KALLELSE Regionstyrelsen Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning."

Transkript

1 KALLELSE Regionstyrelsen Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl ca Plats: Glasriket, Videum Science Park. PG Vejdes Väg 15, Växjö. OBS! Möjligheter för gruppöverläggningar finns mellan i anslutning till sammanträdeslokalen. Roland Gustbée Ordförande Patric Littorin Sekreterare Delges Kallas Roland Gustbée (m) Carina Bengtsson (c) Monica Haider (s) Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Ann-Charlotte Wiesel (m) Lena Karlsson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Carin Högstedt (v) Peter Skoog Lindman (s) För kännedom Bo Frank (m) Gunnar Elm (c) Mikael Jeansson (s) Mats Johnsson (m) Sonja Emilsson (m) Margareta Schlee (m) Anders Jonsäng (c) Eva Johnsson (kd) Rolf Andersson (fp) Joakim Pohlman (s) Ingemar Almqvist (s) Anne Carlsson (s) Rose-Marie Jönsson Neckö (s) Anders Mårtensson (v) Kjell Jormfeldt (mp) Kallade ersättare Övriga kallade Sven Sunesson (c), Elizabeth Peltola (C), Åke Carlson (C) och Mats Johnsson (M). Tjänstemän Peter Hogla, Ulf Petersson, Björn Johansson, Anders Unger, Thomas Nilsson, Martin Eneborg och Mariana Johannesson. Vid förhinder anmäls detta till telefon eller via e-post: 2

2 Förteckning över regionstyrelsens ärenden Ärende Info/beslut Handling 1. Justering av protokoll (föreslås att Monica Haider utses att jämte ordförande justera protokollet) 2. Fastställande av dagordning./. 3. Rapporter från externa uppdrag Information 4. Aktuella frågor för regional utveckling - Regiondirektören informerar Information 5. Ekonomi a. Redogörelse för det ekonomiska läget Information b. Pensioner - bestämmelse Beslut./. c. Årsredovisning för Regionförbundet södra Beslut./. Småland 2011 d. Internkontroll för Regionförbundet södra Beslut./. Småland policy e. Budget 2012 fördelningsprinciper enligt Kultursamverkansmodellen Beslut./. 6. Infrastruktur och kommunikation a. Om fungerande internet och Beslut./. mobiltäckning på tåg motion b. Krösatåg 2012 benämning på tågsystem Beslut./. Hässleholm-Växjö c. Krösatåg 2012 trafikutbud Beslut./. regionaltågstrafik Hässleholm-Växjö d. LTP Verksamhetsplan 2013 skrivelse Beslut./. angående väg 120 och väg 122 e. Redundant Sydnet prissättning av noden Beslut./. i Lessebo kommunhus till noden i Åkerby f. Detaljplaner och Översiktsplaner 2012 Beslut./. yttranden g. Information från kollektivtrafikmyndigheten Information h. Trafikförsörjningsprogram tidplan Beslut./. 7. Livskraft a. Långsiktigt stöd till kvinnojouren Blenda - Beslut./. skrivelse b. Smålands och Blekinges Brysselkontor - Beslut./. handlingsprogram c. Sluta gulla med diktaturer - motion Beslut./. d. Mest sjuka äldre - avsiktsförklaring Beslut./. e. Assessment report 7 project cooperation Information./. Kronoberg and Tlokwe (Medverkande: Mariana Gomez Johannesson) f. Konstpedagogiskt uppdrag till Beslut./. Ljungbergmuseet g. Reaktor Sydost information Information (Medverkande: Martin Eneborg, Reaktor Sydost) 8. Kompetensförsörjning a. Vård och Omsorgscollege - samverkansavtal Beslut./. b. Yrkeshögskola Kronoberg för utveckling, Beslut./. 2

3 mervärde och tillväxt projektansökan 9. Förnyelse och dynamik a. Prestationsbaserad resurstilldelning för Beslut./. universitet och högskolor - remissyttrande b. Winnet diskussion avseende Beslut medlemskap c. Inkubatorn i Kronoberg AB - Ägardirektiv Beslut./ d. AB Destination Småland ägardirektiv Beslut./ e. Träindustrin - skrivelse Information./. 10. Valärenden a. Almi Företagspartner Kronoberg AB 10 april Beslut kl val av ombud till bolagsstämma b. AB Destination Småland torsdag 12 april kl. Beslut val av ombud till bolagsstämma c. Inkubatorn i Kronoberg AB val av ombud Beslut till bolagsstämma d. Institutet för lokal och regional demokrati 29 Beslut mars kl val av ombud till föreningsstämma e. Reaktor Sydost Föreningsstämma val av Beslut ombud 30 mars 2012 f. Energikontor Sydost - val av ombud Beslut g. Subkommittén Nordsjöprogrammet val av Beslut ledamot h. Rapportör för SKLs välfärdsprojekt - val Beslut i. Styrelseledamöter i nätverk - val Beslut 11. Bildande av regionkommun a. Överklagande av beslut i Regionförbundet södra Småland angående avsiktsförklaring att bilda regionkommun underrättelse om yttrande och förslag till yttrande Beslut./. 12. Anmälningsärenden: a. Delegationsbeslut b. Arbetsutskottets protokoll c. Trafiknämndens protokoll d. Delegationsbeslut av färdtjänst och riksfärdtjänst 13. Övriga ärenden 3

4 Regionstyrelsen Ärende 5 a Ekonomiskt läge - februari 2012 Dnr 10/0011 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att notera informationen till protokollet. Ärendet Ekonomichef Ulf Petersson lämnar en redogörelse för ekonomiskt läge februari Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 34/12

5 Regionstyrelsen Ärende 5 b Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Dnr 11/0002 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta Att bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF, enligt bilaga 1 skall gälla för Regionförbundet södra Småland från och med Att talet x i PBF 10 mom. 3 skall utgöra 3 prisbasbelopp. Att pensionsutfästelser för fritidspolitiker i Regionförbundet södra Småland enligt bilaga 2 skall gälla från och med Ärendet Regionförbundet har tidigare inte fastställt egna regler för de förtroendevaldas pensioner. Medlemmarnas reglementen har studerats och ett förslag har upprättats att gälla från och med den innevarande mandatperioden. Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 263/11 - Bilaga 1: Pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF - Bilaga 2: Pensionsutfästelser för fritidspolitiker

6 = = = = = = OMMNJMSJNR= _Éëí ããéäëéê== çã=ééåëáçå=çåü=~îö åöëéêë ííåáåö= Ñ ê=ñ êíêçéåçéî~äç~= = Üçë= âçããìå= ÉåäáÖí=ÄÉëäìí= = = = f=äóçéäëé=ñêkçkãk=ommpjmnjmn= = =

7 méåëáçåëäéëí ããéäëéê= = =N= dáäíáöüéíëçãê ÇÉ=ãKãK= jçãk=n= aéëë~=ééåëáçåëäéëí ããéäëéêi=ñçêíë ííåáåöëîáë=äéå ãåç~=m_ci=ö ääéê=ñ ê=ñ êíêçj ÉåÇÉî~äÇ=ëçã=~îëÉë=á=Q=â~éK=N= =hçããìå~ää~öéå=çåü=ëçã=ñìääö ê=ìééçê~ö=üçë= âçããìåéåw= ~F= ÄF= é =ÜÉäíáÇI=ÉääÉê= é =ÄÉíóÇ~åÇÉ=ÇÉä=~î=ÜÉäíáÇK= m_c=ö ääéê=îáç~êé=ñ ê=çéå=ëçã=íáçáö~êé=î~êáí=ñ êíêçéåçéî~äç=üçë=âçããìåéå=çåü= é =ÖêìåÇ=Ü ê~î= ê=äéê ííáö~ç=íáää=ééåëáçåëñ êã å=éåäáöí=m_ck= sáëë~=çéñáåáíáçåéê= jéç=ñ êíêçéåçéî~äç=~îëéë=çéå=ñ ê=îáäâéå=m_c=ö ääéêk= jéç= ééåëáçåëãóåçáöüéí=~îëéë=çéå=å ãåç=ëçã=éåäáöí=âçããìåñìääã âíáöéë= ÄÉëäìí=Ü~ê=á=ìééÇê~Ö=~íí=íçäâ~=çÅÜ=íáää ãé~=m_ck= jéç= éêáëä~ëäéäçéé= êéëééâíáîé= Ñ êü àí= éêáëä~ëäéäçéé= ~îëéë= Ä~ëÄÉäçéé= ÉåäáÖí= N=â~éK=S= =á=i~öéå=çã=~ääã å=ñ êë âêáåö=e^cifk= jçãk=o= m_c=ö ääéê=áåíé=ñ êw= ~F= ÄF= Ñ êíêçéåçéî~äç=ëçã=îáç=íáääíê ÇÉí=~î=ìééÇê~Ö=Ü~ê=ê íí=íáää=éöéåééåëáçå=é = ÖêìåÇ=~î=~åëí ääåáåö=éääéê=~åå~í=ìééçê~ö=éääéê=ìééå íí=sr= êë= äçéêi= ÉääÉê= ÇÉå= ëçã= ìåçéê= Ñ êíêçéåçéî~äçë=ñê åî~êç=ñê å= ìééçê~öéí=ñìääö ê=çéååéë= äáöö~åçéåk= ^åã êâåáåö=íáää=~f= jéç= Òê íí= íáää= ÉÖÉåéÉåëáçåÒ= áåäéöêáéë= ~íí= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ëâìääé= âìåå~í= Ñ = ê íí=íáää=éöéåééåëáçå=çã=~åë â~å=ü êçã=áåöáîáíëk= m_c==mpmnmn= N= OMMNJMSJNR=

8 hçããìåñìääã âíáöé=â~å=ñ ê=ë êëâáäí=ñ~ää=äéëäìí~=~íí=m_c=ëâ~ää=ö ää~=çåü=ç êîáç= Ñ~ëíëí ää~=çé=îáääâçê=á=ñê Ö~=çã=éÉåëáçåëê ííéåë=çãñ~ííåáåö=ãkãk=ëçã=â~å=ñáåå~ë= ãçíáîéê~çék= jçãk=p= m_c= ìééü ê= ~íí= Ö ää~= Ñ ê= Ñ êíêçéåçéî~äçi= Ç = ÇÉååÉ= Ñê åíê ÇÉê= ëáíí= ééåëáçåëj ÖêìåÇ~åÇÉ=ìééÇê~Ö=ìí~å=~íí=Ääá=ÄÉê ííáö~ç=íáää=ééåëáçåëñ êã å=éåäáöí=m_ck= c ê=ñ êíêçéåçéî~äç=îáç=~îö åöéå=ê íí=íáää=ééåëáçåëñ êã å=éåäáöí=m_ci=ñçêíë ííéê= m_c=~íí=ö ää~=ñ ê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=á=çé=~îëééåçé=ëçã=äéê ê=ééåëáçåëñ êã J åéåk= jçãk=q= ^åã êâåáåö= jéç= Òê íí= íáää= ééåëáçåëñ êã åò= áåäéöêáéë= ~íí= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ëâìääé= âìåå~í= Ñ =ê íí=íáää=ééåëáçåëñ êã å=çã=~åë â~å=ü êçã=áåöáîáíëk= c êíêçéåçéî~äç= ëçã= Ñê åíê ÇÉê= ëáíí= ìééçê~ö= ìí~å= ê íí= íáää= ÉÖÉåéÉåëáçå= ÉåäáÖí= m_c=ü~ê=ê íí=íáää=éñíéêëâóçç=ìåçéê=otm=â~äéåçéêç~ö~êk= bñíéêëâóççéí= áååéä ê= ~íí= ê íí= íáää= ëàìâééåëáçå= ÉääÉê= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå= Ñ êéäáöj ÖÉêI=çã=ìåÇÉê=å ãåç~=íáç=ìééëí ê=ñ êü ää~åçéi=ëçã=îáç=éíí=ñçêíë~íí=áååéü~î=~î= ìééçê~öéí=ëâìääé=ü~=öáîáí=ê íí=íáää=ë Ç~å=Ñ êã åk= aéå= Ñ êíêçéåçéî~äçéë= ê íí= íáää= ÉÑíÉêëâóÇÇ= ìééü ê=çã=ó=îáç=çéå=íáçéìåâí=ëçã= çî~åå ãåç~=ñ êü ää~åçé=ìééëí íí=ó=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=éêü ääáí=~åëí ääåáåö=éäj äéê=~åå~í=ìééçê~ö=ñ êéå~í=ãéç=ééåëáçåëê íí=çåü=çéí=ñ ê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñ J êéäáööéê=ê íí=íáää=ééåëáçåëñ êã å=é =ÖêìåÇ=~î=ÇÉåå~=~åëí ääåáåö=éääéê=çéíí~=ìééj Çê~ÖK= = =O= méåëáçåëñ êã åéêå~ë=çãñ~ííåáåö= jçãk=n= méåëáçåëñ êã åéê=éåäáöí=m_c= êw= ~F= ÉÖÉåéÉåëáçå= Ó= äçéêëééåëáçå= Ó= ëàìâééåëáçå= Ó= îáëëíáçëééåëáçå= m_c==mpmnmn= O= OMMNJMSJNR=

9 ÄF= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå= Ó= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå=íáää=îìñÉå= Ó= âçãéäéííéê~åçé= åâéééåëáçå= Ó= Ä~êåéÉåëáçå= ÅF= äáîê åí~k= jçãk=o= ríñ ëíéäëéê=çã=éöéåééåëáçå=ëâéê=éåäáöí=äêìííçééåëáçåëéêáååáééåk=aéíí~=áååéä ê= ~íí=á=ééåëáçåéå=áåê âå~ë=ñ êã åéê=éåäáöí=ëçåá~äñ êë âêáåö=éääéê=ç êãéç=à ãñ êäáö= ~åçêçåáåök= a = ê íí= íáää= ë î ä= ÉÖÉåéÉåëáçå= ëçã= ëçåá~äñ êë âêáåöëñ êã å= Ñ êéäáööéêi= ëâ~ää= ééåëáçåéå= çãê âå~ë= íáää= Éíí= åéííçäéäçééi= ëkâk= åéííçñáñéêáåök= k êã~êé=äéëí ãj ãéäëéê=ü êçã=ñáååë=á= =NQK= aéå= ÇÉä= ~î= ÄêìííçéÉåëáçåëÑ êã åéå=ëçã= íéêëí ê=ó=á=ñ êéâçãã~åçé=ñ~ää=éñíéê= åéííçñáñéêáåö=ó=â~ää~ë=âçãéäéííéêáåöëééåëáçåk= jçãk=p= ^åã êâåáåö= f= ãçãk= O= ~îëéçç= ëçåá~äñ êë âêáåöëñ êã å= ëâ~ää= áåê âå~ë= îéå= çã= ÇÉå= áåíé= ìíj ÖÉííëI=çã=çêë~âÉå=Ü êíáää=î~êáí=~íí=á=ä~ö=eãçíëî~ê~åçéf=ñ êìíë~íí=ñê~ãëí ääåáåö=áåíé= Öàçêíë=ÉääÉê=ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçé=éäàéëí=ìåçéêä íáí=~íí=á~âíí~=ö ää~åçé=ñ êéëâêáñíéêk= lã= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ìåçéê= ëáå= ìééçê~öëíáç= ÉääÉê= ìåçéê= íáç= ëçã= îáëëíáçëj ééåëáçå= ìíäéí~ä~ë= ë~ãíáçáöí= áåíà å~í= ééåëáçåëê íí= ÉåäáÖí= âçããìå~ä~= ééåëáçåëj ÄÉëí ããéäëéêi=ëçã=üìîìçë~âäáöéå= îéêéåëëí ããéê=ãéç=pîéåëâ~=hçããìåñ êj ÄìåÇÉíë=êÉâçããÉåÇ~íáçåÉêI=ëâ~ää=ë Ç~å=éÉåëáçåëê íí=~îê âå~ë=ñê å= äçéêëééåj ëáçåéåë=éääéê=ëàìâééåëáçåéåë=åéííçäéäçéé=éääéê=éñíéêäéî~åçéééåëáçåéåk= ^åã êâåáåö= ^îê âåáåöéå= ëâéê= åçêã~äí= ééê= â~äéåçéêã å~çk= lã= ÇÉå= ~åçê~= ééåëáçåëê ííéå= ìíöéë=ìåçéê=~åå~å=ìíäéí~äåáåöëééêáçç=éääéê=üéäí=éääéê=çéäîáë=á=ñçêã=~î=éåö åöëéêj ë ííåáåöi=â~å=ééåëáçåëãóåçáöüéíéå=äéëäìí~=çã=~åå~å=~îê âåáåöëééêáççk=^îê âj åáåöëäéäçéééí=äéëí ãë=á=ë Ç~åí=Ñ~ää=ÉåäáÖí=ÇÉ=êÉÖäÉê=ëçã=~åÖÉë=á=íáää ãéåáåöëñ êéj ëâêáñíéêå~=íáää=m^jhi=ãéç=ç êá=áåö ÉåÇÉ=ÄÉê âåáåöëêéöäéêk= lã=çéå=~åçê~=ééåëáçåëê ííéå=áåíé=ìíäéí~ä~ë=é =ÖêìåÇ=~î=~íí=ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçé= áåíé= ~åë âí= Ü êçãi= â~å= åççåâ= ééåëáçåëãóåçáöüéíéå= ÄÉëí ãã~= ~íí= ~îê âåáåö= ëâ~ää=ëâé=ãéç=î~ç=ëçã=ëâìääé=ü~=âìåå~í=ìíäéí~ä~ëk= m_c==mpmnmn= P= OMMNJMSJNR=

10 = =P=çÅÜ=Q= E_Éëí ããéäëéê=ãçíëî~ê~åçé= =P=çÅÜ=Q=á=m^Jhi=Ñáååë=áåíÉKF= = =R= méåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=çåü=íáçëñ~âíçê= jçãk=n= c ê=üéä=ééåëáçå=éêñçêçê~ë=~íí=çéå=ééåëáçåëöêìåç~åçé=íáçéå= ê=ãáåëí=no= êk= méåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=ìíö êë=~î=ìééçê~öëíáç=î~êìåçéê=m_c=ö ääí=ñ ê=çéå=ñ êj íêçéåçéî~äçé=üçë=âçããìåéåk= jçãk=o= qáçëñ~âíçêå= ê=âîçíéå=ãéää~å=ééåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=çåü=no= êi=ççåâ=ü Öëí=í~J äéí=nk= = =S= jéçñ êç=ééåëáçåëê íí= d ääéê=áåíé=ñêkçkãk=ommpjmnjmnk= = =T= méåëáçåëöêìåç~åçé=áåâçãëí=çåü= êëéç åö= jçãk=n= méåëáçåëöêìåç~åçé=áåâçãëí=äéê âå~ë=ñ ê=â~äéåçéê ê=çåü=ìíö êë=~î=çéå=ñ êíêçj ÉåÇÉî~äÇÉë= êë~êîççé= ë~ãí= ë Ç~å~= ~åçê~= ìåçéê= â~äéåçéê êéí= á= ÇÉí= EÇÉF= ééåj ëáçåëöêìåç~åçé= ìééçê~öéí= EìééÇê~ÖÉåF= ìíöáîå~= âçåí~åí~= Éêë ííåáåö~êi= ëçã= áåíé=ìíö ê=íê~âí~ãéåíé=éääéê=âçëíå~çëéêë ííåáåök= e~ê= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ìåçéê= äéçáöüéí= íáää= Ñ äàç=~î=ëàìâççãi=çäóåâëñ~ää=éääéê= ~êäéíëëâ~ç~=éääéê=ìåçéê=äéçáöüéí=ñ ê=î êç=~î=ä~êå=ñ íí=îáçâ åå~ë=~îçê~ö=ñê å=ëáíí= ~êîççé=ëâ~ää=çéå=ééåëáçåëöêìåç~åçé=áåâçãëíéå=éåäáöí=ñ êéö ÉåÇÉ=ëíóÅâÉ=Ü à~ë= ãéç=î~ç=ë äìåç~=~îçê~öáíëk= m_c==mpmnmn= Q= OMMNJMSJNR=

11 jçãk=o= ^åã êâåáåö= jéç= ÒäÉÇáÖÜÉí= Ñ ê= î êç=~î=ä~êåò=~îëéë=äéçáöüéí=á=ãçíëî~ê~åçé=çãñ~ííåáåö=ëçã= Ñ äàéê=~î=c ê äçê~äéçáöüéíëä~öéåk= c ê=î~êàé=â~äéåçéê ê=äéê âå~ë=éå= êëéç åöi=ëçã=ìíö ê=âîçíéå=ãéää~å=ééåëáçåëj ÖêìåÇ~åÇÉ=áåâçãëí=ÉåäáÖí=ãçãK=N=çÅÜ=ÇÉí=Ñ êü àç~=éêáëä~ëäéäçéééí=ñ ê=ë~ãã~= êk=üêëéç åö=äéê âå~ë=áåíé=ñ ê=ë Ç~åí= ê=ç =ÇÉå=éÉåëáçåëÖêìåÇ~åÇÉ=áåâçãëíÉå= ê=åçääk= = =U= _Éê âåáåöëíáçéìåâíi=äéê âåáåöë ê=çåü= êëãéçéäéç åö== jçãk=n= jéç=äéê âåáåöëíáçéìåâí=~îëéë=çéå=íáçáö~ëíé=íáçéìåâí=ç =ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçéw= ~F= ÄF= ÅF= ìééå ê=ìíö åöéå=~î=ã å~çéå=áåå~å=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê= SR= êi= ~îö ê=ãéç=ê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçåi=ëàìâééåëáçå=éääéê=äáîê åí~i=éääéê= ~îäáçéêk= jéç=äéê âåáåöë ê=~îëéë=çéí=â~äéåçéê ê=î~êìåçéê=äéê âåáåöëíáçéìåâíéå=áåñ~äj äéêk= jçãk=o= jéç= êëãéçéäéç åö=~îëéë=ãéçéäî êçéí=~î=çé=íî = êëéç åöéå=ëçã=å êã~ëí=ñ J êéö ê=äéê âåáåöë êéík= lã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=áåíé=áååéü~ñí=ìééçê~ö=ìåçéê=üéä~=å ãåç~=íî = êéå=éäj äéê= çã= ìééçê~öéå= î~êáí= á= î~êáéê~åçé= çãñ~ííåáåö= ~îö ê= ééåëáçåëãóåçáöüéíéå= Üìê= êëãéçéäéç åöéå=ëâ~ää=äéê âå~ëk= = =V= üäçéêëééåëáçå= jçãk=n= üäçéêëééåëáçå= ìíöéë= ÉÑíÉê= ~åë â~å= íáää= Ñ êíêçéåçéî~äç=íáçáö~ëí=ñêkçkãk=çéå=ã J å~ç=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê=sr= ê=çåü=ëçã=ç =~îö ê=ñê å=ééåëáçåëj m_c==mpmnmn= R= OMMNJMSJNR=

12 ÖêìåÇ~åÇÉ=ìééÇê~Ö=ÉääÉê=ëçã=áåíáää=ÇÉëë=Ü~Ñí=ê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçå=éääéê=ëàìâj ééåëáçåk= jçãk=o= ^åã êâåáåö= jéç=òê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçå=éääéê=ëàìâééåëáçåò=áåäéöêáéë=~íí=çéå=ñ êíêçéåçéî~äj ÇÉ=ëâìääÉ=âìåå~í=Ñ =ê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçå=éääéê=ëàìâééåëáçå=çã=~åë â~å=ü êçã= áåöáîáíëk= üäçéêëééåëáçå=äéê âå~ë=é =Ñ äà~åçé=ë íík= üêëãéçéäéç åöéå=emf=áåçéä~ë=á=ëâáâí=éåäáöí=í~äéääéå=åéç~åk=aéëë~=ëâáâí=~î= êëj ãéçéäéç åöéå= ãìäíáéäáåéê~ë= î~ê= Ñ ê= ëáö= ãéç= ~åöáîéí= éêçåéåíí~ä= á= êéëééâíáîé= ëâáâíw= pâáâí=~î=m===eìííêóåâí=á=~åj í~ä=ä~ëäéäçééf= M=Ó=N= N=Ó=P= P=Ó=OM= OM=Ó=PM= PM=Ó= méåëáçåëåáî =á=b= VS= TM= SR= POIR= M= = pìãã~å= Ü ê~î= ãìäíáéäáåéê~ë= ãéç= íáçëñ~âíçêå= çåü= êéëìäí~íéí= â~ää~ë= ÄêìííçéÉåJ ëáçåëéç åök= üäçéêëééåëáçåéå=ìíö ê=ééê= ê=çéí=äéäçéé=ëçã= ÉêÜ ääéë=öéåçã=~íí=ãìäíáéäáåéê~= ÄêìííçéÉåëáçåëéç åöéå=ãéç=îáç=î~êàé=íáç=ö ää~åçé=éêáëä~ëäéäçéék= = =NM= sáëëíáçëééåëáçå= jçãk=n= sáëëíáçëééåëáçå=ìíöéë=éñíéê=~åë â~å=íáää=ñ êíêçéåçéî~äç=ëçã=éñíéê=rm=ãéå=ñ êé=sr= êë= äçéê=ìééñóääéê=åéç~å=~åöáîå~=îáääâçêw= ~F= ÄF= ìééçê~öéí=ìééü ê=îáç=ìíö åöéå=~î=ã~åç~íééêáççéåi=éääéê= ìééçê~öéí= ìééü ê= Ñ êé=ã~åç~íééêáççéåë=ìíö åö=~î=~åå~å=~åäéçåáåö= å= íéêâ~ääéäëé= ÉåäáÖí= Q= â~ék= NM= = hçããìå~ää~öéå= çåü= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= Ü~ê=áååÉÜ~Ñí=ëáíí=ìééÇê~Ö=á=ãáåëí=PS=â~äÉåÇÉêã å~çéê=éääéêi=çã=ìééçê~öëj íáçéå= ê=ãáåçêé= å=ps=ã å~çéêi=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ü~ê=áååéü~ñí=ìééçê~ö= ìåçéê=íî =é =î~ê~åçê~=ñ äà~åçé=ã~åç~íééêáççéêk= m_c==mpmnmn= S= OMMNJMSJNR=

13 s~ç=ëçã=ë Öë=á=Ñ êéö ÉåÇÉ=ëíóÅâÉ=Ö ääéê=áåíé=ìåçéê=ë Ç~å=íáÇ=ëçã=ÇÉå=Ñ êíêçéåj ÇÉî~äÇÉ=Ü~ê=ê íí=íáää=ëàìâééåëáçå=éåäáöí= =NNK= lã=âçããìåñìääã âíáöé=ü~ê= íéêâ~ää~í=éíí=ìééçê~ö=ñ ê=éå=ñ êíêçéåçéî~äç=ãéç= ëí Ç=~î=Q=â~éK=NM= =hçããìå~ää~öéåi=â~å=ñìääã âíáöé=äéëäìí~=~íí=áåëâê åâ~=ê íj íéå= íáää= ÉîÉåíìÉää= îáëëíáçëééåëáçå= ÉääÉê= ~íí= ÇÉåå~= ê íí= ÜÉäí= ëâ~ää=ìééü ê~k= lã= ìééçê~öéí=ü~ê=ìééü êí=~î=~åå~å=~åäéçåáåö= å= íéêâ~ääéäëé=çåü=çéí=îáë~ê=ëáö=~íí= Ñìääã âíáöé= ëéå~êé= Ü~ÇÉ= âìåå~í= íéêâ~ää~= ìééçê~öéí= ãéç= ëí Ç= ~î= Q= â~ék= NM= = hçããìå~ää~öéåi=â~å=ñìääã âíáöé=äéëäìí~=~íí=áåëâê åâ~=ê ííéå=íáää=éîéåíìéää=îáëëj íáçëééåëáçå=éääéê=~íí=çéåå~=ê íí=üéäí=ëâ~ää=ìééü ê~k= o ííéå=~íí=ìééä ê~=îáëëíáçëééåëáçå=ìééü ê=çã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=é =åóíí=ääáê= áååéü~î~êé= ~î= ìééçê~ö= Üçë= âçããìåéåk= lã= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ~îö ê= Ñê å= ÇÉíí~= ëéå~êé= ìééçê~ö= Ñ êé= SR= êë= äçéê= ìíöéë= é = åóíí= îáëëíáçëééåëáçåk= f= ë Ç~åí= Ñ~ää= ëâ~ää= îáëëíáçëééåëáçåéå= ÄÉê âå~ë= ãéç= Ü åëóåëí~ö~åçé= íáää= ÇÉå= íçí~ä~= ìééj Çê~ÖëíáÇÉå= á= ééåëáçåëöêìåç~åçé= ìééçê~ö=ë~ãí=ãéç= ëéå~ëíé=~îö åö= Ñê å=ìééj Çê~ÖÉí=ëçã=ÄÉê âåáåöëíáçéìåâí=éåäáöí= =UK= sáëëíáçëééåëáçå=ìíöéë=ñê å=~îö åöéå=áåíáää=çéå=ã å~ç=ñêkçkãk=îáäâéå= äçéêëééåj ëáçå= ÉåäáÖí= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçéë= ~åë â~å= ëâ~ää= Ä êà~= ìíöéëi= ÇçÅâ= ä åöëí=áåíáää= ÇÉå=ã å~ç=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê=st= êk= hçããìåñìääã âíáöé=â~å=á=ë êëâáäí=ñ~ää=ó=ìí îéê=î~ç=ëçã=ñ äàéê=~î=îáääâçêéå=çî~å= Ó= ÄÉëäìí~= ~íí= ìíöé= îáëëíáçëééåëáçå= çåü= Ç êîáç= Ñ~ëíëí ää~= ÇÉ= îáääâçê= á= Ñê Ö~= çã= ééåëáçåëê ííéåë=çãñ~ííåáåö=ãkãk=ëçã=â~å=ñáåå~ë=ãçíáîéê~çék= méåëáçåëãóåçáöüéíéå=â~åi=éñíéê=~åë â~å=ñê å=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçéi=äéëäìí~=~íí=á= ëí ääéí=ñ ê=îáëëíáçëééåëáçå=ëâ~ää=ñ êéäáöö~=ê íí=íáää=äáîê åí~=éåäáöí= =NRK= jçãk=o= sáëëíáçëééåëáçå=äéê âå~ë=é =Ñ äà~åçé=ë íík= üêëãéçéäéç åöéå=emf=áåçéä~ë=á=ëâáâí=éåäáöí=í~äéääéå=åéç~åk=aéëë~=ëâáâí=~î= êëj ãéçéäéç åöéå= ãìäíáéäáåéê~ë= î~ê= Ñ ê= ëáö= ãéç= ~åöáîéí= éêçåéåíí~ä= á= êéëééâíáîé= ëâáâíw= pâáâí=~î=m===eìííêóåâí=á=~åj í~ä=ä~ëäéäçééf= M=Ó=OM= OM=Ó=PM= PM=Ó= méåëáçåëåáî =á=b= SR= POIR= M= = pìãã~å=ü ê~î=ãìäíáéäáåéê~ë=ãéç=íáçëñ~âíçêå=çåü=êéëìäí~íéí=â~ää~ë=äêìííçééåj ëáçåëéç åök= m_c==mpmnmn= T= OMMNJMSJNR=

14 sáëëíáçëééåëáçåéå=ìíö ê=ééê= ê=çéí=äéäçéé=ëçã=éêü ääéë=öéåçã=~íí=ãìäíáéäáåéê~= ÄêìííçéÉåëáçåëéç åöéå=ãéç=îáç=î~êàé=íáç=ö ää~åçé=éêáëä~ëäéäçéék= jçãk=p= e~ê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñ êî êîëáåâçãëí=ëâ~ää=îáëëíáçëééåëáçåéå=ãáåëâ~ë=ãéç= TR= B= ~î= ë Ç~å= áåâçãëí= ãìäíáéäáåéê~ç= ãéç= íáçëñ~âíçêåk= cê å= ãáåëâåáåöéå= ìåj Ç~åí~ë=ÇçÅâ=ÇÉëëÑ êáåå~å=éíí=äéäçéé=ëçã=ñ ê=ã å~ç=ê âå~í=ãçíëî~ê~ê=éå=íçäñíéj ÇÉä=~î=u=Ö åöéê=çéí=éêáëä~ëäéäçéé=ëçã=ö ääéê=ñ ê=çéí= ê=ìíäéí~äåáåöéå=~î=îáëëj íáçëééåëáçåéå=~îëéêk= _Éíê ÑÑ~åÇÉ=îáëëíáÇëéÉåëáçå=ëçã=ÄÉîáäà~íë=ÇÉäíáÇëëóëëÉäë~íí=Ñ êíêçéåçéî~äç=éääéê=á= ~åå~í= ë êëâáäí= Ñ~ää= ~îö ê= ééåëáçåëãóåçáöüéíéå= á= îáäâéå= çãñ~ííåáåö= ééåëáçåéå= ëâ~ää=ãáåëâ~ë=é =ÖêìåÇ=~î=ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçéë=ñ êî êîëáåâçãëí=éñíéê=~îö åöj ÉåK= jçãk=q= ^åã êâåáåö= jéç= Ñ êî êîëáåâçãëí= ~îëéë= ÇÉäë= ë Ç~å~= áåâçãëíëä~ö= ëçã= ~åöéë= á= ä~öéå= çã= áåj âçãëíöêìåç~ç= äçéêëééåëáçå=o=â~é= =OJNT~I=ÇÉäë=~åå~å=Ñ êã å=ó=íkéñk=ëàìâä åi= ëàìâééååáåöi= íà åëíéééåëáçåëñ êã å= ÉääÉê= Éêë ííåáåö= Ñê å= ~îí~äëöêìééëàìâñ êë âj êáåö=ó=ëçã=~îëéê=~íí=éêë íí~=áåâçãëí=~î=~åëí ääåáåö=éääéê=~åå~í=ñ êî êîë~êäéíék=f= Ñ êéâçãã~åçé=ñ~ää=äé~âí~ë=ü êîáç=î êçéí=~î=~íí=ñ êã åéå= ê=ëâ~ííéñêák= s~ç=ëçã=ë Öë=á= =NQ=ãçãK=N=ëàìåÇÉ=çÅÜ= ííçåçé=ëíóåâéå~=ëâ~ää=ö ää~=îáç=íáää ãéj åáåöéå=~î=çéíí~=ãçãéåík=lî~å=å ãåç=ãáåëâåáåö=ö êë=áåíé=çã=ë~ãçêçåáåö=ëâ~ää= ëâé=éåäáöí= =O=ãçãK=P=ÉääÉê= =NQ=á=m_cK= _Éê âåáåö=~î=îáëëíáçëééåëáçå=ãéç=ü åëóå=íáää=äéëí ããéäëéêå~=á=ãçãk=q=îéêâëí äj äéë=åçêã~äí=ã å~çëîáë=é =ÖêìåÇî~ä=~î=ìééÖáÑí=Ñê å=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=çã=ñ êj î åí~çé= áåâçãëíéêk= méåëáçåëãóåçáöüéíéå= â~å= ÇçÅâ= ÉÑíÉê= ÇÉååÉë= Ü ê~åçé= Ñ~ëíJ ëí ää~=~åå~å=~îê âåáåöëééêáççk= aéå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ê= ëâóäçáö= ~íí= ÉåäáÖí= ééåëáçåëãóåçáöüéíéåë= ~åîáëåáåö~ê= ä ãå~= ìééöáñíéê= çã= ë Ç~å~= áåâçãëíñ êü ää~åçéå= ëçã= â~å= é îéêâ~= ë~ãçêçj åáåöéå=ãéç=îáëëíáçëééåëáçåéåk= = =NN=çÅÜ=NO= = E_Éëí ããéäëéê=ãçíëî~ê~åçé= =NN=çÅÜ=NO=á=m^Jhi=Ñáååë=áåíÉKF= m_c==mpmnmn= U= OMMNJMSJNR=

15 = =NO=~= pàìâééåëáçå== jçãk=n= pàìâééåëáçå= ìíöéë= ÉÑíÉê= ~åë â~å= íáää= Ñ êíêçéåçéî~äç= ëçã= Ñ ê= ê íí=íáää=ëàìâj=éääéê= ~âíáîáíéíëéêë ííåáåö= ÉåäáÖí= ^ci= çåü= ëçã= Éå= Ñ äàç= Ü ê~î= ãéç= ëí Ç= ~î= Q=â~éK= V= = hçããìå~ää~öéå=äéñêá~ë=ñê å=ëáíí=ìééçê~ö=ñ êé=ã~åç~íééêáççéåë=ìíö åö=éääéê=~î= ë~ãã~=ëâ ä=áåíé=çãî äàéëk= ^åã êâåáåö= o íí=íáää=ëàìâééåëáçå=â~å= îéå=ñ êéäáöö~=éåäáöí=äéëí ããéäëéêå~=çã=éñíéêëâóççk= pàìâééåëáçå=ìíöéë=ìåçéê=íáç=ëçã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ü~ê=ê íí=íáää=ëàìâj=éääéê=~âj íáîáíéíëéêë ííåáåö= ÉåäáÖí= ^cik= rééü ê= ê ííéå= íáää= ëàìâj= ÉääÉê= ~âíáîáíéíëéêë ííåáåö= ìééü ê= çåâë = ê ííéå= íáää= ëàìâééåëáçåk= hçããìåñìääã âíáöé= â~å= Ñ ê= ë êëâáäí=ñ~ää= ÄÉëäìí~=~íí=Ñçêíë íí~=~íí=ìíöé=ëàìâééåëáçåéå=ççåâ=ä åöëí=áåíáää=ìíö åöéå=~î=ã J å~çéå=áåå~å=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê=sr= êk= jçãk=o= pàìâééåëáçå=äéê âå~ë=é =Ñ äà~åçé=ë íík= üêëãéçéäéç åöéå=emf=áåçéä~ë=á=ëâáâí=éåäáöí=í~äéääéå=åéç~åk=aéëë~=ëâáâí=~î= êëj ãéçéäéç åöéå= ãìäíáéäáåéê~ë= î~ê= Ñ ê= ëáö= ãéç= ~åöáîéí= éêçåéåíí~ä= á= êéëééâíáîé= ëâáâíw= pâáâí=~î=m===eìííêóåâí=á=~åj í~ä=ä~ëäéäçééf= M=Ó=N= N=Ó=P= P=Ó=OM= OM=Ó=PM= PM=Ó= méåëáçåëåáî =á=b= VS= TM= SR= POIR= M= = pìãã~å=ü ê~î=â~ää~ë=äêìííçééåëáçåëéç åök= pàìâééåëáçåéå= ìíö ê= ééê= ê= ÇÉí= ÄÉäçéé= ëçã= ÉêÜ ääéë= ÖÉåçã= ~íí= ãìäíáéäáåéê~= ÄêìííçéÉåëáçåëéç åöéå=ãéç=îáç=î~êàé=íáç=ö ää~åçé=éêáëä~ëäéäçéék= jçãk=p= s~ç=ëçã=ë Öë=á= =NM=ãçãK=P=çÅÜ=Q=çã=ë~ãçêÇåáåÖ=ãÉÇ=Ñ êî êîëáåâçãëíéê=ëâ~ää= îéå=ö ää~=ñ ê=ëàìâééåëáçåéåk= m_c==mpmnmn= V= OMMNJMSJNR=

16 = =NP= bñíéêäéî~åçéééåëáçå=íáää=îìñéå= jçãk=n= o íí= íáää= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå= Ñ êéäáööéê= çã= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= îáç= Ç ÇëÑ~ääÉí= áååéü~çé=ìééçê~ö=éääéê=éñíéê=~îö åöéå=ü~ê=ê íí=íáää=éöéåééåëáçåk= ^åã êâåáåö~ê= NK= jéç=òê íí=íáää=éöéåééåëáçåò=áåäéöêáéë=~íí=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ëâìääé=âìåå~í=ñ = ê íí=íáää=éöéåééåëáçå=çã=~åë â~å=ü êçã=áåöáîáíëk= OK= o íí=íáää=éñíéêäéî~åçéééåëáçå=â~å= îéå=ñ êéäáöö~=éåäáöí=äéëí ããéäëéêå~=çã=éñj íéêëâóççk= bñíéêäéî~åçéééåëáçå= ìíöéë= ÉÑíÉê= ~åë â~å=íáää=éñíéêäéî~åçé=ã~âéi=ëçã=ëí~çáöî~j ê~åçé=ë~ãã~åäçççé=ãéç=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=îáç=çéååéë=ç Ç=çã=ÇÉå=ÉÑíÉêäÉJ î~åçéw= ~F= ÄF= îáç=ç ÇëÑ~ääÉí= îéå=ëí~çáöî~ê~åçé=ë~ãã~åäçççé=ãéç=ä~êå=ìåçéê=no= êi= ëçã=ëíçç=ìåçéê=î êçå~ç=~î=ã~â~êå~=éääéê=éåçéê~=~î=çéãi=éääéê= ç~îäêìíéí= Ü~ÇÉ= ë~ãã~åäçíí= ãéç= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ìåçéê= Éå= íáç= ~î= ãáåëí=ñéã= ê=ñê~ã=íáää=íáçéìåâíéå=ñ ê=ç ÇëÑ~ääÉíK= lã= ÇÉå= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉ= ë~ãíáçáöí= ÖÉê= ê íí= íáää= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå= ÉåäáÖí= çî~å= çåü=ñ~ãáäàéééåëáçå=éåäáöí=äéëí ããéäëéêå~=á=mocjhi=á=çéê~ë=äóçéäëé=ñ êé=nvvojmnj MN=ëâ~ää=ÉåÇ~ëí=ÇÉå=ëáëíå ãåç~=ñ êã åéå=ìíöéëk= jéç= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉ= ã~âé= äáâëí ääë= á= ÇÉåå~= é~ê~öê~ñ= ÇÉå= ëçã= ìí~å= ~íí= î~ê~= ÖáÑí= ëí~çáöî~ê~åçé=ë~ãã~åäçççé=ãéç=éå=áåâé=öáñí=ã~å=éääéê=âîáåå~=îáç=çéååéë=ç Ç= çåü=ëçã=íáçáö~êé=ü~ê=î~êáí=öáñí=ãéç=éääéê=ü~ê=éääéê=ü~ê=ü~ñí=éääéê=ç =î åí~çé=ä~êå= ãéç=çéååék=jéç=éñíéêäéî~åçé=ã~âé=äáâëí ääë= îéå=êéöáëíêéê~ç=é~êíåéê=éåäáöí=ä~j ÖÉå=çã=êÉÖáëíêÉê~í=é~êíåÉêëâ~éK= o ííéå=íáää=éñíéêäéî~åçéééåëáçå=ìééü ê=çã=çéå=ñ êã åëäéê ííáö~çé=áåö ê= âíéåj ëâ~ék=aéíë~ãã~=ö ääéê=çã=çéå=ñ êã åëäéê ííáö~çé=ëí~çáöî~ê~åçé=ë~ãã~åäçê= ãéç=å Öçå=ëçã=ÇÉååÉ=Ü~ê=î~êáí=ÖáÑí=ãÉÇ=ÉääÉê=Ü~ê=ÉääÉê=Ü~ê=Ü~Ñí=Ä~êå=ãÉÇK= bñíéêäéî~åçéééåëáçå=ìíöéë=ìåçéê=r= êk= jçãk=o= bñíéêäéî~åçéééåëáçå=äéê âå~ë=é =Ñ äà~åçé=ë íík= m_c==mpmnmn= NM= OMMNJMSJNR=

17 üêëãéçéäéç åöéå=emf=áåçéä~ë=á=ëâáâí=éåäáöí=í~äéääéå=åéç~åk=aéëë~=ëâáâí=~î= êëj ãéçéäéç åöéå= ãìäíáéäáåéê~ë= î~ê= Ñ ê= ëáö= ãéç= ~åöáîéí= éêçåéåíí~ä= á= êéëééâíáîé= ëâáâíw= pâáâí=~î=m===eìííêóåâí=á=~åj í~ä=ä~ëäéäçééf= M=Ó=OM= OM=Ó=PM= PM=Ó= méåëáçåëåáî =á=b= NR= TIR= M= = pìãã~å=ü ê~î=â~ää~ë=éñíéêäéî~åçéééåëáçåëéç åök= bñíéêäéî~åçéééåëáçåéå= ìíö ê= ééê= ê= ÇÉí= ÄÉäçéé= ëçã= ÉêÜ ääéë= ÖÉåçã= ~íí= ãìäíáj éäáåéê~=éñíéêäéî~åçéééåëáçåëéç åöéå=ãéç=îáç=î~êàé=íáç=ö ää~åçé=éêáëä~ëäéäçéék= = =NP=~= hçãéäéííéê~åçé= åâéééåëáçå= jçãk=n= o íí= íáää= âçãéäéííéê~åçé= åâéééåëáçå= Ñ êéäáööéê= çã= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= îáç= Ç ÇëÑ~ääÉí=áååÉÜ~ÇÉ=ìééÇê~Ö=ÉääÉê=ÉÑíÉê=~îÖ åöéå=ü~ê=ê íí=íáää=éöéåééåëáçåk= ^åã êâåáåö~ê= NK= jéç=òê íí=íáää=éöéåééåëáçåò=áåäéöêáéë=~íí=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ëâìääé=âìåå~í=ñ = ê íí=íáää=éöéåééåëáçå=çã=~åë â~å=ü êçã=áåöáîáíëk= OK= o íí=íáää=âçãéäéííéê~åçé= åâéééåëáçå=â~å= îéå=ñ êéäáöö~=éåäáöí=äéëí ããéäëéêj å~=çã=éñíéêëâóççk= hçãéäéííéê~åçé= åâéééåëáçå=ìíöéë=éñíéê=~åë â~å=íáää=éñíéêäéî~åçé=ã~âé=çã=ñ äj à~åçé=îáääâçê= ê=ìééñóääç~w= ~F= ÄF= ÅF= Ñ ê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ü~ê=nvvnjnojpn=çåü=ç êéñíéê=ñçêíä é~åçé=ñê~ã=íáää= Ç ÇëÑ~ääÉí=Ö ääí=mocjhii=m_ci=m^jhi=éääéê=mc^=üçë=âçããìå=éääéê=ãçíëî~j ê~åçé=ééåëáçåëäéëí ããéäëéêi= ÇÉå=ÉÑíÉêäÉî~åÇÉ=Ü~ê=ê íí=íáää=íáää ÖÖëéÉåëáçå=á=Ñçêã=~î= åâéééåëáçå=éåäáöí= ^ciwë= îéêö åöëäéëí ããéäëéêi=çåü= êëãéçéäéç åöéå= îéêëíáöéê=í~äéí=tirk= m_c==mpmnmn= NN= OMMNJMSJNR=

18 ^åã êâåáåö=íáää=~f= jéç= Òm^Jhi= ÉääÉê= mc^ò= ~îëéë= âçääéâíáî~îí~ä= çã= ééåëáçå= ÉåäáÖí= pîéåëâ~= hçãj ãìåñ êäìåçéíë=êéâçããéåç~íáçåéêk= hçãéäéííéê~åçé= åâéééåëáçå=ìíöéë=ñ ê=ë Ç~å=íáÇ=ëçã=íáää ÖÖëéÉåëáçå=á=Ñçêã=~î= åâéééåëáçå= ÉåäáÖí= ^ciwë= îéêö åöëäéëí ããéäëéê= ìíöéëk= lã= ÇÉå= Ñ êã åëäéj ê ííáö~çé= ê= Ñ ÇÇ= NVQR= ÉääÉê= ëéå~êé= ìíöéë= ÇçÅâ= âçãéäéííéê~åçé= åâéééåëáçå= ä åöëí=áåíáää=sr= êë= äçéêk= jçãk=o= sáç= íáää ãéåáåö= ~î= = R= Ö ääéê= Ñ äà~åçé= ìåç~åí~ö= îáç= ÄÉê âåáåö= ~î= âçãéäéííéj ê~åçé= åâéééåëáçåw= ~F= ÄF= çã=çéå=ñ êã åëäéê ííáö~çé= ê=ñ ÇÇ=NVQQ=ÉääÉê=íáÇáÖ~êÉ=íáääÖçÇçê âå~ë=ééåj ëáçåëöêìåç~åçé= íáç= áåíáää= ìíö åöéå= ~î= ã å~çéå= Ñ êé= ÇÉåI= î~êìåçéê= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé=ëâìääé=ü~=ñóääí=sr= êi=éääéê= çã=çéå=ñ êã åëäéê ííáö~çé= ê=ñ ÇÇ=NVQR=ÉääÉê=ëÉå~êÉ=íáääÖçÇçê âå~ë=ééåj ëáçåëöêìåç~åçé=íáç=ä åöëí=íáää=çåü=ãéç=nvvnjnojpnk= jçãk=p= hçãéäéííéê~åçé= åâéééåëáçå=äéê âå~ë=é =Ñ äà~åçé=ë íík= üêëãéçéäéç åöéå=emf=áåçéä~ë=á=ëâáâí=éåäáöí=í~äéääéå=åéç~åk=aéëë~=ëâáâí=~î= êëj ãéçéäéç åöéå= ãìäíáéäáåéê~ë= î~ê= Ñ ê= ëáö= ãéç= ~åöáîéí= éêçåéåíí~ä= á= êéëééâíáîé= ëâáâíw= pâáâí=~î=m===eìííêóåâí=á=~åj í~ä=ä~ëäéäçééf= M=Ó=TIR= TIR=Ó=OM= OM=Ó=PM= PM=Ó= méåëáçåëåáî =á=b= M= OQ= NO= M= = pìãã~å= Ü ê~î= ãìäíáéäáåéê~ë= ãéç= íáçëñ~âíçêå= çåü= êéëìäí~íéí= â~ää~ë= åâéééåj ëáçåëéç åök= hçãéäéííéê~åçé= åâéééåëáçå= ìíö ê= ééê= ê= ÇÉí= ÄÉäçéé= ëçã=éêü ääéë=öéåçã=~íí= ãìäíáéäáåéê~= åâéééåëáçåëéç åöéå=ãéç=îáç=î~êàé=íáç=ö ää~åçé=éêáëä~ëäéäçéék= m_c==mpmnmn= NO= OMMNJMSJNR=

19 = =NP=Ä= _~êåééåëáçå= jçãk=n= o íí=íáää=ä~êåééåëáçå=ñ êéäáööéê=çã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=îáç=ç ÇëÑ~ääÉí=áååÉÜ~ÇÉ= ìééçê~ö=éääéê=ëçã=éñíéê=~îö åöéå=ü~ê=ê íí=íáää=éöéåééåëáçåk= ^åã êâåáåö~ê= NK= jéç=òê íí=íáää=éöéåééåëáçåò=áåäéöêáéë=~íí=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ëâìääé=âìåå~í=ñ = ê íí=íáää=éöéåééåëáçå=çã=~åë â~å=ü êçã=áåöáîáíëk= OK= o íí=íáää=ä~êåééåëáçå=â~å= îéå=ñ êéäáöö~=éåäáöí=äéëí ããéäëéêå~=çã=éñíéêëâóççk= _~êåééåëáçå= ìíöéë= ÉÑíÉê= ~åë â~å= íáää= Ä~êå= ÉääÉê= ~ÇçéíáîÄ~êå= áåíáää= ÇÉëë= Ä~êåÉí= Ñóääí= NU= êi= ÇçÅâ=áåíÉ= Ä~êå=ëçã=îáÇ=ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçéë=ç Ç=î~ê=~ÇçéíÉê~í=~î= ~åå~å= å=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçéë= ã~âék= _~êåééåëáçå= ìíöéë= îéå= íáää= Ä~êå= ëçã= Ñóääí=NU= ê=çã=ä~êåéí=äéçêáîéê=ëíìçáéê=ëçã=öéê=ê íí=íáää=ä~êåééåëáçå=éåäáöí=^cii= ÇçÅâ=ä åöëí=íáää=çåü=ãéç=àìåá=ã å~ç=çéí= ê=ç =Ä~êåÉí=ÑóääÉê=OM= êk= o íí=íáää=ä~êåééåëáçå=ü~ê= îéå=ë Ç~åí=ìíä åçëâí=ä~êå=ëçã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé= ãéç=ëçåá~äå ãåçéåë=ãéçöáî~åçé=í~öáí=éãçí=á=ëáíí=üéã=ü ê=á=ä~åçéí=ñ ê=î êç=çåü= Ñçëíê~å=á=~ÇçéíáçåëëóÑíÉK= jçãk=o= _~êåééåëáçå=äéê âå~ë=é =Ñ äà~åçé=ë íík= üêëãéçéäéç åöéå=emf=áåçéä~ë=á=ëâáâí=éåäáöí=í~äéääéå=åéç~åk=aéëë~=ëâáâí=~î= êëj ãéçéäéç åöéå= ãìäíáéäáåéê~ë= î~ê= Ñ ê= ëáö= ãéç= ~åöáîéí= éêçåéåíí~ä= á= êéëééâíáîé= ëâáâíw= pâáâí=~î=m===eìííêóåâí=á=~åj í~ä=ä~ëäéäçééf= M=Ó=TIR= TIR=Ó=OM= OM=Ó=PM= PM=Ó= méåëáçåëåáî =á=b= NM= OU= NQ= M= = pìãã~å=ü ê~î=â~ää~ë=ä~êåééåëáçåëéç åök= _~êåééåëáçå=ìíö ê=ééê= ê=çéí=äéäçéé=ëçã=éêü ääéë=öéåçã=~íí=ãìäíáéäáåéê~=ä~êåj ééåëáçåëéç åöéå=ãéç=îáç=î~êàé=íáç=ö ää~åçé=éêáëä~ëäéäçéék= jçãk=p= m_c==mpmnmn= NP= OMMNJMSJNR=

20 ûê=çé=ñ êã åëäéê ííáö~çé=ä~êåéå=ñäéê~=ëâ~ää=ä~êåééåëáçåéå=ãìäíáéäáåéê~ë=ãéç= åéç~å=~åöáîå~=ñ~âíçêéêw= ^åí~ä=ä~êå= O= P= Q= R=ÉääÉê=ÑäÉê~= c~âíçê= NIQ= NIS= NIU= OIM= = aéí=ìééê âå~çé=ééåëáçåëäéäçéééí=ñ êçéä~ë=äáâ~=ãéää~å=ä~êåéåk= jçãk=q= e~ê= Ñ êã åëäéê ííáö~í= Ä~êå= Ñê~ãëí ääí= ~åëéê â= é =Ä~êåéÉåëáçå=ÉÑíÉê=ÇÉí=~íí=ë J Ç~å=éÉåëáçå=Ä êà~í=ìíäéí~ä~ëi=ëâ~ää=êéç~å=ìíäéí~äí=ééåëáçåëäéäçéé=áåíé=çãñ êçéj ä~ëk= = =NQ==p~ãçêÇåáåÖ=ãÉÇ=ëçÅá~äÑ êë âêáåöëñ êã åéê=ãk=ãk= jçãk=n= böéåééåëáçå=ë~ãçêçå~ë=ãéç=ñ êã åéê=éåäáöí=ëçåá~äñ êë âêáåö=éääéê=ç êãéç= à ãñ êäáö=~åçêçåáåö=j=ë~ãçêçåáåöëä~ê~=ñ êã åéêk=aéí=åéííçäéäçéé=ëçã= íéêëí ê= ÉÑíÉê=ë~ãçêÇåáåÖ=ÉåäáÖí=ÄÉëí ããéäëéêå~=á=çéåå~=é~ê~öê~ñi=â~ää~ë=âçãéäéííéj êáåöëééåëáçåk=hçãéäéííéêáåöëééåëáçåéå=ñáñéê~ë=íáää=çéí=äéäçéé=ëçã=äéê âå~íë= îáç=çéå=íáçéìåâí=ç =ééåëáçåéå=ä êà~ê=äéí~ä~ë=ìí=éääéê=çéå=ëéå~êé=íáçéìåâí=ëçã= ~åöéë=á=äéëí ããéäëéêå~i=ë =â~ää~ç=åéííçñáñéêáåök=a êéñíéê=ñ ê åçê~ë=âçãéäéííéj êáåöëééåëáçåéå=á=ë~ãã~=öê~ç=ëçã=éêáëä~ëäéäçéééí= åçê~íë=ñê å=çéå=íáçéìåâí= Ç =ééåëáçåéå=åéííçñáñéê~íëk=kéííçñáñéêáåö=ëâéê= îéå=çã=ê íí=íáää=ë~ãçêçåáåöëä~ê= Ñ êã å=áåíé=ñ êéäáööéê=é =ÖêìåÇ=~î=~íí=ÇÉåå~=ê íí=áåëâê åâíë=öéåçã=çéå=ñ êíêçj ÉåÇÉî~äÇÉë=ÉÖÉå= íö êç=éääéê=ìåçéêä íéåüéí=~íí=îáçí~= íö êçk== pé=~åã êâåáåö=íáää=m_c= =O=jçã=OK= kéííçñáñéêáåö=~î=îáëëíáçëééåëáçå=çåü=ëàìâééåëáçå=ëâéê=ñ êé=sr= êë= äçéê=ãéç=çé= ë~ãçêçåáåöëä~ê~=ñ êã åéê=ëçã=~åöéë=á=ãçã=o=éìåâí=~f=çåü=ãçã=p=éìåâí=~fk= sáç= åçê~ç=çãñ~ííåáåö=é =ëàìâéêë ííåáåöéå=ö êë=éå=åó=åéííçñáñéêáåö=ãéç=çé= Ñ êã åéê=ëçã=~åöéë=á=ãçã=o=éìåâí=~f=çåü=ãçã=p=éìåâí=~fk== lã=îáëëíáçëééåëáçåéå=ñçêíë ííéê=~íí=ìíöéë=îáç=sr= êi=ëâéê=éå=åó=åéííçjñáñéêáåö=éåj äáöí=åéç~åi=çã=ééåëáçåëãóåçáöüéíéå=áåíé=äéëäìí~ê=~íí=ë =áåíé=ëâ~=ëâék= m_c==mpmnmn= NQ= OMMNJMSJNR=

21 kéííçñáñéêáåö=~î= äçéêëééåëáçå=çåü=îáëëíáçëééåëáçå=ëâéê=îáç=sr= êë= äçéê= îéå= çã=çé=j=ë~ãçêçåáåöëä~ê~=ñ êã åéê=j=ëçã=~åöéë=á=ãçãk=o=éìåâí=äf=çåü=ãçãk=p= éìåâí=äfüéäí=éääéê=çéäîáë=ìíöéë=ñê å=~åå~å= äçéêk=e êîáç=äçêíëéë=ñê å=ñ ê åçêáåö= ~î=ñ êã åéêå~ë=äéäçéé=é =ÖêìåÇ=~î=~íí=ÇÉ=ìíí~Öáíë=Ñê å=~åå~å= äçéêk= c ê=ñ êíêçéåçéî~äç=ñ ÇÇ= ê=nvpu=ó=nvrp=ö ääéê=ñ äà~åçéw=sáç=ìíí~ö=~î=íáää ÖÖ=íáää= íáää ÖÖëéÉåëáçå=EÖ~ê~åíáíáää ÖÖF=ÉåäáÖí=ifm=S=â~éK=V= I=Ñê å=éå=íáçáö~êé=íáçéìåâí= å= SR= êi=ëâ~=ñ êã åéå=çãê âå~ë=ãéç=ü åëóå=í~öéå=íáää=um=éêçåéåí=~î=éå=éêçåéåíìj Éää=Ñ ê åçêáåö=ãçíëî~ê~åçé=çéå=ëçã=éåäáöí=ifm=s=â~ék=r= =Ö ääéê=ñ ê=ñ êíêçéåçéj î~äç=áñê Ö~=çã=íáää ÖÖëéÉåëáçå=J=ãÉÇ=ÄÉ~âí~åÇÉ=~î=ifm=S=â~éK=T= K== sáç=ë~ãçêçåáåö=ãéç=ñ êã åéê=ëçã=~åöéë=á=ãçãk=o=ó=p=ó=ççåâ=áåíé=äáîê åí~=éåj äáöí=i^clipm=ó=äçêíëéë=ñê å=ãáåëâåáåö=~î=çéëë~=ñ êã åéê=é =ÖêìåÇ=~î=ÄÉJ ëí ããéäëéêå~=á=^cil=ifmldmi=eóêâéëëâ~çéäáîê åí~=ãk=ãkfk== c êíêçéåçéî~äç=ëçã=ë~ãíáçáöí=ìééñóääí=ñ êìíë ííåáåö~êå~=á=^ci=ñ ê=~íí=éêü ää~= ëàìâéêë ííåáåö=ë~ãí=á=ñ êéâçãã~åçé=ñ~ää=àìëíéêáåöëäéäçéé=ë î ä=ëçã=éñíéêäéj î~åçéñ êã å=~åëéë=îáç=íáää ãéåáåöéå=~î=çéåå~=é~ê~öê~ñ=ü~=î~äí=çéå=ñ êã å= ëçã= ê=ë~ãçêçåáåöëä~ê=éåäáöí=ãçã=o=ó=p=á=ñ êéî~ê~åçé=é~ê~öê~ñk= = ^åã êâåáåö== jéç=éñíéêäéî~åçéñ êã å=~îëéë=ü êîáç= åâéééåëáçå=çåü=ö~ê~åíáééåëáçå=íáää= åâéj ééåëáçå=éåäáöí=bmi=çåüléääéê=áåñbmi=ëçã=ìíöéë=á=ñçêã=~î=ñ êã å=éåäáöí=bmi=s= â~ék=r= =éìåâí=o=çåüléääéê=áåñbmi= =S=EVMJéêçÅÉåíëíáää ÖÖÉíFK= lã=ë~ãçêçåáåöëä~ê=ñ êã å=ä ãå~ë=á=ñçêã=~î=î êç=é =~åëí~äí=éääéê=çóäáâí=ëâéê= ë~ãçêçåáåöéå= ëçã= çã= Ñ êã åéå= ìíöáîáíë= âçåí~åík= ríöéë= Ñ êã åéå= îáç= ÉåJ Ö åöëíáääñ ääé=éääéê=é =~åå~í=çêéöéääìåçéí=ë ííi=ëâéê=ë~ãçêçåáåö=ëçã=çã=ñ êã J åéå= ìíöáîáíë= Ñçêíä é~åçék= p~ãçêçåáåö=ëâéê= îéå=á= ÇÉí= Ñ~ää= Ñ êã å=ãéç= ëí Ç= ~î= ä~ö=çåüléääéê=ñ êçêçåáåö=ìíöéë=íáää=~åå~å= å=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçék= ríä åçëâ= Ñ êã å= ëçã= Ü~ê=î ëéåíäáöéå=ë~ãã~=ëóñíé=ëçã=á=ãçãk=o=ó=p=~îëéçç= Ñ êã åi=ëâ~=îáç=íáää ãéåáåöéå=~î=äéëí ããéäëéêå~=á=çéåå~=é~ê~öê~ñ=äéü~åçä~ë= ëçã=çã=çéå=ìíöàçêçé=çóäáâ=ñ êã åk= e~ê=ë Ç~å=éÉåëáçå=ÉåäáÖí=ifm=ëçã=ìíÖÉë=Ñ êé=sr= êë= äçéê= íéêâ~ää~íë=ë~ãíáçáöí= ëçã=~åë â~å=öàçêíë=çã=ëàìâéêë ííåáåö=éåäáöí=^cii=ëçã=ëâ~=ë~ãçêçå~ëi=ëâ~=ñê å= çåü=ãéç=ã å~çéå=éñíéê=çéí=~åã ä~å=çã= íéêjâ~ääéäëé=ëâéííi=ééåëáçåéå=ë~ãçêçj å~ë=ë ëçã=éíí=ñ êëâçíí=é =ëàìâjéêë ííåáåöéåk== c ê= Ñ êíêçéåçéî~äçi= ëçã= ìééä ê= îáëëíáçëééåëáçå= ÉääÉê= ëàìâééåëáçåi= çåü= Ñ ê= îáäj âéå= ê ííéå= íáää= ëàìâéêë ííåáåö= ÉåäáÖí= ^ci= ìééü ê= é = ÖêìåÇ= ~î= Ñ êíáç~= ìíí~ö= ~î= ééåëáçå=éåäáöí=ifm=ëâ~=ë~ãçêçåáåö= åççåâ=ëâé=ëçã=çã=ê íí=íáää=ëàìâéêë ííåáåöéå= ëâìääé=âî~êëí =íáää=sr= êë= äçéêk= m_c==mpmnmn= NR= OMMNJMSJNR=

22 c ê=ñ êíêçéåçéî~äç=ñ ÇÇ= ê=nvpu=ó=nvrp=ëçã=ö ê=ìíí~ö=~î=ëáå= äçéêëjééåëáçå=éñj íéê=çéí= ê=ü~å=éääéê=üçå=ñóääí=sr= ê=ö ääéê=ñ äà~åçéw=c ê=çéí=ñ~ää=çéå=éêçåéåíìéää~= âåáåöéå=~î=ñ äàë~ãüéíëáåçéñ=éåäáöí=ifm=ñ ê=îáëëí= ê= îéêëíáöéê=çéå=éêçåéåíìéää~= âåáåöéå=~î=éêáëä~ëäéäçéééí=éåäáöí=^ci=ñ ê=ë~ãã~= êi=äçêíëéë=îáç=ë~ãçêçåáåö= Ñê å=ó=ñêáä ÖÖë=Ó=Éíí=ÄÉäçéé=ëçã=ìíÖ êë=~î=ëâáääå~çéå=ãéää~å=íáää ÖÖëéÉåëáçå=ÉåJ äáöí=ifm=s=â~ék=o= =éìåâí=n=j=o=ìééê âå~ç=ãéç= êéíë=éêçåéåíìéää~= âåáåö=~î=ñ äàj ë~ãüéíëáåçéñ=çåü=íáää ÖÖëéÉåëáçåÉå=ìééê âå~ç=ãéç= êéíë=éêçåéåíìéää~= âåáåö= ~î=éêáëä~ëäéäçéééík=c äà~åçé=ö ääéêw= cêáä ÖÖåáåÖ=ëâÉê=ÉåÇ~ëí=~îëÉÉåÇÉ= äçéêëééåëáçå=éåäáöí=m_ck== J= cêáä ÖÖåáåÖ= ëâéê= íáçáö~ëí= Ñê å= íáçéìåâíéå= Ç = ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçéë= íáää ÖÖëéÉåëáçå=Ñ äàë~ãüéíëáåçéñéê~ëk= J= cêáä ÖÖåáåÖ=ëâÉê=á=ëâáâíÉí=MJN=Ñ ê= íáää ÖÖëéÉåëáçå= ÉåäáÖí= ifm= S= â~ék= O= = éìåâí=o=ë~ãí=á=ëâáâíéí=njtir=ñ ê=íáää ÖÖëéÉåëáçå=ÉåäáÖí=ifm=S=â~éK=O= =éìåâí=nk= cêáä~öí=äéäçéé=ä~ëéê~ë=é =ÇÉä=~î=íáää ÖÖëéÉåëáçå=ëçã=áåíÉ= îéêëíáöéê=tir=éêáëä~ëj ÄÉäçééK= Formaterade: Punkter och numrering = jçãk=o==== c êíêçéåçéî~äç=ñ ÇÇ=NVPU=Ó=NVRP== sáëëíáçëééåëáçå=çåü=ëàìâééåëáçå=åéííçñáñéê~ë=ó=ãéç=á~âíí~ö~åçé=~î=ãçãk=n=ó= ÉåäáÖí=Ñ äà~åçé= ~F===p~ãçêÇåáåÖ=Ñ êé=sr= ê=ëâéê=ãéç== NK=pàìâÉêë ííåáåö=éåäáöí=^ci=ãìäíáéäáåéê~ç=ãéç=íáçëñ~âíçêåk= ^åã êâåáåö= c ê=íáç=ç =ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçé= ÖÉê=ê íí=íáää=ëàìâéêë ííåáåö=j=ë~ãí=á=ñ êéj âçãã~åçé=ñ~ää=àìëíéêáåöëäéäçéé=ó=ëçã=ñ~ëíëí ääíë=éåäáöí=áâê~ñíj=çåü= îéêö åöëj ÄÉëí ããéäëéêå~=epcp=ommnwquvf=á=ä~ö=çã= åçêáåö=á=ä~öéå=envsowpunf=çã=~ääã å= Ñ êë âêáåö=ëâéê=åéííçñáñéêáåö=ãéç=äéäçéé=ãçíëî~ê~åçé=ñ êíêçéåçéî~äçë=ë~ãj çêçåáåöë~îçê~ö=á=çéåéãäéê= ê=ommo=~îëééåçé=ñçäâééåëáçåi=íáää ÖÖëéÉåëáçå=çÅÜ= ééåëáçåëíáääëâçíí=á=ñçêã=~î=ñ êíáçëééåëáçå=çåü=ëàìâäáçê~ök=p~ãçêçå~í=äéäçéé=àìj ëíéê~ë=ç êéñíéê= êäáöéå=á=ñ êü ää~åçé=íáää=ñ ê åçêáåöéå=~î=éêáëä~ëäéäçéééí=ñê~ã=íáää= ÇÉå=íáÇéìåâí=Ç =åéííçñáñéêáåö=ëâéêk= OK iáîê åí~=éåäáöí=i^clipm=ó=ççåâ=áåíé=äáîê åí~=íáää=éñíéêäéî~åçé=ó=ëçã=ñ êj íêçéåçéî~äç=ü~ê=ê íí=íáää=ãìäíáéäáåéê~ç=ãéç=íáçëñ~âíçêåk=jéç=äáîê åí~=~îj ëéë=çéå=çéä=ëçã= íéêëí ê=éñíéê=ë~ãçêçåáåö=éåäáöí=i^c=s=â~ék= m_c==mpmnmn= NS= OMMNJMSJNR=

23 sáëëíáçëééåëáçå=çåü= äçéêëééåëáçå=åéííçñáñéê~ë=j=ãéç=á~âíí~ö~åçé=~î=ãçãk=n= Ó=ÉåäáÖí=Ñ äà~åçé== ÄF===p~ãçêÇåáåÖ=Ñê å=sr= ê=ëâéê=ãéç== NK= fåâçãëíééåëáçå=éåäáöí=ifm=äéê âå~ç=éåäáöí=ä~öéå=çã=ö~ê~åíáj==ééåëáçå=q= â~ék=p= =ãìäíáéäáåéê~ç=ãéç=çéå=ä Öëí~=~î==íáÇëÑ~âíçêå=êÉëéÉâíáîÉ=éç åöj êëñ~âíçêå=ñ ê=íáää ÖÖëéÉåëáçå=ÉåäáÖí=ifmK= = OK PK d~ê~åíáééåëáçå=éåäáöí=dmi=ãìäíáéäáåéê~ç=ãéç=ñ~âíçêå=mius=ë~ãí=ãéç= íáçëñ~âíçêåk= qáää ÖÖëéÉåëáçå=ÉåäáÖí=ifm= p~ãçêçåáåö=ëâéê=á= êëãéçéäéç åöéåë=ëâáâí=m=j=n=ãéç= ======qáää ÖÖëéÉåëáçå=ÉåäáÖí=ifm=S=â~éK=O= =éìåâí=o=ãìäíáéäáåéê~ç=ãéç=íáçëñ~âíçêåk= ======p~ãçêçåáåö=ëâéê=á= êëãéçéäéç åöéåë=ëâáâí==nj=tir=ãéç== qáää ÖÖëéÉåëáçå=ÉåäáÖí=ifm=S=â~éK=O= =éìåâí=n=ãìäíáéäáåéê~ç=ãéç=çéå=ä Öëí~= ~î=íáçëñ~âíçêå=êéëééâíáîé=éç åö êëñ~âíçêå=ñ ê=íáää ÖÖëéÉåëáçå=ÉåäáÖí=ifmK= qáää ÖÖëéÉåëáçåÉåë=ãÉÇÉäéç åö=ëâ~=ìíö ê~=ü Öëí= êëãéçéäéç åöéå=éåäáöí= m_c=ãáåìë=nk== QK= qáää ÖÖ=íáää=íáää ÖÖëéÉåëáçå=EÖ~ê~åíáíáää ÖÖF=ÉåäáÖí=ifm=S=â~éK=V= =ãìäíáéäáj ÅÉê~Ç=ãÉÇ=ÇÉå=ä Öëí~=~î=íáÇëÑ~âíçêå=êÉëéÉâíáîÉ=éç åö êëñ~âíçêå=ñ ê= íáää ÖÖëéÉåëáçå=ÉåäáÖí=ifmK= = jçãk=p= ^åã êâåáåö=n=íáää=äf= jéç=òíáää ÖÖëéÉåëáçåÉåë=éç åö êëñ~âíçêò=~îëéë=âîçíéå=ãéää~å=çéí=~åí~ä= ê=ñ ê= îáäâ~=ééåëáçåëéç åö=íáääöçççê âå~íë=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=çåü=çéí=~åí~ä= ê=ëçã= ÉêÑçêÇê~ë=Ñ ê=üéä=íáää ÖÖëéÉåëáçåK== ^åã êâåáåö=o=íáää=äf== üêëãéçéäéç åöéåë=ëâáâí=mjn=êéëééâíáîé=njtir=àìëíéê~ë=á=ñ êü ää~åçé=íáää=çéå=âîçíj ÇÉä=ëçã=Ö ääéê=ñ ê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçéë=íáää ÖÖëéÉåëáçå=ÉåäáÖí=ifm== S=â~éK=U= =K= c êíêçéåçéî~äç=ñ ÇÇ= ê=nvrq=éääéê=ëéå~êé= m_c==mpmnmn= NT= OMMNJMSJNR=

24 sáëëíáçëééåëáçå=çåü=ëàìâééåëáçå=åéííçñáñéê~ë=j=ãéç=á~âíí~ö~åçé=~î=ãçãk=n=ó= ÉåäáÖí=Ñ äà~åçé== ~F==p~ãçêÇåáåÖ=Ñ êé=sr= ê=ëâéê=ãéç== NK==pàìâÉêë ííåáåö=éåäáöí=^ci=ãìäíáéäáåéê~ç=ãéç=íáçëñ~âíçêåk== ^åã êâåáåö= c ê=íáç=ç =ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçé= ÖÉê=ê íí=íáää=ëàìâéêë ííåáåö=j=ë~ãí=á=ñ êéj âçãã~åçé=ñ~ää=àìëíéêáåöëäéäçéé=ó=ëçã=ñ~ëíëí ääíë=éåäáöí=áâê~ñíj=çåü= îéêö åöëj ÄÉëí ããéäëéêå~=epcp=ommnwquvf=íáää=ä~öéå=çã= åçêáåö=á=ä~öéå=envsowpunf=çã=~ääj ã å=ñ êë âêáåö=ëâéê=åéííçñáñéêáåö=ãéç=äéäçéé=ãçíëî~ê~åçé=çéå=ñ êíêçéåçéî~äj ÇÉë=ë~ãçêÇåáåÖë~îÇê~Ö=á=ÇÉÅÉãÄÉê= ê=ommo=~îëééåçé=ñçäâééåëáçåi=íáää ÖÖëéÉåJ ëáçå=çåü=ééåëáçåëíáääëâçíí=á=ñçêã=~î=ñ êíáçëééåëáçå=çåü=ëàìâäáçê~ök=p~ãçêçå~í=äéj äçéé=àìëíéê~ë=ç êéñíéê= êäáöéå=á=ñ êü ää~åçé=íáää=ñ ê åçêáåöéå=~î=éêáëä~ëäéäçéééí= Ñê~ã=íáää=ÇÉå=íáÇéìåâí=åÉííçÑáñÉêáåÖ=ëâÉêK= OK==iáîê åí~=éåäáöí=i^clipm=ó=ççåâ=áåíé=äáîê åí~=íáää=éñíéêäéî~åçé=ó=ëçã= ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçé=ü~ê=ê íí=íáää=ãìäíáéäáåéê~ç=ãéç=íáçëñ~âíçêåk=jéç=äáîê åí~= ~îëéë=çéå=çéä=ëçã= íéêëí ê=éñíéê=ë~ãçêçåáåö=éåäáöí=i^c=s=â~ék= sáëëíáçëééåëáçå=çåü= äçéêëééåëáçå=åéííçñáñéê~ë=j=ãéç=á~âíí~ö~åçé=~î=ãçãk=n=ó= ÉåäáÖí=Ñ äà~åçé== ÄF===p~ãçêÇåáåÖ=Ñê å=sr= ê=ëâéê=ãéç== NK==fåâçãëíéÉåëáçå=ÉåäáÖí=ifm==ÄÉê âå~ç=éåäáöí=dmi=q=â~ék=p= =ãìäíáéäáåéê~ç= ãéç=íáçëñ~âíçêåk= OK==d~ê~åíáéÉåëáçå=ÉåäáÖí=dmi=ãìäíáéäáÅÉê~Ç=ãÉÇ=Ñ~âíçêå=MIUS=ë~ãí==ãÉÇ=íáÇëJ Ñ~âíçêåK= =NR= iáîê åí~= jçãk=n= o íí=íáää=äáîê åí~=ñ êéäáööéê=çãw= ~F= ÄF= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= áååéü~ñí= ëáíí= ééåëáçåëöêìåç~åçé= ìééçê~ö= ëéç~å= ãáåëí=íêé= êi=çåü= ~îö íí=ñê å=çéíí~=ìééçê~ö=ìí~å=~íí=ü~=ê íí=íáää=éöéåééåëáçå=éåäáöí=m_ck= ^åã êâåáåö=íáää=äf= jéç= Òê íí= íáää= ÉÖÉåéÉåëáçåÒ= áåäéöêáéë= ~íí= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ëâìääé= âìåå~í= Ñ = ê íí=íáää=éöéåééåëáçå=çã=~åë â~å=ü êçã=áåöáîáíëk= m_c==mpmnmn= NU= OMMNJMSJNR=

25 méåëáçåëãóåçáöüéíéå=â~åi=éñíéê=~åë â~å=ñê å=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçéi=äéëäìí~=~íí=á= ëí ääéí=ñ ê=îáëëíáçëééåëáçå=ëâ~ää=ñ êéäáöö~=ê íí=íáää=äáîê åí~k= jçãk=o= iáîê åí~=ìíöéë=éñíéê=~åë â~å=ñê å=çåü=ãéç=çéå=ã å~çi=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåj ÇÉî~äÇÉ=ÑóääÉê=SR= êk= jçãk=p= sáç=íáää ãéåáåö=~î= =R=Ö ääéê=ñ äà~åçé=ìåç~åí~ö=îáç=äéê âåáåö=~î=äáîê åí~w= ~F= íáçëñ~âíçêå= ê=âîçíéå=ãéää~å=çéå=á= =R=Ñê~ãê âå~çé=íáçéå=çåü=pm= ê=ççåâ= Ü Öëí=í~äÉí=NK= jçãk=q= iáîê åí~=äéê âå~ë=é =Ñ äà~åçé=ë íík= üêëãéçéäéç åöéå=emf=áåçéä~ë=á=ëâáâí=éåäáöí=í~äéääéå=åéç~åk=aéëë~=ëâáâí=~î= êëj ãéçéäéç åöéå= ãìäíáéäáåéê~ë= î~ê= Ñ ê= ëáö= ãéç= ~åöáîéí= éêçåéåíí~ä= á= êéëééâíáîé= ëâáâíw= pâáâí=~î=m===eìííêóåâí=á=~åj í~ä=ä~ëäéäçééf= M=Ó=TIR= TIR=Ó=OM= OM=Ó=PM= PM=Ó= méåëáçåëåáî =á=b= NM= SR= POIR= M= = pìãã~å=ü ê~î=ãìäíáéäáåéê~ë=ãéç=íáçëñ~âíçêåk=oéëìäí~íéí=â~ää~ë=äáîê åíééç åök= iáîê åí~å=ìíö ê=ééê= ê=çéí=äéäçéé=ëçã=éêü ääéë=öéåçã=~íí=ãìäíáéäáåéê~=äáîê åíéj éç åöéå=ãéç=îáç=î~êàé=íáç=ö ää~åçé=éêáëä~ëäéäçéék= = =NS= sáëë~=áåëâê åâåáåö~ê=á=ê ííéå=íáää=ééåëáçåëñ êã å= jçãk=n= ^åö ÉåÇÉ=é Ñ äàç=á=ééåëáçåëñ êã åëü åëééåçé=ñ ê=çéå=ëçã=ìééë íäáöéå=ñê~ãj â~ää~í=ñ êíêçéåçéî~äçë=~êäéíëçñ êã Ö~=ÉääÉê=Ç Ç=ëâ~ää=Ö ää~=î~ç=ëçã=~åöéë=á=nui= NVI=OM=~=çÅÜ=NMM=~= =i~öéå=çã=ñ êë âêáåöë~îí~äk= m_c==mpmnmn= NV= OMMNJMSJNR=

26 = =NT= qáçéìåâí=ñ ê= åçêáåö=~î=ééåëáçåëñ êã å= méåëáçåëñ êã å=ìíöéë=êéëééâíáîé= åçê~ë=ñê å=çåü=ãéç=çéå=â~äéåçéêã å~ç=îáç= î~êë=áåö åö=ñ êìíë ííåáåö~êå~=ü êñ ê=ñ êéäáööéêk=méåëáçåëñ êã å=ìééü ê=~íí=ìíj ÖÉë= ãéç= ÇÉå= â~äéåçéêã å~çi= ìåçéê= îáäâéå= Ñ êìíë ííåáåö~êå~= Ñ ê= Ñ êã åéå= ÄçêíÑ~ääÉêK= =NU= ûåçêáåö~ê=~î=çåü=íáää ÖÖ=íáää=m_c= c êíêçéåçéî~äç= ê= ëâóäçáö= ìåçéêâ~ëí~= ëáö= ÇÉ= åçêáåö~ê= ~î= çåü= ÇÉ= íáää ÖÖ= íáää= m_ci=ëçã=âçããìåñìääã âíáöé=äéëäìí~êk= = =NV= jéççéä~åçé=çã=ééåëáçåëñ êã å=ãkãk= méåëáçåëãóåçáöüéíéå=ä ãå~ê=ñ êíêçéåçéî~äç=éääéê=ñ êã åëäéê ííáö~ç=ëâêáñíäáöí= ãéççéä~åçé= çã= ééåëáçåëñ êã å= Ç = Ñ êìíë ííåáåö~ê= Ñ ê= ÄÉê âåáåö= ~î= ë Ç~å= Ñ êã å=ñ êéäáööéêk= p Ç~åí=ãÉÇÇÉä~åÇÉ=ä ãå~ë=ëéå~ëí=ç =Ñ êã åéå=ëâ~ää=ìíöéëi=ççåâ=~íí=äéëâéç=çã= ê íí=íáää=äáîê åí~=ä ãå~ë=ç =~åë â~å=ü êçã=öàçêíëk= = =OM= rééöáñíëëâóäçáöüéí=ãkãk= jçãk=n= c êíêçéåçéî~äç= çåü= Ñ êã åëäéê ííáö~ç= ê= ëâóäçáö~= ~íí= ìí~å= çå ÇáÖí=Çê àëã ä= ÉåäáÖí= ~åîáëåáåö= ~î= ééåëáçåëãóåçáöüéíéå= íáää= ÇÉåå~= ä ãå~= ÇÉ= ìééöáñíéêi= ëçã= ÉêÑçêÇê~ë=Ñ ê=äéç ã~åçé=~î=ê ííéå=íáää=ééåëáçåëñ êã å=çåü=çãñ~ííåáåöéå=~î=çé= Ñ êã åéê=ëçã=ëâ~ää=ìíöéëk= jçãk=o= c êíêçéåçéî~äç=ëçã=ü~ê=ê íí=íáää=ñ êã å=ëçã=~îëéë=á= =O=ãçãK=P=ÉääÉê= =NQ=ëâ~ää= ìí~å=~åñçêçê~å=ö ê~=~åã ä~å=ç êçã=íáää=ééåëáçåëãóåçáöüéíéåk= jçãk=p= ^åë â~å= çã= ééåëáçåëñ êã å=ëâ~ää=ö ê~ë=ëâêáñíäáöéå= ÉåäáÖí= ÇÉ=~åîáëåáåÖ~ê=ëçã= ééåëáçåëãóåçáöüéíéå=ìíñ êç~êk= m_c==mpmnmn= OM= OMMNJMSJNR=

27 o íí= íáää= îáëëíáçëééåëáçå= Ñ êéäáööéê= Ü Öëí= Ñ ê= ëéñ= ã å~çéê= Ñ êé= ÇÉí=~íí=~åë â~å= áåâçããáík=méåëáçåëãóåçáöüéíéå=â~å=ççåâ=ãéçöé=ìåç~åí~ö=ü êáñê åk= jçãk=q= c êíêçéåçéî~äç= ÉääÉê= Ñ êã åëäéê ííáö~ç= ëçã= áåíé= ÑìääÖ ê= ëâóäçáöüéíéê= ÉåäáÖí= ãçãk=nóo=ñ êîéêâ~ê=ê ííéå=íáää=ìíö ÉåÇÉ=éÉåëáçåëÑ êã åéê=çåü=â~å=áåíé=öéåçã= ~íí=ëéå~êé=ñìääö ê~=ëâóäçáöüéíéå= íéêñ =ê ííéå=íáää=ñ êîéêâ~í=äéäçéé=ñ ê=ãéê= å=ëéñ= ã å~çéê=íáäää~â~k=méåëáçåëãóåçáöüéíéå=â~å=ççåâ=ãéçöé=ìåç~åí~ö=ü êáñê åk= jçãk=r= c êíêçéåçéî~äç=çåü=ñ êã åëäéê ííáö~ç=ëçã=îáëí~ë=éääéê= ê=äçë~íí~=ìíçã=êáâéí= ê= ëâóäçáö~= ~íí= é = ~åñçêçê~å= Ñ êéíé= ÄÉîáë= ëçã= ëíóêâéê= ~íí= ê íí= íáää= ééåëáçåëñ êã å= ~ääíà ãí=ñ êéäáööéêk= = =ON= ríäéí~äåáåö=~î=ééåëáçåëñ êã å= jçãk=n= méåëáçåëñ êã å=ìíäéí~ä~ë=ëçã=ã å~çëäéäçééi=îáäâéí=ìíö ê=éå=íçäñíéçéä=~î=ñ êj ã åéåë= êëäéäçéék= jçãk=o= méåëáçåëñ êã å=éåäáöí=m_c=ìíäéí~ä~ë=îáç=ë~ãã~=íáçéìåâí=ëçã=ö ääéê=ñ ê=ìíäéj í~äåáåö= ~î= ééåëáçåëí~ö~êéåë= ééåëáçå= ÉåäáÖí= ^ci= ÉääÉê= ëâìääé= Ü~= Ö ääí= çã= ééåj ëáçåëí~ö~êéå=ñ ê=ã å~çéå=áñê Ö~= Öí=ê íí=íáää=ë Ç~å=éÉåëáçåK= üäçéêëééåëáçåi= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå=ÉääÉê=äáîê åí~=â~å=éñíéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äj ÇÉë=ÉääÉê=ÇÉå=Ñ êã åëäéê ííáö~çéë=ü ê~åçé=ìíäéí~ä~ë=ë ëçã=éåö åöëéêë ííåáåök= sáç=ìíäéí~äåáåö=~î= äçéêëééåëáçå=ëâ~ää= îéå=ìíäéí~ä~ë=â~éáí~äî êçéí=~î=éñíéêäéj î~åçéééåëáçåk= lã= áåíé= ééåëáçåëãóåçáöüéíéå= ÄÉëäìí~ê= ~åå~í= â~å= ééåëáçåëñ êj ã å= ìíäóí~ë= ãçí= ÉåÖ åöëéêë ííåáåö= çã= â~éáí~äî êçéí= ê= Ü Öëí=NRM=B=~î=éêáëJ Ä~ëÄÉäçééÉí= êéí=ñ êé=çéí= ê=ìíäéí~äåáåö=~î=ééåëáçåëñ êã åéå=ä êà~êk=_éê âåáåö= ~î= â~éáí~äî êçéå= ëâéê= ÉåäáÖí= íáää ãéåáåöëñ êéëâêáñíéêå~= íáää= = ON= á= m^jhi= ãéç= íáääü ê~åçé=äéê âåáåöëêéöäéêk= jçãk=p= e~ê=ñ êíêçéåçéî~äç=éääéê=ñ êã åëäéê ííáö~ç=éêü ääáí=ééåëáçåëñ êã å=çäéü êáöéå= ÉääÉê=ãÉÇ=Ñ ê=ü Öí=ÄÉäçéé=çÅÜ=Ü~ê=ÇÉíí~=çêë~â~íë=ÖÉåçã=çêáâíáÖ~=ìééÖáÑíÉêI=ìåJ ÇÉêä íéåüéí= ~íí= ÑìääÖ ê~= ~åã äåáåöëëâóäçáöüéí=éääéê=é =~åå~í=ë íí= ÉääÉê= Ü~ê=Ñ êj m_c==mpmnmn= ON= OMMNJMSJNR=

28 íêçéåçéî~äç=éääéê=ñ êã åëäéê ííáö~ç=á=~åå~í=ñ~ää=äçêí=áåëé=~íí=ìíäéí~äåáåöéå=î~ê= çêáâíáöi=ëâ~ää=çéí=ñ ê=ãóåâéí=ìééäìêå~=äéäçéééí= íéêäéí~ä~ëk= méåëáçåëãóåçáöüéíéå=â~å=ó=çã=ë êëâáäç~=ëâ ä=ñ êéäáööéê=ó=äéëäìí~=~íí=üéäí=éääéê= ÇÉäîáë=~îëí =Ñê å= íéêâê~îk= = =OO= ^îêìåçåáåöëêéöäéê= méåëáçåëöêìåç~åçé=áåâçãëíi=ééåëáçåëñ êã åë= êëäéäçéé=çåü=äéäçéé=ëçã=ëâ~ää= ìíäéí~ä~ë=~îêìåç~ë=íáää=üéäí=âêçåí~äk= qáçëñ~âíçêi= êëéç åöi= êëãéçéäéç åöi= ÄêìííçéÉåëáçåëéç åöi= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåJ ëáçåëéç åöi= åâéééåëáçåëéç åöi=ä~êåééåëáçåëéç åö=çåü=äáîê åíééç åö=~îêìåj Ç~ë=íáää=íêÉ=ÇÉÅáã~äÉêK= ^îêìåçåáåö=ëâéê=ãéç=ëkâk=âçããéêëáéää=~îêìåçåáåö=epfp=åçêãéêfk= = =OP= ^åã êâåáåö= hçããéêëáéää=~îêìåçåáåö=áååéä ê=íkéñk=~íí=rm= êé=~îêìåç~ë=íáää=éå=âêçå~k= E_Éëí ããéäëéê=ãçíëî~ê~åçé= =OP=á=m^Jhi=Ñáååë=áåíÉKF= m_c==mpmnmn= OO= OMMNJMSJNR=

29 îéêö åöëäéëí ããéäëéê=íáää=m_c= = íáää= =R=ãçãK=N= Eçã=éÉåëáçåëÖêìåÇ~åÇÉ=íáÇF= rééçê~öëíáç= ëçã= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= Öí=íáääÖçÇçê âå~=éåäáöí=mocjhi=á=çéëë= äóçéäëé=ééê=ommojnojpn=ãéçê âå~ë=á=ë~ãã~=çãñ~ííåáåö=á=çéå=ééåëáçåëöêìåç~åj ÇÉ=íáÇÉå=ÉåäáÖí=m_cK= = íáää= =S= Eçã=ãÉÇÑ êç=ééåëáçåëê ííf= jéçñ êç=ééåëáçåëê íí=ëçã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé= Öí=íáääÖçÇçê âå~=éåäáöí=mocjhi= á=çéëë=äóçéäëé=ééê=ommojnojpn=ãéçê âå~ë=á=çéå=ééåëáçåëöêìåç~åçé=íáçéå=ñ ê= äj ÇÉêëéÉåëáçå=ÉääÉê=âçãéäÉííÉê~åÇÉ= åâéééåëáçå=éåäáöí=ñ äà~åçé=äéëí ããéäëéêk= jçãk=n= e~ê=ñ êíêçéåçéî~äç=á=~åëí ääåáåö=éääéê=á=~åå~í=ìééçê~ö=ëçã=âçããìå~äí=ñ êíêçj ÉåÇÉî~äÇ=Ñ êî êî~í=ééåëáçåëê ííi=ëçã=á=ëáå=üéäüéí=áåíà å~íë=ñ êé=ommpjmnjmni=ëâ~ää= ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçé=íáääöçççê âå~ë=ééåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=ó=íáçëë~ãçêçåáåö=ó= é =ÖêìåÇ=~î=ë Ç~å=éÉåëáçåëê íí=á=çéå=çãñ~ííåáåö=ëçã=~åöéë=á=ãçãk=ok= ^åã êâåáåö= ûîéå= çã= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå= ÉåäáÖí= = NP=çÅÜ=NP=Ä=ÄÉê âå~ë=ìí~å=ü åëóå=íáää= íáçëñ~âíçêå= ëâ~ää= ÄÉëí ããéäëéêå~= çã= íáçëë~ãçêçåáåö= ÉåäáÖí= îéêö åöëäéëí ãj ãéäëéê=íáää= =S=íáää ãé~ëk= qáçëë~ãçêçåáåö= Ñ êìíë ííéê= ~íí= âçããìåéå= íáääöçççö ê= ëáö= ÇÉå= ãéçñ êç~= ééåj ëáçåëê ííéå=á=çéå=çãñ~ííåáåö=ëçã=~åöéë=á=ãçãk=pk=qáçëë~ãçêçåáåöéå=ëâéê=ñê å= çåü=ãéç=çéå=íáçéìåâí=ç =ééåëáçåëñ êã å=éåäáöí=m_c=ëâ~ää=ìíöéëk= jçãk=o= pçã=ééåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=éåäáöí=ãçãk=n=íáääöçççê âå~ë=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé= ìééçê~öëíáç=çåü=íáç=á=~åëí ääåáåö=éåäáöí=ñ äà~åçék= ^åã êâåáåö= ^åëí ääåáåöëíáç=íáääöçççê âå~ë=ãéç=nolpm=çã=ñê Ö~=áåíÉ= ê=çã=íáç=á=ë êëâáäí=îáëëj íáçëñ êçêçå~åçék= m_c==mpmnmn= OP= OMMNJMSJNR=

30 ~F= méåëáçåëäéëí ããéäëéê=ëçã=üìîìçë~âäáöéå= îéêéåëëí ããéê=ãéç= pîéåëâ~=hçããìåñ êäìåçéíë=êéâçããéåç~íáçåéê=ñ ê=~åëí ääç~= qáç=á=~åëí ääåáåö=éñíéê=nvuqjnojpn=íáääöçççê âå~ë=ëçã=ééåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=çã= íáçéå= íáääöçççê âå~íë= ÉåäáÖí= á= êìäêáâéå= ~åöáîå~= ÄÉëí ããéäëéêk= méåëáçåëj ÖêìåÇ~åÇÉ=íáÇ=ÉåäáÖí=mc^=ëâ~ää=á=Ñê Ö~=çã=íáÇ=ìåÇÉê=äÉÇáÖÜÉí=ÄÉê âå~ë=ãéç=íáääj ä ãéåáåö=~î=î~ç=ëçã=ë Öë=á= =R=ãçãK=O=m^JhiK= qáç=á=~åëí ääåáåö=ñ êé=nvurjmnjmn=íáääöçççê âå~ë=ëçã=ééåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=çã= ~åëí ääåáåöëíáçéå= ÄÉ~âí~íë= Ñ ê= íà åëíéíáçëíáääöçççê âåáåö= ÉåäáÖí= m^h= Eãçíëî~J ê~åçéfk= f= Ñê Ö~= çã= ~îçê~ö= Ñ ê= äéçáöüéí= ëâ~ää= á= ëí ääéí= Ñ ê= ÄÉëí ããéäëéêå~= á= = R= ãçãk=p=m^h=eãçíëî~ê~åçéf=ö ää~=î~ç=ëçã=ë Öë=á= =R=ãçãK=OK=m^JhiK= ^åã êâåáåö= jéç=mc^i=m^jhi=çåü=m^h=~îëéë=çî~å=âçääéâíáî~îí~ä=çã=ééåëáçå=éåäáöí=pîéåëâ~= hçããìåñ êäìåçéíë=êéâçããéåç~íáçåéêk= ÄF= méåëáçåëäéëí ããéäëéê=ëçã=üìîìçë~âäáöéå= îéêéåëëí ããéê=ãéç= pîéåëâ~=hçããìåñ êäìåçéíë=êéâçããéåç~íáçåéê=ñ ê=ñ êíêçéåçéî~äç~= rééçê~öëíáç= ëçã= âçããìå~äí= Ñ êíêçéåçéî~äç= íáääöçççê âå~ë= ëçã= ééåëáçåëj ÖêìåÇ~åÇÉ= íáç= çã= íáçéå= íáääöçççê âå~íë= ÉåäáÖí= á= êìäêáâéå= ~åöáîå~= ÄÉëí ããéäj ëéêk= ÅF= pí~íäáö~=ééåëáçåëäéëí ããéäëéê= qáç=á=~åëí ääåáåö=íáääöçççê âå~ë=ëçã=ééåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=çã=~åëí ääåáåöëíáj ÇÉå= ÄÉ~âí~íë= Ñ ê= íà åëí êëäéê âåáåö= ÉåäáÖí= ëí~íäáö~= ééåëáçåëäéëí ããéäëéêk=e êj îáç=ëâ~ää=á=ñê Ö~=çã=äÉÇáÖÜÉíÉê=Ö ää~=î~ç=ëçã=ë Öë=á= =R=ãçãK=O=m^JhiK= ^åã êâåáåö=n= jéç=òëí~íäáö~=ééåëáçåëäéëí ããéäëéêò=~îëéë=ééåëáçåë~îí~äéí=m^jvni= äçêé=ëí~íäáöí= ééåëáçåë~îí~ä=em^fi=ñ êçêçåáåöéå=envvnwnqotf=çã=íà åëíéééåëáçå=ñ ê=îáëë~=~êäéíëj í~ö~êé= ãéç= áåâéjëí~íäáö= ~åëí ääåáåöi= ëí~íéåë= ~ääã åå~= íà åëíéééåëáçåëêéöäéãéåíé= EpmoFI= íáçáö~êé= Ñ ê= ëí~íäáö= ~êäéíëí~ö~êé= Ö ää~åçé= ééåëáçåëêéöäéãéåíéåi= NVNV= çåü= NVQV= êë= pm^jêéöäéãéåíéå= ë~ãí= îéå= ÇÉ= ééåëáçåëäéëí ããéäëéê= ëçã= Ñê å= çåü= ãéç=nvsmjmnjmn=ö ääéê=ñ ê=~êäéíëí~ö~êé=üçë=~ääã å=ñ êë âêáåöëâ~ëë~k= ^åã êâåáåö=o= ^êäéíëí~ö~êé=á=~åëí ääåáåö=áåçã=ëí~íäáö=îéêâë~ãüéíi=ëçã= îéêí~öáíë=~î=âçããìåi= Ñ ê=íáääöçççê âå~=~åëí ääåáåöëíáç= îéå=ñ êé=ou= êë= äçéêi=ëçã=ëâìääé=ü~=äé~âí~íë=ñ ê= ééåëáçå=éåäáöí=çé=ëí~íäáö~=ééåëáçåëäéëí ããéäëéêå~k= m_c==mpmnmn= OQ= OMMNJMSJNR=

31 ÇF= ^îí~ä=çã=éä~å=ñ ê=áåçìëíêáåë=çåü=ü~åçéäåë=íáää ÖÖëéÉåëáçå=Ñ ê=íà åëíéj ã å=ãéää~å=p^c=çåü=mqh=efqmjéä~åéåf=ë~ãí=ééåëáçåëéä~åéê=á=üìîìçj ë~âäáö= îéêéåëëí ããéäëé=ãéç=fqmjéä~åéå= qáç= Ó= îéå= Ñ êé= OU= êë= äçéê= Ó= ëçã= äáööéê= íáää= ÖêìåÇ= Ñ ê= ÑêáÄêÉî= íáääöçççê âå~ë= ëçã=ééåëáçåëöêìåç~åçé=íáçk= ÉF= méåëáçåëäéëí ããéäëéê=ëçã=üìîìçë~âäáöéå= îéêéåëëí ããéê=ãéç= m^jhi=éääéê=ãéç=íáçáö~êé=ö ää~åçé=âçããìå~ä~=ééåëáçåëäéëí ããéäëéê= qáç= ëçã= ÖêìåÇ~ê= ê íí= íáää= äáîê åí~= EÑêáÄêÉîF= íáääöçççê âå~ë= ëçã= ééåëáçåëj ÖêìåÇ~åÇÉ=íáÇ=ãÉÇ=íáää ãéåáåö=~î=äéëí ããéäëéêå~=ìåçéê=~f=çî~åk= ÑF= ^åçê~=ééåëáçåëäéëí ããéäëéê= méåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=íáääöçççê âå~ë=éåäáöí=î êçéêáåöëêéöäéê=á=íáää ãéåáåöëñ J êéëâêáñíéêå~=íáää=m^jhik= jçãk=p= c êéäáööéê=á=ñ~ääi=ç =íáçëë~ãçêçåáåö=éåäáöí=ãçãk=n=ëâ~ää=ëâéi=ê íí=íáää=ñ êã å=ëçã= ãçíëî~ê~ê=äáîê åí~=éåäáöí=m_c=é =ÖêìåÇ=~î=ÇÉå=á=íáÇáÖ~êÉ=~åëí ääåáåö=éääéê=ìééj Çê~Ö= Ñ êî êî~çé= ééåëáçåëê ííéåi= ëâ~ää= ÇÉåå~= ééåëáçåëê íí= íáääöçççö ê~ë= âçãj ãìåéå=éåäáöí=åéç~å=~åöáîå~=êéöäéêk= ^åã êâåáåö= jéç=òñ êã å=ëçã=ãçíëî~ê~ê=äáîê åí~=éåäáöí=m_cò=~îëéë=íkéñk=äáîê åí~=éåäáöí=m^j hi= ÉääÉê= äçêé= âçããìå~ä~= ééåëáçåëäéëí ããéäëéêi= äáîê åí~= ÉåäáÖí= ëí~íäáö~= ééåj ëáçåëäéëí ããéäëéê=éääéê=ñ êã å=é =ÖêìåÇ=~î=éÉåëáçåëÑ êë âêáåö=eñêáäêéîfk= ~F= ÄF= méåëáçåëê íí=éåäáöí=ãçãk=o=~f=ëâ~ää=á=ëáå=üéäüéí=íáääñ~ää~=âçããìåéåk= méåëáçåëê íí= ÉåäáÖí= ãçãk= O= ÄFÓÑF= ëâ~ää= á= ëáå= ÜÉäÜÉí=~îê âå~ë=ñê å=ãçíëî~j ê~åçé= ééåëáçåëñ êã å= ÉåäáÖí= m_ck= ^îê âåáåöéå= ëâéê= åçêã~äí= ééê= â~äéåj ÇÉêã å~çk=^îê âåáåöëäéäçéééí=äéëí ãë=éåäáöí=çé=êéöäéê=ëçã=~åöéë=á=íáääj ä ãéåáåöëñ êéëâêáñíéêå~= íáää= m^jhi= ãéç= Ç êá= áåö ÉåÇÉ= ÄÉê âåáåöëêéöäéêk= lã=çéå=ãéçñ êç~=ééåëáçåëê ííéå=üéäí=éääéê=çéäîáë=ìíäéí~ä~ë=á=ñçêã=~î=éåj Ö åöëäéäçééi=â~å=ééåëáçåëãóåçáöüéíéå=äéëäìí~=çã=~åå~å=~îê âåáåöëééj êáççk=_éíê ÑÑ~åÇÉ= ãéçñ êç= Ñ~ãáäàÉéÉåëáçåëê íí= ëâéê= ~îê âåáåöéå= ÇçÅâ=ÉåJ Ç~ëí=ìåÇÉê=íáÇ=ëçã=ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå=ÉåäáÖí=m_c=ìíÄÉí~ä~ëK= e~ê= Ñ êã å= ÉåäáÖí= ~F= çî~å= íáääñ~ääáí= âçããìåéå= ëâ~ää=âçãéäéííéêáåöëééåëáçåéåi= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçåÉå= ÉääÉê= äáîê åí~å= ÄÉëí ãã~ë= ë = ~íí= ÇÉëë= î êçé= ìééö ê= íáää= ãáåëí= î êçéí= ~î= ÇÉå= ãéçñ êç~= Ñ êã åéåk= s êçéí= ~î= ÇÉå= ãéçñ êç~= Ñ êã åéå= m_c==mpmnmn= OR= OMMNJMSJNR=

32 ÄÉëí ãë=éåäáöí=çé=êéöäéê=ëçã=~åöéë=á=íáää ãéåáåöëñ êéëâêáñíéêå~=íáää=m^jhi=ãéç= Ç êá=áåö ÉåÇÉ=ÄÉê âåáåöëêéöäéêk= jçãk=q= h~å= âçããìåéå= áåíé= ÜÉäí= íáääöçççö ê~= ëáö= ÇÉå= ãéçñ êç~= ééåëáçåëê ííéå= ÉåäáÖí= ãçãk= P= ëâ~ää= ÇÉå= ééåëáçåëöêìåç~åçé= íáçéå= ÉåäáÖí= ãçãk= O= ãáåëâ~ë= á=çéå=çãj Ñ~ííåáåÖ= ëçã= ~åöéë= á= íáää ãéåáåöëñ êéëâêáñíéêå~= íáää= m^jhi= ãéç= Ç êá= áåö ÉåÇÉ= ÄÉê âåáåöëêéöäéêk= jçãk=r= c êíêçéåçéî~äç= çåü= Ñ êã åëäéê ííáö~ç= ê= ëâóäçáö~=~íí=ãéçîéêâ~=íáää=~íí=ë Ç~å= ééåëáçåëê íí=ëçã=~îëéë=á=ãçãk=p=â~å=íáääñ~ää~=âçããìåéåk= = íáää= =NM=ãçãK=N= Eçã=ê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçåf= sáääâçêéí=òéñíéê=ñóääç~=rm= êò=ö ääéê=áåíé=ñ ê=ñ êíêçéåçéî~äç=ëçã=çãñ~íí~íë=~î=äéj ëí ããéäëéê=çã=îáëëíáçëééåëáçå=éåäáöí=mocjhi=á=çéëë=äóçéäëé=ééê=ommojnojpnk= = íáää= =NO=~=ãçãK=N= Eçã=ê íí=íáää=ëàìâééåëáçåf= pàìâééåëáçå=ìíöéë=íáää=ñ êíêçéåçéî~äç=ëçã=áåíé=ñóääí=sr= ê=çåü=ëçã=ãéç=ëí Ç=~î=Q= â~ék= V= = hçããìå~ää~öéå= é = ÖêìåÇ= ~î= ëàìâççã= ÄÉÑêá~ë= Ñê å= ëáíí= ìééçê~ö= Ñ êé= ã~åç~íééêáççéåë=ìíö åö=éääéê=~î=ë~ãã~=ëâ ä=áåíé=çãî äàéëi=çã=çéå=ñ êíêçéåj ÇÉî~äÇÉ=çãÑ~íí~íë=~î=mocJhi=á=ÇÉëë=äóÇÉäëÉ=éÉê=OMMOJNOJPNK= = íáää= =NPI= =NP=~=çÅÜ= =NP=Ä= Eçã=Ñ~ãáäàÉéÉåëáçåF= _Éëí ããéäëéêå~= çã= Ñ~ãáäàÉéÉåëáçå= á= mocjhi= á= ÇÉê~ë= äóçéäëé= Ñ êé= NVVOJMNJMN= Ö ääéê=~ääíà ãí=çã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=íáääíê íí=ëáíí=ìééçê~ö=ñ êé=nvvojmnjmn=çåü= ÇÉå=Ñ êã åëäéê ííáö~çé=nvvnjnojpn=î~ê=öáñí=ãéç=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=éääéê=çéå= Ñ êã åëäéê ííáö~çé= ê=ä~êå=éääéê=~ççéíáîä~êå=íáää=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçék= m_c==mpmnmn= OS= OMMNJMSJNR=

33 sáç=äéê âåáåö=çåü=ìíäéí~äåáåö=~î=ñ~ãáäàéééåëáçå=éåäáöí=ñ êéö ÉåÇÉ=ëíóÅâÉ=ëâ~ää= ÄÉëí ããéäëéêå~=á=mocjhi=ñ êé=nvvojmnjmn=ñçêíë íí~=~íí=ö ää~=ñ ê=çéå=ñ êã åëäéj ê ííáö~çé=á=çé=~îëééåçéå=ëçã=äéê ê=ñ~ãáäàéééåëáçåk= = ^åã êâåáåö= ^íí= Ñê åëâáäç= Üìëíêì= ìåçéê= îáëë~= îáääâçê= ÖÉê= ê íí= íáää= Ñ~ãáäàÉéÉåëáçåëÑ êã å= Ñê~ãÖ ê=~î= îéêö åöëäéëí ããéäëéêå~=íáää= =NP=ãçãK=N=á=mocJhi=á=íáÇáÖ~êÉ=äóÇÉäëÉ= íáää= =NQ=ãçãK=N=çÅÜ=ãçãK=PÓR= Eçã=ë~ãçêÇåáåÖ=ãÉää~å=~ääã å=ééåëáçå=çåü=ñ~ãáäàéééåëáçåf= ûîéå=çã= îéêö åöëäéëí ããéäëéêå~=íáää= =NPI= =NP=~=ÉääÉê= =NP=Ä=Ääáê=íáää ãéäáö~= é = ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ëâ~= à ãâåáåö= Éà= íáää ãé~ëi= îáäâéí= áååéä ê= Éíí= ~îëíéö= á= Ñ êü ää~åçé=íáää=ë~ãçêçåáåöëäéëí ããéäëéêå~=á=m^jhik== íáää= =NR== Eçã=Ñ~ãáäàÉäáîê åí~f= _Éëí ããéäëéêå~= çã= Ñ~ãáäàÉäáîê åí~= á= mocjhi= á= ÇÉê~ë= äóçéäëé= Ñ êé= NVVOJMNJMN= Ö ääéê=~ääíà ãí=çã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=íáääíê íí=ëáíí=ìééçê~ö=ñ êé=nvvojmnjmn=çåü= ÇÉå=Ñ êã åëäéê ííáö~çé=nvvnjnojpn=î~ê=öáñí=ãéç=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=éääéê=çéå= Ñ êã åëäéê ííáö~çé= ê=ä~êå=éääéê=~ççéíáîä~êå=íáää=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçék= sáç=äéê âåáåö=çåü=ìíäéí~äåáåö=~î=ñ~ãáäàéäáîê åí~=éåäáöí=ñ êéö ÉåÇÉ=ëíóÅâÉ=ëâ~ää= ÄÉëí ããéäëéêå~=á=mocjhi=ñ êé=nvvojmnjmn=ñçêíë íí~=~íí=ö ää~=ñ ê=çéå=ñ êã åëäéj ê ííáö~çé=á=çé=~îëééåçéå=ëçã=äéê ê=ñ~ãáäàéäáîê åí~åk= m_c==mpmnmn= OT= OMMNJMSJNR=

34 = _Éëí ããéäëéê=çã=~îö åöëéêë ííåáåö= = =N= dáäíáöüéíëçãê ÇÉ= jçãk=n= aéëë~=äéëí ããéäëéê=ö ääéê=ñ ê=ñ êíêçéåçéî~äç=ñ ê=îáäâéå=ö ääí=m_c=áåíáää=~îö åöj Éå=Ñê å=ìééçê~öéí=çåü=ëçã=áåíé=ñ ê=ê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçå=éåäáöí=m_c=éåä~êí=é = ÖêìåÇ=~î=~íí= äçéêëîáääâçêéí=rm= ê=áåíé= ê=ìééñóääík= = =O= ^îö åöëéêë ííåáåö= jçãk=n= ^îö åöëéêë ííåáåö=ìíöéë=éñíéê=~åë â~å=íáää=ñ êíêçéåçéî~äç=ñê å=~îö åöéåk= ^îö åöëéêë ííåáåö=ìíäéí~ä~ë=äéêçéåçé=é =ìééçê~öëíáç=çåü= äçéê=îáç=~îö åöéå= ä åöëí=ìåçéê=ñ äà~åçé=íáçéêw= rééçê~öëíáç== á=ã å~çéê= fåíé=ñóääí=qm= ê= cóääí=qm== ãéå=áåíé=rm= ê= ãáåçêé= å=to= N= ê= N= ê= TO=ãÉå=ãáåÇêÉ= å=vs= O= ê= O= ê= VS=ãÉå=ãáåÇêÉ= å=nom= O= ê= P= ê= NOM=ãÉå=ãáåÇêÉ= å=nqq= O= ê= Q= ê= NQQ=ÉääÉê=ãÉê= O= ê= R= ê= = o ííéå=~íí=ìééä ê~=~îö åöëéêë ííåáåö=ìééü êw= ~F= çã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=é =åóíí=ääáê=áååéü~î~êé=~î=ìééçê~ö=ãéç=ééåj ëáçåëê íí=üçë=âçããìåéåi= ÄF= çã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñ ê=ê íí=íáää=éöéåééåëáçå=éåäáöí=m_ci=éääéê= ^bc==mpmnmn= N= OMMNJMSJNR=

35 = ÅF= îáç=ìíö åöéå=~î=ã å~çéå=áåå~å=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê=sr= êk= lã=âçããìåñìääã âíáöé=ü~ê= íéêâ~ää~í=éíí=ìééçê~ö=ñ ê=éå=ñ êíêçéåçéî~äç=ãéç= ëí Ç=~î=Q=â~éK=NM= =hçããìå~ää~öéåi=â~å=ñìääã âíáöé=äéëäìí~=~íí=áåëâê åâ~=ê íj íéå=íáää=éîéåíìéää=~îö åöëéêë ííåáåö=éääéê=~íí=çéåå~=ê íí=üéäí=ëâ~ää=ìééü ê~k=lã= ìééçê~öéí=ü~ê=ìééü êí=~î=~åå~å=~åäéçåáåö= å= íéêâ~ääéäëé=çåü=çéí=îáë~ê=ëáö=~íí= Ñìääã âíáöé= ëéå~êé= Ü~ÇÉ= âìåå~í= íéêâ~ää~= ìééçê~öéí= ãéç= ëí Ç= ~î= Q= â~ék= NM= = hçããìå~ää~öéåi=â~å=ñìääã âíáöé=äéëäìí~=~íí=áåëâê åâ~=ê ííéå=íáää=éîéåíìéää=~îj Ö åöëéêë ííåáåö=éääéê=~íí=çéåå~=ê íí=üéäí=ëâ~ää=ìééü ê~k= jçãk=o= råçéêä~öéí=ñ ê=~îö åöëéêë ííåáåö=ìíö êë=~î=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçéë= êë~êîççé=îáç= ~îö åöéåk= ^îö åöëéêë ííåáåöéåë=åáî W= råçéêä~ö=eìííêóåâí=á=~åí~ä=ñ êü àç~=ä~ëäéäçééf= M=Ó=OM= OM=Ó=PM= káî =á=b=ìåçéê=ñ êëí~=ìíäéí~äåáåöë êéí= UM= QM= káî =á=b=ç êéñíéê= TM= PR= = jçãk=p= s~ç=ëçã=ë Öë=á=m_c= =NM=ãçãK=P=çÅÜ=Q=çã=ë~ãçêÇåáåÖ=ãÉÇ=Ñ êî êîëáåâçãëíéê= ëâ~ää= îéå=ö ää~=ñ ê=~îö åöëéêë ííåáåöéåk= f= îêáöí=ö ääéê=äéëí ããéäëéêå~=á=m_c=á=íáää ãéäáö~=çéä~êk= ^bc==mpmnmn= O= OMMNJMSJNR=

36 Pensionsutfästelser för Fritidspolitiker i Regionförbundet Södra Småland

37 Pensionsutfästelse till fritidspolitiker (förtroendevalda vars uppdrag understiger 40 % av ett heltidsuppdrag) Syftet med pensionsutfästelsen Fritidspolitiker i Regionförbundet Södra Småland ska ha en pensionsutfästelse från regionförbundet som ger en ersättning som motsvarar förlorad pension på grund av uppdraget som fritidspolitiker. Regionförbundet är medvetet om att det inte exakt går att beräkna hur mycket pension som förloras eftersom det inte går att förutse vilka pensionsbestämmelser som kommer att gälla för individen och inte heller hur pensionsbestämmelserna kommer att ändras. Ersättningen är en schablon och förenkling utifrån de olika pensionsbestämmelser som gäller inom den svenska arbetsmarknaden. Fritidspolitiker som även är anställda hos Regionförbundet Södra Småland. Vid rapportering av pensionsgrundande uppgifter till Skandia rapporteras en pensionsgrundande lön som inte är reducerad på grund av uppdraget som fritidspolitiker. Det här innebär att fritidpolitikern får samtliga pensionsförmåner enligt KAP-KL som om hon/han inte skulle ha haft uppdraget som fritidspolitiker. Fritidspolitiker som inte är anställda hos Regionförbundet Södra Småland. För fritidspolitiker ska avsättas en premie för ålderspension i en traditionell pensionsförsäkring hos av regionförbundet valt försäkringsbolag. Premien ska vara 4,5 % (för närvarande enligt KAP-KL) av den sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst fritidspolitikern erhållit under året från sina uppdrag i Regionförbundet södra Småland. Premien ska inbetalas senast den 31 mars året efter intjänandeåret. Understiger pensionsavgiften en procent av samma års inkomstbasbelopp, betalas motsvarande belopp ut kontant. Efter ansökan hos sin huvudsakliga huvudman kan även arvode från övriga styrelseuppdrag i landsting/kommun eller företag där kommunen är delägare eller har andra intressen få tillgodoräknas.

38 Regionstyrelsen Ärende 5 c Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2011 Dnr 10/0011 Förslag till beslut Regionstyrelsen besluta r Att överlämna upprättad årsredovisning för 2011 till regionfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta Att godkänna årsredovisning 2011 för Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling Att fastställa resultat- och balansräkning för Regionförbundet södra Småland Att regionfullmäktige noterar att vid avstämning mot kommunallagens balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2011 användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar, med hänvisning till synnerliga skäl. Ärendet Regionsstyrelsen ska enligt KL 8:17 överlämna årsredovisning till förbundsfullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Regionstyrelsen skall den 14 mars överlämna årsredovisningen för behandling i regionsfullmäktige den 30 mars. Bifogade handlingar - Arbetsutskottets protokoll 35/12 - Årsredovisning 2011

39 Årsredovisning 2011 Godkänd av förbundsfullmäktige x-xx Regionförbundet södra Småland, organisationsnummer Förbundsstyrelsen avger följande årsredovisning för 2011.

40 ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse: Möten, möjligheter, mervärde... 3 Så styrs regionförbundet... 5 Viktiga förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd... 7 Omvärld... 9 Projektfinansiering Flerårsöversikt Årets resultat Måluppfyllelse Driftredovisning per verksamhet Investeringsredovisning Pensionsförvaltning Väsentliga personalförhållanden Verksamhetsberättelse RUP visar på inriktningar för det regionala utvecklingsarbetet Regional utveckling Infrastruktur och kommunikationer Länstrafiken Kronoberg Trafik Marknad och försäljning Serviceresor Färdtjänst Kurs och konferens AV-media Kronoberg Administration Ekonomi Regionförbundet och bolag Bilagor Bilaga 1. Tjänstemannaorganisation vid Regionförbundet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Regionförbundet södra Småland

41 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse: Möten, möjligheter, mervärde 2011 var första året på en ny mandatperiod. Det var även året då regionförbundets politiska organisation anpassades till nya myndighetsuppdrag inom kollektivtrafiken och kulturen. Regionfrågan stod åter i fokus och det var andra året i rad då vintern tog ett järngrepp om södra Småland var också året då vi höll öppet hus för första gången, Mötesplats södra Småland hölls för tredje året och Tylösandsveckan återuppväcktes. Vi bygger för framtiden Två vintrar med kyla, halka och mycket snö har gjort att kollektivtrafiken haft svårt att komma fram och komma fram i tid. Regionförbundet råder inte över vädrets makter, men det som vi har möjlighet att påverka har kartlagts i en studie som kallas Kvalitetslyftet. Studien lyfter fram ett antal åtgärder för att minska förseningarna och förbättra tidhållningen studerade regionförbundets egna revisorer kvalitetsarbetet och resultaten visar att vårt interna kvalitetsarbete är mycket bra. Med det i ryggen arbetar vi intensivt med att förbättra resenärernas upplevelse av länstrafiken. En lång rad trafikupphandlingar avslutades med nya avtal för färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Näst på tur står regionaltågtrafik, linjetrafik och Öresundstågtrafik. Vi har dessutom fortsatt arbetet med att erbjuda säker arbets- och resandemiljö genom att arbeta för ett kontantfritt resande. Förbättrad infrastruktur är en viktig utvecklingsfråga och nödvändigt för att förbättra kollektivtrafiken i regionen. Stora satsningar görs för att öka antalet tåg på våra järnvägar. Under året har nya tågstopp invigts och flera spadtag har tagits för vårt nya regionaltågsystem. med en bredare, förbättrad och förändrad verksamhet Regionförbundets verksamhet ska göra skillnad i regionen och våra medlemmar ska märka av det mervärde som vi skapar. Nya verksamheter knyts till oss samtidigt som annan verksamhet antingen knoppas av eller förändras och förbättras. Under 2011 har vi övertagit ansvaret för handläggning och beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst från Alvesta och Växjö. Även Lessebo och Tingsryd tog samma beslut Vi har fått statliga medel för att bygga upp vårt jämställdhetsarbete genom resurscentrum och kvinnors företagande. Vi har också fått statliga medel för att främja länets integrationsarbete. Ett tydligt exempel på förändring som lett till förbättring är AV-medias utlåning av film som övergick från CD och DVD till att numera till allra största del strömmas via Internet till skolor, förskolor, bibliotek, med flera. Serviceresors arbete med att införa omvänd fakturering för alla sina resor är ett annat exempel på förbättring, som kommer att innebära minskade kostnader för våra medlemmar. som ger nationellt och internationellt eko Det är lätt att slå sig för bröstet när man företräder regionförbundet. Vårt arbete får ofta stor uppmärksamhet av andra. Våra kurser och konferenser drar år efter år till sig deltagare från hela landet. AV-Media får många besök av andra liknande verksamheter som vill se och lära. Regionförbundets täta samarbete med länsstyrelsen förvånar inte bara andra län utan även regeringskansliet som uppmanar andra att titta på oss. Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) lovordar oss gång på gång för vårt framgångsrika Sydafrikasamarbete. Tillsammans med Östergötland och Södermanland är vi det län som fått ta del av störst andel nationella IT-medel, drygt 15 %. Vårt arbete med kulturplanen står modell för andra län och lyfts fram som ett bra exempel av Regionförbundet södra Småland 3

42 ÅRSREDOVISNING 2011 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet med kompetensplattformen röner inte bara nationellt intresse utan även stor uppmärksamhet i EU-sammanhang. Det gör även arbetet med kulturella och kreativa näringar (KKN), där vi under nästa år får möjlighet att berätta om våra erfarenheter i samband med det danska EU-ordförandeskapet. OECD:s Territorial review av Småland-Blekinge som genomförts under året är den första studien av fyra administrativa enheter och resultatet följs med intresse av såväl regeringen och myndigheter som EU-institutioner. Roland Gustbée (m) Regionstyrelsens ordförande 4 Regionförbundet södra Småland

43 ÅRSREDOVISNING 2011 Så styrs regionförbundet Regionförbundet södra Småland är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Regionförbundets ändamål är: att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län med syfte att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling att vara regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län att vara samverkansorgan i länet Medlemmar i regionförbundet är Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhults kommuner, samt Landstinget Kronoberg. Regionförbundets övergripande uppdrag är att stärka samverkan på regional nivå och kraftfullt verka för utveckling och hållbar tillväxt i regionen. Visionen Ett gott liv i södra Småland genomsyrar vår verksamhet. Politisk styrning 2011 Regionfullmäktige Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige som består av 45 ledamöter och 45 ersättare. Ledamöterna utses av de nio medlemmarna. Regionfullmäktige fattar beslut i övergripande, principiella frågor, fastställer förbundets budget och bokslut, beslutar vilka utskott och beredningar som ska finnas och utser ledamöter till förbundsstyrelsen. Regionfullmäktige har under 2011 sammanträtt vid 5 tillfällen och vid ett tillfälle TV-sänt sammanträdet via Öppna kanalen (web och tv). Regionstyrelse Regionstyrelsen ansvarar inför regionfullmäktige för regionförbundets utveckling, ekonomiska ställning och verkställer de uppgifter som framgår i förbundsordningen. Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och lika många ersättare. I styrelsen är alla medlemmar representerade med minst en ledamot och en ersättare. Regionstyrelsen har under 2011 sammanträtt vid 11 tillfällen. Styrelsen genomförde sina årliga utvecklingsdagar i september i Bryssel i syfte att fokusera på tre aktuella politikområden: - EU:s framtida sammanhållningspolitik - Kompetensförsörjning - Kulturella & kreativa näringar Regionförbundet södra Småland 5

44 ÅRSREDOVISNING 2011 Arbetsutskott Styrelsens arbetsutskott består av fem ledamöter och lika många ersättare som ansvarar för beredning av ärenden till och uppföljning av regionstyrelsens arbete. Arbetsutskottet har ett särskilt uppdrag att bevaka regionala utvecklingsprogrammet, demokratifrågor, kommunal ekonomi, självstyrelsefrågor och internationella frågor. Trafiknämnd Regionfullmäktige har därutöver inrättat en trafiknämnd som ansvarar för den löpande verksamheten inom länstrafiken och som under 2011 har varit beredande i de långsiktiga strategiska infrastrukturfrågorna. Det uppdraget ändras i och med att den nya kollektivtrafiklagen har trätt i kraft från den 1/ Trafiknämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Trafiknämnden har under året lagt ned ett stort arbete på upphandlingar till skolskjuts, serviceresor och linjetrafik, samt planera inför ett sammanhållet regionaltågsystem. Trafiknämnden har under året träffats tio gånger. Klimatkommission och kulturberedning Regionstyrelsen har även tillsatt en klimatkommission och en kulturberedning. Regionstyrelsens klimatkommission består av tre ledamöter och utgörs av regionfullmäktiges presidium. Klimatkommissionen ska för styrelsens räkning stödja och bidra till arbetet med att implementera aktiviteter enligt den av styrelsen fastställda handlingsplanen för Klimatkommissionen Kronoberg till Klimatkommissionens arbete och aktiviteter har finansierats via ett externt projekt K3. Regionstyrelsens kulturberedning består av fem ledamöter och fem ersättare. Ordförande är förbundsfullmäktiges ordförande. Förbundsstyrelsens kulturberedning ska för styrelsens räkning leda och bevaka arbetet med i första hand Kulturplanen under Beredningen ska därutöver också bistå styrelsen i dialogen med kulturorganisationerna i regionen. Regionstyrelsens kulturberedning har tillsammans med landstingtes kulturberedning tagit fram en regional kulturplan, som är kopplad till statliga medel från Statens Kulturråd. 6 Regionförbundet södra Småland

45 ÅRSREDOVISNING 2011 Viktiga förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd Följande viktigare förhållanden påverkar regionförbundet södra Smålands arbete under 2012 och framåt: Ny förbundsordning Trafik - Under hösten 2011 tog regionförbundets medlemmar beslut om en ny förbundsordning. Regionförbundets nya förbundsordning anmäldes på regionfullmäktige i december. - I enlighet med Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) är regionförbundet fr.o.m regional kollektivtrafikmyndighet inom Kronobergs län. Kollektivtrafiklagen ställer krav på ett Trafikförsörjningsprogram som ska vara klart i oktober Trafikförsörjningsprogrammet fastställer mål för den regionala kollektivtrafiken. Regionförbundet antar programmet senast på regionfullmäktige i oktober. - Vintern 2010 beslutade den svenska regeringen om nationella infrastrukturåtgärder Flera av regionförbundets prioriterade satsningar ryms inom ramen för regeringens beslut, bland annat åtgärder på Södra stambanan, Kust till kustbanan och Markarydsbanan. EU, regionförbundet och berörda kommuner delfinansierar infrastrukturåtgärderna har flera tågstopp invigts och mötesspår har färdigställts medan andra tågstopp och mötesspår har påbörjats. Arbetet med att bygga Alvesta resecentrum och Växjö bangård har inletts. Infrastrukturåtgärder som ryms inom ramen för den regionala Länstransportplanen har färdigställts, till exempel Tvärleden mellan Halmstad och Karlshamn, via bl.a. Markaryd. - Som en direkt följd av ovan infrastrukturåtgärder har en rad beslut om satsningar på utökad tågtrafik tagits de senaste åren. I december 2011 övertogs ansvaret för Öresundstågtrafiken på sträckan Alvesta-Kalmar från SJ. Samtidigt övertog Veolia ansvaret för all drift av Öresundstågtrafiken från DSB First. Parallellt med detta inleddes arbetet med att upphandla Öresundstågtrafiken med planerad trafikstart december Den regionala tågtrafiken (Pågatåg och Krösatåg) upphandlas under 2012 beräknad trafikstart augusti Diskussioner förs med SJ om tågtrafiken t/r Göteborg tilldelades beslut om upphandling av skolskjuts, färdtjänst, sjukresor med mera. Avtalen börjar gälla från och med halvårsskiftet 2012 och fyra år framåt. Innan sommaren 2012 tar regionstyrelsen beslut om tilldelning av beslut gällande all linjelagd busstrafik, det vill säga stadstrafik och regiontrafik. Avtalen gäller från och med halvårsskiftet 2013 till halvårsskiftet Som ett led i arbetet med att ta fram ett upphandlingsunderlag för linjetrafiken har Länstrafikens varumärke och logotyp utvecklats och förändrats. Regionfrågan - Senast den 31 januari 2012 lämnar regionförbundet, tillsammans med Landstinget Kronoberg, Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i Kalmar Län och Regionförbundet södra Småland 7

46 ÅRSREDOVISNING 2011 Kultur regionförbundet i Kalmar Län, in en avsiktsförklaring till den statliga utredaren Mats Sjöstrand om att bilda en region i södra Sverige senast 1 januari Regionfullmäktige antog i oktober 2011 Regional kulturplan för Kronobergs län Den regionala kulturpolitikens uppgift är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna för kulturområdet. Samarbete med grannlänen - Samarbetet med grannlänen fortsätter att utvecklas. Några exempel är: Småland-Blekinge och länens universitet/högskolor driver sedan ett par år tillbaka ett gemensamt kontor i Bryssel. Småland är avgränsningen när det gäller gemensamma diskussioner om framtidens kollektivtrafik och satsningar inom turistområdet. Södra Småland och Kalmar placerar, tillsammans med Linnéuniversitetet, under perioden en representant i Shanghai, Kina. Södra Småland och Skåne samarbetar kring frågor som rör kollektivtrafik och kultur. Samarbete inom Kronobergs län OECD - Även samarbetet inom länet utvecklas Några exempel är: Lessebo köper tjänster av Serviceresor medan Älmhult beslutat att upphandla färdtjänst och riksfärdtjänst på egen hand. Tingsryd och Lessebo överlåter tillsammans med Växjö och Alvesta beslut om färdtjänsttillstånd till regionförbundet. Samtliga länets kommuner köper tjänster för att utöka miljösamverkan till att även gälla byggområdet. - I november 2011 presenterade OECD sin analys över Småland-Blekinge. OECD presenterade 49 åtgärder för att främja tillväxt och utveckling i regionen. Resultatet av OECD:s analys och andra studier, till exempel Grufman Rejes Simpleranalys över länets näringsliv, ligger till grund för många av regionförbundets projektbeslut de kommande åren. Regionförbundet samordnare för nationella insatser - Regeringen använder i allt större utsträckning regionförbund som samordnare för nationella insatser, bl.a. när det gäller att följa upp nationella riktlinjer inom socialtjänsten. Regeringen ålägger också regionförbunden nya uppdrag i sina årliga regleringsbrev tillkom uppgiften att ansvara för länets kompetensplattform ska berörda samverkansorgan återrapportera hur kompetens, entreprenörskap och företagande hos personer med utländsk bakgrund nyttjas för att skapa konkurrenskraftiga regioner. 8 Regionförbundet södra Småland

47 ÅRSREDOVISNING 2011 Omvärld OECD Territorial review 2011 var året då omvärlden tittade på Småland-Blekinge i form av OECD:s Territorial review. Studien har fokuserat på bland annat skillnader i regionala förutsättningar och utvecklingsmönster. Slutsatserna presenteras i en rapport med bedömningar och rekommendationer. Rapporten är ett inspel i dialogen med EU och med nationella företrädare. Den kommer också att vara ett kunskapsunderlag för hur regionerna kan utvecklas inom ett antal strategiskt viktiga områden: Behålla högutbildade ungdomar i länet Underlätta för invandrare att utveckla sin kompetens Utöka antalet kvinnor i den privata sektorn Mer kunskapsintensiva företag och koppling till universiteten Stöttning och utveckling av befintliga företag Bättre matchning på arbetsmarknaden Den grundläggande analysen av Småland-Blekinge visar att regionerna ligger mycket bra till i en internationell jämförelse. Regionen har stark tillväxt och hög sysselsättning i jämförelse med andra OECD regioner. Kvinnors entreprenörskap har ökat de senaste åren. Regionen har bra förutsättningar för små och medelstora företag. Det pågår ett utvecklat kommunöverskridande samarbete och det finns unika naturvärden som kan utgöra en grund för regional utveckling. Rapporten lyfter fram vikten av att attrahera utbildad arbetskraft till regionen och en förändring av den starka övervikten av män inom den privata sektorn. Detta i sin tur hänger samman med vikten av ett näringsliv som har större mängd kunskapsintensiva företag. Regionens tillverkningsindustri är också viktig att stödja men den är konjunkturkänslig och behöver kompletteras med kunskapsintensiva företag. En satsning på entreprenörskap är därför viktig, men det handlar inte om en kvantitativ satsning utan kvalitativ- det vill säga att utnyttja människors kunskap på rätt sätt. För att regionen ska kunna utvecklas krävs också att man kan ta sig lätt och snabbt inte bara till storstadsregionerna, utan också ut i regionernas kommuner och mellan varandra. Det är också viktigt att utveckla infrastrukturen i öst-västlig riktning. Tidigare handlingsvägar har varit mot väst men idag ökar behovet av att söka sig till marknader öster ut och då behövs också bättre infrastruktur för att främja handel och utbyte i till exempel sydöstra Östersjöregionen. Arbetsmarknad 2011 inleddes i en positiv anda och en relativt stor tilltro till ökad efterfrågan på varor och tjänster bland länets företagare. Arbetsförmedlingens vårprognos pekade på ökat behov av nyrekrytering, ökad sysselsättning inom det privata näringslivet och låga varseltal. Antalet personer i arbetskraften beräknades öka då fler personer förväntades lämna sjukförsäkringen och därigenom räknas in i arbetskraften. Arbetskraften skulle därtill öka också genom att färre personer förväntas att välja studier när arbetsmarknaden ljusnar. Regionförbundet södra Småland 9

48 ÅRSREDOVISNING 2011 Under hösten byttes denna bild mot en betydligt mer negativ sådan. Den finansiella oron på den internationella arenan påverkade kraftigt företagens tilltro till en fortsatt positiv utveckling. Bedömningen var nu att antalet arbetslösa skulle öka med omkring 400 personer i länet under En stor arbetsmarknadspolitisk utmaning är enligt Arbetsförmedlingen att fokusera resurser på den växande andel arbetslösa som står längst från arbetsmarknaden. Under året minskade det totala antalet arbetslösa i länet med 143 personer (-478). Arbetslösheten i årsmedeltal 2011 låg på 6,6%. Arbetslösheten var högst i i Lessebo kommun och lägst i Älmhult kommun. Projektfinansiering Regionförbundet beviljar projektmedel från två olika källor, dels egna medel ur budgeten, dels det statliga anslaget för regional tillväxt (1:1). Under 2011 tillämpades nya kriterier för verksamheten, och arbetet med projektuppföljning stärktes, bland annat genom regelbundna besök hos beviljade projekt. Statligt anslag för regional tillväxt (1:1) Under 2011 har projektmedel ur anslaget 1:1 omfattande knappt 16 miljoner kr beviljats. Flera av projekten är fleråriga, och kommer att bedrivas som längst t.o.m Anslaget 1:1 har, liksom tidigare år, i störst utsträckning beviljats till projekt inom Förnyelse- och dynamik, det vill säga näringslivsområdet. Projektmedlen inom detta område har främst gått till projekt kring internationalisering, besöksnäring, kreativa sektorn, entreprenörskap och företagande samt samverkan mellan Linnéuniversitetet och regionens näringsliv. Samtidigt som mest medel fortfarande går till näringslivsområdet, har fler projekt än tidigare kommit igång i de övriga RUP-områdena. På kompetens- och arbetskraftförsörjningsområdet har fem projekt beviljats, omfattande totalt 3,5 miljoner kr. Här har satsningen på kompetensplattformar inneburit nya initiativ. Inom Livskraft har två miljöprojekt beviljats medel, vilka tidigare lyst med sin frånvaro. De beslut som tagits under året är: Projektnamn Projektägare Beviljad summa (kr) F4 ALMI Linnés världsarv Duncan Länsstyrelsen i Uppsala Regionförbundet södra Småland Regionförbundet södra Småland

49 ÅRSREDOVISNING 2011 K3 Energikontor Sydost KESME Swerea Swecast Regionalt samarbetsprojekt med SACC Växjö kommun Sydostlänken Karlshamns hamn AB Funktionsanalys av kulturområdet Kinasatsning Galaxhopen Framtidens kompetensbehov Turismstrategi Marknadsanalys Småland Airport Förstudie YH Regionförbundet södra Småland Regionförbundet södra Småland Projektor ideell förening Regionförbundet södra Småland Regionförbundet södra Småland Sydsvenska industrioch handelskammaren Regionförbundet södra Småland Linneaus Technical Centre- förstudie Linnéuniversitetet Sydostleden Re-Think TvärdraG 2014 Regionförbundet södra Småland Regionförbundet södra Småland Regionförbundet södra Småland Energi från skogen Linnéuniversitetet Information Engineering Centre Linnéuniversitetet Regionförbundet södra Småland 11

50 ÅRSREDOVISNING 2011 Drivhuset Campus Växjö Det entreprenöriella universitetet Utveckling av vårdoch omsorgscollege Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet Landstinget Kronoberg Hyttstandard Aluminiumriket Top Level Strategi för kulturella och kreativa näringar Förstudie: tillväxtföretag i kommunerna Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet södra Småland Inkubatorn i Kronoberg Spårtaxi Älmhult Älmhults kommun Smålandssamarbete inom turismen Innovationshelg Reglab 2011 AB Destination Småland Länsstyrelsen i Kronoberg Regionförbundet södra Småland Mat 11 LRF Sydost IT-kartläggning Crowd funding Länsstyrelsen Östergötland Regionförbundet södra Småland Affärsänglar sydost Kalmar Science Park SUMMA Utöver de nya besluten, har ytterligare sjutton projekt pågått under året med finansiering från det statliga anslaget. I dessa fall har beslut om medfinansiering tagits under En särskild projektrapport kommer att tas fram för projekt bedrivna Regionförbundet södra Småland

51 ÅRSREDOVISNING 2011 Egna medel Under året har beslut tagits om kulturprojekt på drygt 1 miljon kr, som belastar de egna medlen. De beslut som tagits under året är: Projektnamn Projektägare Beslutad summa (kr) Cirkus i Glasriket Cirkus i glasriket ideell förening Embrace Kulturparken Bevarande av blåsmusik i Glasriket Kosta musikkår Det var en gång Berättarnätet Annie-musikalen Dramatörerna Tjeckien och Sverigeglaslänkar mellan två länder Kulturparken Tyrolenmuséet Tyrolens vänner Crowdfunding Regionförbundet södra Småland Delta Kulturparken SUMMA Regionförbundet södra Småland 13

52 ÅRSREDOVISNING 2011 Flerårsöversikt Regionförbundet södra Småland startade den 1 januari Flerårsöversikten avser driftredovisning per verksamhet inklusive interna poster, tkr. Regionförbundet totalt Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Årets resultat totalt Årets budget Budgetavvikelse totalt Länstrafiken Kronoberg Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Årets resultat Årets budget Budgetavvikelse Regionförbundets kansli Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Årets resultat Årets budget Budgetavvikelse Regionförbundet södra Småland

53 ÅRSREDOVISNING 2011 FoU Välfärd Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Årets resultat Årets budget Budgetavvikelse Reaktor Sydost Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Årets resultat Årets budget Budgetavvikelse Reaktor Sydosts verksamhet övergick till den ideella föreningen Reaktor Sydost från den 1 januari FoU Välfärds verksamhet övergick till Landstinget Kronoberg från den 1 januari Regionförbundet södra Småland 15

54 ÅRSREDOVISNING 2011 Årets resultat Årets resultat är följande: Utfall Budget Differens Regionförbundets kansli tkr 0 tkr tkr Länstrafiken Kronoberg tkr 0 tkr tkr SUMMA tkr 0 tkr tkr Regionförbundets resultat 2011 uppvisar ett totalt överskott med tkr jämfört med budget. De större resultatavvikelserna för regionförbundets kansli beror på följande resultatenheter: Regionförbundets kansli: Resultatenhet TKR Förtroendevalda -435 Kansli Kurs och konferens 765 Regional utveckling 893 AV-media 247 Övrigt 496 SUMMA Årets utfall med tkr beror huvudsakligen på följande faktorer: a) Under 2010 tecknades en försäkringslösning och den tidigare pensionsskulden löstes in. Upplösningen av den tidigare pensionsstiftelsen hos SKL blev ej helt klar förrän 2011 och detta innebar intäkter 2011 med tkr b) Högre ränteintäkter än budgeterat (1 228 tkr jämfört med budget 200 tkr) c) Ett bra resultat för verksamheten på kurs & konferens som gav ett utfall på 965 tkr vilket var 765 tkr över budget d) Avdelningen för regional utveckling har dels haft vakanser under året och dels ökat andelen personal som arbetar i projekt och har därmed fått ökade intäkter Tillsammans med tidigare positiva resultat från 2008 och 2009 så uppgår det egna kapitalet för regionförbundets kansli till tkr. 16 Regionförbundet södra Småland

55 ÅRSREDOVISNING 2011 De större resultatavvikelserna för Länstrafiken Kronoberg beror på följande resultatenheter: Länstrafiken Kronoberg: Resultatenhet TKR Förtroendevalda Personalkostnader -984 Räntor 926 Växjö stadstrafik Krösatåg -976 Öresundståg Regionaltåg Övrigt 438 SUMMA Utfallet tkr stämmer väl överens med den prognos som lämnades vid delårsrapporten (8 578 tkr). Årets utfall beror huvudsakligen på följande faktorer: a) Resultatet för Öresundstågtrafiken var klart bättre än budget (7 549 tkr) vilket i första hand beror på ökade intäkter. Budgetöverskottet avsåg första halvårets verksamhet. Kostnaderna ökade dock dels andra halvåret och dels i och med operatörsskiftet i december 2011 vilket får helårseffekt b) Resultatet för Växjö stadstrafik var tkr bättre än budget vilket delvis beror på ökade intäkter och delvis på att biogasfordonen togs i drift senare än beräknat. Täckningsgraden för Växjö stadstrafik ökade därmed till 56,5 %. c) Den nya Krösatågstrafiken startade i december Utöver den fastställda budgeten så beslutade förbundsfullmäktige att ytterligare tkr skulle anslås för 2011 och att merkostnaden skulle täckas genom uttag av Länstrafikens trafikfond. Det slutliga resultatet för Krösatågstrafiken uppgick till -976 tkr jämfört med beräknade tkr. d) I budget 2011 fanns tkr för drift av ett nytt regionaltågssystem fr.o.m. december Trafikstarten blev senare framflyttad och beräknas nu kunna ske tidigast i augusti Under 2011 har det Öresundståg som regionförbundet/länstrafiken tidigare ägt sålts till AB Transitio. Ett hyresavtal med AB Transitio avseende tåget har därefter upprättats. Den tidigare låneskulden avseende tåget har återbetalats. Försäljningen innebar en reavinst på 27,2 MKR. Förbundsstyrelsen beslutade att anslå 2,5 MKR till projektering av Mötesspår Räppe och förbundsfullmäktige beslutade att anvisa ytterligare 24 MKR till Mötesspår Räppe. Enligt skiljedom skulle SJ AB överlåta fem Öresundståg (trevagnars motorvagnstågsätt) till Skånetrafiken eller de trafikhuvudmän som Region Skåne genom Skånetrafiken anvisade som köpare. Ett av dessa Öresundståg förvärvades av Regionförbundet södra Småland/Länstrafiken Kronoberg. Regionförbundet södra Småland 17

56 ÅRSREDOVISNING 2011 Köpeskillingen var 31,9 MKR. Avsikten är att tåget skall säljas vidare till AB Transitio snarast möjligt och att ett hyresavtal avseende tåget upprättas med AB Transitio. Vid utgången av 2011 så uppgick Länstrafikens eget kapital till tkr. Enligt de antagna finansiella målen skall inte Länstrafikens eget kapital understiga tkr. Måluppfyllelse Mål utifrån god ekonomisk hushållning I den kommunala redovisningslagen anges att mål för god ekonomisk hushållning skall fastställas. Förbundsfullmäktige fastställde budget för 2011 samt mål för 2011 utifrån god ekonomisk hushållning ( 21/10). Förbundsfullmäktige fastställde Verksamhetsplan 2011 ( 57/10). Finansiella mål Målen och måluppfyllelsen för 2011 redovisas här: Mål: Regionförbundets olika verksamheter skall bedrivas inom tilldelad budgetram. Måluppfyllelse: Klart. Utfallet är 13,2 MKR bättre än budget. Mål: Förbundsordningen skall revideras under 2010 med målsättningen att en ny förbundsordning skall träda ikraft Måluppfyllelse: Klart. En ny förbundsordning gäller från Mål: Uppfyllandet av balanskravet. Underskottet från 2007 års verksamhet avseende regionförbundets kansli ( tkr) skall vara återställt senast vid utgången av Måluppfyllelse: Klart. Mål: Låneskulden skall återbetalas senast vid utgången av Måluppfyllelse: Klart. Låneskulden återbetalades under första halvåret 2011 i samband med försäljning av Öresundståget. Mål: Överskottet vid försäljningen av befintligt Öresundståg skall vara grundplåten för en infrastrukturfond. Måluppfyllelse: Försäljningen av Öresundståget är genomförd och inbringade en reavinst med 27,2 MKR. Förbundsstyrelsen beslutade att anslå 2,5 MKR till projektering av Mötesspår Räppe. Förbundsfullmäktige beslutade att anslå ytterligare 24 MKR till Mötesspår Räppe samtidigt som tidigare beslut om regional fond för infrastruktur upphävdes. Mål: Pensionsskulden skall inlösas och ersättas av en försäkringslösning senast vid utgången av Måluppfyllelse: Klart. 18 Regionförbundet södra Småland

57 ÅRSREDOVISNING 2011 Mål: Nya satsningar och permanentande av projektverksamhet skall vara fullt finansierade och tydligt redovisas vid respektive beslut. Även principerna för kostnadsfördelningen mellan medlemmarna skall redovisas vid respektive beslut. Måluppfyllelse: Klart. Löpande uppföljning. Mål: Länstrafikens eget kapital får minska till lägst 10 MKR innan återställande ska ske. Måluppfyllelse: Klart. Länstrafikens eget kapital var sammanlagt 49,2 MKR. Mål: Kassalikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) över 95 %. Med kassalikviditet avses kvoten omsättningstillgångar utom varulager/kortfristiga skulder. Måluppfyllelse: Klart. Utfallet var 105 %. Mål: Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) över 8 %. Med soliditet avses kvoten eget kapital/totalt kapital. Måluppfyllelse: Klart. Utfallet var 19,5 %. Regionförbundet södra Småland 19

58 ÅRSREDOVISNING 2011 Driftredovisning per verksamhet Inkl interna poster, tkr Regionförbundet Totalt Utfall Budget Utfall Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Årets resultat totalt Fördelat per verksamhet Länstrafiken Kronoberg Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Årets resultat Länstrafiken Regionförbundets kansli Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Årets resultat kansliet I not 17 specificeras budgetavräkning för respektive verksamhet. De olika verksamheterna kommenteras även i respektive verksamhetsberättelse.till regionförbundets kansli hänförs bland annat regional utveckling, AV-media, Kurs och konferens, samt regionförbundets projektverksamhet. 20 Regionförbundet södra Småland

59 ÅRSREDOVISNING 2011 Investeringsredovisning Investeringar TKR TKR TKR TKR Utfall Budget Utfall Budget Länstrafiken Kronoberg Kontorsinventarier kansli Serviceresor Biljettmaskiner Trafikinformation, monitorer, realtidssystem Hållplatstoppar Öresundståg *) Hållplatsutrop Trafikdatabas, planeringssystem Datautrustning Fordonsdatorer, fordonsutrustning Kameraövervakning Delsumma Länstrafiken Kronoberg Regionförbundets kansli Datautrustning kansli Kontorsinventarier Delsumma Regionförbundets kansli TOTALSUMMA NETTOINVESTERINGAR *) Enligt skiljedom skulle SJ AB överlåta fem Öresundståg (trevagnars motorvagnstågsätt) till Skånetrafiken eller de trafikhuvudmän som Region Skåne genom Skånetrafiken anvisade som köpare. Ett av dessa Öresundståg förvärvades av regionförbundet södra Småland/Länstrafiken Kronoberg. Regionförbundet södra Småland 21

60 ÅRSREDOVISNING 2011 Pensionsförvaltning Regionförbundet har från och med 2010 tecknat en försäkringslösning för all personal. Regionförbundet har pensionsavtalet KAP-KL, vilket innebär att regionförbundet under 2011 har avsatt 4,5 % av personalens löner som de anställda själva får placera. Denna skuld kommer att betalas in 2012 till Skandikon. Regionförbundets arbetsutskott har föreslagit att bestämmelser om de förtroendevaldas pensioner fastställs att gälla från och med Regionstyrelsen och regionfullmäktige skall behandla frågan under Regionförbundet har under 2011 avsatt 60 tkr avseende pensionsåtagande för förtroendevalda vars tjänstgöringsgrad överstiger 40 %. 22 Regionförbundet södra Småland

61 ÅRSREDOVISNING 2011 Väsentliga personalförhållanden Personal Genomsnittligt antal anställda 106,1 98,3 Kvinnor 67,1 60,5 Män 39,0 37,8 Fördelning mellan män och kvinnor i förbundets styrelse Kvinnor 9 9 Män 6 6 Fördelning mellan män och kvinnor i ledning Kvinnor 4 3 Män 7 4 Löner: (tkr) Regiondirektör och förtroendevalda Varav män Varav kvinnor Övrig personal Varav män Varav kvinnor Sociala avgifter och pensionskostnader Personalens sjukfrånvaro (uttryckt i procent) Total sjukfrånvaro i förhållande 3,21 % 3,19 % till den sammanlagda ordinarie arbetstiden Total sjukfrånvaro exklusive långtidssjukskrivna 2,13 % 1,79 % Andelen av total sjukfrånvaro som har varat 33,68 % 60,85% i 60 dagar eller mer Sjukfrånvaron för kvinnor i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för kvinnor 4,23 % 4,23 % Sjukfrånvaron för män i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för män 1,46 % 1,49 % Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 1,63 % 4,47 % Regionförbundet södra Småland 23

62 ÅRSREDOVISNING 2011 Sjukfrånvaro för åldersgruppen år i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 2,11 % 1,24 % Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 5,10 % 5,32 % Andel ej sjukfrånvarande (andel anställda som inte haft någon sjukdag) 45,32 % 58,33 % 24 Regionförbundet södra Småland

63 ÅRSREDOVISNING 2011 Verksamhetsberättelse RUP visar på inriktningar för det regionala utvecklingsarbetet Det regionala utvecklingsprogrammet formulerar ett antal perspektiv, utmaningar och målsättningar för att kunna uppnå visionen om ett gott liv i södra Småland. Södra Småland ska speglas av ett tydligt fokus på livslångs lärande. I södra Småland möts arbetstagarnas intressen och arbetsmarknadens kompetensbehov. Södra Småland ska vara ett föregångslän när det gäller att ta tillvara alla resurser på arbetsmarknaden. Södra Småland ska kännetecknas av ett gott företagsklimat och starkt entreprenörskap. Södra Småland ska kännetecknas av ett konkurrenskraftigt näringsliv som ständigt utvecklas och förnyas. Södra Smålands infrastruktur och trafikering ska bidra till god tillgänglighet såväl inom som till och från hela länet för näringsliv, invånare och besökare. Södra Småland ska karaktäriseras av långsiktigt hållbara kommunikationslösningar. Södra Småland ska karaktäriseras av goda möjliggörande livsvillkor för alla. Södra Småland ska ha ett innovativt kulturklimat med bredd och spets. Södra Småland ska vara Sveriges energieffektivaste region, med attraktiva hållbara miljöer för både boende och besökare. I det regionala utvecklingsprogrammet är dessa målsättningar nedbrutna i handlingsriktningar, som i sig kan ses som inriktningar eller målformuleringar för det regionala utvecklingsarbetet. Regionförbundet har under 2011 fortsatt att realisera de handlingsriktningar som finns formulerade i RUP genom såväl konkreta projekt som intensifierad samverkan inom etablerade nätverk. Regionförbundet bedriver sitt utvecklingsarbete genom att ta initiativ till och genomföra utvecklingsinsatser inom en rad områden och genom att stödja och samordna utvecklingsarbete som sker hos medlemmarna. Regionförbundet tar också rollen som möjliggörare, framför allt genom att bidra med finansiellt stöd till projekt och verksamheter, både driftsstöd och projektmedel. Regionalt utvecklingsarbete sker även via utförarorganisationer som förbundet äger, antingen som ensam ägare eller som delägare. ALMI Företagspartner Kronoberg AB, AB Destination Småland, Inkubatorn i Kronoberg AB och Energikontor Sydost är exempel på utförarorganisationer i korthet så har regionförbundet arbetat utifrån RUP Kompetens- och arbetskraftsförsörjning Tre tematiska analyser om det framtida kompetensbehovet har tagits fram; data/it, teknik och industri samt vård och omsorg. För att synliggöra allt det arbete som görs har Kompetensforum södra Småland etablerat en blogg för att skapa en gemensam ingång för allt som pågår i regionen Regionförbundet södra Småland 25

64 ÅRSREDOVISNING 2011 Ett samverkansavtal mellan alla utbildningsanordnare i länet har fastställts i syfte att utveckla yrkeshögskoleutbildningen. Kommunerna har gått samman i en gemensam projektansökan, Yrkeshögskola Kronoberg för utveckling, mervärde och tillväxt. Genom deltagande i Open days i Bryssel och The European Employment Forum har det regionala arbetet fått en tydligare koppling till det arbete och de målsättningar som genomförs på EU-nivå personer har deltagit i AV-medias utbildningar under året, i bland annat GapMinder, SymWriter, InPrint, Algodoo och WebMath. Nära 100 utbildningar har genomförts kopplat till kompensatoriska hjälpmedel. Antalet strömmande visningar ökade med 45% jämfört med Förnyelse och dynamik Vidareutveckling av arbetet i nätverket för kommunernas näringslivsansvariga har resulterat i att samtliga kommuner nu särskilt avsätter resurser till regionalt arbete. En handlingsplan för kulturella och kreativa näringar har fastställts av styrelsen. Under 2011 deltog regionförbundet i överlämnandet av rekommendationer för kulturella och kreativa näringar på europeisk nivå genom projektet Creative Growth. Programmet Främja kvinnors företagande har lanserats. Syftet är att uppnå ökad sysselsättning, hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling av starka regioner genom att fler kvinnor startar, driver, utvecklar samt köper företag. Kronoberg har tilldelats 1,6 miljoner kr per år för Infrastruktur och kommunikation Sydnet-projektet avslutades vid årsskiftet Projektet har haft fokus på att främja tillkomsten av en robust IT- infrastruktur med hög överföringskapacitet och öka tillgången till bredband i hela länet. Arbetet med framtagande av ett trafikförsörjningsprogram har inletts. Programmet ska beskriva fyra grundelement för framtidens kollektivtrafik; trafikering, finansiering, organisation och styrning. Genom samverkansprojektet TSS tågstopp södra stambanan har nya stationer för regionaltågtrafik invigts i Stockaryd, Lammhult och Moheda. Arbetet inom Kvalitetslyftet har fortsatt med bland annat flertalet informationskampanjer, lanserande av ny tidtabellsapp för mobiltelefon, utvecklande av Mina sidor och införande av sms-biljett i stadstrafiken. Livskraft Inom miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har projektet Samverkan i Sydost och Blekinge, miljö avslutats under året. Projektets övergripande syfte har varit att samverka för att kunna arbeta mot gemensamma miljömål. 361 handläggare från 37 kommuner och 5 länsstyrelser inom Småland, Gotland och Blekinge har utbildats inom projektet. Regional kulturplan för Kronobergs län antogs av fullmäktigeförsamlingarna i landstinget och regionförbundet. Representanter för kommuner, det professionella kulturlivet och civilsamhället har deltagit i strategiska dialoger kring 10 olika teman på regional nivå med sammanlagt cirka 300 deltagare. Arbetets webbsida, har under året haft besök. 26 Regionförbundet södra Småland

65 ÅRSREDOVISNING 2011 Regional utveckling Avdelningen för regional utveckling hanterar ärenden inom både samordnings- och samverkansuppdraget, myndighetsuppdraget och ägaruppdraget och arbetar inom ett flertal arbetsområden: kultur, näringsliv, välfärd, miljö, kompetensförsörjning, utbildning, statistik och analys, kollektivtrafik och internationellt arbete. Den löpande verksamheten innebär handläggning och beredning av ärenden till arbetsutskott och styrelse, hantering av drifts- och projektstöd samt omvärldsorientering för medlemmarnas räkning. Avdelningen ansvarar också för de statliga utvecklingsmedlen. Utvecklingsarbetet sker i första hand genom regionala utvecklingsavdelningens personal och därutöver genom visstidsanställd personal på avdelningen i de projekt som bedrivs. Genom detta arbete samordnas och stöds utvecklingen inom tre av RUP:ens fyra utvecklingsområden: Kompetensoch arbetskraftsförsörjning, Livskraft samt Förnyelse och dynamik. Strategiskt arbete Fokus Vidareutveckling och tydliggörande av projektkontorets roll internt och externt. - Utveckling av samarbetet i Regionalt Forum - Givet att nationella resurser erhålls läggs ett särskilt fokus på att främja jämställd tillväxt. - Genomförandet av en Territorial Review av Småland Blekinge i samverkan med OECD - Stärka strategiska relationer med myndigheter och andra regioner, nationellt och internationellt - Tydliggöra rollen för Småland Blekinges gemensamma Brysselkontor och knyta det till regionförbundets reguljära verksamhet - Ett strategiskt arbete med att etablera Europas grönaste region i nära samverkan med utvecklingen av ett Miljö och klimatcentrum Övergripande fokus under 2011 har varit att tydligare koppla avdelningens arbete till det regionala utvecklingsprogrammet, vilket har inneburit en översyn av såväl organisation, arbetssätt som arbetsområden. Utifrån fokusområdena i 2011 års verksamhetsplan har följande insatser genomförts under året: Projektkontorets roll internt och externt Arbetet runt projekt och finansiering har koncentrerats inom ramen för det så kallade projektkontoret som under året har utvecklats till en viktig stödfunktion i projektarbete och en välfungerande enhet för hantering av projektmedel. Verksamheten lanserades i början av 2011 och ska vara ett internt och externt stöd för att öka andelen externfinansiering i regionen och höja kvaliteten i de projekt som bedrivs. Inom ramen för den interna verksamheten har en handbok för projektutveckling tagits fram, som tydliggör vilka riktlinjer som finns när det gäller bl.a. framtagande av budget och politisk hantering för projekt som ska drivas av regionförbundet. Projektkontoret har också arbetat aktivt med att stötta projektidéer i samtliga nya projekt som initierats under 2011 har kontorets medarbetare engagerats. Externt har projektkontoret stöttat ett flertal projektidéer i länet. I maj 2011 arrangerades en projektdag i Ljungby som lyfte fram exempel på projekt som bedrivs i länet. Dagen, som lockade cirka Regionförbundet södra Småland 27

66 ÅRSREDOVISNING deltagare, innehöll också kompetensutveckling i projektfrågor. En broschyr med goda projektexempel, kallad Projekt som gör skillnad togs fram i slutet av året. Regionalt forum och jämställd tillväxt Samarbetet inom Regionalt Forum har vidareutvecklats under året och har bland annat resulterat i projektet TvärdraG som är ett regionalt profileringsprojekt och startskottet på ett långsiktigt arbete som ska locka fler inflyttare till Södra Småland och öka stoltheten hos dem som bor här. Ett särskilt fokus har lagts på att främja jämställd tillväxt genom den ansökan om medel till ett Resurscentrum för kvinnor i södra Småland som lämnades in i april. Målsättningen för perioden är att lägga grunden till, och möjliggöra ett gemensamt samlat arbete i länet kring frågor som berör kvinnors villkor och förutsättningar som företagare. Formellt beslut om tilldelning av medel erhölls i augusti varefter en rekryteringsprocess inleddes. Från och med finns en projektledare på plats och har inlett arbetet. OECD och nationella samarbeten Genomförandet av en Territorial Review av Småland Blekinge i samverkan med OECD har genomförts med huvudansvarig projektledare från regionförbundet. Avslutningskonferensen genomfördes i Ronneby i november. Avdelningen har bedrivit strategiskt samarbete med flera myndigheter nationellt, bland annat vad gäller kulturella och kreativa näringar samt genom den omfattande OECD-studien som genomförts. Brysselkontoret Under året har Småland-Blekinges gemensamma representationskontor i Bryssel och arbetsgrupperna fortsatt sitt arbete utifrån egna handlingsplaner som riktats mot lobbyaktiviteter, gemmensamma svar på EU:s olika samråd, exempelvis Horizon2020, informationsinhämtning och nätverkande. Under året beviljades dessutom medel för kompetensutveckling av 440 ledamöter och tjänstemän inom samarbetet. Inom flera av avdelningens arbetsområden har arbetet fått tydligare kopplingar till det arbete och de målsättningar som genomförs på EU-nivå. Etablering av Europas grönaste region Avdelningen ansvarar för Klimatkommissionens arbete, vilket i samverkan med Energikontor Sydost har bedrivits enligt handlingsplanen med visionen Södra Småland skall förena hållbar tillväxt och attraktiva miljöer med effektiv resursanvändning och minimal klimatpåverkan. Kulturområdet Regionförbundet utvecklar, samordnar och handlägger kulturärenden och har en samordnande roll för länets kulturpolitik. Kulturpolitiken arbetar med ett omfattande reformarbete med en ökad regionalisering - statens kultursamverkansmodell. Det innebär att regionerna får ett utökat ansvar över statens medel för regional kulturverksamhet från och med 2012 och att regionförbundet södra Småland i delat ansvar med Landstinget Kronoberg får ansvar för att fördela statens bidrag till regional kulturverksamhet. Detta är ett resultat av årets arbete som har utgått från följande fokusområden: Fokus Förbereda, förankra och utforma en regional kulturplan i nära samarbete med berörda aktörer - Utveckla kultursamarbetet i sydost 28 - Initiera överenskommelser Regionförbundet södra med de Småland aktörer som på olika sätt erhåller stöd från förbundet - Utveckla styrningen av driftstöd och projektmedel

67 ÅRSREDOVISNING 2011 Kulturplan och kultursamarbete i sydost En arbetsmodell inspirerad av Cultural Planning har prövats i syfte att involvera och ge ett brett beslutsunderlag för den regionala kulturplanen. Arbetets webbsida, har under året haft besök. Representanter för kommuner, det professionella kulturlivet och civilsamhället har deltagit i strategiska dialoger kring tio olika teman på regional nivå med sammanlagt cirka 300 deltagare. En remissperiod har genomförts. En treårig plan har slutligen godkänts av fullmäktigförsamlingarna i Landstinget och regionförbundet. Styrdokumenten avseende Sydostsamarbetet har reviderats, däribland uppdragen till gemensamt drivna kulturverksamheter. Överenskommelser med interregionala aktörer Överenskommelser avseende interregionala verksamheter liksom verksamheter som ingår i statens kultursamverkansmodell har följts upp. Det innebär på idrottsområdet att regionförbundet södra Småland har initierat dialog kring Idrottsöverenskommelse Småland avseende Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. På kulturområdet har verksamhetsplaneringssamtal genomförts med samtliga konsulentverksamheter (film, dans, teater, hemslöjd) och med Ljungbergmuseet för att tydligare koppla planeringen till Regional kulturplan för Kronobergs län Styrning av driftsstöd Styrningen har utvecklats genom det nya styrdokumentet, Regional kulturplan för Kronobergs län, och kopplingen till utförarorganisationernas verksamhetsplaner och redovisningar. En ny kulturberedning inrättades för att styra det regionala arbetet kring kulturplanen. Regionala projektmedel har sökts för 16 kulturprojekt varav sju har beviljats. Därutöver har fem projekt utvecklats med direkt koppling till den nya kulturplanen och i samverkan med externa parter. Dans i Sydost får driftsstöd av regionförbundet och har under året fortsatt att skapa en bärkraftig grund för dansen för en långsiktig och stabil struktur. Verksamheten har under året arbetat med att uppfylla målen för att stärka dansens ställning, bredda intresset för dans och tillgängliggöra dansen som konstform för allmänheten samt främjat samarbetet mellan olika intressenter på området. Miljöområdet Inom miljöområdet arbetar regionförbundet bl.a. med Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge och ansvarar för Klimatkommissionens arbete. Fokus Genomföra Klimatkommissionens handlingsplan - Stärka samverkan mellan kommunernas miljökontor, planeringskontor och näringslivsområdet för att tydliggöra miljökontoren som en resurs för lokal och regional utveckling Utifrån fokusområdena i 2011 års verksamhetsplan har följande utförts på miljöområdet: Klimatkommissionen har under året bedrivit arbete enligt handlingsplanen. Energikontor Sydost beviljades under året medel för projektet K3 vilket avser att genomföra huvuddelen av Regionförbundet södra Småland 29

68 ÅRSREDOVISNING 2011 Klimatkommissionens handlingsplan. Under hösten har förslag på reviderad handlingsplan för Klimatkommissionen tagits fram. Inom miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har bl.a. projektet Samverkan i Sydost och Blekinge, miljö avslutats under året. Projektets övergripande syfte har varit att samverka för att kunna arbeta mot gemensamma miljömål. 361 handläggare från 37 kommuner och 5 länsstyrelser inom Småland, Gotland och Blekinge har utbildats inom projektet. Det har även tagits ett första steg mot att utveckla byggsamverkan mellan kommunerna i länet. En samlad miljö- och byggsamverkan planeras omfatta en heltidstjänst på regionförbundet. För miljösamverkans verksamhet hänvisas till särskild verksamhetsberättelse. Välfärdsområdet Regionförbundet arbetar med samordningsuppdrag inom välfärdsområdet och arbetar för att utveckla långsiktiga strukturer för samverkan och samordning. Förbundet har en viktig roll som länk mellan medlemmarna och SKL, Socialstyrelsen och andra myndigheter. Fokus Tydliggöra regionförbundets roll på välfärdsområdet - På regional nivå samordna större nationella projekt/satsningar - Stödja medlemmarna i arbetet med förstärkta strukturer för kunskapsutveckling - Delta i utformandet av en länsövergripande folkhälsopolicy Utifrån fokusområdena i 2011 års verksamhetsplan har följande genomförts: Regionförbundets roll på välfärdsområdet Regionförbundet har under året inom ramen för samordningsuppdraget initierat ett arbete för att tydliggöra de olika aktörernas roller inom välfärdsområdet i länet. I januari 2012 ska en konferens genomföras för gemensamt ställningstagande kring organisation och roller i arbetet. Samordning av nationella projekt Regionförbundet har tagit på sig en projektägarroll i flertalet av de nationella projekt och satsningar som initierats från centralt håll, framför allt från SKL och Socialstyrelsen. Under året har samordning skett inom sju olika områden. Medlemsstöd Under året har ett intensivt utvecklingsarbete genomförts med syfte att förstärka strukturerna för ett långsiktigt hållbart arbete inom socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens angränsande områden. Länsövergripande folkhälsopolicy Regionförbundet har i viss utsträckning deltagit i det pågående arbetet med att utforma en länsövergripande folkhälsopolicy. Regiondirektören ingår i projektets styrgrupp. 30 Regionförbundet södra Småland

69 ÅRSREDOVISNING 2011 Näringslivsområdet Fokus Stärka kopplingarna mellan näringslivs- och kompetensförsörjningsfrågor - Stärka länkarna mellan lokalt och regionalt näringslivsarbete - Utarbeta en strategi för arbetet med kreativa näringar i samverkan med aktörer i regionen - Vidareutveckla arbetet med innovationssystem och kluster i nära dialog med Linnéuniversitetet genom gemensamma strategier Inom näringslivsområdet har arbetet under året bedrivits inom flera delområden. Det operativa arbetet direkt gentemot företag och i projekt har bedrivits i de av förbundets hel- eller delägda bolagen. Avdelningen verkställer ägaruppdraget avseende dessa bolag. Under året har arbetet i fokusområdena bedrivits enligt följande: Stärkta kopplingar Samordnarna inom näringslivs- och kompetensförsörjningsområdena har genomfört flera aktiviteter som kopplat näringslivs- och kompetensörjningsfrågorna närmare varandra. Därutöver har projekt med denna inriktning initierats och påbörjats. En del i avdelningens utvecklingsarbete har varit att vidareutveckla arbetet i nätverket för kommunernas näringslivsansvariga och på så vis stärka länkarna mellan lokalt och regionalt näringslivsarbete. Detta har inneburit en ökad samverkan inom flera områden och har bland annat varit en del i skapandet av projektet TvärdraG som bedrivs under perioden Inom nätverket har den regionala dimensionen successivt fått ökad betydelse och arbetet kommer att fortsätta vidareutvecklas under Strategi för kreativa näringar Under 2011 har regionförbundet i samverkan med företrädare för kultur och näringsliv i kommuner, kulturinstitutioner, näringslivsorganisationer och företag utarbetat en strategi och en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som fastställts av styrelsen. Ansökan om medel till projektet Rethink har godkänts och det genomförs under två år med start i januari Regionförbundet har också varit representerat i Designregion Smålands styrelse och ingått i det nationella nätverket Generator. Under 2011 deltog förbundet i överlämnandet av rekommendationer för kulturella och kreativa näringar på europeisk nivå genom projektet Creative Growth som avslutades under året. Samverkan med Linnéuniversitetet Regionförbundet har samverkat med Linnéuniversitetet i olika sammanhang med koppling till arbetet med innovationssystem. Arbetet har naturligt en länsöverskridande karaktär både gentemot Kalmar län och Småland-Blekinge. Exempel på samarbeten som bedrivits inom detta område är handlingsplanen för träsektorn, RISE-samarbetet och Fyrklöversamarbetet. Övriga händelser på näringslivsområdet 2011 Ett omfattande arbete genomförts inom ramen för den OECD-studie som till stora delar genomfördes under I en regional arbetsgrupp har tjänstemän från de i projektet ingående fyra regionerna ingått. Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg har varit medfinansiärer. Regionförbundet södra Småland har varit huvudansvarig för projektet. Styrgruppen för Småland/Blekinge har utgjort Regionförbundet södra Småland 31

70 ÅRSREDOVISNING 2011 styrgrupp. 26 mars - 1 april genomfördes det första studiebesöket från OECD i de fyra regionerna som avslutades med en konferens i Växjö som hade cirka 100 besökare. Veckan efter midsommar genomfördes andra studiebesöket. Samtliga möten under dessa två veckor blev lyckade där OECD intervjuade cirka 150 personer under 15 möten på 10 platser. Under sommar och tidig höst sammanställdes rapporten och 10 november hölls en konferens i Ronneby med cirka 200 besökare. Medie- och omvärldsintresset för OECD-rapporten har varit, och är, stort. OECD har varit mycket nöjda med arbetsprocessen och betecknar Småland/Blekinges insats i utredningsarbetet bland det bästa de varit med om. Processen har innefattat en hel del innovativa lösningar vad gäller bl.a. kommunikation. Exempel på sådana är webbsändning och en uppsättning kort med OECD:s slutsatser och rekommendationer som skapat ett stort intresse. Det goda samarbetet mellan de fyra regionerna och med OECD har gett genomslag bland annat hos Näringsdepartementet. Vår region har lyckats få en rad intressenter att bli varse vad vi gör och planerar att göra skall OECD arbetet formellt avslutas med en lanseringskonferens i Stockholm under våren samt slutrapport till Tillväxtverket. Det finns slutsatser i rapporten som kräver insatser från andra än regionförbundet, vilket innebär att förbundets roll blir att utveckla dialogen med bl.a. Näringsdepartementet, Linnéuniversitetet, Sveriges Kommuner och Landsting, EU:s DG Regio, regionerna i Jönköping, Kalmar och Blekinge. Kompetensförsörjningsområdet Kompetens- och arbetskraftsförsörjning har under 2011 i många sammanhang lyfts fram som en av de viktigaste frågorna för regionens framtida utveckling. Regionförbundet har en samordnande roll för att stödja kommunerna i deras arbete med skolfrågor men har också ett statligt uppdrag att ansvara för länets kompetensplattform. Fokus Utveckla regionförbundets roll på skolområdet genom att fokusera mer på länsgemensamma strategier - Synliggöra och stabilisera arbetet inom kompetensplattformen i nära samverkan med berörda aktörer Under året har arbetet i fokusområdena bedrivits enligt följande: Skola och föräldraskap Regionförbundet har under hösten 2011 finansierat en förstudie inom Yrkeshögskola Kronoberg där avsikten har varit att undersöka om, och i så fall hur, arbetet med yrkeshögskoleutbildningar i regionen kan utvecklas. Arbetet har resulterat i ett samverkansavtal mellan alla utbildningsanordnare i länet och ekonomisk uppbackning av alla kommuner samt en gemensam projektansökan för ett framtida projekt, Yrkeshögskola Kronoberg för utveckling, mervärde och tillväxt. Projektet Det goda föräldraskapet som initierades av regionförbundet under 2009 och som genomförts har avslutats. Projektets syfte var att utbilda handledare för att på olika sätt stödja föräldrar i sin roll. Under hösten 2011 har ett samverkansavtal upprättats och samtliga aktörer bidrar till en 50-procentig samordningstjänst för att fortsätta det regionala arbetet med föräldrastöd, till att börja med under Kompetensplattform Under 2011 har arbetet med kompetensplattformen synliggjorts och stabiliserats på olika sätt. Kompetensforum södra Smålands arbete har utvecklats och tydliga prioriteringar för arbetet har tagits 32 Regionförbundet södra Småland

71 ÅRSREDOVISNING 2011 fram. Tre tematiska (data/it, teknik och industri samt vård och omsorg) analyser om det framtida kompetensbehovet har tagits fram under hösten. Tre större konferenser har anordnats - en i samband med att rapporterna släpptes och därutöver två andra konferenser. Fyra workshops med olika teman och inriktningar har anordnats för att diskutera det framtida kompetensbehovet. För att synliggöra allt det arbete som görs inom området har Kompetensforum södra Småland etablerat en blogg för att skapa en gemensam ingång för allt som pågår i regionen Utöver detta har flera projekt tagits fram utifrån de konkreta behov som lyfts fram inom ramen för kompetensplattformsarbetet, till exempel Plug-in, Studie- och yrkesvägledning i förändring, Studentmedarbetare, förankring av Vård och omsorgscollege. Därutöver har arbetet med kompetensförsörjning och kompetensplattformen under året fått tydligare kopplingar till det arbete och de målsättningar som genomförs på EU-nivå. Kompetensförsörjningsgruppen inom Småland-Blekinge har besökt Bryssel i mars och under året har även Open Days och The European Employment Forum besökts. Regionala målsättningar och prioriteringar har påverkats av Europa2020-strategin. Internationellt arbete Fokus Implementering av Euroregion Baltics (ERB) handlingsplan - Använda internationella forum för politisk påverkan - Inkludera internationella perspektiv i redan befintliga satsningar och tillvarata internationell finansiering ERB Under 2011 har det internationella arbetet fortsatt genom att förbundet aktivt deltagit i ERB:s aktiviteter. Regionförbundets ordförande har agerat vice ordförande inom ERB och har förberett nästa års ordförandeskap genom att samla medlemmarnas intresse och förbereda en handlingsplan. Regionförbundet har dessutom engagerat unga politiska representanter i länet i ERB:s struktur för ungdomar. Internationella forum för politisk påverkan ERB har bland annat använts som informationsplattform och påverkansforum inom det förberedande arbetet inför EU:s framtida programperiod och program för Östersjöområdet. Internationella perspektiv i befintliga satsningar Arbetet gällande Sydafrika har bland annat resulterat i fyra pågående projekt inom samarbetet och en särskild satsning har gjorts för en dialog med företrädare för finansiärer från Sida och ICLD. Regionförbundet har dessutom byggt nya kontakter med Administrationen i Katalonien med fokus på kulturella och kreativa näringar. Utifrån detta samarbete har finansiering sökts tillsammans med bl.a. den spanska regionen, men ansökan avslogs i december. Utöver detta har samarbetet som initierades i samband med Expo 2010 fördjupats under året. Kontakterna med den kinesiska staden Suzhou har utvecklats. Under våren 2011 tog regionförbundet emot besök av två delegationer från staden, och i oktober reste en delegation från länet till Kina. Vid resan besöktes bland annat svenska företag, Exportrådet och Svenska Generalkonsulatet. Diskussioner Regionförbundet södra Småland 33

72 ÅRSREDOVISNING 2011 fördes också med Suzhou om fördjupat samarbete, framförallt på miljöområdet där vattenrening är av stort intresse. Under året har förbundet därutöver valt att förstärka satsningen genom att anställa en särskild Kina-samordnare. Regionförbundet har också, tillsammans med regionförbundet Kalmar län och Linnéuniversitetet, arbetat för att etablera ett näringslivskontor i Shanghai. I slutet av 2011 beviljades EU-medel till projektet, vilket innebär start under Infrastruktur och kommunikationer Staben för infrastruktur och kommunikationer inrättades i februari 2010 med syfte att på ett övergripande sätt arbeta med långsiktig strategisk transportplanering som innebär infrastruktur och kommunikationer i samverkan. Genom tillkomsten av ny kollektivtrafiklag kommer stabens arbete delvis att organiseras om från Trafiknämnden blir den politiskt ansvariga nämnden för den upphandlade trafiken som administreras av Länstrafiken Kronoberg. Den strategiska infrastruktur- och kollektivplaneringen överförs den första januari till regionstyrelsen. Berörd tjänsteman för myndigheten kommer med anledning av förändringen att tillhöra avdelningen för regional utveckling. Fokus 2011 Länstransportplan för Kronobergs län Utforma trafikförsörjningsprogram i enlighet med kollektivtrafiklagens bestämmelser Pågatåg nordost Södra Småland: Nya tågstopp i Diö, Markaryd, Vislanda och Gemla TSS Tågstopp södra stambanan: Nya tågstopp i Lammhult, Moheda och Stockaryd TUSS Tillväxt och utveckling i södra Sverige: Nya mötesspår i Åryd och Örsjö Sydostleden, cykelled mellan Simrishamn och Växjö MOS Baltic-link Motorways of the Sea: Öka modalitet i transportkorridoren Baltic-link Upphandling av skolskjutstrafik och serviceresor Strategiskt arbete Under året har Planeringsrådet, som inrättades under 2010, funnit sin arbetsform. Rådet består av representanter från kollektivtrafiken, miljö och regional utveckling och har till uppgift att omhänderta och bedöma till regionförbundet inkomna planer i form av kommunernas översiktsplaner, detaljplaner, vindkraftutbyggnadsplaner, etc. men även planer från Trafikverket och andra intressenter. Syftet är att ge en så allsidig belysning av planerna som möjligt, i enlighet med Plan- och Bygglagen (PBL). Ytterst har dessa planer sedan anhängiggjorts i regionförbundets trafiknämnd. Länstransportplan Våren 2010 fastställdes Länstransportplanen för Kronobergs län av regionförbundets Förbundsstyrelse. Regionstyrelsen befinner sig nu i en genomförandefas där regionförbundet varje enskilt år beslutar om planens och de ingående objektens genomförande. Arbetet genomförs av en tjänstemannagrupp, kallad Arbetsgruppen för strategisk utvecklingsplanering. Gruppen har haft sex möten under perioden. 34 Regionförbundet södra Småland

73 ÅRSREDOVISNING 2011 Framtidens kollektivtrafik Arbetet med att forma regionförbundets ambitioner för framtidens kollektivtrafik har bestått i att utreda och beskriva fyra grundelement: trafikering, finansiering, organisation och styrning. I enlighet med kollektivtrafiklagens bestämmelser har arbetet med trafikförsörjningsprogrammet inletts på allvar under Kollektivtrafik Småland är ett samarbete med Kalmar och Jönköpings län och handlar om vilken ambition som ska antas för den länsgränsöverskridande trafiken. Nya tågstopp, mötesspår och en cykelled Ambitionerna kring de nya tågstoppen har till största del infriats under året. Även de stora och efterlängtade ombyggnaderna av Växjö bangård och Alvesta Resecentrum har påbörjats som, när de är färdiga, kommer att bli två betydligt bättre anläggningar med större kapacitet och tillgänglighet för tågtrafiken och dess resenärer. Regionförbundet har varit projektägare för TSS - Tågstopp södra stambanan som är ett samverkansprojekt mellan berörda kommuner, Jönköpings länstrafik och Trafikverket. De planerade tågstoppen i Moheda, Lammhult och Stockaryd på södra stambanan invigdes den 4 januari Regionförbundet har även varit projektägare för projektet Pågatåg Nordost- Södra Småland som omfattar nya stationer för regionaltågstrafik i Markaryd, Diö, Vislanda och Gemla. Projektet pågår i samverkan med Region Skåne och Trafikverket och finns med i regeringens nationella plan för transportinfrastruktur och finansierar delvis ombyggnaden av Växjö bangård. Projektering pågår och den första stationen invigdes på försommaren 2011, i skånska Sösdala. Regionförbundet har administrerat projektet TUSS- Tillväxt och utveckling i södra Sverige som är ett samverkansprojekt mellan berörda kommuner, regioner och Trafikverket som omfattar mötesspår i Åryd, Örsjö och Alvesta Resecentrum. Mötesspåret i Åryd driftsattes i december Under våren konstaterades att ett nytt mötesspår i Räppe är nödvändigt för att optimera tillkommande trafik när infrastrukturinvesteringarna är genomförda. Efter diskussioner med trafikverket beslutade regionstyrelsen att finansiera en stor del av spåret i Räppe samt att undersöka möjligheten för EUfinansiering. Byggnationen i Räppe bidrar till att betydande kostnadsfördelar uppstår tillsammans med ombyggnaden av Växjö bangård. Projekteringen av Räppe inleddes hösten Sist men inte minst godkändes i december ansökan om EU-medel för att genomföra projektet Sydostleden en cykelled mellan Simrishamn och Växjö, där regionförbundet är projektägare. Leden är ett samverkansprojekt mellan åtta kommuner, tre regioner och Trafikverket. Baltic-link Motorways of the Sea Baltic-Link Motorways of the Sea, Karlskrona-Gdynia är ett EU-projekt inom TEN-T för intermodala godstransporter utmed väg 27 och Kust till kust banan från Alvesta i Sverige till Gdynia i Polen. Projektet godkändes i januari 2010 och pågår till december Total omslutning 854 mkr och regionförbundet södra Småland är projektägare. Projektet invigdes officiellt den 3 december 2010 med företrädare från både den Svenska och Polska regeringen. Regionförbundet södra Småland 35

74 ÅRSREDOVISNING 2011 Upphandling av skolskjutstrafik och serviceresor Under året genomfördes den gemensamma upphandlingen av skolskjuts och Serviceresor i länet. Trafiken har upphandlats och samordnats på uppdrag av länets kommuner och landsting. Övriga händelser under året Tågtrafik Öresundståg bytte i december operatör efter en överenskommelse med DSB/First. Veolia Transport tog istället över ansvar och personal. Samtidigt övergick ansvaret för tågtrafiken mellan Alvesta och Kalmar från SJ till länen. DSB-Småland har under året tagit över ansvaret för Krösatågssystemet efter Merresor och denna övergång har visat sig fungera bra. SJ minskade trafikutbudet mellan Kalmar och Göteborg genom att flytta två dubbelturer från Kalmar till Växjö. Därför är det nu tre genomgående turer kvar mellan Kalmar och Göteborg. Samarbete med Småland Airport Avdelningen har ett pågående informationsutbyte med Smaland Airport och bevakar på tjänstemannanivå regionens intressen i flygplatsens verksamhet. Under året inleddes ett samarbete med flygplatsen och sydsvenska industri- och handelskammaren om att konkretisera flygplatsens regionala nytta. Ett annat arbete som påbörjats under året var arbetet med specificering av flygplatsens riksintresseområde, där avdelningen intagit en aktiv roll. Länstrafiken Kronoberg 2011 har för Länstrafiken Kronoberg varit ett händelserikt år. Problem med DSB First ekonomi ledde till att avtalet med dem upphörde i förtid. Veolia Transport blev ny entreprenör för driften och DSB för underhållet. I styrelsen beslutades att trafikstörningsinformation och trafikledning är viktigt att hantera ut mot resenärerna och gav länstrafiken i uppdrag att förstärka bemanningen avseende detta och införskaffa den teknik som krävs. Några siffror Resandet har under 2011 ökat med 0,8 % i Växjö stadstrafik och 1,5 % i regiontrafiken jämfört 2010 (siffror exklusive skolkort). Intäkterna för busstrafiken har ökat med 1,1%. Försäljningen på Mina sidor har ökat med 24,7% och är den näst störst försäljningskanalen efter kundcenter. Andelen kontanter ombord på bussarna ligger på 29,7% i december 2011,vilket är att jämföra med 77,8 % Antalet medlemmar på Mina sidor har ökat med 43% och har i december medlemmar. Våra resenärer i Kronoberg (de som reser minst en gång i månaden) är lika nöjda med kollektivtrafiken i länet som under NKI (Nöjd Kund Index) ligger på 62% och är högre än riksgenomsnittet som under 2011 är 59%, vilket är en minskning med 4 % jämfört med Antalet kunder som är nöjda med sin senaste resa ökar från 76% % nöjda kunder 2010 till 78% nöjda kunder Regionförbundet södra Småland

75 ÅRSREDOVISNING 2011 Trafik Det har varit ett hektiskt år för Trafikavdelningen och länstrafiken i stort, med flera stora projekt utöver det löpande arbetet. Året har främst präglats av upphandling av skolskjuts- och linjetrafik, planering inför linjetrafikens trafikstart 2013 och utökning av tågtrafiken. Fokus 2011 Organisera och förstärka fordons- och kvalitetskontroller Förstärka samarbetet med förarna och entreprenörerna Utveckla nya kanaler som vi kan använda vid trafikstörningar för att nå resenärerna Bidra i upphandlingen av skolskjuts- och linjetrafik Göra en långsiktig linjeöversyn Utveckla Rebus, Boomerang, Buspos och Consat som planeringsverktyg Vidareutveckla de tekniska systemen Bättre kontroll och samarbete Under året har omdisponering av egna kostnader gjorts vilket har medfört att en kvalitetskontrollant har kunnat anställas inom budgetramen. Kontrollverksamheten har därmed fått en kraftig skjuts framåt och planering för vitesföreläggandet i nästa avtalsperiod har påbörjats. Flera olika mötesformer har inrättats för att förstärka samarbetet med förarna och entreprenörerna: ledningsgrupp, förarråd, driftmöten och ett årligt förarevent. Dialogen har under året förbättrats och uppskattats av såväl Länstrafiken som entreprenörer och förare. Nya kanaler vid trafikstörningar Nya kanaler för att nå resenärer vid trafikstörningar har utvecklats. Arbetet pågår och kommer att utföras och utvecklas under Underlag för en upphandling av ett system för trafikstörningsinformation har tagits fram. Upphandlingen kommer att ske Linjeöversyn och upphandlingar En långsiktig linjeöversyn har gjorts för både regiontrafiken och stadstrafiken och beslut är fattade av regionstyrelsen om trafiken Mycket arbete har lagts ner på upphandlingarna av skolskjuts- och linjetrafik. Trafikavdelningen har bidragit på flera sätt, bland annat genom planering av den nya trafiken och framtagande av fordonsspecifikationer och andra kravspecifikationer. Skolskjutsupphandlingen var klar sommaren 2011 och i linjetrafikupphandlingen skickades anbudsunderlagen ut i december. Utveckling av planeringsverktyg och tekniska system Det löpande arbetet med att utveckla planeringsverktygen Boomerang, Rebus, Buspos och Consat samt vidareutvecklingen av andra tekniska systemen är löpande arbeten som under året har genomförts enligt plan. Övriga händelser under året Ny trafik Under året har en ny stadslinje införts i Växjö. Linje 8 som går mellan Sandsbro och Grand Samarkand är den första busslinjen i Växjö som går på tvären med möjlighet att byta till samtliga linjer inom Regionförbundet södra Småland 37

76 ÅRSREDOVISNING 2011 stadstrafiken. Länstrafiken har även skapat möjligheten för hockeyintresserade att ta bussen till och från Växjölakers hemmamatcher med nya linje 8 eller linje 3. Marknad och försäljning Marknads- och försäljningsavdelningen har under 2011 i huvudsak fortsatt att jobba med de åtgärder som finns beskrivna i Kvalitetslyftet. Kvalitetslyftet är en av fullmäktige fastställd plan för att öka kvaliteten inom verksamheten och vända den negativa utvecklingen vad gäller såväl resande som kundnöjdhet i busstrafiken. Fokus 2011 Stärka varumärket och öka kunskapen om kollektivtrafiken Utveckla nya kanaler/rutiner för information kring trafikstörningar Utveckla nya försäljningskanaler Klargöra och följa upp målet med kontanthanteringen Införa/slutföra prisdifferentieringen Varumärket Länstrafiken Kronoberg Ett starkt varumärke har lättare att attrahera nya kunder, varför länstrafiken ständigt jobbar med att stärka sitt varumärke. Länstrafiken Kronobergs varumärkesarbete har under året fokuserat på att öka kunskapen om kollektivtrafiken och har resulterat i flera förbättringar och förändringar. Den största förändringen är den nya varumärkesplattformen och grafiska profilen som under året har antagits. Varumärkesplattformen kommer att tas i bruk under hösten Också länstrafikens webbplats har utvecklats och förbättrats genom ny layout och omarbetning. Hit och Hän, Länstrafiken Kronobergs kundtidning, som på ett lättillgängligt och tilltalande sätt informerar om länstrafiken, har producerats i tre nummer under året och distribuerats till samtliga hushåll i Kronobergs län. Som ett steg i att öka kunskapen om kollektivtrafiken har ett stort testresenärsprojekt i regiontrafiken genomförts och ett mindre i samarbete med Växjö kommun. Syftet med projektet är att få inbitna bilister att prova kollektivtrafiken och lära känna den, med förhoppningen att deltagarna även efter projektet vill fortsätta att resa med kollektivtrafiken. Resultaten kommer att utvärderas under Dessutom har flera olika kampanjer för Öresundståg, Krösatåg och busstrafiken genomförts. Den nya busslinjen 8 har lanserats och länstrafiken har också arbetat med invigningen av de nya tågstationerna i Lammhult och Moheda samt deltagit på en rad olika mässor. Tillgänglighet och information För att göra reseinformation mer tillgänglig för resenärerna har en ny tidtabells-app, kallad Mobitime införts. Genom att ladda ner appen kan länstrafikens resenärer ta del av exempelvis hållplatstiderna direkt i mobilen. Informationstavlor har installerats på hållplatserna, i syfte att bättre och snabbare nå ut med information till resenärerna. Länstrafiken har även öppnat en officiell Facebooksida som fungerar som mötesplats för resenärerna och Länstrafiken Kronoberg. Här ges resenärerna möjlighet till dialog med länstrafiken och trafikinformation publiceras med jämna mellanrum. 38 Regionförbundet södra Småland

77 ÅRSREDOVISNING 2011 Ett stort arbete kring trafikstörningar har påbörjats och även kundcenter har sett över sina arbetsrutiner vid trafikstörningar. Kontanthantering Länstrafiken har under året, utifrån fastställd handlingsplan, fortsatt att arbeta med att minska kontanthanteringen på bussarna. Det finns flera anledningar till detta, men den viktigaste är att förbättra arbetsmiljön för länstrafikens förare. Dessutom gör den minskade kontanthanteringen att påstigningen går snabbare och förseningarna minskar. Som ett steg i detta arbete har flera nya försäljningskanaler utvecklats. Under hösten har SMS-biljett införts i Växjö stadstrafik och kommer att införas i regiontrafiken 1 feb Mina sidor på Länstrafikens webbplats har förbättrats både vad gäller gränssnitt och prestanda och har bland annat medfört att resenärerna nu kan få sin resegarantiersättning utbetald via Mina sidor. Uppföljningen av kontanthanteringen har genomförts månadsvis. När alla planerade försäljningskanaler är på plats uppskattas att kontanthanteringen ombord på bussarna kommer att ligga på 5-10%. Prisdifferentieringen har inte genomförts eftersom SMS-biljetten infördes i slutet av 2011, och kommer därför att införas under våren En omfattande informationskampanj kommer att genomföras i samband med införandet av pris differentieringen. Övriga händelser under året Zon- och taxeändringar Under hela hösten en stor zonutvärdering genomförts som bland annat resulterade i införandet av 2-,4- och 6-zonskort och taxeändringar. Serviceresor Serviceresor utför färdtjänst och riksfärdtjänst på uppdrag av regionförbundets medlemmar, Alvesta, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Kompletteringstrafik på uppdrag av Länstrafiken och på uppdrag av Landstinget Kronoberg svarar Serviceresor för sjukresor inom/utom länet. Serviceresors uppgift är att samordna resorna på bästa möjliga sätt. Resorna utförs av entreprenörer som kör trafiken med tre typer av fordon. Bil ( personbil ), specialfordon vilka är speciellt anpassade för resenärer med funktionsnedsättning till exempel rullstolsburna och Linnean specialinredd buss för sjukresor till och från Lund/Malmö. Under 2011 och de kommande åren står verksamheten inför ett antal större utmaningar som innebär ytterligare höjning av kvaliteten på resorna: allt från beställning av resa till dess genomförande. Det blir även en ökad tillgänglighet för våra resenärer genom nya kanaler för bokning av resor för den enskilde, vårdens personal och de kommunala verksamheterna. Regionförbundet södra Småland 39

78 ÅRSREDOVISNING 2011 Fokus Fler ur personalen i beställningscentralen utbildas för att klara av de olika arbetsuppgifterna inom verksamheten för att minska sårbarheten vid sjukdom etc. - Införa mentorskap vid nyanställning - Införa att all personal åker med ½-dag vår och höst med Serviceresors (entreprenörernas) bilar - Fortsatt utveckling de befintliga verksamhetssystemen bl.a. omvänd fakturering, bokning via webb och e-post - Fortsätta att utveckla det interna arbetet för att öka effektiviteten. Budget, bokslut och redovisning överförs under året från ekonomi till Serviceresor - Utveckla samverkan med andra beställningscentraler i vår närhet (Halland och Kalmar) - Förändrade öppettider 2011 och omfördelning av arbetstid för att öka tillgängligheten för resenärer och entreprenörer - Fortsatt kvalitetssäkring genom bland annat analys av in- och utgående samtal Personal utbildning och mentorskap Inom beställningscentralen finns två kategorier av tjänster beställningsmottagare respektive trafikplanerare. Den beräknade utbildningstiden från anställningsstart är ca 1 respektive 6 månad. Samtlig personal som anställts under året utbildas för att bli trafikplanerare. En tydlig utbildningsplan har under året tagits fram för nyanställda och samtliga nyanställda har haft och har en mentor under sin introduktion och tiden därefter. Med anledning av att flera personer nyanställts under året, utveckling av verksamsamhetssystem, arbetet med att utveckla personalgruppen samt uppdatering av teknik etc. så har tiden inte medgivit att all personal haft möjlighet att åka med Serviceresors bilar. Effektivisering och utveckling av system Arbetet med att införa omvänd fakturering från avtalsstart 1 juli 2012 har fortskridit enligt plan. Ett omfattande arbete har gjorts och görs för att utveckla systemen vidare. Bokning via webb och e-post har framflyttats till Under året har inget gjorts för den fortsatta utvecklingen av det interna arbetet för att öka effektiviteten. Samverkan och tillgänglighet Under året har ingen samverkan skett med beställningscentraler i Halland och Kalmar, främst på grund av det stora arbetet med utveckling av omvänd fakturering och annat utvecklingsarbete inom enheten. Beställningscentralens öppettider ändrades med start 1 januari till vardagar (tidigare ) och helger (tidigare ). Ett nytt arbetspass infördes mitt på dagen för att därigenom minska kötiden. En något ökad kostnad för extern part som sköter beställningsmottagning/ trafikdirigering har skett under året men totalt sett har det blivit mer kostnadseffektivt med ökad tillgänglighet. Kvalitetssäkring Ett utvecklingsarbete har gjorts och görs fortlöpande för att bland annat följa kötider. Ett externt verktyg Kundbarometern (ANBARO) där Serviceresor gick med 2009 har använts under hela Kundbarometern är en samverkan genom Svensk kollektivtrafik och för närvarande 18 beställningscentraler. Barometern mäter kundnöjdheten dels för beställningscentralen, dels för 40 Regionförbundet södra Småland

79 ÅRSREDOVISNING 2011 entreprenören och dels för hela resan. Antalet tillfrågade ökades från september 2010, två färdtjänstresenärer och två sjukresenärer varje dygn mot tidigare en av varje. Av tabellen framgår att kundnöjdheten ökat och därmed placeringen mellan år 2009 och Det beror troligen på den satsning som gjorts och görs för att utveckla såväl arbete som personalgrupp % Plats % Plats % Plats Centralen Resan Helheten (centralen/resan) Övriga händelser 2011 En intern omorganisation genomfördes under hösten vilket innebar att en chef tillsattes för beställningscentralen. Därutöver har även ett omfattande arbete bedrivits för att utveckla verksamheten och arbetsgruppen. Serviceresor har under 2011 förmedlat drygt resor sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst och resor med kompletteringstrafiken. Antalet resor : År Ökning/minskning Alvesta kommun färdtjänst Ljungby kommun färdtjänst Tingsryds kommun färdtjänst Uppvidinge Färdtjänst Växjö kommun färdtjänst Älmhults kommun färdtjänst Summa Färdtjänst Sjukresor Förvaltningsresor/daglig verksamhet Totalt antal resor Regionförbundet södra Småland 41

80 ÅRSREDOVISNING 2011 Minskningen mellan 2010 till 2011 har varit: - Färdtjänst -264 (- 1,9 %) - Sjukresor (-1,65 %) En trolig orsak till resandeminskningen är att det inte blev någon vinter i slutet av Resegarantin som togs i bruk först från januari 2009 visar på en svag ökning: År Antal ärenden Utöver dessa har kompensation skett på annat sätt i ca 100 ärenden. Färdtjänst Regionförbundets avdelning för Färdtjänst verkar på uppdrag av Alvesta och Växjö kommuner. Färdtjänstavdelningen är en ny verksamhet från 1 januari 2011 vilket innebär att de båda kommunerna överfört tillståndsgivning för färdtjänst och riksfärdtjänst till regionförbundet. Verksamheten regleras av Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Den nya avdelningen har fyra personer anställda (3,5 helårstjänst) vilka har följt med vid övergången. Fokus Fokus har under 2011 legat på uppbyggnad av verksamheten. Syftet är att göra kollektivtrafiken tillgänglig för funktionshindrade, så att alla kan resa på samma villkor, och att samordna olika slag av offentligt betalda resor. Handläggningstid och färdtjänsttillstånd Målet är att den genomsnittliga handläggningstiden skall uppgå till max 2 veckor under förutsättningen att alla handlingar kommit in som krävs för att ett beslut skall tas. Bemanningen utslaget över året har varit lägre än vad som beräknats vilket medfört att handläggningstiden ökat. Rekrytering har skett i slutet av år 2011 med anledning av att Lessebo och Tingsryd beslutat om att överlåta tillståndsgivningen till regionförbundet. Under 2012 kan det bli aktuellt att fler av länets kommuner överför sin tillståndsgivning till regionförbundet. Antal färdtjänsttillstånd har minskat något i jämförelse mellan 2010 och Regionförbundet södra Småland

81 ÅRSREDOVISNING 2011 År 31-dec dec-11 Minskning Kommun Alvesta Växjö Alvesta Växjö Alvesta Växjö Antal Övriga händelser under året Under året har verksamheten gjort totalt utredningar varav 418 avser riksfärdtjänst, samt fattat beslut. I slutet av året har även förberedelse gjorts för att klara av även Tingsryds kommun som överlåtit sin handläggning från 1 januari Tingsryd hade 31 december färdtjänstberättigade. Lessebo har fattat beslut om att överlåta sin handläggning under våren Uppstarten av verksamheten har tagit mycket tid vad gäller genonomgång av blanketter och informationsmaterial både i pappersversion och på webben. Arbete har även skett med att utveckla processen kring tillståndsgivningen för att skapa en hög rättssäkerhet med hög effektivitet. Ett omfattande arbete har gjorts avseende information till såväl verksamheter som pensionärs- och handikappråd i de olika kommunerna. Kurs och konferens Regionförbundet södra Smålands kurs- och konferensverksamhet har som mål att genom dialog och aktiv omvärldsbevakning erbjuda aktuell och relevant kompetensutveckling till anställda och förtroendevalda i offentlig organisation. Under året har fokus legat på följande prioriteringar. Fokus Tillhandahålla aktuella kurser och konferenser för förtroendevalda och offentliganställda - Utveckla den interna kommunikationen för effektivare omvärldsbevakning - Förbättra dialogen med medlemsorganisationerna för att bistå deras kompetensbehov - Effektivisera och kvalitetssäkra arbetsprocesserna internt genom ny version av kursadministrativt program - Se över och utveckla nya marknadsföringskanaler genom ny tidning och bättre kontroll på elektronisk marknadsföring genom nytt system - Vara en resurs och samarbetspartner för andra organisationer - Genomföra Tylösandsveckan maj nationell mötesplats för offentlig verksamhet - Genomföra Mötesplatssödra Småland regional mötesplats Regionförbundet södra Småland 43

82 ÅRSREDOVISNING 2011 Möten med mervärde Kurs och konferens arbete har under 2011 fokuserat på att erbjuda kompetensutveckling som tillför kunskap och erbjuder möjligheter till möten för anställda och förtroendevalda. Under 2011 genomfördes totalt 158 arrangemang med 7053 deltagare, varav 3151 deltagare från Kronobergs län. Utveckling av den interna kommunikationen En resurs på 25% från regional utveckling har tillsatts vilket resulterat i att en utvärderingsrapport har kunnat genomföras för att undersöka möjliga vägval för kurs och konferens. Nya och strukturerade markandsföringskanaler Under året har en kommunikationsplan för kurs- och konferens upprättats för ett mer strukturerat arbetssätt. Planen har följts upp med aktivitetsplaner såväl för avdelningen som helhet som för Tylösandsveckan och Mötesplats södra Småland. Under året har Tidningen Möten startats. Tidningen ges ut två gånger per år och syftet är att sprida information till medlemmar och förtroendevalda om vad som händer på regionförbundet samt vara en marknadsföringskanal för kurs- och konferensavdelningens verksamhet. Arbetet med bättre riktad marknadsföring, rätt kurs till rätt kund, pågår genom en konstant uppdatering och utökning av e-postlistor. Evenemang I maj genomfördes den tionde upplagan av Tylösandsveckan som är ett nationellt arrangemang som innefattar fristående större konferenser och mindre seminarium inom områden som berör offentlig verksamhet. Där ges deltagarna möjlighet till kompetensutveckling och möten med såväl kollegor som ministrar, ledande forskare, experter och konsulter. Runt 2000 personer deltog i 47 olika konferenser och möten under veckan. Utvärderingen av Tylösandsveckan visar ett positivt resultat både vad gäller programinnehåll och ekonomi. I december arrangerades regionförbundets första Mötesplats södra Småland en regiondag där syftet är att lyfta frågor som är av vikt för regionförbundets medlemmar och för regionens utveckling. Huvudtemat 2011 var OECDs Territorial Review för Småland, Öland och Blekinge om vilka utmaningar som regionen står inför och hur vi kan möta dem. Mötesplats södra Småland besöktes av drygt 140 personer. Programvara Avdelningens avtal med leverantören av kurssystem har under året sagts upp och systemet finns nu på regionförbundets egen server. Målet om att effektivisera arbetsprocesserna internt, liksom bättre kontroll på elektronisk marknadsföring kvarstår därför. Möjligheter för egen utveckling av systemet undersöks tillsammans med övriga regionförbund som har samma system. 44 Regionförbundet södra Småland

83 ÅRSREDOVISNING 2011 AV-media Kronoberg AV-Media Kronoberg är länets resurs för medieutlåning och IT-utbildning för skolan. Verksamheten tillhör de ledande i branschen. AV-Media samarbetar med företag, akademi och offentlig sektor i syfte att ge pedagoger och elever verktyg för framgångsrik utbildning. Under 2011 har AV-media levererat över filmer och genomfört 430 utbildningstillfällen med deltagare. Medieinformatörerna Fokus 2011 En referensgrupp för filminköp upprättas. Sju pedagoger från berörda stadier ska ingå Antalet strömmande visningar överstiger VHS-tekniken är utrangerad senast 1/7 Medieinformatörerna informerar om vår verksamhet och i synnerhet elevinloggning på 50 skolor 500 lärare använder sig av möjligheten att låta eleverna ta del av vårt strömmande media via egen inloggning på mediekatalogen SLI Våra klimatsmarta alternativ till möten genom våra mötesrum i Adobe Connect har givit en besparing på mil från augusti 2007 till juni 2011 Referensgrupp för filminköp Under året har film inköpts för ca 1,2 mkr. Medlen har använts till nyinköp och förlängning av licensrättigheter. Ämnen som prioriterats är samhällskunskap, historia, kemi, biologi, språk, marknadsföring och entreprenörskap. Efter kundönskemål i vår enkät har vi köpt pedagogisk spelfilm som strömmande media. En referensgrupp har bildats som har träffats två gånger. Ett webbforum har skapats för filminköpare från alla mediecentraler. Samarbetet har stärkts och filminköpen har effektiviserats. Fler strömmande visningar minskad utlåning av DVD/VHS Målet att strömmande media ska överstiga har uppnåtts med råge. Antalet strömmande visningar har under året uppgått till vilket är en ökning med närmare 45%. Som följd har utlåningen av DVD/VHS minskat med 38 %. Utlåningen av VHS upphörde 1/ Regionförbundet södra Småland 45

84 ÅRSREDOVISNING 2011 Kommun Stream 2010 Stream 2011 Lån 2010 Lån 2011 Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Informationsverksamhet och användning av strömmande media Ambitionen att informera om verksamheten på 50 skolor har inte kunnat uppfyllas med anledning av förändring i personalstyrkan som har medfört att mindre tid har kunnat läggas på skolbesök. Under året har sammanlagt 29 skolbesök genomförts. Det mindre antalet skolbesök har medfört att målet om att 500 lärare ska låta eleverna använda strömmande media via egen inloggning inte kunnat uppnås. Ytterligare en anledning till att målet inte uppnåtts är att vissa skolor endast har en lärare som ansvarar för registreringen. Under året har 263 lärare låtit eleverna ta del av strömmande media via egen inloggning. Totalt Klimatsmarta möten (2009: (2009: Genom verksamhetens klimatsmarta alternativ till möten ) ) genom mötesrum i Adobe Connect har mil sparats under projektets gång augusti 2007 till juni 2011, vilket är mil mer än vad det uppsatta målet angav. 46 Regionförbundet södra Småland

85 ÅRSREDOVISNING 2011 IT-pedagogerna De fokusområden som satts upp för IT-pedagogerna har under året genomförts med bra resultat: Fokus 2011 Resultat - Inspirera och utbilda till användning av alternativa verktyg (kompensatoriska hjälpmedel). - Utbilda 50 specialpedagoger i länet i användning av webbtjänsten AVskrivbordet. Nära 100 utbildningar har genomförts som omfattat allt från elev/föräldrainformation till föreläsningar/utbildningar på Linnéuniversitetet och i kommunerna. Under 2011 har samtliga 100 licenser använts på AV-skrivbordet. - Utbilda 200 pedagoger och skolledare i Växjö kommuns satsning på Praktisk IT-Mediekunskap(PIM). 227 pedagoger och 11 skolledare registrerades i PIM. 115 respektive fyra nådde nivå 3. - Utbilda 75 pedagoger i verktyget GapMinder inom ramen för projektet "Interaktiv visualisering via webben för ökad omvärldsförståelse". - Utbilda pedagoger i nya IT-verktyg som underlättar/förnyar pedagogens vardagsarbete. - Vidareutbilda minst 1 pedagog på varje skola/förskola i EpiServer (skolwebben). Fler än 100 IT-pedagoger samt 120 pedagoger har utbildats i GapMinder. Nya IT-verktyg som vi har utbildat i under året är bland annat Att skriva sig till läsning, SymWriter, InPrint, Algodoo och WebMath. I de flesta fall har mer än en pedagog från varje enhet utbildats, sammanlagt ca Öka antalet anmälningar på Kurser för alla-kurser till 250 anmälningar/år. Sammanlagt har 488 personer deltagit i AVmedias kurser för alla. - Inspirera till kreativ användning av mobilt lärande i länet. AV-medias utbildningar och blogg om geocaching visar hur man kan använda mobilen i undervisningen. Regionförbundet södra Småland 47

86 ÅRSREDOVISNING Inspirera pedagoger, föräldrar och elever till god användning av Internet genom föreläsningarna "Barn, unga och Internet" och "Sociala medier". - Ansvara för del av kompetensutvecklingen för lärarutbildare på Linnéuniversitetet. - Ansvara för form och innehåll på webben i Växjö SoB:s satsning Det goda föräldraskapet. Ca 20 föreläsningar har genomförts för pedagoger och föräldrar. AV-media har genomfört 22 föreläsningar om IT i skolan för lärarstudenter samt åtta utbildningstillfällen i GapMinder för lärarutbildare. AV-Media har under året administrerat hemsidan i projektet Det goda föräldraskapet. Samverkan med AV-media Kalmar Fokus 2011 Läromedelsinköp gemensamma filminköp när detta är möjligt. Linnéuniversitetet samverkan mot i första hand lärarutbildningen via gemensamt kurs/seminarieutbud AV-enkäten utvärdering av gemensam enkät Medieinformatörsnätverket fortsatt samarbete via Adobe Connect UR-ambassadörer våra två representanter samverkar i arbetet med information kring URs utbud Fördjupad samverkan Under året har samverkan med Kalmar vid bedömning av film genomförts men några gemensamma inköp har inte gjorts. På Linnéuniversitetets lärarutbildning har webbsända föreläsningar om IT i skolan genomförts vid två tillfällen. Konsekvenserna av de resultat som kommit fram i AV-enkäten, som är en gemensam enkät för AVmedia i Kronoberg och Kalmar, är långsiktiga och bearbetas fortfarande. Medieinformatörsnätverket har utvecklats till att även omfatta GR-utbildning i Göteborg. AV-medias två representanter för UR har samverkat i arbetet med information kring URs utbud genom arbete med enkäter och inbjudningar till evenemang som UR anordnat. 48 Regionförbundet södra Småland

87 ÅRSREDOVISNING 2011 Administration Regionförbundets avdelning för administration bidrar till att målen i det regionala utvecklingsprogrammet uppnås genom att framförallt vara en resurs för hela regionförbundet. Administrativa avdelningen är dörren in i organisationen och ska på ett enkelt och tydligt sätt kunna spegla regionförbundets verksamhet för omvärlden. Avdelningens arbete bidrar mer specifikt till målet infrastruktur och kommunikation för att främja tillkomsten av en robust IT- infrastruktur med hög överföringskapacitet, och öka tillgången till bredband i hela länet, genom Sydnet-projektet. Utifrån fokusområdena i 2011 års verksamhetsplan har följande insatser genomförts under året, inom följande administrativa områden: Stöd till den politiska organisationen Fokus Under våren genomföra utbildning för nya och gamla fortroendevalda inom den nya mandatperioden och erbjuda medieträning för förtroendevalda och tjänstemän. - Publicera styrelsens och fullmäktiges handlingar på för att öka tillgängligheten till och insynen i den politiska dagordningen Medieträning och tillgänglighet I januari 2011 genomförde avdelningen en medieutbildning för nya och gamla förtroendevalda i samband med att regionförbundet anordnade Öppet Hus. Under året har också medieutbildningar genomförts för ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott samt med regiondirektörens arbetsgrupp. Under året har styrelsens och fullmäktiges handlingar publicerats på senast en vecka innan sammanträdet ägt rum, detta för att öka tillgängligheten och insynen i den politiska dagordningen. Arkiv, diarium och ärendehantering Fokus Vidareutveckla ärendehantering inom myndigheten för att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet till inkomna och upprättade handlingar. Jobba med hur arkiven ska bevara elektronisk information, göra den sökbar för alla och säkerställa den elektroniska informationens autenticitet över tid - Utveckla och kvalitetssäkra regionförbundets dokumenthanteringssystem tillsammans med IT-personalen för att garantera en säker och effektiv IT-drift - Arkivering ska pågå under hela 2011 Regionförbundet södra Småland 49

88 ÅRSREDOVISNING 2011 Utveckling av system Kansliet har under året arbetat med genomförande av de förändringar i ärendehanteringssystemen som utvecklades under På grund av tidsbrist har inte systemen kunnat vidareutvecklas ytterligare. Tillsammans med respektive avdelning på regionförbundet har IT-avdelningen arbetat med att systematisera det digitala dokumenthanteringssystemet, vilket har lett till kvalitetssäkring genom minskad sårbarhet och ökad transperens i systemen. Arkivering Regionförbundet inledde under 2009 arbetet med att slutföra arkiveringen av handlingar/akter skapade före Arkiveringen har fortlöpt under året och väntas pågå under Strategiskt informations- och kommunikationsarbete Fokus Inom området informations- och kommunikationsarbete ska regionförbundet vidareutveckla och ytterligare stärka dialogen med medlemmarna. - Utöver det löpande arbetet ska vi arbeta med att stärka bilden av regionförbundet genom Öppet hus, nya informationskanaler, kontakter med massmedia och varumärkesarbete - Vi ska vidareutveckla den främsta mötesplatsen för regionförbundets besökare och personal regionförbundets gemensamma fik. Medlemsdialog Under året har flera insatser gjorts för att vidareutveckla och stärka dialogen med regionförbundets medlemmar. Styrelsens presidium och regiondirektören har inbjudits till medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar samt deltagit vid medlemmarnas arbetsutskottssammanträden för en dialog om förbundets verksamhet. Kansliet har genomfört en turné till medlemmarna för att informera och regionförbundets verksamhet och i januari anordnade regionförbundet sitt första Öppet hus för förtroendevalda och samarbetspartners, där 150 personer deltog. Informationskanaler och varumärkesarbete Regionförbundets kommunikationsarbete har under året utvecklats via sociala medier genom Facebook, Twitter och bloggar. Med anledning av detta har såväl dokumenthanteringsplan som riktlinjer för användande av dessa tagits fram. Under året har 60 pressmeddelanden gått ut till media. Ett större varumärkesarbete har genomförts tillsammans med reklambyrån Kreation. Bland annat har en målgruppsanalys genomförts och en kommunikationsstrategi har tagits fram. Arbetet planeras fortgå och vidareutvecklas under Gemensam mötesplats Möten, möjligheter och mervärde är ledord i regionförbundet södra Smålands varumärke. Mot bakgrund av det har fikarummet, som är regionförbundets gemensamma mötesplats, utökats med ytterligare några platser i entrén. Man har också påbörjat diskussioner om en ombyggnation för att möta regionförbundets besökare på ett mer fördelaktigt sätt. 50 Regionförbundet södra Småland

89 ÅRSREDOVISNING 2011 Regional IT-samordning Fokus Regionförbundet arbetar med regional IT-samordning på uppdrag av kommunerna och landstinget i projektet Sydnet 2.0. Projektet Sydnet 2.0 avslutades enligt projektplan Upphandling Fokus Tillsammans med ekonomiavdelningen ska administrationen skapa ett gemensamt förhållningssätt i upphandlingsfrågor med målet att minska våra kostnader för varor och tjänster med bibehållen hög kvalitet Förbundsfullmäktige fastställde en upphandlingspolicy under Utifrån den har sedan delegationsordningar för styrelsen och trafiknämnden reviderats och tydliggjort beslutsprocessen avseende förfrågningsunderlag och beslutsinsats. Regionförbundet förnyade under 2011 samverkansavtal med Växjö kommun avseende kommungemensamma upphandlingar. Policydokument Fokus Under början av 2011 ska en översyn inledas av regionförbundets befintliga policydokument. - Utifrån förbundets miljöpolicy och resepolicy ska administrativa avdelningen ange former och mål för regionförbundets interna miljöpåverkan Ledningsgruppen har under året inlett en översyn av befintliga policydokument, beslutat vilka som ska revideras och hur de ska följas upp bland medarbetarna. Målet att utifrån förbundets miljöpolicy och resepolicy ska administrativa avdelningen ange former och mål för regionförbundets interna miljöpåverkan har inte uppnåtts eftersom det inte funnits resurser att lägga på detta arbete. Regionförbundet södra Småland 51

90 ÅRSREDOVISNING 2011 IT Fokus Under 2011 migreras alla klientdatorer över till Windows 7 och Office Det innebär att förmodligen utbildning som genomförs internt. Arbetet med att fasa ut gamla system som ersatts av nya är också högprioriterat. - Den resterande gamla serverparken och system byts ut under våren. Mailsystemet är uppgraderat och en ny gemensam filstruktur som genomsyrar hela verksamheten implementeras under första halvåret. - Under året kommer Serviceresors system att uppdateras och nyinstalleras för att hantera den omvända faktureringen. Det tillkommer även verksamhet i form av Färdtjänsthandläggning för Alvesta och Växjö kommun som kommer att behöva extra hjälp i uppstarten. - AV-Medias streamingfunktion och AV-skrivbordet, ett Internetbaserat kompensatoriskt hjälpmedel för elever med läs-och skrivsvårigheter ska distribueras via Regionnätet till kommunerna i länet. - Personalen ansvarar för funktionaliteten av kommunikationen med bussarna och övrig utrustning runt om i länet som är anslutna mot biljettsystemet. Under våren kommer flertalet av alla bussar att utrustas med 3G-modem till befintliga fordonsdatorer och biljettmaskiner. Migrering Migreringen av klientdatorerna till Windows 7 Office 2010 är i princip klart, någon enstaka dator finns kvar där ytterligare utredning krävs avseende programkompatibilitet och Windows 7. Uppgraderingar har testats hos ett urval användare och man bedömde att utbildning inte var nödvändigt. Utfasning Under året har en gammal fysisk filserver som tidigare tillhört länstrafiken fasats ut. Det finns några få applikationer kvar på en ytterligare fil och applikationsserver. Den gamla mejlservern är utfasad och den nya filstrukturen är klar. Serviceresors system och färdtjänsthandläggning När det gäller att uppdatera och nyinstallera Serviceresors system har leverantören inte blivit riktigt klara. Färdtjänsthandläggningen för Alvesta och Växjö är igång. Streamingfunktion Målet att distribuera AV-medias streamingfunktion och AV-skrivbordet via Regionnätet till kommunerna i länet har inte uppnåtts eftersom Projekt Sydnet 2 avslutades under året. 3G-modem i kollektivtrafiken Arbetet med 3G-modem till fordonsdatorerna och biljettmaskinerna är inte klart utan befinner sig fortfarande i en utvärderingsfas. Övriga händelser under året Under året har IT samverkat med flera kommuner i länet och deltagit i två upphandlingar av datorer och mobiltelefoni, där Växjö kommun har genomfört upphandlingarna. Under året har också en övergång gjorts till Smartphones för de användare som använder mobiler. Detta har inneburit mer jobb än förväntat. 52 Regionförbundet södra Småland

91 ÅRSREDOVISNING 2011 Ekonomi Ekonomiavdelningen har under året arbetat med att ytterligare förbättra och förfina rutinerna för verksamheten samt vidareutvecklat rutinerna för de olika system som togs i drift under Fokus Vidareutveckla rutinerna i de system för personaladministration och fakturering som infördes Utreda möjligheterna att skicka och ta emot elektroniska fakturor - Vidareutveckla de ekonomiska rutinerna gentemot de avdelningar som har ett eget kostnadsansvar - Upprätta rutinbeskrivningar ör de delar av ekonomihanteringen där sådana saknas - Tillsammans med trafikavdelningen genomföra en linjevis kostnads/intäktsanalys för länstrafikens linjetrafik - Vidareutveckla de ekonomiska rutinerna för länstrafikens nya försäljningskanaler Vidareutveckling av rutiner En vidareutveckling av rutinerna för det system för leverantörsfakturahantering som infördes 2010 har genomförts. Avdelningen har även fortsatt att vidareutveckla rutinerna i de system för personaladministration som infördes De ekonomiska rutinerna för de avdelningar som har ett eget kostnadsansvar har vidareutvecklats ytterligare i samråd med berörda avdelningar. Utredning kring elektroniska fakturor En utredning har genomförts beträffande möjligheterna att skicka och ta emot elektroniska fakturor. Utredningen visar att inga av de nuvarande systemen på ett enkelt sätt kan klara regionförbundets krav beträffande bilagehantering och något införande genomfördes därför inte under Avdelningens arbete med Länstrafiken Kronoberg Tillsammans med länstrafikens trafikavdelning har ekonomiavdelningen genomfört en linjevis kostnads/intäktsanalys för länstrafikens linjetrafik avseende tidtabellsperioden juni 2009-juni Avdelningen fortsätter att vidareutveckla de ekonomiska rutinerna för länstrafikens nya försäljningskanaler. Under hösten 2011 infördes SMS-biljetter i Växjö stadstrafik. Dessutom har ekonomiavdelningen på olika sätt deltagit i de stora trafikupphandlingarna som varit aktuella under Regionförbundet södra Småland 53

92 ÅRSREDOVISNING 2011 Regionförbundet och bolag Regionförbundet södra Småland äger och har intressen i ett antal aktiebolag/ekonomiska föreningar. AB Destination Småland Regionförbundet äger sedan bolaget AB Destination Småland. Viktiga uppgifter för bolaget är marknadsföring av varumärket Småland, produktutveckling, kompetenshöjande aktiviteter, samverkan med övriga smålandslän och stöd till kommunernas arbete med besöksnäringen. Sideum Innovation AB Regionförbundet äger sedan bolaget Sideum Innovation AB. Från och med 2010 är bolagets verksamhet integrerad i regionförbundet. Bolaget planeras att bli vilande efter det att årsredovisningen för 2011 har fastställts av bolagsstämman. Almi Företagspartner Kronoberg AB Regionförbundet äger 49 % i bolaget Almi Företagspartner Kronoberg AB. Almis verksamhet handlar till stor del om finansiering, rådgivning, innovation och nyföretagande. Övriga föreningar/bolag Regionförbundet har dessutom mindre andelar i följande föreningar/bolag: Inkubatorn AB Öresundståg AB Bussgods Sverige ekonomisk förening SmartPak Sverige AB AScan ekonomisk förening AB Transitio Samtrafiken i Sverige AB Kust till Kust AB 54 Regionförbundet södra Småland

93 ÅRSREDOVISNING 2011 Bilagor Bilaga 1. Tjänstemannaorganisation vid Regionförbundet södra Småland Regionförbundet södra Småland 55

94 ÅRSREDOVISNING 2011 Resultaträkning Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Medlemsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Årets vinst Regionförbundet södra Småland

95 ÅRSREDOVISNING 2011 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Årets vinst Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Regionförbundet södra Småland 57

96 ÅRSREDOVISNING 2011 Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Årets resultat Eget kapital FoU Välfärd Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Gjorda avsättningar 60 - Ianspråktagna avsättningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Statsbidrag materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 11, Regionförbundet södra Småland

97 ÅRSREDOVISNING 2011 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper och eventuella avvikelser Årsredovisningen har upprättats enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisningslag (KRL), tillämpliga delar i Kommunallag (1991:900) 8 kap och utfärdade rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Ingen förändring av redovisningsprinciperna har gjorts mellan 2010 och Tillämpade redovisningsprinciper Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avoch nedskrivningar. Beloppsgräns som gäller vid bokföring på investeringar är ett halvt prisbasbelopp vilket 2011 uppgick till kronor. Under detta belopp bokförs hela kostnaden på driften. Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd enligt följande: Datorer Maskiner Övriga inventarier Tåg 3 år 5 år 5 år 25 år Interna redovisningsprinciper Kapitalkostnader består av linjär avskrivning. Sociala avgifter har bokförts i form av lagstadgade arbetsgivaravgifter. Not 2 Verksamhetens intäkter Trafikintäkter Övriga verksamhetsintäkter Reavinst försäljning av tåg SUMMA Regionförbundet södra Småland 59

98 ÅRSREDOVISNING 2011 Not 3 Verksamhetens kostnader Trafikkostnader Kostnader för arbetskraft Övriga verksamhetskostnader SUMMA Not 4 Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Årets aktiverade utgifter, Inköp Årets statsbidrag Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Ändrad värdeminskningstid Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 5 Medlemsbidrag Medlemsbidrag till regionförbundet Skatteväxlingsjustering till regionförbundet Medlemsbidrag till AV-Media Medlemsbidrag till Länstrafiken Kronoberg Summa Regionförbundet södra Småland

99 ÅRSREDOVISNING 2011 Not 6 Finansiella intäkter Räntor SUMMA Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader SUMMA Not 8 Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen Resultat enligt balanskravet Summa justerat resultat Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andra andelar i dotterbolag Övriga aktier och andelar SUMMA Regionförbundet södra Småland 61

100 ÅRSREDOVISNING 2011 Not 10 Fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattefordringar Interimsfordringar pågående projekt Övriga kortfristiga fordringar Summa Not 11 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Summa Not 12 Kassa och bank Kassa Bank SUMMA Regionförbundet södra Småland

101 ÅRSREDOVISNING 2011 Not 13 Eget kapital Eget Kapital Ingående eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital Specifikation Eget kapital: Eget kapital regionförbundets kansli Eget kapital Länstrafiken Kronoberg: SUMMA Eget kapital Hela regionförbundet Specifikation Eget kapital Länstrafiken Kronoberg: Marknadsföringsåtgärder Ökade trafikkostnader Handikappanpassad kollektivtrafik Minskad kontanthantering Driftfond SUMMA Eget kapital Länstrafiken Medlemmarnas andel av Länstrafikens driftfond: Växjö kommun Alvesta kommun Lessebo kommun Ljungby kommun Markaryds kommun Tingsryds kommun Uppvidinge kommun Älmhults kommun Landstinget Kronoberg SUMMA Driftfond Regionförbundet södra Småland 63

102 ÅRSREDOVISNING 2011 Not 14 Avsättningar för pensioner Pensionsåtagande förtroendevalda 60 - Utgående avsättning 60 0 Regionförbundet har från och med 2010 tecknat en försäkringslösning för all personal. Regionförbundet har pensionsavtalet KAP-KL, vilket innebär att regionförbundet under 2011 har avsatt 4,5 % av personalens löner som de anställda själva får placera. Denna skuld kommer att betalas in 2012 till Skandikon. Regionförbundets arbetsutskott har föreslagit att bestämmelser om de förtroendevaldas pensioner fastställs att gälla från och med Regionstyrelsen och regionfullmäktige skall behandla frågan under Regionförbundet har under 2011 avsatt 60 tkr avseende pensionsåtagande för förtroendevalda vars tjänstgöringsgrad överstiger 40 %. Not 15 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Skulder avseende Öresundståg Not 16 Kortfristiga skulder Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Mervärdesskatteskulder Leverantörsskulder Skatteskulder Löneskulder inkl semesterlöner Övriga kortfristiga skulder 1 1 Statsbidrag Interimsskulder pågående projekt Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Summa Regionförbundet södra Småland

103 ÅRSREDOVISNING 2011 Not 17 Budgetavräkning poster , belopp i tkr Länstrafiken Kronoberg Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Avvikelse Utfall Budget Utfall Budget Förtroendevalda Personalkostnader Trafikadministration Marknadsföring Utredningsuppdrag Regiontrafik Medlemsbidrag Räntor Växjö Stadstrafik Ljungby Stadstrafik Älmhults Stadstrafik Abonnerad skolskjuts Krösatåg Öresundståg Regionaltåg Kompletteringstrafik Gods Serviceresor Sjukreseadministration Resultat länstrafiken Regionförbundets kansli Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Avvikelse Utfall Budget Utfall Budget Basverksamhet: Revision Förtroendevalda Kansli Kurs och konferens Medlemsbidrag Medlemsskap Projektmedel Driftstöd Regional utveckling Gemensamma personalkostnader ERB Brysselkontor AV-Media Regionförbundet södra Småland 65

104 ÅRSREDOVISNING 2011 SFP Småland och öarna Färdtjänstlegitimering Pågående projekt (överförda till 2012): Övriga projekt PC-konferens Pågatåg NO södra Småland Baltic-Link MOS Livsstil Kronoberg KRUT - Kreativ utveckling Klimp II Dans I Sydost Klimp III Creative Growth Miljösamverkan ARG Alvesta Resecentrum på G Kunskap till praktik IT i vård och omsorg ERB:s ungdomsprojekt SET-utbildning Moment-projektet BOOK-IT Redundant Sydnet Yrkeshögskola TSS Tågstopp södra stambanan Kompetensutv strat tillväxtarbete Samverkan inom IT-området Övrig IT/Infrastruktur GIS-samverkan Resursnät Sydnet Klimatkommissionen TUSS Avsiktsförkl vård o omsorg OECD Försöksverksamh Mest sjuka äldre Systematiskt förbättrarb äldre Långsikt strukturer kunsk utv Kulturplan Kronoberg Besöksnäringen Sydafrika ledn/samordn 11/ Reg utv led soc barn/ungd vård Kinasatsning Regionförbundet södra Småland

105 ÅRSREDOVISNING 2011 Framtidens kompetensförsörjning Funktionsanalys II Funktionsanalys kulturområdet Sydostleden Utredn kabel Lessebo-Tingsryd Mötesspår Räppe EU Främja kvinnors företagande Resurscentrum för kvinnor Integrationssamverkan i s Småland Strategi besöksnäringen TvärdraG Marknadsför Klimatkommisionen Stärkta strukturer särskilda medel Avslutade projekt Industrikomp. södra Småland Hållbar region Sydostleden Shanghai - övrigt Sydafrika Leseding-give light Sydafrika,ledning-samordning 10/ Interaktiv visualisering webb Funktionsanalys Redundant 2 Sydnet Kvalitativ uppfölj multisjuka DISK Delta Garden Uppföljning/utvärdering Strat kult o kreat näringar Mötesspår Räppe Sydostleden - EUansökan YH-förstudie RegLab Resultat regionförbundets kansli HELA REGIONFÖRBUNDET Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Avvikelse Utfall Budget Utfall Budget TOTALSUMMA RESULTAT Regionförbundet södra Småland 67

106 ÅRSREDOVISNING 2011 Not 18 Nyckeltal - Länstrafikens verksamhet Denna bilaga kompletterar beskrivningen kring länstrafikens verksamhet Länstrafiken - fem år i sammandrag Kostnadsomslutning, tkr Produktion, tusen vkm (exklusive serviceresor) varav regiontrafik varav Växjö stadstrafik varav tågtrafik Antal resande, miljoner 8,1 7,9 7,4 7,7 7,7 varav regiontrafik 3,1 3,0 3,1 3,4 3,4 varav Växjö stadstrafik 2,5 2,5 2,2 2,4 2,4 varav tågtrafik 0,9 0,7 0,6 0,2 0,2 Antal personkilometer 198,9 165,5 160,5 149,9 151,0 (miljoner kilometer) Täckningsgrad % (trafikintäkter/trafikkostnader) i regiontrafik i Växjö stadstrafik Länskort buss (pris inkl moms) Tätortskort buss (pris inkl moms) Antal resor/invånare totalt Antal resor/invånare regiontrafik Antal resor/invånare Växjö stadstrafik Medlemsbidrag, tkr Medlemsbidrag/invånare, kr Medlemsbidrag/resa 22,61 20,69 18,60 15,62 15,24 68 Regionförbundet södra Småland

107 ÅRSREDOVISNING 2011 Trafikproduktion Länstrafiken Kronoberg Fördelningsgrunden för medlemsbidragen till Länstrafiken Kronobergs verksamhet är huvudsakligen trafikproduktionen i respektive kommun (antal tusen vagnkilometer, vkm). OBS! Abonnerade skolskjutstransporter ingår inte i fördelningsgrunden. Medlem Regiontrafik Skolskjuts Stadstrafik Komplettering Total prod. Växjö Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Älmhult Annat län SUMMA Fordonspark var 355 fordon kontrakterade av Länstrafiken Kronoberg enligt följande: Linjetrafik Skolskjutstrafik Serviceresor (grupp1,heltid) Linnéan (Lund/Malmö) 152 fordon 153 fordon 49 fordon 1 fordon Sammanlagt 50 olika trafikföretag utför trafik åt Länstrafiken Kronoberg. Regionförbundet södra Småland 69

108 ÅRSREDOVISNING 2011 Resandet Resandet under 2011 uppgick totalt till ca 8,1 miljoner resor, en ökning från 2010 med resor. Resandet i regiontrafiken minskade medan resandet i Växjö stadstrafik och tågtrafiken ökade. Resande i de olika trafikslagen (antal tusen resor) Regiontrafik Tågtrafik 933 Växjö stadstrafik Abonnerad skolskjuts Serviceresor 247 Övrigt 8 SUMMA Resandet, mätt i antal personkilometer inom Kronobergs län ökade med 20 % mellan 2010 och Ökningen beror på regiontrafiken samt tågtrafiken (Öresundståg och Krösatåg). Resande i de olika trafikslagen (antal miljoner personkilometer) Regiontrafik 100,8 Tågtrafik 50,8 Abonnerad skolskjuts 27,5 Växjö stadstrafik 13,9 Serviceresor 5,7 Övrigt 0,2 SUMMA 198,9 Självfinansieringsgrad Förbundsfullmäktige beslutade om trafikeringsprinciper m.m. för "Framtidens kollektivtrafik" och fastställde samtidigt att självfinansieringsgraden totalt ska vara minst 50 %. Självfinansieringsgraden anger andelen trafikintäkter jämfört med trafikkostnaderna. Under 2011 var den totala självfinansieringsgraden 59,65 %. Trafikslag Intäkter tkr Kostnader tkr Självfinansieringsgrad Regiontrafik ,39% Växjö stadstrafik ,49% Ljungby stadstrafik ,67% Älmhults stadstrafik ,00% Krösatåg ,51% Öresundståg ,54% Kompletteringstrafik ,29% SUMMA ,65% 70 Regionförbundet södra Småland

109 ÅRSREDOVISNING 2011 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas regionfullmäktige för fastställelse. Växjö Styrelsen för Regionförbundet södra Småland Roland Gustbée (m), ordförande Carina Bengtsson (c) Monica Haider (s) Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Ann-Charlotte Wiesel (m) Lena Karlsson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Carin Högstedt (v) Peter Skoog (s) Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avlämnats Elsa Jönsson Carl Geijer Olle Sandahl Regionförbundet södra Småland 71

110 Regionstyrelsen Ärende 5 d Internkontrollpolicy för Regionförbundet södra Småland Dnr 07/0145 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta Att fastställa internkontrollpolicy för Regionförbundet södra Småland. Ärendet Regionstyrelsen har tidigare fastställt en internkontrollplan för Regionförbundet södra småland. Arbetet med att se över regionförbundets rutiner för intern kontroll har reviderats. Regionfullmäktige föreslås därmed att fastställa en internkontrollpolicy vid sammanträde den 30 mars Därefter föreslås styrelsen fastställa internkontrollplan som revideras årligen i styrelsen. Policy för intern kontroll syftar till att säkerställa att regionstyrelse och trafiknämnd upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 37/12 - Internkontrollpolicy för Regionförbundet södra Småland

111 Dnr 11/xxxx Ulrika J Gustafsson Tel: Internkontrollpolicy för regionförbundet södra Småland Syftet med policyn Denna policy syftar till att säkerställa att regionstyrelse och trafiknämnd upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Ansvar för den interna kontrollen Regionstyrelsen Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar att en intern kontrollorganisation upprättas inom regionförbundet samt att se till att denna utvecklas utifrån regionförbundets kontrollbehov. Regionstyrelsen ansvarar för att övergripande regler och anvisningar för den interna kontrollen upprättas. Regionstyrelsen har också det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Regionstyrelsen ska se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. Trafiknämnden Trafiknämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. 1 (3) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

112 Dnr 11/xxxx Regiondirektören/trafikdirektör Inom regionstyrelsens och trafiknämndens respektive verksamhetsområden ansvar regiondirektör respektive trafikdirektör för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Ansvaret omfattar att leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Regiondirektören och trafikdirektören är skyldiga att löpande rapportera till regionstyrelsen respektive trafiknämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Verksamhetsansvariga De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar för om intern kontroll samt att informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Övriga anställda Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad. Uppföljning av intern kontroll Styrning och uppföljning av intern kontroll Regionstyrelsen respektive trafiknämnden har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Risk- och väsentlighetsbedömning Regionstyrelsen respektive trafiknämnden ska som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet göra en risk- och väsentlighetsbedömning. Intern kontrollplan Regionstyrelsen respektive trafiknämnden ska, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsbedömning, varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 2 (3)

113 Dnr 11/xxxx Uppföljning av intern kontrollplan Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till regionstyrelsen respektive trafiknämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Trafiknämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till regionstyrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till regionförbundets revisorer. Regionstyrelsens skyldigheter Regionstyrelsen ska med utgångspunkt från den egna och trafiknämndens uppföljningsrapporter utvärdera regionförbundets samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, se till att åtgärder vidtas. 3 (3)

114 Regionstyrelsen Ärende 5 e Kultursamverkansmodellen- Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional verksamhet 2012 Dnr 11/0312 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att godkänna fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional verksamhet 2012 Ärendet Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg träder från och med 2012 in i statens kultursamverkansmodell med ansvar att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. De statliga medlen administreras av Landstinget Kronoberg och berör verksamheter under Landstingets och Regionförbundets ansvar. Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 39/12 - Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2012

115 Dnr 11/ Kulturberedningen Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional verksamhet 2012 Ärende Förslag på principer avseende Landstinget Kronobergs och Regionförbundet södra Smålands fördelning av statliga bidrag till regional verksamhet 2012: - Som riktvärde används 2011 års fördelning till verksamheterna i kofferten. - Verksamheterna räknas upp utifrån den procentnivå som Kulturrådet anger. - Extra anslag från staten fördelas med utgångspunkt i prioriterat utvecklingsarbete Under 2012 prioriteras insatser inom bild och form, scenkonst, barn och unga. Bakgrund Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg träder från och med 2012 in i statens kultursamverkansmodell med ansvar att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. De statliga medlen administreras av Landstinget Kronoberg. Styrdokument är Regional kulturplan för Kronobergs län med kulturpolitiska prioriteringar för en treårsperiod, se kapitel 3. Statens kulturråd är samordnande myndighet på statlig nivå. Kulturrådets styrelse tar beslut om statliga anslag till regional kulturverksamhet. Beslut avseende 2012 års anslag fattades den 26 januari 2012 och meddelas regionerna omgående. Förslag till beslut Kulturberedningen föreslår styrelsen att godkänna fördelningsprinciperna avseende statliga bidrag till regional verksamhet (2) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

116 Dnr Budget 2011 Stat Landsting Regionförbund Kommuner Kommuner2 Verksamheter i samverkansmodellen Teater Regionteatern Blekinge Kronoberg Växjö Riksteatern Kronoberg Samordning scenkonststöd Scenkonststöd fria grupper Dans Dans i Sydost Scenkonststöd dans Musik Musik i Kronoberg Växjö Musica Vitae Växjö Smålands Musikarkiv Bibliotek Länsbibliotek Sydost Film Reaktor Sydost Hemslöjd Hemslöjden i Kronobergs län Musei- och arkivverksamhet Kulturparken Småland Växjö Smålands museum Kronobergsarkivet Stimulansbidrag Växjö Konstuppdrag till Ljungbergmuseet Delsumma Verksamheter med regionala anslag Teater Linneateatern Växjö Berättande Berättarnätet Kronoberg Ljungby Musei- och arkivverksamhet Kronobergs läns Hembygdsförbund Bild- och form Ljungbergmuseet Ljungby Smålands konstarkiv Italienska Palatset Växjö Offentlig utsmyckning och konstinköp Studieförbund Alvesta Älmhult Lessebo Tingsryd Ljungby Markaryd Uppvidinge Växjö Delsumma Total (2)

117 Regionstyrelsen Ärende 6 a Om fungerade internet och mobiltäckning på tågen - motion Dnr 11/0311 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta Att bifalla motionen. Ärendet Carin Högstedt (v) och Jerker Nilsson (v) föreslår i motion Om fungerade internet och mobiltäckning på tågen att regionfullmäktige uppdrar åt trafiknämnden att verka för en uppkoppling till internet och mobiltäckning på sträckan Växjö- Kalmar. Föreslås att fullmäktige bifaller motionen. Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 42/12 - Motion Om fungerade internet och mobiltäckning på tågen - Svar på motion Om fungerade internet och mobiltäckning på tågen

118

119 Dnr 11/ Thomas Nilsson Tel: Tjänsteskrivelse - Motion om internet/mobiltäckning ombord på Öresundstågen Ärendet Carin Högstedt (v) och Jerker Nilsson (v) föreslår i motion Om fungerade internet och mobiltäckning på tågen att regionfullmäktige uppdrar åt trafiknämnden att verka för en uppkoppling till internet och mobiltäckning på sträckan Växjö-Kalmar. Historik Frågan har varit aktuell sedan övertagandet av Öresundstågtrafiken skedde i januari Från berörda länstrafikbolag har beslut tagits om att installation skall ske med hög prioritet. Därefter har det framkommit att mobiloperatörerna i Sverige inte har kommit överens om kostnadsfördelningen avseende teknikinvesteringar. Detta har sedan hamnat i långbänk och därmed dragit ut på tiden. Nuläge Mobiltäckning Ett möte i ärendet avhandlades vecka Där framkom att operatörerna nu var överens om kostnadsfördelningen, så nu återstår att lösa förvaltningen av tekniken. Förslaget är att detta läggs på Öresundståg för att i den kommande upphandlingen läggas på vinnande entreprenör. När alla bitar är på plats och beslut har tagits, så beräknar man att det tar ca 4 månader innan det är i full drift, det vill säga någon gång efter sommaren (2) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

120 Dnr Sammanfattningsvis har trafiknämnden och tidigare trafikutskottet följt frågan om mobiltäckning och internet på tågen inom Öresundstågssystemet. Trafiknämnden har också för avsikt att följa ärendet och främja en lösning så fort detta är möjligt. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att bifalla motionen. 2 (2)

121 Regionstyrelsen Ärende 6 b Regionaltågsupphandling benämning på tågsystem Hässleholm-Växjö Dnr 10/0189 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att produktnamnet på tågsystemet Hässleholm-Växjö benämns Krösatåg. Ärendet Namnfrågan för den regionala tågtrafiken som nu upphandlas mellan Hässleholm- Växjö, har diskuterats vid arbetsutskottets och styrelsens tidigare sammanträden, samt tillsammans med kollektictrafikmyndigheterna i Skåne och Jönköpings län. Tågsystem byggs med utgångspunkt från en gemensam fordonsförvaltning och fordonsutnyttjande (X-11). Samma fordonstyp används för trafiken Nässjö-Växjö och för att på ett rationellt sätt kunna samutnyttja fordonsparken och tidtabellslägga (fordonen kör resenärer) verkstadskörningar i systemet. Genom att samutnyttja fordonsparken minskar också behovet av fordonsreserver vilket leder till lägre kostnader och en bättre kvalitet. Det är samma princip som präglar uppbyggande av Öresundstågstrafiken om i en något mindre skala. Skånetrafiken har nu bytt ut sina gamla Pågatåg och ersatt dem med nya X-61 vilket innebär att Pågatåg består av en enhetlig fordonsflotta. Det finns då inte några tekniska/rationella samordningsmöjligheter mellan olika fordonstyper. Föreslås därmed att styrelsen beslutar att godkänna att produktnamnet på tågsystemet Hässleholm-Växjö benämns Krösatåg. Bifogade handlingar - Arbetsutskottets protokoll 43/12

122 Regionförbundets arbetsutskott 2 (2)

123 Regionstyrelsen Ärende 6 c Regionaltågsupphandling - Hässleholm-Växjö och Hässleholmtrafikutbud Dnr 10/0189 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att trafikutbudet inledningsvis uppgår till turer i vardera riktningen, beroende på den faktiska trafikkostnaden i förhållande till budgetramen. Vid ett framtida datum som styrelsen beslutar skall trafiken kunna uppgå till 18 turer. Att trafikstart planeras till aug 2013 för sträckan Hässleholm-Växjö. Att medge att kollektivtrafikmyndigheterna i Blekinge och Kalmar län ingår i upphandlingen med sträckorna Karlskrona-Emmaboda, Emmaboda-Kalmar och Emmaboda-Växjö, under förutsättning att överenskommelse nås avseende trafikeringsprinciper på sträckan Alvesta - Kalmar. Att en översyn av parallell busstrafik genomförs. Ärendet Arbetet med att upphandla tågtrafiken Hässleholm-Växjö har pågått under en längre period. Arbetet har fördröjts mot bakgrund av att det funnits en osäkerhet om när trafikstarten kan ske. Upphandlingen har även utökats med Kalmar och Blekinge län som deltar i upphandlingen med sträckorna Emmaboda-Karlskrona och Emmaboda-Kalmar samt Emmaboda-Växjö. Trafiken utgör målet/syftet med Pågatåg Nordost satsningen och har därmed diskuterats parallellt med investeringsprojektet. I avsiktsförklaringen från december 2009 mellan Trafikverket, berörda regioner och kommuner utgår man från att trafikeringen är löst utan att direkt ange någon omfattning för alla bandelar.sträckan Hässleholm-Markaryd berörs ej av någon upphandling eftersom den redan ingår i Skånetrafikens Pågatågsupphandling. Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 47/12 - Tjänsteskrivelse - Tågtrafik Hässleholm-Växjö och Hässleholm-Markaryd

124 Dnr 12/0053 Tjänsteskrivelse - Tågtrafik Hässleholm-Växjö och Hässleholm- Markaryd Ärendet Arbetet med att upphandla tågtrafiken Hässleholm-Växjö har pågått under en längre period. Arbetet har fördröjts mot bakgrund av att det funnits en osäkerhet om när trafikstarten kan ske. Upphandlingen har även utökats med Kalmar och Blekinge län som deltar i upphandlingen med sträckorna Emmaboda-Karlskrona och Emmaboda-Kalmar samt Emmaboda-Växjö. Trafiken utgör målet/syftet med Pågatåg Nordost satsningen och har därmed diskuterats parallellt med investeringsprojektet. I avsiktsförklaringen från december 2009 mellan Trafikverket, berörda regioner och kommuner utgår man från att trafikeringen är löst utan att direkt ange någon omfattning för alla bandelar. Sträckan Hässleholm-Markaryd berörs ej av någon upphandling eftersom den redan ingår i Skånetrafikens Pågatågsupphandling. Kronobergs andel av banan och trafikkostnaden uppgår till ca 14 %. Trafikupplägg Under hela processen har en samsyn rått om ett utbud på mellan turer i vardera riktningen för båda sträckorna, delvis beroende på vilken nettokostnad det innebär. Med 12 turer i vardera riktningen förbättras möjligheterna att erbjuda invånarna en senare resmöjlighet från Kastrup (tågbyte i Hässleholm). Det är en kostnadseffektiv lösning jämfört med en helt ny tur. Trafikstart Trafikstarten är fortfarande osäker beroende på Trafikverkets planerade investeringsåtgärder. Mellan Alvesta-Älmhult skall ett omfattande 1 (2) Telefon: Fax: E-post:

125 Dnr reinvesteringsarbete göras på banan under Under arbetet försämras framkomligheten betydligt vilket innebär att trafiken inte bör utökas innan arbetet är avslutat. Arbetet planeras vara färdigt mellan aug-dec Vislanda station är ännu inte helt färdigplanerad och därför är det osäkert när den kan tas i drift. Sannolikt är den i drift i slutet på 2013 eller i början på Åtgärderna på Markarydsbanan beräknas vara färdiga under våren 2013 och trafikstart är då i aug Framtida utveckling Skånetrafiken har haft ambitioner om att utöka trafiken relativt omgående till 18 turer i vardera riktningen under vardagar för sträckan Hässleholm-Växjö. Detta har diskuterats under processen med avsiktsförklaringen om trafikupplägget som styrelsen behandlade i november En stegvis utökning kan på sikt vara lämpligt men bör ske i takt med att resandet ökar och vi ser (de positiva) effekterna av Vislanda station. Ökningen kan med fördel ske i flera steg. Ytterst är det en ekonomisk fråga. Ekonomi Helårseffekten i 2012 års penningvärde, netto för den planerade trafiken är följande: Markaryd-Hässleholm tkr exkl parallell bustrafik som administreras av Skånetrafiken. Planerad trafikstart aug Hässleholm-Växjö, tkr, exkl parallell busstrafik på ca 1,700 tkr. Planerad trafikstart aug Förslag till beslut Att trafikutbudet inledningsvis uppgår till turer i vardera riktningen, beroende på den faktiska trafikkostnaden i förhållande till budgetramen. Vid ett framtida datum som styrelsen beslutar skall trafiken kunna uppgå till 18 turer. Att trafikstart planeras till aug 2013 för sträckan Hässleholm-Växjö. Att medge att kollektivtrafikmyndigheterna i Blekinge och Kalmar län ingår i upphandlingen med sträckorna Karlskrona-Emmaboda, Emmaboda-Kalmar och Emmaboda-Växjö, under förutsättning att överenskommelse nås avseende trafikeringsprinciper på sträckan Alvesta-Kalmar. Att en översyn av parallell busstrafik genomförs. 2 (2)

126 Regionstyrelsen Ärende 6 d LTP Verksamhetsplan Skrivelse angående väg 122 och väg 120 Dnr 12/0030 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att besvara skrivelse från Centerpartiet och Centerkvinnorna i Älmeboda socken, att styrelsen hänvisar ärendet till den årliga planeringsprocessen för åtgärdsplan för Kronobergs läns Länstransportplan i enlighet med upprättad handling. Ärendet Centerpartiet och Centerkvinnorna i Älmeboda socken har till Regionförbundet inkommit med skrivelse daterad avseende behovet av upprustning av väg 120, Holmahult och Rävemåla, respektive väg 122 mellan Linneryd och Blekingegränsen. Regionförbundet södra Småland delar Centerpartiets och Centerkvinnornas uppfattning i ärendet när det gäller de åberopade två vägarnas betydelse i transportsystemet. Vi kan dock konstatera att i en värld av begränsade medel tvingas vi till prioriteringar och när det gäller väg 122 löper denna parallellt med väg 27, vilket brevskrivarna riktigt konstaterar. Väg 27 är den av de två vägarna som uppvisar starkast trafikutveckling och den väg som bedöms viktigast avseende den internationella godstrafiken. Avseende väg 120 delar regionförbundet helt skriftställarnas uppfattning. Detta är en väldigt viktig väg både i det regionala och det interregionala transportsystemet, vilket även framkommit i analysen som ligger till grund för regionens Länstransportplan. Regionförbundet verkar därmed för intentionerna i skrivelsen. Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 44/12 - Inkommen skrivelse Centerpartiet och Centerkvinnorna i Älmeboda socken, Förslag till skrivelse avseende väg 122 och väg

127

128 Dnr 12/ Per-Olof Löfberg Tel: Tjänsteskrivelse angående väg 120 och väg 122 Ärendet Centerpartiet och Centerkvinnorna i Älmeboda socken har till Regionförbundet inkommit med skrivelse daterad avseende behovet av upprustning av väg 120, Holmahult och Rävemåla, respektive väg 122 mellan Linneryd och Blekingegränsen. I sin plädering och argumentering tar skriftställarna avstamp i den nyligen genomförda OECD studien avseende den ökande trafiken utmed väg 122 från Blekingehamnarna samt påvisandet av vikten av väg 120 i ett öst-västligt transportsammanhang. Väg 120 och väg 122 Regionförbundet södra Småland delar Centerpartiets och Centerkvinnornas uppfattning i ärendet när det gäller de åberopade två vägarnas betydelse i transportsystemet. Vi delar även uppfattningen om att upprustning av dessa två vägar skulle stämma väl överens med några av OECD studiens slutsatser avseende vikten av att satsa på infrastrukturåtgärder i det geografiska området för att understödja den pågående handelsutvecklingen i Östersjöområdet och i förlängningen Asien och Kina. Vi kan dock konstatera att i en värld av begränsade medel tvingas vi till prioriteringar och när det gäller väg 122 löper denna parallellt med väg 27, vilket brevskrivarna riktigt konstaterar. Väg 27 är den av de två vägarna som uppvisar starkast trafikutveckling och den väg som bedöms viktigast avseende den internationella godstrafiken. Denna väg är dessutom den väg som sedan lång tid prioriterats i det transnationella kommunikationsstråket Baltic-Link från Göteborg till Karlskrona/Gdynia, varför vi fortsatt bedömer denna prioritering riktig. 1 (2) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

129 Dnr 12/ När det gäller prioriteringen av väg 27 framför väg 122 råder det dessutom samstämmighet mellan berörda regioner och vi kan t.ex. konstatera att även region Blekinge prioriterar detta stråk högt och påbörjar nu förberedande studier och projektering för genomgripande investeringar förbi Hallaryd och Backaryd, på sin sida länsgränsen, i det berörda stråket. Avseende väg 120 delar Regionförbundet helt skriftställarnas uppfattning. Detta är en väldigt viktig väg både i det regionala och det interregionala transportsystemet, vilket även framkommit i analysen som ligger till grund för regionens Länstransportplan. Av denna anledning intar väg 120 en framskjuten plats i denna plan och åtgärder/insatser pågår kontinuerligt utmed vägen. Insatser pågår exempelvis mellan Älmhult och Göteryd. Ett annat stort objekt som kommer att rulla igång inom den närmsta framtiden avseende väg 120 är ny genomfart Älmhult Haganäsleden. Även åtgärder utmed sträckan Holmahult och Rävemåla ligger med som en prioritering, dock inte tidsatt. Objektet kommer dock att genomföras när medel för ändamålet finns tillgängliga. Utöver vad som ovan anförts kan vi dessutom konstatera att rubricerade två vägar, väg 120 och väg 122, även angivits som viktiga från Tingsryd kommuns sida, vilket framfördes i samband med förra årets s.k. Trafikdagar. Avslutningsvis noterar vi både kommunens och skriftställarnas synpunkter och bär med oss dessa i den fortsatta planeringsprocessen. Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå styrelsen Att besvara skrivelse från Centerpartiet och Centerkvinnorna i Älmeboda socken, med kopia till Trafikverket att styrelsen hänvisar ärendet till den årliga planeringsprocessen för åtgärdsplan för Kronobergs läns Länstransportplan. 2 (2)

130 Regionstyrelsen Ärende 6 e Redundant Sydnet - avgift för hyra av fiber Dnr 09/0128 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att fastställa en avgift om 1000 kr/månad för uthyrningskostnad för operatörer som hyr fiber mellan noden i Lessebo kommunhus till noden i Åkerby. Ärendet Regionförbundet södra Småland ansvarar för projektet Redundant Sydnet. Projektet finansieras via Post och Telestyrelsen. Projektet väntades avslutas under 2011, men har försenats bland annat pga. en felkonstruerad kabel. Regionförbundet har nu bytt ut kabeln och byalagen har börjat koppla upp sig mot kabeln (läs mot noden i Åkerby i Lessebo kommun). Överlämning kommer att ske tidigast vid halvårsskiftet 2012 och under tiden levererar regionförbundet fiberförbindelser till dem som önskar att hyra fiberförbindelser. För att kunna debitera en kostnad för hyra måste en avgift fastställas för förbindelsen. Föerslås att styrelsen fastställer en avgift om 1000 kr/månad för uthyrningskostnad för operatörer som hyr fiber mellan noden i Lessebo kommunhus till noden i Åkerby. Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 46/12 - Redundant Sydnet - tjänsteskrivelse

131 Dnr 09/ Tjänsteskrivelse - Redundant Sydnet avgift för hyra av fiber Ärendet Regionförbundet södra Småland ansvarar för projektet Redundant Sydnet. Projektet finansieras via Post och Telestyrelsen. Projektet väntades avslutas under 2011, men har försenats bland annat pga. en felkonstruerad kabel. Regionförbundet har nu bytt ut kabeln och byalagen har börjat koppla upp sig mot kabeln (läs mot noden i Åkerby i Lessebo kommun). Regionförbundet har inom ramen för projektet genomfört byggnation av en fiberförbindelse mellan Lessebo och Tingsryd. Anläggningen är ej ännu slutbesiktigad och därmed ej överlämnad till Lessebo respektive Tingsryds kommun. Överlämning kommer att ske tidigast vid halvårsskiftet 2012 och under tiden levererar regionförbundet fiberförbindelser till dem som önskar att hyra fiberförbindelser. För att kunna debitera en kostnad för hyra måste en avgift fastställas för förbindelsen. Lessebo kommun har den 24/10 beslutat om prissättning för användandet av denna kabel. Kostnaden för att hyra ett fiberpar mellan noden i Lessebo och noden i Åkerby är kr/mån enligt detta beslut. Regionstyrelsen föreslås fastställa samma avgift som är beslutad av Lessebo kommun och att denna summa tillämpas under tiden fram till överlämnande till Lessebo och Tingsryds kommuner. Förslag till tariff för uthyrningskostnad för hyra av fiber mellan teknikbodar: kr/mån. 1 (2) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

132 Dnr Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta Att fastställa en avgift om 1000 kr/månad för uthyrningskostnad för operatörer som hyr fiber mellan noden i Lessebo kommunhus till noden i Åkerby. 2 (2)

133 Regionstyrelsen Ärende 6 f Detaljplaner och Översiktsplaner yttranden Dnr 12/0036 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att godkänna av biträdande regiondirektören vidtagen åtgärd att avge yttrande över : - Sjöparken/Resecentrum, Alvesta kommun - Samråd fördjupad ÖP Moheda, Alvesta kommun - Detaljplan Banvallen 6 mfl, Växjö kommun - Detaljplan Bergkvara, Bredvik i Växjö kommun - Vindkraft i Vederslöv, Växjö kommun - Samråd ÖP för Åryd, Växjö kommun - Planprogram Folkparken, Växjö kommun - Samråd Violen, Ljungby kommun - Gång- och Cykelväg, Urshult-Tingsryd, TrV - Samråd cykelled Kristianstad-Älmhult, TrV. Att delegera till regiondirektör och trafikdirektör att avge yttrande i ärendena avseende detalj- och översiktsplaner. Ärendet Enligt regionförbundets delegationsordning har regionstyrelsen att lämna yttranden över planförslag som tillställts regionförbundet från olika planupprättare. Staben har inrättat ett planeringsråd för beredning av sådana yttranden. Planeringsrådet är bemannat med representanter från regionförbundets olika expertområden för att ge en så allsidig bedömning som möjligt på dessa planer. Regionförbundets planeringsråd har den gånga perioden yttrat sig över tio planer som remitterats till förbundet. Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 49/12 - Sjöparken/Resecentrum, Alvesta kommun - Samråd fördjupad ÖP Moheda, Alvesta kommun

134 Regionstyrelsens arbetsutskott 2 (2) - Detaljplan Banvallen 6 mfl, Växjö kommun - Detaljplan Bergkvara, Bredvik i Växjö kommun - Vindkraft i Vederslöv, Växjö kommun - Samråd ÖP för Åryd, Växjö kommun - Planprogram Folkparken, Växjö kommun - Samråd Violen, Ljungby kommun - Gång- och Cykelväg, Urshult-Tingsryd, TrV - Samråd cykelled Kristianstad-Älmhult, TrV

135 Dnr 12/ Per-Olof Löfberg Tel: Detaljplan/Samrådshandling Banvallen 6 m.fl., Hovshaga i Växjö Bakgrund Växjö kommun har till Regionförbundet södra Småland översänt upprättad detaljplan/samrådshandling för eventuella synpunkter. Samrådstiden är till och med och synpunkter skall lämnas skriftligt till kommunen senast vid detta tillfälle. Yttrande Efter att tagit del av rubricerad handling konstaterar vi att vi inte har några synpunkter på förslaget. Ärendet är berett i Regionförbundets regionala planeringsråd. Thomas Nilsson Biträdande Regiondirektör Per-Olof Löfberg Infrastrukturplanerare Bilaga Svarsblankett 1 (1) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

136 Dnr 12/ Per-Olof Löfberg Tel: Yttrande - Förstudie cykelled Kristianstad-Älmhult, delen Immeln-Älmhult (TRV 2012/238) Bakgrund Trafikverket har till Regionförbundet södra Småland översänt upprättad Förstudie för eventuella synpunkter. Samrådstiden är till och med och synpunkter skall lämnas skriftligt till verket senast vid detta tillfälle. Yttrande Efter att tagit del av rubricerad förstudie kan vi inledningsvis konstatera att någon avsiktsförklaring avseende cykelvägsutbyggnad liknande den som finns mellan Osby kommun och Trafikverket inte föreligger i Kronobergs län. Vidare konstaterar vi att sträckan i Kronobergs län/älmhults kommun är kort. Detta till trots anser vi att banvallens gamla sträckning från länsgränsen Skåne/Kronoberg till Älmhult kan vara både svår och mindre lämplig att följa varför ett fördjupat samråd med Älmhults kommun behöver genomföras om ledens exakta sträckning. Vår bedömning är att arbetspendlingen med cykel kommer att vara relativt liten i den norra delen (ex sträckan Hökön Älmhult) eftersom det är få boende och ganska långa avstånd. Om leden den sista biten in mot Älmhult dras närmare Loshult blir det förmodligen både säkrare och enklare att korsa väg 23 och ansluta till Älmhults tätort. Dessutom kan den sträckan uppmuntra arbetspendling med cykel mellan Killeberg/Loshult och Älmhult. Ärendet är berett i Regionförbundets regionala planeringsråd. Thomas Nilsson Biträdande Regiondirektör Per-Olof Löfberg Infrastrukturplanerare 1 (1) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

137 Dnr 12/ Per-Olof Löfberg Tel: Planprogram Kvarteren Kråkan och Örnen (Folkparksområdet), Växjö kommun Bakgrund Växjö kommun har till Regionförbundet södra Småland översänt upprättad Planprogram för samråd och eventuella synpunkter. Samrådstiden är till och med och synpunkter skall lämnas skriftligt till kommunen senast vid detta tillfälle. Yttrande Efter att tagit del av rubricerad handling konstaterar vi att vi inte har några synpunkter på förslaget. Vi ser det som positivt med förändring och förtätning av området i enlighet med programförslaget i synnerhet då området är beläget nära centrum och är väl försörjt med kollektivtrafik. Ärendet är berett i Regionförbundets regionala planeringsråd. Thomas Nilsson Biträdande Regiondirektör Per-Olof Löfberg Infrastrukturplanerare Bilaga Svarsblankett 1 (1) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

138 Dnr 12/ Per-Olof Löfberg Tel: Plansamråd över detaljplan för kvarteret Violen, Ljungby kommun Bakgrund Ljungby kommun har till Regionförbundet södra Småland översänt upprättad Samrådshandling för eventuella synpunkter. Samrådstiden är till och med och synpunkter skall lämnas skriftligt till kommunen senast vid detta tillfälle. Yttrande Efter att tagit del av rubricerad handling konstaterar vi att vi inte har några synpunkter på förslaget. Ärendet är berett i Regionförbundets regionala planeringsråd. Thomas Nilsson Biträdande Regiondirektör Per-Olof Löfberg Infrastrukturplanerare Bilaga Svarsblankett 1 (1) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

139 Dnr 11/ Per-Olof Löfberg Tel: Detaljplan för Sjöparken/Resecentrum, Alvesta kommun Bakgrund Alvesta kommun har till Regionförbundet södra Småland översänt upprättat förslag till detaljplan för utställning och eventuella synpunkter. Utställningstiden är till och med och synpunkter skall lämnas skriftligen till kommunen. Regionförbundet har sedan tidigare, , haft planen för samråd och även genomfört ett samrådsmöte med kommunen under denna tid. Yttrande Efter att tagit del av rubricerad handling och efter att kommunen begränsat planområdet samt inarbetat våra tidigare synpunkter på ett bra sätt har vi inga ytterligare synpunkter i ärendet utan ser vi positivt på nuvarande plan och har inga erinringar mot densamma. Ärendet är berett i Regionförbundets regionala planeringsråd. Thomas Nilsson Biträdande Regiondirektör Per-Olof Löfberg Infrastrukturplanerare 1 (1) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

140 Dnr 12/ Per-Olof Löfberg Tel: Samråd över översiktsplan för Åryd, Växjö kommun Bakgrund Växjö kommun har till Regionförbundet södra Småland översänt rubricerad samrådshandling för eventuella synpunkter. Samrådstiden är fram till den 25 februari Yttrande Efter att tagit del av materialet vill vi framföra följande synpunkter. Utifrån en helhetsbedömning är förslagen som framförs bra och väl avvägda. Vi vill dock i det här tidiga skedet kommentera och konsekvensbeskriva några punkter. Regionförbundet yttrar sig över planer från ett allmänt samhällsutvecklingsperspektiv och från en regional utgångspunkt. I det här faller innebär det att Åryds samhällsutveckling bedöms och värderas utifrån vad som händer inte bara i Växjö kommun utan i en större geografi. Utvecklingen av Åryd tätort kan beskrivas utifrån många aspekter och med flera mål i sikte. Ett övergripande mål är attraktivitet och två sätt att mäta attraktiviteten är ökad befolkning och fler arbetstillfällen. Hur attraktivitet i en ort skapas är alltid beroende av ortens förutsättningar. Vi vill, när det gäller bostäder, därför poängtera att flera upplåtelseformer är viktigt för att uppnå både en blandad befolkning och en valfrihet i boendet. Sammansättningen av befolkningen över tid blir jämnare. Därför behöver de nya bostäder som tillkommer ha olika upplåtelseform och karaktär, exempelvis rad- eller kedjehus med hyresrätt, i kombination med villor med äganderätt. Det framgår vidare att ambitionen är att etablera en station för persontrafik i Åryd. Det ökar definitivt attraktiviteten men Regionförbundet tar inte ställning i 1 (2) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

141 Dnr 12/ sakfrågan om station eller ej i nuläget, utan vill i det här skedet bidra med konsekvenser av det ena eller andra alternativet. Regionförbundets nuvarande position när det gäller tågtrafik öster om Växjö innebär att någon ny regionaltågstrafik utöver Öresundstågen inte ska etableras. Något stopp med Öresundstågen bedöms inte bli aktuellt inom överskådlig tid eftersom de endast gör ett stopp per kommun. För att en station ska kunna anläggas (plattformar med utrustning) måste bangården/stationsområdet byggas om i grunden. Nuvarande lösning med ett kort mötesspår medger inte att plattformar byggs till utan det måste byggas ett långt mötesspår som kräver en annan utformning av stationsläget. Kostnaden kan bedömas till mellan 80 och 100 mkr. och finansiering är svår att ordna före Tågtrafik är dessutom 3-4 gånger dyrare att bedriva än busstrafik. Det är inte sannolikt att utbudet kompletteras med ett antal tågturer per dag. Det sannolika är istället att tågturerna ersätter de flesta bussturer. För att utnyttja ett tågstopp ytterligare bör samhället byggas koncentriskt från stationen. Idag finns ingen, och det planeras heller ingen, bebyggelse på södra sidan av Kust-till-kust-banan. Det finns heller inga planer på en förtätning av bebyggelsen i nära anslutning till stationen på norra sidan av banan, vilket är att rekommendera, i den mån markförhållandena tillåter, om man vill ge goda förutsättningar för en station. Dessutom bör tågresenärer/arbetspendlare till/från Åryd ha relativt kort avstånd till sina arbetsplatser. Tåg innebär snabbt resande när man sitter på tåget men det är den totala restiden som räknas för i första hand pendlare. Inräknat tiden till/från stationen i Åryd och från/till exempelvis stationen i Växjö till jobbet kan den totala restiden vara jämförbar mellan buss och tåg. En närmare studie bör därför göras avseende vilken trafik som ger störst nytta, det vill säga tillgodoser resbehovet bäst, innan beslut om en eventuell stationsetablering fattas. Ärendet är berett i Regionförbundets regionala planeringsråd. Thomas Nilsson Biträdande Regiondirektör Per-Olof Löfberg Infrastrukturplanerare 2 (2)

142 Dnr 11/ Per-Olof Löfberg Tel: Yttrande vindkraftverk på fastigheten Vederslövs- Nöbbele 4:6, Växjö kommun Bakgrund Billyvind AB har till Regionförbundet södra Småland översänt upprättat förslag till vindparksetablering för yttrande. Yttrande Efter att tagit del av rubricerad handling konstaterar vi att vi inte har några utförligare synpunkter på förslaget. Det finns ur våra aspekter inga hinder för vindkraftsetablering i området. Vi hänvisar dock till Växjö kommuns vindkraftsplan Vindbruksplan för Växjö kommun och förutsätter att en eventuell etablering ligger i linje med denna och har stöd i densamma. Vi vill i detta sammanhang även påpeka vikten av att inhämta synpunkter från Smaland Airport, vilka är flygplatshållare i regionen. Ärendet är berett i Regionförbundets regionala planeringsråd. Thomas Nilsson Biträdande Regiondirektör Per-Olof Löfberg Infrastrukturplanerare 1 (1) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

143 Dnr 12/ Per-Olof Löfberg Tel: Detaljplan för Bergkvara 6:26 m.fl. (Bredvik), Växjö kommun Bakgrund Växjö kommun har till Regionförbundet södra Småland översänt upprättad Detaljplan för eventuella synpunkter. Synpunkter skall lämnas skriftligt till kommunen senast Regionförbundet har sedan tidigare, , haft Planprogrammet för samråd. Yttrande Efter att tagit del av rubricerad handling konstaterar vi att vi kvarstår vid våra tidigare lämnade synpunkter i ärendet, men då vi noterar att planupprättaren slopat en av de i planprogrammet två planerade planskildheterna vill vi poängtera vikten av att även denna den slopade planskildheten kvarstår. Detta för att på lämpligt och trafiksäkert sätt kunna kollektivtrafikförsörja området från väg 23 genom hållplatsutformning i anslutning till dessa planskildheter. Vi konstaterar dessutom att kommunen vill möjliggöra områdets genomgående gata för framtida busstrafik, vilket vi ser som en positiv strävan från planupprättaren. Vi vill dock i detta sammanhang uppmärksamma planförfattaren på det faktum att för att möjliggöra för sådan busstrafik på gatan krävs det ett utrymme på minst 7 meter, exklusive gång-/cykelväg samt ytor för snöhantering/snövallar. Vidare noterar vi att området ligger i ett sjönära läge, vilket är positivt och attraktivt, men liksom planupprättaren konstaterar även vi att Norra Bergundasjön inte är någon lämplig badsjö och att algtillväxt pga. näringsrikedom kan förekomma. Detta till trots anser vi att detaljplanen skulle tjäna på en kort redovisning över vilka restaureringsplaner som finns för sjön i framtiden. 1 (2) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

144 Dnr 10/ Avslutningsvis anser vi även att planupprättaren varit något frikostig med utrymmet för de olika fastigheterna och att planen skulle kunna tjäna på viss förtätning, inte minst med tanke på ambitionen om kollektivtrafik i området tillsammans med kommunens övriga strävan om att förtäta andra bostadsområden i staden. Ärendet är berett i Regionförbundets regionala planeringsråd. Thomas Nilsson Biträdande Regiondirektör Per-Olof Löfberg Infrastrukturplanerare 2 (2)

145 Dnr 12/ Per-Olof Löfberg Tel: Yttrande Förstudie Väg 120, GC-väg Urshult- Tingsryd, (TRV 2012/1012) Bakgrund Trafikverket har till Regionförbundet södra Småland översänt upprättad Förstudie för eventuella synpunkter. Samrådstiden är till och med och synpunkter skall lämnas skriftligt till verket senast vid detta tillfälle. Yttrande Efter att tagit del av rubricerad handling förordar vi alternativet syd avseende föreslagen dragning av denna GC-väg i enlighet med föreliggande studie. Detta då det alternativ både är det billigaste och det genaste alternativet. Dessutom kommer detta alternativ angöra förbi både befintlig loppisverksamhet och Bad/Camping verksamheten på samma sida. Ovanstående av betydande inverkan då denna GC-väg kommer att vara del av den större satsningen på turistcykelleden Växjö-Simrishamn och därmed kunna erbjuda både gen arbetspendling mellan Urshult och Tingsryd samtidigt som alternativet kommer att kunna erbjuda upplevelser för turister utmed den planerade turistcykelleden. Ärendet är berett i Regionförbundets regionala planeringsråd. Thomas Nilsson Biträdande Regiondirektör Per-Olof Löfberg Infrastrukturplanerare 1 (1) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

146 Dnr 11/ Per-Olof Löfberg Tel: Samråd över fördjupad översiktsplan för Moheda samhälle, Alvesta kommun Bakgrund Alvesta kommun har till Regionförbundet södra Småland översänt upprättat förslag till fördjupad översiktsplan för samråd och eventuella synpunkter. Samrådstiden är till Yttrande Efter att tagit del av rubricerad handling konstaterar vi att dokumentet är tydligt och ambitiöst samtidigt som vi ser mycket positivt att planupprättaren tagit höjd i planeringen för stationsetableringen och dess konsekvenser. I en studie som gjorts i Region Skåne är 75% av marken inomm en kilometers radie från stationerna inte exploaterad. Stationsnära lägen kan alltså generellt utnyttjas bättre, huvudsakligen för bostäder för att dels skapa urbanitet även i centrum av indre samhällen och för att minska totala restiden. I konsekvens med detta anser vi att planen skulle tjäna på ytterligare förtätning av bostäder mot stationsområdet. Vidare anser vi det vara av vikt att upprätthålla god tillgänglighet för trafiken till och från stationen och de planerade parkeringsplatserna i detta område. Den biltrafik som även fortsättningsvis kommer att finnas behöver goda förutsättningar i form av framkomlighet. Det är naturligtvis en avvägning mellan framkomlighet och bland annat säkerhet men god tillgänglighet till centrum/stationen kan innebära att fler tar bilen en kort bit till stationen istället för hela sträckan till Alvesta, Växjö eller Sävsjö. Ärendet är berett i Regionförbundets regionala planeringsråd. Thomas Nilsson Biträdande Regiondirektör Per-Olof Löfberg Infrastrukturplanerare 1 (1) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

147 Regionstyrelsen Ärende 6 h Trafikförsörjningsprogram - tidplan Dnr 11/0172 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att fastställa tidplan för arbetet med trafikförsörjningsprogram. Ärendet Arbetet med trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län är inne i ett intensivt skede. Föreslås att styrelsen fastställer tidplan för trafikförsörjningsprogram enligt följande: Regionstyrelsen, vision och mål Regionstyrelsen, trafikutbud, beslut Öresundstågsambitioner Kollektivtrafikdag (generalmönstring TFP) Regionstyrelsen generaldiskussion, beslut trafikplikt - Öresundståg Regionstyrelsen, eftertankeversion Regionstyrelsen beslut Regionfullmäktige antagande Beslut anbudsunderlag Öresundståg Bifogade handlingar - Arbetsutskottets protokoll 45/12

148 Regionstyrelsen Ärende 7 a Långsiktigt stöd till kvinnojouren Blenda Dnr 12/0114 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att avge svar på skrivelse avseende Långsiktigt stöd till Kvinnojouren Blenda till Växjö kommun enligt upprättad handling. Att överlämna inlämnad skrivelse till Länsstyrelsen för utredning av kvinnojouren Blendas långsiktiga finansiering. Ärendet Växjö kommun har till regionförbundet inlämnat skrivelse med hemställan om att regionförbundet ska utreda frågan om långsiktig finansiering av kvinnojouren Blendas verksamhet. Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att arbeta med frågor som rör bl.a. våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Regionförbundet har inget specifikt regeringsuppdrag i denna fråga men arbetar under 2012 genom Resurscentrum för kvinnor med framför allt kvinnors entreprenörskap och företagande. Regionförbundet har, med dessa utgångspunkter, kommit överens med länsstyrelsen om en arbetsfördelning när det gäller jämställdhetsarbetet i länet. Denna innebär att regionförbundet fokuserar på entreprenörskapsfrågorna medan Länsstyrelsen ansvarar för samordningen av de frågor som ligger inom regeringsuppdraget. Länsstyrelsen har t.o.m hanterat statsbidragen till kvinnojourerna. För kvinnojouren Blendas del har dessa uppgått till kronor för Utöver detta har Växjö kommun bidragit med finansiering uppgående till cirka kronor. Fr.o.m kommer förmodligen Socialstyrelsen att handlägga ärenden som rör finansiering av kvinnojourerna och länsstyrelserna förväntas få en mer assisterande roll i länen. Med hänsyn till ovanstående bedömer regionförbundet att en utredning av kvinnojourens långsiktiga finansiering bör genomföras av Länsstyrelsen i länet eller, för att få en helhetsbild av kvinnojourernas situation och utvecklingsmöjligheter, av Socialstyrelsen.

149 Regionförbundets arbetsutskottet 2 (2) Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 64/12 - Skrivelse från Växjö kommun

150

151 Dnr: 12/0114 Ulrika J Gustafsson Tel: Kommunstyrelsen Växjö kommun Växjö Angående långsiktigt stöd till Kvinnojouren Blenda svar på skrivelse Ärendet Växjö kommun har till regionförbundet inlämnat skrivelse med hemställan om att regionförbundet ska utreda frågan om långsiktig finansiering av kvinnojouren Blendas verksamhet. Rollfördelning mellan regionförbundet och länsstyrelsen Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att arbeta med frågor som rör bl.a. våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Regionförbundet har inget specifikt regeringsuppdrag i denna fråga men arbetar under 2012 genom Resurscentrum för kvinnor med framför allt kvinnors entreprenörskap och företagande. Regionförbundet har, med dessa utgångspunkter, kommit överens med länsstyrelsen om en arbetsfördelning när det gäller jämställdhetsarbetet i länet. Denna innebär att regionförbundet fokuserar på entreprenörskapsfrågorna medan Länsstyrelsen ansvarar för samordningen av de frågor som ligger inom regeringsuppdraget. Länsstyrelsen har t.o.m hanterat statsbidragen till kvinnojourerna. För kvinnojouren Blendas del har dessa uppgått till kronor för Utöver detta har Växjö kommun bidragit med finansiering uppgående till cirka kronor. Fr.o.m kommer förmodligen Socialstyrelsen att handlägga ärenden som rör finansiering av kvinnojourerna och länsstyrelserna förväntas få en mer assisterande roll i länen. Med hänsyn till ovanstående bedömer regionförbundet att en utredning av kvinnojourens långsiktiga finansiering bör genomföras av Länsstyrelsen i länet Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

152 eller, för att få en helhetsbild av kvinnojourernas situation och utvecklingsmöjligheter, av Socialstyrelsen. Växjö den 14 mars 2012 Roland Gustbée Regionstyrelsens ordförande 2 (2)

153 Regionstyrelsen Ärende 7 b Smålands & Blekinges Brysselkontor - verksamhetsinriktning 2012 Dnr 12/0087 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att godkänna verksamhetsinrikning för Smålands och blekinges Brysselkontor Ärendet Småland Blekinge, South Sweden är regionens och lärosätenas gemensamma EU-kontor i Bryssel. Syftet med Brysselkontoret är att främja medlemmarna verksamhet och ekonomiska intressen i EU. Det strategiska samarbetet regleras i ett gemensamt samarbetsavtal mellan de sju ingående organisationerna. Brysselkontorets verksamhetsinriktning beslutas årligen av styrgruppen. Kontorets verksamhet ska vara förankrat i ett årligt handlingsprogram med budget. Handlingsprogrammet utgörs av respektive arbetsgruppers handlingsprogram och fastställs av chefsgruppen. Handlingsprogrammet biläggs verksamhetsinriktningen. Handlingsprogrammet ska tydligt ange vilka frågor som prioriteras under året. Det ska även finnas utrymme (fria resurser) för att agera kring frågor som vi inte kunnat förutse när handlingsprogrammet behandlades. Föreslås att styrelsen godkänner verksamhetsinrikning för Smålands och blekinges Brysselkontor Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 65/12 - Verksamhetsinriktning för Smålands och blekinges Brysselkontor 2012

154 Sammanställning över samtliga arbetsgruppers handlingsprogram 2012 Arbetsgruppen för Kompetensförsörjning Detta är ett utkast. Aktiviteter kommer att planeras och vidareutveckling av nedanstående text kommer att ske vid arbetsgruppens möte 31 jan-1 feb år Medlemmar i gruppen Marlene Ockander, Regionförbundet i Jönköpings län, sammankallande Lennart Werner, Regionförbundet i Kalmar län Linda Vingren, Regionförbundet Södra Småland Katarina Johansson, Region Blekinge Eva-Lisa Ahnström, Blekinge Tekniska Högskola Thorbjörn Nilsson, Linnéuniversitetet Andra deltagande; Trine Nyberg, representant Informatörsgruppen Diana Unander Nordle, Regionförbundet Södra Småland Stig Sjödin, Regionförbundet i Kalmar län Mikael Gustafsson, Högskolan i Jönköping Strategiska samverkansområden I OECD-studien för Småland-Blekinge beskrivs kompetensförsörjning som ett strategiskt prioriterat område och en förutsättning för en positiv utveckling i de fyra länen. Med kompetensförsörjning avser vi alla de aktiviteter som vidtas för att regionernas arbetsliv ska ha tillgång till individer med rätt kompetenser, vid rätt tillfälle och på rätt plats. Regionförbunden i Småland-Blekinge och lärosätena har en tradition av samverkan som kan fördjupas ytterligare. Erfarenhetsutbyte och samverkan sker på flera plan bland annat inom uppdraget om kompetensplattformar för utbildningsplanering, genom RegLabs nationella lärnätverk för kompetensförsörjning och SKLs nätverk. Det finns också ett långtgående samarbete kring Yrkeshögskoleutbildning med bl.a. gemensamma marknadsföringsinsatser och en årlig konferens för YH-anordnare. Det är i detta sammanhang Brysselsamarbetet kommer in. Vi ska fokusera på de frågor där regionförbunden och lärosätena är de ledande aktörerna inom kompetensförsörjningsområdet Vi ska fokusera på de frågor som stärker det gemensamma arbete som redan pågår. Vi ska fokusera på den kompetensförsörjning som är viktig för regionernas kärnkompetensområden 1

155 Målsättning Övergripande målsättning; att förse regionerna med efterfrågad kompetens och arbetskraft på kort och lång sikt att stimulera till utveckling som ökar vår handlingsberedskap för att möta den ständiga omställning som strukturomvandling och internationalisering medför att stimulera till utveckling som hjälper oss att möta framtidens behov av kompetenser och arbetskraft Arbetsgruppens uppgifter och planerade aktiviteter För att uppnå den övergripande målsättningen är arbetsgruppens uppgifter följande; att koordinera regionförbundens verksamhet för stordriftsfördelar och ta tillvara på våra olika styrkeområden Kartläggning och behovsanalys av regionernas deltagande i EUs programområden. Vilka verksamheter finns? Vilka erfarenheter är gjorda? Hur ser relaterad statistik ut? Här identifieras de frågor som behöver prioriteras. Aktivitet år 2012: - Under år väljer vi att fokusera på Life-long Learning-programmen. Bland annat arrangerades en konferens tillsammans med Internationella programkontoret i november och en fortsättning planeras under Tylösandsveckan (v.22) under år att aktivt driva och delta i projekt inom ämnesområdet Aktivitet år 2012: - Här finns en öppenhet för de möjligheter som kommer att visa sig i ett ökat engagemang, kontakter med nätverk och studieresa till Bryssel. Två projekt är på gång; ett kompetensförsörjningsprojekt för studie- och yrkesvägledare (beslutat ESF 2/12-11) och ett drop outs-projekt med namnet Plug in. att i ett tidigt skede vara med och påverka och lämna yttranden och tankar inför det fortsatta EU arbetet inom arbetsgruppens fokusområde samt att genomföra lobbyingaktiviteter avseende viktiga regionala frågeställningar inom området Aktivitet år 2012: - Listan över de initiativ som EU Kommissionen kommer att ta under året skall gås igenom och arbetsgruppen kommer att ta ställning till i vilken mån vi påverkas och vilken mån vi ska agera. För att stärka arbetsgruppens arbete planeras följande; Stärka arbetsgruppens EU-kompetens vad gäller begreppsapparat, nätverk, finansieringsformer, dokument och möjligheter till påverkan. På sikt vill vi också arbeta med metodutveckling för att undersöka alternativa metoder för att identifiera framtida kompetensbehov och ta del av goda exempel på kompetensplattformsarbete. 2

156 Aktivitet år 2012: - Aktivt medverka i genomförande och själva delta i det kompetenshöjande projekt som finansieras av ESF. Tidsplan Januari Planeringsmöte 30/1-1/2 Februari Maj-Juni Handlingsprogram och tidsplan klar Konferens/seminarium om EUs program för Livslångt lärande. Koppling till det nationella reformprogrammet och EU 2020 EUs dokument för strategisk utveckling (Europa 2020) och Sveriges svar på hur vi ska möta upp EUs målsättningar (Sveriges nationella reformprogram) har till stora delar bäring på kompetensförsörjningsområdet. Många frågor handlar dock om sådant som vi som regionala aktörer inte råder över eller där vi inte är den ledande aktören. Exempel på det förstnämnda är trygghetssystem i arbetslivet (Flexicurity) som ligger på nationell nivå och exempel på det sistnämnda är initiativ inom ramen för Unga på väg som ofta tas på lokal nivå. För arbetsgruppens arbete ligger flaggskeppsinitiativet En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen nära. Regeringsuppdraget till Regionförbunden att etablera kompetensplattformar för utbildningsplanering härstammar från den agendan. Därmed är det inte sagt att de andra flaggskeppsinitiativen är lägre prioriterade. Framtida utvecklingsområden Fler områden som har identifierats för gemensamma aktiviteter, men som inte ryms inom ramen för handlingsplanen för år 2012, är följande; Drop Outs (oavslutade gymnasieutbildningar), Yh- International, Stop Outs (personer som har svårt att komma vidare i utbildningssystemet p.g.a. ålder och bristande behörighet), Kompetenslotsar för arbetsgivare, Attitydförändrande arbete gentemot arbetsgivare för att underlätta migration Medlemskap i nätverk (EarlAll och ERRIN), OECD-rapporten och beviljade projektansökningar kommer också att påverka innehåll och inriktning på gruppens arbete framöver. 3

157 MEK-gruppen, handlingsplan 2012 Medlemmar i gruppen : Ellen Almers... Högskolan i Jönköping Irene Bohman... Linnéuniversitetet Carolina Gunnarsson...Regionförbundet i Kalmar län, sammankallande Henrik Ny... Blekinge Tekniska Högskola Camilla Johansson...Regionförbundet Jönköpings län Monika Oredsson...Region Blekinge Heidi Samuelsson...Regionförbundet Södra Småland Strategiska samverkansområden Miljö-och klimatfrågorna är många och horisontella, varför en stark fokusering krävs. Fokus på Klimat och energi (minskad klimatpåverkan) Vatten (övergödning och vattenförvaltning) Kemikalier (farliga ämnen i avfall och vardagsprodukter) Miljötillsyn in i dessa områden (ffa koppling till regional utveckling) Fokusfrågorna ska också leda till näringslivsmöjligheter och en hållbar regional tillväxt. Den traditionella synen på EU-relaterat miljöarbete har i andra regioner hittills varit direktivinriktad och därmed i hög grad en nationell fråga som sedan bollas över på regional nivå. Vi vill arbeta bredare än så. Vi vill finna och föra fram statistik, kompetens, resurser etc för regionen Småland/Blekinge i samlad form Vi vill t ex presentera exempel från vår region på lokalt och regionalt engagemang, reg/lokala initiativ, projekt m.m. Gruppens mål Ökad kunskap och kompetens i Småland Blekinge Inriktning: Lära om EU, lära av andra europeiska regioner, EU-projekt och finansiering, beredskap för Brysselbeslut och dess genomförande. Kompetensutvecklingsprojekt inom Småland och Blekinge, inriktning mot gruppens fokusfrågor (samverkan inom det gemensamma projektet) Ett mer utvecklat och bättre förankrat handlingsprogram

158 Omvärldsbevakning. Arbeta för att få tidig information inom fokusfrågorna. En mer detaljerad lista har tagits fram, som stöd för Brysselkontorets bevakning m.m. Sammanställning i dokumentet Översikt_MEK.xls, flik Ämnesomr. Studieresa till Bryssel (MEK-gruppen). Juni 2012 (EU Sustainable Energy Week). Synas (ffa energi-klimat) och sälja (hela miljöteknikområdet) Inriktning: Fler affärer till regionen, marknadsföra regionen (bl a infopaket), vi kan clean-tech, clean-tech hit, nätverkande. I samarbete med Näringslivsgruppen Tydligt budskap och gemensam presentation från FGHK. Ett första material producerades i januari Nomineringar till EU Sustainable Energy Europe Awards. Februari Ta fram en gemensam energibalans 2011 för FGHK. Juni-augusti Handlingsplan för gemensamma aktiviteter MEK-grupp och näringslivsgrupp, kanske t ex en temadag eller workshop i Sydost. Våren Fler projekt och bättre nätverk. Regelbundet uppdatera finansieringsmöjligheter, nätverk, aktuella frågor, nyckelpersoner och organisationer. Sammanställning i dokumentet Översikt_MEK.xls, flik Översikt. Ny uppdatering februari Vi kan förutse minskade medel samt ett glapp mellan nuvarande och nästa strukturfondsprogram. Därför är det viktigt att börja arbeta med andra finansieringsprogram. Under året ska vidare diskussioner föras om gemensamma projekt. Vi ska scanna idéer och åtgärder som kan utvecklas. Idéer (exempel): Utbilda företag/ingenjörer i framtida clean-tech osv. Utbyte mellan handläggare (miljöinspektörer) Påbörjat i FGHK, fortsättning på sociala projektet Synas och sälja i Europa Miljö-holländare hit. Bjuda in miljö-företag (jmf Vancouver) Samarbete med andra regioner Energieffektivisering! Bättre informationsutbyte med: Övriga arbetsgrupper Lärosäten. Knyta ihop gruppen med pågående relevant forskning/forskare. Våren Kommuner och landsting. Nyttja befintliga möten. 5

159 Övrigt Nära samarbete med Energikontor Sydost (och ett eventuellt kommande Energikontor Jönköping) när det gäller energi/klimat. Europa 2020: Arbetet inriktas mot EU:s energi- och klimatmål 20/20/20 (vilka är en del av Europa 2020), däremot inte mot säker energiförsörjning eller klimatanpassning. EU:s strategi för Östersjöområdet, bevakning och nätverksbyggande, i första hand inom vattenområdet. Gruppen har inte prioriterat att proaktivt påverka EU:s politik i ett tidigt skede. Dock ska vi naturligtvis agera om det dyker upp en viktig fråga. Ökat deltagande i EU-finansierade program, handlingsplan 2012 Medlemmar i gruppen : Eva-Lisa Ahnström...Blekinge tekniska högskola, sammankallande Mikael Gustafsson...Högskolan Jönköping Ylva Dandanell Daveby...Linnéuniversitetet Agata Kosno...Blekinge tekniska högskola Camilla Håkansson... Regionförbundet i Kalmar län Annelie Svenningsson Rydell..Regionförbundet i Jönköpings län Sara Nilsson...Regionförbundet Södra Småland NN...Region Blekinge Strategiska samverkansområden Arbetsgruppens långsiktiga strategi är att hitta gemensamma arbetsformer inom ramen för Småland- Blekinges Europakontor för ett ökat deltagande i och ökad finansiering från EU-finansierade program. Gruppens mål Närmare samarbete mellan parterna för ökat deltagande och ökad finansiering från bl.a. EU:s ramprogram för forskning, strukturfonder och andra relevanta finansieringsprogram inom forskning, 6

160 innovation, utbildning och regional utveckling. Ökad gemensam kunskapsbas om EU:s olika finansieringsprogram. Koppling till EU2020 Arbetsgruppens målsättning förutsätter god bevakning av Smart Specialization och Innovation Union. Arbetsgruppen behöver också följa utvecklingen av Horizon 2020 och hur Grand Societal Challenges bäst beaktas. Prioriterade åtgärder Ökad kunskap om europeiska finansieringskällor genom deltagande i relevanta informationsaktiviteter i t.ex. Bryssel med återkoppling till hemmaorganisationerna Aktiv etablering av kontaktnät i Bryssel samt identifiering av nyckelpersoner Marknadsföring av styrkeområden Ökat deltagande i relevanta EU-finansierade program Stimulera mobilitet av anställda Övrigt Under 2011 startar kompetensutvecklingsprojektet EU-kompetens Småland Blekinge. Arbetsgruppen kommer att följa projektet nära och avvaktar därför med liknande kompetenshöjande åtgärder. Arbetsgruppen för Näringslivsfrågor Handlingsplan 2012 Medlemmar i gruppen: Stefan Lind...Regionförbundet Jönköpings län, sammankallande Mattias Nylander...Regionförbundet i Kalmar län Catharina Rosenquist...Region Blekinge Carin Karlsson...Regionförbundet Södra Småland Mikael Gustafsson...Högskolan Jönköping Lena Vogelius...Blekinge tekniska Högskola Torbjörn Håkansson...Linné Universitetet Strategiska långsiktiga samverkansområden Gruppen har enats om att avgränsa näringslivsområdet till nedanstående områden. Innovationer ses som ett horisontellt område som ska genomsyra de övriga områdena. Även Kreativa näringar har en horisontell karaktär då detta i flera fall kopplar till övriga områden. Under året kommer arbetet med att definiera och specificera underrubriker till nedanstående styrkeområden fortsätta. 7

161 Innovation (horisontellt) Kreativa näringar Underleverantörer inom tillverkningsindustrin Träindustri Miljöteknik Koppling till EU2020 Av de mål som anges i EU2020- strategin så är det främst mål 1 Höjd sysselsättningsgrad och mål 2 FoU-investeringar som ligger närmast Näringslivsgruppens verksamhet. Vad gäller de utpekade Flaggskeppen är det främst Innovationsunionen och Industripolitik för en globaliserad tid som kopplar mot Näringslivsgruppens verksamhet men koppling finns också till Flaggskeppet En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen. Gruppens mål och prioriterade åtgärder under Mål: Att, både internt inom gruppen och externt, öka kunskapen om EU:s strukturer och tillgängliga finansieringsverktyg. Åtgärder Kompetensfrågor: Kompetensutvecklingsprojekt inom Småland och Blekinge, inriktning mot Näringslivschefer (samverkan inom det gemensamma projektet) 2. Mål: Att arbeta för finansiering av angelägna projekt. Åtgärder Projekt och nätverk: Under året kommer särskilt fokus läggas på att försöka etablera projekt kring innovativ upphandling och då framförallt med koppling till kreativa näringar. Under året ska vidare diskussioner föras om övriga gemensamma projektmöjligheter. Nära dialog med Brysselkontoret som har en viktig funktion vad gäller möjlighet till kontakter och lämpliga finansieringsprogram. 3. Mål: Att förbättra förutsättningarna att påverka framtida policys, prioriteringar och finansieringsformer. Åtgärder Omvärldsbevakning: Arbeta i nära samverkan med Brysselkontoret för att få tidig information om strategiska frågor som rör näringslivet så att Regionförbunden bereds möjlighet att vara med och påverka den framtida politiken och dess verktyg. Särskilt viktigt under 2012 då arbetet med EU:s framtida finansieringsprogram kommer att ta form. 4. Mål: Att öka samverkan med övriga arbetsgrupper. Åtgärder: Förbättra informationsutbyte/spridning med: Övriga arbetsgrupper och då främst mot de båda grupperna kring Kompetensutveckling och Miljö/Energi (representanter från lärosätena har under året involverats i Näringslivsgruppen). 8

162 Övriga aktiviteter 2012 Fortsätta arbetet med att definiera, avgränsa och strukturera de fem samverkansområdena med målet att på sikt etablera utvecklingsprojekt inom dessa. Eventuella övriga gemensamma aktiviteter vid behov Initiera samarbete med de två andra arbetsgrupperna (här ligger mycket av arbetet på att stämma av på med kollegor inom den egna organisationen) Arbetsgruppen för Infrastruktur & Kommunikationer Medlemmar i gruppen: P-O Löfberg...Regionförbundet södra Småland, sammankallande Emil Hesse...Regionförbundet Jönköpings län Helena Ervenius...Regionförbundet i Kalmar län Irene Tallhage-Lönn...Regionförbundet i Kalmar län Peter Hermansson...Region Blekinge Jenny Rydquist...Region Blekinge Strategiska samverkansområden Gruppen har enats om att avgränsa fokusområdet till nedanstående områden. Infrastruktur i väg, järnväg, flyg och sjöfart Användandet av infrastrukturen i form av gods- och persontransporter Innovationer inom transportområdet Gruppens mål 2012 Kompetensfrågor: Kompetensutvecklingsprojekt inom Småland och Blekinge, inriktning mot Infrastruktur (samverkan inom det gemensamma projektet) Resa till Bryssel under våren 2012 Omvärldsbevakning: Arbeta för att få tidig information av strategiska frågor som rör infrastrukturområdet så att Regionförbunden bereds möjlighet att vara med och påverka den framtida politiken och dess verktyg Projekt och nätverk: Under året ska vidare diskussioner föras om gemensamma projekt. Ytterligare dialog med Brysselkontoret som har en viktig funktion vad gäller möjlighet till kontakter och lämpliga finansieringsprogram 9

163 Övriga aktiviteter 2012 Arbetsgruppsmöten Eventuella övriga gemensamma aktiviteter vid behov Handlingsplan för IT-gruppen under 2012 Den digitala agendan är ett av huvudinitiativen i Europa 2020-strategin. Denna har under hösten 2011 brutits ner till nationella agendor under och ska enligt planerna resultera i regionala motsvarigheter under I detta ärende planerar IT och energi-minister Anna-Karin Hatt bland annat ett besök i Kalmar län. Den Digitala agendan måste naturligt vara en av förutsättningarna för det regionala samarbetet för Brysselkontoret och intressebevakningen mot EU under I flera fall handlar det även om nyttan av att samordna det regionala arbetet på hemmaplan i detta perspektiv Bredband En av hörnpelarna är att Europa ska få tillgång till höghastighetsbredband. Kommissionen har föreslagit 9,2 Miljarder inom ramen för det man kallar för CEF (Connecting Europe Facility = Ett sammanlänkat Europa). Detta avser cirka 7 miljarder för bredband och 2,2 miljarder för digitala tjänster under åren Totalt uppskattar man att det kostar cirka 270 miljarder att uppfylla bredbandsmålet 2020 medan vi gör en grov uppskattning att det kan kosta cirka 500 miljoner för region Kalmar. Eftersom man särskilt pekar på insatsområden som regionövergripande infrastruktur är det nödvändigt att vi samordnar det regionala arbetet så att vi kan få så stor uppväxling av insatta medel som möjligt. Säkerhetsplattform och Digital delaktighet De resterande medlen kring digitala tjänster avser direkt stöd för utveckling och underhåll av tex: E- legitimation, e-upphandling, elektroniska patientjournaler, Europeana (kultur), säkrare internet för barn, e-juridik och företagsregister samt tullrelaterade tjänster. Här ser vi att vårt arbete med att skapa en säkerhetsplattform för samverkan mellan kommuner, landsting och regioner passar in. Även arbetet med digital delaktighet ingår naturligt i den vidare beskrivningen. Näringslivsutveckling EU framhåller att 40% av tillväxten i Europa de senaste 15 åren kan relateras till IT. Då står naturligtvis offentlig sektor för en mindre del medan omstruktureringen och globaliseringen av näringslivet står för merparten. Hur ska vi få till ett utvecklat samarbete mellan forskare och företag så att vi på bästa sätt stödjer det nya företagandet och tar tillvara de möjligheter den nya tekniken ger? Under januari 2012 är det kickoff för IEC (Information Engineering Center) som är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, näringslivet och bland annat regionförbunden i Kalmar län och södra Småland, där tanken är att främja kunskaps- och erfarenhetsöverföring. 10

164 Vi kan använda erfarenheterna från IEC och bygga vidare på detta exempel för att hitta nya samarbetsformer och projekt så att våra regioners näringsliv utvecklas på bästa sätt. Detta är i linje med intentionerna i den Digitala Agendan och bör kunna rymmas inom ramen för den gemensamma intressebevakningen kring IT-relaterade EU-frågor och samarbetet kring Brysselkontoret. Sammanfattning: EU pekar på IT-frågorna som en av de viktigaste förutsättningarna för att förverkliga Europa2020. Vi ser ett antal områden där en samverkan kan stärka utvecklingen i vår del av Sverige. Dock ser vi ett problem i att de olika Regionförbunden har så skiftande resurser för digital samhällsutveckling att det kan bli svårt att förverkliga dessa intentioner utan mera långsiktighet. 11

165 /slutlig Verksamhetsinriktning 2012 för Småland Blekinge South Sweden Europakontorkontor Småland Blekinge, South Sweden är regionens och lärosätenas gemensamma EU-kontor i Bryssel. Syftet med Brysselkontoret är att främja medlemmarna verksamhet och ekonomiska intressen i EU. Det strategiska samarbetet regleras i ett gemensamt samarbetsavtal mellan de sju ingående organisationerna. Brysselkontorets verksamhetsinriktning beslutas årligen av styrgruppen. Kontorets verksamhet ska vara förankrat i ett årligt handlingsprogram med budget. Handlingsprogrammet utgörs av respektive arbetsgruppers handlingsprogram och fastställs av chefsgruppen. Handlingsprogrammet biläggs verksamhetsinriktningen. Handlingsprogrammet ska tydligt ange vilka frågor som prioriteras under året. Det ska även finnas utrymme (fria resurser) för att agera kring frågor som vi inte kunnat förutse när handlingsprogrammet behandlades. Verksamhetsinriktning - vad ska Brysselrepresentationen göra? Kontoret ska ha följande övergripande huvuduppgifter: Service till parterna Kontaktskapande verksamhet Intressebevakning av och för regionen och parterna prioriterade frågor Kunskapshöjande insatser i EU-kompetens Bevakning av för parterna relevanta program Marknadsföring Organisationen i Bryssel Regionförbunden bemannar Brysselkontoret med två personer, varav en är kontorschef. I dennes uppdrag ingår ansvar för såväl verksamhetens innehåll och kvalitet som det administrativa arbetet. Var och en av de anställda på kontoret ska specialisera sig på ett eller ett par av för regionen och dess medlemmar prioriterade frågor. Lärosätena behovsanpassar sin bemanning med egen personal. Det är angeläget att lärosätena är närvarande vid kontoret i god utsträckning.

166 Utöver den fast anställda personalen kan kontoret ta emot en eller två praktikanter. Praktikanter från lärosäten inom regionen skall prioriteras. Personalen på kontoret bör regelbundet besöka medlemmarna och hemmaregionen. Kontoret ska även verka för ett ökat samarbete med övriga svenska organisationer och regionkontor i Bryssel för att bygga nätverk inom viktiga strategiska områden. Organisationen på hemmaplan Verksamheten i Bryssel är beroende av en väl fungerande mottagarorganisation på hemmaplan. Alla fyra regionförbund och samtliga lärosäten ska vara delaktiga i arbetet. Hemmaarbetet organiseras i ett antal gemensamma arbetsgrupper kring de frågor som prioriteras under verksamhetsåret. I arbetsgrupperna bereds plats för en person från respektive huvudman. Varje arbetsgrupp utser en sammankallande och ansvarig person för arbetet. Chefsgruppen (Regiondirektörerna tillsammans med kontaktpersonerna från respektive lärosäte) har löpande avstämning med sammankallande för arbetsgrupperna. Därutöver hålls minst 1 möte årligen mellan samtliga sammankallande och chefsgruppen för utvärdering av gångna året samt diskussion om kommande handlingsplaner. Styrgruppen träffas tre gånger årligen, varav ett möte, Brysseldagarna, förläggs till Bryssel direkt efter midsommar. Vid Brysseldagarna ordnas, utöver beslutsmöte, lunch till lunch program utifrån aktuella europeiska frågor. Därutöver förläggs ett strategimöte till hösten samt ett styrgruppsmöte till slutet av året för beslut om budget och verksamhetsinriktning för kommande år. Chefsgruppen förbereder underlag och beslutspunkter inför styrgruppens möten. Varje huvudman utser en kontaktperson med ansvar för kontaktytan mellan Brysselkontoret och hemmaorganisationen. Varje huvudman utser också en person till informationsgruppen, med uppdrag att bereda och ge stöd i gemensamma kommunikationsfrågor. Hemmaorganisationen, inte Brysselkontoret, ska ansvara för och skriva eventuellt gemensamma projekt. Varje kommun respektive landsting har utsett en kontaktperson. Kommunerna och deras kontaktpersoner bör i första hand kommunicera via respektive regionförbund. Arbetsgrupper och prioriterade frågor under året Följande frågor prioriteras genom arbetsgrupperna under verksamhetsåret. Sammankallande och huvudansvarig för respektive område anges inom parentes. Arbetsgrupperna tar fram handlingsplaner för respektive område enligt mall. Handlingsplnaerna fastställs av

167 chefsgruppen. Gemensamt är att arbetsgrupperna behöver följa utvecklingen av Horizon och hur Småland-Blekinge bäst beaktar Grand Societal Challanges. Infrastruktur och transportfrågor (Regionförbundet södra Småland) Hållbar utveckling, i synnerhet klimat, energi och miljöfrågor (Regionförbundet i Kalmar län) Sammanhållningspolitiken (Chefsgruppen) E-samhället (Regionförbundet i Kalmar län) Kompetensförsörjning (Regionförbundet Jönköpings län) Näringslivsfrågor (Regionförbundet Jönköpings län) Ökat deltagande i EU-finansierade program (Blekinge Tekniska Högskola) Uppföljning av OECD-studien kan resultera i ytterligare insatsområden EU-kompetens Småland-Blekinge (Regionförbundet i Kalmar län) (se p. 6. nedan) Nätverk Följande nätverk är de viktigaste för kontoret att vara engagerade i under verksamhetsåret Swereg (Svenska regionkontoren och SKL) ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) IBSG Informal Baltic Sea Group) Rotopi (Nätverk för sammanhåll-ningspolitiken) EARLALL - European Association for Regional and Local Assembly's for Lifelong Learning. Kunskapshöjande aktiviteter Det finns ett stort behov av kunskapshöjande aktiviteter bland nyckelpersoner, såväl politiker som tjänstemän, i kommuner, regionförbund, landsting och vid lärosätena. Ökad kunskap om EU-relaterade frågor är en förutsättning för bra gemensamma diskussioner och diskussioner hos respektive huvudman samt för olika initiativ från regionförbunden och lärosätena. Fördjupade kunskaper inom spetsområden skall också prövas under året för att ytterligare stärka engagemang och påverkan. 1 EU s nya ramprogram för forskning och innovation, som förväntas hantera de stora sociala utmaningarna.

168 Följande aktiviteter ska genomföras under verksamhetsåret Chefer och handläggare på regionförbunden i FGHK län bör träffas årligen. Till utvecklingsdagarna ska företrädare för lärosätena bjudas in. Informationsträffar med kommunernas och landstingens kontaktpersoner. Träff/ar med de svenskar som har anknytning till Småland-Blekinge och som jobbar med olika frågor i Bryssel. Utbildningspaket för medlemmar (Politiker och tjänstemän) på plats i Bryssel. Finansiering genom avgift/självkostnadspris. 1. enligt förslag till program (bilaga). År 1 som komplement till EUkompetensprojektet med inriktning på politiker. (Kontorschef i Bryssel ansvarar). Målsättningen är att genomföra en första test hösten 2012 med uppföljning Under utveckla paketutbildning för tjänstemän grundläggande samt med fördjupning och inriktning inom respektive arbetsgruppsområde. EU-kompetens Småland-Blekinge. Småland Blekinge blev i maj beviljade 8,3 miljoner kronor ur sociala fonden för att genomföra kompetenshöjande insatser för politiker och tjänstemän i EU-kunskap. Syftet med kompetenssatsningen är att stärka förtroendevalda och tjänstemän i sitt arbete genom ökad kompetens i EU-frågor. Minst 440 personer deltar i projektet i sin helhet, varav 110 personer är förtroendevalda. 15 tjänstemän deltar i transnationellt utbyte och ca 6 kommuner erbjuds praktisk kompetensutveckling via en EU-coach. 7. Administrativt stöd Regionförbundet i Kalmar län är ansvarig för vår gemensamma webb som är registrerad under domänen och Informationsgruppen får i uppdrag att arbeta med varumärket för Brysselkontoret.

169 Regionstyrelsen Ärende 7 c Sluta gulla med diktaturer - motion Dnr 11/0263 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta Att avslå motionen. Ärendet Tryggve Svensson (V) har inkommit med motion Sluta gulla med diktaturer. I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att inga nya resor ska göras till Kina, eftersom Kina är en diktatur. I samband med beslutet i regionstyrelsen om en fortsatt satsning, antogs även en officiell hållning till Kina-samarbetet, utifrån situationen kring mänskliga rättigheter. Beslutet om samarbete med den kinesiska staden Suzhou har således tagits, med beaktande av den politiska situationen i Kina. Det vore orimligt att bortse från de positiva värden som handeln med Kina kan ge. Genom att bidra med kompetens från offentliga och privata aktörer i regionen, kan södra Småland stötta hållbar utveckling i Kina och påverka de värderingar som finns i det kinesiska samhället. Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 273/11 - Tjänsteskrivelse, daterad Motion Sluta gulla med diktaturer, Tryggve Svensson (V)

170 Dnr 11/ Tjänsteskrivelse - Sluta gulla med diktaturer - motion Ärendet Tryggve Svensson (V) har inkommit med motion Sluta gulla med diktaturer. I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att inga nya resor ska göras till Kina, eftersom Kina är en diktatur. Regionförbundets Kina-samarbete Regionförbundet deltog under hösten 2010 på världsutställningen (Expo) i Shanghai. Syftet med deltagandet var att profilera regionen tillsammans med Jönköping, Kalmar och Blekinge län, framförallt på miljöområdet. I samband med detta besök i Kina, skrevs ett samarbetsavtal med staden Suzhou. Sedan dess har samarbetet utvecklats genom två besök från Suzhou till regionen under I juni 2011 beslutade regionstyrelsen att avsätta projektmedel för en satsning på Kina-samarbetet under tre år. Medfinansiärer till satsningen är Länsstyrelsen i Kronoberg samt Växjö kommun. I september 2011 reste en officiell delegation ledd av regionstyrelsens ordförande till Suzhou för deltagande på Suzhou Mayor Consultation Meeting. Suzhou har nyligen fått godkännande från centralregeringen att fördjupa samarbetet med Kronoberg, och planeringen framöver inkluderar ytterligare besök för att planera gemensamma projekt. 1 (3) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

171 Dnr 11/ Hållning till Kina-samarbetet I samband med beslutet i regionstyrelsen om en fortsatt satsning, antogs även en officiell hållning till Kina-samarbetet, utifrån situationen kring mänskliga rättigheter. Beslutet om samarbete med den kinesiska staden Suzhou har således tagits, med beaktande av den politiska situationen i Kina. Hållningen lyder som följer: I regeringens strategi för selektivt samarbete med Kina , fastställs att det övergripande målet för samarbetet mellan Sverige och Kina är förbättrad demokratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna samt en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling. I strategin betonas att i Kina prövar och tillämpar många olika samhällslösningar, vilket gör intresset för utländska erfarenheter, särskilt från Sverige, mycket stort. Ett stort antal svenska aktörer har utvecklade samarbeten med Kina, och Sverige har möjlighet att på vissa områden vara med att påverka Kina utifrån en svensk värdegrund. Regeringen pekar på att det är viktigt att denna möjlighet även i fortsättningen tillvaratas. Genom att vara närvarande, kan alltså det svenska synsättet i en rad frågor diskuteras och på sikt få genomslag. Eftersom svenska kommuner enligt lag är förbjudna att bedriva utrikespolitik, kommer satsningen att följa regeringens ståndpunkter. Vår närvaro kan göra skillnad på längre sikt genom dialog och erfarenhetsutbyte kan vår kunskap och vårt synsätt få spridning i Kina. Med anledning av att fokuset för satsningen ligger främst på miljöteknik, vilket också finns med i regeringens strategi, finns hållbarhetstänket inbyggt redan från början. Genom att bidra med kompetens från offentliga och privata aktörer i regionen, kan södra Småland stötta hållbar utveckling i Kina och påverka de värderingar som finns i det kinesiska samhället. Regionförbundet kommer också aktivt att påverka programmet vid de utbyten som sker mellan länet och Suzhou, så att frågor som visar på hur vi arbetar med en mångfald av idéer och aktörer särskilt kan lyftas fram. Som exempel kan nämnas information om vårt politiska system, uppbyggnad av den svenska skolan, samarbete med ideella organisationer etc. Särskild vikt bör läggas vid planering av program både i Sverige och Kina, så att perspektiv kring demokrati och mänskliga rättigheter vävs in. Exempelvis bör Södra Smålands resor genomföras med svenska representanter både från majoritet och opposition, för att visa på ett gott samarbete. Länsstyrelsen är samarbetspartner i projektet Swedish Sustainable Business som utvecklar arbetet med sociala frågor bland svenska företag och dess kinesiska underleverantörer. Genom projektet har regionen möjlighet att direkt påverka 2 (3)

172 Dnr 11/ hållbarhetsarbetet på plats, genom stöd till kompetenshöjande insatser och egna arrangemang. Regionförbundet har för avsikt att följa arbetet inom detta projekt, och samverka när möjlighet finns. Som exempel på hur hållningen hittills fått genomslag i det praktiska arbetet kan följande nämnas: Presentationer av det svenska politiska systemet vid besök i Växjö från Suzhou Presentation av det svenska skolsystemet vid besök i Växjö från Suzhou Presentation av det svenska värlfärdssystemet vid besök i Växjö från Suzhou Deltagande från majoritet och opposition vid resan i september Särskilda diskussioner och studiebesök hos svenska företag under resan i september med fokus på praktiskt arbete med sociala frågor (arbetsmiljö, miljö etc.) 3 (3)

173 Regionstyrelsen Ärende 7 d Stöd till strukturer för kunskapsutveckling och satsning på de mest sjuka äldre - handlingsplan Dnr 10/0195 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd enligt ovan. Ärendet Enligt en överenskommelse mellan SKL och regeringen i juni 2011 ska 27 miljoner kronor utbetalas till kommuner och landsting, som stöd för en långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan. För Kronobergs del innebär det kr För att ta del av de staliga medlen ska regionerna presentera en handlingsplan för arbetet, som är politiskt förankrad. Inför den ökade satsningen, som nu inleds, behövs en tydlig konkret samverkan för de mest sjuka äldre. Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 276/11 - Medel till långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan

174

175

176

177

178

179 Regionstyrelsen Ärende 7 e Assessment report 7 project cooperation Kronoberg and Tlokwe Dnr 12/0077 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att notera Assessment report 7 project cooperation Kronoberg and Tlokwe till protokollet. Ärendet Tlokwe City Council och Kronobergs län (regionförbundet, landstinget ochväxjö kommun) har i en gemensam överenskommelse samarbetat med erfarenhetsutbyte i över sex år. Samarbetet har resulterat i över 20 projekt. Vid styrelsens sammanträde den 14 mars lämnas en redogörelse över samarbetet, dels genom en skriftligbrapport och dels genom en föredragning av Mariana Gomez Johannesson. Rapporten kan ses som en utvärdering av samarbetet hittills och som ett verktyg för eventuellt framtida samarbete. Bifogade handlingar: - Assessment report 7 project cooperation Kronoberg and Tlokwe

180 February 2012 Kronoberg Tlokwe City Council Cooperation Assessment Report 7 projects chosen projects The overall goal with the cooperation between Tlokwe City Council and the Kronoberg County as stated in its Memorandum of Understanding is to exchange professional knowledge between the partners. Over six years of formal cooperation have resulted in the implementation of more than 20 projects apart from the so-called Monitoring Committee. The overall objective with this assessment report is to list the tangible results among the projects implemented. The report gathers as well key elements that are considered by the project participants as important for a successful implementation of a project. This report is seen as an evaluation of our cooperation and it presents tools for strengthening our future work.

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29 KALLELSE Trafiknämnden Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 29 oktober klockan 13.00-17.00 Plats: Scandic Talk Hotel, Mässvägen 2,

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14

KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14 KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14 Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 maj klockan 08.30-14.00 Plats: Insikten, Videum Science

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 12 december 2014 kl. 08.45 Plats: Utvandrarnas Hus,

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26 1 (12) 2011-10-26 Tid Onsdagen den 26 oktober kl.16.00 17.00 Plats ande Ledamöter Videum Science Park, sammanträdesrum: Newton, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c),

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33) 2010-05-12 1 (33) Tid Onsdagen den 12 maj 2010, kl. 10.00-15.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Glasriket, Videum Science Park, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-28 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-28 1 (40) 2013-08-28 1 (40) Tid Onsdagen den 28 augusti kl 10.00 14.00 med ajournering kl. 11.40 12.40 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, Växjö Roland Gustbée (M), ordförande Carina Bengtsson (C),

Läs mer

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och 2014-03-28 1 (24) Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl. 10.00 12.25 med ajournering 10.04 10.05 och 11.15-11.20. Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande René Jaramillo

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26) 2010-02-10 1 (26) Tid Onsdagen den 10 februari 2010 kl.10.00 12.30 Plats Glasriket, Vidéum Science Park, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28) 2012-05-09 1 (28) Tid Onsdagen den 9 maj 2012, kl.10.00 12.00 Plats Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Alternativ vattenbehandling

Alternativ vattenbehandling Alternativ vattenbehandling Effekter, mekanismer och perspektiv på vattenkvalitet Lasse Johansson Institutet för Ekologisk Teknik Forskningsrapporter 2 Göteborg - 2005 ÐØ ÖÒ Ø Ú Ú ØØ Ò Ò Ð Ò Ø Ö Ñ Ò Ñ

Läs mer

¾ ½½¾ Ø Ó Á ÖÙÒ ÙÖ Ñ Â Ú ¾¼¼¾ ¾¼¼ Ä ÙÖ ¾ ÒÒ ÙÖ ÓÑ ØØ Ö ¾ Ó ÑÓÑ ÒØ Ö ÓÚ º Ò Ö Ö ÓÑ Ó ÒÒ Ö Ú ØØ Ö Ô ÒÒ º Ö Ò Ò Ù Ô Ö Ò Ø Ù ØØ ØØ Ò Ö ÙØ Ø Ö ÒÖ ÔÔÓÖØ Ö Ø Ä Ó Æ ÑÒ ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

Läs mer

¾ ½½¾ Ø ÐÓ Á ÖÙÒ ÙÖ Ñ Â Ú ¾¼¼¾ ¾¼¼ Ä ÙÖ ½ ÒÒ Ð ÙÖ ÓÑ ØØ Ö ÓÐ ÑÓÑ ÒØ Ö ÑÓÑ ÒØ ¾ ÐÐ Ö ÓÚ º Ì Ñ ÒÒ Ø ÐÐ Ú Ö Ö ÓÚ Ò Ò Ó Ø ÐÐ ØØ Ù Ö Ú ØØ Ò ÖÒ Ò ÐÖ Ö º Ö Ò Ò ÙÐÐ Ô Ö Ò Ø ÐÐ Ù ØØ ØØ Ò Ö ÙÐØ Ø Ö ÒÖ ÔÔÓÖØ Ö Ø

Läs mer

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 2014-02-19 1 (23) Tid Onsdagen den 19 februari kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-01-12 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Michael

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Æ ÃÌÀ ØÝ ÔÓĐ Ò ¾ ¾ ½ ½¼ ÈÊ Ì¹Ä ĐÓ Ø Ò» ¾½¼ ¼ Ñ ÜØÖ ÙÔÔ Ø ßµ Á ½¼½ ÐÝ Ò Ò Ú ÐÓØ Ä Đ Ë ÆÎÁËÆÁÆ ÊÆ Á Á¹ÍÈÈ Á ÌËÀ Đ Ì Ì Đ ÇÊËÌ Î ÖÙ Ð Ö Ø ÓÒ Î Đ ÖÑ ÒØ Ö Ò ÑÙÐ Ö Ò Ú Ò Ñ Ø Ñ Ø ÑÓ Ðк Ò ØÙÒØ È Ð ÒÒ Ðк ØØ ÐÓØ

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-10-22

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-10-22 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-10-22 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 22 oktober 2014 kl. 10.00-14.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-18 1 (46)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-18 1 (46) 2008-06-18 1 (46) Tid Onsdagen den 18 maj kl. 09.00 13.00 med ajournering 11.20 12.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24) 2011-10-07 1 (24) Plats och tid Fredagen den 7 oktober 2011, kl. 10.00 13.00 med ajournering kl. 10.15 10.17 och 12.40 12.50 Plats Ljungbergsmuseet, Ljungby ande Ledamöter Gunnar Nordmark (FP) ordförande

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40. REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 29 april 2015 08:40 Plats Kallade Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne

Läs mer

Utvandrarnas hus, Växjö

Utvandrarnas hus, Växjö Regionfullmäktige Tid 2016-03-02 09:00-17:45 Plats Beslutande ledamöter Utvandrarnas hus, Växjö RosMarie Jönsson Neckö (S) (ordförande) Kjell Jormfeldt (MP) (vice ordförande) Bo Frank (M) Anna Fransson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Ë Ñ ÙÒ Ø ÆÝ ÍØ Â Ö ØØ ĐÓÖØÖÓ Ò Ø Ú Ñ ÙÒ Ø ÒÝ ØÝÖ Ð ØØ Ú Ö ÓÑ Ö ØĐÓÖ ĐÓÖ Ùع غ ØØ Đ Ö Ò ÒÝ ÔÓ Ø Ó Ò Ø ØĐ ÐÐ Ú Ö ÑĐÓØ Ø ÍÔÔ Ð Ñ ØØ Öº Î ÑÑ ÑĐÓØ ÐĐÓØ ØØ ÔÓ Ø Ò ÓÑ Ö ØĐÓÖ ÙØ Ú ØÝÖ Ð Ò Ó Ò¹ Ò Ú Ö Đ Ö Ò Ú Ö

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (21) 2014-04-16 1 (21) Tid Onsdagen den 16 april 2014 kl. 10.00 11.52 Plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, Växjö Roland Gustbée (M), ordförande Carina Bengtsson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19) 2011-03-25 1 (19) Plats och tid Plats Fredagen den 25 mars 2011, kl. 10.00-14.30 med ajournering 10.10 10.12 och 12.10 13.10 Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4 i Växjö ande Ledamöter Gunnar Nordmark

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Årsberättelse 2013 för Sydsvensk regionbildning ideell förening Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2013-03-14 31 december 2013 Föreningens medlemmar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37) 2012-11-07 1 (37) Plats och tid ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Onsdag 7 november kl 9.00 14.00, ajournerat 12.00-12.45 Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Tid Fredagen den 12 december 2014 kl med ajournering

Tid Fredagen den 12 december 2014 kl med ajournering 2014-12-12 1 (18) Tid Fredagen den 12 december 2014 kl. 10.00 11.45 med ajournering 10.40 10.50 Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) Robert

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-12-16 SBK 03/2014 Kansliavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 16 december 2014 kl. 14.00 15.10 Plats Närvarande

Läs mer

Utveckling av metod och prototyp för detektering av lastförskjutning

Utveckling av metod och prototyp för detektering av lastförskjutning 2004:076 CIV EXAMENSARBETE Utveckling av metod och prototyp för detektering av lastförskjutning MIKAEL KARLSSON PER WESTIN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen för Systemteknik EISLAB Embedded Internet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41) 2012-10-12 1 (41) Plats och tid Fredagen den 12 oktober 2012 kl.10.00 13.05, med ajournering 11.55 12.10 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs väg, Växjö ande Gunnar Nordmark (FP) ordförande Gunnar Storbjörk

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2013-06-03 1 (11)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2013-06-03 1 (11) 2013-06-03 1 (11) Tid Måndag den 3 juni 10.00 15.00 Plats Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg, Växjö Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17) 2012-09-05 1 (17) Plats och tid Onsdagen den 5 september 2012 kl. 08.30-11.30 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Bodil Hansen

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-01-19 09:00-11:10 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20 Växjö Anna Fransson

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23) 2008-08-14 1 (23) Plats och tid Torsdag den 14 augusti kl. 09.00 12.00 med ajournering kl. 10.15 10.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31) 2010-04-28 1 (31) Plats och tid Onsdag den 28 april 2010 kl. 09.00-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Sunnerbo, Regionförbundet, P G

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Agneta Wandefors-Hörström (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Agneta Wandefors-Hörström (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-24 1 (16) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.55 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-11-27

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-11-27 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-11-27 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 27 november klockan 10.00 14.00 Plats: Teleborgs slott,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-14. Inbjudna Kerstin Larsson Strokeföreningen i Hallands län, 31 Barbro Thorin Strokeföreningen i Hallands län, 31

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-14. Inbjudna Kerstin Larsson Strokeföreningen i Hallands län, 31 Barbro Thorin Strokeföreningen i Hallands län, 31 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-14 Laholmsnämnden 25 33 Tid: Måndag 14 mars 2011, kl. 13:00 16:30 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Humlegången 6, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (M)

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2011-09-16. Tid: Fredagen den 16 september 2011, kl.10.00-14.30 ca

KALLELSE Regionstyrelsen 2011-09-16. Tid: Fredagen den 16 september 2011, kl.10.00-14.30 ca KALLELSE Regionstyrelsen 2011-09-16 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 16 september 2011, kl.10.00-14.30 ca Plats: Småland Blekinge

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-03-18 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 1 (47)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 1 (47) 2013-11-13 1 (47) Tid Onsdagen 13 november kl 9.00 14.10, med ajournering 11.45 12.25 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-03-09 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-03-09 1 (33) 2011-03-09 1 (33) Tid Onsdag den 9 mars kl.10.00 13.45 med ajournering kl. 12.15 12.55 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-15 1 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-15 1 (41) 2008-05-15 1 (41) Tid Torsdagen den 15 maj 09.00 13.50 med ajournering kl. 12.15 13.15 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-01-13. Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00

Utbildningsnämnden 2011-01-13. Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00 1 (9) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00 Björn

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Vuxenutbildningsnämnden

Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2011-03-09 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 17:15 ande Margareta Ahlm (s) ordf. Peder Christensen (s) John Omoomian (s) Carina Östrand (s) Inger Söderberg (v) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum (27) 2011-12-09 1 (27) Plats och tid Fredagen den 9 december 2011 kl. 09.00 11.55, med ajournering 09.05-09.15, 10.30 10.40 och 11.15 11.30. Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 5 i Växjö ande Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-04-02 1 (37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-04-02 1 (37) 2008-04-02 1 (37) Tid Plats ande Ledamöter Onsdagen den 2 april 09.00 4.30 med ajournering kl. 09.30 09.40 samt 13.00 14.00 Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Monica Haider

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-08-27

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-08-27 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-08-27 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 10.00-14.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer