Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20"

Transkript

1 Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden

2 Förord Projektet Upptäck Änglanejden har bedrivits under tiden 1 maj 2012 t.o.m. 30 april Projektägare har varit den ideella föreningen Änglanejden i Degeberga (org ). Projektets syfte har varit att skapa ett brett engagemang bland olika aktörer (företag, boende, föreningar och organisationer) i det långsiktiga arbetet med att skapa en helt ny destination, marknadsföra och positionera den samt locka fler besökare och boende till regionen. Ledorden i detta arbete har varit samverkan, kreativitet, nätverksbyggande och strategisk planering. Opinionsbildning och dialogen med andra lokala och kommunala aktörer har varit mycket viktigt under hela projekttiden. Projektgruppen har bestått av projektkoordinatorn Torbjörn Friede som jobbade under styrelsens ledning. Till projektet har olika medverkande partner knutits för att medverka i diskussioner och för att ge råd, vägledning och medverka i besluten. Ett brett närverk och nya kontaktvägar har skapats inom Änglanejden, med Kristianstad kommun och Region Skåne. Härmed vill vi från projektet passa på att tacka för det förtroende som det inneburit att vi med hjälp av stöd från Leader Skåne ESS kunnat arbeta med projekt Upptäck Änglanejden. Arbetet har varit mycket intressant, berikande och roligt på många sätt. Vi har knutit nya givande kontakter med lokala företagare, organisationer, föreningar, kommunföreträdare och regionala företrädare. Det har också varit fantastiskt lärorikt att få lära känna alla de engagerade människor som verkar, bor och lever i Degeberga med omnejd. Ett speciellt tack också till Leader Skåne Ess och Jordbruksverket för samarbetet samt support för att driva projektet. Degeberga den 25 april 2014 Torbjörn Friede Projektledare Conny Famm Ordförande Änglanejden 2

3 Sammanfattning Föreningen Änglanejden bildades i januari 2012 med syfte att belysa bygdens attraktionskraft och främja besöksnäringen i vårt upptagningsområde. En ansökan om utvecklingsstöd från Leader ESS skickades in i mars 2012 och beviljades. Projektet startade i maj 2012 och har omfattat ett 25-tal delprojekt inom olika områden. En projektkoordinator anställdes och under 2013 noterades 135 st ideella intressenter från olika branscher. Destinationen täcker södra delen av Kristianstad kommun, från Kristianstad/Åhus i norr till Brösarp i söder. (Se vidare Änglanejden är en unik del av landsbygden i Kristianstads kommun som under många år saknat en samordnande aktör och lokal samverkan. Genom långsiktiga strategier, utvecklat samarbete lokalt och regionalt, har vi skapat nya förutsättningar som sätter vår unika region på kartan. Grunden i form av det avslutade Leaderprojektet Upptäck Änglanejden blir början på en långsiktig återhämtning med tillväxt inom näringslivet, förbättrad service, samverkan mellan regionens aktörer och en tydlig profil på marknaden. Vårt arbete har byggt på en långsiktig affärsplan med följande inriktning: - Att skapa ett brett stöd och engagemang inom hela näringslivet som skapar en bas för den fortsatta verksamheten och finansieringen. - Att bygga upp ett nära samarbete med Kristianstads kommun och bilda lokala utvecklingsgrupper för boende och företagare. - Att nå ut med vår existens och vår verksamhet till befintliga och nya marknader. - Att underlätta för och attrahera boende och näringsliv med en utökad service. - Att profilera regionen tydligare och enhetligt i massmedia och press. - Att visa på nytänkande och resultat där vi vänder tidigare nackdelar till något positivt. - Att från lokala initiativ driva egna och/eller gemensamma utvecklingsprojekt som tidigare saknat en ansvarstagande, lokal aktör, och att tillsammans med kommunen driva utvecklingen framåt. Med dessa mål, engagerade aktörer och det erhållna stödet från Leader Skåne ESS har vi lagt grunden till ett framgångsrikt långsiktigt arbete som kommer att stärka landsbygdsutvecklingen i Änglanejden framöver. 3

4 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 3 Innehållsförteckning A. Stödmottagare B. Kontaktpersoner C. Sammanfattning D. Målgrupp E. Genomförande 6 E1 Bakgrund, Syfte och sammanhang... 6 E2 Deltagande. 7 E3 Förankring 7 E4 Samarbeten 8 E5 Vad har gjorts 10 E6 Bätttre än plan 11 E7 Svårigheter / Hinder F Mål och resultat i projektet F1 Resultat:.. 12 F2 Projektets mål 12 F3 Mål / Resultat / Uppfyllning Delv uppf. 12 F4 Direkta resultat H. Hur sprids projektresultaten I. Slutsats Rekommendationer till andra 13 J Hur fortsätter verksamheten efter projektet.. 14 Hur används resultaten? 14 Bilagor: K1 Godkännande av publicering av adressupgifter K2 Projektplan K3 Affärsplan K4 Medlemsmatrikel K5 En Varumärkesresa K5 Trycksaker / Annonser 4

5 1.0 A. Stödmottagare Namn och adress: Föreningen Änglanejden Tingsvägen DEGEBERGA Journalnummer: B. Kontaktpersoner Namn och adress: Torbjörn Friede (Projektkoordinator) Tingsvägen DEGEBERGA Mobil: Mail: 3.0 C. Sammanfattning Start från: Till och med: (Förlängt från ) Var genomfördes projektet: Änglanejden (Från Österlen i söder till Kristianstad/Åhus i norr) Projektidén: Genom långsiktiga strategier, utvecklat samarbete lokalt och regionalt, vill vi skapa nya förutsättningar som sätter vår unika region på kartan. Grunden i Leaderprojektet Upptäck Änglanejden är början på en långsiktig återhämtning med tillväxt inom näringslivet, förbättrad service, samverkan mellan regionens aktörer och en tydlig profil på marknaden. Vårt arbete har byggt på en långsiktig affärsplan där vi arbetar med Leaders tre teman; Bo och trivas, Verka och utvecklas samt Besöka och uppleva. Men för att dessa satsningar skall ge önskad effekt har vi i projektet även planerat in följande delar: - Projektets delprojekt skall utvecklas vidare efter avslutad period. - Garantera långsiktig finansiering som säkerställer verksamheten. - Lägga en långsiktig konkurrensstrategi. - På lång sikt utveckla en ny destinationsorganisation. - Utvidga nätverken. - Löpande utvärdering / analyser. 5

6 4.0 D. Målgrupp Vem riktade sig projektet till: Personer/grupper i Änglanejden: Privatpersoner Företag Föreningar / organisationer Nytta av projektet: Informationsspridning om aktiviteter, bättre service, attraktivare region som påverkar boende/marknadspriser, fler evenemang, nya produkter. Bildandet av ett företagsnätverk, seminarier/workshops, marknadsföring, samverkan, utveckling av sakfrågor, kontakter med kommun, långsiktig tillväxt i regionen. Bildandet av nya nätverk, seminarier/workshops, marknadsföring, samverkan, utveckling av sakfrågor, samarbete kring nya/befintliga evenemang, större engagemang/fler medlemmar. 5.0 E. Genomförandet av projektet: E1 Varför ville vi genomföra projektet: (Bakgrund, Syfte och sammanhang) Anledningen till varför projektet startades var många. Regionen som tidigare varit anonym och saknat samverkan, behövde stärkas, profileras och marknadsföras. Utbudet av föreningar/ organisationer var stort men någon övergripande planering och styrning saknades. Ingen övergripande aktör tog tag i detta. Uppfattningen bland företag var bristen på fokus och stöd från kommunens sida, tröga beslutsvägar och byråkrati. Många mindre orter i regionen satsade enbart på lokala arrangemang och egna sakfrågor och en ovilja till samverkan över gränserna fanns i vissa fall. De boende i regionen efterlyste också satsningar, nytänkande och samarbete mellan aktörerna. Som helhet upplevde man att utvecklingen stagnerat och att insatser behövdes för att få ingång turism och tillväxt i näringslivet. Detta skulle i sin tur gynna både boende och företag i regionen. Tidigare initiativ och nätverk hade inte lyckats på grund av bristen på långsiktighet, finansiering och att det krävdes mycket ideella insatser för att skapa en förändring. Genom en ny organisation med en heltidsanställd projektkoordinator skulle dessa problem överbryggas och en långsiktighet i alla insatser skapas. En ny organisation skulle också kunna vara grunden till en bättre medborgardialog från kommunens sida, en övergripande satsning på service till boende och företag samt en tydig samverkanspart. Degeberga som basort tillhandahåller service till många andra orter vilket gör samarbetet med kommunen extra viktig. Behovet av en enhetlig ny identitet var också högt prioriterat, ett nytt varumärke att samlas kring och att identifiera sig med. Många behov utkristalliserades vid projektets början och alla dessa skulle kunna lösas genom samverkan, engagemang och framtidstro i en demokratisk anda, öppen för alla aktörer och personer. 6

7 E2 Deltagande: (Vilka har medverkat i projektet) Kön: Roll i projektet: Representerat: Män Styrelsemedlem ITM Styrelsemedlem Konstnär / Länsförsäkringar Styrelsemedlem Julebo Publishing AB Styrelsemedlem Solgårdens B&B Styrelsemedlem Blåherremölla Styrelsemedlem Leader Skåne Ess Revisor PWC Sakkunniga Kristianstads kommun/landsbygdsansvarig Sakkunniga Region Skåne Sakkunniga Visita Sakkunniga Tillväxtverket Kvinnor Styrelsemedlem Cocoon Meetings Styrelsemedlem Hembygdsföreningen Valberedning Ekströms Cafe Valberedning Lyngby Gård Sakkunnig Kristianstads kommun / Turistansvarig E3 Förankring (Hur har vi förankrat projektet, skapat uppmärksamhet/gensvar?) Projektet har förankrats genom följande initiativ och kontakter: - Löpande kontakter och samverkan med Kristianstad kommun. - Avstämning med Leader/Region Skåne. - Dialog med företag och föreningar/organisationer. - Nätverksgrupper kring besöksnäring, landsbygdsfrågor och näringsliv. - Samverkan med Kristianstad Högskola / Krinova. - Personliga möten. - Öppna möten/workshops/seminarier/föreläsningar. - Löpande informationsutskick / mail - Marknadsföring via webb/app/facebook och trycksaker/annonser. - Medverkan på mässor och marknader. - Möten med andra organisationer utanför Änglanejden. - Artiklar i fackpress. - Pressinformation. - Affischering. - Radiointervju i lokalradion. - Skyltning/flaggor 7

8 E4 Samarbeten (Vilka har vi samarbetet med?) Följande organisationer/föreningar/företag/kommuner/myndigheter har vi haft kontakt/samarbetat med under projektet: Kristianstad kommun/förvaltn. Degeberga Byalag Eltjänster AB Krinova Wittskövle Byalag Coop Degeberga Kristianstad Österlen Airport Maglehem Byaråd Mjelarasten 400 mötesplatser Ö Sönnarslöv Byalag Gunnars Granar AB Kristianstadsbladet Everöds Byalag Drakamöllan Lokaltidningen Huaröds Byalag Rigeleje Camping Lokalradion Hörröds Byalag Trollebo B&B Sparbanken 1826 Lökaröds Byalag STF Vandrarhem Haväng Degeberga/Everöds Församling Degeberga GOIF Ekströms Cafe Lions Club Degeberga Gärads Härads Hembygdsför. Linas och Binas Degeberga Skola M fl. Sarahs Blommor Degeberga SPF Degeberga Slakteriprodukter FN-Föreningen Lillehems Utegrisar Degeberga Marknad Allens Ekologiska Vårdcentralen Degeberga Forsakar Restaurang Friskis & Svettis Cafe Trolldegen DWGK, Degeberga Widtskvle Golfklubb M fl. Wittskövle Buss Kastanjelund Furuboda Folkhögskola/Konf. M Fl. Övriga: Samtliga medlemsföretag i Änglanejden (Se bilaga) 8

9 Projektet har skapat följande nya samarbeten / nätverk / arrangemang: Företagsnätverk Änglanejden (Företag från Degeberga/kringliggande orter) Föreningsnätverk Änglanejden (Föreningar från Degeberga/kringliggande orter) Turistinformation Degeberga (Nätverk av aktörer från hela Änglanejden) Samarbete med Visita (Turistbyråverksamheten/Drift) Samarbete med Kristianstad Österlen Airport (mässa/monterutställning, marknadsföring) Samarbete med Flyglinjen (paketlösningar) Degebergadagen Samarrangemang med företag/föreningar i Degeberga Småstad Musikarrangemang på landsbygden (Kristianstad Teaterförening) Jubileumsfirande Kristianstad 400 år (företag/organisationer) Konstnärsnätverk Samverkansgrupp för bildande av ny konsthall Musikkonsert Änglanejden (Samverkan Degeberga Församling) Framtidsveckan 2014 (Samarbete med Degeberga skola/föreningar) FN-Dagen (samarbete med FN-föreningen och övriga föreningar) Besöksnäringsråd (Turismaktörer i Kristianstads kommun) Landsbygdsutvecklingsgrupp (Organisationer inom Kristianstad kommun) Näringslivsråd (Företag/organisationer inom Kristianstads kommun) Upptäck Änglanejden Facebook grupp Nätverk med samtliga 135 medlemmar i Föreningen Änglanejden Furuboda Konferenscenter (workshops/arrangemang) Kastanjelund (Workshops/ arrangemang) Ett rum och kök (Marknadsföring/seminarier) C4 Media (Webb-produktion/Mobilapp) Steen Publishing kring Änglanejdens karta Sveriges Bussresearrangörer (annonskampanj) Degeberga Byalag kring julutsmyckning Gärds Härads Hembygdsförening kring marknader, Nationaldagsfirande mm Degeberga GOIF kring marknadsarrangemang/loppis Platsdestination Åhus, Linderödsåsen m fl (erfarenhetsutbyte) Handelsstaden Kristianstad (gemensam marknadsföring/spridning av kartor) Håji-Skylt Kristianstad (marknadsföringsmaterial/produktion) Lions Degeberga (Konstutställning/marknader) Skånes Hembygdsförbund (Visualisering i Degeberga Hembygdspark Länsstyrelsen (Forsakars naturreservat/skyltning/upprustning) Sydostleden (Samverkan kring cykelleder) Bikers Stop (Utveckling av MC Turism) 9

10 E5 Vad har gjorts i projektet: Övergripande: Styrelsemöten Föreningen Änglanejden Öppna möten/projekt Arbetsgruppsmöten Nätverksmöten Företag Nätverksmöten Föreningar Företagsbesök, rundturer Samarbete skolor, föreningar, organisationer Frukostträffar Möten med Kristianstad kommun Aktiviteter enligt ansökan/projektplan: A A A B B C C D D E E E E E E Tryckt karta producerades Kalendarium distribueras (tryckt form, annonser, affischer) Webbsajt skapas med bilder, kalendarium, nyheter Work Shop 1-5 (intro, mentorskap, värdskap, ambassadörskap, kärnvärden) Strategisk handlingsplan (Affärsplan) Kommunikationsplan / Grafisk profil Näringslivsträffar, 5 st Kvalitetssäkringsdokument, Miljöstrategi Kurser i Marknadsföring, Värdskapsrollen, Ambassadörsskap, Mentorsskap Studieresor i Änglanejden med företagsbesök Utvecklat nya aktivitetspaket (busspaket m fl) Översyn - Skyltning till leder Evenemang (Utveckling av befintliga / skapat nya) Intern marknadsföring Presentationsfolder Upptäck Änglanejden, vykort, info.blad Infotjänster, smartphone-app Övergripande projektledning Sammanfattning / Utvärdering Marknadsundersökning Destinationsutveckling Mässmaterial: Flaggor, RollUps, banners mm. 10

11 E6 Resultat bättre än planerat: Följande insatser har gått bättre än planerat: + Samverkan med andra organisationer/byalag + Samverkan med Kristianstad kommun kring landsbygdsproblematik, finansiering mm + Mycket uppskattad karta som profilerar Änglanejden + Uppmärksamheten kring vårt initiativ och våra mål. + Affärsplanen gav en fast grund att bygga ifrån. Utan den hade mycket gjorts Ad Hoc. + Samarbetet och kontakten med Leader Skåne Ess i Skepparslöv. E7 Svårigheter / Hinder under projektets gång: - Att introducera ett nytt varumärke kräver mycket resurser (tid och pengar). - Att förändra mångåriga synsätt och traditioner är svårt som ny aktör. - Att engagera lokalbefolkningen kring nya satsningar. - Att engagera företag i det nya företagsnätverket. - Att få lokala orter/organisationer att börja samarbeta över traditionella gränser. - Hitta fortsatt finansiering efter Leaderprojektets utgång (tidskrävande) - Svårigheter att utvärdera resultaten (kort/lång sikt) pga brist på statistik - Stor bredd på insatsområden. 6.0 F Mål och resultat i projektet F1 Resultat: Strategiska planer Samverkansplattform Arbetsgrupper Fysisk mötesplats Nya arrangemang Breddad säsong Marknadskanaler Nya samarbetsnätverk Synbara effekter: 3-årig affärsplan, kommunikationsplan, grafisk profil/varumärke Nya nätverk och mötesforum Samarbetsgrupper för att genomföra satsningar/projekt Lokal för Änglanejden och våra möten/informationsspridning Samverkan för att utveckla befintliga arrangemang och introduktion av nya (musikkonserter, teaterföreställning, mässor och evenemang. Satsningar på tidig vår (konst/vår) och sen höst/vinter. Webb-portal (www.anglanejden.se), digitala nätverk, facebook (Upptäck Änglanejden), karta, artiklar, annonser, kalendarier. Företags-, förenings- kommunala nätverk Samverkan med regionens/ kommunens aktörer. Konkreta långsiktiga planer som är stommen i allt arbete har mottagits positivt. Varumärket har blivit känt både inom och utanför kommunen. Ett stort antal möten har skapat ett engagemang kring våra insatser och planer. Änglanejden har idag en central lokal i Degeberga (basort) där vi sprider information (inkl Turistinformation) och håller möten. Nya arrangemang har startats och befintliga har utvecklats. Säsongen har breddats genom bl a nya satsningar och initiativ från medlemmar. Marknadskanalerna har öppnats och utvecklas löpande. Sist men inte minst har ett positivt och viktigt samarbete med Kristianstad kommun och andra destinationsorganisationer startat som ger värdefullt erfarenhetsutbyte och möjligheter till finansiering efter projektets slut. 11

12 F2 Projektets mål Vad blev resultaten? Huvudmål Resultat Uppfyllt? Marknadsföra området Karta, webb, kampanjer, media, mässor mm Ja Utveckla en långsiktig handlingsplan 3-årig affärsplan Ja Utveckla nätverk Nya nätverk med företag, föreningar, kommun Ja Kompetenshöjande insatser 5 st workshops, företagsbesök, träffar Ja Utveckla besöksäringen Samverkan med aktörer, engagemang, mf Ja Bredda säsongen Påskaktiviteter, höst och vinter arr. Ja F3 Har projektet gynnat eller arbetat för följande prioriteringar? Ja/Nej Om Ja, på vilket sätt: Funktionshindrade Ja Översyn av utbudet för funktionshindrade. (Behov) Hållbar utveckling Ja Dokumenterad strategi /löpande avstämning. Integration Ja Formulerad målsättning i strategisk plan. Kompetenshöjning Ja Utbildning till medlemmar/företag och organisationer Jämställdhet Ja Formulerad strategi i Affäsplan. Kvinnor Ja Övergripande målsättning, satsning på kvinnligt Företagande, Nätverk. Miljö Ja Dokumenterad strategi Ungdomar Ja Satsningar på yngre målgrupper/ samarbete med idrottsföreningar mm F4 Direkta resultat efter projektets slut: Projektresultat: Kommentar: Antal nya företag 0 st Antal nya produkter 3 st Turismpaket Antal nya tjänster 4 st Projektkoordinator/Turistbyråpersonal Antal nya tekniker 0 st Antal nya nätverk/mötesplatser 5 st Företags, Förenings, Byalags, Landsbygds-, Besöksnärings- Antal bevarade arbetstillfällen Män (Yngre än 25 år) - (Äldre än 25 år) - Kvinnor (Yngre än 25 år) - (Äldre än 25 år) - Antal nya arbetstillfällen Män (Yngre än 25 år) - (Äldre än 25 år) - Kvinnor (Yngre än 25 år) - (Äldre än 25 år) - Antal deltagare i utbildnig Män (Yngre än 25 år) - (Äldre än 25 år) - Kvinnor (Yngre än 25 år) - (Äldre än 25 år) - 12

13 Totalt antal övernattningar per år Nya övernattningar från andra kommuner Nya dagsbesökare Nya dagsbesökare från andra kommuner Uppgifter saknas Uppgifter saknas Uppgifter saknas Uppgifter saknas H. Hur sprids projektresultaten: Möten Samtal/Telefonsamtal Mailutskick Hemsida/Facebook/App Dagspress/Lokalpress/Magasin Pressinfo (interna/externa) (Medlemmar / föreningsätverk / andra nätverk) 8.0 I. Slutsatser från projektet / Rekommendationer: - En långsiktig plan med grundläggande analyser är ett krav för att lyckas i arbetet. - För att kunna genomföra många delprojekt är en heltidsanställd projektkoordinator/ledare och en fysisk mötesplats nödvändigt. - Ett brett engagemang och positiv inställning till att samverka. - Satsa på att stärka och bygga ett professionellt varumärke. - Förståelse att utvecklingsarbetet tar tid, kräver tålamod och ett brett samarbete. - Många instämmer i projektets mål och syften men har inte själva tid att avsätta till medverkan. - Att tidigt informera och bearbeta massmedia om projektets arbete och genomförda projekt. - Tydlig marknadsföring och användningen av sociala media. - Engagera alla parter som kan ha nytta av arbetet. - Att löpande se över de långsiktiga planerna, finansieringen och fortsättningen efter projekttiden. - Löpande utvärdering för att kunna styra verksamheten rätt. J Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut: Föreningen Änglanejden driver verksamheten vidare med hjälp av finansiering från Kristianstad kommun, medlemsavgifter och övrig sponsring. Fyra fokusområden har identifierats (Företagsnätverk, Lokalproducerad mat, Konst/Kultur, Forsakar/Vattenriket) och förstudier av dessa pågår. När detta slutförts fortsätter verksamheten med nya finansieringsformer och satsningar på de områden som ingick i det ursprungliga projektet. 13

14 Hur används resultaten i framtiden? Samtliga resultat som framkommit kommer att vävas in i de kommande handlings- och projektplanerna som utarbetas fortlöpande. Ett viktigt tillskott blir nya utvärderingsverktyg som kommer att göra kommande analyser mer kompletta och kvantitativa. Bilagor: Godkännande att publicera kontaktuppgifter Projektplan Affärsplan Medlemsmatrikel Trycksaker/annonser 14

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport vid projektstöd

Slutrapport vid projektstöd Slutrapport vid projektstöd 1(7) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen

Läs mer

2012-01-01 2012-12-31

2012-01-01 2012-12-31 PROJEKTSTÖD - slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet www.jordbruksverket.se Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet Så här fyller du i blanketten Ange det projektnamn som du har angivit i projektplanen och som även

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Måltidsriket, ekonomisk förening Fabriksvägen 2 712 34 Hällefors Journalnummer dnr 3.2.18-187/14 E-postadress bola@kjellobolas.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. 2. Projektidé. Upptäck Änglamarken 2012-03-19 1

Projektplan. 1. Projektnamn. 2. Projektidé. Upptäck Änglamarken 2012-03-19 1 Upptäck Änglamarken 2012-03-19 1 Projektplan 1. Projektnamn Med syftet att främja besöksnäringen i den södra delen av Kristianstads kommun har en ideell förening bildats, föreningen Änglamarken. Medlemskapet

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport A. UPPGIFTER OM STÖDMOTTAGARE B. UPPGIFTER OM KONTAKTPERSONEN C. SAMMANFATTNING AV PROJEKTET

PROJEKTSTÖD - Slutrapport A. UPPGIFTER OM STÖDMOTTAGARE B. UPPGIFTER OM KONTAKTPERSONEN C. SAMMANFATTNING AV PROJEKTET PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras.

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna

Projektbeskrivning. Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna Projektbeskrivning Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna Kort bakgrundsbeskrivning: Brunnen i Arkelstorp är en bygdegård med fantastisk historia om att dricka brunn. En plats som i dagsläget nyttjas

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Projektets syfte var bl.a. att stärka varumärket Östervåla. Projektägare: Östervåla Utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Kiell Tofters Kommun: Heby

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Krinova AB Stridsvagnsvägen 14 291 39 Kristianstad Journalnummer 2011-7937 E-postadress info@krinova.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Charlotte

Läs mer

Efterfrågestyrt. 600 113 kr

Efterfrågestyrt. 600 113 kr Efterfrågestyrt Besökare vid Fallens Dag. Projektägare: Destination Älvkarleby ideell förening Projektledare: Chatarina Östlund/Josefin Ronnerfors Kommun: Älvkarleby Dnr: 121 Jnr: 2012 6724 Projekttid:

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2011-05-04 Diarienummer:2008-001 X Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Nätverk och samordnad turistinformation i Ambjörnarp

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Var genomfördes projektet? Samverkansprojekt mellan Leader Skånes Ess och Leader Linné på orterna Killeberg, Gemla och Diö

Var genomfördes projektet? Samverkansprojekt mellan Leader Skånes Ess och Leader Linné på orterna Killeberg, Gemla och Diö PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck LEADER-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Sjuhärad Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck Förstudie Lokala Planer... Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad... Sökande (Namn/Förening/Företag) Diarienummer:.

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: 2011-6042 Bondens Mat i Uppland, org nr 769621-4233 Kontaktperson: Claudia Dillmann Tel.070-231 39 92 Saxen 214 Sättraby 760 31 Edsbro

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Anitha Barrsäter och Mikaela Berghäll vid Leader Nedre Dalälvens besök i Pomoväst 2008. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Skepparslo v den 20 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Skepparslo v den 20 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Skepparslo v den 20 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden.

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr Nybergets Fiber På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening Projektledare: Mikael Lundin Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30.

Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30. 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Textrakt Mollaryd (Ursprungligen: Mollaryd Textstation) Datum: 2013-08-21.. Diarienummer: 2008.008 CA.. Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30. Kontaktpersoner i projektet:

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

PROJEKTSTÖD - slutrapport A. Uppgifter om stödmottagaren B. Uppgifter om kontaktperson

PROJEKTSTÖD - slutrapport A. Uppgifter om stödmottagaren B. Uppgifter om kontaktperson PROJEKTSTÖD - slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Kungsgatan 42 745 80 Enköping Journalnummer 2008-5856 E-postadress norramalarstranden@enkoping.se B.Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Charlotta Heimersson

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång.

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång. Svinö Fiber Projektägare: Svinö Fiber, ideell förening Projektledare: Per Funke Kommun: Hedemora Dnr: 106 Jnr: 2012 426 Projekttid: 2011-11-07-2012-12-31 Beviljade stödmedel: 78 280 kr Använda stödmedel:

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer