Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till Pfizer AB, Sollentuna. Tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer."

Transkript

1 LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till Pfizer AB, Sollentuna. Tel

2 Genotropin Allmän information om tillväxthormon Tillväxthormon är ett äggviteämne, helt identiskt med det kroppsegna, som tillverkas på konstgjord väg. Det kan inte ges som tabletter utan måste ges som dagliga injektioner. Före behandlingsstart får du information om injektionsteknik och annan praktisk information om olika hjälpmedel på din läkarmottagning. Denna folder är ett komplement till den information du får på läkarmottagningen. Här finner du lätt det du vill veta om Genotropin Pen och Genotropin MiniQuick. GENOTROPIN Allmän information om tillväxthormon Om problem uppkommer, kontakta alltid ansvarig läkare eller sjuksköterska. Tillväxthormon ges lämpligast som rutin på kvällen. Platsen för sticket på kroppen bör varieras. Det går att hämta ut 3 månaders förbrukning åt gången på recept. Kontakta Apoteket minst en vecka innan, eftersom tillväxthormon inte är en lagervara.

3 mg Genotropin Pen Pennans olika delar Genotropin Pen Din personliga penna Pennhatt Genotropin Pen Skalbyte Framdel ampullhållare Nål Yttre skyddshylsa Dosskala Penna Dosfönster Inre skyddshylsa Färgkod Aktiveringsknapp (röd) Ampullfönster Doseringsknapp För att byta skal, stick ner spetsen Eftersom tycke och smak varierar finns det 15 olika skal och 11 pennhatt till Genotropin Pen att välja på. Det blir 165 olika kombinationer! GENOTROPIN PEN Skalbyte och pennans olika delar på pennhatten i räfflan under främre delen av skalet och bänd uppåt. Nya skal sätts enkelt på genom att trycka tills de knäpps på plats.det lilla hålet nära doseringsknappen är till för att fästa prydnader, som t ex en maskot.

4 Genotropin Pen Dosering och funktion Det finns två styrkor av Genotropin Pen. En på 5 mg och en på 12 mg, varje styrka har sin speciella penna. Kontrollera att du har rätt ampull till din Genotropin Pen : För 5 mg penna är ampullen grön För 12 mg penna är ampullen lila Ett dossteg med pennan ger en bestämd mängd tillväxthormon. Ett dossteg med Genotropin Pen 5 ger 0,1 mg tillväxthormon. Ett dossteg med Genotropin Pen 12 ger 0,2 mg tillväxthormon. Min dagliga dos med Genotropin Pen är: mg. I denna bruksanvisning visar vi hur Du förbereder pennan, byter ampull och hur den dagliga användningen går till. I ett batteridrivet dosfönster visas den dos i mg som pennan ger. Om du av misstag försöker ställa in högre dos än maxdosen, för 5 respektive 12 mg, kommer vätska att läcka ut genom nålen. Skruva då tillbaka doseringsknappen tills dess rätt dos visas i dosfönstret. När ampullen är tom går det inte att vrida doseringsknappen medurs. Det är därför omöjligt att ställa in högre dos än vad som finns kvar i ampullen. Du kan kontrollera hur mycket Genotropin som finns kvar genom att läsa av skalan på ampullfönstret. Batteriet som driver dosfönstret räcker i ca två år och då en månad återstår ses tre blinkande parallella linjer i fönstret ( ). När batteriet är svagt ses bt i fönstret och pennan ska då bytas. Om det digitala fönstret slocknar kan pennan ändå användas mekaniskt genom att räkna antalet klick du ställer in. Blandningen av Genotropinpulver och vätska sker automatiskt när man skruvar ihop pennan med en ny ampull i. Genotropin Pen ska användas tillsammans med Becton Dickinson nålar. GENOTROPIN PEN Dosering och funktion

5 Genotropin Pen Förberedelse av ny penna och byte av ampull steg för steg 1. Tag av pennhatten. 2. Frigör den svartvita doseringsknappen genom att trycka in den röda aktiveringsknappen. 3. Skruva av framdelen (moturs) på pennan. Om detta är första gången Du använder Din penna gå direkt till punkt 5. Om Du har använt pennan tidigare tag ut den gamla ampullen. 4. Vid byte av ampull återställ pennan genom att vrida doseringsknappen moturs tills det tar stopp. Vrid doseringsknappen medurs, lite grann, tills du känner det första klicket och strecken står mitt för varandra, cirka ett kvarts varv. GENOTROPIN PEN Förberedelse av ny penna och Byte av ampull 5. Skruva på nålen på pennans framdel. 6. Kontrollera att Genotropinampullens färgkod stämmer överens med pennans färgkod. 7. Håll framdelen på pennan upprätt och stoppa in ampullen med torrsubstansen först. Tryck till ampullen så att den fastnar. 8. Skruva ihop pennan helt medan du håller den med nålen uppåt. Pulvret och vätskan blandas då pennan skruvas samman. 9. Vagga pennan försiktigt fram och tillbaka tills pulvret har löst sig. 10. Tag av nålens yttre och inre skyddshylsor. 11. Lufta pennan genom att hålla den med nålen uppåt, tryck in den vita doseringsknappen. Några droppar vätska kan komma ut. Pennan är nu färdig att användas, gå till punkt 2 under rubriken Din dagliga injektion.

6 Genotropin Pen Din dagliga injektion steg för steg 1. Håll pennan upprätt. Sätt på en ny nål. 2. Om du önskar använda nåldöljare, tryck fast den över nålen och framdelen av pennan. Var försiktig med den vassa nålen. Om den inre skyddshylsan får sitta kvar på nålen är det mindre risk att sticka sig. Den tas bort genom att försiktigt ta tag på sidan av nåldöljaren och trycka in den rörliga delen tills skyddshylsan blir åtkomlig. 3. Tryck in den röda aktiverings-knappen varvid dosfönstret aktiveras (visar 0.0) samtidigt som den svartvita doseringsknappen frigörs. 4. Ställ in dosen genom att vrida doseringsknappen medurs. Dosen visas i dosfönstret. GENOTROPIN PEN Din dagliga injektion steg för steg 5. Injicera i låret eller där din läkare/ sköterska har instruerat dig. c. Sätt försiktigt på den yttre skyddshylsan. a. Tryck pennan mot huden och tryck in doseringsknappen tills den fastnar i intryckt läge. b. Vänta i 10 sekunder innan du drar ut nålen. Den injicerade dosen visas i dosfönstret i ytterligare 2 minuter. d. Skruva av nålen och stoppa den i ett lämpligt avfallskärl. e. Sätt på pennhatten. Förvara din Genotropin Pen i pennasken i kylskåp tills nästa injektion. Förvara din Genotropin Pen i kylskåpet utan nål. Sätt på en ny nål när det är dags för nästa injektion.

7 Genotropin Pen Förvaring av Genotropin Pen Tillväxthormon, blandat eller oblandat, ska förvaras i kylskåp utan nål. Det tål inte att utsättas vare sig för hetta eller frost. Blandad lösning är hållbar 28 dagar i kylskåp. Om man vid något tillfälle glömt sin penna i rumstemperatur, t ex över natten, gör det ingenting. Man kan fortsätta använda den ändå. Själva pennan kräver inget särskilt underhåll. Den kan rengöras med en fuktig trasa. Undvik starka rengöringsmedel. Förvara din Genotropin Pen i sin ask utan nål och med doseringsknappen låst i intryckt läge. GENOTROPIN PEN Förvaring av Genotropin Pen

8 Genotropin MiniQuick MiniQuick Konstruktion Genotropin finns också som endosspruta, Genotropin MiniQuick. MiniQuick innehåller inget konserveringsmedel och kan förvaras upp till 6 månader i rumstemperatur. Genotropin MiniQuick finns i 10 olika dosstyrkor; 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 och 2 mg. Volymen är alltid 0,25 ml oavsett dosstyrka. Genotropin MiniQuick endosspruta består av en tvåkammarcylinder och en separat injektionsnål. Med varje spruta följer en nål 8 mm, BD Microfine+. Tvåkammarcylindern innehåller Genotropin i pulverform i den ena kammaren och vätska i den andra. När kolvstången vrids medsols blandas pulvret med vätskan automatiskt. Injektion med MiniQuick 1. Skruva på nålen ordentligt på Genotropin MiniQuick. Ta av den yttre skyddshylsan. 2. Håll sprutan med nålen uppåt. Vrid kolvstången medsols så långt det går. En klar injektionslösning bildas då av pulvret och vätskan. Skaka inte lösningen under tillredningen. Den lilla luftbubbla som bildas behöver ej avlägsnas. 3. Ta bort nålens yttre och inre nålhylsor. Injicera Genotropin MiniQuick som Din läkare/sjuksköterska instruerat Dig. MiniQuick Förvaring En oblandad spruta med Genotropin MiniQuick kan förvaras i rumstemperatur (max 25 C) ända upp till 6 månader om den ligger i sin kartong skyddad för ljus. Genotropin MiniQuick innehåller inte konserveringsmedel. MiniQuick och miljön Genotropin MiniQuick En använd Genotropin MiniQuick kan källsorteras i dess beståndsdelar, glas och plast. Vid förbränning bildar plasten koldioxid och vatten. Kontakta din sköterska för instruktioner. Nålen oskadliggörs med nålavbitare alternativt kastas i avsedd behållare som sedan kan lämnas till apoteket för destruktion.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (23) Inledning Detta utbildningsmaterial

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Till dig som fått Insuman Basal

Till dig som fått Insuman Basal P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Insuman Basal Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Insuman Basal

Läs mer

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT Till dig som har fått Humira Fyll i dina uppgifter! Min läkares namn Läkarens tel: mail: Min sjuksköterskas namn Sjuksköterskans tel: mail:

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare med indikatorlampa Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Termostatlampa Strömbrytare för ånga (temperatur)

Läs mer

Produkter för din gastrostomi

Produkter för din gastrostomi Acknowledgements Association AFAO-F Armand www.afao.asso.fr VéroniqueMillet Nutritionssjuksköterska/omvårdnadscoordinator Paule Moisan Pediatrisk stomaterapisjuksköterska Véronique Rousseau Pediatrisk

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 svenska 122 122 Svenska Introduktion Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Till dig som har fått HUMIRA

Till dig som har fått HUMIRA Till dig som har fått HUMIRA Du ska börja få behandling med HUMIRA. Syftet med den här genomgången är att du ska känna dig trygg med din behandling och kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning Roomba Robotdammsugare Bruksanvisning Bästa Roomba-ägare! Tack för att du har köpt en irobot Roomba dammsugarrobot. Du går med i en mycket speciell gemenskap - 7.5 miljoner personer globalt och ett ökande

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 09 821 910

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE...

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... Coregas sortiment finns på Apoteket och i dagligvaruhandeln. Corega finns också genom din tandvårdsklinik. MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... is a registered trademark of the GlaxoSmithKline Group of Companies.

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör.

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör. 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna bruksanvisning, om du har frågor kring eller behöver hjälp med din pump, finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Till dig som ska utföra ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk arbetsuppgifter

Läs mer