Värt att veta om Din gastrostomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värt att veta om Din gastrostomi"

Transkript

1 Värt att veta om Din gastrostomi

2 Gastrostomi är ingen ny kirurgisk teknik utan har funnits i över 100 år. Den används när inte tillräckligt med mat kan ätas på vanligt sätt eller i samband med operation. En gastrostomi är en liten öppning/kanal genom bukväggen in i magsäcken. I kanalen placeras en gastrostomikateter. Katetern gör att det bildas ett stoma (gång) mellan huden och magsäcken. Kirurgiska kliniken i Linköping använder tre olika typer av gastrostomikatetrar: PEG-kateter, ballongkateter och knapp. PEG-kateter PEG står för Percutan (genom huden) Endoskopisk (inläggning med hjälp av ett gastroskop) Gastrostomi (kanal genom bukväggen in i magsäcken). En PEG-kateter anläggs med hjälp av ett gastroskop på endoskopienheten eller på operationsavdelningen. PEG-katetern har ingen vattenfylld ballong (kuff) utan hålls på plats inne i magsäcken med en skålformad platta. På utsidan av magen sitter en justerbar stopplatta som ligger an mot huden. Ballongkateter En ballongkateter anläggs i samband med öppen operation eller vid byte av en PEG-kateter. En ballongkateter har en vattenfylld ballong (kuff) som håller den på plats inne i magsäcken. Hur mycket vatten ballongen ska kuffas med är olika på olika fabrikat, men vanligtvis innehåller den ml vatten. På utsidan av magen sitter en justerbar stopplatta som ligger an mot huden. En ballongkateter byts ca var tredje månad. Knapp En knapp är en lite gastrostomiport som kan ersätta en PEG-kateter eller en ballongkateter. En knapp är ca 1,5 cm hög och ligger an direkt mot huden. Knappen har även den en vattenfylld ballong (kuff) som håller den på plats inne i magsäcken. Knappens längd mäts ut i samband med insättandet. Det är viktigt att vara uppmärksam på om vikten förändras. Knappen kan då behöva bytas till en kortare eller längre. I samband med sondmatning måste en mellankopplingsslang kopplas ihop med knappen. Hur ofta knappen behöver bytas beror på fabrikat. Byte av PEG-/ballongkateter Byte av PEG-/ballongkateter till knapp eller ny ballongkateter kan ske först efter det att stomikanalen har läkt, vilket tar ca 6 veckor. Den PEG-kateter som kirurgiska kliniken använder kan dock sitta kvar upp till sex månader om det inte uppstår några problem. Den som önskar byta PEG-katetern tar kontakt med sjuksköterska på kirurgmottagningen för att boka en tid. Efter lokalbedövning runt stomin dras katetern ut och ersätts med en knapp eller en ballongkateter. Byte av knapp eller ballongkateter sker vidare hos distriktssköterskan på Din vårdcentral. Följ anvisningar i slutet av informationsbroschyren om var och när Din gastrostomi planeras att bytas. Om PEG-katetern inte längre används och önskas avlägsnas ska Din ansvariga läkare skriva remiss till kirurgmottagningen för detta. När kan gastrostomin börja användas? Om du har haft sondmat eller ätit vanlig mat före insättandet av gastrostomikatetern kan du påbörja sondmatning redan samma dag som du får din gastrostomi (om inte din läkare ordinerar något annat). Har du däremot varit utan föda i mag-tarmkanalen innan du får din gastrostomi bör du börja lite försiktigare. Du får anvisningar om mängd och hastighet av avdelningspersonalen. Mängden sondmat beror på din vikt, längd och hur mycket du rör på dig. Du får information om hur mycket just du behöver av dietist eller vårdpersonal.

3 Skötsel av gastrostomin Det är viktigt att hålla huden ren runt gastrostomin. Tvätta därför huden runt gastrostomin 1-2 gånger per dag med mild tvål och vatten. Torka torrt med en mjuk handduk. Rotera den yttre stopplattan och slangen dagligen. Det är helt naturligt att det bildas lite sekret runt öppningen, men använd bara förband runt gastrostomin om det vätskar mycket. De första dagarna efter insättande av en gastrostomikateter är det inte onormalt att det vätskar sig en del. Stopplattan som fixerar gastrostomikatetern (finns ej på knapp) ska ligga an mot huden och inte någon cm ovanför. Den får inte heller sitta för hårt för då kan den ge skavsår på huden. Eftersom magen faller ihop när du ligger ned är det viktigt att kontrollera stopplattans läge även i sittande ställning. Om du har en ballongkateter eller en knapp med en vattenfylld ballong (kuff) ska vätskemängden kontrolleras var 14:e dag. I samband med insättandet av gastrostomin ska du få information om hur mycket vätska (kranvatten) ballongen ska innehålla. Din distriktssköterska kan hjälpa dig med omkuffning av ballongen, men med tiden kan du, om du vill, lära dig att göra det själv. Det går alldeles utmärkt att duscha efter att du fått en gastrostomi. Du ska vänta med att bada till dess huden runt gastrostomin ser läkt ut, vilket tar ca 1-2 veckor. Om du fått din gastrostomi i samband med operation gäller rekommendationer från avdelningen. I samband med utomhusbad är det viktigt att tvätta huden runt stomin noga. Administrering av sondmat Sondmat ges via ett droppaggregat eller med hjälp av en sondmatspump som kopplas direkt till sondnäringsflaskan/påsen. För att magsäcken ska vänja sig vid sondmat är det viktigt att maten till att börja med ges långsamt samt att en mindre mängd (förslagsvis 200 ml) ges per gång, men med tätare matningar. Successivt kan hastigheten och mängden ökas och matningstillfällena kan minskas. Hastigheten bör vara anpassad så att 500 ml inte går in snabbare än på 1,5-2 timmar. Sondmat kan även ges via sondspruta, men tänk då på att inte spruta maten för snabbt. Högre hastighet ökar risken för illamående, uppspänd mage, magknip eller diarréer. Du bestämmer själv i vilken takt just du mår bäst av att få din mat. Sondmaten ska vara rumstempererad när den ges (för kall mat kan ge magknip). Som tillägg till sondmaten kan vatten, klara drycker, kaffe och te i sprutas ner i gastrostomin. Även drycker som mjölk, filmjölk och nyponsoppa går bra att spruta i gastrostomin men undvik drycker som innehåller klumpar eller bitar av till exempel fruktkött då det kan leda till stopp i gastrostomin. Spola alltid gastrostomin med 50 ml kranvatten före och efter sondmat, annan dryck eller efter eventuellt medicin, för att undvika stopp i gastrostomin. För att minska risken för uppstötningar och aspiration ska du helst sitta när du får sondmat. Ligger du ner bör du ha höjd huvudända eller en rejäl kudde under huvudet. Förvaring av sondmat och aggregat Oöppnad flaska/plastpåse förvaras i rumstemperatur. En öppnad flaska förvaras i kylskåp i 24 timmar. På grund av bakterietillväxt får inte en öppnad flaska vara i rumstemperatur längre än

4 4 timmar utan måste därefter kasseras. En påse kan hänga i 24 timmar innan den måste kasseras. När du är hemma byts droppaggregatet en gång/dag (på sjukhus eller andra vårdinstanser kan andra rutiner gälla). Droppaggregatet sköljs igenom med kallt vatten efter avslutad sondmatning och förvaras i kylskåp mellan matningstillfällena. Sondsprutan byts en gång per vecka och diskas mellan varje matningstillfälle. Kopplingsslangen till knappen byts en gång/vecka men även här kan andra rutiner gälla på sjukhus eller andra vårdinstanser. Administrering av mediciner Mediciner kan ibland ges via gastrostomin. Din läkare eller distriktssköterska kan berätta vilka mediciner som går att krossa och vilka mediciner som finns i flytande form. Tabletter som ges i gastrostomin måste krossas mycket noga med hjälp av en mortel. Späd sedan med vatten och spruta in lösningen i gastrostomin. En del flytande mediciner är så trögflytande att de bör blandas med lite vatten innan de kan sprutas in i gastrostomin. Munhygien Slemhinnorna blir skörare och salivproduktionen blir sämre om du inte tuggar maten. Därför är det viktigt att sköta sin munhygien väl. Använd gärna en mjuk tandborste. Försök tugga på något till exempel ett tuggummi eller någon mat. Har du inte möjlighet att svälja ner maten så kan du spotta ut den igen. Att tugga stimulerar slemhinnorna och även spottkörtlarna. Funderingar Om huden ser irriterad ut: Kontrollera att stopplattan sitter rätt (inte för hårt/inte för löst). Tvätta rent runt stomin flera gånger och torka torrt, smörj eventuellt med någon skyddande salva. Om det är rodnat, ömt, svullet eller om det vätskar sig mycket runt gastrostomin ta kontakt med sjuksköterska eller din läkare. Läckage av mat/magsaft via stomin (öppningen): Dra försiktigt i gastrostomin för att säkerställa att den ligger an mot magsäckens insida. Om läckaget inte upphör av sig själv ta kontakt med sjuksköterska eller din läkare. Granulationsvävnad: Granulationsvävnad kan bildas runt stomihålet vilket leder till skav, irriterad hud och små blödningar. Ta kontakt med din sjuksköterska eller din läkare. Stopp i gastrostomin: Ta en sondspruta och spola igenom med vatten (du får ta i ganska hårt). Vichyvatten kan ibland lösa proppen. Om det inte hjälper får du ta kontakt med sjuksköterska eller din läkare. Om gastrostomin av någon anledning dragits ut: Stomihålet växer igen snabbt och inom sex timmar måste Du få dit en ny slang (kateter). Ta därför omgående kontakt med Din sjuksköterska. Kvällar och helger måste akutmottagning uppsökas. Akutmottagningen måste också uppsökas om en nyinlagd PEG åkt ut. Vid diarré och illamående: Vanligaste anledningen är att maten går in för fort. Prova att sänka matningshastigheten. Vid behov kan sorten sondmat behöva bytas. Kontakta Din dietist för råd och hjälp.

5 Om gastrostomin inte används: Om gastrostomin inte används (till sondmat eller mediciner) ska den spolas igenom med kranvatten dagligen för att undvika att det blir stopp i den. Information om din gastrostomi Du har fått en: PEG-kateter Knapp Ballongkateter Ansvarig läkare Storlek... French. Gastrostomi satt den Vattenmängd i ballongen..ml. Planerat byte hos Vid frågor kontakta i första hand Din ansvariga distriktssköterska. Telefon:. Vid ytterligare frågor eller problem kontakta kirurgmottagningen: Specialistsjuksköterskorna - telefon (Tele-Q) Kirurgmottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping /Linda Wilhelmsson, specialistsjuksköterska i kirurgi

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat kan det bli aktuellt

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom PEG

Information till dig som får sondnäring genom PEG Information till dig som får sondnäring genom PEG Inledning Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga en PEG. En PEG är en 15-20 cm lång slang

Läs mer

Det är en mjuk, tunn sond som förs ned genom ena näsborren till magsäcken.

Det är en mjuk, tunn sond som förs ned genom ena näsborren till magsäcken. Sonden läggs i en mjuk båge bakom örat och tejpas med Fixomull mot näsan och kinden. Genomskinlig OpSite kan också användas och ger bättre kosmetik. Några råd till dig som får näring via Nasogastrisk sond

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond

Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond 1 Reviderats 2013-05-30 Inledning Vid olika typer av sjukdomar, där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och anvisningar Med denna broschyr vill vi ge dig en presentation av Fresenius Kabis PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi). Fresenius Kabi har lång

Läs mer

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken.

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken. Gastroenterologisk avdelning, GEA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset PEG information och skötselanvisning PEG är en förkortning av: Perkutan genom huden Endoskopisk en teknik där man använder ett böjligt

Läs mer

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Enteral nutrition Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. 20110920 Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Innehållsförteckning Bakgrund, referenser, ansvarsförhållanden..

Läs mer

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Barbro Karelius leg. dietist Barbro Karelius 2012-06-28 Maria Almström Svensson leg. dietist Giltig t.o.m leg.

Läs mer

Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar. enteral nutrition

Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar. enteral nutrition 1 (34) Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar och 2 (34) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning... 3 Ansvar... 3 Indikationer/ kontraindikationer för... 3 Ansvarsfördelning... 4 Inläggning av

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR ENTERALA NUTRITIONSKATETRAR

VÅRDPROGRAM FÖR ENTERALA NUTRITIONSKATETRAR VÅRDPROGRAM FÖR ENTERALA NUTRITIONSKATETRAR Bakgrund: Vårdprogrammet för enterala nutritionskatetrar distribuerades i sin första version 97 och har årligen reviderats. Vårdprogrammet har medfört att vi

Läs mer

Patientinformation Gastric bypass

Patientinformation Gastric bypass Vrinnevisjukhuset i Norrköping Kirurgiska kliniken Patientinformation Gastric bypass Introduktion Sjuklig fetma är förenat med förhöjd risk för diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, cancer och död. Ju högre

Läs mer

Flaskmatning - så funkar det

Flaskmatning - så funkar det Flaskmatning - så funkar det En broschyr för dig som vill flaskmata din bäbis Flaskmatning - så funkar det! Petra Jankov Picha Ett annat förlag 2012 Omslagsfoto: Ola Gäverth Texterna är faktagranskade

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Hemsjukvården Neonatalen Råd inför hemgång Föräldrarinformation

Hemsjukvården Neonatalen Råd inför hemgång Föräldrarinformation Hemsjukvården Neonatalen Råd inför hemgång Föräldrarinformation Denna information är ett tillägg till den muntliga informationen och de förberedelser som ni som föräldrar får innan hemgång. När ett barn

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen Välkommen till oss på operationsavdelningen! Den här broschyren är tänkt att ge dig en kortfattad information om vad som kommer att ske under din vistelse hos oss.

Läs mer

Onkologmottagningens dagvård Till dig som får cytostatikabehandling

Onkologmottagningens dagvård Till dig som får cytostatikabehandling Välkommen till Onkologmottagningens dagvård Till dig som får cytostatikabehandling Innehåll Onkologens dagvårdsenhet... 1 Cytostatikabehandling... 2 Så här går det till... 2 Biverkningar... 3 Vanliga biverkningar...

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Välkommen till vårdavdelning 12-25 Information till patienter som skall genomgå operation för Kölbröst/Trattbröst

Välkommen till vårdavdelning 12-25 Information till patienter som skall genomgå operation för Kölbröst/Trattbröst Välkommen till vårdavdelning 12-25 Information till patienter som skall genomgå operation för Kölbröst/Trattbröst Här kommer lite information till Dig som Du kan läsa i lugn och ro tillsammans med Dina

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ta hand om dig! Det är viktigt att ta hand om sin hälsa. Lindriga sjukdomsbesvär kan man ofta klara av på egen hand. Det kallas för egenvård. Egenvård innebär att du själv kan känna

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

Att lära sig måste få ta sin tid

Att lära sig måste få ta sin tid Råd om amning Att lära sig måste få ta sin tid Starten kan vara lite kämpig, men efter några veckor infinner sig oftast en fungerande rutin och dygnsrytm. Ge inte upp för tidigt. Ge dig och din baby denna

Läs mer

Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik

Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik i Viktig information till dig! Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik Levern Tändsticksaskstor magsäcksficka mat Gallblåsan Bortkopplad magsäck Galla Bukspott körteln

Läs mer

Allmän information om operationen gastric bypass

Allmän information om operationen gastric bypass Allmän information om operationen gastric bypass Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation är

Läs mer