i Uppdok. 16. Studenten kan nu se sitt tentamensresultat i Studentportalen och får även ett meddelande om ett nytt resultat via e-post. Observera! Bonuspoäng kan inte lösas i dagens tekniska ramverk. Vi föreslår att man ber de studenter som har rätt till bonus att markera det på sina tentor, t.ex. genom att skriva bonus på de papper som lämnas in. Eventuella bonuspoäng får därefter adderas till resultatet efter rättning. Efteranmälda: Administratören kan i Studentportalen lägga till studenter t.o.m. fyra dagar innan provdatum oavsett anmälningsperiod. Studenter ser då koden i Studentportalen och kan även få sin kod genom att dra sitt id-kort/körkort i en kortläsare i skrivningssalen. 4

5 De studenter som kommer oanmälda till skrivningssalen och ändå får tentera kommer inte att kunna vara anonyma. Systemen är anpassade men det kvarstår arbete med att ta fram rutiner som fungerar i skrivningssalarna. Det är möjligt att lägga till studenter till resultatlistan i Uppdok i efterhand (t.ex. oanmälda studenter), men dessa blir inte anonyma. Studenter som ska läsa upp sitt betyg och redan har ett godkänt betyg sorteras automatiskt bort av systemet. De kan därför inte anmäla sig via Studentportalen utan måste be en administratör lägga till dem manuellt via Uppdok. De kan inte vara anonyma. Studentportalens olika behörigheter styr vad administratören får se och göra i portalen 2. Tänk på att en Institutionsadministratör ser listan över anmälda studenter med personnummer och anonymitetskoder i Studentportalen - något en Betygssättande lärare inte bör göra. 2 Läs mer om roller och behörigheter i Studentportalen. 5

6 Hur gör studenten? 1. Studenten loggar in i Studentportalen. 2. På startsidan visas rubriken Tentamensanmälningar med länken Du har aktuella tentamensanmälningar. 3. Länken öppnar sidan Tentamensanmälningar under fliken Mina studier. Här ser studenten alla sina aktuella tentamenstillfällen som är relevanta för henne/honom. 4. Studenten anmäler sig genom att klicka på knappen Anmäl. 5. Studenter som inte har anmält sig får en påminnelse via e-post tre dagar innan sista anmälningsdag. 6. Efter anmälningsperiodens slut skickas bekräftelse ut via e-post till anmälda studenter som innehåller information om tentamenstillfället och anonymitetskoden. Obs! Studenterna ser inte någon tentamensanmälan under respektive kurs, utan enbart under fliken Mina studier > Tentamensanmälningar. 6

7 Listan över studentens tentamensanmälningar visar information om tid, plats, datum för de tentamenstillfällen de redan anmält sig till och för alla tillgängliga tentamenstillfällen de kan anmäla sig till. Sista anmälningsdag visas också. Vid anonyma tentamenstillfällen som studenten redan anmält sig till visas även studentens anonymitetskod samt en text som förklarar att det är en anonym tentamen. När studenten har anmält sig blir tentamenstillfället grönt och visas högst upp. Övriga tentamenstillfällen är blå. En tentamensanmälan vid en kurs visas för alla studenter som läser eller har läst kursen och som ännu inte har klarat tentan, förutsatt att provet ingår i den provuppsättning som gällde när studenten registrerades första gången. Studenter som registrerats på kursen, men som ska läsa den senare under terminen, kommer inte att se tentamenstillfällen med tentamensdatum som ligger före startveckan på kurstillfället. Hur gör administratören? Var ser jag vilka tentamensanmälningar som finns? En lista över institutionens samtliga tentamensanmälningar visas under fliken Utbildning under rubriken Sammanställning av > Tentamensanmälningar i menyn. Sammanställningen visar automatiskt alla tentamenstillfällen från dagens datum och framåt. Det går också att söka ut tentamenstillfällen genom att ange provdatum och klicka på Sök. 7

8 Man kan sortera dem på namn, kurskod m.m. genom att klicka på rubrikerna i kolumnerna i tabellen. En lista över alla tentamensanmälningar inom en speciell kurs visas under länken Tentamensanmälningar på respektive kurs- och kurstillfällessida. 8

9 Lägg till tentamensanmälan En ny tentamensanmälan läggs upp på Kursnivå och kan bara användas på kurser med kurstillfällen som har minst en provkod, men kan alltså läggs till både från Kursens och från Kurstillfällets startsida via menyerna till vänster. 1. Öppna kurs- eller kurstillfällessidan. 2. Klicka på länken Tentamensanmälningar i menyn till vänster. Då visas befintliga tentamenstillfällen. 3. Klicka på länken Lägg till tentamenstillfälle. Det går att lägga till en Tentamensanmälan med resultatkod om kursen är kopplad till en resultatkod. I Studentportalen lägger administratören till tentamenstillfället precis som vanligt, men i stället för kurs och prov anger man endast resultatkoden. Läs mer om Tentamensanmälan med resultatkod 9

10 10

11 4. Välj tentamenstyp: Ordinarie tentamen, Omtentamen, Hemtentamen, Dugga. 5. Fyll i datum för tentamen och när tentamen börjar och slutar (start- och sluttid). 6. Välj provkod. Vilka prov som finns för kursen hämtas från Uppdok. En provuppsättning gäller alltid fr.o.m. en viss termin. Tänk på att studenten endast ser tentamenstillfällen för prov som ingår i den provuppsättning som gäller den termin då studenten förstagångsregistrerades (ffg-registrering) på kursen. När man väljer provkod, visas aktuella provkoder och gamla provkoder, samt vilka år de var giltiga. Om det inte finns några provuppsättningar registrerade på kursen måste en institutionsadministratör ta bort kontrollen av provuppsättning. Obs! Provets benämning i Uppdok blir namnet på tentamensanmälan som visas för studenten. Om man vill förtydliga vilken tentamen det rör sig om, t.ex. omtentamen kan detta anges i meddelanderutan. 7. Ange lokal där tentamen ska äga rum. Om skrivningen äger rum i Uppsala kan Byggnadsavdelningens skrivsalar väljas i rullgardinsmenyn. Lokalen måste vara bokad om någon av deras skrivsalar används. Det går även att välja "Egen lokal" men då skickas inte anmälningslistorna automatiskt över till skrivsalen. Om skrivningen äger rum på Gotland anges lokal i fritextfältet. 8. Ange hur många platser som är bokade i lokalen (visas bara för administratören och är valfritt). Om antalet anmälda är större än antalet bokade platser tre dagar innan sista anmälningsdag skickar Studentportalen ett e-postmeddelande till den administratör som skapat/senast uppdaterat tentamenstillfället och till ev. angivna e-postadresser kopplat till tentamenstillfället så att ändring av lokal kan göras innan anmälan stängs. 9. Ange om tentamen ska vara anonym. 10. Fyll i anmälningsperiod. Administratören kan välja friare än tidigare när de vill spärra anmälan. Den kan nu stängas tidigast 12 dagar och senast 4 dagar före tentamen. OBS! Om institutionen ska hinna boka rätt antal platser i skrivningslokalen är det viktigt att skapa tentamensanmälan i god tid innan tentamenstillfället och ha sista anmälningsdagen 12 dagar innan tentamenstillfället. 11. Meddelande till studenten: Studenterna ser meddelandet i samband med tentamensanmälan i Studentportalen. Samma meddelande bifogas också i det e- postmeddelande som den anmälda studenten får efter att anmälan stängts. Datum, lokal, tid och anonymitetskod skickas också. 11

12 12. Fyll i e-postadresser till de administratörer/lärare som ska få information om tentamenstillfället (den administratör som senast uppdaterade tentamensanmälan får automatiskt ett e-postmeddelande fyra dagar innan provdatum). 13. Klicka på Spara. Fyra dagar innan provdatum skickar systemet ut ett e-postmeddelande med information om tentamenstillfället till den administratör som sist uppdaterade tentamensanmälan. När en Tentamensanmälan är skapad visas den i översikten under fliken Utbildning > Sammanställning av > Tentamensanmälan och via länken Tentamensanmälan i menyn på aktuell kurs- och kurstillfällessida. Här visas information om tentamenstillfället, hur många studenter som anmält sig och om tentamen är anonym eller inte. Kontroll av provuppsättning Listan med provuppsättningar för kursen hämtas från Uppdok. Ibland måste "gamla" studenter som inte läst kursen i vanlig takt examineras på en senare kursdel/prov som inte ingår i deras provuppsättning. För att dessa studenter ska kunna anmäla sig till tentamen via Studentportalen kan en institutionsadministratör ange att kontrollen mot provuppsättningar inte ska göras för ett tentamenstillfälle. Detta görs genom att ta bort markeringen i rutan "Kontroll av provuppsättning". Alla studenter som någon gång varit registrerade på kursen och saknar godkänt resultat på provet kan då anmäla sig via Studentportalen. I nästa steg, vid resultatrapportering av provet varnar Uppdok om provet inte ingår i studentens provuppsättning, men institutionen kan ignorera varningen. Nackdelen med att avstå från kontrollen av provuppsättning vid tentamensanmälan är att institutionen inte kan utnyttja Uppdok fullt ut vid resultatrapportering av hel kurs, då automatiska kontroller mot provuppsättningar och obligatoriska prov inom provuppsättningar inte kan göras av systemet. Detta betyder att institutionen kan manuellt behöva kontrollera studenters prov inom kursen innan inrapportering av betyg på hel kurs kan ske. 12

13 Sammanställning av tentamensanmälningar Institutionens samtliga tentamensanmälningar finns under fliken Utbildning > Sammanställning av > Tentamensanmälan och vid respektive kurs och kurstillfälle. Sammanställningen visar automatiskt alla tentamenstillfällen från dagens datum och framåt. Det går också att söka ut tentamenstillfällen genom att ange provdatum och klicka på Sök. Sammanställningen innehåller information om: När tentamen äger rum, hur många som är anmälda och när tentamen spärras för anmälningar. Kolumnen Provbenämning visar vilket prov tentamensanmälan gäller och länkar till Redigera tentamensanmälan där ändring av bl.a. tid, lokal och status kan göras. Sidan Redigera tentamensanmälan nås även via länken Redigera tentamenstillfälle längst ut till höger. Institutions- och kurstillfällesadministratörer kan redigera ett tentamenstillfälle. Kolumnen Anmälda/Godkända visar antal anmälda och godkända studenter. Länken öppnar Tentamensanmälan. Här kan Institutionsadministratören se anmälda studenter, skicka e- post, lägga till och ta bort studenter. Om tentamen inte är markerad som anonym kan även Kurstillfällesadministratörer se länken och öppna Tentamensanmälan. 13

14 Anmälda studenter Bild på en tentamensanmälan med en anmäld student (fiktivt namn + personnummer). Visa anmälda studenter Sidan med anmälda studenter öppnas genom att klicka på länken (t.ex. 20/3) i kolumnen Anmälda/godkända i sammanställningen av tentamensanmälningar. Endast en institutionsadministratör kan se länken och öppna denna sida om tentamen är anonym. Om tentamen inte är anonym kan även kurstillfällesadministratörer öppna sidan. Här visas studentens anonymitetskod, namn, personnummer, e-post, ev. programinriktning och registreringstermin. Administratören kan lägga till studenter t.o.m. fyra dagar innan provdatum oavsett anmälningsperiod. Studenter kan tas bort från listan t.o.m. provdatum. Det går att anmäla alla studenter som är registrerade på kursen denna termin samtidigt. Reg. termin: Om en student inte är registrerad på kurstillfällets starttermin står det i kolumnen "Reg. termin" vilken termin studenten registrerade sig till kursen första gången. Godkänd: En student som har anmält sig till tentamen innan godkänt resultat har rapporterats in markeras i listan som Godkänd. Detta kan exempelvis hända om studenten anmält sig till en ordinarie tenta samt en omtenta. Godkända studenter sorteras bort av systemet i pdf-listan innan den skickas till skrivningssalen. Länken Anmälda studenter (pdf) visar upp listan med anmälda, icke godkända, studenter. Denna pdf innehåller information om tentamenstillfället, studenternas namn, personnummer och koder. Listans kolumner går att sortera. Detta görs via en rullgardinsmeny innan listan öppnas. 14

15 Om tentamen sker i en skrivningssal som tillhör Byggnadsavdelningen skickas listan med anmälda studenter till skrivningslokalen automatiskt fyra dagar innan provdatum. Om tentamen sker i annan lokal måste institutionen själv leverera listan till skrivningssalen enligt de rutiner som fakultetsnämnden/institutionen beslutat. Lägg till en anmälan för en student En institutionsadministratör kan lägga till studenter t.o.m. fyra dagar innan provdatum. Listan kan användas som underlag för betygsrapportering. En administratör kan lägga till alla studenter (som är registrerade på kursen denna termin) samtidigt genom att klicka på knappen Lägg till alla. Studenter som man lägger till i listan måste ha en registrering på kursen. Det görs även en kontroll att studenten saknar ett godkänt resultat på den aktuella provkoden. Anonymitetskoden visas för den inloggade studenten vid dennes tentamensanmälan och skickas till studenten via e-post fyra dagar innan provdatum. Om du som administratör vill föra över anmälda studenter från ett tentamenstillfälle till ett annat kan du: 1. Öppna Anmälda studenter (pdf) för tentamenstillfälle A. 2. Öppna sidan med anmälda studenter för tentamenstillfälle B. 3. Kopiera studentens personnummer från pdf-filen. 4. Klistra in personnumret i fältet för att lägga till en anmälan och klicka på knappen Lägg till. 5. Upprepa steg 3-4 tills alla studenter är anmälda. Ta bort en students anmälan Man kan ta bort en eller flera studenter från listan t.o.m. provdatum. Markera kryssrutorna vid den/de studenter som ska tas bort och klicka på knappen "Ta bort markerade studenter". E-post Man kan skicka e-post till de anmälda studenterna även efter att den sista anmälningsdagen har passerat. Automatiska e-postmeddelanden om tentamenstillfället 1. Tre dagar innan sista anmälningsdag skickar systemet en påminnelse till studenter som ännu inte anmält sig. 2. Fyra dagar innan provdatum skickar systemet ut ett e-postmeddelande till anmälda studenter. Meddelandet innehåller information om tentamenstillfället och den personliga anonymitetskoden. 3. I samband med tentamenstillfällets sista anmälningsdag samt fyra dagar innan provdatum skickar systemet en bekräftelse till den administratör som sist uppdaterade tentamensanmälan. Meddelandet innehåller information om tentamenstillfället och antalet anmälda. 15

16 Redigera tentamenstillfälle 1. Öppna sidan med sammanställningen av Tentamensanmälningar 2. Klicka på provets benämning i kolumnen Provbenämning eller på länken Redigera tentamenstillfälle. 3. Då öppnas sidan Redigera tentamenstillfälle. Det är möjligt att ändra tentamenstyp, lokal, provuppsättningskontroll, meddelande, anonymitet och provdatum fram till sista anmälningsdag. Observera att anonymitet och provdatum bara kan ändras så länge ingen student har anmält sig till tentamen. Efter att sista anmälningsdag har passerat går det endast att ändra tentamenstyp, meddelande, antal bokade platser samt ställa in tentamenstillfället. Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde den sparas och visas i administratörsgränssnittet. Kom ihåg att informera de studenter som redan hunnit anmäla sig om ändringar! Studentportalens supportpersonal kan, i undantagsfall, ändra tid och lokal för tentamen även efter sista anmälningsdag har passerat och fram till fyra dagar innan provdatum. Kontakta supporten för mer information. Inställt tentamenstillfälle Om ett tentamenstillfälle är inställt bockas detta för på sidan Redigera tentamenstillfälle. Information om att tentamenstillfället är inställt visas då för studenten och ett e-postmeddelande skickas till studenten fyra dagar innan provdatum. Om tentamenstillfället ställs in efter att e-postmeddelandet har skickats ut till anmälda studenter (fyra dagar innan provdatum) måste studenterna kontaktas manuellt. 16

17 Du kan själv kontakta anmälda studenter via sidan med anmälda studenter: 1. Öppna sammanställningen av Tentamensanmälningar. 2. Klicka på länken, t.ex. 20/3, i kolumnen Anmälda/godkända. 3. Då öppnas sidan med anmälda studenter. 4. Markera alla studenter i listan och klicka på länken Skicka e-post till valda studenter. Ta bort tentamensanmälan Man kan ta bort en Tentamensanmälan och då försvinner länken direkt även från studentgränssnittet. Detta görs via Redigera tentamenstillfälle. Obs! Det går inte att ta bort en tentamensanmälan som studenter redan hunnit anmäla sig till. Däremot går det att ställa in ett tentamenstillfälle. 17

18 Tentamensanmälan med resultatkod När ett prov inom flera olika kurser examineras via samma tentamen kan man koppla ihop kurs- och provkoderna till en resultatkod. Fördelen är att institutionen i Studentportalen slipper lägga till separata tentamenstillfällen för respektive kurs och prov. Det räcker att lägga till ett (1) gemensamt tentamenstillfälle med hjälp av resultatkoden. I Studentportalen lägger administratören till tentamenstillfället precis som vanligt, men i stället för kurs och prov anger man endast resultatkoden. Studenter som är registrerade på någon av de i resultatkoden ingående kurserna samt saknar godkänt resultat på kursen och provet kan anmäla sig till tentamen. I nästa steg, vid resultatrapportering med hjälp av resultatkoden, håller Uppdok reda på studenternas kurstillhörighet och ser till att resultaten bokförs på rätt kurs och prov för studenten. Ny resultatkod Uppdok-enheten lägger in resultatkoder i Uppdok efter begäran av institutionen. Institutionen meddelar Uppdok-enheten de kurser och prov som ska ingå i den nya resultatkoden. De ingående kurserna kan tillhöra olika institutioner. Alla de ingående proven måste ha samma betygskala, även om kurserna inte skulle ha det. Resultatkoden är 6 tecken lång och består av siffror och/eller bokstäver. Resultatkoden är inte kopplad till en termin eller en institution. Ett exempel: Resultatkod: R12345 Kurs: 1MX001 Prov: 1000 Kurs: 1MX460 Prov: 0120 Kurs: 1MX963 Prov: 2002 Detaljerad information om tentamensanmälan med resultatkod finns i manualen. 18

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

SchoolSoft för vårdnadshavare

SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft för vårdnadshavare 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 4 Startsidan... 9 Veckovyn... 9 Dagsvyn... 10 Aktuellt... 12 Nyheter... 12 Kalender... 12 Verksamhetslogg... 15 Matsedel... 15 Bokningar...

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

PALASSO Egenrapportering Användarhandbok. Version 5.30 Rev R 2012-03-30

PALASSO Egenrapportering Användarhandbok. Version 5.30 Rev R 2012-03-30 PALASSO Egenrapportering Användarhandbok Version 5.30 Rev R 2012-03-30 Användarhandbok EGENRAPPORTERING Sida 0-2 PALASSO EGENRAPPORTERING Revision R Mars 2012 Dokumentbeteckning: Användarhandbok Logica

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM JOBSDATA... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 PROJEKT/ÄGARE...

Läs mer