Trygg och säker förskola i Nacka kommun Barnsäkerhetscertifiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg och säker förskola i Nacka kommun Barnsäkerhetscertifiering"

Transkript

1 Trygg och säker förskola i Nacka kommun Barnsäkerhetscertifiering

2 Vill ni vara med och göra Er förskola till en tryggare och säkrare plats för barnen?

3 Skadeförebyggande arbete i Nacka Politiskt mål "Trygg och säker kommun" Skadeförebyggande arbetet startades år1993 av Nacka kommun och landstinget Startade utmärkelsen Trygg och säker barnomsorg år 1998 År 2000 utnämndes Nacka till En säker och trygg kommun av WHO, återcertifierade år 2010

4 Förskolan är en viktig arena! De flesta skador sker i förskolan Barn växer, utvecklas och mognar vilket förändrar riskfaktorer i miljön Vikten av att anpassa det skadeförebyggande arbetet efter barnens ålder och utveckling

5 Syftet med utmärkelsen trygg och säker förskola är att förskolan minskar olyckor och lär av inträffade olycksfall så att de kan undvikas i framtiden och på så sätt göra förskolan till en tryggare plats för barnen!

6 Arbetet med trygg och säker förskola - så går det till Två gånger per år hålls introduktionsseminarium Därefter påbörjas förskolans arbetet med att skriva handlingsplaner, rutiner och genomföra barnskyddsrond Ansökan skickas in tillsammans med barnskyddsronden och förslag på förbättringsområden Granskning sker av en grupp vid kommunens enhet för folkhälsa och säkerhet och kultur och utbildning Om ansökan är bistfällig efterfrågas kompletteringar

7 Vid godkänd ansökan delas diplom ut och utmärkelsen redovisas även på Därefter återstår att arbeta kontinuerligt med det skadeförebyggande arbetet och att följa de rutiner och handlingsplaner som upprättats Göra barnskyddsronder och skaderapportera Utmärkelsen gäller i två år

8

9 För att få utmärkelsen ska förskolan: 1. Fylla i ansökan med handlingsplaner och rutiner. Det är viktigt att klargöra när något ska göras, hur man då går tillväga och vem som har ansvaret 2. Genomföra en barnskyddsrond 3. Beskriva med utgångspunkt från barnskyddsronden vilka förbättringsområden som förskolan måste arbeta vidare med för att er verksamhet ska bli ännu tryggare och säkrare. Behålla en kopia för återansökan 4. Skicka därefter in ansökan, barnskyddsrond och blankett med förbättringsområden senast den 1 april alt. 1 oktober till Nacka kommuns registrator

10 Ansökan ska innehålla: handlingsplaner En beskrivning över vem/vilka som ansvarar för vad. Detta gäller både övergripande och i den dagliga verksamheten. Det gäller ansvar för bl.a. verksamheten, lokalerna, utemiljön och inventarierna Handlingsplaner för hur barnen, föräldrarna, personalen är involverade i säkerhetsarbetet

11 Handlingsplaner för hur man i den dagliga verksamheten arbetar för att få en ständig förbättring av säkerheten (t.ex. egenkontroll) En beskrivning av det mer långsiktiga säkerhetsarbetet (t ex utbildningsplanering) Övriga handlingsplaner som finns och som vill lyftas fram

12 Handlingsplaner vid risksituationer och inträffade olycksfall För skade- och tillbudsregistrering För hämtning och lämning För om ett barn blivit borttappat Vid utflykter Vid utelek Vid bad

13 Ansökan ska innehålla: rutiner För om ett barn utsätts för våld/sexuella övergrepp/vanvård utanför förskolan För om ett barn utsätts för våld/sexuella övergrepp/vanvård av personal Vid allvarlig händelse som större internationella katastrofer och kriser, bombhot, kidnappning Vid dödsfall eller allvarlig sjukdom av barn/föräldrar/personal

14 Rutiner f ör inköp För barnskyddsrond Vid brand För att sänka ljudnivån och minska buller För allergiska barn

15 Ansökan ska innehålla: beskrivning av utbildningar Utbildas personalen i första hjälpen? Hur ofta och omfattas även vikarier? Utbildas personalen i hjärt- och lungräddning? Hur ofta och omfattas även vikarier? Har personalen utbildning i Hitta vilse?

16 Ansökan ska innehålla: Barnskyddsronden Utomhusmiljö, gården, allmänna trapphus Lekredskap Miljön utanför förskolans gård Inomhus, klimat och fasta inventarier Inomhus lösa inventarier och kemiskt-tekniskt material Leksaker, lekmaterial Brandskydd K ost Psykosocial miljö Allergifaktorer Lokalvård Skjutsning med bil

17 Ansökan ska innehålla: Förbättringsområden utifrån barnskyddsronden Vilka områden anser ni att ni kan bli ännu bättre på? Vad kan ni göra för att uppnå detta?

18 Barnsäkerhetscerifierade förskolor erbjuds: Introduktionsseminarium Fortbildning/inspirationsföreläsning ca 1ggr/år Säsongsbladet 2 ggr/år med lokala och nationella nyheter som berör förskoleverksamheter Dokument och checklistor

19 Resultat? Mer än 70 förskolor och familjedaghem har idag utmärkelsen Nacka- ett som är säkert Examensarbete har genomförts och utvärderat resultat och attityder hos de certifierade De flesta upplever det mycket positivt att arbeta skadeförebyggande och anser att arbetssättet fungerar bra, de har fått ett risktänkande

20 Mer information & material Mer information finns att läsa på för dig som är anordnare. Under fliken dokumentarkiv finns t.ex. skaderapporteringsblanketten, barnskyddsronden och ansökningshandlingar eller eller