Produkter för din gastrostomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkter för din gastrostomi"

Transkript

1 Acknowledgements Association AFAO-F Armand VéroniqueMillet Nutritionssjuksköterska/omvårdnadscoordinator Paule Moisan Pediatrisk stomaterapisjuksköterska Véronique Rousseau Pediatrisk kirurg Produkter för din gastrostomi COVIDIEN, COVIDIEN-logotypen och -märkta varunamn är varumärken som tillhör Covidien AG eller dess dotterbolag Covidien AG eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehålles. MED/2009/MH/XXXX/SE Covidien Sverige AB Hemvärnsgatan 9, Box 54 SE Solna +46 (0) [T] +46 (0) [F]

2 Mina egna uppgifter Efternamn Förnamn Läkare Dietist Stomiterapeut Sjuksköterska Produkten inlagd den Produktens benämning/märke Produktkod och lot-nr Den här broschyren har tagits fram för att ge enkla svar på dina frågor om hur en gastrostomikateter ska skötas. Vi hoppas att du ska få nytta av informationen, i synnerhet när du är hemma igen. Broschyren har tagits fram i samarbete med vårdpersonal (sjuksköterskor, stomiterapeuter och kirurger) och innehåller många praktiska tips och råd. Produktens storlek (diameter) Fr/Ch Längd Ballongens uppblåsningsvolym Den gör dock inte anspråk på att vara någon fullständig information, utan du bör fortfarande i första hand vända dig till ditt vårdteam om du har frågor. Förlängningssetets produktkod 2 3

3 Innehåll Vad är enteral matning? 5 Vad är en gastrostomi? 5 Så här läggs en gastrostomikateter in 6 Kangaroo TM gastrostomimatningskateter 7 Nutriport TM gastrostomi i hudnivå med ballong 8 Entristar TM gastrostomi i hudnivå 9 Kangaroo TM förlängningsset 10 Tillförsel av läkemedel 11 Vad är enteral matning? Enteral matning innebär att man använder en speciellt utformad kateter för att placera flytande föda direkt i magsäcken eller tunntarmen. Det rekommenderas ofta när en person inte kan svälja tillräckligt med vatten och näringsämnen för att kroppen ska hålla sig frisk. Vad är en gastrostomi? En gastrostomi innebär att man skapar en konstgjord öppning direkt till magsäcken genom bukväggen. En särskild kateter som finns i olika typer placeras i öppningen så att den inte försluts. Matning genom en gastrostomikateter är ett komfortabelt och bekvämt sätt att tillföra kroppen näring under lång tid. Vissa formuleringar är klara att använda medan andra kräver tillblandning. Rutinskötsel 12 Vanliga frågor 14 Enterala matningspumpar 16 Matstrupe Yttre retentionsskiva Bukvägg Ansluta gastrostomin till en enteral matningspump 17 Retentionsballong Lock/plugg Din vardag 18 Tolvfingertarm Matnings-/ tryckavlastningsport med återflödesventil Magsäck Kateter Uppblåsningsventil för retentionsballong Bild ej i enhetlig skala 4 5

4 Så här läggs en gastrostomikateter in Kangaroo gastrostomikateter Det finns tre olika sätt att lägga in en gastrostomikateter: Kirurgisk inläggning En gastrostomikateter kan läggas in genom huden och bukväggen i slutet av en öppen operation. Hos barn kan åtgärden utföras laparoskopiskt. Endoskopisk inläggning Ett P.E.G.-förfarande är lämpligt både för barn och vuxna. Ett gastroskop (ett böjligt rör med en kamera och lampa i änden) förs ned genom matstrupen till magsäcken. Det gör att läkaren kan betrakta åtgärden inifrån magsäcken. Från utsidan görs ett litet snitt i huden på magen så att en ihålig troakar (stor nål) kan föras in i magsäcken. En P.E.G.-kateter förs sedan in genom troakaren. Därefter tas troakaren bort och P.E.G.-katetern fixeras. Kangaroo gastrostomikateter är tillverkad av silikon som är mycket mjukt och behagligt. Den kan användas antingen för att ersätta en endoskopiskt placerad första P.E.G.-kateter när stället har läkt eller också kan den läggas in som en förstagångsanordning med antingen ett kirurgiskt eller radiologiskt förfarande. Egenskaper för Kangaroo TM gastrostomikateter Medicinerings-/spolningsport Matningsport Uppblåsningsventil för retentionsballong Yttre retentionsskiva Intern rententionsballong av silikon Radiologisk inläggning Denna teknik används oftast på vuxna patienter när det inte är möjligt att föra ned ett gastroskop genom matstrupen till magsäcken. Radiologen använder utrustning som t.ex. ultraljud för att leta upp magsäcken. En gastrostomikateter förs sedan genom bukväggen till magsäcken på ungefär samma sätt som vid P.E.G.-förfarandet. Långvarig användning Den första katetern som läggs in får vanligtvis sitta kvar i minst tre månader så att stället kan läka ordentligt. För barn tas vanligtvis den första P.E.G.-katetern bort och ersätts med en liten anordning i hudnivå. Dessa anordningar kallas ofta för knappar. Ballongens fyllnadsvolym Y-konnektorn på gastrostomikatetern kan beställas separat för utbyte av smutsiga eller skadade delar. Kod Storlek Volym För inte överskridas 12 Fr/Ch 5 ml 5 ml 14 Fr/Ch 5 ml 5 ml 16 Fr/Ch 20 ml 20 ml 18 Fr/Ch 20 ml 20 ml 20 Fr/Ch 20 ml 20 ml 22 Fr/Ch 20 ml 20 ml 24 Fr/Ch 20 ml 20 ml 6 7

5 Nutriport gastrostomi i hudnivå med ballong Entristar gastrostomi i hudnivå En Nutriport gastrostomi med ballong är tillverkad av 100 % silikon som är mycket mjukt och behagligt. Den yttre delen har en av de lägsta profiler som finns, vilket gör den mycket diskret under kläder. Den yttre retentionsskivans utformning med upphöjda fötter håller stomat friskt tack vare maximal luftcirkulation så att fukt inte samlas på huden. 1 Egenskaper för Nutriport TM gastrostomi med ballong Ett alternativ till en silikonanordning som Nutriport är Entristar gastrostomi i hudnivå. Den är tillverkad av polyuretan, ett starkt, hållbart material. Entristars interna fästplatta är mycket resistent mot magsyror och behöver därför inte bytas lika ofta som anordningar med ballong. Entristar har också en låg profil som gör den diskret, och samma utformning med upphöjda fötter för maximal luftcirkulation som hindrar att fukt samlas på omgivande hud. Funktioner för Entristar TM gastrostomikateter i hudnivå Lock/plugg (med storleksinformation) Yttre retentionsskiva. Du bör använda en Nutriport TM som är tillräckligt lång för att ge ett mellanrum på 5 mm mellan denna sektion och huden på buken Matnings-/tryckavlastningsport med återflödesventil Uppblåsningsventil för retentionsballong (använd en luer-spruta) Kateter med röntgentät beklädnad Intern rententionsballong av silikon Matnings-/ tryckavlastningsport med återflödesventil Kateter med röntgentät beklädnad Lock/plugg (med storleksinformation) Yttre retentionsskiva. Du bör använda en Entristar TM som är tillräckligt lång för att ge ett mellanrum på 5 mm mellan denna sektion och huden på buken Ballongens fyllnadsvolym Storlek Volym För inte överskridas 1 One year assessment of the 12 Fr/Ch 2,5 ml 5 ml Nutriport TM skin level gastrostomy 14 Fr/Ch 4 ml 8 ml Intern stjärnformig fästplatta device Melawati T.Yuwono, Thomas 16 Fr/Ch 4 ml 8 ml M Rossi, Amin Y. Tjota, Mary Bridge 18 Fr/Ch 5 ml 10 ml Children s Hospital, Tacoma, WA: Children s Hospital at Strong, 20 Fr/Ch 5 ml 10 ml Rochester, NY. 24 Fr/Ch 6 ml 10 ml 8 9

6 Kangaroo förlängningsset Tillförsel av läkemedel Det finns två olika matningsmetoder: 1. Bolusmatning: används för att tillföra mat på kort tid. 2. Kontinuerlig matning: används för att tillföra mat i en långsammare, mer kontinuerlig takt. En enteral pump används ofta med denna metod. Förlängningsset ska alltid användas och ansluts till gastrostomin i hudnivå vid matning. Sprutor får aldrig föras in direkt i knapp -gastrostomin eftersom återflödesventilen då kan skadas. Bolusmatning Anslutningen med rak spets kan användas vid bolusmatning. Kontinuerlig matning Den rätvinkliga (90º) anslutningen är bäst om du matar kontinuerligt under dagen eller natten, speciellt om en enteral matningspump används. Det kan hindra att katetern kopplas från av misstag eller viks. Med den gula Clipstar TM finns det ingen risk för oavsiktlig frånkoppling när den rätvinkliga (90º) spetsen används. Tvätta alltid händerna före och efter hantering av läkemedel. Sprutor får aldrig föras in direkt i knapp -anordningen eftersom återflödesventilen då kan skadas. Använd alltid medicineringsporten på förlängningssetet. Blanda aldrig läkemedel med mat, såvida inte läkaren har sagt det, eftersom det kan orsaka stopp i katetern. Spola alltid gastrostomikatetern och förlängningssetet med cirka ml vatten före och efter införing av läkemedel. Om flera läkemedel tillförs samtidigt ska varje läkemedel föras in separat och katetern spolas med vatten mellan vart och ett, såvida inte läkaren har sagt något annat. Vissa läkemedel finns i flytande form. De kan spädas med extra vatten om det behövs för att göra införandet lättare. Andra läkemedel finns endast i tablettform: Läkaren eller apotekspersonalen talar om för dig om tabletterna kan krossas och föras in via din gastrostomi. Om du ansluter förlängningssetet till ett enteralt pumpset, kan du välja mellan två olika utformningar av den lila sektionen: en honkonnektor (instick) eller en luer-lock-konnektor (skruv) för extra säkerhet. Båda varianterna har en extra medicinerings- eller Y-port för tillförsel av läkemedel eller extra vatten för att spola katetern. Magsäcken kan tryckavlastas (tömmas på gas) när ett förlängningsset används. Medicineringsporten på förlängningsseten är kompatibel med stora sprutor som har katetertip eller oral tip. Sortiment av förlängningsset Artikel- Beskrivning Förpackningsnummer storlek Bolus (rakt) förlängningsset, osterilt Bolus (rakt) förlängningsset, sterilt Kontinuerligt (90º) förlängningsset, osterilt Kontinuerligt (90º) förlängningsset, sterilt Kontinuerligt (90º) förlängningsset med luer-lock, sterilt

7 Rutinskötsel Rengöring Stomat (införingsstället) och gastrostomikatetern behöver inte skötas sterilt. Skötseln kan vara en del av dina vanliga dagliga hygienrutiner. När stomat har läkt kan du duscha eller bada som vanligt. Din läkare eller sköterska talar om för dig hur länge du ska vänta innan du gör det första gången. Ett läkt stoma kan rengöras med en mild tvål och vatten och en mjuk duk. Skölj sedan området och låt det torka. Något förband behövs vanligtvis inte över stomat, men det avgör du själv. Du ska också se till att din gastrostomikateter hålls ren. Kontrollera den varje dag så att den inte är skadad och ta bort eventuell torkad mat som fastnat på anordningen med en mild tvål och vatten. Till svåråtkomliga ställen kan det vara bra att använda en bomullspinne. Vrid på katetern Du ska rotera gastrostomikatetern försiktigt varje dag för att minska risken för att den fastnar i magsäckens beklädnad den ska kunna röras fritt i stomat. Om det är svårt att vrida på katetern ska du kontrollera med din läkare eller sköterska. Du kan behöva en annan storlek. Skötsel av ballongen - Nutriport TM /Kangaroo TM Ballongen kan fyllas med vatten eller koksaltlösning din läkare eller sköterska talar om vilket som är bäst för dig. Du bör kontrollera vätskevolymen i ballongen regelbundet. Vi rekommenderar att du gör det en gång i veckan. Håll fast anordningen, fäst en tom luer-spruta i uppblåsningsventilen och dra ut vätskan långsamt. Jämför den vätskemängd som du kan dra ut med den mängd som sprutades in. Använd en spruta med färsk vätska när du blåser upp ballongen igen. Följ alltid den rekommenderade ballonguppblåsningsmängden. Blås aldrig upp ballongen för mycket eftersom den då kan läcka eller gå sönder. Viktiga orsaker till att byta ut en befintlig gastrostomi med ballong: ballongen läcker eller är helt tom (risk för att katetern faller ut), återflödesventilen (om sådan finns) är skadad (risk för att mat eller maginnehåll läcker ut), vattnet är grumligt (gult) när ballongvolymen kontrolleras (ballongen kanske suger in magsaft). Förlängningsset Förlängningssetet ska rutinmässigt spolas med vatten för att hindra igensättning. Katetern ska spolas efter varje matning eller efter att läkemedel har förts in. Om du använder kontinuerlig matning ska katetern också spolas med regelbundna mellanrum. Din läkare eller sköterska talar om för dig hur ofta du bör göra det, men det bör göras minst tre gånger om dagen. Av hygieniska skäl ska du komma ihåg att byta förlängningssetet regelbundet. När matningen är klar sköljer du setet med varmt vatten så att alla spår av mat försvinner. Lägg det sedan på ren plats att torka. Reservkatetrar Personer med en gastrostomikateter i hudnivå bör alltid ha en reservanordning med sig (samma diameter Fr/Ch och samma längd mm) om katetern skulle råka falla ut. Det finns vårdpersonal som tycker att du också ska ha en extra gastrostomikateter, liknande Kangaroo, med en något mindre diameter. Det kan vara lättare att föra in denna mindre kateter genom öppningen för att hålla passagen öppen tills du får hjälp av din läkare eller sköterska

8 Vanliga frågor Vad ska jag göra om ballongen läcker? Om ballongen läcker eller går sönder måste katetern bytas ut mot en ny så snart som möjligt. Ha alltid en kateter hemma i reserv. Om du inte har fått lära dig hur du byter katetern ska du söka läkare omedelbart. Du kan sätta ett självhäftande förband över anordningen så att den inte faller ut medan du väntar på att få en ny isatt. Hur länge håller ballongen? Silikonballonger håller i allmänhet i flera månader men många faktorer kan påverka tiden: mängden vätska som används för att blåsa upp ballongen, vilka läkemedel som tillförs, magsyror och den allmänna skötseln av katetern. Läkaren eller sköterskan avgör hur ofta din kateter ska bytas. Vad ska jag göra om katetern faller ut? Ta det bara lugnt om katetern skulle falla ut. Om du har fått lära dig att byta kateter för du försiktigt in en ersättningsprodukt. Det är viktigt att katetern ersätts så snart som möjligt så att stomat inte försluts. Om du inte vet hur katetern förs in, ska du omedelbart kontakta läkare. Vad ska jag göra om huden runt omkring blir irriterad? Huden kan bli lite irriterad om den yttre retentionsskivan skaver mot huden. Du kan behöva en något längre produkt för att undvika detta. I allmänhet ska det vara ett mellanrum på 5 mm mellan den yttre retentionsskivan och huden. Det är viktigt att skilja mellan denna orsak och rodnad, inflammation eller sveda i huden av annan orsak. Kontakta din läkare eller sköterska om du är orolig. Vad ska jag göra om det inte går att vrida gastrostomikatetern fritt i stomat? Viktökning kan göra att den inre retentionsanordningen (platta eller ballong) begravs i vävnaden som täcker magsäcken. När du försöker vrida på katetern rör den sig inte eller också återgår den till sitt ursprungliga läge. Du kan behöva en längre kateter för att undvika detta problem. Kontakta din läkare eller sköterska och be om råd. Vad ska jag göra om det läcker vätska vid stomat? Om magsäcken är för full med mat eller gas kan den bli utspänd och trycka ut vätska genom stomat omkring gastrostomikatetern. Försök att tryckavlasta (ta bort gasen) magsäcken genom att ansluta ett förlängningsset. Kontrollera om för mycket mat tillförs för snabbt. Vad ska jag göra om katetern blir igensatt? Om katetern blir igensatt kan du försöka ta bort stoppet genom att injicera varmt vatten med en liten spruta. Om du använder mat eller kosttillskott i pulverform ska du alltid kontrollera att det är ordentligt upplöst eller blandat innan du tillför det. Du kan förhindra igensättning genom att alltid skölja katetern väl: före och efter matning, före och efter tillförsel av läkemedel, var tredje till var fjärde timme vid kontinuerlig matning. Hur förebygger jag förstoppning? För att inte få förstoppning ska du se till att du får tillräckligt med vätska i dig. Diskutera detta med din läkare, sköterska eller dietist om det blir ett problem. Vad ska jag göra om jag blir illamående eller kräks under matningen? Det kan inträffa om maten tillförs för snabbt, om den är för kall eller om du får för mycket. Om det händer kan det vara bra att vänta minst en timme innan du fortsätter eller också kan du försöka att tryckavlasta magsäcken. Du kanske har nytta av att mata mindre mängd eller oftare, så om detta är ett återkommande problem ska du prata med din läkare, sköterska eller dietist. Om en person har genomgått en Nissen fundoplikation kan de inte rapa eller kräkas. När gas samlas i magen kan de känna sig illamående. För att lindra dessa symtom måste man ansluta ett förlängningsset och tryckavlasta magen (släppa ut gaserna). Vad ska jag göra om jag får diarré? Det förekommer oftast när maten tillförs för snabbt eller om den varit förorenad. Kontrollera att maten alltid förvaras enligt tillverkarens rekommendationer. Det kan hjälpa att minska den hastighet med vilken maten tillförs

9 Enterala matningspumpar Ansluta du din gastrostomin till en enteral matningspump Enteral matning kan göras på olika sätt: Spruta: används vanligtvis för att ge en liten dos mat på kort tid. När en knapp - gastrostomi används ska en spruta med katetertip anslutas till matningsporten på ett förlängningsset när maten tillförs. Tyngdkraft: ett matningsset ansluts till gastrostomikatetern och maten rinner in i den av tyngdkraften. Flödeshastigheten justeras genom att man stänger eller öppnar en klämma. Flödeshastigheten blir inte särskilt exakt och denna form av matning rekommenderas i allmänhet inte till små barn. Enteral pump: matbehållaren ansluts till gastrostomikatetern via en enteral matningspump. Flödeshastigheten och volymen (dosen) justeras med pumpens reglage så att maten tillförs korrekt. Ljudlarm och visuella larm aktiveras om någonting onormalt inträffar. De finns flera modeller av enterala pumpar: Kangaroo Joey TM enteral matningspump Kangaroo epump TM enteral matningspump Kangaroo 924 TM enteral matningspump Matning med en enteral pump kan ske kontinuerligt (under 12 till 24 timmar) eller intermittent, dvs. med flera mål om dagen (kallas även bolusmatning). Din läkare eller dietist ordinerar den hastighet och dos som ska programmeras för varje måltid. 1. Tvätta alltid händerna före och efter att du har förberett din mat och den enterala pumpen. 2. Kontrollera att eventuella medicineringsportar på förlängnings- och pumpseten är stängda så att maten inte kan läcka ut. 3. Fäst pumpsetet i matbehållaren och ladda setet i pumpen enligt tillverkarens anvisningar. 4. Ta bort eventuell luft i pumpsetet för hand eller automatiskt om din enterala pump har den funktionen. 5. Ta bort locket från den lila trappformiga konnektorn och fäst den i ditt gastrostomi- eller kontinuerliga förlängningsset om du använder en knapp (kontrollera att eventuella klämmor på förlängningssetet är öppna innan du börjar matningen). Om ditt förlängningsset har en Luer-Lock-konnektor skruvas den i rätt läge för extra säkerhet den lila trappformiga konnektorn behövs i så fall inte. 6. Programmera pumpen* (hastighet, volym, automatisk spolning etc.) som du fått lära dig och börja matningen (kontrollera att klämman på förlängningssetet är öppen innan du börjar matningen). 7. När matningen är nästan klar, anger pumpen att den programmerade dosen har tillförts. Kom ihåg att spola förlängningssetet och gastrostomin om pumpen inte gör det automatiskt. 8. Du kan koppla bort pumpen och förlängningssetet från din gastrostomikateter till nästa matningstillfälle om du vill. Kom ihåg att stänga locket på gastrostomikatetern. * Utförligare programmeringsanvisningar finns i pumpens användarhandbok. Vid matning ska du sitta upprätt eller halvt tillbakalutad och sitta kvar så i minst 30 minuter efter avslutad matning. Vid matning på natten bör sängens huvudände vara något upphöjd för att undvika återflöde av maten

10 Din vardag Vilka kläder kan jag ha? Eftersom anordningen är jäms med huden betyder det att den är praktiskt taget osynlig under löst sittande kläder. Ha inte kläder som sitter åt för mycket eftersom de kan orsaka friktion eller gnida mot anordningen. Hur förändrar en gastrostomi min vardag? En gastrostomi i hudnivå (knapp) är mycket diskret och ger större frihet att fortsätta leva som vanligt. Barn kan gå i skolan precis som andra barn och vuxna kan återgå till arbetet, om de för övrigt känner sig bra. Spädbarn har större rörelsefrihet och kan krypa och rulla runt om de vill. Din läkare eller sköterska kan ge dig råd om vilka motionsformer du kan ägna dig åt. Du kan simma i havet eller i en simbassäng så snart stomat har läkts och din läkare eller sköterska har sagt att det går bra. Hur kan jag röra mig fritt med min pump? Du kan använda en speciell ryggsäck för den enterala matningspumpen och med ficka för maten, som ger nytt oberoende på ett diskret sätt när du återgår till vanliga aktiviteter. 18

Värt att veta om Din gastrostomi

Värt att veta om Din gastrostomi Värt att veta om Din gastrostomi Gastrostomi är ingen ny kirurgisk teknik utan har funnits i över 100 år. Den används när inte tillräckligt med mat kan ätas på vanligt sätt eller i samband med operation.

Läs mer

DELEGERING SONDHANTERING

DELEGERING SONDHANTERING DELEGERING SONDHANTERING Fastställt av: 2015-05-28 MAS-enheten Dokumentet framtaget av: MAS-enheten För revidering ansvarar: MAS-enheten Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare 1 SONDHANTERING Grunden

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och anvisningar Med denna broschyr vill vi ge dig en presentation av Fresenius Kabis PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi). Fresenius Kabi har lång

Läs mer

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar FAKTA OM KNAPPEN Freka Belly Button är en säker och diskret gastrostomiport för långtidsanvändning. Den finns i många olika längder och tjocklekar och passar

Läs mer

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken.

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken. Gastroenterologisk avdelning, GEA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset PEG information och skötselanvisning PEG är en förkortning av: Perkutan genom huden Endoskopisk en teknik där man använder ett böjligt

Läs mer

MIC-KEY. GASTROSTOMIPORT MED LÅG PROFIL för barn och vuxna VÄGLEDNING FÖR KORREKT ANVÄNDNING OCH VÅRD

MIC-KEY. GASTROSTOMIPORT MED LÅG PROFIL för barn och vuxna VÄGLEDNING FÖR KORREKT ANVÄNDNING OCH VÅRD MIC-KEY GASTROSTOMIPORT MED LÅG PROFIL för barn och vuxna VÄGLEDNING FÖR KORREKT ANVÄNDNING OCH VÅRD FÖRORD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Meda-koncernen har sedan 1994 lagt ned betydande resurser på att ge bästa

Läs mer

Mini-One Den lilla mjuka knappen

Mini-One Den lilla mjuka knappen Mini-One Den lilla mjuka knappen 1 1 Rätt näring är avgörande för att våra kroppar ska fungera och utvecklas. Olika sjukdomstillstånd kan göra det svårt eller till och med omöjligt för en person att äta.

Läs mer

Sondmatning. PEG, Knapp, Jejunostomi. Inför delegering

Sondmatning. PEG, Knapp, Jejunostomi. Inför delegering Sondmatning PEG, Knapp, Jejunostomi Inför delegering Utbildningsteamet 2013-09-01 Materialet granskat och godkänt av; Mari Eriksson / MAS Kristianstads Kommun Mag-tarmkanalen Grunden för all kost och nutritionsbehandling

Läs mer

Flocare Gastrostomikateter. Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta

Flocare Gastrostomikateter. Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta Flocare Gastrostomikateter Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta Bruksanvisning Tvätta händerna noga och torka av dem på ren handduk. 1. Lägg patienten i ryggläge.

Läs mer

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr.

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr. Nationella omvårdnadsriktlinjer för gastrostomikateter/-knapp Bakgrund Långvariga uppfödningsproblem till följd av att barnet inte kan försörjas peroralt förekommer vid olika tillstånd. Gastrostomi är

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Barbro Karelius leg. dietist Barbro Karelius 2012-06-28 Maria Almström Svensson leg. dietist Giltig t.o.m leg.

Läs mer

Celsite Implanterbara injektionsportar

Celsite Implanterbara injektionsportar Celsite Implanterbara injektionsportar Patientinformation Patientinformation Patientens namn: Patientens adress: Telefonnummer: Sjukhus: Sjukhusadress: Telefonnummer: Läkare: Läkarens telefonnummer: Injektionsportens

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt Eva Franzén, Mas 1 2011-06-29 Eva Franzén, Mas 2 2013-08-13 Eva Franzén, Mas Eva Franzén, Mas Riktlinjer för nutrition inom den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Sondmatning. Enteral nutrition - flytande näring via sond

Sondmatning. Enteral nutrition - flytande näring via sond Sondmatning Enteral nutrition - flytande näring via sond Patienter som av olika skäl inte kan tillgodogöra sig föda på vanligt sätt och därmed riskerar otillräcklig energi och näringstillförsel, bör utredas

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

Den 24 augusti 2012. Svårigheter att administrera sondnäring Etiska överväganden, exempelvis vid terminalvård. Upprättad:2012-08-24 Version :1

Den 24 augusti 2012. Svårigheter att administrera sondnäring Etiska överväganden, exempelvis vid terminalvård. Upprättad:2012-08-24 Version :1 Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 (5) Den 24 augusti 2012 Rutin för enteral nutrition via PEG Allmänt enteral nutrition Enteral nutrition, det vill säga flytande näring som tillförs

Läs mer

Dessa riktlinjer är avsedda att komplettera de specifika instruktioner du får av din sjukvårdspersonal.

Dessa riktlinjer är avsedda att komplettera de specifika instruktioner du får av din sjukvårdspersonal. v ON-Q* smärtlindringssystem Riktlinjer För Patient Pump A Select-A-Flow * Variabel hastighetskontroll Klämma Filter Fastsättes På Kateter Slang B ONDEMAND * Bolusknapp Flödes-Kontroll C Fast Flödeshastighet

Läs mer

kommun Karlsborgs Rutin vid sondmatning Datum och d nr för ursprungligen beslutad rutin som nu revideras: Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande:

kommun Karlsborgs Rutin vid sondmatning Datum och d nr för ursprungligen beslutad rutin som nu revideras: Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Karlsborgs kommun Rutin vid sondmatning Dokumenttyp: Revidering av rutin Diarienummer: 65/2016 Beslutande: Socialchef Gäller fr.o.m.: 2016-05-20 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen

Läs mer

Ett annat sätt att äta PATIENTANVISNING MIC -PEG MIC-KEY MIC -BOLUS

Ett annat sätt att äta PATIENTANVISNING MIC -PEG MIC-KEY MIC -BOLUS MIC -produkter Ett annat sätt att äta PATIENTANVISNING MIC -PEG MIC-KEY MIC -BOLUS PATIENTANVISNING FÖR MIC-PRODUKTER Innehållsförteckning Vad är PEG?... 3 MIC -PEG första insättningsslang... 3 MIC-KEY

Läs mer

Ett annat sätt att äta. INFORMATION TILL DIG SOM KAN BEHÖVA EN GASTROSTOMI

Ett annat sätt att äta. INFORMATION TILL DIG SOM KAN BEHÖVA EN GASTROSTOMI Ett annat sätt att äta. INFORMATION TILL DIG SOM KAN BEHÖVA EN GASTROSTOMI Att få tillräckligt med fullgod näring är avgörande för att man ska kunna tillgodogöra sig medicinsk behandling, för att upprätthålla

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Till dig som ska få en T-Port PATIENTINFORMATION

Till dig som ska få en T-Port PATIENTINFORMATION Till dig som ska få en T-Port PATIENTINFORMATION T-Port Patientinformation Vad är en T-Port? Introduktion Denna broschyr beskriver kortfattat hur det fungerar att leva med en T-Port för tillförsel av Duodopa.

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

Praktiska tips om hantering kring cytostatika administrering

Praktiska tips om hantering kring cytostatika administrering Praktiska tips om hantering kring cytostatika administrering "#$%"&'(#)#$*+,-./",(#0$ Dosi-Fuser engångssystem för kontinuerlig infusion som fungerar helt utan batterier eller elektricitet och är avsett

Läs mer

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Godkänt av Barbro Karelius leg. dietist Maria Almström Svensson leg. dietist Anders Rhodin leg. dietist Barbro

Läs mer

2007-09-21 Sida 1 av 18

2007-09-21 Sida 1 av 18 Utgående sortiment! 2007-09-21 Sida 1 av 18 Ersättning/Hänvisning! Observera att de utgående artiklar som under tidigare avtalsperiod varit lagerlagda hos Kronans Droghandel kommer att finnas tillgängliga

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Till dig som fått en. Stomi

Till dig som fått en. Stomi Till dig som fått en Stomi Till som fått en stomi Du har fått en: Loop-ileostomi som ska läggas tillbaka om 3 6 månader. Byt ditt förband före frukost, då är stomin oftast lugn. Ileostomi. Byt ditt förband

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Kända användarfel. Compat Go Pump. matningssystemet Användning av ryggsäck: Införande av luft i matningssystem

Kända användarfel. Compat Go Pump. matningssystemet Användning av ryggsäck: Införande av luft i matningssystem Konsekvenser på matningssystemet Användning av ryggsäck: Införande av luft i matningssystem Användning av aggregat med droppkammare i en ryggsäck Användning av styv eller halvstyv behållare i ryggsäcken.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Formulär absorberande produkter /personal

Formulär absorberande produkter /personal Formulär absorberande produkter /personal Produktnamn/storlek Kvinna Man Ålder Uppegående Sängliggande Rullstolsburen Urinläckage Avföringsläckage Antal testdygn Antal provade produkter Dag Natt 1. Skyddet

Läs mer

En vanlig behandling i en annorlunda form

En vanlig behandling i en annorlunda form LEVODOPA/KARBIDOPA INTESTINAL GEL En vanlig behandling i en annorlunda form - Kontinuerlig dopaminerg behandling vid Parkinsons sjukdom Detta informationsblad som du har fått av din läkare/sjuksköterska

Läs mer

hemvårdsförvaltning med nasogastrisk sond, percutan endoskopisk gastrostomi (PEG), gastrotub och knapp

hemvårdsförvaltning med nasogastrisk sond, percutan endoskopisk gastrostomi (PEG), gastrotub och knapp RIKTLINJE RUTIN Riktlinjer för patienter inom social- och hemvårdsförvaltning med nasogastrisk sond, percutan endoskopisk gastrostomi (PEG), gastrotub och knapp Framtagen av Barbro Hansson och Linda Gillrup

Läs mer

Innehåll 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorns delar 3. Använda pulssensorn 3. Komma igång 4. Ihopparning med Polar Beat 4.

Innehåll 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorns delar 3. Använda pulssensorn 3. Komma igång 4. Ihopparning med Polar Beat 4. ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLL Innehåll 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorns delar 3 Använda pulssensorn 3 Komma igång 4 Ihopparning med Polar Beat 4 Sensorminne 5 Använda din pulssensor

Läs mer

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Värt att veta om Ultibro Breezhaler Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Information till dig som blivit ordinerad Ultibro Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Några råd till dig som får näring via. Gastroknapp

Några råd till dig som får näring via. Gastroknapp Några råd till dig som får näring via Gastroknapp Några råd till dig som får näring via gastroknapp Om du tidigare fått sondvälling tillförd via PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) så finns en kanal

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck Bukväggsbråck Bukväggsbråck Information inför operation av bukväggsbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning,

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

Att injicera ORENCIA (abatacept): en guide steg för steg

Att injicera ORENCIA (abatacept): en guide steg för steg Denna broschyr har du fått via din behandlande läkare Att injicera ORENCIA (abatacept): en guide steg för steg Hur du förbereder, använder och kasserar ORENCIA förfylld spruta i fem steg. Att injicera

Läs mer

Snabbguide för Flocare Infinity TM Pump. Januari 2013

Snabbguide för Flocare Infinity TM Pump. Januari 2013 Snabbguide för Flocare Infinity TM Pump Januari 2013 Lätt att rengöra under rinnande vatten!! Flocare Infinity-pumpen är enbart avsedd för enteralt bruk. Använd endast Flocare Infinitys medföljande tillbehör.

Läs mer

GUIDE FÖR DIG SOM INJICERAR DIG SJÄLV

GUIDE FÖR DIG SOM INJICERAR DIG SJÄLV GUIDE FÖR DIG SOM INJICERAR DIG SJÄLV (asfotase alfa) 40 mg/ml injektionsvätska, lösning 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektionsvätska, lösning 80 mg/0,8 ml asfotas alfa Detta läkemedel

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Ärrbråck Ärrbråck Information inför operation av ärrbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren.

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Namn på medicinen Morgon Kväll Övrigt (utseende, med/utan mat etc) Egna anteckningar: Mina kontakter på sjukhuset:

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

BRUKSANVISNING. Colistimethate Sodium IU inhalation powder, hard capsules

BRUKSANVISNING. Colistimethate Sodium IU inhalation powder, hard capsules BRUKSANVISNING Colistimethate Sodium 1 662 500 IU inhalation powder, hard capsules Innehåll Inledning Om Colobreathe Förpackningens innehåll Hur du använder Colobreathe Turbospin inhalator Hur du använder

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Bipacksedel: Information till användaren artec 5 mg/ml kutan lösning Podofyllotoxin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa

Läs mer

Compat Go börja använda pumpen. Compat Go instruktioner 1

Compat Go börja använda pumpen. Compat Go instruktioner 1 Compat Go börja använda pumpen Compat Go instruktioner 1 Compat Go instruktioner 2 Compat Go Pump - översikt 1. ON/OFF knapp 2. Informationsknapp 8 7 3. Knapp för manuell fyllning av aggregatet 4. Starta

Läs mer

Nyligen tillblandad ersättning i flaska kan antingen värmas i vattenbad eller i flaskvärmare.

Nyligen tillblandad ersättning i flaska kan antingen värmas i vattenbad eller i flaskvärmare. Tillredning av ENFAMIL A.R. 1. Tvätta händerna noga med tvål och vatten före tillredning av ersättningen. Rengör och koka flaskor, nappar, lock och andra tillbehör minst 1 min. 2. Koka vattnet minst 1

Läs mer

Enteral nutrition - förbrukningsmaterial

Enteral nutrition - förbrukningsmaterial PRODUKTKATALOG Enteral nutrition - förbrukningsmaterial 2017-12-11 Kontakt produktfrågor Vid produktfrågor kontaktar du materialkonsulent Gunilla Berglund på Koncerninköp. E-post: gunilla.berglund@skane.se,

Läs mer

Information till dig med suprapubisk kateter i urinblåsan

Information till dig med suprapubisk kateter i urinblåsan Information till dig med suprapubisk kateter i urinblåsan Suprapubisk kateter En suprapubisk kateter är en kateter som förs in i urinblåsan via ett litet snitt i bukväggen strax ovanför blygdbenet. Ingreppet

Läs mer

Skötsel och underhåll -

Skötsel och underhåll - Skötsel och underhåll - att hålla hörapparaten i trim Innehåll Olika modeller av hörapparat 3 Skötsel och underhåll alla modeller 4 För att undvika reparationer 4 Byta batteri 4 Att ta ur ett gammalt batteri

Läs mer

PM Omvårdnad. PM för inläggning, skötsel och eftervård av PEG = Perkutan Endoskopisk Gastrostomi.

PM Omvårdnad. PM för inläggning, skötsel och eftervård av PEG = Perkutan Endoskopisk Gastrostomi. Specialitet: OP/IVA Endoskopisektionen PM Omvårdnad Text författare: Ingrid Madsen Faktaansvarig: Caroline Lindstedth Godkänt av: Åsa Rudin Skapat: 2006-05-31 Reviderat: 2011-04-04 Bäst före: 2012-12-31

Läs mer

Om hepatit C. och din behandling

Om hepatit C. och din behandling Om hepatit C och din behandling MAJORITETEN AV HEPATIT C BOTAS IDAG VILKEN PÅVERKAN KAN HEPATIT C HA PÅ LEVERN? Hepatit C är ett virus som sprids via blodet och infekterar levercellerna. Det finns flera

Läs mer

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg onkologi Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg Strålbehandlingsmottagningen Verksamhetsområde Onkologi Gävle www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg BEHANDLING Du kommer att få

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

JUICEKYLARE. Användarhandbok

JUICEKYLARE. Användarhandbok JUICEKYLARE PROMEK TYP: VL112, VL223, VL224, VL446 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Obesitaskirurgi efter operationen Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Smärtlindring Värk och smärta från operationsområdet brukar kvarstå cirka en vecka för att sedan avta. Värk från axlar kan sitta

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Inläggning och skötsel av thoraxdrän

Inläggning och skötsel av thoraxdrän Inläggning och skötsel av thoraxdrän Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus. Indikation Aktiv dränering av blod, vätska och/eller luft från pleura. Denna rutin gäller för pleuradrän

Läs mer

Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling. Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling

Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling. Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling Så här använder du denna broschyr Cancerbehandlingar kan orsaka

Läs mer

Värt att veta om urinvägsinfektion

Värt att veta om urinvägsinfektion Värt att veta om urinvägsinfektion Hej! Denna broschyr handlar om urinvägsinfektion, ett vanligt besvär som drabbar cirka 400 000 kvinnor varje år. Här får du bland annat reda på vad sjukdomen beror på,

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

KAD-bara när det behövs

KAD-bara när det behövs KAD-bara när det behövs Kort personal utbildning KAD- Region kort Östergötland personal utb, 2015-01-12, Britta Larsson Syfte och mål Minimera skador på urinblåsan Förebygga urinretention Tidigt upptäcka

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid).

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza. Introduktion 3 Behandling med Victoza 4 Så verkar Victoza

Läs mer

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel Patientinformation Behandling av atopiskt eksem med Elidel Du har fått Elidel förskrivet för behandling av atopiskt eksem. I denna informationsbroschyr

Läs mer

Tunntarmsstomiguide. Information och rådgivning före och efter operationen

Tunntarmsstomiguide. Information och rådgivning före och efter operationen Tunntarmsstomiguide Information och rådgivning före och efter operationen INNEHÅLL Operationen Hur fungerar matsmältningssystemet? 4 Vad är tunntarmsstomi? 5 Hur förändras livet med tunntarmsstomi? 5 Hur

Läs mer

2% CHONDROITIN SULFATE SJÄLVKATETERISERING

2% CHONDROITIN SULFATE SJÄLVKATETERISERING 2% CHONDROITIN SULFATE SJÄLVKATETERISERING Du får den här foldern för att du ska få behandling med Uracyst och lära dig att själv kateterisera urinblåsan. På de följande sidorna förklarar vi hur du ska

Läs mer

Inget läckage Ingen sårig hud

Inget läckage Ingen sårig hud Inget läckage Ingen sårig hud 8 OLIKA STORLEKAR nu även storlek 20 och 41 Känn dig säker med Dermacol Har du problem med läckage och sårig hud? Då ska du prova Dermacol. Denna enkla men effektiva stomikrage

Läs mer

Träna Hemma Urostomi 88

Träna Hemma Urostomi 88 Träna Hemma Urostomi 88 Hej Innehåll Träna Hemma är ett praktiskt stöd och hjälpmedel så att du kan träna på att sätta på och byta stomibandage innan operation. Kontaktinformation din stomiterapeut...2

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med Praluent

Patientinformation. Till dig som behandlas med Praluent Patientinformation Till dig som behandlas med Praluent Ateroskleros, åderförfettning, är den viktigaste riskfaktorn för hjärtinfarkt och stroke. Blodfetter lagras i kärlväggarna och blodförsörjningen till

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp antingen inte

Läs mer

INJEKTIONSGUIDE. (asfotase alfa) för injektion. 40 mg/ml lösning för injektion. 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml. 100 mg/ml lösning för injektion

INJEKTIONSGUIDE. (asfotase alfa) för injektion. 40 mg/ml lösning för injektion. 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml. 100 mg/ml lösning för injektion INJEKTIONSGUIDE (asfotase alfa) för injektion 40 mg/ml lösning för injektion 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml lösning för injektion 80 mg/0,8 ml asfotas alfa Detta läkemedel står under utökad

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

1 Cancer, smärta och förstoppning

1 Cancer, smärta och förstoppning 1 Cancer, smärta och förstoppning Korta fakta: I den lindrande, palliativa, vården i livets slutskede lider upp till 80 procent av cancerpatienterna av svår smärta. (1) Grunden för smärtlindring inom cancervården

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE...

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... Coregas sortiment finns på Apoteket och i dagligvaruhandeln. Corega finns också genom din tandvårdsklinik. MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... is a registered trademark of the GlaxoSmithKline Group of Companies.

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

TILL DIG SOM HAR FÅTT

TILL DIG SOM HAR FÅTT INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT Humalog 200 E/ml KwikPenTM (insulin lispro) Du har fått Humalog 200 enheter/ml KwikPen TM som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver

Läs mer

Metoder mot halsbränna, dyspepsi, sura uppstötningar och magkatarr

Metoder mot halsbränna, dyspepsi, sura uppstötningar och magkatarr Metoder mot halsbränna, dyspepsi, sura uppstötningar och magkatarr Eftersom det finns flera olika typer av magbesvär som på vissa punkter skiljer sig i både orsak och behandling så är det omöjligt att

Läs mer

Nutritionsbehandling via sond

Nutritionsbehandling via sond Nutritionsbehandling via sond ett PM framtaget av Nätverket för Ätande och Näring i Nordöstra Skåne Bromölla Kristianstad Osby Perstorp Östra Göinge NÄVER 2007-01-24 Rev. 2012-02-24 2 INLEDNING Enligt

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

Frätande ämnen kan förstöra din syn!

Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan ge svåra och djupgående skador på kroppens vävnader. Det gäller oftast huden eller ögonen men även lungor och matstrupe kan skadas om man andas in

Läs mer

Du har just blivit ordinerad Lantus och/eller Apidra i den förfyllda insulinpennan SoloStar. Du kan ställa in doser från 1 till 80 enheter, med en

Du har just blivit ordinerad Lantus och/eller Apidra i den förfyllda insulinpennan SoloStar. Du kan ställa in doser från 1 till 80 enheter, med en SoloSTARS N A B B G U I D E Du har just blivit ordinerad Lantus och/eller Apidra i den förfyllda insulinpennan SoloStar. Du kan ställa in doser från 1 till 80 enheter, med en enhet i taget. I snabbguiden

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer