Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20"

Transkript

1 Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden

2 Förord Projektet Upptäck Änglanejden har bedrivits under tiden 1 maj 2012 t.o.m. 30 april Projektägare har varit den ideella föreningen Änglanejden i Degeberga (org ). Projektets syfte har varit att skapa ett brett engagemang bland olika aktörer (företag, boende, föreningar och organisationer) i det långsiktiga arbetet med att skapa en helt ny destination, marknadsföra och positionera den samt locka fler besökare och boende till regionen. Ledorden i detta arbete har varit samverkan, kreativitet, nätverksbyggande och strategisk planering. Opinionsbildning och dialogen med andra lokala och kommunala aktörer har varit mycket viktigt under hela projekttiden. Projektgruppen har bestått av projektkoordinatorn Torbjörn Friede som jobbade under styrelsens ledning. Till projektet har olika medverkande partner knutits för att medverka i diskussioner och för att ge råd, vägledning och medverka i besluten. Ett brett närverk och nya kontaktvägar har skapats inom Änglanejden, med Kristianstad kommun och Region Skåne. Härmed vill vi från projektet passa på att tacka för det förtroende som det inneburit att vi med hjälp av stöd från Leader Skåne ESS kunnat arbeta med projekt Upptäck Änglanejden. Arbetet har varit mycket intressant, berikande och roligt på många sätt. Vi har knutit nya givande kontakter med lokala företagare, organisationer, föreningar, kommunföreträdare och regionala företrädare. Det har också varit fantastiskt lärorikt att få lära känna alla de engagerade människor som verkar, bor och lever i Degeberga med omnejd. Ett speciellt tack också till Leader Skåne Ess och Jordbruksverket för samarbetet samt support för att driva projektet. Degeberga den 25 april 2014 Torbjörn Friede Projektledare Conny Famm Ordförande Änglanejden 2

3 Sammanfattning Föreningen Änglanejden bildades i januari 2012 med syfte att belysa bygdens attraktionskraft och främja besöksnäringen i vårt upptagningsområde. En ansökan om utvecklingsstöd från Leader ESS skickades in i mars 2012 och beviljades. Projektet startade i maj 2012 och har omfattat ett 25-tal delprojekt inom olika områden. En projektkoordinator anställdes och under 2013 noterades 135 st ideella intressenter från olika branscher. Destinationen täcker södra delen av Kristianstad kommun, från Kristianstad/Åhus i norr till Brösarp i söder. (Se vidare Änglanejden är en unik del av landsbygden i Kristianstads kommun som under många år saknat en samordnande aktör och lokal samverkan. Genom långsiktiga strategier, utvecklat samarbete lokalt och regionalt, har vi skapat nya förutsättningar som sätter vår unika region på kartan. Grunden i form av det avslutade Leaderprojektet Upptäck Änglanejden blir början på en långsiktig återhämtning med tillväxt inom näringslivet, förbättrad service, samverkan mellan regionens aktörer och en tydlig profil på marknaden. Vårt arbete har byggt på en långsiktig affärsplan med följande inriktning: - Att skapa ett brett stöd och engagemang inom hela näringslivet som skapar en bas för den fortsatta verksamheten och finansieringen. - Att bygga upp ett nära samarbete med Kristianstads kommun och bilda lokala utvecklingsgrupper för boende och företagare. - Att nå ut med vår existens och vår verksamhet till befintliga och nya marknader. - Att underlätta för och attrahera boende och näringsliv med en utökad service. - Att profilera regionen tydligare och enhetligt i massmedia och press. - Att visa på nytänkande och resultat där vi vänder tidigare nackdelar till något positivt. - Att från lokala initiativ driva egna och/eller gemensamma utvecklingsprojekt som tidigare saknat en ansvarstagande, lokal aktör, och att tillsammans med kommunen driva utvecklingen framåt. Med dessa mål, engagerade aktörer och det erhållna stödet från Leader Skåne ESS har vi lagt grunden till ett framgångsrikt långsiktigt arbete som kommer att stärka landsbygdsutvecklingen i Änglanejden framöver. 3

4 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 3 Innehållsförteckning A. Stödmottagare B. Kontaktpersoner C. Sammanfattning D. Målgrupp E. Genomförande 6 E1 Bakgrund, Syfte och sammanhang... 6 E2 Deltagande. 7 E3 Förankring 7 E4 Samarbeten 8 E5 Vad har gjorts 10 E6 Bätttre än plan 11 E7 Svårigheter / Hinder F Mål och resultat i projektet F1 Resultat:.. 12 F2 Projektets mål 12 F3 Mål / Resultat / Uppfyllning Delv uppf. 12 F4 Direkta resultat H. Hur sprids projektresultaten I. Slutsats Rekommendationer till andra 13 J Hur fortsätter verksamheten efter projektet.. 14 Hur används resultaten? 14 Bilagor: K1 Godkännande av publicering av adressupgifter K2 Projektplan K3 Affärsplan K4 Medlemsmatrikel K5 En Varumärkesresa K5 Trycksaker / Annonser 4

5 1.0 A. Stödmottagare Namn och adress: Föreningen Änglanejden Tingsvägen DEGEBERGA Journalnummer: B. Kontaktpersoner Namn och adress: Torbjörn Friede (Projektkoordinator) Tingsvägen DEGEBERGA Mobil: Mail: 3.0 C. Sammanfattning Start från: Till och med: (Förlängt från ) Var genomfördes projektet: Änglanejden (Från Österlen i söder till Kristianstad/Åhus i norr) Projektidén: Genom långsiktiga strategier, utvecklat samarbete lokalt och regionalt, vill vi skapa nya förutsättningar som sätter vår unika region på kartan. Grunden i Leaderprojektet Upptäck Änglanejden är början på en långsiktig återhämtning med tillväxt inom näringslivet, förbättrad service, samverkan mellan regionens aktörer och en tydlig profil på marknaden. Vårt arbete har byggt på en långsiktig affärsplan där vi arbetar med Leaders tre teman; Bo och trivas, Verka och utvecklas samt Besöka och uppleva. Men för att dessa satsningar skall ge önskad effekt har vi i projektet även planerat in följande delar: - Projektets delprojekt skall utvecklas vidare efter avslutad period. - Garantera långsiktig finansiering som säkerställer verksamheten. - Lägga en långsiktig konkurrensstrategi. - På lång sikt utveckla en ny destinationsorganisation. - Utvidga nätverken. - Löpande utvärdering / analyser. 5

6 4.0 D. Målgrupp Vem riktade sig projektet till: Personer/grupper i Änglanejden: Privatpersoner Företag Föreningar / organisationer Nytta av projektet: Informationsspridning om aktiviteter, bättre service, attraktivare region som påverkar boende/marknadspriser, fler evenemang, nya produkter. Bildandet av ett företagsnätverk, seminarier/workshops, marknadsföring, samverkan, utveckling av sakfrågor, kontakter med kommun, långsiktig tillväxt i regionen. Bildandet av nya nätverk, seminarier/workshops, marknadsföring, samverkan, utveckling av sakfrågor, samarbete kring nya/befintliga evenemang, större engagemang/fler medlemmar. 5.0 E. Genomförandet av projektet: E1 Varför ville vi genomföra projektet: (Bakgrund, Syfte och sammanhang) Anledningen till varför projektet startades var många. Regionen som tidigare varit anonym och saknat samverkan, behövde stärkas, profileras och marknadsföras. Utbudet av föreningar/ organisationer var stort men någon övergripande planering och styrning saknades. Ingen övergripande aktör tog tag i detta. Uppfattningen bland företag var bristen på fokus och stöd från kommunens sida, tröga beslutsvägar och byråkrati. Många mindre orter i regionen satsade enbart på lokala arrangemang och egna sakfrågor och en ovilja till samverkan över gränserna fanns i vissa fall. De boende i regionen efterlyste också satsningar, nytänkande och samarbete mellan aktörerna. Som helhet upplevde man att utvecklingen stagnerat och att insatser behövdes för att få ingång turism och tillväxt i näringslivet. Detta skulle i sin tur gynna både boende och företag i regionen. Tidigare initiativ och nätverk hade inte lyckats på grund av bristen på långsiktighet, finansiering och att det krävdes mycket ideella insatser för att skapa en förändring. Genom en ny organisation med en heltidsanställd projektkoordinator skulle dessa problem överbryggas och en långsiktighet i alla insatser skapas. En ny organisation skulle också kunna vara grunden till en bättre medborgardialog från kommunens sida, en övergripande satsning på service till boende och företag samt en tydig samverkanspart. Degeberga som basort tillhandahåller service till många andra orter vilket gör samarbetet med kommunen extra viktig. Behovet av en enhetlig ny identitet var också högt prioriterat, ett nytt varumärke att samlas kring och att identifiera sig med. Många behov utkristalliserades vid projektets början och alla dessa skulle kunna lösas genom samverkan, engagemang och framtidstro i en demokratisk anda, öppen för alla aktörer och personer. 6

7 E2 Deltagande: (Vilka har medverkat i projektet) Kön: Roll i projektet: Representerat: Män Styrelsemedlem ITM Styrelsemedlem Konstnär / Länsförsäkringar Styrelsemedlem Julebo Publishing AB Styrelsemedlem Solgårdens B&B Styrelsemedlem Blåherremölla Styrelsemedlem Leader Skåne Ess Revisor PWC Sakkunniga Kristianstads kommun/landsbygdsansvarig Sakkunniga Region Skåne Sakkunniga Visita Sakkunniga Tillväxtverket Kvinnor Styrelsemedlem Cocoon Meetings Styrelsemedlem Hembygdsföreningen Valberedning Ekströms Cafe Valberedning Lyngby Gård Sakkunnig Kristianstads kommun / Turistansvarig E3 Förankring (Hur har vi förankrat projektet, skapat uppmärksamhet/gensvar?) Projektet har förankrats genom följande initiativ och kontakter: - Löpande kontakter och samverkan med Kristianstad kommun. - Avstämning med Leader/Region Skåne. - Dialog med företag och föreningar/organisationer. - Nätverksgrupper kring besöksnäring, landsbygdsfrågor och näringsliv. - Samverkan med Kristianstad Högskola / Krinova. - Personliga möten. - Öppna möten/workshops/seminarier/föreläsningar. - Löpande informationsutskick / mail - Marknadsföring via webb/app/facebook och trycksaker/annonser. - Medverkan på mässor och marknader. - Möten med andra organisationer utanför Änglanejden. - Artiklar i fackpress. - Pressinformation. - Affischering. - Radiointervju i lokalradion. - Skyltning/flaggor 7

8 E4 Samarbeten (Vilka har vi samarbetet med?) Följande organisationer/föreningar/företag/kommuner/myndigheter har vi haft kontakt/samarbetat med under projektet: Kristianstad kommun/förvaltn. Degeberga Byalag Eltjänster AB Krinova Wittskövle Byalag Coop Degeberga Kristianstad Österlen Airport Maglehem Byaråd Mjelarasten 400 mötesplatser Ö Sönnarslöv Byalag Gunnars Granar AB Kristianstadsbladet Everöds Byalag Drakamöllan Lokaltidningen Huaröds Byalag Rigeleje Camping Lokalradion Hörröds Byalag Trollebo B&B Sparbanken 1826 Lökaröds Byalag STF Vandrarhem Haväng Degeberga/Everöds Församling Degeberga GOIF Ekströms Cafe Lions Club Degeberga Gärads Härads Hembygdsför. Linas och Binas Degeberga Skola M fl. Sarahs Blommor Degeberga SPF Degeberga Slakteriprodukter FN-Föreningen Lillehems Utegrisar Degeberga Marknad Allens Ekologiska Vårdcentralen Degeberga Forsakar Restaurang Friskis & Svettis Cafe Trolldegen DWGK, Degeberga Widtskvle Golfklubb M fl. Wittskövle Buss Kastanjelund Furuboda Folkhögskola/Konf. M Fl. Övriga: Samtliga medlemsföretag i Änglanejden (Se bilaga) 8

9 Projektet har skapat följande nya samarbeten / nätverk / arrangemang: Företagsnätverk Änglanejden (Företag från Degeberga/kringliggande orter) Föreningsnätverk Änglanejden (Föreningar från Degeberga/kringliggande orter) Turistinformation Degeberga (Nätverk av aktörer från hela Änglanejden) Samarbete med Visita (Turistbyråverksamheten/Drift) Samarbete med Kristianstad Österlen Airport (mässa/monterutställning, marknadsföring) Samarbete med Flyglinjen (paketlösningar) Degebergadagen Samarrangemang med företag/föreningar i Degeberga Småstad Musikarrangemang på landsbygden (Kristianstad Teaterförening) Jubileumsfirande Kristianstad 400 år (företag/organisationer) Konstnärsnätverk Samverkansgrupp för bildande av ny konsthall Musikkonsert Änglanejden (Samverkan Degeberga Församling) Framtidsveckan 2014 (Samarbete med Degeberga skola/föreningar) FN-Dagen (samarbete med FN-föreningen och övriga föreningar) Besöksnäringsråd (Turismaktörer i Kristianstads kommun) Landsbygdsutvecklingsgrupp (Organisationer inom Kristianstad kommun) Näringslivsråd (Företag/organisationer inom Kristianstads kommun) Upptäck Änglanejden Facebook grupp Nätverk med samtliga 135 medlemmar i Föreningen Änglanejden Furuboda Konferenscenter (workshops/arrangemang) Kastanjelund (Workshops/ arrangemang) Ett rum och kök (Marknadsföring/seminarier) C4 Media (Webb-produktion/Mobilapp) Steen Publishing kring Änglanejdens karta Sveriges Bussresearrangörer (annonskampanj) Degeberga Byalag kring julutsmyckning Gärds Härads Hembygdsförening kring marknader, Nationaldagsfirande mm Degeberga GOIF kring marknadsarrangemang/loppis Platsdestination Åhus, Linderödsåsen m fl (erfarenhetsutbyte) Handelsstaden Kristianstad (gemensam marknadsföring/spridning av kartor) Håji-Skylt Kristianstad (marknadsföringsmaterial/produktion) Lions Degeberga (Konstutställning/marknader) Skånes Hembygdsförbund (Visualisering i Degeberga Hembygdspark Länsstyrelsen (Forsakars naturreservat/skyltning/upprustning) Sydostleden (Samverkan kring cykelleder) Bikers Stop (Utveckling av MC Turism) 9

10 E5 Vad har gjorts i projektet: Övergripande: Styrelsemöten Föreningen Änglanejden Öppna möten/projekt Arbetsgruppsmöten Nätverksmöten Företag Nätverksmöten Föreningar Företagsbesök, rundturer Samarbete skolor, föreningar, organisationer Frukostträffar Möten med Kristianstad kommun Aktiviteter enligt ansökan/projektplan: A A A B B C C D D E E E E E E Tryckt karta producerades Kalendarium distribueras (tryckt form, annonser, affischer) Webbsajt skapas med bilder, kalendarium, nyheter Work Shop 1-5 (intro, mentorskap, värdskap, ambassadörskap, kärnvärden) Strategisk handlingsplan (Affärsplan) Kommunikationsplan / Grafisk profil Näringslivsträffar, 5 st Kvalitetssäkringsdokument, Miljöstrategi Kurser i Marknadsföring, Värdskapsrollen, Ambassadörsskap, Mentorsskap Studieresor i Änglanejden med företagsbesök Utvecklat nya aktivitetspaket (busspaket m fl) Översyn - Skyltning till leder Evenemang (Utveckling av befintliga / skapat nya) Intern marknadsföring Presentationsfolder Upptäck Änglanejden, vykort, info.blad Infotjänster, smartphone-app Övergripande projektledning Sammanfattning / Utvärdering Marknadsundersökning Destinationsutveckling Mässmaterial: Flaggor, RollUps, banners mm. 10

11 E6 Resultat bättre än planerat: Följande insatser har gått bättre än planerat: + Samverkan med andra organisationer/byalag + Samverkan med Kristianstad kommun kring landsbygdsproblematik, finansiering mm + Mycket uppskattad karta som profilerar Änglanejden + Uppmärksamheten kring vårt initiativ och våra mål. + Affärsplanen gav en fast grund att bygga ifrån. Utan den hade mycket gjorts Ad Hoc. + Samarbetet och kontakten med Leader Skåne Ess i Skepparslöv. E7 Svårigheter / Hinder under projektets gång: - Att introducera ett nytt varumärke kräver mycket resurser (tid och pengar). - Att förändra mångåriga synsätt och traditioner är svårt som ny aktör. - Att engagera lokalbefolkningen kring nya satsningar. - Att engagera företag i det nya företagsnätverket. - Att få lokala orter/organisationer att börja samarbeta över traditionella gränser. - Hitta fortsatt finansiering efter Leaderprojektets utgång (tidskrävande) - Svårigheter att utvärdera resultaten (kort/lång sikt) pga brist på statistik - Stor bredd på insatsområden. 6.0 F Mål och resultat i projektet F1 Resultat: Strategiska planer Samverkansplattform Arbetsgrupper Fysisk mötesplats Nya arrangemang Breddad säsong Marknadskanaler Nya samarbetsnätverk Synbara effekter: 3-årig affärsplan, kommunikationsplan, grafisk profil/varumärke Nya nätverk och mötesforum Samarbetsgrupper för att genomföra satsningar/projekt Lokal för Änglanejden och våra möten/informationsspridning Samverkan för att utveckla befintliga arrangemang och introduktion av nya (musikkonserter, teaterföreställning, mässor och evenemang. Satsningar på tidig vår (konst/vår) och sen höst/vinter. Webb-portal (www.anglanejden.se), digitala nätverk, facebook (Upptäck Änglanejden), karta, artiklar, annonser, kalendarier. Företags-, förenings- kommunala nätverk Samverkan med regionens/ kommunens aktörer. Konkreta långsiktiga planer som är stommen i allt arbete har mottagits positivt. Varumärket har blivit känt både inom och utanför kommunen. Ett stort antal möten har skapat ett engagemang kring våra insatser och planer. Änglanejden har idag en central lokal i Degeberga (basort) där vi sprider information (inkl Turistinformation) och håller möten. Nya arrangemang har startats och befintliga har utvecklats. Säsongen har breddats genom bl a nya satsningar och initiativ från medlemmar. Marknadskanalerna har öppnats och utvecklas löpande. Sist men inte minst har ett positivt och viktigt samarbete med Kristianstad kommun och andra destinationsorganisationer startat som ger värdefullt erfarenhetsutbyte och möjligheter till finansiering efter projektets slut. 11

12 F2 Projektets mål Vad blev resultaten? Huvudmål Resultat Uppfyllt? Marknadsföra området Karta, webb, kampanjer, media, mässor mm Ja Utveckla en långsiktig handlingsplan 3-årig affärsplan Ja Utveckla nätverk Nya nätverk med företag, föreningar, kommun Ja Kompetenshöjande insatser 5 st workshops, företagsbesök, träffar Ja Utveckla besöksäringen Samverkan med aktörer, engagemang, mf Ja Bredda säsongen Påskaktiviteter, höst och vinter arr. Ja F3 Har projektet gynnat eller arbetat för följande prioriteringar? Ja/Nej Om Ja, på vilket sätt: Funktionshindrade Ja Översyn av utbudet för funktionshindrade. (Behov) Hållbar utveckling Ja Dokumenterad strategi /löpande avstämning. Integration Ja Formulerad målsättning i strategisk plan. Kompetenshöjning Ja Utbildning till medlemmar/företag och organisationer Jämställdhet Ja Formulerad strategi i Affäsplan. Kvinnor Ja Övergripande målsättning, satsning på kvinnligt Företagande, Nätverk. Miljö Ja Dokumenterad strategi Ungdomar Ja Satsningar på yngre målgrupper/ samarbete med idrottsföreningar mm F4 Direkta resultat efter projektets slut: Projektresultat: Kommentar: Antal nya företag 0 st Antal nya produkter 3 st Turismpaket Antal nya tjänster 4 st Projektkoordinator/Turistbyråpersonal Antal nya tekniker 0 st Antal nya nätverk/mötesplatser 5 st Företags, Förenings, Byalags, Landsbygds-, Besöksnärings- Antal bevarade arbetstillfällen Män (Yngre än 25 år) - (Äldre än 25 år) - Kvinnor (Yngre än 25 år) - (Äldre än 25 år) - Antal nya arbetstillfällen Män (Yngre än 25 år) - (Äldre än 25 år) - Kvinnor (Yngre än 25 år) - (Äldre än 25 år) - Antal deltagare i utbildnig Män (Yngre än 25 år) - (Äldre än 25 år) - Kvinnor (Yngre än 25 år) - (Äldre än 25 år) - 12

13 Totalt antal övernattningar per år Nya övernattningar från andra kommuner Nya dagsbesökare Nya dagsbesökare från andra kommuner Uppgifter saknas Uppgifter saknas Uppgifter saknas Uppgifter saknas H. Hur sprids projektresultaten: Möten Samtal/Telefonsamtal Mailutskick Hemsida/Facebook/App Dagspress/Lokalpress/Magasin Pressinfo (interna/externa) (Medlemmar / föreningsätverk / andra nätverk) 8.0 I. Slutsatser från projektet / Rekommendationer: - En långsiktig plan med grundläggande analyser är ett krav för att lyckas i arbetet. - För att kunna genomföra många delprojekt är en heltidsanställd projektkoordinator/ledare och en fysisk mötesplats nödvändigt. - Ett brett engagemang och positiv inställning till att samverka. - Satsa på att stärka och bygga ett professionellt varumärke. - Förståelse att utvecklingsarbetet tar tid, kräver tålamod och ett brett samarbete. - Många instämmer i projektets mål och syften men har inte själva tid att avsätta till medverkan. - Att tidigt informera och bearbeta massmedia om projektets arbete och genomförda projekt. - Tydlig marknadsföring och användningen av sociala media. - Engagera alla parter som kan ha nytta av arbetet. - Att löpande se över de långsiktiga planerna, finansieringen och fortsättningen efter projekttiden. - Löpande utvärdering för att kunna styra verksamheten rätt. J Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut: Föreningen Änglanejden driver verksamheten vidare med hjälp av finansiering från Kristianstad kommun, medlemsavgifter och övrig sponsring. Fyra fokusområden har identifierats (Företagsnätverk, Lokalproducerad mat, Konst/Kultur, Forsakar/Vattenriket) och förstudier av dessa pågår. När detta slutförts fortsätter verksamheten med nya finansieringsformer och satsningar på de områden som ingick i det ursprungliga projektet. 13

14 Hur används resultaten i framtiden? Samtliga resultat som framkommit kommer att vävas in i de kommande handlings- och projektplanerna som utarbetas fortlöpande. Ett viktigt tillskott blir nya utvärderingsverktyg som kommer att göra kommande analyser mer kompletta och kvantitativa. Bilagor: Godkännande att publicera kontaktuppgifter Projektplan Affärsplan Medlemsmatrikel Trycksaker/annonser 14

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20 2000 2007 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information,

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

Slutrapport för projektet Öppen Skärgård året om! Journalnummer: 6021-2009-10816

Slutrapport för projektet Öppen Skärgård året om! Journalnummer: 6021-2009-10816 Slutrapport för projektet Öppen Skärgård året om! Journalnummer: 6021-2009-10816 Vi har arbetat för en lönsam och hållbar utveckling av skärgårdsturismen i Stockholms Skärgård från Landsort till Öregrund

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer