Riktlinje för god inkontinensvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje för god inkontinensvård"

Transkript

1 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt Eva Franzén Förvaltningsledningen Eva Franzén Förvaltningsledningen Riktlinje för god inkontinensvård Styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården SOSFS 2008:1 1 (5) Datum Vårdriktlinjer vid urininkontinens för kommunal hemsjukvård och särskilda boende i Hallands län Bakgrund Urininkontinens är ett av våra stora folkhälsoproblem. Inkontinens förekommer i alla åldrar, hos äldre som bor på ett särskilt boende är det inte ovanligt att % är drabbade. Vid tillsynsbesök utförda av Socialstyrelsen har det visat sig att få personer som vistas på ett särskilt boende blir medicinskt utredda och diagnosticerade för sina inkontinensbesvär. Kompetens, attityd och inställning har en avgörande betydelse för om en person får möjlighet att genomgå en utredning och får rätt diagnos. Studier har även visat att personer med inkontinensproblem i många fall har en felaktig inkontinensprodukt. Ansvarsfördelning Verksamhetschefen ansvarar för att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga produkter förskrivs utse och förteckna vilka personer som får förskriva inkontinensprodukter tillse att den personal som förskriver inkontinens produkter har rätt kompetens i enlighet med SOSFS 2008:1 Sjuksköterska med förskrivningsrätt för förbrukningsartiklar ansvarar för att initiera utredning KUB6062, v2.0, Kungsbacka kommun Box 10409, Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon Fax

2 2 (5) vid nyupptäckt inkontinens och/eller vid behov kontakta ansvarig läkare för utredning ordinera åtgärder och viss behandling bedöma, prova ut, förskriva, utvärdera och följa upp förskrivna inkontinenshjälpmedel handleda personal, patienter och närstående dokumentera i en omvårdnadsplan bedömning, åtgärd samt uppföljning arbeta för en effektiv och ekonomisk hjälpmedelsförskrivning hålla sig uppdaterad inom området Omsorgspersonal ansvarar för att: Kontakta ansvarig sjuksköterska då en patient har inkontinensproblem Rapportera förändringar Tillsammans med patient och sjuksköterska utreda inkontinens, prova ut individuellt anpassade inkontinenshjälpmedel Utföra ordinerad behandling Skriftligt meddela sjuksköterska när hjälpmedel behöver beställas Motivera, stödja, uppmuntra och lyssna till patienten Dokumentera enligt gällande rutin Läkare ansvarar för att: utredning och behandling sker i samverkan med sjuksköterska Genomförande Vem får förskriva I Kungsbacka kommun? Legitimerad sjuksköterska med förskrivningsrätt som är förvärvad via adekvat vidareutbildning eller efter särskild förskrivningsutbildning i kommunens eller regionens regi. Förskrivningsprocess Alla inkontinenshjälpmedel ska vara individuellt utprovade. Bedöma behov Brukare, personal eller anhörig uppmärksammar behovet och tar kontakt med ansvarig sjuksköterska. Förskrivaren tar ställning till hur en utredning ska genomföras. Tar ev. kontakt med läkare. Prova ut, anpassa och välja produkt Läckagemätning ska alltid genomföras under två dygn för att säkerställa att rätt inkontinensskydd förskrivs. När testen är genomförd provar förskrivaren, brukaren och kontaktperson ut lämpligt inkontinensskydd. Instruera och informera Instruera och informera personal och patient Följa upp och utvärdera funktion Uppföljning av förskriven inkontinensprodukt genomförs med omsorgspersonal

3 3 (5) Basal utredning Basal utredning syftar till att identifiera bakomliggande och utesluta ev. medicinska orsaker till urinläckaget. Utredningen individanpassas, därför är etiska avgöranden viktiga när det gäller omfattning och inriktning. Utredningen omfattas alltid av anamnes, status och läckagemätning. Utredningen kan kompletteras med kartläggning av toalettbesök, vätskelista och mätning av residualurin. Anamnes Anamnes beskriver tidigare och aktuella sjukdomar som kan påverka patientens toalettvanor Status Status beskriver patientens nuvarande situation och omfattningen av inkontinensproblemen där bl.a. ADL-funktion, medicinering beskrivs. Läckagemätning Läckagemätning användas i samband med utprovning av en inkontinensprodukt eller då uppföljning sker av användandet. Läckagemätning genomförs under två dygn efter instruktion av ansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskan informerar personal hur blanketten ska fyllas i. Använd en blankett per dygn. Sjuksköterskan sammanfattar resultaten och tar ställning till vilket inkontinensprodukt brukaren ska använda. Normalvärden: Antal miktioner per dygn: Dygnsvolym: Volym vid en miktion: Miktionsintervall: Vikt och volym: 4-8 varav 0-2 på natten dl 2,5 3 dl 3 4 timmar 1 gram = 1 ml 1 dl = 10 cl = 100 ml Blankett för läckagemätning se bilaga 1 Kartläggning av toalettbesök Toalettschema används för att kartlägga brukarens toalettbesök så att behandling med toalettassistans kan ske. Om brukaren inte ger uttryck för att behöva kissa är det lämpligt att omsorgspersonal tillsammans med ansvarig förskrivare gör upp ett lämpligt tidsintervall. Vätskekontroll Vätskemätning kan utföras parallellt med läckagemätning eller kartläggning av toalettbesök om det finns behov av det. Residualurin Vid misstanke om blåstömningsproblem kan vid behov mätning av residualurin utföras. Vid undersökning används en bladderscan. Åtgärder och behandling Toalettassistans innebär att brukaren får hjälp till toaletten eller blir påmind om att gå på toaletten innan urinläckage uppstår. Förskrivande sjuksköterska går tillsammans med omsorgspersonalen igenom hur detta ska gå till.

4 4 (5) Toalettassistans Om brukaren inte klarar sina toalettbesök själv behövs alltid toalettassistans. Målsättningen med toalettassistans är att brukaren ska tömma sin urinblåsa på individuellt anpassade tider. Toalettassistans kan delas in i följande metoder Vaneträning. Toalettbesök vid förutbestämda tider som är anpassade efter patientens blåsfunktion. Brukarens individuella vanor beaktas. Schemalagda toalettbesök. Toalettbesök vid förutbestämda klockslag med intervaller på två till fyra timmar ofta kopplat till måltider. Schemalagda toalettbesök kan aldrig ersätta patientens individuella behov av att tömma blåsan. Vid toalettassistans tänk på att brukaren har lugn och ro kring toalettbesöket informera brukaren om rätt sittställning vid toalettbesök uppmana och stimulera brukaren till att be om hjälp till toaletten när behov uppstår underlätta för brukaren att hitta till toaletten genom markering underlätta för brukaren att se toalettstolen med färgmarkering underlätta av- och påklädning för brukaren vid toalettbesök Positiv attityd hos personalen är en förutsättning för all toalettassistans! Fler behandlingsalternativ se Vårdriktlinjer vid urininkontinens för kommunal hemsjukvård och särskilda boende i Hallands län Förskrivning av förbrukningsartiklar Som vägledning vid val av förbrukningsartiklar använd alltid aktuell produktkatalogen. Det är viktigt med regelbunden uppföljning av brukarens inkontinenshjälpmedel för att säkerställa att rätt produkt används. Det är förskrivarens ansvar att följa upp funktion och fortsatt behov. Var uppmärksam på vid val av produkt Diagnos Typ av inkontinens Kön Kroppsvikt Andra sjukdomar/funktionsnedsättningar Beroende av assistans Hudens tillstånd Kostnad Kateterbehandling Indikation för kvarliggande kateter är urinretention och ska alltid ordineras av läkare. Indikationen för kateterbehandling ska omprövas kontinuerligt så att behandlingstiden blir så kort som möjligt. Ren intermittent kateterisering RIK, bör alltid övervägas. Suprapubisk kateter kan ersätta kateter via urinröret. RIK och suprapubisk kateter utgör mindre risk för vårdrelaterade urinvägsinfektioner och är oftast bekvämare för patienten än kvarliggande urinrörskateter. I omvårdnadsplanen ska följande finnas med Indikation för kateterbehandlingen

5 5 (5) Ordinerande läkare Planering för den fortsatta kateterbehandlingen Typ av kateter Skötselråd Planering/ordination för hur spolning av katetern ska genomföras Planering för vilka åtgärder som ska vidtas då ett eventuellt stopp uppstår Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnadsordinationer och uppföljning i samband med kateterrelaterad vård. Uppföljning Medicinskt ansvarig sjuksköterska följer årligen upp riktlinjen. Enhetschef för sjuksköterskeorganisationen ansvarar för att riktlinjen är känd och efterlevs. Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska Äldreomsorgen Kungsbacka kommun

Individuell inkontinensvård i praktiken TENA Helhetslösningar

Individuell inkontinensvård i praktiken TENA Helhetslösningar Individuell inkontinensvård i praktiken TENA Helhetslösningar www.tena.nu 1 Främja kontinens, värdighet och oberoende Som barn lär vi oss att hålla tätt och blir belönade för att vi utvecklar vår förmåga

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2012-05-25 Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2012-05-25 Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2012-05-25 Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg 2 2013-08-14 Eva Franzén Eva Franzén, Maj Forsberg God vård och omsorg vid livets slut 1. Bakgrund Vid

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdom i Tyresö kommun Bollmora vårdcentral Aleris Tyresöhälsan Trollbäckens vårdcentral Tyresö kommun Handengeriatriken Om demens Demens är ett

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdomar för personer över 65 år i Haninge kommun Tungelstahälsan Brandbergens vårdcentral rudans vårdcentral Vendelsö vårdcentral Haninge kommun

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 1 Innehållsförteckning Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 3 Vård i livets slutskede 4 Brytpunktssamtal 4 Delaktighet 5 Andligt och kulturellt

Läs mer

Egenkontroll - Självskattning

Egenkontroll - Självskattning BJURHOLMSKOMMUN Flik 3.3 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG Uppdaterats 13/2-2014 Egenkontroll - Självskattning Bemötande 4 HSL. 5 Kompetens 6 Kontakt med hälsosjukvårdspersonal 7 Läkemedelshantering..8 Delegering

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-05-27 Kristina Privér, Socialt ansvarig samordnare, Sas Förvaltningsgruppen 2 2014-10-07 Therese Lindén, vik Socialt ansvarig Förvaltningsgruppen samordnare,

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Innehållförteckning Förord... 5 1 ANSVAR... 7 1.1 DEFINITIONER... 7 1.2 EGENVÅRD DEN ENSKILDES EGET ANSVAR... 7 1.3 ÖVERGRIPANDE ANSVAR... 8 1.3.1

Läs mer

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m.

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m. Meddelandeblad Mottagare: Länsrätter, kammarrätter, länsstyrelser, kommuner, socialnämnder, förvaltningar med ansvar för äldreoch handikapp, landsting (sjukvårdshuvudmän), samverkansnämnder, sjukhus i

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram. Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Lokalt vård- och omsorgsprogram. Vård och omsorg vid demenssjukdomar Lokalt vård- och omsorgsprogram Vård och omsorg vid demenssjukdomar i Botkyrka 2013 Vad är demenssjukdom? Demenssjukdomar orsakas av organiska hjärnskador. Beroende på var i hjärnan som skador uppkommer

Läs mer

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER REGION STOCKHOLMS INNERSTAD MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTE RSKOR MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILITERING Sid 1 (21) UTFÄRDAD 2005-07-01 REVIDERAD 2013-03-05 HANDBOK STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Äldre och handikappomsorgen Skara kommun ÅR 2010 Reviderad år 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLIK ALLMÄNT När behov uppstår av medicinteknisk produkt Rutin för

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Rapport om åtgärder efter verksamhetsuppföljning den 30 augusti 2012 på Skogsdungens boende för äldre

Rapport om åtgärder efter verksamhetsuppföljning den 30 augusti 2012 på Skogsdungens boende för äldre 1 Tomelilla kommun Rapport om åtgärder efter verksamhetsuppföljning den 30 augusti 2012 på Skogsdungens boende för äldre Vård- och omsorg arbetar aktivt med verksamhetsuppföljning av kvalitetsledningssystemet

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mm mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län

Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mm mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Medicintekniska produkter Sidan 1 av 13 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer