Bilagor 1 (1) Vård & Omsorg Emma Davachi Direkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagor 1 (1) Vård & Omsorg Emma Davachi Direkt 0300-83 84 10 emma.davachi@kungsbacka.se"

Transkript

1 Bilagor 1. Tjänstebeskrivning, Bastjänst Måltider i Vård och Omsorg Dokumentet saknas i bilagorna på grund av revidering och bifogas när arbetet är slutfört. 2. Rutin livsmedel önskekost i Vård och Omsorg 3. Senior alert riskbedömning 4. Vägledning för riskbedömningsinstrument 5. Arbetsgång Senior alert särskilt boende och kvarboende 6. Arbetsgång Korttiden Tölö Smedjan 7. Rutin för mätningar: längd, vikt, BMI och viktförlust 8. Rutin för skötsel vid Enteral Nutrition 9. Rutin för planerad eller akut byte av nutritionsknapp eller nutritionsond 1 (1) Datum KUB1000, v2.0, Vård & Omsorg Emma Davachi Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon Fax

2 Bilaga 2a Rutin livsmedel önskekost i Vård och Omsorg Livsmedel till önskekoster erbjuds efter särskild medicinsk bedömning. Ofta kan önskemålen tillgodoses genom att mindre justeringar görs av de befintliga maträtterna på matsedeln, där vissa livsmedel utesluts eller byts ut. Om detta inte fyller brukarens behov kan nedanstående alternativa inköpssätt användas Ordinarie beställningsrutiner Serviceområde Måltider beställer önskade livsmedel via e-handel från upphandlade leverantörer. Varuleveranser tar från 2 dagar upp till en vecka beroende på leverantör, i undantagsfall är vissa livsmedel anskaffningsvaror och då kan det ta två veckor. 2. Skafferiavtal eller rekvisition via e-handel På kort varsel kan även Måltiders personal på våra äldreboenden köpa in önskade livsmedel på skafferiavtal eller rekvisition via e-handel. Dock har vi några äldreomsorgskök där Måltiders personal arbetar ensam och då kan det vara svårt för dem att åka iväg och göra inköpen. Som lösning på detta kan även personal inom Vård och Omsorg handla enligt ovan, varvid livsmedelskostnaderna regleras internt i efterhand. 3. Eget utlägg Om önskemålet/behovet är av akut karaktär och personal inom Måltider eller Vård och Omsorg inte har kunnat uppfylla önskemål enligt punkt 1 och 2 kan anhöriga inhandla önskade livsmedel till den enskilde brukaren. Var lämnar jag de livsmedel jag köpt? Livsmedel som tillagas av Måltiders personal till ordinarie måltider lämnas till köket på äldreboendet. Övriga livsmedel, som tillbehör till måltider eller mellanmål lämnas direkt till avdelningen på äldreboendet. Hur får jag ersättning för mina utlägg? Privatpersoner/anhöriga fyller i blanketten Post-bankgiroutbetalning, se exempel. Blanketten inkl. kvittot lämnas till Vård och Omsorgs personal på enheten som vidarebefordrar till Måltider. OBS! Markera på kvittot vilket livsmedel det gäller. Utbetalning sker till angivet bankkonto. Bil. 1 Bil. 2 Blankett Post-bankgiroutbetalning Exempel på ifylld blankett KUB1000, v2.0, Service Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Sjöallén 9 Telefon

3 Serviceförvaltningen / Ekonomiteamet Ver.nr: Bilaga 2b POST-BANKGIROUTBETALNING Betalningsmottagare Adress Postnr./Postadress Personnummer/organisationsnummer Bank Bankgiro Betalningen avser Belopp S:a Kronor KONTERINGSSPECIFIKATION Mottagningsattest Granskningsattest Beslutsattest Behörighetsattest Ansvar Konto Verks. Akt. Projekt Objekt Fri del Motpart Elim Belopp Mervärdeskatt S:a kronor Bilaga 2b Bankgiroutbetalning mall

4 Serviceförvaltningen / Ekonomiteamet Ver.nr: Bilaga 2c POST-BANKGIROUTBETALNING Betalningsmottagare NN Adress Xväg 0 Postnr./Postadress XXX XX X-backa Personnummer/organisationsnummer XXXXXX-XXXX Bank X-bank Bankgiro xxxx-xxxxxxxxx Betalningen avser Belopp Utlägg för livsmedel som ej finns upphandlat XX XX S:a Kronor XX XX KONTERINGSSPECIFIKATION Mottagningsattest Granskningsattest Beslutsattest Behörighetsattest Ansvar Konto Verks. Akt. Projekt Objekt Fri del Motpart Elim Belopp Mervärdeskatt S:a kronor Bilaga 2c Bankgiroutbetalning exempel

5 Riskbedömning Trycksår Undernäring - Fall (Version ) Datum Enhet Personnummer: Har personen vårdats hos annan vårdgivare sen senaste riskbedömningen? Ja Nej Namn: Har information från tidigare juridisk vårdgivare inhämtats? Ja Nej Är personen inskriven i hemsjukvård? (Noteras av primärvård/hemsjukvård) Ja Nej Modifierad Nortonskala Mini Nutritional Assessment (MNA) har erhållit information om registrering i kvalitetsregister Downtown Fall Risk Index (DFRI) A. Psykisk status A. Har födointaget minskat de senaste tre A. Tidigare kända fallolyckor Helt orienterad till tid och rum 4 månaderna på grund av försämrad aptit, Nej 0 Stundtals förvirrad 3 matsmältnings- problem, tugg- eller Ja 1 Svarar ej adekvat på tilltal 2 sväljproblem? Ej kontaktbar 1 Ja, minskat avsevärt 0 B. Medicinering Ja, minskat något 1 Ingen 0 B. Fysisk aktivitet Nej 2 Lugnande/sömnmedel/neuroleptika 1 Går själv med eller utan hjälpmedel 4 Diuretika 1 Går med hjälp av personal 3 B. Viktförlust under de senaste tre Antihypertensiva (annat än diuretika) 1 Rullstolsburen (hela dagen) 2 månaderna? Antiparkinson läkemedel 1 Sängliggande 1 Ja, mer än 3 kg 0 Antidepressiva läkemedel 1 Vet ej 1 Andra läkemedel 0 C. Rörelseförmåga 1-3 kg 2 Full rörlighet 4 Nej 3 C. Sensoriska funktionsnedsättningar Något begränsad 3 Ingen 0 Mycket begränsad 2 C. Rörlighet Synnedsättning 1 Orörlig 1 Sängliggande eller rullstolsburen 0 Hörselnedsättning 1 Tar sig ur säng/rullstol men går inte ut 1 Nedsatt motorik (har kraft- eller funktions- 1 D. Födointag Går ut med eller utan hjälpmedel 2 nedsättningar i någon extremitet) Normal portion 4 ¾ portion 3 D. Psykisk stress eller akut sjukdom de D. Kognitiv funktionsnedsättning Halv portion 2 senaste tre månaderna? Orienterad 0 Mindre än halv portion 1 Ja 0 Ej orienterad 1 Nej 2 E. Vätskeintag E. Gångförmåga Mer än 1000 ml/dygn 4 E. Neuropsykologiska problem? Säker med eller utan hjälpmedel ml/dygn 3 Svår förvirring/demens eller depression 0 Osäker gång ml/dygn 2 Lätt förvirring/demens 1 Ingen gångförmåga 0 Mindre än 500 ml/dygn 1 Inga neuropsykologiska problem 2 F. Inkontinens F. BMI Nej 4 Längd: Vikt: BMI: Tillfälligt (annars vanligen kontinent) 3 Urin- eller tarminkontinent (KAD) 2 Urin- och tarminkontinent 1 G. Allmäntillstånd BMI under 19 0 Gott 4 BMI 19 till mindre än 21 1 Ganska gott 3 BMI 21 till mindre än 23 2 Dåligt 2 BMI 23 eller mer 3 Mycket dåligt 1 Summa: Summa: Summa: 20 poäng eller mindre = risk för trycksår 8-11 poäng = risk för undernäring 0-7 poäng = undernärd 3 poäng eller mer = risk för fall Bedömning gjord av: Ankomststatus Har personen trycksår? Ja Nej Kategori: Kryssa i och ange lokalisation och kategori (14) på trycksår vid ankomst: 1 Rodnad som inte bleknar vid tryck. Kvarstående Bakhuvud Armbåge vänster missfärgning, hel hud. Öra höger Ryggslut/sacrum Fotknöl höger 2 Delhudsskada som involverar epidermis och/eller Öra vänster Sittbensknöl höger Fotknöl vänster dermis. Ytligt sår, avskavning av hud eller blåsa. Skuldra höger Sittbensknöl vänster Häl höger 3 Fullhudsskada (involverar epidermis, dermis och Skuldra vänster Höftbenskam höger Häl vänster subkutis). Sår nedtill men inte genom fascian. Armbåge höger Höftbenskam vänster Annat 4 Fullhudsskada. Sår med vävnadsnekros eller skada av muskler, ben eller stödjevävnad. Har en teambaserad utredning av bakomliggande Nästa riskbedömningstillfälle (max 12 månader framåt): orsaker genomförts? Ja Nej (om ja separat blankett Bakomliggande orsak ) Nationella kvalitetsregistret Senior alert är framtaget av utvecklingsenheten Qulturum, Region Jönköpings län

6 Planerade och förebyggande åtgärder Trycksår Undernäring - Fall (Version ) Datum när åtgärderna planerades: Planerad Trycksår Utförd Planerad Undernäring Utförd Planerad Fall Utförd ringa in Kryssa i ringa in kryssa i ringa in kryssa i Omgivningsanpassning Ätstödjande åtgärder Muskelfunktions- och styrketräning - Kroppspositionering i säng/stol - Omgivningsanpassning för en individuell - Styrketräning - Bruk av tryckutjämnande underlag måltidsanpassning - Balansträning - Minskning av skjuveffekt - Uppmuntran och påstötning - Gångträning - Annan åtgärd - Omgivningsanpassning - Matning - Träning av fysisk prestationsförmåga - Hjälpmedelsförskrivning - Annan åtgärd Muskelfunktion- och Lägesändring - Träning i att äta och dricka styrketräning - Regelbundna lägesändringar - Annan åtgärd Ätstödjande åtgärd - Förflyttningsträning ändra kroppsställning Läkemedelsgenomgång - Hjälpmedelsförskrivning Läkemedelsgenomgång - Annan åtgärd Lägesändring Förflyttning och personlig vård Nutritionsbehandling - Förflyttningsträning Bedömning av huden en gång per dag - Mellanmål - Assistans vid förflyttning eller oftare - Berikning av kosten - Stöd vid personlig vård - Protein- och energirik kost - Assistans vid personlig vård Hudvård - Konsistensanpassning - Träning av på- och avklädning - Näringsdryck - Annan åtgärd Förflyttning och personlig Nutritionsbehandling - Anpassa maten efter kulturella och vård - Mellanmål religiösa behov - Berikning av kosten - Minska nattfasta till max 11 timmar Omgivningsanpassing - Protein- och energirik kost - Enteral nutrition - Anpassning av möbler och inventarier - Konsistensanpassning - Parenteral nutrition - Hjälpmedelsförskrivning - Näringsdryck - Annan åtgärd Nutritionsbehandling - Träning i att använda hjälpmedel - Anpassa maten efter kulturella och - Anpassning av belysning och ljudförhållande religiösa behov Övervakning av närings- och vätskeintag - Larm / extra tillsyn - Minska nattfasta till max 11 timmar - Registrering av näringsintag och vätske- - Höftskyddsbyxor - Enteral nutrition intag < 3 dygn - Antihalksockor - Parenteral nutrition - Registrering av näringsintag och vätske- - Annan åtgärd - Omgivningsanpassning - Annan åtgärd Nutritionsbehandling Intag > 3 dygn - Annan åtgärd Övervakning av närings- Information/undervisning om hälsa Smärtlindring och vätskeintag ohälsa Fall - Bedömning av smärta - Smärtreducerande behandling icke Viktkontroll Annan åtgärd Fall farmakologisk - Vägning en gång per vecka - Ordination av läkemedel - Vägning minst en gång var tredje månad Vård i livets slutskede Fall Information/undervisning om hälso- Munvård Person avböjer samtliga förebyggande problem Trycksår - Träning i munvård Åtgärder - Fall - Assistans vid munvård Annan åtgärd - Trycksår - Annan åtgärd munvård Vård i livets slutskede - Trycksår Information/undervisning om kostfrågor Person avböjer samtliga förebyggande Annan åtgärd - Undernäring åtgärd - Trycksår Vård i livets slutskede - Undernäring Person avböjer samtliga förebyggande åtgärder undernäring Vid händelse av fall: Datum När inträffade fallet? (kl) Konsekvens av fall Datum När inträffade fallet? (kl) Konsekvens av fall Planerat uppföljningsdatum: Uppföljning gjord datum: Gjord av: Vikt vid uppföljning: Trycksår, Uppföljning Datum: Har personen trycksår? Ja Nej Kryssa och ange lokalisation och kategori (1-4) på trycksår: Bakhuvud Skuldra vänster Sittbensknöl höger Fotknöl höger Öra höger Skuldra höger Sittbensknöl vänster Fotknöl vänster Öra vänster Armbåge vänster Höftbenskam höger Häl höger Skuldra höger Ryggslut / sacrum Höftbenskam vänster Häl vänster Annat Avslut datum: Har personen givit samtycke till informationsöverföring? Flytt/utskriven till annan enhet. Vilken: Ja Nej Utskrivning till ordinarie boende (hemmet) Vårdkontakt upphör Har information om förebyggande och Avliden Flytt/utskriven till särskilt behandlande åtgärder givits till kommande vårdgivare? boende Ja Nej Nationella kvalitetsregistret Senior alert är framtaget av utvecklingsenheten Qulturum, Region Jönköpings län

7 Vägledning för riskbedömningsinstrument Modifierad Nortonskala, Mini Nutritional Assessment och Downton Fall Risk Index (Version: ) Modifierad Nortonskala A. Psykiskt status, se poäng 4-1 B. Fysisk aktivitet, se poäng 4-1 Vid 3 p: ingår även ev rullstol för oberoende förflyttning. Vid 2 p: rullstolsburen gäller hela dagen. C. Rörelseförmåga, se poäng 4-1 Vid 3 p: behov av assistans vid lägesändring. Vid 2 p: behöver fullständig hjälp vid lägesändring, men kan bidra. Vid 1p: kan inte alls bidra själv vid lägesändring. D. Födointag, se poäng 4-1 Poäng 4-1 avser även motsvarande parenteralt. Om kost/energiberäkning utförs motsvaras födointag 4-1 p i förhållande till beräknat behov. Ex normal portion (4 poäng) = fullt intag av kost och energi enligt beräknat behov. E. Vätskeintag, se poäng 4-1 F. Inkontinens, se poäng 4-1 G. Allmäntillstånd 4 poäng Gott: afebril, normal andning, frekv, rytm, normal puls, blodtryck, ej smärtpåverkad, normal hudfärg, utseende som motsvarar åldern. 3 poäng Ganska gott: afebril-subfebril, normal andning, puls och blodtryck, ev lätt tachycardi, latent hypo- eller hypertoni, ingen eller lätt smärtpåverkan, patienten vaken. Huden ev blek eller cyanotisk., varm-fuktig eller kall-fuktig, eller nedsatt turgor eller ödem 2 poäng Dåligt: ev feber, påverkad andning, tecken på cirk insuff, tachycardi, ödem, hypo- eller hypertoni, smärtpåverkad, somnolent eller vaken men apatisk. Huden ev blek eller cyanotisk., varm-fuktig eller kall-fuktig, eller nedsatt turgor eller ödem. 1 poäng Mycket dåligt: ev feber, påverkad andning, utpräglade tecken på cirk insuff ev chock, starkt smärtpåverkad, somnolent, stuporös, comatös. Huden blek eller cyanotisk, varm-fuktig eller kall-fuktig eller nedsatt turgor eller ödem Summera poäng för A-G. Max poäng 28 och min poäng 7. Vid 20 p eller lägre = Ökad risk för tryckskada. Trycksårsrisk ökar vid lägre poäng. Mini Nutritional Assessment (MNA) (fråga A-D) A. Födointag Har födointaget varit mindre än vanligt under de senaste tre månaderna på grund av försämrad matlust, matsmältningsproblem, tugg- eller sväljproblem? Om ja, har intaget varit lite mindre eller mycket mindre än vanligt. B. Viktförlust Har personen förlorat i vikt de senaste tre månaderna? Om vikt finns dokumenterad använd den som ligger närmast tre månader tillbaka i tiden. Om utgångsvikt inte finns och personen eller dennes närstående/vårdare inte vet anges alternativet vet ej. C. Rörlighet Har personen begränsning i rörelseförmåga? Om ja, kan hon/han ta sig från säng till rollstol och tvärtom? Kan han/hon gå ut utan eller med hjälpmedel. För två poäng krävs att han/hon kan gå utomhus med eller utan hjälpmedel. D. Psykisk stress eller akut sjukdom Med psykiskt stress menas sådana yttre händelser som lett till märkbara konsekvenser för personen. Exempel på sådana händelser kan vara förlorat närstående, flyttat från tidigare boende, etc. Med akut sjukdom menas här sjukdom som krävt läkarbesök/läkarvård eller vård på sjukhus. Det kan även vara en kronisk sjukdom som försämrats så att läkarvård krävts. E. Neuropsykologiska problem Titta i journalhandlingar om det finns anteckningar om demenssjukdom eller depression. Bedömningen demenssjukdom eller depression bör vara gjord av läkare. Alternativt Om personen är förvirrad men ej har en diagnostiserad demenssjukdom markera med 1 poäng. F. Body Mass Index (BMI) BMI beräknas enligt formeln vikt (kg) dividerat med längd (m)². Längd mäts stående alternativt liggande på rygg med utsträckta ben i sängen. Om mätning av längd ej kan utföras kan denna beräknas utifrån halva armspännvidden. Mät mellan bröstbenets mittskåra och roten mellan långoch ringfinger på ena armen. Längd i cm: Kvinnor = (1.35 x halva armspännvidden i cm) Män = (1.40 x halva armspännvidden i cm) Frågorna A-D ska om möjligt ställas direkt till personen eller hans/hennes närstående eller vårdare. Summera poängen från A-F ( SF-MNA) (max 14 poäng) poäng: Normal nutritionsstatus 8-11 poäng: Risk för undernäring 0-7 poäng: Undernärd Downton Fall Risk Index (DFRI) A. Tidigare kända fallolyckor 1 poäng: känner till att personen har fallit det senaste året. B. Medicinering Läs medicinlistan eller låt om möjligt personen själv redogöra för vilka mediciner som intas. Fördela ev. läkemedel efter medicingrupp och sätt poäng. C. Sensoriska funktionsnedsättningar 1 poäng: synnedsättning = har måttligt till kraftigt nedsatt syn eller är blind. 1 poäng: hörselnedsättning = har kraftigt till måttligt nedsatt hörsel eller är döv. 1 poäng: nedsatt motorik = har kraft- eller funktionsnedsättning i någon extremitet. D. Kognitiv funktionsnedsättning 1 poäng: Är inte orienterad till namn, plats och tid. Vid behov görs utredning enligt lokal rutin. E. Gångförmåga 0 poäng: personen går säkert med eller utan gånghjälpmedel och kommer ihåg att använda hjälpmedlet. 1 poäng: personen går osäkert med eller utan hjälpmedel och/eller glömmer att använda hjälpmedlet ibland. Summera A-E till en indexpoäng (0-11). Vid 3 poäng eller mer = hög fallrisk. Vid hög fallrisk gå igenom bedömningsunderlaget och vidta lämpliga åtgärder. Vägledningen är utarbetad för Vårdprevention av Landstinget i Jönköpings län 2007 Källor: Downton JH. Falls in the elderly. London: Edward Arnold, 1993: / Unosson M et al. (2004). Handledning till nutritionsbedömning med MNA. / Nestlé, 1994, Rev N /99 10M Vårdalinstitutets Tematiska rum: Näring och ätande. Tematiska rum Ek AC, Unosson M, Bjurulf P The modified Norton scale and the nutritional intake (1989) Scand J Scand J Caring Sci 3:4; Nationella kvalitetsregistret Senior alert är framtaget av utvecklingsenheten Qulturum, Region Jönköpings län

8 Version Datum Utfärdat av Godkänt Camilla Nordh, Linda Johansson Ingrid Olausson, Peter Andersson, Monica Hansson, Björn Gunnarsson Maud Rämsell, Eva Franzen Björn Gunnarsson Maria Hellström, Camilla Nordh, Eva Otterdag Björn Gunnarsson Maria Hellström Ann-Helen Svensson Maria Hellström, Therese Lindén, Ingrid Olausson samt Ulrika Ström Ann-Helen Svensson, Elisabeth Persson Bilaga 5 Arbetsgång Senior alert SäBo och Kvarbo Ansvarig= den person som har ansvar för att uppgiften blir utförd. Den som ansvarar behöver inte vara den person som utför uppgiften. Uppgifter i arbetsgången kan delegeras vidare av ansvarig. Ansvarig sjuksköterska alternativt kontaktperson erbjuder brukare, med förändrat status och alla nya brukare vid ankomstsamtalet, en riskbedömning enligt Senior alert. Ett muntligt samtycke krävs för att registrera i Senior alerts kvalitetsregister. Samtycke inhämtas av sjuksköterskan alternativt kontaktpersonen. Kan brukaren inte svara för sig själv kontaktas anhörig eller god man för samtycke. Om samtycke föreligger eller inte dokumenteras i journalen av den som inhämtat samtycket. Senior alert ska vara en naturlig del av teammötet och det är beslutat på förvaltningsnivå att det sker en ny riskbedömning i månaden/pas/teammöte. Ex en verksamhet med två PAS= 2 nya riskbedömningar/månaden. Vissa registreringar kan ske utanför teammötet; det gäller de personer som teamet känt sedan lång tid tillbaka där det redan har utförts åtgärder kopplade till identifierad risk och nya åtgärder/ytterligare åtgärder inte är aktuella i nuläget. Senior alert erbjuds två gånger per år. Riskbedömningarna får inte vara äldre än ett halvår då den kopplas de två årliga punktprevalensmätningarna (PPM) för trycksår och fall. Sjuksköterskan ansvarar för att riskbedömningen utförs och i samarbete med omsorgspersonalen fylls formuläret för riskbedömning i. Sjuksköterskan registrerar uppgifterna i Senior alerts kvalitetsregister. Om ingen risk föreligger så klarmarkeras riskbedömningen, och en ny planeras in inom ett år. Enhetschefen ansvarar för att en bärbar dator finns tillgänglig på teammötet samt SITH s kortshållare. På teammötet diskuteras och planeras förebyggande åtgärder för brukare med identifierade risker den riskbedömning som ligger till grund för planerade åtgärder ska vara aktuell och inte äldre än en månad. Arbetsterapeut och fysioterapeut registrerar planerade åtgärder i Senior alerts kvalitetsregister, registreringen sker under mötet. Även insatta åtgärder registreras. Sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut upprättar eventuell omvårdnads- respektive rehabplan på planerade åtgärder i journalsystemet. Omsorgspersonalen dokumenterar i social dokumentation. Om möjligt bestäms på innevarande teammöte vilka Senior alert-ärenden som är aktuella nästkommande möte. Detta sker i samråd med teamets medlemmar. Teambaserad uppföljning av insatta åtgärder ska göras inom tre månader. Omsorgspersonal ansvarar för att ha med aktuell vikt på brukare som ska ha uppföljning. Fysioterapeut eller arbetsterapeut ansvarar för att registrera uppföljningarna i Senior alerts kvalitetsregister. Om insatta åtgärder inte har haft effekt finns det i systemet möjlighet att göra en teambaserad utredning av bakomliggande orsaker.

9 Sjuksköterskan ansvarar för att vikt och trycksår registreras i Senior alert. Kvalitetsombuden på enheten ansvarar för att registrera samtliga fall som en händelse i Senior alert. Uppstår en händelse under ärendets gång, innan uppföljning skett, ska ev behov av ytterligare teambaserade åtgärder diskuteras på nästa teammöte. Sjuksköterska ansvarar för uppdatering av registret på sina enheter genom att se till att patientlistan stämmer, att det inte finns inaktuella/bortglömda ärenden. Sjuksköterskan ansvarar för att brukare får ett korrekt avslut i Senior alert. Efter avslutad uppföljning ansvarar omsorgspersonal för att aktuell vårdprofil finns tillgänglig under gul flik i Hem-Doc. Ann-Helen Svensson Verksamhetschef för kvarboende, hemsjukvård kvarboende samt natt/jour Elisabeth Persson Verksamhetschef för särskilt boende, hemsjukvård särskilt boende samt

10 1 Bilaga 6 Arbetsgång Senior Alert Korttid STEG 1 USK på avdelningen utför sitt välkomstsamtal med brukaren och använder den mall som finns. STEG 2 Ett muntligt samtycke krävs för att registrera i Senior alerts kvalitetsregister. Kan brukaren inte svara för sig själv kontaktas anhörig eller god man för samtycke. Sjuksköterskan dokumenterar i journalen om samtycke föreligger eller inte. SAMTYCKE INGET SAMTYCKE Senioralertombud/USK utför riskbedömningen enligt Senior alert. Använd informationen från välkomstsamtalet och komplettera uppgifter som saknas och lämna den kompletta blanketten till SSK. Teamet kan använda sig av Senior alert riskbedömningsblankett som ett arbetsverktyg, men får inte registrera in i Senior alert datasystem

11 2 STEG 3 SSK/USK meddelar övriga teammedlemmar resultatet på teammötet. Om akuta åtgärder är aktuella och inte kan vänta tills teammötet meddelas resultatet omedelbart till berörda teammedlemmar. SSK, fysioterapeut och arbetsterapeut dokumenterar i journalsystemet under sökord samordning att en riskbedömning utförts. USK dokumenterar i journalsystemet under sökordet social dokumentation. Sjuksköterskan registrerar uppgifterna i Senior alerts kvalitetsregister. Om ingen risk föreligger så klarmarkeras riskbedömningen. STEG 4 STEG 5 PLANERADE OCH PÅGÅENDE ÅTGÄRDER. På teammötet diskuteras och planeras förebyggande åtgärder för brukare med identifierade risker den riskbedömning som ligger till grund för planerade åtgärder ska vara aktuell och inte äldre än en månad. Arbetsterapeut eller fysioterapeut registrerar planerade åtgärder i Senior alerts kvalitetsregister. Även redan utförda åtgärder registreras. Sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut upprättar eventuell omvårdnadsrespektive rehabplan på planerade åtgärder i journalsystemet Teambaserad UPPFÖLJNING av insatta åtgärder ska göras inom tre månader. Omsorgspersonal har med aktuell vikt på patienter som ska ha uppföljning. Fysioterapeut eller arbetsterapeut registrerar uppföljningarna i Senior alerts kvalitetsregister. Om insatta åtgärder inte har haft effekt finns det i systemet möjlighet att göra en teambaserad utredning av bakomliggande orsaker. Om patienten hinner åka hem innan teamträff ansvarar varje teammedlem för att återkoppla till fysioterapeut och/eller arbetsterapeut så att de kan föra in uppföljningen i registret. Efter avslutad uppföljning ansvarar omsorgspersonal för att aktuell VÅRDPROFIL finns tillgänglig bakom grå flik i Hem-Doc.

12 3 ANSVARSFÖRDELNING Orsak till kortidsvistelse? Korttidsplats vxlvård Korttidsplats trygghetsplats Korttidsplats avlastning Korttidsplats i väntan på annat boende där beslut finns från bistånd och ingen uppenbar risk finns inom något/nåra av områdena fall, trycksår, undernäring och/eller munhälsa. Ansvarig enhet för att erbjuda riskbedömning Kvarboende* Kvarboende* Kvarboende* SäBo - riskbedömning görs av teamet på det boende som personen flyttar in på. Korttidsplats i väntan på annat boende där beslut finns från bistånd och en uppenbar risk finns inom något/några av områdena fall, trycksår, undernäring och/eller munhälsa. Korttid Korttidsplats av annan orsak Korttid Vård i livets slut Ej aktuellt med riskbedömning enligt Senior alert* Beslutsoförmögen person Se nedan ** Om risk inom något av områdena är direkt kopplad till vistelsen på Korttid så kommer brukaren att erbjudas en riskbedömning enligt Senior alert på Korttid. Det förebyggande arbetet kommer även inkludera brukare i livets slutskede som en naturlig del av det förebyggande arbetet på Korttid, men inte registreras in i Senior alerts datasystem. ** Personalen ska först och främst stötta personen på ett sådant sätt att denne i så stor utsträckning som möjligt själv kan ta ställning till registrering och därmed hävda sin självbestämmanderätt. När detta inte är möjligt, då personalen bedömer att personen själv inte kan ta ställning till registrering, behöver personalen inhämta annan information för att ta reda på personens inställning till registrering. Det kan till exempel ske genom att fråga anhöriga och andra närstående

13 RUTIN Version Datum Utfärdat av Godkänt Emma Davachi Ingrid Olausson Bilaga 7 Rutin för mätningar: längd, vikt, BMI och viktförlust Bakgrund I Riktlinje för kost och nutrition anges när längd, vikt, BMI och viktförlust ska mätas och beräknas. Denna rutin är bilaga till riktlinjen och beskriver hur det bör genomföras. 1 (2) Genomförande Att mäta kroppslängd Kroppslängd anges i cm. Korrekt kroppslängd mäts stående fullt uppsträckt, lättklädd, utan skor eller huvudbonad. Personen ska stå rak med fötterna intill varandra med armarna hängande vid sidorna, axlarna avslappnade och blicken riktad rakt fram. Hälar, stuss, skuldror och huvud ska ha kontakt med en vertikal yta. När personen inte kan stå upprätt kan man uppskatta längd med hjälp av armspännvidd eller halv armspännvidd. Armspännvidd Armspännvidd mäter man mellan långfingertopparna på vänstra och högra armen. Individen ska stå mot en vägg eller sitta rak med armarna utsträckta åt sidorna i höjd med axlarna. Kroppslängden överensstämmer ganska väl med armspännvidden upp till årsåldern. Efter 50-årsåldern kan armspännvidden vara längre än kroppslängden, eftersom kroppslängden minskar med åldern. Halv armspännvidd Halv armspännvidd mäts mellan bröstbenets mittskåra och roten mellan lång- och ringfinger på ena armen. Kroppslängden skattas enligt följande ekvationer: Kvinnor: Längd i cm = (1.35 x halva armspännvidden i cm) Män: Längd i cm = (1.40 x halva armspännvidden i cm) Att väga kroppsvikt Emma Davachi Dietist, Vård och Omsorg Direkt Kungsbacka kommun Box 10409, Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon Fax

14 Digital våg avsedd för medicinskt bruk eller sittvåg ska användas då man väger en person. För sängliggande eller rörelsehindrade kan våg användas som kopplas på patientlyften. Kroppsvikt mäts på morgonen före frukost, till närmaste ± 0.1 kg på nollställd och kalibrerad våg. Patienten ska bära lätta kläder och urinblåsan ska vara tömd. Eftersom kroppslängden och kroppsvikten minskar med åldern kan äldre personer få ett felaktigt högt BMI trots att deras kroppsvikt har minskat. 2 (2) Att beräkna BMI Det kan vara komplicerat att beräkna äldres BMI. Vikten och längden förändras ofta på ett ålderstypiskt vis. Efter 70 års ålder sjunker vanligtvis vikten med cirka 0,5 procent per år i genomsnitt. Samtidigt minskar kroppslängden på grund av osteoporos. För personer över 70 år räknas BMI under 22 som tecken på undervikt. Epidemiologiska studier antyder att BMI under 23 hos äldre är kopplat till ökad dödlighet och att det optimala intervallet förenat med långt liv hos äldre är BMI över 23. Föreslagna nivåer för normalvikt för äldre är BMI För att räkna ut en persons BMI använder man formeln "vikt (kg) / längd (m)2 = BMI", alternativt "vikt (kg) / längd (m) / längd (m) = BMI" Om den enskilde har ett BMI som är högre eller lägre än vad som anses vara normalt kan energiintaget behöva justeras. Det är dock viktigt att en total bedömning med viktutveckling görs. Vissa brukare har till exempel alltid haft ett lågt BMI, och så länge vikten är stabil behöver inte det innebära risk för undernäring. En justering bör alltid föregås av en individuell bedömning som baseras på fler faktorer än BMI. Exempel på uträkning av BMI Greta är 72 år, väger 55 kg och är 160 cm (1,6 m) lång: 55 kg / (1,6 m x 1,6 m) = 55 / 2,56 =21,5, alternativt 55 kg / 1,6 m / 1,6 m = 21,5 Greta har BMI 21,5. Hon är över 70 år och den låga vikten bör ses som ett observandum. Att beräkna viktförlust Även överviktiga personer kan vara eller bli undernärda. All ofrivillig viktförlust ska utredas oavsett vad brukaren väger. Viktförlust i procent beräknas enligt följande formel: utgångsvikt (kg) - nuvarande vikt (kg) / utgångsvikt (kg) x 100 = viktförlust i % Exempel på uträkning av viktförlust i % För sex månader sedan vägde Svea 70 kg, idag väger hon 60 kg: (70 kg 60 kg) / 70 kg x 100 = 14,3 Svea har förlorat 14,3 % av sin kroppsvikt under sex månader, vilket ska utredas. Uppföljning Rutinen revideras av utfärdaren minst en gång per år.

15 RUTIN Version Datum Utfärdat av Godkänt Emma Davachi Ingrid Olausson 1 (2) Datum Bilaga 8 Rutin för skötsel vid Enteral Nutrition Bakgrund Det är mycket viktigt att god hygien iakttas vid så väl hantering av sondnäring och sondmatningssystem som vid matning. Personal som hanterar tillbehören skall ha adekvata kunskaper och vara väl förtrogna med uppgiften. För att kunna ge en god och säker vård ska basala hygienrutiner följas. Genomförande Hantering av sondmatningsutrustning Inom kommunal hemsjukvård gäller följande: Många tillbehör är engångsmaterial. Dessa markeras med symbolen, och innebär att återanvändning av produkten ej är tillåten. Då patienten har egen lägenhet med pentry kan kopplingsslangslang (i vardagligt bruk kallat matningsslang) och andra tillbehör som är flergångs återanvändas efter rengöring enligt nedanstående beskrivning. Förvaras i patientens boende. Då patienten har egen lägenhet med pentry kan flergångs sondssprutor rengöras enligt nedanstående beskrivning. Sprutan byts minst en gång per vecka eller när till exempel doseringsmarkeringarna inte längre syns tydligt, om sprutan blivit trög, otät, repig eller missfärgad, samt när ej tillförlitlig rengöring skett. Vid tillförsel via flaska ska denna vara patientbunden. Flaskan ska ha öppning anpassad till specialaggregat. Den ska direkt efter användande sköljas i kallt vatten och därefter rengöras mekaniskt mellan varje mattillfälle. Vid frekvent användning bör flaskan bytas varje halvt år. När flaskan är repig eller missfärgad ska den bytas ut. KUB6063, v2.0, Kungsbacka kommun Kvalitet/Utveckling/Säkerhet Box Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon Fax

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Senior alert. Vårdenhet rehabilitering och reumatologi, avd april 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Senior alert. Vårdenhet rehabilitering och reumatologi, avd april 2009 Senior alert Vårdenhet rehabilitering och reumatologi, avd 8 8-9 9 april 9 Senior alert vill stärka det preventiva arbetet i vården av äldre personer Senior alert Vårdenheten har 9 vårdplatser sektioner

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2013 vecka 40. Senior alert

Punktprevalensmätning av trycksår 2013 vecka 40. Senior alert Punktprevalensmätning av trycksår 2013 vecka 40 Senior alert Sammanfattning 7999 personer har observerats från äldreboende i 61 kommuner. 31 procent hade ökad risk för trycksår 81 procent hade ökad risk

Läs mer

Bedömningsinstrument 1. Trycksår 2. Undernäring 3. Fall

Bedömningsinstrument 1. Trycksår 2. Undernäring 3. Fall Bedömningsinstrument 1. Trycksår 2. Undernäring 3. Fall 1a. Bedömningsinstrument för trycksår Grad 1. Kvarstående rodnad Grad 2. Ytliga sår eller blåsa Grad 3. Sår ner till underhuden Grad 4. Sår ner till

Läs mer

TRYCKSÅR R I K T L I N J E R H U R A R B E T A R V I F Ö R E B Y G G A N D E?

TRYCKSÅR R I K T L I N J E R H U R A R B E T A R V I F Ö R E B Y G G A N D E? TRYCKSÅR R I K T L I N J E R H U R A R B E T A R V I F Ö R E B Y G G A N D E? DEFINITON Ett trycksår är en lokaliserad skada i hud och underliggande vävnad, vanligtvis över benutskott, som ett resultat

Läs mer

Nutrition. Josephine Garpsäter Ordf sektionen för geriatrisk och gerontologisk nutrition inom DRF Nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs Stad

Nutrition. Josephine Garpsäter Ordf sektionen för geriatrisk och gerontologisk nutrition inom DRF Nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs Stad Nutrition Josephine Garpsäter Ordf sektionen för geriatrisk och gerontologisk nutrition inom DRF Nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs Stad Hur många år tillbringar vi vid matbordet? 7 år Gångmönster

Läs mer

Trycksår på IVA. Berörda enheter. Syfte. Förebygga och behandla trycksår. Samt identifiera patienter som befinner sig i riskzonen.

Trycksår på IVA. Berörda enheter. Syfte. Förebygga och behandla trycksår. Samt identifiera patienter som befinner sig i riskzonen. Trycksår på IVA Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus. Syfte Förebygga och behandla trycksår. Samt identifiera patienter som befinner sig i riskzonen. Bakgrund Trycksår är en komplikation

Läs mer

Senior alert. nuläge. Kicki Malmsten, Qulturum, Landstinget i Jönköping. www.senioralert.se senioralert@lj.se

Senior alert. nuläge. Kicki Malmsten, Qulturum, Landstinget i Jönköping. www.senioralert.se senioralert@lj.se Senior alert nuläge Kicki Malmsten, Qulturum, Landstinget i Jönköping Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014 Prestationsersättning Vårdprevention Teamarbete Resultat Mäta Registrera Kvalitetsregister Punktprevalensmätning

Läs mer

Riskbedömning av trycksår, fall, nutrition, munhälsa samt blåsdysfunktion

Riskbedömning av trycksår, fall, nutrition, munhälsa samt blåsdysfunktion Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Riskbedömning av trycksår, fall, nutrition, munhälsa samt blåsdysfunktion Inledning Inom Norrbottens läns landsting sker dokumentation av riskbedömningar

Läs mer

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen Socialförvaltningen Förebyggande arbete Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen Ersätter version från 2013-10-28 Monica Örmander, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2 Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt Eva Franzén, Mas 1 2011-06-29 Eva Franzén, Mas 2 2013-08-13 Eva Franzén, Mas Eva Franzén, Mas Riktlinjer för nutrition inom den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Lokal rutin för Senior alert 11.2.

Lokal rutin för Senior alert 11.2. Lokal rutin för Senior alert 11.2. Vid nyinskrivningar (gäller all personal) Senior Alert skattning ska göras inom 3 dagar, ansvaret ligger på all personal. Om det handlar om en brukare som har stor risk

Läs mer

Riskbedömning enligt Modifierad Nortonskala

Riskbedömning enligt Modifierad Nortonskala Trycksårskort Riskbedömning trycksår Modifierad Nortonskala & RAPS-skalan Madrassväljaren Guidelines vid val av produkt Riskbedömning enligt Modifierad Nortonskala A. Psykisk status 4 Helt orienterad till

Läs mer

Förebygga och behandla undernäring

Förebygga och behandla undernäring SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2014-08-27 Förebygga och behandla undernäring God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd. Kosten är ett viktigt

Läs mer

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården Verksamhet Datum Sida 2 (18) Innehåll Plan att komma igång med Senior alert sid 3 Ett preventivt arbetssätt sid 4 Bakomliggande orsaker sid 7 Förebyggande

Läs mer

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Barbro Karelius leg. dietist Barbro Karelius 2012-06-28 Maria Almström Svensson leg. dietist Giltig t.o.m leg.

Läs mer

Svårläkta sår. Britt-Marie Strömqvist Undersköterska Sårcentrum Blekinge

Svårläkta sår. Britt-Marie Strömqvist Undersköterska Sårcentrum Blekinge Svårläkta sår Britt-Marie Strömqvist Undersköterska Sårcentrum Blekinge Hur tänkte vi? Kunde vi gjort annorlunda? Hur förebygger vi trycksår hos äldre? Patienten i det aktuella fallet är 83 år och har

Läs mer

Förebygger fall och fallskador på Medicinkliniken VIN

Förebygger fall och fallskador på Medicinkliniken VIN Handlingsplan Förebygger fall och fallskador på Medicinkliniken VIN Syfte: Att förebygga fall och fallskador i samband med inneliggande vård Mål: Inga patienter ska falla under vistelsen på Medicinkliniken

Läs mer

Senior alert är ett kvalitetsregister via webben. Registret är nationellt och har funnits sedan 2008

Senior alert är ett kvalitetsregister via webben. Registret är nationellt och har funnits sedan 2008 Senior alert är ett kvalitetsregister via webben Registret är nationellt och har funnits sedan 2008 Registret vänder sig till alla som bedriver vård och omsorg - för vårdtagare som är 65 år eller äldre

Läs mer

DELEGERING SONDHANTERING

DELEGERING SONDHANTERING DELEGERING SONDHANTERING Fastställt av: 2015-05-28 MAS-enheten Dokumentet framtaget av: MAS-enheten För revidering ansvarar: MAS-enheten Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare 1 SONDHANTERING Grunden

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Kost Kosttillägg-Näringsdryck Fastställt av Eva Blomberg Regelverk Verksamhet HSL Vård och omsorg Utarbetad av Länsövergripande VKL, Petra Ludvigson Skapat datum 150525

Läs mer

Registrering i Senior alert

Registrering i Senior alert MANUAL Registrering i Senior alert Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall, trycksår, munhälsa och blåsdysfunktion.

Läs mer

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott GERIATRISKT STÖD Kost och nutrition Smått och gott Nutritionsdagen 30 april Nutritionsrådet Region Jämtland Härjedalen Nutrition vid sjukdom Ingvar Boseaus Hur identifierar, utreder och behandlar vid undernäring

Läs mer

Tjänstebeskrivning MÅLTIDER I VÅRD OCH OMSORG

Tjänstebeskrivning MÅLTIDER I VÅRD OCH OMSORG Köp av tjänst Bilaga 1 Tjänstebeskrivning MÅLTIDER I VÅRD OCH OMSORG TJÄNSTENS ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR TYP AV TJÄNST Bastjänst Bastjänsten tillgodoser ett primärt och grundläggande behov hos respektive

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Rev. 2014-01-27 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

Läs mer

Fallprevention och insatser vid fallolycka

Fallprevention och insatser vid fallolycka Sida 1 (7) 2016-05-02 Fallprevention och insatser vid fallolycka MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 11. Senior alert

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 11. Senior alert Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 11 Senior alert Sammanfattning 17569 personer har observerats från särskilt boende, demensboende och korttidsboende i 177 kommuner. 31 procent hade ökad risk

Läs mer

Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring

Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring Rutinen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:10 Förebyggande och behandling av

Läs mer

Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av fall, munhälsa, undernäring och trycksår samt registrering i Senior Alert i vård- och omsorgsboende.

Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av fall, munhälsa, undernäring och trycksår samt registrering i Senior Alert i vård- och omsorgsboende. SID 1 (11) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av fall, munhälsa,

Läs mer

Nutritionsomhändertagande av sjuka sköra äldre. Hanna Settergren leg dietist Kungälvs kommun

Nutritionsomhändertagande av sjuka sköra äldre. Hanna Settergren leg dietist Kungälvs kommun Nutritionsomhändertagande av sjuka sköra äldre Hanna Settergren leg dietist Kungälvs kommun Det normala åldrandet (fetare och torrare) Minskat energibehov >70 år 10% Minskad fysisk aktivitet Minskad muskelmassa

Läs mer

RUTINER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Rutin för kost- och nutritionsbehandling

RUTINER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Rutin för kost- och nutritionsbehandling Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kapitel: 3 Gäller fr.o.m. Reviderad den: 2008-09-11 Version: 1(5) Dnr RUTINER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Rutin för kost- och nutritionsbehandling Syfte:

Läs mer

PUNKTPREVALENSMÄTNINGAR AV TRYCKSÅR. (PPM-Trycksår) Bakgrund. Metod för mätning

PUNKTPREVALENSMÄTNINGAR AV TRYCKSÅR. (PPM-Trycksår) Bakgrund. Metod för mätning 2016-12-05 1 (6) Vård och omsorg PUNKTPREVALENSMÄTNINGAR AV TRYCKSÅR (PPM-Trycksår) Bakgrund De första mätningarna genomfördes 2011 och utfördes till en början två gånger per år. Från och med 2014 sker

Läs mer

Har vi undernäring i Munkedals kommun?

Har vi undernäring i Munkedals kommun? 9-8-24 Har vi undernäring i Munkedals kommun? Har vi undernäring i Munkedals kommun? Dnr ON 7-66 Typ av dokument: Tjänsteskrivelse Handläggare: Jan Lindgren, Legitimerad dietist, Omsorgsadministrationen

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS 2010

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS 2010 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS Sammanfattning I patientsäkerhetsberättelsen för Pilträdets servicehus ingår den årliga kvalitetsgranskningen gjord av MAS och MAR enligt Questa med

Läs mer

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 Kompetensutvecklingsdagar för MAS och MAR Carina Skoglund Disposition Allmänt om Socialstyrelsen Lägesrapport inom patientsäkerhet inkl. resultat webbenkät

Läs mer

Handledning till nutritionsbedömning Med Mini Nutritional Assessment (MNA)

Handledning till nutritionsbedömning Med Mini Nutritional Assessment (MNA) Handledning till nutritionsbedömning Med Mini Nutritional Assessment (MNA) Översatt och anpassad till svenska förhållanden av Mitra Unosson, Anna-Christina Ek, Ulla Wissing, Margareta Bachrach-Lindström,

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Nutritionsproblem och åtgärder

Nutritionsproblem och åtgärder Nutritionsproblem och åtgärder RCC-Utbildningsdag Maria Röjeteg och Kristina Öhlén leg dietister Kirurgklinikens dietister, Västmanlands sjukhus Västerås Kirurgdietisterna i Västerås arbetar mot: Kirurgklinikens

Läs mer

Formulär. SveDem Svenska Demensregistret

Formulär. SveDem Svenska Demensregistret Formulär SveDem Svenska Demensregistret Registrets syfte Syftet med registret är att förbättra kvaliteten av demensvården i Sverige genom att samla in data för att kunna följa upp förändringar i patientpopulationer,

Läs mer

Nutritionsåtgärder som är att betrakta som hälso- och sjukvård

Nutritionsåtgärder som är att betrakta som hälso- och sjukvård Riktlinjer för nutrition inom den kommunala hälso- och sjukvården 2011-06-29 Styrdokument: Hälso- och sjukvårdslag 1982:763 Socialstyrelsens rapport 2000:11 angående Näringsproblem i vård & omsorg Bakgrund

Läs mer

Redogörelse till Socialstyrelsens angående egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet

Redogörelse till Socialstyrelsens angående egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-06 Handläggare: Ulla Lönn Telefon: 08-508 09 082 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Redogörelse till Socialstyrelsens

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Tidig identifiering av mest sjuka äldre

Tidig identifiering av mest sjuka äldre Malin E Pettersson Eva Thors Adolfsson 2013-02-28 Tidig identifiering av mest sjuka äldre Steg I Alla patienter som är 75 år och kommer till mottagningen eller per telefon kontaktar mottagningen bedöms

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Ekbackens äldreboende Hus K Verksamhetsår: 2013 Förenade Care AB driver sedan 2008-04-01 Ekbackens äldreboende hus K på entreprenad från Sundbyberg

Läs mer

Förebyggande av tryckskador inom NU-sjukvården - standardvårdplan

Förebyggande av tryckskador inom NU-sjukvården - standardvårdplan Förebyggande av tryckskador inom NU-sjukvården - standardvårdplan Framtaget av / Ersätter Mikael Dessner, projektledare LoV Nytt dokument, ersätter eventuella gamla PM på klinikerna inom NUsjukvården.

Läs mer

NLL 2015-08. Kost till inneliggande patienter

NLL 2015-08. Kost till inneliggande patienter NLL 2015-08 Kost till inneliggande patienter Bakgrund Maten och måltidsmiljön Att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet. På sjukhuset kan den kliniska nutritionen vara

Läs mer

Förebygga fall och fallskador i samband med inneliggande vård på avd 18

Förebygga fall och fallskador i samband med inneliggande vård på avd 18 , leg sjuksköterska Syfte: Att förebygga fall och fallskador i samband med inneliggande vård avd 18. Mål: Inga patienter ska falla under vistelsen på avd 18. Processmål: 100 % följsamhet till obligatoriska

Läs mer

Version MANUAL. Registrering i Senior alert

Version MANUAL. Registrering i Senior alert MANUAL Registrering i Senior alert Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Rutin för personal som arbetar med patienter som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård

Rutin för personal som arbetar med patienter som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård Rutin för personal som arbetar med patienter som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård VID AKUT SITUATION RING 112 Kontakta alltid ansvarig arbetsterapeut och/eller fysioterapeut när det gäller rehabilitering

Läs mer

Äldre med malnutrition

Äldre med malnutrition Äldre med malnutrition Siv Eliasson Kurkinen Leg Dietist Geriatriskt kompetensbevis Äldre med malnutrition 1 Varför ska vi Screena för malnutrition? Geriatriskt kompetensbevis Äldre med malnutrition 2

Läs mer

Riktlinje vårdprevention Fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen. Slutenvård, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinje vårdprevention Fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen. Slutenvård, Landstinget i Jönköpings län Riktlinje vårdprevention Fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen Slutenvård, Landstinget i Jönköpings län Säker vård - alla gånger Patientsäkerhet är ett av Landstinget i Jönköpings läns strategiska

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård

Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-04-28 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Åldrandet en individuell process. Ur Healthy Ageing profiles

Läs mer

Riktlinje för god inkontinensvård

Riktlinje för god inkontinensvård RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-01-02 Eva Franzén Förvaltningsledningen 2 2014-01-17 Eva Franzén Förvaltningsledningen Riktlinje för god inkontinensvård Styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX

Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Socialtjänsten följer årligen upp och granskar

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Riktlinje och rutin för att upptäcka risk för, förebygga och behandla undernäring

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Riktlinje och rutin för att upptäcka risk för, förebygga och behandla undernäring MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Riktlinje och rutin för att upptäcka risk för, förebygga och behandla undernäring Fastställd av SN 78 Den 29 september 2015 Sida Ersätter Utbytt

Läs mer

Registrering av blåsdysfunktion i Senior alert

Registrering av blåsdysfunktion i Senior alert MANUAL Registrering av blåsdysfunktion i Senior alert Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall, trycksår, munhälsa

Läs mer

RUTIN Anslutning till hemsjukvården, sjuksköterskeinsatser

RUTIN Anslutning till hemsjukvården, sjuksköterskeinsatser RUTIN Anslutning till hemsjukvården, sjuksköterskeinsatser Antagen av xx nämnden xx-xx-xx xx Dokumentet gäller som längst fram till 20xx-xx-xx Dokumentägare: Irene Eklöf RUTIN 1(3) Rutin för anslutning

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Elinsborgs äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Elinsborgs äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Elinsborgs äldreboende År. 2015 Datum och ansvarig för innehållet 22/1-16 Barbro Friberg Verksamhetschef på Elinsborg Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap.

Läs mer

Nutrition. Lokalt vårdprogram. Vård och Omsorgsboende. Äldreförvaltningen Sundbyberg Indikator Äldreförvaltningen. Referensdokument 2015-08-01

Nutrition. Lokalt vårdprogram. Vård och Omsorgsboende. Äldreförvaltningen Sundbyberg Indikator Äldreförvaltningen. Referensdokument 2015-08-01 Referensdokument Dokumentnamn Lokalt vårdprogram för Sundbybergs Stad gällande Nutrition Äldreförvaltningen Sundbyberg Indikator Äldreförvaltningen Fastställd av/dokumentansvarig MAS/Dietist Processindikator

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Riktlinje Dokumentation HSL

Riktlinje Dokumentation HSL 1(5) Syftet med att föra patientjournal ( kap. 2 patientdatalagen) är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten. I en patientjournal ska det vara lätt att följa vilka bedömningar

Läs mer

Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a)

Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a) BERÄTTELSESERIE Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a) Hemtjänst - samverkan Senior alert Vid vårdplaneringen på sjukhuset, där även Lars son Anders deltar, kommer Lars överens med kommunens biståndshandläggare

Läs mer

- En kartläggning i slutenvården

- En kartläggning i slutenvården Dokumentation av nutritionsomhändertagandet för äldre patienter med risk för undernäring - En kartläggning i slutenvården Andrea Jareteg Leg. dietist, med. magister Fördjupningsarbete i klinisk nutrition,

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör

Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör Äldre- och Handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1(5) 2006-05-09 Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör Bakgrund I oktober

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2012 Datum och ansvarig för innehållet Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

ÄLDREFÖRVALTNINGEN SUNDBYBERG STAD 2015-05-06. ICF Journalföring HSL

ÄLDREFÖRVALTNINGEN SUNDBYBERG STAD 2015-05-06. ICF Journalföring HSL ÄLDREFÖRVALTNINGEN SUNDBYBERG STAD 2015-05-06 ICF Journalföring HSL 1 Innehållsförteckning Journalföring vid ny boende sid 3 Inskrivning i Treserva Vårdåtagande sid 3 Allmänna uppgifter sid 3 Bakgrundsfakta

Läs mer

Linnea 7 Björkäng Ljungby Kommun 2012

Linnea 7 Björkäng Ljungby Kommun 2012 Linnea 7 Björkäng Ljungby Kommun 2012 Författare: Anna Sjöberg Karina Karlsson Sofie Svensson 1 Innehållsförteckning: 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 3 3. Metod... 3 4. Resultat... 3 4.1 Enkät... 3 4.2 Antalet

Läs mer

Vak vid palliativ vård i livets slutskede

Vak vid palliativ vård i livets slutskede RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Område: Trygg och säker Hälso och sjukvård och rehabilitering Version: 2 Giltig fr.o.m: 2017 06 01 Ersätter: Fanns i Rutin Palliaitv vård Vö 414/2014, Vv 439/2014 Ansvarig:

Läs mer

Riktlinje för HLR - Hjärt-lungräddning inom kommunal hälso- och sjukvård. Riktlinje Datum:

Riktlinje för HLR - Hjärt-lungräddning inom kommunal hälso- och sjukvård. Riktlinje Datum: Riktlinje för HLR - Hjärt-lungräddning inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Datum: 2017-06-28 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Nästa revidering Gäller från datum Riktlinje

Läs mer

Uppföljning av uppdrag, Utmarksgatans bostad med särskild service enligt LSS, Västerås stad Vård och Omsorg

Uppföljning av uppdrag, Utmarksgatans bostad med särskild service enligt LSS, Västerås stad Vård och Omsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-09-27 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00161-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Marianne Fall Epost: marianne.fall@vasteras.se Kopia till Västerås stad Vård och Omsorg Nämnden

Läs mer

Riktlinjer Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka

Riktlinjer Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka 2012-04-17 Carina Smith Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Mål... 3 3 Kundens behov, vanor och önskemål... 3 3.1 Kundens behov... 3 3.2 Kundens vanor... 4 3.3

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB Patientsäkerhetsberättelse 2015 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras och dokumenteras. Samtliga inkomna avvikelser

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad

Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad Läkemedelsgenomgångar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad Läkemedelsgenomgångar 1 Ur Borås Stads Styr- och ledningssystem

Läs mer

Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av åtgärder samt omgivningsanpassning för att förebygga fall och trycksår

Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av åtgärder samt omgivningsanpassning för att förebygga fall och trycksår SID 1 (10) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av åtgärder samt

Läs mer

PLAN webbutbildning för att komma igång med vårdprevention och Senior alert

PLAN webbutbildning för att komma igång med vårdprevention och Senior alert PLAN webbutbildning för att komma igång med vårdprevention och Senior alert Verksamhet Datum Innehåll Innehåll... 1 Förberedelser... 3 Vårt nuläge... 3 Vår vision... 3 Våra mål... 3 Riskbedömning... 5

Läs mer

TRYCKSÅR Sammanfattning Definition Diagnostik Förebyggande vård

TRYCKSÅR Sammanfattning Definition Diagnostik Förebyggande vård TRYCKSÅR Sammanfattning Trycksår påverkar personen på många sätt, både fysiskt som psykosocialt. Det upplevs ofta som en onödig och allvarlig komplikation till vården och kan ofta vara skuldbelagt och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Riggargatan Verksamhetsår: 2011 Förenade Care AB driver sedan 2010 Riggargatans äldreboende på entreprenad av uppdrag från Nyköpings kommun. Förenade

Läs mer

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott Uppföljning Gästhemmet Edsby slott Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Uppföljning enligt GPA-modellen. GPA är förkortning av granskning, patientsäkerhet och ansvar.för att få

Läs mer

Handlingsplan vid nutritionsbehandling/undernäring

Handlingsplan vid nutritionsbehandling/undernäring Handlingsplan vid nutritionsbehandling/undernäring December 2009 Handlingsplan vid nutritionsbehandling/undernäring STEG 1. Gör en kostregistering och inventera bakgrund. STEG 2. Normalkost med förstärkta

Läs mer

Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt?

Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt? Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt? Leg. dietist Sylvia Bianconi Svensson Dietistverksamheten Division Primärvård, Skånevård KrYH 2015-10 KOL och nutritionsstatus Undervikt Ofrivillig

Läs mer

P atientsäkerhetsberättelso

P atientsäkerhetsberättelso Adium Omsorg AB P atientsäkerhetsberättelso Ål 2014 Datum och ansvarig för innehållet 201: -02-27 Britt-Marie Nordström Ver amhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2 0:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Ronneby mars 2013 Karin Widecrantz Medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Piren. Hjo kommuns korttidsavdelning

Piren. Hjo kommuns korttidsavdelning Piren Hjo kommuns korttidsavdelning Lite fakta om Piren Piren ligger på andra våning i samma byggnad som Sjöryds äldreboende med närhet till Stadsparken och Vättern. Du ansöker hos biståndshandläggaren

Läs mer

Vid ett body mass index som understiger 22 anses en risk för undernäring för personer över 70 år föreligga och fortsatt riskbedömning ska ske.

Vid ett body mass index som understiger 22 anses en risk för undernäring för personer över 70 år föreligga och fortsatt riskbedömning ska ske. MAS Riktlinje Riktlinje för arbete med nutrition Inledning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Det innebär att vården ska vara av god kvalitet,

Läs mer

Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter

Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter 1(6) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter 2 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvårdsförvalt 2011-08-17

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avvikelser i hälso- och sjukvården under perioden 1 januari 30 juni 2012

Avvikelser i hälso- och sjukvården under perioden 1 januari 30 juni 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIRE KTÖRENS STAB TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-12-03 Handläggare: Ingrid Wikström Telefon: 08-508 18 039 Till Farsta stadsdelsnämnd 2012-12-18 Avvikelser i hälso-

Läs mer

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADE

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADE KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADE TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 006-295-08 SID 1 (7) 2008-07- 30 Handläggare: Kerstin Callinggård/MAS Telefon: 08-508 08 033 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Riktlinje för förebyggande arbetssätt för länets kommuner och Örebro läns landsting inom områdena fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen

Riktlinje för förebyggande arbetssätt för länets kommuner och Örebro läns landsting inom områdena fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen Rubrik specificerande dokument RIKTLINJE FÖREBYGGANDE ARBETSSÄTT Omfattar område/verksamhet/enhet Vård och omsorg Sidan 1 av 8 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012

Patientsäkerhetsberättelse 2012 Patientsäkerhetsberättelse 2012 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2012 Avvikelser Samtliga avvikelser registrerades och dokumenterades enl. rutin. Sjuksköterskorna

Läs mer

Korttidsvård. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (8)

Korttidsvård. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (8) Sida 1 (8) 2016-02-16 Korttidsvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Kriterier för korttidsvård...

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer