STEPHEN BARKÀR. Stephen har tidigare jobbat som senior projektledare och arkitekt samt kundansvarig för olika affärsområden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STEPHEN BARKÀR. Stephen har tidigare jobbat som senior projektledare och arkitekt samt kundansvarig för olika affärsområden."

Transkript

1 Stephen har tidigare jobbat som senior projektledare och arkitekt samt kundansvarig för olika affärsområden. Stephen har jobbat både operativt i kundleveranser samt strategiskt med att förvalta och utveckla affärsområden i några av Sveriges största företag. Stephen är van att ta en central roll i de större leveransåtagenden, äga kundrelationer samt utveckla och utöka affärsområdet inom nya och existerande kunder. Stephen har en stor erfarenhet från teknik sidan och är en brygga mellan teknik och verksamhet. Stephen är en duktig kommunikatör samt presentatör Specialistområden: Integration mellan system. Specialistområden: Journalsystem. Specialistområden: IKT miljön på våra skolor. Specialistområden: Content marketing. Specialistområden: Utbildare och föreläsare. Specialistområden: Webb utveckling. Specialistområden: Avtals förhandling. Specialistområden: Account management. Specialistområden: Etablering av ITIL och PM3. 1

2 Sammanfattning av tidigare uppdrag > CV Utbildare och föreläsare Supportchef CGM (TakeCare, J3, PMO och Asynja) Projektledare Konvertering mellan olika journalsystem och e-arkiv lösningar. Förvaltningsledare på SLL IT med ansvar för integration. (SOA) (ITIL) (PM3) osv. Produktägare på SonyEricsson för införandet av deras nya Intranät. Projektledare För införande av dokument- och ärendehantering för två kommuner. Projektledare För ett stort svenskt Telecom företag. Syftet var att med extrem snabbhet leverera till slutkund en ny IP baserad plattform. Projektledare för en sammanslagning av ett antal elbolag, ett 2-års projekt med mer än 200 personer inblandade. Det överordnade syftet var att skapa en gemensam IT-plattform för företaget. Processanalytiker och projektledare för utveckling och införande av en ny produktutvecklingsprocess inom en affärsenhet hos en stor skandinavisk bank. Verksamhetsutvecklare för företag verksamma inom handelsbranschen. Utredningen innefattade en analys av produktidén, företagets marknadsstrategi samt förbättringsanalys. För en mera komplett CV samt video filmer och referenser se informationen på Stephens hemsida - 2

3 Övrigt Kravarbete i säkerhetsorienterade teknikprojekt Användningsfall och icke funktionella krav (Fortum, RK, Postgirot Bank) Rollbaserade behörighetsstrukturer (Fortum, RK, Postgirot Bank) Modelleringsövningar (Nordea) Projektrevisioner (Fortum) Kontinuitetsplanering (SKANDIA) Säkerhetsutredningar (RK) Agera som översättare mellan verksamhetsproffs och IT-proffs (NORDEA) Metakataloger (TE) Verksamhetsutveckling (Fortum, ACS, SPROM) Kundinterface (Fortum, Nokia, TietoEnator, ACS, SPROM) 3

4 Anställningar Anställd på CGM som supportchef och verksamhetsutvecklare. Anställd på SLL IT som ansvarig för integration. Anställd på Cybercom som konsult inom projektledning. Anställd på TietoEnator som konsult inom projektledning och utbildare inom PSS samt TPI Anställd på Enea Data som konsult inom projektledning. Utbildning Systemvetenskap UCLA, USA. 120 poäng Officer Pansarvärnstrupperna Finland Gymnasium, Teknisk linje (Data) Wasa Gymnasium, Finland. Kompetenser Krav analys - Projekt ledning - IT Strategi Förändrings ledning Beställare samt leverantörs vana vid olika förhandlingar och upphandlingar - Scrum och andra Agila arbetssätt inom PL området - CRM Databaser- Business Intelligence - Medtech - Avtal Integration - Förvaltnings modeller - PM3 - Förhandlingsteknik Ledarskapskurser - Lots & Firo IPMA ITIL VOIP- SAP- PPS- Projektil RUP PROPS LOTS LEAN TPI TCPIP JAVA -.NET earkiv R7 earkiv Journalsystem (J3, J4, TakeCare, PMO, Vision, Cambio) Ensamble från Intersystems SOA HL7 ESB Linux IBM OSX Oracle Windows Sharepoint HTML Episerver FIRO Solaris NPÖ och andra nationella initiativ inom e-hälsa. Språk Svenska modersmål - Engelska modersmål Finska flytande 4

5 Mera information som ni kan välja att inkludera eller exludera: Etablera IKT miljön på Milstens skolan i Täby mars 2014 till nu Ansvarig för etableringen av IKT miljön på en skola i Stockholms området. Mera information kan ses på min blogg: Webbutveckling och digital strategi för ett e-handelsföretag mars 2014 till nu Webbutveckling och digital strategi för ett e-handelsföretag baserat i Stockholm. Uppdraget består av att skapa en professionell och stilren webbplats för företaget. Webblösningen består till stora delar av en e-handel bakom lösenordsskyddade sidor. Lösningen är också direkt kopplad till företagets affärssystem för automatisk orderhantering. IOS Utveckling mars 2014 till nu Appen Appoteket utvecklade jag eftersom jag insåg att det finns ett behov av en app som påminner en om ens medicinlista och annan funktionalitet. Mera info kan ni läsa här: Funktionalitet: Alarm för att komma ihåg att ta medicinen. Din samlade journal information. Vilka läkemedel du har och om de behöver förnyas. Kontakt information om din läkare som du oftast besöker samt på din vårdcentral. Information om var du kan hämta upp din medicin och om det aktuella apoteket. Föreläsare mars 2014 till nu Föreläsare inom projektledare, förändringsarbete och kommunikation samt presentations teknik. Min första kurs genomfördes vecka 10 och hör av er om ni vill höra mera om detta. Mera information finns här: 5

6 TakeCare kontinutiets planering mars 2013 till juni 2013 Ansvarig för etableringen av projektet för att säkerställa TakeCares redundans samt miljö ute hos landstings kunder. Detta uppdrag var i en extremt tekniskt och komplex miljö med system som jag inte får nämna här men det handlade om kommunikation på protokollnivå samt operativsnivå mellan olika system som behövdes integreras. Projektet fick högsta prioritet av ledningsgruppen. R7 e-arkiv juni 2012 till maj 2013 Projektledare från CGM och i rollen som Leverantörs kontakt för VIS Mellanarkiv projektet. X antal journalsystem skulle in i det nya earkivet som hanterades från Örebro. R7e-arkiv är ett e-arkiv som gör det möjligt att arkivera och lagra elektronisk information. R7e-arkiv tar emot leveranser av information i elektronisk form i godkända format som gör det möjligt att söka i materialet både nu och i framtiden. Landstingens digitala information är en värdefull resurs idag och i framtiden. Det finns krav i lagstiftningen på att stora delar av denna information ska bevaras och lösningen R7e-arkiv gör detta möjligt. Vis Mellanarkiv mars 2012 till maj 2013 LTD bytte ut sitt journalsystem och behövde därför migrera, mappa och konvertera sin data in i det nya systemet. Målsättningen initialt var att tillgängliggöra vårdrelaterad information för patientens resa genom vården och införa lösningen inom hela verksamheten Stephens roll var: Projektledare samt Testledare. Övrigt på CGM mars 2012 till februari 2014 Många kundnära uppdrag men även föreläsningar för kunder och delar av etableringen av strategiska konsulttjänster på CGM. Framtagande av digitalt material samt till tryck inför Vitalis. Bevakande av olika mässor och seminarier såsom Almedalsveckan, Vitalis, Swedish Medtech, Vinova, SKL, osv och där även representera CGM inför dess kunder i olika sammandrag. Pre sale aktiviteter, Teknisk rådgivare NPÖ-TakeCare. Projektledare: Avonova sammanslagningar, Neron, Feelgood, Scania 6

7 Förvaltningsledare Integration april 2008 till mars 2012 Stephen var ansvarig för NPÖ-ESB, EDI, Snod, Notifiering, ASLL samt Integration Komplexiteten bottnar i många olika typer av informationssystem, var och en speciellt anpassad för dess särskilda uppgift. SLLs integrationsplattform binder samman vårdgivares system med laboratorier, apotek, konsulter så väl som andra tjänsteleverantörer på ett enkelt och smidigt sätt. SLL effektiviserar sjukvårdssektorn betydligt och hjälper personalen med deras dagliga sysslor, så att de kan inrikta sig på det som är viktigt patienten. Exempel på funktioner som vi integrerar: Recept till apotek Remisser mellan vårdinstanser Remisser från primär till sekundär vård Journalutdrag eller fullständiga journaler Rötgenremisser och resultat Diverse former av labbsvar Grafiska smärtbeskrivningar Grafik och foton Det som jag gjorde var att inom en väldigt politisk organisation hantera flertalet system och genom att integrera och slå ihop kunde vi göra besparingar på ungefär 15 miljoner sek. För att få till dessa lösningar så var integration en nyckekomponent och främst då integration av SOA komponenter såsom ESB lösningar. Eftersom Stephen var ansvarig för ESB delarna så var det viktigt att han har teknisk kunskap kring plattformen (Jboss) (Xtrade) (Ensamble) (Mule) osv för att lyckas integrera webb komponenterna. Denna tekniska kompetens innebar att förstå hur ESB lösningen skall installeras samt implementeras på de olika men snarlika integrations motorerna. En mängd olika uppdrag blev det under Stephens år på SLL IT och idag är han en nyckel konsult inom hälsa och sjukvård och anlitas ofta för att integrera befintliga system med nya system eller för att modernisera samt uppgradera olika system i både en teknisk samt ledande roll. Förvaltningsledare SLL IT mars 2006 till mars 2008 Stephen agerade förvaltningsledare för en behörighetsstyrande elektronisk katalog under en period där driftplattformen skulle uppgraderas till ny version. Detta ställde stora krav på kravhantering, planering, flexibilitet och problemlösningsförmåga. Förvaltningsledarrollen innebär i korthet att arbeta enligt principerna i ITIL med Change Management och kravhantering som första ledstjärna. 7

8 Produktägare SE Intranät mars 2007 till mars 2008 I detta projekt så var Stephen SonyEricssons produktägare i införandet av ett nytt intranät. I rollen ingick att agera beställare gentemot utvecklingsprojektet inkluderande kravhantering. Projektet ställde stora krav på eget driv, integritet, kommunikation och diplomati och SCRUM kunskap i ett agilt projekt. Förändringsledare mars 2007 till mars 2008 Syftet med projektet är att implementera W3D3 i ett kommungemensamt ärende- och dokumen- thanteringssystem med diarium enligt kommunstyrelsens beslut. Stephen är Cybercoms projektledare. Projektledare mars 2007 till mars 2008 Stephen har hjälpt TeliaSonera i ett uppdrag som har handlat om komplex förvaltningsledning och releasehantering åt Telia samt Landstinget. Stephens roll var ansvarig projektledare. Kort sammanfattning av uppdraget: TeliaSonera skall tillhandahålla drift- och förvaltningstjänster för SLL/Carelink. Med drift avses skötsel och övervakning av ingående delar i den tekniska driftmiljön för SITHS CA. I detta ingår övervakning av tjänsten, avhjälpning av fel, maskinvaruservice, systemadministration, förebyggande underhåll samt att föreslå förbättringar och vidareutveckling av tjänsten. Uppdraget omfattade: Leverans av Tjänster, Utveckling, Uppbyggnad av tekniska miljöer, Installation, Leveranstest, Driftsättning, Leverans, Drift, Vidareutveckling av de Programvaror som ingår i SITHS CA, Förvaltning och underhåll, Support, felavhjälpning, service och utbildning. Projektledare samt Kravansvarig mars 2006 till mars 2007 Stephen var ansvarig Projektledare för BAT & Portal Bat & Portal skall medföra möjligheter för användarna att genom ett gemensamt portalbaserat system för Behörighetskontroll, innebärande säker identifiering och autentisering, erhålla behörighet anpassad på individnivå till olika applikationer, databaser och andra resurser inom SLLnet. BAT & Portal skall också innehålla olika administrativa verktyg, verktyg för spårbarhet (loggning etc.) och kontroll av vilka applikationer och resurser användarna använder. 8

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Andreas Fernlund Arkitekt & webbutvecklare Andreas är en skicklig och engagerad IT-arkitekt och webbutvecklare med över 10 års erfarenhet av projekt från bland annat offentlig sektor, energi,

Läs mer

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Årsredovisning 2011 Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Kunder 18 Öresund och Väst i fokus

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Inspiration från Frontwalkerkoncernen. med ledarskapsutbildningen The Human Element

Inspiration från Frontwalkerkoncernen. med ledarskapsutbildningen The Human Element Inspiration från Frontwalkerkoncernen 1 2011 GOD VÅRD [PÅ WEBBEN! [ [ ANDREAS DELAR SIN KUNSKAP MED OMVÄRLDEN [ Hon hittar kraften hos människorna med ledarskapsutbildningen The Human Element Ökad verksamhetsnytta

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 CV Uppdaterad: 2011-10-11 Tobias Wallter Projektledare och Deployment Manager Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 Språkfärdigheter Utbildning Kontaktuppgifter Svenska modersmål Engelska

Läs mer

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

Läs mer

Curriculum Vitae Sida 1 av 8

Curriculum Vitae Sida 1 av 8 Curriculum Vitae Sida 1 av 8 Cathy Lewis IPMA certifierad projektledare med lång erfarenhet att leda projekt inom IT. Projekten har omfattat mellan 5 till 35 personer och ibland med geografisk spridning

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Fallstudie Apoteket Ökad effektivisering och säkerhet med e-recept

Fallstudie Apoteket Ökad effektivisering och säkerhet med e-recept Ökad effektivisering och säkerhet med e-recept Copyright 2007 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 1.0 2007-09-10 2 (6) Ökad effektivisering och säkerhet

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

VÅRDA. modern vård och omsorg med modern teknik. HPs säkra lösningar för patienter och vårdpersonal

VÅRDA. modern vård och omsorg med modern teknik. HPs säkra lösningar för patienter och vårdpersonal VÅRDA modern vård och omsorg med modern teknik. HPs säkra lösningar för patienter och vårdpersonal Beviset att teknologi med det Digitala Sjukhuset 2.0 kan ge bättre vård till en lägre kostnad Vägen till

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Ramla inte mellan stolarna.

Ramla inte mellan stolarna. Ramla inte mellan stolarna. integration www.pulsen.se » programvaror och tjänster systemintegratörer «atea sverige ab AVTALSNYTT / verva Mikael Larsson Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur

Läs mer

Input Consulting i sammandrag

Input Consulting i sammandrag Input Consulting i sammandrag Input Consulting erbjuder konsulttjänster inom systemarkitektur, metodik, projektledning samt utveckling och integration av affärskritiska system. Vi erbjuder även managementtjänster

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer