Sondmatning. PEG, Knapp, Jejunostomi. Inför delegering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sondmatning. PEG, Knapp, Jejunostomi. Inför delegering"

Transkript

1 Sondmatning PEG, Knapp, Jejunostomi Inför delegering Utbildningsteamet Materialet granskat och godkänt av; Mari Eriksson / MAS Kristianstads Kommun

2 Mag-tarmkanalen Grunden för all kost och nutritionsbehandling är ett intag via munnen i form av vanlig mat. Hos ett mindre antal personer är aptiten och förmågan att äta så nedsatt, att intaget av mat och dryck trots anpassning blir otillräckligt för att tillgodose behovet av energi och näring. Om patienten har en fungerande mag-tarmkanal bör enteral nutrition ges i första hand eftersom näringen har en gynnsam effekt på tarmslemhinnan. PEG Perkutan endoskopisk gastrostomi PEG anläggs som en förbindelse genom bukväggen till magsäcken med hjälp av ett gastroskop. PEG-sonden hålls på plats med hjälp av en stopplatta på insidan av magsäcken och en stopplatta som fixeras på utsidan mot bukväggen. En PEG kan sitta upp till 3-6 måndader. När patienten har haft en PEG i mer än 6-8 veckor och om stomat är läkt kan man byta till en knapp.

3 Skötsel Rengör huden runt sonden och under plattan dagligen med mild tvål och vatten. Går bra att bada och duscha. Torka torrt med kompress och bomullspinne Inspektera runt sonden dagligen och titta efter rodnad, svullnad, ömhet, sekretion mm. Vid symtom kontakta sjuksköterska. Om huden är fin behövs inget förband Om förband används, byt minst en gång per dag eller vid behov Sonden ska mätas och jämföras med dokumenterat utgångsläge Distansen mellan hud och platta bör vara ca 3-6mm Rotera PEG:en ett varv varje dag för att förhindra att den inre plattan fastnar i bukväggen Knapp (Mic-Key, Mini One) Knappen har en låg profil och är lätt att dölja. Knappen fixeras med en ballong på insidan av magsäcken och en fixeringsplatta på utsidan mot bukväggen. Knappen är försedd med backventil som förhindrar att maginnehåll läcker ut. När kopplingsslang används öppnas eller stängs backventilen. Bytes varannan månad eller enligt tillverkarens rekommendationer. Skötsel Rengör huden runt knappen och under plattan dagligen med mild tvål och vatten. Torka torrt med kompress och bomullspinne Inspektera runt knappen dagligen och titta efter rodnad, svullnad, ömhet, sekretion mm. Vid symtom kontakta sjuksköterska. Om huden är fin behövs inget förband Om förband används, byt minst en gång per dag eller vid behov Distansen mellan hud och platta bör vara ca 3-6mm Rotera Knappen ett varv varje dag för att förhindra att den inre plattan fastnar i bukväggen Byt vätska i ballongen en gång i veckan med 4-6 ml (max 10 ml sterilt vatten). Se enskild anvisning för det specifika materialet. Enligt MAS kan uppgiften delegeras till en person riktat mot en patient. Mic-Key knappen bytes var tredje månad av leg.sjuksköterska.

4 Jejunostomi Jejunostomikateter är en tunn kateter som mynnar i tunntarmens jejunodel via bukväggen. Den hålls på plats via stopplatta med någr stygn på huden, saknar inre fixering. En jejunostomikateter bör bytas var 6:e månad Skötsel Rengör huden runt katetern med tvål och vatten minst 2 ggr/veckan Låt en kompress ligga mellan stopplattan och huden vid behov. Sätt ett absorptionsförband, t.ex. Cosmopore E eller motsvarande över för att täcka platta och instickställe Jejunostomikateterns yttre del ska tvättas med sprit före användning Omläggning av jejunostomikatetern görs under sterila förutsättningar. Sutureringen av yttre stopplattan skapar en infart för bakterier från huden samt att det saknas saltsyreskydd i tunntarmen där katetern mynnar Hudproblem Bedömning och ordinationer görs av sjuksköterska Munvård Rengöring och munvård är extra viktigt för personer som inte kan äta eller dricka. Muntorrheten som uppkommer när ingen mat intas via munnen gör slemhinnorna skörare och risken för karies och svampangrepp ökar. Om patienten endast försörjs via sondnäring bör 1 tsk kolsyrat vatten ges per os (genom munnen) minst 3 gånger per dag, för att stimulera salivation och sekretsväljning. Detta underlättar munhygien och matsmältning. En ren munhåla minskar risken för att andas in kontaminerad saliv och risken att drabbas av lunginflammation minskar.

5 Tillförsel av sondnäring Sondnäring kan ges på olika sätt: kontinuerligt över dygnet med sondmatningsaggregat, intermittent med sondmatningsaggregat vilket innebär att matningen sker under 2-3 timmar med uppehåll mellan eller bolusmatning då matningen sker med sondspruta under cirka min. Att efterlikna ett måltidsmönster på 3-4 mål/dygn vid tillförsel är att föredra så att magen får vila emellan. Matningssonder ska vara märkta eller utformade så att ingen tvekan kan uppstå beträffande deras ändamål. Mängd och hastighet av sondnäring ordineras av dietist/läkare och är individanpassat. För snabb hastighet och/eller för hög energimängd kan ge besvär som illamående, diarré, reflux (återflöde av vätska) och risk för aspiration (födan hamnar i luftstrupen). Matning med sondmatningspump används för att säkerställa att sondnäringen matas fram långsamt och kontinuerligt. Matning får aldrig ske direkt i Knappen, backventilen kan förstöras. Använd alltid matningssats (matslang). Läkemedel i sond Enteral läkemedelsadministrering kräver noggrann uppföljning av behandlingseffekt och komplikationer. Varje enskilt läkemedel måste utvärderas av leg. sjuksköterska innan man använder detta administreringssätt. (läkemedelsverket.se/hälso- & sjukvård/behandlingsrekommendationer/enteral läkemedelsadministrering) Läkemedel som tillförs via sond bör vara i form av mixtur/brustabletter. Trögflytande läkemedel och droppar som har hög koncentration kan eventuellt spädas med vatten. Vissa tabletter kan krossas noga, slammas upp i vatten och tillföras. Kapslar kan ibland öppnas och innehållet lösas upp i vatten. Spola sonden med 5-10 ml vatten mellan varje sorts läkemedel om flera olika läkemedel administreras efter varandra. Spola sonden med ml vatten efter tillförseln. Kom ihåg att räkna med vattnet i den totala mängden vätska som kan ges per dygn

6 Sondmatning i knapp med aggregat och pump Tvätta händerna och använd handsprit Plocka fram aktuell rumstempererad sondnäring enligt ordinationslista, kontrollera bäst före datum. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp 24 tim enligt tillverkarens riktlinjer (källa: Nestlé). Öppnad förpackning som förvaras i rumstemperatur ska kasseras efter 4 timmar. Duka en bricka med sondmat, aggregat, matningssats, en enteralspruta med lilafärgad kolv, kroppstempererat vatten och hushållspapper. Ställ sondmatspåsen upp och ta bort översta korken. Tryck i aggregatets pip genom membranet i påsen. Stäng slangklämman. Häng upp påsen på droppställningen. Öppna slangklämman. Låt sondmaten fylla hela slangen och stäng med slangklämman innan det rinner ut. Lägg inte slangen i vasken pga. hygieniska skäl, håll den i luften tills slangen är full. Stoppa slangklämman i övre gropen i pumpen och dra slangen rakt ner. Fäst den genom att stänga luckan. Vårdtagaren ska sitta eller ha huvudändan på sängen höjd med minst 30 grader. Öppna locket på Knappen. Anslut matningssatsen till Knappen enligt bruksanvisning. För närvarande svart streck mot svart streck, vrid ¾ varv åt höger. Öppna slangklämman på matningssatsen och börja med att ge 50 ml kroppstemperarat vatten med enteralspruta. Ge också eventuella läkemedel enligt anvisning från sjuksköterska. Stäng slangklämman igen. Anslut sedan aggregatets slang till matningssatsen och öppna slangklämman på matningssatsen och aggregatet. Starta pumpen och följ anvisningarna som medföljer. Kontrollera att inställningarna enligt ordination stämmer på pumpen Starta pumpen genom att trycka på startknappen Pumpen larmar om något inte fungerar och felkoder kommer upp i displayen. Se inplastad beskrivning ang. vad som ska åtgärdas. Vid behov kontakta sjuksköterska. Pumpen larmar när ordinerad mängd mat är given och du får stänga av Stäng båda slangklämmorna och skruva bort aggregatslangen Lossa matningssatsen och stäng locket på Knappen. Enteralsprutorna diskas för hand och lufttorkas, bytes dagligen. Signera på signeringslista i kundpärmen

7 Om PEG/Knapp åker ut: ska genast någon form av kateter sättas dit för att hålla stomat öppet tills ny kateter/knapp kan införas. Stomat kan dra ihop sig helt på bara någon timme och då krävs ett nytt ingrepp. En akutlåda bör finnas hos de patienter som har PEG/knapp. Där ska finnas kateter, gel, tejp, kompresser, något förband, sterilt vatten och 10 ml sprutor. Minst ett komplett set för byte av Knapp måste finnas. Kontakta alltid sjuksköterska för byte av Knapp. Dokumentation Enteral nutrition ska ordineras och dokumenteras i patientjournalen. I journalen ska det finnas en vårdplan under nutrition där sort, storlek, kuff-fyllnad, eventuell gradering, beställningar och annan information om PEG/knapp ska dokumenteras. Vårdplan och vit signeringslista ska finnas i kundpärmen under flik omvårdnadsplan. Referenser FoU Nätverk Näring och ätande (NÄVER) Nutritionsbehandling via sond Vårdhandboken Nutrition, enteral Läkemedelsverket Enteral läkemedelsadministrering rekommendationer/behandlingsrekommendation---listan/enteral-lakemedelsadministrering/

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Enteral nutrition Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. 20110920 Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Innehållsförteckning Bakgrund, referenser, ansvarsförhållanden..

Läs mer

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Barbro Karelius leg. dietist Barbro Karelius 2012-06-28 Maria Almström Svensson leg. dietist Giltig t.o.m leg.

Läs mer

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat kan det bli aktuellt

Läs mer

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken.

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken. Gastroenterologisk avdelning, GEA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset PEG information och skötselanvisning PEG är en förkortning av: Perkutan genom huden Endoskopisk en teknik där man använder ett böjligt

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom PEG

Information till dig som får sondnäring genom PEG Information till dig som får sondnäring genom PEG Inledning Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga en PEG. En PEG är en 15-20 cm lång slang

Läs mer

Det är en mjuk, tunn sond som förs ned genom ena näsborren till magsäcken.

Det är en mjuk, tunn sond som förs ned genom ena näsborren till magsäcken. Sonden läggs i en mjuk båge bakom örat och tejpas med Fixomull mot näsan och kinden. Genomskinlig OpSite kan också användas och ger bättre kosmetik. Några råd till dig som får näring via Nasogastrisk sond

Läs mer

Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar. enteral nutrition

Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar. enteral nutrition 1 (34) Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar och 2 (34) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning... 3 Ansvar... 3 Indikationer/ kontraindikationer för... 3 Ansvarsfördelning... 4 Inläggning av

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och anvisningar Med denna broschyr vill vi ge dig en presentation av Fresenius Kabis PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi). Fresenius Kabi har lång

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond

Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond 1 Reviderats 2013-05-30 Inledning Vid olika typer av sjukdomar, där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga

Läs mer

Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso- och sjukvård i Norrbotten

Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso- och sjukvård i Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-09-03 40/47 28 Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso- och sjukvård i Norrbotten All vård och omsorg som bedrivs i kommunerna

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR ENTERALA NUTRITIONSKATETRAR

VÅRDPROGRAM FÖR ENTERALA NUTRITIONSKATETRAR VÅRDPROGRAM FÖR ENTERALA NUTRITIONSKATETRAR Bakgrund: Vårdprogrammet för enterala nutritionskatetrar distribuerades i sin första version 97 och har årligen reviderats. Vårdprogrammet har medfört att vi

Läs mer

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2012-04-03 Sidan 1 av 29 INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2. ATT HINDRA SMITTSPRIDNING... 4 2:1 Basala hygienrutiner... 4 2:2 Personalhygien...

Läs mer

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Läkemedelsverket anordnade ett expertmöte den 24 25 oktober 2012 där enteral läkemedelsadministrering diskuterades utifrån svenska förutsättningar. Detta

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Ägare: Vårdhygien Framtaget av (förf) Marianne Janson Annica Blomkvist Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Dokumentkategori: Version 2 Gäller för: Dalarnas kommuner Godkänt av Medicinskt ansvariga

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2 Innehållsförteckning 1. Att hindra smittspridning...10

Läs mer

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i NU-Sjukvårdens upptagningsområde

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i NU-Sjukvårdens upptagningsområde Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i NU-Sjukvårdens upptagningsområde 1. Inledning... 3 2. Smitta och smittvägar... 5 3. Basala hygienrutiner... 6 4. Personalhygien... 7 5. Olika grader

Läs mer

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial Läkemedelshantering... 2 Ledningssystem för kvalitet... 2 Delegering...

Läs mer

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland Smittskydd/vårdhygien Juni-2010. Uppdaterad, mars-2013 Anna Lejdegård Sörmlands kommuner Hygiensjuksköterska Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland INLEDNING... 3 SMITTSPRIDNING... 4

Läs mer

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Vård och omsorg LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Uppdaterad Juli 2011 Anna Schölin, distriktssköterska Läkemedelshantering Många av de personer vi möter inom kommunal omsorg har av sin

Läs mer

Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska sjukhuset Uppsala

Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska sjukhuset Uppsala Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska sjukhuset Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2015 2 Innehållsförteckning 1. Att förhindra smittspridning... 11 Smittvägar...

Läs mer

Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien

Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien 2014-02-20 1 Delegering Kunskap Ansvar Trygghet 2 Ansvar MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska, är ytterst ansvarig Sjuksköterska delegerar Den som

Läs mer

Sida Inledning... 2. Allmänna hygienråd... 3. Hygienråd vårdpersonal... 4. Smittvägar.. 5. Basala hygienrutiner. 6

Sida Inledning... 2. Allmänna hygienråd... 3. Hygienråd vårdpersonal... 4. Smittvägar.. 5. Basala hygienrutiner. 6 1 2 Sida Inledning.... 2 Allmänna hygienråd...... 3 Hygienråd vårdpersonal... 4 Smittvägar.. 5 Basala hygienrutiner. 6 Desinfektion och desinfektionsmedel... 7 6.1 Medicintekniska produkter (MTP)... 7

Läs mer

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2014-01-16 Beslutad av 1(129) Ninette Hansson RUTIN Delegeringshandbok UTBILDNING INFÖR DELEGERING

Läs mer

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (23) Inledning Detta utbildningsmaterial

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Till dig som ska utföra ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk arbetsuppgifter

Läs mer

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen Våren 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014 01 - Första versionen 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg 3 2006, 2:a utgåvan, plan4.se DENNA SKRIFT ÄR FRAMTAGEN AV Dietisternas Riksförbund Nutritionsnätet för sjuksköterskor Svensk Förening för Klinisk Nutrition (Svenska Läkaresällskapet) SWESPEN Swedish Society

Läs mer

Hemsjukvården Neonatalen Råd inför hemgång Föräldrarinformation

Hemsjukvården Neonatalen Råd inför hemgång Föräldrarinformation Hemsjukvården Neonatalen Råd inför hemgång Föräldrarinformation Denna information är ett tillägg till den muntliga informationen och de förberedelser som ni som föräldrar får innan hemgång. När ett barn

Läs mer

Vård av trakeostomerade och laryngektomerade patienter. Cecilia Druvaskalns och Eva Nordblom, sjuksköterskor på Öron-, näs- och halskliniken

Vård av trakeostomerade och laryngektomerade patienter. Cecilia Druvaskalns och Eva Nordblom, sjuksköterskor på Öron-, näs- och halskliniken Vård av trakeostomerade och laryngektomerade patienter Cecilia Druvaskalns och Eva Nordblom, sjuksköterskor på Öron-, näs- och halskliniken Kursens innehåll Halsens anatomi Andningen Indikationer för trakeostomi

Läs mer