Information till dig som får Raptiva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till dig som får Raptiva"

Transkript

1 McBride Information till dig som får Raptiva Serono Nordic AB, Box 1803, Solna. Tel EN PATIENTINFORMATION

2 INNEHÅLL Psoriasis är en vanlig sjukdom Vad är psoriasis? Vad orsakar psoriasis? Hur allvarlig är min psoriasis? Traditionell behandling En helt ny typ av behandling Raptiva, en biologisk psoriasisbehandling Hur effektivt är Raptiva? Så här fungerar Raptiva Förberedelser och injektion För dig som blandar Raptiva-lösningen med adapter För dig som blandar Raptiva-lösningen med nål Injektion Eventuella biverkningar Hur ska Raptiva förvaras?

3 Psoriasis är en vanlig sjukdom. När man lever med en kronisk sjukdom som psoriasis kan det ibland kännas som om ingen förstår hur man har det. I Sverige har minst människor psoriasis. Det kan också vara bra för dig att veta att ett stort antal läkare, sjuksköterskor, forskare, stödgrupper och patientföreningar arbetar för att ge dig det stöd du behöver. Vad är psoriasis? Du har fått ett läkemedel som heter Raptiva. Raptiva är en psoriasisbehandling som påverkar de processer som orsakar sjukdomens symtom. Även om det ännu inte finns någon bot mot psoriasis kan Raptiva hjälpa dig att kontrollera din sjukdom på lång sikt. I den här broschyren berättar vi om psoriasis, om Raptiva och hur behandlingen går till. Psoriasis är en sjukdom som beror på en kombination av ärftliga faktorer och hittills okända faktorer i omgivningen. Den kan drabba vem som helst när som helst i livet. Psoriasis är inte smittsam och kan inte spridas genom kontakt med andra. Sjukdomen är lika vanlig hos båda könen. Symtomen kan komma och gå, men sjukdomen i sig försvinner inte. Även om den inte kan botas kan den kontrolleras med rätt behandling. Plackpsoriasis. Plackpsoriasis är den vanligaste formen av psoriasis. Fyra av fem personer med psoriasis har denna typ. Huden får torra, röda, upphöjda fläckar täckta av fjäll. Dessa fläckar, som ibland kliar och gör ont, kallas plack. Placken finns vanligen på knän, armbågar, i hårbotten, på bålen eller på naglarna, men de kan uppstå var som helst. Raptiva-behandling används bara mot denna form av psoriasis. Andra typer av psoriasis. Även om plackpsoriasis är vanligast finns det andra typer med olika symtom och svårighetsgrad. Guttat psoriasis börjar oftast i ungdomen. Den utlöses vanligen av en halsinfektion med streptokocker eller av sjukdomar som vattkoppor eller förkylning. Små röda fläckar som ser ut som droppar täcker huden på armar och ben, bål och hårbotten. Pustulös psoriasis är antingen generell och spridd över stora delar av kroppen eller lokal. Den lokala varianten, som även kallas Pustulosis palmoplantaris eller PPP, visar sig på händer, fötter eller fingertoppar. Den karakteriseras av ytliga varblåsor som inte är infekterade och följs ibland av klåda. Psoriasis i hårbotten är vanlig med eller utan plack på andra ställen av kroppen. Den förekommer hos minst hälften av alla som har psoriasis. Ofta fjällar det i hårfästet, nacken eller pannan och ibland bakom öronen. Erytrodermisk psoriasis är en särskilt inflammatorisk variant och den mest sällsynta. Huden får stora röda fläckar, ofta med svår smärta och klåda. Den kan komma plötsligt och vara det första tecknet på psoriasis eller uppstå efter hand hos personer med plackpsoriasis. Vad orsakar psoriasis? Den yttersta orsaken till psoriasis är ännu inte klarlagd, men idag vet man att immunsystemets celler spelar en viktig roll i uppkomsten av sjukdomen. Immunsystemet är normalt kroppens säkerhetssystem som skyddar oss från infektion och skada. Vid psoriasis är T-cellerna, en speciell sorts immunceller, överaktiva. Detta sätter igång en serie händelser som leder till att hudcellerna delar sig så snabbt att de staplas på varandra och sprider sig över huden. Nya hudceller når normalt hudytan på 30 dagar, men vid plackpsoriasis tar det bara 3-4 dagar. 2 3

4 Hur allvarlig är min psoriasis? Vid plackpsoriasis bygger behandlingen på hur allvarliga symtomen är. Svårighetsgraden avgörs i slutänden av patienten, men ur läkarperspektiv bestäms den av fyra saker: Hur stor del av kroppen som påverkas (se tabellen) Var på kroppen placken finns Hur placken ser ut hur tjocka, röda och fjällande de är Hur mycket sjukdomen inskränker patientens liv Svårighetsgrad Traditionell behandling. Traditionellt har det funnits tre olika sätt att behandla psoriasis: Lokalbehandling läkemedel som smörjs på huden Ljusbehandling solljus eller andra slags ultraviolett ljus Systemisk behandling receptbelagda tabletter eller injektioner Men nu kan personer med måttlig till svår plackpsoriasis få tillgång till biologiska läkemedel som exempelvis Raptiva. är överaktivt. Hit hör måttlig till svår plackpsoriasis, reumatoid artrit och Crohns sjukdom. Till skillnad från många traditionella läkemedel, som tabletter eller krämer framställda av syntetiska kemikalier, skapas biologiska läkemedel av protein från däggdjursceller. Detta innebär att de inte kan tas via munnen eftersom de då bryts ner i magen och att de inte heller kan smörjas på eftersom de då inte kan tränga igenom huden och in i kroppen. Raptiva, en biologisk psoriasisbehandling. Raptiva (efalizumab) är ett läkemedel som du injicerar själv en gång i veckan. Raptiva är bara avsett för behandling av kronisk, måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna, 18 år och äldre, som inte blir bättre av eller som av olika skäl inte kan använda annan systemisk behandling som metotrexat, ciklosporin eller PUVA. Raptiva är en antikropp, ett protein med effekt på de överaktiva T-cellerna i immunsystemet, som ger möjlighet till långsiktig kontroll av psoriasis. Omfattning Lindrig Måttlig Svår Procent kroppsyta 2 procent 2-10 procent > 10 procent 1 procent av kroppen motsvarar ungefär en handflata. En helt ny typ av behandling. Din läkare bedömer dessa och andra faktorer när hon eller han rekommenderar den behandling som är bäst för dig. Biologiska läkemedel är en ny sorts behandling som har visat sig vara effektiv för att hantera en rad sjukdomar där immunsystemet Före Raptiva-behandling Efter 12 veckors Raptiva-behandling Före Raptiva-behandling Efter 12 veckors Raptiva-behandling 4 5

5 Hur effektivt är Raptiva? Omfattande undersökningar är genomförda på Raptiva som också har den största databasen över psoriasispatienter som behandlats med biologiska läkemedel. I kliniska studier har Raptiva visat sig minska andelen angripen hud och plackens tjocklek, rodnad och fjällning. En del patienter har i kliniska studier blivit bättre redan efter så kort tid som två veckor. Efter tolv veckor utvärderas effekten av Raptiva och 60 procent av patienterna är avsevärt bättre. Beslut tas därefter om behandlingen ska fortsätta. Så här fungerar Raptiva. Raptiva är en skräddarsydd biologisk behandling som kan användas kontinuerligt. Den förhindrar att T-cellerna aktiveras i immunsystemet och rör sig till huden. Psoriasissymtomen minskar när Raptiva börjar verka i kroppen och placken bildas långsammare än tidigare. Varför måste jag injicera Raptiva? Raptiva är ett protein som kallas antikropp. Det måste injiceras för att kunna verka i kroppen. Om antikropparna tas via munnen bryts de ner i magen. Om de sätts direkt på huden kan de inte ta sig in i kroppen. Hur ska jag använda Raptiva? Du kommer tillsammans med din sjuksköterska noggrant gå igenom hur du ska injicera Raptiva. Raptiva ges som en injektion en gång i veckan. Du kan injicera Raptiva själv eller ta hjälp av en annan person. Använd alltid Raptiva helt enligt din läkares anvisningar. Rådfråga din läkare eller sjuksköterska om du är osäker. Raptiva injiceras strax under huden (subkutant) och sprutan är endast avsedd för engångsbruk. Du ska fortsätta att injicera Raptiva så länge som din läkare har angivit. Förberedelser och injektion. Pulvret i flaskan är avsett att blandas med lösningsmedlet i sprutan. Läs noga igenom följande instruktioner och följ dem steg för steg när du ska injicera Raptiva: Tvätta dina händer. Det är viktigt att dina händer och de föremål som du använder är så rena som möjligt. Lägg allt du behöver på en ren yta: En adapter om du föredrar det till blandningen istället för nål eller en nål för blandning en flaska med Raptiva-pulver en förfylld spruta med vätska en nål för injektion samt en avfallsbehållare för vassa föremål. För dig som blandar Raptiva-lösningen med adapter. Ta av skyddspapperet från adapterförpackningen. Behåll adaptern i förpackningen tills du fäst den på flaskan med ett lätt tryck. Lyft bort plastskyddet. Avlägsna den skyddande hättan på den förfyllda sprutan och fäst sprutan på adaptern. Vrid den medsols så den fäster. Ställ flaskan på plant underlag och injicera långsamt all vätska in i flaskan. Rotera flaskan med en mjuk rörelse utan att ta bort sprutan. Skaka ej (skakning gör att skum bildas på Raptiva-lösningen). Blandningen tar i allmänhet mindre än fem minuter. När pulvret har lösts upp, kontrollera att lösningen inte innehåller några partiklar eller har 6 7

6 några missfärgningar. Den beredda lösningen ska vara klar till svagt gul och fri från partiklar. Med sprutan kvar i adaptern, tryck in hela kolven och vänd flaskan därefter rakt upp och ned. Dra ut kolven långsamt för att få in Raptiva-lösning i sprutan. Dra in mer lösning från flaskan än den dosen som ska injiceras. Det kan finnas lite skum eller bubblor kvar i flaskan. Kontrollera att det inte finns några luftbubblor i sprutan. Knacka försiktigt på sprutan så att eventuella bubblor åker upp i sprutan nära adaptern. Tryck försiktigt upp sprutans kolv tills du får rätt dos. Detta trycker också ut bubblorna från sprutan till flaskan. Vänd och ställ tillbaka flaskan på bordet. Lossa sprutan från adaptern och fäst injektionsnålen på sprutan. Lösningen är nu färdig för att omedelbart injiceras. För dig som blandar Raptiva-lösningen med nål. Ta av plastlocket från Raptiva-flaskan. Ta av den skyddande hättan på den förfyllda sprutan. Fäst nålen, avsedd för blandning av injektionslösning, på den förfyllda sprutan och ställ flaskan på bordet. Ta av nålskyddet och stick nålen långsamt genom gummiproppen. Injicera långsamt all vätska in i flaskan. Rotera flaskan med en mjuk rörelse utan att ta bort sprutan. Skaka ej (skakning gör att skum bildas på Raptiva-lösningen). Blandningen tar i allmänhet mindre än fem minuter. När pulvret har lösts upp, kontrollera att lösningen inte innehåller några partiklar eller har några missfärgningar. Den beredda lösningen ska vara klar till svagt gul och fri från partiklar. Vänd flaskan upp och ner och dra lösningen tillbaka in i sprutan medan du ser till att hålla nålen under vätskeytan. Dra in mer lösning från flaskan än den dos som ska injiceras. Det kan finnas lite skum eller bubblor kvar i flaskan. Medan nålen fortfarande är instucken i flaskan, kontrollera att det inte finns några luftbubblor i sprutan. Knacka försiktigt på sprutan så att eventuella bubblor åker upp i sprutan nära nålen. Tryck försiktigt upp sprutans kolv tills du får rätt dos. Detta trycker också ut bubblorna från sprutan till flaskan. Dra ut nålen helt från flaskan och byt ut den nål som är fäst på sprutan mot injektionsnålen. Lösningen är nu färdig för att omedelbart injiceras. 8 9

7 Injektion. Välj nu injektionsställe. Din läkare eller sjuksköterska har redan informerat dig om var du kan injicera. Lämpliga platser för injektion är övre delen av mage, lår, skinkan eller överarm. Du bör växla injektionsställe. Rengör eventuellt enligt din läkares eller sjuksköterskas anvisningar. Ta ett lätt grepp om huden och för in nålen bestämt i en vinkel på 45 till 90 medan du håller sprutan som en pil eller en penna. Injicera lösningen under huden genom att trycka försiktigt på kolven som du lärt dig. Lämpliga platser för injektion Lossa greppet om huden. Vänta en kort stund, räkna till fem, innan du långsamt drar ut nålen. På detta sätt minskar risken att vätskan läcker ut igen. Tryck eventuellt lätt med en torr kompress. Kassera alla nålar och sprutan i behållaren för vassa föremål så fort du är klar med injektionen. Flaskan kasseras i hushållets normala hantering av glasavfall. Om du injicerar mer Raptiva än vad du borde. Om du har injicerat mer Raptiva än vad din läkare har angett, ska du kontakta din läkare. Det rekommenderas att du övervakas för eventuella tecken eller symtom på biverkningar och att du snarast möjligt får lämplig behandling för symtomen. Om du glömmer att ta Raptiva. Ta inte dubbla doser för att kompensera för de doser du har glömt. Kontakta din läkare om du glömmer att ta två eller fler doser av Raptiva. Raptiva-behandlingen får inte avbrytas utan läkarkonsultation. Eventuella biverkningar. Liksom alla läkemedel kan Raptiva ha biverkningar. Raptiva kan påverka ditt immunförsvar och orsaka lindriga till måttliga influensaliknande symtom såsom huvudvärk, frossa, illamående, muskelvärk och ibland feber inom 48 timmar efter injicering. De uppstår oftast efter de två första doserna och minskar efter hand. Receptfritt febernedsättande/smärtstillande läkemedel kan användas. Kontakta din läkare eller gå till akutmottagningen och sluta omedelbart att använda Raptiva om du: Upplever allvarlig överkänslighet eller allergiska reaktioner. Vanliga symtom på en allergisk reaktion är klåda, nässelfeber, rodnad och utslag. Får problem med lättblödande tandkött, blåmärken eller röda prickar på huden. Berätta för din läkare om ditt allmänna hälsotillstånd och om du upptäcker något av följande särskilt när behandlingen med Raptiva avslutats: Uppblossande eller stark försämring av psoriasis. Svullnader i armar och ben. Inflammerade leder. Hur ska Raptiva förvaras? Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i kylskåp (2 8 C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot ljus. Använd inte detta läkemedel om lösningen inte är klar eller innehåller partiklar. Raptiva ska användas omedelbart efter öppnande och blandning för att produkten ska vara steril. För mer information se

8 12

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT Till dig som har fått Humira Fyll i dina uppgifter! Min läkares namn Läkarens tel: mail: Min sjuksköterskas namn Sjuksköterskans tel: mail:

Läs mer

Till dig som har fått HUMIRA

Till dig som har fått HUMIRA Till dig som har fått HUMIRA Du ska börja få behandling med HUMIRA. Syftet med den här genomgången är att du ska känna dig trygg med din behandling och kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Dokumentation från konferens Internationella Psoriasisdagen 2011

Dokumentation från konferens Internationella Psoriasisdagen 2011 Dokumentation från konferens Internationella Psoriasisdagen 2011 Internationella Psoriasisdagen genomförs av i samarbete med 1 Den 28 oktober 2011 anordnade Psoriasisförbundets Medicinska och Vetenskapliga

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Enbrel 25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 25 mg etanercept.

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Psoriasis och sambandet med andra sjukdomar Oavsett om en person med psoriasis är symptomfri eller inte, så finns sjukdomen hela tiden under ytan genom de inflammatoriska processerna som pågår i kroppens

Läs mer

Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu

Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu Du är väl vaccinerad mot TBE? Fästingöverförd hjärninflammation är det svenska

Läs mer

Hud och hårbottensproblem

Hud och hårbottensproblem Malmö högskola Lärarutbildningen Säl III:4 Examensarbete 15 högskolepoäng Hud och hårbottensproblem - Utveckling av läromedel för frisörelever SKIN AND SCALPPROBLEMS - Developing a teachingbook for hairdresser-students

Läs mer

HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER

HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd tel 08-544 982 50 2011-05-11 63134 S-11-Tra-028 Innehåll

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Behandling av atopiskt eksem

Behandling av atopiskt eksem Behandling av atopiskt eksem Sammanfattning Atopiskt eksem (AE) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda i huden. Vissa faktorer kan förvärra besvären vid atopiskt eksem, till exempel

Läs mer

Vad är det? Vad beror det på? Växer det bort? Finns bra behandling? Atopiskt eksem

Vad är det? Vad beror det på? Växer det bort? Finns bra behandling? Atopiskt eksem Vad är det? Vad beror det på? Växer det bort? Finns bra behandling? Atopiskt eksem Eskil Nilsson GlaxoSmithKline AB och författaren. Projektledare: Margaretha Cederholm, Corpus, Göteborg. Illustrationer:

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis

Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis Eliquis patientbroschyr finns på 8 olika språk, fråga din sköterska eller läkare. Om du vill ha en fördjupad kunskap gällande

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Astma Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om astma. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta

Läs mer

Apotekets råd om. Hudbesvär

Apotekets råd om. Hudbesvär Apotekets råd om Hudbesvär Huden har många olika, viktiga funktioner. Bland annat är huden ett mekaniskt skydd mot omvärlden. Huden kan liksom alla andra organ drabbas av olika typer av åkommor. Vissa

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar Bipacksedel: Information till patienten Revlimid 2,5 mg hårda kapslar Revlimid 5 mg hårda kapslar Revlimid 7,5 mg hårda kapslar Revlimid 10 mg hårda kapslar Revlimid 15 mg hårda kapslar Revlimid 20 mg

Läs mer

Varför gråter Knubbe?

Varför gråter Knubbe? Varför gråter Knubbe? En liten skrift för barn och vuxna om barn, smärta och läkemedel från AstraZeneca Basläkemedel AstraZeneca Knubbe gråter, men kan inte berätta varför. Det kanske kniper, svider, sticker

Läs mer