ANDEL KOMPLICERAT DRG SOMATISK AKUTSJUKHUS. SLUTEN VÅRD STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANDEL KOMPLICERAT DRG 2005-2013 SOMATISK AKUTSJUKHUS. SLUTEN VÅRD STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING"

Transkript

1 ANDEL KOMPLICERAT DRG SOMATISK AKUTSJUKHUS. SLUTEN VÅRD STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Hector Reyes HSF-Vårdinformatik

2 Skillnader i andel komplicerade DRG från början Upphovet till olikheterna (skillnader i registrering av komplicerade fall) är att det saknas tydliga regler för diagnosregistreringen. Reglerna ger utrymme för stora skillnader i tolkningen SPRI rapport

3 Anvisningar till primär kodning Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos. Socialstyrelsen Riktlinjer för rapportering av bidiagnoser i sluten vård inom SLL. HSF-Vårdinformatik. HSN

4 ej komplicerat och komplicerat DRG Diagnos DRG bukaortaaneurysm (pulsåderbråck) DRG E51E: Sjukdomar i perifera kärl, ej komplicerat + Bidiagnos angina pectoris (kärlkramp) DRG E51C: Sjukdomar i perifera kärl, komplicerat

5 Procent komplicerade DRG % Procent komplicerat DRG av DRG par Sluten vård 50% 45% 40% 35% 30% 49,1% 48,4% 47,1% 45,3% 45,6% 44,9% 42,0% 39,4% 37,9% 35,4% 36,3% 37,7% 38,0% 38,0% 38,1% 37,6% 33,9% 31,2% 31,5% 31,9% 31,0% 30,2% 30,3% 29,1% 51,9% 42,7% 37,9% Ersta Karolinska S:t Göran Danderyd Södersjukhuset Södertälje Norrtälje Totalt 25% Hector Reyes.HSF-Vårdinformatik Markant ökning under av nästan alla sjukhus ökar även pga. införande av CC-grupperare. S:t Göran sjukhus har haft den största ökningen Avståndet mellan sjukhusen - eller spridning - är nästan oförändrat mellan år 2005 och Förändringar i andel komplikationer beror även på ändrade patientsammansättning (Case mix).

6 Procent komplicerat DRG: Utveckling mellan Totalt Norrtälje Södertälje Södersjukhuset Danderyd S:t Göran Karolinska Ersta Procent komplicerat DRG av DRG par 2005 och ,7% 35,4% 45,6% 43,5% 37,9% 30,2% 37,5% 35,2% 43,1% 35,8% 51,9% 37,9% 43,9% 34,9% 26,6% 32,9% % 30% 40% 50% 60% Hector Reyes.HSF-Vårdinformatik

7 Differens i kostnader i komplicerade DRG. KPP 2011 Ej justerat för patientsammansättning (casemix) Medelvärde Sjukhus Ej komplicerat DRG Komplicerat DRG Båda Övriga sjukhus Karolinska Totalt Diff. mellan sjukhus 49% 70% 64% Skillnaderna i kostnaderna mellan sjukhusen för samtliga komplicerade grupper är 64 procent. Skillnaderna mellan sjukhusen är 49 procent för ej komplicerade DRG och ännu större för komplicerade DRG, 70 procent. Medelkostnader för ej komplicerade DRG för Karolinska motsvarar medelkostnader för Övriga sjukhus på komplicerade DRG. Bortsett från att det är olika patientmix och att sjukhus skiljer sig i effektivitet, tyder dessa stora differenser i kostnader på att Karolinska har mer resurskrävande fall svårare medicinska fall och att DRG system inte lyckas spegla dessa skillnader genom de olika nivåerna på komplikations DRG. Det finns en uppenbar glapp mellan resursförbrukning och DRG beskrivningen som visas i föregående bild.

8 Index för komplicerat DRG 2013 (CC). Justerat för patientsammansättning Alla sjukhus= Index för procent komplicerat DRG Justerat för casemix Index för procent komplicerat DRG Justerat för casemix I denna bild visas index för andel komplicerat DRG efter justering, eller hänsyntagen till patientsammansättning (Case mix) på varje sjukhus, och jämförs mot genomsnittet på alla sjukhus, i samma DRG år Alla sjukhus är basen och är lika med 100. S:t Göran har 11 procent högre andel komplicerat DRG än genomsnittet på alla sjukhus, i samma DRG. SÖS ligger däremot 14 procent under genomsnittet på alla sjukhus i andel komplicerat DRG i samma patient sammansättning.

9 Index för komplicerat DRG Justerat för patientsammansättning Alla sjukhus= Index för komplicerat DRG justerat för casemix Ersta Karolinska 100 S:t Göran Danderyd Södersjukhus Södertälje 85 Norrtälje Skillnaden mellan sjukhusen högsta och minsta värdet har ökat från 23 procentenheter 2005 till 25 procentenheter detta innebär att trots att alla sjukhus har ökat andel komplicerat DRG, och dessutom en betydande ökning av antal diagnoser per fall, har differenserna mellan sjukhusen ökat Hector hänsyn Reyes. tagen HSF-Vårdinformatik och efter justering för patientsammansättningen (case mix).

10 Index för kostnad, procent ytterfall och andel komplicerade DRG Alla sjukhus=100 Index för andel komplicerade DRG och kostnad. Innerfall Index 2011 KS Övriga Index för komplicerade DRG Kostnad index 2011 DRG-par Index för andel komplicerade DRG på Ytterfall och antal ytterfall Index 2011 KS Övriga Index för komplicerade DRG. Ytterfall Procent Ytterfall DRG-par Index för komplicerade DRG vid innerfallet är 7 procent högre (107) men 9 procent (109) högre kostnadsindex för Karolinska än genomsnittet på alla sjukhus och efter justering för casemix. Övriga sjukhus i SLL har 6 procent lägre (94) komplicerade DRG men ännu 10 procent (90) lägre kostnader än genomsnittet av alla sjukhus. Skillnader i komplicerade DRG eller sjukdomssvårighet för både Universitets och övriga sjukhusen speglar inte riktig motsvarande kostnader, då det skiljer sig mer på kostnader än procent komplicerade DRG särskild för övriga sjukhus. I den andra tabellen är index för komplicerade DRG 1 procent högre och andel ytterfall för DRG-par 56 procent högre än genomsnittet av alla sjukhus. För övriga sjukhus är andel komplicerade DRG 4 procent under genomsnittet och andel ytterfall 56 procent lägre än genomsnittet av alla sjukhus. Den låga andelen komplicerade DRG (en procent över genomsnittet) motsvarar inte det stora antal extrem höga kostnader på karolinska sjukhus. Även andel komplicerade och andel ytterfall för övriga sjukhus är inte samstämmiga. Det finns en stor glapp mellan beskrivning av svårighetsgraden och den stora andel fall med extremt höga kostnader. Dessa motsägelser tyder på ofullkomligheter i DRG-systemet eller kodning etc.

11 Medelvårdtider för komplicerade DRG De 20 mest frekventa DRG största och minsta värde DRG 2013 KS SÖS DS S:t G STS NTS P05 Vaginal förlossning 3,2 3,3 3,3 3,1 F47 Buksmärta/gastroenterit >17 3,9 3,5 2,8 3,1 3,1 3,6 E65 Arytmi & överlednstörn 2,4 3,2 3,2 2,6 2,6 2,5 D47 Lunginflammation 5,3 5,4 5,8 4,7 5,0 4,5 A56 Kramper & huvudvärk 4,0 2,9 3,3 2,2 2,5 3,5 P01 Kejsarsnitt 4,8 4,7 4,6 3,7 E47 Hjärtsvikt & chock 4,0 5,0 5,4 4,2 4,7 3,9 A46 Spec kärlsjd hjärna exkl TIA 6,7 7,6 6,8 7,3 8,1 3,7 M40 Njur- & urinvägsinf 4,6 4,9 4,6 4,3 5,1 4,2 C31 Balansproblem, yrsel 2,6 2,6 2,3 1,8 2,3 2,4 F30 Appendektomi 4,5 4,8 2,4 3,1 3,7 3,9 E67 Synkope & kollaps 1,9 2,1 2,4 1,9 2,3 2,9 G12 Laparoskopisk kolecystektomi 5,2 7,8 4,1 3,8 2,7 5,1 A69 Andra sjd i nervsyst 4,7 4,1 4,0 2,7 2,8 2,4 F40 Magsår och GI-blödning 4,6 5,0 3,3 4,0 3,5 4,1 D49 Bronkit & astma 3,6 4,1 3,4 3,1 3,8 3,4 H07 Op höft/lår ej stor led >17 7,5 5,9 6,4 4,8 6,0 4,5 U35 Förgiftn & tox medicin 1,7 1,7 1,5 1,4 1,1 1,1 H02 Prim ledprot höft 7,6 5,7 5,1 5,1 5,3 4,9 H36 Op fotled underben öarm >17 7,2 6,7 6,1 3,4 5,6 4,2 Skillnader i medelvårdtider mellan det högsta och lägsta värdet varierar mellan 6 till 189 procent, och genomsnittet ligger kring 61 procent. De flesta av de högsta medelvårdtider vid komplicerade DRG finns på Karolinska och SÖS. De flesta lägsta värden på medelvårdtider finns på S:t Göran sjukhus. Bortsett från de olika sjukhus effektivitet, har Karolinska och SÖS högre resursförbrukning och eventuellt svårare medicinska fall än de övriga sjukhus. Södertälje och Norrtälje sjukhus ligger mest mellan de högsta och lägsta medelvårdtiderna.

12 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Procentandel komplicerat DRG 2013 Andel komplicerat Källa Valdatabasen Total 6% 35% 58% Norrtälje 6% 39% 55% Södertälje 5% 33% 63% Södersjukhuset 4% 31% 64% Danderyd S:t Görans Karolinska Stockholms BB 6% 37% 6% 45% 9% 35% 1% 26% 57% 49% 56% 73% Mycket Komplicerat DRG Komplicerat DRG Ej komplicerat DRG Strängnäs Ryggklinik 0% 63% 37% Ersta sjukhus 5% 21% 74% Hector Reyes.HSF-Vårdinformatik

13 Procent komplicerade DRG av DRG-par De 20 mest frekventa DRG (största och minsta värde) DRG 2013 Totalt Alla sjukhus KS SÖS DS S:t G STS NTS P05 Vaginal förlossning % 32% 33% 33% 24% F47 Buksmärta/gastroenterit > % 48% 24% 37% 37% 31% 41% E65 Arytmi & överlednstörn % 45% 32% 41% 46% 38% 26% D47 Lunginflammation % 56% 55% 71% 64% 66% 54% A56 Kramper & huvudvärk % 29% 24% 36% 37% 28% 36% P01 Kejsarsnitt % 50% 44% 38% 28% E47 Hjärtsvikt & chock % 89% 81% 88% 94% 81% 71% A46 Spec kärlsjd hjärna exkl TIA % 62% 48% 54% 63% 52% 47% M40 Njur- & urinvägsinf % 47% 40% 60% 55% 48% 56% C31 Balansproblem, yrsel % 31% 21% 25% 28% 21% 21% F30 Appendektomi % 16% 13% 10% 26% 14% 18% E67 Synkope & kollaps % 42% 34% 44% 42% 28% 42% G12 Laparoskopisk kolecystektomi % 47% 23% 30% 26% 15% 22% A69 Andra sjd i nervsyst % 38% 27% 30% 40% 32% 21% F40 Magsår och GI-blödning % 70% 48% 71% 75% 65% 67% D49 Bronkit & astma % 18% 13% 45% 56% 43% 20% H07 Op höft/lår ej stor led > % 57% 70% 44% 82% 51% 62% U35 Förgiftn & tox medicin % 54% 32% 58% 45% 46% 28% H02 Prim ledprot höft % 40% 55% 35% 43% 26% 40% H36 Op fotled underben öarm > % 26% 25% 13% 39% 23% 33%

14 Procent komplicerade DRG före och efter granskning Faktisk data 2010 och slumpmässigt urval vid två sjukhus av 4 DRG Procent komplicerade DRG: Faktisk data 2010 och urvalgranskning. Sjukhus A Procent kompplicerade DRG: Faktisk utfall 2010 och urvalgranskning. Sjukhus B 120% 120% 100% 100% 80% 60% 56% 55% 148 Större tarmoperation K 80% 60% 47% 63% 148 Större tarmoperation K 40% 20% 59% 43% 121 Hjärtinf m kard kompl 40% 20% 44% 52% 121 Hjärtinf m kard kompl 0% Före Efter Hector Reyes. UA-Vårdinformatik 0% Före Efter Hector Reyes. UA-Vårdinformatik Journalgranskning avseende primärklassificering av vårdtillfällen i komplicerade respektive komplicerade DRG vid Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus. Mats Karlsson, Hector Reyes, Stig Hagström. HSF-UA. 2011

15 Procent komplicerade DRG Patientregistret. Sjukhus > än 1000 fall Procent komplicerade DRG Patientregistret. > 1000 fall Norrlands Universitetssjukhus Mälarsjukhuset Motala lasarett Mora lasarett Länssjukhuset Kalmar Lycksele lasarett Ljungby lasarett Lindesbergs lasarett Landskrona lasarett Köpings lasarett Kungälvs sjukhus Kullbergska sjukhuset Kristianstads sjukhus Kiruna lasarett Karlstads sjukhus Karlskoga lasarett Kalix lasarett Höglandssjukhuset Hässleholms sjukhus Hudiksvalls sjukhus Karolinska sjukhus Helsingborgs lasarett Hallands sjukhus Varberg Hallands sjukhus Halmstad Gävle sjukhus Gällivare lasarett Falu lasarett Ersta sjukhus Enköpings lasarett Danderyds sjukhus Bollnäs sjukhus Blekingesjukhuset Avesta lasarett Arvika sjukhus Alingsås lasarett Akademiska sjukhuset 30% 41% 43% Hector Reyes.HSF-Vårdinformatik 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

16 Procent komplicerade DRG Patientregistret. Sjukhus > än 1000 fall Totalt Östersunds sjukhus Örnsköldsviks sjukhus Ängelholms sjukhus Ystads lasarett Växjö lasarett Västerås lasarett Västerviks sjukhus Värnamo sjukhus Vrinnevisjukhuset Visby lasarett NU-sjukvården Universitetssjukhuset Örebro Universitetssjukhuset MAS Universitetssjukhuset i Lund Universitetssjukhuset i Linköping Trelleborgs lasarett Torsby sjukhus Södra Älvsborgs sjukhus Södertälje sjukhus Södersjukhuset Sundsvalls sjukhus Sunderbyns sjukhus Spenshults reumatikersjukhus Sollefteå sjukhus Skellefteå lasarett Skaraborgs sjukhus Simrishamns sjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset S:t Görans sjukhus Ryhov, länssjukhus Privat vårdgivare Piteå Älvdals sjukhus Oskarshamns sjukhus Nyköpings lasarett Norrtälje sjukhus Hector Reyes.HSF-Vårdinformatik Procent komplicerade DRG Patientregistret. > 1000 fall 37% 35% 41% 47% 46% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

17 Procent komplicerade DRG Universitets sjukhusen. Patientregistret Komplicerade DRG Universitets sjukhusen. Patientregistret Totalt 40% Universitetssjukhuset Örebro 33% Universitetssjukhuset MAS 46% Universitetssjukhuset i Lund 40% Universitetssjukhuset i Linköping Sahlgrenska universitetssjukhuset 33% 35% Norrlands Universitetssjukhus Karolinska sjukhus Akademiska sjukhuset Hector Reyes.HSF-Vårdinformatik 41% 43% 42% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

18 Antal diagnoser per fall. Sluten vård 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 3,2 3,2 2,5 2, ,6 3,4 2,7 2,1 2, Antal diagnoser per fall. Sluten vård 3,3 3,3 2,8 2, ,6 2,7 3,2 3,1 2,8 2,8 2, , ,4 3,3 3,0 3,1 2,2 2, Ersta Karolinska S:t Göran Danderyd Södersjukhuset Södertälje Norrtälje Totalt Hector Reyes.HSF-Vårdinformatik

19 Index Index för antal diagnoser per fall. 2005= Index för antal diagnoser per fall. 2005= Ersta Karolinska S:t Göran Danderyd Södersjukhuset Södertälje Norrtälje Totalt Hector Reyes.HSF-Vårdinformatik

20 DRG-par. Förändring i antal diagnoser per fall mellan 2005 och 2013 Totalt Norrtälje Södertälje Södersjukhuset Danderyd S:t Göran Karolinska Ersta Antal diagnoser per fall. Differens % 23% 0% 10% 19% 24% 13% 19% 23% 36% 27% 24% 9% 20% 8% 7% Ej komplicerat DRG Komplicerat DRG 0% 10% 20% 30% 40% Hector Reyes.HSF-Vårdinformatik

21 Antal diagnoser per fall Antal diagnoser per fall 2013 Total 5,5 4,5 2,0 Norrtälje 5,5 4,7 2,2 Södertälje 5,0 4,2 2,0 Södersjukhuset 4,8 4,2 1,8 Danderyd S:t Görans 5,4 5,6 4,6 4,6 2,2 2,2 Mycket Komplicerat DRG Komplicerat DRG Karolinska 5,7 4,6 2,0 Ej komplicerat DRG Stockholms BB 5,8 4,7 2,5 Strängnäs Ryggklinik 1,6 1,7 Ersta sjukhus 4,3 3,6 1,7 Hector Reyes.HSF-Vårdinformatik

22 Antal fall Överlappning av kostnader E41E=Ej komplicerade. E41C=Komplicerade. E41A=Mycket komplicerade 140 Hjärtinfarkt utan kard. kompl. Innerfall 2011 Streckade linjer anger genomsnittkostad E41E E41C E41A Kostnader Trots att medelvärdet mellan de tre grupper skiljer sig åt i rätt riktning, dess kostnadsfördelningar överlappar varandra, och visar en relativ sett låg differentiering mellan dessa tre komplikationsgrupper. Mycket komplicerade DRG (E41A) innehåller lika extrem låga kostnader som de andra DRG-grupper, trots att definitionsmässig skiljer sig medicinsk genom högre comorbiditet, och den har bara några få antal fler fall i den högra svansen. Märklig är även dess så stor kostnads spridning. Ett ytterligare exempel kan ses även i nästa bild.

23 Extrem låga kostnader och vårdtider inom ett DRG: Differens mellan innerfall och den 5:e percentilen DRG2013 5:e pctl/- innerfall Antal fall Medelkostnad Medelvårdtid D47A Lunginflammation M 5:pctl ,9 95 pctl ,9 D47A Lunginflammation M Summa Innerfall ,6 D47C Lunginflammation K 5:pctl ,7 95 pctl ,8 D47C Lunginflammation K Summa Innerfall ,5 D47E Lunginflammation U 5:pctl ,4 95 pctl ,3 D47E Lunginflammation U Summa Innerfall ,1 Fel primär kodning eller korta vårdprocesser som inte är kongruenta med ett genomsnitt patient kostnaden i ett DRG, kan leda till fel DRG klassificering och fel kostnadsallokering. 5:e percentilen

24 Extrem låga medelkostnader (tkr)och vårdtider inom ett DRG: Differens mellan innerfall och den 5:e percentilen. Innerfall 2011 Medelkostnaden för de 10 största DRG.5:e percentilen och innerfallen I tiotusentals kronor P05E Vaginal förlossning U P05C Vaginal förlossning K P05A Vaginal förlossning M P01E Kejsarsnitt U P01C Kejsarsnitt K P01A Kejsarsnitt M M40E Njur- & urinvägsinf U M40C Njur- & urinvägsinf K M40A Njur- & urinvägsinf M F49E Buksmärta/gastroenterit <18 U F49C Buksmärta/gastroenterit <18 K F47E Buksmärta/gastroenterit >17 U F47C Buksmärta/gastroenterit >17 K F47A Buksmärta/gastroenterit >17 M E65E Arytmi & överlednstörn U E65C Arytmi & överlednstörn K E47E Hjärtsvikt & chock U E47C Hjärtsvikt & chock K E47A Hjärtsvikt & chock M D47E Lunginflammation U D47C Lunginflammation K D47A Lunginflammation M A56E Kramper & huvudvärk U A56C Kramper & huvudvärk K A56A Kramper & huvudvärk M A46E Spec kärlsjd hjärna exkl TIA U A46C Spec kärlsjd hjärna exkl TIA K A46A Spec kärlsjd hjärna exkl TIA M Hector Reyes. UA-Vårdinformatik 0,7 1,2 1,9 2,8 0,7 2,7 2,9 0,9 0,5 1,1 0,4 0,6 0,8 1,0 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,7 0,9 0,5 1,1 0,6 0,9 0,9 1,0 1,3 2,4 2,6 3,1 4,3 1,9 2,0 2,7 2,7 4,0 1,4 2,2 2,4 3,0 5,0 2,6 3,5 5,1 2,0 2,6 3,6 3,6 5,6 4,7 5,8 4,8 6,0 7,9 11, Mean 5:e pctl Mean innerfall 5:e percentilen

25 Procent komplicerade DRG på studiepopulationen och femte percentilen Vårdtid noll och ett (exkl. avlidna fall). Kostnadsdata 2011 Procent komplicerade DRG: Innerfall och 5:percentilen vårdtid Ett Medelkostnader. Innerfall och 5:e percentil :e percentil 27% 47% Vårdtid Noll :e percentil Innerfall Vårdtid Ett Innerfall 22% 25% Vårdtid noll 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5:e percentilen Kostnaderna för innerfallet är dubbel så mycket högre än den 5:e percentilen (den lilla bilden). Men trots detta visar den 5:e percentilen ha en mycket högre andel komplicerade DRG än innerfallen. Även detta kan tyda på brister i diagnos kodning, eller brister i DRG systemet för att beskriva korta vårdprocesser, särskild för den grupp fall som har extrem låga kostnader. Det kan tyda även på underkodning av komplicerade fall vid innerfallen. De avlidna fallen är undantagna från data.

26 Sammanfattning Andel komplicerade DRG har ökat under perioden med ca 7 procentenheter i genomsnitt i alla stora sjukhus i Stockholm från 37 till 43 procent. Mest har S:t Göran sjukhus ökat med 14 procent enheter. Den största ökning har skett under 2012 med ca två procentheter. En ny stor ökning har skett 2013 (drygt 3 procentenheter), men en stor del av denna ökning beror på införande av CC-grupperare. En stor ökning av antal diagnoser har skett under perioden med 25 procent i genomsnitt under Antal diagnoser per fall för komplicerat DRG har ökat med 23 procent. Detta måste ha bidragit till ökningen av andel komplicerat DRG för nästan samtliga sjukhusen i Stockholm. Avståndet mellan sjukhus i procent komplicerade DRG, eller spridning har ökat mellan 2005 och 2013 efter justering för casemix.

27 Slutsatser Förändringar i andel med komplikationer beror i stort sätt på naturliga förändringar i patientsammansättning i ett DRG par på ett sjukhus. Men varför ökar uppåt hela tiden? Komplikationsnivåer som visas här är missvisande och inte överensstämmer med sjukhus uppdrag eller dess kostnads profiler. De stora skillnaderna i andel komplicerat DRG mellan sjukhus, med liknande uppdrag, måste bero på olikheter i kodnings praxis, och även brist på tydliga anvisningar. Det visar en granskning som gjordes 2011.

28 Slutsatser De extremt låga kostnaderna i den femte percentilen överlappar varandra oavsett komplikations nivå, och består huvudsakligen av korta vårdtider. Dessa extremt låg kostnads fall kan bero på brister i primär kodning, eller korta vårdprocesser som avviker från ett genomsnittlig DRG och borde lyftas bort från DRG systemet. Se rapport Trimning av extrem låga kostnader. Felaktig kodning av huvuddiagnos eller bidiagnos, leder till fel klassificering av DRG och till fel kostnads allokering och följaktligen snedvrider kostnads fördelning och kostnadsrelationer i DRG systemet.

29 Diskussions frågor Varför ökar andel komplicerat DRG på lång sikt? Om det finns fel i andel komplicerat DRG, hur stor är felet? På varje DRG, per sjukhus? Varför har dessa brister pågått så många år? Vad har det fallerat i DRG systemet och förvaltningen av detta? Hur stort fel blir i kostnadsallokering? Hur stort fel i ersättningar/intäkter? Går det att standarddisera primär kodning? Anvisningar för registrering av bidiagnoser, räcker det?

30 Vad måste göras? Granskning Det måste komma till stånd systematiska och regelbundna medicinska granskningar av primär kodning för kända problem DRG Även löpande granskningar utförda av de egna sjukhusen Standardisering av kodning Utökning och komplettering av anvisning för registrering av bidiagnoser Mer inriktade utbildning Hitta en nivå på rätt praxis DRG-logik Se över DRG-logik där exempelvis förekommer komplicerade fall i samband med korta vårdtider och låga kostnader som väsentlig avviker från ett DRG genomsnitt Flera spärrar i DRG logik där komplicerade och mycket komplicerade DRG sammanfaller med extremt korta vårdtider och extremt låga kostnader Trimning Trimma bort fall med extremt korta vårdtider och låga kostnader från DRGsystem Avtal Incitament för korrekt primär kodning Motverka dålig praxis

Utvärdering av DRG i Stockholm - Dämpning av förändringar i casemix över tid genom trimning av extremt höga och låga kostnader

Utvärdering av DRG i Stockholm - Dämpning av förändringar i casemix över tid genom trimning av extremt höga och låga kostnader Utvärdering av DRG i Stockholm - Dämpning av förändringar i casemix över tid genom trimning av extremt höga och låga kostnader - Hector Reyes & Michael Högberg Studera din by, då ska du lära dig om världen

Läs mer

Hector Reyes Michael Högberg. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-09-07 Diarienummer:

Hector Reyes Michael Högberg. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-09-07 Diarienummer: Ett mer stabilt och förutsägbart DRG system genom att separera trimning av casemix vid Universitetssjukhuset från de 5 övriga akutsjukhusen i SLL Hector Reyes Michael Högberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8 Webbtabell 1. Jämförelser mellan sjukhus av andelen patienter under 75 år med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas med perorala antikoagulantia (warfarin). Uppgift

Läs mer

Hector Reyes. Michael Högberg 2013-09-16 1 Utvecklingsavdelningen. Kortvård och trimning av extremt låga kostnader

Hector Reyes. Michael Högberg 2013-09-16 1 Utvecklingsavdelningen. Kortvård och trimning av extremt låga kostnader Hector Reyes. Michael Högberg 2013-09-16 1 Kortvård och trimning av extremt låga kostnader Hector Reyes. Michael Högberg 2013-09-16 2 Innehåll Kortvård och trimning av extremt låga kostnader... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Tid: 26 Mars 2009. 10:00-15:00 Var: Hotel Arlandia, Arlanda Stockholm 1. Antalet deltagande sjukhus i växer. Vi är

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer SK- kurs Akut stroke 2011-02- 03 ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR Kjell Asplund KUNSKAPSCIRKLARNA FÖR KVALITET I VÅRDEN Klinisk forskning Systema7ska kunskaps-

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. Erfaringer fra Sverige Riks- Stroke Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. Erfaringer fra Sverige Riks- Stroke Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012 Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer Erfaringer fra Sverige Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012 RIKS- STROKE Start 1994 Alla 74 sjukhus som vårdar akuta strokepagenter Täckningsgrad c:a 96% 25-26 000 pagenter

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 5 Landstingsprofiler Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

5:e rapporten sedan 2006

5:e rapporten sedan 2006 5:e rapporten sedan 2006 134 indikatorer för landstingsjämförelser 41 uppdelade per sjukhus 5:e rapporten Om Statistik 1, otur i ranking Om Statistik 2, statistisk osäkerhet Procent sämre utfall kvinnor

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Komplikations-DRG : Skillnader i procent komplicerade DRG mellan sjukhus i Stockholms läns landsting

Komplikations-DRG : Skillnader i procent komplicerade DRG mellan sjukhus i Stockholms läns landsting Komplikations-DRG 2005-2015: Skillnader i procent komplicerade DRG mellan sjukhus i Stockholms läns landsting Hector Reyes Michael Högberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2016-06-28

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

RDK-s fortbildningsdagar 26-28 mars 2009 i Örebro. Leif Sundberg

RDK-s fortbildningsdagar 26-28 mars 2009 i Örebro. Leif Sundberg Basal grundkurs i DRG och KPP RDK-s fortbildningsdagar 26-28 mars 2009 i Örebro Stig Hagström Leif Sundberg Vem är Leif Sundberg? Ekonom, Handelshögskolan, GU Controller, Affärsutveckling, Ledningsstaben

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER FRÅN ETT URVAL KVALITETSREGISTER

KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER FRÅN ETT URVAL KVALITETSREGISTER KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER FRÅN ETT URVAL KVALITETSREGISTER 2013 KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Exempel från Swedeheart

Exempel från Swedeheart Internationell samverkan möjligheter och utmaningar Exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabell 1. Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Webbtabell 2

WEBBTABELLER. Webbtabell 1. Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Webbtabell 2 WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell 8 Webbtabell 9 Webbtabell 10 Webbtabell 11 Webbtabell 12 Webbtabell 13 Webbtabell 14 Medelålder

Läs mer

Förstärkt uppföljning i anslutning till uppföljningsrapport 1 Hallands sjukhus

Förstärkt uppföljning i anslutning till uppföljningsrapport 1 Hallands sjukhus 1(4) Datum 2013-04-15 Förstärkt uppföljning i anslutning till uppföljningsrapport 1 Hallands sjukhus I uppdrag 2013 till driftnämnderna inom hälso- och sjukvård framgår att en kort rapport ska lämnas till

Läs mer

Improving healthcare since 2004

Improving healthcare since 2004 Improving healthcare since 2004 Sveriges bästa sjukhus (?) 2010 Hur det ser ut om man använder Öppna Jämförelser till att göra rangordnande jämförelser. Dr. Arne Björnberg Oscar Hjertqvist arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2014-01-01-2014-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Lungsjukvård 132 0 100.0

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2011 5 Obstetrisk verksamhet 6 2011:21 Erbjuds

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Förord. Stockholm i september 2006

Förord. Stockholm i september 2006 AT-ranking 2006 Förord Det är nu sjunde året i följd som SYLF genomför en ranking av landets platser för allmäntjänstgöring (AT). För första gången betygsätter vi i år ett utländskt sjukhus, Ålands centralsjukhus.

Läs mer

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga Sjukhusprofiler 2012 I diagrammen redovisas procentuella avvikelser mot vägt medelvärde för indikatorerna: Kostnad per DRG-poäng, blå stapel DRG-poäng per vårdtillfälle röd stapel Kostnad per vårdtillfälle,

Läs mer

Patientregistret. Öppen specialiserad vård 2008. Antal besök fördelat på landsting, sjukhus och klinik samt förteckning över verksamhetsområden

Patientregistret. Öppen specialiserad vård 2008. Antal besök fördelat på landsting, sjukhus och klinik samt förteckning över verksamhetsområden Patientregistret Öppen specialiserad vård 2008 Antal besök fördelat på landsting, sjukhus och klinik samt förteckning över verksamhetsområden Denna sammanställning omfattar alla sjukhus som rapporterat

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Anders Jacobsson Lisbeth Serdén Olafr Steinum www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret

Läs mer

PPM-Trycksår 2015. Slutenvård, Våren 2015

PPM-Trycksår 2015. Slutenvård, Våren 2015 PPM-Trycksår 2015 Slutenvård, Våren 2015 Bakgrundsdata, slutenvård Landsting Antal patienter Kvinna Man Antal riskpatienter Blekinge 293 127 166 51 Dalarna 477 253 224 103 Gotland 109 54 55 19 Gävleborg

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver

Läs mer

Möte med akutsomatikens registreringsgrupp

Möte med akutsomatikens registreringsgrupp 1 (6) Utvecklingsavdelningen Vårdinformatik och ersättningsmodeller Möte med akutsomatikens registreringsgrupp Datum 2014-02-05 Tid 14.00-16.00 Plats HSF/Mästaren Namn Närvarande Frånvarande Lena Centervall

Läs mer

Tar vi hand om våra patienter efter operation?

Tar vi hand om våra patienter efter operation? Tar vi hand om våra patienter efter operation? SFOG Varberg 2014-08-25 Mats Löfgren registerhållare, Umeå Jan-Henrik Stjerndahl, SUS Mathias Påhlsson SUS Maud Ankardal Halland Eva Uustal, Linköping Emil

Läs mer

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 14,0% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VT08 * HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 2 Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Strokevård

Nationell utvärdering 2011 Strokevård Nationell utvärdering 2011 Strokevård Landstingens insatser Bilaga 5: Riskfaktorer, sjuklighet, dödlighet, vårdkonsumtion och kostnader Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder,

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Kodningskvalitet i patientregistret. Ett nytt verktyg för att mäta kvalitet

Kodningskvalitet i patientregistret. Ett nytt verktyg för att mäta kvalitet Kodningskvalitet i patientregistret Ett nytt verktyg för att mäta kvalitet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre A08A Annan intrakraniell kärlkir M 88 498026 77% A09E Intrakraniell shuntkirurgi U 869 84144 A09A Intrakraniell shuntkirurgi M 87 306629 264% A10E Annan kraniotomi

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6 Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens läns Luleå Norrbottens län Ben 2017-02-11 landsting. IVF-kliniken Umeå Umeå Västerbottens

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 2013-09-20 Sidan 1 Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 Första steget i genomförandet Sidan 2 Förutsättningar och vårdbehov i SLL Befolkningen i länet ökar. På tio år, fram till 2020, väntas Stockholms

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-09-30 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 7 januari 2014 1 Kullbergska sjukhuset Hud- och könssjukvård

Läs mer

Var vårdas patienten? En analys av patientströmmar mellan landstingen

Var vårdas patienten? En analys av patientströmmar mellan landstingen Var vårdas patienten? En analys av patientströmmar mellan landstingen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

BILAGOR Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst- och Prostatacancer

BILAGOR Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst- och Prostatacancer BILAGOR Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst- och Prostatacancer Etapp 1 Rapport 2007-11-20 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Innehållsförteckning

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex sjönk till 120,5 fjärde kvartalet i fjol Husköpkraften är nu den lägsta på mer än tio år Svenskarnas husköpkraft fortsatte att

Läs mer

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus MÅNADSRAPPORT 1(10) Datum 150617 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus Period: januari - maj Kort sammanfattning Ekonomi Prognos Planerade

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2015-01-01-2015-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 2 maj 2016 1 Bollnäs sjukhus Kirurgisk vård 165 0 100.0 % 1

Läs mer

Annandag jul Torsdag Fredag Lördag Söndag Nyårsafton Nyårsdagen Onsdag Torsdag Fredag Tretton afton Trettondagen

Annandag jul Torsdag Fredag Lördag Söndag Nyårsafton Nyårsdagen Onsdag Torsdag Fredag Tretton afton Trettondagen 2-nov 03-dec 04-dec 05-dec 06-dec 07-dec 08-dec 09-dec 10-dec 11-dec 12-dec 13-dec Alla helgons Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 2:a Måndag Tisdag Onsdag Lucia dag Alingsås 10:00-16:00 10:00-19:00

Läs mer

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet 2009-05-14 Staffan Bryngelsson 1 Vågar vi dra några slutsatser om den vård som bedrivs med utgångspunkt i data från de medicinska registren?

Läs mer

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Hej Alla! Vi som pratar nu heter

Hej Alla! Vi som pratar nu heter Hej Alla! Vi som pratar nu heter Iréne Eriksson Monica Carlsson Läkarsekreterare Medicinkliniken Länssjukhuset Halmstad Iréne Eriksson, Monica Carlsson 1 Färdigutbildad! Och sen då? d Vad var syftet med

Läs mer

Patientregistret. Anders Jacobsson. Statistiker. Socialstyrelsen

Patientregistret. Anders Jacobsson. Statistiker. Socialstyrelsen Patientregistret Socialstyrelsen Anders Jacobsson Statistiker Socialstyrelsens HälsodataregisterH Cancerregistret Medicinska födelseregistret Registret för övervakning av fosterskador Patientregistret

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

1.5 Tillämpningsregler 2013

1.5 Tillämpningsregler 2013 1.5 Tillämpningsregler 2013 1.5.1 Användning av regionala priser och ersättningar Priser och ersättningar enligt denna överenskommelse tillämpas i enlighet med regionavtal mellan landstingen i Södra sjukvårdsregionen.

Läs mer

Produktivitet och effektivitet i hälsooch sjukvård. JÄMFÖRELSE MELLAn LAnDSTinG

Produktivitet och effektivitet i hälsooch sjukvård. JÄMFÖRELSE MELLAn LAnDSTinG Produktivitet och effektivitet i hälsooch sjukvård JÄMFÖRELSE MELLAn LAnDSTinG Produktivitet och effektivitet i hälsooch sjukvård Jämförelse mellan landsting Upplysningar om innehållet: Lena Bäckström,

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård Nyckeltal 214 Rapport Ögonsjukvård Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning av deltagande ögonsjukvårdskliniker...4 3 Befolkningen åldersfördelning...1 4 Nyckeltalsgrafer ögonsjukvård

Läs mer

Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017

Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017 Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017 Rikssektionen för Diagnoskodning Stockholm Primärkodningens betydelse för KPP Den är obefintlig 2 MEN TILLSAMMANS Primärkodning +

Läs mer

Kodningsutbildning. Kodningsutbildning för läkarsekreterare i Landstinget i Östergötland

Kodningsutbildning. Kodningsutbildning för läkarsekreterare i Landstinget i Östergötland Kodningsutbildning för läkarsekreterare i Landstinget i Östergötland 1 VARFÖR BÄTTRE DIAGNOSREGISTRERING? Registrering av diagnoser är lagstadgat enligt journaldatalagen liksom uppgiftsskyldighet till

Läs mer

Regionala priser och ersättningar för Södra Sjukvårdsregionen 2016

Regionala priser och ersättningar för Södra Sjukvårdsregionen 2016 Landstingsdirektörens stab 2015-12-08 Ärendenummer: 2015/00930 Ekonomienheten Dokumentnummer: Monica Magnusson Till Landstingsstyrelsen Regionala priser och ersättningar för Södra Sjukvårdsregionen 2016

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Totalpoäng för respektive medlemssjukhus

Totalpoäng för respektive medlemssjukhus Akademiska sjukhuset Alingsås lasarett Angereds Närsjukhus Capio Lundby NÃ rsjuhus Capio Närsjukvård AB Capio St Görans sjukhus AB Centralsjukhuset Kristianstad Frölunda Specialistsjukhus Helsingborgs

Läs mer

Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset

Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset 1Cost outlier WHY? Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Peter Bolin Stockholms läns landsting Mats

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

Karin Nyqvist. Socialstyrelsen, Avdelningen statistik och utvärdering mförelser. karin.m.

Karin Nyqvist. Socialstyrelsen, Avdelningen statistik och utvärdering mförelser. karin.m. Användning ndning och Kvalitet i data Karin Nyqvist Socialstyrelsen, Avdelningen statistik och utvärdering Enheten för Öppna jämfj mförelser karin.m..m.nyqvist@socialstyrelsen.se Användning ndning av data

Läs mer

Patientregistret. Anders Jacobsson. Statistiker. Socialstyrelsen

Patientregistret. Anders Jacobsson. Statistiker. Socialstyrelsen Patientregistret Socialstyrelsen Anders Jacobsson Statistiker Bakgrund Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Slutenvårdsregistret (försök) 1964-1969 Slutenvårdsregistret

Läs mer

RSV-säsongen 2014-2015

RSV-säsongen 2014-2015 RSV-säsongen 2014-2015 Denna rapport publicerades den 21 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2014-2015. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2014-2015 började tidigt och kännetecknades

Läs mer

Prostate cancer. National quality report for the year of diagnosis 2010 from the National Prostate Cancer Register (NPCR)

Prostate cancer. National quality report for the year of diagnosis 2010 from the National Prostate Cancer Register (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostate cancer National quality report for the year of diagnosis 10 from the National Prostate Cancer Register (NPCR) May

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest Kan egenvård och självtest vara något för dig? Tar du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna

Läs mer

Nationella riktlinjer för f. Nationella riktlinjer och. Presentationens innehåll. ndas? Hur ska riktlinjerna användas?

Nationella riktlinjer för f. Nationella riktlinjer och. Presentationens innehåll. ndas? Hur ska riktlinjerna användas? Nationella riktlinjer f god vårdv Kristina Eklund Ge en överblick av pågående arbeten Lyfta fram konkreta exempel från praxisundersökningar (levnadsvanor, depression/ångest och demens) Visa att riktlinjerna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 214 Rapport Röntgen och Mammografi Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitioner...4 3 Röntgen, länsnivå...6 4 Mammografi, läns- och kliniknivå...28 5 Röntgen, kliniknivå...43

Läs mer