Produkter för din gastrostomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkter för din gastrostomi"

Transkript

1 Acknowledgements Association AFAO-F Armand VéroniqueMillet Nutritionssjuksköterska/omvårdnadscoordinator Paule Moisan Pediatrisk stomaterapisjuksköterska Véronique Rousseau Pediatrisk kirurg Produkter för din gastrostomi COVIDIEN, COVIDIEN-logotypen och -märkta varunamn är varumärken som tillhör Covidien AG eller dess dotterbolag Covidien AG eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehålles. MED/2009/MH/XXXX/SE Covidien Sverige AB Hemvärnsgatan 9, Box 54 SE Solna +46 (0) [T] +46 (0) [F]

2 Mina egna uppgifter Efternamn Förnamn Läkare Dietist Stomiterapeut Sjuksköterska Produkten inlagd den Produktens benämning/märke Produktkod och lot-nr Den här broschyren har tagits fram för att ge enkla svar på dina frågor om hur en gastrostomikateter ska skötas. Vi hoppas att du ska få nytta av informationen, i synnerhet när du är hemma igen. Broschyren har tagits fram i samarbete med vårdpersonal (sjuksköterskor, stomiterapeuter och kirurger) och innehåller många praktiska tips och råd. Produktens storlek (diameter) Fr/Ch Längd Ballongens uppblåsningsvolym Den gör dock inte anspråk på att vara någon fullständig information, utan du bör fortfarande i första hand vända dig till ditt vårdteam om du har frågor. Förlängningssetets produktkod 2 3

3 Innehåll Vad är enteral matning? 5 Vad är en gastrostomi? 5 Så här läggs en gastrostomikateter in 6 Kangaroo TM gastrostomimatningskateter 7 Nutriport TM gastrostomi i hudnivå med ballong 8 Entristar TM gastrostomi i hudnivå 9 Kangaroo TM förlängningsset 10 Tillförsel av läkemedel 11 Vad är enteral matning? Enteral matning innebär att man använder en speciellt utformad kateter för att placera flytande föda direkt i magsäcken eller tunntarmen. Det rekommenderas ofta när en person inte kan svälja tillräckligt med vatten och näringsämnen för att kroppen ska hålla sig frisk. Vad är en gastrostomi? En gastrostomi innebär att man skapar en konstgjord öppning direkt till magsäcken genom bukväggen. En särskild kateter som finns i olika typer placeras i öppningen så att den inte försluts. Matning genom en gastrostomikateter är ett komfortabelt och bekvämt sätt att tillföra kroppen näring under lång tid. Vissa formuleringar är klara att använda medan andra kräver tillblandning. Rutinskötsel 12 Vanliga frågor 14 Enterala matningspumpar 16 Matstrupe Yttre retentionsskiva Bukvägg Ansluta gastrostomin till en enteral matningspump 17 Retentionsballong Lock/plugg Din vardag 18 Tolvfingertarm Matnings-/ tryckavlastningsport med återflödesventil Magsäck Kateter Uppblåsningsventil för retentionsballong Bild ej i enhetlig skala 4 5

4 Så här läggs en gastrostomikateter in Kangaroo gastrostomikateter Det finns tre olika sätt att lägga in en gastrostomikateter: Kirurgisk inläggning En gastrostomikateter kan läggas in genom huden och bukväggen i slutet av en öppen operation. Hos barn kan åtgärden utföras laparoskopiskt. Endoskopisk inläggning Ett P.E.G.-förfarande är lämpligt både för barn och vuxna. Ett gastroskop (ett böjligt rör med en kamera och lampa i änden) förs ned genom matstrupen till magsäcken. Det gör att läkaren kan betrakta åtgärden inifrån magsäcken. Från utsidan görs ett litet snitt i huden på magen så att en ihålig troakar (stor nål) kan föras in i magsäcken. En P.E.G.-kateter förs sedan in genom troakaren. Därefter tas troakaren bort och P.E.G.-katetern fixeras. Kangaroo gastrostomikateter är tillverkad av silikon som är mycket mjukt och behagligt. Den kan användas antingen för att ersätta en endoskopiskt placerad första P.E.G.-kateter när stället har läkt eller också kan den läggas in som en förstagångsanordning med antingen ett kirurgiskt eller radiologiskt förfarande. Egenskaper för Kangaroo TM gastrostomikateter Medicinerings-/spolningsport Matningsport Uppblåsningsventil för retentionsballong Yttre retentionsskiva Intern rententionsballong av silikon Radiologisk inläggning Denna teknik används oftast på vuxna patienter när det inte är möjligt att föra ned ett gastroskop genom matstrupen till magsäcken. Radiologen använder utrustning som t.ex. ultraljud för att leta upp magsäcken. En gastrostomikateter förs sedan genom bukväggen till magsäcken på ungefär samma sätt som vid P.E.G.-förfarandet. Långvarig användning Den första katetern som läggs in får vanligtvis sitta kvar i minst tre månader så att stället kan läka ordentligt. För barn tas vanligtvis den första P.E.G.-katetern bort och ersätts med en liten anordning i hudnivå. Dessa anordningar kallas ofta för knappar. Ballongens fyllnadsvolym Y-konnektorn på gastrostomikatetern kan beställas separat för utbyte av smutsiga eller skadade delar. Kod Storlek Volym För inte överskridas 12 Fr/Ch 5 ml 5 ml 14 Fr/Ch 5 ml 5 ml 16 Fr/Ch 20 ml 20 ml 18 Fr/Ch 20 ml 20 ml 20 Fr/Ch 20 ml 20 ml 22 Fr/Ch 20 ml 20 ml 24 Fr/Ch 20 ml 20 ml 6 7

5 Nutriport gastrostomi i hudnivå med ballong Entristar gastrostomi i hudnivå En Nutriport gastrostomi med ballong är tillverkad av 100 % silikon som är mycket mjukt och behagligt. Den yttre delen har en av de lägsta profiler som finns, vilket gör den mycket diskret under kläder. Den yttre retentionsskivans utformning med upphöjda fötter håller stomat friskt tack vare maximal luftcirkulation så att fukt inte samlas på huden. 1 Egenskaper för Nutriport TM gastrostomi med ballong Ett alternativ till en silikonanordning som Nutriport är Entristar gastrostomi i hudnivå. Den är tillverkad av polyuretan, ett starkt, hållbart material. Entristars interna fästplatta är mycket resistent mot magsyror och behöver därför inte bytas lika ofta som anordningar med ballong. Entristar har också en låg profil som gör den diskret, och samma utformning med upphöjda fötter för maximal luftcirkulation som hindrar att fukt samlas på omgivande hud. Funktioner för Entristar TM gastrostomikateter i hudnivå Lock/plugg (med storleksinformation) Yttre retentionsskiva. Du bör använda en Nutriport TM som är tillräckligt lång för att ge ett mellanrum på 5 mm mellan denna sektion och huden på buken Matnings-/tryckavlastningsport med återflödesventil Uppblåsningsventil för retentionsballong (använd en luer-spruta) Kateter med röntgentät beklädnad Intern rententionsballong av silikon Matnings-/ tryckavlastningsport med återflödesventil Kateter med röntgentät beklädnad Lock/plugg (med storleksinformation) Yttre retentionsskiva. Du bör använda en Entristar TM som är tillräckligt lång för att ge ett mellanrum på 5 mm mellan denna sektion och huden på buken Ballongens fyllnadsvolym Storlek Volym För inte överskridas 1 One year assessment of the 12 Fr/Ch 2,5 ml 5 ml Nutriport TM skin level gastrostomy 14 Fr/Ch 4 ml 8 ml Intern stjärnformig fästplatta device Melawati T.Yuwono, Thomas 16 Fr/Ch 4 ml 8 ml M Rossi, Amin Y. Tjota, Mary Bridge 18 Fr/Ch 5 ml 10 ml Children s Hospital, Tacoma, WA: Children s Hospital at Strong, 20 Fr/Ch 5 ml 10 ml Rochester, NY. 24 Fr/Ch 6 ml 10 ml 8 9

6 Kangaroo förlängningsset Tillförsel av läkemedel Det finns två olika matningsmetoder: 1. Bolusmatning: används för att tillföra mat på kort tid. 2. Kontinuerlig matning: används för att tillföra mat i en långsammare, mer kontinuerlig takt. En enteral pump används ofta med denna metod. Förlängningsset ska alltid användas och ansluts till gastrostomin i hudnivå vid matning. Sprutor får aldrig föras in direkt i knapp -gastrostomin eftersom återflödesventilen då kan skadas. Bolusmatning Anslutningen med rak spets kan användas vid bolusmatning. Kontinuerlig matning Den rätvinkliga (90º) anslutningen är bäst om du matar kontinuerligt under dagen eller natten, speciellt om en enteral matningspump används. Det kan hindra att katetern kopplas från av misstag eller viks. Med den gula Clipstar TM finns det ingen risk för oavsiktlig frånkoppling när den rätvinkliga (90º) spetsen används. Tvätta alltid händerna före och efter hantering av läkemedel. Sprutor får aldrig föras in direkt i knapp -anordningen eftersom återflödesventilen då kan skadas. Använd alltid medicineringsporten på förlängningssetet. Blanda aldrig läkemedel med mat, såvida inte läkaren har sagt det, eftersom det kan orsaka stopp i katetern. Spola alltid gastrostomikatetern och förlängningssetet med cirka ml vatten före och efter införing av läkemedel. Om flera läkemedel tillförs samtidigt ska varje läkemedel föras in separat och katetern spolas med vatten mellan vart och ett, såvida inte läkaren har sagt något annat. Vissa läkemedel finns i flytande form. De kan spädas med extra vatten om det behövs för att göra införandet lättare. Andra läkemedel finns endast i tablettform: Läkaren eller apotekspersonalen talar om för dig om tabletterna kan krossas och föras in via din gastrostomi. Om du ansluter förlängningssetet till ett enteralt pumpset, kan du välja mellan två olika utformningar av den lila sektionen: en honkonnektor (instick) eller en luer-lock-konnektor (skruv) för extra säkerhet. Båda varianterna har en extra medicinerings- eller Y-port för tillförsel av läkemedel eller extra vatten för att spola katetern. Magsäcken kan tryckavlastas (tömmas på gas) när ett förlängningsset används. Medicineringsporten på förlängningsseten är kompatibel med stora sprutor som har katetertip eller oral tip. Sortiment av förlängningsset Artikel- Beskrivning Förpackningsnummer storlek Bolus (rakt) förlängningsset, osterilt Bolus (rakt) förlängningsset, sterilt Kontinuerligt (90º) förlängningsset, osterilt Kontinuerligt (90º) förlängningsset, sterilt Kontinuerligt (90º) förlängningsset med luer-lock, sterilt

7 Rutinskötsel Rengöring Stomat (införingsstället) och gastrostomikatetern behöver inte skötas sterilt. Skötseln kan vara en del av dina vanliga dagliga hygienrutiner. När stomat har läkt kan du duscha eller bada som vanligt. Din läkare eller sköterska talar om för dig hur länge du ska vänta innan du gör det första gången. Ett läkt stoma kan rengöras med en mild tvål och vatten och en mjuk duk. Skölj sedan området och låt det torka. Något förband behövs vanligtvis inte över stomat, men det avgör du själv. Du ska också se till att din gastrostomikateter hålls ren. Kontrollera den varje dag så att den inte är skadad och ta bort eventuell torkad mat som fastnat på anordningen med en mild tvål och vatten. Till svåråtkomliga ställen kan det vara bra att använda en bomullspinne. Vrid på katetern Du ska rotera gastrostomikatetern försiktigt varje dag för att minska risken för att den fastnar i magsäckens beklädnad den ska kunna röras fritt i stomat. Om det är svårt att vrida på katetern ska du kontrollera med din läkare eller sköterska. Du kan behöva en annan storlek. Skötsel av ballongen - Nutriport TM /Kangaroo TM Ballongen kan fyllas med vatten eller koksaltlösning din läkare eller sköterska talar om vilket som är bäst för dig. Du bör kontrollera vätskevolymen i ballongen regelbundet. Vi rekommenderar att du gör det en gång i veckan. Håll fast anordningen, fäst en tom luer-spruta i uppblåsningsventilen och dra ut vätskan långsamt. Jämför den vätskemängd som du kan dra ut med den mängd som sprutades in. Använd en spruta med färsk vätska när du blåser upp ballongen igen. Följ alltid den rekommenderade ballonguppblåsningsmängden. Blås aldrig upp ballongen för mycket eftersom den då kan läcka eller gå sönder. Viktiga orsaker till att byta ut en befintlig gastrostomi med ballong: ballongen läcker eller är helt tom (risk för att katetern faller ut), återflödesventilen (om sådan finns) är skadad (risk för att mat eller maginnehåll läcker ut), vattnet är grumligt (gult) när ballongvolymen kontrolleras (ballongen kanske suger in magsaft). Förlängningsset Förlängningssetet ska rutinmässigt spolas med vatten för att hindra igensättning. Katetern ska spolas efter varje matning eller efter att läkemedel har förts in. Om du använder kontinuerlig matning ska katetern också spolas med regelbundna mellanrum. Din läkare eller sköterska talar om för dig hur ofta du bör göra det, men det bör göras minst tre gånger om dagen. Av hygieniska skäl ska du komma ihåg att byta förlängningssetet regelbundet. När matningen är klar sköljer du setet med varmt vatten så att alla spår av mat försvinner. Lägg det sedan på ren plats att torka. Reservkatetrar Personer med en gastrostomikateter i hudnivå bör alltid ha en reservanordning med sig (samma diameter Fr/Ch och samma längd mm) om katetern skulle råka falla ut. Det finns vårdpersonal som tycker att du också ska ha en extra gastrostomikateter, liknande Kangaroo, med en något mindre diameter. Det kan vara lättare att föra in denna mindre kateter genom öppningen för att hålla passagen öppen tills du får hjälp av din läkare eller sköterska

8 Vanliga frågor Vad ska jag göra om ballongen läcker? Om ballongen läcker eller går sönder måste katetern bytas ut mot en ny så snart som möjligt. Ha alltid en kateter hemma i reserv. Om du inte har fått lära dig hur du byter katetern ska du söka läkare omedelbart. Du kan sätta ett självhäftande förband över anordningen så att den inte faller ut medan du väntar på att få en ny isatt. Hur länge håller ballongen? Silikonballonger håller i allmänhet i flera månader men många faktorer kan påverka tiden: mängden vätska som används för att blåsa upp ballongen, vilka läkemedel som tillförs, magsyror och den allmänna skötseln av katetern. Läkaren eller sköterskan avgör hur ofta din kateter ska bytas. Vad ska jag göra om katetern faller ut? Ta det bara lugnt om katetern skulle falla ut. Om du har fått lära dig att byta kateter för du försiktigt in en ersättningsprodukt. Det är viktigt att katetern ersätts så snart som möjligt så att stomat inte försluts. Om du inte vet hur katetern förs in, ska du omedelbart kontakta läkare. Vad ska jag göra om huden runt omkring blir irriterad? Huden kan bli lite irriterad om den yttre retentionsskivan skaver mot huden. Du kan behöva en något längre produkt för att undvika detta. I allmänhet ska det vara ett mellanrum på 5 mm mellan den yttre retentionsskivan och huden. Det är viktigt att skilja mellan denna orsak och rodnad, inflammation eller sveda i huden av annan orsak. Kontakta din läkare eller sköterska om du är orolig. Vad ska jag göra om det inte går att vrida gastrostomikatetern fritt i stomat? Viktökning kan göra att den inre retentionsanordningen (platta eller ballong) begravs i vävnaden som täcker magsäcken. När du försöker vrida på katetern rör den sig inte eller också återgår den till sitt ursprungliga läge. Du kan behöva en längre kateter för att undvika detta problem. Kontakta din läkare eller sköterska och be om råd. Vad ska jag göra om det läcker vätska vid stomat? Om magsäcken är för full med mat eller gas kan den bli utspänd och trycka ut vätska genom stomat omkring gastrostomikatetern. Försök att tryckavlasta (ta bort gasen) magsäcken genom att ansluta ett förlängningsset. Kontrollera om för mycket mat tillförs för snabbt. Vad ska jag göra om katetern blir igensatt? Om katetern blir igensatt kan du försöka ta bort stoppet genom att injicera varmt vatten med en liten spruta. Om du använder mat eller kosttillskott i pulverform ska du alltid kontrollera att det är ordentligt upplöst eller blandat innan du tillför det. Du kan förhindra igensättning genom att alltid skölja katetern väl: före och efter matning, före och efter tillförsel av läkemedel, var tredje till var fjärde timme vid kontinuerlig matning. Hur förebygger jag förstoppning? För att inte få förstoppning ska du se till att du får tillräckligt med vätska i dig. Diskutera detta med din läkare, sköterska eller dietist om det blir ett problem. Vad ska jag göra om jag blir illamående eller kräks under matningen? Det kan inträffa om maten tillförs för snabbt, om den är för kall eller om du får för mycket. Om det händer kan det vara bra att vänta minst en timme innan du fortsätter eller också kan du försöka att tryckavlasta magsäcken. Du kanske har nytta av att mata mindre mängd eller oftare, så om detta är ett återkommande problem ska du prata med din läkare, sköterska eller dietist. Om en person har genomgått en Nissen fundoplikation kan de inte rapa eller kräkas. När gas samlas i magen kan de känna sig illamående. För att lindra dessa symtom måste man ansluta ett förlängningsset och tryckavlasta magen (släppa ut gaserna). Vad ska jag göra om jag får diarré? Det förekommer oftast när maten tillförs för snabbt eller om den varit förorenad. Kontrollera att maten alltid förvaras enligt tillverkarens rekommendationer. Det kan hjälpa att minska den hastighet med vilken maten tillförs

9 Enterala matningspumpar Ansluta du din gastrostomin till en enteral matningspump Enteral matning kan göras på olika sätt: Spruta: används vanligtvis för att ge en liten dos mat på kort tid. När en knapp - gastrostomi används ska en spruta med katetertip anslutas till matningsporten på ett förlängningsset när maten tillförs. Tyngdkraft: ett matningsset ansluts till gastrostomikatetern och maten rinner in i den av tyngdkraften. Flödeshastigheten justeras genom att man stänger eller öppnar en klämma. Flödeshastigheten blir inte särskilt exakt och denna form av matning rekommenderas i allmänhet inte till små barn. Enteral pump: matbehållaren ansluts till gastrostomikatetern via en enteral matningspump. Flödeshastigheten och volymen (dosen) justeras med pumpens reglage så att maten tillförs korrekt. Ljudlarm och visuella larm aktiveras om någonting onormalt inträffar. De finns flera modeller av enterala pumpar: Kangaroo Joey TM enteral matningspump Kangaroo epump TM enteral matningspump Kangaroo 924 TM enteral matningspump Matning med en enteral pump kan ske kontinuerligt (under 12 till 24 timmar) eller intermittent, dvs. med flera mål om dagen (kallas även bolusmatning). Din läkare eller dietist ordinerar den hastighet och dos som ska programmeras för varje måltid. 1. Tvätta alltid händerna före och efter att du har förberett din mat och den enterala pumpen. 2. Kontrollera att eventuella medicineringsportar på förlängnings- och pumpseten är stängda så att maten inte kan läcka ut. 3. Fäst pumpsetet i matbehållaren och ladda setet i pumpen enligt tillverkarens anvisningar. 4. Ta bort eventuell luft i pumpsetet för hand eller automatiskt om din enterala pump har den funktionen. 5. Ta bort locket från den lila trappformiga konnektorn och fäst den i ditt gastrostomi- eller kontinuerliga förlängningsset om du använder en knapp (kontrollera att eventuella klämmor på förlängningssetet är öppna innan du börjar matningen). Om ditt förlängningsset har en Luer-Lock-konnektor skruvas den i rätt läge för extra säkerhet den lila trappformiga konnektorn behövs i så fall inte. 6. Programmera pumpen* (hastighet, volym, automatisk spolning etc.) som du fått lära dig och börja matningen (kontrollera att klämman på förlängningssetet är öppen innan du börjar matningen). 7. När matningen är nästan klar, anger pumpen att den programmerade dosen har tillförts. Kom ihåg att spola förlängningssetet och gastrostomin om pumpen inte gör det automatiskt. 8. Du kan koppla bort pumpen och förlängningssetet från din gastrostomikateter till nästa matningstillfälle om du vill. Kom ihåg att stänga locket på gastrostomikatetern. * Utförligare programmeringsanvisningar finns i pumpens användarhandbok. Vid matning ska du sitta upprätt eller halvt tillbakalutad och sitta kvar så i minst 30 minuter efter avslutad matning. Vid matning på natten bör sängens huvudände vara något upphöjd för att undvika återflöde av maten

10 Din vardag Vilka kläder kan jag ha? Eftersom anordningen är jäms med huden betyder det att den är praktiskt taget osynlig under löst sittande kläder. Ha inte kläder som sitter åt för mycket eftersom de kan orsaka friktion eller gnida mot anordningen. Hur förändrar en gastrostomi min vardag? En gastrostomi i hudnivå (knapp) är mycket diskret och ger större frihet att fortsätta leva som vanligt. Barn kan gå i skolan precis som andra barn och vuxna kan återgå till arbetet, om de för övrigt känner sig bra. Spädbarn har större rörelsefrihet och kan krypa och rulla runt om de vill. Din läkare eller sköterska kan ge dig råd om vilka motionsformer du kan ägna dig åt. Du kan simma i havet eller i en simbassäng så snart stomat har läkts och din läkare eller sköterska har sagt att det går bra. Hur kan jag röra mig fritt med min pump? Du kan använda en speciell ryggsäck för den enterala matningspumpen och med ficka för maten, som ger nytt oberoende på ett diskret sätt när du återgår till vanliga aktiviteter. 18

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Enteral nutrition Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. 20110920 Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Innehållsförteckning Bakgrund, referenser, ansvarsförhållanden..

Läs mer

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat kan det bli aktuellt

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och anvisningar Med denna broschyr vill vi ge dig en presentation av Fresenius Kabis PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi). Fresenius Kabi har lång

Läs mer

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken.

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken. Gastroenterologisk avdelning, GEA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset PEG information och skötselanvisning PEG är en förkortning av: Perkutan genom huden Endoskopisk en teknik där man använder ett böjligt

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom PEG

Information till dig som får sondnäring genom PEG Information till dig som får sondnäring genom PEG Inledning Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga en PEG. En PEG är en 15-20 cm lång slang

Läs mer

Det är en mjuk, tunn sond som förs ned genom ena näsborren till magsäcken.

Det är en mjuk, tunn sond som förs ned genom ena näsborren till magsäcken. Sonden läggs i en mjuk båge bakom örat och tejpas med Fixomull mot näsan och kinden. Genomskinlig OpSite kan också användas och ger bättre kosmetik. Några råd till dig som får näring via Nasogastrisk sond

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi 1 Till Dig som överväger eller skall opereras för övervikt Vår kroppsvikt regleras under livet som en balans mellan intag och utgifter av energi.

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond

Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond 1 Reviderats 2013-05-30 Inledning Vid olika typer av sjukdomar, där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga

Läs mer

Att lära sig måste få ta sin tid

Att lära sig måste få ta sin tid Råd om amning Att lära sig måste få ta sin tid Starten kan vara lite kämpig, men efter några veckor infinner sig oftast en fungerande rutin och dygnsrytm. Ge inte upp för tidigt. Ge dig och din baby denna

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Att vara laryngektomerad

Att vara laryngektomerad Att vara laryngektomerad Svenska Innehåll DEL 1. Anatomi...4 Huvud- och halsanatomi...4 Vad innebär total laryngektomi?...5 DEL 2. Inför laryngektomin...6 Tal...6 Andning...9 Lukt och smak...9 Äta...9

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Allmän information om operationen gastric bypass

Allmän information om operationen gastric bypass Allmän information om operationen gastric bypass Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation är

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR ENTERALA NUTRITIONSKATETRAR

VÅRDPROGRAM FÖR ENTERALA NUTRITIONSKATETRAR VÅRDPROGRAM FÖR ENTERALA NUTRITIONSKATETRAR Bakgrund: Vårdprogrammet för enterala nutritionskatetrar distribuerades i sin första version 97 och har årligen reviderats. Vårdprogrammet har medfört att vi

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ta hand om dig! Det är viktigt att ta hand om sin hälsa. Lindriga sjukdomsbesvär kan man ofta klara av på egen hand. Det kallas för egenvård. Egenvård innebär att du själv kan känna

Läs mer

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Allmän information om operationen Gastric bypass

Allmän information om operationen Gastric bypass Allmän information om operationen Gastric bypass 1 (16) Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning vuxna... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll...

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT Till dig som har fått Humira Fyll i dina uppgifter! Min läkares namn Läkarens tel: mail: Min sjuksköterskas namn Sjuksköterskans tel: mail:

Läs mer

Varför gråter Knubbe?

Varför gråter Knubbe? Varför gråter Knubbe? En liten skrift för barn och vuxna om barn, smärta och läkemedel från AstraZeneca Basläkemedel AstraZeneca Knubbe gråter, men kan inte berätta varför. Det kanske kniper, svider, sticker

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer