Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner"

Transkript

1 Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Barbro Karelius leg. dietist Barbro Karelius Maria Almström Svensson leg. dietist Giltig t.o.m leg. dietist Anders Rhodin leg. dietist Godkänt av Hygiensjuksköterskor Gävleborgs landsting MAS Gävleborgs kommuner

2 Allmänt om enteral nutrition Enteral nutrition d.v.s näring som tillförs via en sond till mag-tarmkanalen då energioch näringsbehovet med hjälp av mat, dryck och eventuellt kosttillägg inte kan tillgodoses. Arbeta alltid aseptiskt vid administrering så att sondnäring/näringslösningen inte tillförs bakterier vilket kan medföra diarré. Handdesinfektion är viktig vid allt arbete med sond, aggregat och näringslösningar eftersom risken för att kontaminera näringslösningen är stor. Det är bra att använda ett sondschema där man anger hur mycket man ger och eventuella anmärkningar. Försök att se sondmatningen som en måltid. Om det går, låt den som sondmatas sitta med vid matbordet för att känna dofter och delta i gemenskapen. Det finns risk att den som sondmatas blir isolerad och fråntagen den sociala samvaro som måltiderna utgör. Förbered inför sondmatning genom att ge lite smak i munnen ex fruktpuré. Om detta inte går stimulera med isbit på läpparna. Sondnäringar Det finns många olika sondnäringar, vilken sondnäring en person ska ha ordineras av dietist eller patientansvarig läkare. Ansvar Dietist ansvarar för ordination av energi- och vätska. Sjuksköterska ansvarar för sondmatningen, men kan genom delegering av arbetsuppgiften utföras av annan person med reell kompetens.

3 Tillförselvägar Infartsvägarna delas upp i nasogastriska, nasoenteriska och gastrostomier. Nasogastrisk sond Tunn sond som förs in genom näsan via svalget till magsäcken. Matning ska utföras av sjuksköterska, får ej delegeras till annan omvårdnadspersonal. Nasoenterisk sond Tunn sond som förs in genom näsan ända ner i tolvfingertarmen eller tunntarmen. Vid matning måste alltid pump användas maxhastighet 125 ml/tim. Gastrostomi PEG: (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) är ett sätt att lägga en kateter via huden med hjälp av gastroskopi. Knapp eller Gastrostomiknapp: Kan användas när en kanal bildats efter ca två månader. Den är försedd med ett lock som öppnas vid näringstillförsel. Tillförsel av sondnäring Kontinuerlig tillförsel Sondnäring ges under tim per dygn med pump eller med sondmatningsaggregat för gravitationsmatning, bör vara en paus på 4 timme. Patientens tolerans och energibehov avgör hur mycket sondnäring som ges per timme. Intermittent tillförsel Sondnäringen fördelas som måltider över dygnet med pump eller med sondmatningsaggregat för gravitationsmatning, varje måltid tar 1-3 timmar. Bedömning av tillförselns hastighet måste göras individuellt, eftersom stora avvikelser kan förekomma. Måltidsmatning/Bolusmatning Matning sker med matningsspruta vid flera tillfällen under dagen. Mängden per tillfälle motsvarar en måltid och bör ges under minuter.

4 Hygienrutiner vid enteral nutrition Sondnäring i sin ursprungliga förpackning är steril och hanteras på följande sätt. Oöppnad förpackning förvaras i rumstemperatur, hållbarhet se datum på förpackning. - i rumstemperatur under 25 grader - borta från direkt solljus - ej under 5 grader - i torra miljöer Öppnad förpackning ska förvaras i kylskåp mellan matningarna och användas inom 24 timmar eller inom den tid som anges av tillverkaren. Öppnad förpackning som stått i rumstemperatur i mer än 4 timmar ska kasseras. Påse/pack som ges kontinuerligt kan ges i 24 timmar om den inte kopplas ifrån. Vid frånkoppling håller lösningen max 4 timmar ifrån frånkopplingstillfället. Aggregat är en engångsprodukt, engångsprodukter ska inte återanvändas. Tillverkarens ansvar upphör om en engångsprodukt återanvänds. Vid kontinuerlig tillförsel ska aggregat bytas minst en gång per dygn, samt vid varje påsbyte. Uppehåll kan göras i matningen så länge systemet inte bryts. Frånkoppling från patient under pågående matning rekommenderas inte. Skulle kortare frånkoppling behöva göras, exempelvis vid toalettbesök, ska ca 10 ml sondmat flushas ur aggregatet innan det kopplas till patienten igen. Hängtiden reduceras till 4 timmar. Vid intermittent matning byts aggregat efter varje matningstillfälle. Vid bolusmatning används sondspruta, finns för både engångs- och flergångsbruk. Engångssprutor slängs efter varje matningstillfälle. Om sondspruta för flergångsbruk används tas den isär och rengörs efter varje matningstillfälle. Sondsprutan tas isär och diskas för hand med handdiskmedel eller i diskmaskin. Skölj sprutan noggrant och låt lufttorka isärtagen och upprättstående, förvaras sedan torrt och dammfritt. Sondsprutan byts minst en gång per månad eller då den blivit repig, missfärgad, trög eller otät.

5 Matningsslang till gastrostomi Matningsslangen är förbindelsen mellan gastrostomin om det är en knapp och sondmatningsaggregatet eller sondmatningssprutan. Matningsslangen är för flergångsbruk. Efter varje matning kopplas matningsslangen bort för rengöring. Först spolas matningsslangen igenom med kallt vatten. Därefter diskas/spolas den igenom med diskmedel och vatten och sköljes noggrant. Sedan sprutas den igen med luft och får till sist lufttorka. Matningsslangen förvaras i en ren och märkt plastpåse eller burk med lock i kylskåp. Matningsslangen byts minst en gång per vecka eller vid missfärgning eller bristande funktion. Följ tillverkarens anvisningar. Komplikationer Vanligaste komplikationen är diarré, men många andra problem kan uppstå såsom illamående, kräkningar, obstipation, uppkördhet och magsmärta. Den allvarligaste komplikationen är aspiration som kan leda till pneumoni. Komplikationer Diarré Obstipation Magsmärtor Kräkningar Aspiration Slem Kan orsakas av För hög tillförselhastighet Antibiotika behandling Sondnäringens temperatur Brist på fibrer Kontamination För hög osmolaritet i sondnäringen Undernäring Fiberfattig kost Läkemedel Lågt vätskeintag För hög tillförselhastighet För kall sondnäring Förstoppning För kall sondnäring För hög osmolaritet i sondnäringen Kontamination Kräkning och felsväljning Ej upphöjd huvudända Ventrikelretention Minskad salivproduktion

6 Munvård Det finns en ökad risk att slemhinnorna i munnen blir skörare när maten inte tuggas på vanligt sätt. Munnens slemhinnor behöver beröras kontinuerligt för att öka genomblödningen. När en person inte äter eller dricker via munnen minskar salivproduktionen vilket kan medför slembildning. Saliversättning kan dämpa problemet. Beröringen görs med hjälp av munvård med en extra mjuk tandborste. Borsta tänder och tunga 2-3 gånger per dag för att förhindra uttorkning och svampöverväxt. Viktigt att dagligen kontrollera hur slemhinnorna ser ut och känns. Om de blir röda och/eller irriterade måste en medicinsk bedömning göras. Arbetsbeskrivning sondmatning Handdesinfektion enligt basala hygienrutiner. Om det är möjligt, låt patienten sitta uppe under matningen och en stund efter gärna tillsammans med andra matgäster. Om patienten är sängliggande ska huvudändan höjas vid matning ca grader. Sondnäringen/näringslösningen ska vara rumstempererad. Inled och avsluta med att spola sonden med vatten enligt ordination. Sondmata enligt det administrerings sätt som är ordinerat. Signera genomförd åtgärd på sondmatningslistan. Läkemedel Ge ordinerat läkemedel genom sonden före, under eller efter sondmatning. Använd i första hand flytande läkemedel. Läkemedel i tablettform måste krossas noga och slammas upp i vatten innan det sprutas ner i sonden. OBS! Kontrollera att läkemedlet får krossas.

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat kan det bli aktuellt

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom PEG

Information till dig som får sondnäring genom PEG Information till dig som får sondnäring genom PEG Inledning Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga en PEG. En PEG är en 15-20 cm lång slang

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Ägare: Vårdhygien Framtaget av (förf) Marianne Janson Annica Blomkvist Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Dokumentkategori: Version 2 Gäller för: Dalarnas kommuner Godkänt av Medicinskt ansvariga

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och anvisningar Med denna broschyr vill vi ge dig en presentation av Fresenius Kabis PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi). Fresenius Kabi har lång

Läs mer

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Ansvarsfördelning 3 Riktlinjer för god hälsa - näringslära 4 Riktlinjer för kost till sjuka äldre 5 Nutritionsrutiner 6 Mat och vätskeregistrering

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2 Innehållsförteckning 1. Att hindra smittspridning...10

Läs mer

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg 3 2006, 2:a utgåvan, plan4.se DENNA SKRIFT ÄR FRAMTAGEN AV Dietisternas Riksförbund Nutritionsnätet för sjuksköterskor Svensk Förening för Klinisk Nutrition (Svenska Läkaresällskapet) SWESPEN Swedish Society

Läs mer

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Läkemedelsverket anordnade ett expertmöte den 24 25 oktober 2012 där enteral läkemedelsadministrering diskuterades utifrån svenska förutsättningar. Detta

Läs mer

Hemsjukvården Neonatalen Råd inför hemgång Föräldrarinformation

Hemsjukvården Neonatalen Råd inför hemgång Föräldrarinformation Hemsjukvården Neonatalen Råd inför hemgång Föräldrarinformation Denna information är ett tillägg till den muntliga informationen och de förberedelser som ni som föräldrar får innan hemgång. När ett barn

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun 2011 NUTRITIONSPOLICY Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid 1 2. Syfte 1 3. Målsättning 2 4. Ansvar och yrkesfunktioner 3-5

Läs mer

NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET. Munhälsa ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA I MUNNEN

NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET. Munhälsa ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA I MUNNEN NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Munhälsa ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA I MUNNEN Munhälsa ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA I MUNNEN Upplysningar om innehållet: agneta.andersson@skl.se

Läs mer

Vård av trakeostomerade och laryngektomerade patienter. Cecilia Druvaskalns och Eva Nordblom, sjuksköterskor på Öron-, näs- och halskliniken

Vård av trakeostomerade och laryngektomerade patienter. Cecilia Druvaskalns och Eva Nordblom, sjuksköterskor på Öron-, näs- och halskliniken Vård av trakeostomerade och laryngektomerade patienter Cecilia Druvaskalns och Eva Nordblom, sjuksköterskor på Öron-, näs- och halskliniken Kursens innehåll Halsens anatomi Andningen Indikationer för trakeostomi

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2012-05-25 Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2012-05-25 Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2012-05-25 Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg 2 2013-08-14 Eva Franzén Eva Franzén, Maj Forsberg God vård och omsorg vid livets slut 1. Bakgrund Vid

Läs mer

Patientinformation Gastric bypass

Patientinformation Gastric bypass Vrinnevisjukhuset i Norrköping Kirurgiska kliniken Patientinformation Gastric bypass Introduktion Sjuklig fetma är förenat med förhöjd risk för diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, cancer och död. Ju högre

Läs mer

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen Våren 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014 01 - Första versionen 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Avsikten är inte att de som ska delegera ska kunna allt som finns i svaren, utan tanken är att det är information som ska kunna användas i samtalet

Läs mer

Till dig som skall genomgå Gastric by pass

Till dig som skall genomgå Gastric by pass Till dig som skall genomgå Gastric by pass Du kommer att opereras för din övervikt med en operationsmetod som kallas Gastric By Pass och förkortas GBP. Operationen utförs med titthålsteknik. För att operationen

Läs mer

Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen

Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen Omvårdnadsnämnden Enhet/Handläggare Markku Nikula Datum 2008-10 Rev: 2010-12 Beteckning Er beteckning Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen g:\annette\rutiner för mat

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun 2012-05-29 Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Syfte Det här dokumentet är framtaget i syfte att ge riktlinjer för att uppfylla de mål som finns angivna i Kungälvs kommuns

Läs mer

Vad kan jag göra? När sjukdomen ej kan botas kan lindrande behandling användas. Här finns råd till dig som är sjuk.

Vad kan jag göra? När sjukdomen ej kan botas kan lindrande behandling användas. Här finns råd till dig som är sjuk. Vad kan jag göra? När sjukdomen ej kan botas kan lindrande behandling användas. Här finns råd till dig som är sjuk. 2 Innehållsförteckning Andnöd 4 Diarré 5 Förstoppning 6 Hicka 7 Illamående 7-8 Klåda

Läs mer

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan Nattfasta Framtagen av leg dietist Madeleine Ahlgren, Karlskrona kommun i samarbete med leg dietist Cecilia Malmqvist, Växjö kommun och Folktandvården

Läs mer

Dnr Dpl 2011/ON076 735. Riktlinjer för kost och nutrition på särskilda boenden inom vård och omsorg

Dnr Dpl 2011/ON076 735. Riktlinjer för kost och nutrition på särskilda boenden inom vård och omsorg Dnr Dpl 2011/ON076 735 Riktlinjer för kost och nutrition på särskilda boenden inom vård och omsorg Antagen av omsorgsnämnden den 18 april 2011 Innehållsförteckning Mat en del av omvårdnaden...4 Kost och

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

Flaskmatning - så funkar det

Flaskmatning - så funkar det Flaskmatning - så funkar det En broschyr för dig som vill flaskmata din bäbis Flaskmatning - så funkar det! Petra Jankov Picha Ett annat förlag 2012 Omslagsfoto: Ola Gäverth Texterna är faktagranskade

Läs mer

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist KOSTPROGRAM För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun Socialnämnden Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist Innehåll Inledning 3 Kostens betydelse 4 Etik och ätande 4

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede Till grund för denna riktlinje ligger ett förarbete som genomförts i den palliativa gruppen inom egenregiverksamheterna för särskilt boende

Läs mer